Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα"

Transcript

1 Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Περίληψη Ιωάννα Ανδρέου Βιβλιοθηκονόµος MSc Πολιτιστική Πολιτική Επικοινωνία και ιοίκηση Βιβλιοθήκη Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόµος MSc (Υποψήφια ιδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστηµίου) Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αναπτύσσει ο σύγχρονος βιβλιοθηκονόµος - επιστήµονας της πληροφόρησης διαµορφώνονται σταδιακά µέσα από µια συνεχή διαδικασία µάθησης. Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο ορίζει και καθορίζει την επαγγελµατική του κατάρτιση και υπόσταση, αλλά η προσωπική βούληση για δια βίου µάθηση και η συνεχής επιζήτηση της απόκτησης της γνώσης θεµελιώνουν και ενδυναµώνουν την ισχύ και την καθιέρωση του επαγγέλµατός του. Το παρόν άρθρο δίνει µια σύντοµη εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε την εκπαίδευση των Ελλήνων βιβλιοθηκονόµων και παρουσιάζει αναλυτικά το εύρος των δεξιοτήτων που ο σύγχρονος επιστήµονας της πληροφόρησης καλείται να αναπτύξει, ώστε να µπορεί να αντεπεξέλθει στις γενικότερες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις, προς όφελος των τελικών χρηστών. 1. Εισαγωγή Η δυναµική εισβολή της τεχνολογίας και του διαδικτύου επέφερε ποικίλες µεταβολές στις υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και στο χώρο των βιβλιοθηκών, µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση ενός νέου πληροφοριακού «γίγνεσθαι». Η διείσδυση της ψηφιακής πραγµατικότητας στην καθηµερινή µας ζωή είναι πλέον αναµφισβήτητο γεγονός, όπου αυτό που την χαρακτηρίζει είναι η ρευστότητα της ίδιας της πληροφορίας, η οποία οδηγεί σε διαρκή µετασχηµατισµό του παραγόµενου έργου της πληροφόρησης, καθώς επίσης και στη διαµόρφωση νέων τάσεων, νέων ορίων, νέων προτύπων για το επάγγελµα του επιστήµονα της πληροφόρησης. Εκ παραλλήλου, εκτός από τον επαναπροσδιορισµό της υπόστασης των βιβλιοθηκών κρίνεται αναγκαία και η επανεξέταση του ρόλου των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων πληροφόρησης γενικότερα. Ο βιβλιοθηκονόµος οφείλει να αναπτύσσει διαρκώς νέες δεξιότητες, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίζει τις νέες προκλήσεις µε επάρκεια και συνέπεια. Τα θεµελιώδη και ουσιαστικά εφόδια, όπως είναι αναµενόµενο, ο βιβλιοθηκονόµος τα αντλεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής του σε ένα Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο αυτό που θα πρέπει κυρίως να τονιστεί και να επισηµανθεί είναι ότι η εκπαίδευση και επιµόρφωση του επιστήµονα της πληροφόρησης είναι σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία λόγω της φύσης του επαγγέλµατος δεν είναι δυνατόν να σταµατά ακόµα και µετά την περάτωση των σπουδών του. 2. Λόγοι και παράγοντες που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό και το επαγγελµατικό τοπίο της βιβλιοθηκονοµίας Ο πολυσχηµατικός ρόλος του βιβλιοθηκονόµου υποδεικνύει τις πολύπλευρες λειτουργίες του, ένεκα του πολυπολιτισµικού και πολύγλωσσου περιεχοµένου της επιστήµης του. 1

2 Λειτουργώντας πάντοτε µε γνώµονα την επίτευξη της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ανθρώπων, επενδύει όχι στο προσωπικό του συµφέρον, αλλά κυρίως στο κοινωνικό σύνολο. Με την αλλαγή του αιώνα, οι βιβλιοθηκονόµοι και επιστήµονες της πληροφόρησης ήρθαν αντιµέτωποι µε σηµαντικές µεταβολές, οι οποίες οφείλονται στον εν γένει παγκόσµιο ανταγωνισµό, στις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και στα νέα µοντέλα αξιολόγησης της παραγωγικότητας, τόσο της γνώσης όσο και των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, αδιαµφισβήτητη και καταλυτική είναι η µετάβαση από το έντυπο µέσο στο ηλεκτρονικό, ως κυρίαρχη µορφή πληροφορίας, ενώ παράλληλα η αυξανόµενη ανάγκη για αξιολόγηση των πηγών, των υπηρεσιών και η δηµιουργία δεικτών αποτίµησης µονοπωλεί το ενδιαφέρον των βιβλιοθηκονόµων. Επιπλέον ο νέος τρόπος οργάνωσης της εργασίας, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης µέσω νέων τεχνολογικών διόδων προσδίδει νέες σύγχρονες προοπτικές, καθώς οι αυξανόµενες και απαιτητικές προσδοκίες των χρηστών χρήζουν αντιµετώπισης. Επιπροσθέτως η ανάγκη του βιβλιοθηκονόµου για εκ νέου κατάρτιση οδηγεί στην επαγγελµατική εγρήγορση, καταξίωση, στο συναγωνισµό, κυρίως όταν οι βιβλιοθηκονόµοι έχουν αρωγούς κοινοτικά προγράµµατα που προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη και την παγκόσµια συµµετοχικότητα, προάγοντας παράλληλα την πολιτισµική πολυµορφία. Οι αλλαγές πρέπει να θεωρούνται προκλήσεις και όχι καταναγκαστικές διαδικασίες που να οδηγούν κάθε φορά στην αλλαγή, βελτίωση και ανανέωση της στρατηγικής αντιµετώπισης των βιβλιοθηκονοµικών θεµάτων. 3. Η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων στην Ελλάδα 3.1 Σχολές Bιβλιοθηκονοµίας - ιαµόρφωση προγράµµατος σπουδών Στην Ελλάδα η επιστήµη της πληροφόρησης - επικρατέστερα σε µας βιβλιοθηκονοµία - άρχισε να αναδεικνύεται περισσότερο ως επιστηµονικός κλάδος, να κερδίζει πρόσφορο έδαφος και να τυγχάνει της εκτίµησης των υποψήφιων φοιτητών της κυρίως την τελευταία δεκαετία. Ενδεικτικό µάλιστα είναι το γεγονός, σύµφωνα µε παλαιότερες έρευνες, ότι ο συγκεκριµένος κλάδος έλκυε κυρίως άτοµα µεγάλης ηλικίας, ενώ για τους νεότερους φοιτητές δεν αποτελούσε την πρώτη τους επιλογή. Παρ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων, των νέων ερευνητικών κατευθύνσεων και τη δηµιουργία καθοριστικών κινήτρων και προκλήσεων, διαφαίνεται ότι ο τοµέας της πληροφόρησης προσελκύει όλο και περισσότερους υποψήφιους φοιτητές. Ως γνωστό, στην Ελλάδα λειτουργούν 3 σχολές βιβλιοθηκονοµίας, 2 ΑΤΕΙ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε τον τίτλο «Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης» και το Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Και οι τρεις σχολές επιδιώκουν την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών τους σε θέµατα που αφορούν το σύνολο του περιεχοµένου της βιβλιοθηκονοµικής επιστήµης, µε την παροχή τόσο εξειδικευµένων κατευθύνσεων, όσο και γενικών γνώσεων παιδείας µε σκοπό τη δυναµικότερη στελέχωση των βιβλιοθηκών και των κέντρων πληροφόρησης. Αρχικά θα αναφερθούν εν συντοµία µερικά ιστορικά στοιχεία. Η σχολή βιβλιοθηκονοµίας στην Αθήνα ιδρύθηκε το 1977 και εντάχθηκε στην Ανωτέρα Σχολή Στελεχών Επιχειρήσεων (ΑΣΣΕ) του ΚΑΤΕΕ Αθήνας, ενώ από το 1983 ανήκει στη Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ Ο) του ΤΕΙ Αθήνας. Το 2003 µετονοµάστηκε σε Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης. Αντίστοιχα το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το Και τα δύο τµήµατα, για την καλύτερη λειτουργία τους, χωρίζουν τα µαθήµατά τους σε δύο τοµείς: τον τοµέα µαθηµάτων ειδίκευσης και τεχνολογιών πληροφόρησης, και τον τοµέα µαθηµάτων γενικής παιδείας. Η µετονοµασία µάλιστα της σχολής σε Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης µαρτυρεί τη µετάβαση σε µια νέα εποχή για τη σχολή, όπου διαπιστώνεται η ανάγκη για την εξέλιξη και αναβάθµιση της εν λόγω επιστήµης, σύµφωνα µε τις γενικότερες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Επιπλέον παρατηρούµε ότι το πρόγραµµα σπουδών της σχολής της Αθήνας µεταβάλλεται σε µεγάλο βαθµό. Αυτό φαίνεται από την ενσωµάτωση και την προώθηση µαθηµάτων που αφορούν στις νέες 2

3 τεχνολογίες, παράλληλα και συµπληρωµατικά µε τα µαθήµατα γενικής παιδείας και τα µαθήµατα ειδικότητας. Σηµειώνονται ενδεικτικά µερικά από τα µαθήµατα αυτά: Ανάλυση και σχεδιασµός συστηµάτων πληροφόρησης, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Εφαρµογές στον Παγκόσµιο Ιστό, Πρότυπα κωδικοποίησης πληροφοριών, ιαχείριση γνώσης κ.λπ. Κατά συνέπεια η αναβάθµιση των τµηµάτων και κατ επέκταση η σύνδεση της βιβλιοθηκονοµίας µε άλλα επιστηµονικά πεδία, δίνουν ώθηση στην προσπάθεια της αναδιαµόρφωσης της ταυτότητας των τµηµάτων και της προσαρµογής τους στη γενικότερη πληροφοριακή δίνη. Εκ παραλλήλου το Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο άρχισε να λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος Συµπορεύεται ουσιαστικά µε τα δύο τµήµατα των ΑΤΕΙ, αναπτύσσοντας παράλληλα και ένα δεύτερο συναφή κλάδο πέρα από τη βιβλιοθηκονοµία, την επιστήµη της Αρχειονοµίας. Στόχος του είναι η γενική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε τη θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκµηρίων, των αντικειµένων µουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, καθώς και τη δηµιουργία, οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης µορφής υλικού και πληροφοριών. 3.2 Σχολές Bιβλιοθηκονοµίας-Μεταπτυχιακό επίπεδο Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί η δυνατότητα στους απόφοιτους αυτών των τµηµάτων να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αποκτώντας µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης. Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο προσφέρει µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην «Επιστήµη της Πληροφορίας» σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη πραγµατοποιείται σε σύµπραξη µε το ΤΕΙ Αθήνας µε τον τίτλο " ιοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας", ενώ η δεύτερη, µε τον τίτλο "Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον", οργανώνεται µε την αποκλειστική ευθύνη του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Το πρόγραµµα σπουδών του µεταπτυχιακού προσφέρει πολλές εξειδικευµένες γνώσεις σε διάφορους τοµείς. Βέβαια καθώς ο χρόνος διάρκειας του συγκεκριµένου προγράµµατος αντιστοιχεί σε 3 διδακτικά εξάµηνα, συµπεριλαµβανοµένης και της εκπόνησης µεταπτυχιακής διατριβής, θα λέγαµε ότι το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό δεν είναι σε θέση να καλύψει εκτενέστατα όλους τους επιµέρους τοµείς. Επιπλέον θα ήταν ευχής έργον η δηµιουργία περισσότερων κατευθύνσεων για πιο εξειδικευµένες σπουδές, π.χ. τη µουσική βιβλιοθηκονοµία ή τη βιβλιοθηκονοµία σε σχέση µε τις τέχνες ή ακόµα την ιατρική βιβλιοθηκονοµία, για κάποιους που θα ενδιαφέρονταν να εντρυφήσουν σε ιδιαίτερες πτυχές εφαρµογών της βιβλιοθηκονοµίας και σε συγκεκριµένους τοµείς. Και βέβαια όλες αυτές οι κατευθύνσεις να εντάσσονται πάντοτε µέσα στα πλαίσια της νέας ψηφιακής εποχής, όπου το ζητούµενο είναι ο τρόπος διαχείρισης της πληροφορίας, ανεξαρτήτως της εξέλιξης του µέσου που την περιβάλλει. Με την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις ερευνητικές τους αναζητήσεις µέσα στον κόσµο της γνώσης, έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προσφέρει µία θέση σε όσους απόφοιτους της βιβλιοθηκονοµίας ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Μέχρι πριν µερικά χρόνια η θέση αυτή ίσχυε για πανεπιστήµια του εξωτερικού, τα οποία και µπορούσαν να προτείνουν οι ίδιοι οι απόφοιτοι. Εδώ και λίγο καιρό η θέση αυτή έχει µετατραπεί σε υποτροφία του εσωτερικού, γεγονός που συνηγορεί στο ότι η βιβλιοθηκονοµία στην Ελλάδα έχει πλέον ωριµάσει ως επιστήµη και ότι το επίπεδο σπουδών που προσφέρουν τα συγκεκριµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα του Ιονίου Πανεπιστηµίου αγγίζουν ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, σε βαθµό που να είναι άξια να ανταγωνιστούν και να συναγωνιστούν την παρεχόµενη βιβλιοθηκονοµική εκπαίδευση από αντίστοιχα ξένα πανεπιστήµια. Συνεπώς η βιβλιοθηκονοµία είναι µια ενεργή, ζώσα, ζωντανή, δυναµική επιστήµη καταλαµβάνοντας βαθµιαία αξιοπρεπή και αξιόπιστη θέση µέσα στην ελληνική εκπαιδευτική και επιστηµονική πραγµατικότητα. 3

4 4. Μάθηση και επιµόρφωση µέσα από τον εργασιακό τοµέα Ο εργασιακός τοµέας επηρεάζει κατά πολύ τη συµπεριφορά του ατόµου και επιπλέον επιδρά αποφασιστικά στη διαδικασία επιµόρφωσης και εκπαίδευσής του. Μέσα από την καθηµερινή «τριβή» και την εκτέλεση των καθηκόντων, ο βιβλιοθηκονόµος έρχεται διαρκώς σε επαφή µε πρακτικά ζητήµατα που αφορούν στην εφαρµογή των βιβλιοθηκονοµικών προτύπων, στη διαχείριση διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης κ.λπ. Καλείται λοιπόν ουσιαστικά να αντεπεξέλθει µε επάρκεια και υπευθυνότητα σε καθηµερινά ζητήµατα και να κάνει πράξη τις γνώσεις που έχει ήδη αποκοµίσει στα προηγούµενα στάδια της εκπαίδευσής του, µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουµε κατά νου, είναι ότι ο εργασιακός χώρος αποτελεί το µεγαλύτερο «σχολείο» για την απόκτηση των διαφόρων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η ανάγκη της αντιµετώπισης των διαφόρων βιβλιοθηκονοµικών θεµάτων σε πραγµατικές καταστάσεις, οδηγεί στο να αποκοµίζει ο επιστήµονας της πληροφόρησης σηµαντικότατους καρπούς γνώσης και σηµαντική εµπειρία, χαρακτηριστικά που του αποδίδουν κύρος και αξιοπιστία. Επιπρόσθετα η διαρκής εισαγωγή νέων στοιχείων και νέων πρωτοποριακών µοντέλων στο χώρο των βιβλιοθηκών δεν είναι κάτι που θα πρέπει να τροµάζει τους επαγγελµατίες της πληροφόρησης. Αντιθέτως θα πρέπει να λαµβάνεται ως νέα πρόκληση, ως µοναδική πραγµατικά ευκαιρία για την αποκόµιση νέων εφοδίων. Ο βιβλιοθηκονόµος οφείλει, µε κριτική πάντοτε στάση, να αξιολογεί κάθε νέα αλλαγή ή εξέλιξη στο χώρο των βιβλιοθηκών και να υποβάλλει τον εαυτό του στη διαδικασία συνεχούς επιµόρφωσής του. 5. Ανάγκη για δια βίου µάθηση Το επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου είναι αρκετά ευµετάβλητο και υφίσταται διαρκώς αλλαγές, από την άποψη ότι κινείται πάντοτε στα πλαίσια ενός δυναµικού και παράλληλα ρευστού περιβάλλοντος πληροφόρησης. εδοµένων µάλιστα των διαρκών εξελίξεων διαπιστώνεται η ανάγκη για δια βίου µάθηση και συνεχή επιµόρφωση. Η ανάγκη αυτή θα πρέπει να επιζητάται ενσυνείδητα και εκούσια από τον ίδιο τον βιβλιοθηκονόµο, µε απώτερο σκοπό την προσαρµογή του στις ραγδαίες εξελίξεις που επιδέχεται το επιστηµονικό του περιβάλλον. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε σεµινάρια, µε συµµετοχή σε συνέδρια, µε προσωπική έρευνα και µελέτη των νέων δεδοµένων, µε συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και έρευνας. Όσον αφορά στα σεµινάρια, ήδη έχουν ξεκινήσει να πραγµατοποιούνται πάρα πολλά σε συνεργασία µε την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), η θεµατολογία των οποίων ποικίλλει και γίνεται σε συνεργασία µε εξαίρετους συναδέλφους, προσεγγίζοντας σύγχρονα θέµατα που άπτονται κυρίως των νέων τεχνολογιών και πρακτικών. Εντούτοις, µια καλή πρόταση θα ήταν να αρχίσουν να διοργανώνονται ορισµένα σεµινάρια τόσο από τις σχολές βιβλιοθηκονοµίας όσο και από το ίδιο το ΥΠΕΠΘ, σε συνεργασία µε την Ένωση και τις προαναφερόµενες σχολές. 6. Ο βιβλιοθηκονόµος του εικοστού πρώτου αιώνα: βασικά συστατικά Η βαθµιαία διαµόρφωση του βιβλιοθηκονοµικού τοπίου και η νέα θεώρηση των βιβλιοθηκονοµικών θεµάτων αντικατοπτρίζονται µέσα από τους σύγχρονους προβληµατισµούς του επιστήµονα της πληροφόρησης, που αναζητά κάθε φορά τα εργαλεία για την επαγγελµατική του θωράκιση. Ο βιβλιοθηκονόµος είναι ένα αµάλγαµα από γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, προσδοκίες, ενδιαφέροντα που δοµούν συνολικά την υπόστασή του. Τα βασικά συστατικά στοιχεία, τα οποία τον προσδιορίζουν και τον οριοθετούν, είναι: 1. τα προσωπικά προσόντα, τα οποία αποκτώνται µε την κατάλληλη κατάρτιση µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της πρακτικής εµπειρίας και τα οποία βασίζονται στο εξερευνητικό πνεύµα και διάθεση, 4

5 2. τα προτερήµατα, οι αρετές, η προσωπική κλίση, το ταλέντο, η προσωπικότητα κάθε βιβλιοθηκονόµου που τον καθιστούν µοναδικό και ξεχωριστό και αποτελούν ταυτόχρονα την κινητήριο δύναµη για την επαγγελµατική του διαµόρφωση, 3. η ικανότητα αξιοποίησης της πληροφορίας, αφού ο βιβλιοθηκονόµος είναι αυτός που τη διαχειρίζεται και τη διακινεί στους τελικούς χρήστες, υποστηρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την πληροφόρηση προς όφελος του κοινού, καθώς η ίδια αποτελεί τη γραµµή της ζωής της βιβλιοθήκης, 4. η δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών πληροφόρησης, η οποία είναι µια πρόκληση για τον βιβλιοθηκονόµο, καθώς πρέπει είτε εκ των προτέρων να προβλέψει, είτε επιτόπου να κατανοήσει τις ανάγκες των χρηστών. Για το λόγο αυτό, η επικοινωνία µεταξύ βιβλιοθηκονόµου και κοινού είναι µια ενδιαφέρουσα διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα και µια ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση και αυτοβελτίωση. Στις αρχές του 21ου αιώνα διαπιστώνουµε ότι οι γρήγοροι ρυθµοί της ανάπτυξης του κλάδου, η εµφάνιση τεχνολογικών καινοτοµιών, ο εκρηκτικός όγκος πληροφοριών, όπως και ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου, τόσο των βιβλιοθηκών όσο και των βιβλιοθηκονόµων, προσέδωσε νέα, διαφορετική υφή στα προαναφερόµενα βασικά συστατικά στοιχεία. 1. Τα προσωπικά προσόντα εµπλουτίζονται, ώστε να µπορέσει ο βιβλιοθηκονόµος να ανταποκριθεί στις αλλαγές του µέλλοντος και να επιτύχει τη µέγιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων στο χώρο των βιβλιοθηκών. 2. Επιπρόσθετες αρετές, όπως η ευελιξία, η προσαρµοστικότητα, η δίψα και το ενδιαφέρον για µάθηση, η υποµονή, καθιστούν τον βιβλιοθηκονόµο ικανό να επιβιώσει µέσα στην αρένα της ανταγωνιστικότητας. 3. Η διαχείριση της χαοτικής πληροφορίας παραµένει στα χέρια των βιβλιοθηκονόµων, οι οποίοι καταφέρνουν να γεφυρώσουν το κενό και το χάσµα µεταξύ της πληροφορίας και του χρήστη. Συνεπώς επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι, παρ όλο που η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πιο εύκολη στην εποχή µας λόγω του διαδικτύου, ωστόσο µόνο οι βιβλιοθηκονόµοι µπορούν να κρατήσουν τα ηνία µέσα στην κοινωνία της πληροφορίας προς όφελος των χρηστών. 4. Η παροχή υπηρεσιών προς το κοινό έχει µετατραπεί από παθητική πρόνοια σε ενεργητική διαδικασία πληροφόρησης, µέσω των πρωτοβουλιών και της διορατικότητας των βιβλιοθηκονόµων. Ο προικισµένος µε δεξιότητες, γνώσεις και εµπειρίες βιβλιοθηκονόµος είναι ικανός και προετοιµασµένος να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και τις αλλαγές και να αναχθεί σε επιστήµονα της πληροφόρησης µε την καθεαυτήν έννοια. Η µετάβαση από τον επιθυµητά ικανό στον εξειδικευµένο βιβλιοθηκονόµο απαιτεί σκληρή δουλειά και αρκετό χρόνο, αλλά το ταξίδι είναι η ανταµοιβή και η επιβράβευση. 7. Οι ικανότητες των βιβλιοθηκονόµων Η ικανότητα είναι η δυνατότητα που έχει κάποιος, ώστε να πετυχαίνει και να υλοποιεί µια ενέργεια. Είναι ο βαθµός στον οποίον κάποιος κατορθώνει να φέρει εις πέρας µια δράση. Κάτω από αυτό το πρίσµα ο βιβλιοθηκονόµος οφείλει να έχει: την ικανότητα να προσαρµόζεται στις αλλαγές. Η εξέλιξη των πραγµάτων, ιδιαίτερα στον τοµέα της τεχνολογίας, απαιτεί την άµεση αποδοχή, εξοικείωση, αφοµοίωση και υιοθέτησή τους για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, αλλά και για καλύτερες επαγγελµατικές αποδόσεις, σχετική οικειότητα µε τα διαδικτυακά µέσα. Στη σηµερινή εποχή ο βιβλιοθηκονόµος δουλεύει στο διαδίκτυο, µε το διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό οφείλει να χειρίζεται ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, online καταλόγους, µηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και να διαθέτει διαδικτυακές επιδεξιότητες, την ικανότητα ελέγχου και εποπτείας των νέων τεχνολογιών. Ο βιβλιοθηκονόµος πολλές φορές γίνεται και ένας µικρός τεχνικός, ο επιδιορθωτής των µηχανηµάτων που υπάρχουν µέσα στη βιβλιοθήκη όπως φαξ, φωτοτυπικά µηχανήµατα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαρωτές, εκτυπωτές. Η άµεση αντιµετώπιση τεχνικών προβληµάτων βελτιώνει την εξυπηρέτηση και την παροχή υπηρεσιών, 5

6 την ικανότητα να συµβαδίζει µε τη νέα νοοτροπία της τεχνολογίας και να την ενσωµατώνει στο χώρο της βιβλιοθηκονοµίας. Το Web 2.0 µε τα Blogs, Wikis, Social networks, είναι µερικά από τα νέα δεδοµένα που έχουν µπει στη ζωή µας αλλά και στην καθηµερινή πρακτική της επιστήµης της πληροφόρησης. Η χρήση τους µέσα στο χώρο των βιβλιοθηκών κρίνεται πλέον απαραίτητη και χρηστική, την ικανότητα διαχείρισης και διεκπεραίωσης προγραµµάτων. Η ανάληψη έργων απαιτεί την οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα του βιβλιοθηκονόµου για την επίτευξή τους, την ικανότητα να αξιολογεί τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Η επανεξέταση και ο επαναπροσδιορισµός των υπηρεσιών είναι µια καταλυτική διαδικασία που φανερώνει τη δυνατότητα του βιβλιοθηκονόµου να προβλέπει και να σχεδιάζει υπηρεσίες ανταποκρινόµενες στις ανάγκες των χρηστών, την ικανότητα σύγκρισης τεχνολογικών επιτευγµάτων. Μέρος των καθηκόντων των βιβλιοθηκονόµων είναι να µπορούν να επιλέγουν το καταλληλότερο µηχάνηµα που να αρµόζει σε µια συγκεκριµένη εργασία, όπως για παράδειγµα ένα αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό σύστηµα. Για το λόγο αυτό ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε εγχειρήµατος της βιβλιοθήκης για να καταφεύγει στην αγορά ενός µηχανήµατος, που να ανταποκρίνεται µακροπρόθεσµα και ρεαλιστικά στις προσδοκίες του, την ικανότητα να θέτει και να οριοθετεί το target group που θέλει να εξυπηρετήσει. Η ανάλυση αναγκών των χρηστών είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία µιας σταθερής γραµµής πλεύσης της βιβλιοθήκης. Η δυσκολία έγκειται στο να βρεθεί η χρυσή τοµή, ώστε να µπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αν όχι όλων, των περισσοτέρων χρηστών, την ικανότητα της πειθούς. Οι βιβλιοθηκονόµοι θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν µε πειστικά επιχειρήµατα µια ιδέα, µια πολιτική, µια στρατηγική στη διοίκηση ή ακόµα και στους χρήστες. Η αριστοτεχνία του βιβλιοθηκονόµου διαφαίνεται από την ικανότητά του να διεκπεραιώνει µια τέτοια ενέργεια µε ευχάριστο, ελκυστικό και ανώδυνο τρόπο. 8. Οι δεξιότητες των βιβλιοθηκονόµων Η δεξιότητα είναι η ικανότητα επιτέλεσης και διεκπεραίωσης συγκεκριµένης δυσκολίας έργου. Είναι η επιδεξιότητα, η γνώση της άριστης τεχνικής για την ολοκλήρωση µιας εργασίας. Επαγγελµατικές δεξιότητες. Οι εν λόγω δεξιότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προσόντων που οριοθετούν την αξιοσύνη του βιβλιοθηκονόµου. Ως εκ τούτου, ο βιβλιοθηκονόµος θα πρέπει να χαράζει την πολιτική οργάνωσης και διοίκησης της βιβλιοθήκης και να είναι ενεργό µέλος της συµβουλευτικής και διοικητικής οµάδας του οργανισµού στον οποίον ανήκει. Να ελέγχει τη ροή της διαθεσιµότητας της πληροφορίας, να αναλύει και να ανασυνθέτει το περιεχόµενό της και να αξιολογεί τη χρηστικότητά της, έχοντας γνώση των εγκυρότερων εγχειριδίων και επιστηµονικών εργαλείων κάθε επιστηµονικού κλάδου. Επιπροσθέτως θα πρέπει να αναπτύσσει προσβάσιµες υπηρεσίες, οι οποίες να ευθυγραµµίζονται µε το πολιτικό πλάνο του οργανισµού στον οποίον ανήκει, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τις ανάγκες του κοινού. Προσωπικές δεξιότητες. Οι συγκεκριµένες δεξιότητες αφορούν στις αξίες που διέπουν τον βιβλιοθηκονόµο και τον καθιστούν ικανό και επικοινωνιακό επαγγελµατία. Χαρακτηριστικά παρατηρούµε ότι ο βιβλιοθηκονόµος αναζητά την τελειότητα, θέτει προτεραιότητες και εστιάζει σε αυτές, ψάχνει για νέες ευκαιρίες, προκλήσεις, συνεργασίες, αναγνωρίζει το επαγγελµατικό δίκτυο, αλλά αποδέχεται και την ατοµική δουλειά, είναι θετικά διακείµενος στις νέες τεχνολογίες, αφοσιώνεται στη δια βίου εκπαίδευσή του, ενεργεί και συνεργάζεται µε γνώµονα το οµαδικό και κοινωνικό συµφέρον. Τεχνικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές υπόκεινται στη δεξιοτεχνία του βιβλιοθηκονόµου να µπορεί να χρησιµοποιεί την κατάλληλη τεχνολογική υποδοµή για να µπορεί να αποκτά, να οργανώνει και να διακινεί την πληροφορία. Επιπλέον οφείλει να παρακολουθεί τις τεχνολογικές καινοτοµίες που επηρεάζουν την εξέλιξη του επαγγέλµατος και να υιοθετεί τις νέες πρακτικές και τα νέα µοντέλα, ώστε να 6

7 ικανοποιεί τις ανάγκες του κοινού αλλά και να είναι ανταγωνίσιµος µέσα στον κόσµο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της ψηφιοποίησης, της επικοινωνίας, των Web 2.0 υπηρεσιών. Επικοινωνιακές δεξιότητες. Η προσωπική επικοινωνία του χρήστη µε τον βιβλιοθηκονόµο είναι, εκτός των άλλων, µια ανθρώπινη διαδικασία που εδραιώνει καλύτερες και µακροπρόθεσµες σχέσεις και αναπτύσσει αισθήµατα εµπιστοσύνης. Η εξυπηρέτηση που καλείται να προσφέρει ο βιβλιοθηκονόµος, η επίλυση αποριών, η παροχή συµβουλών κ.λπ. δεν είναι απλά εκτέλεση ενός καθήκοντος, αλλά η ανθρώπινη ευθιξία. Ακόµα και µέσω ενός «Εικονικού Γραφείου Πληροφοριών» (Virtual Reference Desk) ή της υπηρεσίας «Ρώτησε ένα Βιβλιοθηκονόµο» (Ask a Librarian) διαφαίνεται η ανθρώπινη πλευρά και πρόθεση του βιβλιοθηκονόµου για εκούσια προσφορά. Παιδαγωγικές δεξιότητες. Η βιβλιοθήκη είναι ένα πληροφοριακό και εκπαιδευτικό κέντρο που παροτρύνει την ψυχαγωγία και πολύ περισσότερο την ανάγνωση, τη δια βίου µάθηση, το δηµιουργικό διάβασµα. Ο βιβλιοθηκονόµος, ως αδιάλειπτος υποστηρικτής του δικαιώµατος κάθε ανθρώπου στην πρόσβαση προς τη γνώση, την πνευµατική καλλιέργεια και την πληροφορία πρέπει να κατέχει και παιδαγωγικές δεξιότητες για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων, οµιλιών, σεµιναρίων, κύκλων µαθηµάτων, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η πληροφοριακή παιδεία και η εκπαίδευση χρηστών για την απόκτηση πληροφοριακών και τεχνικών δεξιοτήτων εναποτίθέται στην ικανότητα ανάπτυξης στρατηγικής και σχεδιασµού επιµορφωτικών σεµιναρίων εντός και εκτός των ορίων της βιβλιοθήκης από τους βιβλιοθηκονόµους. εξιότητες µάρκετινγκ. Οι βιβλιοθηκονόµοι καλούνται να υλοποιήσουν ένα βασικό στόχο: τη δια βίου χρήση της βιβλιοθήκης από όλους. Αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µέσα από συγκεκριµένες δεξιότητες, οι οποίες αφορούν στον τρόπο προβολής και διαφήµισης των σκοπών και στόχων της βιβλιοθήκης. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι βιβλιοθηκονόµοι να κοινοποιούν και να γνωστοποιούν τη δράση τους. Να ετοιµάζουν ενηµερωτικά έντυπα, να ανακοινώνουν τις δραστηριότητες, τα εγχειρήµατα, τις υπηρεσίες τους, να επισκέπτονται άλλους φορείς, να οργανώνουν ξεναγήσεις στους χώρους της βιβλιοθήκης, δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι µπορούν να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον οι δεξιότητες του βιβλιοθηκονόµου επεκτείνονται και στον ψηφιακό κόσµο, καθώς µπορούν να µετατρέψουν την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης σε συνδετικό κρίκο, σε µέσο επικοινωνίας και ενηµέρωσης µε το κοινό τους, προωθώντας αγαθά και υπηρεσίες. εξιότητες ηγεσίας. Η καθοδήγηση και ο συντονισµός των ανθρώπων, των ενεργειών και εργασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία µιας οµάδας και την επίλυση προβληµάτων. Ο ηγετικός ρόλος του βιβλιοθηκονόµου είναι καταλυτικός, όταν κατορθώνει να εµπνέει οµαδικό πνεύµα, αλτρουισµό, συναγωνισµό, σύµπλευση, ελευθερία, δηµιουργικότητα, σιγουριά, αµοιβαίο σεβασµό και εµπιστοσύνη στους συνεργάτες του. Πολιτικές δεξιότητες. Οι πολιτικές και πολιτειακές εξελίξεις που επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα το χώρο των βιβλιοθηκών πρέπει να γίνονται καθόλα αντιληπτές από τους βιβλιοθηκονόµους, οι οποίοι αµερόληπτα διεκδικούν τη θεσµική αναγνώριση και καθιέρωση. Οι διπλωµατικές δεξιότητες βοηθούν στην εξασφάλιση της σύµπνοιας µε την εκάστοτε κυβέρνηση και την κοινή τους δράση για την επίτευξη εθνικών και διεθνών στόχων. Επίσης οι πρακτικές στρατηγικές πειθούς βοηθούν στη διασφάλιση χρηµατοδοτήσεων, καθιστώντας τον βιβλιοθηκονόµο ικανό να προωθεί τα βιβλιοθηκονοµικά συµφέροντα. Η άσκηση πίεσης σε καίριες στιγµές καθιερώνει τον βιβλιοθηκονόµο ως αντάξιο των επαγγελµατικών του διεκδικήσεων και ιδεολογικών του πεποιθήσεων προς όφελος του κλάδου. Οικονοµικές δεξιότητες. Οι οικονοµικές δεξιότητες δεν παραπέµπουν µόνο στο κοµµάτι της διαχείρισης του γενικού προϋπολογισµού της βιβλιοθήκης, αλλά και σε ζητήµατα απόσπασης χρηµατοδότησης. Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να είναι διορατικός και να εκτιµά επικείµενες ευκαιρίες που του επιτρέπουν την οικονοµική ενίσχυση της βιβλιοθήκης. Μελετώντας διεξοδικά ανακοινώσεις τέτοιου τύπου πρέπει να έχει την αριστοτεχνία να συντάσσει ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις και να τις 7

8 υποβάλλει είτε στη διοίκησή του, είτε στον αρµόδιο φορέα. Επιπλέον η ικανότητα ανάπτυξης συνεργασιών µε άλλους φορείς, η συµµετοχή σε κοινοπραξίες και η επιδίωξη εταιρικών συνεργασιών µπορούν να επιφέρουν οικονοµικές ελαφρύνσεις. εξιότητες διαχείρισης έργων. Εκτός από την εξασφάλιση της επιτυχούς χρηµατοδότησης ενός έργου, ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να πετύχει και την οµαλή και άρτια υλοποίησή του. Για να φέρει εις πέρας τη δράση αυτή πρέπει να διακατέχεται από συγκεκριµένες δεξιότητες που τον καθιστούν αντάξιο των προσδοκιών και των απαιτήσεων, όπως να µπορεί να κάνει διάλογο αλλά και να επιβάλλεται, να µπορεί να διαχειρίζεται τους οικονοµικούς πόρους αλλά και το ανθρώπινο δυναµικό, να µπορεί να αντιµετωπίζει άµεσα κρίσιµες καταστάσεις αλλά και να οραµατίζεται. Νοµικές δεξιότητες. Η ανάπτυξη νοµικών δεξιοτήτων είναι ένα δύσκολο και ευαίσθητο ζήτηµα, καθώς ο βιβλιοθηκονόµος καλείται να διευθετήσει και να κατανοήσει όχι µόνο πρακτικές, αλλά και νοητές, ηθικές αξίες. Οι νοµικές πρακτικές που διέπουν το χώρο των βιβλιοθηκών είναι ποικίλες, ουσιαστικές και ζωτικής σηµασίας. Η δεξιοτεχνία, η οξυδέρκεια, η παρατηρητικότητα, η λεπτότητα αποτελούν σηµαντικά προσόντα για την κατανόηση και εφαρµογή νοµικών διατάξεων, συνθηκών, συµβάσεων. Ο βιβλιοθηκονόµος θα πρέπει να γνωρίζει καθηµερινά ζητήµατα που αφορούν το δηµόσιο δανεισµό, το ηλεκτρονικό εµπόριο, τα πνευµατικά δικαιώµατα, την προστασία δεδοµένων, την ελευθερία στην πληροφόρηση, τις άδειες ψηφιοποίησης, αλλά και πιο πολύπλοκα θέµατα, όπως τις Ενώσεις Συλλογικής Αδειοδότησης, τα Creative Commons, τη Συνθήκη για τα Πνευµατικά ικαιώµατα της WIPO, τη Σύµβαση της Βέρνης για την Προστασία των Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών Έργων, τη Συνθήκη για τα Θεάµατα και Φωνογραφήµατα της WIPO, το ικαίωµα Επικοινωνίας µε το κοινό. Εξειδικευµένες δεξιότητες. Εξειδικευµένες δεξιότητες οφείλει να διαθέτει ο βιβλιοθηκονόµος, όταν προσδοκά να εξειδικευτεί και να αποκτήσει γνώσεις σε βάθος σε ένα συγκεκριµένο τοµέα της βιβλιοθηκονοµίας, όπως η καταλογογράφηση. Επιπροσθέτως όµως, εξειδικευµένες δεξιότητες για θέµατα µεταδεδοµένων, ορολογίας, οντολογιών, ψηφιοποίησης οφείλουν να κατέχουν σ έναν ικανοποιητικό βαθµό όλοι οι βιβλιοθηκονόµοι για να αντιµετωπίζουν ζητήµατα οργάνωσης, συντήρησης, διατήρησης του έντυπου και ψηφιακού υλικού, διαχείρισης του περιεχοµένου του διαδικτύου κ.ά. 9. εξιότητες «ψηφιακού» βιβλιοθηκονόµου Η ικανότητα και επάρκεια του «ψηφιακού» βιβλιοθηκονόµου απαρτίζεται από ένα σύνολο διαφορετικών δεξιοτήτων, στάσεων, αξιών και συµπεριφορών, στοιχείων που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί αποτελεσµατικά ως επιστήµονας της πληροφόρησης για τη διαχείριση της ψηφιακής γνώσης. Πρόκειται για ικανότητες τις οποίες ο βιβλιοθηκονόµος οφείλει να αναπτύξει, προκειµένου να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας το σύνθετο και πολύπλοκο έργο το οποίο καλείται να διαχειριστεί, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα ψηφιακά συστήµατα πληροφόρησης. Α) ιαδίκτυο, Παγκόσµιος Ιστός ψηφιακή αρχειοθέτηση τεκµηρίων, εντοπισµός ψηφιακών πηγών, ψηφιακή συντήρηση και διαδικασίες αποθήκευσης, αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων µέσα από ένα πλήθος ψηφιακών πηγών και ιστοσελίδων, αποτελεσµατική πλοήγηση, φυλλοµέτρηση, φιλτράρισµα της πληροφορίας, ανάκτηση και πρόσβαση, ανάλυση ψηφιακού τεκµηρίου, διαχείριση ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης, δηµιουργία κεντρικών σελίδων, µετατροπή περιεχοµένου, τεχνικές λήψης αρχείων, αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων, ηλεκτρονική δηµοσίευση, σχεδιασµός ιστοσελίδων. Β) Πολυµέσα, ψηφιακή τεχνολογία ευρετηρίαση πολυµέσων, επεξεργασία εικόνας, αντικειµενοστραφής επεξεργασία, 8

9 διαδραστικές ψηφιακές επικοινωνίες και οπτικοποίηση, καταλογογράφηση και ταξινόµηση ψηφιακών τεκµηρίων, αναζήτηση και ανάκτηση κειµένου, εικόνας, πολυµέσων, αναγνώριση οµιλίας, οπτικοποίηση εικόνας, προηγµένες δυνατότητες επεξεργασίας µε τη χρήση ψηφιακών µέσων, τεχνικές συνδιάσκεψης, συµπεριλαµβάνοντας την τηλε-συνδιάσκεψη και την συνδιάσκεψη µε βίντεο. Γ) Συστήµατα ψηφιακής πληροφόρησης, online, οπτική πληροφορία ψηφιοποίηση έντυπων συλλογών, σχεδιασµός και ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων, σχεδιασµός και ανάπτυξη πρακτόρων λογισµικού για ψηφιακές βιβλιοθήκες, ανάπτυξη ψηφιακών πηγών πληροφόρησης, µετατροπή έντυπου υλικού σε ψηφιακό, ανάπτυξη εγγραφών καταλόγου σε µορφή αναγνώσιµη από µηχανή, γνώση των δοµών και της σύνθεσης της ψηφιακής γνώσης. 10. Επίλογος ) Εσωτερικά εξωτερικά δίκτυα Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν µια εξαντλητική λίστα µε όλες τις πιθανές ικανότητες και δεξιότητες που κυριαρχούν, αλλά είναι µόνο µια ενδεικτική πρόταση για το τι θα ήταν συνετό να επικρατεί, ώστε να δοθεί ουσία στο επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου και να µη µένουµε στο φαίνεσθαι. Η εκπαιδευτική διαδικασία και κατάρτιση συνάδει µε τη λαχτάρα των βιβλιοθηκονόµων για έµπρακτη διάνθιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους προς εκπλήρωση του στόχου τους που είναι η πληρότητα και η τελειότητα. Η δίνη των εξελίξεων δηµιουργεί προκλήσεις και νέες προοπτικές για την εξέλιξη της επιστήµης της βιβλιοθηκονοµίας, που επιδιώκει να πρωτοπορεί σε θέµατα βιβλιακής, αρχειακής και πολιτισµικής κουλτούρας, διαµορφώνοντας το κοινωνικό «γίγνεσθαι». Το πέρασµα από την παραδοσιακή βιβλιοθηκονοµία στη νέα ψηφιακή πραγµατικότητα προσέδωσε νέα πνοή στον επιστήµονα της πληροφόρησης, που θέλησε να βαδίσει µαζί µε τα πρωτόγνωρα τεχνολογικά επιτεύγµατα, αποδεικνύοντας για ακόµα µια φορά ότι, προσαρµόζοντας το εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό µοτίβο της βιβλιοθηκονοµίας στις απαιτήσεις της εποχής, µπορεί να κάνει θαύµατα. Ο δρόµος ακόµα έχει αρκετά εµπόδια, αλλά είναι ανοιχτός για να τον περιδιαβεί συνολικά και συλλογικά η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα. Βιβλιογραφικές αναφορές Choi, Y. & Rasmussen, E. (2006), What is needed to educate future digital librarians, D-Lib Magazine, Vol. 12 No. 9. Marshall, Joanne (et al.) (2003), Competencies for special librarians of the 21 st century: full report [Internet]. ιαθέσιµο στο πρόσβαση στις Myburg, S. (2003), Education direction for new information professionals, The Australian Library Journal, Vol. 52 No. 3, pp Rapple, B. A. (1997), The electronic library: new role for librarians [Internet]. ιαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Sreenivasulu, V. (2000), The role of a digital librarian in the management of digital information system (DIS), The Electronic Library, Vol. 18 No. 1, pp Tan, W. (2004), Academic librarianship: traveling across time lines, Journal of Educational Media and Library Science, Vol. 41 No. 4, pp Wolfwate, M. (2008), Skills for the 21 st century librarian [Internet]. ιαθέσιµο στο πρόσβαση στις

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη 3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας -Σπουδές... 5 Απορρόφηση Αποφοίτων Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 93 Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης Βαρβάρα Ι. Μαρούλη Η θέση κάθε ατόμου στην αυριανή κοινωνία θα καθορίζεται κυρίως από τη

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα