ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες οι ανάγκες. Για κάθε οικονοµική απόφαση πρέπει να παραιτηθούµε από κάτι για να κάνουµε κάτι άλλο. Υπάρχει λοιπόν ένα κόστος, το οριακό κόστος, και το κόστος αυτό µαζί µε την επιπλέον χρησιµότητα, την οριακή χρησιµότητα καθορίζουν τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να αποκτήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο από εκείνο πού επιθυµούµε. Η οικονοµική στηρίζεται λοιπόν στην σπανιότητα των πόρων, το κόστος και την οριακή ανάλυση. Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων Οι ανάγκες είναι απεριόριστες και αλλάζουν συνεχώς. Αντίθετα, οι πόροι είναι περιορισµένοι και πολλοί από αυτούς εξαντλούνται συνεχώς. Λόγω αυτής της σχετικής έλλειψης των πόρων και του απεριόριστου αριθµού των αναγκών, κάθε κοινωνία, πλούσια ή φτωχιά, αντιµετωπίζει οικονοµικό πρόβληµα. Μπροστά στο πρόβληµα αυτό, κάθε κοινωνία είναι υποχρεωµένη να επιλέξει ποιες ανάγκες θα ικανοποιηθούν και ποιες δεν θα ικανοποιηθούν. Το οικονοµικό πρόβληµα µας υποχρεώνει να κάνουµε ένα συµψηφισµό (trade-off). Η ικανοποίηση σε µεγαλύτερο βαθµό µιας ανάγκης προϋποθέτει την ικανοποίηση σε µικρότερο βαθµό κάποιας άλλης. Κόστος ευκαιρίας Υπάρχει ένα κόστος που ονοµάζεται κόστος ευκαιρίας όταν ένας πόρος, για να χρησιµοποιηθεί στην παρούσα του χρήση, πρέπει να εγκαταλείψει όλες τις καλύτερες εναλλακτικές του χρήσεις. Η αξία των αγαθών που θα παραγόταν εάν ο πόρος χρησιµοποιούταν στην καλύτερη εναλλακτική του χρήση είναι το κόστος ευκαιρίας. Υπάρχει κόστος ευκαιρίας µόνο όταν το αγαθό ή ο πόρος χρησιµοποιείται ήδη και για να χρησιµοποιηθεί αλλού πρέπει να παραιτήσουµε την παρούσα χρήση του. Ο πόρος ή το αγαθό πρέπει να βρίσκεται ήδη σε πλήρη απασχόληση. Καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων Η καµπύλη παραγωγικής δυνατότητας απεικονίζει τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχει ένα άτοµο, µια επιχείρηση ή µια οικονοµία να παράγει ένα συνδυασµό αγαθών εάν όλοι οι διαθέσιµοι, σπάνιοι πόροι, χρησιµοποιηθούν πλήρως και αποτελεσµατικά. Ένα αποτελεσµατικό οικονοµικό σύστηµα λειτουργεί επί της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. Το σύστηµα αυτό επιτυγχάνει έτσι την αποτελεσµατικότητα της παραγωγής (productive efficiency). Allocative efficiency είναι επίσης σηµαντική διότι όταν επιτευχθεί καµία άλλη ανακατανοµή του εισοδήµατος δεν µπορεί να βελτιώσει την ευηµερία ενός ατόµου χωρίς να µειώσει την ευηµερία ενός άλλου ατόµου στην κοινωνία. Η αποτελεσµατικότητα βοηθάει στην οικονοµική πρόοδο και ανάπτυξη.

2 Σχήµα 1 Καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων Αγαθά Υ Α2 Α Α3 Α1 Η Αγαθά Χ Η καµπύλη παραγωγικής δυνατότητας µετατίθεται προς τα δεξιά λόγω: 1. αυξήσεως των συντελεστών παραγωγής (επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, ανακάλυψη νέων πόρων, κτλ.) 2. βελτίωσης της παραγωγικότητας αυτών των συντελεστών 3. καινοτοµιών στην τεχνολογία, στη διοίκηση, στο µάρκετινγκ 4. αυξήσεως του καταµερισµού εργασίας (ειδίκευση, εµπόριο, κλπ) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των συντελεστών µπορεί να προέλθει από: 1. τεχνολογικές αλλαγές και καινοτοµίες 2. καλύτερη κατανοµή των συντελεστών παραγωγής 3. ευνοϊκότεροι όροι εµπορίου 4. ποιοτική βελτίωση των συντελεστών παραγωγής (πιο µορφωµένο ανθρώπινο δυναµικό προσωπικό, κίνητρα για περισσότερη όρεξη για δουλειά, κτλ) 5. θεσµική και πολιτική ισορροπία 6. οικονοµική πολιτική Η συνάρτηση παραγωγής, η µηχανική σχέση µεταξύ παραγόµενης ποσότητας και συντελεστών παραγωγής, απεικονίζει τις διάφορες και περίπλοκες επιδράσεις που συντελούν στην οικονοµική ανάπτυξη. Υ = α f(k)

3 Όπου Υ = παραγωγή ανά άτοµο Κ = κεφαλαιουχικά αγαθά α = εξωτερικοί παράγοντες περιλαµβανοµένης της τεχνολογίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατά κεφαλή ΑΕΠ για ορισµένες αναπτυγµένες χώρες σε σταθερά 2002 δολάρια Βέλγιο ανία Φιλανδία Γαλλία Γερµανία Ιταλία Ιαπωνία Ολλανδία Σουηδία Αγγλία ΗΠΑ ΗΠΑ ΕΕ Ιαπωνία Πρώτες τρεις Υπόλοιπος κόσµος ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατανοµή της διεθνούς παραγωγής, εµπόριο και πληθυσµός (%) Παραγωγή Εµπόριο Πληθυσµός 21,6 19,9 7,7 49,2 50,8 17,8 19,9 8,4 46,1 53,9 4,7 6,2 2, Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κατά κεφαλή ΑΕΠ για ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες σε σταθερά 2002 δολάρια Κίνα Ινδία Νότιος Κορέα Αργεντινή Μεξικό Αίγυπτος

4 Μαρόκο Γκάνα Νιγηρία ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Κατανοµή τωv ποσοστών ανάπτυξης, Ανά κεφαλή % Πληθυσµός % πραγµατική ανάπτυξη Αριθµός κρατών % κρατών (εκατοµµύρια) πληθυσµού Λιγότερο από 0% 0-3% Περισσότερο από 3% ,9 53,7 16, ,7 41,7 45,6 Σύνολο Χώρες µε εισόδηµα Χαµηλό -$755- (60) Μέσο (78) Υψηλό $9266+ (34) Ανατολική Ασία Νότια Ασία Λατινική Αµερική Αφρική Κ. Σαχάρα ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ιάφορα ποσοστά ανάπτυξης, Συνολική ανάπτυξη Ανά κεφαλή % ανάπτυξη (ΑΕΠ % σε σταθερές (ΑΕΠ % σε σταθερές τιµές) τιµές) 5,9 3,7 3,0 7,5 4,9 3,4 2,6 3,7 1,9 2,3 5,7 2,7 1,3-0,3 Πληθυσµός 2000 (εκατοµµύρια) , Παγκοσµίως 3,2 1, ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Επένδυση και οικονοµική ανάπτυξη Επένδυση/ΑΕΠ % ανάπτυξης του ΑΕΠ (ετησίως) ΕΕ ΗΠΑ Ιαπωνία ΕΕ ΗΠΑ Ιαπωνία 23,4 18,1 32,2 4,8 4,2 10, ,1 32,7 3 3,2 4,4 20,4 18,3 29,1 2,4 2, ,5 1,4

5 Επένδυση και οικονοµική ανάπτυξη Υπάρχει µια σχέση ανάµεσα στην επένδυση και την οικονοµική ανάπτυξη. Όσο πιο πολύ επενδύει ένα κράτος σχετικά µε το ΑΕΠ του τόσο πιο µεγάλος είναι ο ρυθµός ανάπτυξης του, ceteris paribus (κοίτα πίνακα 6). ένας έπρεπε του χρησιµοποιείται Ανθρώπινο κεφάλαιο και οικονοµική ανάπτυξη Ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η βελτίωση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναµικού µέσο της εκπαίδευσης, εξειδίκευσης, τα κίνητρα για δουλειά και επένδυση και της πείρας. Τα µορφωµένα άτοµα είναι γενικά πιο παραγωγικά σχετικά µε τα λιγότερα µορφωµένα. Οι βιοµηχανίες της βιοτεχνολογίας και της πληροφορικής, βιοµηχανίας υψηλής παραγωγικότητας, χρησιµοποιούν εξειδικευµένο προσωπικό και µεγάλης µόρφωσης. Η γρήγορη ανάπτυξη των κρατών της Ασίας αποδίδεται στο υψηλό επίπεδο µόρφωσης του εργατικού δυναµικού της. Εµπειρικές µελέτες έχουν βρει ότι απλά µέτρα ανθρώπινου κεφαλαίου όπως ο αριθµός µαθητών εγγεγραµµένων στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση συνδέεται θετικά µε το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης. ΑΕΠ και δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης Το κατά κεφαλή ΑΕΠ αν και χρησιµοποιείται σαν δείκτης οικονοµικής ανάπτυξης δεν λαµβάνει υπόψη την ποιότητα του τρόπου ζωής του πληθυσµού. Το 1990, ο ΟΗΕ επινόησε τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (Human Development Index= ) σαν εναλλακτικό µέτρο που λαµβάνει υπόψη την ποιότητα ζωής. Ο δείκτης παίρνει τιµές µεταξύ 0 και 1 και περιλαµβάνει: 1. την προσδοκία ζωής κατά την γέννηση (αριθµός χρόνων ζωής µετά την γέννηση σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία) 2. γνώσεις (αριθµός ενηλίκων µορφωµένων και αριθµός χρόνων φοίτησης στο σχολείο) 3. το επίπεδο ζωής (µετριέται µε το κατά κεφαλή εισόδηµα εκφρασµένο σε σταθερές τιµές προσαρµοσµένο στο κόστος ζωής της κάθε χώρας)

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 χωρών σύµφωνα µε τον δείκτη Βιοµηχανοποιηµένες χώρες Αξία του ΑΕΠ Αναπτυσσόµενες χώρες Αξία του ΑΕΠ Νορβηγία Ισλανδία Σουηδία Αυστραλία Ολλανδία Βέλγιο ΗΠΑ Καναδάς Ιαπωνία Ελβετία Αγγλία Γαλλία Γερµανία Νέα Ζηλανδία 0,944 0,942 0,941 0,939 0,938 0,937 0,937 0,936 0,932 0,931 0,930 0,925 0,921 0, Νότια Κορέα Χιλή Μεξικό Βραζιλία Σ. Αραβία Φιλιππίνες Τουρκία Κίνα Ν. Αφρική Ινδονησία Αίγυπτος Μποτσβάνα Μαρόκο Ινδία Ζάµπια Σιέρα Λεόνε 0,879 0,831 0,800 0,777 0,769 0,751 0,734 0,721 0,684 0,682 0,648 0,614 0,606 0,590 0,386 0,

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι Είναι τα Οικονομικά;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι Είναι τα Οικονομικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι Είναι τα Οικονομικά; Αφού μελετήσετε αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση: Να δώσετε έναν ορισμό των οικονομικών και να διακρίνετε μεταξύ μικροοικονομικών και μακροοικονομικών Να εξηγήσετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ Πλάτων Τήνιος Λογαριάζοντας λάθος την ζωή μας: Γιατί το ΑΕΠ δεν μετρά όσα πρέπει (Mismeasuring our lives: Why GDP doesn t add up) J.E.Stiglitz, A.Κ. Sen, J-P Fitoussi, 2008 O Πρόεδρος της Γαλλίας Nicolas

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q 25 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Α Τρίμηνο του 25 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Δούλεψαν οι παρακάτω μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα

Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα Ευαγγελία Γ. Παπαπέτρου* 22 Μαρτίου 2010 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον 29.

7. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον 29. 7. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον 29. Tο Κλίμα αλλάζει και οι κυβερνήσεις συσκέπτονται. Την τελευταία δεκαετία, κατά την οποία η Γη βίωσε τα έξι από τα δέκα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα