Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Ενίσχυση ή αποδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας; Χρίστος Παπαθεοδώρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Ενίσχυση ή αποδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας; Χρίστος Παπαθεοδώρου"

Transcript

1 Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Ενίσχυση ή αποδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας; Χρίστος Παπαθεοδώρου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων Ινστιτούτο Εργασίας, ΓΣΕΕ

2 Κίνητρα της συζήτησης Οικονομική κρίση οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες για κοινωνική προστασία Δυσκολία αντιμετώπισης κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης. Αυξημένες ανάγκες για κοινωνική προστασία Μειωμένη ικανότητα άντλησης των απαραίτητων πόρων Κενά στην κοινωνική προστασία Επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης μέσω των πολιτικών δημοσιονομικής πειθαρχίας (λιτότητας) που επιβάλλονται στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων Στο πλαίσιο της ρητορείας για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας προτείνεται η εισαγωγή ή ενίσχυση πολιτικών Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). 2

3 Κίνητρα της συζήτησης Σε τι διαφέρει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από το Βασικό Εισόδημα; Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Είναι ενταγμένο στην νεοφιλελεύθερη παράδοση (βλ. Αρνητικό Φόρο Εισοδήματος που πρότεινε ο Milton Friedman) Εξασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης μέσω χρηματικών παροχών που δίνονται με έλεγχο πόρων των δικαιούχων. Αποδέχτες είναι κυρίως οι οικογένειες. Συνήθως οδηγεί σε αποδυνάμωση των άλλων κοινωνικών παροχών εφόσον τα νοικοκυριά μπορούν να απευθύνονται στην αγορά για την προμήθεια των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών. Οδηγεί σε στιγματισμό των αποδεχτών και σε υψηλή γραφειοκρατία (υψηλό διοικητικό κόστος διαχείρισης) Βασικό Εισόδημα Καθολικό χρηματικό επίδομα που χορηγείται στα άτομα χωρίς έλεγχο των πόρων (εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια). Συνήθως δεν οδηγεί σε αποδυνάμωση των λοιπών κοινωνικών παροχών σε είδος αλλά στην εξασφάλιση ενός δικτυού ασφάλειας. Εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης 3

4 Κίνητρα της συζήτησης Η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση έχει προφανείς επιπτώσεις στην ανισότητα, την φτώχεια και τις συνθήκες διαβίωσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Αντί όμως να οδηγήσει σε αμφισβήτηση του κυρίαρχου παραδείγματος οργάνωσης και διαχείρισης της οικονομίας, στις περισσότερες χώρες αποτέλεσε το πρόσχημα για περαιτέρω ενδυνάμωση του νεοφιλελευθερισμού και προώθησης των πολιτικών λιτότητας, δημοσιονομικής πειθαρχίας, περιορισμού των δαπανών για κοινωνική προστασία και απορρύθμισης της αγοράς εργασίας. Η επιβολή όμως και η νομιμοποίηση των νεοφιλελεύθερων αυτών πολιτικών βασίστηκε σε συγκεκριμένες στρεβλώσεις της πραγματικότητας που, παρόλο που δεν επαληθεύονται από τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα, συστηματικά καλλιεργήθηκαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτική είναι η περίπτωση Ελλάδας αλλά και της Κύπρου: Για την νομιμοποίηση των πολιτικών λιτότητας η κυρίαρχη ρητορεία σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο κατηγορεί τους ίδιους τους πολίτες ως υπεύθυνους της κρίσης και ενοχοποιεί την κοινωνικής προστασία και τις σχετικές δαπάνες. 4

5 Σκοπός της παρουσίασης Να συζητηθεί εάν και σε ποιο βαθμό η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας με παροχές που θα δίνονται πλέον μέσω ελέγχου πόρων των δικαιούχων, όπως οι πολιτικές Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, βελτιώνουν ή όχι την αποτελεσματικότητα του συστήματος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας. Τι μας δείχνουν τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία και μικρο-δεδομένα ως προς την επίδραση της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην φτώχεια και την αποστέρηση στην Ελλάδα και την Κύπρο στο πλαίσιο μιας συγκριτικής ανάλυσης με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Μέσα από μία προσέγγιση Πολιτικής Οικονομίας, να ελέγξει τα βασικά επιχειρήματα της κυρίαρχης ρητορείας (σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο) ως προς την οργάνωση και διαχείριση της οικονομίας και της κρίσης, εστιάζοντας στην επίπτωση που αυτές οι απόψεις και οι απορρέουσες πολιτικές έχουν στην κοινωνική ανισότητα και την φτώχεια. 5

6 Σκοπός της παρουσίασης Να επισημάνει ότι: Η κρίση οδήγησε σε περαιτέρω ενίσχυση του νεοφιλελευθερισμού. Δίνεται πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και αποδυνάμωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Η εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας (νεοφιλελεύθερες συνταγές) επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην φτώχεια και την αποστέρηση. Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας μέσω στοχευμένων παροχών με βάση τον έλεγχο πόρων των δικαιούχων (όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) που προωθούνται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και πρυτανεύουν στην κυρίαρχη ρητορεία, δεν επιβεβαιώνεται εμπειρικά. Η μεταρρύθμιση και ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας μέσω ενός συστήματος καθολικών και γενναιόδωρων παροχών μπορεί να αποδειχτεί περισσότερο αποτελεσματική τόσο για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στην φτώχεια και την αποστέρηση όσο και για την ίδια την αντιμετώπιση της ίδιας της κρίσης (βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών). 6

7 Ερευνητικά ευρήματα - Πηγές Κυρίως: Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής Φτώχειας και Ανισοτήτων, του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ. Βλ. (Υπάρχουν αναρτημένες οι σχετικές δημοσιεύσεις). [Επίσης στην ενότητα: «Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων»-«τι πρέπει να γνωρίζετε για την φτώχεια στην Ελλάδα», παρουσιάζονται επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία, με σύντομο σχολιασμό, για την φτώχεια στην Ελλάδα και την ΕΕ.] Από πρόσφατες δημοσιεύσεις όπως: Papatheodorou, C. (2014 in press) Economic crisis, poverty and deprivation in Greece. The impact of neoliberal remedies. Ιn S. Mavroudeas (ed), Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses, London: Routledge. Dafermos, Y. & Papatheodorou, C. (2013) What drives inequality and poverty in the EU? Exploring the impact of macroeconomic and institutional factors, International Review of Applied Economics, Vol. 27, no 1, pp

8 Δεδομένα και Μεθοδολογικά ζητήματα Δεδομένα: European Community Household Panel (ECHP), EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), 2003 Χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων (αναφέρονται σε εισοδήματα ). Τα πλέον πρόσφατα μικροδεδομένα είναι της έρευνας του 2011 (εισοδήματα 2010) Ορισμός εισοδήματος Το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (μετά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές) Κλίμακα ισοδυναμίας: Τροποποιημένη κλίμακα του OECD, 1 για τον πρώτο μέλος, 0,5 για κάθε επιπλέον ενήλικα και 0,5 για κάθε παιδί Μονάδα ανάλυσης: Άτομο 8

9 Δεδομένα και Μεθοδολογικά ζητήματα Τι ορίζουμε ως φτώχεια: Εννοιολογικά ζητήματα Δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεχτός ορισμός της φτώχειας, ούτε κατά συνέπεια ένα κοινά αποδεκτό μέτρο αποτύπωσής της. Είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να υπάρχει συμφωνία ως προς το όριο της φτώχειας ή/και πώς αυτό μπορεί να προσδιοριστεί. Μια πληθώρα ορισμών, μεθόδων και δεικτών έχει αναπτυχθεί για τη μέτρηση της φτώχειας, που αντλούν το περιεχόμενό τους από διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες. Οι σχετικοί ορισμοί συχνά ομαδοποιούνται σε κατηγορίες όπως αντικειμενικοί, και υποκειμενικοί, σχετικοί, απόλυτοι κλπ. Ως σχετική φτώχεια ορίζουμε το επίπεδο διαβίωσης που είναι χαμηλότερο από αυτό που επιτρέπει στα άτομα να συμμετέχουν στη φυσιολογική ζωή της κοινωνίας στην οποία ζουν (είναι δηλαδή χαμηλότερο από αυτό που θεωρείται ως αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης στη συγκεκριμένη κοινωνία). 9

10 Δεδομένα και Μεθοδολογικά ζητήματα Ορισμός φτώχειας στην παρούσα ανάλυση: Υιοθετείται ο ευρέως χρησιμοποιούμενος ορισμός σχετικής φτώχειας σύμφωνα με την οποίο το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διαμέσου ισοδύναμου εισοδήματος των νοικοκυριών (ατόμων) της χώρας Κοινωνική προστασία Για τη συγκριτική ανάλυση της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-15 και τη διερεύνηση της επίδρασης της κοινωνικής προστασίας οι χώρες ομαδοποιούνται ως προς τον τύπο του κοινωνικού κράτους που έχουν αναπτύξει (βλ Esping-Andersen 1990, Leibfried 1992, Ferrera, 1996, Παπαθεοδώρου & Πετμεζίδου, 2004, 2005, Παπαθεοδώρου και Δαφέρμος ): Σοσιαλδημοκρατικό Συντηρητικό- κορπορατιστικό Φιλελεύθερο Νοτιο-ευρωπαϊκό. Η έννοια της Αποεμπορευματοποίησης παίζει κεντρικό ρόλο στην ομαδοποίηση που προτείνει ο Esping-Andersen. Αφορά τον βαθμό στον οποίο τα άτομα έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (λχ υγεία, εκπαίδευση, στέγαση) ως κατοχυρωμένο δικαίωμα καθολικού χαρακτήρα που διασφαλίζει σε όλους ένα συγκεκριμένο βιοτικό επίπεδο (ανεξαρτήτως παροχών από την αγορά) 10

11 Δεδομένα και Μεθοδολογικά ζητήματα Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας: Σοσιαλδημοκρατικό Η κοινωνική πολιτική έχει ευρεία εμβέλεια και εκφράζει μια θεσμοποιημένη δέσμευση (του κράτους) για την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων διαβίωσης, μέσα από γενναιόδωρες κοινωνικές μεταβιβάσεις και ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών (συνθήκες που απαιτούν και ένα υψηλό επίπεδο φορολογίας). Οι κοινωνικές παροχές απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού και έχουν ως μονάδα αναφοράς το άτομο Συντηρητικό-Κορπορατιστικό Οι κοινωνικές παροχές καλύπτουν ένα σχετικά ευρύ φάσμα κοινωνικών κινδύνων, ωστόσο το δικαίωμα σε αυτές θεμελιώνεται με βάση το κοινωνικο-επαγγελματικό στάτους και την εργασιακή καριέρα των ατόμων. Ως εκ τούτου η αναδιανεμητική επίδραση των παροχών είναι μικρότερη από ό,τι στο πλαίσιο του σοσιαλδημοκρατικού κοινωνικού κράτους. Μονάδα αναφοράς είναι η οικογένεια. Φιλελεύθερο Υποστηρίζει τον κεντρικό ρόλο της αγοράς στη διανομή των πόρων. Το κράτος αναλαμβάνει αρμοδιότητες για την προώθηση της ευημερίας μόνον όταν η οικογένεια και η αγορά αποτυγχάνουν. Οι δημόσιες παροχές είναι περιορισμένης κλίμακας, απευθύνονται στις ομάδες που έχουν τη μέγιστη ανάγκη (με τη μορφή κοινωνικής αρωγής) και διανέμονται με βάση τον έλεγχο των πόρων των δικαιούχων, με αποτέλεσμα τον στιγματισμό των αποδεκτών Νότιας Ευρώπης (Leibfried, 1992, Ferrera, 1996) Καθυστερημένη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, περιορισμένη σημασία της αρχής της καθολικότητας, υψηλός βαθμός κατακερματισμού και πόλωσης του συστήματος αναπλήρωσης εισοδήματος και μεγάλα κενά στην κοινωνική προστασία. Η οικογένεια και τα συγγενικά δίκτυα παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή κοινωνικής προστασίας. 11

12 Κυρίαρχη ρητορεία Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται ως ενδημική στον καπιταλισμό αλλά ως πρόβλημα της κάθε χώρας (αντανακλώντας εσωτερικές αδυναμίες και ανισσόροπες). Έτσι η κρίση στην Ελλάδας και την Κύπρο αντιμετωπίζεται κυρίως ως ένα απομονωμένο γεγονός που δεν συνδέεται με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ενδεικτικά οι Έλληνες παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι της κρίσης μιας και τα προηγούμενα χρόνια απολάμβαναν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης που δεν ανταποκρίνονταν στις οικονομικές τους δυνατότητες. Επίσης εργάζονται λιγότερο σκληρά σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους (άποψη που αναπαράχθηκε ευρέως από ΜΜΕ αλλά και Ευρωπαίους πολιτικούς) και το υψηλό επίπεδο διαβίωσης χρηματοδοτήθηκε με δανεισμό και μέσω ενός γενναιόδωρου συστήματος κοινωνικής προστασίας. Ενοχοποίηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και των σχετικών δαπανών για την κρίση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την υπόθεση του Moral Hazard θα έπρεπε λοιπόν να τιμωρηθούν ώστε να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Αντιστοίχως και οι Κύπριοι εμφανίζονται ως υπεύθυνοι για την κρίση και επομένως θα πρέπει επίσης να τιμωρηθούν 12

13 Κυρίαρχη ρητορεία Κάτω από την επίδραση των κυρίαρχου παραδείγματος στην οικονομική επιστήμη: Η φτώχεια και η οικονομική ανισότητα θεωρείται ότι σχετίζεται κυρίως με ατομικά χαρακτηριστικά και ικανότητες. Τα εισοδήματα των ατόμων αντλούνται κυρίως μέσω της αγοράς εργασίας. Άρα οι εισοδηματικές διαφορές αντανακλούν κυρίως τις διαφορές στις απολαβές. Οι απολαβές αντανακλούν την παραγωγικότητα των ατόμων (ισούται με την καθαρό οριακό προϊόν) και αντανακλά τις ικανότητές τους που μπορούν να βελτιωθούν μέσω της εκπαίδευσης, της εξειδίκευσης και της εμπειρίας. Με βάση τις έμφυτες ικανότητες του ατόμου, το εισόδημά του σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από προσωπικές προτιμήσεις και επιλογές στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μεγιστοποίησης της ωφέλειας. Η φτώχεια έτσι ανάγεται σε ατομικό και όχι κοινωνικό πρόβλημα (blaming the poor). Η ανεργία θεωρείται ότι έχει κρίσιμη σημασία στην ανισότητα και φτώχεια. Άρα η αμειβόμενη εργασία είναι βασικός παράγοντα αντιμετώπισης της φτώχειας. Θεωρώντας την ανεργία ως δομική, η αύξηση της απασχόληση προωθείται με τις ονομαζόμενες ενεργητικές πολιτικές και την βελτίωση της «απασχολησιμότητας». (Βλ έννοια Κοινωνικού Αποκλεισμού σε ΕΕ). Εχθρότητα προς τις κοινωνικές παροχές διότι οδηγούν στην οκνηρία και στην απομάκρυνση από την αγορά εργασίας. Ως προς τους μακροοικονομικούς παράγοντες, αναγνωρίζουν κυρίως την επίδραση της οικονομικής μεγέθυνσης (βλ υπόθεση Kuznets 1955 και trickle-down theory) 13

14 Πραγματικότητα Ελέγχοντας της εγκυρότητα των απόψεων που πρυτανεύουν στο δημόσιο διάλογο και στη διαδικασία χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών. Σε ποιο βαθμό τα εμπειρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτές τις απόψεις; 14

15 Η διαχρονική εξέλιξη της φτώχειας στην Ελλάδα και την ΕΕ, (εισοδήματα ) Διεπιστημονικό Σεμινάριο για την Κρίση 7/2/2014 Χρίστος Παπαθεοδώρου 15

16 Ποσοστό (%) φτώχειας, μέσος όρος (εισοδήματα ), ΕΕ-15 και Κύπρος Φιλελεύθερο Συντηρητικό-κορπορατιστικό Σοσιαλδημοκρατικό Δανία Σουηδία Φινλανδία Ολλανδία Αυστρία Βέλγιο Γερμανία Γαλλία Λουξεμβούργο Μ. Βρετανία Ιρλανδία 11,3 10,7 11,3 10,8 12,6 14,5 13,1 13,8 12,8 18,4 18,8 Ιταλία 18,9 Νέο μέλος Νοτιοευρωπαϊκό Ισπανία Ελλάδα Πορτογαλία Κύπρος* 15,75 19,5 20,4 19, Πηγή: Eurostat Ποσοστό (%) φτώχειας * εισοδήματα Διεπιστημονικό Σεμινάριο για την Κρίση 7/2/2014 Χρίστος Παπαθεοδώρου 16

17 Ποσοστό φτώχειας στις χώρες της ΕΕ (15), σύμφωνα με τη γραμμή φτώχειας της Δανίας, 2008 (εισοδήματα 2007, σε τιμές αγοραστικής δύναμης) 17

18 Ποσοστό φτώχειας με βάση την επαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού, Ελλάδα, 2008 Πηγή: Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος (2010α) 18

19 Συνεισφορά (%) στη φτώχεια με βάση με την κατάσταση απασχόλησης του υπευθύνου του νοικοκυριού, Ελλάδα 2008 Πηγή: Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος (2010) 19

20 Απασχόληση στο δημόσιο τομέα % της συνολικής απασχόλησης, στην Εκπαίδευση και τις δραστηριότητες υγείας και κοινωνικής μέριμνας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ, Εκπαίδευση Yγεία και κοινωνική μέριμνα Δανία Σουηδία Φιννλανδία Ην. Βασίλειο (2007) Ολλανδία Ιταλία Ισπανία Ελλάδα Πηγή: Δαφέρμος & Επεξεργασία δεδομένων από ILO (http://laborsta.ilo.org/) 20

21 Ποσοστιαία μεταβολή στο μέγεθος της συνολικής απασχόλησης και της απασχόλησης στις δραστηριότητες της εκπαίδευση και της υγεία και κοινωνικής μέριμνας, ΕΕ-15, Ην.Βασίλειο Σουηδία Φινλανδία Πορτογαλία Αυστρία Ολλανδία Λουξεμβούργο Ιταλία Γαλλία Ισπανία Ελλάδα Ιρλανδία Γερμανία Δανία Βέλγιο EE-15 Υγεία και κοινωνική μέριμνα Εκπαίδευση Σύνολο Πηγή: Δαφέρμος & Παπαθεοδώρου 2013, Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 21

22 Δαπάνες για κοινωνική προστασία (% ΑΕΠ) EE και Ελλάδα,

23 Ποσοστό (%) φτώχειας πριν και μετά από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα, ΕΕ-15, μέσος όρος (εισοδήματα ) 45,0 40,0 37,8 41,2 38,2 36,2 41,0 41,2 41,3 43,0 41,8 39,6 41,9 39,7 39,7 39,4 35,0 Ποσοστό (%) φτώχειας (poverty %) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 32,6 29,3 29,7 27,0 25,9 25,8 26,3 25,1 24,0 24,4 22,8 22,7 22,8 21,8 18,8 20,4 19,5 19,9 18,4 18,9 14,5 12,6 13,8 11,3 10,7 11,3 10,8 13,1 DK SW FI NL AU BE GE FR UK IR IT SP GR PT Πριν από τις κοιν. μεταβιβάσεις Μετά τις συντάξεις (και πριν από τις λοιπές κοιν. μεταβιβάσεις) Μετά τις συνολικές κοιν. μεταβιβάσεις Πηγή: Eurostat 23

24 Ποσοστό (%) φτώχειας πριν και μετά από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα, ΕΕ-15 και Κύπρος, μέσος όρος (εισοδήματα Κύπρος ) Ποσοστό Φτώχειας, πριν από όλες τις Κοινωνικές Μεταβιβάσεις Ποσοστό Φτώχειας μετά τις συντάξεις Ποσοστό Φτώχειας

25 Ποσοστό φτώχειας και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε PPS (EE-27=100), EE-15, Πηγή: Δαφέρμος & Παπαθεοδώρου (2012) (Επεξεργασία δεδομένων Eurostat) ) 25

26 Φτώχεια και κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα (ως ποσοστό του ΑΕΠ), ΕΕ- 15 (εκτός Λουξεμβούργου), (μέσος όρος) Πηγή: Δαφέρμος & Παπαθεοδώρου (2012) (Επεξεργασία δεδομένων Eurostat) 26

27 Φτώχεια και λοιπές εκτός συντάξεων κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα (ως % του ΑΕΠ), EE-15, Πηγή: Δαφέρμος & Παπαθεοδώρου (2012) (Επεξεργασία δεδομένων Eurostat) 27

28 Η επίδραση μακροοικονομικών και θεσμικών παραγόντων στην ανισότητα και φτώχεια Αποτελέσματα οικονομετρικής ανάλυση Dafermos, Y and Papatheodorou, C. (2013), What drives inequality and poverty in the EU? Exploring the impact of macroeconomic and institutional factors. International Review of Applied Economics, Vol. 27, No. 1, pp Αξιοποιώντας τεχνικές πάνελ (panel data techniques) διερευνούμε τους μακροοικονομικούς και θεσμικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ανισότητας και της φτώχειας στην ΕΕ την περίοδο Έμφαση δόθηκε στην επίδραση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, της κοινωνικής προστασίας και των θεσμών της αγοράς εργασίας 28

29 Αποτελέσματα οικονομετρικής ανάλυσης Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα (και κυρίως οι μεταβιβάσεις εκτός συντάξεων) έχουν καθοριστική επίδραση στην ανισότητα και φτώχεια. Στατιστικά σημαντική προκύπτει επίδραση του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Η ερμηνευτική δύναμη των λοιπών (εκτός συντάξεων ) κοινωνικών μεταβιβάσεων είναι μεγαλύτερη από αυτή της οικονομικής μεγέθυνσης. Αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος του συστήματος κοινωνικής προστασίας στον τρόπο με τα οποίο η οικονομική μεγέθυνση και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις επιδρούν στην ανισότητα και την φτώχεια. Μία αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά 1% προκαλεί, ceteris paribus, μια μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά περίπου 0,06-0,16 ποσοστιαίες μονάδες. Μία αύξηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα των λοιπών κοινωνικών (εκτός συντάξεων) κοινωνικών μεταβιβάσεων (ως ποσοστό του ΑΕΠ) οδηγεί σε μία πτώση της φτώχειας κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η ίδια μείωση της φτώχειας μπορεί να επιτευχθεί είτε με αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά 9-25% είτε με μία αύξηση των λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ Η απασχόληση και οι θεσμοί της αγοράς εργασίας δεν εμφανίζονται να έχουν σημαντική και ξεκάθαρη (clear-cut) επίδραση στην φτώχεια και την ανισότητα 29

30 Ποιες είναι οι μέχρι τώρα επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην φτώχεια της Ελλάδας και της Κύπρου; Τι συμπεράσματα προκύπτουν από τις ασκούμενες πολιτικές λιτότητας; 30

31 Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της λιτότητας στην φτώχεια της Ελλάδας 31

32 Δείκτες φτώχειας στην Κύπρο

33 Ποσοστό (%) φτώχειας, εισοδήματα 2011* (έρευνα 2012), ΕΕ-15 33

34 Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της λιτότητας στην φτώχεια και την αποστέρηση της Ελλάδας Διεπιστημονικό Σεμινάριο για την Κρίση 7/2/2014 Χρίστος Παπαθεοδώρου 34

35 Επίλογος Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας που βασίζονται σε υπολειμματικές παροχές οι οποίες χορηγούνται με βάση τον έλεγχο των πόρων των δικαιούχων (εισοδηματικά, περιουσιακά κλπ. κριτήρια) εμφανίζονται λιγότερο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων. Κατά συνέπεια η εισαγωγή ή/και ενίσχυση των πολιτικών Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος δεν εγγυώνται την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας ως προς την άμβλυνση των φαινομένων της φτώχειας, της αποστέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αντιθέτως (αναλόγως με τον τρόπο που θα εφαρμοστούν) ενδέχεται να οδηγήσουν σε μετασχηματισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο των φιλελεύθερων καθεστώτων που εμφανίζονται λιγότερο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κοινωνικών αυτών προβλημάτων και την προαγωγή της γενικής κοινωνικής ευημερίας. Επιπρόσθετα οι πολιτικές αυτές οδηγούν σε αυξημένη γραφειοκρατία (και άρα δαπάνες για διοικητική διαχείριση του συστήματος κοινωνικής προστασίας) και στιγματισμό των αποδεκτών. 35

36 Επίλογος Σε αντίθεση με τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις της κυρίαρχης ρητορείας σε εθνικό και υπερεθνικό (ΕΕ) επίπεδο, το σύστημα κοινωνικής προστασίας μέσω της υψηλής τιμής των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών που έχουν οι σχετικές δαπάνες, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης (Δαφέρμος και Παπαθεοδώρου 2012). Στο πλαίσιο αυτά μεταβιβάσεις (παροχές) σε χρήμα όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι λιγότερο αποτελεσματικές από τις μεταβιβάσεις σε είδος. Ο πολλαπλασιαστής που αφορά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος είναι πολύ πιο υψηλός από τον πολλαπλασιαστή που αντιστοιχεί στις μεταβιβάσεις σε χρήμα. Το ΑΕΠ της χώρας θα μπορούσε να ενισχυθεί αφενός με μια ανακατανομή πόρων από τις μεταβιβάσεις σε χρήμα προς τις μεταβιβάσεις σε είδος και αφετέρου με ένα πακέτο ευρύτερης ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας που θα εστιαζόταν στις μεταβιβάσεις σε είδος. Υπάρχει σαφώς ανάγκη αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων χωρών της ΕΕ. Το σύστημα κοινωνικής προστασίας οφείλει να ειδωθεί ως δομικό συστατικό της γενικότερης μακροοικονομικής πολιτικής. 36

Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια;

Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια; Ποσοστό (%) φτώχειας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια Μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract Περίληψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή εξελίσσεται κάτω από την επίδραση των πρόσφατων δημογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 29 Η πολιτική οικονοµία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα

Μελέτες (Studies) / 29 Η πολιτική οικονοµία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα Μελέτες (Studies) / 29 Η πολιτική οικονοµία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-52-4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος Φιλίνης Αθανάσιος Πετραλιάς

Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος Φιλίνης Αθανάσιος Πετραλιάς Έκθεση για το κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας σε σχέση με τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανισότητα πριν και μετά από την εκδήλωση της κρίσης Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση

Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση Του Νίκου Αστρουλάκη* Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση Τον Δεκέμβριο του 2010 δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. - Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών/Δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192 Διονύσης Μπαλούρδος Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και στον οικονομικό αποκλεισμό: αρχικές μετρήσεις και προσαρμοστικές πολιτικές Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Περίληψη Η επιβίωση της χώρας μας και η σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού υποδείγματος κοινωνικής αλληλεγγύης ως μηχανισμός ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Κράτους στην περίοδο της ύφεσης

H ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού υποδείγματος κοινωνικής αλληλεγγύης ως μηχανισμός ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Κράτους στην περίοδο της ύφεσης 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1669 H ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού υποδείγματος κοινωνικής αλληλεγγύης ως μηχανισμός ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Κράτους στην περίοδο της ύφεσης Γαβριήλ Αμίτση Δ.Ν. Δικηγόρου Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος Η διπλή ανακολουθία: Οι πολιτικές κατά της φτώχειας και ο πολιτικός λόγος για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης Copyright 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αντί Προλόγου Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 214 Μελέτες (Studies) / 3 Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B - Γ 2010, 171-196 Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην περίοδο της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα