ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Νοταρά Βενετία 1, Κουλουρίδης Κωνσταντίνος 2, Βιόλατζης Αριστείδης 3, Βάγκα Ελισσάβετ 1 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Msc, Τμήμα Επισκεπτών-τριών Υγείας, Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Ελλάδα 2.Κλινικός Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας Msc, Ψ.Ν.Α. Δαφνί, Ελλάδα 3. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Msc, MA, Ειδικός Γραμματέας Βίας Εθνικό Δίκτυο, Ελλάδα Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. σε περιόδους οικονομικής κρίσης βαθαίνουν οι κοινωνικές ανισότητες και οι άνθρωποι που ανήκουν στα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα πλήττονται περισσότερο, η προάσπιση των κονδυλίων για την υγεία γίνεται δυσκολότερη και οι ψυχιατρικές διαταραχές καθώς και οι αυτοκτονίες τείνουν να αυξάνονται. Οι κύριες συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης είναι η ανεργία, η μείωση του εισοδήματος, η γενικευμένη αβεβαιότητα και η περικοπή των δημοσίων δαπανών, περιλαμβανομένων των δαπανών για την υγεία 1. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης ανασκοπικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί η οικονομική κρίση σε σχέση με τις επιπτώσεις στην υγεία και τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας. Στόχοι: 1. Η προβολή της ανάγκης αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την πρόωρη θνησιμότητα και νοσηρότητα του πληθυσμού. 2. Να αναδειχθούν τα ανακύπτοντα προβλήματα των επαγγελματιών υγείας τόσο στην εργασία όσο και στην εκπαίδευσή τους. Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pub med και Scopus με λέξεις κλειδιά όπως economic crisis, health implications, public health, unemployment, mental health, healthcare education, ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών που εκπονήθηκαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αναφέρονταν στις επιπτώσεις στην υγεία και στον ρόλο των επαγγελματιών υγείας λόγω της οικονομικής κρίσης. Κριτήριο αποδοχής δεδομένων ήταν όλες οι έρευνες οι οποίες αναδείκνυαν τη σχέση της οικονομικής κρίσης με την υγεία του πληθυσμού και τους επαγγελματίες υγείας, ενώ κριτήριο απόρριψης ήταν μελέτες που αναφέρονταν στην οικονομική κρίση σε σχέση με άλλες παραμέτρους εκτός της υγείας. Αναδίφηση βιβλιογραφίας: Πλήθος ερευνητικών μελετών έδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ

2 ανεργίας ή χαμηλότερου εισοδήματος και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία. Η ανεργία και η εργασιακή ανασφάλεια έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία, αύξηση ψυχικών διαταραχών, εθισμού και εξάρτησης σε ουσίες, αυτοκτονίες, θνησιμότητα από ισχαιμικές καρδιοπάθειες, με τις χαμηλότερα οικονομικά τάξεις να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Συγχρόνως με όλα τα παραπάνω, επιβαρύνεται η λειτουργία των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω αυξημένης ζήτησης 2. Έχει αναδειχθεί ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης, άρα και μειωμένου εισοδήματος, οι ασθενείς στρέφονται στις υπηρεσίες που τους καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας 1. Αποτελέσματα μελέτης που έγινε στη Σεούλ, δείχνουν πως η χρήση των υπηρεσιών υγείας από οικογένειες με υψηλό εισόδημα, ελάχιστα έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Αντιθέτως, τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα για τη χρήση υπηρεσιών υγείας. Οι άνεργοι έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Η ανάλυση δείχνει ότι το ποσοστό μείωσης δαπανών είναι υψηλότερο για τις δαπάνες σε φάρμακα παρά για τις δαπάνες χρήσης υπηρεσιών υγείας. Η μείωση του εισοδήματος οδηγεί στη μείωση εξόδων σε περιττές ανάγκες 3. Στοιχεία από προηγούμενες περιόδους κρίσης, δείχνουν ότι ευρύτερες ή μακροπρόθεσμες στρατηγικές που διατηρούν τα επίπεδα δαπανών για την υγεία σε υψηλό επίπεδο δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εστιασμένες προσπάθειες, για τη διατήρηση της πρόσβασης σε βασικές υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και στοχευμένες στις ανάγκες του πληθυσμού με βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό, μπορούν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές 4. Έρευνα που έλαβε χώρα σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει ότι η αύξηση της ανεργίας συνδέεται με αύξηση σε αυτοκτονίες και όσο αυξάνεται η ανεργία μακροπρόθεσμα, αυξάνονται και τα ποσοστά αυτοκτονιών 5. Η οικονομική κρίση στην Ασία οδήγησε στην απότομη αύξηση της ανεργίας και ταυτόχρονη αύξηση των αυτοκτονιών. Στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αύξηση της ανεργίας έχει και παράλληλη αύξηση των πρόωρων θανάτων εσκεμμένης βίας μεταξύ αυτής και των αυτοκτονιών. Οι χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με προγράμματα επανένταξης στην εργασία μπορούν να αναστρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία. Καθώς, ψυχική υγεία και οικονομική κρίση είναι αλληλένδετες έννοιες, πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η κοινωνική προστασία πρέπει να είναι άμεσες σε αυτούς έχουν ανάγκη 6. Επίσης, η αύξηση της ανεργίας συνδέεται και με θανάτους από ισχαιμική καρδιοπάθεια. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και έρευνα που διενεργήθηκε

3 από τους Economou et al σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες 7. Ακόμη αναφέρεται πως υπάρχει μείωση της θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα 5,8. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης οι φτωχοί αποτελούν ομάδα κινδύνου αφού είναι οι πρώτοι που πλήττονται. Παράλληλα, τα άτομα που ήδη νοσούν από ψυχικά νοσήματα, λόγω της υπάρχουσας έκπτωσης στη λειτουργικότητα, αποτελούν επίσης ομάδα υψηλού κινδύνου, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο όπου η φτώχεια ευνοεί τις ψυχικές διαταραχές αλλά και το αντίστροφο 9. Επιπρόσθετα, η μείωση των δαπανών για την υγεία έχει άμεσο αντίκτυπο και στους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι καλούνται μέσω των οικονομικών πιέσεων για την περίθαλψη, να διατηρήσουν την αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών. Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη για ανταπόκριση του νοσηλευτικού επαγγέλματος και εν γένει όλων των επαγγελματιών υγείας, στην αύξηση των σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτει από την οικονομική κρίση, αλλά και σε όλες τις ραγδαίες αλλαγές στο τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης 10. Μελέτη στην Αγγλία αναφέρει πως η διοίκηση των νοσηλευτικών υπηρεσιών πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το σύστημα υγείας της Αγγλίας να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις 11. Επισημαίνεται ακόμη, πως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης νέων πόρων, παρατηρείται αλλαγή στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, αφού απαιτεί προσωπικό, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 12,13. Συμπεράσματα: Η υγεία διατρέχει κίνδυνο σε περιόδους ταχείας οικονομικής αλλαγής και συνεπώς η δημόσια περίθαλψη πρέπει να παραμείνει προσιτή σε όλους. Είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι που χαράσσουν πολιτικές υγείας, να διαμορφώσουν ένα σύστημα υγείας πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό για τον πληθυσμό. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στα προγράμματα προαγωγής υγείας καθώς και στη μείωση χρήσης των νοσοκομείων 14. Τα κράτη δεν πρέπει να προστατεύουν την εθνική οικονομία σε βάρος του συστήματος περίθαλψης.

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.. World Health Organization. The financial crisis and global health. Report of a highlevel consultation. Geneva: WHO; Γ. Κυριόπουλος, Β. Τσιάντου. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 27(5); , Yang BM, Prescott N, Bae EY. The impact of economic crisis on health-care consumption in Korea. Health Policy Plan. Dec;16(4):372-85, Gottret P, Gupta V, Sparkes S, Tandon A, Moran V, Berman P. Protecting pro-poor health services during financial crises: lessons from experience. Adv Health Econ Health Serv Res. 21:23-53, Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet Jul 25;374(9686): Epub 2009 Jul Uutela A. Economic crisis and mental health. Curr Opin Psychiatry. Mar;23(2):127-30, Economou A et al. Are recessions harmful to health afterall? Evidence from the European Union. J Econ Stud, 35: Falagas ME, Vouloumanou EK, Mavros MN et al. Economic crises and mortality: a review of the literature. Int J Clin Pract, 63: , Γιωτάκος Ο. Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Ψυχιατρική, 21: , Chang NH, Huang CL, Yang YO. The effects of economic crises on health care. Hu Li Za Zhi Aug;57(4): Hewison A. Feeling the cold: implications for nurse managers arising from the financial pressures in health care in England. J Nurs Manag. Jul;18(5):520-5, Zabalegui A, Cabrera E. Economic crisis and nursing in Spain. J Nurs Manag. Jul;18(5):505-8, Bortoluzzi G, Palese A.The Italian economic crisis and its impact on nursing services and education: hard and challenging times. J Nurs Manag. Jul;18(5):515-9, Notara V, Koupidis SA, Vaga E, Grammatikopoulos IA. Economic crisis and challenges for the Greek healthcare system: the emergent role of nursing management.j Nurs

5 Manag. Jul;18(5):501-4, 2010

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH ECONOMICS ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):834-840 Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία. Γιάννης Κυριόπουλος, MD,MPH,MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Πολιτική και Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία. Γιάννης Κυριόπουλος, MD,MPH,MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Πολιτική και Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία Γιάννης Κυριόπουλος, MD,MPH,MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Περίγραμμα Εισαγωγή Οικονομική κρίση και επίδραση στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία. Γιάννης Κυριόπουλος, MD,MPH,MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Πολιτική και Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία. Γιάννης Κυριόπουλος, MD,MPH,MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Πολιτική και Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία Γιάννης Κυριόπουλος, MD,MPH,MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Περίγραμμα Εισαγωγή Οικονομική κρίση και επίδραση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία στη Δίνη της Οικονομικής Κρίσης. Γιάννης Κυριόπουλος. Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Η Υγεία στη Δίνη της Οικονομικής Κρίσης. Γιάννης Κυριόπουλος. Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Η Υγεία στη Δίνη της Οικονομικής Κρίσης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH,MSc,PhDMSc PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Περίγραμμα Από την χρηματοπιστωτική κρίση στην οικονομική ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού Πιλοτική μελέτη

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού Πιλοτική μελέτη Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα;

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ*, ΑΡΓΑΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ**, ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ**, ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 3,ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής 159 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής Δέσποινα Παπαδοπούλου Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα, MSc Διοίκηση στην Υγεία, Ουρολογικό Τμήμα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Yγείας του Ελληνικού Πληθυσμού στα Χρόνια της Οικονομικής Κρίσης

Αξιολόγηση της Yγείας του Ελληνικού Πληθυσμού στα Χρόνια της Οικονομικής Κρίσης ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 2, Ιούλιος 2014 Κλινική Μελέτη Clinical Study Αξιολόγηση της Yγείας του Ελληνικού Πληθυσμού στα Χρόνια της Οικονομικής Κρίσης Assessment of Health Status in Greek Population

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογος Το κείμενο αυτό συνιστά μια πρώτη περιεκτική και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Research article

Eρευνητική εργασία Research article ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 24 (4), 2013 247 Eρευνητική εργασία Research article Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία: Επιπτώσεις στην επικράτηση κοινών ψυχικών διαταραχών Μ. Οικονόμου, 1,2 Λ. Πέππου, 2 Σ. Φουσκετάκη, 3 Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση του δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα 2012.

Αναδιοργάνωση του δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα 2012. Αναδιοργάνωση του δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα 2012 27/11/2013 1 Εισαγωγή Υπό την πίεση του εκτροχιασμού των δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Ρεκλείτη 1, Μαρία Τανανάκη 2, Παναγιώτης Κυλούδης 3 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Κυριόπουλος. Ο πληθυσμός χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και σε κίνδυνο

Γιάννης Κυριόπουλος. Ο πληθυσμός χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και σε κίνδυνο Πρόταση για μια εναλλακτική στρατηγική διαρθρωτικών αλλαγών με σκοπό τη συγκέντρωση των οικονομικών πόρων και την αναδιανομή τους σε όφελος των φτωχών, των ανέργων, των ασθενών και των ηλικιωμένων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας,

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, 85 Κλινική Μελέτη Η εξαετής πορεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας Βάϊος Κ. Περιτογιάννης 1 Θηρεσία Μανθοπούλου 1 Παναγιώτα Γιώτη 1 Βενετσάνος Μαυρέας 2 1. Κινητή Μονάδα Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικό management

Οδοντιατρικό management SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):236-244 Οδοντιατρικό management Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ ο ν Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό τ ω ν Β λ α π τ ι κ ώ ν Σ υ ν ε π ε ι ώ ν τ ο υ Α λ κ ο ό λ σ τ η ν Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις

To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις Αναστάσιος Σκρουμπέλος Άρης Δάγλας Δημήτριος Σκουτέλης Γιάννης Κυριόπουλος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Το υγειονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Συγγραφείς & επιστημονική επιμέλεια: Ρετινιώτη Αθανασία, Ιωάννα Μάντζιου Απαγορεύεται η αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας *

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Γιάννης Κυριόπουλος Προοίμιο Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναδεικνύουν με

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου στις πολιτικές υγείας

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου στις πολιτικές υγείας Δρ. Καλλιόπη Λ Κουντή, Κλινική Κοινωνική Λειτουργός, Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Άρθρο σύνταξης. Ερευνητικές εργασίες. Ειδικά άρθρα. Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Άρθρο σύνταξης. Ερευνητικές εργασίες. Ειδικά άρθρα. Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο σύνταξης Οι επιπτώσεις της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων Δ.K. Αναγνωστόπουλος, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα και τα εφαρμοζόμενα σχέδια δράσης Προτεινόμενες δράσεις υποστήριξης και φροντίδας ηλικιωμένων

Η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα και τα εφαρμοζόμενα σχέδια δράσης Προτεινόμενες δράσεις υποστήριξης και φροντίδας ηλικιωμένων Η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα και τα εφαρμοζόμενα σχέδια δράσης Προτεινόμενες δράσεις υποστήριξης και φροντίδας ηλικιωμένων Σκοπός: Περίληψη Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη. Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική. Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα,

Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη. Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική. Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα, Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα, Αικατερίνη Γκόλια, Ζουρνατζή Ελένη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα