Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου"

Transcript

1 Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ράση 4: Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς στις Τοπικές Κοινωνίες Ά Κύκλος Σεµιναρίων προς Γενικό Πληθυσµό Χωρίς κόστος συµµετοχής Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

2 2 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ανδρέας Ανδρικόπουλος - Αριστείδης Σάµιτας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

3 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Χρηµατοδότηση και παραγωγική διαδικασία Το πρόβληµα της χρηµατοδότησης έχει τρία βασικά συστατικά: Α) Κατανοµή των περιορισµένων χρηµατοοικονοµικών πόρων σε εναλλακτικές, ανταγωνιστικές χρήσεις. Β) Αναζήτηση χρηµατοοικονοµικών πόρων. Γ) Αλληλεπίδραση µεταξύ των πηγών και των χρήσεων των χρηµατοοικονοµικών πόρων.

4 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως ο σκοπός της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας ποικίλει ανάλογα µε την οπτική γωνία της οικονοµικής-διοικητικής ανάλυσης: διαφέρουν συχνά οι επιδιώξεις των ιδιοκτητών µιας επιχείρησης, των εργαζοµένων, των δανειστών Η κοινωνική ευηµερία προάγεται καλύτερα από τη συνολική αύξηση της αξίας και του πλούτου που παράγει µια επιχείρηση. Ανάλογα και µε την κατανοµή του πλούτου και τη διάρθρωση της παραγωγής του

5 5 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι το πλέγµα των θεσµών που επιτρέπει τη µεταφορά χρηµατικών πόρων µεταξύ αποταµιευτών, επενδυτών και δανειζοµένων. Αξιοπιστία Ρευστότητα Αποτελεσµατικότητα

6 6 ΧΡΗΜΑ Πράγµα που γίνεται δεκτό ως πληρωµή για την εξόφληση χρεών και αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Ορίζεται πάντα στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της οικονοµίας. Το χρήµα λειτουργεί ως µέσο ανταλλαγής, µονάδα µέτρησης και µέσο αποθήκευσης αξίας. Παλιότερα είχε εσωτερική αξία (χρυσό νόµισµα), αλλά σήµερα αντλεί την αξία του από το ρυθµιστικό πλαίσιο και τις κυβερνητικές πολιτικές. Προσφορά χρήµατος: νοµίσµατα, τραπεζογραµµάτια, καταθέσεις.

7 ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ-ΑΓΑΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ-ΑΓΑΘΟΥ Πχ. για µια µεγάλη περίοδο χρόνου (αιώνων) στην Ασία το ρύζι λειτουργούσε ως χρήµα. Το χρήµα-αγαθό λειτουργεί, πρώτα από όλα, ως κοινά αποδεκτό µέσο συναλλαγής. Η ανταλλαγή χωρίζεται σε δυο µέρη: α. στην πώληση: για παράδειγµα, πουλάω γάλα πληρώνοµαι µε ρύζι. β. στην αγορά: για παράδειγµα, πληρώνω µε ρύζι αγοράζω αυτό που θέλω, ένα τρίτο αγαθό. Κανείς δεν αρνείται το ρύζι ως µέσο πληρωµής γνωρίζοντας ότι µπορεί, σε ένα επόµενο βήµα, να το χρησιµοποιήσει χωρίς προσκόµµατα για την διεξαγωγή της συναλλαγής που θα επιθυµήσει. Εποµένως δεν απαιτείται πλέον διπλή σύµπτωση επιθυµιών.

8 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Το χρήµα- αγαθό. Το χρήµα-πολύτιµο µέταλλο. Το χρήµα-τραπεζογραµµάτιο. Και σήµερα Το πλαστικό χρήµα (πιστωτικές κάρτες). Το ηλεκτρονικό χρήµα

9 9 ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟΣ Η δυνατότητα χρήσης του χρήµατος στο µέλλον επιτρέπει στους ανθρώπους να αποταµιεύουν χρήµατα σήµερα για να τα χρησιµοποιήσουν για συγκεκριµένο σκοπό στο µέλλον. Η αποταµίευση αποτελεί συνειδητή επιλογή αναβολής της κατανάλωσης στο παρόν και υποστηρίζει τη δυνατότητα αυξηµένης κατανάλωσης στο µέλλον. Ο δανεισµός αποτελεί µείωση της κατανάλωσης στο µέλλον και αύξηση της τρέχουσας κατανάλωσης ή επένδυσης σήµερα.

10 10 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Η τράπεζα έχει ως αποθεµατικό (διαθέσιµα) µέρος µόνο των καταθέσεων. Το ποσοστό αυτό (των διαθεσίµων) ορίζεται από την κεντρική τράπεζα. Έτσι οι τράπεζες «δηµιουργούν» χρήµα και αυξάνουν την προσφορά χρήµατος. Έτσι, η προσφορά χρήµατος είναι περισσότερη από τη νοµισµατική βάση.

11 11 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Πρόβληµα: αν πάνε όλοι οι καταθέτες να κάνουν αναλήψεις, τα λεφτά δεν θα υπάρχουν Αντιµετώπιση του προβλήµατος: Η κυβέρνηση εγγυάται τις καταθέσεις, η νοµοθεσία επιβάλλει την τήρηση των αποθεµάτων σε ασφαλή επίπεδα. Η πιστωτική επέκταση συνδέεται µε τις κρίσεις της καπιταλιστικής οικονοµίας.

12 12 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Επιχειρήσεις που δέχονται καταθέσεις και χορηγούν δάνεια Ενδιάµεσοι µεταξύ αυτών που έχουν πλεόνασµα και εκείνων που έχουν έλλειµµα διαθεσίµων Τηρούν λογαριασµούς πελατών, πληρώνουν και εισπράττουν επιταγές (και άλλες µη τραπεζικές χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες) Προϊόντα: δάνεια, κάρτες

13 13 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι τράπεζες αντιµετωπίζουν κίνδυνο: 1. Πιστωτικό 2. Ρευστότητας 3. Αγοράς 4. Λειτουργικό 5. Μακροοικονοµικό 6. Πιστοληπτικής ικανότητας (φήµης)

14 14 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ρυθµιστικό πλαίσιο: Κεντρική τράπεζα Ο νόµος ορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των τραπεζών έναντι των καταθετών και των δανειζοµένων Το ρυθµιστικό πλαίσιο της (Επιτροπής της) Βασιλείας ορίζει το ποσό των διαθέσιµων κεφαλαίων που πρέπει να έχει η τράπεζα ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της

15 15 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Εµπορικές Επενδυτικές Ταµιευτήρια Ηθικές ιαδικτυακές Χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι που ενσωµατώνουν πολλά είδη τραπεζικών εργασιών (επενδυτική και λιανική τραπεζική ) Ο τραπεζικός κλάδος είναι κατ εξοχήν παγκοσµιοποιηµένος

16 16 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τυπώνει εθνικό νόµισµα Καθορίζει την προσφορά χρήµατος και τα επιτόκια Είναι η τράπεζα των τραπεζών Καθορίζει το ελάχιστο ποσό διαθεσίµων για τις εµπορικές τράπεζες Επιβλέπει το τραπεζικό σύστηµα Ασκεί νοµισµατική πολιτική, µε στόχο (συνήθως) την ρευστότητα της πραγµατικής οικονοµίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και παράλληλα τη συγκράτηση του πληθωρισµού

17 17 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Στόχοι νοµισµατικής πολιτικής: Σταθερότητα τιµών Απασχόληση Χαµηλές διακυµάνσεις στα επιτόκια Χαµηλές διακυµάνσεις στη συναλλαγµατική ισοτιµία Ενίσχυση των επενδύσεων Αποφυγή οικονοµικών κύκλων (αντιµετώπιση φαινοµένων φούσκας) Κάποιες φορές συγκρούονται οι πολιτικές για την επίτευξη των επιµέρους στόχων

18 18 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ανεξάρτητη από την κυβέρνηση εξουσία ως προς τη στοχοθεσία της νοµισµατικής πολιτικής, τον τρόπο διοίκησης της τράπεζας, την επίβλεψη του τραπεζικού συστήµατος. ΑΛΛΑ, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών ορίζονται από τις κυβερνήσεις

19 19 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η σηµασία των παρεµβάσεων της κεντρικής τράπεζας: Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τα µεγέθη της αποταµίευσης και της επένδυσης είναι το ισχύον επιτόκιο. Το επιτόκιο είναι η τιµή του χρήµατος σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή και αποτελεί το σηµείο ισορροπίας όπου συναντώνται η ζήτηση και προσφορά του χρήµατος µε δέσµευση ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος που ορίζεται από µια ηµέρα διάρκειας έως και πολλά χρόνια. Τα επιτόκια διακυµαίνονται και διαφέρουν ανάλογα µε τη διάρκεια των δανείων. Για λόγους που σχετίζονται µε την ανάγκη ρευστότητας αλλά και τον κίνδυνο που αναλαµβάνεται για µεγάλες χρονικές δεσµεύσεις, η σχέση επιτοκίων και διάρκειας είναι θετική.

20 20 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η σηµασία των παρεµβάσεων της κεντρικής τράπεζας: Μείωση των επιτοκίων δίνει ώθηση στην κατανάλωση και την επένδυση αυξάνοντας το ΑΕΠ. Αντίθετα, αύξηση των επιτοκίων περιορίζει τις δαπάνες για κατανάλωση και κάνει την ανάληψη επενδύσεων λιγότερο ελκυστική µε αποτέλεσµα τη µείωση του ΑΕΠ.

21 21 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η σηµασία των παρεµβάσεων της κεντρικής τράπεζας: Οι κεντρικές τράπεζες σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης µειώνουν τα επιτόκια σε πολύ χαµηλά επίπεδα για να διατηρηθεί η κατανάλωση και η επένδυση. Αντίστοιχα σε περιόδους οικονοµικής επέκτασης, αυξάνουν τα επιτόκια για να στρέψουν τα νοικοκυριά στην αποταµίευση και παράλληλα να περιορίσουν την περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης που οδηγεί σε πληθωρισµό. Ωστόσο, σε περιόδους κρίσης όπως η σηµερινή, ο κόσµος δεν επενδύει ακόµα και αν τα επιτόκια είναι χαµηλά. Η εστίαση είναι στην αποπληρωµή χρεών («παγίδα ρευστότητας»).

22 22 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ (ΠΟΛΥΘΡΥΛΗΤΕΣ) ΑΓΟΡΕΣ; Αγορές χρήµατος (έντοκα γραµµάτια δηµοσίου, κρατικές οµολογίες που λήγουν εντός ενός έτους, πιστοποιητικά καταθέσεων µεγάλων τραπεζών, χρεόγραφα δηµόσιων οργανισµών, εµπορικά οµόλογα, διατραπεζικά κεφάλαια, εγγυητικές επιστολές τραπεζών, ρέπος αλλά και ξένο συνάλλαγµα) Αγορές κεφαλαίου (κρατικά οµόλογα, οµόλογα διεθνών οργανισµών, εταιρικές οµολογίες, οµολογίες υψηλού κινδύνου, κοινές µετοχές, και προνοµιούχες µετοχές). Αγορές παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (π.χ. CDS )

23 23 ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ιάρκεια των αξιόγραφων Ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος στην κεφαλαιαγορά (µεγαλύτερη διάρκεια επένδυσης) Η χρηµαταγορά ικανοποιεί κυρίως ανάγκες ρευστότητας, η κεφαλαιαγορά αφορά επενδύσεις. Η χρηµαταγορά είναι πιο άµεσα συνδεδεµένη µε τις κεντρικές τράπεζες Το ρυθµιστικό πλαίσιο είναι πολύ πιο πυκνό στις αγορές χρήµατος (παρά στις αγορές κεφαλαίου)

24 24 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ίκτυα θεσµών για την πραγµατοποίηση οργανωµένων συναλλαγών επί µετοχών, παραγώγων (και οµολόγων) Σηµασία του χρηµατιστηρίου: Εύρεση κεφαλαίου για επενδύσεις (µείωση κόστους συναλλαγής µεταξύ επενδυτή και επιχείρησης) Ενδεικτικό της δυναµικής της πραγµατικής οικονοµίας Έκφραση τάσεων και πληροφοριών ως προς την αξία των επιχειρήσεων

25 25 H ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Η αγορά συναλλάγµατος (ΑΣ) είναι ένα δίκτυο από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατιστές µέσα στο οποίο άτοµα, επιχειρήσεις, τράπεζες και κυβερνήσεις αγοράζουν και πουλάνε νοµίσµατα διαφορετικών χωρών, ώστε να χρηµατοδοτήσουν διεθνείς εµπορικές συναλλαγές, να επενδύσουν σεξένεςχώρεςήνακερδοσκοπήσουνµεβάσητιςµεταβολέςτωντιµών των νοµισµάτων. Λιανική και χονδρική αγορά συναλλάγµατος Τα κυριότερα νοµίσµατα που διαπραγµατεύονται σε µεγάλες ποσότητες στην ΑΣ είναι τα εξής: δολάριο, ευρώ, γεν, στερλίνα, γιουάν και ελβετικό φράγκο.

26 26 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ (ΠΟΛΥΘΡΥΛΗΤΕΣ) ΑΓΟΡΕΣ; Μέσα σε ένα παγκόσµιο, πολυποίκιλο και διαρκώς µεταβαλλόµενο πλέγµα από ετερογενείς «παίκτες» της αγοράς, η αγορά παραµένει ένας θεσµός χωρίς «ταυτότητα», «ανώνυµος». εν είναι, όµως, όλοι οι παίκτες το ίδιο σηµαντικοί και, εποµένως, δεν είναι το ίδιο ανώνυµοι. Π.χ. Επηρεασµός του LIBOR και του EURIBOR από τη Barclays Π.χ. Κερδοσκοπική επίθεση του George Soros στη Λίρα Αγγλίας το 1992.

27 27 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η σχέση µεταξύ (αντιλαµβανόµενου) κινδύνου και (προσδοκώµενης) απόδοσης αποτελεί βασικό άξονα επενδυτικής συµπεριφοράς Οι αγορές χρήµατος και κεφαλαίου είναι κοινωνικοί θεσµοί, ορίζονται στο σύστηµα συντεταγµένων της ιστορικής τροχιάς της οικονοµίας και της κοινωνίας (π.χ. αλλιώς αξιολογείται κοινωνικά το χρηµατιστήριο στις ΗΠΑ και αλλιώς στην Ελλάδα)

28 28 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η µνήµη των περιστεριών Η έλλειψη µνήµης είναι το κύριο συστατικό των χρηµατιστηριακών υπερβολών. Γι αυτό και η µία υπερβολή απέχει από την άλλη τόσο, όσο χρειάζεται για να χαθεί η µνήµη από την προηγούµενη καταστροφή. Μία οµάδα από περιστέρια πηγαίνει στο σιντριβάνι να πιει νερό. Εκεί τα περιµένει ένας ροπαλοφόρος και σκοτώνει µερικά. Τα περιστέρια αποχωρούν τροµαγµένα. Μετά από λίγη ώρα έχουν ξεχάσει τι έχει συµβεί και επιστρέφουν. Και πάλι ο ροπαλοφόρος αναλαµβάνει δράση. Κι αυτό συµβαίνει πάλι και πάλι. Μέχρι να σκοτωθούν όλα τα περιστέρια ή να βαρεθεί ο ροπαλοφόρος.

29 29 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγελαία συµπεριφορά (herding) ονοµάζεται η κατάσταση που φέρνει µεµονωµένα ζώα σε µία οµάδα, τη διατηρεί και τη µετακινεί από µέρος σε µέρος. Η κατάσταση αυτή µπορεί να παρουσιαστεί και στους ανθρώπους.

30 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Μια από τις σπουδαιότερες ιδιαιτερότητες της αγοράς είναι η ανάπτυξή της µέσω ανοδικών και καθοδικών φάσεων. Οικονοµικός Κύκλος: Ενδογενές φαινόµενο της αγοράς, συστηµικό χαρακτηριστικό του καπιταλισµού. Ο επιχειρηµατικός κύκλος έχει διάφορες φάσεις αλλά η µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πορεία του είναι ανοδική. Αυτό σηµαίνει ότι µετά από µια ύφεση, η οικονοµική επέκταση οδηγεί σε νέο υψηλό σηµείο, που όµως είναιυψηλότερα από προηγούµενο υψηλό.

31 Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ SCHUMPETER Επίπεδο Οικονοµικής ραστηριότητας Άνθηση Α Κάµψη Β Ύφεση Γ Ανάκαµψη Χρόνος t Για τον SCHUMPETER: Πίσω από την δυναµική του ανελισσόµενου κύκλου της ανάπτυξης υπάρχει πάντοτε ο καινοτόµος επιχειρηµατίας. Το προϊόν της οικονοµίας αυξάνει ανοµοιόµορφα και δυσαρµονικά, µέσα από συνεχείς ανισορροπίες και καινοτοµικά άλµατα. Έτσι, η οικονοµική εξέλιξη καθίσταται µια διαρκής πορεία δηµιουργικής καταστροφής.

32 32 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ Πιστωτικοί κύκλοι: η επέκταση της πίστωσης οδηγεί σε µεγέθυνση της οικονοµίας και αύξηση των τιµών των ακινήτων. Η περιστολή της πίστωσης συνδέεται µε σκάσιµο της φούσκας των ακινήτων και ύφεση Οι διακυµάνσεις της πίστωσης έχουν άµεση σχέση και µε το σύστηµα της τραπεζικής των µερικών αποθεµατικών (fractional reserve banking) Η δυναµική της καινοτοµίας στην οικονοµία (και ειδικά στην επιχειρηµατικότητα) οδηγεί σε διακυµάνσεις στη συνολική παραγωγή.

33 33 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ Η αύξηση των µισθών σε περιόδους ανάπτυξης (και η ενίσχυση των εργαζοµένων) µπορεί να οδηγήσει σε περιορισµό της καπιταλιστικής συσσώρευσης (και εποµένως σε µείωση του ρυθµού µεγέθυνσης και καινοτοµίας της παραγωγής) Πολιτικές αλλαγές οδηγούν σε αλλαγές οικονοµικής πολιτικής και σε οικονοµικές διακυµάνσεις

34 34 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ Σηµεία εναλλαγής (turning points): κατώτατο σηµείο (trough) και ανώτατο σηµείο ή κορυφή (peak) του οικονοµικού κύκλου. Η κορυφή προηγείται της πτώσης στην οικονοµική δραστηριότητα (recession) και το κατώτατο σηµείο προηγείται της οικονοµικής άνθησης (recovery).

35 35 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΑΣΕΙΣ Κατώτατο σηµείο (trough): η φάση του κύκλου όπου το πραγµατικό ΑΕΠ φθάνει στο κατώτερο σηµείο µετά την πτώση του κατά την περίοδο ύφεσης Περίοδος κάµψης (recession): η φάση του κύκλου όπου παρατηρείται πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας και του πραγµατικού ΑΕΠ Κορυφή (peak) : η φάση του κύκλου όπου το πραγµατικό ΑΕΠ φθάνει στο ανώτατο σηµείο µετά την άνοδό του κατά την περίοδο της ανάκαµψης Περίοδος άνθησης (recovery): η φάση του κύκλου όπου παρατηρείται αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας και του πραγµατικού ΑΕΠ

36 36 ΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ Κατώτατο σηµείο (trough): υψηλή ανεργία, επίπεδο ζήτησης χαµηλότερο από την παραγωγική δυνατότητα της οικονοµίας, σηµαντική µη χρησιµοποιούµενη παραγωγική δυνατότητα, επιχειρηµατικά κέρδη χαµηλά ή και αρνητικά, δεν υπάρχει εµπιστοσύνη στην δυναµικότητα της οικονοµίας και οι επιχειρήσεις είναι απρόθυµες να αναλάβουν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Περίοδος κάµψης (recession): πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας, η ζήτηση µειώνεται και συνεπώς η παραγωγή και η απασχόληση µειώνονται, µειώνεται και το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών και ορισµένες επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα, πολλά επενδυτικά σχέδια παρουσιάζουν αρνητική αξία και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και οι επενδύσεις αντικατάστασης δεν είναι αποδοτικές διότι η µη χρησιµοποιούµενη παραγωγική δυναµικότητα αυξάνει. Αν η παραπάνω κατάσταση συνεχισθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι επιπτώσεις είναι έντονες και επηρεάζουν µεγάλους πληθυσµούς τότε οδηγούµαστε στην ύφεση (depression).

37 37 ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΑ! Ο επενδυτής που τοποθετούνταν σε µετοχές σε κάθε µηνιαία πτώση του Γ άνω του 10% και διατηρούσε την επένδυσή του για δύο χρόνια µετά, δηµιούργησε υψηλότατες αποδόσεις (στοιχεία , +175% ή 8% το χρόνο) Η κρίση, βέβαια, ανακόπτει τη δυναµική της κερδοφορίας.

38 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 38

39 39 ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΜΨΗΣ (RECESSION) ΚΑΙ ΥΦΕΣΗΣ (DEPRESSION) Ένα παλιό γνωµικό λέει: Υπάρχει κάµψη όταν ο γείτονας χάνει τη δουλειά του και ύφεση όταν εσύ χάνεις τη δουλειά σου.

40 40 ΚΟΡΥΦΗ (PEAK) Κορυφή (peak): υψηλός βαθµός απασχόλησης της υφισταµένης παραγωγικής δυναµικότητας, µπορεί να εµφανισθεί έλλειψη εργατικού δυναµικού, ιδιαίτερα εξειδικευµένου, πιθανές ελλείψεις και σε άλλες αγορές (π.χ. πρώτων υλών), οπότε εµφανίζεται υπερβάλλουσα ζήτηση, το κόστος αυξάνεται, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται και οι τιµές, οπότε οι επιχειρήσεις γίνονται κερδοφόρες.

41 41 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΘΗΣΗΣ (RECOVERY) Περίοδος άνθησης (recovery): η οικονοµική δραστηριότητα αυξάνει, οι επενδύσεις αντικατάστασης του εξοπλισµού αυξάνουν, η απασχόληση, το διαθέσιµο εισόδηµα και η κατανάλωση αυξάνει, οι προσδοκίες είναι θετικές µε συνέπεια να αυξάνουν η παραγωγή, οι πωλήσεις και τα κέρδη. Επενδύσεις που φαίνονταν κινδυνοφόρες, τώρα πραγµατοποιούνται καθώς το επιχειρηµατικό κλίµα αρχίζει να αλλάζει από απαισιόδοξο σε αισιόδοξο. Καθώς η ζήτηση αυξάνει, η παραγωγή αυξάνει, κυρίως µε επαναπροσδιορισµό χρήσης της υφιστάµενης παραγωγικής δυναµικότητας και απασχόληση ανέργων.

42 42 ΠΩΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΑΠO ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. H πρόβλεψη του σηµείου εναλλαγής του οικονοµικού κύκλου έχει απασχολήσει και απασχολεί τους ερευνητές των οικονοµικών διακυµάνσεων. Συνήθως η αρχή της ύφεσης (το τέλος της ανόδου) ορίζεται ως το πρώτο από τα δύο συναπτά τρίµηνα της πτώσης του πραγµατικού Α.Ε.Π. και To τέλος της ύφεσης (η αρχή της ανόδου) σηµειώνεται µε το πρώτο από τα δύο συναπτά τρίµηνα ανόδου του πραγµατικού Α.Ε.Π.

43 ΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Το ουσιώδες ζήτηµα, σύµφωνα µε τον SCHUMPETER δεν είναι η ύπαρξη ή όχι, αλλά η απόσπαση των αναγκαίων µέσων παραγωγής από την τρέχουσα απασχόληση τους και η διάθεση τους στις νέες παραγωγικές διαδικασίες που δηµιουργούν οι καινοτοµικές επενδύσεις. Τα µέσα της χρηµατοδότησης των καινοτοµιών δεν µπορεί να προέρχονται, αποκλειστικά, από τις προσωπικές αποταµιεύσεις του επιχειρηµατία: γι αυτό η πιστοδοτική ικανότητα των τραπεζών, µέσα από την δηµιουργία λογιστικού χρήµατος, έχει κρίσιµο ρόλο στην διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης. «Αυτή η µέθοδος απόκτησης χρήµατος είναι η δηµιουργία αγοραστικής δύναµης από τις τράπεζες». «Εποµένως, ο τραπεζίτης δεν είναι κατά κύριο λόγο ο µεσάζων του εµπορεύµατος «αγοραστική δύναµη», αλλά ο παραγωγός αυτού του εµπορεύµατος». Με το τραπεζικό-λογιστικό χρήµα µπορούν να υλοποιηθούν επενδύσεις µεγάλης κλίµακας χωρίς τους άµεσους, βραχυχρόνιους περιορισµούς της ύπαρξης αποταµιεύσεων.

44 44 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Επιθετική στρατηγική Αµυντική στρατηγική Αµυντική στρατηγική

45 45 Η ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Στις αρχές του 2007 η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ προκάλεσε έντονα προβλήµατα, ακόµα και πτωχεύσεις τραπεζών σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Η διατραπεζική αγορά συρρικνώθηκε και η ρευστότητα για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εξαφανίστηκε.

46 46 Η ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η πτώχευση της Lehman Brothers το Σεπτέµβριο του 2008 επιδείνωσε την κατάσταση. Η κρίση πέρασε γρήγορα και στην πραγµατική οικονοµία µε τη µείωση του δανεισµού προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και τη σοβαρότατη κάµψη του παγκόσµιου εµπορίου.

47 47 Η ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι εκτεταµένες παρεµβάσεις των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων αποσόβησαν τον κίνδυνο κατάρρευσης της παγκόσµιας οικονοµίας

48 48 Η ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση είναι: Οι παγκόσµιες µακροοικονοµικές ανισορροπίες: τα πλεονάσµατα των ανεπτυγµένων ασιατικών χωρών προήλθαν από εξαγωγές σε χώρες της «ύσης». Στις χώρες της «ύσης» οι εισαγωγές υποστηρίχθηκαν από µια χαλαρή πιστωτική πολιτική των τραπεζών, µε χαµηλά επιτόκια, µε στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών των τραπεζών. Τα δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα των πλεονασµατικών προϋπολογισµών επενδύθηκαν (και) στα κρατικά οµόλογα των ελλειµµατικών χωρών. Η «φούσκα» των ακινήτων στις ανεπτυγµένες οικονοµίες (κυρίως ΗΠΑ) και η εκρηκτική χρηµατοοικονοµική τεχνολογία του παγκοσµιοποιηµένου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

49 49 Η ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι αδυναµίες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος: Καινοτοµικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα Μετατόπιση των στόχων των τραπεζών Αδυναµίες της εταιρικής διακυβέρνησης Ο ρόλος των εταιρειών πιστοληπτικής αξιολόγησης Υψηλή µόχλευση των τραπεζών

50 50 Η ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο πυρήνας της κρίσης: Η παντοδυναµία του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (χρηµατιστικοποίηση των καπιταλιστικών οικονοµιών) Χαλάρωση του ρυθµιστικού πλαισίου (π.χ. ενοποίηση επενδυτικής και λιανικής τραπεζικής)

51 51 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Το παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώθηκε έντονα το δεύτερο εξάµηνο του 2008, όταν η οικονοµία εισήλθε στην χειρότερη από τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο φάση, αντιµετωπίζοντας κρίση τόσο στο χρηµατοπιστωτικό όσο και στο µακροοικονοµικό πλέον επίπεδο.

52 52 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Οι προηγµένες οικονοµίες αντιµετώπισαν µεγαλύτερο πρόβληµα καθώς η επιβράδυνση των οικονοµιών τους ήταν πολύ εντονότερη από των αναπτυσσόµενων. Το 2009 η µεταβολή του ΑΕΠ στις ανεπτυγµένες οικονοµίες ήταν έντονα αρνητική.

53 53 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Το παγκόσµιο εµπόριο πλήχθηκε τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Το 2009 ξεκινά η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, καθώς η µειωµένη ανταγωνιστικότητα, η ελλειµµατική δηµοσιονοµική διαχείριση και η ευάλωτη τραπεζική δοµή των χωρών της περιφέρειας φέρνει τις χώρες σε παρατεταµένη τροχιά ύφεσης και στο στόχαστρο των κερδοσκόπων. Το 2010 η παγκόσµια οικονοµία άρχισε να παρουσιάζει σηµάδια ανάκαµψης. Το παγκόσµιο εµπόριο φτάνει στα προ της κρίσης επίπεδα.

54 54 ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ; Η κρίση του 1929 (και η τρέχουσα κρίση) Τι προηγήθηκε; Αύξηση δηµόσιου και ιδιωτικού δανεισµού Φθηνό χρήµα (αυξηµένη προσφορά χρήµατος) Χαλαρή ρύθµιση χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Επέκταση του δηµόσιου τοµέα Η γήρανση του πληθυσµού επιδρούσε αρνητικά στη ζήτηση για νέα σπίτια

55 55 ΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ρευστότητα Επιτόκια Παραγωγή Κοινωνία - Πολιτική Εµπιστοσύνη

56 56 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Πολιτική επιτοκίων Οι κεντρικές τράπεζες υιοθετούν σχεδόν µηδενικά επιτόκια. Όµως βρέθηκαν να αντιµετωπίζουν τη λεγόµενη «παγίδα ρευστότητας» Πολιτικές παροχής ρευστότητας Λήψη µη συµβατικών µέτρων ποσοτικής και ποιοτικής διευκόλυνσης. Γεννώνται θέµατα «ηθικού κινδύνου» και του τρόπου που θα χαλαρώσουν τα µέτρα χωρίς να επηρεαστεί ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας.

57 57 ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγγύηση των καταθέσεων Πακέτα διάσωσης τραπεζών ηµοσιονοµικά πακέτα στήριξης της οικονοµίας

58 58 ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι δηµοσιονοµικές πολιτικές δεν αποτελούν από µόνες τους την λύση, καθώς πρέπει να στηριχθεί και η εµπιστοσύνη των πολιτών στην οικονοµία, ενώ άλλοι θεωρούν ότι τα δηµοσιονοµικά πακέτα ήταν ανεπαρκή και έπρεπε να είναι µεγαλύτερου ύψους. Όµως όλοι συµφωνούν ότι οι επεκτατικές δηµοσιονοµικές πολιτικές, κρύβουν τον κίνδυνο των διογκούµενων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και χρεών που µπορούν να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να επιβαρύνουν την µελλοντική ανάπτυξη. Φόβος επίσης υπάρχει για µελλοντική αναζωπύρωση του πληθωρισµού καθώς η δηµοσιονοµική και νοµισµατική επέκταση είναι δύσκολο να αναστραφούν.

59 59 ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η κρίση ανέδειξε ατέλειες όχι τόσο σε µικροπροληπτικό επίπεδο όσο στη µακρο-προληπτική εποπτεία. Επισηµαίνεται η ανάγκη τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να καλύπτουν το κόστος των δικών τους αποτυχιών

60 60 ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι απαιτούµενες αλλαγές για το συντονισµό του ελέγχου του συστηµικού κινδύνου, όπως επισηµαίνονται από το G-20, το Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και την Επιτροπή της Βασιλείας είναι: Η εποπτεία του «σκιώδους» τραπεζικού συστήµατος Η καθιέρωση κανόνων συνυπευθυνότητας για τις ελεγκτικές εταιρείες και τους οργανισµούς διαβάθµισης πιστοληπτικής ικανότητας

61 61 ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. Καθιέρωση ενός µέγιστου δείκτη µόχλευσης πρόσθετα µε τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. Ο διεθνής συντονισµός, έστω σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, µεταξύ των κεντρικών εποπτικών µηχανισµών.

62 62 Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας ύφεσης άρχισαν να εµφανίζονται στην Ελλάδα στο τέλος του Η αποκάλυψη για τη δηµοσιονοµική εκτροπή, προκάλεσε αύξηση του κόστους δανεισµού της χώρας και υποβαθµίσεις από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισµών µε τη στήριξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έδωσε έναυσµα για επαναξιολόγηση του αξιόχρεου των κυβερνήσεων παγκοσµίως. Σε µια τέτοια επαναξιολόγηση, η Ελλάδα ήταν «εύκολος» στόχος

63 63 Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Με αφετηρία την Ελλάδα, µπήκε σε κίνηση µια διαδικασία αµφισβήτησης του αξιόχρεου των κυβερνήσεων της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Η επακόλουθη αύξηση των επιτοκίων επέφερε ύφεση και ριζοσπαστικούς θεσµικούς µετασχηµατισµούς

64 64 Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛ Α ΚΑΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Η χρεοκοπία της Αργεντινής θεωρείται από τις µεγαλύτερες στην ιστορία. Ελλάδα και Αργεντινή αντιµετώπιζαν παρόµοια αν και διαφορετικής έντασης προβλήµατα. Υπό ένα καθεστώς σταθερής συναλλαγµατικής ισοτιµίας, το νόµισµα ανατιµήθηκε σηµαντικά και σε συνδυασµό µε την έλλειψη διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων διέβρωσε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Όµως υπάρχουν και διαφορές. Η Ελλάδα συµµετέχει σε µία νοµισµατική ένωση. εν πρόσδεσε µονοµερώς το νόµισµά της σε ένα ξένο, αλλά το αντικατέστησε µε το ευρώ. Στην Ελλάδα η έξοδος από το ευρώ δεν είναι δυνατή νοµικά, δεν µπορεί να επιβληθεί από τις αγορές και αποτελεί επιλογή µε τεράστιο κόστος.

65 65 Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Η Ελλάδα δεν αντιµετωπίζει κερδοσκοπικές επιθέσεις στα συναλλαγµατικά της διαθέσιµα και στο νόµισµά της Η ελληνική κρίση δεν είναι µόνο ελληνική, γρήγορα αποδείχτηκε ότι υπήρχαν επιπλοκές για το σύνολο της ευρωζώνης. Η σύνθεση του δηµοσίου χρέους. Το ελληνικό δηµόσιο χρέος διακρατείται, στο µεγαλύτερο µέρος του (περίπου 80%), από ξένους, µειώνοντας τα κίνητρα για εξώθηση της χώρας σε χρεοκοπία. Επιπλέον είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ευρώ και όχι σε ξένο νόµισµα, σε αντίθεση µε την Αργεντινή όπου το 90% ήταν σε ξένο νόµισµα, καθιστώντας την εξυπηρέτησή του δύσκολη. Στην Ελλάδα επιπλέον το τραπεζικό σύστηµα είναι πολύ πιο ισχυρό, µε επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

66 66 Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Η Ουγγαρία είναι το πρώτο κράτος-µέλος της Ε.Ε. που ζήτησε βοήθεια από το.ν.τ. Αν και η οικονοµία της στηρίζεται στον ιδιωτικό τοµέα και τις άµεσες ξένες επενδύσεις, η επέκταση της ιδιωτικής κατανάλωσης στηρίχθηκε κυρίως στην πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, τα δάνεια των οποίων, όπως και των επιχειρήσεων, είναι εκφρασµένα σε ελβετικό φράγκο και ευρώ. Η έκθεση αυτή σε συναλλαγµατικό κίνδυνο ήταν ο παράγοντας που επιδείνωσε την κατάσταση της οικονοµίας, µαζί µε την πτώση των εξαγωγών της και την αδυναµία δανεισµού της χώρας. Είχε και η Ουγγαρία προβλήµατα διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών

67 67 Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Η Ελλάδα µε τη συµµετοχή της στην ευρωζώνη δεν αντιµετωπίζει κερδοσκοπικές επιθέσεις στο νόµισµά της. Επίσης το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι πιο ισχυρό, αντίθετα µε το ουγγρικό που εξαρτάται από την εξωτερική χρηµατοδότηση ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΙΣΛΑΝ ΙΑ Οι ισχυρότερες βάσεις του τραπεζικού συστήµατος και η ένταξη στο ευρώ είναι και τα κύρια στοιχεία που διαφοροποιούν την ελληνική περίπτωση και από την Ισλανδική.

68 68 Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Το υπόδειγµα ανάπτυξης της Ιρλανδίας στηρίχθηκε στην ελαχιστοποίηση του µεγέθους του δηµοσίου τοµέα και στη δραστική µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, σε συνδυασµό µε τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της οικονοµίας που παρήγαν διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά. Η προσέλκυση ενός σηµαντικού όγκου επενδύσεων συνέβαλε µε τη σειρά της στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής της οικονοµίας της Ιρλανδίας.

69 69 Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Το πρόβληµα ωστόσο, οφείλεται κυρίως στις ιρλανδικές τράπεζες που αφέθηκαν εκτός ελέγχου, και βασιζόµενες α) στον φθηνό δανεισµό που προσέφερε το κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα β) στην παγκοσµιοποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος γ) στη σύγχρονη χρηµατοοικονοµική τεχνολογία δηµιούργησαν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ιδιωτικού χρέους στην Ε.Ε. και µια φούσκα στην αγορά των ακινήτων

70 70 Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Όταν η «φούσκα» έσκασε στο πλαίσιο της παγκόσµιας κρίσης η ιρλανδική κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρέµβει για να διασώσει τις τράπεζες, εκτινάσσοντας την περίοδο α) το δηµόσιο έλλειµµα από το 0,1% στο 32%. β) το δηµόσιο χρέος από το 32% στο 97% γ) την ανεργία από το 4,6% στο 13,7% Το ιδιωτικό χρέος έγινε δηµόσιο, η διάσωση των τραπεζών κόστισε περισσότερο από ένα τρίτο του ΑΕΠ και η Ιρλανδία έγινε ο επόµενος αδύναµος κρίκος µετά την Ελλάδα. Η Ελλάδα ωστόσο, αντιµετωπίζει ένα πιο µακροπρόθεσµο πρόβληµα, πολύ πέρα από τα όρια του τραπεζικού της συστήµατος Χρειάζεται σηµαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των δηµοσιονοµικών της.

71 71 Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΕΥΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΤΟΣ Το πρόβληµα της Πορτογαλίας έχει παρόµοιο µε αυτό της Ελλάδας, αλλά είναι µικρότερης έκτασης (λιγότερο δηµόσιο χρέος και έλλειµµα). Η Ισπανία δεν µπήκε στην κρίση µε µεγάλο δηµόσιο χρέος και µε µεγάλο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειµµα ήταν µικρότερο από της Ελλάδας (αλλά αρκετά µεγάλο). Το κύριο θέµα ήταν η φούσκα της αγοράς ακινήτων. Το σκάσιµο της φούσκας αποσταθεροποίησε τις τράπεζες και έφερε την επίθεση των αγορών. Η αφετηρία του Ιταλικού προβλήµατος είναι το δηµόσιο χρέος

72 72 TO (ΠΡΟΣΦΑΤΟ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 20/10/2009. Ο Γ. Παπακωνσταντίνου αναθεωρεί (στο ECOFIN) την πρόβλεψη του ελλείµµατος από 6% σε 12,5%. ύο µέρες µετά η Fitch υποβαθµίζει το αξιόχρεο της ελληνικής κυβέρνησης σε Α-. εκέµβριος Κατατίθεται προς ψήφιση ο προϋπολογισµός και η Moody s και η S&P υποβαθµίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης Ιανουάριος Το spread των δεκαετών οµολόγων ξεπέρασε τις 300 µονάδες. Στο Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (Νταβός) ο πρωθυπουργός δέχεται κριτική για την δηµοσιονοµική διαχείριση.

73 73 TO (ΠΡΟΣΦΑΤΟ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Φεβρουάριος 2010: Πρώτο πακέτο µέτρων Μάρτιος 2010: εύτερο πακέτο µέτρων 23 Απριλίου 2010: η Ελλάδα καταφεύγει στο µηχανισµό στήριξης (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΝΤ). Το επιτόκιο θα ανέλθει σε επίπεδα άνω του 5%. Απρίλιος 2010: Οι υποβαθµίσεις πιστοληπτικής ικανότητας συνεχίζονται. Το spread ξεπερνά τις 1000 µονάδες 2 Μαΐου 2010: Ανακοινώνονται τα µέτρα λιτότητας. Στις 6 Μαΐου ψηφίζεται το µνηµόνιο στη Βουλή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα Ενότητα 10: Η κρίση Χρέους της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα Ενότητα 10: Η κρίση Χρέους της Ελλάδας και της Ευρωζώνης Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα Ενότητα 10: Η κρίση Χρέους της Ελλάδας και της Ευρωζώνης Δημήτριος Κατσίκας Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. στην εκδήλωση του Economia Business Tank. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. με θέμα :

Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. στην εκδήλωση του Economia Business Tank. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. με θέμα : Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου στην εκδήλωση του Economia Business Tank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα : «Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η Ελλάδα» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά, Αιόλου 82-84

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών (Balance of Payments) μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη.

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Ιωάννης Τσαμουργκέλης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, Οικονομική Διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.2: Η οργάνωση της οικονομίας

ΚΕΦ.2: Η οργάνωση της οικονομίας ΚΕΦ.2: Η οργάνωση της οικονομίας 2.1. Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία Η οικονομία διακρίνεται σε : Μικρο-οικονομία: μελετά τις ατομικές επιλογές (παραγωγή προϊόντος, ζήτηση καταναλωτή, ποσότητα παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης

Η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης Η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης Περιεχόμενα Κεφαλαίου Έννοια και Στάδια Νομισματικής Ενοποίησης. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Νομισματικής Ενοποίησης. Η Διαδικασία της Μετάβασης προς τη Νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Project1:Layout 1 3/23/2012 3:38 PM Page 1 Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Π. Ε. Πετράκης Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Π.Ε. Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 3/05 Τριιµηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 44,, Φεβρουάριος 2006 ΕΠΙΙΣΚΟΠΗΣΗ Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 2005 Σύµφωνα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Τι σημαίνει "οικονομική ολοκλήρωση"; Ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία και Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής

Ελληνική Οικονομία και Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής Ελληνική Οικονομία και Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής Φίλιππος Σαχινίδης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα δύο ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ Αθήνα 13/05/2008 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι ιοικητές Τραπεζών, ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking.

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking. Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking με θέμα «Οι Νέες Πρωτοβουλίες της Eurobank EFG» Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 Grande

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση. Πέμπτη, 24 Ιουνίου Ομιλία του Προέδρου, κ. ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΡΑΠΑΝΟΥ

Γενική Συνέλευση. Πέμπτη, 24 Ιουνίου Ομιλία του Προέδρου, κ. ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΡΑΠΑΝΟΥ Γενική Συνέλευση Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΡΑΠΑΝΟΥ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Η σημερινή ετήσια γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών γίνεται σε μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ ΕΜΠΑΡΓΚΟ: 19.00 Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, η οποία συµβάλει στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η έννοια του Ισοζυγίου Πληρωμών Τα επιμέρους ισοζύγια του Ισοζυγίου Πληρωμών Η διαχείριση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η «Ολλανδική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση IMF Survey ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤ Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση Τμήμα στρατηγικής, πολιτικής και επανεξέτασης του ΝΤ 28 Σεπτεμβρίου 2009 Η στήριξη του ΔΝΤ επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Σεμινάριο Jean Monnet Παν. Μακεδονίας 30/5/13 Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα