Δίκτυα των συγκοινωνιών Λονδίνου και Εδιμβούργου. Κολοβός Γεώργιος. Ερευνητής Συγγραφέας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα των συγκοινωνιών Λονδίνου και Εδιμβούργου. Κολοβός Γεώργιος. Ερευνητής Συγγραφέας"

Transcript

1 Δίκτυα των συγκοινωνιών Λονδίνου και Εδιμβούργου Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Περίληψη : Στόχος του άρθρου είναι : α. η αναλυτική εξέταση του δικτύου των συγκοινωνιών (υποδομή, προβλήματα, διοίκηση) στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου και του Εδιμβούργου β. η καταγραφή των ρυθμίσεων που έγιναν και των ρυθμίσεων που σχεδιάζονται (σε υποδομές, ασφάλεια, ρύπους και χρηματοδότηση) προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται, ώστε να γ. προκύψουν συμπεράσματα για την χρησιμότητα της εφαρμογής του μοντέλου διοίκησης των συγκοινωνιών και των αλλαγών στη κυκλοφορία και στη διαχείριση των οχημάτων της πόλης, σε αντίστοιχες περιπτώσεις πόλεων. Λέξεις Κλειδιά : 1

2 Λονδίνο, Εδιμβούργο, The Greater London Authority (GLA), Τransport for London (TfL), Transport Scotland, Οδικό δίκτυο, Congestion Charging, Λεωφορεία, Σιδηροδρομικό δίκτυο (Υπόγειος, Υπέργειος Σιδηρόδρομος, Γραμμή East London, Docklands Light Railway) Τραμ. 1. Λονδίνο Χάρτης της Αγγλίας 2

3 Χάρτης της πόλεως του Λονδίνου Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου και εκτείνεται εκατέρωθεν του ποταμού Τάμεση. Η πόλη έχει επιλεγεί για να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Το 2005, το Λονδίνο είχε πληθυσμό 7,518,000, ενώ ο πληθυσμός της μητροπολιτικής περιοχής υπολογίστηκε ότι αριθμούσε περίπου 12 με 14 εκατομμύρια κατοίκους. Το 2000, ιδρύθηκε η «Διοικητική Αρχή Μείζονος Λονδίνου» (The Greater London Authority, GLA). Καλύπτει την περιοχή των 33 δήμων του Λονδίνου συμπεριλαμβανομένης της Δημοτικής Αρχής του Λονδίνου (Corporation of London). Αποτελείται από έναν απευθείας εκλεγμένο Δήμαρχο με εκτελεστική εξουσία και από μια ξεχωριστά εκλεγμένη Συνέλευση, η οποία πρωτίστως διενεργεί ελέγχους. Η GLA είναι μια νέα μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει δημιουργηθεί για να παρέχει πολιτική σχεδιασμού σε όλη την πόλη του Λονδίνου. Στην «Συγκοινωνιακή Στρατηγική του Δημάρχου» (Mayor s Transport Strategy) τίθεται το πλαίσιο της πολιτικής που θα ακολουθηθεί για τη συγκοινωνία στο Λονδίνο. Η ολοκληρωμένη πολιτική της και οι προτάσεις της καλύπτουν μια περίοδο δέκα ετών, για κάποια μεγάλα έργα περισσότερο, και αφορούν όλα τα μέσα συγκοινωνίας και τη διαχείριση του οδικού δικτύου της Βρετανικής Πρωτεύουσας. Τίθεται επίσης το ευρύτερο πλαίσιο για τα πιο λεπτομερή σχέδια των διαφόρων φορέων εφαρμογής της Στρατηγικής, ιδίως του «Συγκοινωνία στο Λονδίνο» (Τransport for London, TfL), των δήμων του Λονδίνου και της «Strategic Rail Authority» (SRA). Βασικός στόχος είναι η περαιτέρω κάλυψη των αναγκών του κοινού. Οι στόχοι, η πολιτική και οι προτάσεις της «Στρατηγικής» θα ενσωματωθούν στο νεοσύστατο Πρόγραμμα για το Λονδίνο, «Στρατηγική Ανάπτυξης Χώρου του Δημάρχου» (London Plan, Spatial Development Strategy), ώστε η ανάπτυξη και η συγκοινωνία στο Λονδίνο να σχεδιαστούν αρμονικά. Η «Στρατηγική» είναι υποχρεωτικά υψηλού επιπέδου. Ο αναλυτικός σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός παρουσιάζονται στα «Επιχειρησιακά Προγράμματα» (Business Plans) του φορέα TfL ενώ στα «Τοπικά Προγράμματα Εφαρμογής (Local Implementation Plans, LIPs)» των δήμων καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της «Στρατηγικής» σε τοπικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός γίνονται από τους αρμόδιους για την εφαρμογή, στα πλαίσια ενός ξεκάθαρου πλαισίου ελέγχου εκτέλεσης εργασιών το οποίο ελέγχει την πρόοδο και παρεμβαίνει όπου αυτή δεν σημειώνεται. «Η Νομοθετική Πράξη της Διοικητικής Αρχής Μείζονος Λονδίνου» του 1999 (Greater London Authority Act 1999) i όρισε το νομικό πλαίσιο της Συγκοινωνιακής Στρατηγικής. Σε αυτήν προσδιορίζονται οι βασικοί στόχοι της GLA για προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Λονδίνου, για ευημερία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Η Πράξη προϋποθέτει την ανάπτυξη οκτώ θεσμικών στρατηγικών του Δημάρχου που θα καλύπτουν: τη συγκοινωνία την ανάπτυξη χώρου την οικονομική ανάπτυξη (London Development Agency Strategy) τον πολιτισμό την ποιότητα του αέρα τον περιβαλλοντικό θόρυβο 3

4 τα δημοτικά απορρίμματα τη βιοποικιλότητα «Η Νομοθετική Πράξη» ορίζει οι στρατηγικές να λάβουν υπ όψιν τους βασικούς στόχους της GLA καθώς και τα τρία θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της υγείας και της ισότητας των ευκαιριών. Οι στρατηγικές απαιτείται να λάβουν υπ όψιν την ανάγκη να είναι συνεπείς μεταξύ τους καθώς και τους διαθέσιμους πόρους για την εφαρμογή τους. Ο Δήμαρχος απαιτείται επίσης να λάβει υπ όψιν την ανάγκη εξασφάλισης συνέπειας με την εθνική τακτική και τις διεθνείς δεσμεύσεις που θα του γνωστοποιηθούν από τον αρμόδιο Βρετανό Υπουργό. Σύμφωνα με τη «Νομοθετική Πράξη», η GLA πρέπει να ασκεί τις λειτουργίες της δίνοντας την απαιτούμενη προσοχή στην ανάγκη για : προώθηση της ισότητας ευκαιριών για όλους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικών προτιμήσεων ή θρησκείας, μείωση της αθέμιτης διάκρισης, προώθηση καλών σχέσεων μεταξύ ατόμων διαφορετικών φυλετικών ομάδων, διαφορετικών θρησκειών και σεξουαλικών προτιμήσεων. Αυτές οι αρχές διαπνέουν πλήρως τη Στρατηγική. Ο Δήμαρχος δεσμεύεται να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιοι για την εφαρμογή της «Στρατηγικής» φορείς συμμερίζονται επίσης αυτές τις αρχές. Στην παράγραφο 141 της «Νομοθετικής Πράξης» ορίζεται το γενικό καθήκον της GLA για τις μεταφορές. Σύμφωνα με αυτό ο Δήμαρχος θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει μια πολιτική προώθησης και προαγωγής ασφαλών, ενιαίων και οικονομικών μεταφορικών υπηρεσιών προς, από και εντός του Μείζονος Λονδίνου. Αυτή η πολιτική αφορά τις μετακινήσεις ατόμων και εμπορευμάτων. Η Στρατηγική λοιπόν, ορίζει το πλαίσιο για όλα τα μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την παράγραφο 142 της «Πράξης», ο Δήμαρχος θα προετοιμάσει και θα εκδώσει μια συγκοινωνιακή στρατηγική στην οποία θα πρέπει να περιέχονται η τακτική που θα ακολουθηθεί και οι προτάσεις. Η τακτική καθορίζει το γενικό καθήκον της GLA και θέτει τους στόχους και το πλαίσιο που ο Δήμαρχος θέλει να επιτύχει εντός του δεκαετούς χρονοδιαγράμματος της «Στρατηγικής». Οι προτάσεις περιέχουν βασικές δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα για την εφαρμογή της τακτικής και έχουν ένα χρονοδιάγραμμα πέντε ετών. Σε συμφωνία με την παράγραφο 142 της «Πράξης», η «Συγκοινωνιακή Στρατηγική» περιέχει τις προτάσεις για την παροχή συγκοινωνιών σε άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Κατά την προετοιμασία της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής» υπήρξαν επαφές με την αρμόδια επιτροπή για τις μετακινήσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες (Disabled People Transport Advisory Committee) καθώς και με άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 142 της Πράξης. Η «Νομοθετική Πράξη» επιτρέπει στο Δήμαρχο να θέτει στόχους και να εκδίδει οδηγίες προς όλους τους φορείς με νομοθετημένες λειτουργίες στο Λονδίνο. Ο Δήμαρχος σκοπεύει να ασκήσει αυτή την εξουσία όπως απαιτείται. Στη «Στρατηγική» δεν εκθέτονται λεπτομερώς όλα όσα απαιτούνται από το Δήμαρχο. Αυτά καθώς και άλλες περαιτέρω συμβουλές και κατευθύνσεις αναφέρονται εκτεταμένα στις οδηγίες που προτείνονται στην «Στρατηγική». Η «Στρατηγική» αντικαθιστά τον «Οδηγό για τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας και 4

5 των Χώρων Στάθμευσης για το Λονδίνο» του 1998 από τον αρμόδιο Βρετανό Υπουργό (Traffic Management and Parking Guidance for London) ii. Επιπλέον οδηγίες σε θέματα που περιέχονταν σε αυτόν τον Οδηγό διανέμονται στους δήμους ως μέρος της ενημέρωσης τους για τα «Τοπικά Προγράμματα Εφαρμογής» (LIPs). Ένας βασικός φορέας για την εκτέλεση της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής» του Δημάρχου είναι ο οργανισμός «Μεταφορές Λονδίνου» (Transport for London,TfL). Η Νομοθετική Πράξη προβλέπει ο Δήμαρχος να εκδίδει γενικές και συγκεκριμένες οδηγίες προς τον TfL. O TfL είναι άμεσα αρμόδιος για τις ακόλουθες υπηρεσίες συγκοινωνιών: τα προγραμματισμένα δρομολόγια λεωφορείων του Λονδίνου (η υπηρεσία λειτουργεί βάσει συμβολαίου με το φορέα TfL) ένα δίκτυο κύριων δρόμων (TLRN), (για το οποίο ο TfL είναι η Διοικητική Αρχή για τον αυτοκινητόδρομο και την κυκλοφορία) τον Ηλεκτρικό Αστικό Σιδηρόδρομο του Λιμανιού (DLR) και τη γραμμή του τραμ του Croydon (λειτουργούν βάσει franchising με τον TfL) τις Υπηρεσίες του Ποταμού (λειτουργούν υπό την άδεια του TfL) το Σταθμό Λεωφορείων Victoria (ιδιοκτησία και λειτουργία από τον TfL) την υπηρεσία Dial-a-Ride (κάλεσμα μεταφορικού μέσω τηλεφώνου, υπηρεσία χρηματοδοτούμενη από τον TfL) τα ταξί και σύντομα την ενοικίαση ιδιωτικών οχημάτων (ρύθμιση από τον TfL) Σύντομα ο έλεγχος του Υπόγειου Σιδηροδρόμου του Λονδίνου θα περάσει από την Βρετανική Κυβέρνηση στον TfL. Ο Δήμαρχος θα είναι αρμόδιος για τα εισιτήρια των λεωφορείων και του Υπόγειου. Την εκτέλεση ενός σημαντικού μέρους της Συγκοινωνιακής Στρατηγικής το έχουν οι δήμοι. Τα «Τοπικά Προγράμματα Εφαρμογής των δήμων» (LIPs) υποβάλλονται στο Δήμαρχο ο οποίος θα ελέγχει την συνέπεια τους με την στρατηγική και την επάρκεια τους για την εφαρμογή αυτής. Η Νομοθετική Πράξη δίνει το δικαίωμα στο Δήμαρχο να προσφέρει οικονομική βοήθεια στους δήμους για αυτά τα προγράμματα, όπου χρειαστεί, μέσω του TfL. Ο Δήμαρχος έχει επίσης το δικαίωμα να εκδίδει οδηγίες προς τον SRA (Strategic Rail Authority) σε ό,τι αφορά την παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών του Μείζονος Λονδίνου. Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής», οι αρμόδιοι έλαβαν υπ όψιν το περιεχόμενο της «Λευκής Βίβλους για τις Μεταφορές» του 1998 της Βρετανικής Κυβέρνησης (Transport White Paper) iii καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η επίτευξη των στόχων της «Στρατηγικής» επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους διαθέσιμους πόρους. Η «Στρατηγική» επίσης λαμβάνει υπ όψιν το «Δεκαετές Πρόγραμμα για τις Μεταφορές» της Βρετανικής Κυβέρνησης (10 Year Plan for Transport) iv και τους πόρους για τη συγκοινωνία στο Λονδίνο, που περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του Ωστόσο η «Στρατηγική», αναγνωρίζει την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες συγκοινωνίας στο Λονδίνο. Ο Δήμαρχος εξέτασε προσεκτικά τις διεθνείς δεσμεύσεις οι οποίες του γνωστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο Βρετανό Υπουργό και πιστεύει ότι τίποτα στην «Στρατηγική» δεν είναι ασύμφωνο με αυτές. Κατά την εφαρμογή της 5

6 «Στρατηγικής», αυτές καθώς και άλλες εφαρμόσιμες διεθνείς δεσμεύσεις θα ληφθούν υπ όψιν. Η «Στρατηγική» καλύπτει ένα χρονικό πλαίσιο δέκα χρόνων, από το 2001 έως το Ωστόσο η «Στρατηγική» προβλέπει και πέρα από τα δέκα χρόνια για τα έργα που δεν θα ολοκληρωθούν σε αυτήν την περίοδο. Αυτό ισχύει για κάποια μεγάλα έργα που χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση. Το «Πρόγραμμα για το Λονδίνο» (London Plan) έχει χρονοδιάγραμμα 15 έως 20 χρόνια και θα περιλαμβάνει προτάσεις για αυτή την περίοδο. Χρηματοδοτικά, οικονομικά και θέματα σχεδιασμού αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 του «Προγράμματος» με τίτλο «Κάνοντας το πραγματικότητα». O TfL και οι δήμοι του Λονδίνου θα πρέπει να σχεδιάσουν τα «Επιχειρησιακά Προγράμματα» και τα «Τοπικά Προγράμματα» αντίστοιχα στα οποία θα αναφέρουν τον τρόπο εφαρμογής της «Στρατηγικής». Σε αυτά θα περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και οι πόροι που απαιτούνται. Υπό το πρίσμα αυτών των προγραμμάτων θα ληφθούν και οι χρηματοδοτικές αποφάσεις, στο πλαίσιο των διαθέσιμων κεφαλαίων. Ειδικότερα για τα σημαντικά προγράμματα απαιτούνται ξεκάθαρα σχέδια δράσης με ετήσιο χρονοδιάγραμμα. Αναπόφευκτα τα «Τοπικά Προγράμματα Εφαρμογής» (LIPs) είναι περισσότερο αβέβαια, λόγω της χρηματοδοτικής αβεβαιότητας. Για αυτό το λόγο, αυτά τα «Προγράμματα» πρέπει να εστιάσουν στις προτάσεις των δήμων που αφορούν στα επόμενα πέντε χρόνια και να εκτιμήσουν την πρόοδο για την επίτευξη των πιο μακροπρόθεσμων στόχων. Η «Στρατηγική» προβλέπει ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της πολιτικής και των προτάσεων. Δεν υπολογίζει το κόστος των μεμονωμένων προτάσεων, καθώς είναι δουλειά του TfL και των δήμων να αναπτύξουν και να κοστολογήσουν πλήρως τα προγράμματά τους. Αυτό περιλαμβάνει επανεξέταση των χρονοδιαγραμμάτων της «Στρατηγικής» για τις προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι αυτές εξακολουθούν να είναι σωστές δεδομένου των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Η «Στρατηγική» επίσης προβλέπει την έκδοση οδηγιών προς τον φορέα «SRA». Η «Στρατηγική» μαζί με τον «SRA» προτείνουν ένα σχέδιο για το σιδηρόδρομο στο Λονδίνο, το οποίο θα περιέχει τους λεπτομερείς στόχους και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής για τις υπηρεσίες του «Εθνικού Σιδηροδρόμου» (National Rail) και την υποδομή στο Λονδίνο. Η «Στρατηγική» υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ όλων των υπηρεσιών συγκοινωνιών, του κοινού, των επιχειρήσεων καθώς και του προσωπικού στις συγκοινωνίες του Λονδίνου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής», ο Δήμαρχος, θα ασκήσει όλες τις νόμιμες εξουσίες του όπου χρειάζεται για την επίτευξη αυτής της συνεργασίας. Η «Στρατηγική» οριστικοποιήθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων και το δημόσιο στις αρχές του Η διαδικασία διαβουλεύσεων περιελάμβανε : 1. την κυκλοφορία ενός ενημερωτικού εντύπου στα σπίτια του Λονδίνου, 2. ένα ευρέως διανεμόμενο συμβουλευτικό έγγραφο και ερωτηματολόγιο, με τον τίτλο «Τα κύρια σημεία του προσχεδίου της Συγκοινωνιακής Στρατηγικής του Δημάρχου», καθώς και την 3. οργάνωση συνεδριάσεων με διάφορους κύκλους συμφερόντων σε όλο το Λονδίνο. Σε γενικές γραμμές οι ερωτηθέντες υποδέχθηκαν ένθερμα 6

7 την «Στρατηγική» και υποστήριξαν το προσχέδιο δημόσιων διαβουλεύσεων. Ο πληθυσμός του Λονδίνου αυξήθηκε από 6,75 εκατομμύρια το 1983 σε 7,38 εκατομμύρια το Ο ρυθμός αύξησης είναι μεγαλύτερος στο Κεντρικό Λονδίνο (12% σε αυτήν την περίοδο). Εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, οι προβλέψεις της Διοικητικής Αρχής Μείζονος Λονδίνου (GLA) δείχνουν ότι μέχρι το 2016 ο πληθυσμός του Λονδίνου θα ξεπεράσει τα 8,1 εκατομμύρια. Αυτός ο ρυθμός πληθυσμιακής αύξησης υπερβαίνει σημαντικά τις προβλέψεις του «Δεκαετούς Προγράμματος για τις Μεταφορές» (10 Year Plan for Transport) της Κυβέρνησης στο οποίο περιλαμβάνονται και τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις μεταφορές. Το «Δεκαετές Πρόγραμμα» στηρίχτηκε σε μια πρόβλεψη του 1996 από την Υπηρεσία Εθνικής Στατιστικής στην οποία προβλέπεται ο πληθυσμός του Λονδίνου θα φτάσει τα 7,6 εκατομμύρια το 2016, λιγότερο από την πρόβλεψη της GLA. Κατά την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο εισόδημα των κατοίκων του Λονδίνου, αυξήθηκε κατά 3% το χρόνο. Μια ανάλυση του φορέα Συγκοινωνία στο Λονδίνο (Transport for London, TfL) δείχνει ότι κάθε αύξηση 10% σε καταναλωτικά έξοδα συνοδεύεται από μια αύξηση 3% στις μετακινήσεις με τον Υπόγειο Σιδηρόδρομο. Τα αυξανόμενα εισοδήματα και ο τουρισμός οδήγησαν σε αύξηση των μετακινήσεων εκτός ωρών αιχμής κατά την προηγούμενη δεκαετία, κυρίως τα βράδια και τις Κυριακές. Η μεγαλύτερη ζήτηση κατά τη διάρκεια της ημέρας και αργά τα βράδια επιβάρυναν σημαντικά το συγκοινωνιακό δίκτυο. Η αυξανόμενη ευημερία συνήθως συνοδεύεται και από αύξηση των ιδιοκτητών αυτοκινήτων. Το 2006, το Λονδίνο είχε από τα χαμηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (34% των νοικοκυριών του Λονδίνου δεν είχε αυτοκίνητο). Οι προβλέψεις δείχνουν ότι στο μέλλον, θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων στο Λονδίνο. Περισσότερα αυτοκίνητα σημαίνει μεγαλύτερη κίνηση και λιγότεροι χώροι στάθμευσης. Η «Στρατηγική» στοχεύει στη μείωση αυτής της αύξησης παρέχοντας οικονομική και καλής ποιότητας δημόσια συγκοινωνία ως εναλλακτική στο αυτοκίνητο. Στις υπάρχουσες μελέτες το Λονδίνο εξετάζεται χωριστά σε Κεντρικό και Ευρύτερο Λονδίνο. Πιο συγκεκριμένα : Κεντρικό Λονδίνο (Inner London) Το Κεντρικό Λονδίνο (με εξαίρεση το κέντρο του Λονδίνου) έχει 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 2,6 εκατομμύρια κατοίκους. Το 1990 το 40% αυτών των θέσεων ήταν προσβάσιμο με αυτοκίνητο ή βαν και το 43% με δημόσια συγκοινωνία 13% με λεωφορείο, 13% με τον Εθνικό Σιδηρόδρομο (National Rail) και 17% με τον Υπόγειο. Επιπλέον 11% πήγαιναν στη δουλειά με τα πόδια, 3% με ποδήλατο και 2% με μηχανή ή άλλο μέσο. Ο μέσος χρόνος μετακίνησης προς τη δουλειά ήταν 42 λεπτά. Το Κεντρικό Λονδίνο έχει κατασκευαστικά προβλήματα που προέρχονται από την μακροχρόνια παρακμή της τοπικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με ειδικότητες που δεν καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες. Στα ανατολικά κυρίως υπάρχουν πολλές υποβαθμισμένες περιοχές και πολλοί εγκαταλελειμμένοι χώροι που προσφέρονται για μελλοντική ανοικοδόμηση. Η ανάπλαση περιοχών στο Κεντρικό 7

8 Λονδίνο είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα προσελκύσει, θα εκπαιδεύσει και θα κρατήσει εξειδικευμένους εργάτες που χρειάζονται για να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη με ένα βιώσιμο τρόπο. Γενικά για τις μετακινήσεις στο Κεντρικό Λονδίνο υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο αυτοκίνητο, το λεωφορείο και το περπάτημα σε σύγκριση με τις μετακινήσεις μέσα και προς το κέντρο του Λονδίνου, αν και η χρήση του αυτοκινήτου είναι μικρότερη σε σχέση με το ευρύτερο Λονδίνο. Στα βασικά ζητήματα για τη συγκοινωνία στο Κεντρικό Λονδίνο περιλαμβάνονται : 1. η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πολλές διαδρομές, κυρίως στο κέντρο της πόλης, 2. η ανάγκη βελτίωσης βιώσιμων συγκοινωνιακών συνδέσεων σε περιοχές με μεγαλύτερη ανάγκη για ανάπλαση, ιδίως το ανατολικό Λονδίνο, 3. η ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση στις συνδέσεις ακτινικών διαδρομών, καθώς και καλύτερες περιφερειακές συνδέσεις, 4. η συμφόρηση του Υπόγειου που εκτείνεται στο Κεντρικό και το ευρύτερο Λονδίνο, 5. η αναξιοπιστία των λεωφορείων η οποία οφείλεται εν μέρει στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργεί η συνεχόμενη κίνηση, 6. η σχετικά ανεπαρκής πρόσβαση της δημόσιας συγκοινωνίας ιδίως προς τον Εθνικό Σιδηρόδρομο, καθώς πολλές υπηρεσίες είναι απευθείας, 7. οι απότομες συγκοινωνιακές διακοπές, η ποιότητα του αέρα, ο θόρυβος και η ασφάλεια ως επιπτώσεις της κίνησης σε κεντρικούς δρόμους και παράδρομους, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές και τα παιδιά, 8. η ανεπαρκής πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες για τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, 9. η μεγάλη ανησυχία για την προσωπική ασφάλεια, 10. πολλά συνοικιακά κέντρα με κακή αστική διάρθρωση που επηρεάζονται από την έντονη κίνηση Ευρύτερο Λονδίνο (Outer London) Το ευρύτερο Λονδίνο έχει 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 4,5 εκατομμύρια κατοίκους. Ο τρόπος μετακίνησης προς τις δουλειές και η χρήση του αυτοκινήτου μοιάζουν με αυτών άλλων μητροπολιτικών περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου παρά με αυτών του κεντρικού Λονδίνου, ο οποίος βασίζεται στις δημόσιες συγκοινωνίες. Το ευρύτερο Λονδίνο δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένο όσο το Κεντρικό Λονδίνο. Το 1999, τα 2/3 των θέσεων εργασίας ήταν προσβάσιμα με αυτοκίνητο ή βαν και το 19% με δημόσιες συγκοινωνίες 11% με λεωφορείο, 5% με τραίνο, 3% με τον υπόγειο. Επιπλέον 11% πήγαιναν με τα πόδια, 2% με ποδήλατο και 1% με μηχανή ή άλλα μέσα. Ο μέσος χρόνος μετακίνησης προς τη δουλειά ήταν 31 λεπτά. Το ευρύτερο Λονδίνο είναι πιο πλούσιο από το κεντρικό. Εντούτοις το 30% των νοικοκυριών δεν έχει αυτοκίνητο και υπάρχουν πολλές υποβαθμισμένες περιοχές. Η πυκνότητα του δημόσιου συγκοινωνιακού δικτύου είναι σχετικά χαμηλή στο ευρύτερο Λονδίνο, κάτι που δείχνει πόσο αραιοκατοικημένο είναι. Τα κέντρα 8

9 των συνοικιών αποτελούν επίκεντρο, με το 1/5 των μετακινήσεων στο ευρύτερο Λονδίνο να ξεκινά ή να καταλήγει σε ένα συνοικιακό κέντρο. Τα προβλήματα κάποιων κέντρων μοιάζουν με αυτά του Κεντρικού Λονδίνου, δηλαδή έντονη κίνηση και κακές συνθήκες διαβίωσης. Οι επιβάτες των δημόσιων συγκοινωνιών στο ευρύτερο Λονδίνο χρησιμοποιούν κυρίως τα λεωφορεία ώστε να έχουν πρόσβαση στα δίκτυα του σιδηροδρόμου και του ακτινικού δικτύου λεωφορείων καθώς και για περιφερειακές μετακινήσεις εντός του ευρύτερου Λονδίνου. Όμως οι διαδρομές με λεωφορείο στο ευρύτερο Λονδίνο είναι συνήθως αργές και αναξιόπιστες εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης και οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών είναι κακής ποιότητας. Υπάρχουν προοπτικές για συχνότερα λεωφορεία κυρίως για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συνοικιακά κέντρα. Υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε βασικούς προαστιακούς και περιφερειακούς δρόμους, εντός και εκτός κύριων προαστιακών κέντρων, καθώς και σε πολλές διαδρομές προς το κέντρο του Λονδίνου. Οι ώρες αιχμής στον Υπόγειο και η ανεπαρκής χωρητικότητα του Εθνικού Σιδηροδρόμου δημιουργούν συνωστισμό σε πολλές γραμμές. Εξαιτίας της αυξανόμενης ζήτησης δημόσιων συγκοινωνιών τις ώρες μειωμένης κίνησης, οι υπηρεσίες του Εθνικού Σιδηροδρόμου αυτές τις ώρες παρουσιάζουν ελλείψεις. Στα βασικά ζητήματα για τη συγκοινωνία στο ευρύτερο Λονδίνο περιλαμβάνονται : οι λίγες επιλογές δημόσιας συγκοινωνίας, κυρίως για μη ακτινικές και εκτός των ωρών αιχμής μετακινήσεις η μεγάλη και αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κύριες διαδρομές και στα συνοικιακά κέντρα, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα άτομα όσο και τις επιχειρήσεις οι υποβαθμισμένες περιοχές και οι χώροι ανάπλασης που δεν συνδέονται καλά με τα κύρια δίκτυα συγκοινωνιών ο ανταγωνισμός μεταξύ καταστημάτων στα συνοικιακά κέντρα του ευρύτερου Λονδίνου και νέων εκτός κέντρου ακόμα και εκτός του Μείζονος Λονδίνου. Επιτεύγματα Γενικά Ο φορέας TfL είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει την πρόοδό του ως προς την εφαρμογή της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής του Δημάρχου» (Mayor s Transport Strategy, MTS). Η ακόλουθη σύνοψη προσδιορίζει τη συνεισφορά του φορέα TfL και των θυγατρικών του, στην υλοποίηση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής του Δημάρχου» (Mayor's Transport Strategy, MTS). Ο φορέας TfL συνεργάζεται με άλλους βασικούς οργανισμούς με στόχο την υλοποίηση ενός μεγάλου, προσβάσιμου και αξιόπιστου συγκοινωνιακού δικτύου, ικανού να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο και να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Πρωτεύουσας. Με την υποστήριξη όλων των κομμάτων, καθώς και των κορυφαίων επιχειρηματικών φορέων και σωματείων εκπονήθηκε το πρόγραμμα Crossrail, το οποίο θα αυξήσει κατά 10% τη χωρητικότητα των μέσων συγκοινωνίας και 9

10 θα προσθέσει ένα καθαρό κέρδος τουλάχιστον 37 δις στο Α.Ε.Π. του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε 60 χρόνια. Στο μέλλον ο φορέας TfL θα εξακολουθήσει να εξασφαλίζει σε όλους τους κατοίκους του Λονδίνου, όποια ηλικία και αν έχουν, όπου και αν μένουν και όποιες και αν είναι οι ανάγκες τους, τη δυνατότητα να μετακινούνται με ασφάλεια και αξιοπιστία, έτσι ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες απασχόλησης, διασκέδασης και εκπαίδευσης που τους προσφέρει αυτή η πόλη. Έτσι έχει θέσει ως κύριες προτεραιότητες του τα εξής : αντιστάθμιση της έλλειψης επενδύσεων στον Υπόγειο Σιδηρόδρομο (Underground), έτσι ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα με ασφάλεια, να μειωθεί ο συνωστισμός και να αυξηθεί τόσο η αξιοπιστία όσο και η συχνότητα των δρομολογίων, ριζικές βελτιώσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων σε όλο το Λονδίνο, όπως είναι η αύξηση της χωρητικότητας των λεωφορείων, η βελτίωση της αξιοπιστίας και η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, καλύτερη σύνδεση του δικτύου του Εθνικού Σιδηροδρόμου (National Rail) με άλλα δίκτυα του Λονδίνου, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των εργαζομένων, να μειωθεί ο συνωστισμός, να αυξηθεί η ασφάλεια και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο Μετρό που να εκτελεί τακτικά δρομολόγια σε όλο το Λονδίνο, η αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του συγκοινωνιακού δικτύου του Λονδίνου μέσω νέων κύριων σιδηροδρομικών γραμμών που διασχίζουν το Λονδίνο, όπως είναι η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις διεθνών μεταφορών, οι βελτιωμένες περιφερειακές συνδέσεις στο Κεντρικό Λονδίνο (Inner London) και ο πιο συχνός διάπλους του Τάμεση στο Ανατολικό Λονδίνο, η βελτίωση της αξιοπιστίας της διάρκειας των διαδρομών για τους χρήστες αυτοκινήτων, η οποία θα ωφελήσει ιδιαίτερα την περιφέρεια του Λονδίνου (Outer London), όπου κυριαρχεί η χρήση του αυτοκινήτου, και παράλληλα, η μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο αυξάνοντας τις επιλογές μετακίνησης, η υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών για τις μεταφορές, όπως είναι η βελτιωμένη πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων και τις αναβαθμισμένες περιοχές, προγράμματα για πεζούς και ποδηλάτες, το πρόγραμμα «Ασφαλέστερες Διαδρομές προς το Σχολείο» (Safer Routes to School), βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια, καλύτερη συντήρηση δρόμων/γεφυρών και βελτιωμένο συντονισμό οδικών έργων, πιο αξιόπιστη, βιώσιμη και αποδοτική διανομή προϊόντων και υπηρεσιών στο Λονδίνο, και παράλληλα, ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων για το περιβάλλον, βελτίωση της προσβασιμότητας του συγκοινωνιακού δικτύου του Λονδίνου, έτσι ώστε να μπορούν όλοι, ΑμΕΑ ή μη, να αποκομίζουν και άλλα οφέλη πέραν του να ζουν, να εργάζονται και να κάνουν τουρισμό στην Πρωτεύουσα, και κατά συνέπεια, βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, η παρουσίαση νέων πρωτοβουλιών ενοποίησης με στόχο : την παροχή ενιαίων, απλών και προσιτών ναύλων για τα μέσα συγκοινωνίας, τη βελτίωση σημαντικών σταθμών ανταπόκρισης, τη βελτίωση της ασφάλειας σε όλα τα μέσα μετακινήσεων, την εξασφάλιση τόσο της 10

11 βελτίωσης των ταξί και των ιδιωτικών οχημάτων μίσθωσης όσο και της πλήρους ένταξής τους στο συγκοινωνιακό δίκτυο του Λονδίνου, καθώς και την παροχή πιο αξιόπιστων πληροφοριών και καλύτερων συνθηκών αναμονής Οδικό δίκτυο Σύστημα Τελών Κίνησης (Congestion Charging) Χάρτης της ζώνης τέλους κυκλοφοριακής συμφόρεσης κεντρικού Λονδίνου 11

12 Η πτωτική τάση της ταχύτητας της κυκλοφορίας και η αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση ήταν πάντα χαρακτηριστικά των δρόμων του Λονδίνου. Μακροχρόνιες τάσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, που παρατηρούνται στο Κεντρικό Λονδίνο (Inner London), έδειξαν μια σταδιακή επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Η εφαρμογή του Συστήματος Τελών Κίνησης (Congestion Charging) ξεκίνησε στις 17 Φεβρουαρίου του 2003, ανέτρεψε αυτή την τάση στο κεντρικό Λονδίνο και ο μέσος όρος της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης από την εφαρμογή του συστήματος είναι 20%. Για την εφαρμογή του συστήματος δεν εγκαταστάθηκαν μπάρες αλλά περισσότερες από 700 κάμερες σε 180 σημεία για να καταγράφουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων που εισέρχονται στο κεντρικό Λονδίνο. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδέουν κάθε αριθμό πινακίδας με τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Οι οδηγοί για να γνωρίζουν πότε εισέρχονται στη ζώνη και πότε εξέρχονται από αυτήν βλέπουν τα σήματα χρέωσης κυκλοφοριακής συμφόρεσης πάνω ή στο πλάι του δρόμου. Έτσι, για τη καταβολή του αντιτίμου γίνεται η εγγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος (Vehicle Registration Number - VRN) σε μία βάση δεδομένων. Κάμερες διαβάζουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς εισέρχεται, εξέρχεται ή κυκλοφορεί εντός της ζώνης και τον διασταυρώνουν με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων αυτών που έχουν πληρώσει το τέλος ή αυτών που δεν υποχρεούνται να πληρώσουν γιατί εξαιρούνται ή έχουν δηλωθεί για έκπτωση έως και 100%. Μόλις γίνει η ταυτοποίηση του VRN η φωτογραφία του οχήματος σβήνεται αυτομάτως από τη βάση δεδομένων. Στις 19 Φεβρουαρίου 2007, η ζώνη κυκλοφοριακής συμφόρησης επεκτάθηκε προς τα δυτικά και τώρα περιλαμβάνει τις περιοχές Bayswater, Notting Hill, North και South Kensington, Knightsbridge, Chelsea, Brompton, Belgravia, Pimlico, Victoria, St.James s, Waterloo, Borough, City of London, Clerkenwell, Finsbury, Holborn, Bloomsbury, Soho, Mayfair και τμήμα του Marylebone. Tα πρώτα αποτελέσματα της επέκτασης, δείχνουν ότι τα επίπεδα κυκλοφορίας έχουν μειωθεί κατά 13%, γεγονός το οποίο τονίζει την επιτυχία του συστήματος, επαληθεύοντας έτσι την πρόβλεψη για μείωση κατά 10-15%. Δεν επιβάλλεται χρέωση για την κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που καθορίζουν τα όρια της ζώνης. Επιπλέον υπάρχουν κάποιες διαδρομές που επιτρέπουν στα οχήματα να διασχίζουν τη ζώνη σε ώρες χρέωσης χωρίς να καταβάλλουν τέλος - η διαδρομή Westway και μια διαδρομή μέσω του κέντρου της ζώνης μεταξύ βορρά και νότου δηλ. Edgware Road, Park Lane και Vauxhall Bridge Road. Η ζώνη κυκλοφοριακής συμφόρησης κεντρικού Λονδίνου και η επέκτασή της λειτουργούν ως ενιαία ζώνη, με τα ίδια τέλη, εκπτώσεις και εξαιρέσεις που ισχύουν ανεξάρτητα με το σημείο οδήγησης μέσα στη ζώνη. Το τέλος κίνησης είναι 8 ημερησίως (η χρέωση ήταν αρχικά 5 και ανήλθε στα 8 τον Ιούλιο του 2005) και αφορά την οδήγηση ή τη στάθμευση οχήματος σε δημόσιους δρόμους στη ζώνη κυκλοφοριακής συμφόρησης από τις 7.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες καθώς και το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις 25 Δεκεμβρίου και την 1 Ιανουαρίου (συμπεριλαμβανομένων). Η πληρωμή του ημερήσιου τέλους επιτρέπει την 12

13 οδήγηση εντός της ζώνης, καθώς και την έξοδο και την είσοδο ξανά στη ζώνη όσες φορές είναι απαραίτητο την ίδια ημέρα. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται εκ των προτέρων ή πριν από τα μεσάνυχτα της ημέρας της μετακίνησης. Εάν η πληρωμή γίνει έως τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας το ποσό που καταβάλλετε ανέρχεται στις 10. Η πληρωμή γίνεται μόνο ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση cclondon.com με χρέωση πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας, με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου, με πληρωμή σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης και πρατήρια βενζίνης, σε μηχανήματα αυτόματης εξόφλησης, μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό και ταχυδρομικώς. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προπληρωμής και πολλαπλών πληρωμών. Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών κίνησης τότε επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 185 ή ακόμα και παρακράτηση του αυτοκινήτου μέχρι την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι κάτοικοι που μένουν εντός της ζώνης κυκλοφοριακής συμφόρησης ενδέχεται να δικαιούνται έκπτωση 90% επί των τελών κίνησης. Μερικοί κάτοικοι που διαμένουν ακριβώς έξω από τη ζώνη μπορεί επίσης να δικαιούνται έκπτωση 90% γιατί διαμένουν τόσο κοντά έτσι ώστε να επηρεάζονται οι καθημερινές τους διαδρομές. Οι κάτοικοι που δικαιούνται έκπτωση μπορούν να δηλώσουν ένα ιδιωτικό όχημα ο καθένας για την έκπτωση 90%. Αφορά όχημα του οποίου είναι ο εγγεγραμμένος κάτοχος, όχημα που ενοικιάζεται ή εκμισθώνεται, ή εταιρικό αυτοκίνητο. Εάν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο εντός της ζώνης κυκλοφοριακής συμφόρησης και δεν μετακινείται κατά τις ώρες ισχύος των τελών κίνησης δε χρειάζεται η πληρωμή τελών. Από το σύστημα εξαιρούνται τα παρακάτω οχήματα : Μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα και ποδήλατα Ταξί και minicab με έδρα το Λονδίνο (με άδεια κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Δημόσιων Μεταφορών [Public Carriage Office]) Οχήματα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που εξαιρούνται από τον Έμμεσο Φόρο Οχημάτων (Vehicle Excise Duty VED) Οχήματα του φορέα NHS που εξαιρούνται από το φόρο VED Οχήματα που χρησιμοποιούν άτομα με κινητικές δυσκολίες και εξαιρούνται από το φόρο VED Οχήματα μεταφοράς ατόμων με κινητικές δυσκολίες (π.χ. οχήματα Dial-A-Ride) που εξαιρούνται από το φόρο VED Οχήματα 9 ή περισσότερων θέσεων με άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου από το DVLA. Ηλεκτροκίνητα οχήματα Τρίκυκλα πλάτους έως 1 μέτρο και μήκους έως 2 μέτρα Ορισμένα οχήματα εναλλακτικού καυσίμου που πληρούν αυστηρές προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων, π.χ. υγραερίου, ηλεκτρικά και οχήματα ενεργειακών κυψελών (συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμένου καυσίμου). Ειδικά προσαρμοσμένα οχήματα περισυλλογής 13

14 Ειδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν οδική βοήθεια ή υπηρεσίες περισυλλογής και ανήκουν σε εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (π.χ. AA, RAC, Green Flag) Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με κινητικές δυσκολίες ή οργανισμούς που είναι κάτοχοι Μπλε Κάρτας (Blue Badge) (χρειάζεται μόνο μια αρχική εφάπαξ πληρωμή 10 ). Ακόμα, 100% επιστροφή των τελών ισχύει για ορισμένες διαδρομές που πραγματοποιούν πυροσβέστες, υπάλληλοι του συστήματος και ορισμένοι ασθενείς. Αυτό ισχύει για : Οχήματα που χρησιμοποιούν πυροσβέστες για μετακινήσεις εν ώρα εργασίας μεταξύ των πυροσβεστικών σταθμών οχήματα που χρησιμοποιούν υπάλληλοι του συστήματος σε ορισμένες μετακινήσεις εν ώρα εργασίας κατά τις οποίες μεταφέρουν ογκώδη, βαρύ ή εύθραυστο εξοπλισμό, εμπιστευτικά έγγραφα ασθενών, ελεγχόμενα φάρμακα κ.λπ. ή κατά τις οποίες έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οχήματα που χρησιμοποιούνται από ορισμένους ασθενείς που έχουν ραντεβού εντός της ζώνης κυκλοφοριακής συμφόρησης. Για να δικαιούται ο ασθενής επιστροφή των τελών στα πλαίσια του πρέπει: 1. Να έχει μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, να απαιτείται τακτική θεραπεία ή αξιολόγηση ή να απαιτούνται επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις, 2. Να έχει υποβληθεί σε κλινική αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία είναι άρρωστος, εξασθενημένος ή έχει κινητικές δυσκολίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην είναι σε θέση να μεταβεί στο ραντεβού με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Το προσωπικό του NHS και οι πυροσβέστες πρέπει να καταβάλλουν τέλη κίνησης και, στη συνέχεια, να ζητούν επιστροφή των χρημάτων από τον εργοδότη τους. Οι ασθενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να καταβάλλουν τέλη κίνησης και, στη συνέχεια, να ζητούν επιστροφή των χρημάτων από τον σχετικό φορέα. Ο φορέας Transport for London θα επιστρέψει τα καταβληθέντα τέλη κίνησης σε αυτούς τους οργανισμούς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τα πρώτα δέκα χρόνια εφαρμογής των τελών, όλα τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη κίνησης της ζώνης κυκλοφοριακής συμφόρησης πρέπει να επενδύονται στη βελτίωση των συγκοινωνιών στο Λονδίνο. Την περίοδο 2004/05, το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης δημιούργησε έσοδα άνω των 93 εκτ. που τοποθετήθηκαν σε βελτιώσεις των μεταφορών στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων: Περισσότερα λεωφορεία σε περισσότερες διαδρομές Μέτρα οδικής ασφάλειας Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς Ασφαλέστερες σχολικές διαδρομές Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας για τα ποδήλατα Μέτρα βελτίωσης των παραδόσεων αγαθών από τα εμπορευματικά οχήματα. Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά την επιβολή χρέωσης για την κυκλοφοριακή συμφόρηση και σύμφωνα με την Sixth Annual Impacts Monitoring (Ιούλιος 2008): 14

15 η κυκλοφορία που εισέρχεται στη δυτική επέκταση έχει μειωθεί κατά 13 % ( λιγότερα αυτοκίνητα ημερησίως), έχει διατηρηθεί η μείωση της κυκλοφορίας που εισέρχεται στην αρχική ζώνη χρέωσης κατά 21 % ( λιγότερα αυτοκίνητα ημερησίως), παρά τις αρχικές μειώσεις, η συμφόρηση και στην αρχική και τη δυτική ζώνη χρέωσης έχει επιστρέψει στα προ-χρέωσης επίπεδα. Εντούτοις, η συμφόρηση θα ήταν σημαντικά χειρότερη χωρίς τις μειώσεις κυκλοφορίας που επέρχονται από τη χρέωση, έχει υπάρξει αύξηση της τάξεως του 6 % στους επιβάτες λεωφορείων κατά τη διάρκεια των ωρών χρέωσης και αύξηση 12 % στα ταξίδια με δίκυκλα στη δυτική επέκταση, η μείωση στα επίπεδα κυκλοφορίας πέρα από το κεντρικό Λονδίνο έχει συνεχιστεί. Κατά συνέπεια, δεν έχει υπάρξει κανένας μόνιμος αντίκτυπος στα γενικά επίπεδα κυκλοφορίας στην αρχική ζώνη λόγω της εισαγωγής της δυτικής επέκτασης. Σημαντικοί λόγοι, για τη μη περαιτέρω μείωση θεωρείται σύμφωνα με την έκθεση, οι εργασίες που εκτελούνται από το Δήμο του Λονδίνου και οι διάφορες κατασκευές στο οδικό δίκτυο. Σε απάντηση στην αύξηση στα επίπεδα συμφόρησης, ο Δήμαρχος του Λονδίνου Boris Johnson έχει ζητήσει από το TfL, να επιταχύνει την παράδοση των σχεδίων του για βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής. Τέτοια μέτρα θεωρούνται : η επανατοποθέτηση των σημάτων κυκλοφορίας, η συνεργασία με τις δημόσιες επιχειρήσεις για να μειωθεί ο αντίκτυπος από τις εργασίες που εκτελούν, η δυνατότητα επιβολής προστίμων από το Δήμο και τον TfL σε όσους ευθύνονται για τις κακοτεχνίες των δρόμων και των οδικών έργων, η χρήση των λεωφορειολωρίδων από τις μοτοσυκλέτες, σχέδια μίσθωσης ποδηλάτων για να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι της πόλης να μη χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά την δυτική επέκταση της ζώνης χρέωσης σημαντικός λόγος για τη μη περαιτέρω μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, θεωρείται η ανάπτυξη ιδιοκτησίας στην διασταύρωση Scotch House Corner στο Knightsbridge. Οι προσωρινές εργασίες που συνδέονται με αυτήν την ανάπτυξη έχουν μειώσει την οδική ικανότητα σε αυτήν την βασική διασταύρωση μέχρι και στο μισό και είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, τα σήματα κυκλοφορίας έχουν προσαρμοστεί στη διασταύρωση αυτή, για να διευκολύνουν την κυκλοφοριακή ροή και το TfL έχει αλλάξει τις περιοχές φόρτωσης και εκφόρτωσης και τις στάσεις των λεωφορείων για να βελτιώσει την κατάσταση. Η εισαγωγή χρέωσης για τη συμφόρηση παρήγαγε καθαρά έσοδα 137m το 2007/08 που θα αναλωθούν σε περαιτέρω βελτιώσεις των μεταφορών σε όλο το Λονδίνο. Month Number of different vehicle observed in the zone 1 1 Οι ακριβείς αριθμοί των κυκλοφορούντων οχημάτων εντός και εκτός Ζώνης Χρέωσης από το 2003 έως και σήμερα ζητήθηκαν τόσο από τον Δήμο του Λονδίνου όσο και από τον Tlf και οι συγκεκριμένοι αριθμοί, σύμφωνα με την απάντηση τους, ήταν και οι μόνοι που υπάρχουν. 15

16 Aug-07 1,050,131 Sep-07 1,037,705 Oct-07 1,152,355 Nov-07 1,088,888 Dec ,784 Jan-08 1,026,907 Feb-08 1,045,004 Mar ,445 Apr-08 1,061,225 May-08 1,020,820 Jun-08 1,039,079 Jul-08 1,089,153 Aug ,682 Sep-08 1,005,172 Oct-08 1,073,513 Nov ,514 Dec-08 1,002,676 Jan ,252 Feb ,137 Mar-09 1,002,492 Apr ,589 May ,821 Jun-09 1,020,163 Άλλες πρωτοβουλίες Ο φορέας TfL εξακολουθεί να βοηθάει στην υλοποίηση αρκετών βασικών προγραμμάτων τα οποία θα συμβάλλουν στην αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του συγκοινωνιακού δικτύου του Λονδίνου, καθώς και άλλων στόχων που εμπεριέχονται σε αυτή την προτεραιότητα. Τον Ιούνιο του 2006, ο φορέας TfL έδωσε στη δημοσιότητα το προσχέδιο του «Σχεδίου Μεταφοράς Εμπορευμάτων του Λονδίνου (Draft London Freight Plan)» για διαβουλεύσεις. Το σχέδιο παρουσίασε το όραμα για μια βιώσιμη διανομή εμπορευμάτων στο Λονδίνο. Ανέπτυξε μια στρατηγική για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων μέσα στην Πρωτεύουσα σε αρμονία με τις ανάγκες χρηστών άλλων μεταφορικών μέσων, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λονδίνου. Έπειτα από περαιτέρω διάλογο με τους δήμους και τον κλάδο της βιομηχανίας, το σχέδιο ενημερώθηκε, με έμφαση σε τέσσερα σημεία: 16

17 ενθάρρυνση για καλύτερη εφαρμογή μέσα από το Πρόγραμμα Αναγνώρισης Μεταφορικών Επιχειρήσεων (Freight Operator Recognition Scheme) εξασφάλιση παραδόσεων με κατάλληλα οχήματα και σε κατάλληλες ώρες της ημέρας με σχέδια παράδοσης και εξυπηρέτησης πελατών αύξηση της αποδοτικότητας της μεταφοράς εμπορευμάτων στους κατασκευαστικούς κλάδους με προγράμματα logistics παροχή πληροφοριών για τον καλύτερο προγραμματισμό των μεταφορών εμπορευμάτων μέσω μιας πύλης πληροφοριών για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Το οικονομικό έτος 2006/07 η ομάδα Διαχείρισης της Ζήτησης Μετακινήσεων (Travel Demand Management) του φορέα TfL εφάρμοσε ορισμένες στρατηγικές για τη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο και την αύξηση των επιλογών μετακινήσεων. Τέτοιες στρατηγικές είναι: Δημιουργία και έγκριση 543 Σχεδίων Μετακινήσεων από και προς το Σχολείο (School Travel Plans). Τα σχολεία που υιοθέτησαν τα σχέδια έχουν φτάσει πλέον τα 1.635, ποσοστό που υπερβαίνει το 54% όλων των σχολείων του Λονδίνου. Ως αποτέλεσμα, οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο από και προς το σχολείο έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 6,9%. Πενήντα επτά εταιρείες με περισσότερους από υπαλλήλους παίρνουν μέρος στα Σχέδια Μετακινήσεων από και προς τον Εργασιακό Χώρο (Workplace Travel Plans). Σχεδόν νοικοκυριά χρησιμοποίησαν τον Προγραμματισμό Προσωπικών Μετακινήσεων (Personalised Travel Planning). Το πρόγραμμα Εξυπνότερες Μετακινήσεις στο Sutton (Smarter Travel Sutton), έπειτα από μια σχολαστική διαδικασία επιλογής βάσει προσφορών από τους δήμους. Σαράντα σημαντικές προτάσεις για ανάπτυξη εκτιμήθηκαν από το φορέα TfL και υιοθετήθηκαν τα σχέδια μετακινήσεων που προέκυψαν. Επιπλέον, περισσότερα από 500 σχέδια μετακινήσεων υιοθετήθηκαν από δήμους με χρηματοδότηση από το φορέα TfL. Τόσο η συντήρηση όσο και οι αναβαθμίσεις των δρόμων πραγματοποιούνται πλέον με πιο συστηματικό τρόπο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των δρόμων της Πρωτεύουσας και να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα για τους οδηγούς. Το οικονομικό έτος 2006/07 ο φορέας TfL διέθεσε 159 εκατομμύρια στη χρηματοδότηση των «Τοπικών Σχεδίων Εφαρμογής» (Local Implementation Plans, LIP), τα οποία παλιότερα ήταν γνωστά ως «Δημοτικά Σχέδια Εξόδων» (Borough Spending Plans), για μια σειρά προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των δρόμων και των δημόσιων χώρων του Λονδίνου. Τα ποσοστά από το οικονομικό έτος 2006/07 δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε αυτή την κρίσιμη υποδομή από την έναρξη του Επενδυτικού Προγράμματος (Investment Programme) έχουν καταστήσει δυνατή την επιδιόρθωση οδών διαχωρισμένου οδοστρώματος συνολικού μήκους 290 χιλιομέτρων και πεζοδρόμων συνολικού μήκους 55 χιλιομέτρων. Αρκετές από τις κατασκευές του Δικτύου Κύριων Δρόμων του φορέα TfL (Transport for London Road Network, TLRN) έχουν αποκατασταθεί, έτσι 17

18 ώστε να αντέξουν περισσότερο στο χρόνο και να αποτραπούν αποδιοργανωτικοί περιορισμοί στο βάρος ή τις λωρίδες κυκλοφορίας για τους οδηγούς. Στο Δίκτυο Κύριων Δρόμων του φορέα TfL (TLRN) έχουν εφαρμοστεί περισσότερα από 100 προγράμματα βελτίωσης, τα οποία περιλαμβάνουν από νέες εγκαταστάσεις για ποδηλασία και βελτιωμένη προσβασιμότητα για άτομα με κινητικές δυσκολίες μέχρι τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους πεζούς και τη βελτίωση της διάρκειας των διαδρομών για τους χρήστες των λεωφορείων. Το οικονομικό έτος 2006/07 η Υπηρεσία Δημόσιων Μεταφορών (Public Carriage Office, PCO) εξέδωσε περίπου άδειες οδήγησης σε οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί, και σε οδηγούς, ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις ιδιωτικών οχημάτων μίσθωσης. Έτσι, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά η έκδοση αδειών για τη λειτουργία των ιδιωτικών οχημάτων μίσθωσης. Η έκδοση αδειών και η σχετική συνεχής συμμόρφωση εξασφαλίζουν την πιο ασφαλή δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του Λονδίνου. Ο Δήμαρχος παρακίνησε περισσότερα άτομα από κοινότητες μαύρων, ασιατών και εθνικών μειονοτήτων (Black, Asian and Minority Ethnic, BAME) να κάνουν αίτηση για να ολοκληρώσουν την ύλη Knowledge για τα ταξί. Ως αποτέλεσμα, το 27% όσων έκαναν αίτηση ήταν από αυτές τις κοινότητες, ποσοστό υψηλότερο από κάθε άλλη φορά. Η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων που λειτουργεί από το 2005 δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, στέλνοντας τη λέξη HOME στον αριθμό 60835, και να λαμβάνουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς εταιρειών ταξί και minicab που έχουν άδεια στην περιοχή από την οποία στέλνεται το μήνυμα. Ο σκοπός αυτής της μοναδικής υπηρεσίας είναι να εξασφαλίζεται ότι οι πελάτες, κυρίως οι γυναίκες, αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν μετακινούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρησιμοποιώντας minicab που έχουν άδεια. Τον Σεπτέμβριο του 2007, ο φορέας TfL λανσάρισε τον διαδραστικό χάρτη παρκινγκ για πούλμαν, μια πηγή που βρίσκεται στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο του φορέα TfL, ο οποίος παρέχει πληροφορίες σε οδηγούς πούλμαν σχετικά με τις εγκαταστάσεις παρκινγκ, καθώς και διαρκή ενημέρωση για την κυκλοφορία και προειδοποιήσεις για δρόμους που έχει προγραμματιστεί ότι θα κλείσουν. Προκειμένου οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για να ενημερώνονται σχετικά με το τι συμβαίνει στους δρόμους του Λονδίνου και να μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα τις δικές τους εργασίες, αναπτύχθηκε το σύστημα LONDONworks ως ένα κεντρικό μητρώο. Έτσι, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν σωστά τις εργασίες, καθώς όλοι οι φορείς έχουν μια ενημερωμένη εικόνα των τρεχουσών και προγραμματισμένων εργασιών που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν σε δρόμους κοντά στην περιοχή τους, όπως για παράδειγμα είναι οι τρέχουσες ή προγραμματισμένες εργασίες σε έναν άλλο δήμο. Ο φορέας TfL έχει μια σφαιρική εικόνα όλων των εργασιών μέσω της βάσης δεδομένων για την ασφάλεια του δικτύου που αντλείται από την Πράξη Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (Traffic Management Act) και έχει ένα μήνα να εγκρίνει ή να εκφράσει την αντίρρησή του για προγράμματα ή μεγάλα έργα σε αυτούς τους δρόμους. Ο αριθμός των διαδρομών που προσφέρονται μέσω του προγράμματος Taxicard, σε συνεργασία με τους δήμους του Λονδίνου, σε ΑμΕΑ που είναι 18

19 κάτοικοι του Λονδίνου, σημείωσε την υψηλότερη τιμή του με 1,28 εκατομμύριο διαδρομές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν διαδρομές μέσω του προγράμματος Capital Call, μια υπηρεσία που παρέχει επιδοτούμενη μεταφορά από πόρτα σε πόρτα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, χρησιμοποιώντας minicab. Για την παροχή ενιαίων, απλών και προσιτών ναύλων για τα μέσα συγκοινωνίας, έχει θεσπιστεί η κάρτα Oyster. Πρόκειται για έναν προσιτό και εύκολο τρόπου για να χρησιμοποιεί κανείς το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Έτσι, νέα ναύλα έχουν σχεδιαστεί για να παρακινήσουν τους πελάτες να χρησιμοποιούν την κάρτα αντί για μετρητά, με στόχο την επιτάχυνση των διαδρομών των λεωφορείων και τη μείωση των ουρών στα εκδοτήρια εισιτηρίων στους σταθμούς του Υπόγειου Σιδηροδρόμου (Underground). Σε πολλές περιπτώσεις, μια διαδρομή με λεωφορείο, τραμ, τρένο, DLR ή τον Υπόγειο Σιδηρόδρομο μπορεί να έχει το μισό κόστος με χρήση της κάρτας Oyster από ό, τι αν πληρωθεί με μετρητά. Πιο συγκεκριμένα τα ναύλα των λεωφορείων που πληρώνονται με κάρτα Oyster μειώθηκαν από 1 σε 90p για όλη την ημέρα, όχι μόνο εκτός των ωρών αιχμής και το εβδομαδιαίο πάσο λεωφορείου από 14 σε 13 από τον Σεπτέμβριο του Από τις μειώσεις αυτές επωφελούνται περίπου 1,6 εκατομμύριο κάτοικοι του Λονδίνου. Οι επιβάτες λεωφορείων που λαμβάνουν επίδομα χαμηλού εισοδήματος επρόκειτο να επωφεληθούν επίσης από περαιτέρω μειωμένες τιμές, οι οποίες θα άρχιζαν να ισχύουν τον Αύγουστο του Τα ισχύοντα ναύλα βοηθούν επίσης όσους έχουν οικογένεια. Όσοι είναι κάτω των 18 και σπουδάζουν με πλήρες ωράριο μετακινούνται δωρεάν με λεωφορεία, ενώ όσοι είναι κάτω των 16 μπορούν βγάλουν απλό εισιτήριο Oyster σταθερής αξίας 50p στον Υπόγειο Σιδηρόδρομο. Επίσης, με το Πάσο Ελεύθερης Πρόσβασης (Freedom Pass) μετακινούνται δωρεάν όσοι είναι είτε μόνιμοι κάτοικοι του Λονδίνου ηλικίας 60 ετών και άνω είτε ΑμΕΑ. Επιπροσθέτως, όσοι είναι άνεργοι και αναζητούν ενεργά εργασία δικαιούνται, μέσω του προγράμματος New Deal, να χρησιμοποιούν κάρτα Oyster και να αποκτήσουν προνόμια, όπως είναι το παιδικό εισιτήριο στον Υπόγειο Σιδηρόδρομο και τα τρένα DLR. Επιπλέον, έχει βελτιωθεί η ασφάλεια σε όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο, εγκαταστάθηκαν περισσότερες κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), περισσότερα Σημεία Βοηθείας (Help Points) για τους επιβάτες, βελτιωμένος φωτισμός, συστήματα παροχής πληροφοριών και καταφύγια προστασίας από βανδαλισμούς, και επιτεύχθηκε μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στους συρμούς. Το οικονομικό έτος 2006/07 ο φορέας TfL χρηματοδότησε την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε 69 σταθμούς του Εθνικού Σιδηροδρόμου του Λονδίνου (National Rail). Μια άλλη πρωτοβουλία είναι η καμπάνια του φορέα TfL, την οποία λανσάρισε ο Δήμαρχος του Λονδίνου (Mayor of London), και η οποία παρακινεί τους οδηγούς αυτοκινήτων, τους ποδηλάτες και τους πεζούς να μοιράζονται το δρόμο (Share the Road). Επίσης, ανελήφθησαν και άλλες πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Λονδίνο, όπως οι παρακάτω: το Κέντρο Ελέγχου της Κυκλοφορίας του Λονδίνου (London Traffic Control Centre) εξακολουθεί να παρακολουθεί την κυκλοφορία και να συντονίζει τις αντιδράσεις στην κυκλοφορική συμφόρηση, 24 την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα 19

20 ο φορέας TfL εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας SCOOT, το οποίο ελέγχει τα σήματα σε μικρές περιοχές όπου οι ώρες των δρομολογίων προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με τις τοπικές αλλαγές της ποσότητας και της κατεύθυνσης της κυκλοφορίας οι Κάμερες της Πρωτεύουσας (Capital Cams), οι οποίες ενώνουν φωτογραφίες από τις κάμερες που καταγράφουν την κυκλοφορία στο Λονδίνο, ενημερώνονται σε τακτική βάση και παρέχουν οπτικές πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η πρόοδος σε συγκεκριμένα προγράμματα περιλαμβάνει: Επέκταση γραμμής Piccadilly Ο τερματικός σταθμός Heathrow Terminal 5 επρόκειτο να ανοίξει το 2008 και να ενισχυθεί με την επέκταση της γραμμής Piccadilly. Μέχρι το 2010 η επέκταση θα εξυπηρετεί τρία εκατομμύρια πελάτες το χρόνο και θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της εταιρείας BAA (British Airports Authority) για άφιξη στο αεροδρόμιο του 50% των επιβατών με τα μέσα συγκοινωνίας. Γραμμή East London Πρόκειται για την επέκταση της γραμμής East London Transit (από το Barking στο Galleons Reach, όπου θα γίνεται μετεπιβίβαση στη γραμμή DLR και την Thames Gateway Bridge, και τη γραμμή Greenwich Waterfront Transit, από το Charlton στον υπάρχοντα σταθμό του Millennium Transitway). Η Επέκταση της Γραμμής East London (ELLX) έχει συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς από τον Νοέμβριο του 2004 που μεταφέρθηκε στο φορέα TfL. Το πρώτο στάδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2010, προχωρά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η Επέκταση της Γραμμής East London (ELLX) θα αναζωογονήσει μερικές από τις πιο φτωχές περιοχές του Λονδίνου, συμβάλλοντας στην καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης και διασκέδασης για περισσότερα από άτομα στο βορειοανατολικό, νοτιοανατολικό και νότιο Λονδίνο. Πρόγραμμα Crossrail Ο φορέας TfL εξακολουθεί να συνεργάζεται με το Υπουργείο Μεταφορών (Department for Transport, DfT) και την εταιρεία Cross London Rail Links Limited με στόχο την πρόοδο του προγράμματος Crossrail, το οποίο έχει ζωτική σημασία για τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη του Λονδίνου. Το πρόγραμμα Crossrail θα προσφέρει στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία έναν προσιτό σιδηρόδρομο, από τους καλύτερους του κόσμου, του οποίου οι κύριες γραμμές θα εκτελούν δρομολόγια υψηλής χωρητικότητας προς και διαμέσου του κέντρου της πόλης και της περιοχής West End. Εκτός από τα οφέλη που αποκομίζουν η οικονομία και το συγκοινωνιακό δίκτυο, θα ενισχυθεί η αειφορία του περιβάλλοντος, καθώς θα χρειάζονται λιγότερα δρομολόγια αυτοκινήτων και λεωφορείων. Γέφυρα Thames Gateway Bridge Η Thames Gateway Bridge θα είναι η πρώτη οδογέφυρα που θα χωρίσει τον 20

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης Εκτυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί tfl.gov.uk/cc Οι πληροφορίες ήταν σωστές κατά την εκτύπωση. CC GEN 07/13 Εισαγωγή Το φυλλάδιο αυτό περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΝ ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161, fax: 210 6632694

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ SEEMORE. Συντονιστής Έργου: CINESI Transport Consultants, Spain κ. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Τηλ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ SEEMORE. Συντονιστής Έργου: CINESI Transport Consultants, Spain κ. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Τηλ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ SEEMORE Παραδοτέο αρ. 3.6 του έργου SEEMORE Ημερομηνία ετοιμασίας αυτού του εγγράφου: 25.02.2015 Συντονιστής Έργου: CINESI Transport Consultants, Spain κ. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα