Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης"

Transcript

1 Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση των οχημάτων με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται αυτή η κατηγοριοποίηση. Πίνακας 1 Κατηγοριοποίηση Οχημάτων βάση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κινητήρα Κλάσεις Οχημάτων Κλάση Α Κλάση Β Κλάση Γ Κλάση Δ Περιβαλλοντική επιβάρυνση κινητήρα οχημάτων Οχήματα με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές (EURO 4, 5) (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 01/01/2005) Οχήματα με μέτριες εκπομπές (EURO 3) (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 01/01/2000) Οχήματα με υψηλές εκπομπές (EURO 2) (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 01/01/1996) Οχήματα με πολύ υψηλές εκπομπές (EURO 1, 0, (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας πριν από συμβατικά) 31/12/1995) Οι τεχνολογίες κινητήρα EURO 1-5 αφορούν σε προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές ρύπων κάθε κατηγορίας οχημάτων που καθορίζονται σε τακτά διαστήματα και όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να τις ακολουθούν. 2. Περιβαλλοντικά Τέλη Κυκλοφορίας Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, που σήμερα γίνεται μόνο με βάση τον κυβισμό του κινητήρα. Με τον νέο τρόπο η κλιμάκωση της χρέωσης των νέων τελών κυκλοφορίας βασίζεται και στον κυβισμό αλλά και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα των οχημάτων. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται το νέο σύστημα τελών κυκλοφορίας ξεχωριστά για Ι.Χ. αυτοκίνητα, ελαφρά φορτηγά και βαρέα οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία). Σημειώνεται ότι η προμήθεια του σήματος των «περιβαλλοντικών» πλέον τελών κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται όπως και σήμερα στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) 1

2 με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος. Τα περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας τίθενται σε ισχύ το Δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας για το 2010 που ως γνωστό καταβάλλονται στο τέλος του 2009, θα υπολογιστούν με τον νέο τρόπο. Α) Αυτοκίνητα Ι.Χ. Η διαφοροποίηση των τελών κυκλοφορίας λαμβάνοντας υπόψη και την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 και η νέα διάρθρωση χρεώσεων περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Πίνακας 2 Ποσό διαφοροποίησης υφιστάμενων Τελών Κυκλοφορίας βάση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κινητήρα Ι.Χ. οχημάτων Κλάσεις Οχημάτων Κλάση Α Κλάση Β Κλάση Γ Κλάση Δ Περιβαλλοντικά Τέλη -18 ευρώ +50 ευρώ +100 ευρώ +150 ευρώ Πίνακας 3 Διάρθρωση χρεώσεων Περιβαλλοντικών Τελών Κυκλοφορίας για Ι.Χ. οχήματα (βάση κυβισμού και επιβάρυνσης κινητήρα) Κυβισμός Κλάση < >2357 Κλάση Α Κλάση Β Κλάση Γ Κλάση Δ Υφιστάμενα Τέλη Τα τέλη κυκλοφορίας για τα υβριδικά οχήματα κάτω των κ.ε. παραμένουν μηδενικά, ενώ για εκείνα από κ.ε. και άνω ισχύει το ήμισυ των τελών για τα αυτοκίνητα κλάσης Α (Πίνακας 3). Β. Φορτηγά (Ελαφρά και Βαρέα) Για τα ελαφρά (pick-up, vans) και τα βαρέα φορτηγά η διαφοροποίηση των υφιστάμενων τελών κυκλοφορίας λαμβάνοντας υπόψη και την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. 2

3 Πίνακας 4 Ποσοστό διαφοροποίησης υφιστάμενων Τελών Κυκλοφορίας βάση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κινητήρα φορτηγών Κλάσεις Οχημάτων Περιβαλλοντικά Τέλη Κλάση Α - 30% Κλάση Β +10% Κλάση Γ +15% Κλάση Δ +20% 3. Ανανέωση Στόλου Οχημάτων και Απόσυρση Σε συνδυασμό με το μέτρο των περιβαλλοντικών τελών, το οποίο θα λειτουργήσει ως «αντικίνητρο» κυκλοφορίας οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας, δίδονται συμπληρωματικά κίνητρα για την απόσυρση των οχημάτων αυτών και την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων. Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται τα οικονομικά κίνητρα απόσυρσης ξεχωριστά για κάθε κατηγορία οχημάτων. Πίνακας 5 Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης Ι.Χ. Οχημάτων Κατηγορίες Αποσυρόμενων Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης ( ) Οχημάτων (κυβισμός) < << << << > και επιπλέον για αγορά νέου οχήματος Euro 4 ή Euro 5 Πίνακας 6 Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης Ελαφρών Φορτηγών Κατηγορίες Αποσυρόμενων Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης ( ) Οχημάτων (κυβισμός) < << << << > και επιπλέον για αγορά νέου οχήματος Euro 4 ή Euro 5 Πίνακας 7 Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης Βαρέων Οχημάτων Κατηγορίες Αποσυρόμενων Οχημάτων Οικονομικό Κίνητρο για Απόσυρση ( ) < 8 tn tn >15 tn Οικονομικό Κίνητρο για Αντικατάσταση ( ) 3

4 Επισημαίνεται ότι το αναφερόμενο κίνητρο για την αγορά νέου οχήματος δίδεται μόνο εφόσον συνοδεύεται με την απόσυρση οχήματος. Το μέτρο αυτό της ανανέωσης του στόλου των οχημάτων (Ι.Χ., ελαφρά φορτηγά και βαρέα οχήματα) χρηματοδοτείται από τα επιπλέον έσοδα από τις περιβαλλοντικές «προσαυξήσεις» των υφιστάμενων τελών κυκλοφορίας καθώς και από τα επιπλέον έσοδα του Κράτους λόγω επιπρόσθετης ζήτησης στην αγορά οχημάτων από την εφαρμογή των μέτρων. Το μέτρο της απόσυρσης των οχημάτων εφαρμόζεται αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. 4. «Πράσινος» Δακτύλιος Ως ένα ακόμα κίνητρο για την ανανέωση του στόλου του οχημάτων αποτελεί και η εισαγωγή συστήματος περιορισμού εισόδου των οχημάτων ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους. Το προτεινόμενο σύστημα περιγράφεται στον Πίνακα 8 που ακολουθεί. Πίνακας 8 Κατηγορία Οχήματος Ι.Χ./ Ελαφρά Φορτηγά Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί Κυκλοφορίας Οχημάτων στον Πράσινο Δακτύλιο Κλάση Είσοδος στον Πράσινο Δακτύλιο Χρώμα Σήματος Κλάση Δ Μόνο εκτός ωρών Κόκκινο λειτουργίας Δακτυλίου Κλάσεις Β και Γ Με το σύστημα μονάζυγά Γκρι Κλάση Α (εκπομπές CO2>140g/km) Με το σύστημα μονάζυγά Γκρι Κλάση Α (εκπομπές CO2 140g/km) Ελεύθερη Λευκό Δίκυκλα Όλα Ελεύθερη Λευκό Βαρέα οχήματα Φορτηγά και Τουριστικά Λεωφορεία Άνω της 15-ετίας (Κλάση Δ) Μόνο εκτός ωρών Κόκκινο λειτουργίας Δακτυλίου Κάτω της 15-ετίας (Κλάσεις Β και Γ) Ελεύθερη Λευκό Καθαρά (Κλάση Α) Ελεύθερη Λευκό Λεωφορεία Όλα Ελεύθερη Λευκό Ο Πράσινος Δακτύλιος θα εφαρμοσθεί στα όρια του υφιστάμενου Δακτυλίου από την 1 η Σεπτεμβρίου του Σε επόμενη φάση όταν θα έχει προχωρήσει σημαντικά η ανανέωση του στόλου των οχημάτων μπορεί να εξετασθεί η διεύρυνση του Δακτυλίου. Το ωράριο λειτουργίας του Δακτυλίου παραμένει αμετάβλητο. 4

5 Αποτίμηση Επιρροής Μέτρων 1. Περιβαλλοντική αποτίμηση Στην περιβαλλοντική αποτίμηση παρουσιάζεται η εκτίμηση των εκπομπών αερίων ρύπων από την οδική κυκλοφορία και η συνεισφορά σε αυτές των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων καθώς και η πρόβλεψη του πως οι εκπομπές αυτές θα διαμορφωθούν μελλοντικά, με την εφαρμογή των μέτρων ανανέωσης του στόλου των οχημάτων και εφαρμογής του «πράσινου» δακτυλίου. Α. Ανανέωση Στόλου Οχημάτων και Απόσυρση Ως χρονικός ορίζοντας για την περιβαλλοντική αποτίμηση επιλέχθηκε το έτος 2012, ως ένα ικανό διάστημα ισχύος των μέτρων χωρίς επικαιροποίηση ή αναθεώρηση λόγω εξέλιξης τεχνολογίας οχημάτων ή συμπεριφοράς των χρηστών του συστήματος. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών για το έτος 2012 με τη λήψη μέτρων συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες εκπομπές κατά το έτος αναφοράς (υφιστάμενη κατάσταση ) αλλά και κατά το έτος 2012 χωρίς τη λήψη μέτρων ανανέωσης του στόλου. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι εκπομπές αερίων ρύπων από την οδική κυκλοφορία στην Ελλάδα για το έτος 2012 χωρίς τη λήψη μέτρων για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων. Πίνακας 9 Εκπομπές ρύπων από τις οδικές μεταφορές ανά κατηγορία οχήματος για το έτος (τόνοι/έτος) Οξείδια Αζώτου NOX Υδρογονάνθρακες NMVOC Μονοξείδιο Άνθρακα CO Αιωρούμενα σωματίδια PM10 Επιβατικά οχήματα (PC) 20,8 21,0 172,8 229 Ελαφρά Φορτηγά LCV 11,1 5,6 62,7 388 Βαρέα Φορτηγά HCV 75,4 6,3 19, Λεωφορεία 10,7 591,0 2,4 288 Δίκυκλα 1,4 5,1 45,8 59 ΣΥΝΟΛΟ 119,6 38,8 303, Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι μεταβολές των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές από το 2007 έως το 2012 για το σενάριο μηδενικών παρεμβάσεων (do-nothing) και για το σενάριο ανανέωσης του στόλου των οχημάτων. 5

6 Πίνακας 10 Εκπομπές ρύπων από τις οδικές μεταφορές ανά κατηγορία οχήματος για τα έτη 2007 και 2012 με και χωρίς μέτρα και για το έτος 2015 Τόνοι ανά έτος Οξείδια Αζώτου NOX Υδρογονάνθρακες NMVOC Μονοξείδιο Άνθρακα CO Αιωρούμενα σωματίδια PM ,3 53,5 491,2 3, χωρίς μέτρα 119,6 38,8 303, ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 12.5% -27.5% -38.3% 14.0% 2012 με μέτρα 89,6 25,1 215,1 2,9 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) από το % -53.1% -56.2% -7.2% ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2012 (με και χωρίς μέτρα) -25.1% -35.3% -29.0% -18.6% 2015 με μέτρα 55,2 21,0 213,2 1,2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) % -60.7% -56.6% -59.8% Από τον παραπάνω Πίνακα προκύπτει ότι για τις εκπομπές σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου κρίσιμη παράμετρος είναι οι εκπομπές των βαρέων οχημάτων. Όσον αφορά τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, των υδρογονανθράκων και δευτερευόντως των οξειδίων του αζώτου σημαντικότερη είναι η συνεισφορά των επιβατικών οχημάτων. Με την εφαρμογή των μέτρων ανανέωσης του στόλου για τα επιβατικά οχήματα και τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά, γενικά, οι εκπομπές παρουσιάζουν σημαντική τάση μείωσης η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην είσοδο στην κυκλοφορία οχημάτων νέας τεχνολογίας. Οι μειώσεις όλων των ρύπων είναι σημαντικές και αναμένεται να οδηγήσουν σε μειώσεις των αντιστοίχων επιπέδων ρύπανσης ιδιαίτερα των ρύπων εκείνων στους οποίους συνεισφέρει σημαντικά η κυκλοφορία. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών για το 2012 με και χωρίς την λήψη μέτρων καταδεικνύει την αναγκαιότητα του προγράμματος ανανέωσης του στόλου, αφού οδηγεί σε: - περίπου 25% μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων - περίπου 35% μείωση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων Συμπληρωματικά με τους προαναφερθέντες υπολογισμούς υπολογίσθηκαν οι αναμενόμενες εκπομπές μετά το πέρας του προγράμματος απόσυρσης των παλαιάς τεχνολογίας οχημάτων, θεωρώντας ότι αυτό θα ολοκληρωθεί το έτος Στην περίπτωση αυτή οι μειώσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση είναι θεαματικές και κυμαίνονται περί το 50-60% για όλους τους ρύπους. Β. «Πράσινος» Δακτύλιος Από την εφαρμογή του πράσινου δακτυλίου προκύπτουν άμεσα σημαντικές μειώσεις εκπομπών αερίων ρύπων. Ενδεικτικά, οι αναμενόμενες μειώσεις για 6

7 μία τυπική ημέρα ανέρχονται σε 60% ως προς τις εκπομπές CO, 68% στις εκπομπές NMVOC, 47% στις εκπομπές NOx και 61% στις εκπομπές ΡΜ10. Οι προαναφερόμενες μειώσεις αφορούν την περιοχή εντός των ορίων του δακτυλίου. Οι αντίστοιχες μειώσεις στο σύνολο του λεκανοπέδιου Αττικής αναμένονται μικρότερες δεδομένου ότι η εφαρμογή του πράσινου δακτυλίου θα οδηγήσει σε αύξηση των οχηματοχιλιομέτρων εκτός των ορίων εφαρμογής του. 2. Οικονομική αποτίμηση Η οικονομική αποτίμηση των επιπλέον εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας και της δαπάνης για τα νέα οχήματα έδειξε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ένα καλά μελετημένο και «αυτοχρηματοδοτούμενο» σχέδιο δράσης για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία. Συγκεκριμένα, η δαπάνη απόσυρσης και ανανέωσης του στόλου οχημάτων για την περίοδο όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες είναι εκ. ευρώ. Τα έσοδα των περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας και του ΦΠΑ από τις επιπλέον πωλήσεις οχημάτων είναι 1.701,1 ευρώ. Η διαφορά των 600,28 εκ. ευρώ υπερκαλύπτεται από τα αυξημένα τέλη ταξινόμησης λόγω της επιπρόσθετης ζήτησης στην αγορά οχημάτων από την εφαρμογή των μέτρων. Ακολουθεί ανάλυση ανά κατηγορία οχημάτων. Α) Αυτοκίνητα Ι.Χ. Έγιναν οι εξής παραδοχές όσον αφορά στις αποσύρσεις αυτοκινήτων Ι.Χ. και πωλήσεις νέων αυτοκινήτων ανά έτος για τα επόμενα τέσσερα 1 (4) έτη. Πίνακας 11 Ανανέωση Στόλου Αυτοκινήτων Ι.Χ. Έτη Αποσύρσεις Συνολικές (οχήματα) πωλήσεις* , , , , , , , ,000 * Οι πωλήσεις αφορούν πωλήσεις οχημάτων λόγω απόσυρσης αλλά και πωλήσεις που ούτως ή άλλως θα γινόντουσαν Υπολογίζεται ότι λόγω της απόσυρσης οι πωλήσεις θα είναι αυξημένες κατά οχήματα ετησίως με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα για το Δηλαδή μία αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 35%. Εκτιμήθηκαν επίσης για την τετραετία , επιπλέον έσοδα του Κράτους από ΦΠΑ και τέλη ταξινόμησης λόγω επιπρόσθετης ζήτησης στην αγορά οχημάτων από την εφαρμογή των μέτρων. 1 Η περίοδος των τεσσάρων (4) ετών επιλέχθηκε ως ένα ικανό διάστημα ισχύος των μέτρων χωρίς επικαιροποίηση/ αναθεώρηση λόγω εξέλιξης τεχνολογίας οχημάτων ή συμπεριφοράς των χρηστών του συστήματος. 7

8 Τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 12. Πίνακας 12 Οικονομική Αποτίμηση Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Τελών και Ανανέωσης Στόλου Ι.Χ. Οχημάτων Έτος Έξοδα (Κόστος Απόσυρσης, εκ. ) Έσοδα (επιπρόσθετα περιβαλλοντικά τέλη) Ισοζύγιο Εξόδων Εσόδων ,64-233, ,03 353,39-129, ,50 311,18-131, ,87 270,51-115,36 Σύνολο τετραετίας ,96 Έσοδα ΦΠΑ από τις επιπρόσθετες πωλήσεις 173,70 Β) Ελαφρά Φορτηγά ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -436,26 Έγιναν οι εξής παραδοχές όσον αφορά στις αποσύρσεις ελαφρών φορτηγών και πωλήσεις νέων οχημάτων ανά έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη. Πίνακας 13 Ανανέωση Στόλου Ελαφρών Φορτηγών Έτη Αποσύρσεις Οχήματα Συνολικές πωλήσεις* ,000 29, ,000 50, ,000 49, ,000 48,000 * Οι πωλήσεις αφορούν πωλήσεις οχημάτων λόγω απόσυρσης αλλά και πωλήσεις που ούτως ή άλλως θα γινόντουσαν. Πίνακας 14 Οικονομική Αποτίμηση Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Τελών και Ανανέωσης Στόλου Ελαφρών Φορτηγών Έτος Έξοδα (Κόστος Απόσυρσης, εκ. ) Έσοδα (επιπρόσθετα περιβαλλοντικά τέλη) Ισοζύγιο Εξόδων Εσόδων ,79-25, ,92 24,60-104, ,59 25,14-89, ,27 25,68-74,59 Σύνολο τετραετίας ,15 Έσοδα ΦΠΑ από τις επιπρόσθετες πωλήσεις 71,06 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -223,09 8

9 Γ) Βαρέα Οχήματα Έγιναν οι εξής παραδοχές όσον αφορά στις αποσύρσεις, αντικαταστάσεις και πρόσθετες ταξινομήσεις βαρέων οχημάτων ανά έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη. Πίνακας 15 Ανανέωση Στόλου Βαρέων Οχημάτων Έτη Αποσύρσεις Πωλήσεις* ,000 16, ,000 19, ,000 19, ,000 18,000 Πίνακας 16 Οικονομική Αποτίμηση Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Τελών και Ανανέωσης Στόλου Βαρέων Οχημάτων Έτος Έξοδα (κόστος απόσυρσης εκ. ) Έσοδα (επιπρόσθετα περιβαλλοντικά τέλη) Ισοζύγιο Εξόδων Εσόδων ,5-57, ,57 39,63-85, ,25 34,97-71, ,45 31,20-66,25 Σύνολο τετραετίας ,97 Έσοδα ΦΠΑ από τις επιπρόσθετες πωλήσεις 340,04 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59,07 9

10 Συμπεράσματα Τα προτεινόμενα μέτρα, αν και κατεξοχήν περιβαλλοντικά έχουν και μεγάλες οικονομικές αλλά και συγκοινωνιακές διαστάσεις. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης των παραπάνω μέτρων, η οποία προέκυψε θετική. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αποτίμηση με την εφαρμογή του μέτρου ανανέωσης του στόλου, θα πετύχουμε περίπου 25% μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων και 35% μείωση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων. Στην οικονομική αποτίμηση εκτιμήθηκαν τα κόστη ανανέωσης του στόλου των οχημάτων (απόσυρση) και τα έσοδα από τα επιπρόσθετα περιβαλλοντικά τέλη, ανά έτος για τα επόμενα έτη. Επιπλέον, εκτιμήθηκαν και τα επιπλέον έσοδα από τα τέλη ταξινόμησης λόγω των επιπρόσθετων, λόγω απόσυρσης, πωλήσεων καθώς και τα έσοδα από το αντίστοιχο επιπλέον ΦΠΑ. Τα συνολικά προαναφερόμενα έσοδα υπερκαλύπτουν το κόστος της ανανέωσης του στόλου των οχημάτων. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν ένα καλά μελετημένο και «αυτοχρηματοδοτούμενο» σχέδιο δράσης για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία. 10

11 ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2007 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Σύνολο Οχημάτων 4,527,000 19% 0% Επιβατικά Οχήματα 3% Ελαφρά Φορτηγά Βαρέα Φορτηγά 10% Λεωφορεία 68% Δίκυκλα Συμβατικά Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Σχήμα 1 Ανάλυση του στόλου των οχημάτων κατά το έτος 2007 Σχήμα 2 Κατανομή κυκλοφορούντων επιβατικών οχημάτων ανά ηλικία ΕΛΑΦΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Σύνολο Οχημάτων 750, ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Σύνολο Οχημάτων 239, Συμβατικά Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro Σχήμα 3 Κατανομή κυκλοφορούντων ελαφρών φορτηγών ανά ηλικία Σχήμα 4 Κατανομή κυκλοφορούντων μεσαίων και βαρέων φορτηγών ανά ηλικία ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Σύνολο Οχημάτων 26,000 ΔΙΤΡΟΧΑ Σύνολο Οχημάτων 1,030, Συμβατικά Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro Συμβατικά Euro 1 Euro 2 Euro 3 Σχήμα 5 Κατανομή κυκλοφορούντων λεωφορείων ανά ηλικία Σχήμα 6 Κατανομή κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών ανά ηλικία 11

12 12

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Σημειώσεις κατα τη Παράδοση Α.Σταθόπουλος (Συντονιστής)

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Προσδιορισμός εκπομπών αέριων ρύπων στα αστικά κέντρα της Ελλάδας» ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ:124)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Υπεύθυνος Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής, FHAS Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 31 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17γ/06/238/ΦΝ 447.α Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/76/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα