ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται σε αυτό διά παραπομπής. Εάν μια αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων αγοραστής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας του σχετικού κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να πρέπει να επωμισθεί το κόστος της μετάφρασης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου προκειμένου να δρομολογηθούν οι νομικές διαδικασίες. Αστική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα σύνοψη υπέχουν τα πρόσωπα εκείνα που καταχώρησαν τη σύνοψη καθώς και την τυχόν μετάφρασή της, και ζήτησαν την κοινοποίησή της, αλλά μόνον εφόσον η σύνοψη είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής εάν διαβαστεί σε συνδυασμό με τα λοιπά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι όροι με κεφαλαίο που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν ορίζονται, στην παρούσα ενότητα υπάρχουν σε άλλα σημεία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Ο Εκδότης Η Stichting Maharishi Global Financing Research, φιλανθρωπικό ίδρυμα, κύριος στόχος του οποίου είναι η δημιουργία προγραμμάτων για την εξάλειψη της φτώχειας στον κόσμο και την προαγωγή της εκπαίδευσης. RAAM EUROPE Τιμή Έκδοσης Ονομαστική Αξία Καθεστώς και κατάταξη Έως RAAM EUROPE για το ποσό των EUR εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Η τιμή έκδοσης κάθε κατηγορίας RAAM EUROPE θα είναι το 100% της Ονομαστικής Αξίας του. Το RAAM EUROPE θα εκδοθεί σε τρεις κατηγορίες RAAM EUROPE, καθεμία εκ των οποίων θα έχει διαφορετική ονομαστική αξία. Επομένως, θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές τιμές έκδοσης που θα αντιστοιχούν στις τρεις ονομαστικές αξίες. Το ομόλογο του 1 RAAM EUROPE θα έχει ονομαστική αξία 10 EUR, το ομόλογο των 5 RAAM EUROPE θα έχει ονομαστική αξία 50 EUR και το ομόλογο των 10 RAAM EUROPE θα έχει ονομαστική αξία 100 EUR. Το έτος έκδοσης κάθε ομολόγου RAAM EUROPE θα αναγράφεται στο ομόλογο (όπως και η ημερομηνία «Οκτώβριος 2001», κατά την οποία δημιουργήθηκε η ιδέα του RAAM EUROPE). Η κατάταξη του RAAM EUROPE είναι pari passu, δηλαδή χωρίς καμία σειρά προτίμησης ή προτεραιότητα.

2 Τόκος Προσφορά Τρόπος πληρωμής Αίτηση Απόκτησης Το RAAM EUROPE εκδίδεται στον κομιστή και αποφέρει τόκο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του, που αναγράφεται στο ομόλογο, με επιτόκιο 3% ανά πενταετία (απλό επιτόκιο 0,6% ετησίως). Οι τόκοι του RAAM EUROPE καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου, κατά την Ημερομηνία Καταβολής του Τόκου, ή οποιαδήποτε επόμενη ημέρα, μέσω της ανταλλαγής του RAAM EUROPE στα γραφεία του Ιδρύματος στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στα οποία προσφέρεται το RAAM Το RAAM EUROPE μπορεί να προσφέρεται και να γίνεται αποδεκτό ως μέσο πληρωμής και μπορεί να ανταλλάσσεται (με τήρηση των ισχυόντων περιορισμών πώλησης). Ο δεδουλευμένος τόκος επί του RAAM EUROPE υπολογίζεται κατά την Ημερομηνία Καταβολής του Τόκου. Η έκδοση και η προσφορά έως RAAM EUROPE που ισοδυναμούν με EUR , στις οποίες αναφέρεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο. Με την καταβολή της Τιμής Έκδοσης σε ευρώ, το RAAM EUROPE θα παραδίδεται στον αγοραστή χωρίς καμία επιβάρυνση με έξοδα ή φόρους. Αιτήσεις Απόκτησης ομολόγων είναι δυνατόν να υποβληθούν με τήρηση των ισχυόντων περιορισμών πώλησης στα γραφεία του Εκδότη από τις 14 Νοεμβρίου 2006, σε συνέχεια της έγκρισης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου από την ολλανδική Αρχή Χρηματαγορών (Autoriteit Financiële Markten, «AFM») για διάστημα δώδεκα μηνών που ξεκινά στις 14 Νοεμβρίου 2006, μέχρι την υποβολή αιτήσεων απόκτησης ομολόγων για το μέγιστο ποσό των RAAM Η απόκτηση ομολόγων πραγματοποιείται με την καταβολή της Τιμής Έκδοσης σε ευρώ. Ο Εκδότης δικαιούται να κλείσει την Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων σε οποιαδήποτε ημερομηνία και ώρα. Δικαίωμα ανταλλαγής Ο κάτοχος RAAM EUROPE μπορεί να ζητήσει από τον Εκδότη να ανταλλάξει το RAAM EUROPE με ευρώ στην ονομαστική αξία του σχετικού ομολόγου RAAM EUROPE (συμπεριλαμβανομένου τόκου, εφόσον καταβάλλεται) οποτεδήποτε κατά το Εργάσιμο Ωράριο σε Εργάσιμη Ημέρα ή Σάββατο. Ως «Εργάσιμο Ωράριο» νοείται ο χρόνος από τις 10

3 π.μ. έως τις 4 μ.μ. από τη Δευτέρα έως το Σάββατο στη σχετική χώρα. Το εν λόγω αίτημα ανταλλαγής του RAAM EUROPE θα ικανοποιείται πάντοτε από τον Εκδότη με την παράδοση του ομολόγου RAAM Χρήση προϊόντος Το προϊόν της απόκτησης ομολόγων θα χρησιμοποιείται από τον Εκδότη, ως «ταμείο της χώρας της παγκόσμιας ειρήνης», για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο του Προγράμματος. Οι καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας και άλλες δραστηριότητες του Προγράμματος που παράγουν έσοδα αναμένεται να αποδώσουν εισοδήματα σε σκληρά νομίσματα που θα είναι διαθέσιμα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Εκδότη σε περίπτωση ανταλλαγής του RAAM Προκειμένου να διασφαλίζεται η ανταλλαγή του RAAM EUROPE, το Ίδρυμα θα τηρεί τουλάχιστον 50 % των εσόδων σε ευρώ από την πώληση RAAM EUROPE στα γραφεία του στις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες προσφέρεται το RAAM Ημερομηνία Καταβολής του Τόκου Η πρώτη ημέρα μετά τα πέντε έτη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης που αναγράφεται στο ομόλογο. Διάρκεια Αόριστη. Φορολογία Το RAAM EUROPE δεν θα περιλαμβάνει καμία διάταξη που θα υποχρεώνει τον Εκδότη να αποζημιώσει αντισταθμιστικά τον επενδυτή, σε περίπτωση οποιασδήποτε παρακράτησης ή αφαίρεσης σχετικής με τους φόρους που εισπράττονται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Κίνδυνοι Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας και άλλες δραστηριότητες του Προγράμματος που παράγουν έσοδα θα αποδώσουν εισοδήματα σε σκληρά νομίσματα που θα είναι διαθέσιμα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Εκδότη σε περίπτωση ανταλλαγής του RAAM Ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ο Εκδότης να μην

4 είναι σε θέση να ανταλλάξει το RAAM EUROPE αμέσως μόλις το ζητήσει ο κάτοχος του RAAM Στο μέλλον, είναι δυνατόν να κινηθούν διαδικασίες πτώχευσης σε σχέση με το Ίδρυμα. Τέτοιου είδους διαδικασίες σε σχέση με το Ίδρυμα είναι πιθανό να κινηθούν βάσει του ολλανδικού δικαίου και θα διέπονται από τις διατάξεις περί πτώχευσης του ολλανδικού δικαίου. Δεδομένου ότι οι κάτοχοι του RAAM EUROPE δεν είναι εξασφαλισμένοι ή προνομιούχοι πιστωτές του Ιδρύματος, το δικαίωμα ανταλλαγής του κατόχου του RAAM EUROPE μπορεί να είναι περιορισμένο ή ανύπαρκτο. Σε περίπτωση αναστολής πληρωμών και «περιόδου εκτόνωσης», κάθε ανταλλαγή του RAAM EUROPE μπορεί να καθυστερήσει. Οι δυνητικοί κάτοχοι του RAAM EUROPE σε χώρες που δεν χρησιμοποιούν ως νόμισμά τους το ευρώ, για παράδειγμα στη Δανία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η αγορά του RAAM EUROPE μπορεί να ενέχει συναλλαγματικούς κινδύνους. Είναι δυνατό η αξία του RAAM EUROPE να μειωθεί καθώς ο πληθωρισμός θα συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη του ευρώ ως νομίσματος στο οποίο μπορεί να ανταλλαχθεί το RAAM Ο πληθωρισμός προκαλεί τη μείωση της αξίας του χρήματος κατά κάποιο ποσοστό, και αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα χρήματα έχουν επενδυθεί ή όχι. Επί του παρόντος δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά για το RAAM Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα αναπτυχθεί οποιαδήποτε δευτερογενής αγορά για οποιοδήποτε RAAM EUROPE ή ότι, εάν αναπτυχθεί δευτερογενής αγορά, θα παράσχει ρευστότητα στους κατόχους του RAAM EUROPE ή ότι θα διατηρηθεί όσο υπάρχει το RAAM Κάθε αγοραστής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να διατηρήσει το RAAM EUROPE για αόριστο χρονικό διάστημα. Δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση για την εισαγωγή του RAAM EUROPE στο χρηματιστήριο. Περιορισμοί Πώλησης και Μεταβίβασης Υπάρχουν περιορισμοί πώλησης και μεταβίβασης σχετικοί με την έκδοση του RAAM EUROPE, οι οποίοι περιγράφονται στην ενότητα «Αίτηση

5 Απόκτησης και Πώληση Ομολόγων» κατωτέρω. Εφαρμοστέο Δίκαιο Το RAAM EUROPE θα διέπεται από το ολλανδικό δίκαιο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (,

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (, 0 12 ( 1! # # % & ( ) % ( +, & ). % & /. 4 2! 5 # /6 78 7 7 9 9 / 6 7 7 7 9 9 : 7; 7 ; < =% >9>?!#! Α 2 1 9? Β / 6! #Χ Α 7 5 7 Δ 7 / 6 ; Χ < 7? Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 (1 5 5 6 5 6 6 4 0 (, [ Β, Η / Β Γ 7

Διαβάστε περισσότερα

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (%

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (% !! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., / 0 # 2 34!! 5 6 7 7 7 8 9 6 8 :! 9! 7 :!!! 6 8 :! 9 6 8 7 ;7 < < = = > = :?? > 6 Α 8 < = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3?

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0 / 0 1 0 3!! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., 45 6!! 7 4 8 4 8 9 : ;< 4 8 3!, 3 9!! 4 8 ; ; 7 3 = 4 8 = > 8? 6 10 1 4 8 = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9 !! # % # & ( & ) #, #,., # / 01. 0 3 4 4!! 5 6 7 6 7 8 9 : 9 ; 6 1 7 < 1? :! ; = >, 8 8 9 ; Α < 1 6 7 Β 6 7 6. Χ : 9 8? 9 ; 7 8? 9 ; = = Δ Ε Φ Γ 5 =!!? ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7 ! # % & ( ) +, + )% ). )% / 0 1. 0 3 4 5 6 7 8 7 8 9 : ; < 7 ( % ; =8 9 : ; < ; < > ;, 9 :? 6 ; < 6 5 6 Α Β 5 Δ 5 6 Χ 5 6 5 6 Ε 5 6 Ε 5 5 Β Χ Χ Α Β 7 8 9 Φ 5 6 9 Φ ; < # 9 Φ ; < # 7 8 5 5 < % Γ & (,,,,

Διαβάστε περισσότερα

第9章 排队论

第9章  排队论 9, 9. 9.. Nt () [, t] t Nt () { Nt ( ) t [, T]} t< t< t< t + N ( ( t+ ) i+ N( t) i, N( t) i,, N( t) i N + + N ( ( t ) i ( t ) i ) (9-) { Nt ( ) t [, T)} 9- t t + t, t,, t t t { Nt ( ) t [, T] } t< t,,

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint - Oct pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Oct pptx [Read-Only] 真愛的傳承 約翰二書 4-6 節 梁鏡明 2012 年 10 月 7 日 勸君莫惜金縷衣 勸君莫惜少年時 花開堪折直须折 莫待無花空折枝 香港發生回歸以來最嚴重的海難!!! 天道無常, 尚幸人間有愛 " 因為那時人要專顧自己 貪愛錢財 自誇 狂傲 謗讟 違背父母 忘恩負義 心不聖潔 無親情 不解怨 好說讒言 不能自約 性情兇暴 不愛良善 賣主賣友 任意妄為 自高自大 愛宴樂 不愛神, [ 提摩太後書

Διαβάστε περισσότερα

- 2 -

- 2 - - 1 - - 2 - ... 6 7 7 9..28..30..31..40..46..50-3 - - 4 - - 5 - - 6 - S - 7 - - 8 - 1-9 - - 10 - - 11 - .. 1-12 - 2-13 - - 14 - 5 2-15 - 1 2-16 - 5-17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 4-24

Διαβάστε περισσότερα

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E 30 ( ) 1999 3 :,, ( ),, :, ( ) :,, : : (1989),, : ( ),,,,,,,,, 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net : : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po

Διαβάστε περισσότερα

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 =

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 = 2,(,! # % & & (( +,./ 0.. / 1, 3! 5 # 6 7 8 5 9 5! 6 # 7 6 7 : ;! 5 9! 5 5 5 9 5! < 6 #! #! 7 6 9! 9 7 5= 6 5 7 8 < #> # 5 < = # 5= = 5= =. #= : # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # #

Διαβάστε περισσότερα

$ NTD 41,479 USD: 16,673 1,993 60,145 USD: 28, ,674 EUR: 20, ,720 NTD 100,000 1,767,394 30,000 $ 1,858,

$ NTD 41,479 USD: 16,673 1,993 60,145 USD: 28, ,674 EUR: 20, ,720 NTD 100,000 1,767,394 30,000 $ 1,858, $ 286 207 NTD 41,479 USD: 16,673 1,993 60,145 USD: 28,940 972,674 EUR: 20,800 694,720 NTD 100,000 1,767,394 30,000 $ 1,858,032 33.61 33.4 43 1,500 10 15,000 $ 15,037 10.20 15,300 700 10 7,000 7,014 7.09

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( >

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( > 1 2 3 5 0 2! #!! % & % ( ) ( + %,.&.0.& 6 7 7 8! 9 : ; 8 # # 8< =!8 5 >? >! 8! 5? Β! : ; : ; # 3 5 Α < # < 8 < 8

Διαβάστε περισσότερα

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ 2 + 3 2 333 ( + # # & ( & ) +, + +. / 0 1 ( / ( + 5 # 6 7 6 7 8 8 9 : ); < 6 # 7 8 6 7 6 # = 7 # = # > 6? 7 > Α Α Α Α Α Α 6 # 7 > 67 # 8 Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ 7 6 7 6 + Δ /Η ; Ι/ ϑκ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - f51c1a7f-38e1-4e69-a29c-29000b3ef133_in_for_PDF_printing.docx

Microsoft Word - f51c1a7f-38e1-4e69-a29c-29000b3ef133_in_for_PDF_printing.docx 2015 世 界 毒 品 报 告 内 容 提 要 Research 内 容 提 要 世 界 毒 品 问 题 报 告 全 面 概 述 了 世 界 非 法 药 物 市 场 每 年 的 最 新 发 展 情 况, 重 点 是 各 类 主 要 非 法 药 物 的 生 产 贩 运 和 消 费 情 况 及 其 对 健 康 的 相 关 后 果 2015 年 世 界 毒 品 报 告 第 1 章 概 述 了 阿 片

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCDAAC77AEC8B943AA60B74EA8C6B6B55FA7B9BEE3AAA95F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCDAAC77AEC8B943AA60B74EA8C6B6B55FA7B9BEE3AAA95F2E646F63> 歐 洲 旅 遊 注 意 事 項 壹. 食 一. 早 餐 : 原 則 上 是 在 旅 館 內 享 用 自 助 式 早 餐, 但 有 時 因 各 旅 館 服 務 形 態 不 同, 會 以 非 自 助 式 安 排 若 因 行 程 問 題, 出 發 時 間 過 早, 則 改 為 餐 盒 二. 午. 晚 餐 : 原 則 上 是 以 中 式 餐 點 為 主, 多 為 六 菜 一 湯 含 熱 茶 及 水 果 ;

Διαβάστε περισσότερα

江苏华西村股份有限公司

江苏华西村股份有限公司 00 00 00 1 00 3 4 7 8 11 15 53 2 00 1 Jiangsu Huaxicun CO., LTD. H.X.C. 2 000936 125936 3 214420 http://www.chinahuaxi.com chinahuaxi@263.net 4 5 2 4005 0510-6217188 6217149 0510-6217177 chinahuaxi@263.net

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ <

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ < ! # % & # ( )(! &! & +, +,. / 0. 1. +.,. / 2 + 3,.3 +, + 3, 3 2 3 5 / 3 6 + # 6 7, 30 3 3. 3 / / 0. 2 / 3 2 6 % 8 9 : ; 7 < 8 = 6 > 8 6? 6 8 8 8 Α Β 6 6 = 8 Χ 9 8 Δ = + 8 Ε 7 Α

Διαβάστε περισσότερα

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! # &!! ) ( +, ., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! 2 2 & & 1 3! 3, 4 45!, 2! # 1 # ( &, 2 &, # 7 + 4 3 ) 8. 9 9 : ; 4 ), 1!! 4 4 &1 &,, 2! & 1 2 1! 1! 1 & 2, & 2 & < )4 )! /! 4 4 &! &,

Διαβάστε περισσότερα

2015. 04 Tangut Research 1957 1974 11@ ZH001 1038 2 142 1002 1067 1080 1099 1 54 1028 1032 1136 1036 24 1146 26 11 2 3 10 29 4 13 14 15 17 21 22 26 7 66 17 32 9 7 1 3 28 2 4 5 7 17 4 10 6 1 2 11 1 2 18

Διαβάστε περισσότερα

104Q1_CTBC_

104Q1_CTBC_ ( 一 ) 資 產 負 債 表 中 國 信 託 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 民 國 一 四 年 三 月 三 十 一 日 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 資 產 104.3.31 103.12.31 103.3.31 負 債 及 權 益 104.3.31 103.12.31 103.3.31 代 碼 會 計 科 目 金 額 %

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 3 5. 1. 7077.5% 2. 3 8. 9. 10. 14155 4. 1. 2. 3. 4. 5. Shanghai Market Research 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 1 of 25 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 2 of 25 1118 A 27F

Διαβάστε περισσότερα

% % %/ + ) &,. ) ) (!

% % %/ + ) &,. ) ) (! ! ( ) + & # % % % %/ + ) &,. ) ) (! 1 2 0 3. 34 0 # & 5 # #% & 6 7 ( ) .)( #. 8!, ) + + < ; & ; & # : 0 9.. 0?. = > /! )( + < 4 +Χ Α # Β 0 Α ) Δ. % ΕΦ 5 1 +. # Ι Κ +,0. Α ϑ. + Ι4 Β Η 5 Γ 1 7 Μ,! 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

GJB128A.PDF

GJB128A.PDF ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±± ±±5µ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± µ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±1 ± ± + ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±1. ± ± ± µ ± ± ±5 ± ± ± ± ± ±30 ± ± ± ± ± ±0.5 ±0 ±

Διαβάστε περισσότερα

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 &

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 & ! # % & ( ) % + ),. / & 0 1 + 2. 3 ) +.! 4 5 2 2 & 5 0 67 1) 8 9 6.! :. ;. + 9 < = = = = / >? Α ) /= Β Χ Β Δ Ε Β Ε / Χ ΦΓ Χ Η Ι = = = / = = = Β < ( # % & ( ) % + ),. > (? Φ?? Γ? ) Μ

Διαβάστε περισσότερα

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) )

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) !! # % % #! & % ()! +! ), +. / %! ) 0 1 2 (! 3 4 5 5 5 7 5 8,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( 3 4 5 5 5 % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) % ) ) ) ), 0 ) ) ), Χ % Δ! 2 ; ( #!

Διαβάστε περισσότερα

8 9 : < : 3, 1 4 < 8 3 = >? 4 =?,( 3 4 1( / =? =? : 3, : 4 9 / < 5 3, ; > 8? : 5 4 +? Α > 6 + > 3, > 5 <? 9 5 < =, Β >5

8 9 : < : 3, 1 4 < 8 3 = >? 4 =?,( 3 4 1( / =? =? : 3, : 4 9 / < 5 3, ; > 8? : 5 4 +? Α > 6 + > 3, > 5 <? 9 5 < =, Β >5 0 ( 1 0 % (! # % & ( ) + #,. / / % (! 3 4 5 5 5 3 4,( 7 8 9 /, 9 : 6, 9 5,9 8,9 7 5,9!,9 ; 6 / 9! # %#& 7 8 < 9 & 9 9 : < 5 ( ) 8 9 : < : 3, 1 4 < 8 3 = >? 4 =?,( 3 4 1( / =? =? : 3, : 4 9 / < 5 3, 5 4

Διαβάστε περισσότερα

中 国 废 塑 料 2015 12 废 塑 料 那 些 事 微 信 新 媒 体 前 言 我 国 是 可 再 生 利 用 资 源 ( 废 物 原 料 ) 的 进 口 大 国, 其 中 废 塑 料 是 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 的 重 要 组 成, 废 塑 料 进 口 管 理 工 作 一

中 国 废 塑 料 2015 12 废 塑 料 那 些 事 微 信 新 媒 体 前 言 我 国 是 可 再 生 利 用 资 源 ( 废 物 原 料 ) 的 进 口 大 国, 其 中 废 塑 料 是 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 的 重 要 组 成, 废 塑 料 进 口 管 理 工 作 一 1 2015 年 全 年 中 国 废 塑 料 进 口 批 文 汇 总 中 国 废 塑 料 2015 12 废 塑 料 那 些 事 微 信 新 媒 体 前 言 我 国 是 可 再 生 利 用 资 源 ( 废 物 原 料 ) 的 进 口 大 国, 其 中 废 塑 料 是 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 的 重 要 组 成, 废 塑 料 进 口 管 理 工 作 一 直 以 来 由 国 家 环 保

Διαβάστε περισσότερα

45528c993FSC1.cvw

45528c993FSC1.cvw 股 票 代 碼 :6277 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 季 報 表 民 國 九 十 九 年 及 九 十 八 年 九 月 三 十 日 ( 內 附 會 計 師 核 閱 報 告 ) 公 司 地 址 : 台 北 縣 汐 止 市 大 同 路 二 段 125 號 3 樓 電 話 :(02)8692-6789 ~1~ 目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計

Διαβάστε περισσότερα

MS E.ai

MS E.ai Spectrum Master MS2712E 8.4 : 273 mm x 199 mm x 91 mm, (10.7 in x 7.8 in x 3.6 in), : 3.45 kg, (7.6 lbs) Spectrum Master MS2712E MS2713E μ 2 Spectrum Master MS2712E MS2713E 3 Spectrum Master MS2712E MS2713E

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 () 7 () 7~10 () () 10~20 () 21 () 22 () 22 () () 22 () 22 ( ) 1. 22~24 2. 24~25 3. 25 2

1 2 3 4 5 6 () 7 () 7~10 () () 10~20 () 21 () 22 () 22 () () 22 () 22 ( ) 1. 22~24 2. 24~25 3. 25 2 G2465 G5389 ( ) (02)8226-5800 1 1 2 3 4 5 6 () 7 () 7~10 () () 10~20 () 21 () 22 () 22 () () 22 () 22 ( ) 1. 22~24 2. 24~25 3. 25 2 176,962 176,466 21,795 4,559 (88) 3 92.3.31 91.3.31 % % 1100 $ 87,285

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled RESEARCH REPORT 1 2 3 4 1 1 2 1875 Currie v. Misa 3 http://yjbg.stock.cnfol.com/050929/ 2006 2 20 4 2005 9 26 5 2 6, 27 19 3 7 8 9 4 11 2005 9 8 12 2005 7 8 13 2005 9 19 5 6 15 7 8 9 16 2005 9 22 10 11

Διαβάστε περισσότερα

交通银行IPO定价、网下发行结果及网上中签率结果公告

交通银行IPO定价、网下发行结果及网上中签率结果公告 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 ( 下 称 本 次 发 行 ) 的 网 下 网 上 申 购 已 于 2007 年 4 月 25 日 结 束 战 略 投 资 者 和 网 下 配 售 对 象 缴 付 的

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled : 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 95 1 1 (Mark to Market) ( ) 97 3 31 % 7 12 % 97 96 =( ) =( ) = ( ) 8 12 9 12 0 30 31 90 91180 181 ( ) 0 30 31 90 91180 181 143,200 10 12 11 12 EUR 363 17,443 USD 43,809

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled RESEARCH REPORT 20 90 2005 6 22 1997 2001 16 2007 1 1 38 38 22 16 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18192021 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 323334 35 36 37 38 38 1 1 2 3 1 2, 3 4 5 4 6 2 1 2007 2007

Διαβάστε περισσότερα

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 A&M Peter S. Rose Donald R. Fraser 2 3 GE Capital Finance Corp. 1986 1992 1994 19%30%37% 73%49%40% 4 5 affirmative covenants net working capital liquidity ratio ~ 6 negative covenants pari passu 7

Διαβάστε περισσότερα

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ,

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ, ! # % & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 3 4 5 6 5 7 8 9 : ; 6 4 < = = = % Α Β 7 8 Χ Δ 9 Ε 0 Φ Β 1 0 Γ 8 Η Β 0 Ε 0 Ι Δ Β Β ϑ Β 1 Β >? Κ Ο 5 Κ 6 Λ Κ ) Β 1 8 Ι Δ 0 Ν 0 Γ Φ Β Ν Π Φ 8 3 Δ 0 Ν Ι 8 3 Β 9 3 0 3 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 ~ 1 1 1 1 1 2 1 1 ~ 1 2 3 ~ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α # % & ( ) # +,. / 0 1 2 /0 1 0 3 4 # 5 7 8 / 9 # & : 9 ; & < 9 = = ;.5 : < 9 98 & : 9 %& : < 9 2. = & : > 7; 9 & # 3 2

Διαβάστε περισσότερα

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9 !! #! % & ( ) +,. / 0 1 2 34 5 6 % & +7 % & 89 % & % & 79 % & : % & < < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α 3 Α 2Η # # > # 8 6 5# Ι + ϑ Κ Ι Ι Ι Η Β Β Β Β Β Β ΔΕ Β Β Γ 8 < Φ Α Α # >, 0 Η Λ Μ Ν Ο Β 8 1 Β Π Θ 1 Π Β 0 Λ Μ 1 Ρ 0 Μ ϑ Σ ϑ Τ Ο Λ 8 ϑ

Α 3 Α 2Η # # > # 8 6 5# Ι + ϑ Κ Ι Ι Ι Η Β Β Β Β Β Β ΔΕ Β Β Γ 8 < Φ Α Α # >, 0 Η Λ Μ Ν Ο Β 8 1 Β Π Θ 1 Π Β 0 Λ Μ 1 Ρ 0 Μ ϑ Σ ϑ Τ Ο Λ 8 ϑ ! # % & ( ) % + ( ), & ). % & /. % 0 1!! 2 3 4 5# 6 7 8 3 5 5 9 # 8 3 3 2 4 # 3 # # 3 # 3 # 3 # 3 # # # ( 3 # # 3 5 # # 8 3 6 # # # # # 8 5# :;< 6#! 6 =! 6 > > 3 2?0 1 4 3 4! 6 Α 3 Α 2Η4 3 3 2 4 # # >

Διαβάστε περισσότερα

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 %

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 % ! # % # & ) + ),. / 0 1 2 ) 1 2 2 ) 3 4 5 6! 7 8 9&3 78 : & ; =? > > > 7 8 9&3 : = = = Α + =?! %? = Β 2Β 2 2

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 105-TVP29A0

Microsoft Word - 105-TVP29A0 105 公 民 科 本 著 作 之 著 作 權 屬 於 南 一 書 局 所 有, 僅 供 非 商 業 性 之 個 人 會 員 下 載 作 為 個 人 學 習 目 的 之 使 用 除 此 之 外, 未 經 南 一 書 局 授 權, 任 何 人 不 得 擅 自 重 製 改 作 出 租 散 布 公 開 傳 輸 或 為 其 他 任 何 用 途 之 利 用 單 題 ( 1~73 題 ) 1. 在 某 一 社

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Na Yin 2017

Ημερολόγιο Na Yin 2017 FSRC Greece Τάκης Καραγιαννόπουλος Feng Shui Research Center Greece Τάκης Καραγιαννόπουλος Πιστοποιημένος Ανώτερος Σύμβουλος Feng Shui από το FSRC Higher Diploma από τον Master Joseph Yu Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9 ! # %& ( %) & +, + % ) # % % )./ 0 12 12 0 3 4 5 ). 12 0 0 61 2 0 7 / 94 3 : ;< = >?? = Α Β Β Β Β. Β. > 9. Δ Δ. Ε % Α % Φ. Β.,,.. Δ : : 9 % Γ >? %? >? Η Ε Α 9 Η = / : 2Ι 2Ι 2Ι 2Ι. 1 ϑ : Κ Λ Μ 9 : Ν Ο 0

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 3 5. 222 3 4. 5. 40 6. 2007 7. 8. 9. 4. 5. IPO Mall Shanghai Market Research 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 1 of 23 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 2 of 23 1118 A 27F 200042

Διαβάστε περισσότερα

8.21-3金第一宣传单修改

8.21-3金第一宣传单修改 洛 杉 矶 金 第 一 旅 游 11 年 如 一 日, 诚 实 专 业, 值 得 信 赖 美 国 经 典 线 路 特 色 境 外 游 及 豪 华 游 轮 洛 杉 矶 出 发 / 回 到 洛 杉 矶 服 务 您 的 精 神 11 年 如 一 日, 诚 实 专 业, 值 得 信 赖 1. 好 莱 坞 环 球 影 城 / 迪 斯 尼 乐 园 / 加 州 探 险 乐 园 / 圣 地 亚 哥 海 洋 世 界

Διαβάστε περισσότερα

(congon),,,, ( ) :,,,,, ( ),, ( 1759 ) :,,, ( 1788 ),,,, βκ ( 1725 ) ( 1731 ) :,,, ( ), βλ, ( 1680 ) ( 1687 ),, βµ,,,

(congon),,,, ( ) :,,,,, ( ),, ( 1759 ) :,,, ( 1788 ),,,, βκ ( 1725 ) ( 1731 ) :,,, ( ), βλ, ( 1680 ) ( 1687 ),, βµ,,, 145 18 20, 20, 140 169 437 564 40% - 60%, 40%, 18, 18 18 20,,, 18 30 19 150, 18 30,? ( ) : 18,, ( 1734 ) :,,, (Pekoe ) 1 46 1999 3 1734 18 (congon),,,, ( ) :,,,,, ( ),, ( 1759 ) :,,, ( 1788 ),,,, βκ (

Διαβάστε περισσότερα

January-February, 2014 MODERN SOE RESEARCH 9

January-February, 2014 MODERN SOE RESEARCH 9 Special 8 MODERN SOE RESEARCH January-February, 2014 January-February, 2014 MODERN SOE RESEARCH 9 Special 10 MODERN SOE RESEARCH January-February, 2014 11 MODERN SOE RESEARCH January-February, 2014 12

Διαβάστε περισσότερα

30

30 29 30 31 32 33 34 35 ENGLISH ABSTRACTS Reflections on the global Peak Oil research I nternal causes and impact of upstreamdownstream integration in NOCs T I Kazakhstan's changing energy policy as seen

Διαβάστε περισσότερα

indb

indb 70 20022012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002 12 1................. 651 687 770 864 921 1,010 1,082 1,130 1,263 1,378 1,457 8.4%...................... 590 619 650 675 769 833

Διαβάστε περισσότερα

9 : : ; 7 % 8

9 : : ; 7 % 8 ! 0 4 1 % # % & ( ) # + #, ( ) + ) ( ). / 2 3 %! 5 6 7! 8 6 7 5 9 9 : 6 7 8 : 17 8 7 8 ; 7 % 8 % 8 ; % % 8 7 > : < % % 7! = = = : = 8 > > ; 7 Ε Β Β % 17 7 :! # # %& & ( ) + %&, %& ) # 8. / 0. 1 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Α? Β / Χ 3 Δ Ε/ Ε 4? 4 Ε Φ? ΧΕ Γ Χ Η ΙΙ ϑ % Η < 3 Ε Φ Γ ΕΙΙ 3 Χ 3 Φ 4 Κ? 4 3 Χ Λ Μ 3 Γ Ε Φ ) Μ Ε Φ? 5 : < 6 5 % Λ < 6 5< > 6! 8 8 8! 9 9 9! 9 =! = 9!

Α? Β / Χ 3 Δ Ε/ Ε 4? 4 Ε Φ? ΧΕ Γ Χ Η ΙΙ ϑ % Η < 3 Ε Φ Γ ΕΙΙ 3 Χ 3 Φ 4 Κ? 4 3 Χ Λ Μ 3 Γ Ε Φ ) Μ Ε Φ? 5 : < 6 5 % Λ < 6 5< > 6! 8 8 8! 9 9 9! 9 =! = 9! # %!!! ( ) ( +, +. ( / 0 1) ( 21 1) ( 2 3 / 4!! 5 6 7 7! 8 8 9 : ; < 9 = < < :! : = 9 ; < = 8 9 < < = 9 8 : < >? % > % > % 8 5 6 % 9!9 9 : : : 9 Α % 9 Α? Β / Χ 3 Δ Ε/ Ε 4? 4 Ε Φ? ΧΕ Γ Χ Η ΙΙ ϑ % Η < 3

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 :

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 : !! # % & % () + (. / 0 ) 1 233 /. / 4 2 0 2 + + 5. 2 / 6 ) 6. 0 ) 7. 8 1 6 / 2 9 2 :+ ; < 8 10 ; + + ( =0 41 6< / >0 7 0?2) 29 + +.. 81 6> Α 29 +8 Β Χ + Δ Ε /4 10 )+ 2 +. 8 1 6 > 2 9 2 : > 8 / 332 > 2

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 4049305_9770197.doc

Microsoft Word - 4049305_9770197.doc 研 究 报 告 2010 年 5 月 26 日 传 媒 冷 星 星 执 业 证 书 编 号 :S0960209060284 0755-82026747 lengxingxing@cjis.cn 评 级 调 整 : 维 持 行 业 基 本 资 料 上 市 公 司 家 数 22 总 市 值 ( 亿 元 ) 1711 占 A 股 比 例 (%) 0.70% 平 均 市 盈 率 ( 倍 ) 57.18 行

Διαβάστε περισσότερα

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε (! # # %& ) +,./ 0 & 0 1 2 / & %&( 3! # % & ( ) & +, ), %!,. / 0 1 2. 3 4 5 7 8 9 : 0 2; < 0 => 8?.. >: 7 2 Α 5 Β % Χ7 Δ.Ε8 0Φ2.Γ Φ 5 Η 8 0 Ι 2? : 9 ϑ 7 ϑ0 > 2? 0 7Ε 2?. 0. 2 : Ε 0 9?: 9 Κ. 9 7Λ /.8 720

Διαβάστε περισσότερα

南華大學數位論文

南華大學數位論文 II III IV V VI VII 28 29 30 31 32 33 1 1 2 2 3 4 3 4 0 5 5 6 6 7 2005 8 9 10 11 7 ( ) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 8 38 39 40 41 42 9 http://www.libertytimes.com.tw/2001/new/apl/9/

Διαβάστε περισσότερα

10-03.indd

10-03.indd 1 03 06 12 14 16 18 é 19 21 23 25 28 30 35 40 45 05 22 27 48 49 50 51 2 3 4 é é í 5 é 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 é 20 21 22 23 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 24 ü 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

导言

导言 RESEARCH REPORT 2007 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 1 2 3 2007 2007 4 5 6 2007 7 2007 8 1 2007 2007 1 2a bc de f g 3 4 a b c 2 2007 1 2007 ST ST 2007 1 3 2007 2a

Διαβάστε περισσότερα

20090717-中银分析(每日资讯)09年131期.indd

20090717-中银分析(每日资讯)09年131期.indd 迅嘉机构内参 - http://www.123678.net 中银分析 每日资讯 中国银行金融市场信息服务 编 辑 胡 漾 Tel. 8610 66591558 7 月 17 日 2009 年第 131 期 新版总第 5 期 全球金融要闻 Email: zj_huyang@bank-of-china.com 责任人: 张青松 Tel. 8610 66594008 Email: zhangqs@bank-of-china.com

Διαβάστε περισσότερα

一 國 際 經 濟 及 金 融 情 勢 2

一 國 際 經 濟 及 金 融 情 勢 2 台 灣 綜 合 研 究 院 財 經 諮 詢 委 員 會 財 團 法 人 現 代 財 經 基 金 會 財 經 論 壇 中 國 大 陸 銀 行 體 系 發 展 困 境 與 創 新 方 向 台 灣 大 學 經 濟 系 所 許 振 明 教 授 2014 年 3 月 28 日 1 一 國 際 經 濟 及 金 融 情 勢 2 美 國 QE 退 場 影 響 國 際 經 濟 及 金 融 動 能 2014 年 初 美

Διαβάστε περισσότερα

目 录 内 容 摘 要 监 管 政 策 中 国 人 民 银 行 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 关 于 加 大 对 新 消 费 领 域 金 融 支 持 的 指 导 意 见... 3 2016 年 3 月 各 地 针 对 中 小 企 业 融 资 担 保 政 策 汇 总... 7 专 家

目 录 内 容 摘 要 监 管 政 策 中 国 人 民 银 行 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 关 于 加 大 对 新 消 费 领 域 金 融 支 持 的 指 导 意 见... 3 2016 年 3 月 各 地 针 对 中 小 企 业 融 资 担 保 政 策 汇 总... 7 专 家 CHINA FINANCING GUARANTEE ASSOCIATION 本 期 导 读 : 2016 营 改 增 最 新 政 策 解 读 : 金 融 业 营 改 增 十 问 十 答 经 济 参 考 报 深 度 关 注 安 徽 担 保 模 式 : 小 微 融 资 政 银 担 亟 须 转 为 担 保 银 行 意 大 利 中 小 企 业 互 助 担 保 经 验 借 鉴 目 录 内 容 摘 要 监 管

Διαβάστε περισσότερα

3

3 2015 年 7 月 6 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 30 深 证 指 数 30 互 联 网 +: 国 务 院 引 发 互 联 网 + 指 导 意 见 日 信 板 块 股 东 增 持 : 股 东 集 中 逆 势 增 持 稳 定 股 价 国 企 改 革 : 地 方 国 资 改 革 进 程 加 速 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3686.92-5.77%

Διαβάστε περισσότερα

103 历 史 文 化 学 院 708 档 案 学 基 础 档 案 学 概 论, 冯 惠 玲 张 辑 哲 主 编, 中 国 人 民 大 学 出 版 社,2001 年 版 808 档 案 管 理 学 1. 档 案 管 理 学 基 础 ( 第 三 版 ), 陈 兆 祦 等, 中 国 人 民 大 学 出

103 历 史 文 化 学 院 708 档 案 学 基 础 档 案 学 概 论, 冯 惠 玲 张 辑 哲 主 编, 中 国 人 民 大 学 出 版 社,2001 年 版 808 档 案 管 理 学 1. 档 案 管 理 学 基 础 ( 第 三 版 ), 陈 兆 祦 等, 中 国 人 民 大 学 出 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 考 试 自 命 题 科 目 目 101 哲 学 学 院 701 中 国 哲 学 史 801 外 国 哲 学 史 1. 新 编 中 国 哲 学 史 ( 上 下 册 ), 冯 达 文 郭 齐 勇 主 编, 人 民 出 版 社,2004 年 版 2. 中 国 哲 学 原 著 导 读, 周 海 春 主 编, 姚 才 刚 阮 航 副 主 编, 湖 北 人 民 出 版

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; =

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; = ! 0 1 # & ( & ) +! &,. & /.#. & 2 3 4 5 6 7 8 9 : 9 ; < = : > < = 9< 4 ; < = 1 9 ; 3; : : ; : ;? < 5 51 ΑΒ Χ Δ Ε 51 Δ!! 1Φ > = Β Γ Η Α ΒΧ Δ Ε 5 11!! Ι ϑ 5 / Γ 5 Κ Δ Ε Γ Δ 4 Φ Δ Λ< 5 Ε 8 Μ9 6 8 7 9 Γ Ν

Διαβάστε περισσότερα

H4i 加 温 湿 化 器 使 用 者 指 南

H4i 加 温 湿 化 器 使 用 者 指 南 H4i HEATED HUMIDIFIER User Guide H4i 加 温 湿 化 器 使 用 者 指 南 内 容 前 言.............................. 1 适 用 范 围 1 禁 忌 症 1 H4i 组 件............................ 1 设 置 H4i, 以 便 使 用...................... 1 准 备 1 系

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 1.103年報-2015.5.25.docx

Microsoft Word - 1.103年報-2015.5.25.docx 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 : 施 啟 寅 姓 名 : 何 頎 胤 職 稱 : 協 理 職 稱 : 董 事 長 特 別 助 理 電 話 :(02)2567-5001 電 話 :(02)2567-5001 電 子 郵 件 信 箱 :ir@mos.com.tw 電 子 郵 件 信

Διαβάστε περισσότερα

徐 军 执 行 首 席 代 表 德 国 北 莱 茵 - 威 斯 特 法 伦 州 ( 简 称 北 威 州 ) 坐 落 于 德 国 西 部, 与 荷 兰 比 利 时 比 邻, 是 德 国 人 口 最 多 经 济 最 发 达 吸 引 投 资 最 多 的 联 邦 州 北 威 州 是 欧 洲 最 大 的 市

徐 军 执 行 首 席 代 表 德 国 北 莱 茵 - 威 斯 特 法 伦 州 ( 简 称 北 威 州 ) 坐 落 于 德 国 西 部, 与 荷 兰 比 利 时 比 邻, 是 德 国 人 口 最 多 经 济 最 发 达 吸 引 投 资 最 多 的 联 邦 州 北 威 州 是 欧 洲 最 大 的 市 德 国 投 资 及 并 购 2014 江 苏 站 主 办 单 位 : 伙 伴 单 位 : 地 点 : 时 间 : 德 国 北 威 州 投 资 促 进 署 南 京 代 表 处 德 国 诺 尔 律 师 事 务 所 德 国 本 傲 会 计 师 事 务 所 德 国 欧 亚 咨 询 有 限 公 司 江 苏 致 邦 律 师 事 务 所 赫 佰 士 德 国 现 酿 啤 酒 餐 厅 南 京 市 鼓 楼 区 汉 中

Διαβάστε περισσότερα

宁波华翔电子股份有限公司

宁波华翔电子股份有限公司 ..2..3..5..9..10.16.19.62 1 2 Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd. Ningbo Huaxiang 002048 1160 200001 Http://www.nbhx.com.cn hxtzb@nbhx.com.cn 1160 021-68948127 021-68942260 hxtzb@nbhx.com.cn Http://www.cninfo.com.cn

Διαβάστε περισσότερα

全 球 市 场 : 资 产 类 别 审 查 > 三 月 份 油 价 上 涨 ( 约 14.3%) 不 过, 这 次 反 弹 的 空 间 可 能 有 限 黄 金 价 格 自 2016 年 年 初 上 涨 约 17.8% 美 元 疲 软 和 全 球 风 险 规 避 是 其 上 涨 的 原 因 预 计 在

全 球 市 场 : 资 产 类 别 审 查 > 三 月 份 油 价 上 涨 ( 约 14.3%) 不 过, 这 次 反 弹 的 空 间 可 能 有 限 黄 金 价 格 自 2016 年 年 初 上 涨 约 17.8% 美 元 疲 软 和 全 球 风 险 规 避 是 其 上 涨 的 原 因 预 计 在 2016 年 4 月 全 球 股 票 反 弹 +6.4%( 截 至 本 文 发 表 日 期 )( 第 3 页 ) 布 伦 特 原 油 价 格 从 一 月 开 始, 上 涨 了 4( 第 2 页 ) 全 球 央 行 采 取 措 施 刺 激 经 济 增 长 和 对 抗 通 货 紧 缩 ( 第 2 页 ) 目 前, 我 们 对 股 票 和 固 定 收 益 产 品 保 持 中 立 态 度 股 票 : 央 行

Διαβάστε περισσότερα

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6 1 2 0 +! # % & ( ) +, + / )0 )/ 4 5 6! 7 8 9 :! ; < = > 8 ;!! ; # #! > 9 # #? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled :50 2. 3 "" 5. 8.2% 3 4. 5. SK 6. 7. 8. 9. 11.35.35/ 12. 35%1.01 3. 215200 (HDB) Shanghai Market Research 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 1 of 26 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700

Διαβάστε περισσότερα

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 <

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 < 0 1 2 / 1! % & ( ), %. / %. 4 5! 6 7 8 7 8 9 : ;! < < < ? : 1! > ΑΒ Χ, %? :! 6 =! Ε Φ 28 = 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) 7 2 8 ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ

Διαβάστε περισσότερα

高教参考(2015年第1辑)

高教参考(2015年第1辑) 编 者 按 改 革 开 放 以 来, 我 国 教 育 进 行 了 多 次 改 革 当 初, 教 育 面 临 的 主 要 任 务 是 对 文 革 期 间 所 破 坏 的 教 育 教 学 系 统 进 行 恢 复, 开 启 真 正 意 义 上 的 教 育 改 革 是 1985 年 出 台 的 中 共 中 央 关 于 教 育 体 制 改 革 的 决 定 决 定 指 出 : 社 会 主 义 现 代 化 建 设

Διαβάστε περισσότερα

:::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7 Η (. >5 Ι Δ 6 Φ ϑ

:::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7 Η (. >5 Ι Δ 6 Φ ϑ . /,.!! # % # & %& ( ) ) + % # & %, % # ( 1 2 3 4 5 6 7 5 6 4 8 3 9 :::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α 5 6 5 Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ 5 3 1 6 Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7

Διαβάστε περισσότερα

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 !! # % & & ( % ) + # %, + + # %. / 0 /, 2 ) 3! 4 5 6 7 8 9 : 8 9 9 9 9 ; ; 4< ;: 4 9 9 9 9; 9 9 94 6 7 9 9 < : 6 4 7! 6 7 6 7 : 6 9 7 7! ; : 9 7! ; : 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

Διαβάστε περισσότερα

正文 doc

正文 doc 1 2 3 4 5 4281343 6252764 894917 1985940 9846545-5940955 17-64,160,000-44,658,000-3,532,000 12,429,000 17,660,000-9,938,000 2,883,000 6 a 7 b c 2 1 70520 2 10 2004 12 31 +57,436,439 262,212,194 26.43 0

Διαβάστε περισσότερα

4 4 4 4 4 4! # % & ( # ) )! ) & +!. # / 0! + 1 & % / 0 2 & #. 3 0 5. 6 7 8 0 4 0 0 # 9 : ; < 9 = >9? Α = Β Χ Δ6 Ε9 8 & 9 : # 7 6 Φ = Γ Η Ι 0 ϑ 9 7 Κ 1 Λ 7 Κ % ΓΗ Δ 9 Η ΕΔ 9 = ;

Διαβάστε περισσότερα

序 号 收 费 项 目 收 费 范 围 收 费 标 准 1 2 3 4 5 6 大 学 英 语 四 六 级 考 试 报 名 费 在 职 攻 读 硕 士 学 位 全 国 联 考 费 高 等 教 育 考 试 报 名 费 ( 含 成 人 高 校 ) 高 等 教 育 考 试 考 试 费 ( 含 成 人 高

序 号 收 费 项 目 收 费 范 围 收 费 标 准 1 2 3 4 5 6 大 学 英 语 四 六 级 考 试 报 名 费 在 职 攻 读 硕 士 学 位 全 国 联 考 费 高 等 教 育 考 试 报 名 费 ( 含 成 人 高 校 ) 高 等 教 育 考 试 考 试 费 ( 含 成 人 高 2015 年 秋 季 复 旦 大 学 教 育 收 费 公 示 表 - 本 科 生 序 号 收 费 项 目 收 费 范 围 收 费 标 准 1 普 通 高 校 学 费 一 般 专 业 5000 元 / 人 2 普 通 高 校 学 费 热 门 专 业 5500 元 / 人 3 普 通 高 校 学 费 医 学 专 业 6500 元 / 人 4 普 通 高 校 学 费 艺 术 专 业 10000 元 / 人

Διαβάστε περισσότερα

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600130 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 4... 7 (... 9... 16 1 2005 1 2 3 4 1 NINGBO BIRD Co.,Ltd. BIRD 2 A A A 600130 3 999 588 315500 http://www.chinabird.com cbird@public.cnptt.zj.cn 4 5 0574-88918855

Διαβάστε περισσότερα

Υ 2 Δ Υ 1 = 1 : Φ Υ 1 Ω 5 ς ) Ν + Φ 5 ς ς Α+ ) Ν Φ 6 Ξ ς Α+ 4 Φ Ψ Ψ + = Ε 6 Ψ Ε Ε Π Υ Α Ε Ω 2? Ε 2 5 Ο ; Μ : 4 1 Ω % Β 3 : ( 6 Γ 4 Ρ 2 Ρ

Υ 2 Δ Υ 1 = 1 : Φ Υ 1 Ω 5 ς ) Ν + Φ 5 ς ς Α+ ) Ν Φ 6 Ξ ς Α+ 4 Φ Ψ Ψ + = Ε 6 Ψ Ε Ε Π Υ Α Ε Ω 2? Ε 2 5 Ο ; Μ : 4 1 Ω % Β 3 : ( 6 Γ 4 Ρ 2 Ρ # % & & ( & ) +,. / 0 11 + 23 4 4 5 6 7 %+ 8 9 : ; 8 < %+ % = 4 )>? > Α ( 8 % 1 1 Β Χ > Χ Δ Χ Β > Ε) > 4 > Ε) Φ Δ 5 Γ + % 8 + %. < 6 & % &. : 5 Η+ % Ι & : 5 &% + 8 ) : 6 %, 6, + % 5 ϑ # & > 2 3 Χ Δ Α ;

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0DBC0FBC1AAA3BA32303134C4EAC4EAB6C8B1A8B8E6C8ABCEC42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0DBC0FBC1AAA3BA32303134C4EAC4EAB6C8B1A8B8E6C8ABCEC42E646F63> 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 03 月 1 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带

Διαβάστε περισσότερα

) ) ) Ο ΛΑ >. & Β 9Α Π Ν6 Γ2 Π6 Φ 2 Μ 5 ΝΒ 8 3 Β 8 Η 5 Φ6 Β 8 Η 5 ΝΒ 8 Φ 9 Α Β 3 6 ΝΒ 8 # # Ε Ο ( & & % ( % ) % & +,. &

) ) ) Ο ΛΑ >. & Β 9Α Π Ν6 Γ2 Π6 Φ 2 Μ 5 ΝΒ 8 3 Β 8 Η 5 Φ6 Β 8 Η 5 ΝΒ 8 Φ 9 Α Β 3 6 ΝΒ 8 # # Ε Ο ( & & % ( % ) % & +,. & !! # % & ( ) +,.% /.0.% 1 2 3 / 5,,3 6 7 6 8 9 6!! : 3 ) ; < < = )> 2?6 8 Α8 > 6 2 Β 3Α9 Α 2 8 Χ Δ < < Ε! ; # < # )Φ 5 Γ Γ 2 96 Η Ι ϑ 0 Β 9 Α 2 8 Β 3 0 Β 9 Β ΦΚ Α 6 8 6 6 Λ 2 5 8 Η Β 9 Α 2 8 2 Μ 6 Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

!? > 7 > 7 > 7 Ε ! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η Γ Κ 2 Η 4 Δ 4 Α 5 Α 8 Λ Ηϑ Μ Α Α 4!! Ο. /3 :/Π : Θ Γ 2 ; Γ / 4 Ρ Α

!? > 7 > 7 > 7 Ε ! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η Γ Κ 2 Η 4 Δ 4 Α 5 Α 8 Λ Ηϑ Μ Α Α 4!! Ο. /3 :/Π : Θ Γ 2 ; Γ / 4 Ρ Α !! # % & % ( ) ) + # %, #. /,. / 1 2 3 4 5! 6 /7! 7 8 7 /7 8 7! 7 /7 9 : ; < = ; >? 7 4 4 4 Α Β Χ 9 > 7 4 ΔΑΕ 6 4 Β Β!4 /7 9! 7? 87 ; !? > 7 > 7 > 7 Ε 4 8 5 8! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η

Διαβάστε περισσότερα

沪交(部门)[2001] 文号号

沪交(部门)[2001] 文号号 凝 心 聚 力 深 化 改 革 坚 定 不 移 走 中 国 特 色 世 界 一 流 大 学 之 路 在 中 国 共 产 党 上 海 交 通 大 学 第 十 次 代 表 大 会 上 的 报 告 (2015 年 3 月 14 日 中 共 上 海 交 通 大 学 第 十 次 代 表 大 会 通 过 ) 姜 斯 宪 同 志 们 : 现 在, 我 代 表 中 共 上 海 交 通 大 学 第 九 届 委 员 会

Διαβάστε περισσότερα

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之 ...2...5...5...5...6...6...6...9...9...10...11...11...12...12...12...13...14...14...17...21...22...23...24...24...25...26...26...28...33...36...36...36...36...41...42...42...43...45...45...48...54 1 2

Διαβάστε περισσότερα