ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΤΙΑ, ΑΛΛΙΩΣ. δράσουμε αλλιώς. και να στηρίξουμε, αλλιώς. Οι ομάδες κάνουν ακόμη μικρά θαύματα, αλλιώς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΤΙΑ, ΑΛΛΙΩΣ. δράσουμε αλλιώς. και να στηρίξουμε, αλλιώς. Οι ομάδες κάνουν ακόμη μικρά θαύματα, αλλιώς."

Transcript

1 Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει στο ημερολόγιο 20 φωτογραφικές στιγμές και πτυχές του προγράμματος «Μαγειρεύω και Προσφέρω», 20 φωτογραφικές ύω και Προσφέρω», ενός ενός πρωτοποριακού προγράμματος που εφαρμόζεται με επιτυχία ι με επιτυχία από από το το σε σε ολοήμερα Δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Το όγραμμα, που υλοποιείται πρόγραμμα, με που υλοποιείται με τη συνεργασία του Υπουργείου ιτισμού, αποτελεί Παιδείας μία από και τις Πολιτισμού, αποτελεί μία από τις κυριότερες δράσεις Παιδιά *. του Ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά*. οινωνικής Ευθύνης της, ο φωτογραφικές ανέλαβε Η την Τράπεζα κατασκευή Κύπρου, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 20 ύω και έχει Προσφέρω», αναλάβει της, να ενός αναγνωρίζει επεκτείνει και στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Το 20 ανέλαβε ι με επιτυχία από το 20 σε την κατασκευή της κουζίνας στο σχολείο της Ερήμης και για το 20 όγραμμα, που υλοποιείται με λιτισμού, αποτελεί έχει μία αναλάβει από τις να επεκτείνει την προσφορά της σε περισσότερα photographs Παιδιά *. as well σχολεία. as aspects ive οινωνικής programme Ευθύνης which της, has been s ο in 20 Cyprus. ανέλαβε Operated την κατασκευή in 20 lture, έχει the programme αναλάβει Bank να of constitutes επεκτείνει Cyprus 20 calendar presents a series of photographs as r Children *. well as aspects of the I Cook and I Offer programme, an innovative of Cyprus endorses programme and supports which has been implemented with success at all-day ction of a kitchen at the school primary schools in Cyprus. Operated in collaboration with the Ministry ribution photographs to a larger as well number as aspects ive programme which of Education has been and Culture, the programme constitutes one of the core ls in Cyprus. Operated actions in of the Sophia Foundation for Children*. lture, the programme constitutes or Children *. As part of its Corporate Social Responsibility, Bank of Cyprus endorses of Cyprus endorses and and supports supports this effort. In 20 the Bank undertook the construction ction of a kitchen of at a the kitchen school at the school in Erimi, and for 20 the Bank will expand its ribution to a larger contribution number to a larger number of schools. ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΤΙΑ, ΑΛΛΙΩΣ Ζούμε την εποχή μας αλλιώς. Εργαζόμαστε, ξοδεύουμε, διασκεδάζουμε, EUROPE 50 γελάμε, Ζούμε φοβόμαστε, την εποχή σκεφτόμαστε, μας αλλιώς. Εργαζόμαστε, νοιαζόμαστε, αγαπάμε ξοδεύουμε, αλλιώς. Οι διασκεδάζουμε, May th marks γελάμε, the first φοβόμαστε, step for the creation of ανάγκες, σκεφτόμαστε, οι προτεραιότητες νοιαζόμαστε, μας υπαγορεύουν αγαπάμε αλλιώς. να δράσουμε Οι ανάγκες, και να οι προτεραιότητες the European Union. μας French υπαγορεύουν Foreign Minister να στηρίξουμε, δράσουμε αλλιώς. και να στηρίξουμε, αλλιώς. Το Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά εντάσσει στις δράσεις του από το 20 and steel industry. In 85, at the Summit of the το Το πρωτοποριακό Ίδρυμα Σοφία πρόγραμμα για τα Παιδιά «Μαγειρεύω εντάσσει και Προσφέρω» στις δράσεις ολοήμερα του από το 20 το πρωτοποριακό πρόγραμμα ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΤΙΑ, ΑΛΛΙΩΣ Δημοτικά «Μαγειρεύω σχολεία και της Προσφέρω» Κύπρου. σε ολοήμερα Δημοτικά σχολεία της Europe Κύπρου. Day. Ζούμε την εποχή μας αλλιώς. Εργαζόμαστε, ξοδεύουμε, διασκεδάζουμε, Φρεσκομαγειρεμένο φαγητό καθημερινά για όλα τα παιδιά, χωρίς Φρεσκομαγειρεμένο γελάμε, φοβόμαστε, σκεφτόμαστε, φαγητό καθημερινά νοιαζόμαστε, για αγαπάμε όλα τα αλλιώς. παιδιά, Οι διακρίσεις, χωρίς στοχοποιήσεις. Υλοποίηση μίας μόνιμης υποδομής και χωρίς διακρίσεις, χωρίς στοχοποιήσεις. ανάγκες, οι προτεραιότητες μας υπαγορεύουν να δράσουμε και να εθελοντική Υλοποίηση συμμετοχή μίας μόνιμης της κοινότητας, υποδομής των και γονιών, εθελοντική εταιρειών συμμετοχή και άλλων της κοινότητας, των γονιών, εταιρειών στηρίξουμε, αλλιώς. φορέων και άλλων που φορέων συμβάλλουν που ουσιαστικά. συμβάλλουν Αποφόρτιση ουσιαστικά. από το Αποφόρτιση οικονομικό από το οικονομικό κόστος του κόστος Το Ίδρυμα μεσημεριανού του Σοφία μεσημεριανού για τα Παιδιά φαγητού φαγητού εντάσσει για τις για άπορες τις στις άπορες δράσεις οικογένειες. οικογένειες. του από το 20 το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» σε ολοήμερα Οι ομάδες κάνουν ακόμη μικρά θαύματα, αλλιώς. *Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά Δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Οι ομάδες κάνουν ακόμη μικρά θαύματα, αλλιώς. Το Ίδρυμα «Σοφία Windows για τα of Παιδιά» traditional ιδρύθηκε buildings across το 2008 different από Κύπριους regions of εθελοντές Europe SEEING Φρεσκομαγειρεμένο CLEARLY, φαγητό IN A DIFFERENT καθημερινά για WAY όλα τα παιδιά, χωρίς με στόχο να συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και των συνεπειών διακρίσεις, χωρίς στοχοποιήσεις. Υλοποίηση μίας μόνιμης υποδομής και The times we live in, are different. The way we work, spend money, have fun, της, κυρίως σε ό,τι αφορά την πιο ευαίσθητη από τις κοινωνικές ομάδες, τα εθελοντική συμμετοχή της κοινότητας, των γονιών, εταιρειών και άλλων laugh, fear, think, care, love, is all different. Today s needs and priorities likewise παιδιά. Το Ίδρυμα αποτελεί ομαδική προσπάθεια που στο επίκεντρο της έχει φορέων που συμβάλλουν ουσιαστικά. Αποφόρτιση από το οικονομικό call for a different way to act and help people. την πρακτική επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Για αυτό τον λόγο δεν κόστος του μεσημεριανού φαγητού για τις άπορες οικογένειες. Since 20 the Sophia Foundation for Children has incorporated into its υπάρχουν μεσάζοντες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι, η βοήθεια καταλήγει Οι ομάδες κάνουν ακόμη μικρά θαύματα, αλλιώς. actions the pioneering programme I Cook and I Offer at all-day primary απευθείας στους τελικούς αποδέκτες, τα παιδιά. schools in Cyprus. https://sophia-foundation.com SEEING CLEARLY, IN A DIFFERENT WAY Every day, the children get to enjoy wholesome, freshly cooked food. They are The times we live in, are different. The way we work, spend money, have fun, all The treated times the we same, live none in, are are different. discriminated The against, way we none work, are singled spend out. money, A laugh, fear, think, care, love, is all different. Today s needs have fun, laugh, fear, think, care, love, is and priorities likewise *Sophia Foundation for Children permanent different. infrastructure Today s needs is in place. and The priorities community, likewise New parents, Year s call corporations Day for a different and call for a different way to act and help people. way to act and help people. The Sophia Foundation for Children was established in 2008 by a group of Cypriot other organisations are all making a substantial contribution. The programme volunteers, its aim being to help combat poverty and its repercussions, mainly helps Since Since families 20 the 20 in Sophia 6 the need Sophia who Foundation cannot Foundation otherwise for Children 7 for afford has Children the incorporated cost 8has of incorporated lunch. into its actions the pioneering programme I Cook and I Offer at all-day primary into its actions the pioneering programme concentrating on helping the most vulnerable of social groups the children. The Teams I Cook can and still I work Offer miracles, at all-day in a different primary way. schools in Cyprus. schools in Cyprus. Foundation is a team effort focused on hands-on solutions to specific problems. This is the reason why no intermediaries are involved, ensuring that the assistance Every day, the children get to enjoy wholesome, freshly cooked food. They are Every day, the children get to enjoy wholesome, freshly cooked food. They are all treated the same, none reaches directly the end-beneficiaries, 0 the children. all treated the same, none are discriminated against, none are singled out. A are discriminated against, none are singled out. permanent infrastructure is place. The community, parents, A permanent corporations infrastructure and is in place. The community, https://sophia-foundation.com parents, other organisations corporations are all and making other a substantial organisations contribution. are all The making programme a substantial contribution. The programme helps families in in need need who who cannot cannot otherwise otherwise afford the afford cost of the lunch. cost of lunch. ύπριους εθελοντές με στόχο να ιών της, κυρίως σε ότι αφορά την πιο αποτελεί ομαδική προσπάθεια που ν προβλημάτων. Για αυτό τον λόγο η βοήθεια καταλήγει απευθείας ύπριους εθελοντές με στόχο να ιών y a group της, κυρίως of Cypriot σε ότι volunteers, αφορά την πιο inly αποτελεί concentrating ομαδική on προσπάθεια helping the most που team ν προβλημάτων. effort focused Για on αυτό hands-on τον λόγο mediaries η βοήθεια are καταλήγει involved, απευθείας ensuring that en. y a group of Cypriot volunteers, inly concentrating on helping the most team effort focused on hands-on mediaries are involved, ensuring that en Teams can 20 still work miracles, in 2 a different way Teams can still work miracles, in a different way. ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται

2 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Παράθυρα από παραδοσιακά κτίρια σε διαφορές περιοχές της Ευρώπης Το πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» λειτούργησε το 20 πρώτα στο χωριό Σωτήρα και ακολούθησαν τα σχολεία στη Γιόλου, Χοιροκιτία, Αψιού, Ερήμη και Κυπερούντα. Μέσα στο 20 και με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου περισσότερα σχολεία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. The I Cook and I Offer programme, was first launched in 20 at the village of Sotira. Primary schools in the villages of Yiolou, Khirokitia, Apsiou, Erimi and Kyperounda followed next. With the support of Bank of Cyprus, a larger number of schools will be incorporated into the programme in

3 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Καθαρά Green Το πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» προνοεί την παρασκευή μεσημεριανού φαγητού καθημερινά για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τους καλοκαιρινούς μήνες η στήριξη συνεχίζεται, αφού δίνεται φαγητό για το σπίτι. The I Cook and I Offer programme provides for the preparation of lunch daily, throughout the school year. During the summer months the assistance continues through the offering of take-home food. 20 Φεβρουάριος February

4 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Greek Independence 25Day Επέτειος Ελληνικής Ανεξαρτησίας Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της κουζίνας αποτελούν μόνιμη υποδομή για το σχολείο και την κοινότητα. Ακόμη και όταν οι λόγοι για τους οποίους δημιουργείται εκλείψουν, η κουζίνα παραμένει στη διάθεση των γονιών και του σχολείου για να τη λειτουργήσουν αυτόνομα. The Foundation constructs and fits the kitchen of each school, providing the school and the community with a long-term infrastructure. Even when the exigencies for which the I Cook and I Offer programme was created have ceased to exist, the kitchen will remain at the disposal of the parents and the school, so that it can be operated independently. 20 Μάρτιος March

5 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Παράθυρα από παραδοσιακά κτίρια σε διαφορές περιοχές της Ευρώπης Κυπριακή Εθνική Επέτειος Cyprus National Holiday Πάσχα Easter Day Easter Διακαινησίμου Easter Μεγάλη Good Μεγάλο Good Οι ανάγκες για προμήθειες πρώτων υλών στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» είναι μεγάλες. Ενδεικτικά σε ένα σχολείο με 0 παιδιά χρειάζονται μηνιαίως 30 κιλά ρύζι, 35 κιλά μακαρόνια, 50 κιλά ψάρι, 20 κιλά φασόλια, 20 λίτρα ελαιόλαδο. A great deal of supplies and raw materials are needed to keep the I Cook and I Offer programme running. It takes roughly 30kg of rice, 35kg of spaghetti, 50kg of fish, 20kg of beans and 20lt of olive oil for a school of 0 children. 20 Απρίλιος April

6 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Πρωτομαγιά Labour Day Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα προσφέρουν 0 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί τους και συνεισφέρουν έτσι στη λειτουργία του προγράμματος «Μαγειρεύω και Προσφέρω». Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται καθημερινά μαγειρευτό φαγητό για όλα τα παιδιά του σχολείου. Parents who can afford to, contribute 0 euros a month, an amount covering the cost for each of their children. In this way they participate in keeping the I Cook and I Offer programme running and ensuring that all children receive cooked food every day. 20 Μάιος May

7 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Αγίου Πνεύματος Whit Στις μικρές κοινότητες και χωριά της υπαίθρου όπου λειτουργούν τα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, οι άνθρωποι γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Οι ανάγκες για φαγητό συχνά δεν περιορίζονται μόνο στα παιδιά. Έτσι το σχολείο εξυπηρετεί την κοινότητα προσφέροντας μαγειρεμένο φαγητό και σε άλλους που το έχουν ανάγκη. People living in rural communities and villages where all-day primary schools operate, all know each other. The need for support regarding lunch, sometimes extends beyond that of the children. So, the school offers service to the community by offering meals to others in need. 20 Ιούνιος June

8 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Οι πρώτοι εθελοντές είναι οι δάσκαλοι και οι άνεργες μητέρες, χωρίς τη συγκατάθεση και συμμετοχή των οποίων το πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Οι δάσκαλοι υπερβαίνουν το επαγγελματικό τους καθήκον και μαθαίνουν πρακτικά στα παιδιά συμμετέχεις. πόσο σημαντικό είναι να προσφέρεις και να The first to engage in volunteer work in the programme are teachers and unemployed mothers, without whose consent and participation the I Cook and I Offer programme would not be possible. Teachers go beyond the call of duty, teaching children hands-on the value of helping others and participating. 20 Ιούλιος July

9 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Κοίμηση της Assumption Day Στο πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» συμμετέχουν και οι άνθρωποι από τις κοντινές κοινότητες. Προσλαμβάνεται μία άνεργη μητέρα, μαγείρισσα στο επάγγελμα, στην οποία καταβάλλεται μηνιαίος μισθός. Οι εθελόντριες βοηθοί λαμβάνουν ημερησίως συμβολικό επίδομα. People from nearby communities are also participating in the I Cook and I Offer programme. An unemployed mother, a cook by profession is hired, who is paid a monthly wage. Volunteer helpers receive a daily allowance. 20 Αύγουστος August

10 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Το πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» δίνει την ευκαιρία σε εταιρείες και άλλους φορείς να συμμετέχουν με χορηγίες ή δωρεές. Έσοδα εξασφαλίζονται επίσης από εκδηλώσεις. Εργαζόμενοι σε εταιρείες βοηθούν στην ετοιμασία του γεύματος και φτιάχνουν μαζί με τα παιδιά γλυκά, τα οποία παίρνουν μαζί τους στο σπίτι. The I Cook and I Offer programme gives the opportunity to companies and other organisations to participate through grants and donations. Proceeds are also gathered from various fund raising events. Company employees help prepare meals and bake cakes, which the children then take home. 20 Σεπτέμβριος September

11 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Παράθυρα από παραδοσιακά κτίρια σε διαφορές περιοχές της Ευρώπης Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας Cyprus Independence Day Ελληνική Εθνική Επέτειος Greek National Day Το πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» αφορά όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις, χωρίς στοχοποιήσεις. Τρώνε χαρούμενα όλα μαζί το ίδιο φαγητό, στον ίδιο χώρο. The I Cook and I Offer programme involves all children, with no discrimination, no targeting. All children eat happily together the same food in the same space. 20 Οκτώβριος October

12 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Το πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» αποδεσμεύει αρκετούς γονείς από το κόστος του καθημερινού γεύματος των παιδιών τους. Έτσι, απερίσπαστα αυτά αποκτούν τις σωστές βάσεις και συνεχίζουν την ομαλή πρόοδο τους στα μαθήματα τους. The I Cook and I Offer programme relieves parents from the cost of their children s lunch. The children meanwhile undistractedly concentrate on their lessons and educational progress. 20 Νοέμβριος November

13 ΕΥΡΩΠΗ 50 Μιλάνο το 85, αποφασίστηκε να εορτάζεται EUROPE 50 and steel industry. In 85, at the Summit of the Χριστούγεννα Christmas Day Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων Boxing Day Σε αρκετές περιπτώσεις το ολοήμερο δημοτικό σχολείο λειτουργεί ως το μοναδικό κέντρο για παιχνίδι και διασκέδαση. Εκεί, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μαθήματα σε ξένες γλώσσες, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, τη ζωγραφική ή τη μουσική, καλλιεργώντας έτσι τις ικανότητες τους. For many children, the all-day primary school is the only place for their fun and play. In school, children get the chance to learn foreign languages, do sports, art, music, developing their skills and personality. 20 Δεκέμβριος December

14 ΚΥΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ BANK OF CYPRUS GROUP MAIN OFFICES ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λευκωσία Στασίνου 5, Αγία Τ.Θ. 272, Λευκωσία Τηλ: Φαξ: UNIASTRUM BANK Μόσχα Suvorovskaya ploschad Moscow, 7473, Russia Τηλ: +7 (45) Φαξ: GROUP HEADQUARTERS Nicosia 5 Stassinos Street, Ayia Paraskevi P. O. Box 272, CY- Nicosia Tel: Fax: UNIASTRUM BANK Moscow Head Office Suvorovskaya ploschad Moscow, 7473, Russia Tel: +7 (45) Fax: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ Λευκωσία Θεμιστοκλή Δέρβη 2 4 Τ.Θ. 2668, Λευκωσία Τηλ: Φαξ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Κίεβο 45, Uritskogo Street Kiev 03035, Ukraine Τηλ: Φαξ: GENERAL INSURANCE OF CYPRUS Nicosia 2 4 Themistocle Dervis Street P. O. Box 2668 Tel: Fax: BANK OF CYPRUS UKRAINE Kiev Head Office 45, Uritskogo Street Kiev 03035, Ukraine Tel: Fax: EUROLIFE Λευκωσία Κτίριο EuroLife Έβρου 4 Τ.Θ. 2655, Λευκωσία Τηλ: Φαξ: Ανοικτή τηλεφωνία: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λονδίνο 27 3 Charlotte Street London WT RP Τηλ: Τηλ (εκτός Ην. Βασιλείου): ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (CHANNEL ISLANDS) Guernsey Regency Court, Glategny Esplanade P.O.Box 558, St. Peter Port Guernsey, Channel Islands GY 6JF Τηλ: Γραφεία Αντιπροσωπείας ΡΩΣΙΑ Μόσχα Olympic Plaza Prospect Mira 33 Building, 6th floor 0 Moscow Τηλ: Φαξ: Αγία Πετρούπολη Business Center Jensen House Nevsky Prospect, 32 34, Lit. A, 2nd floor 86 St Petersburg, Russia Τηλ: Φαξ: ΟΥΚΡΑΝΙΑ Κίεβο Horizon Office Tower 42 44, Shovkovychna Street 7th floor, Suite 7F Kiev, Ukraine Τηλ: Φαξ: EUROLIFE Nicosia EuroLife House 4 Evrou Street CY-2003 Strovolos Tel: Fax: Toll free line: BANK OF CYPRUS UNITED KINGDOM London Head Office 27 3 Charlotte Street London WT RP Tel: Tel (outside the UK): BANK OF CYPRUS (CHANNEL ISLANDS) Guernsey Regency Court, Glategny Esplanade P. O. Box 558, St. Peter Port Guernsey, Channel Islands GY 6JF Tel: Representative Offices RUSSIA Moscow Olympic Plaza Prospect Mira 33 Building, 6th floor 0 Moscow, Russia Tel: Fax: Saint Petersburg Business Center Jensen House Nevsky Prospect, 32 34, Lit. A, 2nd floor 86 St Petersburg, Russia Tel: Fax: UKRAINE Kiev Horizon Office Tower 42 44, Shovkovychna Street 7th floor, Suite 7F Kiev, Ukraine Tel : Fax: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Βουκουρέστι 87 B Calea Dorobantilor st District, Bucharest Romania, Τηλ: Φαξ: ΚΙΝΑ Πεκίνο 0th Floor 006, China World Tower, Jian Guo Men Wai Avenue Beijing 00004, China Τηλ: Φαξ: BANK OF CYPRUS ROMANIA Bucharest Head Office 87 B Calea Dorobantilor st District, Bucharest Romania, Tel: Fax: CHINA Beijing 0th Floor 006, China World Tower, Jian Guo Men Wai Avenue Beijing 00004, China Tel: Fax: Η ΟΜΑΔΑ THE TEAM ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Τμήμα Επικοινωνίας Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Μαρίνα Σιακόλα* ΚΕΙΜΕΝΑ Σάββας Χριστοδούλου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Τυπογραφεία Χρ. Νικολάου & Υιοί Λτδ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Τυπογραφεία Χρ. Νικολάου & Υιοί 20 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου COORDINATION AND EDITING Bank of Cyprus Group Communication and Marketing Department PHOTOGRAPHS Marina Shacola* TEXT Savvas Christodoulou LAYOUT Chr. Nicolaou & Sons Ltd PRINTING Chr. Nicolaou & Sons 20 Bank of Cyprus Group * Τα έσοδα από το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών για την έκδοση του ημερολογίου παραχωρήθηκαν στο Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά. * The fee for the rights of the photographs has been donated to the Sophia Foundation for Children.

κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013

κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013 κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013 Μαζί μπορούμε περισσότερα Η Mellon είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη προσφέροντας εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Γενική Επιμέλεια: Τζούλια Σταυρίδου, Απόστολος Μπετχαβάς Φωτογραφικό Υλικό: Χρήστος Μπόνης Αρχείο Μ.Κ.Ο. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» IRIN (Integrated Regional Information Networks)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking C A R O B M I L L R E S T A U R A N T S I S S U E 3-2 0 1 3 F O O D C U L T U R E L I F E S T Y L E T H I S I S Y O U R F R E E C O P Y P L E A S E K E E P I T W I T H O U R C O M P L I M E N T S contents

Διαβάστε περισσότερα

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Report of a Structured Dialouge Co-Laboratory Elementary School Deryneia A 2, 3, 16 November 2007 Future Worlds Center 2008 Authors: Editor: Kerstin Wittig,

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 LET S GO GREEK Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Ματιά στην αρχειοθέτηση της Κοινότητας Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά Νέα από

Διαβάστε περισσότερα

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture Where do we meet?

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

DORMITION OF THE VIRGIN MARY

DORMITION OF THE VIRGIN MARY NOVEMBER/DECEMBER 2013 PUBLICATION DORMITION OF THE VIRGIN MARY GREEK ORTHODOX CHURCH 29 Central St., Somerville, MA, 02143 Tel.( 617) 625-2222 Fax (617) 628-4529 Web : www.dormitionchurch.org E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

FINAL PUBLIC REPORT 2009-2010

FINAL PUBLIC REPORT 2009-2010 FINAL www. s a f eli n e. g r www.safeline.gr Greek combined node for creating public awareness and offering knowledge about how to use the Internet and other online technologies more safely, and for continuing

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

A MESSAGE FROM OUR PRIEST

A MESSAGE FROM OUR PRIEST November/December 2014 November/December 2014 Page 1 Volume 12, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY BULLETIN ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH MANITOBA HELLENIC CULTURAL CENTRE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΝΙΠΕΓΚ GREEK COMMUNITY OF WINNIPEG

COMMUNITY BULLETIN ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH MANITOBA HELLENIC CULTURAL CENTRE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΝΙΠΕΓΚ GREEK COMMUNITY OF WINNIPEG COMMUNITY BULLETIN ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH MANITOBA HELLENIC CULTURAL CENTRE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΝΙΠΕΓΚ GREEK COMMUNITY OF WINNIPEG July/Aug. 2015 Ιούλιος/Αυγ. ISSUE 75 2255 Grant Avenue

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. Hercules and Matena Kalmer (Kalimerakis) PAA Benefactors. Charles M. Katsounakis. Scholarship named for

KPHTH. Hercules and Matena Kalmer (Kalimerakis) PAA Benefactors. Charles M. Katsounakis. Scholarship named for official publication of the pancretan association of america KPHTH SCAN BARCODE TO VISIT OUR SITE NOVEMBER 2011 www.pancretan.org PAA Benefactors Hercules and Matena Kalmer (Kalimerakis) Scholarship named

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS Welcome to the International Baccalaureate program at ACS Athens! As you may know, ACS was the first school to implement the IB in Greece, and one

Διαβάστε περισσότερα

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά CTY Greece at Anatolia College www.cty-greece.gr Στο Κολλέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, μαθητές, γονείς και καθηγητές μπορούν να ζήσουν πλέον την εμπειρία του τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 GREEC + EE

SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 GREEC + EE SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 E GREEC + EE C SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 www.licensingnow.gr GREECE + CEE EDITORIAL Editor Tina Stathopoulou Subscriptions Creative Director Athina Konstantarogianni Writers

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας-- --Ηχηρό μήνυμα για περισσότερη ισότητα Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νέα από το Γηροκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Greek School of Ayia Triada Birmingham

Greek School of Ayia Triada Birmingham 20132014 Greek School of Ayia Triada Midlands - Greek School of Ayia Triada Birmingham Information Pack for Parents We welcome you all back to Greek School of Ayia Triada and we hope you all had a lovely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα