Τι χρειάζεται να κάνω για να ανοίξω το ιδιωτικό μου γραφείο?

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι χρειάζεται να κάνω για να ανοίξω το ιδιωτικό μου γραφείο?"

Transcript

1 Σεπτέμβριος 2013 Τι χρειάζεται να κάνω για να ανοίξω το ιδιωτικό μου γραφείο? Συνοπτικός οδηγός για το Διοικητικό σκέλος

2 Σκοπός του παρόντος Να γνωρίζουν τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων τα απαιτούμενα για τη διαδικασία νόμιμης λειτουργίας του χώρου. Να στηρίξει τη μόνη διαδικασία που πιστοποιεί τόσο ότι ο Διαιτολόγος, όσο και ο χώρος λειτουργούν νόμιμα και με ασφάλεια προς το κοινό. Δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, αντιθέτως σκοπός είναι να ενισχυθεί και να βοηθηθεί το έργο τους. Να διασφαλίσει ότι τα διαιτολογικά γραφεία λειτουργούν νόμιμα. Από την 1 η Μαΐου 2013, στην ιστοσελίδα υπάρχουν αναρτημένα τα στοιχεία των γραφείων που έχουν υποβάλει το σχετικό αποδεικτικό ότι λειτουργούν νόμιμα. à Υπενθυμίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων είναι ο υπεύθυνος φορέας από τον νόμο για τον ορισμό των Διαιτολόγων Μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Ελέγχου των χώρων λειτουργίας. Οι Διαιτολόγοι που συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές εθελοντικά. 2

3 Τι θα δείτε στη συνέχεια: Ό,τι απαιτείται από διοικητικής απόψεως σχετικά με τη διαδικασία νόμιμης λειτουργίας. ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι φορολογικές διαδικασίες. Συνιστούμε, παρά ταύτα, να είστε πολύ προσεκτικοί και να συμβουλευθείτε τον λογιστή/φοροτεχνικό σας αν μεταφέρετε την έδρα σας. 3

4 Φορείς που εμπλέκονται: Περιφέρεια στην οποία υπάγεστε Πυροσβεστική Υπηρεσία Πολεοδομία (μέσω του μηχανικού σας) Εφορία (Για το παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο) 4

5 Στη συνέχεια θα δείτε διευκρινιστικά ποια είναι τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά, τι σημαίνει το καθένα και πού μπορείτε να τα βρείτε. Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα όσα ακολουθούν. Σε κάποιες περιφέρειες μπορεί να υπάρχει απόκλιση στα ζητούμενα έγγραφα. Πριν ξεκινήσετε το φάκελό σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τη οικεία Περιφέρεια ώστε να γνωρίζετε την ακριβή λίστα που θα χρειαστεί να προσκομίσετε. Αν βρείτε σημαντικές αποκλίσεις από τα ακόλουθα, παρακαλούμε κοινοποιήστε το συμβάν στο για διερεύνηση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων. 5

6 τα βήματα: Διαβάζετε καλά τη νομοθεσία και τον οδηγό αυτό! Βρίσκετε το χώρο και ελέγχετε αν πληροί (εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως κι εν συνεχεία αναλυτικά) τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας* Τον «κλείνετε» και ξεκινάτε τις διαδικασίες! Έχοντας υπόψη σας όσα αναφέρονται ακολούθως, επισκεφτείτε τις κατά τόπους υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο εφαρμογής στον τόπο σας. Ο χρόνος συγκέντρωσης των απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή του φακέλου έχει εξαιρετική διακύμανση, ανάλογα με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται, και τις τυχόν ιδιορρυθμίες του ακινήτου. 6

7 * Λόγοι αποκλεισμού ενός χώρου «Εκ πρώτης όψεως». Είναι μικρότερος από τα οριζόμενα τετραγωνικά μέτρα (19,5m 2 ) Είναι σε περιοχή αμιγούς κατοικίας Απαγορεύεται η λειτουργία του διαιτολογικού γραφείου από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, δείτε στη διαφάνεια 25 για εναλλακτικές. 7

8 Η νομοθεσία που μας αφορά - διοικητικά Αρχικά είχαμε το ΦΕΚ Β 919/ & ΦΕΚ Β 655/ ) περί λειτουργίας διαιτολογικών μονάδων (δηλαδή των ιδιωτικών γραφείων), και πολυδύναμων μονάδων (δηλαδή των χώρων που παρέχουν κι άλλες υπηρεσίες, και δεν είναι αντικείμενο της ενημέρωσης αυτής), αντίστοιχα. Το 2008 έγινε αλλαγή ως προς τα ελάχιστα απαιτούμενα τ.μ. από τα 50 τ.μ. στα 19,5 τ.μ. (ΥΑ Υ3β/Γ.Π./οικ της ) Το 2011 ψηφίστηκε ο Ν.3919/2011, περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, που μας αγγίζει κι εμάς ως διαιτολογικές μονάδες (σσ: ιδιωτικών γραφείων διαιτολόγων) Στο τέλος του 2011 εκδόθηκε και ο εφαρμοστικός νόμος («Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α 32)»), οπότε κι άρχισαν σημαντικές ασάφειες και προβλήματα να δημιουργούνται. 8

9 Τι ισχύει μετά τον Ν.3919/2011 Δείτε ολόκληρο το νόμο από εδώ. Δείτε στις ακόλουθες διαφάνειες βήμα βήμα το κάθε δικαιολογητικό, τι χρειάζεστε για να το έχετε και τι πιθανές ασάφειες υπάρχουν. Ο πίνακας των 9 απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί μέρος του Νόμου αυτού (σελίδα 11). Πλέον μπορεί ένας Διαιτολόγος να εργάζεται νόμιμα ήδη από την ημέρα που υποβάλλει τον πλήρη φάκελό του στην Περιφέρεια. 9

10 1. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 2. Υπεύθυνη δήλωση για τους εργαζομένους 3. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου 4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) Τα έγγραφα που αφορούν στον Διαιτολόγο - Διατροφολόγο 10

11 #1 - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Το Ποινικό Μητρώο μπορεί να αναζητηθεί ενδοϋπηρεσιακά, οπότε και δεν απαιτείται κάποια δράση από εσάς. Όταν καταθέσετε το φάκελό σας, ενημερώστε σχετικά τον/την διοικητικό υπάλληλο 11

12 #7 - Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) Ταυτότητα ή ισοδύναμο έγγραφο Κάποιες περιφέρειες δέχονται και τα αθεώρητα. Αν θέλετε να κερδίσετε διαδρομές στην περιφέρεια σας συστήνουμε να είναι θεωρημένο από τα ΚΕΠ εξ αρχής (όπως και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ακολουθούν) 12

13 #6 - Υπεύθυνη δήλωση για τους εργαζομένους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (δείτε εδώ) για τον υπεύθυνο Διαιτολόγο. Κάποιες περιφέρειες τη δέχονται και αθεώρητη, εμείς σας συστήνουμε να είναι θεωρημένη από τα ΚΕΠ, εξ αρχής. Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα στα ΚΕΠ, ή από εδώ σε pdf ή σε doc. 13

14 #8 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (ΑΑΕ) Ως διαιτολόγοι δεν έχουμε ως και την προετοιμασία του παρόντος άδεια ως επαγγελματίες μπορούμε να έχουμε ως χώροι λειτουργίας με την παρούσα διαδικασία. Ως ΑΑΕ νοείται το πτυχίο μας. Ο ΠΣΔΔ χορηγεί σχετικές βεβαιώσεις προς τα μέλη του. Απευθυνθείτε στο ώστε να σας χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. 14

15 1. Τίτλοι Ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικό Μίσθωσης 2. Σχεδιάγραμμα κάτοψης από Μηχανικό μέλος του ΤΕΕ 3. (α) Βεβαίωση της πολεοδομίας για νομιμότητα κτίσματος και (β) χώρων κύριας χρήσης 4. Βεβαίωση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Για το χώρο 15

16 #2 - Τίτλοι Ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικό Μίσθωσης Προκειμένου να νοικιάσετε οίκημα άνω των 50 τ.μ. απαιτείται πλέον ο ιδιοκτήτης να έχει εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Χωρίς αυτό ΔΕΝ μπορεί να κατατεθεί και θεωρηθεί το συμφωνητικό αυτό από την εφορία. Δείτε επιπλέον πληροφορίες για το πιστοποιητικό από εδώ. 16

17 #3 - Σχεδιάγραμμα κάτοψης από Μηχανικό μέλος του ΤΕΕ Πρέπει να αναφέρεται η χρήση του κάθε χώρου/δωματίου. Θα πρέπει να υπάρχει και να επισημαίνεται σχετικά χώρος «αποχωρητηρίου», όπως αναφέρει σχετικά. 17

18 #4 - (α) Βεβαίωση της πολεοδομίας για νομιμότητα κτίσματος Ουσιαστικά αφορά στην άδεια ανέγερσης του οικήματος Την αναζητάτε είτε εσείς, είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο μηχανικός από τα αρχεία της πολεοδομίας. Αν ο ιδιοκτήτης σας κινήσει τη διαδικασία του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, θα χρειαστεί την άδεια αυτή, οπότε μπορείτε να του ζητήσετε να εκδώσει και ένα επιπλέον αντίγραφο για εσάς. 18

19 #4 (β) Βεβαίωση νομιμότητας χώρων κύριας χρήσης Εφόσον ο χώρος δεν έχει παρανομίες που έχουν υπαχθεί στο νόμο περί νομιμοποιήσεων (ημιυπαίθριοι, αυθαίρετα κλπ), τότε αυτή τη βεβαίωση την εκδίδει ιδιώτης μηχανικός. Εφόσον έχετε υπαχθεί, χρειάζεται να κινήσει ο μηχανικός την κατάλληλη διαδικασία σε συνεργασία με την οικεία πολεοδομία. 19

20 #5 - Βεβαίωση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 1/2 Καταθέτεται αίτημα στο κατάστημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου υπάγεστε. (Δείτε από εδώ τις σχετικές διατάξεις ΦΕΚ Β 1794/ ) Ό,τι θα χρειαστείτε θα σας ενημερώσει σχετικά η υπηρεσία. Τι προβλέπεται μέχρι τη σύνταξη του παρόντος: Κάτοψη του οικήματος υπογεγραμμένη από μηχανικό (2 αντίγραφα), όπου θα φαίνονται τα επί μέρους εμβαδά Αντίγραφο οικοδομικής άδειας Αντίγραφο ταυτότητας (ΑΔΤ) θεωρημένο Αντίγραφο ενοικιαστηρίου ή τίτλων ιδιοκτησίας Καταθέτετε την αίτηση για χορήγηση του πιστοποιητικού Θα χρειαστεί να γίνει αυτοψία στο χώρο και υπόδειξη των μέσων πυροπροστασίας 2 η αυτοψία για έλεγχο τοποθέτησης των μέσων αυτών Κατάθεση παραβόλου 10 στην τράπεζα για χορήγηση του βιβλίου συντήρησης των μέσων πυροπροστασίας το οποίο είναι να τηρείται à Διερευνάται ακόμη η πιθανότητα να εντασσόμαστε σε διατάξεις που δεν απαιτούν από εμάς την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε σχετικά. 20

21 #5 - Βεβαίωση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 2/2 βιβλίο συντήρησης των μέσων πυροπροστασίας Το χορηγεί η ΠΥ θα πρέπει να τηρείται σε ετήσια βάση, και να υπογράφεται και σφραγίζεται. Πχ για φώτα εξόδου κινδύνου, καλή λειτουργία πυροσβεστικής φωλιάς κλπ γίνεται έλεγχος και σφραγίδα από τον Διαιτολόγο. Για τις αναγομώσεις των πυροσβεστήρων από το κατάστημα που θα τις κάνει. 21

22 #9 παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο. Η περιφέρειά σας θα σας ενημερώσει για το ύψος του παραβόλου, το οποίο στις περισσότερες είναι στα 145. Το προμηθεύεστε από το Δημόσιο Ταμείο που βρίσκετε στις εφορίες (από οποιαδήποτε εφορία) Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας όπου απαιτείται (βασικό στέλεχος και απόκομμα), σύμφωνα με τις τυπωμένες οδηγίες 22

23 1. Βιβλιάριο υγείας 2. Αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας 3. Υ.Δ. του 1599/ CE 4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου 5. Βεβαίωση αδειούχου ηλεκτρολόγου Ποιο άλλο Δικαιολογητικο μπορεί να σας ζητηθεί 23

24 extra1 - Βιβλιάριο Υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Έχει αντικατασταθεί από το Πιστοποιητικό Υγείας (Υγειονομική διάταξη Θέμα: Πιστοποιητικό Υγείας Εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 11/4/2012 ΑΔΑ: Β4ΩΝΘ- 14Ι) Το λαμβάνετε από οποιονδήποτε γιατρό ιδιώτη ή από νοσοκομείο. Όσοι είχατε βιβλιάριο υγείας που είναι ακόμη σε ισχύ, δε χρειάζεται να προβείτε σε έκδοση του πιστοποιητικού πριν τη λήξη του. Αναφέρεται με σαφήνεια στο νόμο ότι ΔΕΝ απαιτείται προσκόμιση καμίας άλλης εξέτασης πλην της ακτινογραφίας θώρακος. (Παρασιτολογική και καλλιέργεια κοπράνων μόνο για τους χειριστές τροφίμων) 24

25 extra2 - Αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας Που να αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος παροχής τέτοιων υπηρεσιών Αν σας ζητηθεί και δεν υπάρχει, ζητάτε από τον διοικητικό να σας υποδείξει την εναλλακτική. Αν δεν υπάρξει κάποια εφικτή εναλλακτική, σας παραθέτουμε τις ακόλουθες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις: - Υ.Δ. των ιδιοκτητών που να δηλώνουν το άνωθεν - Υ.Δ. του διαχειριστή που να αναφέρει ότι έγινε έκτακτη συνέλευση των ιδιοκτητών και ότι δηλώθηκε ομόφωνα ότι συμφωνούν με το άνωθεν. 25

26 extra3 - Υ.Δ. του 1599/ CE Να αναφέρεται ο κατάλογος των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων που υπάρχουν στο χώρο, όπου δηλώνεται υπεύθυνα ότι όλα φέρουν το διακριτικό CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πιθανώς να σας ζητηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις από τις κατασκευάστριες. 26

27 extra4 - Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πιθανώς να σας ζητηθεί. Ούτως ή άλλως είναι να το καταθέσετε αντί της ΑΑΕ. Ο ΠΣΔΔ ενθαρρύνει όσα μέλη του ανοίγουν γραφείο να καταθέτουν το αντίγραφο του πτυχίου τους, μιας κι αν δεν κατατεθεί ούτε εδώ, τότε δεν κατατίθεται σε καμιά υπηρεσία.. Οι Διαιτολόγοι μέλη των επιτροπών που ορίζονται από τον ΠΣΔΔ, έχουν την οδηγία να ζητούν το αντίγραφο πτυχίου. 27

28 extra5 βεβαίωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο Όπου βεβαιώνεται ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ακίνδυνη και πληροί όλους τους όρους. Επιπλέον αναφέρεται και η ισχύς της εγκατάστασης. Σας συστήνουμε τόσο σε αυτό το δικαιολογητικό, όσο και στα υπόλοιπα να επιχειρηματολογείτε σχετικά. Ειδικά το παρόν έχει και ένα σχετικά σεβαστό κόστος. 28

29 Εξοπλισμός 29

30 Εξοπλισμός Με τον παλαιότερο νόμο, υπήρχε ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός Με την εφαρμογή του Ν.3919/2011, το αντίστοιχο άρθρο καταργείται. Πάρα ταύτα στις κατά τόπους περιφέρειες υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο τρόπο εφαρμογής του περί ου ο λόγος εδαφίου. Για το λόγο αυτό και ο ΠΣΔΔ έχει δημιουργήσει ομάδα που επεξεργάζεται σχετική εισήγηση σχετικά με το αν είναι να απαιτείται ή όχι ελάχιστος εξοπλισμός και ποιος είναι αυτός. 30

31 Εξοπλισμός Ενδεικτικά αναφέρεται η λίστα σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο: Ζυγός, αναστημόμετρο, προπλάσματα, παχύμετρο (ήτοι δερματοπτυχόμετρο), λιπομετρητής, υπολογιστής, πιεσόμετρο Ακόμη και για τις περιφέρειες που ζητούν τον ελάχιστο εξοπλισμό, οι Διαιτολόγοι μέλη των επιτροπών έχουν την οδηγία να γίνεται αντικατάσταση των προπλασμάτων τροφίμων με αφίσα (ακόμη και σε Α4 έγχρωμη εκτύπωση) αναγνωρισμένου προτύπου διατροφής (πυραμίδα/ myplate), αναρτημένο σε εμφανές σημείο. 31

32 Η υποβολή των εγγράφων 32

33 Τόπος Υποβολής Κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Εναλλακτικά, αν δεν έχετε προσβάσιμο γραφείου περιφέρειας: Από το 2011, μπορείτε να υποβάλλετε τα σχετικά και στο ΚΕΠ, ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). (linktohda, ΦΕΚ 1394/ ) Ο χρόνος (δείτε παρακάτω) ξεκινά να μετρά από την παράδοση (από τα ΚΕΠ) του φακέλου σας στην αρμόδια υπηρεσία. 33

34 Υποβολή αναγγελίας έναρξης λειτουργίας 1/2 Η φόρμα επισυνάπτεται στον Ν.3919 και σας την παρέχει η περιφέρεια σελίδες 9-11 (*θα χρειαστείτε και τη σφραγίδα σας) Όπως αναφέρεται και στο νόμο, εσείς καταθέτετε την αναγγελία έναρξης λειτουργίας, με τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών και ο διοικητικός σας παραδίδει τη βεβαίωση υποβολής αναγγελίας (σελίδα 13), στην οποία αναφέρεται ότι είναι τρίμηνης ισχύος. Μετά το πέρας του τριμήνου έχει την ισχύ της τελικής βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας. 34

35 Υποβολή αναγγελίας έναρξης λειτουργίας 2/2 Μετά την παρέλευση των τριών αυτών μηνών αν η περιφέρεια δεν προβεί σε έλεγχο ή δεν έχει υπάρξει άλλη ένσταση, τότε σιωπηρά έχει κάνει δεκτή την αίτησή σας. Μπορείτε να λειτουργείτε είτε με τη βεβαίωση που σας έχει δώσει, είτε με την τελική βεβαίωση περί νόμιμης λειτουργίας (υπόδειγμα στη σελίδα 14 του νόμου). Η περιφερειακή επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να έλθει για αυτοψία (σε απαρτία), τόσο κατά τον αρχικό έλεγχο, όσο και για επανέλεγχο. 35

36 Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο: Θα χρειαστεί να υποβληθούν τα 9 δικαιολογητικά που αναφέρει ο νόμος κι αν ζητηθεί κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό από την περιφέρεια, καθώς επίσης: 1. Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις 2. Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα. (αναλυτικά στον πίνακα της σελίδας 11 του Ν.3919) 36

37 Για πολλαπλούς χώρους: Σημ: 1 Διαιτολόγος με πολλαπλά γραφεία Απαιτείται ο κάθε ένας χώρος να είναι αδειοδοτημένος, και εξοπλισμένος. Να υπάρχει σχετική συμπλήρωση στην υπεύθυνη δήλωση περί του υπεύθυνου διαιτολόγου των ακριβών ωραρίων του κάθε χώρου και ότι ο χώρος λειτουργεί μόνο παρουσία του υπεύθυνου διαιτολόγου. Εννοείται ότι η ώρα που απαιτείται για τη μετακίνησή σας δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο ωράριο κανενός χώρου. 37

38 Συστέγαση Διαιτολόγων: Αναμένουμε σχετικές διευκρινίσεις ως προς το φορολογικό σκέλος. Ως προς το διοικητικό σκέλος, με βάση τον Ν δεν απαγορεύεται. 38

39 Συστέγαση με άλλους επαγγελματίες: Ως προς την κατανομή στους χώρους, αφορά ουσιαστικά κοινούς «κοινόχρηστους» χώρους (αίθουσα αναμονής, αποχωρητήριο, κλπ). Απαραίτητος ο διαχωρισμός των χώρων λειτουργίας του κάθε επαγγελματία Για περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες θα χρειαστεί νομική συμβουλή, είτε από το νομικό σύμβουλο του ΠΣΔΔ είτε από δικό σας συνεργάτη. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ΠΣΔΔ. 39

40 Ειδικότερα συστέγαση με γιατρό: Από τον Ν.3919 επιτρέπεται η συστέγαση μεταξύ επαγγελματιών κάθε τομέα. Άρα και με τους γιατρούς υπάρχει η δυνατότητα. Λόγω του τρόπου νόμιμης λειτουργίας των ιατρείων, καλό είναι να έχει κατατεθεί σχετικό ερώτημα στον οικείο ιατρικό σύλλογο, ο οποίος και είναι να δώσει την άδειά του για τη συγκριμένη συστέγαση. Για περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες θα χρειαστεί νομική συμβουλή, είτε από το νομικό σύμβουλο του ΠΣΔΔ είτε από δικό σας συνεργάτη. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ΠΣΔΔ. 40

41 Τήρηση αρχείου Καλό είναι να έχετε αντίγραφο όλων των δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων που έχετε υποβάλει στην Περιφέρεια, καθώς και τα πρωτότυπα της βεβαίωσης υποβολής αναγγελίας έναρξης και της τελικής βεβαίωσης. Αντιστοίχως, μιας και συχνά μέρος του αρχείου των πελατών/ασθενών περιέχει στοιχεία που άπτονται των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καλό είναι να φυλάσσονται σε ντουλάπι που κλειδώνει. 41

42 Επικαιροποίηση του παρόντος Σεπτέμβριος 2013 Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων - Διατροφολόγων θα γίνεται επικαιροποίησή του κάθε φορά που θα υπάρχει ενημέρωση για αλλαγές στη νομοθεσία Καλούμε τα μέλη μας που έχουν συμβουλευθεί τον οδηγό αυτό να μας ανατροφοδοτούν με την εμπειρία τους, για όποια διαφοροποίηση συναντούν, ώστε να διερευνάται και να γίνεται πληρέστερη η ενημέρωση. 42

43 Επικαιροποίηση του παρόντος Σεπτέμβριος 2013 Έχει παρατηρηθεί ότι οι κατά τόπους Περιφέρειες ερμηνεύουν κατά το δοκούν την παραπάνω νομοθεσία σχετικά με την έναρξη του διαιτολογικού γραφείου. Για το λόγο αυτό όποιοι διαιτολόγοι το επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνούν και με τον νομικό σύμβουλο του ΠΣΔΔ, ώστε να βοηθούνται, κατά το δυνατόν, στα προβλήματα που πιθανόν ανακύψουν. 43

44 Σεπτέμβριος 2013 Ευχαριστίες Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων ευχαριστεί την κα Ανθή Ισμήνη Ναούμη, Διαιτολόγο Διατροφολόγο για την σύνταξη του οδηγού αυτού κατά το 2013, κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καθώς επίσης το Νομικό Σύμβουλο του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων για τις διευκρινίσεις και την τελική νομική επιμέλεια. Επιπλέον τα μέλη περιφερειακών επιτροπών για τις προσθήκες τους, και ειδικότερα την κα Χρυσάνθη Βλαχάκη, τον κο Γιώργο Πατερουλάκη και την κα Ειρήνη Κοντοπίδου. 44

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα