ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ"

Transcript

1 23 & 24 Νοεµβρίου 2006 Divani Caravel Hotel (Αίθουσα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ), Αθήνα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ... σελ.2 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. σελ.3 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ..σελ.5 ΧΩΡΟΣ, ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ..σελ.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ...σελ.8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ...σελ.10 ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ....σελ.11 Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ...σελ.12 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ.....σελ.13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ......σελ.16 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....σελ.19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ σελ.21 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ... σελ.22 ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ..σελ.24 ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.....σελ.25 ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ....σελ.27 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ σελ.29 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ....σελ.30 1

2 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ Συντονίστρια: Τζένη Καβουνίδη, ιευθύντρια Ερευνών Ι.ΜΕ.ΠΟ. ιδάσκουσα Κοινωνιολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών υστυχώς είναι ακόµα αρκετά περιορισµένες οι γνώσεις µας για τις µεταναστευτικές ροές. Στη συνεδρία αυτή παρουσιάστηκαν ευρήµατα από έρευνες που υιοθέτησαν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και µεθόδους στη µελέτη των µεταναστευτικών ροών. Οι εισηγήσεις ήταν οι εξής: Β. Κοτζαµάνης, «Οι Αλλοδαποί στην Ελλάδα, µια πρώτη ανάλυση της γεωγραφικής τους διασποράς και της συµβολής τους στις πληθυσµιακές µεταβολές της τελευταίας δεκαετίας ( )» Α. Καπετανόπουλος, «Μεταναστευτικές διαδροµές και διαδικασίες εγκατάστασης γυναικών µεταναστριών στην Ελλάδα: Ενδιάµεσα αποτελέσµατα πανελλήνιας έρευνας του Κέντρου Ερευνών για θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)» Ε. Σιδέρη, «Στα ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Ο φαύλος κύκλος της µετανάστευσης και της διασποράς στους Έλληνες της Γεωργίας» Η εξέταση της γεωγραφικής κατανοµής των αλλοδαπών φανερώνει το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι αλλοδαποί στην επιβράδυνση της ερηµοποίησης τµηµάτων της ελληνικής υπαίθρου και στην ενίσχυση του δηµογραφικού δυναµικού των πιο δυναµικών δήµων και κοινοτήτων της χώρας. Η σύγκριση των πληθυσµιακών πυραµίδων των Ελλήνων, του συνόλου των αλλοδαπών, των Αλβανών, και των Βουλγάρων φανερώνει έντονες διαφοροποιήσεις στην κατά φύλο και ηλικία σύνθεση των επιµέρους πληθυσµών οι οποίες µάλλον εκδηλώνουν διαφορετικές στρατηγικές µετανάστευσης και προθέσεις ως προς τη διάρκεια παραµονής στη χώρα. Για την ανίχνευση µεταξύ άλλων των παραγόντων που διαµορφώνουν τις εισροές γυναικών προς την Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληπτική έρευνα σε µετανάστριες που βρίσκονται σήµερα στη χώρα. Οι περισσότερες ήρθαν µαζί µε κάποιο µέλος της οικογένειας τους αλλά παρατηρήθηκαν έντονες διαφορές ανάλογα µε την υπηκοότητα. Ως προς τις αιτίες για τη µετανάστευση, οι οικονοµικοί λόγοι ήταν κυρίαρχοι. Στην έρευνα αναδείχθηκε ο σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στη στήριξη των νεο-αφιχθέντων µεταναστριών. Το θέµα της διαµόρφωσης των µεταναστευτικών ροών διαπραγµατεύτηκε και από έρευνα ποιοτικού χαρακτήρα. Εθνογραφική έρευνα σε οµογενείς της Γεωργίας ανέδειξε το ρόλο παραγόντων όπως των εκάστοτε ελληνικών πολιτικών προς τους οµογενείς. Η εισήγηση στάθηκε εξέταση µεταξύ άλλων το ρόλο της εθνικής ταυτότητας στη διαµόρφωση των ροών τόσο προς την Ελλάδα όσο πίσω προς τη Γεωργία. Η σύνθεση των εισηγήσεων της συνεδρίας, οι οποίες αξιοποίησαν πολύ διαφορετικές επιστηµονικές µεθοδολογίες, ανέδειξε το διεπιστηµονικό χαρακτήρα της µελέτης του µεταναστευτικού φαινοµένου και ότι πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν κάτι σηµαντικό να προσφέρουν στην κατανόηση του µεταναστευτικού φαινοµένου. 2

3 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Συντονιστής: Χαράλαµπος Κασίµης, Καθηγητής, Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Στη συνεδρία «Παράνοµη Μετανάστευση» παρουσιάστηκαν τρεις εισηγήσεις: Η. Νικολακοπούλου Στεφάνου, «Ελληνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες πολιτικής για τον έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης» Α. Παπαδοπούλου Κούρκουλα, «Λαθροµετανάστευση Μύθοι και πραγµατικότητες» Γ. Μπάκα, «Ο θαλάσσιος δρόµος προς την Ευρώπη: Η είσοδος µεταναστών χωρίς έγγραφα στη Λέσβο» Η πρώτη εισήγηση της κας Νικολακοπούλου-Στεφάνου διερεύνησε το ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης µέσα από τη συζήτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και τη µετανάστευση. Η κα Νικολακοπούλου-Στεφάνου προσδιόρισε το εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου και στη συνέχεια διατύπωσε τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν µια κοινή µεταναστευτική πολιτική (ΚΜΠ). Παρουσίασε το θεσµικό πλαίσιο, που, κατά την άποψή της, κοινοτικοποιεί τη µεταναστευτική πολιτική και έθεσε µια σειρά ερωτήµατα για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας συγκρότησης µιας κοινής πολιτικής στην Ε.Ε. στο τέλος του προγράµµατος της Χάγης το Κατέληξε σηµειώνοντας ότι η κοινοτικοποίηση της πολιτικής ασύλου φαίνεται να έχει προχωρήσει περισσότερο απ ότι η ΚΜΠ της οποίας η τελική κατάληξη δεν γνωρίζουµε ακόµα ποιά θα είναι αφού, απ ότι φαίνεται οι χώρες µέλη εξακολουθούν να εµµένουν σε εθνικές πολιτικές για το ζήτηµα αυτό. Η δεύτερη εισήγηση έγινε από την κα Παπαδοπούλου-Κούρκουλα και αφορούσε στην παρουσίαση έρευνας που πραγµατοποίησε στα πλαίσια του διδακτορικού της για την παράνοµη µετανάστευση Κούρδων στην Ελλάδα στις αρχές του Στόχος της εισηγήτριας ήταν να συζητήσει µια σειρά µύθους γύρω από το φαινόµενο της λαθροµετανάστευσης και να επιχειρήσει να προσεγγίσει την πραγµατικότητα της ελληνικής περίπτωσης. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η παράνοµη µετανάστευση δεν αποτελεί πλέον ένα ατύχηµα της µετανάστευσης, αλλά ένα de facto δρόµο µετανάστευσης για την πλειοψηφία των µεταναστών. Στην Ελλάδα αυξάνεται ο αριθµός των λαθροµεταναστών τα περασµένα 4-5 χρόνια και αφορά πρωτίστως µετανάστες από το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ, Κουρδιστάν και Ιράν οι οποίοι, αντίθετα από ό,τι πιστεύεται, τελικά επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα τελικής εγκατάστασης. Πάντως οι παράγοντες που φαίνεται να καθορίζουν τον προορισµό τους είναι τα οικογενειακά και κοινωνικά δίκτυα, οι συνθήκες της πρώτης εγκατάστασης και η πολιτική υποδοχής στη χώρα µας. Η εισηγήτρια κατέληξε στην άποψη ότι η λαθροµετανάστευση θα πρέπει να αποτελέσει µέρος µιας συνολικότερης πολιτικής για τη διαχείριση της µετανάστευσης που θα ισορροπεί µεταξύ ελέγχου και προστασίας. Η τρίτη εισήγηση έγινε από την κα Μπάκα και αφορούσε αποτελέσµατα έρευνας για τους παράνοµους µετανάστες στη Λέσβο µεταξύ που πραγµατοποιήθηκε µε τη µελέτη των συλλήψεων στο νησί. Και η κα Μπάκα διαπιστώνει την αύξηση της παράνοµης εισόδου, ακόµα 3

4 και στην περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων, σηµειώνοντας ότι η Λέσβος έχει πλέον µετατραπεί σε σηµαντική πύλη εισόδου, αφού το 50% του συνόλου των εισόδων συναντώνται εκεί. Η διακίνηση των µεταναστών γίνεται από οργανωµένα δίκτυα και αποτελεί πλέον µια εξαιρετικά προσοδοφόρα βιοµηχανία. Οι τρόποι εισόδου διαφοροποιούνται µε βάση τους πόρους των µεταναστών. Οι Αφγανοί αποτελούν πάνω από το 50% του συνόλου των συλληφθέντων, ενώ πρόσφατα εµφανίζεται µια αύξηση της συµµετοχής και των Αλγερινών και Παλαιστινίων. Η πλειοψηφία είναι νεαροί µουσουλµάνοι (18-30 ετών), οργανωµένοι σε µικρές οµάδες µε αρχηγό. Όταν συλλαµβάνονται, η µέση διαµονή στα Κέντρα κράτησης διαρκεί τρεις µήνες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο τέλος της περιόδου κράτησης δίνεται προσωρινή άδεια παραµονής από το Υπουργείο Εσωτερικών που διατάσσει τους παράνοµους µετανάστες να εγκαταλείψουν τη χώρα σε 15 ηµέρες για χώρα της επιλογής τους. Είναι προφανές ότι ελάχιστοι εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Η εισηγήτρια καταλήγει τέλος ότι η διαχείριση του προβλήµατος στη Λέσβο, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες, απαιτεί καλύτερο σύστηµα υποδοχής τόσο από πλευράς υποδοµών όσο και ανθρώπινου δυναµικού. 4

5 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Συντονιστής: Αντώνης Μακρυδηµήτρης, Καθηγητής, Τοµέας ιοικητικής Επιστήµης, Σχολή Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης, Πανεπιστήµιο Αθηνών Στη συνεδρία µε θέµα την «Η Περιφερειακή ιάσταση της Μετανάστευσης» (Πέµπτη , ) ανακοινώθηκαν, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, τρεις από τις προβλεπόµενες επιστηµονικές εργασίες και επακολούθησε συζήτηση µε το κοινό. Οι εισηγήσεις ήταν οι εξής: Χ. Κασίµης, Α. Παπαδόπουλος, «Τώρα το παίζουµ όλοι αφεντικά : Ντόπιοι και ξένοι στη σύγχρονη αγροτική Ελλάδα» Θ. Ιωσιφίδης, Θ. Κίζος,. Παπαγεωργίου, Αικ. Μαλλιωτάκη, Η. Πετράκου, «Κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των µεταναστών στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδος: Αγορά εργασίας και κοινωνική αναπαραγωγή» Π. Κοσµάς, «Τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών µεταναστών στην Ελλάδα» Οι εισηγητές ανέδειξαν επιµέρους διαστάσεις του ζητήµατος, µε βάση αντίστοιχα πορίσµατα της έρευνάς τους και επεσήµαναν συναφή προβλήµατα. Ιδίως εξετάστηκε η διείσδυση µεγάλων τµηµάτων του µεταναστευτικού πληθυσµού, κατά την πρώτη µάλιστα χρονική περίοδο εκδήλωσης του φαινοµένου, στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας. Επισηµάνθηκε σχετικά το φαινόµενο της ανάδειξης µιας «νέας αγροτικής τάξης» µε δυναµικό και εξελισσόµενο χαρακτήρα, αλλά και προοπτικές σε ποικίλους τοµείς. Συναφώς εξετάστηκε η προοπτική απασχόλησης του µεταναστευτικού πληθυσµού και στον δευτερογενή ή και τριτογενή τοµέα των υπηρεσιών της οικονοµίας. Επισηµάνθηκαν τα σχετικά εµπόδια ιδίως από µέρους της γραφειοκρατίας των δηµοσίων υπηρεσιών έναντι µεταναστών που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον χώρο του εµπορίου και συναφών υπηρεσιών. Το πρόσκοµµα της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, αλλά και η δυσκολία επαφής µε τον διοικητικό µηχανισµό σε συνδυασµό µε την από µέρους του µεταναστευτικού πληθυσµού χαµηλή εξειδίκευση, εξηγεί ως έναν τουλάχιστον βαθµό τα σχετικά προβλήµατα. Αυτά µπορεί σε τελευταία ανάλυση να µην οφείλονται τόσο σε ξενοφοβικές στάσεις ή σύνδροµα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά ίσως και σε εγγενή γραφειοκρατικά ανακλαστικά της δηµόσιας διοίκησης που δεν διαθέτει ανάλογη δυνατότητα προσαρµογής στις ιδιαίτερες ανάγκες του ευάλωτου κοινωνικά και ψυχολογικά µεταναστευτικού πληθυσµού. Για τους λόγους αυτούς, η δηµόσια σφαίρα τείνει ορισµένες φορές να δίνει την εικόνα µιας µονολιθικότητας και να προβάλλει έναν «µονολογικό» χαρακτήρα, που δυσχεραίνει την οµαλή επικοινωνία και τις προοπτικές συµµετοχής στην οικονοµική και κοινωνική ζωή όλων των πολιτών και ανθρώπων στη χώρα. Κατά συνέπεια, τα κρίσιµα και θετικά γνωρίσµατα του κράτους δικαίου, τις αντιπροσωπευτικής αρχής, της κοινωνίας των πολιτών και της ανοιχτής οικονοµίας και κοινωνίας δεν αξιοποιούνται όσο τούτο θα ήταν δυνατόν και ευκταίον από µεγάλα τµήµατα του µεταναστευτικού πληθυσµού στη χώρα. Υπό την έννοια αυτή, η εφαρµογή της 5

6 µεταναστευτικής πολιτικής από την πολιτεία ενδείκνυται να λάβει υπόψη τα παραπάνω και να βελτιστοποιήσει θεσµούς και διαδικασίες ενδυνάµωσης και ποιοτικής αναβάθµισης της συµµετοχής των µεταναστών στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας. 6

7 ΧΩΡΟΣ, ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Συντονίστρια: Μ. Γ. Λίλυ Στυλιανούδη, Νοµικός Ανθρωπολόγος ιευθύντρια Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδηµία Αθηνών Στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν τρεις εισηγήσεις, όπου πρώτη ήταν η εισήγηση των κκ. Αράπογλου και Σαγιά µε τίτλο «Αστική διάχυση και διαχωρισµός των µεταναστών στον περιαστικό χώρο της µητροπολιτικής Αθήνας». Σύµφωνα µε τους οµιλητές, το σύστηµα γη κατοικία ορίζει σε βάση επαγγελµατικών και ταξικών δυνατοτήτων την εναλλαγή δύο προτύπων διαχωρισµού, της «επιλεκτικής χωρικής αφοµοίωσης» και του «αποκεντρωµένου διαχωρισµού». Τα δύο αυτά πρότυπα της εγκατάστασης και απασχόλησης των µεταναστών είναι αποτέλεσµα της αστικής επέκτασης και της διάχυτης ανάπτυξης. Η δεύτερη παρουσίαση των κκ. Μαράτου Αλιπράντη και Βόνδα µε τίτλο «ηµιουργώντας γέφυρες: Άτυπα κοινωνικά δίκτυα και γυναίκες µετανάστριες στην Ελλάδα» αναλύει και παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι γυναίκες µετανάστριες κάνοντας χρήση των συγγενικών, φιλικών ή οµοεθνών άτυπων δικτύων φτάνουν στην Ελλάδα, εγκαθίστανται, βρίσκουν στέγη και εργασία. Η ύπαρξη των δικτύων αυτών προσδίδει αισθήµατα ασφάλειας, αλληλεγγύης και κοινότητας στις µετανάστριες, αυξάνοντας το κοινωνικό τους κεφάλαιο. Και τέλος, η τρίτη παρουσίαση της κας Λαυρεντιάδου µε τίτλο «Αυτόχθονες, αλλοδαποί µετανάστες και µετανάστες της ελληνικής διασποράς: Κοινοί τόποι, παράλληλες διαδροµές» εξετάζει τις χωρικές διαδροµές στους τόπους διέλευσης των τριών αυτών οµάδων στο µητροπολιτικό χώρο της αθηναϊκής πρωτεύουσας. Ζώντας στον ίδιο χώρο, η κάθε οµάδα επιλέγει τη δική της διαδροµή, αποτυπώνοντας τες στο χώρο. Και µ αυτόν τον τρόπο ένας ιδιότυπος χάρτης χωρικών δικτύων εµφανίζεται στα µάτια του ερευνητή. Σε µια σύνθεσή τους, έτσι όπως προέκυψε και από τη συζήτησή που ακολούθησε, και οι τρεις αυτές οµιλίες, χρησιµοποιώντας τη σχέση χώρος κοινωνική οµάδα κίνηση ιδωµένη από την επιστηµονική οπτική της κάθε µίας, ουσιαστικά υπέδειξαν ένα ήπιο µοντέλο διάχυσης του µεταναστευτικού πληθυσµού που ακολουθεί την ελληνική κοινωνία, διαρθρωµένο στο δικό της πρότυπο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο χώρο. Το κοινωνικό χωρικό αυτό πρότυπο επιτρέπει την «επιλεκτική χωρική αφοµοίωση», τις χωρικές διαδροµές εγκατάστασης και εργασίας και τις χωρικές συµπεριφορές, σχηµατίζοντας χωρικά δίκτυα ή χρησιµοποιώντας κοινωνικά δίκτυα, όπως αυτά ανιχνεύονται στους υπό εξέταση πληθυσµούς. 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Συντονιστής: Μιχάλης αµανάκης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης Εργαστήριο ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε ΙΑΜΜΕ) Στην εν λόγω συνεδρία έγιναν οι ακόλουθες τέσσερις εισηγήσεις: A. Nebel, Μ. Ντάβου, «Προς την πολυγλωσσία: Πώς οι πεποιθήσεις, οι στάσεις και τα κίνητρα επηρεάζουν την εκµάθηση της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας» Η. Παπαγεωργίου, «Οι τάξεις Ελληνικών για ενήλικες ως χώρος για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών» Σ. Τσουκαλάς, Π. Παπαγεωργίου, Σ. Ρετάλης, «Προσδιορίζοντας δείκτες αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων µεταναστών στην Ελλάδα» Γ. Αλτουχόβα, Μ. Βασιλάκου, Π. Μπώκου, «Μαθαίνοντας να ζούµε µαζί» Απ αυτές τις εισηγήσεις οι δύο πρώτες αναφέρονται στην εκµάθηση της Ελληνικής σε Τάξεις Ενηλίκων, η τέταρτη στο ιαπολιτισµικό Σχολείο Αθηνών (Πλατεία Βάθης) και η τρίτη στην ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης της αποδοτικότητας χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων Συγκεκριµένα, στην πρώτη εισήγηση πρόκειται για µια εµπειρική έρευνα µε στόχο τη διερεύνηση: 1. των κινήτρων για εκµάθηση της Ελληνικής 2. της στάσης των ενηλίκων έναντι της Ελληνικής και 3. του αν η στάση επηρεάζει την εκµάθηση της γλώσσας. Η έρευνα έγινε το 2006 στην Ελληνοαµερικανική Ένωση Αθηνών σ ένα δείγµα 95 µαθητών (γυναικών) και έδειξε ότι τα µέλη του δείγµατος είχαν µια θετική στάση έναντι της Ελληνικής και την µάθαιναν για λόγους επικοινωνίας, αλλά και για καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας. Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι τα ίδια άτοµα δήλωσαν πως όταν βρίσκονται σε πολυεθνοτικές παρέες χρησιµοποιούν περισσότερο την Αγγλική ως κώδικα επικοινωνίας. Αυτή η συµπεριφορά της εν λόγω οµάδας ίσως ερµηνεύεται και από το γεγονός ότι πρόκειται για µια οµάδα που µάθαινε Ελληνικά στην Ελληνοαµερικανική Ένωση καταβάλλοντας και δίδακτρα. Η δεύτερη εισήγηση αναφέρεται επίσης στην εκµάθηση της Ελληνικής, άλλα σε φορείς που δεν απαιτούν δίδακτρα, πράγµα που παραπέµπει µάλλον σε µια άλλη, κοινωνικής σύνθεσης, οµάδα ενήλικων µαθητών. Και σ αυτή την περίπτωση πρόκειται για µια έρευνα που όµως ήταν ποιοτική και είχε ως εργαλείο την ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του κοινωνικού νοήµατος που έχουν οι Τάξεις Ελληνικών για τους µαθητές τους, καθώς και η συµβολή αυτών των Τάξεων στην κοινωνική ένταξη των µεταναστών µαθητών τους. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των 20 µελών του δείγµατος (µαθητών και διδασκόντων), οι Τάξεις δεν είναι απλώς ένας χώρος εκµάθησης της γλώσσας, αλλά ένας κοινωνικός χώρος συνάντησης και αλληλεπίδρασης. Γι αυτό οι Τάξεις αυτές πρέπει να λειτουργούν σ αυτό το πνεύµα και οι µαθητές τους να αντιµετωπίζονται ολιστικά. Επίσης, 8

9 πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποβοηθούνται οι µαθητές σε συµµετοχικές δραστηριότητες εκτός τάξης, µε τη συµµετοχή ή µη και του διδάσκοντος. Στη τέταρτη εισήγηση εκτός από στοιχεία που αναφέρθηκαν και αφορούν στους µαθητές και στη λειτουργία των ιαπολιτισµικών Σχολείων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Σχολή Γονέων στην οποία συµµετείχαν οι γονείς των αλλοδαπών και µη µαθητών του σχολείου. Οι πλούσιες δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι γονείς, όπως για παράδειγµα ένα διαπολιτισµικό φεστιβάλ συνέβαλαν αποφασιστικά όχι µόνο στην αλληλογνωριµία, αλλά και στη διασύνδεση του σχολείου µε την κοινότητα. Και σ αυτή την περίπτωση, λοιπόν, όπως και στην προηγούµενη φάνηκε πως οι συµµετοχικές δραστηριότητες συµβάλλουν αποφασιστικά στην κοινωνική ένταξη και ενισχύουν την κοινωνική επικοινωνία, αλληλεγγύη κα συνοχή. Η τρίτη εισήγηση δεν αναφέρεται σε θέµατα γλώσσας και ένταξης, αλλά στην αξιολόγηση των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που έχουν ως σ τόχο την εκµάθηση της Ελληνικής και την κοινωνική ένταξη των µεταναστών. Οι εισηγητές έχουν επεξεργασθεί έναν συγκεκριµένο τύπο, για την αξιολόγηση και µέτρηση της απόδοσης της επένδυσης. Ο δείκτης ROI (Return On Investment) είναι ένα εργαλείο που µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε πρόγραµµα για την αποτίµηση των οικονοµικών του διαστάσεων, όχι όµως των µαθησιακών και λοιπών διαστάσεων. Από τη συζήτηση που ακολούθησε αναφάνηκε ότι η συζήτηση ως προς τα θέµατα που εθίγησαν από του εισηγητές είναι ακόµα στην αρχή και ότι υπάρχει ένα έλλειµµα γενικότερης πληροφόρησης, αλλά και αλληλοενηµέρωσης των ασχολουµένων µε τα θέµατα της µετανάστευσης, παρά τα σηµαντικά βήµατα των τελευταίων ετών. Το σηµαντικότερο ωστόσο στοιχείο που αναδείχτηκε και από τη συζήτηση και που θίχθηκε κυρίως στη δεύτερη και στη τέταρτη εισήγηση είναι το ζήτηµα της αναγνώρισης του µετανάστη και η παροχή σ αυτόν συµµετοχικών ευκαιριών. Οι Τάξεις Ελληνικών για ενήλικες δεν είναι απλώς χώρος µετάδοσης γλωσσικών δεξιοτήτων, αλλά κοινωνικός χώρος συνάντησης και αλληλεπίδρασης και κατά συνέπεια σηµαντικός παράγοντας κοινωνικής ένταξης των µεταναστών. Μ άλλα λόγια, η γλωσσική διδασκαλία είναι τότε αποδοτική, όταν συνδέεται µε κοινωνικές ανάγκες του ατόµου, καθώς και µε δραστηριότητες και περιεχόµενα που στοχεύουν στην αναγνώριση και ενεργοποίηση του ατόµου και µέσα απ αυτή τη διαδικασία στην κοινωνική ένταξή του. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η εκµάθηση της Ελληνικής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Θα πρέπει, λοιπόν, να ενταχθούν σχετικά µέτρα και στο ΚΠΣ, δεδοµένου µάλιστα ότι και νεοµετανάστες υπάρχουν και η διαδικασία της οικογενειακής συνένωσης δεν έχει ολοκληρωθεί. 9

10 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Συντονιστής: Νίκος Μουζέλης, Επίτιµος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Λονδίνου (LSE) Στη συνεδρία παρουσιάστηκαν οι εξής εισηγήσεις: Κ. Ι. Καβουλάκος, «Οργανώσεις µεταναστών: Μορφές διεκδίκησης δικαιωµάτων» Α. Καρυτιανός, «Παράλληλες κοινωνίες: Οµολογία αποτυχίας ή σταθµός στο ταξίδι της ένταξης;» Ν. Παπαδάκης, Γ. Φραγκούλης, Ε. Κυρίτση, «Ενσωµάτωση και µεταναστευτική πολιτική. ιεθνείς πρακτικές, θεωρητικά διλήµµατα και προκλήσεις για την ελληνική περίπτωση» Σ. Βλαχόπουλος, «Κοινωνική διερµηνεία: Η µεγάλη άγνωστη» Στην εισήγηση του κ. Καβουλάκου έγινε ανάλυση των διαφόρων µορφών οργάνωσης των µεταναστών, καθώς και µορφών διεκδίκησης δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας, οι διάφορες οργανώσεις και κινητοποιήσεις συνήθως δεν είναι αποτελεσµατικές, γιατί οι µετανάστες δεν έχουν δικαίωµα ψήφου ούτε νοµιµότητα, αλλά ούτε και υλικούς πόρους. Σύµφωνα µε την εισήγηση του κ. Καρυτιανού, οι µεταναστευτικές κοινωνίες της Ελλάδας δεν αποτελούν γκετοποιηµένες µονάδες (παράλληλες κοινωνίες). Η µόνη ίσως σχετική εξαίρεση είναι η µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης. Στην εισήγηση των κκ. Παπαδάκη, Φραγκούλη και Κυρίτση σηµειώθηκε η αποτυχία της µεταναστευτικής πολιτικής που στοχεύει στην ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει χάσµα µεταξύ της ρητορείας (ισωτική ενσωµάτωση) και της πραγµατικότητας (αποκλεισµός). Στην εισήγηση του κ. Βλαχόπουλου αναπτύχθηκε η έννοια της κοινωνικής διερµηνείας. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη κοινωνικών διερµηνέων στη χώρα µας (διερµηνέων ξένων που έχουν σχέσεις / συναλλαγές µε το ελληνικό κράτος). 10

11 ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Συντονιστής: Βασίλειος Καρύδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Στη συνεδρία αυτή παρουσιάστηκαν οι εξής εισηγήσεις: Κ. Καφέτσιος, Π. Λυδάκη, Α. Γουρνιεζάκη, Α. Χαλαµπαλάκη, Ε. Λεµπέσης, «Υποκειµενική ευηµερία και συναίσθηµα στην καθηµερινή κοινωνική αλληλεπίδραση δύο οµάδων µεταναστών» Ν. Καµπέρη, «Μικτοί γάµοι: Πραγµατικότητες, δυνατότητες και προϋποθέσεις στην περίπτωση γυναικών από την Αλβανία. Μια εµπειρική έρευνα στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας για την περίοδο » Β. Παπαγεωργίου, «Η βίωση της ετερότητας και η διαχείριση της πολιτισµικής διαφοράς: Η περίπτωση µιας οµάδας µεταναστών από την Αλβανία σε µια ελληνική πόλη» Χ. Ζάχου, Ε. Καλεράντε, «ιαγενεακές απεικονίσεις του εαυτού των Αλβανίδων µεταναστριών: Μια φαινοµενολογική προσέγγιση» Οι εισηγήσεις, οι οποίες είχαν αλληλοσυµπληρωµατικό χαρακτήρα, διερεύνησαν την καθηµερινή αλληλεπίδραση των µελών της µεταναστευτικής κοινότητας τόσο µε τον ντόπιο πληθυσµό όσο και στο εσωτερικό της µεταναστευτικής κοινότητας στις καθηµερινές τους σχέσεις και συναλλαγές, αλλά και την οικογένεια. Επιχειρήθηκε επίσης, η καταγραφή της υποκειµενικής πρόσληψης των µεταναστών ως προς την ταυτότητα, τις αναγκαίες λειτουργικές διευθετήσεις, τα συναισθήµατα και τις προσδοκίες. Σηµαντική ερευνητική παράµετρο αποτέλεσε η διερεύνηση των οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ διαφορετικών εθνοτικών οµάδων µεταναστών, όπως Αλβανών / Βορειοηπειρωτών και Βουλγάρων. Τα ευρήµατα τονίζουν την πολυπλοκότητα του ζητούµενου της ενσωµάτωσης των µεταναστών, καθώς διαπιστώνονται αντίρροπες δυνάµεις στο κοινωνικό µικρο επίπεδο που προσδίδουν αντιφατικό χαρακτήρα τόσο στη συµπεριφορά του ντόπιου πληθυσµού όσο και (κυρίως) στην υποκειµενική πρόσληψη των µεταναστών για τον αυτοπροσδιορισµό τους στην ελληνική κοινωνία. Σηµαντική παράµετρο αποτελεί η έµφυλη διάσταση, καθώς οι γυναίκες καλούνται να διαχειριστούν πολλαπλούς ρόλους στις νέες συνθήκες µίας νεωτερικής κοινωνίας. Αυτό γίνεται πιο ανάγλυφο κατά τη διερεύνηση των στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών της δεύτερης γενιάς µεταναστών. Αποδεικνύεται ότι οι εµπειρικές έρευνες πεδίου αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για την αναγκαία θεωρητική σύνθεση που θα συµβάλει στην επεξεργασία ενός ρεαλιστικού µοντέλου ενσωµάτωσης που θα υπαγορεύει στη συνέχεια τις επιµέρους όψεις της µεταναστευτικής πολιτικής σε βάθος χρόνου. 11

12 Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Συντονιστής: Ιωάννης Πανούσης, Καθηγητής Εγκληµατολογίας, Τµήµα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήµιο Αθηνών Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στη συνεδρία αυτή ήταν: Π. Παπαρούνα, «Η µετανάστευση στην Ελλάδα, ως διαµορφωτής της ελληνικής κοινωνίας µέσω του ελληνικού τύπου» Γ. Κρητικός, «Αναπαραστάσεις του ελληνικού χώρου στο χάρτη του µυαλού µεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση» Α. Γαβριελάτος, «Ρωσόφωνες και πακιστανικές εφηµερίδες στην Αθήνα» Λαθροµετανάστευση, Μεταναστευτική Πολιτική και Εγκληµατικότητα αποτελούν τα κύρια θέµατα ειδησεογραφίας του ελληνικού τύπου. Έτσι, η διαµόρφωση και διακίνηση των αρνητικών στερεοτύπων στην κοινή γνώµη γίνεται σχεδόν ανεπαίσθητα µε την απλή ανάγνωση (µέσω της ελληνοκεντρικής µατιάς) των σελίδων των εφηµερίδων. Γι αυτό χρειάζεται να υπάρχουν πηγές πληροφόρησης που να προέρχονται από τους ίδιους. Στήλες κοινού ενδιαφέροντος κρίνονται απαραίτητες. Οι µετανάστες µαθαίνουν ελληνικά µόνοι τους, ονειρεύονται να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά, δεν πιστεύουν ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές, δε θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής, εκπαιδεύονται πολιτισµικά από τα Media. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του «χάρτη του µυαλού» που κατασκευάζουν οι µετανάστες. Οι εφηµερίδες που κυκλοφορούν από τους ίδιους για τους ίδιους (π.χ. ρωσόφωνες, πακιστανικές εφηµερίδες) έχουν θεµατολογία που σχετίζονται µε τη χώρα προέλευσής τους και τις παραδόσεις τους. 12

13 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Συντονίστρια: Λάουρα Μαράτου Αλιπράντη, ιδάκτωρ Κοινωνιολογίας ιευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) Στο πλαίσιο της συνεδρίας ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ τονίστηκε ότι από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του µεταναστευτικού φαινοµένου σήµερα είναι η συνεχώς αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών. Πράγµατι, µέχρι τη δεκαετία του 80 ο µόνος τύπος µετανάστευσης που συνδεόταν µε τις γυναίκες ήταν αυτός της οικογενειακής επανένωσης, δηλαδή των γυναικών που µετανάστευαν για οικογενειακούς λόγους. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία εµφανίζεται, λοιπόν, η τάση για αυτόνοµη µετανάστευση των γυναικών. Έτσι, όλο και περισσότερες γυναίκες σήµερα µεταναστεύουν µόνες τους ως αρχηγοί νοικοκυριών και οικονοµικά ενεργά υποκείµενα, ενώ λιγότερες σε σχέση µε το παρελθόν, µεταναστεύουν ως εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας ακολουθώντας τους συζύγους τους. Η νέα αυτή εξέλιξη έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία µε τον όρο «θηλυκοποίηση της µετανάστευσης». Στο πλαίσιο της συνεδρίας παρουσιάστηκαν 4 µελέτες που διερευνούν την έµφυλη διάσταση της µετανάστευσης και αναλύουν διάφορες πτυχές και βιώµατα γυναικών µεταναστριών µέσα από ποιοτικές και ποσοτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη εισήγηση των κκ. Άννας Ιορδανίδου (ΚΕΘΙ) και Ιωάννας Πορφύρη (ΚΕΘΙ) µε τίτλο «Συνθήκες διαβίωσης των γυναικών µεταναστριών στην Ελλάδα: Στέγαση και καθηµερινά προβλήµατα» παρουσιάστηκαν ευρήµατα από την Πανελλήνια Έρευνα του ΚΕΘΙ που έγινε σε δείγµα 612 γυναικών µεταναστριών. Όπως διαπιστώθηκε, τα προβλήµατα των γυναικών του δείγµατος έχουν σχέση κυρίως µε τη γραφειοκρατία όσον αφορά στην απόκτηση άδειας παραµονής και τα εργασιακά ζητήµατα, δηλαδή τις δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, ιδίως νόµιµης και στις χαµηλές αποδοχές για τη ζωή στην Ελλάδα. Αξίζει, επίσης, να επισηµανθεί, ότι οι γυναίκες µετανάστριες αναφέρθηκαν σε ιδιαιτέρα χαµηλά ποσοστά στην αρνητική συµπεριφορά των Ελλήνων. Ως προς τη στέγαση, η πλειοψηφία των µεταναστριών ζει µε ενοίκιο, 85.1%, ενώ µόνο 10.5% διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία µε επικρατέστερες τις Αλβανίδες. Το κόστος του ενοικίου παρουσιάζεται εξάλλου αρκετά υψηλό εφόσον η µια στις δύο γυναίκες µετανάστριες καλείται να διαθέσει το µισό εισόδηµά της για να το καλύψει. Στην εισήγηση της κας Ελένης Καµπούρη µε τίτλο «Φύλο, Μετανάστευση και Καθηµερινή Ζωή: Σκιαγραφώντας τις Εµπειρίες Οικιακών Βοηθών από την Αλβανία στην Αθήνα» µέσα από τις συζητήσεις µε οκτώ οµάδες εστιασµένης συζήτησης µε οικιακούς βοηθούς από την Αλβανία και τις εργοδότριες τους επιχειρείται η διερεύνηση των εµπειριών των γυναικών σε σχέση µε τον χώρο και τον χρόνο. Όπως επισηµαίνεται, ο χώρος και ο χρόνος της εργασίας «καταλαµβάνουν» το µεγαλύτερο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής τους. 13

14 Παράλληλα, αναφέρεται ότι η πρόσληψη της µετανάστευσης σαν «κοινωνική απειλή», συνδέεται κυρίως µε την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισµό από το «δηµόσιο χώρο» λόγω γλώσσας, πολιτικών διακρίσεων, ρατσισµού ή κοινωνικών και πολιτισµικών διαφορών. Το δίπολο «θηλυκός-ιδιωτικός»/«αρσενικός-δηµόσιος» χώρος αποτελούν µεταφορικούς χώρους που λειτουργούν δυναµικά στη διαµόρφωση ταυτοτήτων, αλλά δεν µπορούν να θεωρούνται σαν φυσικές αξίες και να ταυτίζονται µε το χώρο και το χρόνο γενικότερα. Η εισήγηση της κας Αγγελικής Αθανασοπούλου αναφέρεται και πάλι στις «Αλβανίδες έµµισθες οικιακές εργαζόµενες στην Αθήνα: ιαχείριση της εργασιακής και έµφυλης ταυτότητα» και βασίζεται σε επιτόπια έρευνα (20 συνεντεύξεις) που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα περιοχές του κέντρου και των νότιων προαστίων- µε Αλβανίδες έµµισθες οικιακές εργαζόµενες. Όπως επισηµαίνεται, µε την πάροδο του χρόνου, εντοπίζονται αλλαγές στον τρόπο που συνδέονται οι γυναίκες µε την έµµισθη οικιακή εργασία. Οι γυναίκες αυτές αλλάζουν προς όφελός τους, τους όρους της έµµισθης οικιακής εργασίας, µετακινούµενες αρχικά από τον ένα/ µία εργοδότη/τρια στους πολλούς/ές, από τη φροντίδα ηλικιωµένων ατόµων στην καθαριότητα, από την ολοήµερη απασχόληση στην απασχόληση συγκεκριµένων ωρών και από το µηνιαίο µισθό στο µεροκάµατο και σε µια µορφή κατ αποκοπή εργασίας και πληρωµής, στο συνδυασµό πρωινής και απογευµατινής εργασίας, από τη εξάρτηση στην αυτονόµηση. Το παρελθόν αφορά στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους και χαρακτηρίζεται ως περίοδος δυσκολιών, ελλείψεων, ανάγκης. Με την πάροδο του χρόνου οι γυναίκες από την Αλβανία, βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, ενώ η αποδοχή της µετανάστριας από την ελληνική οικογένεια βασίζεται στην υπόθεση για τη «δεδοµένη» της ταύτιση µε παραδοσιακά αξιακά σχήµατα ως απόρροια της θέσης της στην αλβανική οικογένεια. Όπως επισηµαίνεται, τις µετανάστριες από την Αλβανία δεν τις απασχολεί µόνο το ζήτηµα της επιβίωσης αλλά και το ζήτηµα της συµµετοχής στον ελληνικό τρόπο ζωής και της πρόσβασης στα «σύµβολα της µεταναστευτικής επιτυχίας». Κι ένα τέτοιο είναι η απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Σύµφωνα µε αυτή τη λογική, δεν αρκεί να αγοραστεί ένα σπίτι, αλλά έχει σηµασία και πώς θα επιπλωθεί, θα εξοπλιστεί, να είναι όλα καινούρια, αγορασµένα. Οι προσδιορισµοί καινούρια, αγορασµένα επιβεβαιώνουν τη ρήξη µε το παρελθόν, µε τα πρώτα χρόνια της µετανάστευσής τους, όταν δεν είχαν χρήµατα και δέχονταν ό,τι τους έδιναν οι διάφοροι γνωστοί τους Έλληνες. Η εισήγηση της κας Γαβριέλας Λαζαρίδου µε τίτλο: «Παράνοµη µετανάστευση προς την Ελλάδα: Εµπειρίες από γυναίκες που δουλεύουν ως αποκλειστικές νοσοκόµες, οικιακοί βοηθοί και στη βιοµηχανία του σεξ» αναφέρεται στις εµπειρίες των παράνοµων µεταναστριών που ζουν στη χώρα µας και οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας είτε ως αποκλειστικές νοσοκόµες είτε ως οικιακοί βοηθοί είτε στη βιοµηχανία του σεξ (εφόσον κι αυτές κατά ένα τρόπο φροντίζουν τις ανάγκες των ανδρών). Τονίζεται ότι η εργασία τους χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια, ανασφάλεια, αβεβαιότητα και παραβιάσεις των βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων. 14

15 Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας συνεδρίας αναδεικνύουν τα προβλήµατα, τις συνθήκες διαβίωσης, τις εµπειρίες, καθώς και τα βιώµατα των γυναικών µεταναστριών που ζουν στη χώρα µας. Οι µελέτες δεν αναφέρονται µόνον στις αρνητικές πλευρές και εµπειρίες της µεταναστευτικής διαδικασίας. Αντίθετα, υπογραµµίζουν τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών ζωής και την αποµάκρυνση των γυναικών από την αρχική κατάσταση ανάγκης, το ζήτηµα της συµµετοχής τους στον ελληνικό τρόπο ζωής και της πρόσβασης στα «σύµβολα της µεταναστευτικής επιτυχίας», καθώς και την επιθυµία τους για απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Σηµαντικό ζήτηµα αποτελεί ωστόσο η συστηµατική αποσιώπηση της διάστασης του φύλου, πράγµα που διαµορφώνει νέες ανισότητες στη µεταναστευτική διαδικασία. Σχετικά µε τις πολιτικές για τη µετανάστευση επισηµαίνεται ότι αν και στη χώρα µας ακολουθούνται οι διεθνείς τάσεις, εντούτοις η διάσταση του φύλου δεν εισέρχεται στις διαδικασίες διαµόρφωσης της µεταναστευτικής πολιτικής καθώς: 1. το ζήτηµα της γυναικείας µετανάστευσης δεν καταλαµβάνει σηµαντικό κοµµάτι των σχετικών ρυθµίσεων και συζητήσεων (πρόκειται δηλαδή κατά κανόνα για αποσπασµατικές αναφορές στις γυναίκες µετανάστριες) 2. τόσο στις γενικές διατάξεις του νόµου, όσο και στις συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα στη Βουλή το υποκείµενο της µετανάστευσης είναι αρσενικό. Όταν η συζήτηση αφορά γυναικεία υποκείµενα υιοθετούνται κατά κόρον έµφυλα στερεότυπα. 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Συντονιστής: Θεόδωρος Λιανός, Καθηγητής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συνεδρία: Χ. Νίκας, «Η αποταµιευτική συµπεριφορά και τα εµβάσµατα των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα» - Οι αλβανοί µετανάστες έχουν υψηλή ροπή προς αποταµίευση (Μ.Ο ευρώ/ έτος) - Οι αλβανοί µετανάστες (43%) εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τα ανεπίσηµα κανάλια µεταφορά εµβασµάτων. - Τα εµβάσµατα χρηµατοδοτούν κυρίως την κατανάλωση. Αν επενδύονταν, θα µπορούσαν να συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της Αλβανίας. - Λόγω του µεγέθους τους υπάρχουν ζητούµενα και πεδίο για µέτρα πολιτικής για την αξιοποίησή τους και για την Ελλάδα. Α. Κόντης, Θ. Μητράκος, Σ. Ζωγραφάκης, «Οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία» - Η συµβολή των µεταναστών στα µακρο οικονοµικά µεγέθη είναι θετική (στο ΑΕΠ, στις επενδύσεις, στη κατανάλωση). - Όσο αυξάνεται ο βαθµός ενσωµάτωσής τους τόσο θετικότερη γίνεται αυτή η συµβολή. - ηµιουργούνται σηµαντικά αναδιανεµητικά αποτελέσµατα. Τα φτωχά νοικοκυριά αντιµετωπίζουν µειώσεις στα πραγµατικά τους εισοδήµατα, έναντι των µεσαίων και πλούσιων νοικοκυριών. - Οι θέσεις απασχόλησης που εγκαταλείπουν οι µετανάστες δεν µεταφράζονται σε αντίστοιχες θέσεις που θα καλύψουν οι Έλληνες (δεν εξετάζουµε την υπόθεση ότι οι Έλληνες δέχονται να τις καλύψουν). Μ. Οικονόµου, Π. Ζαµπέλης, Η. Πετράκου, Α. Κόντης, Π. Νικολόπουλος, «Μετανάστες και κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα: Μια αναλογιστική µελέτη για τις συντάξεις» Σε δείγµα αλλοδαπών για τους οποίους υπήρχαν πλήρη στοιχεία, δηλαδή ηλικία, φύλο, ασφαλιστικός φορέας στον οποίο ανήκουν, επάγγελµα, έγινε αναλογιστική µελέτη. Ειδικότερα ερευνήθηκε και παρουσιάστηκε σε βάθος χρόνου και σε ετήσια βάση ο λόγος των αναµενόµενων παροχών που είναι δυνατόν να καταβάλουν σε ασφαλιστικούς φορείς ως προς τις αναµενόµενες εισφορές που είναι δυνατό να καταβληθούν από τους εργαζοµένους. Σύµφωνα προς τα πρώτα συµπεράσµατα ως προς τη µελέτη φαίνεται ότι για µια περίοδο ως και ετών, οι µετανάστες θα «τροφοδοτούν» τους φορείς µε εισφορές χωρίς παράλληλα να «αξιώνουν» κάποια παροχή. ιότι: 1) έχουν χρονικό ορίζοντα µεγάλο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, 2) έχουν ενταχθεί µε λιγότερο ευνοϊκούς όρους λόγω των νέων 16

17 ασφαλιστικών νόµων, 3) είναι δυνατόν πριν θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα να επαναπροσδιορισθούν. Η συµβολή των µεταναστών είναι θετική, δεν είναι όµως η λύση το πρόβληµα της κοινωνικής ασφάλισης. Λάουρα Μαράτου Αλιπράντη, Ερίκ Γκαζόν, «Μετανάστευση και κοινωνική ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα ασφαλιστικών ταµείων και της έρευνας ΕΣΥΕ/ EKKE EU SILC» Με βάση τα δεδοµένα της EΣΥΕ / EU / SILC δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση των δηµόσιων κοινωνικών υπηρεσιών διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ αλλοδαπών και γηγενών. Ούτε στερούνται αλλά ούτε ωφελούνται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Νοσοκοµείο και τα Κέντρα Υγείας, τις υπηρεσίες φροντίδας βρεφών και παιδιών και τις υπηρεσίες του ΟΑΕ τουλάχιστον. Η πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες κυµαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα. Ασφαλώς, µόνο η σε βάθος διερεύνηση της χρήσης των δηµόσιων υπηρεσιών θα µπορούσε να µας αποκαλύψει τις ανισότητες σε ό,τι αφορά την πραγµατική χρήση ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση και την προέλευση. Ωστόσο, ένα σηµαντικό θέµα είναι η ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους αλλοδαπούς. Όλοι δηλώνουν ότι υποστηρίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό από το προσωπικό τους οικογενειακό φιλικό δίκτυο τόσο σε περίπτωση οικονοµικής ανάγκης όσο και κοινωνικής. Ένα από τα γενικά συµπεράσµατα είναι ότι τα οικονοµικά κοινωνικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών εργαζοµένων διαφέρουν σηµαντικά από εκείνα των Ελλήνων. Οι µετανάστες, στη συντριπτικής τους πλειοψηφία, χαρακτηρίζονται ως µισθωτοί χωρίς ειδίκευση, µε προσωρινή και ανασφαλή απασχόληση. Αυτό έχει επιπτώσεις τόσο στις ανάγκες όσο και στη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνικής προστασίας για τους αλλοδαπούς. Πιο συγκεκριµένα, οι αλλοδαποί εξαρτώνται από τις δηµόσιες κοινωνικές υπηρεσίες περισσότερο από τους Έλληνες. Στη συνέχεια παρουσιάσαµε σε ποια ταµεία ασφαλίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό οι αλλοδαποί (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΟΓΑ). Τονίστηκε επίσης ότι τα ασφαλιστικά ταµεία αντιµετωπίζουν τους αλλοδαπούς ακριβώς όπως και τους Έλληνες πολίτες, µε άλλα λόγια οι αλλοδαποί δικαιούνται τις ίδιες παροχής εξαρχής, όπως εξάλλου προβλέπεται από το νόµο κατά των διακρίσεων. Παραµένει, ωστόσο, το θέµα της λαθροµετανάστευσης, όπου η αντιµετώπιση των αλλοδαπών είναι διαφορετική, µε εξαίρεση τα παιδιά. Και οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ χρειάζονται 152 ηµέρες εργασίας για την ανανέωση της άδειας παραµονής. ιερευνώντας το ζήτηµα της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες, χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων EU/ SILC (έρευνα ΕΣΥΕ / ΕΚΚΕ) 2003 για να εξετάσουµε το θέµα της πραγµατικής πρόσβασης των αλλοδαπών σε παροχές και υπηρεσίες της κοινωνικής προστασίας. Και εκεί δεν διαπιστώθηκαν διακρίσεις ή ειδικές δυσκολίες πρόσβασης εκ µέρους των αλλοδαπών. Υπάρχουν βέβαια διαφορές που προέρχονται από τη διαφορετική δοµή πληθυσµού µεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο ενσωµάτωσης των αλλοδαπών. 17

18 Ωστόσο, επισηµάνθηκε η ανεπάρκεια των δεδοµένων και των ερευνών που αφορούν τη µετανάστευση και την υγεία πρόνοια. Πρέπει να τεθεί το θέµα της αλλαγής των µηχανογραφικών δελτίων τουλάχιστον στα τρία βασικά ασφαλιστικά Ταµεία: ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΟΓΑ, ώστε να συλλέγονται περισσότερες και οµογενοποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τους αλλοδαπούς και τη χρήση που κάνουν στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας και στις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις που θα έχει στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας. Η έλλειψη στατιστικών στοιχείων παραµένει σηµαντικό πρόβληµα. 18

19 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συντονιστής: Αντώνιος Κόντης, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης, Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της ιασποράς Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συνεδρία: Μ. Ντεµούσης, Ν. Γιαννακόπουλος, Σ. Ζωγραφάκης, «ιερεύνηση των µισθολογικών διαφορών Ελλήνων και µεταναστών εργαζοµένων στην Ελλάδα» Οι µισθολογικές διαφορές µεταξύ του αλλοδαπού και του ηµεδαπού εργατικού δυναµικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το αντικείµενο της εισήγησης των κκ. Ντεµούση, Γιαννακόπουλου και Ζωγραφάκη. Από την οικονοµετρική ανάλυση τους προκύπτει ότι περίπου το 52% των µισθολογικών διαφορών οφείλεται στα διαφορετικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των δύο οµάδων εργαζοµένων, ενώ το υπόλοιπο 48% οφείλεται σε άλλους λόγους, και ενδεχοµένως σε διακριτική µεταχείριση εις βάρος των µεταναστών. Η διακριτική αυτή µεταχείριση αφορά κυρίως την ασυµµετρική επαγγελµατική πρόσβαση των µεταναστών. Στο βαθµό που ενδιαφέρει η σύγκλιση των µισθών µεταξύ του αλλοδαπού και του ηµεδαπού εργατικού δυναµικού, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η εν λόγω ασυµµετρία. Θα πρέπει, δηλαδή, να ληφθούν µέτρα που θα διευκολύνουν τους µετανάστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα επαγγέλµατα του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα.. Νικολίτσα, «Η οικονοµική ευµάρεια των µεταναστών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Με τις οικονοµικές επιδόσεις, και ευρύτερα την κατάσταση του αλλοδαπού εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας, ασχολείται η εργασία της κας Νικολίτσα. Με βάση σχετικό οικονοµετρικό υπόδειγµα τα σηµαντικότερα ευρήµατα της εισηγήτριας συνοψίζονται σε τέσσερα σηµεία. Πρώτον, στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε άλλες χώρες της ΕΕ 15, τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών µεταναστών σε όλες τις ηλικιακές οµάδες είναι υψηλότερα απ ό,τι των ηµεδαπών και τα ποσοστά ανεργίας χαµηλότερα. Μέρος της απόκλισης αυτής όµως οφείλεται στις διαφορές στην ηλικία και στην οικογενειακή κατάσταση και όχι στη «ροπή» προς απασχόληση. εύτερον, δεν διαπιστώνονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας των ηµεδαπών και των αλλοδαπών γυναικών. Τρίτον, παρατηρείται συγκέντρωση των µεταναστών σε συγκεκριµένους κλάδους (π.χ. κατασκευές), το οποίο σηµαίνει ότι οι µετανάστες είναι περισσότερο εκτεθειµένοι σε µεταβολές της οικονοµικής δραστηριότητας, που επηρεάζουν µόνο ορισµένους κλάδους. Τέταρτον, όταν ληφθούν υπόψη οι διαφορές ανάµεσα στους ηµεδαπούς και τους αλλοδαπούς ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, τα επαγγέλµατα στα οποία βρίσκονται, στους κλάδους και το µέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται προκύπτει ότι οι ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές των αλλοδαπών υπολείπονται ακόµη, αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό, εκείνων των ηµεδαπών. 19

20 Ρ. Φακιολάς, «Χρειάζεται η Ελλάδα περισσότερους ειδικευµένους µετανάστες;» Στο ερώτηµα αν η Ελλάδα χρειάζεται επιπλέον ειδικευµένο αλλοδαπό εργατικό δυναµικό ο κ. Φακιολάς στην εισήγησή του απαντά αρνητικά. Η Ελλάδα συγκρίνεται ευνοϊκά µε τις πιο αναπτυγµένες χώρες στον αριθµό των σπουδαστών προ πτυχιακής, πτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, στις ροές αποφοίτων από όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και στα ποσοστά των αποφοίτων αυτών στη συνολική απασχόληση. Υψηλό όµως ποσοστό των ανέργων είναι απόφοιτοι µεταλυκειακής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εκτιµάται λοιπόν ότι το απόθεµα και οι ροές αποφοίτων από τα ιδρύµατα µεταλυκειακής εκπαίδευσης µπορούν να καλύπτουν για το ορατό µέλλον όλες σχεδόν τις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας από άποψη αριθµού, σύνθεσης ειδικοτήτων και βαθµού εµπειρίας, και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της γρήγορης οικονοµικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Η κατάρτιση όµως πολλών αποφοίτων από όλες τις βαθµίδες είναι πληµµελής, προκαλώντας ελλείψεις σε ειδικευµένη εργασία και παράλληλη ανεργία. Οι ειδικευµένοι αλλογενείς και οµογενείς αλλοδαποί συµβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών σε εργασία. Είναι όµως δίχως νόηµα η πρόσκληση περισσοτέρων όταν τα δύο τρίτα σχεδόν των περίπου ανέργων τα τελευταία 9 χρόνια, είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (µερικές χιλιάδες µε µεταπτυχιακές σπουδές) και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κ. Κανελλόπουλος, «Οι µετανάστες στην αγορά εργασίας» Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του αλλοδαπού εργατικού δυναµικού στην ελληνική αγορά εργασίας εξετάζει ο κ. Κανελλόπουλος. ιαπιστώνεται ότι υπάρχουν αξιοσηµείωτες επαγγελµατικές και κλαδικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις χώρες προέλευσης των µεταναστών, ενώ σχετικά υψηλό ποσοστό µεταναστών παραµένει ανασφάλιστο. Εκτιµήσεις παλινδροµήσεων έδειξαν ότι µετανάστες προερχόµενοι από δυτικές χώρες εµφανίζουν την ίδια αν όχι χαµηλότερη πιθανότητα µε τους Έλληνες να συµµετέχουν στο εργατικό δυναµικό. Αντίθετα, µετανάστες που αφίχθησαν σχετικά πρόσφατα, εµφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα συµµετοχής στην αγορά εργασίας. Η επίδραση της χώρας προέλευσης στην πιθανότητα απασχόλησης είναι πιο χαλαρή και εµφανίζεται αυξητική στους προερχόµενους από Αλβανία και αρνητική ή ασήµαντη για άλλες οµάδες χωρών προέλευσης. Η πλέον σηµαντική διαπίστωση που προκύπτει από την παρούσα εργασία αναφέρεται στο ότι, οι µετανάστες δεν µπορούν να θεωρηθούν ως µία οµοιογενής οµάδα, επειδή υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ τους ως προς τα γενικά τους χαρακτηριστικά και την απασχόληση. 20

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση στην Ελλάδα:

Μετανάστευση στην Ελλάδα: Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες - Πολιτικές - Προοπτικές Τόμος Α Επιμέλεια έκδοσης: Τζένη Καβουνίδη Θεόδωρος Λιανός Αντώνης Κόντης Ρωσσέτος Φακιολάς EΚΔΟΣΕΙΣ IMEΠO AΘΗΝΑ 2008 Μετανάστευση στην Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τίτλος: «Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα» Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε. Συντονισμός Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή Συγγραφική Ομάδα: Λ. Μαράτου-Αλιπράντη,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην ανεργία των ντόπιων που οφείλεται στη μετανάστευση αλλοδαπών, γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 Σύνοψη UNICEF/UNI196194/Georgiev ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Μέρος Α

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Μέρος Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Νίκος Ναγόπουλος Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας χρησιμοποιούνται ποσοτικές ή/και ποιοτικές μέθοδοι που έχουν τις δικές τους τεχνικές και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ V PRC «Συνδικαλισμός, συνδικάτα και συνδικαλιστική συμμετοχή στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης», ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2007 -2- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ξεκίνησε στις 1-3-2006 όπως προβλεπόταν

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν.

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν. Κοινωνική Ασφάλιση Μια προσέγγιση στρατηγικής για ουσιαστική μεταρρύθμιση Περιγραφή Το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς κρίσης τα τελευταία τριάντα χρόνια με κυρίαρχο χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)30 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 4: ΕΘΝΙΚΈΣ ΈΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΝΤΊΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών 3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών Η ανάλυση των διαχρονικών μεταβολών στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών προσκρούει πολύ συχνά στην αδυναμία μιας διαχρονικής στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 41 Διαγώνισµα 91 Ισότητα των Φύλων Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο µη χειρωνακτικό επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα