ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μαρία Τσιάπα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περίληψη Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα συντέλεσε στη βαθιά οικονομική ύφεση και τη σοβαρή παραγωγική και κοινωνική σύνθλιψη. Ένας από τους ελάχιστους τομείς που σημειώνουν σημάδια ανάκαμψης αποτελεί ο εξαγωγικός τομέας. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η ανάλυση του χωρικού εξαγωγικού προτύπου της Ελλάδος και του μετασχηματισμού που αυτή υπέστη με σκοπό να καταστεί περισσότερο ανθεκτική στην οικονομική κρίση. Υπό αυτό το πλαίσιο αναλύονται τα αίτια της αύξησης της εξαγωγικής δραστηριότητας στους νομούς της χώρας για τη χρονική περίοδο μέσω διερεύνησης των μεταβολών που έχουν υποστεί τρεις κυρίως παράμετροι: η κλαδική σύνθεση των εξαγωγών, η ποιότητα των εξαγώγιμων προϊόντων και οι αγορές. Η ανάλυση του εξαγωγικού προτύπου υπό μία περιφερειακή διάσταση αποτελεί μία ακόμη σημαντική παράμετρο που η παρούσα εργασία εξετάζει λαμβάνοντας έτσι υπόψη χωρικές σχέσεις και ενδεχόμενες αλληλεξαρτήσεις. Λέξεις κλειδιά: εξαγωγικό πρότυπο, μεταβολές, κρίση, νομοί Ελλάδος 1. Το φαινόμενο της αύξησης των εξαγωγών και μείωσης του εμπορικού ελλείμματος Το μέγεθος της οικονομικής σύνθλιψης και παραγωγικής συρρίκνωσης που έχει βιώσει η χώρα είναι εμφανές από την απεικόνιση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών (Διάγραμμα 1). Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης, υψηλά επίπεδα ανεργίας και μείωση των επιπέδων κεφαλαιουχικής συσσώρευσης διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο η μεταβολή των εξαγωγών στην Ελλάδα υπήρξε θετική και για την περίοδο της κρίσης με μόνη εξαίρεση το έτος Η θετική αυτή εξέλιξη αποκτά περισσότερη βαρύτητα καθώς σημειώνεται παράλληλα μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το δυναμισμό της εμπορικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία και αναδεικνύει τη συνιστώσα αυτή ως σημαντικό άξονα ανάπτυξης. 1

2 Διάγραμμα 1. Διαχρονική πορεία βασικών μεγεθών, Πηγή: Eurostat (2014) Η παράλληλη αύξηση των εξαγωγών και μείωση του εμπορικού ελλείμματος στην Ελλάδα αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο δεν παρουσιάζεται συχνά 1. Συγκεκριμένα, έχει εμφανιστεί από το 1980 μόλις τρεις φορές (1986, 1994 και 2005) και σε περιορισμένη έκταση (είτε η αύξηση των εξαγωγών είτε η μείωση του ελλείμματος εκτιμάται κάτω του 1%) (Διάγραμμα 2). Το φαινόμενο αυτό αντιθέτως παρουσιάζει αυξημένη ένταση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης προερχόμενο προφανώς από τη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς και τη δραματική καθίζηση της εγχώριας αγοραστικής δύναμης. Διάγραμμα 2. Μεταβολή εξαγωγών και εμπορικού ελλείμματος, Πηγή: Eurostat (2014) Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδος αποτελεί αναγκαία συνθήκη τόσο για τη σταδιακή αύξηση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης στη χώρα καθώς η συμβολή των εξαγωγών 1 Αντιθέτως το φαινόμενο της παράλληλης αύξησης του εμπορικού ελλείμματος και μείωσης των εξαγωγών έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές. 2

3 αποτελεί ένα μικρό μέρος του ΑΕΠ (οι εμπορεύσιμες εξαγωγές υπολογίζονται ότι είναι 14% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ενώ στην ΕΕ είναι 35% του ΑΕΠ, στοιχεία 2012) όσο και για τη μείωση του δημοσιονομικού και του εξωτερικού ελλείμματος (Δαφέρμος και Νικολαΐδη 2012). 2. Η κλαδική και χωρική διάσταση της εξαγωγικής δραστηριότητας Η κλαδική ανάλυση των εξαγωγών της Ελλάδος βασίζεται στην κατηγοριοποίηση αγαθών του συστήματος HS (Harmonized System code). Το σύστημα αυτό κατατάσσει τα προϊόντα με διψήφιο κωδικό σε 97 κατηγορίες (chapters) και 21 ενότητες (sections) (Πίνακας Α1 του Παραρτήματος). Η παρούσα εργασία χρησιμοποιώντας την HS κατηγοριοποίηση κλάδων μελετά τις μεταβολές του χωρικού εξαγωγικού προτύπου της Ελλάδος που έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο νομών για την περίοδο Αναλύοντας το προφίλ της εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εξαγωγές είναι τα καύσιμα καθώς αποτελούν το 39% των συνολικών εξαγωγών 2 για το Ωστόσο, οι εξαγωγές των καυσίμων αποτελούν μέρος της διαμετακόμισής τους από την Ελλάδα αφού οι εισαγωγές του κλάδου ανέρχονται στο εξίσου υψηλό 38% των συνολικών εισαγωγών στη χώρα 3 (Πίνακας Α2 του Παραρτήματος). Με σκοπό την καλύτερη αποτύπωση της εικόνας των εξαγωγών, οι διψήφιοι κλάδοι κατηγοριοποιούνται με βάση την ένταση του συντελεστή παραγωγής στους εξής τομείς (OECD 1987): α) αγροτικοί, β) εντάσεως πόρων, γ) εντάσεως εργασίας, δ) εντάσεως κλίμακας, ε) ειδικής προμήθειας (που αφορούν βιομηχανίες εύρους και παραγωγής επενδυτικών αγαθών που συσχετίζονται με τη μηχανική) και στ) επιστημονικής βάσεως (αφορούν βιομηχανίες Ε&Τ και καινοτομίας). Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012 (Πίνακας 1), το 50% των εξαγωγών αποτελούν προϊόντα εντάσεως πόρων, το οποίο γεγονός, όπως έχει αναφερθεί, οφείλεται στη σημαντική θέση που καταλαμβάνουν τα καύσιμα στην εξαγωγική δραστηριότητα. Έτσι στην περίπτωση εξαίρεσης του κλάδου των καυσίμων από τον τομέα εντάσεως πόρων, το ποσοστό συμμετοχής του τομέα στις εξαγωγές εκτιμάται ότι είναι στο 17% καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Την πρώτη θέση με μία μικρή υπεροχή καταλαμβάνει ο τομέας των αγροτικών προϊόντων 4 επιβεβαιώνοντας τον ζωτικό ρόλο του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Τέλος την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο τομέας εντάσεως κλίμακας σύμφωνα με τον οποίο οι βιομηχανίες πλαστικών και οι χαλυβουργίες έχουν τη σημαντικότερη εξαγωγική δραστηριότητα. 2 Πηγές αναφέρουν ότι στην άνοδο των εξαγωγών των καυσίμων συνέτειναν οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων (ΕΛΠΕ και Motor Oil) και η διοχέτευση μεγάλου μέρους της παραγωγής των διυλιστηρίων στο εξωτερικό. 3 Οι εξαγωγές σε πετρελαιοειδή εξαρτώνται από την εισαγωγή πρώτων υλών και συνεπώς έτσι περιορίζεται η συμβολή τους στη βελτίωση των καθαρών εξαγωγών της χώρας (ΙΝΕ 2012). 4 Σημαντικότερα προϊόντα αποτελούν τα λαχανικά, φρούτα, ψάρια, βαμβάκι και γάλα. 3

4 Πίνακας 1. Ποσοστιαία (%) συμμετοχή τομέων στις εξαγωγές, 2012 Ποσοστιαία (%) Κατηγορίες κλάδων συμμετοχή τομέων Αγροτικά προϊόντα 17,6 Εντάσεως πόρων Χωρίς τον κλάδο καυσίμων 50,0 17,0 Εντάσεως εργασίας 7,6 Εντάσεως κλίμακας 13,6 Ειδικής προμήθειας 7,0 Επιστημονικής βάσεως 4,3 Σύνολο 100,0 Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) Ο σημαντικός ρόλος των αγροτικών προϊόντων στην εξαγωγική και συνεπώς οικονομική δραστηριότητα ανάμεσα στις πέντε αναφερθείσες κατηγορίες επιβεβαιώνεται μέσω της χωρικής απεικόνισης του εξαγωγικού μοντέλου. Σύμφωνα με τον Χάρτη 1, τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν για την πλειοψηφία των νομών τον κυρίαρχο εξαγωγικό τομέα (χάρτης στα αριστερά), ενώ στην περίπτωση εξαίρεσης του κλάδου των καυσίμων (χάρτης στα δεξιά), το φαινόμενο αυτό ενισχύεται περαιτέρω. Επίσης οι νομοί οι οποίοι αναδεικνύουν ως κυρίαρχο τομέα εξαγωγικής δραστηριότητας τον τομέα εντάσεως κλίμακας προσδιορίζουν χωρικά την περιοχή στην οποία υπάρχει έντονη βιομηχανική δραστηριότητα με εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι νομοί αυτοί αποτελούν ουσιαστικά σημαντικά μητροπολιτικά κέντρα (Αττική), περιοχές που βρίσκονται υπό τη σφαίρα επιρροής της μητρόπολης (Βοιωτία, Φθιώτιδα) και παραδοσιακές βιομηχανικές περιοχές (Μαγνησία). Χάρτης 1. Κυρίαρχος τομέας εξαγωγικής δραστηριότητας, 2012 Σημείωση: ο νομός Ευρυτανίας παρουσιάζεται χωρίς καμία εξαγωγική δραστηριότητα Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 3. Μεταβολές του χωρικού εξαγωγικού προτύπου Οι εξαγωγές της Ελλάδος βίωσαν μία αμιγής αύξηση κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (στοιχεία ) υπό την έννοια της καθαρής συμβολής τους στην οικονομία χωρίς την παράλληλη διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος. Η θετική αυτή πορεία των εξαγωγών στο ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι αυτό το λόγο η παρούσα 4

5 εργασία έχει σαν σκοπό τη διερεύνηση των μεταβολών του χωρικού εξαγωγικού προτύπου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στους νομούς της χώρας. Τα ερωτήματα τα οποία τίθενται είναι εάν η αύξηση των εξαγωγών συνδέεται με μεταβολές: α) ως προς τη σύνθεση του εμπορίου, δηλαδή ως προς την κλαδική δομή των εξαγωγών προωθώντας ένα μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης ή διαφοροποίησης, β) ως προς την ποιότητα των προϊόντων, προωθώντας μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας αγαθά, και γ) ως προς τον αναπροσδιορισμό των εμπορικών εταίρων απευθυνόμενοι σε νέες αγορές ή σε ένα μικρότερο αλλά μεγαλύτερων αποδόσεων αριθμό αγορών. 3.1 Μεταβολές ως προς τη σύνθεση του εμπορίου Οι μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στη σύνθεση του εμπορίου υποδηλώνουν μεταβολές ως προς τον αριθμό και το είδος των κλάδων που παρουσιάζουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Ο προσδιορισμός των μεταβολών αυτών αρχικά διερευνάται μέσω εκτίμησης των μεταβολών του βαθμού εξειδίκευσης ανά νομό. Ο βαθμός εξειδίκευσης υποδεικνύει το εύρος των προϊόντων των οποίων η χώρα εξάγει. Για τον υπολογισμό του βαθμού εξειδίκευσης χρησιμοποιείται ο δείκτης εντροπίας Theil (Theil 1967). Σύμφωνα με τον δείκτη απόλυτης εξειδίκευσης, εκτιμάται ο βαθμός συγκέντρωσης της εξαγωγικής δραστηριότητας σε έναν μικρό αριθμό κλάδων της υπό μελέτης περιοχής 5. Από τις εκτιμήσεις του δείκτη (Πίνακας 2) φαίνεται ότι ο βαθμός απόλυτης εξειδίκευσης των εξαγωγικών προϊόντων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί (κατά 0,52 μονάδες) κατά την περίοδο της κρίσης επισημαίνοντας έτσι την αναδιάρθρωση των εξαγωγών μέσω περιορισμού του αριθμού των κατηγοριών (διψήφιου κωδικού) στα αγαθά που εξάγονται. Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης οφείλεται στον μεγαλύτερο εξαγωγικό προσανατολισμό προς προϊόντα εντάσεως πόρων και κυρίως στον κλάδο των καυσίμων. Εάν εξαιρεθεί ο κλάδος των καυσίμων, φαίνεται ότι αύξηση της εξαγωγικής εξειδίκευσης σημειώνεται στα αγροτικά προϊόντα (ψάρια, κρέατα, βαμβάκι, γάλα) και στα προϊόντα εντάσεως πόρων (προϊόντα αργίλιου, κεραμευτικών, τσιμέντου κλπ). Πίνακας 2. Δείκτης απόλυτης εξειδίκευσης Theil (οι τιμές στην παρένθεση αφορούν τον υπολογισμό του δείκτη απόλυτης εξειδίκευσης εξαιρώντας τον κλάδο των καυσίμων) επίπεδα μεταβολή Σύνολο κλάδων 1,14 (0,85) 1,65 (0,88) 0,52 (0,03) Αγροτικά προϊόντα 0,08 (0,17) 0,06 (0,23) 0,03 (0,07) Εντάσεως πόρων 0,74 (0,14) 1,48 (0,18) 0,74 (0,04) Εντάσεως εργασίας 0,00 (0,03) 0,03 (0,01) 0,03 ( 0,02) Εντάσεως κλίμακας 0,09 (0,18) 0,01 (0,13) 0,08 ( 0,05) Ειδικής προμήθειας 0,14 (0,21) 0,08 (0,19) 0,06 ( 0,02) Επιστημονικής βάσεως 0,05 (0,08) 0,04 (0,09) 0,02 (0,01) Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 5 Το μέγεθός του υπολογίζεται με βάση την εξής εξίσωση: T i a j ( i )ln( J a j (i )), 0 Τ i ln(j), j 1 όπου i η υπό μελέτη χώρα, J το σύνολο των κλάδων στους οποίους εξειδικεύεται η χώρα i, a j (i ) η συμμετοχή του κάθε κλάδου στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. J 5

6 Λόγω της συμπληρωματικότητας των κλάδων, η εξειδίκευση ή διαφοροποίηση των περιοχών μπορεί να επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση όπου περιοχές εξειδικεύονται σε συμπληρωματικούς μεταξύ τους κλάδους τότε η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να είναι υψηλότερη σε σχέση με το εάν εξειδικεύονταν σε μη συμπληρωματικούς κλάδους. Ο λόγος είναι ότι μεταξύ συμπληρωματικών κλάδων παράγονται εξωτερικότητες τύπου Jacobs, δηλαδή ωφελειών μεταξύ βιομηχανιών που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. Γι αυτό το σκοπό εκτιμάται η σχετική διαφοροποίηση (related variety) η οποία αποτελεί δείκτης των Jacobs εξωτερικοτήτων (Frenken et al 2007) καθώς μετράει την ποικιλία των εξαγώγιμων προϊόντων όχι μεταξύ των 97 κλάδων αλλά μεταξύ των κλάδων σε κάθε έναν από τους 21 τομείς. Εφόσον υποστηρίζεται ότι η διάχυση της τεχνογνωσίας σε αρχικό στάδιο πραγματοποιείται μεταξύ βιομηχανιών που παράγουν συναφή προϊόντα, τότε αναμένεται ένας ιδιαίτερος δυναμισμός στην περίπτωση ύπαρξης διαφοροποίησης στο εσωτερικό ενός τομέα. Αντιθέτως η μη σχετική διαφοροποίηση (unrelated variety) εκτιμά το μέγεθος της διαφοροποίησης που υπάρχει ανάμεσα στο σύνολο των εξαγώγιμων προϊόντων. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ο βαθμός (μη σχετικής) διαφοροποίησης μειώθηκε στη χώρα κατά 15% συνεπάγοντας μία μεγαλύτερη εξειδίκευση ανάμεσα στα προϊόντα διψήφιου κωδικού. Ωστόσο ο βαθμός σχετικής διαφοροποίησης μειώθηκε μόλις 1% στη χώρα συνεπάγοντας μία μικρή μόλις εξειδίκευση στο εσωτερικό των 21 ευρύτερων κλαδικών ενοτήτων. Πίνακας 3. Δείκτης διαφοροποίησης εξαγωγικών προϊόντων επίπεδα μεταβολή Δείκτης μη σχετικής διαφοροποίησης 1,5 1,3 15,0 Δείκτης σχετικής διαφοροποίησης 6,8 6,7 1,2 Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 3.2 Μεταβολές ως προς την ποιότητα των προϊόντων Η δεύτερη συνιστώσα η οποία μελετάται ως προς τη συμβολή της στην αύξηση των εξαγωγών αποτελεί ο δείκτης ποιότητας των προϊόντων. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας των προϊόντων χρησιμοποιείται η τιμή των αγαθών ανά μονάδα βάρους (Aiginger 1998) καθώς υψηλότερη ποιότητα σημαίνει μεγαλύτερος αριθμός μιας σειράς χαρακτηριστικών που για να είναι διαθέσιμα στα αγαθά χρειάζεται μεγαλύτερο κόστος. Υπολογίζοντας τις μεταβολές του δείκτη ποιότητας για την περίοδο στις 6 κατηγορίες κλάδων (Πίνακας 4), φαίνεται μία σαφή αναβάθμιση των προϊόντων στα αγροτικά προϊόντα και στα προϊόντα εντάσεως πόρων. Πίνακας 4. Ποσοστιαία (%) μεταβολή του δείκτη ποιότητας στις εξαγωγές, (quality.xls) Ποσοστιαία (%) μεταβολή του δείκτη ποιότητας, Κατηγορίες κλάδων Αγροτικοί 120,4 Εντάσεως πόρων Χωρίς τον κλάδο καυσίμων 43,2 16,7 Εντάσεως εργασίας 15,5 Εντάσεως κλίμακας 9,1 Ειδικής προμήθειας 11,0 6

7 Επιστημονικής βάσεως 17,1 Σύνολο 22,8 Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 3.3 Μεταβολές ως προς τις αγορές Το σημαντικότερο μέρος των εξαγωγών της Ελλάδος κατευθύνονταν ιεραρχικά προς τη Δυτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια στην αρχή της οικονομικής κρίσης (2008). Κατά την περίοδο παρουσιάζεται σημαντική αύξηση εξαγωγών προς την παραδοσιακή αγορά των Βαλκανίων καθιστώντας την περιοχή πρώτη σε εξαγωγές ελληνικών προϊόντων. Επίσης αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών παρατηρείται προς αγορές που καταλάμβαναν μικρό αρχικά μερίδιο των εξαγωγών όπως η Ασία και σε μικρότερο βαθμό η Αφρική. Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί σαφώς μία σημαντική αγοραστική αγορά ελληνικών προϊόντων καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, ωστόσο σημειώνεται σημαντική μείωση των εξαγωγών προς την περιοχή κατά την περίοδο Πίνακας 5. Εξαγωγές της Ελλάδος στις διάφορες περιοχές Ποσοστιαία (%) συμμετοχή εξαγωγών Ποσοστιαία (%) μεταβολή εξαγωγών Δυτική Ευρώπη 37,1 27,8 10,5 Βαλκάνια 30,6 36,6 42,9 Ασία 8,6 16,1 122,0 ΗΠΑ 7,0 5,3 10,6 ΝΚΜ 6,8 4,7 17,5 Ανατολική Ευρώπη 3,7 3,4 8,8 Αφρική 2,4 4,1 104,1 Κεντρική & νότια Αμερική 2,1 0,9 51,5 Βόρεια Αμερική 1,0 0,5 40,6 Αυστραλία 0,7 0,7 23,7 Σύνολο 100,0 100,0 19,3 Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ (2013) 4. Προσδιορισμός παραγόντων αύξησης της χωρικής εξαγωγικής δραστηριότητας Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η διερεύνηση του μετασχηματισμού που υπέστη το χωρικό εξαγωγικό πρότυπο της Ελλάδος και των παραγόντων που συνέβαλλαν ώστε να οι εξαγωγές να αποτελούν έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης απέναντι στην οικονομική κρίση. Οι παράγοντες οι οποίοι διερευνώνται είναι: α) η σύνθεση των προϊόντων, β) η ποιότητα των προϊόντων και γ) η αγορά υποδοχής των προϊόντων. Η ανάλυση μέσω της οικονομετρικής προσέγγισης βασίζεται σε υπόδειγμα διαστρωματικών στοιχείων σύμφωνα με την οποία εκτιμάται η μορφή και το μέγεθος συμβολής μιας σειράς μεγεθών στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας στους 51 νομούς της Ελλάδος για την περίοδο Τα οικονομετρικά υποδείγματα διαστρωματικής ανάλυσης χαρακτηρίζονται από το μειονέκτημα της αφαιρετικής τους ιδιότητας καθώς βασίζονται σε εκτιμήσεις μακροπρόθεσμων μέσων όρων (Bergheim 2008). Ωστόσο η περίοδος την οποία η παρούσα εργασία μελετά είναι βραχυχρόνια χαρακτηριζόμενη από μεγάλες πιέσεις και διακυμάνσεις δεικτών. Έτσι, προκειμένου να εκτιμηθεί το σύνολο των μεταβολών που η οικονομία έχει βιώσει αλλά και να συνυπολογίσει τις 7

8 μεταβολές εκείνες που προέρχονται με κάποια χρονική υστέρηση λόγω του ιδιαίτερα δυσμενούς και ανασταλτικής φύσεως περιβάλλοντος, η παρούσα ανάλυση ακολουθεί την εν λόγω μεθοδολογική προσέγγιση. Το οικονομετρικό υπόδειγμα που χρησιμοποιείται έχει την ακόλουθη μορφή: EXPCH i =a o + b 1 SPECCH i + b 2 RELVARCH i + b 3 QUCH it + b 4 AGRICCH i + b 5 AGRICCH i QUAGRCH I + b 6 RECCH i QURESCH I + b 7 BALKANSCH i + b 8 ASIACH i + b 9 GRAV08 i + b 10 PORT i + ε it (1) Ως εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος χρησιμοποιείται η ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών σε σταθερές τιμές (EXPCH) στους 51 νομούς της Ελλάδος κατά την περίοδο Ο προσδιορισμός των μεταβολών στη σύνθεση των εξαγωγικών προϊόντων και η συμβολή τους στην αύξηση των εξαγωγών εκτιμάται μέσω της μεταβλητής SPECCH η οποία υπολογίζει τη μεταβολή του δείκτη απόλυτης εξειδίκευσης Theil. Σύμφωνα με την ανάλυση, η χώρα έχει παρουσιάσει αύξηση των επιπέδων (απόλυτης) εξειδίκευσης, γεγονός το οποίο συνάγει με τις κλασικές και σύγχρονες θεωρίες εμπορίου. Η νεοκλασική θεωρία υποστηρίζει την αύξηση της εξειδίκευσης σύμφωνα με το συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε περιοχής (βασισμένο στην τεχνολογία, Ricardo, ή τα φυσικά πλεονεκτήματα, Hecksher Ohlin) η οποία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης του εμπορίου. Επίσης οι σύγχρονες θεωρίες εμπορίου υποστηρίζουν ότι η αύξηση της εξειδίκευσης συσχετίζεται με αύξηση της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας καθώς κεντρικές και μεγάλες αγορές εξειδικεύονται σε τομείς υψηλών αποδόσεων (προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου ή κλίμακας), ενώ οι περιφερειακές περιοχές σε τομείς σταθερών ή φθινουσών αποδόσεων (προϊόντα εντάσεως εργασίας ή πόρων) (Brülhart 1998). Ο βαθμός εξειδίκευσης προσδιορίζει το εύρος των προϊόντων των οποίων εξάγει μία περιοχή στο σύνολο της οικονομικής της δραστηριότητας. Ωστόσο ο δείκτης αυτός δεν δίνει πληροφορίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα των κλάδων στους οποίους εξειδικεύεται μία περιοχή. Πιο αναλυτικά η νέα θεωρία εμπορίου υποστηρίζει ότι οφέλη διάχυσης δεν απορρέουν μόνο μέσω της συγκέντρωσης εταιριών σε έναν συγκεκριμένο κλάδο αλλά και μεταξύ κλάδων. Με σκοπό τη διερεύνηση τάσεων αύξησης της εξειδίκευσης σε κλάδους που συσχετίζονται μεταξύ τους και στη συνέχεια συμβολής τους προς αύξηση των εξαγωγών έχει συμπεριληφθεί στο οικονομετρικό υπόδειγμα η μεταβλητή RELVARCH. Η μεταβλητή υπολογίζει τη σχετική διαφοροποίηση των προϊόντων στο εσωτερικό του κάθε τομέα (από το σύνολο των 21 τομέων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση HS). Ο δεύτερος παράγοντας που δύναται να συνεκτιμηθεί ως προς τη συμβολή της στην αύξηση των εξαγωγών αποτελεί η ποιότητα των προϊόντων. Το είδος των προϊόντων που μια περιοχή εξάγει εντάσσει την περιοχή σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης το οποίο αυτό βασίζεται όχι μόνο με βάση τον κλασικό διαχωρισμό σε προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου και εργασίας, αλλά σε προϊόντα διαφορετικού βαθμού προστιθέμενης αξίας (UNIDO 2009). Η αξιολόγηση των μεταβολών της ποιότητας των προϊόντων εκτιμάται μέσω της μεταβλητής QUCH σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται η μεταβολή του δείκτη ποιότητας κατά την περίοδο Με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση του είδους των προϊόντων που συνδέονται με αύξηση της χωρικής εξαγωγικής δραστηριότητας, εκτιμάται ταυτόχρονα κατά πόσο οι δύο κατηγορίες κλάδων με την υψηλότερη εξαγωγική αύξηση στη χώρα (αγροτικά προϊόντα και προϊόντα εντάσεως πόρων, 6 Ο δείκτης ποιότητας (όπως έχει αναλυθεί στην προηγούμενη ενότητα) ορίζεται ως η τιμή των αγαθών ανά μονάδα βάρους (Aiginger 1998). 8

9 AGRICCH και RESCH αντίστοιχα) έχουν συμβάλλει στην υψηλότερη θετική μεταβολή των εξαγωγών στους νομούς, αλλά και κατά πόσο η βελτίωση της ποιότητας έχει συμβάλλει στην τόνωση των εξαγωγών αυτών των προϊόντων (QUAGRCCH και QURESCH αντίστοιχα). Άλλωστε έχει επισημανθεί από μια σειρά μελετών (Χύμης 2011) ότι δεδομένης της διάρθρωσης των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων (φυτικής παρά ζωικής προελεύσεως) τα αγαθά που εξάγονται είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Ο τρίτος παράγοντας που διερευνάται ως προς τη συμβολή του στη μεταβολή των εξαγωγών αποτελεί η αύξηση (σε απόλυτους ή ποσοστιαίους όρους) των εξαγωγών προς νέες αγορές. Σύμφωνα με την ανάλυση, η χώρα παρουσίασε μία σημαντική αύξηση των εξαγωγών προς τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ασίας. Στο οικονομετρικό υπόδειγμα διερευνάται μέσω των μεταβλητών BALKANSCH και ASIACH κατά πόσο η αύξηση των εξαγωγών προς Βαλκάνια και Ασία αποτελεί μία τάση συγκεκριμένων περιοχών (πχ μητροπολιτικών κέντρων) οδηγώντας σε αύξηση των εξαγωγών της χώρας ή αποτελεί μία συστημική τάση αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το σύνολο των νομών. Η προσβασιμότητα και η κεντρικότητα των αγορών αποτελούν παράγοντες που έχουν σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες εμπορίου, στην αύξηση της δια περιφερειακής εμπορικής δραστηριότητας. Ο παράγοντας αυτός αντιπροσωπεύεται στο οικονομετρικό υπόδειγμα μέσω του δείκτη γεωγραφικής βαρύτητας κατά το αρχικό έτος 2008 (GRAVITY08) και υπολογίζεται με βάση J GDPj τον εξής τύπο: GRAVITYi ( ) GDP, όπου i αποτελεί η υπό μελέτη περιοχή, j οι i j 1 d ij υπόλοιπες περιοχές, J το σύνολο των υπολοίπων περιοχών, GDP το ΑΕΠ της περιοχής i και d η απόσταση μεταξύ των περιοχών i και j 7. Η μεταβλητή αυτή αποδίδει τη γεω οικονομική θέση της κάθε περιοχής καθώς λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές και οικονομικές δυναμικές της (Petrakos 2000). Η προσβασιμότητα μιας περιοχής σε ένα εξαγωγικό κόμβο (export hub) όπως ένα λιμάνι, αποτελεί επίσης άλλον έναν παράγοντα που ευνοεί την εξαγωγική δραστηριότητά της. Γι αυτό το λόγο στο υπόδειγμα έχει συμπεριληφθεί η ψευδομεταβλητή PORT, η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ένας νομός έχει λιμένα διεθνούς σημασίας (όπως ορίζεται σύμφωνα με την απόφαση 1346/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και 0 σε διαφορετική περίπτωση. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 σύμφωνα με τον οποίο ο βαθμός ερμηνευτικότητας των δύο οικονομετρικών υποδειγμάτων είναι αρκετά υψηλός. Επιπλέον, διερευνάται η παρουσία χωρικής αυτοσυσχέτισης ώστε να αξιολογηθεί η αμεροληψία των εκτιμητών των μεταβλητών. Συγκεκριμένα, διερευνάται εάν η μεταβολή των εξαγωγών σε μία περιοχή εξαρτάται από τη μεταβολή των γειτονικών περιοχών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του δείκτη I Moran ο οποίος μετρά τη χωρική συσχέτιση μεταξύ των τιμών στην περιοχή i και στην περιοχή j ώστε να προσδιορίσει την ύπαρξη ή όχι χωρικής αυτοσυσχέτισης (Moran 1950, Cliff and 7 Η απόσταση μεταξύ των περιοχών μετράται από την απόσταση των πρωτευουσών τους. 9

10 Ord 1973) 8. Με βάση τα αποτελέσματα υποστηρίζεται η απουσία χωρικής αυτοσυσχέτισης και η αμεροληψία των εκτιμητών των υποδειγμάτων. Σύμφωνα με την οικονομετρική ανάλυση αποδεικνύεται αρχικά ότι περιοχές που αύξησαν το βαθμό εξειδίκευσης (σε διψήφιους κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας) συσχετίζονται με μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών τους. Το γεγονός αυτό εύλογα επιβεβαιώνει έναν μεγαλύτερο ακόμη προσανατολισμό της παραγωγικής βάσης των περιοχών προς την αξιοποίηση πόρων συγκριτικού πλεονεκτήματος. Ένα αρκετά ενδιαφέρον εύρημα απορρέει από τη θετική (και στατιστικά οριακά μη σημαντική) συσχέτιση της μεταβλητής της σχετικής διαφοροποίησης προϊόντων στο εσωτερικό του κάθε τομέα με τη μεταβλητή της μεταβολής των εξαγωγών. Σύμφωνα με αυτό, στο εσωτερικό της κάθε ευρύτερης κλαδικής ομάδας (δηλαδή του τομέα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση HS) η αύξηση της διαφοροποίησης συνδέεται με αύξηση των εξαγωγών. Ουσιαστικά η παράλληλη αύξηση της εξειδίκευσης στη συνολική εξαγωγική δραστηριότητα και η αύξηση της διαφοροποίησης στο εσωτερικό του κάθε τομέα δεν αποτελούν αντικρουόμενα φαινόμενα. Αντιθέτως αποδεικνύεται ότι η αύξηση της εξειδίκευσης λαμβάνει χώρα προς κλάδους παρόμοιας κλαδικής σύνθεσης και μεγαλύτερης αλληλοσυσχέτισης. Η αύξηση του βαθμού ποιότητας των προϊόντων (QUCH) συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των νομών. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει τη σχέση της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων με μία μεγαλύτερη εξωστρέφεια αυτών των αγαθών προς το εξωτερικό και ερμηνεύεται ως βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ο σημαντικός ρόλος της αναβάθμισης της ποιότητας στην εξωστρέφεια των προϊόντων κατά την περίοδο επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός της θετικής και στατιστικά σημαντικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην αύξηση των αγροτικών και εντάσεως πόρων προϊόντων με την αύξηση των συνολικών εξαγωγών ενός νομού μόνο υπό την συνθήκη της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων αυτών. Η θετική μεταβολή των εξαγωγών προς παραδοσιακές αγορές όπως των Βαλκανίων (BALKANSCH) αλλά και νέες αγορές όπως της Ασίας (ASIACH) φαίνεται να είναι στενά συνυφασμένη με περιοχές που παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αύξησης των εξαγωγών. Η διατήρηση, από τη μια πλευρά, αγορών με γεωγραφική και επιχειρηματική δυναμικότητα, χαρακτηριστικά που απορρέουν από τη γεωγραφική γειτνίαση των περιοχών και των παραδοσιακών επιχειρηματικών δεσμών, αλλά και η στροφή, από την άλλη πλευρά, προς αναδυόμενες αγορές της Ασίας, χαρακτηριστικό που απορρέει από τους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης της περιοχής, αποτελούν δύο βασικά στοιχεία του εξαγωγικού προσανατολισμού των νομών της Ελλάδας. 8 Ο δείκτης I Moran εκτιμάται ως εξής: I N N N i 1 l 1 w il N N i 1 l 1 w ( x m)( x il N i 1 i ( x m) 2 i l m), όπου N είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων, w il είναι το στοιχείο στη συμμετρική δυαδική μήτρα, x i και x j είναι παρατηρήσεις για τις περιοχές i και j με μέσο όρο m. Τα στοιχεία w il είναι τυποποιημένα. 10

11 Αντιθέτως νομοί με σημαντική γεω οικονομική θέση στην Ελλάδα (GRAV08) ή νομοί που διαθέτουν διεθνής σημασίας λιμένα (PORT) δεν φαίνεται να συσχετίζονται με ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών τους κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πίνακας 6. Αποτελέσματα οικονομετρικού υποδείγματος εκτιμητές υποδείγματος ανεξάρτητες μεταβλητές (1) (2) SPECCH 2,15 *** 12,40 *** RELVAR 0,03 1,40 QUCH 0,31 * AGRICCH 0,54 AGRICCH QUAGRCH 0,11 * RESCH 0,07 RESCH QURESCH 1, ** BALKANSCH 0,32 *** ASIACH 0,20 *** GRAV08 0,002 *** PORT 7,77 144,55 R 2 0,95 0,41 F 222,40 5,37 N *** στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1%, ** στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5%, * στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10% Συμπεράσματα Η παρούσα εργασία διερευνά το φαινόμενο της αύξησης της εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης και τους παράγοντες που συνέβαλλαν στον μετασχηματισμό του τομέα ώστε να αποκτήσει ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα. Οι τρεις κύριοι παράγοντες που διερευνώνται είναι η κλαδική σύνθεση των εξαγωγών, η ποιότητα των εξαγώγιμων προϊόντων και οι αγορές. Όσον αφορά την κλαδική σύνθεση των εξαγωγών, διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της εξαγωγικής εξειδίκευσης συσχετίζεται με μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών στους νομούς. Το εν λόγω φαινόμενο δικαιολογείται πλήρως από τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας και τη διατήρηση δομών και πόρων συγκριτικού πλεονεκτήματος μεγαλύτερης ανθεκτικότητας σε εξωγενή ή ενδογενή σοκ. Παράλληλα, η αύξηση της διαφοροποίησης εξαγώγιμων αγαθών σε συγκεκριμένους ευρείς τομείς ενισχύει την άποψη περί εξαγωγικού προσανατολισμού σε περιορισμένους αλλά συσχετισμένους μεταξύ τους κλάδους. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει μία τάση αύξησης συνεργειών μεταξύ κλάδων παρόμοιας συνάφειας με θετικές στην εξαγωγική τους δραστηριότητα επιπτώσεις. Όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, φαίνεται ότι η βελτίωσή της είναι στενά συνδεδεμένη με την μεγαλύτερη εξαγωγική ικανότητα των προϊόντων. Η άποψη αυτή ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο μέσω της απόδειξης ότι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών στους νομούς συνδέονται με αύξηση των εξαγωγών σε αγροτικά και εντάσεως πόρων προϊόντα στα οποία έχει επέλθει βελτίωση της ποιότητάς τους. Συνεπώς εφόσον η παραγωγική βάση της χώρας βασίζεται σε αγροτικά προϊόντα και προϊόντα ελαφριάς βιομηχανίας, φαίνεται ότι ο εξαγωγικός τομέας έχει προσανατολιστεί προς τη βελτίωση των προϊόντων αυτών (παρά άλλων προϊόντων υψηλής 11

12 τεχνολογίας που θα συνδέονταν με μεγαλύτερο παραγωγικό κόστος) με σκοπό τη βελτίωση της συγκριτικής ανταγωνιστικότητάς του. Ο τρίτος παράγοντας που συνέβαλλε στην τόνωση των εξαγωγών φαίνεται να είναι ο διπλός προσανατολισμός πώλησης των προϊόντων τόσο σε παραδοσιακές αγορές (Βαλκάνια) με σκοπό την εκμετάλλευση της γεωγραφικής εγγύτητας, του χαμηλού κόστους μεταφοράς και των κοινών καταναλωτικών προτύπων, όσο και σε αναδυόμενες αγορές (Ασία) με σκοπό την κάλυψη νέων αναπτυσσόμενων αναγκών. Όσον αφορά τα χωρικά χαρακτηριστικά του εξαγωγικού προτύπου που αφορούν τις υψηλότερες θετικές μεταβολές της εξαγωγικής δραστηριότητας, αυτά αφορούν περιοχές που δεν διαθέτουν σημαντική γεωγραφική ή οικονομική θέση. Έτσι φαίνεται ότι οι περιοχές με την υψηλότερη αύξηση των εξαγωγών για την υπό μελέτη περίοδο αποτελούν νομοί μικρής οικονομικής κλίμακας και χαμηλής ιεραρχικής κατάταξης ως προς την κεντρικότητα ή ως προς την ύπαρξη εμπορικών κόμβων. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει μία σημαντική τάση εξωστρέφειας περιοχών με υποβαθμισμένη γεωοικονομική θέση, τάση η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να δημιουργεί όρους ανάπτυξης. Η δυναμική που έχουν επιδείξει μέχρι τώρα οι εξωστρεφείς κλάδοι στο ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον κατά την περίοδο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί και ενισχυθεί περαιτέρω έχοντας τα χαρακτηριστικά πρώτον της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας με γνώμονα την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (ώστε να μετατραπούν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα), δεύτερον της προσαρμοστικότητας όσον αφορά την υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων, και τρίτον της ευελιξίας ως προς τις αγορές που επιλέγει να διαθέσει τα προϊόντα της. Σαφώς μεγαλύτερη θετική συνεισφορά των εξαγωγών στο σύνολο της οικονομίας θα προέλθει μέσω της βελτίωσης συμπληρωματικών με αυτών παραμέτρων δηλαδή δικτύων προώθησης των εξαγωγών, συνεργειών μεταξύ κλάδων και βιομηχανιών, και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος προωθώντας ένα νέο παραγωγικό και εξαγωγικό (εξωστρεφές) μοντέλο ανάπτυξης. 12

13 Βιβλιογραφία Aiginger, K. (1998) Unit Values to Signal the Quality Position of CEECs. In The Competitiveness of Transition Economies, OECD Proceedings, 1998(10): Bergheim, S. (2008) Long run growth forecasting. Springer, Germany. Brülhart, M. (1998) Economic geography, industry location and trade: the evidence, World Economy, 21(6): Cliff A.D, Ord J.K (1973) Spatial autocorrelation (London, Pion). Eurostat (2014) Statistics, Available Frenken, K., Oort, Van F. and Verburg, T. (2007) Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth, Regional Studies, 41(5): Moran P. (1950) Notes on Continuous Stochastic Phenomena, Biometrika, 37(1) OECD (1987) Structural adjustment and economic performance, study, OECD. Theil H. (1967) Economics and Information Theory: Studies in Mathematical and Managerial Economics. Skokie: Rand McNally. UNIDO (2009) Industrial Development Report. UNIDO. Δαφέρμος, Γ. και Νικολαΐδη, Μ. (2012) Πως μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας;, Κείμενα Πολιτικής, Νο 5, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ. ΕΛΣΤΑΤ (2013) Δεδομένα βιομηχανίας, ΕΛΣΤΑΤ. Πετράκος, Γ. (2000) Η νέα γεωγραφία της ανάπτυξης στην Ευρώπη και η θέση των Βαλκανίων στο Γ. Πετράκος (2000) Η ανάπτυξη των Βαλκανίων, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις. Χύμης, Α. (2011) Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, Οικονομικές Εξελίξεις, 15, σελ. 44, ΚΕΠΕ. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Α1. Κατηγοριοποίηση κλάδων με βάση την HS ταξινόμηση Ενότητα Κλάδος Περιγραφή κλάδου 01 ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 02 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 04 ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 1 05 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 06 ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 09 ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΪ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. 12 ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 13 ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 2 14 ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 3 15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 17 ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 18 ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 4 24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 25 ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 26 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ 5 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 28 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ 29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 31 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ 32 ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 33 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ 34 ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 35 ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 36 ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ 37 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6 38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 14

15 39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 7 40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 41 ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ) ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ 42 ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 8 43 ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 44 ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 45 ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 47 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) 48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 49 ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 50 ΜΕΤΑΞΙ 51 ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ 52 ΒΑΜΒΑΚΙ 53 ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ 54 ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 55 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 56 ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 57 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. 58 ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 59 ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 60 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 66 ΤΟΥΣ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 67 ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 69 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 72 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 75 ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 77 ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 15

16 79 ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 80 ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 81 ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 83 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 84 ΑΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 85 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 86 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 87 ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 89 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 90 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 91 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 94 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 95 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Πίνακας Α2. Ποσοστιαία (%) συμμετοχή των σημαντικότερων κλάδων διψήφιου κωδικού στις συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της Ελλάδος, 2012 κλάδος ΕΞΑΓΩΓΕΣ περιγραφή συμμετοχή (%) κλάδων 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ

17 ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 1.16 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 ΔΙΨΗΦΙΑ ΔΑΣΜΟΛ ΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2012 ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΙΣ. ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κατάλογος συντομογραφιών και συμβόλων ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ I Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου 1. Ζώα ζωντανά...... 2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα..... 3. Ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΊΝΑΣ, 2009 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΙΝΆΚΩΝ. Πεκίνο, 18 Μαΐου 2010. Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ Γ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΊΝΑΣ, 2009 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΙΝΆΚΩΝ. Πεκίνο, 18 Μαΐου 2010. Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ Γ Πεκίνο, 18 Μαΐου 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΊΝΑΣ, 2009 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Λισσαβώνα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Λισσαβώνα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Λισσαβώνα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Λισσαβώνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Λισσαβώνα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: FAX: E-mail: Λισσαβώνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 +351 213031267, 213031260-2 Α.Π. Φ. 2700 / 499 +351

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007.

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007. ιµερές Εµπόριο Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των εµπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας, για το 2008, ανήλθε σε 8,920 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 7,37,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Δημήτρης Αστερίου Μαρία Κεχαγιά ΣΕΒΕ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΣΕΒΕ Εισαγωγή ΕνίσχυσητωνΕξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 8/6/2007

Θεσσαλονίκη, 8/6/2007 Π Ο Ρ Ε Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ω Ν 2 0 0 2-2 0 0 6 Θεσσαλονίκη, 8/6/2007 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ (χ.σ.) - Γραφείο κας Β Γεν. Δ/ντή (χ.σ.) - Β5 Δ/νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ (χ.σ.) - Γραφείο κας Β Γεν. Δ/ντή (χ.σ.) - Β5 Δ/νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Άγιος Παύλος, 6 Ιουνίου 2012 Α.Π.: Φ 2120/104 Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2010 (επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2010 (επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2010 (επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων) Υπεύθυνος Έκδοσης: Ιωάννης Μάρκος-Σύμβουλος ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γραμματέας ΟΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010

Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 39.147.101 17.981.294 117,71% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Ν.Α. Ασία 314.030 93.638 235,37% 12 ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 16.642.761

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 51.966.605 21.526.576 141,41% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Νότια Ασία 12.045.684 3.545.282 239,77% Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου Η πτωτική πορεία που κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Προσωρινά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Η.Β. και διμερών εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδος Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Αιγύπτου Έτη. Ελληνικές εξαγωγές Αιγυπτιακές εξαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο Όγκος εμπορίου

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Αιγύπτου Έτη. Ελληνικές εξαγωγές Αιγυπτιακές εξαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο Όγκος εμπορίου Την τελευταία πενταετία παρατηρείται σταδιακή αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών. Το 2007 ο όγκος εμπορίου ήταν κατά 98,15% μεγαλύτερος από ότι το 2001 φθάνοντας τα 412,64 εκ. Την ίδια περίοδο το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5 1.329,0 112,5 31,6 3.635,0 1.426,6 6.047,7 646,2 309,8 117,8 570,4 111,0 3.399,0-2,6 113,6 89,6 79,1 75,5 73,9 190,2 +0,2 11.579,0 Σύνολο εισαγωγών 1.893,1 402,9 2.940,8 +17,5 1.887,4 Αίγυπτος +4,9 1.043,0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 31 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Δ. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. Δούκα

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012 Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος ) Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά το διάστημα του α εξαμήνου οι ελληνικές εξαγωγές (εξαιρουμένων των καυσίμων) ανήλθαν σε 15,7

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εμπορίου Ελλάδος- Γαλλίας για το 2015

Ανάλυση εμπορίου Ελλάδος- Γαλλίας για το 2015 Ανάλυση εμπορίου Ελλάδος- Γαλλίας για το 2015 Γενικά χαρακτηριστικά Οι ελληνικές εξαγωγές 1 σημείωσαν το 2015 άνοδο (2,3%) έναντι του 201 4 φθάνοντας τα 667 εκατ. ( πίνακας 1, διάγραμμα). Κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 29 Δεκεμβρίου 2011 Μακροοικονομικά στοιχεία 2008 2009 2010 ΑΕΠ (δις, ονομ.) 2.481 2.397 2.477 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ -2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές στη Σλοβενία (αφίξεις προϊόντων από τη χώρα μας) περιλαμβάνουν: ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κυρίως έλαια πετρελαίου), ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ (Οξείδιο & υδροξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρουμ. Εξαγωγές σε αξίες FOB

Ρουμ. Εξαγωγές σε αξίες FOB ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN BUCHAREST OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS Piata Pache Protopopescu nr. 1, et. 1, ap. 3, Bucuresti

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων Παρουσίαση συνεδρίου ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Εισήγηση 16/01/2016 Εμπορικό Ισοζύγιο Στο Διάγραμμα Ι παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες Πληρωμές και Εισπράξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 Πηγές στοιχείων : Κεντρική Τράπεζα και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 792.274.958 8,7 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 3 1. Αιτήματα ανά Γραφείο ΟΕΥ...3 2. Αιτήματα ανά Γεωγραφική Περιοχή...4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 6 3. Αιτήματα ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 44. Τμήμα I Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 44. Τμήμα I Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα... C 356/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 Στατιστική επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης

Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης Α. Εμπορικές ανταλλαγές (σε εκατ. ) Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές αγορές για την ελληνική εξαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2005 2015 Οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές στη Σλοβενία (αφίξεις προϊόντων από τη χώρα μας) περιλαμβάνονται στις κατηγορίες: 27: ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 Πηγές στοιχείων : Κεντρική Τράπεζα και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Πεκίνο, 12 Απριλίου 2012 Α.Π.: Φ 2705/366 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 14.11.2007 Αρ. Πρωτ. : 430/ΑΣ 558 ΘΕΜΑ: 1) Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος-Βάδης Βυρτεμβέργης α εξαμήνου 2007 - - Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Παύλος, 27 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: Φ 2705/44. Προς: Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Β Γεν. /ντή - Β1, Β8 /νσεις (χ.σ.) - Β5 /νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Άγιος Παύλος, 27 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: Φ 2705/44. Προς: Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Β Γεν. /ντή - Β1, Β8 /νσεις (χ.σ.) - Β5 /νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Άγιος Παύλος, 27 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: Φ 2705/44 Προς: Κοιν.: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β3 Δ/νση Οικ. Σχέσεων με Χώρες Β. Αφρικής, Μ. Ανατολής και Κόλπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β3 Δ/νση Οικ. Σχέσεων με Χώρες Β. Αφρικής, Μ. Ανατολής και Κόλπου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β3 Δ/νση Οικ. Σχέσεων με Χώρες Β. Αφρικής, Μ. Ανατολής και Κόλπου ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ A) Θέματα Μεταφορών: Η διάνοιξη δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΔ 2008

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΔ 2008 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΔ 2008 10.39.22 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος 10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1 ς 1 Η Λομβαρδία αποτελεί σημαντικό οικονομικό κέντρο της Ιταλίας και τη σημαντικότερη Περιφέρεια, όσον αφορά στο διμερές εμπόριο αγαθών με την Ελλάδα το 2015. Στη Λομβαρδία κατευθύνθηκε το 24% των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγικές Δυνατότητες: Ευκαιρίες και Προκλήσεις σε ένα Παγκοσμιοποιημένο Περιβάλλον

Εξαγωγικές Δυνατότητες: Ευκαιρίες και Προκλήσεις σε ένα Παγκοσμιοποιημένο Περιβάλλον Συνέδριο Export Summit III: Financing Exporting Firms Εξαγωγικές Δυνατότητες: Ευκαιρίες και Προκλήσεις σε ένα Παγκοσμιοποιημένο Περιβάλλον Καθηγητής Νικόλαος Δ. Φίλιππας Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας το 2011

Εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας το 2011 Εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας το 2011 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το έτος 2011 ανήλθαν σε 261.814.566 $Α ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2010 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και για τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας

Ετήσια Έκθεση 2010 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και για τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ετήσια Έκθεση 2010 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και για τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Στοιχεία ελληνο-πολωνικού εμπορικού ισοζυγίου Α εννεαμήνου 2012

ΘΕΜΑ: Στοιχεία ελληνο-πολωνικού εμπορικού ισοζυγίου Α εννεαμήνου 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw Tel. 0048 22 622 94 60 Fax. 0048 22 622 94 64 Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ

ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ 460.726.435 7,71 426.299.305 7,19 8,08 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ & ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 409.678.251 6,85 362.551.770 6,12 13,00 3 684 ΑΡΓΙΛΙΟ. 282.705.357 4,73

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικανικές εξαγωγές προς Ελλάδα (κύριες κατηγορίες προϊόντων)

Αμερικανικές εξαγωγές προς Ελλάδα (κύριες κατηγορίες προϊόντων) Αμερικανικές εξαγωγές προς Ελλάδα (κύριες κατηγορίες προϊόντων) Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις 30 σημαντικότερες σε αξία κατηγορίες αμερικανικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ελλάδα την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 31,5% ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011/2010

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 31,5% ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011/2010 ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 31,5% ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛ.ΣΤΑΤ. που επεξεργάστηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/2015 Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικές σχέσεις της Λ.Δ. Κίνας με την Αφρική, 2011

Εμπορικές σχέσεις της Λ.Δ. Κίνας με την Αφρική, 2011 Εμπορικές σχέσεις της Λ.Δ. Κίνας με την Αφρική, 2011 Περιεχόμενα Εμπορικές σχέσεις της Λ.Δ. Κίνας με την Αφρική, 2011... 1 I. Γενικά στοιχεία... 2 II. Κινεζικές Εξαγωγές... 4 III. Κινεζικές Εισαγωγές...

Διαβάστε περισσότερα