ΘΕΜΑ: «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων»."

Transcript

1 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 Αρ.πρωτ. οικ.2196/20936 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Γιαμουρίδης Σ. Δαλμηράς, Ε. Κοντοδήμα, Π. Λάμπρου, Ο. Παππά Τηλ. επικοινωνίας: , , , Ε-mail: ΘΕΜΑ: «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων». Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών, τo Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες με μακροπρόθεσμο στόχο την πλέον ορθολογική διαχείριση του στόλου των κρατικών οχημάτων και τη μείωση της δαπάνης που προκαλούν στον κρατικό προϋπολογισμό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ΥΔΙΜΗΔ επεξεργάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης δαπανών που στηρίζεται στη λήψη μέτρων, τα οποία - εφόσον εφαρμοστούν με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις και αποκλίσεις - υπολογίζεται ότι θα επιφέρουν σημαντική μείωση του κόστους κίνησης και συντήρησης των κρατικών οχημάτων

2 Μεταξύ των δράσεων που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για την ευόδωση του εν λόγω προγράμματος, συγκαταλέγεται η σταδιακή απόσυρση από την κυκλοφορία όλων των αυτοκινήτων άνω των κ.ε. τα οποία ανήκουν στην κυριότητα και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων και των δαπανών για ανταλλακτικά και επισκευές. Η σταδιακή απόσυρση από την κυκλοφορία όλων των αυτοκινήτων άνω των κ.ε. με προτεραιότητα απόσυρσης στα μεγαλύτερα σε κυβισμό αυτοκίνητα και στα παλαιότερα, ορίστηκε καταρχήν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15, της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108β ). Από τη διαδικασία της απόσυρσης εξαιρέθηκαν ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιακών οχημάτων, ενώ οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα εν λόγω οχήματα μπορούν να εξαιρεθούν κατόπιν έκδοσης αντίστοιχων αποφάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διευκρινίστηκαν με την υπ αριθμ. πρωτ. οικ.2782/27234/ εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων έχει ήδη παρέλθει ( ), το ΥΔΙΜΗΔ διαπιστώνει ότι αρκετές υπηρεσίες δεν έχουν συμμορφωθεί και συνεχίζουν παρά την αντίθετη πρόβλεψη του νόμου - να χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί, ενώ, συγχρόνως, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εξακολουθούν να εκδίδουν αποφάσεις που αφορούν στην κίνηση των οχημάτων (π.χ. αποφάσεις για έγκριση κίνησης) χωρίς προηγουμένως να έχουν εκδώσει τις αντίστοιχες αποφάσεις εξαίρεσης από την απόσυρση. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι φορείς δεν προχώρησαν στην άμεση εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης, οφείλεται σύμφωνα με τις αρμόδιες για την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών υπηρεσίες - στο ότι η αντικατάσταση των αποσυρόμενων αυτοκινήτων θα προκαλούσε νέες δαπάνες, στην κάλυψη των οποίων ήταν δύσκολο να ανταποκριθούν δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, ενώ η χρονική προθεσμία που ετέθη για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας δεν επέτρεπε την έγκαιρη προσαρμογή των υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της εφαρμογής του μέτρου της απόσυρσης, για την ευόδωση του οποίου η Υπηρεσία μας προβαίνει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες υπό προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε οι προαναφερόμενοι φορείς να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του νόμου

3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η με πνεύμα συνεργασίας συντονισμένη προσπάθεια των Υπηρεσιών, προκειμένου να προκύψει σημαντική εξοικονόμηση δαπανών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Για την ορθή εφαρμογή και επιτυχία του εν λόγω σχεδίου, είναι αναγκαία καταρχάς η οργάνωση και επεξεργασία επαρκών, έγκυρων και επικαιροποιημένων στοιχείων και δεδομένων, έτσι ώστε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, καθώς και τα αντιστοίχως προτεινόμενα και επιχειρούμενα μέτρα για την εξοικονόμηση που θα ακολουθήσουν, να είναι αξιόπιστα και άμεσα υλοποιήσιμα. Β.1. ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΥΔΙΜΗΔ προβαίνει στη συλλογή επικαιροποιημένων στοιχείων για τη δημιουργία μιας έγκυρης και αξιόπιστης βάσης δεδομένων, αξιοποιώντας παράλληλα την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο βρίσκεται σε άμεση συνεργασία. Η επεξεργασία αυτής της νέας βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, συντελεί στη δημιουργία ενός πληρέστερου Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων (ΜΚΑ), το οποίο θα είναι δυνατό να παρέχει στοιχεία για όλους τους φορείς του δημοσίου και όχι μόνο για τις κεντρικές υπηρεσίες. Για την εκπόνηση του Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων θα πρέπει να καταγραφούν: Όλα τα οχήματα που ανήκουν στην κυριότητα της κάθε υπηρεσίας εξαιρουμένων: i) των μηχανημάτων έργου ii) των επιβατικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρησιακές μόνο ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και της ΕΥΠ. Ταυτόχρονα, κατά τη διαδικασία καταγραφής των οχημάτων, θα πρέπει να επισημανθούν όλα τα επιβατικά οχήματα άνω των 1400 cc, με διάκριση μεταξύ εκείνων που θα πρέπει να αποσυρθούν και εκείνων που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη γνώμη της οικείας υπηρεσίας, πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να εξαιρεθούν από την απόσυρση

4 Στο πλαίσιο αυτό, οι Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται για τη συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στο σύνολο των κρατικών οχημάτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητά τους, καθώς και στην κυριότητα όλων των φορέων που εποπτεύουν (Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, ΟΤΑ α και β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικές Υπηρεσίες κ.λ.π.) και την αποστολή τους στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του ΥΔΙΜΗΔ. Ειδικότερα, παρακαλούνται οι εν λόγω Υπηρεσίες να διαβιβάσουν στους φορείς και τις υπηρεσίες εποπτείας τους, τους Πίνακες που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο EXCEL και να μεριμνήσουν για την ορθή συμπλήρωσή τους και ακολούθως για τη συλλογή και την αποστολή τους στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΔΙΜΗΔ / Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου Οι Πίνακες θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε οπτικό δίσκο (CD) ο οποίος θα είναι συνημμένος στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη αποστολή των ανωτέρω, επισημαίνοντας στους φορείς, τα σημαντικά οφέλη που θα αποκομίσουν καταρχάς οι ίδιοι από την ευόδωση του όλου εγχειρήματος, εφόσον θα έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης σε επικαιροποιημένα αρχεία. Σε περίπτωση που οι φορείς δεν ανταποκρίνονται εγκαίρως και παρατηρηθεί σχετική καθυστέρηση, παρακαλούμε για την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να ενημερώσουμε ακολούθως τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου αναφορικά με τους φορείς που δεν έχουν αποστείλει στοιχεία, ώστε να προβούν οι ίδιες - εφόσον κρίνουν σχετικά- στις απαραίτητες ενέργειες. Β.2. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η Υπηρεσία μας και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, έχοντας πλέον στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων, σταθμίζοντας παράλληλα τις ανάγκες των οικείων υπηρεσιών και σε συνεννόηση με αυτές, θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση των αποφάσεων απόσυρσης (άρσης κυκλοφορίας) καθώς και στην έκδοση των αποφάσεων εξαίρεσης από την απόσυρση. Επισημαίνεται ότι η απόφαση εξαίρεσης από την απόσυρση χορηγείται μετά από εξέταση των υπηρεσιακών αναγκών και στηρίζεται σε κανόνες με τους οποίους η εκάστοτε υπηρεσία οφείλει να συμμορφώνεται, ενώ βασίζεται σε πολύ - 4 -

5 συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες τόσο η υπηρεσία όσο και το όχημα οφείλουν να πληρούν. Εννοείται ότι τα επιβατικά οχήματα τα οποία θα λαμβάνουν έγκριση για εξαίρεση από την απόσυρση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους για τους οποίους έχει εγκριθεί η εξαίρεση. Υπενθυμίζουμε ότι η αρμοδιότητα για την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων για τα οχήματα κυριότητας των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων και υπηρεσιών τους ανήκει στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ για τα οχήματα κυριότητας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εποπτευόμενων φορέων τους, ανήκει στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπως έχουμε επισημάνει στην υπ αριθμ. 2782/27234/ εγκύκλιό μας. Η διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα πρέπει να κοινοποιούν τις αποφάσεις που εκδίδουν στην Υπηρεσία μας (με συνημμένες τις άδειες κυκλοφορίας των σχετικών οχημάτων) ώστε να ενημερώνεται το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων. Η Υπηρεσία μας, θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου σχετικά με τα προς απόσυρση κρατικά οχήματα προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά στοιχεία κατά την ενταλματοποίηση των αντίστοιχων δαπανών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι σύννομη η χρήση κανενός επιβατικού οχήματος άνω των κ.ε. για το οποίο δεν έχει εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από την απόσυρση. Β.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ Με την κοινοποίηση των αποφάσεων απόσυρσης, οι οικείες υπηρεσίες/φορείς θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες απόσυρσης των αντίστοιχων οχημάτων, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η απόσυρση των οχημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 6400/2060/ (ΦΕΚ 387β ) «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης και άρσης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 2396/53» και τις διατάξεις του Ν. 251/76 «Περί Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα οχήματα που αποσύρονται από την κυκλοφορία παραδίδονται υποχρεωτικά σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών [Δ/νση Διαχείρισης - 5 -

6 Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ), Τελωνείο ή ΥΔΕ] η οποία θα ορίζεται στη σχετική απόφαση απόσυρσης. Το ΥΔΙΜΗΔ, προκειμένου να διευκολύνει την ευόδωση του όλου εγχειρήματος, θα προβεί άμεσα σε συνεννόηση συνεργασία με τη 19η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και την 26 η Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, για την ολοκλήρωση εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων όλων των σχετικών διαδικασιών που αφορούν στην απόσυρση και τη συνακόλουθη αποφυγή του ενδεχομένου ενταλματοποίησης μη σύννομων δαπανών που συνδέονται με τα κρατικά αυτοκίνητα. Β.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΝΤΩΝ Προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιες δυσχέρειες που ενδεχομένως να ανακύψουν από την απόσυρση των οχημάτων και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και η ενδελεχής άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, θεωρούμε ότι - σε πολλές περιπτώσεις - τα οχήματα που θα αποσυρθούν, θα χρειαστεί να αντικατασταθούν από λιγότερο δαπανηρά οχήματα που θα καλύπτουν τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι: Η προμήθεια οχημάτων από υπηρεσίες γίνεται - σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 6400/2060/84 - από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ) και τα Τελωνεία της χώρας, το ελεύθερο εμπόριο και με αποδοχή δωρεάς. Αναφορικά με την προμήθεια οχημάτων από Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ) και τα Τελωνεία της χώρας η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ή στα κατά τόπους Τελωνεία για την εύρεση οχήματος που να καλύπτει τις υπηρεσιακές της ανάγκες. Ακολούθως τα Τελωνεία ή η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, ενημερώνουν την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για την κατάσταση του οχήματος που επιθυμεί να της παραχωρηθεί. Για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι απαραίτητο το όχημα να είναι ελεύθερο να παραχωρηθεί, δηλαδή να μην βρίσκεται πλέον σε καθεστώς φύλαξης αλλά να έχει περιέλθει στη διαχείριση/κυριότητα του ελληνικού - 6 -

7 δημοσίου, να μην περιλαμβάνεται σε δημοπρασία της Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και να μην υπάρχει δέσμευσή του υπέρ άλλης υπηρεσίας με προγενέστερο αίτημα για την παραχώρησή του. Εάν το όχημα είναι ελεύθερο προς παραχώρηση, αποστέλλεται σχετικό αίτημα της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του ΥΔΙΜΗΔ, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης του οχήματος. Με την υπογραφή της απόφασης, η Υπηρεσία μπορεί να παραλάβει το όχημα. Επισημαίνεται ότι για τις υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα, η προμήθεια οχημάτων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και τα Τελωνεία της χώρας είναι δωρεάν, ενώ οι ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καταβάλλουν τα 6/10 της τιμής κοστολόγησης που έχει οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών πλέον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που μία υπηρεσία δεν μπορέσει να προμηθευτεί όχημα που να καλύπτει τις ανάγκες της με την προαναφερθείσα διαδικασία και έχει τις αντίστοιχες πιστώσεις, δύναται να προμηθευτεί όχημα από το ελεύθερο εμπόριο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την έγκριση του ΥΔΙΜΗΔ για τις κεντρικές υπηρεσίες και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές, διενεργείται δε σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα. Σημειώνεται ότι για την προμήθεια επιβατικών οχημάτων κυβισμού άνω των κ.ε. απαιτείται πάντα έγκριση από το ΥΔΙΜΗΔ. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Στόχος της απόσυρσης και της αντικατάστασης των κρατικών οχημάτων είναι να συνεχίσουν οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα τη λειτουργία τους, απαλλαγμένες από την ανώφελη επιβάρυνση του κόστους χρήσης και συντήρησης πολυτελών ή τεχνολογικά απαξιωμένων δαπανηρών οχημάτων. Για να είναι εγγυημένη η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος, καθώς και οποιασδήποτε άλλης δράσης η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί μελλοντικά και αφορά στον εξορθολογισμό του τομέα των κρατικών αυτοκινήτων, είναι απαραίτητη η προηγούμενη συνεπής οργάνωση ενός έγκυρου και αξιόπιστου Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων. Για τους ίδιους λόγους, το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων είναι αναγκαίο να παραμένει διαρκώς ενημερωμένο με συνεχή και σταθερή επικαιροποίηση των στοιχείων και των δεδομένων που περιλαμβάνει. Επομένως, οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή στο στόλο των οχημάτων κάθε υπηρεσίας, θα - 7 -

8 πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα τόσο στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του ΥΔΙΜΗΔ, όσο και στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με την επισήμανση «για την ενημέρωση του μητρώου κρατικών αυτοκίνητων» Επισημαίνεται, ότι το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων, από τη στιγμή που θα οριστικοποιηθεί θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την έκδοση των οποιωνδήποτε αποφάσεων οι οποίες αφορούν στη χρήση την κίνηση και την προμήθεια των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Εν ολίγοις, τα αιτήματα που δεν θα συμφωνούν με το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων, δεν θα είναι δυνατό να ικανοποιούνται. Οι προαναφερόμενες ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των διοικητικών διαδικασιών, με απώτερο στόχο την πλέον αποδοτική διαχείριση και την αποτελεσματικότερη εποπτεία του στόλου των κρατικών οχημάτων. Είναι προφανές ωστόσο ότι το εν λόγω εγχείρημα δεν μπορεί να ευοδωθεί χωρίς την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Παρακαλούμε λοιπόν για τις άμεσες ενέργειες σας με βάση το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα 1, παραμένοντας στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφόρηση. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γεωργία Βαλατσού ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Πίνακας Λογιστικών Φύλλων EXCEL 1 Όπως αυτό αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΧΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 1400 cc ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Καταγραφή και αποστολή στοιχείων κρατικών αυτοκινήτων Έκδοση αποφάσεων άρσης από την κυκλοφορία και εξαίρεσης από την απόσυρση Απόσυρση οχημάτων σύμφωνα τις σχετικές αποφάσεις. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ - ΥΔΙΜΗΔ / Δ/νση Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ - Οικείοι φορείς - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ) 19η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών / Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 26η Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Έως Έως Έως (ενδεικτική ημ/νία) Προμήθεια οχημάτων σε αντικατάσταση των αποσυρθέντων. - Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ) - Τελωνεία Έως (ενδεικτική ημ/νία) - 9 -

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Εσωτερική Διανομή - Υπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη - Υφυπουργό κα Ε. Χριστοφιλοπούλου - Γενικό Γραμματέα κ. Δ. Στεφάνου Α. Αποδέκτες για ενέργεια 1. Όλα τα Υπουργεία i) Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών & Ειδικών Γραμματέων ii) Διευθύνσεις Διοικητικού 2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις i) Γραφεία Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ii) Διευθύνσεις Διοίκησης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση 1. Υπουργείο Οικονομικών i) 26η Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων ii) Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού iii) Όλες οι Υ.Δ.Ε. 2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων i) Τομέας Μεταφορών, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής

11 3. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 4. Ελεγκτικό Συνέδριο 5. Όλες οι Περιφέρειες i) Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π. Αθήνα, 07/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) Εισήγηση Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Φοροτεχνικός Σύµβουλος 1 Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα