Leistungsverzeichnis Plus griechisch

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Leistungsverzeichnis Plus griechisch"

Transcript

1 Leistungsverzeichnis Plus griechisch To ADAC e.v. σύναψε υπέρ των µελών του ADAC Plus µια οµαδική σύµβαση ασφάλισης µε την ασφαλιστική Εταιρεία ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG στο Μόναχο. Ως βάση χρησιµοποιήθηκαν οι όροι για οµαδικές ασφαλίσεις της ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG για τα µέλη του ADAC Plus. Στην ασφάλιση συµπεριλαµβάνονται παροχές εντός της Ευρώπης που σχετίζονται µε οχήµατα, όπως οδική βοήθεια, βοήθεια σε περίπτωση ατυχήµατος, κλοπής αυτοκινήτου και παγκοσµίως παροχές για µέλη του ADAC Plus και των οικογενειών τους σε περίπτωση ασθένειας, σωµατικής βλάβης και θανάτου. Παρέχεται προστασία για βλάβες στην περιοχή ισχύος της σύµβασης της Ευρώπης και, εφόσον οι παροχές σύµφωνα µε τα άρθρα έχουν επεκταθεί και παγκοσµίως, σ' όλο τον κόσµο. Η σύµβαση ισχύει στη γεωγραφική Ευρώπη συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής της Γερµανίας, των χωρών της Μεσογείου που συνορεύουν µ' αυτήν καθώς και των Καναρίων νήσων, Αζορών και Μαδέρας. Οι παροχές σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 30 παρέχονται από τα σύνορα της περιοχής ισχύος της Ευρώπης, ακόµη και εάν οι ζηµίες έχουν προκληθεί εκτός της περιοχής ισχύος Η ιδιότητα του µέλους στο ADAC Plus καλύπτει εσάς ως µέλος, τον/ την σύζυγο ή σύντροφό σας και τα ανήλικα παιδιά σας, ασχέτως του αν ταξιδεύετε µαζί ή ξεχωριστά. Οι παροχές µετά από ασθένεια, σωµατική βλάβη, θάνατο και άλλες περιπτώσεις ανάγκης ( 12-21) ισχύουν για σας και την οικογένειά σας ανεξάρτητα από τα µέσα συγκοινωνίας που επιλέξατε, π. χ. και για αεροπορικά και σιδηροδροµικά ταξίδια. Ασφαλίζονται όλα τα οχήµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας επ ονόµατι ενός από εσάς. Επίσης ασφαλίζονται τα ξένα οχήµατα όταν οδηγείτε εσείς ή ο/ η σύζυγος ή ο /η σύντροφός σας. Η έναρξη και η λήξη της ασφαλιστικής κάλυψης εξαρτώνται από τους όρους της ιδιότητας µέλους σας στο ADAC Plus. Οι παροχές µετά από ασθένεια, σωµατική βλάβη, θάνατο και άλλες περιπτώσεις ανάγκης ( 12-22) ισχύουν όταν ταξιδεύετε. Ως ταξίδι θεωρείται εάν παραµένετε σε τόπο που απέχει περισσότερο από 50 χλµ. (οδική απόσταση) από την κατοικία σας. Στην Ευρώπη υφίσταται (σύµφωνα µε το άρθρο 4) ασφαλιστική κάλυψη, όταν το ταξίδι κατά τον χρόνο του συµβάντος της ζηµίας δεν διήρκεσε περισσότερο από 92 ηµέρες. Εκτός Ευρώπης υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη εφόσον το ταξίδι κατά τον χρόνο του συµβάντος της ζηµίας δεν διήρκεσε περισσότερο από 45 ηµέρες από την αναχώρηση από την κατοικία σας. Το όχηµα για την µεταφορά προσώπων δεν επιτρέπεται να έχει από κατασκευής ή µετά από µετασκευή περισσότερες από 9 θέσεις επιβατών (συµπεριλαµβανοµένης και της θέσης του οδηγού) και να µην υπερβαίνει το συνολικό πλάτος των 2,55 µέτρων, το συνολικό µήκος των 10 µέτρων, το ύψος των 3 µέτρων καθώς και το επιτρεπόµενο συνολικό βάρος των 3,5 τόνων. Το ίδιο ισχύει και για ενδεχόµενη ρυµούλκα. Όλα τα µεγέθη ισχύουν µε συνυπολογισµό των φορτίων. Η ρυµούλκα δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερο από ένα άξονα. Άξονες µε µεταξύ τους απόσταση µικρότερη του 1 µέτρου υπολογίζονται ως ένας άξονας. Πέραν αυτών τα τροχόσπιτα καλύπτονται ασφαλιστικά µέχρι το ύψος των 3,2 µέτρων συµπεριλαµβανοµένου του φορτίου και επιτρεπόµενο συνολικό βάρος 7,5 τόνων. Σε περίπτωση τροχόσπιτων που υπερβαίνουν το ύψος που προαναφέραµε, δεν ασφαλίζονται οι ακόλουθες παροχές: εργασίες διάσωσης ( 26), µεταφορά οχήµατος ( 30), Pick-up service ( 31) και σε περίπτωση ολικής καταστροφής η µεταφορά από τον τόπο της ζηµίας στον τόπο της απόθεσης( 33 αρ.2). Σε περίπτωση βλάβης σας εξυπηρετούν οι τηλεφωνικοί σταθµοί του ADAC για περίπτωση ανάγκης στο εξωτερικό ή το κέντρο εικοσιτετράωρης εξυπηρέτησης στο Μόναχο. Θα βρείτε τους τηλεφωνικούς αριθµούς των σταθµών ανάγκης του ADAC στις σελίδες του καλύµµατος τους φυλλαδίου του σέρβις του ADAC. Τηλεφωνείστε στους αριθµούς που αναφέρονται για κάθε παροχή, ώστε να σας βοηθήσουµε. Τα τηλεφωνικά έξοδα για την αίτηση εξυπηρέτησης θα σας αποδοθούν έναντι απόδειξης. Παρακαλούµε να έχετε κοντά σας τα δικαιολογητικά σας όταν τηλεφωνείτε. Να µας στέλνετε τα πρωτότυπα τιµολόγια και τις σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις µαζί µε τη δήλωση της ζηµίας. Εάν στο ατύχηµα υπάρχει και τρίτο πρόσωπο που υποχρεούται σε απόδοση δαπανών, θα επιβαρυνθεί αυτό µε τα σχετικά έξοδα. Εάν ανακοινώσετε εσείς την περίπτωση της ζηµίας στο ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG, θα σας καταβληθεί προκαταβολή στο πλαίσιο των όρων της ασφάλισης. Σηµαντικές υποδείξεις για τα µέλη του ADAC Plus Για την περιγραφή των παροχών σ' αυτό το ενηµερωτικό φυλλάδιο Αυτές οι σελίδες σας ενηµερώνουν για το πώς θα σας βοηθήσουµε σε περίπτωση ζηµίας και τι πρέπει να προσέξετε σε κάθε περίπτωση. Οι εξηγήσεις είναι αποσπάσµατα από τους όρους οµαδικής ασφάλισης της ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG, ακολούθως για συντοµία καλούµενη ADAC και από τους όρους για πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ και για δάνεια του ADAC. Στους όρους οµαδικής ασφάλισης ρυθµίζεται και ποια πρόσωπα και οχήµατα καλύπτονται και σε ποιες χώρες ισχύει η ιδιότητα του ADAC Plus. Προσωπική βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης για µέλη της ADAC Plus Μεταφορά ασθενών σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος Εάν κατά τη διάρκεια κάποιου ταξιδιού ασθενήσετε ή τραυµατιστείτε άθελα και απρόσµενα, καλέστε γιατρό και τηλεφωνείστε στο εσωτερικό µεν στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο δε εξωτερικό στον

2 αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC (για τον αριθµό τηλεφώνου βλέπε στο εξώφυλλο του φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο. Να έχετε πρόχειρα το τηλέφωνο του θεράποντα ιατρού καθώς και τα προσωπικά σας χαρτιά και να εξασφαλίστε την πληρωµή των εξόδων θεραπείας. Στην Ευρώπη µπορείτε να πληρώσετε µε τις πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ. Τα προσωπικά χαρτιά πρέπει να τα φέρει ο ασθενής µαζί του. Το ADAC οργανώνει σε συνεννόηση µε τον θεράποντα ιατρό την απαιτούµενη επιστροφή και φροντίζει για την αναγκαία περίθαλψη κατά τη διάρκεια της επιστροφής καθώς και για το απαιτούµενο συνοδευτικό προσωπικό (ιατρό, νοσοκόµο).το ADAC κλείνει εκτός αυτού και κρεβάτι σε γερµανικό νοσοκοµείο και αναλαµβάνει τα έξοδα µεταφοράς και συνοδών. Εάν χρειαστεί, φροντίζουµε και για τις αποσκευές σας. βλ. 12 των όρων ασφάλισης. Έξοδα διανυκτέρευσης σε περίπτωση ασθένειας ή σωµατικής βλάβης Εάν συµβεί µια από τις πιο πάνω περιπτώσεις σε συνδυασµό µε την επιστροφή του /της συζύγου ή συντρόφου σας ή των ανηλίκων παιδιών σας και λόγω αυτού του γεγονότος χρειαστούν περισσότερες διανυκτερεύσεις, θα σας βοηθήσει το ADAC να βρείτε δωµάτιο σε ξενοδοχείο και αναλαµβάνει τα έξοδα διανυκτέρευσης µέχρι τριών νυκτών και µέχρι 52,- Euro για κάθε άτοµο και διανυκτέρευση. Παρακαλούµε να µας στείλετε την πρωτότυπη απόδειξη. Τηλεφωνείστε στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο δε εξωτερικό στον αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης εξώφυλλο του φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο. βλ. 13 των όρων ασφάλισης. Επίσκεψη ασθενούς Σε περίπτωση που χρειαστεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού να µείνετε περισσότερο από δυο εβδοµάδες στο νοσοκοµείο, το ADAC θα σας βοηθήσει στην οργάνωση µιας επίσκεψης κοντινών σας προσώπων αναλαµβάνοντας έξοδα ταξιδιού και διανυκτέρευσης µέχρι 512,- Euro. Παρακαλούµε να µας στείλετε τις πρωτότυπες αποδείξεις και έγγραφα µαζί µε µια βεβαίωση για την παραµονή σας στο νοσοκοµείο. βλ. 14 των όρων ασφάλισης. Επιστροφή παιδιών Εάν εξ αιτίας της ασθένειας ή σωµατικής βλάβης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας δεν µπορείτε οι ίδιοι να φροντίσετε για την επιστροφή των παιδιών κάτω των 16 ετών που ταξίδευαν µαζί σας, το ADAC δίνει εντολή σε συνοδό να φροντίσει για την επιστροφή των παιδιών στον τόπο της µόνιµης διαµονής τους και αναλαµβάνει τα σχετικά έξοδα. Το ίδιο ισχύει και για τα δικά σας παιδιά άνω των 16 ετών, τα οποία λόγω ειδικών αναγκών χρειάζονται συνεχώς βοήθεια. Τηλεφωνείστε στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο δε εξωτερικό στον αρµόδιο φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο. Παρακαλούµε να φροντίσετε να φέρουν τα παιδιά µαζί τους τα προσωπικά τους έγγραφα. βλ. 15 των όρων ασφάλισης. Έκτακτη επιστροφή Εάν σε περίπτωση ανάγκης (π. χ. θάνατος στενού συγγενή) χρειαστεί να επιστρέψετε εκτάκτως στο σπίτι σας, το ADAC αναλαµβάνει τα έξοδα µεταφοράς και διανυκτέρευσης που θα δηµιουργηθούν επιπροσθέτως για το ταξίδι προς το σπίτι σας ή τον τόπο του γεγονότος µέχρι 2.557,- Euro για κάθε περίπτωση βλάβης. Σε περίπτωση ζηµίας εντός Ευρώπης, µεταφέρουµε, εφόσον χρειαστεί, το αυτοκίνητό σας στο σπίτι σας και αναλαµβάνουµε τα σχετικά έξοδα. Στην περίπτωση αυτή να έχετε πρόχειρα τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τη διεύθυνση, από όπου θα το πάρουµε. Σε περίπτωση µεταφορών εξωτερικού να καταθέσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, την άδεια κυκλοφορίας και κατάλογο αποσκευών στο αυτοκίνητο. Θα σας βοηθήσουµε στην οργάνωση της επιστροφής. Τηλεφωνείστε στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο δε εξωτερικό στον αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC (για τον αριθµό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. D (89) Εάν είναι απαραίτητη και η µεταφορά επιστροφής του αυτοκινήτου σας, παρακαλούµε να έχετε πρόχειρα τα στοιχεία του αυτοκινήτου και την ακριβή διεύθυνση από όπου θα το πάρουµε. βλ. 16 των όρων ασφάλισης. Βοήθεια σε ιδιαίτερες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Το ADAC αναλαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα και αναλαµβάνει τα έξοδα µέχρι συνολικά 256,- Euro για κάθε ζηµία. Τηλεφωνείστε στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο εξωτερικό δε τον αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης εξώφυλλο του φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. D (89) βλ. 17 των όρων ασφάλισης. Επιστροφή οικιακών ζώων Το ADAC επιστρέφει το οικιακό σας ζώο που πήρατε µαζί στο ταξίδι σας (σκύλο ή γάτα) στην κατοικία σας ή σε άτοµο που θα µας καθορίσετε ή σε πανσιόν ζώων στη Γερµανία, εάν εξ αιτίας ασθενείας, σωµατικής βλάβης ή θανάτου δεν είστε σε θέση να το φροντίσετε. Τηλεφωνείστε στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο δε εξωτερικό στον αρµόδιο φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο. Το ζώο πρέπει να είναι υγιές και δεν επιτρέπεται να είναι επικίνδυνο. Σε περίπτωση ανάγκης µπορούµε πριν από την επιστροφή να πάρουµε επίσηµο κτηνιατρικό πιστοποιητικό από δηµόσια υπηρεσία. Αναλαµβάνουµε τα έξοδα της επιστροφής. βλ. 18 των όρων ασφάλισης. Αποστολή φαρµάκων και γυαλιών στο εξωτερικό Το ADAC φροντίζει σε συνεννόηση µε τον θεράποντα ιατρό σας να προµηθευτεί φάρµακα, για τα οποία απαιτείται συνταγή ή αναπληρωµατικά γυαλιά, σας τα στέλνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη διεύθυνσή σας ή στον πλησιέστερο σιδηροδροµικό σταθµό ή αεροδρόµιο µε τελωνείο αναλαµβάνοντας τα σχετικά έξοδα. Θα σας βαρύνουν µόνο τα έξοδα για τα φάρµακα ή για τα γυαλιά. Τηλεφωνείστε στο σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC (για τον αριθµό

3 στο ADAC στο Μόναχο. Τηλ. (089) Παρακαλούµε κατά τη δήλωση να µας αναφέρετε τα τηλέφωνα του θεράποντα ιατρού και του οικογενειακού γιατρού σας. βλ. 19 των όρων ασφάλισης Βοήθεια σε περίπτωση απώλειας των δικαιολογητικών ταξιδιού στο εξωτερικό Εάν κατά τη διαµονή σας στο εξωτερικό χάσετε το διαβατήριο, την ταυτότητα ή την άδεια οδήγησης, θα σας βοηθήσουµε να αποκτήσετε αναπληρωµατικά έγγραφα. Εάν θέλετε θα σας βοηθήσουµε να µπλοκάρετε και τις πιστωτικές σας κάρτες. Τηλεφωνείστε στο αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC (για τον αριθµό στο ADAC στο Μόναχο. Τηλ. D (89) Στείλτε µας τη σχετική έκθεση απώλειας της αστυνοµίας καθώς και τη βεβαίωση της εκδίδουσας αλλοδαπής αρχής. Εµείς αναλαµβάνουµε τα πρόσθετα έξοδα τηλεφώνου, διαδροµών και διανυκτέρευσης που θα δηµιουργηθούν για την έκδοση των αναπληρωµατικών εγγράφων καθώς και τα επίσηµα τέλη της εκδίδουσας αρχής στο εξωτερικό µέχρι ύψους 256,- Euro για κάθε περίπτωση ζηµίας. βλ. 20 των όρων ασφάλισης Υπηρεσία διερµηνέως στο εξωτερικό Σε περίπτωση που µετά από ατύχηµα, ασθένεια, σε περίπτωση θανάτου ή δυσκολιών µε τις αρχές στο εξωτερικό χρειαστείτε τη βοήθεια διερµηνέα, θα σας βοηθήσουν οι συνεργάτες των σταθµών µας ή οι γιατροί µας µε τους οποίους είµαστε συµβεβληµένοι και οι οποίοι µιλούν πολλές γλώσσες. Τηλεφωνείστε στο αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης εξώφυλλο του φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο Τηλ. D (89) Εάν χρειαστεί, θα φροντίσουµε να σας βρούµε ορκωτό διερµηνέα, αναλαµβάνοντας τα σχετικά έξοδα µέχρι ύψους 154,- Euro. βλ. 21 των όρων ασφάλισης Επιστροφή αυτοκινήτου σε περίπτωση ανικανότητας του οδηγού για οδήγηση Το ADAC δίνει εντολή σε ένα οδηγό του, ο οποίος οδηγεί το αυτοκίνητο µαζί µε τους επιβάτες και τις αποσκευές εντός της Ευρώπης στην κατοικία τους και αναλαµβάνει και τα σχετικά έξοδα. Η ανικανότητα πρέπει να βεβαιωθεί από ένα ιατρό και τηλεφωνείστε τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη επιστροφή σας στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο δε εξωτερικό στον αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC (για τον αριθµό τηλεφώνου βλέπε στο εξώφυλλο του φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο και να έχετε πρόχειρο το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. βλ. 22 των όρων ασφάλισης Βοήθεια για το όχηµα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για µέλη του ADAC Plus Βλάβες και οδική βοήθεια στο εσωτερικό Η οδική βοήθεια του ADAC (ADAC - Straßenwacht) εργάζεται σε όλους τους αυτοκινητόδροµους της Γερµανίας, στις µεγαλουπόλεις και σε αστικά κέντρα. Τα έξοδα βοήθειας περιέχονται στην εισφορά της λέσχης αυτοκινήτου. Εκτός από την ADAC - Straßenwacht, παρέχεται βοήθεια και από το ADAC - Straßendienst όλο το εικοσιτετράωρο. Το ADAC αναλαµβάνει για τα µέλη του ADAC Plus τα ακόλουθα έξοδα: Για βλάβες και οδική βοήθεια επί τόπου µέχρι 103,- Euro. Για ρυµούληση µετά από βλάβη ή ατύχηµα µέχρι το επόµενο κατάλληλο συνεργείο µέχρι 154,- Euro. Για τις εργασίες διάσωσης του αυτοκινήτου τα συνολικά έξοδα. Το ADAC είναι όλο το εικοσιτετράωρο στη διάθεσή σας: στους αυτοκινητόδροµους µέσω τηλεφώνων άµεσης ανάγκης που βρίσκονται σε κολώνες. ιαφορετικά σε όλη τη Γερµανία µέσω του ενιαίου αριθµού (0,062 Euro/τηλεφώνηµα). Οι κάτοχοι κινητών τηλεφώνων πληκτρολογούν µόνο βλ. 23, 25, 26 των όρων ασφάλισης. Βλάβες και οδική βοήθεια στο εξωτερικό Σε περίπτωση ζηµίας να αποταθείτε στον πλησιέστερο σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC ή στη λέσχη αυτοκινήτου του τόπου διαµονής σας. Στους αυτοκινητόδροµους υπάρχουν τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στις κολώνες για την µεσολάβηση στην παροχή βοήθειας. Θα βρείτε τους τηλεφωνικούς αριθµούς των σταθµών του ADAC για περίπτωση ανάγκης και των κέντρων οδικής βοήθειας των κυριότερων ευρωπαϊκών λεσχών στο εξώφυλλο του φυλλαδίου εξυπηρέτησής σας. βλ. 23, 25, 26 των όρων ασφάλισης. Βοήθεια σε περίπτωση απώλειας ή ελαττώµατος των κλειδιών του αυτοκινήτου Εάν δεν µπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας λόγω απώλειας ή ελαττώµατος των κλειδιών σας, θα σας βοηθήσουµε να βρείτε αναπληρωµατικό κλειδί ή τον τρόπο ώστε να µπορείτε να εκκινήσετε το αυτοκίνητό σας στον τόπο της ζηµίας. Το ίδιο ισχύει και για κωδικούς φραγής της εκκίνησης ή για κλειδιά, που κλείστηκαν µέσα στο αυτοκίνητο. Τηλεφωνείστε στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο εξωτερικό δε στον αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC (για τον αριθµό στο ADAC στο Μόναχο, τηλ. D (89) βλ. 24 των όρων ασφάλισης. Έξοδα διανυκτέρευσης σε περίπτωση µη λειτουργίας του αυτοκινήτου Εάν σε περίπτωση βλάβης, ατυχήµατος ή κλοπής του αυτοκινήτου χρειαστεί να διανυκτερεύσετε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό το ADAC θα σας βοηθήσει να βρείτε δωµάτιο σε ξενοδοχείο, αναλαµβάνοντας και τα έξοδα διανυκτέρευσης για όλους τους επιβάτες µέχρι τρεις νύκτες και µέχρι 52,- Euro ανά άτοµο και διανυκτέρευση. Αντί για διανυκτέρευση την ηµέρα της ζηµίας αποζηµιώνονται και έξοδα διαδροµής µέχρι 52,- Euro. Τηλεφωνείστε στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο εξωτερικό δε στον αρµόδιο φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο, τηλ. D (89) Παρακαλούµε να µας στείλετε το πρωτότυπο τιµολόγιο µαζί µε ένα αντίγραφο του τιµολογίου της

4 επισκευής, της αστυνοµικής έκθεσης ή της βεβαίωσης παραχώρησης για απόσυρση. βλ. 27 των όρων ασφάλισης. Κοντινές διαδροµές σε περίπτωση µη λειτουργίας του αυτοκινήτου Σε περίπτωση βλάβης, ατυχήµατος ή παύσης της δυνατότητας χρησιµοποίησης του αυτοκινήτου, το ADAC αναλαµβάνει τα έξοδα για τα δηµόσια µέσα συγκοινωνίας ή για ταξί µέχρι 26,- Euro. Σας παρακαλούµε να προσκοµίσετε τα πρωτότυπα εισιτήρια του µέσου µεταφοράς ή την απόδειξη του ταξί µαζί µε ένα αντίγραφο του τιµολογίου επισκευής, της βεβαίωσης παραχώρησης για απόσυρση ή της αστυνοµικής έκθεσης κλοπής. βλ. 28 των όρων ασφάλισης. Μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση µη λειτουργίας του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ζηµίας, το ADAC θα σας βοηθήσει στην οργάνωση του ταξιδιού επιστροφής µε σιδηρόδροµο ή αεροπλάνο ή θα µεσολαβήσει για την ενοικίαση αυτοκινήτου. Το ADAC αναλαµβάνει τα έξοδα για σιδηροδροµικό εισιτήριο της πρώτης θέσης προς τον τόπο προορισµού και µε επιστροφή προς τον τόπο της ζηµίας ή προς τον τόπο κατοικίας του µέλους του ADAC Plus και τα έξοδα για ένα άτοµο που θα φέρει το αυτοκίνητο. Σε περίπτωση ζηµίας στη Γερµανία σας διαθέτουµε για το χρονικό διάστηµα που θα στερηθείτε το αυτοκίνητό σας, το ανώτερο δε για 7 ηµέρες, ατελώς ένα αυτοκίνητο ADACClubMobil ή ένα άλλο αυτοκίνητο. Εάν επιλέξετε την ενοικίαση αυτοκινήτου, αναλαµβάνουµε για κάθε ηµέρα που στερείστε το αυτοκίνητό σας 52,- Euro, το ανώτερο για 7 ηµέρες, ή συνολικά 364,- Euro. Παρακαλούµε να προσέξετε το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκµισθωτές αυτοκινήτων - προ πάντων στο εξωτερικό - απαιτούν την επίδειξη πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση απόστασης µεγαλύτερης από 1200 χιλιόµετρα, αναλαµβάνουµε τα έξοδα του αεροπορικού εισιτηρίου (οικονοµική θέση) προς τον τόπο κατοικίας του µέλους του ADAC Plus. Τηλεφωνείστε στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο δε εξωτερικό στον αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC (για τον αριθµό τηλεφώνου βλέπε στο εξώφυλλο του φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο, τηλ. D (89) Παρακαλούµε να µας στείλετε τα πρωτότυπα εισιτήρια ή τα πρωτότυπα τιµολόγια ενοικίασης αυτοκινήτου µαζί µε αντίγραφο του τιµολογίου επισκευής, της αστυνοµικής έκθεσης κλοπής ή της βεβαίωσης παραχώρησης για απόσυρση. βλ. 29 των όρων ασφάλισης. Μεταφορά-επιστροφή οχήµατος Μετά από βλάβη ή ατύχηµα, ή αφού βρέθηκε το κλαπέν αυτοκίνητο το ADAC οργανώνει την µεταφορά του στην έδρα του. Πεπειραµένες επιχειρήσεις, συµβεβληµένες µε το ADAC θα µεταφέρουν το αυτοκίνητό σας στον τόπο κατοικίας σας. Εκτός αυτού αναλαµβάνουµε τα έξοδα ρυµούλκησης µέχρι τον τόπο παραµονής του αυτοκινήτου και τα τέλη ασφάλισης και παραµονής του. Τηλεφωνείστε στο εσωτερικό στο ADAC στο Μόναχο, Τηλ. (089) , στο εξωτερικό δε στον αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC (για τον αριθµό στο ADAC στο Μόναχο, τηλ. D (89) Πριν επιστραφεί το αυτοκίνητό σας ζητείστε από συνεργείο να διαπιστωθεί η ζηµία και η δυνατότητα επισκευής της. Να έχετε πρόχειρα τα στοιχεία του αυτοκινήτου, την ακριβή διεύθυνση από όπου θα ξεκινήσουµε και την ακριβή διεύθυνση προορισµού. Για την µεταφορά από το εξωτερικό να αφήσετε στο αυτοκίνητο τα κλειδιά, την άδεια κυκλοφορίας και κατάλογο αποσκευών. βλ. 30 των όρων ασφάλισης. Pick-up-service στο εσωτερικό Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήµατος στο εσωτερικό, το ADAC µεταφέρει το αυτοκίνητο, τον οδηγό και τους επιβάτες στον τόπο κατοικίας του µέλους του βλ. 31 των όρων ασφάλισης. Αποστολή ανταλλακτικών στο εξωτερικό Σε περίπτωση βλάβης, ατυχήµατος ή αν κλάπηκαν εξαρτήµατα του αυτοκινήτου σας, το ADAC φροντίζει να προµηθευτεί τα απαιτούµενα εξαρτήµατα και να σας τα στείλει ατελώς στο συνεργείο του εξωτερικού ή στον πλησιέστερο σιδηροδροµικό σταθµό ή αερολιµένα µε τελωνείο. Ζητείστε από ένα συνεργείο να σας ενηµερώσει για τον ακριβή χαρακτηρισµό των απαιτούµενων εξαρτηµάτων. Να έχετε πρόχειρη τη διεύθυνση του συνεργείου, την άδεια κυκλοφορίας και ενδεχοµένως τον αριθµό του κινητήρα. Τηλεφωνείστε στον αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης εξώφυλλο του φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο, τηλ. D (89) Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε τα πρωτότυπα τιµολόγια για ενδεχόµενα έξοδα παραλαβής των αποσταλέντων εξαρτηµάτων. Εκτός από τα έξοδα αγοράς και αποστολής των εξαρτηµάτων αναλαµβάνουµε και τα έξοδα για τη µεταφορά µέχρι το συνεργείο, καθώς και για τη µεταφορά επιστροφής των αλλαγµένων εξαρτηµάτων. Η αξία των εξαρτηµάτων και τα έξοδα του τελωνείου βαρύνουν εσάς. βλ. 32 των όρων ασφάλισης. Εκτελωνισµός και απόσυρση του αυτοκινήτου στο εξωτερικό Σε περίπτωση ολικής καταστροφής στο εξωτερικό το ADAC φροντίζει για λογαριασµό σας όλες τις διατυπώσεις µε τις υπηρεσίες, φροντίζει ενδεχοµένως τις αποσκευές σας και αναλαµβάνει τα τέλη τελωνείου, απόσυρσης, ρυµούλκησης και τοποθέτησης. Τηλεφωνείστε στον αρµόδιο φυλλαδίου) ή στο ADAC στο Μόναχο, τηλ. D (89) Να έχετε πρόχειρα τα στοιχεία του αυτοκινήτου σας και την ακριβή διεύθυνση. βλ. 33 των όρων ασφάλισης. Παροχές µε πιστωτική επιστολή σύµφωνα µε τους "όρους για πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ και δάνεια του ADAC" ( ) 1. Έκταση και αντικείµενο των παροχών Η ADAC-Schutzbrief Versicherungen-AG σας χορηγεί στα πλαίσια των ακόλουθων όρων δάνεια για την κάλυψη των αναφερόµενων σκοπών στην αναφερόµενη έκταση. Α) Πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ: 4 πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ συνολικής αξίας κατά µέγιστον 1.228,-

5 Euro για έξοδα επισκευών, ρυµούλκησης, βοήθειας σε περίπτωση βλάβης, έξοδα γιατρού, έξοδα νοσοκοµείου, αµοιβές δικηγόρου, αµοιβές πραγµατογνωµόνων, πρόστιµα Τροχαίων παραβάσεων και επιπλήξεις µε πρόστιµο. Β) Πιστωτικό δελτίο για κάλυψη εξόδων µίσθωσης αυτοκινήτου: για έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου µέχρι 1.100,- Euro εάν το αυτοκίνητό σας τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, ατυχήµατος ή ολικής καταστροφής. Γ) Πιστωτικό δελτίο για κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης: για έξοδα διανυκτέρευσης µέχρι 360,- Euro εάν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, ατυχήµατος ή κλοπής ή αν σας δηµιουργήθηκαν πρόσθετα έξοδα διανυκτέρευσης λόγω ασθένειας. ) Πιστωτικό δελτίο του ADAC για κάλυψη εξόδων εισιτηρίων: για κάλυψη εξόδων εισιτηρίων σιδηροδρόµου, πλοίου ή αεροπλάνου (σε περίπτωση πτήσης οικονοµική θέση) για σας και το µέγιστο 8 συνταξιδιώτες, εάν κατόπι βλάβης, ατυχήµατος, κλοπής, ασθένειας ή κάποιας άλλης περίπτωσης ανάγκης δεν είναι δυνατή η συνέχιση του ταξιδιού ή η επιστροφή µε το αρχικό µέσο µεταφοράς. Ε) Πιστωτικό δελτίο του ADAC για την κάλυψη αµοιβών δικηγόρων και εξόδων ασθενείας: σε περίπτωση ατυχήµατος ή οξείας ασθένειας για την πληρωµή εξόδων δικηγόρων ιατρών και νοσοκοµείου µέχρι 1.300,- Euro και επιπροσθέτως των πιστωτικών επιστολών του ADAC. Στ) Σέρβις µετρητών χρηµάτων και βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Στην περίπτωση που δεν αρκούν οι πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ ή τα πιστωτικά δελτία του ADAC ή εάν σε έκτακτη περίπτωση ανάγκης χρειαστείτε χρήµατα για άλλο σκοπό από αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω, θα έλθουµε σε επαφή µε την τράπεζά σας ή µε άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή κάποιο πρόσωπο που θα µας αναφέρετε, για να µπορέσουµε να σας δώσουµε γρήγορα µετρητά στον τόπο του ταξιδιού σας. Στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουµε τα έξοδα του εµβάσµατος ή της καταβολής των µετρητών χρηµάτων µέχρι 103,- Euro. Εάν δεν αρκεί η επαφή µε την Τράπεζα, τότε µπορεί η ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG να σας χορηγήσει µεγαλύτερο δάνειο ή να κάνει δυνατή την καταβολή µετρητών υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτιολογήσετε και θα αποδείξετε την ανάγκη αυτή και θα µας κατονοµάσετε ένα εγγυητή ή θα φροντίσετε να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσόν στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας. 2. Περιοχή ισχύος Οι πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ και τα πιστωτικά δελτία του ADAC ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, εκτός της Γερµανίας, στις χώρες που γειτονεύουν µε τη Μεσόγειο καθώς και στις Καναρίους Νήσους, τις Αζόρες και τη Μαδέρα. Το σέρβις µετρητών και η βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης ισχύουν παγκοσµίως εκτός Γερµανίας. 3. ιάρκεια της σύµβασης Οι πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ, τα πιστωτικά δελτία, το σέρβις µετρητών χρηµάτων και η βοήθεια σε έκτακτη περίπτωση, ισχύουν µόνο κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς σας ως µέλους του ADAC Plus. 4. Χρησιµοποίηση του δανείου Η ανώτατη αξία της πιστωτικής επιστολής ΑΙΤ και των πιστωτικών δελτίων του ADAC είναι περιορισµένη. Μπορείτε να απαιτήσετε µόνο µέχρι το ήµισυ του ποσού του τιµολογίου, κατά µέγιστον µέχρι το ύψος της συνολικής αξίας των πιστωτικών επιστολών ή µέχρι το ύψος των µεµονωµένων πιστώσεων του ADAC - εξαρτώµενων από το σκοπό της χρησιµοποίησης. Α) Πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ: ισχύουν τα εκεί αναφερόµενα ποσά στο νόµισµα της χώρας. Αλλιώς ισχύει η επίσηµη αντιστοιχία στο ξένο νόµισµα. Αυτή εξαρτάται από το κατευθυντήριο νόµισµα: το Euro. Επάνω στις πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ καταχωρίστε στο πεδίο "Ποσό τιµολογίου σε εθνικό νόµισµα", το ποσό που πρέπει να πληρώσουµε, όπου δεν επιτρέπεται να γίνει υπέρβαση της αξίας των µεµονωµένων πιστωτικών επιστολών ΑΙΤ. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης πρέπει να συµπληρώσετε πλήρως τις πιστωτικές επιστολές και να τις υπογράψετε. Παρακαλούµε να σηµειώνετε τις πληρωµές µετρητών χρηµάτων. Οι πιστωτικές επιστολές δεν είναι δυνατό να ρευστοποιηθούν σε µετρητά χρήµατα. Β) άνεια ADAC: Αυτά σας χορηγούνται µε τη µορφή εγγυήσεων πληρωµής προς τον ξένο εκδότη του τιµολογίου. Το σέρβις µετρητών χρηµάτων και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης αποτελούν πληρωµές σε µετρητά χρήµατα. Ισχύει το εκάστοτε ποσό σε Euro. Αλλιώς ισχύει η επίσηµη αντιστοιχία στο ξένο νόµισµα. Η ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG µπορεί να απαιτήσει από σας για τις πιστώσεις ADAC και στην περίπτωση του σέρβις µετρητών χρηµάτων και της βοήθειας έκτακτης ανάγκης γραπτή αναγνώριση οφειλής στο ύψος των ποσών που σας δόθηκαν. Μπορείτε να απαιτήσετε τα δάνεια ADAC καθώς και το σέρβις µετρητών χρηµάτων και τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης µέσω του αρµόδιου τηλεφωνικού σταθµού έκτακτης ανάγκης του ADAC (για φυλλαδίου) ή των κεντρικών του ADAC στο Μόναχο (εικοσιτετράωρη υπηρεσία). Επίσης µπορούν να σας βοηθήσουν τα κεντρικά των ξένων λεσχών αυτοκινήτων ( ιευθύνσεις βλέπε στην πίσω πλευρά των πιστωτικών επιστολών ΑΙΤ) ή οι γερµανικές διπλωµατικές αποστολές). 5. Εκκαθάριση των δανείων Η ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG ζητά την επιστροφή του σε ξένο νόµισµα χρησιµοποιηθέντος δανείου στην αντιστοιχία του σε Ευρώ.Για την µετατροπή της αξίας του νοµίσµατος ισχύει η ισοτιµία την ηµέρα της έκδοσης του τιµολογίου. Υποχρεούστε να επιστρέψετε το χρησιµοποιηθέν δάνειο εντός 14 ηµερών µετά από την παραλαβή του τιµολογίου. Στην περίπτωση που το δάνειο δεν επιστρέφεται εντός της προθεσµίας, η ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG δικαιούται να συνυπολογίσει τόκους ύψους 2% Επάνω από το προεξοφλητικό επιτόκιο της Μπούντεσµπανκ. Αντικατάσταση των χρησιµοποιηθεισών πιστωτικών επιστολών ΑΙΤ µπορείτε να λάβετε µόνο µε σχετική αίτησή σας και αφού εξοφλήσετε το χρησιµοποιηθέν δάνειο.

6 6. Ευθύνη Κάθε πιστωτική επιστολή ΑΙΤ που προσκοµίζετε στην ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG πρέπει να εξαργυρωθεί. Οι πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ πρέπει να χρησιµοποιούνται σαν µετρητά. Τυχόν απώλεια ή κλοπή των πιστωτικών επιστολών ΑΙΤ πρέπει να δηλωθεί αµέσως τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο φυλλάδιο σέρβις του ADACPlusService ή µε κάποιο άλλο διαφορετικό τρόπο. Μέχρι την παραλαβή της δήλωσης απώλειας ευθύνεστε εσείς µέχρι το ποσόν των 50,- Ευρώ. Σε περίπτωση κλοπής πρέπει να κάνετε µήνυση. Η ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG δεν ευθύνεται επίσης για την συµπεριφορά και την εργασία του εκδότη του τιµολογίου, ο οποίος εργάζεται αποκλειστικά για σας, καθόσον δεν υπάρχουν επιλεγµένες και προτεινόµενες επιχειρήσεις. Εάν η εργασία δεν έγινε, έγινε αργά, όχι καλά ή πολύ ακριβά, πρέπει να εγείρετε σχετικές αξιώσεις εσείς απ' ευθείας κατά του εκδότη του τιµολογίου. Λόγω ενδεχόµενης παραγραφής των αξιώσεων πρέπει η διατύπωση διαµαρτυρίας να γίνει αµέσως µετά την διαπίστωση του ελαττώµατος, εάν είναι δυνατόν προσωπικά ή µε συστηµένη επιστολή. Εάν χρειαστεί µπορείτε να ζητήσετε συµβουλή και βοήθεια από το Κεντρικό Νοµικό Γραφείο του ADAC ή από ένα τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC. Σηµαντικές υποδείξεις: Εάν σε µεµονωµένες περιπτώσεις δεν γίνουν αποδεκτές οι πιστωτικές επιστολές ΑΙΤ, παρακαλούµε να αποταθείτε αµέσως προς τον αρµόδιο τηλεφωνικό σταθµό έκτακτης ανάγκης του ADAC στο εξωτερικό ή τα Κεντρικά του ADAC στο Μόναχο τηλ. D (89) (όλο το εικοσιτετράωρο). Μπορούν να σας βοηθήσουν επίσης και από τα κεντρικά γραφεία των λεσχών αυτοκινήτων στο εξωτερικό (διευθύνσεις βλέπε στις οπίσθιες πλευρές των πιστωτικών επιστολών ΑΙΤ στο φυλλάδιο σέρβις του ADACPlus. Στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί από σας εµπροθέσµως ένα χρησιµοποιηθέν δάνειο, µπορεί να µεταβληθεί η ιδιότητα µέλους σας στην ADAC σε απλή συνδροµή Allgemeiner Deutscher Automobilclub e. V. Am Westpark 8, München, Tel. (089) ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG Am Westpark 8, München, Tel. (089) Vorsitzender des Aufsichtsrates: Otto Flimm, Vorstand: Raimund Müller, Peter Ertl, Dieter Flerus Rechtsform: Aktiengesellschaft mit Sitz in München, Eingetragen beim Amtsgericht HRB

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων (English Version Pages 13-23) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε άμεσα - 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R Γενικοί Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές) Φρανκφούρτη, Ιανουάριος 2007 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Τµήµα Πελατειακών Σχέσεων FRA EI/R Γενικοί Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Το πρόγραμμα τακτικών επιβατών Miles & More ( Miles & More ) επιβραβεύει την εμπιστοσύνη σας ως πελάτη. To Miles & More προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα συλλογής και εξαργύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1.Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr Volvo Assistance ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ VOLVO ΣΑΣ. Η VOLVO ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Continental Airlines Ανασκόπηση Καλύψεων

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Continental Airlines Ανασκόπηση Καλύψεων (English Version Pages 12-21) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Continental Airlines Ανασκόπηση Καλύψεων Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ακτή Ποσειδώνος 38, Φιλελλήνων 7, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πλατεία Συντάγματος, Πειραιά, 10557 Αθήνα. 18531 Πειραιάς Τηλ. 210 32 32 800 Τηλ. 210 41 01 601 210

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Τα δικαιώµατα του ταξιδιώτη: εθνικό και κοινοτικό νοµικό πλαίσιο» Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Athens, Greece. Tel: (0030) 211 211 2111, 2103250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα