Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Εργασίας: "Παρατήρηση της οδικής κυκλοφορίας σε διασταυρώσεις για την ανάδειξη χαρακτηριστικών φαινομένων" Θέμα Εργασίας: Μελέτη περίπτωσης της συμπεριφοράς των οδηγών διαφορετικών τύπων οχημάτων σε διασταυρώσεις μέσω νατουραλιστικής παρατήρησης και ανάλυση των φαινομένων που αναδύονται. Εκπόνηση Εργασίας: Παπαματθαιάκης Απόστολος Α.Μ. 511/ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπακωστόπουλος Βασίλειος Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Παπακωστόπουλος Βασίλειος Μουλιανίτης Βασίλειος Παπανίκος Παρασκευάς Ερμούπολη, Σύρος Οκτώβριος 2011

2

3 Ευχαριστίες Ευχαριστίες Στον επιβλέποντά καθηγητή μου Βασίλειο Παπακωστόπουλο για την ανεκτίμητη βοήθεια, υποστήριξη και συμμετοχή του καθ 'όλη τη διάρκεια της παρούσας Διπλωματικής Καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Ευχαριστώ επίσης την οικογένεια μου για την αμέριστη στήριξη σε όλη την διάρκεια σπουδών μου και την Έλλη που στάθηκε ακούραστη δίπλα μου. iii

4

5 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Ευχαριστίες... iii Πίνακας Περιεχομένων... v Πίνακας Εικόνων... xi Πίνακας Σχημάτων... xiii Πρόλογος... xv 1. Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς Εισαγωγή Το πρωταρχικό έργο της οδήγησης Η απαρχή ορισμού του έργου της οδήγησης Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης, ο εγκάρσιος και ο διαμήκης έλεγχος του οχήματος και η ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης Αναλυτική θεώρηση του οδηγικού έργου Ιστορική αναδρομή της μοντελοποίηση της οδηγικής δραστηριότητας Η μοντελοποίηση της οδηγικής δραστηριότητας και ο τρόπος κατηγοριοποίησής της Διπλή Κατηγοριοποίηση (κατά Michon, 1985) Ταξινομικά Μοντέλα Λειτουργικά Μοντέλα Ανασκόπηση της ιστορικής αναδρομής της μοντελοποίησης της οδηγικής συμπεριφοράς Το συνθετικό μοντέλο του Εκτεταμένου Ελέγχου Ανακεφαλαίωση Ο ρόλος του οδηγού βάσει των δυνατοτήτων υποβοήθησης και αυτοματοποίησης της οδήγησης Εισαγωγή Τρόποι παρέμβασης για την υποβοήθηση του οδηγού v

6 Πίνακας Περιεχομένων 2.3 Η Σύμβαση της Βιέννης και οι νομικές επιπτώσεις της μερικής και της πλήρης αυτοματοποιημένης οδήγησης Ανακεφαλαίωση Η οδική συμπεριφορά και οι καταστάσεις ανταγωνισμού Εισαγωγή Η οδική ασφάλεια, τα ατυχήματα και η σοβαρότητά τους Καταστάσεις ανταγωνισμού και τεχνικές μελέτης τους Μετρικές παράμετροι για την οδική ασφάλεια των καταστάσεων ανταγωνισμού Χρόνος-Μέχρι-τη-Σύγκρουση (Time-to-Collision) Χρόνος-Μετά-την-Καταπάτηση (Post-Encroachment-Time) Χρονικό Πλεονέκτημα (Time Advantage) Χρονικό Κενό (Time Gap) Η ταχύτητα Σύνοψη ενότητας Παρατήρηση της οδηγικής συμπεριφοράς και αυτοματοποιημένη ανάλυση Τρόποι παρατήρησης της οδηγικής συμπεριφοράς Αυτοματοποιημένη ανάλυση βίντεο Αναγνώριση μοτίβων συμπεριφοράς Το προφίλ της μετρικής ως διάνυσμα Ανάλυση Cluster (Cluster Analysis) Επιτηρούμενη Μάθηση (Supervised Learning) Μείωση των διαστάσεων Σύνοψη υποενότητας Ανακεφαλαίωση Μέθοδος Εισαγωγή Σχεδιασμός vi

7 Πίνακας Περιεχομένων 4.3 Πλήθος προς παρατήρηση Υλικό και εξοπλισμός Πιλοτική έρευνα Η διαδικασία παρατήρησης Ανακεφαλαίωση Επεξεργασία αρχικών δεδομένων Εισαγωγή Προετοιμασία του υλικού Αναπαράσταση της υπό μελέτη διασταύρωσης σε Τεχνικό Σχέδιο Συνδυασμός και συγχρονισμός των βίντεο των τριών καμερών και εφαρμογή του πλέγματος Τρόπος καταγραφής των δεδομένων Τρόπος καταγραφής των περιστατικών Ορισμός των φάσεων και των χρονικών στιγμών Τήρηση προτεραιότητας Τύπος επικάλυψης των τροχιών των διασταυρούμενων οχημάτων Κατεύθυνση κίνησης διασταυρούμενων οχημάτων Χρόνος-Μετά-την-Καταπάτηση της κοινής χωρικής ζώνης (PET) Συνολική απόσταση από τη χωρική ζώνη (Step total ) Ταχύτητα οχημάτων Χρόνος μέχρι την κοινή χωρική ζώνη (T con ) Χρονικό πλεονέκτημα (TAdv) Απόσταση διασταυρούμενων οχημάτων (d) Διακοπή ροής κίνησης Διορθωτικές κινήσεις ελέγχου Άτυπα σήματα συνεννόησης Ανακεφαλαίωση Αποτελέσματα vii

8 Πίνακας Περιεχομένων 6.1 Εισαγωγή Περιγραφική Ανάλυση Δεδομένων Ανάλυση Συσχέτισης (Δείκτης Pearson και Δείκτης C) Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους Επίδραση των τύπων επικάλυψης των τροχιών των Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους Επίδραση των Τύπων Διασταυρούμενων Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους ανά Κατεύθυνση Κίνησης Σύνοψη αποτελεσμάτων μονοπαραγοντικών αναλύσεων Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους ανά Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους ανά Τύπο Επικάλυψης των Τροχιών Επίδραση των τύπων διασταυρούμενων οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους ανά Τύπο Επικάλυψης των Τροχιών και προτεραιότητα Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στο μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα Επίδραση των τύπων επικάλυψης των τροχιών των Οχημάτων στο μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα Επίδραση των Τύπων Διασταυρούμενων Οχημάτων στο μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στο μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα ανά Κατεύθυνση Κίνησης Σύνοψη αποτελεσμάτων μονοπαραγοντικών αναλύσεων Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στο μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα ανά Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων viii

9 Πίνακας Περιεχομένων Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα ανά Τύπο Επικάλυψης των Τροχιών Επίδραση των τύπων διασταυρούμενων οχημάτων στo μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα ανά Τύπο Επικάλυψης των Τροχιών και προτεραιότητα Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συζήτηση Βιβλιογραφικές Αναφορές Παράρτημα Α' ix

10

11 Πίνακας Εικόνων Πίνακας Εικόνων Εικόνα Σύστημα πλοήγησης GPS με χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας από την Hyundai (πηγή: 42 Εικόνα Οι χώρες που επικύρωσαν (σκούρο μπλε) ή υπέγραψαν (ανοιχτό μπλε) τη Σύμβαση της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία (πηγή: 47 Εικόνα Ο τύπος κάμερας που χρησιμοποιήθηκε καθώς και ο τρόπος στήριξης στο κιγκλίδωμα Εικόνα Το αποτέλεσμα του συνδυασμό των βίντεο, του συγχρονισμού τους καθώς και της εφαρμογής του πλέγματος στο καθένα από αυτά. Αριστερά φαίνεται η οδός Αλέξανδρου Παναγούλη, δεξιά κάτω το κέντρο της διασταύρωσης και δεξιά επάνω η οδός Νικηφόρου Μανδηλαρά Εικόνα Ο τρόπος υπολογισμού της απόστασης μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων κατά τη χρονική στιγμή ti xi

12

13 Πίνακας Σχημάτων Πίνακας Σχημάτων Σχήμα Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης και η ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης ενός οδηγού σε κυκλοφορία. (Από Gibson & Crooks, 1938)... 2 Σχήμα Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης όπως καθορίζεται από τις μελλοντικές γραμμές εκκαθάρισης ενός κινούμενου πεζού. (Από Gibson, & Crooks, 1938)... 5 Σχήμα Μία τυφλή στροφή που συνιστά ένα όριο στο οπτικό πεδίο και η επίδρασή του στο πεδίο ασφαλούς μετακίνησης. (Από Gibson, & Crooks, 1938)... 6 Σχήμα Η αναπαράσταση των έργων επεξεργασίας πληροφοριών. Το επάνω μέρος του σχήματος αναπαριστά τα έργα της ανίχνευσης ή ελέγχου του οχήματος που εμπλέκονται με τη διατήρηση της θέσης στη λωρίδα και την αποφυγή κινδύνων. Το κάτω μέρος του σχήματος αναπαριστά διάφορες πηγές ανταγωνισμού για πόρους μακριά από την ανίχνευση του οχήματος. Αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως δευτερεύοντα έργα. (Από Wickens, Gordon, & Liu 1998)... 9 Σχήμα Η προσέγγιση μιας διασταύρωσης σύμφωνα με το μοντέλο ροής πληροφοριών των Kidd & Laughery (1964) Σχήμα Η ιεραρχική δομή του έργου του χρήστη της οδού. Η απόδοση δομείται σε τρία επίπεδα που είναι συγκριτικά χαλαρά συνδεδεμένα. Παρουσιάζονται επίσης οι εσωτερικές και οι εξωτερικές έξοδοι (από Michon, 1985) Σχήμα Το Μοντέλο Εκτεταμένου Ελέγχου (Extended Control Model - ECOM) (από Hollnagel et al. (2003) Σχήμα Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός βρόγχος ελέγχου της οδήγησης με βάση την αντισταθμιστική και την προβλεπτική κατεύθυνση Σχήμα Πιθανά επίπεδα υποβοήθησης και αυτοματοποίησης σε ένα υψηλού βαθμού αυτοματοποιημένο όχημα Σχήμα Οι θάνατοι από οδικά ατυχήματα σε Ελλάδα, Γερμανία και Αγγλία από το 1990 έως το 2008 (πηγή: 53 Σχήμα Το πυραμοειδή συνεχές των οδικών συμβάντων από τα αδιατάρακτα περάσματα έως τα θανάσιμα ατυχήματα (από Hydén, 1987) Σχήμα Υπολογισμός του TTC για εγκάρσια τομή τροχιών (a) και παράλληλες τροχιές (b,c) Σχήμα Τύποι πιθανών συγκρούσεων για οξεία γωνία προσέγγισης (από van der Horst, 1990 p. 169) Σχήμα Υπολογισμός του TTC, του TAdv και του TG μεταξύ ενός σημείου και ενός ευθύγραμμου τμήματος (από Laureshyn et al., 2010) xiii

14 Πίνακας Σχημάτων Σχήμα Οι χρονικές στιγμές t1 και t2 για τον υπολογισμό του PET (από: Martens et al., 2009) Εξίσωση 15 - Ο υπολογισμός του PET ως η διαφορά των χρονικών στιγμών t 2 και t 1 (Βλ. Σχήμα 3-7) Σχήμα Το πρόβλημα του "γεωμετρικού" ορισμού των PET και TAdv - και οι δύο χρήστες εμφανίζονται στην κοινή χωρική ζώνη αλλά αποφεύγουν τη σύγκρουση (Laureshyn et al., 2010) Σχήμα Ο ορισμός του PET με βάση την "καθυστέρηση" Σχήμα Ο υπολογισμός του TAdv με βάση την τομή στα σημεία 1 και Σχήμα Τα σημεία στα οποία υπολογίζεται το Χρονικό Κενό (από Laureshyn et al., 2010) Σχήμα Παράδειγμα κατάτμηση υποβάθρου-θέματος. Αριστερά: το καρέ εισόδου. Κέντρο: Η πιθανότητα θέματος ανά εικονοστοιχείο (τα λευκά εικονοστοιχεία έχουν μεγάλη πιθανότητα να ανήκουν στο θέμα ενώ τα μαύρα εικονοστοιχεία έχουν πολύ χαμηλή πιθανότητα). Δεξιά: το αποτέλεσμα της κατάτμησης. (Από Laureshyn et al., 2009) Σχήμα Τα αποτελέσματα από τον ανιχνευτή σημείων ενδιαφέροντος KLT. Τα σημεία στην αριστερή εικόνα είναι τα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος και οι γραμμές στην δεξιά εικόνα είναι τα ίχνη που δημιουργήθηκαν από μια ακολουθία διάρκειας 30 λεπτών. Τυπικά, κάθε χρήστης της οδού παράγει αρκετά ίχνη. (Από Laureshyn et al., 2009) Σχήμα Τα ίχνη των σημείων ενδιαφέροντος που ανήκουν στον ίδιο χρήστη της οδού. (Από Laureshyn et al., 2009) Σχήμα Η ομαδοποίηση με k-means. Αριστερά: τα αρχικά δεδομένα. Κέντρο: Η ομαδοποίηση μετά την πρώτη εκτέλεση. Δεξιά: Το αποτέλεσμα της δεύτερης εκτέλεσης. (Από Laureshyn, Astrom, et al. 2009) Σχήμα Η κατηγοριοποίηση με k-nearest neighbours. (Από Laureshyn, Astrom, et al. 2009) Σχήμα Η προεπισκόπηση του Τεχνικού Σχεδίου της διασταύρωσης με την ύπαρξη του πλέγματος (κόκκινες γραμμές) Σχήμα 6-1 Σχετική συχνότητα των συνδυασμών των τύπων οχημάτων επί του συνόλου Σχήμα Τα ποσοστά τήρησης ή μη της προτεραιότητας ανά ημέρα καταγραφής Σχήμα Αλληλεπίδραση μεταξύ των Τύπων Διασταυρούμενων Οχημάτων Σχήμα Αλληλεπίδραση μεταξύ τύπου οχήματος και προτεραιότητας στη χρονική στιγμή t 2, στη Ροή Β-Δ xiv

15 Πρόλογος Πρόλογος Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής των φαινομένων που αναδύονται κατά την κυκλοφορία οχημάτων σε διασταύρωση. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μια διερεύνηση της θεώρησης του οδηγικού έργου, από τις πρώτες δεκαετίες της αυτοκίνησης μέχρι σήμερα. Επιπλέον, γίνεται μια ιστορική αναδρομή των προσπαθειών μοντελοποίησης της οδηγικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα, μια διερεύνηση ενός τρόπου κατηγοριοποίησης τους. Τέλος, γίνεται μια πιο ειδική μελέτη ενός πιο σύνθετου μοντέλου που ολοκληρώνει την έρευνα επάνω στη συμπεριφορά των οδηγών μέχρι σήμερα. Ο σκοπός είναι η παρουσίαση της εξέλιξης των μοντέλων της συμπεριφοράς των οδηγών, καθώς και το πλαίσιο το οποίο οδήγησε σε αυτή. Στη συνέχεια γίνεται μια εποπτική θεώρηση της θέσης του οδηγού στην οδήγηση σήμερα, μέσα από την υποβοήθηση και τον αυτοματισμό στην οδήγηση και ανάδειξη των τρόπων παρέμβασης των σχεδιαστών συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, τη θέση του οδηγού κατά την παρουσία τέτοιων συστημάτων καθώς και το νομικό πλαίσιο πίσω από αυτή την παρέμβαση. Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάγκη για την έρευνα επάνω στην οδική ασφάλεια και στην οδηγική συμπεριφορά. Ωστόσο, τα δεδομένα των ατυχημάτων δεν επαρκούν για την μελέτη των παραπάνω και έτσι οι ερευνητές οδηγήθηκαν στην μελέτη των καταστάσεων ανταγωνισμού ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα για τα ατυχήματα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις Τεχνικές Οδικών Καταστάσεων Ανταγωνισμού, οι οποίες και αναλύονται. Έπειτα γίνεται η παρουσίαση των μετρικών αξιολόγησης της σοβαρότητας των καταστάσεων αυτών, όπως προέκυψαν από την πολύχρονη ανάπτυξη των παραπάνω τεχνικών. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τρόποι παρατήρησης της οδηγικής συμπεριφοράς καθώς και μέθοδοι αναγνώρισης μοτίβων σε αυτή. Στο τέταρτο Κεφάλαιο περιγράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για λήψη των δεδομένων προς επεξεργασία. Αρχικά περιγράφεται ο τρόπος σχεδιασμού της έρευνας, ενώ στη συνέχεια περιγράφεται το πλήθος που ερευνήθηκε καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για αυτή την έρευνα. Επίσης παρουσιάζεται η διαδικασία της έρευνας, όπου α- ναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, ενώ τέλος παρου- xv

16 Πρόλογος σιάζεται η πιλοτική έρευνα, βάσει της οποίας επικυρώθηκε η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός της τελικής έρευνας. Ακολούθως περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των αρχικών δεδομένων, δηλαδή των δεδομένων που προέκυψαν από την μέθοδο της καταγραφής βίντεο, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4. Η επεξεργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την επεξεργασία των αρχικών βίντεο με σκοπό την προετοιμασία τους ώστε να προκύψει ένα ενιαίο τελικό βίντεο από το οποίο θα εξαχθούν τα δεδομένα των εξαρτημένων μεταβλητών. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τον τρόπο επεξεργασίας του τελικού ενιαίου βίντεο ώστε να εξαχθούν τα δεδομένα των εξαρτημένων μεταβλητών. Στο έκτο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων έπειτα από την αρχική επεξεργασία τους. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή των δειγμάτων που λήφθηκαν ως περιστατικά, με τη χρήση της Περιγραφικής Στατιστικής. Έπειτα γίνεται ανάλυση της συσχέτισης του αριθμού παρατηρήσεων ανά ημέρα, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων (reliability). Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση διακύμανσης για τη σύγκριση των διαφορών μεταξύ των δειγμάτων και ανάλυση συσχέτισης για τον έλεγχο τυχόν συνάφειας στις επιμέρους εξαρτημένες μεταβλητές. Τα αποτελέσματα αυτού του Κεφαλαίου δείχνουν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των οδηγών καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτή διαμορφώνεται κατά την συνάντηση των οδηγών στη διασταύρωση που μελετήθηκε. Στο τελευταίο Κεφάλαιο γίνεται συζήτηση επάνω στα αποτελέσματα που προέκυψαν από το προηγούμενο στάδιο, καθώς και ανάλυση των φαινομένων που αναδύονται και συσχέτισή τους με τη βιβλιογραφία. Τέλος, τα ευρήματα συνδυάζονται με τη θεώρηση των πρώτων Κεφαλαίων, σχετικά με τον τρόπο παρέμβασης στην υποβοήθηση των οδηγών και αυτοματισμού της διαδικασίας οδήγησης. xvi

17 Κεφάλαιο 1 - Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς 1. Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς 1.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια διερεύνηση της θεώρησης του οδηγικού έργου, από τις πρώτες δεκαετίες της αυτοκίνησης μέχρι σήμερα. Επιπλέον, θα γίνει μια ιστορική αναδρομή των προσπαθειών μοντελοποίησης της οδηγικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα, θα γίνει μια διερεύνηση ενός τρόπου κατηγοριοποίησης τους. Τέλος, θα γίνει μια πιο ειδική μελέτη ενός πιο σύνθετου μοντέλου που ολοκληρώνει την έρευνα επάνω στη συμπεριφορά των οδηγών μέχρι σήμερα καθώς. Ο σκοπός του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της εξέλιξης των μοντέλων της συμπεριφοράς των οδηγών, καθώς και το πλαίσιο το οποίο οδήγησε σε αυτή. 1.2 Το πρωταρχικό έργο της οδήγησης Η απαρχή ορισμού του έργου της οδήγησης Η οδήγηση, όπως περιγράφηκε από τους Gibson & Crooks (1938), αποτελεί έναν τρόπο μετακίνησης μέσα από ένα "έδαφος" ή ένα χωρικό πεδίο. Είναι ένα ψυχολογικό ανάλογο με το περπάτημα ή το τρέξιμο, περιλαμβάνει όμως τη χρήση ενός εργαλείου, του οχήματος, που ενισχύει την αποδοτικότητα της μετακίνησης. Η πρωτογενής λειτουργία της μετακίνησης είναι να μεταφέρει το άτομο από ένα σημείο, την αφετηρία, σε ένα άλλο, τον προορισμό. Στην πορεία αυτής της μετακίνησης μπορεί κανείς να συναντήσει "εμπόδια", και η ίδια η μετακίνηση θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε αυτά να αποφευχθούν. Η "σύγκρουση", όταν προκύπτει, αποτελεί ένα εμπόδιο που σταματά την μετακίνηση και ίσως προκαλέσει σωματικές και υλικές βλάβες. Οι ίδιοι προτείνουν ότι όροι όπως το "έδαφος", ο "προορισμός", το "εμπόδιο, η "σύγκρουση" και η "πορεία" θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται σε κάθε τύπου μετακίνηση Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης, ο εγκάρσιος και ο διαμήκης έλεγχος του οχήματος και η ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης Οι Gibson & Crooks (1938) αναφέρουν επίσης ότι η οδήγηση αποτελεί ένα αντιληπτικό έργο (perceptual task) και θεωρούν ότι η αποφυγή εμποδίων είναι ο βασικότερος παράγοντας, λόγω του οποίου οι οδηγοί καθοδηγούνται πρωτίστως με την αίσθηση της όρασης. Το αποτέλεσμα αυτής της καθοδήγησης είναι μια πορεία εντός του οπτικού πεδίου του ατό- 1

18 Κεφάλαιο 1 - Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς μου, τέτοιας ώστε να αποφεύγονται τα εμπόδια και να προσεγγίζεται εν τέλει ο προορισμός. Στο έργο τους, το οποίο αποτελεί ένα σημείο σταθμό και ίσως την αφετηρία για την ανάλυση του έργου της οδήγησης, θέτουν ως βασικό στοιχείο της μετακίνησης του οδηγού το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης. Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης αποτελείται, κάθε στιγμή, από το πεδίο των πιθανών πορειών που μπορεί να πάρει ανεμπόδιστα ένα όχημα. Τα όριά του καθορίζονται πρωτίστως από τα αντικείμενα και τα χαρακτηριστικά του εδάφους με αρνητικό αντιληπτικό "σθένος". Με τον όρο "σθένος", θετικό ή αρνητικό, οι ίδιοι αναφέρονται σε αντικείμενα, δυνάμει των οποίων μετακινούμαστε είτε προς αυτά είτε μακριά από αυτά, αντίστοιχα. Έτσι, το ίδιο το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης έχει θετικό "σθένος", κυρίως κατά μήκος της μεσαίας γραμμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης είναι ένα χωρικό πεδίο που δεν είναι στατικό στο χώρο. Καθώς μετακινείται το όχημα, μετακινείται μαζί του και το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης. Σημείο αναφοράς είναι ο ίδιος ο οδηγός, αποτελεί, επομένως, ένα εγωκεντρικό σύστημα. Είναι ένα δυναμικό πεδίο και δεν αποτελεί απλώς μία υποκειμενική εμπειρία του οδηγού, αλλά υφίσταται είτε ο οδηγός έχει επίγνωση για αυτό είτε όχι. Μετακινείται και αλλάζει συνεχώς, λυγίζοντας και στρίβοντας σύμφωνα με τη διαρρύθμιση της οδού, καθώς επίσης επιμηκύνεται και συστέλλεται, πλαταίνει ή στενεύει σύμφωνα με τα εμπόδια που σφετερίζονται επάνω του και περιορίζουν τα όριά του (βλ. Σχήμα 1-1). Σχήμα Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης και η ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης ενός οδηγού σε κυκλοφορία. (Από Gibson & Crooks, 1938) 2

19 Κεφάλαιο 1 - Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς Οι συγκρούσεις σε κάθε τρόπο μετακίνησης αποφεύγονται με δύο μεθόδους: την αλλαγή κατεύθυνσης της κίνησης ή την ακινητοποίηση. Για τον οδηγό ενός οχήματος, αυτό σημαίνει το να στρίψει το τιμόνι ώστε να απομακρυνθεί από το εμπόδιο ή να επιβραδύνει. Οι Gibson & Crooks (1938) έδωσαν ένα πολύ καλό προσδιορισμό των βασικών χειριστηρίων των οχημάτων, του πεντάλ επιτάχυνσης (κοινώς "γκάζι"), του πεντάλ επιβράδυνσης (κοινώς "φρένο") και του τιμονιού, καθώς και τις προεκτάσεις τους σε σχέση με τη μετακίνηση του ατόμου. Αυτό που ξεκινά κάθε κίνηση και επομένως την μετακίνηση είναι η ίδια η ταχύτητα. Αυτό είναι το κατευθυνόμενο κίνητρο που αναπαρίσταται από την εμπειρία της "βιασύνης", είναι το κίνητρο του "να πάμε κάπου". Η επιτάχυνση είναι μια λειτουργία αυτού του κινήτρου που πραγματοποιείται με τη χρήση του πεντάλ επιτάχυνσης. Εφόσον υπάρχουν οι άριστες συνθήκες οδήγησης όπως μια ευθεία οδός, με τέλειο οδόστρωμα και χωρίς την παρουσία άλλων οχημάτων, όλη η προσπάθεια εστιάζεται επάνω στην ταχύτητα μετακίνησης. Με βάση αυτή την ανάγκη για ταχύτητα γίνονται τα επίγεια παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας, σε μέρη όπως λίμνες άλατος. Όμως, στην καθημερινή μετακίνηση, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι ιδανικές συνθήκες και εμπόδια, κυρίως άλλα οχήματα, βρίσκονται διαρκώς στην πορεία του οχήματος. Σε αυτές τις συνθήκες κυρίαρχο ρόλο παίζει το πεντάλ της πέδησης. Η πέδηση επιτρέπει την επιβράδυνση του οχήματος και την αποφυγή επομένως των οχημάτων και των λοιπών αντικειμένων στο διάμηκες πεδίο ασφαλούς μετακίνησης, μπροστά από το όχημα. Όμως αυτή η λειτουργία έρχεται σε αντίθεση με τον πρωταρχικό ρόλο της οδήγησης, εφόσον όσο περισσότερο πιέζει κανείς το πεντάλ της πέδησης τόσο λιγότερο επιτυγχάνει το στόχο του. Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι το πεντάλ της επιτάχυνσης και το πεντάλ της επιβράδυνσης λειτουργούν ανταγωνιστικά, όχι απλώς στο κινητήριο επίπεδο αλλά και στο επίπεδο στόχου. Σε αυτοκινητοδρόμους με πυκνή κυκλοφορία, αυτή η λειτουργία της εκκίνησης και της ακινητοποίησης (start-stop) γίνεται αδιάλειπτα και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα οργής στις οδούς (road rage) εμφανίζονται συχνότερα σε αυτές τις καταστάσεις (Hancock, 2009). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμήκους ελέγχου της μετακίνησης, η ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης ορίζεται ως η ελάχιστη απόσταση πέδησης που απαιτείται για την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος, και σε αντίθεση με το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης, εξαρτάται από την ταχύτητα του οχήματος, και επιπλέον από την κατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος καθώς και των φρένων. Σύμφωνα με τους Gibson & Crooks (1938) η επίγνωση του οδη- 3

20 Κεφάλαιο 1 - Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς γού για την ταχύτητά του δεν αποτελεί μια εκτίμηση σε μίλια ανά ώρα αλλά από την απόσταση μέσα στην οποία μπορεί να ακινητοποιηθεί. Συνήθως, το μπροστινό όριο της ελάχιστης ζώνης ακινητοποίησης είναι αρκετά πίσω από το μπροστινό όριο του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης. Η ταχύτητα μπορεί να αυξηθεί έως το σημείο που η ζώνη πλησιάζει το μέγεθος του πεδίου, και όταν αυτό συμβεί, αρχίζει κανείς να νιώθει την οδήγηση ως "επικίνδυνη". Για έναν έμπειρο οδηγό, το αυτοκίνητο προβάλλεται κατά μια έννοια στην εν δυνάμει θέση στο μπροστινό μέρος αυτής της ζώνης. Έτσι όταν το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης συστέλλεται εξαιτίας ενός εμποδίου που βρίσκεται μπροστά του, η επιβράδυνση προκύπτει σε αναλογία, έτσι ώστε το μπροστινό όριο του πεδίου μειώνεται προς την ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης. Μια απότομη συστολή ή μια αποκοπή του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης που κόβει στην ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης ή και μέσα σε αυτή, παράγει στον οδηγό μια αίσθηση επικείμενης πρόσκρουσης, προκαλώντας μερικές φορές πανικό και μια άμεση και μέγιστη αντίδραση επιβράδυνσης. Όταν ένα εμπόδιο διακόψει απότομα το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης αρκετά μέσα στη ζώνη ακινητοποίησης, τότε "ανοίγεται" ένα εντελώς νέο πεδίο ασφαλούς μετακίνησης που δεν υπήρχε προηγουμένως, όπως για παράδειγμα προς το έρεισμα της λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) που προηγουμένως είχε αρνητικό σθένος και τώρα αποκτά θετικό σθένος, έτσι παύει να αποτελεί εμπόδιο και γίνεται πεδίο μετακίνησης. Οι βασικοί παράγοντες που ορίζουν το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης είναι: 1. Φυσικά περιοριστικά όρια. a. Η απόσταση στην οποία η όραση υπό το φως της ημέρας γίνεται ανεπαρκής, εξαιτίας καθαρά των οπτικών παραγόντων. b. Τα όρια του πεδίου που φωτίζονται από τους προβολείς του αυτοκινήτου. c. Οι περιορισμοί του πεδίου από ομίχλη, χιονόπτωση κλπ. d. Η ελάττωση ή ακόμα και η καταστροφή του πεδίου του οδηγού από το θάμπωμα των προβολέων των διερχόμενων αυτοκινήτων. e. Οι φυσικοί περιορισμοί όπως ο ορίζοντας στην κορυφή ενός λόφου τον ο- ποίο προσεγγίζει ο οδηγός. 2. Η ακαμψία στης υψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με αυτόν τον περιορισμό το πεδίο συμμορφώνεται με τις στροφές της οδού και με τα εμπόδια στην άκρη της αλλά δεν μπορεί να συμμορφωθεί με το να στρίψει περισσότερο από ένα συγκεκριμένο πο- 4

21 Κεφάλαιο 1 - Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς σοστό για μία συγκεκριμένη ταχύτητα χωρίς να προκύψει ολίσθηση. Έτσι, στις υψηλές ταχύτητες το πεδίο γίνεται λιγότερο ευέλικτο, πιο άκαμπτο ή ευθύ. 3. Τα εμπόδια και οι "γραμμές εκκαθάρισής" τους. Κάθε εμπόδιο έχει ένα δυναμικό πεδίο μειούμενης έντασης καθώς αποκρίνεται από αυτό, που αναπαρίσταται από τις "γραμμές εκκαθάρισης", οι οποίες επιφορτίζονται με αρνητικό σθένος. Αυτές οι γραμμές περιορίζουν το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης του οδηγού. Τα εμπόδια διακρίνονται σε στατικά και κινούμενα. Τα πρώτα (π.χ. πεζοδρόμια, δέντρα, σταθμευμένα οχήματα) έχουν γραμμές εκκαθάρισης που είναι ακτινωτά συμμετρικές από τη φυσική θέση του εμποδίου. 4. Τα κινούμενα εμπόδια. Είναι εμπόδια, συνήθως οχήματα, άνθρωποι ή ζώα, που έ- χουν γραμμές εκκαθάρισης που είναι ακτινωτά συμμετρικές από το σημείο στο ο- ποίο το εμπόδιο θα βρίσκεται όταν το όχημα του οδηγού θα πλησιάσει σε αυτό, ή πιο απλά, το πιθανό σημείο σύγκρουσης (βλ. Σχήμα 1-2) Σχήμα Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης όπως καθορίζεται από τις μελλοντικές γραμμές εκκαθάρισης ενός κινούμενου πεζού. (Από Gibson, & Crooks, 1938) 5. Εν δυνάμει εμπόδια. Οι περιορισμοί στο οπτικό πεδίο εκπέμπουν γραμμές εκκαθάρισης. Ένα αντικείμενο που παρεμβάλλεται μεταξύ ενός ενδεχόμενου εμποδίου και του οδηγού, όπως π.χ. ένα κτήριο, μια τυφλή στροφή ή ακόμα και ένα σταθμευμένο όχημα, εκλύει γραμμές εκκαθάρισης (βλ. Σχήμα 1-3), εξαιτίας του δευτερεύοντος ή έμμεσου αρνητικού σθένους. 6. Νομικά εμπόδια και νομικά ταμπού. Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης δεν τροποποιείται μόνο από τους διάφορους τύπους εμποδίων που περιγράφηκαν προηγουμένως αλλά και από αντιλαμβανόμενα σύμβολα - πιο συγκεκριμένα από σήματα, χειρονομίες, πινακίδες και διαγραμμίσεις. Για παράδειγμα, ο ερυθρός σηματοδότης και ο τροχονόμος με τα χέρια τεντωμένα είναι ορισμένα από αυτά. Τα σήματα με τα χέρια και το φως των φρένων του μπροστινού οχήματος είναι ενδείξεις που μεγα- 5

22 Κεφάλαιο 1 - Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς λώνουν τις γραμμές εκκαθάρισης ή τις μετατοπίζουν προς μια πλευρά. Οι διαγραμμίσεις του αυτοκινητόδρομου που υποδεικνύουν λωρίδες και περιοχές γύρω από πυροσβεστικούς κρουνούς είναι συμβολικά εμπόδια, όπως είναι οι ιδιωτικές πινακίδες στους δρόμους. Σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία, ένα αυτοκίνητο που διέρχεται από το αντίθετο ρεύμα προβάλει τις γραμμές εκκαθάρισής τους, όχι όπως ένα άψυχο κινούμενο εμπόδιο, αλλά με βάση την υπόθεση ότι ο ένας οδηγός προσπαθεί να αποφύγει τον άλλον και το αντίστροφο. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι τα πεδία ασφαλούς μετακίνησης των δύο οδηγών δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται. Σχήμα Μία τυφλή στροφή που συνιστά ένα όριο στο οπτικό πεδίο και η επίδρασή του στο πεδίο ασφαλούς μετακίνησης. (Από Gibson, & Crooks, 1938) Επιπλέον, στο έργο τους, οι Gibson & Crooks (1938) θεωρούν ότι το αυτοκίνητο είναι ένα εργαλείο του οποίου η χρήση ήταν η μετακίνηση. Αποτελεί, επίσης, και κάποιου είδους πεδίο που αποφέρει μια ποικιλία από αντιληπτικές υποδείξεις και το οποίο ενθαρρύνει και υποστηρίζει συγκεκριμένες δράσεις. Οι εντυπώσεις που το απαρτίζουν είναι κιναισθητικές, απτικές, και ακουστικές, καθώς και οπτικές, και αλληλεπιδρούν με τις εντυπώσεις από το πεδίου για να παράγουν το σύνολο των υποδείξεων στις οποίες βασίζεται η διεργασία της οδήγησης. Η "αίσθηση" του αυτοκινήτου ή η "συμπεριφορά" του αυτοκινήτου είναι όροι που υποδεικνύουν τι εννοείται από αυτό το συγκεκριμένο πεδίο εμπειρίας. Επιστρέφοντας στα βασικά χειριστήρια του οχήματος, το τρίτο και ίσως το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο χειριστήριο ελέγχου σε ένα όχημα είναι το τιμόνι, που ελέγχει τη διεύθυνση κίνησης του οχήματος και επιτρέπει τον εγκάρσιο έλεγχο της κίνησης, διευκολύνοντας έτσι τον συμβιβασμό ανάμεσα στους στόχους της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης, επιτρέποντας έτσι μία ακολουθία από περάσματα χωρίς την ανάγκη για επιβράδυνση ή ακόμα και την παύση της διαδικασίας. 6

23 Κεφάλαιο 1 - Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς Είναι αυτή η διευκόλυνση που έρχεται με ένα τίμημα. Επιβάλει τη συνεχή στροφή της προσοχής στην οδό, ειδικά σε συνθήκες στις οποίες είναι πιθανόν να εμφανιστούν εμπόδια στο μονοπάτι προόδου του οδηγού. Γενικότερα, κατά τη διάρκεια της οδήγησης το όχημα έχει έναν αρκετά υψηλό βαθμό δυναμικής σταθερότητας αλλά αν δεν γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες διόρθωσης μπορεί ακόμα και να εκτραπεί της πορείας του μέσα από αλλαγές που συμβαίνουν στην οδό ή στις συνθήκες, όπως οι δυνατές πλευρικές ριπές ανέμου. Έτσι, ο οδηγός θα πρέπει να κάνει διαρκώς μικρές διορθωτικές κινήσεις ως προς την κατεύθυνση του οχήματος για να διατηρήσει το όχημα στην πορεία του. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τους Gibson & Crooks (1938, p. 456) το πρωταρχικό έργο της οδήγησης, που ανταποκρίνεται κυρίως στη λειτουργία της καθοδήγησης (steering) ενός αυτοκινήτου, ορίζεται ως "μια σειρά από αντιληπτικά διεπόμενες δράσεις από τον οδηγό, τέτοιου είδους ώστε να διατηρήσει την κατεύθυνση του οχήματος στο μέσο του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης". Με βάση την παραπάνω θεώρηση, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι οι Gibson & Crooks (1938) έδωσαν έναν προάγγελος των μοντέλων κινήτρων, εφόσον αυτά διέπονται από τα κίνητρα της μετακίνησης προς τον προορισμό και της διατήρησης ενός κατώτατου ορίου κινδύνου (risk threshold) τα οποία διέπουν την ασφαλή οδηγική συμπεριφορά. Μια παρατήρηση που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι αν ο οδηγός αποτύχει στο έργο της αποφυγής ενός εμποδίου και χτυπήσει κάτι, το πιθανότερο είναι ότι θα αποτύχει και στον πρωταρχικό στόχο της μετακίνησης από την αφετηρία στον προορισμό. Επιπλέον, αν ο οδηγός επικεντρωθεί αποκλειστικά στην αποφυγή εμποδίων τότε τίθεται ένα ερώτημα για την χρησιμότητα της οδήγησης ενός οχήματος. Εφόσον η μηχανοκίνητη μετακίνηση είναι απλώς, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια επαυξημένη μετακίνηση, αυτό συνεπάγεται ότι για να είναι αποδοτική, η οδήγηση θα πρέπει να είναι γρηγορότερη από το περπάτημα. Ακόμα, αναμφισβήτητο είναι, όπως θα αναφερθεί και στην Υποενότητα 3.2, το γεγονός ότι η σύγκρουση είναι ένα σχετικά σπάνιο συμβάν (αυτό σημαίνει ότι είναι σπάνιο για κάθε μεμονωμένο οδηγό), που συνήθως οδηγεί στην υποτίμηση της σημασίας της. Δυστυχώς, όμως, όταν συμβαίνουν μεγάλα ατυχήματα αλλάζουν εντελώς τη ζωή όσων συμμετέχουν σε αυτά ή ακόμα και την τερματίζουν. Σύμφωνα με τον Hollnagel (2006), η προσέγγιση των Gibson & Crooks (1938) μπορεί σήμερα να φαίνεται απλοϊκή, θα πρέπει, ωστόσο, να εξετάσει κανείς τόσο το περιβάλλον κυκ- 7

Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα μοντέλα οχημάτων διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού.

Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα μοντέλα οχημάτων διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού. Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα μοντέλα οχημάτων διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού. To νέο σύστημα αξιολόγησης του Euro NCAP πιέζει για την υιοθέτηση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης Η Bosch εκτιμά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστική σχεδίαση Διευρυμένο Σύστημα Πλοήγησης για Ποδηλάτες

ιαδραστική σχεδίαση Διευρυμένο Σύστημα Πλοήγησης για Ποδηλάτες ιαδραστική σχεδίαση Διευρυμένο Σύστημα Πλοήγησης για Ποδηλάτες Ανδρεάκου Εύα dpsd09003 Ξυνού Μαρία-Ιωάννα dpsd09053 Πολυζωίδου Αριάδνη dpsd09062 Τζαχσάν Μαριάννα dpsd09071 Χονδρός Λουκάς dpsd09079 Ενόραση

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ITS 2011 Innovation and Society ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ITS 2011 Innovation and Society ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ITS 2011 Innovation and Society ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Σπυροπούλου Λέκτορας, ΕΜΠ Γ.Γιαννής Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ Γενικά Σκοπός Ευφυή συστήματα μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1:

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: Υ.Α. 58930/480 /ΦΕΚ Β' 526/3-5-1999 Άρθρο 26 Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: 1. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

1 Ανάλυση Προβλήματος

1 Ανάλυση Προβλήματος 1 Ανάλυση Προβλήματος 1.1 Η Έννοια Πρόβλημα Τι είναι δεδομένο; Δεδομένο είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή, με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler

4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler 4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler 1) Συχνότητα και διάρκεια ενός ήχου Μια ηχητική πηγή κινείται με ταχύτητα υ s =40m/s πλησιάζοντας έναν ακίνητο παρατηρητή Α. Σε μια στιγμή εκπέμπει έναν ήχο διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Μια διερευνητική μελέτη συμπεριφοράς σε καταστάσεις προσπέρασης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μια διερευνητική μελέτη συμπεριφοράς σε καταστάσεις προσπέρασης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Διπλωματική Εργασία, Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ιούλιος 2010 Μια διερευνητική μελέτη συμπεριφοράς σε καταστάσεις προσπέρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Στουτγάρδη. Στη δεκαετία του '80 η Porsche ανέπτυξε μια παγκόσμια τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος αντιδράσεως.

Ο χρόνος αντιδράσεως. Ο χρόνος αντιδράσεως. Από τη στιγμή που υποπίπτει στην αντίληψή σας κάποιο σήμα ή κάτι που συμβαίνει, μέχρι να ανταποκριθείτε, μεσολαβεί πάντα ένα χρονικό διάστημα, που ονομάζεται χρόνος αντιδράσεως. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η συγκεκριµένη έκδοση του εξοµοιωτή

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Οδηγίες χρήσης 2.1 Δημιουργία λογαριασμού 2.2 Περιβάλλον εργασίας 2.3 Βασικές λειτουργίες 2.3.1 Εισαγωγή (Insert) 2.3.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m).

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ενότητα 2: Causal-loop-diagramming (CLD) για Δυναμικά Συστήματα Μεταφορών Διδάσκων: Γεώργιος Στεφανίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών Πλοήγηση

Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών Πλοήγηση Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών Πλοήγηση Η ενότητα αυτή παρουσιάζει το λογισμικό και σας εξηγεί πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτό. Παρέχει πληροφορίες για κάθε οθόνη, επεξηγεί όλα τα κουμπιά και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Ιωάννης Κ. Αγαπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής medicn driving simulatr Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο εξοµοιωτής οδήγησης βαρέων οχηµάτων της medicn δύναται να καλύψει την εκπαίδευση αρχάριων αλλά και να βοηθήσει στην επανεξέταση των επαγγελµατιών οδηγών. Το βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ!

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! For the Automobile and Society ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, Η φράση «Πριν Οδηγήσεις, Θυμήσου!» αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια πρωτοβουλία σχετικά με την οδική ασφάλεια της FIA Foundation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

V2V: Η Τεχνολογία της GM Μπορεί να Αποτρέψει τα Ατυχήματα

V2V: Η Τεχνολογία της GM Μπορεί να Αποτρέψει τα Ατυχήματα GM Europe Product Development and Technology Communications Adam Opel Haus D-65423 Rüsselsheim Germany Μάρτιος 2007 V2V: Η Τεχνολογία της GM Μπορεί να Αποτρέψει τα Ατυχήματα Η έκτη αίσθηση του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα