Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό"

Transcript

1 Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό Ονοματεπώνυμο: Κατταβενός Κωνσταντίνος Σειρά: MSM 7 Επιβλέπων Καθηγητής: Πατσουράτης Βασίλειος Δεκέμβριος

2 Εισαγωγή Ο τομέας του τουρισμού, ειδικά από τη στιγμή που η χώρα στερείται άλλων μορφών παραγωγής, χρίζει ιδιαίτερης σημασίας καθώς μπορεί να συμβάλλει στην οικονομία της χώρας με σχετικά χαμηλό κόστος επενδύσεων. Η μεγάλη ύφεση του τουριστικού τομέα τη διετία , το κλείσιμο ξενοδοχείων με κύρος και η μείωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος διαχρονικά, θέτουν πολλούς προβληματισμούς. Ο Σ.Ε.Τ.Ε δίνει έμφαση στη συνέργεια και στις οικονομίες φάσματος με κλάδους όπως αθλητισμός, εκπαίδευση, ιατρικές υπηρεσίες, γαστρονομία και τουριστική κατοικία. Η οικονομική κρίση ανέδειξε νέους προορισμούς και νέους ανταγωνιστές στο διεθνές στερέωμα, όπως η Τουρκία κι η Κροατία, που προσφέρουν παρόμοιο προϊόν σε καλύτερη τιμή. 2

3 Οικονομική Κρίση και Τουρισμός Η έναρξη της νέας χιλιετίας και μέχρι να ξεσπάσει η χρηματοοικονομική κρίση, βρίσκει την Ελλάδα σε κατάσταση αντιστροφής της αναλογίας αύξησης των εισπράξεων σε σχέση με τις αφίξεις, καθώς οι τελευταίες αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό (Πατσουράτης 2009). Αρκετές χώρες, συνειδητοποιώντας τη σημασία του τουριστικού τομέα στην απασχόληση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, πήραν μέτρα για να υποκινήσουν τη τουριστική ζήτηση (Papatheodorou, Rosselló and Xiao 2010). Η ύφεση στο διεθνή τουρισμό ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο του 2008, με τα αποτελέσματα να γίνονται αισθητά στον κλάδο το 2009 (Πατσουράτης 2009). Ωστόσο, το 1 ο 8μηνο του 2011 η μείωση των συντελεστών που αφορούν στα τουριστικά καταλύματα και οι πολιτικές διαταραχές σε Αίγυπτο και Λιβύη αύξησαν τις αφίξεις κατά 9,9% και οδήγησαν τις εισπράξεις στα 7,7 δις. 3

4 Έρευνα Και Σκοπός Γίνεται μια απόπειρα να εξεταστεί εάν οι νέες τάσεις που δημιουργούνται στην τουριστική αγορά έχουν άμεση επίδραση στον εσωτερικό τουρισμό. Σκοπός εργασίας: συσχέτιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό, με ένα σύνολο παραγόντων που αφορούν στον οικονομικό τομέα, τον τομέα του μάρκετινγκ, τον πολιτικό χώρο και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων. Η τουριστική ζήτηση στο εσωτερικό αποτελεί στην παρούσα έρευνα το κλειδί για τη μελέτη της τάσης των Ελλήνων να αγοράζουν το τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Το πλαίσιο των ερευνητικών υποθέσεων που προτείνεται συμπεριλαμβάνει για κάθε βασικό τομέα τις μεταβλητές εκείνες που πιστεύεται ότι επηρεάζουν τη στάση των Ελλήνων τουριστών, ώστε να εξεταστούν οι λόγοι που οδηγούν στην ύπαρξη ή μη τουριστικής ζήτησης στο εσωτερικό. 4

5 Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Ορισμοί Απασχόληση ο αριθμός των ατόμων των οποίων η εργασία σχετίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού. Χωρίζεται σε: άμεση, έμμεση, επαγωγική και του τομέα κατασκευών (ΣΕΤΕ). Τουρισμός αναφέρεται στο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό φαινόμενο το οποίο περιλαμβάνει τη μετακίνηση ατόμων σε χώρες ή μέρη εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους (UNWTO). Οικονομική κρίση κατάσταση στην οποία οικονομικά ιδρύματα και/ή μετοχές αυτών υφίστανται μεγάλη πτώση της αξίας τους. Τουριστική ζήτηση ακολουθεί τους κανόνες της ζήτησης κάθε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας. Η κλασσική οικονομική θεωρία υποδηλώνει πως οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής ζήτησης είναι οι οικονομικοί, αν και οι χρησιμοποιούμενες μεταβλητές διαφέρουν ανά έρευνα (Witt και Song 2000). 5

6 Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Μοντέλα Τουριστικής Ζήτησης Naïve traditional neoclassical models: πρότυπα του 60 που στόχευαν στον υπολογισμό του αριθμού τουριστών για έναν προορισμό, χωρίς θεωρητική αιτιολόγηση για τη λειτουργική μορφή τους και χρησιμοποιώντας μεταβλητές όπως: εισόδημα, τιμές του τόπου προέλευσης και τιμές του τόπου προορισμού (Witt and Witt 1992, Lim 1997). Advanced traditional neoclassical models: εμφανίστηκαν ως συνέχεια το 90. Εστιάζουν στην προέλευση των τουριστών. Εξετάζουν τρόπο και κριτήρια τουριστών για κατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος μεταξύ των προσφερόμενων τόπων προορισμού (Costa and Manente 2000, Divisekera 2003). Naïve modern neoclassical models: Αναπτύσσουν περιεκτικά συστήματα μέτρησης τουριστικής ζήτησης, υιοθετώντας και παράγοντες πέρα από τη τιμή (Eilat and Einav 2004, Hamilton 2004, Martin, Morales and Scarpa 2004). Econometric models: στηρίζονται στο πλεονέκτημα της δυνατότητάς τους να αναλύσουν τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ εξαρτημένης μεταβλητής τουριστικής ζήτησης και παραγόντων που την επηρεάζουν (Li, Song and Witt 2005, Lim 1999). ARIMA SARIMA models: εκδοχές τους ανάλογα με τη χρονική σειρά απλή ή εποχιακήχρησιμοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς ο παράγοντας εποχικότητα απασχολεί ιδιαίτερα τους εμπλεκόμενους με τη τουριστική ζήτηση (Smeral and Wüger 2005). 6

7 Ερευνητικό Πλαίσιο Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ 7

8 1. Έρευνα: Ποσοτική Μεθοδολογία 2. Συλλογή Δεδομένων: Ερωτηματολόγιο 3. Μέθοδος Διανομής: Προσωπική, έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 4. Pre-test: 3 άτομα για έλεγχο σαφούς διατύπωσης και κατανοητού περιεχομένου ερωτήσεων 5. Πληθυσμός Έρευνας: Έλληνες, άνδρες και γυναίκες αγοραστές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 6. Δείγμα: Ευκολίας, 150 άτομα 7. Χρόνος διεξαγωγής: Οκτώβριος Νοέμβριος Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα Ρόδος 9. Ανάλυση Δεδομένων: SPSS 18.0 / μονο-μεταβλητές αναλύσεις με την χρήση περιγραφικής στατιστικής, συχνοτήτων, μέσων όρων και συσχετίσεων και πολύ-μεταβλητές αναλύσεις με χρήση της πολλαπλής παλινδρόμησης 8

9 Μεθοδολογία - Ερωτηματολόγιο 2 Μέρη Ερωτήσεων: Γενικές ερωτήσεις (τόπος επιλογής διακοπών, διάρκεια διακοπών, περικοπές εισοδήματος και τομείς επιρροής τους, μεταφορικά μέσα και καταλύματα, θέματα ασφάλειας, πηγή πληροφοριών για τόπο προορισμού, διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες, οικονομική κρίση και τουρισμός στην Ελλάδα) Δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, μέγεθος οικογένειας, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, μηνιαίο ατομικό εισόδημα) Ερωτήσεις: 30 κλειστού τύπου (23 κλίμακας Likert, 4 διχοτομικές, 1 κλίμακας σταθερού αθροίσματος, 1 ιεράρχησης και 6 πολλαπλής ) 1 ανοιχτού τύπου Συνοδευτική επιστολή: Ενημέρωση για αντικείμενο και σκοπό έρευνας, στοιχεία ερευνητή και διαβεβαίωση ότι οι απαντήσεις παραμένουν εμπιστευτικές 9

10 Δημογραφικά Στοιχεία Φύλο: 94 άνδρες 56 γυναίκες Περιγραφική Ανάλυση Ηλικία: 45,3%: ετών, μόνο 2% άνω των 58 ετών Μορφωτικό Επίπεδο: 70% : ΑΕΙ / ΑΤΕΙ, κανένας απόφοιτος Δημοτικού ή Γυμνασίου Επάγγελμα: 86 δημόσιοι υπάλληλοι, 35 φοιτητές Μηνιαίο Ατομικό Εισόδημα: 42%: , 26%: <600, 4%: >1500 Μέγεθος Οικογένειας: το 44% είχε 4 μέλη και το 21,3% είχε 3 μέλη Εισαγωγικά Συμπεράσματα Πού προτίμησαν να ταξιδέψουν: 64% Ελλάδα, 8% εξωτερικό, 12% και στα δύο Μείωση εισοδήματος την τελευταία διετία: 46,7%: μείωση κατά 31-50% - μόλις 6% με καθόλου μείωση Περικοπή δαπανών: ένδυση 28,2%, διασκέδαση 27,63%, διακοπές 19,6% Πηγή πληροφοριών: γνώμες φίλων κατά 90% σημαντικό κριτήριο, διαδίκτυο κατά 70% και προηγούμενη εμπειρία κατά 68% 10

11 Ανάλυση Έλεγχος Υποθέσεων Οικονομικοί Παράγοντες Εξαρτημένη Μεταβλητή Τουριστική ζήτηση για προορισμούς εσωτερικού Υποθέσεις Μεταβλητή Υποτεθείσα επίδραση Beta Sig. Αποτέλεσμα Υπόθεση 1 Εισόδημα (+), (ρ<0.05) Υπόθεση 2 Νύχτες διαμονής (+), Χ Υπόθεση 3 Τιμές κόστους ζωής στη χώρα προορισμού (-), Χ Υπόθεση 4 Κόστος μεταφοράς (-), (ρ<0.05) Χ Υπόθεση 5 Υπόθεση 6 Τιμές υποκατάστατων προορισμών Τιμές συμπληρωματικών προορισμών (+), (ρ<0.05) (-) -, Χ Υπόθεση 7 Συναλλαγματική ισοτιμία (-) -, Χ 11

12 Ανάλυση Έλεγχος Υποθέσεων (2) Εισόδημα: η μείωση του πραγματικού εισοδήματος ωθεί όλο και λιγότερα άτομα στο να επιχειρήσουν ένα ταξίδι (Vanegas and Croes 2000). Νύχτες διαμονής: μόλις το 28,7% ανεπηρέαστο από τις μεταβολές του εισοδήματός του. Το 2011, 113 ερωτώμενοι μείωσαν 1-3 εβδομάδες τις διακοπές τους, ενώ το 2009 μόλις 35. Τιμές κόστους ζωής στη χώρα προορισμού; η μείωση του εισοδήματος επηρέασε αρνητικά τα διαθέσιμα ποσά για φαγητό, διασκέδαση και κατάλυμα στον τόπο προορισμού. Το 2011, 61 ερωτώμενοι προτίμησαν εξοχικό σπίτι δικό τους ή φίλων, ενώ τα προηγούμενα χρόνια μόνο 35. Κόστος μεταφοράς: το 26,7% προτίμησε προορισμό σε κοντινή απόσταση. 8 στους 150 δεν προτίμησαν φέτος αεροπλάνο όπως συνήθιζαν. Τιμές υποκατάστατων προορισμών: 62,7% των ερωτηθέντων εξετάζει το κόστος ζωής σε έναν παρεμφερή -με αυτόν που προτιμά προορισμό- πριν επιλέξει. Τιμές συμπληρωματικών προορισμών: 62,4% των ερωτηθέντων εξετάζει το κόστος ζωής σε έναν κοντινό -με αυτόν που προτιμά προορισμό- επιλέγοντας να τους συνδυάσει. Συναλλαγματική ισοτιμία; 50% δήλωσαν ότι ενδεχόμενη υποτίμηση νομίσματος σε μία χώρα θα αποτελούσε κίνητρο για αυτούς να την επισκεφθούν (Lee 1996). 12

13 Ανάλυση Έλεγχος Υποθέσεων (3) Παράγοντες μάρκετινγκ και πολιτικοί Υποθέσεις Μεταβλητή Υποτεθείσα επίδραση Εξαρτημένη Μεταβλητή Τουριστική ζήτηση για προορισμούς εσωτερικού Beta Sig. Αποτέλεσμα Υπόθεση 8 Διαφήμιση για το τόπο προορισμού (+), Χ Υπόθεση 9 Προωθητικές ενέργειες τόπου προορισμού (+), Χ Υπόθεση 10 Πολιτικές αστάθειες (-), Χ Διαφήμιση: η πλειοψηφία (102 ερωτώμενοι) μένει αδιάφορη απέναντι στις διαφημιστικές καμπάνιες που κάνει ένας προορισμός για να προσελκύσει τουρίστες (αντίθετα με Song και Witt 2005). Προωθητικές ενέργειες: 110 από τα 126 άτομα ηλικίας κάτω των 41 χρονών αναζητούν νέους προωθητικούς τρόπους αγοράς του τουριστικού προϊόντος. Πολιτικές αστάθειες: μόλις 42 από τους 150 δε δίνουν σημασία στην έλλειψη ασφάλειας που μπορεί να χαρακτηρίζει τον τόπο διακοπών που σκοπεύουν να επιλέξουν (Seddighi, Nuttall and Theocharous 2001). 13

14 Ανάλυση Έλεγχος Υποθέσεων (4) Δημογραφικοί παράγοντες Εξαρτημένη Μεταβλητή Τουριστική ζήτηση για προορισμούς εσωτερικού Υποθέσεις Μεταβλητή Υποτεθείσα επίδραση Beta Sig. Αποτέλεσμα Υπόθεση 11 Ηλικία (+) -, Χ Υπόθεση 12 Μορφωτικό επίπεδο (+), Χ Υπόθεση 13 Επάγγελμα (+) -, Χ Υπόθεση 14 Αριθμός μελών οικογένειας (+) -, Χ 14

15 Ανάλυση Έλεγχος Υποθέσεων (5) Μέγεθος Οικογένειας: οι οικογένειες που αποτελούνται από 3-5 μέλη ενδιαφέρονται στην πλειοψηφία τους για προωθητικές ενέργειες πριν επιλέξουν προορισμό διακοπών (95 στους 122). Ηλικία: από τους 42 που επέλεξαν να πάνε διακοπές το 2011 Ελλάδα και εξωτερικό, οι 25 ήταν ηλικίας Μορφωτικό επίπεδο: δεδομένου πως ελάχιστοι ερωτώμενοι δεν κατείχαν κάποιο πανεπιστημιακό δίπλωμα, ενισχύεται η θεωρία που θέλει τους υψηλά μορφωμένους να έχουν περισσότερες απαιτήσεις από τον τόπο που επιλέγουν για διακοπές. Επάγγελμα: χαρακτηριστικό είναι πως από τους 12 ερωτώμενους που το 2011 ταξίδεψαν στο εξωτερικό για διακοπές, 5 ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι 5 φοιτητές. 15

16 Θεωρητικές Προεκτάσεις Ευρημάτων Οι περικοπές εισοδημάτων ως και πάνω από 30% οδήγησαν σε αύξηση του εσωτερικού τουρισμού. Η μείωση των εισοδημάτων σε σύνδεση με τις περικοπές βασικών αναγκών θα οδηγήσουν του καταναλωτές σε οικονομικότερους προορισμούς και αναμένεται ο εσωτερικός τουρισμός να κινηθεί αυξητικά τα επόμενα χρόνια. Γνώμες φίλων και προηγούμενες εμπειρίες θα συνεχίσουν να αποτελούν τις πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, με το διαδίκτυο να κερδίζει έδαφος έναντι των ταξιδιωτικών πρακτορείων Το γενικότερο οικονομικό κλίμα έχει επηρεάσει την απόφαση για διακοπές Πίστη για ανοδική τάση αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό σε αντίθεση με τον εσωτερικό όπου προβλέπουν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει. 16

17 Πρακτικές Προεκτάσεις Ευρημάτων Εκλογίκευση των εμπλεκομένων στον τουριστικό κλάδο με σκοπό την περεταίρω συνεργασία τους. Συντονισμός των βραχυπρόθεσμων ενεργειών για την προετοιμασία των μακροπρόθεσμων προκλήσεων του κλάδου. Συντονισμένο σχέδιο δράσης με έμφαση στις προωθητικές ενέργειες. Ριζικές αλλαγές και καινοτομίες στα τμήματα μάρκετινγκ των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, για αποτελεσματικότερη προσέλκυση καταναλωτών. Εστίαση σε εκπαίδευση κι ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Εστίαση στις προσπάθειες για εξάλειψη του προβλήματος της ανεπάρκειας των συγκοινωνιών. 17

18 Περιορισμοί Έρευνας Δείγμα Μη Πιθανότητας: δείγμα ευκολίας πρόβλημα γενίκευσης αποτελεσμάτων Χρονικοί Περιορισμοί: διεξαγωγή έρευνας σε σύντομο χρονικό διάστημα Ηλικιακοί Περιορισμοί: πλειοψηφία ετών / σχεδόν διπλάσιοι οι άνδρες Γεωγραφικοί Περιορισμοί: έρευνα σε Αθήνα και Ρόδο 18

19 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα Έρευνα για το αν έχουν υποστεί μειώσεις και οι εταιρικές διακοπές (συνεδριακός τουρισμός). Μελέτη στάσης απέναντι στην κρίση και το τουριστικό προϊόν Ελλήνων των οποίων το εισόδημα δεν περικόπηκε. Μελέτη σε βάθος παραγόντων που αφορούν στην έλλειψη ασφάλειας που προκαλούν οι πολιτικές αστάθειες ενός τόπου. Διεξαγωγή έρευνας και σε άλλες περιοχές ή πόλεις της Ελλάδας. 19

20 Συμβολή Έρευνας Αποτελεί προέκταση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας, που προσφέρει χρήσιμες ιδέες σε μελλοντικούς ερευνητές κατανοώντας τα κριτήρια βάσει των οποίων οι περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν έναν τόπο προορισμού και μελετώντας παράγοντες από τους οποίους ορισμένοι δεν έχουν ακόμα εξεταστεί σε βάθος. 20

21 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 21

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Αποτελε σματα / Αποτί μηση / Σχολίασμο ς ε ρευνας τουρίστίκου προφί λ αλλοδαπου επίσκε πτη - Τουριστική περίοδος: 2013 - Υπεύθυνοι της έρευνας: Δρ. Γ. Μπαουράκης, Δ/ντής Μ.Α.Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

(*) Μεταπτυχιακός Φοιτητής: «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων»

(*) Μεταπτυχιακός Φοιτητής: «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων» Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Tourist behavior of Greek consumers in the period

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Παρουσιάστηκε για την: Η χρηματοδότηση για την εργασία αυτή παρέχεται από την Google. Όλες οι απόψεις που περιέχονται στην παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ Σπουδαστής : Ταξιάρχου Γεώργιος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κα. Καμενίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων Ετοιµάστηκε για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...I ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ) για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 2013 1 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Το ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου των ξενοδοχείων πολυτελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ALL INCLUSIVE:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Σεπτέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιτελική Σύνοψη ΕΝΟΤΗΤΑ Α- ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η διερεύνηση και η καταγραφή των απόψεων και των προτιμήσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού σπουδαστή Τελώνη Γεώργιου Επιβλέποντας: κος Φαίδωνας Θεοφανίδης, Λέκτορας

Διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού σπουδαστή Τελώνη Γεώργιου Επιβλέποντας: κος Φαίδωνας Θεοφανίδης, Λέκτορας 2014 Ο ρόλος του διαφημιστικού περιεχομένου (σχολίων και βαθμολογιών) που δημιουργείται από τους καταναλωτές για την εκτίμηση(πρόβλεψη) της τιμής των δίκλινων δωματίων: «Η περίπτωση των ξενοδοχείων της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ιούλιος 215 Σύνοψη Ειδικό Θέμα: Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους φοιτητές του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΘΕΜΑ. Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους φοιτητές του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα