Δίκτυα των συγκοινωνιών Λονδίνου και Εδιμβούργου. Κολοβός Γεώργιος. Ερευνητής Συγγραφέας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα των συγκοινωνιών Λονδίνου και Εδιμβούργου. Κολοβός Γεώργιος. Ερευνητής Συγγραφέας"

Transcript

1 Δίκτυα των συγκοινωνιών Λονδίνου και Εδιμβούργου Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Περίληψη : Στόχος του άρθρου είναι : α. η αναλυτική εξέταση του δικτύου των συγκοινωνιών (υποδομή, προβλήματα, διοίκηση) στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου και του Εδιμβούργου β. η καταγραφή των ρυθμίσεων που έγιναν και των ρυθμίσεων που σχεδιάζονται (σε υποδομές, ασφάλεια, ρύπους και χρηματοδότηση) προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται, ώστε να γ. προκύψουν συμπεράσματα για την χρησιμότητα της εφαρμογής του μοντέλου διοίκησης των συγκοινωνιών και των αλλαγών στη κυκλοφορία και στη διαχείριση των οχημάτων της πόλης, σε αντίστοιχες περιπτώσεις πόλεων. Λέξεις Κλειδιά : 1

2 Λονδίνο, Εδιμβούργο, The Greater London Authority (GLA), Τransport for London (TfL), Transport Scotland, Οδικό δίκτυο, Congestion Charging, Λεωφορεία, Σιδηροδρομικό δίκτυο (Υπόγειος, Υπέργειος Σιδηρόδρομος, Γραμμή East London, Docklands Light Railway) Τραμ. 1. Λονδίνο Χάρτης της Αγγλίας 2

3 Χάρτης της πόλεως του Λονδίνου Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου και εκτείνεται εκατέρωθεν του ποταμού Τάμεση. Η πόλη έχει επιλεγεί για να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Το 2005, το Λονδίνο είχε πληθυσμό 7,518,000, ενώ ο πληθυσμός της μητροπολιτικής περιοχής υπολογίστηκε ότι αριθμούσε περίπου 12 με 14 εκατομμύρια κατοίκους. Το 2000, ιδρύθηκε η «Διοικητική Αρχή Μείζονος Λονδίνου» (The Greater London Authority, GLA). Καλύπτει την περιοχή των 33 δήμων του Λονδίνου συμπεριλαμβανομένης της Δημοτικής Αρχής του Λονδίνου (Corporation of London). Αποτελείται από έναν απευθείας εκλεγμένο Δήμαρχο με εκτελεστική εξουσία και από μια ξεχωριστά εκλεγμένη Συνέλευση, η οποία πρωτίστως διενεργεί ελέγχους. Η GLA είναι μια νέα μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει δημιουργηθεί για να παρέχει πολιτική σχεδιασμού σε όλη την πόλη του Λονδίνου. Στην «Συγκοινωνιακή Στρατηγική του Δημάρχου» (Mayor s Transport Strategy) τίθεται το πλαίσιο της πολιτικής που θα ακολουθηθεί για τη συγκοινωνία στο Λονδίνο. Η ολοκληρωμένη πολιτική της και οι προτάσεις της καλύπτουν μια περίοδο δέκα ετών, για κάποια μεγάλα έργα περισσότερο, και αφορούν όλα τα μέσα συγκοινωνίας και τη διαχείριση του οδικού δικτύου της Βρετανικής Πρωτεύουσας. Τίθεται επίσης το ευρύτερο πλαίσιο για τα πιο λεπτομερή σχέδια των διαφόρων φορέων εφαρμογής της Στρατηγικής, ιδίως του «Συγκοινωνία στο Λονδίνο» (Τransport for London, TfL), των δήμων του Λονδίνου και της «Strategic Rail Authority» (SRA). Βασικός στόχος είναι η περαιτέρω κάλυψη των αναγκών του κοινού. Οι στόχοι, η πολιτική και οι προτάσεις της «Στρατηγικής» θα ενσωματωθούν στο νεοσύστατο Πρόγραμμα για το Λονδίνο, «Στρατηγική Ανάπτυξης Χώρου του Δημάρχου» (London Plan, Spatial Development Strategy), ώστε η ανάπτυξη και η συγκοινωνία στο Λονδίνο να σχεδιαστούν αρμονικά. Η «Στρατηγική» είναι υποχρεωτικά υψηλού επιπέδου. Ο αναλυτικός σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός παρουσιάζονται στα «Επιχειρησιακά Προγράμματα» (Business Plans) του φορέα TfL ενώ στα «Τοπικά Προγράμματα Εφαρμογής (Local Implementation Plans, LIPs)» των δήμων καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της «Στρατηγικής» σε τοπικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός γίνονται από τους αρμόδιους για την εφαρμογή, στα πλαίσια ενός ξεκάθαρου πλαισίου ελέγχου εκτέλεσης εργασιών το οποίο ελέγχει την πρόοδο και παρεμβαίνει όπου αυτή δεν σημειώνεται. «Η Νομοθετική Πράξη της Διοικητικής Αρχής Μείζονος Λονδίνου» του 1999 (Greater London Authority Act 1999) i όρισε το νομικό πλαίσιο της Συγκοινωνιακής Στρατηγικής. Σε αυτήν προσδιορίζονται οι βασικοί στόχοι της GLA για προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Λονδίνου, για ευημερία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Η Πράξη προϋποθέτει την ανάπτυξη οκτώ θεσμικών στρατηγικών του Δημάρχου που θα καλύπτουν: τη συγκοινωνία την ανάπτυξη χώρου την οικονομική ανάπτυξη (London Development Agency Strategy) τον πολιτισμό την ποιότητα του αέρα τον περιβαλλοντικό θόρυβο 3

4 τα δημοτικά απορρίμματα τη βιοποικιλότητα «Η Νομοθετική Πράξη» ορίζει οι στρατηγικές να λάβουν υπ όψιν τους βασικούς στόχους της GLA καθώς και τα τρία θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της υγείας και της ισότητας των ευκαιριών. Οι στρατηγικές απαιτείται να λάβουν υπ όψιν την ανάγκη να είναι συνεπείς μεταξύ τους καθώς και τους διαθέσιμους πόρους για την εφαρμογή τους. Ο Δήμαρχος απαιτείται επίσης να λάβει υπ όψιν την ανάγκη εξασφάλισης συνέπειας με την εθνική τακτική και τις διεθνείς δεσμεύσεις που θα του γνωστοποιηθούν από τον αρμόδιο Βρετανό Υπουργό. Σύμφωνα με τη «Νομοθετική Πράξη», η GLA πρέπει να ασκεί τις λειτουργίες της δίνοντας την απαιτούμενη προσοχή στην ανάγκη για : προώθηση της ισότητας ευκαιριών για όλους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικών προτιμήσεων ή θρησκείας, μείωση της αθέμιτης διάκρισης, προώθηση καλών σχέσεων μεταξύ ατόμων διαφορετικών φυλετικών ομάδων, διαφορετικών θρησκειών και σεξουαλικών προτιμήσεων. Αυτές οι αρχές διαπνέουν πλήρως τη Στρατηγική. Ο Δήμαρχος δεσμεύεται να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιοι για την εφαρμογή της «Στρατηγικής» φορείς συμμερίζονται επίσης αυτές τις αρχές. Στην παράγραφο 141 της «Νομοθετικής Πράξης» ορίζεται το γενικό καθήκον της GLA για τις μεταφορές. Σύμφωνα με αυτό ο Δήμαρχος θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει μια πολιτική προώθησης και προαγωγής ασφαλών, ενιαίων και οικονομικών μεταφορικών υπηρεσιών προς, από και εντός του Μείζονος Λονδίνου. Αυτή η πολιτική αφορά τις μετακινήσεις ατόμων και εμπορευμάτων. Η Στρατηγική λοιπόν, ορίζει το πλαίσιο για όλα τα μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την παράγραφο 142 της «Πράξης», ο Δήμαρχος θα προετοιμάσει και θα εκδώσει μια συγκοινωνιακή στρατηγική στην οποία θα πρέπει να περιέχονται η τακτική που θα ακολουθηθεί και οι προτάσεις. Η τακτική καθορίζει το γενικό καθήκον της GLA και θέτει τους στόχους και το πλαίσιο που ο Δήμαρχος θέλει να επιτύχει εντός του δεκαετούς χρονοδιαγράμματος της «Στρατηγικής». Οι προτάσεις περιέχουν βασικές δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα για την εφαρμογή της τακτικής και έχουν ένα χρονοδιάγραμμα πέντε ετών. Σε συμφωνία με την παράγραφο 142 της «Πράξης», η «Συγκοινωνιακή Στρατηγική» περιέχει τις προτάσεις για την παροχή συγκοινωνιών σε άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Κατά την προετοιμασία της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής» υπήρξαν επαφές με την αρμόδια επιτροπή για τις μετακινήσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες (Disabled People Transport Advisory Committee) καθώς και με άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 142 της Πράξης. Η «Νομοθετική Πράξη» επιτρέπει στο Δήμαρχο να θέτει στόχους και να εκδίδει οδηγίες προς όλους τους φορείς με νομοθετημένες λειτουργίες στο Λονδίνο. Ο Δήμαρχος σκοπεύει να ασκήσει αυτή την εξουσία όπως απαιτείται. Στη «Στρατηγική» δεν εκθέτονται λεπτομερώς όλα όσα απαιτούνται από το Δήμαρχο. Αυτά καθώς και άλλες περαιτέρω συμβουλές και κατευθύνσεις αναφέρονται εκτεταμένα στις οδηγίες που προτείνονται στην «Στρατηγική». Η «Στρατηγική» αντικαθιστά τον «Οδηγό για τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας και 4

5 των Χώρων Στάθμευσης για το Λονδίνο» του 1998 από τον αρμόδιο Βρετανό Υπουργό (Traffic Management and Parking Guidance for London) ii. Επιπλέον οδηγίες σε θέματα που περιέχονταν σε αυτόν τον Οδηγό διανέμονται στους δήμους ως μέρος της ενημέρωσης τους για τα «Τοπικά Προγράμματα Εφαρμογής» (LIPs). Ένας βασικός φορέας για την εκτέλεση της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής» του Δημάρχου είναι ο οργανισμός «Μεταφορές Λονδίνου» (Transport for London,TfL). Η Νομοθετική Πράξη προβλέπει ο Δήμαρχος να εκδίδει γενικές και συγκεκριμένες οδηγίες προς τον TfL. O TfL είναι άμεσα αρμόδιος για τις ακόλουθες υπηρεσίες συγκοινωνιών: τα προγραμματισμένα δρομολόγια λεωφορείων του Λονδίνου (η υπηρεσία λειτουργεί βάσει συμβολαίου με το φορέα TfL) ένα δίκτυο κύριων δρόμων (TLRN), (για το οποίο ο TfL είναι η Διοικητική Αρχή για τον αυτοκινητόδρομο και την κυκλοφορία) τον Ηλεκτρικό Αστικό Σιδηρόδρομο του Λιμανιού (DLR) και τη γραμμή του τραμ του Croydon (λειτουργούν βάσει franchising με τον TfL) τις Υπηρεσίες του Ποταμού (λειτουργούν υπό την άδεια του TfL) το Σταθμό Λεωφορείων Victoria (ιδιοκτησία και λειτουργία από τον TfL) την υπηρεσία Dial-a-Ride (κάλεσμα μεταφορικού μέσω τηλεφώνου, υπηρεσία χρηματοδοτούμενη από τον TfL) τα ταξί και σύντομα την ενοικίαση ιδιωτικών οχημάτων (ρύθμιση από τον TfL) Σύντομα ο έλεγχος του Υπόγειου Σιδηροδρόμου του Λονδίνου θα περάσει από την Βρετανική Κυβέρνηση στον TfL. Ο Δήμαρχος θα είναι αρμόδιος για τα εισιτήρια των λεωφορείων και του Υπόγειου. Την εκτέλεση ενός σημαντικού μέρους της Συγκοινωνιακής Στρατηγικής το έχουν οι δήμοι. Τα «Τοπικά Προγράμματα Εφαρμογής των δήμων» (LIPs) υποβάλλονται στο Δήμαρχο ο οποίος θα ελέγχει την συνέπεια τους με την στρατηγική και την επάρκεια τους για την εφαρμογή αυτής. Η Νομοθετική Πράξη δίνει το δικαίωμα στο Δήμαρχο να προσφέρει οικονομική βοήθεια στους δήμους για αυτά τα προγράμματα, όπου χρειαστεί, μέσω του TfL. Ο Δήμαρχος έχει επίσης το δικαίωμα να εκδίδει οδηγίες προς τον SRA (Strategic Rail Authority) σε ό,τι αφορά την παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών του Μείζονος Λονδίνου. Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής», οι αρμόδιοι έλαβαν υπ όψιν το περιεχόμενο της «Λευκής Βίβλους για τις Μεταφορές» του 1998 της Βρετανικής Κυβέρνησης (Transport White Paper) iii καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η επίτευξη των στόχων της «Στρατηγικής» επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους διαθέσιμους πόρους. Η «Στρατηγική» επίσης λαμβάνει υπ όψιν το «Δεκαετές Πρόγραμμα για τις Μεταφορές» της Βρετανικής Κυβέρνησης (10 Year Plan for Transport) iv και τους πόρους για τη συγκοινωνία στο Λονδίνο, που περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του Ωστόσο η «Στρατηγική», αναγνωρίζει την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες συγκοινωνίας στο Λονδίνο. Ο Δήμαρχος εξέτασε προσεκτικά τις διεθνείς δεσμεύσεις οι οποίες του γνωστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο Βρετανό Υπουργό και πιστεύει ότι τίποτα στην «Στρατηγική» δεν είναι ασύμφωνο με αυτές. Κατά την εφαρμογή της 5

6 «Στρατηγικής», αυτές καθώς και άλλες εφαρμόσιμες διεθνείς δεσμεύσεις θα ληφθούν υπ όψιν. Η «Στρατηγική» καλύπτει ένα χρονικό πλαίσιο δέκα χρόνων, από το 2001 έως το Ωστόσο η «Στρατηγική» προβλέπει και πέρα από τα δέκα χρόνια για τα έργα που δεν θα ολοκληρωθούν σε αυτήν την περίοδο. Αυτό ισχύει για κάποια μεγάλα έργα που χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση. Το «Πρόγραμμα για το Λονδίνο» (London Plan) έχει χρονοδιάγραμμα 15 έως 20 χρόνια και θα περιλαμβάνει προτάσεις για αυτή την περίοδο. Χρηματοδοτικά, οικονομικά και θέματα σχεδιασμού αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 του «Προγράμματος» με τίτλο «Κάνοντας το πραγματικότητα». O TfL και οι δήμοι του Λονδίνου θα πρέπει να σχεδιάσουν τα «Επιχειρησιακά Προγράμματα» και τα «Τοπικά Προγράμματα» αντίστοιχα στα οποία θα αναφέρουν τον τρόπο εφαρμογής της «Στρατηγικής». Σε αυτά θα περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και οι πόροι που απαιτούνται. Υπό το πρίσμα αυτών των προγραμμάτων θα ληφθούν και οι χρηματοδοτικές αποφάσεις, στο πλαίσιο των διαθέσιμων κεφαλαίων. Ειδικότερα για τα σημαντικά προγράμματα απαιτούνται ξεκάθαρα σχέδια δράσης με ετήσιο χρονοδιάγραμμα. Αναπόφευκτα τα «Τοπικά Προγράμματα Εφαρμογής» (LIPs) είναι περισσότερο αβέβαια, λόγω της χρηματοδοτικής αβεβαιότητας. Για αυτό το λόγο, αυτά τα «Προγράμματα» πρέπει να εστιάσουν στις προτάσεις των δήμων που αφορούν στα επόμενα πέντε χρόνια και να εκτιμήσουν την πρόοδο για την επίτευξη των πιο μακροπρόθεσμων στόχων. Η «Στρατηγική» προβλέπει ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της πολιτικής και των προτάσεων. Δεν υπολογίζει το κόστος των μεμονωμένων προτάσεων, καθώς είναι δουλειά του TfL και των δήμων να αναπτύξουν και να κοστολογήσουν πλήρως τα προγράμματά τους. Αυτό περιλαμβάνει επανεξέταση των χρονοδιαγραμμάτων της «Στρατηγικής» για τις προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι αυτές εξακολουθούν να είναι σωστές δεδομένου των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Η «Στρατηγική» επίσης προβλέπει την έκδοση οδηγιών προς τον φορέα «SRA». Η «Στρατηγική» μαζί με τον «SRA» προτείνουν ένα σχέδιο για το σιδηρόδρομο στο Λονδίνο, το οποίο θα περιέχει τους λεπτομερείς στόχους και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής για τις υπηρεσίες του «Εθνικού Σιδηροδρόμου» (National Rail) και την υποδομή στο Λονδίνο. Η «Στρατηγική» υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ όλων των υπηρεσιών συγκοινωνιών, του κοινού, των επιχειρήσεων καθώς και του προσωπικού στις συγκοινωνίες του Λονδίνου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής», ο Δήμαρχος, θα ασκήσει όλες τις νόμιμες εξουσίες του όπου χρειάζεται για την επίτευξη αυτής της συνεργασίας. Η «Στρατηγική» οριστικοποιήθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων και το δημόσιο στις αρχές του Η διαδικασία διαβουλεύσεων περιελάμβανε : 1. την κυκλοφορία ενός ενημερωτικού εντύπου στα σπίτια του Λονδίνου, 2. ένα ευρέως διανεμόμενο συμβουλευτικό έγγραφο και ερωτηματολόγιο, με τον τίτλο «Τα κύρια σημεία του προσχεδίου της Συγκοινωνιακής Στρατηγικής του Δημάρχου», καθώς και την 3. οργάνωση συνεδριάσεων με διάφορους κύκλους συμφερόντων σε όλο το Λονδίνο. Σε γενικές γραμμές οι ερωτηθέντες υποδέχθηκαν ένθερμα 6

7 την «Στρατηγική» και υποστήριξαν το προσχέδιο δημόσιων διαβουλεύσεων. Ο πληθυσμός του Λονδίνου αυξήθηκε από 6,75 εκατομμύρια το 1983 σε 7,38 εκατομμύρια το Ο ρυθμός αύξησης είναι μεγαλύτερος στο Κεντρικό Λονδίνο (12% σε αυτήν την περίοδο). Εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, οι προβλέψεις της Διοικητικής Αρχής Μείζονος Λονδίνου (GLA) δείχνουν ότι μέχρι το 2016 ο πληθυσμός του Λονδίνου θα ξεπεράσει τα 8,1 εκατομμύρια. Αυτός ο ρυθμός πληθυσμιακής αύξησης υπερβαίνει σημαντικά τις προβλέψεις του «Δεκαετούς Προγράμματος για τις Μεταφορές» (10 Year Plan for Transport) της Κυβέρνησης στο οποίο περιλαμβάνονται και τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις μεταφορές. Το «Δεκαετές Πρόγραμμα» στηρίχτηκε σε μια πρόβλεψη του 1996 από την Υπηρεσία Εθνικής Στατιστικής στην οποία προβλέπεται ο πληθυσμός του Λονδίνου θα φτάσει τα 7,6 εκατομμύρια το 2016, λιγότερο από την πρόβλεψη της GLA. Κατά την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο εισόδημα των κατοίκων του Λονδίνου, αυξήθηκε κατά 3% το χρόνο. Μια ανάλυση του φορέα Συγκοινωνία στο Λονδίνο (Transport for London, TfL) δείχνει ότι κάθε αύξηση 10% σε καταναλωτικά έξοδα συνοδεύεται από μια αύξηση 3% στις μετακινήσεις με τον Υπόγειο Σιδηρόδρομο. Τα αυξανόμενα εισοδήματα και ο τουρισμός οδήγησαν σε αύξηση των μετακινήσεων εκτός ωρών αιχμής κατά την προηγούμενη δεκαετία, κυρίως τα βράδια και τις Κυριακές. Η μεγαλύτερη ζήτηση κατά τη διάρκεια της ημέρας και αργά τα βράδια επιβάρυναν σημαντικά το συγκοινωνιακό δίκτυο. Η αυξανόμενη ευημερία συνήθως συνοδεύεται και από αύξηση των ιδιοκτητών αυτοκινήτων. Το 2006, το Λονδίνο είχε από τα χαμηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (34% των νοικοκυριών του Λονδίνου δεν είχε αυτοκίνητο). Οι προβλέψεις δείχνουν ότι στο μέλλον, θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων στο Λονδίνο. Περισσότερα αυτοκίνητα σημαίνει μεγαλύτερη κίνηση και λιγότεροι χώροι στάθμευσης. Η «Στρατηγική» στοχεύει στη μείωση αυτής της αύξησης παρέχοντας οικονομική και καλής ποιότητας δημόσια συγκοινωνία ως εναλλακτική στο αυτοκίνητο. Στις υπάρχουσες μελέτες το Λονδίνο εξετάζεται χωριστά σε Κεντρικό και Ευρύτερο Λονδίνο. Πιο συγκεκριμένα : Κεντρικό Λονδίνο (Inner London) Το Κεντρικό Λονδίνο (με εξαίρεση το κέντρο του Λονδίνου) έχει 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 2,6 εκατομμύρια κατοίκους. Το 1990 το 40% αυτών των θέσεων ήταν προσβάσιμο με αυτοκίνητο ή βαν και το 43% με δημόσια συγκοινωνία 13% με λεωφορείο, 13% με τον Εθνικό Σιδηρόδρομο (National Rail) και 17% με τον Υπόγειο. Επιπλέον 11% πήγαιναν στη δουλειά με τα πόδια, 3% με ποδήλατο και 2% με μηχανή ή άλλο μέσο. Ο μέσος χρόνος μετακίνησης προς τη δουλειά ήταν 42 λεπτά. Το Κεντρικό Λονδίνο έχει κατασκευαστικά προβλήματα που προέρχονται από την μακροχρόνια παρακμή της τοπικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με ειδικότητες που δεν καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες. Στα ανατολικά κυρίως υπάρχουν πολλές υποβαθμισμένες περιοχές και πολλοί εγκαταλελειμμένοι χώροι που προσφέρονται για μελλοντική ανοικοδόμηση. Η ανάπλαση περιοχών στο Κεντρικό 7

8 Λονδίνο είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα προσελκύσει, θα εκπαιδεύσει και θα κρατήσει εξειδικευμένους εργάτες που χρειάζονται για να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη με ένα βιώσιμο τρόπο. Γενικά για τις μετακινήσεις στο Κεντρικό Λονδίνο υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο αυτοκίνητο, το λεωφορείο και το περπάτημα σε σύγκριση με τις μετακινήσεις μέσα και προς το κέντρο του Λονδίνου, αν και η χρήση του αυτοκινήτου είναι μικρότερη σε σχέση με το ευρύτερο Λονδίνο. Στα βασικά ζητήματα για τη συγκοινωνία στο Κεντρικό Λονδίνο περιλαμβάνονται : 1. η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πολλές διαδρομές, κυρίως στο κέντρο της πόλης, 2. η ανάγκη βελτίωσης βιώσιμων συγκοινωνιακών συνδέσεων σε περιοχές με μεγαλύτερη ανάγκη για ανάπλαση, ιδίως το ανατολικό Λονδίνο, 3. η ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση στις συνδέσεις ακτινικών διαδρομών, καθώς και καλύτερες περιφερειακές συνδέσεις, 4. η συμφόρηση του Υπόγειου που εκτείνεται στο Κεντρικό και το ευρύτερο Λονδίνο, 5. η αναξιοπιστία των λεωφορείων η οποία οφείλεται εν μέρει στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργεί η συνεχόμενη κίνηση, 6. η σχετικά ανεπαρκής πρόσβαση της δημόσιας συγκοινωνίας ιδίως προς τον Εθνικό Σιδηρόδρομο, καθώς πολλές υπηρεσίες είναι απευθείας, 7. οι απότομες συγκοινωνιακές διακοπές, η ποιότητα του αέρα, ο θόρυβος και η ασφάλεια ως επιπτώσεις της κίνησης σε κεντρικούς δρόμους και παράδρομους, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές και τα παιδιά, 8. η ανεπαρκής πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες για τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, 9. η μεγάλη ανησυχία για την προσωπική ασφάλεια, 10. πολλά συνοικιακά κέντρα με κακή αστική διάρθρωση που επηρεάζονται από την έντονη κίνηση Ευρύτερο Λονδίνο (Outer London) Το ευρύτερο Λονδίνο έχει 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 4,5 εκατομμύρια κατοίκους. Ο τρόπος μετακίνησης προς τις δουλειές και η χρήση του αυτοκινήτου μοιάζουν με αυτών άλλων μητροπολιτικών περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου παρά με αυτών του κεντρικού Λονδίνου, ο οποίος βασίζεται στις δημόσιες συγκοινωνίες. Το ευρύτερο Λονδίνο δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένο όσο το Κεντρικό Λονδίνο. Το 1999, τα 2/3 των θέσεων εργασίας ήταν προσβάσιμα με αυτοκίνητο ή βαν και το 19% με δημόσιες συγκοινωνίες 11% με λεωφορείο, 5% με τραίνο, 3% με τον υπόγειο. Επιπλέον 11% πήγαιναν με τα πόδια, 2% με ποδήλατο και 1% με μηχανή ή άλλα μέσα. Ο μέσος χρόνος μετακίνησης προς τη δουλειά ήταν 31 λεπτά. Το ευρύτερο Λονδίνο είναι πιο πλούσιο από το κεντρικό. Εντούτοις το 30% των νοικοκυριών δεν έχει αυτοκίνητο και υπάρχουν πολλές υποβαθμισμένες περιοχές. Η πυκνότητα του δημόσιου συγκοινωνιακού δικτύου είναι σχετικά χαμηλή στο ευρύτερο Λονδίνο, κάτι που δείχνει πόσο αραιοκατοικημένο είναι. Τα κέντρα 8

9 των συνοικιών αποτελούν επίκεντρο, με το 1/5 των μετακινήσεων στο ευρύτερο Λονδίνο να ξεκινά ή να καταλήγει σε ένα συνοικιακό κέντρο. Τα προβλήματα κάποιων κέντρων μοιάζουν με αυτά του Κεντρικού Λονδίνου, δηλαδή έντονη κίνηση και κακές συνθήκες διαβίωσης. Οι επιβάτες των δημόσιων συγκοινωνιών στο ευρύτερο Λονδίνο χρησιμοποιούν κυρίως τα λεωφορεία ώστε να έχουν πρόσβαση στα δίκτυα του σιδηροδρόμου και του ακτινικού δικτύου λεωφορείων καθώς και για περιφερειακές μετακινήσεις εντός του ευρύτερου Λονδίνου. Όμως οι διαδρομές με λεωφορείο στο ευρύτερο Λονδίνο είναι συνήθως αργές και αναξιόπιστες εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης και οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών είναι κακής ποιότητας. Υπάρχουν προοπτικές για συχνότερα λεωφορεία κυρίως για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συνοικιακά κέντρα. Υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε βασικούς προαστιακούς και περιφερειακούς δρόμους, εντός και εκτός κύριων προαστιακών κέντρων, καθώς και σε πολλές διαδρομές προς το κέντρο του Λονδίνου. Οι ώρες αιχμής στον Υπόγειο και η ανεπαρκής χωρητικότητα του Εθνικού Σιδηροδρόμου δημιουργούν συνωστισμό σε πολλές γραμμές. Εξαιτίας της αυξανόμενης ζήτησης δημόσιων συγκοινωνιών τις ώρες μειωμένης κίνησης, οι υπηρεσίες του Εθνικού Σιδηροδρόμου αυτές τις ώρες παρουσιάζουν ελλείψεις. Στα βασικά ζητήματα για τη συγκοινωνία στο ευρύτερο Λονδίνο περιλαμβάνονται : οι λίγες επιλογές δημόσιας συγκοινωνίας, κυρίως για μη ακτινικές και εκτός των ωρών αιχμής μετακινήσεις η μεγάλη και αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κύριες διαδρομές και στα συνοικιακά κέντρα, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα άτομα όσο και τις επιχειρήσεις οι υποβαθμισμένες περιοχές και οι χώροι ανάπλασης που δεν συνδέονται καλά με τα κύρια δίκτυα συγκοινωνιών ο ανταγωνισμός μεταξύ καταστημάτων στα συνοικιακά κέντρα του ευρύτερου Λονδίνου και νέων εκτός κέντρου ακόμα και εκτός του Μείζονος Λονδίνου. Επιτεύγματα Γενικά Ο φορέας TfL είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει την πρόοδό του ως προς την εφαρμογή της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής του Δημάρχου» (Mayor s Transport Strategy, MTS). Η ακόλουθη σύνοψη προσδιορίζει τη συνεισφορά του φορέα TfL και των θυγατρικών του, στην υλοποίηση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων της «Συγκοινωνιακής Στρατηγικής του Δημάρχου» (Mayor's Transport Strategy, MTS). Ο φορέας TfL συνεργάζεται με άλλους βασικούς οργανισμούς με στόχο την υλοποίηση ενός μεγάλου, προσβάσιμου και αξιόπιστου συγκοινωνιακού δικτύου, ικανού να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο και να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Πρωτεύουσας. Με την υποστήριξη όλων των κομμάτων, καθώς και των κορυφαίων επιχειρηματικών φορέων και σωματείων εκπονήθηκε το πρόγραμμα Crossrail, το οποίο θα αυξήσει κατά 10% τη χωρητικότητα των μέσων συγκοινωνίας και 9

10 θα προσθέσει ένα καθαρό κέρδος τουλάχιστον 37 δις στο Α.Ε.Π. του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε 60 χρόνια. Στο μέλλον ο φορέας TfL θα εξακολουθήσει να εξασφαλίζει σε όλους τους κατοίκους του Λονδίνου, όποια ηλικία και αν έχουν, όπου και αν μένουν και όποιες και αν είναι οι ανάγκες τους, τη δυνατότητα να μετακινούνται με ασφάλεια και αξιοπιστία, έτσι ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες απασχόλησης, διασκέδασης και εκπαίδευσης που τους προσφέρει αυτή η πόλη. Έτσι έχει θέσει ως κύριες προτεραιότητες του τα εξής : αντιστάθμιση της έλλειψης επενδύσεων στον Υπόγειο Σιδηρόδρομο (Underground), έτσι ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα με ασφάλεια, να μειωθεί ο συνωστισμός και να αυξηθεί τόσο η αξιοπιστία όσο και η συχνότητα των δρομολογίων, ριζικές βελτιώσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων σε όλο το Λονδίνο, όπως είναι η αύξηση της χωρητικότητας των λεωφορείων, η βελτίωση της αξιοπιστίας και η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, καλύτερη σύνδεση του δικτύου του Εθνικού Σιδηροδρόμου (National Rail) με άλλα δίκτυα του Λονδίνου, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των εργαζομένων, να μειωθεί ο συνωστισμός, να αυξηθεί η ασφάλεια και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο Μετρό που να εκτελεί τακτικά δρομολόγια σε όλο το Λονδίνο, η αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του συγκοινωνιακού δικτύου του Λονδίνου μέσω νέων κύριων σιδηροδρομικών γραμμών που διασχίζουν το Λονδίνο, όπως είναι η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις διεθνών μεταφορών, οι βελτιωμένες περιφερειακές συνδέσεις στο Κεντρικό Λονδίνο (Inner London) και ο πιο συχνός διάπλους του Τάμεση στο Ανατολικό Λονδίνο, η βελτίωση της αξιοπιστίας της διάρκειας των διαδρομών για τους χρήστες αυτοκινήτων, η οποία θα ωφελήσει ιδιαίτερα την περιφέρεια του Λονδίνου (Outer London), όπου κυριαρχεί η χρήση του αυτοκινήτου, και παράλληλα, η μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο αυξάνοντας τις επιλογές μετακίνησης, η υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών για τις μεταφορές, όπως είναι η βελτιωμένη πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων και τις αναβαθμισμένες περιοχές, προγράμματα για πεζούς και ποδηλάτες, το πρόγραμμα «Ασφαλέστερες Διαδρομές προς το Σχολείο» (Safer Routes to School), βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια, καλύτερη συντήρηση δρόμων/γεφυρών και βελτιωμένο συντονισμό οδικών έργων, πιο αξιόπιστη, βιώσιμη και αποδοτική διανομή προϊόντων και υπηρεσιών στο Λονδίνο, και παράλληλα, ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων για το περιβάλλον, βελτίωση της προσβασιμότητας του συγκοινωνιακού δικτύου του Λονδίνου, έτσι ώστε να μπορούν όλοι, ΑμΕΑ ή μη, να αποκομίζουν και άλλα οφέλη πέραν του να ζουν, να εργάζονται και να κάνουν τουρισμό στην Πρωτεύουσα, και κατά συνέπεια, βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, η παρουσίαση νέων πρωτοβουλιών ενοποίησης με στόχο : την παροχή ενιαίων, απλών και προσιτών ναύλων για τα μέσα συγκοινωνίας, τη βελτίωση σημαντικών σταθμών ανταπόκρισης, τη βελτίωση της ασφάλειας σε όλα τα μέσα μετακινήσεων, την εξασφάλιση τόσο της 10

11 βελτίωσης των ταξί και των ιδιωτικών οχημάτων μίσθωσης όσο και της πλήρους ένταξής τους στο συγκοινωνιακό δίκτυο του Λονδίνου, καθώς και την παροχή πιο αξιόπιστων πληροφοριών και καλύτερων συνθηκών αναμονής Οδικό δίκτυο Σύστημα Τελών Κίνησης (Congestion Charging) Χάρτης της ζώνης τέλους κυκλοφοριακής συμφόρεσης κεντρικού Λονδίνου 11

12 Η πτωτική τάση της ταχύτητας της κυκλοφορίας και η αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση ήταν πάντα χαρακτηριστικά των δρόμων του Λονδίνου. Μακροχρόνιες τάσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, που παρατηρούνται στο Κεντρικό Λονδίνο (Inner London), έδειξαν μια σταδιακή επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Η εφαρμογή του Συστήματος Τελών Κίνησης (Congestion Charging) ξεκίνησε στις 17 Φεβρουαρίου του 2003, ανέτρεψε αυτή την τάση στο κεντρικό Λονδίνο και ο μέσος όρος της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης από την εφαρμογή του συστήματος είναι 20%. Για την εφαρμογή του συστήματος δεν εγκαταστάθηκαν μπάρες αλλά περισσότερες από 700 κάμερες σε 180 σημεία για να καταγράφουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων που εισέρχονται στο κεντρικό Λονδίνο. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδέουν κάθε αριθμό πινακίδας με τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Οι οδηγοί για να γνωρίζουν πότε εισέρχονται στη ζώνη και πότε εξέρχονται από αυτήν βλέπουν τα σήματα χρέωσης κυκλοφοριακής συμφόρεσης πάνω ή στο πλάι του δρόμου. Έτσι, για τη καταβολή του αντιτίμου γίνεται η εγγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος (Vehicle Registration Number - VRN) σε μία βάση δεδομένων. Κάμερες διαβάζουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς εισέρχεται, εξέρχεται ή κυκλοφορεί εντός της ζώνης και τον διασταυρώνουν με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων αυτών που έχουν πληρώσει το τέλος ή αυτών που δεν υποχρεούνται να πληρώσουν γιατί εξαιρούνται ή έχουν δηλωθεί για έκπτωση έως και 100%. Μόλις γίνει η ταυτοποίηση του VRN η φωτογραφία του οχήματος σβήνεται αυτομάτως από τη βάση δεδομένων. Στις 19 Φεβρουαρίου 2007, η ζώνη κυκλοφοριακής συμφόρησης επεκτάθηκε προς τα δυτικά και τώρα περιλαμβάνει τις περιοχές Bayswater, Notting Hill, North και South Kensington, Knightsbridge, Chelsea, Brompton, Belgravia, Pimlico, Victoria, St.James s, Waterloo, Borough, City of London, Clerkenwell, Finsbury, Holborn, Bloomsbury, Soho, Mayfair και τμήμα του Marylebone. Tα πρώτα αποτελέσματα της επέκτασης, δείχνουν ότι τα επίπεδα κυκλοφορίας έχουν μειωθεί κατά 13%, γεγονός το οποίο τονίζει την επιτυχία του συστήματος, επαληθεύοντας έτσι την πρόβλεψη για μείωση κατά 10-15%. Δεν επιβάλλεται χρέωση για την κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που καθορίζουν τα όρια της ζώνης. Επιπλέον υπάρχουν κάποιες διαδρομές που επιτρέπουν στα οχήματα να διασχίζουν τη ζώνη σε ώρες χρέωσης χωρίς να καταβάλλουν τέλος - η διαδρομή Westway και μια διαδρομή μέσω του κέντρου της ζώνης μεταξύ βορρά και νότου δηλ. Edgware Road, Park Lane και Vauxhall Bridge Road. Η ζώνη κυκλοφοριακής συμφόρησης κεντρικού Λονδίνου και η επέκτασή της λειτουργούν ως ενιαία ζώνη, με τα ίδια τέλη, εκπτώσεις και εξαιρέσεις που ισχύουν ανεξάρτητα με το σημείο οδήγησης μέσα στη ζώνη. Το τέλος κίνησης είναι 8 ημερησίως (η χρέωση ήταν αρχικά 5 και ανήλθε στα 8 τον Ιούλιο του 2005) και αφορά την οδήγηση ή τη στάθμευση οχήματος σε δημόσιους δρόμους στη ζώνη κυκλοφοριακής συμφόρησης από τις 7.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες καθώς και το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις 25 Δεκεμβρίου και την 1 Ιανουαρίου (συμπεριλαμβανομένων). Η πληρωμή του ημερήσιου τέλους επιτρέπει την 12

13 οδήγηση εντός της ζώνης, καθώς και την έξοδο και την είσοδο ξανά στη ζώνη όσες φορές είναι απαραίτητο την ίδια ημέρα. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται εκ των προτέρων ή πριν από τα μεσάνυχτα της ημέρας της μετακίνησης. Εάν η πληρωμή γίνει έως τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας το ποσό που καταβάλλετε ανέρχεται στις 10. Η πληρωμή γίνεται μόνο ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση cclondon.com με χρέωση πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας, με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου, με πληρωμή σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης και πρατήρια βενζίνης, σε μηχανήματα αυτόματης εξόφλησης, μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό και ταχυδρομικώς. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προπληρωμής και πολλαπλών πληρωμών. Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών κίνησης τότε επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 185 ή ακόμα και παρακράτηση του αυτοκινήτου μέχρι την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι κάτοικοι που μένουν εντός της ζώνης κυκλοφοριακής συμφόρησης ενδέχεται να δικαιούνται έκπτωση 90% επί των τελών κίνησης. Μερικοί κάτοικοι που διαμένουν ακριβώς έξω από τη ζώνη μπορεί επίσης να δικαιούνται έκπτωση 90% γιατί διαμένουν τόσο κοντά έτσι ώστε να επηρεάζονται οι καθημερινές τους διαδρομές. Οι κάτοικοι που δικαιούνται έκπτωση μπορούν να δηλώσουν ένα ιδιωτικό όχημα ο καθένας για την έκπτωση 90%. Αφορά όχημα του οποίου είναι ο εγγεγραμμένος κάτοχος, όχημα που ενοικιάζεται ή εκμισθώνεται, ή εταιρικό αυτοκίνητο. Εάν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο εντός της ζώνης κυκλοφοριακής συμφόρησης και δεν μετακινείται κατά τις ώρες ισχύος των τελών κίνησης δε χρειάζεται η πληρωμή τελών. Από το σύστημα εξαιρούνται τα παρακάτω οχήματα : Μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα και ποδήλατα Ταξί και minicab με έδρα το Λονδίνο (με άδεια κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Δημόσιων Μεταφορών [Public Carriage Office]) Οχήματα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που εξαιρούνται από τον Έμμεσο Φόρο Οχημάτων (Vehicle Excise Duty VED) Οχήματα του φορέα NHS που εξαιρούνται από το φόρο VED Οχήματα που χρησιμοποιούν άτομα με κινητικές δυσκολίες και εξαιρούνται από το φόρο VED Οχήματα μεταφοράς ατόμων με κινητικές δυσκολίες (π.χ. οχήματα Dial-A-Ride) που εξαιρούνται από το φόρο VED Οχήματα 9 ή περισσότερων θέσεων με άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου από το DVLA. Ηλεκτροκίνητα οχήματα Τρίκυκλα πλάτους έως 1 μέτρο και μήκους έως 2 μέτρα Ορισμένα οχήματα εναλλακτικού καυσίμου που πληρούν αυστηρές προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων, π.χ. υγραερίου, ηλεκτρικά και οχήματα ενεργειακών κυψελών (συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμένου καυσίμου). Ειδικά προσαρμοσμένα οχήματα περισυλλογής 13

14 Ειδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν οδική βοήθεια ή υπηρεσίες περισυλλογής και ανήκουν σε εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (π.χ. AA, RAC, Green Flag) Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με κινητικές δυσκολίες ή οργανισμούς που είναι κάτοχοι Μπλε Κάρτας (Blue Badge) (χρειάζεται μόνο μια αρχική εφάπαξ πληρωμή 10 ). Ακόμα, 100% επιστροφή των τελών ισχύει για ορισμένες διαδρομές που πραγματοποιούν πυροσβέστες, υπάλληλοι του συστήματος και ορισμένοι ασθενείς. Αυτό ισχύει για : Οχήματα που χρησιμοποιούν πυροσβέστες για μετακινήσεις εν ώρα εργασίας μεταξύ των πυροσβεστικών σταθμών οχήματα που χρησιμοποιούν υπάλληλοι του συστήματος σε ορισμένες μετακινήσεις εν ώρα εργασίας κατά τις οποίες μεταφέρουν ογκώδη, βαρύ ή εύθραυστο εξοπλισμό, εμπιστευτικά έγγραφα ασθενών, ελεγχόμενα φάρμακα κ.λπ. ή κατά τις οποίες έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οχήματα που χρησιμοποιούνται από ορισμένους ασθενείς που έχουν ραντεβού εντός της ζώνης κυκλοφοριακής συμφόρησης. Για να δικαιούται ο ασθενής επιστροφή των τελών στα πλαίσια του πρέπει: 1. Να έχει μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, να απαιτείται τακτική θεραπεία ή αξιολόγηση ή να απαιτούνται επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις, 2. Να έχει υποβληθεί σε κλινική αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία είναι άρρωστος, εξασθενημένος ή έχει κινητικές δυσκολίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην είναι σε θέση να μεταβεί στο ραντεβού με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Το προσωπικό του NHS και οι πυροσβέστες πρέπει να καταβάλλουν τέλη κίνησης και, στη συνέχεια, να ζητούν επιστροφή των χρημάτων από τον εργοδότη τους. Οι ασθενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να καταβάλλουν τέλη κίνησης και, στη συνέχεια, να ζητούν επιστροφή των χρημάτων από τον σχετικό φορέα. Ο φορέας Transport for London θα επιστρέψει τα καταβληθέντα τέλη κίνησης σε αυτούς τους οργανισμούς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τα πρώτα δέκα χρόνια εφαρμογής των τελών, όλα τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη κίνησης της ζώνης κυκλοφοριακής συμφόρησης πρέπει να επενδύονται στη βελτίωση των συγκοινωνιών στο Λονδίνο. Την περίοδο 2004/05, το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης δημιούργησε έσοδα άνω των 93 εκτ. που τοποθετήθηκαν σε βελτιώσεις των μεταφορών στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων: Περισσότερα λεωφορεία σε περισσότερες διαδρομές Μέτρα οδικής ασφάλειας Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς Ασφαλέστερες σχολικές διαδρομές Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας για τα ποδήλατα Μέτρα βελτίωσης των παραδόσεων αγαθών από τα εμπορευματικά οχήματα. Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά την επιβολή χρέωσης για την κυκλοφοριακή συμφόρηση και σύμφωνα με την Sixth Annual Impacts Monitoring (Ιούλιος 2008): 14

15 η κυκλοφορία που εισέρχεται στη δυτική επέκταση έχει μειωθεί κατά 13 % ( λιγότερα αυτοκίνητα ημερησίως), έχει διατηρηθεί η μείωση της κυκλοφορίας που εισέρχεται στην αρχική ζώνη χρέωσης κατά 21 % ( λιγότερα αυτοκίνητα ημερησίως), παρά τις αρχικές μειώσεις, η συμφόρηση και στην αρχική και τη δυτική ζώνη χρέωσης έχει επιστρέψει στα προ-χρέωσης επίπεδα. Εντούτοις, η συμφόρηση θα ήταν σημαντικά χειρότερη χωρίς τις μειώσεις κυκλοφορίας που επέρχονται από τη χρέωση, έχει υπάρξει αύξηση της τάξεως του 6 % στους επιβάτες λεωφορείων κατά τη διάρκεια των ωρών χρέωσης και αύξηση 12 % στα ταξίδια με δίκυκλα στη δυτική επέκταση, η μείωση στα επίπεδα κυκλοφορίας πέρα από το κεντρικό Λονδίνο έχει συνεχιστεί. Κατά συνέπεια, δεν έχει υπάρξει κανένας μόνιμος αντίκτυπος στα γενικά επίπεδα κυκλοφορίας στην αρχική ζώνη λόγω της εισαγωγής της δυτικής επέκτασης. Σημαντικοί λόγοι, για τη μη περαιτέρω μείωση θεωρείται σύμφωνα με την έκθεση, οι εργασίες που εκτελούνται από το Δήμο του Λονδίνου και οι διάφορες κατασκευές στο οδικό δίκτυο. Σε απάντηση στην αύξηση στα επίπεδα συμφόρησης, ο Δήμαρχος του Λονδίνου Boris Johnson έχει ζητήσει από το TfL, να επιταχύνει την παράδοση των σχεδίων του για βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής. Τέτοια μέτρα θεωρούνται : η επανατοποθέτηση των σημάτων κυκλοφορίας, η συνεργασία με τις δημόσιες επιχειρήσεις για να μειωθεί ο αντίκτυπος από τις εργασίες που εκτελούν, η δυνατότητα επιβολής προστίμων από το Δήμο και τον TfL σε όσους ευθύνονται για τις κακοτεχνίες των δρόμων και των οδικών έργων, η χρήση των λεωφορειολωρίδων από τις μοτοσυκλέτες, σχέδια μίσθωσης ποδηλάτων για να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι της πόλης να μη χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά την δυτική επέκταση της ζώνης χρέωσης σημαντικός λόγος για τη μη περαιτέρω μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, θεωρείται η ανάπτυξη ιδιοκτησίας στην διασταύρωση Scotch House Corner στο Knightsbridge. Οι προσωρινές εργασίες που συνδέονται με αυτήν την ανάπτυξη έχουν μειώσει την οδική ικανότητα σε αυτήν την βασική διασταύρωση μέχρι και στο μισό και είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, τα σήματα κυκλοφορίας έχουν προσαρμοστεί στη διασταύρωση αυτή, για να διευκολύνουν την κυκλοφοριακή ροή και το TfL έχει αλλάξει τις περιοχές φόρτωσης και εκφόρτωσης και τις στάσεις των λεωφορείων για να βελτιώσει την κατάσταση. Η εισαγωγή χρέωσης για τη συμφόρηση παρήγαγε καθαρά έσοδα 137m το 2007/08 που θα αναλωθούν σε περαιτέρω βελτιώσεις των μεταφορών σε όλο το Λονδίνο. Month Number of different vehicle observed in the zone 1 1 Οι ακριβείς αριθμοί των κυκλοφορούντων οχημάτων εντός και εκτός Ζώνης Χρέωσης από το 2003 έως και σήμερα ζητήθηκαν τόσο από τον Δήμο του Λονδίνου όσο και από τον Tlf και οι συγκεκριμένοι αριθμοί, σύμφωνα με την απάντηση τους, ήταν και οι μόνοι που υπάρχουν. 15

16 Aug-07 1,050,131 Sep-07 1,037,705 Oct-07 1,152,355 Nov-07 1,088,888 Dec ,784 Jan-08 1,026,907 Feb-08 1,045,004 Mar ,445 Apr-08 1,061,225 May-08 1,020,820 Jun-08 1,039,079 Jul-08 1,089,153 Aug ,682 Sep-08 1,005,172 Oct-08 1,073,513 Nov ,514 Dec-08 1,002,676 Jan ,252 Feb ,137 Mar-09 1,002,492 Apr ,589 May ,821 Jun-09 1,020,163 Άλλες πρωτοβουλίες Ο φορέας TfL εξακολουθεί να βοηθάει στην υλοποίηση αρκετών βασικών προγραμμάτων τα οποία θα συμβάλλουν στην αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του συγκοινωνιακού δικτύου του Λονδίνου, καθώς και άλλων στόχων που εμπεριέχονται σε αυτή την προτεραιότητα. Τον Ιούνιο του 2006, ο φορέας TfL έδωσε στη δημοσιότητα το προσχέδιο του «Σχεδίου Μεταφοράς Εμπορευμάτων του Λονδίνου (Draft London Freight Plan)» για διαβουλεύσεις. Το σχέδιο παρουσίασε το όραμα για μια βιώσιμη διανομή εμπορευμάτων στο Λονδίνο. Ανέπτυξε μια στρατηγική για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων μέσα στην Πρωτεύουσα σε αρμονία με τις ανάγκες χρηστών άλλων μεταφορικών μέσων, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λονδίνου. Έπειτα από περαιτέρω διάλογο με τους δήμους και τον κλάδο της βιομηχανίας, το σχέδιο ενημερώθηκε, με έμφαση σε τέσσερα σημεία: 16

17 ενθάρρυνση για καλύτερη εφαρμογή μέσα από το Πρόγραμμα Αναγνώρισης Μεταφορικών Επιχειρήσεων (Freight Operator Recognition Scheme) εξασφάλιση παραδόσεων με κατάλληλα οχήματα και σε κατάλληλες ώρες της ημέρας με σχέδια παράδοσης και εξυπηρέτησης πελατών αύξηση της αποδοτικότητας της μεταφοράς εμπορευμάτων στους κατασκευαστικούς κλάδους με προγράμματα logistics παροχή πληροφοριών για τον καλύτερο προγραμματισμό των μεταφορών εμπορευμάτων μέσω μιας πύλης πληροφοριών για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Το οικονομικό έτος 2006/07 η ομάδα Διαχείρισης της Ζήτησης Μετακινήσεων (Travel Demand Management) του φορέα TfL εφάρμοσε ορισμένες στρατηγικές για τη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο και την αύξηση των επιλογών μετακινήσεων. Τέτοιες στρατηγικές είναι: Δημιουργία και έγκριση 543 Σχεδίων Μετακινήσεων από και προς το Σχολείο (School Travel Plans). Τα σχολεία που υιοθέτησαν τα σχέδια έχουν φτάσει πλέον τα 1.635, ποσοστό που υπερβαίνει το 54% όλων των σχολείων του Λονδίνου. Ως αποτέλεσμα, οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο από και προς το σχολείο έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 6,9%. Πενήντα επτά εταιρείες με περισσότερους από υπαλλήλους παίρνουν μέρος στα Σχέδια Μετακινήσεων από και προς τον Εργασιακό Χώρο (Workplace Travel Plans). Σχεδόν νοικοκυριά χρησιμοποίησαν τον Προγραμματισμό Προσωπικών Μετακινήσεων (Personalised Travel Planning). Το πρόγραμμα Εξυπνότερες Μετακινήσεις στο Sutton (Smarter Travel Sutton), έπειτα από μια σχολαστική διαδικασία επιλογής βάσει προσφορών από τους δήμους. Σαράντα σημαντικές προτάσεις για ανάπτυξη εκτιμήθηκαν από το φορέα TfL και υιοθετήθηκαν τα σχέδια μετακινήσεων που προέκυψαν. Επιπλέον, περισσότερα από 500 σχέδια μετακινήσεων υιοθετήθηκαν από δήμους με χρηματοδότηση από το φορέα TfL. Τόσο η συντήρηση όσο και οι αναβαθμίσεις των δρόμων πραγματοποιούνται πλέον με πιο συστηματικό τρόπο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των δρόμων της Πρωτεύουσας και να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα για τους οδηγούς. Το οικονομικό έτος 2006/07 ο φορέας TfL διέθεσε 159 εκατομμύρια στη χρηματοδότηση των «Τοπικών Σχεδίων Εφαρμογής» (Local Implementation Plans, LIP), τα οποία παλιότερα ήταν γνωστά ως «Δημοτικά Σχέδια Εξόδων» (Borough Spending Plans), για μια σειρά προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των δρόμων και των δημόσιων χώρων του Λονδίνου. Τα ποσοστά από το οικονομικό έτος 2006/07 δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε αυτή την κρίσιμη υποδομή από την έναρξη του Επενδυτικού Προγράμματος (Investment Programme) έχουν καταστήσει δυνατή την επιδιόρθωση οδών διαχωρισμένου οδοστρώματος συνολικού μήκους 290 χιλιομέτρων και πεζοδρόμων συνολικού μήκους 55 χιλιομέτρων. Αρκετές από τις κατασκευές του Δικτύου Κύριων Δρόμων του φορέα TfL (Transport for London Road Network, TLRN) έχουν αποκατασταθεί, έτσι 17

18 ώστε να αντέξουν περισσότερο στο χρόνο και να αποτραπούν αποδιοργανωτικοί περιορισμοί στο βάρος ή τις λωρίδες κυκλοφορίας για τους οδηγούς. Στο Δίκτυο Κύριων Δρόμων του φορέα TfL (TLRN) έχουν εφαρμοστεί περισσότερα από 100 προγράμματα βελτίωσης, τα οποία περιλαμβάνουν από νέες εγκαταστάσεις για ποδηλασία και βελτιωμένη προσβασιμότητα για άτομα με κινητικές δυσκολίες μέχρι τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους πεζούς και τη βελτίωση της διάρκειας των διαδρομών για τους χρήστες των λεωφορείων. Το οικονομικό έτος 2006/07 η Υπηρεσία Δημόσιων Μεταφορών (Public Carriage Office, PCO) εξέδωσε περίπου άδειες οδήγησης σε οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί, και σε οδηγούς, ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις ιδιωτικών οχημάτων μίσθωσης. Έτσι, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά η έκδοση αδειών για τη λειτουργία των ιδιωτικών οχημάτων μίσθωσης. Η έκδοση αδειών και η σχετική συνεχής συμμόρφωση εξασφαλίζουν την πιο ασφαλή δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του Λονδίνου. Ο Δήμαρχος παρακίνησε περισσότερα άτομα από κοινότητες μαύρων, ασιατών και εθνικών μειονοτήτων (Black, Asian and Minority Ethnic, BAME) να κάνουν αίτηση για να ολοκληρώσουν την ύλη Knowledge για τα ταξί. Ως αποτέλεσμα, το 27% όσων έκαναν αίτηση ήταν από αυτές τις κοινότητες, ποσοστό υψηλότερο από κάθε άλλη φορά. Η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων που λειτουργεί από το 2005 δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, στέλνοντας τη λέξη HOME στον αριθμό 60835, και να λαμβάνουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς εταιρειών ταξί και minicab που έχουν άδεια στην περιοχή από την οποία στέλνεται το μήνυμα. Ο σκοπός αυτής της μοναδικής υπηρεσίας είναι να εξασφαλίζεται ότι οι πελάτες, κυρίως οι γυναίκες, αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν μετακινούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρησιμοποιώντας minicab που έχουν άδεια. Τον Σεπτέμβριο του 2007, ο φορέας TfL λανσάρισε τον διαδραστικό χάρτη παρκινγκ για πούλμαν, μια πηγή που βρίσκεται στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο του φορέα TfL, ο οποίος παρέχει πληροφορίες σε οδηγούς πούλμαν σχετικά με τις εγκαταστάσεις παρκινγκ, καθώς και διαρκή ενημέρωση για την κυκλοφορία και προειδοποιήσεις για δρόμους που έχει προγραμματιστεί ότι θα κλείσουν. Προκειμένου οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για να ενημερώνονται σχετικά με το τι συμβαίνει στους δρόμους του Λονδίνου και να μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα τις δικές τους εργασίες, αναπτύχθηκε το σύστημα LONDONworks ως ένα κεντρικό μητρώο. Έτσι, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν σωστά τις εργασίες, καθώς όλοι οι φορείς έχουν μια ενημερωμένη εικόνα των τρεχουσών και προγραμματισμένων εργασιών που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν σε δρόμους κοντά στην περιοχή τους, όπως για παράδειγμα είναι οι τρέχουσες ή προγραμματισμένες εργασίες σε έναν άλλο δήμο. Ο φορέας TfL έχει μια σφαιρική εικόνα όλων των εργασιών μέσω της βάσης δεδομένων για την ασφάλεια του δικτύου που αντλείται από την Πράξη Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (Traffic Management Act) και έχει ένα μήνα να εγκρίνει ή να εκφράσει την αντίρρησή του για προγράμματα ή μεγάλα έργα σε αυτούς τους δρόμους. Ο αριθμός των διαδρομών που προσφέρονται μέσω του προγράμματος Taxicard, σε συνεργασία με τους δήμους του Λονδίνου, σε ΑμΕΑ που είναι 18

19 κάτοικοι του Λονδίνου, σημείωσε την υψηλότερη τιμή του με 1,28 εκατομμύριο διαδρομές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν διαδρομές μέσω του προγράμματος Capital Call, μια υπηρεσία που παρέχει επιδοτούμενη μεταφορά από πόρτα σε πόρτα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, χρησιμοποιώντας minicab. Για την παροχή ενιαίων, απλών και προσιτών ναύλων για τα μέσα συγκοινωνίας, έχει θεσπιστεί η κάρτα Oyster. Πρόκειται για έναν προσιτό και εύκολο τρόπου για να χρησιμοποιεί κανείς το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Έτσι, νέα ναύλα έχουν σχεδιαστεί για να παρακινήσουν τους πελάτες να χρησιμοποιούν την κάρτα αντί για μετρητά, με στόχο την επιτάχυνση των διαδρομών των λεωφορείων και τη μείωση των ουρών στα εκδοτήρια εισιτηρίων στους σταθμούς του Υπόγειου Σιδηροδρόμου (Underground). Σε πολλές περιπτώσεις, μια διαδρομή με λεωφορείο, τραμ, τρένο, DLR ή τον Υπόγειο Σιδηρόδρομο μπορεί να έχει το μισό κόστος με χρήση της κάρτας Oyster από ό, τι αν πληρωθεί με μετρητά. Πιο συγκεκριμένα τα ναύλα των λεωφορείων που πληρώνονται με κάρτα Oyster μειώθηκαν από 1 σε 90p για όλη την ημέρα, όχι μόνο εκτός των ωρών αιχμής και το εβδομαδιαίο πάσο λεωφορείου από 14 σε 13 από τον Σεπτέμβριο του Από τις μειώσεις αυτές επωφελούνται περίπου 1,6 εκατομμύριο κάτοικοι του Λονδίνου. Οι επιβάτες λεωφορείων που λαμβάνουν επίδομα χαμηλού εισοδήματος επρόκειτο να επωφεληθούν επίσης από περαιτέρω μειωμένες τιμές, οι οποίες θα άρχιζαν να ισχύουν τον Αύγουστο του Τα ισχύοντα ναύλα βοηθούν επίσης όσους έχουν οικογένεια. Όσοι είναι κάτω των 18 και σπουδάζουν με πλήρες ωράριο μετακινούνται δωρεάν με λεωφορεία, ενώ όσοι είναι κάτω των 16 μπορούν βγάλουν απλό εισιτήριο Oyster σταθερής αξίας 50p στον Υπόγειο Σιδηρόδρομο. Επίσης, με το Πάσο Ελεύθερης Πρόσβασης (Freedom Pass) μετακινούνται δωρεάν όσοι είναι είτε μόνιμοι κάτοικοι του Λονδίνου ηλικίας 60 ετών και άνω είτε ΑμΕΑ. Επιπροσθέτως, όσοι είναι άνεργοι και αναζητούν ενεργά εργασία δικαιούνται, μέσω του προγράμματος New Deal, να χρησιμοποιούν κάρτα Oyster και να αποκτήσουν προνόμια, όπως είναι το παιδικό εισιτήριο στον Υπόγειο Σιδηρόδρομο και τα τρένα DLR. Επιπλέον, έχει βελτιωθεί η ασφάλεια σε όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο, εγκαταστάθηκαν περισσότερες κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), περισσότερα Σημεία Βοηθείας (Help Points) για τους επιβάτες, βελτιωμένος φωτισμός, συστήματα παροχής πληροφοριών και καταφύγια προστασίας από βανδαλισμούς, και επιτεύχθηκε μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στους συρμούς. Το οικονομικό έτος 2006/07 ο φορέας TfL χρηματοδότησε την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε 69 σταθμούς του Εθνικού Σιδηροδρόμου του Λονδίνου (National Rail). Μια άλλη πρωτοβουλία είναι η καμπάνια του φορέα TfL, την οποία λανσάρισε ο Δήμαρχος του Λονδίνου (Mayor of London), και η οποία παρακινεί τους οδηγούς αυτοκινήτων, τους ποδηλάτες και τους πεζούς να μοιράζονται το δρόμο (Share the Road). Επίσης, ανελήφθησαν και άλλες πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Λονδίνο, όπως οι παρακάτω: το Κέντρο Ελέγχου της Κυκλοφορίας του Λονδίνου (London Traffic Control Centre) εξακολουθεί να παρακολουθεί την κυκλοφορία και να συντονίζει τις αντιδράσεις στην κυκλοφορική συμφόρηση, 24 την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα 19

20 ο φορέας TfL εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας SCOOT, το οποίο ελέγχει τα σήματα σε μικρές περιοχές όπου οι ώρες των δρομολογίων προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με τις τοπικές αλλαγές της ποσότητας και της κατεύθυνσης της κυκλοφορίας οι Κάμερες της Πρωτεύουσας (Capital Cams), οι οποίες ενώνουν φωτογραφίες από τις κάμερες που καταγράφουν την κυκλοφορία στο Λονδίνο, ενημερώνονται σε τακτική βάση και παρέχουν οπτικές πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η πρόοδος σε συγκεκριμένα προγράμματα περιλαμβάνει: Επέκταση γραμμής Piccadilly Ο τερματικός σταθμός Heathrow Terminal 5 επρόκειτο να ανοίξει το 2008 και να ενισχυθεί με την επέκταση της γραμμής Piccadilly. Μέχρι το 2010 η επέκταση θα εξυπηρετεί τρία εκατομμύρια πελάτες το χρόνο και θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της εταιρείας BAA (British Airports Authority) για άφιξη στο αεροδρόμιο του 50% των επιβατών με τα μέσα συγκοινωνίας. Γραμμή East London Πρόκειται για την επέκταση της γραμμής East London Transit (από το Barking στο Galleons Reach, όπου θα γίνεται μετεπιβίβαση στη γραμμή DLR και την Thames Gateway Bridge, και τη γραμμή Greenwich Waterfront Transit, από το Charlton στον υπάρχοντα σταθμό του Millennium Transitway). Η Επέκταση της Γραμμής East London (ELLX) έχει συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς από τον Νοέμβριο του 2004 που μεταφέρθηκε στο φορέα TfL. Το πρώτο στάδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2010, προχωρά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η Επέκταση της Γραμμής East London (ELLX) θα αναζωογονήσει μερικές από τις πιο φτωχές περιοχές του Λονδίνου, συμβάλλοντας στην καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης και διασκέδασης για περισσότερα από άτομα στο βορειοανατολικό, νοτιοανατολικό και νότιο Λονδίνο. Πρόγραμμα Crossrail Ο φορέας TfL εξακολουθεί να συνεργάζεται με το Υπουργείο Μεταφορών (Department for Transport, DfT) και την εταιρεία Cross London Rail Links Limited με στόχο την πρόοδο του προγράμματος Crossrail, το οποίο έχει ζωτική σημασία για τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη του Λονδίνου. Το πρόγραμμα Crossrail θα προσφέρει στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία έναν προσιτό σιδηρόδρομο, από τους καλύτερους του κόσμου, του οποίου οι κύριες γραμμές θα εκτελούν δρομολόγια υψηλής χωρητικότητας προς και διαμέσου του κέντρου της πόλης και της περιοχής West End. Εκτός από τα οφέλη που αποκομίζουν η οικονομία και το συγκοινωνιακό δίκτυο, θα ενισχυθεί η αειφορία του περιβάλλοντος, καθώς θα χρειάζονται λιγότερα δρομολόγια αυτοκινήτων και λεωφορείων. Γέφυρα Thames Gateway Bridge Η Thames Gateway Bridge θα είναι η πρώτη οδογέφυρα που θα χωρίσει τον 20

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης Εκτυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί tfl.gov.uk/cc Οι πληροφορίες ήταν σωστές κατά την εκτύπωση. CC GEN 07/13 Εισαγωγή Το φυλλάδιο αυτό περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:ΣΕΛ.2-7 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:ΣΕΛ.8-17 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:ΣΕΛ.18-20 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΣΕΛ.20-30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:ΣΕΛ.31-35 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Το θέμα που θα ασχοληθούμε

Διαβάστε περισσότερα

5/6/2014. Σημείο Εκκίνησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας. Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιων Μεταφορών

5/6/2014. Σημείο Εκκίνησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας. Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιων Μεταφορών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ Η ΑΠΟΔΟΤ ΙΚΟΤ ΗΤ Α ςτην ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟ ΙΚ Ης Η : ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η ΑΝΑΠΤΥΞ Η» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

τρένο ένα σύγχρονο διαφημιστικό μέσο

τρένο ένα σύγχρονο διαφημιστικό μέσο τρένο ένα σύγχρονο διαφημιστικό μέσο νέα αντίληψη Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δημιούργησε το νέο πλέγμα δρομολογίων βελτιωμένων, αποδοτικών και συγχρονισμένων στις ανάγκες των επιβατών που φτάνουν μηνιαία τον αριθμό των

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:034737/10-05-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Στόχος(οι): Να ενημερωθούν οι μαθητές για τις ταξιδιωτικές συνήθειες της δικής τους γενιάς αλλά και των προηγούμενων, από τη σκοπιά των διανυόμενων αποστάσεων, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Solution for total parking management. Member of PAKOM group

Solution for total parking management. Member of PAKOM group Solution for total parking management Member of PAKOM group Απλό και πρακτικό 9.00 π.μ. BG8800 9:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΗΜΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΗ: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές Διαχείριση Κινητικότητας Στόχοι & Προοπτικές Εισηγητής: Πάνος Χριστόπουλος, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος MSc. Ξενοδοχείο HOLIDAY IN - Αθήνα, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Δελτίο Τύπου Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 2014 Η μακροπρόθεσμη προοπτική για τη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ - Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ - Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γενική Διεύθυνση Εμπορίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΧΟΣ Να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση «της

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων είναι τώρα σε ισχύ»

«Η Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων είναι τώρα σε ισχύ» Καθαρότερος αέρας για την περιοχή Μείζονος Λονδίνου «Η Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων είναι τώρα σε ισχύ» MAYOR OF LONDON Γιατί εφαρμόζεται η Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων του Λονδίνου; Παρά τη σημαντική βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr Δελτίο Τύπου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Δημόσια έσοδα 135 εκατομμυρίων ευρώ αναζητούν εισπράκτορα Μέσα στο εύθραυστο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε μια δύσκολη χρονική περίοδοο για τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 Απασχόληση Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (άρθρου 10 του ν. 3429/2005) Αθήνα, 19/12/2013 Αριθ. Απόφ.: 1680 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Φίλες και φίλοι συνδημότες, Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-2014. Το επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του Κώστα Φωτεινάκη Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 10-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα