ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μαρία Τσιάπα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περίληψη Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα συντέλεσε στη βαθιά οικονομική ύφεση και τη σοβαρή παραγωγική και κοινωνική σύνθλιψη. Ένας από τους ελάχιστους τομείς που σημειώνουν σημάδια ανάκαμψης αποτελεί ο εξαγωγικός τομέας. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η ανάλυση του χωρικού εξαγωγικού προτύπου της Ελλάδος και του μετασχηματισμού που αυτή υπέστη με σκοπό να καταστεί περισσότερο ανθεκτική στην οικονομική κρίση. Υπό αυτό το πλαίσιο αναλύονται τα αίτια της αύξησης της εξαγωγικής δραστηριότητας στους νομούς της χώρας για τη χρονική περίοδο μέσω διερεύνησης των μεταβολών που έχουν υποστεί τρεις κυρίως παράμετροι: η κλαδική σύνθεση των εξαγωγών, η ποιότητα των εξαγώγιμων προϊόντων και οι αγορές. Η ανάλυση του εξαγωγικού προτύπου υπό μία περιφερειακή διάσταση αποτελεί μία ακόμη σημαντική παράμετρο που η παρούσα εργασία εξετάζει λαμβάνοντας έτσι υπόψη χωρικές σχέσεις και ενδεχόμενες αλληλεξαρτήσεις. Λέξεις κλειδιά: εξαγωγικό πρότυπο, μεταβολές, κρίση, νομοί Ελλάδος 1. Το φαινόμενο της αύξησης των εξαγωγών και μείωσης του εμπορικού ελλείμματος Το μέγεθος της οικονομικής σύνθλιψης και παραγωγικής συρρίκνωσης που έχει βιώσει η χώρα είναι εμφανές από την απεικόνιση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών (Διάγραμμα 1). Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης, υψηλά επίπεδα ανεργίας και μείωση των επιπέδων κεφαλαιουχικής συσσώρευσης διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο η μεταβολή των εξαγωγών στην Ελλάδα υπήρξε θετική και για την περίοδο της κρίσης με μόνη εξαίρεση το έτος Η θετική αυτή εξέλιξη αποκτά περισσότερη βαρύτητα καθώς σημειώνεται παράλληλα μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το δυναμισμό της εμπορικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία και αναδεικνύει τη συνιστώσα αυτή ως σημαντικό άξονα ανάπτυξης. 1

2 Διάγραμμα 1. Διαχρονική πορεία βασικών μεγεθών, Πηγή: Eurostat (2014) Η παράλληλη αύξηση των εξαγωγών και μείωση του εμπορικού ελλείμματος στην Ελλάδα αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο δεν παρουσιάζεται συχνά 1. Συγκεκριμένα, έχει εμφανιστεί από το 1980 μόλις τρεις φορές (1986, 1994 και 2005) και σε περιορισμένη έκταση (είτε η αύξηση των εξαγωγών είτε η μείωση του ελλείμματος εκτιμάται κάτω του 1%) (Διάγραμμα 2). Το φαινόμενο αυτό αντιθέτως παρουσιάζει αυξημένη ένταση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης προερχόμενο προφανώς από τη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς και τη δραματική καθίζηση της εγχώριας αγοραστικής δύναμης. Διάγραμμα 2. Μεταβολή εξαγωγών και εμπορικού ελλείμματος, Πηγή: Eurostat (2014) Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδος αποτελεί αναγκαία συνθήκη τόσο για τη σταδιακή αύξηση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης στη χώρα καθώς η συμβολή των εξαγωγών 1 Αντιθέτως το φαινόμενο της παράλληλης αύξησης του εμπορικού ελλείμματος και μείωσης των εξαγωγών έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές. 2

3 αποτελεί ένα μικρό μέρος του ΑΕΠ (οι εμπορεύσιμες εξαγωγές υπολογίζονται ότι είναι 14% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ενώ στην ΕΕ είναι 35% του ΑΕΠ, στοιχεία 2012) όσο και για τη μείωση του δημοσιονομικού και του εξωτερικού ελλείμματος (Δαφέρμος και Νικολαΐδη 2012). 2. Η κλαδική και χωρική διάσταση της εξαγωγικής δραστηριότητας Η κλαδική ανάλυση των εξαγωγών της Ελλάδος βασίζεται στην κατηγοριοποίηση αγαθών του συστήματος HS (Harmonized System code). Το σύστημα αυτό κατατάσσει τα προϊόντα με διψήφιο κωδικό σε 97 κατηγορίες (chapters) και 21 ενότητες (sections) (Πίνακας Α1 του Παραρτήματος). Η παρούσα εργασία χρησιμοποιώντας την HS κατηγοριοποίηση κλάδων μελετά τις μεταβολές του χωρικού εξαγωγικού προτύπου της Ελλάδος που έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο νομών για την περίοδο Αναλύοντας το προφίλ της εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εξαγωγές είναι τα καύσιμα καθώς αποτελούν το 39% των συνολικών εξαγωγών 2 για το Ωστόσο, οι εξαγωγές των καυσίμων αποτελούν μέρος της διαμετακόμισής τους από την Ελλάδα αφού οι εισαγωγές του κλάδου ανέρχονται στο εξίσου υψηλό 38% των συνολικών εισαγωγών στη χώρα 3 (Πίνακας Α2 του Παραρτήματος). Με σκοπό την καλύτερη αποτύπωση της εικόνας των εξαγωγών, οι διψήφιοι κλάδοι κατηγοριοποιούνται με βάση την ένταση του συντελεστή παραγωγής στους εξής τομείς (OECD 1987): α) αγροτικοί, β) εντάσεως πόρων, γ) εντάσεως εργασίας, δ) εντάσεως κλίμακας, ε) ειδικής προμήθειας (που αφορούν βιομηχανίες εύρους και παραγωγής επενδυτικών αγαθών που συσχετίζονται με τη μηχανική) και στ) επιστημονικής βάσεως (αφορούν βιομηχανίες Ε&Τ και καινοτομίας). Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012 (Πίνακας 1), το 50% των εξαγωγών αποτελούν προϊόντα εντάσεως πόρων, το οποίο γεγονός, όπως έχει αναφερθεί, οφείλεται στη σημαντική θέση που καταλαμβάνουν τα καύσιμα στην εξαγωγική δραστηριότητα. Έτσι στην περίπτωση εξαίρεσης του κλάδου των καυσίμων από τον τομέα εντάσεως πόρων, το ποσοστό συμμετοχής του τομέα στις εξαγωγές εκτιμάται ότι είναι στο 17% καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Την πρώτη θέση με μία μικρή υπεροχή καταλαμβάνει ο τομέας των αγροτικών προϊόντων 4 επιβεβαιώνοντας τον ζωτικό ρόλο του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Τέλος την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο τομέας εντάσεως κλίμακας σύμφωνα με τον οποίο οι βιομηχανίες πλαστικών και οι χαλυβουργίες έχουν τη σημαντικότερη εξαγωγική δραστηριότητα. 2 Πηγές αναφέρουν ότι στην άνοδο των εξαγωγών των καυσίμων συνέτειναν οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων (ΕΛΠΕ και Motor Oil) και η διοχέτευση μεγάλου μέρους της παραγωγής των διυλιστηρίων στο εξωτερικό. 3 Οι εξαγωγές σε πετρελαιοειδή εξαρτώνται από την εισαγωγή πρώτων υλών και συνεπώς έτσι περιορίζεται η συμβολή τους στη βελτίωση των καθαρών εξαγωγών της χώρας (ΙΝΕ 2012). 4 Σημαντικότερα προϊόντα αποτελούν τα λαχανικά, φρούτα, ψάρια, βαμβάκι και γάλα. 3

4 Πίνακας 1. Ποσοστιαία (%) συμμετοχή τομέων στις εξαγωγές, 2012 Ποσοστιαία (%) Κατηγορίες κλάδων συμμετοχή τομέων Αγροτικά προϊόντα 17,6 Εντάσεως πόρων Χωρίς τον κλάδο καυσίμων 50,0 17,0 Εντάσεως εργασίας 7,6 Εντάσεως κλίμακας 13,6 Ειδικής προμήθειας 7,0 Επιστημονικής βάσεως 4,3 Σύνολο 100,0 Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) Ο σημαντικός ρόλος των αγροτικών προϊόντων στην εξαγωγική και συνεπώς οικονομική δραστηριότητα ανάμεσα στις πέντε αναφερθείσες κατηγορίες επιβεβαιώνεται μέσω της χωρικής απεικόνισης του εξαγωγικού μοντέλου. Σύμφωνα με τον Χάρτη 1, τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν για την πλειοψηφία των νομών τον κυρίαρχο εξαγωγικό τομέα (χάρτης στα αριστερά), ενώ στην περίπτωση εξαίρεσης του κλάδου των καυσίμων (χάρτης στα δεξιά), το φαινόμενο αυτό ενισχύεται περαιτέρω. Επίσης οι νομοί οι οποίοι αναδεικνύουν ως κυρίαρχο τομέα εξαγωγικής δραστηριότητας τον τομέα εντάσεως κλίμακας προσδιορίζουν χωρικά την περιοχή στην οποία υπάρχει έντονη βιομηχανική δραστηριότητα με εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι νομοί αυτοί αποτελούν ουσιαστικά σημαντικά μητροπολιτικά κέντρα (Αττική), περιοχές που βρίσκονται υπό τη σφαίρα επιρροής της μητρόπολης (Βοιωτία, Φθιώτιδα) και παραδοσιακές βιομηχανικές περιοχές (Μαγνησία). Χάρτης 1. Κυρίαρχος τομέας εξαγωγικής δραστηριότητας, 2012 Σημείωση: ο νομός Ευρυτανίας παρουσιάζεται χωρίς καμία εξαγωγική δραστηριότητα Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 3. Μεταβολές του χωρικού εξαγωγικού προτύπου Οι εξαγωγές της Ελλάδος βίωσαν μία αμιγής αύξηση κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (στοιχεία ) υπό την έννοια της καθαρής συμβολής τους στην οικονομία χωρίς την παράλληλη διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος. Η θετική αυτή πορεία των εξαγωγών στο ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι αυτό το λόγο η παρούσα 4

5 εργασία έχει σαν σκοπό τη διερεύνηση των μεταβολών του χωρικού εξαγωγικού προτύπου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στους νομούς της χώρας. Τα ερωτήματα τα οποία τίθενται είναι εάν η αύξηση των εξαγωγών συνδέεται με μεταβολές: α) ως προς τη σύνθεση του εμπορίου, δηλαδή ως προς την κλαδική δομή των εξαγωγών προωθώντας ένα μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης ή διαφοροποίησης, β) ως προς την ποιότητα των προϊόντων, προωθώντας μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας αγαθά, και γ) ως προς τον αναπροσδιορισμό των εμπορικών εταίρων απευθυνόμενοι σε νέες αγορές ή σε ένα μικρότερο αλλά μεγαλύτερων αποδόσεων αριθμό αγορών. 3.1 Μεταβολές ως προς τη σύνθεση του εμπορίου Οι μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στη σύνθεση του εμπορίου υποδηλώνουν μεταβολές ως προς τον αριθμό και το είδος των κλάδων που παρουσιάζουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Ο προσδιορισμός των μεταβολών αυτών αρχικά διερευνάται μέσω εκτίμησης των μεταβολών του βαθμού εξειδίκευσης ανά νομό. Ο βαθμός εξειδίκευσης υποδεικνύει το εύρος των προϊόντων των οποίων η χώρα εξάγει. Για τον υπολογισμό του βαθμού εξειδίκευσης χρησιμοποιείται ο δείκτης εντροπίας Theil (Theil 1967). Σύμφωνα με τον δείκτη απόλυτης εξειδίκευσης, εκτιμάται ο βαθμός συγκέντρωσης της εξαγωγικής δραστηριότητας σε έναν μικρό αριθμό κλάδων της υπό μελέτης περιοχής 5. Από τις εκτιμήσεις του δείκτη (Πίνακας 2) φαίνεται ότι ο βαθμός απόλυτης εξειδίκευσης των εξαγωγικών προϊόντων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί (κατά 0,52 μονάδες) κατά την περίοδο της κρίσης επισημαίνοντας έτσι την αναδιάρθρωση των εξαγωγών μέσω περιορισμού του αριθμού των κατηγοριών (διψήφιου κωδικού) στα αγαθά που εξάγονται. Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης οφείλεται στον μεγαλύτερο εξαγωγικό προσανατολισμό προς προϊόντα εντάσεως πόρων και κυρίως στον κλάδο των καυσίμων. Εάν εξαιρεθεί ο κλάδος των καυσίμων, φαίνεται ότι αύξηση της εξαγωγικής εξειδίκευσης σημειώνεται στα αγροτικά προϊόντα (ψάρια, κρέατα, βαμβάκι, γάλα) και στα προϊόντα εντάσεως πόρων (προϊόντα αργίλιου, κεραμευτικών, τσιμέντου κλπ). Πίνακας 2. Δείκτης απόλυτης εξειδίκευσης Theil (οι τιμές στην παρένθεση αφορούν τον υπολογισμό του δείκτη απόλυτης εξειδίκευσης εξαιρώντας τον κλάδο των καυσίμων) επίπεδα μεταβολή Σύνολο κλάδων 1,14 (0,85) 1,65 (0,88) 0,52 (0,03) Αγροτικά προϊόντα 0,08 (0,17) 0,06 (0,23) 0,03 (0,07) Εντάσεως πόρων 0,74 (0,14) 1,48 (0,18) 0,74 (0,04) Εντάσεως εργασίας 0,00 (0,03) 0,03 (0,01) 0,03 ( 0,02) Εντάσεως κλίμακας 0,09 (0,18) 0,01 (0,13) 0,08 ( 0,05) Ειδικής προμήθειας 0,14 (0,21) 0,08 (0,19) 0,06 ( 0,02) Επιστημονικής βάσεως 0,05 (0,08) 0,04 (0,09) 0,02 (0,01) Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 5 Το μέγεθός του υπολογίζεται με βάση την εξής εξίσωση: T i a j ( i )ln( J a j (i )), 0 Τ i ln(j), j 1 όπου i η υπό μελέτη χώρα, J το σύνολο των κλάδων στους οποίους εξειδικεύεται η χώρα i, a j (i ) η συμμετοχή του κάθε κλάδου στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. J 5

6 Λόγω της συμπληρωματικότητας των κλάδων, η εξειδίκευση ή διαφοροποίηση των περιοχών μπορεί να επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση όπου περιοχές εξειδικεύονται σε συμπληρωματικούς μεταξύ τους κλάδους τότε η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να είναι υψηλότερη σε σχέση με το εάν εξειδικεύονταν σε μη συμπληρωματικούς κλάδους. Ο λόγος είναι ότι μεταξύ συμπληρωματικών κλάδων παράγονται εξωτερικότητες τύπου Jacobs, δηλαδή ωφελειών μεταξύ βιομηχανιών που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. Γι αυτό το σκοπό εκτιμάται η σχετική διαφοροποίηση (related variety) η οποία αποτελεί δείκτης των Jacobs εξωτερικοτήτων (Frenken et al 2007) καθώς μετράει την ποικιλία των εξαγώγιμων προϊόντων όχι μεταξύ των 97 κλάδων αλλά μεταξύ των κλάδων σε κάθε έναν από τους 21 τομείς. Εφόσον υποστηρίζεται ότι η διάχυση της τεχνογνωσίας σε αρχικό στάδιο πραγματοποιείται μεταξύ βιομηχανιών που παράγουν συναφή προϊόντα, τότε αναμένεται ένας ιδιαίτερος δυναμισμός στην περίπτωση ύπαρξης διαφοροποίησης στο εσωτερικό ενός τομέα. Αντιθέτως η μη σχετική διαφοροποίηση (unrelated variety) εκτιμά το μέγεθος της διαφοροποίησης που υπάρχει ανάμεσα στο σύνολο των εξαγώγιμων προϊόντων. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ο βαθμός (μη σχετικής) διαφοροποίησης μειώθηκε στη χώρα κατά 15% συνεπάγοντας μία μεγαλύτερη εξειδίκευση ανάμεσα στα προϊόντα διψήφιου κωδικού. Ωστόσο ο βαθμός σχετικής διαφοροποίησης μειώθηκε μόλις 1% στη χώρα συνεπάγοντας μία μικρή μόλις εξειδίκευση στο εσωτερικό των 21 ευρύτερων κλαδικών ενοτήτων. Πίνακας 3. Δείκτης διαφοροποίησης εξαγωγικών προϊόντων επίπεδα μεταβολή Δείκτης μη σχετικής διαφοροποίησης 1,5 1,3 15,0 Δείκτης σχετικής διαφοροποίησης 6,8 6,7 1,2 Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 3.2 Μεταβολές ως προς την ποιότητα των προϊόντων Η δεύτερη συνιστώσα η οποία μελετάται ως προς τη συμβολή της στην αύξηση των εξαγωγών αποτελεί ο δείκτης ποιότητας των προϊόντων. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας των προϊόντων χρησιμοποιείται η τιμή των αγαθών ανά μονάδα βάρους (Aiginger 1998) καθώς υψηλότερη ποιότητα σημαίνει μεγαλύτερος αριθμός μιας σειράς χαρακτηριστικών που για να είναι διαθέσιμα στα αγαθά χρειάζεται μεγαλύτερο κόστος. Υπολογίζοντας τις μεταβολές του δείκτη ποιότητας για την περίοδο στις 6 κατηγορίες κλάδων (Πίνακας 4), φαίνεται μία σαφή αναβάθμιση των προϊόντων στα αγροτικά προϊόντα και στα προϊόντα εντάσεως πόρων. Πίνακας 4. Ποσοστιαία (%) μεταβολή του δείκτη ποιότητας στις εξαγωγές, (quality.xls) Ποσοστιαία (%) μεταβολή του δείκτη ποιότητας, Κατηγορίες κλάδων Αγροτικοί 120,4 Εντάσεως πόρων Χωρίς τον κλάδο καυσίμων 43,2 16,7 Εντάσεως εργασίας 15,5 Εντάσεως κλίμακας 9,1 Ειδικής προμήθειας 11,0 6

7 Επιστημονικής βάσεως 17,1 Σύνολο 22,8 Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 3.3 Μεταβολές ως προς τις αγορές Το σημαντικότερο μέρος των εξαγωγών της Ελλάδος κατευθύνονταν ιεραρχικά προς τη Δυτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια στην αρχή της οικονομικής κρίσης (2008). Κατά την περίοδο παρουσιάζεται σημαντική αύξηση εξαγωγών προς την παραδοσιακή αγορά των Βαλκανίων καθιστώντας την περιοχή πρώτη σε εξαγωγές ελληνικών προϊόντων. Επίσης αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών παρατηρείται προς αγορές που καταλάμβαναν μικρό αρχικά μερίδιο των εξαγωγών όπως η Ασία και σε μικρότερο βαθμό η Αφρική. Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί σαφώς μία σημαντική αγοραστική αγορά ελληνικών προϊόντων καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, ωστόσο σημειώνεται σημαντική μείωση των εξαγωγών προς την περιοχή κατά την περίοδο Πίνακας 5. Εξαγωγές της Ελλάδος στις διάφορες περιοχές Ποσοστιαία (%) συμμετοχή εξαγωγών Ποσοστιαία (%) μεταβολή εξαγωγών Δυτική Ευρώπη 37,1 27,8 10,5 Βαλκάνια 30,6 36,6 42,9 Ασία 8,6 16,1 122,0 ΗΠΑ 7,0 5,3 10,6 ΝΚΜ 6,8 4,7 17,5 Ανατολική Ευρώπη 3,7 3,4 8,8 Αφρική 2,4 4,1 104,1 Κεντρική & νότια Αμερική 2,1 0,9 51,5 Βόρεια Αμερική 1,0 0,5 40,6 Αυστραλία 0,7 0,7 23,7 Σύνολο 100,0 100,0 19,3 Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 4. Προσδιορισμός παραγόντων αύξησης της χωρικής εξαγωγικής δραστηριότητας Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η διερεύνηση του μετασχηματισμού που υπέστη το χωρικό εξαγωγικό πρότυπο της Ελλάδος και των παραγόντων που συνέβαλλαν ώστε να οι εξαγωγές να αποτελούν έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης απέναντι στην οικονομική κρίση. Οι παράγοντες οι οποίοι διερευνώνται είναι: α) η σύνθεση των προϊόντων, β) η ποιότητα των προϊόντων και γ) η αγορά υποδοχής των προϊόντων. Η ανάλυση μέσω της οικονομετρικής προσέγγισης βασίζεται σε υπόδειγμα διαστρωματικών στοιχείων σύμφωνα με την οποία εκτιμάται η μορφή και το μέγεθος συμβολής μιας σειράς μεγεθών στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας στους 51 νομούς της Ελλάδος για την περίοδο Τα οικονομετρικά υποδείγματα διαστρωματικής ανάλυσης χαρακτηρίζονται από το μειονέκτημα της αφαιρετικής τους ιδιότητας καθώς βασίζονται σε εκτιμήσεις μακροπρόθεσμων μέσων όρων (Bergheim 2008). Ωστόσο η περίοδος την οποία η παρούσα εργασία μελετά είναι βραχυχρόνια χαρακτηριζόμενη από μεγάλες πιέσεις και διακυμάνσεις δεικτών. Έτσι, προκειμένου να εκτιμηθεί το σύνολο των μεταβολών που η οικονομία έχει βιώσει αλλά και να συνυπολογίσει τις 7

8 μεταβολές εκείνες που προέρχονται με κάποια χρονική υστέρηση λόγω του ιδιαίτερα δυσμενούς και ανασταλτικής φύσεως περιβάλλοντος, η παρούσα ανάλυση ακολουθεί την εν λόγω μεθοδολογική προσέγγιση. Το οικονομετρικό υπόδειγμα που χρησιμοποιείται έχει την ακόλουθη μορφή: EXPCH i =a o + b 1 SPECCH i + b 2 RELVARCH i + b 3 QUCH it + b 4 AGRICCH i + b 5 AGRICCH i QUAGRCH I + b 6 RECCH i QURESCH I + b 7 BALKANSCH i + b 8 ASIACH i + b 9 GRAV08 i + b 10 PORT i + ε it (1) Ως εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος χρησιμοποιείται η ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών σε σταθερές τιμές (EXPCH) στους 51 νομούς της Ελλάδος κατά την περίοδο Ο προσδιορισμός των μεταβολών στη σύνθεση των εξαγωγικών προϊόντων και η συμβολή τους στην αύξηση των εξαγωγών εκτιμάται μέσω της μεταβλητής SPECCH η οποία υπολογίζει τη μεταβολή του δείκτη απόλυτης εξειδίκευσης Theil. Σύμφωνα με την ανάλυση, η χώρα έχει παρουσιάσει αύξηση των επιπέδων (απόλυτης) εξειδίκευσης, γεγονός το οποίο συνάγει με τις κλασικές και σύγχρονες θεωρίες εμπορίου. Η νεοκλασική θεωρία υποστηρίζει την αύξηση της εξειδίκευσης σύμφωνα με το συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε περιοχής (βασισμένο στην τεχνολογία, Ricardo, ή τα φυσικά πλεονεκτήματα, Hecksher Ohlin) η οποία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης του εμπορίου. Επίσης οι σύγχρονες θεωρίες εμπορίου υποστηρίζουν ότι η αύξηση της εξειδίκευσης συσχετίζεται με αύξηση της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας καθώς κεντρικές και μεγάλες αγορές εξειδικεύονται σε τομείς υψηλών αποδόσεων (προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου ή κλίμακας), ενώ οι περιφερειακές περιοχές σε τομείς σταθερών ή φθινουσών αποδόσεων (προϊόντα εντάσεως εργασίας ή πόρων) (Brülhart 1998). Ο βαθμός εξειδίκευσης προσδιορίζει το εύρος των προϊόντων των οποίων εξάγει μία περιοχή στο σύνολο της οικονομικής της δραστηριότητας. Ωστόσο ο δείκτης αυτός δεν δίνει πληροφορίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα των κλάδων στους οποίους εξειδικεύεται μία περιοχή. Πιο αναλυτικά η νέα θεωρία εμπορίου υποστηρίζει ότι οφέλη διάχυσης δεν απορρέουν μόνο μέσω της συγκέντρωσης εταιριών σε έναν συγκεκριμένο κλάδο αλλά και μεταξύ κλάδων. Με σκοπό τη διερεύνηση τάσεων αύξησης της εξειδίκευσης σε κλάδους που συσχετίζονται μεταξύ τους και στη συνέχεια συμβολής τους προς αύξηση των εξαγωγών έχει συμπεριληφθεί στο οικονομετρικό υπόδειγμα η μεταβλητή RELVARCH. Η μεταβλητή υπολογίζει τη σχετική διαφοροποίηση των προϊόντων στο εσωτερικό του κάθε τομέα (από το σύνολο των 21 τομέων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση HS). Ο δεύτερος παράγοντας που δύναται να συνεκτιμηθεί ως προς τη συμβολή της στην αύξηση των εξαγωγών αποτελεί η ποιότητα των προϊόντων. Το είδος των προϊόντων που μια περιοχή εξάγει εντάσσει την περιοχή σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης το οποίο αυτό βασίζεται όχι μόνο με βάση τον κλασικό διαχωρισμό σε προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου και εργασίας, αλλά σε προϊόντα διαφορετικού βαθμού προστιθέμενης αξίας (UNIDO 2009). Η αξιολόγηση των μεταβολών της ποιότητας των προϊόντων εκτιμάται μέσω της μεταβλητής QUCH σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται η μεταβολή του δείκτη ποιότητας κατά την περίοδο Με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση του είδους των προϊόντων που συνδέονται με αύξηση της χωρικής εξαγωγικής δραστηριότητας, εκτιμάται ταυτόχρονα κατά πόσο οι δύο κατηγορίες κλάδων με την υψηλότερη εξαγωγική αύξηση στη χώρα (αγροτικά προϊόντα και προϊόντα εντάσεως πόρων, 6 Ο δείκτης ποιότητας (όπως έχει αναλυθεί στην προηγούμενη ενότητα) ορίζεται ως η τιμή των αγαθών ανά μονάδα βάρους (Aiginger 1998). 8

9 AGRICCH και RESCH αντίστοιχα) έχουν συμβάλλει στην υψηλότερη θετική μεταβολή των εξαγωγών στους νομούς, αλλά και κατά πόσο η βελτίωση της ποιότητας έχει συμβάλλει στην τόνωση των εξαγωγών αυτών των προϊόντων (QUAGRCCH και QURESCH αντίστοιχα). Άλλωστε έχει επισημανθεί από μια σειρά μελετών (Χύμης 2011) ότι δεδομένης της διάρθρωσης των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων (φυτικής παρά ζωικής προελεύσεως) τα αγαθά που εξάγονται είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Ο τρίτος παράγοντας που διερευνάται ως προς τη συμβολή του στη μεταβολή των εξαγωγών αποτελεί η αύξηση (σε απόλυτους ή ποσοστιαίους όρους) των εξαγωγών προς νέες αγορές. Σύμφωνα με την ανάλυση, η χώρα παρουσίασε μία σημαντική αύξηση των εξαγωγών προς τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ασίας. Στο οικονομετρικό υπόδειγμα διερευνάται μέσω των μεταβλητών BALKANSCH και ASIACH κατά πόσο η αύξηση των εξαγωγών προς Βαλκάνια και Ασία αποτελεί μία τάση συγκεκριμένων περιοχών (πχ μητροπολιτικών κέντρων) οδηγώντας σε αύξηση των εξαγωγών της χώρας ή αποτελεί μία συστημική τάση αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το σύνολο των νομών. Η προσβασιμότητα και η κεντρικότητα των αγορών αποτελούν παράγοντες που έχουν σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες εμπορίου, στην αύξηση της δια περιφερειακής εμπορικής δραστηριότητας. Ο παράγοντας αυτός αντιπροσωπεύεται στο οικονομετρικό υπόδειγμα μέσω του δείκτη γεωγραφικής βαρύτητας κατά το αρχικό έτος 2008 (GRAVITY08) και υπολογίζεται με βάση J GDPj τον εξής τύπο: GRAVITYi ( ) GDP, όπου i αποτελεί η υπό μελέτη περιοχή, j οι i j 1 d ij υπόλοιπες περιοχές, J το σύνολο των υπολοίπων περιοχών, GDP το ΑΕΠ της περιοχής i και d η απόσταση μεταξύ των περιοχών i και j 7. Η μεταβλητή αυτή αποδίδει τη γεω οικονομική θέση της κάθε περιοχής καθώς λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές και οικονομικές δυναμικές της (Petrakos 2000). Η προσβασιμότητα μιας περιοχής σε ένα εξαγωγικό κόμβο (export hub) όπως ένα λιμάνι, αποτελεί επίσης άλλον έναν παράγοντα που ευνοεί την εξαγωγική δραστηριότητά της. Γι αυτό το λόγο στο υπόδειγμα έχει συμπεριληφθεί η ψευδομεταβλητή PORT, η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ένας νομός έχει λιμένα διεθνούς σημασίας (όπως ορίζεται σύμφωνα με την απόφαση 1346/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και 0 σε διαφορετική περίπτωση. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 σύμφωνα με τον οποίο ο βαθμός ερμηνευτικότητας των δύο οικονομετρικών υποδειγμάτων είναι αρκετά υψηλός. Επιπλέον, διερευνάται η παρουσία χωρικής αυτοσυσχέτισης ώστε να αξιολογηθεί η αμεροληψία των εκτιμητών των μεταβλητών. Συγκεκριμένα, διερευνάται εάν η μεταβολή των εξαγωγών σε μία περιοχή εξαρτάται από τη μεταβολή των γειτονικών περιοχών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του δείκτη I Moran ο οποίος μετρά τη χωρική συσχέτιση μεταξύ των τιμών στην περιοχή i και στην περιοχή j ώστε να προσδιορίσει την ύπαρξη ή όχι χωρικής αυτοσυσχέτισης (Moran 1950, Cliff and 7 Η απόσταση μεταξύ των περιοχών μετράται από την απόσταση των πρωτευουσών τους. 9

10 Ord 1973) 8. Με βάση τα αποτελέσματα υποστηρίζεται η απουσία χωρικής αυτοσυσχέτισης και η αμεροληψία των εκτιμητών των υποδειγμάτων. Σύμφωνα με την οικονομετρική ανάλυση αποδεικνύεται αρχικά ότι περιοχές που αύξησαν το βαθμό εξειδίκευσης (σε διψήφιους κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας) συσχετίζονται με μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών τους. Το γεγονός αυτό εύλογα επιβεβαιώνει έναν μεγαλύτερο ακόμη προσανατολισμό της παραγωγικής βάσης των περιοχών προς την αξιοποίηση πόρων συγκριτικού πλεονεκτήματος. Ένα αρκετά ενδιαφέρον εύρημα απορρέει από τη θετική (και στατιστικά οριακά μη σημαντική) συσχέτιση της μεταβλητής της σχετικής διαφοροποίησης προϊόντων στο εσωτερικό του κάθε τομέα με τη μεταβλητή της μεταβολής των εξαγωγών. Σύμφωνα με αυτό, στο εσωτερικό της κάθε ευρύτερης κλαδικής ομάδας (δηλαδή του τομέα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση HS) η αύξηση της διαφοροποίησης συνδέεται με αύξηση των εξαγωγών. Ουσιαστικά η παράλληλη αύξηση της εξειδίκευσης στη συνολική εξαγωγική δραστηριότητα και η αύξηση της διαφοροποίησης στο εσωτερικό του κάθε τομέα δεν αποτελούν αντικρουόμενα φαινόμενα. Αντιθέτως αποδεικνύεται ότι η αύξηση της εξειδίκευσης λαμβάνει χώρα προς κλάδους παρόμοιας κλαδικής σύνθεσης και μεγαλύτερης αλληλοσυσχέτισης. Η αύξηση του βαθμού ποιότητας των προϊόντων (QUCH) συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των νομών. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει τη σχέση της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων με μία μεγαλύτερη εξωστρέφεια αυτών των αγαθών προς το εξωτερικό και ερμηνεύεται ως βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ο σημαντικός ρόλος της αναβάθμισης της ποιότητας στην εξωστρέφεια των προϊόντων κατά την περίοδο επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός της θετικής και στατιστικά σημαντικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην αύξηση των αγροτικών και εντάσεως πόρων προϊόντων με την αύξηση των συνολικών εξαγωγών ενός νομού μόνο υπό την συνθήκη της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων αυτών. Η θετική μεταβολή των εξαγωγών προς παραδοσιακές αγορές όπως των Βαλκανίων (BALKANSCH) αλλά και νέες αγορές όπως της Ασίας (ASIACH) φαίνεται να είναι στενά συνυφασμένη με περιοχές που παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αύξησης των εξαγωγών. Η διατήρηση, από τη μια πλευρά, αγορών με γεωγραφική και επιχειρηματική δυναμικότητα, χαρακτηριστικά που απορρέουν από τη γεωγραφική γειτνίαση των περιοχών και των παραδοσιακών επιχειρηματικών δεσμών, αλλά και η στροφή, από την άλλη πλευρά, προς αναδυόμενες αγορές της Ασίας, χαρακτηριστικό που απορρέει από τους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης της περιοχής, αποτελούν δύο βασικά στοιχεία του εξαγωγικού προσανατολισμού των νομών της Ελλάδας. 8 Ο δείκτης I Moran εκτιμάται ως εξής: I N N N i 1 l 1 w il N N i 1 l 1 w ( x m)( x il N i 1 i ( x m) 2 i l m), όπου N είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων, w il είναι το στοιχείο στη συμμετρική δυαδική μήτρα, x i και x j είναι παρατηρήσεις για τις περιοχές i και j με μέσο όρο m. Τα στοιχεία w il είναι τυποποιημένα. 10

11 Αντιθέτως νομοί με σημαντική γεω οικονομική θέση στην Ελλάδα (GRAV08) ή νομοί που διαθέτουν διεθνής σημασίας λιμένα (PORT) δεν φαίνεται να συσχετίζονται με ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών τους κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πίνακας 6. Αποτελέσματα οικονομετρικού υποδείγματος εκτιμητές υποδείγματος ανεξάρτητες μεταβλητές (1) (2) SPECCH 2,15 *** 12,40 *** RELVAR 0,03 1,40 QUCH 0,31 * AGRICCH 0,54 AGRICCH QUAGRCH 0,11 * RESCH 0,07 RESCH QURESCH 1, ** BALKANSCH 0,32 *** ASIACH 0,20 *** GRAV08 0,002 *** PORT 7,77 144,55 R 2 0,95 0,41 F 222,40 5,37 N *** στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1%, ** στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5%, * στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10% Συμπεράσματα Η παρούσα εργασία διερευνά το φαινόμενο της αύξησης της εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης και τους παράγοντες που συνέβαλλαν στον μετασχηματισμό του τομέα ώστε να αποκτήσει ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα. Οι τρεις κύριοι παράγοντες που διερευνώνται είναι η κλαδική σύνθεση των εξαγωγών, η ποιότητα των εξαγώγιμων προϊόντων και οι αγορές. Όσον αφορά την κλαδική σύνθεση των εξαγωγών, διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της εξαγωγικής εξειδίκευσης συσχετίζεται με μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών στους νομούς. Το εν λόγω φαινόμενο δικαιολογείται πλήρως από τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας και τη διατήρηση δομών και πόρων συγκριτικού πλεονεκτήματος μεγαλύτερης ανθεκτικότητας σε εξωγενή ή ενδογενή σοκ. Παράλληλα, η αύξηση της διαφοροποίησης εξαγώγιμων αγαθών σε συγκεκριμένους ευρείς τομείς ενισχύει την άποψη περί εξαγωγικού προσανατολισμού σε περιορισμένους αλλά συσχετισμένους μεταξύ τους κλάδους. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει μία τάση αύξησης συνεργειών μεταξύ κλάδων παρόμοιας συνάφειας με θετικές στην εξαγωγική τους δραστηριότητα επιπτώσεις. Όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, φαίνεται ότι η βελτίωσή της είναι στενά συνδεδεμένη με την μεγαλύτερη εξαγωγική ικανότητα των προϊόντων. Η άποψη αυτή ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο μέσω της απόδειξης ότι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών στους νομούς συνδέονται με αύξηση των εξαγωγών σε αγροτικά και εντάσεως πόρων προϊόντα στα οποία έχει επέλθει βελτίωση της ποιότητάς τους. Συνεπώς εφόσον η παραγωγική βάση της χώρας βασίζεται σε αγροτικά προϊόντα και προϊόντα ελαφριάς βιομηχανίας, φαίνεται ότι ο εξαγωγικός τομέας έχει προσανατολιστεί προς τη βελτίωση των προϊόντων αυτών (παρά άλλων προϊόντων υψηλής 11

12 τεχνολογίας που θα συνδέονταν με μεγαλύτερο παραγωγικό κόστος) με σκοπό τη βελτίωση της συγκριτικής ανταγωνιστικότητάς του. Ο τρίτος παράγοντας που συνέβαλλε στην τόνωση των εξαγωγών φαίνεται να είναι ο διπλός προσανατολισμός πώλησης των προϊόντων τόσο σε παραδοσιακές αγορές (Βαλκάνια) με σκοπό την εκμετάλλευση της γεωγραφικής εγγύτητας, του χαμηλού κόστους μεταφοράς και των κοινών καταναλωτικών προτύπων, όσο και σε αναδυόμενες αγορές (Ασία) με σκοπό την κάλυψη νέων αναπτυσσόμενων αναγκών. Όσον αφορά τα χωρικά χαρακτηριστικά του εξαγωγικού προτύπου που αφορούν τις υψηλότερες θετικές μεταβολές της εξαγωγικής δραστηριότητας, αυτά αφορούν περιοχές που δεν διαθέτουν σημαντική γεωγραφική ή οικονομική θέση. Έτσι φαίνεται ότι οι περιοχές με την υψηλότερη αύξηση των εξαγωγών για την υπό μελέτη περίοδο αποτελούν νομοί μικρής οικονομικής κλίμακας και χαμηλής ιεραρχικής κατάταξης ως προς την κεντρικότητα ή ως προς την ύπαρξη εμπορικών κόμβων. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει μία σημαντική τάση εξωστρέφειας περιοχών με υποβαθμισμένη γεωοικονομική θέση, τάση η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να δημιουργεί όρους ανάπτυξης. Η δυναμική που έχουν επιδείξει μέχρι τώρα οι εξωστρεφείς κλάδοι στο ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον κατά την περίοδο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί και ενισχυθεί περαιτέρω έχοντας τα χαρακτηριστικά πρώτον της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας με γνώμονα την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (ώστε να μετατραπούν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα), δεύτερον της προσαρμοστικότητας όσον αφορά την υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων, και τρίτον της ευελιξίας ως προς τις αγορές που επιλέγει να διαθέσει τα προϊόντα της. Σαφώς μεγαλύτερη θετική συνεισφορά των εξαγωγών στο σύνολο της οικονομίας θα προέλθει μέσω της βελτίωσης συμπληρωματικών με αυτών παραμέτρων δηλαδή δικτύων προώθησης των εξαγωγών, συνεργειών μεταξύ κλάδων και βιομηχανιών, και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος προωθώντας ένα νέο παραγωγικό και εξαγωγικό (εξωστρεφές) μοντέλο ανάπτυξης. 12

13 Βιβλιογραφία Aiginger, K. (1998) Unit Values to Signal the Quality Position of CEECs. In The Competitiveness of Transition Economies, OECD Proceedings, 1998(10): Bergheim, S. (2008) Long run growth forecasting. Springer, Germany. Brülhart, M. (1998) Economic geography, industry location and trade: the evidence, World Economy, 21(6): Cliff A.D, Ord J.K (1973) Spatial autocorrelation (London, Pion). Eurostat (2014) Statistics, Available Frenken, K., Oort, Van F. and Verburg, T. (2007) Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth, Regional Studies, 41(5): Moran P. (1950) Notes on Continuous Stochastic Phenomena, Biometrika, 37(1) OECD (1987) Structural adjustment and economic performance, study, OECD. Theil H. (1967) Economics and Information Theory: Studies in Mathematical and Managerial Economics. Skokie: Rand McNally. UNIDO (2009) Industrial Development Report. UNIDO. Δαφέρμος, Γ. και Νικολαΐδη, Μ. (2012) Πως μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας;, Κείμενα Πολιτικής, Νο 5, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ. ΕΛΣΤΑΤ (2013) Δεδομένα βιομηχανίας, ΕΛΣΤΑΤ. Πετράκος, Γ. (2000) Η νέα γεωγραφία της ανάπτυξης στην Ευρώπη και η θέση των Βαλκανίων στο Γ. Πετράκος (2000) Η ανάπτυξη των Βαλκανίων, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις. Χύμης, Α. (2011) Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, Οικονομικές Εξελίξεις, 15, σελ. 44, ΚΕΠΕ. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Α1. Κατηγοριοποίηση κλάδων με βάση την HS ταξινόμηση Ενότητα Κλάδος Περιγραφή κλάδου 01 ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 02 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 04 ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 1 05 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 06 ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 09 ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΪ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. 12 ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 13 ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 2 14 ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 3 15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 17 ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 18 ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 4 24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 25 ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 26 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ 5 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 28 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ 29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 31 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ 32 ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 33 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ 34 ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 35 ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 36 ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ 37 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6 38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 14

15 39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 7 40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 41 ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ 42 ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 8 43 ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 44 ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 45 ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 47 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) 48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 49 ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 50 ΜΕΤΑΞΙ 51 ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ 52 ΒΑΜΒΑΚΙ 53 ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ 54 ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 55 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 56 ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 57 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. 58 ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 59 ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 60 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 66 ΤΟΥΣ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 67 ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 69 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 72 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 75 ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 77 ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 15

16 79 ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 80 ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 81 ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 83 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 84 ΑΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 85 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 86 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 87 ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 89 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 90 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 91 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 94 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 95 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Πίνακας Α2. Ποσοστιαία (%) συμμετοχή των σημαντικότερων κλάδων διψήφιου κωδικού στις συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της Ελλάδος, 2012 κλάδος ΕΞΑΓΩΓΕΣ περιγραφή συμμετοχή (%) κλάδων 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ

17 ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 1.16 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 137 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις Πληροφορίες 54ο έτος 6 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα ΙΙ Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>> ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ ΑΒΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΜΟΛ ΑΒΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Σεραφείμ Πολύζος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 9Η ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 2 RIS3-Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Ιστορικό αλλαγών Έκδοση Ημ)νία Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 16,201 Οκτώβριος 1 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές Δημοσιονομικές εξελίξεις και χρηματοπιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 4 Α.1. Το πλαίσιο Πολιτικής 4 A.2. Το περιεχόμενο 6 B. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ecocom-kiev [ecocom-kiev@mfa.gr] Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 3:11 µµ root@ebeth.gr; evep@pcci.gr; ea@e-a.gr; info@acsmi.gr; info@bep.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα