Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας"

Transcript

1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ποιότητα της διαδικασίας, που αντανακλάται και στα ποσοστά χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Είναι αναγκαία η συνέχιση πολιτικής στήριξης και περαιτέρω ενίσχυσης της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν μια σειρά προκλήσεων. Από την άλλη, απαιτείται άμεσα λήψη μέτρων για τα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται εκεί που εφαρμόζεται ακόμη η παλαιά διαδικασία ασύλου. Η λειτουργία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σηματοδότησε την αρχή μιας αλλαγής προς την ορθή κατεύθυνση σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι αφίξεις στα σύνορα στο παρελθόν. Όμως το εγχείρημα χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη από πλευράς της Πολιτείας για να είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου και να επηρεάσει θετικά όλα τα στάδια που έπονται της καταγραφής και της διαπίστωσης των αναγκών των νεο-εισερχομένων. Η στροφή των μικτών μεταναστευτικών ομάδων στο επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα δημιουργεί αυξημένες προκλήσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς και για την ασφαλή διέλευση των προσφύγων, ιδίως όταν η πλειοψηφία των νεο-εισερχομένων περιλαμβάνει άτομα με προσφυγικό προφίλ, όπως Σύροι, Σομαλοί, Ερυθραίοι και Παλαιστίνιοι. Η πρακτική της γενικευμένης διοικητικής κράτησης, σε συνδυασμό με τη χρονική της διάρκεια και τις συνθήκες κράτησης, εγείρουν σοβαρά προβλήματα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των προσφύγων και οι υιοθετούμενες πολιτικές και πρακτικές χρήζουν επανεξέτασης. Ο τομέας της υποδοχής των αιτούντων άσυλο και των ασυνόδευτων παιδιών (ανοιχτές δομές) χαρακτηρίζεται ακόμη από συστημικές ανεπάρκειες, με κυριότερο το έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού και αποτελεσματικού συντονισμού των εμπλεκόμενων Αρχών. Η απουσία μέτρων ενταξιακής πολιτικής, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας για απόλαυση των δικαιωμάτων τους, ενώ δημιουργούνται πρόσθετοι κίνδυνοι κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Η έξαρση της ρατσιστικής βίας το 2013, ενεργοποίησε, αν και καθυστερημένα, τα αντανακλαστικά της Πολιτείας, σε επίπεδο θεσμικής αντιμετώπισης. Η πρόσφατη υιοθέτηση ρύθμισης για την προστασία των θυμάτων, έστω και με Υπουργική Απόφαση, δημιουργεί ένα πρώτο θετικό βήμα για την ενθάρρυνση των θυμάτων να καταγγείλουν τα εγκλήματα μίσους και για τη δίωξη των ενόχων.

2 (Β) Συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης Άσυλο Η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου αποτέλεσε τη σημαντικότερη εξέλιξη στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων μέχρι σήμερα. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην κατεύθυνση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής διαδικασίας ασύλου αντανακλάται εμφανώς στην υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου σύμφωνου με τα πρότυπα της νομοθεσίας της Ε.Ε., στην ποιότητα της εξέτασης των αιτημάτων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό (συμπεριλαμβανόμενης της διερμηνείας), στην ποιότητα των αποφάσεων (με επαρκή αιτιολογία), στο χρόνο εξέτασης από την υποβολή μέχρι την οριστική απόφαση, καθώς και στην άνοδο των ποσοστών αναγνώρισης καθεστώτος προσφυγικού ή επικουρικής προστασίας σε συνδυασμό με τις εξεταζόμενες εθνικότητες. Για το διάστημα από 7/6/2013 μέχρι 31/5/2014 (ένας χρόνος λειτουργίας), τα ποσοστά αυτά ανέρχονταν για τον 1 ο βαθμό σε 14% προσφυγικό καθεστώς και 6,1% επικουρική προστασία, ενώ για το 2 ο βαθμό σε 9,8% προσφυγικό καθεστώς και 4,1% επικουρική προστασία. Η Ύπατη Αρμοστεία θεωρεί την επιτυχή μετάβαση από το παλιό, εξαιρετικά προβληματικό σύστημα ασύλου, στο νέο, ως θετική εξέλιξη ιδιαίτερης βαρύτητας. Πρόκληση για το άμεσο μέλλον αποτελεί η διεύρυνση της δυνατότητας πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου των ενδιαφερομένων, με περαιτέρω ενεργοποίηση των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 3907/2011. Επίσης, σημαντική πρόκληση αποτελεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την κράτηση των αιτούντων διεθνούς προστασίας και η ασφαλής διάγνωση της συνδρομής των λόγων που επιτρέπουν την κατ εξαίρεση κράτησή τους. Τέλος, ζήτημα προς άμεση διευθέτηση αποτελεί η έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων για την έκδοση αδειών διαμονής και ταξιδιωτικών εγγράφων στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να μπορούν να ασκήσουν τα κατά νόμο δικαιώματά τους. Σε ό,τι αφορά την εξέταση των συσσωρευμένων προσφυγών από το προηγούμενο σύστημα (περίπου 41,000 τον Απρίλιο 2014), έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικά βήματα που αντανακλώνται στην εκκαθάριση σημαντικού αριθμού παλαιών υποθέσεων, την αναβάθμιση της ποιότητας της διαδικασίας και των σχετικών αποφάσεων, και την άνοδο των ποσοστών χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, σημαντικό εμπόδιο για την πρόοδο της εξέτασης των συσσωρευμένων προσφυγών αποτελούν τα υψηλά ποσοστά, αφενός της μη εμφάνισης των προσφευγόντων μετά από πρόσκληση για λήψη συνέντευξης, αφετέρου των αναβολών εξέτασης των υποθέσεων, με κυριότερες αιτίες την αναποτελεσματικότητα των επιδόσεων, την ανεπαρκή επικαιροποίηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και την πλημμελή διεκπεραίωση των ανανεώσεων των Δελτίων των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αμφισβητούμενη τήρηση των εγγυήσεων της διαδικασίας ασύλου για τις παλαιές αιτήσεις και τη μη απόλαυση των δικαιωμάτων των αιτούντων. Για την επίλυσή τους είναι αναγκαία η άμεση, αποτελεσματική και στοχευμένη δραστηριοποίηση των αρμόδιων Δ/νσεων Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ. Επίσης, κρίσιμο ζήτημα, στο πλαίσιο των διαδικασιών του παλαιού συστήματος, αποτελούν τόσο η ανεπαρκής αιτιολόγηση των απορριπτικών αποφάσεων για την ανανέωση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, όσο και οι καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεων για ανανέωση ανθρωπιστικού καθεστώτος. 2

3 Σύνορα Πρώτη υποδοχή Στον τομέα της διαχείρισης προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται παράτυπα στην ελληνική επικράτεια από τα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα (Έβρος και Ανατολικό Αιγαίο), σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας της πολιτικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η δημιουργία του πρώτου Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο του Έβρου, σηματοδότησε μια διαφορετική αντιμετώπιση των νεο-εισερχομένων, με γνώμονα την ορθή καταγραφή τους, την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε γλώσσα που κατανοούν, την κάλυψη των βασικών ανθρωπιστικών τους αναγκών, και τις ενέργειες για περαιτέρω παραπομπή τους. Στην κατεύθυνση έκτακτης κάλυψης άλλων σημείων με αυξημένες ροές κινήθηκαν και οι δύο Κινητές Μονάδες της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, που όμως λειτουργούν σε πιο περιορισμένο πλαίσιο, εντός χώρων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας (κέντρα κράτησης σε Λέσβο και Σάμο). Για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη δημιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και σε άλλα σημεία εισόδου της χώρας, απαραίτητη είναι η πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων, ενώ για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού των παραπομπών προϋπόθεση είναι η δημιουργία πρόσθετων (ανοιχτών) δομών φιλοξενίας και υπηρεσιών στήριξης. Στο πλαίσιο της αρχικής υποδοχής που συνδέεται με την αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος, το οποίο καλείται να επιληφθεί των νεο-εισερχομένων μέσω θαλάσσης για ένα σύντομο, αλλά κρίσιμο διάστημα, καθίσταται αναγκαία η άμεση υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών πρώτης υποδοχής (προσωρινή στέγαση, κάλυψη πρώτων αναγκών κλπ.), κατ εφαρμογή και σχετικής διαταγής του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Επισημαίνεται ότι το 2013 αυξήθηκαν πάνω από τρεις φορές οι αφίξεις μέσω θαλάσσης ( έναντι κατά το 2012), ενώ στους 4 πρώτους μήνες του 2014 παρατηρείται διπλασιασμός σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2013 (4.700 έναντι 2.077). Είναι χαρακτηριστικό ότι επιχειρήσεις διάσωσης του Λιμενικού Σώματος γίνονται πλέον σχεδόν σε καθημερινή βάση. Στο πεδίο της πρόσβασης στην επικράτεια και, άρα, σε αποτελεσματική προστασία όσων αναζητούν διεθνή προστασία, η συνεχιζόμενη στροφή των μικτών μεταναστευτικών ομάδων στη διέλευση των θαλάσσιων συνόρων της χώρας (λόγω και της δυσχέρανσης της διέλευσης από τα χερσαία σύνορα στην περιοχή του Έβρου), σηματοδοτείται από ναυάγια και απώλεια ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Το 2014 έχουν υπάρξει περισσότεροι από 70 νεκροί και αγνοούμενοι στο Αιγαίο. Η ανάγκη πρόταξης της προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε σχέση με την ανάγκη φύλαξης των συνόρων, επιβάλλει ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, δυνατότητα ελεγχόμενης διέλευσης μέσω χερσαίων συνόρων για τους έχοντες ανάγκη διεθνούς προστασίας, καθώς και ανάληψη πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες νόμιμης μετακίνησης και να αποφεύγεται το επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα, με το παράδειγμα των Σύρων προσφύγων να είναι σήμερα χαρακτηριστικό αυτής της ανάγκης. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νεο-εισερχομένων πλέον περιλαμβάνει άτομα με προσφυγικό προφίλ, όπως Σύροι, Σομαλοί, Ερυθραίοι και Παλαιστίνιοι. Τέλος, απαιτείται ενδελεχής και σε βάθος έρευνα αναφορικά με τις καταγγελίες για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές ανθρώπων που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια και επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία έξω από το προβλεπόμενο πλαίσιο της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων ελληνικών Αρχών ότι τέτοιες πρακτικές δεν λαμβάνουν χώρα, η Υ.Α. έχει λάβει και εξακολουθεί να λαμβάνει μεγάλο αριθμό μαρτυριών (για το διάστημα από τον Αύγουστο 2013 μέχρι αρχές Μαϊου 2014 τέτοιες μαρτυρίες αφορούν πάνω από 100 περιστατικά) από πρόσφυγες και μετανάστες για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές στην Τουρκία από τη θάλασσα ή μέσω του ποταμού Έβρου. Οι μαρτυρίες αυτές (που σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύονται από αφηγήσεις κατοίκων της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι συνέδραμαν τους νεοαφιχθέντες) αναδεικνύουν έναν παρεμφερή τρόπο δράσης στα διάφορα περιστατικά, ενώ συχνά περιλαμβάνουν και αναφορές για βίαιη συμπεριφορά (χρήση σωματικής ή λεκτικής βίας) από μεριάς των Αρχών. 3

4 Διοικητική κράτηση Για την Υ.Α. σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η διοικητική κράτηση αλλοδαπών (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και πρόσωπα που εμπίπτουν στην Εντολή του Οργανισμού), όσον αφορά τόσο τους όρους επιβολής του μέτρου της κράτησης όσο και τις συνθήκες κράτησης, που υπολείπονται κατά πολύ των ελάχιστων προτύπων αξιοπρεπούς διαβίωσης, ιδίως όταν η κράτηση υλοποιείται στα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων ανά την επικράτεια που δεν είναι προορισμένα για μακρόχρονη κράτηση. Σε σχετική πρόσφατη ανάλυσή της, η Υ.Α. επισημαίνει πως η κράτηση, αντί να είναι εξαιρετικό μέτρο, αποτελεί για πολλές κυβερνήσεις μια συνήθη πρακτική με στόχο την αποθάρρυνση της παράτυπης εισόδου ή παραμονής στη χώρα. Τονίζοντας πως ο στόχος αυτός δεν αποτελεί νόμιμο λόγο κράτησης κατά το διεθνές δίκαιο, η Υ.Α. σημειώνει πως ακόμη και οι πιο αυστηρές πολιτικές κράτησης δεν είναι ικανές να αποτρέψουν την παράτυπη μετανάστευση και καλεί τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν εναλλακτικά μέτρα, που αρκούν για να αντιμετωπίσουν επαρκώς τις όποιες προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Παρότι, σύμφωνα με το νόμο, η κράτηση πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο, αφού έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες επιβολής άλλων λιγότερο επαχθών μέτρων, να επιβάλλεται σε εξατομικευμένη βάση που να αιτιολογείται επαρκώς, να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον επιδιωκόμενο σκοπό της (δηλαδή την απομάκρυνση του αλλοδαπού από τη χώρα) και να επιβάλλεται για το αναγκαίο εκείνο διάστημα που απαιτείται προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στην πράξη εφαρμόζεται γενικευμένα και συστηματικά, χωρίς να πληρούνται πάντα οι παραπάνω προϋποθέσεις. Έτσι παρατηρείται σήμερα, στα λεγόμενα «προαναχωρησιακά» κέντρα, να κρατούνται εθνικότητες των οποίων η απέλαση-απομάκρυνση από τη χώρα δεν είναι εφικτή, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τους οποίους η Υ.Α. έχει εκδώσει οδηγία μη επιστροφής, ασυνόδευτα παιδιά που είναι καταγεγραμμένα ως ενήλικες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να θεμελιώσουν δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Επιπλέον σε περιπτώσεις μη δυνατότητας εκτέλεσης του μέτρου της απομάκρυνσης, όπως στην περίπτωση των Σύρων (σύμφωνα με την Εγκύκλιο για τη μη απέλαση και μη κράτηση των Σύρων), μπορεί να γίνει επίκληση λόγων «δημόσιας τάξης» προκειμένου να επιβληθεί το μέτρο της κράτησης προς απομάκρυνση. Πέραν της αμφισβήτησης της νομιμότητας των πράξεων αυτών, καθώς η κράτηση δεν εξυπηρετεί έναν νόμιμο σκοπό αφού οι κρατούμενοι δεν είναι απελάσιμοι, οι λόγοι «δημόσιας τάξης» σπάνια αιτιολογούνται επαρκώς και σε ατομική βάση. Όσον αφορά την κράτηση των αιτούντων διεθνούς προστασίας, πέραν των ανωτέρω εγγυήσεων, επιβάλλεται η κράτησή τους να αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, εξαιρετικό μέτρο. Τα αιτήματα διεθνούς προστασίας ατόμων που βρίσκονται υπό κράτηση πρέπει να διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό διάστημα. Τέλος, η Υ.Α. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για την υιοθέτηση, από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου, απόφασης που επιτρέπει πρακτικά την παράταση της κράτησης και πέραν του ανώτατου ορίου των 18 μηνών που προβλέπει ο νόμος και η σχετική Οδηγία της Ε.Ε, και επισημαίνει ότι το μέτρο, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε αιτούντες διεθνούς προστασίας. 4

5 Υποδοχή των αιτούντων άσυλο Υποδοχή και μέριμνα των ασυνόδευτων παιδιών Η υποδοχή των αιτούντων άσυλο σε κέντρα φιλοξενίας, με όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες στήριξης (ιατροφαρμακευτικής, κοινωνικής, νομικής και ψυχολογικής), προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Πέραν από την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η χωρητικότητα των ανοικτών δομών φιλοξενίας υπολείπεται σημαντικά των πραγματικών αναγκών (περίπου θέσεις διαθέσιμες). Εξάλλου η λειτουργία των εν λόγω δομών, τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνουν κατά κανόνα Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις που σχετίζονται με την πλήρη, σχεδόν, εξάρτησή τους από περιοδική (σε προγραμματική βάση) και μη μόνιμη χρηματοδότησή τους. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός, από πλευράς συναρμόδιων Υπουργείων, για την οργάνωση του τομέα της υποδοχής είναι αναγκαίος, ενόψει και της άμεσης ανάγκης υλοποίησης της δέσμευσης των ελληνικών αρχών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημιουργία επιπλέον θέσεων σε ανοιχτές δομές υποδοχής μέχρι το τέλος του Στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων, οι αιτούντες άσυλο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, τα οποία συνεχώς επιτείνονται λόγω και της οικονομικής κρίσης. Η χώρα μας αδυνατεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες υλικές συνθήκες υποδοχής, όπως αυτές προβλέπονται και στη νομοθεσία της Ε.Ε., και οι αιτούντες άσυλο συχνά ζουν στο περιθώριο, χωρίς στήριξη, στέγη και νόμιμη εργασία. Σε ό,τι αφορά την υποδοχή των ασυνόδευτων παιδιών, προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το κριτήριο αυτό, που θα πρέπει να αποτελεί γνώμονα και για μια σειρά άλλων δράσεων της Πολιτείας που αφορούν τα ασυνόδευτα παιδιά, καθιστά επιτακτική την επανεξέταση και βελτίωση του θεσμού της επιτροπείας, σε επίπεδο νομοθεσίας και, κυρίως, υλοποίησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναγκαία εκπροσώπηση του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες που το αφορούν. Ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας Το ποσοστό χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας έχει αυξηθεί σήμερα σε σημαντικό βαθμό. Στον ένα χρόνο λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου χορηγήθηκε καθεστώς σε 1106 πρόσφυγες και δικαιούχους επικουρικής προστασίας, τους οποίους η Πολιτεία καλείται να στηρίξει προκειμένου να ζήσουν με αυτάρκεια και αξιοπρέπεια. Η συμπερίληψη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις πολιτικές ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών (με βάση τον πρόσφατο Κώδικα Μετανάστευσης Ν. 4251/2014, άρθρο 128), είναι ανάγκη να οδηγήσει σε μέτρα ένταξης τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη της ιδιαίτερες ανάγκες των προσώπων αυτής της κατηγορίας. Η οικονομική κρίση συνεχίζει να πλήττει ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι και ο προσφυγικός πληθυσμός, και ειδικότερα τα παιδιά, τις γυναίκες πρόσφυγες, τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους. Η ανάγκη για στήριξη, αμέσως μετά τη χορήγηση καθεστώτος, έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική, όπως επίσης και η ανάγκη συμπερίληψης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα διάφορα μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με όρους που να διευκολύνουν την αποτελεσματική πρόσβασή τους σε ένα ελάχιστο δίχτυ κοινωνικής προστασίας. 5

6 Ρατσιστική βία Η χρονιά που πέρασε σηματοδοτήθηκε από έξαρση της ρατσιστικής βίας κατά υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, χρώματος ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα, 166 περιστατικά ρατσιστικής βίας το 2013, με τουλάχιστον 320 θύματα. Σε 143 περιστατικά τα θύματα ήταν πρόσφυγες ή μετανάστες. Στην πλειοψηφία τους, τα περιστατικά αφορούσαν βαριές σωματικές βλάβες (μία με τραγική κατάληξη) και διακρίνονταν για τη βαναυσότητα των επιθέσεων, στις οποίες πρωταγωνιστούσαν οργανωμένες ομάδες κρούσης. Το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και μετά την προφυλάκιση ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, τα κρούσματα οργανωμένων ρατσιστικών επιθέσεων μειώθηκαν αισθητά. Αν και οι Αρχές καθυστέρησαν πολύ να αναγνωρίσουν την ύπαρξη, το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά και την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της ρατσιστικής βίας, τα βήματα που σημειώθηκαν σε επίπεδο θεσμικής οργάνωσης (δημιουργία Τμημάτων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας στην ΕΛ.ΑΣ.) και δικαστικής δίωξης (εξέταση του ρατσιστικού κινήτρου και πρόσφατες καταδίκες), αποτελούν θετικές εξελίξεις. Βασική προϋπόθεση πάταξης της ατιμωρησίας παραμένει η ανάγκη προστασίας των θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων, ανεξάρτητα του νομικού τους καθεστώτος. Στην κατεύθυνση αυτή, η πρόσφατη υιοθέτηση Υπουργικής Απόφασης που επαναφέρει το άρθρο 19 του Μεταναστευτικού Κώδικα, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ρατσιστικής εγκληματικότητας. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία χρήζουν τα ευρήματα του Δικτύου για σημαντική αύξηση των περιστατικών όπου η αστυνομική συνδέεται με τη ρατσιστική βία, γεγονός που επιβάλλει τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού αποτελεσματικής διερεύνησης των καταγγελιών για αστυνομική βία και αυθαιρεσία. (Γ) Προτάσεις Άσυλο Πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων στην Υπηρεσία Ασύλου μέσω αξιοποίησης δυνατοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν είτε στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων είτε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ετήσιων προσλήψεων από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Υιοθέτηση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για την ενεργοποίηση το ταχύτερο δυνατόν, αν όχι όλων, τουλάχιστον ορισμένων από τα προβλεπόμενα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (λ.χ. Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Πάτρας), ώστε να καλυφθούν γεωγραφικές ενότητες για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μη κρατούμενων αλλοδαπών που θα επιθυμούσαν να υποβάλουν αίτημα ασύλου και σήμερα είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν στον τόπο διαμονής τους. Προσαρμογή των προβλέψεων του Κρατικού Προϋπολογισμού (για το 2015 και τα επόμενα έτη) στο σκέλος που αφορά την εγγραφή πιστώσεων για δαπάνες της Υπηρεσίας Ασύλου ώστε να καλύπτεται αν όχι το σύνολο, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών αναγκών τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου. 6

7 Άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων που εκκρεμούν ενώπιον των πρωτοβάθμιων αρχών εξέτασης (Ελληνική Αστυνομία) της παλαιάς διαδικασίας ασύλου και οι οποίες υπολογίζονταν, τον Ιανουάριο του 2014, σε υποθέσεις. Συνέχιση της επένδυσης, τόσο υπό τη μορφή χρηματικών και ανθρώπινων πόρων όσο και με την υιοθέτηση λύσεων οι οποίες θα επιταχύνουν τη διαδικασία χωρίς να πλήττουν την ποιότητά της, στην εκκαθάριση των σωρευμένων προσφυγών (backlog). Εκπόνηση συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την εξέταση των σωρευμένων προσφυγών με στόχους, χρονοδιάγραμμα και δείκτες και επιχειρησιακή ενίσχυση ιδίως της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών που επηρεάζουν την εξέταση σε β βαθμό (επιδόσεις προσκλήσεων για συνέντευξη και ανανεώσεις Δελτίων αιτούντων). Άμεση υιοθέτηση των αναγκαίων κανονιστικών ή εγκυκλίων διατάξεων, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση αποφάσεων επί αιτημάτων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους τα οποία έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο της παλαιάς διαδικασίας ασύλου. Έως την οριστική επίλυση του ζητήματος, προτείνεται η αυτοδίκαιη παράταση της ισχύος των αδειών διαμονής οι οποίες έχουν λήξει και η επιστροφή τους στους κατόχους τους (εφόσον τούς έχουν αφαιρεθεί κατά την υποβολή αιτήματος ανανέωσης). Επανεξέταση από τις αρμόδιες Αρχές (στο πλαίσιο της παλαιάς διαδικασίας ασύλου) της τυποποιημένης απόρριψης αιτημάτων ασύλου σε 1 ο βαθμό χωρίς επαρκή αιτιολογία, καθώς και αιτημάτων ανανέωσης αδειών παραμονής δικαιούχων επικουρικής προστασίας και ανθρωπιστικού καθεστώτος. Το πρώτο τετράμηνο του 2014, τα όργανα απόφασης σε 1 ο βαθμό της παλαιάς διαδικασίας αποφάνθηκαν θετικά μόνο σε 5 αιτήσεις ασύλου Σύρων (σε σύνολο 106 αποφάσεων που εκδόθηκαν). Τo ίδιο διάστημα, οι αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας ασύλου αποφαίνονται θετικά επί αιτήσεων Σύρων σε ποσοστό 99,5%. Πρώτη Υποδοχή Άμεση λήψη μέτρων για ολοκλήρωση της στελέχωσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως προβλέπεται από το Ν. 3907/2011. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) σε όλα τα καίρια σημεία εισόδου της χώρας, με άμεση προτεραιότητα τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου και τη Δωδεκάνησο, ώστε όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών να υποβάλλονται σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής (screening/εντοπισμού και παραπομπής) και να μην υπάρχουν διαδικασίες δύο ταχυτήτων. Εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη βιώσιμη λειτουργία των Περιφερειακών Μονάδων της Πρώτης Υποδοχής (Κέντρα και Κινητές Μονάδες), με γνώμονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση των νέων αφίξεων. Δημιουργία τυποποιημένων κανόνων λειτουργίας και επαρκής και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων, στα πρότυπα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών συστημάτων. Άμεση λήψη μέτρων για δημιουργία ανοιχτών δομών φιλοξενίας και κοινωνικής στήριξης αιτούντων άσυλο, ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων, ώστε να είναι δυνατές και αποτελεσματικές οι παραπομπές από τα ΚΕ.Π.Υ. και γενικότερα από τα σημεία εισόδου όσων εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες, μόλις ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της πρώτης υποδοχής. 7

8 Σύνορα Ενίσχυση, από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρησιακών μέσων, ειδικότερα στις παραμεθόριες περιοχές, της δυνατότητας ανταπόκρισης των αρμόδιων αρχών (Ελληνικού Λιμενικού Σώματος) σε καταστάσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Υιοθέτηση από τα δύο αρμόδια Υπουργεία (Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου) εσωτερικών κανόνων λειτουργίας και επιχειρησιακής δράσης στα σύνορα, με γνώμονα το σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου. Αυτοί οι κανόνες συνίστανται πρωτίστως στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας του ατόμου, όπως επίσης στην υποχρέωση εντοπισμού και μη-επαναπροώθησης προσώπων που τυχόν έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία. Συνεχής και αποτελεσματική παρακολούθηση τήρησης αυτών των κανόνων, ενδεχομένως μέσω σύστασης ειδικού σώματος εντός της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ. Ειδικότερα για τις αφίξεις μέσω θάλασσας, ενίσχυση της δυνατότητας αποτελεσματικής πρώτης διαχείρισης των νέων αφίξεων από πλευράς τοπικών Λιμενικών Αρχών, με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και την παροχή απαραίτητου εξοπλισμού (είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας). Άμεση και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών παραμονής κρατουμένων υπό την ευθύνη του Λιμενικού Σώματος στα σημεία εισόδου. Αποτελεσματική διερεύνηση των περιστατικών στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα για τα οποία υπάρχουν μαρτυρίες αναφορικά με άτυπες αναγκαστικές επιστροφές (ομαδικές επαναπροωθήσεις). Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων των σχετικών διερευνήσεων. Συνέχιση και ενίσχυση του διαλόγου, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μικτών μεταναστευτικών ροών και την ανάγκη κατανομής των ευθυνών μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., με επίκεντρο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και την προστασία των προσφύγων. Παράλληλα με την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρήσεων διάσωσης, ένας τέτοιος διάλογος πρέπει να επικεντρώνεται στη δημιουργία διόδων νόμιμης διέλευσης για τους πρόσφυγες, ώστε να αποφεύγεται η επιλογή επικίνδυνων παράτυπων μετακινήσεων. Διοικητική κράτηση Εφαρμογή της διοικητικής κράτησης προς απέλαση/επιστροφή ως έσχατου μέσου, μετά από ουσιαστική ατομική αξιολόγηση και επαρκή αιτιολόγηση, και μόνο εφόσον αυτή είναι πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού της επιστροφής. Εφαρμογή εναλλακτικών της κράτησης μέτρων που θα περιορίζουν την επιβολή του μέτρου της απόλυτης στέρησης της ελευθερίας. Μείωση της διάρκειας της κράτησης. Εξατομικευμένη και πλήρης αιτιολόγηση κάθε παράτασης της διάρκειάς της. Ουσιαστικός επανέλεγχος της νομιμότητας της κράτησης με σημαντική ενίσχυση των αρμόδιων δικαστηρίων. Η κράτηση των αιτούντων άσυλο πρέπει να εφαρμόζεται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο, εξαιρετικά και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της Υ.Α. για την κράτηση των αιτούντων άσυλο μπορούν να αποτελέσουν κείμενο αναφοράς για την έκδοση οδηγιών εφαρμογής του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου. 8

9 Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που αποδέχεται την υπ αριθ. 44/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, τουλάχιστον ως προς το μέρος που αφορά την παράταση της διοικητικής κράτησης πέραν του 18μηνου εντός των προ-αναχωρησιακών Κέντρων. Άρση της κράτησης και χορήγηση αναβολής απομάκρυνσης ή αναστολής απέλασης για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών προς τις οποίες δεν πραγματοποιούνται αναγκαστικές επιστροφές, συμπεριλαμβανομένων όσων η απομάκρυνσή τους θα παραβίαζε την αρχή της μη-επαναπροώθησης. Παύση της επίκλησης λόγων δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ως έρεισμα για την κράτηση προς επιστροφή/απέλαση ενός υπηκόου τρίτης χώρας, όταν η επιστροφή/απέλαση είναι ανέφικτη. Όταν γίνεται επίκληση των λόγων δημόσιας τάξης, οι λόγοι αυτοί να εξειδικεύονται και να αιτιολογούνται επαρκώς. Κατά την επιβολή και επανεξέταση της κράτησης να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη κατάλληλων χώρων κράτησης και η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, όπως προβλέπεται από το νόμο. Ελλείψει αυτών, να μην επιβάλλεται το μέτρο της κράτησης, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες όπως θύματα βασανιστηρίων, ανήλικους κ.ά. Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας για τα Κέντρα προ-αναχωρησιακής κράτησης, τις υλικές συνθήκες και τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται σε αυτά. Μη χρήση των Αστυνομικών Τμημάτων και άλλων εντελώς ακατάλληλων χώρων για τη διοικητική κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών και αιτούντων άσυλο. Υποδοχή αιτούντων άσυλο Ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την οργάνωση της υποδοχής των αιτούντων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα σύμφωνα με την πρόσφατα αναθεωρηθείσα νομοθεσία της Ε.Ε., καθώς και τα πρότυπα που έχει θέσει η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Η εθνική στρατηγική θα πρέπει να συμπεριλάβει χαρτογράφηση των αναγκών και των φορέων που μπορούν να εμπλακούν στην οργάνωση της υποδοχής και να αναλάβουν δράσεις στο πεδίο αυτό, εκτίμηση των διαθέσιμων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και από συμπληρωματικά κονδύλια της Ε.Ε., και κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στοχοθεσία. Οριοθέτηση και εξειδίκευση της αρμοδιότητας των κρατικών αρχών που εμπλέκονται στην υποδοχή των αιτούντων διεθνούς προστασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάληψη πρωτοβουλίας και το συντονισμό για το σχεδιασμό των σχετικών πολιτικών, καθώς και την εποπτεία των Κέντρων Υποδοχής. Εξασφάλιση ενιαίου καθεστώτος ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής (προϋποθέσεις λειτουργίας και πιστοποίησης αυτών, πρότυποι Κανόνες Λειτουργίας κ.ά.), ώστε να εξασφαλίζεται η ομογενοποίηση των πρακτικών, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η δυνατότητα εκπόνησης ενιαίων εργαλείων που θα διευκολύνουν τη διαχείριση σταδίων της διαδικασίας (π.χ. παραπομπές) και θα προλαμβάνουν ενδεχόμενη ανομοιογενή μεταχείριση των δικαιούχων. Αύξηση των θέσεων υποδοχής έτσι ώστε να καλύπτονται, έστω στοιχειωδώς, οι ανάγκες εκείνων από τους αιτούντες διεθνούς προστασίας που δικαιούνται πρόσβαση σε σύστημα υποδοχής. Ενόψει και της υλοποίησης της δέσμευσης της Ελληνικής Πολιτείας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημιουργία 1500 νέων θέσεων εντός του 2014, οι ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης των θέσεων πρέπει να είναι άμεσες και αποτελεσματικές. 9

10 Μελέτη και εκπόνηση σχεδίου με συνεργασία της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (Υπουργείο Εργασίας) και της Υπεύθυνης Αρχής του νέου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) προκειμένου να εξασφαλισθεί ομαλή μετάβαση στον νέο χρηματοδοτικό κύκλο της Ε.Ε. και να αποφευχθεί διακοπή των υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής. Άμεση ολοκλήρωση εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας των ενεργειών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των Προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το ετήσιο Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το 2012 και 2013, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια χρηματικών πόρων και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα χρηματοδοτούμενα από τα κονδύλια αυτά Κέντρα Υποδοχής. Ασυνόδευτα παιδιά Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης προσδιορισμού της ηλικίας και σε άλλες διαδικασίες που αφορούν αλλοδαπά ασυνόδευτα παιδιά και εφαρμόζονται από άλλες αρμόδιες αρχές όπως η Αστυνομία και η Υπηρεσία Ασύλου. Άμεσος στόχος αυτής της αναλογικής εφαρμογής είναι να αποφεύγεται η μακρόχρονη κράτηση ανηλίκων που έχουν καταγραφεί λανθασμένα ως ενήλικοι. Δημιουργία μηχανισμού υποστηρικτικού των Εισαγγελέων για την επιτέλεση του έργου τους ως προσωρινών επιτρόπων των ασυνόδευτων παιδιών, με τη δυνατότητα ανάθεσης συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης των παιδιών. Σχετική χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει και από το νέο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Γενικής Δ/νσης Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Ευρύτερος στόχος πρέπει να είναι η πρακτική ενίσχυση του θεσμού της επιτροπείας, ενώ παράλληλα η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναμένεται να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις για αναγκαία κανονιστικά ή πρακτικά μέτρα σε σχέση με το θεσμό αυτό. Δημιουργία μιας μονάδας επείγουσας βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας των ασυνόδευτων παιδιών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κράτησή τους σε κάθε περίπτωση. Ειδική πρόβλεψη φιλοξενίας για τα παιδιά κάτω των 12 ετών, όπως επίσης και για τα παιδιά που ενηλικιώνονται για τη συνέχιση παροχής φροντίδας. Λήψη άμεσων μέτρων για μη διακοπή ή επανεκκίνηση παροχής υπηρεσιών σε τρία Κέντρα Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην Αγιάσο, στην Κόνιτσα και στα Ανώγεια. Διασφάλιση και διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης των ασυνόδευτων παιδιών στη διαδικασία παροχής διεθνούς προστασίας, καθώς σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες (σχετικά με τη μετακίνηση, τη συνοδεία κλπ.) όταν αποφασίζουν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας. Η παρατεταμένη παραμονή των παιδιών χωρίς καταγραφή δυσχεραίνει την απόλαυση βασικών δικαιωμάτων τους, ενώ παράλληλα τα εκθέτει σε κίνδυνο σύλληψης. Δημιουργία Ενιαίου Συντονιστικού Φορέα για την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και την εισήγηση κατάλληλων μέτρων για την προστασία των παιδιών με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Ο εν λόγω φορέας θα μπορούσε να εκπονήσει ένα πρωτόκολλο δράσεων με ολιστική προσέγγιση και θεσμικό χαρακτήρα, προκειμένου να ακολουθείται από όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην υποστήριξη και την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών. 10

11 Ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και πολιτικών στον τομέα της ένταξης των προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας σύμφωνα και με τη Σύμβαση του 1951, την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Η αύξηση του ποσοστού αναγνώρισης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών καθιστά την ανάγκη υιοθέτησης σχετικών μέτρων ακόμη πιο επιτακτική. Με δεδομένο τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στο συνολικό πληθυσμό που ζει σήμερα στην Ελλάδα, να λαμβάνεται υπόψη ο προσφυγικός πληθυσμός στα γενικά κοινωνικά μέτρα της Πολιτείας, με έμφαση στα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση όλων των επιμέρους ζητημάτων της ένταξης, συμπεριλαμβανομένων της στέγασης (ιδίως στην πρώτη φάση της διαδικασίας ένταξης), της επαγγελματικής κατάρτισης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχική στοχευμένη στήριξη αμέσως μετά την αναγνώριση. Επιτάχυνση της διαδικασίας επανένωσης των οικογενειών των προσφύγων και επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραμονής και ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταξύ άλλων και με την ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών και αποτελεσματικό συντονισμό των ενεργειών τους. Σε ενδεχόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, να διασφαλισθεί ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και κυρίως των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα, λαμβάνονται υπόψη, καθώς και το γεγονός ότι δεν μπορούν να απολαύσουν την προστασία της χώρας καταγωγής τους. Διευκόλυνση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας προκειμένου να επωφεληθούν από τις νέες διατάξεις του Ν. 4251/2014 σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. Ρατσιστική βία Στο Κεφάλαιο αυτό η Ύπατη Αρμοστεία, ως ένας από τους συντονιστές του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, επαναφέρει και υποστηρίζει μια σειρά από τις προτάσεις του Δικτύου (Ετήσια Έκθεση 2013), και ειδικότερα: Υιοθέτηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης των ρατσιστικών επιθέσεων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Δημιουργία επίσημου και ενιαίου συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των ρατσιστικών εγκλημάτων, σε συνεργασία με την αστυνομία και κάθε κυβερνητικό ή μη φορέα ο οποίος συλλέγει σχετικά στοιχεία. Συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, με στόχο την άμεση λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε να διασφαλίζεται η διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου ήδη από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και ανεξάρτητα από την επιβαρυντική περίσταση κατά το στάδιο επιμέτρησης της ποινής. 11

12 Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος, με συνδρομή από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς με εξειδίκευση και εμπειρία στην εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας και δικαιοσύνης, για τους υπηρετούντες στα Τμήματα και Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας αλλά και το σύνολο των υπηρετούντων της ΕΛ.ΑΣ. Συνεργασία των αστυνομικών τμημάτων με κυβερνητικούς ή μη φορείς και μεταναστευτικές κοινότητες για την παροχή ιατρο-κοινωνικής βοήθειας, νομικής συνδρομής και διερμηνείας, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του θύματος στην αστυνομία. Τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη συγκρότηση αποτελεσματικού μηχανισμού καταγγελιών της αστυνομικής βίας και περιστατικών αυθαιρεσίας, ανεξάρτητης διερεύνησης και παρακολούθησης, σύμφωνα με τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών. Πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου εντός της ΕΛ.ΑΣ. για την ταχύτερη εξέταση αυθαιρεσιών με ρατσιστικό κίνητρο. Η προστασία των ανιθαγενών στην Ελλάδα Καθιέρωση μιας εθνικής διαδικασίας καθορισμού της ιδιότητας ενός προσώπου ως ανιθαγενούς, που να διενεργείται σε εξατομικευμένη βάση και με διαδικαστικές εγγυήσεις. Προς τούτο, απαιτείται υιοθέτηση ειδικής νομοθεσίας, καθώς και εξειδικευμένη κατάρτιση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων με στόχο την προστασία των ανιθαγενών. Αναθεώρηση του εθνικού νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ανιθαγενείς απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση του 1954 και ότι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που δικαιούνται χωρίς διακρίσεις. Προσχώρηση της Ελλάδας στη Σύμβαση του 1961 για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας. Αναθεώρηση του Κώδικα Ιθαγένειας προκειμένου να εντοπιστούν και τροποποιηθούν τυχόν διατάξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια της ιθαγένειας των παιδιών με αποτέλεσμα να μένουν ανιθαγενή. Διασφάλιση ότι όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην επικράτεια και είναι ανιθαγενή αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια άμεσα. 12

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

(σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής)

(σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής) Αθήνα, 19/08/2015 Προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία...5 Διαχείριση συνόρων και πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια...7

3. Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία...5 Διαχείριση συνόρων και πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια...7 Romania Η Ελλάδα Serbia ontenegro Kosovo (UNSCR 1244) The former Yugoslav Republic of Macedonia Bulgaria Ως Xώρα Ασύλου Turkey Albania Greece Greece Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 67 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ MOBILE SUPPORT Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Επείγοντα Μέτρα - Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας. Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευτικό και το άσυλο

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας. Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευτικό και το άσυλο Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευτικό και το άσυλο Με σκοπό τη συμβολή της στο δημόσιο διάλογο, η Ύπατη Αρμοστεία προσεγγίζει τα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: 2251037040-60 ΦΑΞ 2251037046 E-MAIL: grafeiotypou@mytilene.gr Μυτιλήνη 12/09/2015 Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

10 ΑΛΗΘΕΙΕΣ για τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

10 ΑΛΗΘΕΙΕΣ για τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 10 ΑΛΗΘΕΙΕΣ για τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1. Ο νόμος περί ιθαγένειας ενθάρρυνε νέες μεταναστευτικές ροές; 2. Φράκτες στα σύνορα και αποτροπή 3. Συνδέεται η εγκληματικότητα με τη μετανάστευση; 4. Έγκλημα και υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης Ταχ. Δ/νση: c/o Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ-τομέας Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41 Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά µε τη χορήγηση µη εναρµονισµένων στην ΕΕ καθεστώτων προστασίας Μελέτη για το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Διευθύντρια 2106988650 / F. 2106988586 e-mail: asylo@asylo.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε www.hlhr.gr Υπόµνηµα προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε Ζητήµατα νοµιµότητας και σκοπιµότητας που προκύπτουν από την κύρωση της από

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΘΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΘΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 16371/1/13 REV1

PUBLIC 16371/1/13 REV1 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,2Δεκεμβρίου2013 (OR.fr) PUBLIC 16371/1/13 REV1 LIMITE ASIM98 TU10 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Ι/A» Αποστολέας: ΓενικήΓραμματείατουΣυμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 2015/21.7.06 Προς: Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Αιλιανό Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Στρατηγό κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα