Γενική Έκθεση. για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενική Έκθεση. για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014

2 Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Ενηµέρωση Πολιτών 1049 Βρυξέλλες ΒΕΛΓΙΟ Η Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Φεβρουαρίου 2015 µε τα στοιχεία εγγράφου COM(2015) 57. Εικόνα εξωφύλλου: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες (Βέλγιο), τη βραδιά των ευρωπαϊκών εκλογών της 25ης Μαΐου ( Ευρωπαϊκή Ένωση) Print ISBN ISSN doi: /52784 PDF ISBN ISSN doi: /48842 EPUB ISBN ISSN doi: /57206 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2015 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή µεµονωµένων φωτογραφιών απαιτείται απευθείας άδεια από τους κατόχους των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Printed in Luxembourg

3 Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 ΓΙΆ ΜΙΆ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΚΩΝ ΆΛΛΆΓΩΝ 6 Ένα νέο Κοινοβούλιο εκλεγμένο από τους πολίτες 9 Ανανέωση στο πηδάλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 12 Ή νέα Επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντα 13 Δέκα χρόνια επιτευγμάτων 21 Περαιτέρω πρόοδος για την επίτευξη μια βαθιάς και ουσιαστικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης 24 Συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης 25 Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013 Δραστηριότητες του Μια νέα αφήγηση για την Ευρώπη 27 ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2 ΠΕΡΆΙΤΕΡΩ ΒΗΜΆΤΆ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΆΙ ΤΡΆΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 28 Ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και της ατζέντας της Ευρώπης για την ανάπτυξη 31 Χρηματοδοτική συνδρομή: λεπτομέρειες προγραμμάτων 43 Ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο για την Ευρώπη και μια νομισματική ένωση για τη ζώνη του ευρώ 50 Προστασία των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 58 Βελτιωμένος συντονισμός της φορολογικής πολιτικής 59 ΚΕΦΆΛΆΙΟ 3 ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΆΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΝΆΚΆΜΨΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΆΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΆ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΆΣΙΆΣ 64 Ό προϋπολογισμός της ΕΕ για το Επενδύοντας στο μέλλον 67 Επενδυτικό σχέδιο για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης 69 Πολιτικές της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση 73 Ανοιχτή και δίκαιη εσωτερική αγορά 98 Ή συμβολή του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη 121 Αγροτική πολιτική και πολιτική για την αλιεία και τη θάλασσα 124 O προϋπολογισμός της ΕΕ 130

5 ΚΕΦΆΛΆΙΟ 4 ΠΡΟΣ ΜΙΆ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΆΙΩΜΆΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΚΆΙΟΣΥΝΗΣ ΚΆΙ ΤΗΣ ΆΣΦΆΛΕΙΆΣ 140 Θεμελιώδη δικαιώματα 143 Ιθαγένεια 154 Διάλογος με τις εκκλησίες, τις θρησκείες και τις φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις 156 Δεοντολογία και επιστήμες 157 Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις Τέλος της μεταβατικής περιόδου και νέες εξουσίες για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 158 Δικαιοσύνη 159 Εσωτερικές υποθέσεις 163 Αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών 171 ΚΕΦΆΛΆΙΟ 5 ΓΙΆ ΕΝΆΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 192 Ή Ευρωπαϊκή Γειτονία 195 Διαπραγματεύσεις διεύρυνσης 201 Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις 205 Περιφερειακές πολιτικές 211 Ανάπτυξη 219 Αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 224 Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία 229 Πολυμερής διακυβέρνηση και παγκόσμιες προκλήσεις 232 Ειρήνη και ασφάλεια 239 ΚΕΦΆΛΆΙΟ 6 ΤΆ ΕΥΡΩΠΆΪΚΆ ΟΡΓΆΝΆ ΚΆΙ ΟΡΓΆΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ 246 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 249 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 253 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 255 Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 258 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 262 Ή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 267 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 269 Ή Ευρωπαϊκή Όικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 271 Ή Επιτροπή των Περιφερειών 272 Ή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 273 Ό Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 274 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 275 Ό ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή σκηνή 276 Περισσότερη διαφάνεια: ανοικτό παράθυρο στους πολίτες 277 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 280

6 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 2014 συνέβησαν πολλά γεγονότα που με έκαναν περήφανο ως Ευρωπαίο. Την 1η Ιανουαρίου η οικογένεια της ζώνης του ευρώ υποδέχτηκε ένα νέο μέλος, τη Λετονία, την οποία ακολούθησε η Λιθουανία έναν χρόνο αργότερα. Στη Λίμα του Περού η ΕΕ, λειτουργώντας εποικοδομητικά και επιδεικνύοντας πνεύμα συμβιβασμού, προετοίμασε το έδαφος ώστε να επιτευχθεί στο Παρίσι μια ουσιαστική παγκόσμια συμφωνία σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Μόλις ξέσπασε η κρίση στην Όυκρανία, μπορέσαμε να ενωθούμε, να μιλήσουμε με μία φωνή και να ενεργήσουμε αποτελεσματικά, επιβάλλοντας εμπορικές κυρώσεις και υπογράφοντας μια συμφωνία σύνδεσης και μια ενεργειακή συμφωνία, ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της προμήθειας φυσικού αερίου. Ή ΕΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ένωσης, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη, τερματίζοντας την εποχή όπου οι φορολογούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν για τα λάθη των τραπεζών και δίνοντας τη δυνατότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα να ξαναρχίσει τις δανειοδοτήσεις. Κατά την έναρξη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, η πρώτη δόση χρηματοδότησης, ύψους σχεδόν 1 τρισεκατ. ευρώ, άρχισε να κατευθύνεται προς ερευνητές, περιφέρειες, γεωργούς και άλλους δικαιούχους στην ΕΕ. Εν τω μεταξύ, 510 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά συντελούνταν ένα εκπληκτικό επίτευγμα καινοτομίας και εφευρετικότητας: η πρώτη προσεδάφιση ευρωπαϊκού διαστημοπλοίου σε κομήτη. EPP, παραχώρηση της άδειας χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2014 Και, ασφαλώς, το 2014 πραγματοποιήθηκε μια προεκλογική εκστρατεία κατά την οποία, για πρώτη φορά, τα πολιτικά κόμματα όρισαν τον υποψήφιό τους για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής. Ήταν κάτι πρωτοφανές στα χρονικά: μια μάχη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που διεξήχθη με λέξεις και ιδέες όχι με όπλα. Αυτό σηματοδοτεί ένα νέο είδος νομιμότητας: μια Ένωση δημοκρατικών αλλαγών. Πλέον, δεν μπορεί να υπάρξει πισωγύρισμα. Για μένα, τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν την αξία της ευρωπαϊκής ενότητας, της συνεργασίας και του κοινού σκοπού, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα απ αυτή. Ωστόσο, το 2014 υπήρξε επίσης έτος πολλών προκλήσεων για την Ένωσή μας. Πρώτον και κύριον, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν ισχνές μάλιστα, το γεγονός αυτό έχει πραγματικές συνέπειες σε ανθρώπινο επίπεδο. Ό αριθμός των ανέργων στην ΕΕ ισοδυναμεί κάλλιστα με τον πληθυσμό ενός μεγάλου κράτους μέλους, και η κατάσταση αυτή δεν βελτιώνεται αρκετά γρήγορα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους ανθρώπους αυτούς ούτε να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της κατάστασής τους. Ήρθαμε επίσης αντιμέτωποι με πολλές παγκόσμιες προκλήσεις: την άνοδο του Daesh, που συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια την κρίση του Έμπολα, η οποία απαιτεί οργανωμένη, δυναμική και άμεση ανταπόκριση από την ΕΕ την απώλεια ανθρώπων που πνίγονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στις ακτές της Ευρώπης και την επίτευξη ανάπτυξης, ώστε να εξαλειφθεί η φτώχεια και να αμβλυνθεί η δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα πλέον ευάλωτα άτομα. Πρόκειται για τομείς στους οποίους η από κοινού ευρωπαϊκή δράση μπορεί και πρέπει να κάνει τη διαφορά. Πρόκειται όμως και για τομείς που καταδεικνύουν την ανάγκη να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Το 2014 ήταν έτος μεγάλων πολιτικών αλλαγών στην ΕΕ. Έχουμε νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νέα Επιτροπή και νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η θεσμική ανανέωση προσφέρει στην ΕΕ μια ευκαιρία επανεκκίνησης. Αυτή τη φορά, τα πράγματα ήταν διαφορετικά και εμείς θα κάνουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα και θα τα κάνουμε με διαφορετικό τρόπο: «θα δίνουμε μεγάλη σημασία στα σημαντικά θέματα και μικρότερη στα λιγότερο σημαντικά». Έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε αυτή την αρχή στην πράξη: οι 10 σαφείς προτεραιότητες που καθορίζονται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα Επιτροπή συνιστούν το πολιτικό συμβόλαιο που υπογράφτηκε τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αποτελούν τη βάση για την εκλογή της Επιτροπής. Συμπεριλήφθηκαν, μάλιστα, στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το Ως πρόεδρος της εκτελεστικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να επικεντρωθώ στους τομείς στους οποίους η Ένωση μπορεί να έχει πραγματική και θετική συμβολή προς όφελος των πολιτών να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις και να επιτύχει απτά αποτελέσματα.

7 5 Πρωταρχικό μας μέλημα και κοινή παράμετρος όλων των ενεργειών μας είναι να επιστρέψουν τα άτομα στην εργασία και να τεθεί η οικονομία της ΕΕ σε τροχιά ανάπτυξης. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προώθηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας με τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη, το γνωστό «ενάρετο τρίγωνο». Ήδη το 2014, έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής, είχαμε προτείνει νέα επενδυτική επίθεση, ώστε να αποδεσμευθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 315 δισεκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία έτη. Ή πρόταση αυτή έχει πλέον εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συνοδεύεται από τη φιλοδοξία να γίνουν γρήγορα οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι νέες επενδύσεις να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν ήδη από τα μέσα του Θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, όπως δείχνει το πρόγραμμα εργασίας του Μετασχηματίζουμε τις 10 προτεραιότητές μας σε απτές ενέργειες: από τη συνδρομή στους πολίτες ώστε να επιστρέψουν στην εργασία, μέχρι τη δικαιότερη φορολόγηση και τη νέα ισορροπημένη ατζέντα για τη μετανάστευση. Όλες αυτές οι δράσεις θα υποστηρίζονται και θα κατευθύνονται από μια Επιτροπή που είναι πολιτική που είναι διαφανής αλλά και ορατή και επίσης υπεύθυνη ανοίγοντας έτσι την πόρτα σε μια Ένωση δημοκρατικών αλλαγών. Μια Επιτροπή που είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες μας και να αναμετρηθεί επιτυχώς με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το 2014 ήταν επίσης η χρονιά κατά την οποία χάσαμε, δυστυχώς, πολλούς επιφανείς Ευρωπαίους. Ιδίως, τον Jacques Barrot, τον πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής τον Jean-Luc Dehaene, τον αρχιτέκτονα της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Maurice Faure, τον τελευταίο επιζώντα από εκείνους που υπέγραψαν τις Συνθήκες της Ρώμης το 1957 και τον Leo Tindemans, τον οραματιστή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη συμφιλίωση της ευρωπαϊκής ιστορίας και της ευρωπαϊκής γεωγραφίας. Πρόκειται για άτομα που δεν ήταν ταγμένα μόνο στην ευρωπαϊκή ιδέα, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή και ευόδωσή της. Δυστυχώς, τα άτομα αυτά έφυγαν από τη ζωή, αλλά οι αξίες τους και το όραμά τους παραμένουν ζωντανά. Αποτελούν πηγή έμπνευσης για μένα και θα εξακολουθήσουν να εμπνέουν πολλούς άλλους, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω σε μια Ένωση που προχωρά, ακόμα κι αν δεν έχουν όλα τα μέλη της αναγκαστικά την ίδια ταχύτητα. Πιστεύω σε μια Ένωση που δεν έχει οικοδομηθεί σε πείσμα των εθνών που την απαρτίζουν, με τις παραδόσεις τους, τις αρετές τους, τον πλούτο τους και τους λόγους ύπαρξής τους αλλά η οποία σέβεται τα έθνη αυτά και ενεργεί ευθυγραμμιζόμενη με την καλή τους προαίρεση. Πιστεύω σε μια Επιτροπή που δεν είναι γενικός γραμματέας του Συμβουλίου ούτε υποτακτικός του Κοινοβουλίου αλλά συνεργάτης των άλλων οργάνων, αφού είμαστε όλοι υποστηρικτές, εργάτες και αρχιτέκτονες της κοινοτικής μεθόδου. Πιστεύω σε μια Ένωση προσηλωμένη στη δημοκρατία και τις μεταρρυθμίσεις που δεν καταπιάνεται με κάθε λεπτομέρεια, αλλά εργάζεται για τους πολίτες της και εστιάζει την προσοχή της στα ζητήματα που είναι σημαντικά. Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να διαβάσετε για πολλές από τις δραστηριότητες της ΕΕ το Ό προκάτοχός μου, ο κ. José Manuel Durão Barroso, ήταν πρόεδρος της Επιτροπής έως την 1η Νοεμβρίου και πιστώνεται μεγάλο μέρος της προόδου που παρουσιάζεται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση. Εξαίρω τη συμβολή του στο έργο που πραγματοποιήθηκε. Το 2015 δεν θα συνεχίσω απλώς με την κεκτημένη ταχύτητα, σαν αυτό να ήταν αυτοσκοπός, αλλά θα δώσω το σύνθημα για ένα νέο ξεκίνημα στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας μια πορεία που θα ακολουθεί αταλάντευτα τις πολιτικές μας προτεραιότητες και θα συνεπάγεται πραγματική διαφορά για τους πολίτες. Το σύνθημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εκλογές του 2014 ήταν «Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά». Με το έργο μας και την προσήλωσή μας θα αποδείξουμε ότι τα πράγματα είναι όντως διαφορετικά. Jean-Claude Juncker

8 ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Για μια Ένωση δημοκρατικών αλλαγών

9

10 8 Γ Ε Ν Ι Κ Ή Ε Κ Θ Ε Σ Ή Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ό 1 Το 2014 ήταν έτος αλλαγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξελέγη νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, για πρώτη φορά, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίστηκε με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών. Έτσι, τη θέση αυτή ανέλαβε ο κ. Jean-Claude Juncker, υποψήφιος της πολιτικής ομάδας που κέρδισε τις εκλογές. Έπειτα από τις ακροάσεις και την εγκριτική ψήφο του Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο, η νέα Επιτροπή ανέλαβε καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου θέτοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες που παρουσίασε ο πρόεδρος Juncker στο Κοινοβούλιο. Την 1η Δεκεμβρίου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Donald Tusk, ο οποίος είναι ο πρώτος υπήκοος κράτους μέλους που προσχώρησε στην Ένωση μετά το 2004 που τίθεται επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης της ΕΕ (ΟΝΕ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέκτησε νέες εξουσίες για την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο κ. Martin Schulz, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αριστερά), παραδίδει στον κ. Jean-Claude Juncker, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (δεξιά), το επίσημο αποτέλεσμα της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας για το νέο Σώμα των Επιτρόπων. Στρασβούργο (Γαλλία), 22 Οκτωβρίου.

11 Γ Ι Α Μ Ι Α Ε Ν Ω Σ Ή Δ Ή Μ Ό Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν 9 Ένα νέο Κοινοβούλιο εκλεγμένο από τους πολίτες Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 2014 ήταν οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 22ας και 25ης Μαΐου. Το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών ήταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) να διατηρήσει τη θέση της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (με 221 μέλη), παραμένοντας στην πρώτη θέση, ενώ η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) ήρθε δεύτερη (με 191 μέλη). Το επίσημο ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν 42,54 %. Το ποσοστό αυτό ήταν οριακά χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2009 αλλά με μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στις χώρες στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής ήταν υψηλό, πολλοί πολιτικοί ηγέτες απέδωσαν ένα μέρος του ενδιαφέροντος των ψηφοφόρων στην προεκλογική εκστρατεία για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων (Spitzenkandidaten), όπως επονομάστηκε. Πράγματι, η μεγαλύτερη θεσμική καινοτομία της προεκλογικής εκστρατείας ήταν το γεγονός ότι τα κυριότερα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα επέλεξαν τους κορυφαίους υποψηφίους (Spitzenkandidaten) για να ηγηθούν μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας και να αντιπροσωπεύσουν την πολιτική τους οικογένεια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, οι κορυφαίοι αυτοί υποψήφιοι πήραν το χρίσμα του επίσημου υποψηφίου του κόμματός τους για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής. Όι υποψήφιοι ήταν ο κ. Jean-Claude Juncker [Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP)/Λουξεμβούργο], ο κ. Martin Schulz [Κόμμα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES)/Γερμανία], ο κ. Guy Verhofstadt [Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE)/Βέλγιο], η κ. Franziska Keller (Πράσινοι/Γερμανία), ο κ. José Bové (Κόμμα Ευρωπαίων Πρασίνων/Γαλλία) και ο κ. Αλέξης Τσίπρας [Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΕL)/ Ελλάδα]. Με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με ειδική πλειοψηφία να διορίσει στη θέση του προτεινόμενου προέδρου της Επιτροπής τον κ. Jean-Claude Juncker. Στη βάση αυτή το Κοινοβούλιο επικύρωσε τον διορισμό του ως εκλεγέντα προέδρου στις 15 Ιουλίου. Η εκστρατεία των Spitzenkandidaten Άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Αφίσα που χρησιμοποιήθηκε στην εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 22ας και 25ης Μαΐου. «Λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου της Επιτροπής. Ό υποψήφιος αυτός εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν.» Πριν από το στάδιο το οποίο προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη της Συνθήκης, οι κορυφαίοι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής επιδόθηκαν δυναμικά σε προεκλογική εκστρατεία η οποία διήρκεσε από τον Απρίλιο έως την ημερομηνία των εκλογών για το Κοινοβούλιο. Έχοντας την υποστήριξη των ομόλογων πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ταξίδεψαν σε όλη την Ένωση και συναντήθηκαν με πολίτες, παράγοντες, μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και εκπροσώπους πολλών ομάδων συμφερόντων.

12 10 Γ Ε Ν Ι Κ Ή Ε Κ Θ Ε Σ Ή Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ό 1 ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Όι υποψήφιοι των πέντε μεγάλων πολιτικών κομμάτων εν δράσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής τους εκστρατείας (από αριστερά προς τα δεξιά): Ό κ. Jean-Claude Juncker (EPP) στη Βιέννη (Αυστρία) ο κ. Guy Verhofstadt (ALDE) στη Στοκχόλμη (Σουηδία) η κ. Franziska Keller (Κόμμα Ευρωπαίων Πρασίνων) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) ο κ. Αλέξης Τσίπρας (GUE/NGL) στην Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία) και ο κ. Martin Schulz (PES) στη Μάλαγα (Ισπανία). Όι κορυφαίοι υποψήφιοι παρουσίασαν τα οράματα, τις πολιτικές και τις προτεραιότητές τους, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να επιλέξουν συνειδητά κατά την εκλογή του προέδρου της Επιτροπής για πρώτη φορά. Κατά συνέπεια, η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή δημοκρατικότητα και διαφάνεια. Το 2013 η Επιτροπή είχε συστήσει να ορίσουν τα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο ΕΕ έναν υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής στο πλαίσιο των ευρωεκλογών του 2014 και να προβάλουν τη σύνδεσή τους με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Σκοπός της σύστασης αυτής ήταν η καλύτερη ενημέρωση των ψηφοφόρων σχετικά με τα επίμαχα ζητήματα των εκλογών, η ενθάρρυνση της συζήτησης σε επίπεδο ΕΕ και η κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Μια σημαντική καινοτομία της εκστρατείας ήταν η διάσταση της ζωντανής τηλεοπτικής συζήτησης. Καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου που προηγήθηκε των εκλογών, οι κορυφαίοι υποψήφιοι συμμετείχαν έως και σε εννέα ζωντανές τηλεοπτικές συζητήσεις, άλλη μια πρωτιά για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ή μορφή της κάθε συζήτησης ήταν διαφορετική. Σε ορισμένες συμμετείχαν όλοι ή οι περισσότεροι υποψήφιοι, ενώ τέσσερις συζητήσεις έγιναν πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των υποψηφίων του EPP και του PES. Όι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πέντε διαφορετικές χώρες και σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Εκτός από τα πιο παραδοσιακά μέσα, η εκστρατεία αξιοποίησε πλήρως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό πολύ περισσότερα άτομα και τις νεότερες γενιές ψηφοφόρων.

13 Γ Ι Α Μ Ι Α Ε Ν Ω Σ Ή Δ Ή Μ Ό Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν 11 Η συγκρότηση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Έπειτα από διαπραγματεύσεις για την ένταξη των εθνικών κομμάτων στις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, το νέο Κοινοβούλιο (όγδοη κοινοβουλευτική περίοδος) συγκροτήθηκε σε σώμα τον Ιούλιο αποτελούμενο από επτά πολιτικές ομάδες ( 1 ). Όι ομάδες αυτές ήταν παρούσες και στο προηγούμενο Κοινοβούλιο, ενώ για τη νέα περίοδο η ομάδα EFD (Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας) μετονομάστηκε σε EFDD (Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας). Ωστόσο, λόγω του εκλογικού αποτελέσματος και των αποφάσεων για την ένταξη των εθνικών κομμάτων στις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, η σχετική αριθμητική ισχύς τους μεταβλήθηκε. Ή ομάδα ALDE υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τη θέση της τρίτης μεγαλύτερης ομάδας στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR), ενώ οι Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (τέταρτη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο) εκτοπίστηκε από την ομάδα GUE/NGL και βρέθηκε στην έκτη θέση. Στο νέο Κοινοβούλιο οι ευρωσκεπτικιστές βουλευτές αυξήθηκαν. Ή αύξηση αυτή έδωσε την ώθηση στις δύο μεγαλύτερες ομάδες, το EPP και την S&D, τις οποίες ακολούθησε και η ALDE, να προχωρήσουν σε μια νέα τεχνική και πολιτική συμφωνία συνεργασίας (η οποία συχνά αναφέρεται ως ο «μεγάλος συνασπισμός»), με στόχο να εξασφαλιστεί η επικράτηση μιας «σταθερής φιλοευρωπαϊκής πλειοψηφίας» μέσα στο Κοινοβούλιο. Μια πρώτη ένδειξη της συνεργασίας αυτής ήταν η επανεκλογή του κ. Martin Schulz (S&D/Γερμανία) στο αξίωμα του προέδρου του Κοινοβουλίου για άλλη μια θητεία δυόμισι ετών. Από την όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο και έπειτα οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας άρχισαν να ισχύουν πλήρως. Κατά συνέπεια, τα μέλη του Κοινοβουλίου είναι 751 και ο αριθμός των μελών ανά κράτος μέλος κυμαίνεται από έξι (Κύπρος, Λουξεμβούργο και Μάλτα) έως 96 (Γερμανία) σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΜΑΪΟΥ Πράσινοι/EFA ALDE EPP S & D ECR EFDD 751 Συµµετοχή 42,54 % Τελικά αποτελέσµατα GUE/NGL ΜΕ EPP Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα ,43 % S & D Προοδευτική Συµµαχία Σοσιαλιστών και ηµοκρατών ,43 % ECR ECR Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθµιστές 70 9,32 % ALDE Συµµαχία Φιλελευθέρων και ηµοκρατών για την Ευρώπη 67 8,92 % GUE/NGL Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά / Αριστερά των Πρασίνων των Βόρειων Χωρών 52 6,92 % Πράσινοι/EFA Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία 50 6,66 % EFDD Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άµεσης ηµοκρατίας 48 6,39 % ΜΕ Μη εγγεγραµµένοι Βουλευτές που δεν ανήκουν σε καµία πολιτική οµάδα 52 6,92 %

14 12 Γ Ε Ν Ι Κ Ή Ε Κ Θ Ε Σ Ή Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ό 1 Ανανέωση στο πηδάλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Στις 30 Αυγούστου οι 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εξέλεξαν τον κ. Donald Tusk, πρώην πρωθυπουργό της Πολωνίας, στο αξίωμα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια θητεία δυόμισι ετών. Ό νέος πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Δεκεμβρίου αντικαθιστώντας τον προκάτοχό του, κ. Herman Van Rompuy, τον πρώτο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος κατείχε τη θέση αυτή από το 2009 έως το Στην τελετή παράδοσης στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος κ. Tusk εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο του κ. Van Rompuy εξαίροντας τη σημαντική συμβολή του στην προσπάθεια να ξεπεράσει η Ευρώπη την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ανέφερε δε ότι θα εξακολουθήσει να εργάζεται με γνώμονα τις ίδιες σπουδαίες αρχές στις οποίες βασίζονταν οι ενέργειες του προκατόχου του: την εμπιστοσύνη, την κοινή λογική, τη μετριοπάθεια και την αξιοπρέπεια. Ο κ. Herman Van Rompuy (δεξιά), απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παραδίδει μια πένα στον κ. Donald Tusk, νέο πρόεδρο του Συμβουλίου, κατά την τελετή παράδοσης στο κτίριο Justus Lipsius, την έδρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), την 1η Δεκεμβρίου. Ό πρόεδρος κ. Tusk περιέγραψε επίσης τις τέσσερις προτεραιότητες που θέτει για τη θητεία του. Δέσμευση για την προστασία των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ που είναι η ελευθερία και η αλληλεγγύη, και για τη διατήρηση της ενότητας της ΕΕ απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Αποφασιστικότητα για να δοθεί τέλος στην οικονομική κρίση και να ολοκληρωθεί μια πραγματική ΌΝΕ. Στη διεθνή σκηνή, η ΕΕ θα πρέπει να είναι ισχυρή και να υποστηρίζει τις γειτονικές χώρες που ασπάζονται τις ίδιες δημοκρατικές αξίες. Όι διατλαντικές σχέσεις Ευρώπης και Ήνωμένων Πολιτειών αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινότητας των δημοκρατικών χωρών.

15 Γ Ι Α Μ Ι Α Ε Ν Ω Σ Ή Δ Ή Μ Ό Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν 13 Η νέα Επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντα Ένα νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη Έπειτα από την πρώτη πανευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου πρότεινε στο Κοινοβούλιο τον κ. Jean-Claude Juncker για το αξίωμα του προέδρου της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη στην ενέργεια αυτή λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών για το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 15 Ιουλίου ο κ. Juncker εξελέγη από το Κοινοβούλιο με ισχυρή πλειοψηφία 422 ψήφων (απαιτούνταν ελάχιστη πλειοψηφία 376 ψήφων). Ό εκλεγείς πρόεδρος επέλεξε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, βάσει των προτάσεων που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, και ο τελικός κατάλογος των προτεινόμενων επιτρόπων εγκρίθηκε από τον εκλεγέντα πρόεδρο και το Συμβούλιο στις 5 Σεπτεμβρίου. Ό εκλεγείς πρόεδρος κ. Juncker παρουσίασε την ομάδα και την κατανομή των χαρτοφυλακίων στις 10 Σεπτεμβρίου και ακολούθησαν ατομικές ακροάσεις των προτεινόμενων επιτρόπων ενώπιον των σχετικών επιτροπών του Κοινοβουλίου. Σε αυτή τη βάση, και μετά τις προσαρμογές που έκανε ο κ. Juncker στην ομάδα του ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, στις 22 Όκτωβρίου το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Σώμα των Eπιτρόπων με 426 ψήφους υπέρ (επί συνόλου 699 ψήφων). Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διόρισε την Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Όκτωβρίου και η Επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου. Ό πρόεδρος κ. Juncker και τα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων έδωσαν τον επίσημο όρκο ανάληψης καθηκόντων στις 10 Δεκεμβρίου ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Με αυτή την «επίσημη ανάληψη των υποχρεώσεών τους», τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύτηκαν να τηρούν τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης. Ο κ. Jean-Claude Juncker, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την 1η Νοεμβρίου, στην ορκωμοσία του κατά την επίσημη τελετή ανάληψης των καθηκόντων του ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία των υπόλοιπων μελών του Σώματος. Λουξεμβούργο, 10 Δεκεμβρίου.

16 14 Γ Ε Ν Ι Κ Ή Ε Κ Θ Ε Σ Ή Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ό 1 Όι επίτροποι δεσμεύτηκαν, επίσης, να μη ζητούν ούτε να δέχονται υποδείξεις από καμία αρχή, να απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τον χαρακτήρα ή την άσκηση των καθηκόντων τους και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας τους. Ό πρόεδρος εξελέγη από το Κοινοβούλιο με βάση τις πολιτικές του κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες παρουσίασε στο έγγραφό του με τον τίτλο «Ένα νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή» ( 2 ). Το έγγραφο αυτό, το οποίο βασίστηκε στις επαφές με τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και το «Στρατηγικό θεματολόγιο για την Ένωση σε εποχή αλλαγών» που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου ( 3 ), αποτέλεσε το πολιτικό συμβόλαιο με το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο επέτρεψε την εκλογή και τον διορισμό της νέας Επιτροπής. Οι 10 προτεραιότητες που έθεσε ο πρόεδρος κ. Juncker Πανό αναρτημένο στο κτίριο Berlaymont, την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), όπου εμφανίζονται φωτογραφίες των μελών της νέας Επιτροπής, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου. Το σύνθημα «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη» είναι γραμμένο στα ολλανδικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά. 1. Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. 2. Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά. 3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή. 4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση. 5. Βαθύτερη και δικαιότερη ΌΝΕ. 6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις Ήνωμένες Πολιτείες. 7. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. 8. Νέα πολιτική για τη μετανάστευση. 9. Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας. 10. Ένωση δημοκρατικών αλλαγών. Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του προέδρου υπογραμμίζεται η δέσμευση του νέου Σώματος των Επιτρόπων για ένα νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη και ένα πρόγραμμα για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή με βάση τις 10 προτεραιότητες που προαναφέρθηκαν. Ό πρόεδρος εξελέγη βάσει του προγράμματος αυτού το νέο Σώμα, έπειτα από τις κοινοβουλευτικές ακροάσεις, έλαβε τη συναίνεση του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διόρισε τη νέα Επιτροπή στη βάση αυτή.

17 Γ Ι Α Μ Ι Α Ε Ν Ω Σ Ή Δ Ή Μ Ό Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν 15 Ό πρόεδρος κ. Juncker αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του έκανε σαφές ότι επιθυμεί η νέα Επιτροπή να είναι ανοικτή και έτοιμη για αλλαγές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αναδιοργάνωσε τον εσωτερικό τρόπο εργασίας της Επιτροπής, για να μπορέσει να αποδώσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ή νέα Επιτροπή θα εργαστεί ως μια ισχυρή ομάδα, τα μέλη της θα συνεργάζονται για όλα τα χαρτοφυλάκια ώστε να προκύπτουν ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες και σαφώς διευκρινισμένες πρωτοβουλίες που θα οδηγούν σε καθαρά αποτελέσματα. Ό πρόεδρος κατέστησε παραπάνω από σαφές ότι θέλει την Επιτροπή «μεγάλη και φιλόδοξη για τα μεγάλα και μικρή και πιο μετριοπαθή για τα μικρά». Νέος τρόπος εργασίας Για να επιτύχει τον στόχο αυτό, ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής διατύπωσε μια νέα μεθοδολογία για τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζεται το Σώμα των Επιτρόπων κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, ο πρόεδρος κ. Juncker όρισε επτά αντιπροέδρους της Επιτροπής οι οποίοι θα καθοδηγούν ομάδες έργου, θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν το έργο διαφόρων επιτρόπων, εξασφαλίζοντας τη δυναμική αλληλεπίδραση όλων των μελών του Σώματος και δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιτροπή να είναι ευέλικτη και να εργάζεται ως σύνολο. Κάθε αντιπρόεδρος ανέλαβε έναν αριθμό έργων με σαφείς προτεραιότητες, για τα οποία θα κατευθύνει και θα συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής στους βασικούς τομείς του προγράμματος για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή, όπως είναι: η νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις η συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά η ανθεκτική ενεργειακή ένωση και η βαθύτερη και δικαιότερη ΌΝΕ. Στην πράξη, επίτροποι με διαφορετικές αρμοδιότητες θα συνεργάζονται στενά ως ομάδες έργου με τους αντιπροέδρους, σε ομάδες οι οποίες μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες και τα νέα έργα που θα προκύπτουν στο πέρασμα του χρόνου. Ο κ. Jean-Claude Juncker, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την 1η Νοεμβρίου, χτυπάει το καμπανάκι στην πρώτη εβδομαδιαία συνεδρίαση του νέου Σώματος των Επιτρόπων (τέσσερις ημέρες μετά), περιστοιχιζόμενος από την κ. Catherine Day, γενική γραμματέα, και τον κ. Martin Selmayr, προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του προέδρου. Κτίριο Berlaymont, Βρυξέλλες (Βέλγιο).

18 16 Γ Ε Ν Ι Κ Ή Ε Κ Θ Ε Σ Ή Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ό 1 Για να διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της νέας σύνθεσης του Σώματος των Επιτρόπων, ο νέος πρόεδρος συνέταξε επιστολές ανάθεσης καθηκόντων για καθένα αντιπρόεδρο και κάθε μέλος της Επιτροπής πριν από την ανάληψη των καθηκόντων. Στις επιστολές αυτές διατυπώνεται με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο περιμένει ο πρόεδρος να εργαστεί η ομάδα του για όλα τα χαρτοφυλάκια, συλλογικά, με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα επαγγελματισμού και δεοντολογίας και με πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία. Στις επιστολές αυτές περιγράφονται επίσης οι συγκεκριμένες προσδοκίες του προέδρου από κάθε χαρτοφυλάκιο. Ή κατεύθυνση που δίνεται, επίσης, μέσω των επιστολών ανάθεσης καθηκόντων είναι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης για τα θέματα του χαρτοφυλακίου σε πλήρη συμφωνία με την αρχή της συλλογικότητας. Όι αντιπρόεδροι θα λειτουργούν, επίσης, ως καταλυτικοί παράγοντες για την ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κατά γενικό κανόνα, ο πρόεδρος θα προσθέτει μια νέα πρωτοβουλία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ή στο πρόγραμμα του Σώματος των Επιτρόπων μόνο εάν έχει λάβει την υποστήριξη ενός αντιπροέδρου βάσει τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και σαφούς σκεπτικού. Από την άποψη αυτή και λόγω της ειδικής προτεραιότητας που έχει δοθεί στη βελτίωση της νομοθεσίας και τα δημοσιονομικά θέματα, ο πρόεδρος θα λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη του τη γνώμη του κ. Frans Timmermans, πρώτου αντιπροέδρου αρμόδιου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και τη γνώμη της κ. Kristalina Georgieva, αντιπροέδρου για τον προϋπολογισμό και το ανθρώπινο δυναμικό. Ή νέα Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου (ΥΕΤ) αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερο πολιτικό και συλλογικό χαρακτήρα της νέας Επιτροπής και εμπνέεται από την οργάνωση της Επιτροπής Delors ( ), όταν δεν διέθετε ο κάθε επίτροπος τον δικό του εκπρόσωπο Τύπου. Ή ΥΕΤ υποστηρίζει την πολιτική επικοινωνία του προέδρου και όλων των μελών του Σώματος, που αποτελούν τη δημόσια εικόνα του θεσμικού οργάνου και τους καλύτερους εκπροσώπους των πολιτικών της Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό, κάθε επίτροπος θα μπορεί να μεταδίδει πειστικά και αποτελεσματικά το μήνυμά του για μεγάλο αριθμό θεμάτων, καθώς και για τους κύριους στόχους, τις προτεραιότητες και τα επιτεύγματα σε επίπεδο Ένωσης. Ή ΥΕΤ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο. Είναι η επίσημη φωνή της Επιτροπής προς τα μέσα ενημέρωσης. Ή ΥΕΤ διευθύνεται από τον κύριο εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά, και αποτελείται από υπεύθυνους Τύπου, συμβούλους Τύπου και βοηθούς, των οποίων ο αριθμός έχει μειωθεί δραστικά. Επιπλέον, κάθε μέλος του Σώματος των Επιτρόπων διαθέτει έναν αποκλειστικό σύμβουλο επικοινωνίας ο οποίος το επικουρεί στα θέματα επικοινωνίας, σε στενή συνεργασία με την ΥΕΤ.

19 Γ Ι Α Μ Ι Α Ε Ν Ω Σ Ή Δ Ή Μ Ό Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν 17 Επτά ομάδες έργου Ό πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Frans Timmermans, θα φροντίζει να εξασφαλίζει ότι όλες οι προτάσεις της Επιτροπής τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επίσης, ο ρόλος του θα είναι εποπτικός και θα προασπίζεται τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου σε όλες τις προτάσεις της Επιτροπής. Ως αναπληρωτής του προέδρου θα επιβλέπει τις σχέσεις της Επιτροπής με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια. Θα συνεργάζεται, επομένως, με όλους τους επιτρόπους και ιδίως με την κ. Vĕra Jourová, επίτροπο αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, και τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, επίτροπο αρμόδιο για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, λόγω της στενής τους σχέσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει ζητήσει από τον αντιπρόεδρο κ. Timmermans να τον συμβουλεύει σε θέματα επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους στις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση (TTIP). Ό πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρχει ρήτρα επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους στην TTIP αν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του αντιπροέδρου. Πρώτη φωτογραφία της Επιτροπής Juncker, που ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου. Η φωτογραφία είναι από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (Γαλλία) αμέσως μετά τον διορισμό της Επιτροπής με ψηφοφορία της Ολομέλειας στις 22 Οκτωβρίου. Για να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι πόροι κατανέμονται σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής και ότι όλες οι ενέργειες αποδίδουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό και το ανθρώπινο δυναμικό αντιπρόεδρος, κ. Kristalina Georgieva, θα επιβλέπει όλες τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στον προϋπολογισμό και το προσωπικό. Θα επιδιώξει να εκσυγχρονίσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, μεταξύ άλλων μέσω της μεγαλύτερης αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών. Αναλαμβάνει, επίσης, το καθήκον να αυξήσει το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών της Επιτροπής σε 40 % έως το τέλος της θητείας της. Ή Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, κ. Federica Mogherini, έχει επίσης θέση αντιπροέδρου στην Επιτροπή. Είναι αρμόδια για τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων της Επιτροπής που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις: ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση εμπόριο διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων. Για να αντεπεξέλθει στα απαιτητικά αυτά καθήκοντα, θα μπορεί να ζητά από τους συναδέλφους της στο Σώμα των Επιτρόπων να ενεργούν εξ ονόματός της στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να μπορεί να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στις τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις.

20 18 Γ Ε Ν Ι Κ Ή Ε Κ Θ Ε Σ Ή Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ό 1 Όι άλλοι τέσσερις αντιπρόεδροι είναι αρμόδιοι για τους ακόλουθους τομείς: Andrus Ansip ψηφιακή ενιαία αγορά, Maroš Šefčovič ενεργειακή ένωση, Valdis Dombrovskis ευρώ και κοινωνικός διάλογος, Jyrki Katainen θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα. ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ; #1 Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα επιλέγουν τους υποψηφίους τους για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προεκλογική εκστρατεία. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ #2 Οι Ευρωπαίοι εκλέγουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΜΑΪΟΥ 2014 #3 #4 #5 #6 #7 ΝΑΙ ΟΧΙ Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου διαβουλεύεται µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε µια ενδεχόµενη υποψηφιότητα για το αξίωµα του προέδρου της Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των ευρωπαϊκών εκλογών. Μετά τις διαβουλεύσεις, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έναν υποψήφιο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει επί της πρότασής του για έναν υποψήφιο (µε ειδική πλειοψηφία). Εκλογή του προέδρου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν (τουλάχιστον 376). Τα κράτη µέλη υποδεικνύουν τους προτεινόµενους επιτρόπους σε στενή συνεργασία µε τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής. Ακροάσεις των προτεινόµενων επιτρόπων ενώπιον των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νέα Επιτροπή (µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων). Ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Πηγές: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενοποιηµένη έκδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 17 παράγραφος 7 δήλωση 11 προσαρτηµένη στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 15510/14 PE 382 INST 562 POLGEN 163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του: κ. Jean-Claude Juncker, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κ. Frans Timmermans,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ EE Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε γιορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης; α) 1η Μαΐου

1. Πότε γιορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης; α) 1η Μαΐου Αρ. Ταυτότητας:... ΕΠΩΝΥΜΟ:..... ΟΝΟΜΑ:... Ημερ. Γέννησης:. Τμήμα:.. Σχολείο:....... ΒΑΘΜΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΙΟΡΘΩΤΗ 1. Πότε γιορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης; α) 1η Μαΐου ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... β) 9η Μαΐου γ) 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ευρωεκλογές του 2014 [29-11-2013-11:00]

Εισαγωγή στις ευρωεκλογές του 2014 [29-11-2013-11:00] Εισαγωγή στις ευρωεκλογές του 2014 [29-11-2013-11:00] Ευρωεκλογές του 2014: αυτή τη φορά είναι διαφορετικά Οι ευρωεκλογέςπου θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2014 θα δώσουν στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάσκεψη τύπου που θα ακολουθήσει τις εργασίες της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάσκεψη τύπου που θα ακολουθήσει τις εργασίες της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου CHECK AGAINST DELIVERY Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάσκεψη τύπου που θα ακολουθήσει τις εργασίες της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μόλις ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PARLEMETER: 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 PARLEMETER: 2015 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύρυνση της Ένωσης

Η διεύρυνση της Ένωσης Η διεύρυνση της Ένωσης Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά την Ρουμανία και την Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση της Μπρατισλάβας

Η δήλωση της Μπρατισλάβας Μπρατισλάβα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Η δήλωση της Μπρατισλάβας Σήμερα, συναντιόμαστε στην Μπρατισλάβα σε μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Στη σύνοδο κορυφής των 27 κρατών μελών στην Μπρατισλάβα

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 ΕΥΡΩ-ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 Πέμπτη, 1η Μαΐου 2008 Λίμα (Περού) DV\721105.doc

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.7.2016 JOIN(2016) 34 final 2016/0217 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2040(INI) 12.2.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2040(INI) 12.2.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 12.2.2015 2015/2040(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα