Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ]"

Transcript

1

2 Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ]

3 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ηµοτική Φορολογία - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1111 Έτος: Ηµερήσιο δικαίωµα που καταβάλλουν οι προσερχόµενοι στους χώρους των λαϊκών αγορών επαγγελµατίες πωλητές και παραγωγό. έχεται την αίτηση ακύρωσης. - Το ηµερήσιο δικαίωµα που καταβάλλουν οι προσερχόµενοι στους χώρους των λαϊκών αγορών επαγγελµατίες πωλητές και παραγωγοί καθώς και το ποσοστό του, το οποίο περιέρχεται, µεταξύ άλλων, στους δήµους, όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές, καθορίζεται κανονιστικώς µε υπουργική απόφαση, ενώ δεν παρέχεται συναφώς αποφασιστική αρµοδιότητα στους δήµους, στα όρια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές. Νόµοι: 2323/1995, άρθ. 7, Π : 410/1995, άρθ. 37, Νόµοι: 2539/1997, άρθ. 15, Νόµοι: 3377/2005, άρθ. 4, ηµοσίευση: INLAW 2010 ηµοτική Φορολογία - Γενικά Αριθµός απόφασης: 845 Έτος: ηµοτική φορολογία. Προσβολή του βεβαιωτικού καταλόγου τελών υδρεύσεως. Αρµόδιο δικαστήριο. Παραπέµπει την υπόθεση στο ιοικητικό Πρωτοδικείο. - Η αµφισβήτηση των ατοµικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά φόρους, τέλη, δικαιώµατα ή εισφορές υπέρ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δηµιουργούν διοικητικές διαφορές ουσίας, για την εκδίκαση των οποίων αρµόδια είναι τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, ενώπιον των οποίων εισάγονται µε την άσκηση της κατά τον Κ, προσφυγής ουσίας. Κ : 1, 2, 6, 7, 63, 284, Νόµοι: 1406/1983, άρθ. 1, 2, Νόµοι: 3463/2006, άρθ. 152, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Εικονικές συναλλαγές Αριθµός απόφασης: 465 Έτος: Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εικονικές συναλλαγές. Συµπληρωµατικό φύλλο ελέγχου. - Φύλλο ελέγχου και αν κατέστη οριστικό κατόπιν διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς, όπως είναι η επερχόµενη βάσει των προαναφερόµενων διατάξεων του

4 άρθρου 14 του Ν. 2198/1994 και της υπ αριθµ /31 84/0009Α/ΠΟΛ 1099/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συµπληρωµατικού φύλλου, αν από συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία περιήλθαν εκ των υστέρων στον Προϊστάµενο της.ο.υ. και τα οποία ο τελευταίος δεν είχε υπόψη του κατά την έκδοση του αρχικού φύλλου ελέγχου, εξακριβώνεται ότι το εισόδηµα του υπόχρεου είναι ανώτερο από αυτό που περιλήφθηκε στο αρχικό φύλλο ελέγχου. Τέτοια συµπληρωµατικά στοιχεία δεν αποκλείεται να είναι επίσηµα ή ανεπίσηµα βιβλία και στοιχεία που τηρούν τρίτες επιχειρήσεις ή και άλλα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η εικονικότητα των τιµολογίων που έλαβε ο φορολογούµενος (η οποία µάλιστα, όπως προβλέπεται από την προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 4 περ. η της πιο πάνω απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών έχει ως συνέπεια την εξαίρεση της σχετικής υπόθεσης από τη ρύθµιση περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων) και ως εκ τούτου η απόκρυψη απ αυτόν εισοδήµατος. - Κατά το άρθρο 35 του ίδιου πιο πάνω Ν /τος για τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους των εµπορικών επιχειρήσεων, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών, µεταξύ άλλων, και τα γενικά έξοδα διαχείρισης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης των παραγωγικών δαπανών των επιχειρήσεων από τα ακαθάριστα έσοδα τους, η φορολογική αρχή µπορεί να αρνηθεί την έκπτωση ορισµένης δαπάνης που εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης ως παραγωγική, εφόσον διαθέτει συγκεκριµένα στοιχεία, από τα οποία συνάγεται ότι η δαπάνη αυτή είναι εικονική, δηλαδή ότι δεν πραγµατοποιήθηκε από την επιχείρηση. - Όταν αποδίδεται σε ορισµένον επιτηδευµατία η παράβαση της λήψεως τιµολογίου εικονικού, υπό την έννοια είτε ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή, στην οποία αυτό αναφέρεται, είτε ότι έχει µεν πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή, όχι, όµως, όπως εµφανίζεται, µε το φερόµενο ως εκδότη του τιµολογίου, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ αρχήν, µε την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας (ΣτΕ 3162, 549/2006, 511/2005). ΚΒΣ: 36, Ν : 3323/1955, άρθ. 33α, 67, 73, Νόµοι: 814/1978, άρθ. 9, Νόµοι: 1591/1986, άρθ. 31, Νόµοι: 1828/1989, άρθ. 18, Νόµοι: 2065/1992, άρθ. 13, Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 68, ηµοσίευση: INLAW 2008 Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 3489 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Απόσυρση αυτοκινήτων. όλος. - Για την επιβολή της προβλεπόµενης κυρώσεως του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία. Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ.). [4]

5 - Με την κρινόµενη αίτηση το ηµόσιο ισχυρίζεται ότι κατ εσφαλµένη ερµηνεία και πληµµελή εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 1921/1921 το δικαστήριο της ουσίας έκρινε ότι δε συντρέχει το στοιχείο του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου. Ειδικότερα, προβάλλει ότι το δικαίωµα αγοράς καινουργούς αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, σε αντικατάσταση άλλου µεταχειρισµένου αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας αναγνωρίζεται µόνο στον κύριο του προς απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας, και συνεπώς, η διαµεσολάβηση του αναιρεσιβλήτου στο «κύκλωµα» διακίνησης πιστοποιητικών αποσύρσεων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία εκ των υστέρων αποδείχθηκαν πλαστά, προς το σκοπό προώθησης της πώλησης αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στοιχειοθετεί το υποκειµενικό στοιχείο του δόλου στο πρόσωπό του, ενόψει του ότι ο ίδιος, µολονότι γνώριζε ότι ενδέχεται η συγκεκριµένη απόσυρση να γίνει µε µη νόµιµη διαδικασία, και λαµβανοµένου υπόψη, ιδίως, ότι προµηθεύτηκε τους τίτλους απόσυρσης από τον ΧΧΧ (ήδη κατά το χρόνο εκδικάσεως της προσφυγής κρατούµενο στη φυλακή), αποδέχθηκε το αποτέλεσµα ενεργώντας µε ενδεχόµενο δόλο, δηλαδή, παρέλαβε και χρησιµοποίησε δικαιολογητικά απόσυρσης, χωρίς να ελέγξει, ως όφειλε, την ύπαρξη, τουλάχιστον, του προς απόσυρση αυτοκινήτου, αποδεχόµενος και ως ενδεχόµενο, ως δηλαδή συνέπεια, τη µη γνησιότητα των εγγράφων αυτών. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος, διότι το γεγονός και µόνο της χρησιµοποίησης πλαστών πιστοποιητικών αποσύρσεων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, στην πλαστογράφηση, όµως, των οποίων ο ίδιος δεν έχει καθ οιονδήποτε τρόπο συµµετάσχει και των οποίων την πλαστότητα σε κάθε περίπτωση αγνοεί, δεν αρκεί για την συναγωγή σχετικού συµπεράσµατος περί υπάρξεως (άµεσου) δόλου στο πρόσωπο αυτού, ενώ, εξ άλλου, κατά το µέρος που µε το λόγο αυτόν αναιρέσεως αµφισβητείται εµµέσως η ουσιαστική κρίση του δικάσαντος ιοικητικού Εφετείου περί του ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυπτε συµµετοχή του αναιρεσιβλήτου στην πλαστογράφηση των επίµαχων εγγράφων ή γνώση εκ µέρους του της πλαστότητάς τους, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. - Το ηµόσιο προβάλλει ότι συντρέχει (άµεσος) δόλος στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου, διότι αυτός ακολούθησε µεθοδεύσεις οι οποίες αντέκειντο στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι το πιστοποιητικό αποσύρσεως αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας χορηγείται στον ίδιο τον κύριο του αποσυρόµενου αυτοκινήτου, ο οποίος και µόνον µπορεί να το χρησιµοποιήσει για τον τελωνισµό αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος ήταν οπωσδήποτε, ως εκ της ιδιότητάς του γνώστης της διαδικασίας αυτής, δεν υπεδείκνυε, ούτε διέθετε στους πελάτες του παλαιά αυτοκίνητα προς απόσυρση, ούτε και ο ίδιος απέσυρε τέτοια αυτοκίνητα, ώστε να διαθέτει τα απαραίτητα για τον τελωνισµό των καινουργών αυτοκινήτων δικαιολογητικά αποσύρσεως των παλαιών αυτοκινήτων, αλλά, µέσω αγγελίας στον ηµερήσιο τύπο, αναλάµβανε έναντι αµοιβής να προµηθεύσει υποψήφιους αγοραστές καινουργών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκινήτων δικαιολογητικά αποσύρσεως παλαιών αυτοκινήτων, τα οποία εξασφάλιζε από τρίτο πρόσωπο (τον ΧΧΧ), το οποίο ο ίδιος είχε επιλέξει. Όπως, όµως, προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η παράβαση που αποδόθηκε µε την καταλογιστική πράξη στον αναιρεσίβλητο δε συνίστατο στην κατ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991 προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή την κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε [5]

6 τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα. Συνεπώς, αβασίµως προβάλλεται ότι συντρέχει εξ αυτού και µόνου του λόγου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου το υποκειµενικό στοιχείο του (άµεσου) δόλου (ΣτΕ , /2007, 995, /2006). - Το ηµόσιο προβάλλει ότι στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου συντρέχει, σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενος δόλος στην διάπραξη της λαθρεµπορίας που του αποδόθηκε, δεδοµένου ότι συνεργαζόταν µε τον φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, από τον οποίο προµηθεύτηκε τα επίµαχα πιστοποιητικά απόσυρσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος αποκόµιζε οικονοµικό όφελος από την πώληση των αυτοκινήτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας, και συνεπώς, αυτός, αν δεν επιδίωξε, αποδέχθηκε, πάντως, ως βεβαία ή ως πιθανότατη την τέλεση της λαθρεµπορικής παράβασης, λόγω της αποδοχής των πλαστών πιστοποιητικών απόσυρσης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβασίµως προβαλλόµενος, διότι, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 5, για την στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος του υπαιτίου, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος αυτού. ΤελΚωδ: 89, 97, 100, ηµοσίευση: INLAW 2007 Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 1139 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Απόσυρση αυτοκινήτων. όλος. - Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ.). Εξάλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί υπάρξεως ή µη δόλου ελέγχεται από τον αναιρετικό δικαστή από την πλευρά του κατά πόσον τα γενόµενα δεκτά και µη δυνάµενα να αµφισβητηθούν κατ αναίρεση πραγµατικά περιστατικά αιτιολογούν λογικώς τη συναγωγή του σχετικού συµπεράσµατος (ΣτΕ 4977/1996 7µ.). - Όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η παράβαση που αποδόθηκε µε την καταλογιστική πράξη στον αναιρεσίβλητο συνίστατο στο ότι κατά την µεσολάβησή του στην αγορά πιστοποιητικών απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας, για λογαριασµό της εταιρείας της οποίας ήταν νόµιµος εκπρόσωπος, δεν επέδειξε αυξηµένη και ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια στις συναλλαγές του, σε σχέση µε την επιβαλλοµένη για τον µέσο άνθρωπο, ώστε να αποκλείσει ενδεχόµενες ατασθαλίες στην διαδικασία της απόσυρσης. Συνεπώς, δοθέντος ότι δεν αποδόθηκε στον αναιρεσίβλητο ως παράβαση η κατ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991 προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή η κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα, αβασίµως προβάλλεται ότι συντρέχει εξ αυτού και µόνου του λόγου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου το υποκειµενικό στοιχείο του (άµεσου) δόλου (ΣτΕ /2007). [6]

7 - Το ηµόσιο προβάλλει ότι στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου συντρέχει, σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενος δόλος στην διάπραξη της λαθρεµπορίας που του αποδόθηκε, δεδοµένου ότι συνεργαζόταν µε τον φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, από τον οποίο προµηθεύτηκε τα επίµαχα πιστοποιητικά απόσυρσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος ήταν εκείνος ο οποίος αποκόµιζε κυρίως οικονοµικό όφελος από την πώληση των αυτοκινήτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας, και συνεπώς, αυτός, αν δεν επιδίωξε, αποδέχθηκε, πάντως, ως βεβαία ή ως πιθανότατη την τέλεση της λαθρεµπορικής παράβασης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβασίµως προβαλλόµενος, διότι, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 5, για την στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος του υπαιτίου, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος αυτού. ΤελΚωδ: 89, 100, Νόµοι: 1921/1991, άρθ. 20, ηµοσίευση: INLAW 2008 Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 1838 Έτος: Λαθρεµπορία. Αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. όλος. - Για την επιβολή της προβλεπόµενης κυρώσεως του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία (ΣΕ 567/2006, 17/2005 κ.α.). Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ.). - Το ηµόσιο προβάλλει ότι συντρέχει (άµεσος) δόλος στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου, διότι αυτός ακολούθησε µεθοδεύσεις οι οποίες αντέκειντο στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι το πιστοποιητικό αποσύρσεως αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας χορηγείται στον ίδιο τον κύριο του αποσυρόµενου αυτοκινήτου, ο οποίος και µόνον µπορεί να το χρησιµοποιήσει για τον τελωνισµό αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος ήταν οπωσδήποτε, ως εκ της θέσεώς του, γνώστης της διαδικασίας αυτής, δεν υπεδείκνυε, ούτε διέθετε στους πελάτες του παλαιά αυτοκίνητα προς απόσυρση, ούτε και ο ίδιος απέσυρε τέτοια αυτοκίνητα, ώστε να διαθέτει τα απαραίτητα για τον τελωνισµό των καινουργών αυτοκινήτων δικαιολογητικά αποσύρσεως των παλαιών αυτοκινήτων προµηθευόταν, αντιθέτως, δικαιολογητικά αποσύρσεως παλαιών αυτοκινήτων, έναντι αµοιβής, από τρίτο πρόσωπο, το οποίο ο ίδιος επέλεξε (ιδιώτη-συνεργάτη του), όντας εκ των προτέρων (ήδη κατά τον χρόνο κατάρτισης της συµφωνίας µε τον υποψήφιο αγοραστή του αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) βέβαιος ότι θα εξασφάλιζε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, και µάλιστα, σε συγκεκριµένο χρόνο (κατά τον τελωνισµό του νέου αυτοκινήτου). Όπως, όµως, προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η παράβαση που αποδόθηκε µε την καταλογιστική πράξη στον αναιρεσίβλητο δε συνίστατο στην κατ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991 προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως [7]

8 αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή την κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα. Συνεπώς, αβασίµως προβάλλεται ότι συντρέχει εξ αυτού και µόνου του λόγου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου το υποκειµενικό στοιχείο του (άµεσου) δόλου (ΣτΕ , /2007, 995, /2006). - Tο ηµόσιο προβάλλει ότι στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου συντρέχει, σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενος δόλος στην διάπραξη της λαθρεµπορίας που του αποδόθηκε, δεδοµένου ότι συνεργαζόταν µε τον φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, από τον οποίο προµηθεύτηκε τα επίµαχα πιστοποιητικά απόσυρσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος ήταν εκείνος ο οποίος αποκόµιζε κυρίως οικονοµικό όφελος από την πώληση των αυτοκινήτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας, και συνεπώς, αυτός, αν δεν επιδίωξε, αποδέχθηκε, πάντως, ως βεβαία ή ως πιθανότατη την τέλεση της λαθρεµπορικής παράβασης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβασίµως προβαλλόµενος, διότι, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 5, για την στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος του υπαιτίου, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος αυτού (ΣτΕ /2008, 3489, 3570, , /2007, 995, /2006). ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 1839 Έτος: Λαθρεµπορία. Αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Πολλαπλά τέλη. όλος. - Με την κρινόµενη αίτηση το αναιρεσείον ηµόσιο ισχυρίζεται ότι κατ εσφαλµένη ερµηνεία και πληµµελή εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 1921/1921 το δικαστήριο της ουσίας έκρινε ότι δε συντρέχει το στοιχείο του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου, ως νοµίµου εκπροσώπου και εκφραστή της βουλήσεως της αναιρεσίβλητης εταιρίας. Ειδικότερα, προβάλλει ότι το δικαίωµα αγοράς καινουργούς αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, σε αντικατάσταση άλλου µεταχειρισµένου αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας αναγνωρίζεται µόνο στον κύριο του προς απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας, και συνεπώς, η εµπλοκή του αναιρεσιβλήτου υπό την ανωτέρω ιδιότητά του στο «κύκλωµα» διακίνησης πιστοποιητικών αποσύρσεων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία εκ των υστέρων αποδείχθηκαν πλαστά, προς το σκοπό προώθησης της πώλησης εκ µέρους της αναιρεσίβλητης εταιρίας αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στοιχειοθετεί το υποκειµενικό στοιχείο του δόλου στο πρόσωπό του, ενόψει του ότι ο ίδιος, µολονότι γνώριζε ότι ενδέχεται η συγκεκριµένη απόσυρση να γίνει µε µη νόµιµη διαδικασία, και λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως, των περιστάσεων υπό τις οποίες γινόταν η προµήθεια των τίτλων απόσυρσης, αποδέχθηκε το αποτέλεσµα ενεργώντας µε ενδεχόµενο δόλο. ηλαδή, παρέλαβε και χρησιµοποίησε δικαιολογητικά απόσυρσης, χωρίς να ελέγξει, ως όφειλε, την ύπαρξη, τουλάχιστον, του προς απόσυρση αυτοκινήτου, αποδεχόµενος και ως ενδεχόµενο, ως δηλαδή συνέπεια, τη µη γνησιότητα των εγγράφων αυτών. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί [8]

9 ως αβάσιµος, διότι το γεγονός και µόνο της χρησιµοποίησης από έµπορο αυτοκινήτων πλαστών πιστοποιητικών αποσύρσεων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, στην πλαστογράφηση, όµως, των οποίων ο ίδιος δεν έχει καθ οιονδήποτε τρόπο συµµετάσχει και των οποίων την πλαστότητα σε κάθε περίπτωση αγνοεί, δεν αρκεί για την συναγωγή σχετικού συµπεράσµατος περί υπάρξεως (άµεσου) δόλου στο πρόσωπο αυτού, ενώ, εξ άλλου, κατά το µέρος που µε το λόγο αυτόν αναιρέσεως αµφισβητείται εµµέσως η ουσιαστική κρίση του δικάσαντος ιοικητικού Εφετείου περί του ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυπτε συµµετοχή του αναιρεσιβλήτου στην πλαστογράφηση των επίµαχων εγγράφων ή γνώση εκ µέρους του της πλαστότητάς τους, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. - Το ηµόσιο προβάλλει ότι συντρέχει (άµεσος) δόλος στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου, διότι αυτός ακολούθησε µεθοδεύσεις οι οποίες αντέκειντο στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι το πιστοποιητικό αποσύρσεως αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας χορηγείται στον ίδιο τον κύριο του αποσυρόµενου αυτοκινήτου, ο οποίος και µόνον µπορεί να το χρησιµοποιήσει για τον τελωνισµό αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος ήταν οπωσδήποτε, ως εκ της θέσεώς του, γνώστης της διαδικασίας αυτής, δεν υπεδείκνυε, ούτε διέθετε στους πελάτες του παλαιά αυτοκίνητα προς απόσυρση, ούτε και ο ίδιος απέσυρε τέτοια αυτοκίνητα, ώστε να διαθέτει τα απαραίτητα για τον τελωνισµό των καινουργών αυτοκινήτων δικαιολογητικά αποσύρσεως των παλαιών αυτοκινήτων, προµηθευόταν, αντιθέτως, δικαιολογητικά αποσύρσεως παλαιών αυτοκινήτων, έναντι αµοιβής, από τρίτο πρόσωπο, το οποίο ο ίδιος επέλεξε (ιδιώτη-συνεργάτη του), όντας εκ των προτέρων (ήδη κατά τον χρόνο κατάρτισης της συµφωνίας µε τον υποψήφιο αγοραστή του αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) βέβαιος ότι θα εξασφάλιζε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, και µάλιστα, σε συγκεκριµένο χρόνο (κατά τον τελωνισµό του νέου αυτοκινήτου). Όπως, όµως, προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η παράβαση που αποδόθηκε µε την καταλογιστική πράξη στον αναιρεσίβλητο δε συνίστατο στην κατ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991 προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή την κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα. Συνεπώς, αβασίµως προβάλλεται ότι συντρέχει εξ αυτού και µόνου του λόγου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου το υποκειµενικό στοιχείο του (άµεσου) δόλου (ΣτΕ , /2007, 995, /2006). - Το ηµόσιο προβάλλει ότι στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου συντρέχει, σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενος δόλος στην διάπραξη της λαθρεµπορίας που του αποδόθηκε, δεδοµένου ότι συνεργαζόταν µε τον φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, από τον οποίο προµηθεύτηκε τα επίµαχα πιστοποιητικά απόσυρσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος ήταν εκείνος ο οποίος αποκόµιζε κυρίως οικονοµικό όφελος από την πώληση των αυτοκινήτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας, και συνεπώς, αυτός, αν δεν επιδίωξε, αποδέχθηκε, πάντως, ως βεβαία ή ως πιθανότατη την τέλεση της λαθρεµπορικής παράβασης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβασίµως προβαλλόµενος, διότι, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 6, για την στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος του υπαιτίου, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος αυτού (ΣτΕ /2008, 3849, 3570, , /2007, 995, /2006). [9]

10 ΤελΚωδ: 89, 97, 100, ηµοσίευση: INLAW 2008 Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 2067 Έτος: Φορολογία πετρελαιοϊδών. Λαθρεµπορία. Πολλαπλό τέλος. Σχέση ποινικής και διοικητικής δίκης. Τεκµήριο αθωότητας. ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Κ : 5, Νόµοι: 1165/1918, 89, Νόµοι: 2081/1939, άρθ. 1, ΑΝ: 1514/1950, άρθ. 3, ΑΝ: 1591/1950, Νόµοι: 2096/1952, άρθ. 8, Νόµοι: 2127/1993, άρθ. 1, 2, 4, 11, 61, 65, 67, Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 65 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Νοµικά πρόσωπα. - Αποκλείεται, κατά νόµο και, ειδικότερα η επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεµπορία σε νοµικό πρόσωπο, το οποίο, σε περίπτωση που ο εκπρόσωπός του διέπραξε λαθρεµπορία, µόνον αλληλέγγυο αστική ευθύνη κατά τους όρους των άρθρων του Τελωνειακού Κώδικα µπορεί να έχει (ΣτΕ 671/2010 Ολοµ., 230/1931). ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 594 Έτος: Λαθρεµπορία. ιασάφηση πλοίου. Πολλαπλά τέλη. - Κατά την έννοια των άρθρων 89 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του ΑΝ 1514/1950 [Α' 240] που κυρώθηκε µε το Ν. 1591/1950 [Α' 295)], 97 παρ. 3 (η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ΑΝ 1514/1950 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 495/1976 [Α' 337]) και 100 παρ. 1 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ΑΝ 2081/1939 [Α' 495]) του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918, Α' 73), λαθρεµπορία είναι η αποφυγή ή απόπειρα αποφυγής της καταβολής των οφειλοµένων στο ηµόσιο δασµών, τελών και λοιπών δικαιωµάτων, που εισπράττονται στα Τελωνεία, είτε αυτή διαπράττεται µε την εισαγωγή, εξαγωγή, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο θέση σε ανάλωση [10]

11 αγαθών που υπόκεινται σε τέτοιες επιβαρύνσεις χωρίς άδεια της αρµόδιας τελωνειακής αρχής ή σε άλλο τόπο ή χρόνο από τον ορισµένο από αυτήν (αρθ. 100 παρ. 1 περ. α), είτε αυτή επέρχεται ως συνέπεια οποιουδήποτε τεχνάσµατος που οδηγεί στην µη καταβολή τους, έστω και αν τα οφειλόµενα εισπράχθηκαν σε άλλο τόπο και χρόνο από τον οριζόµενο (αρθ. 100 παρ. 1 περ. β). Λαθρεµπορία επίσης συνιστά και η εν γνώσει των ανωτέρω αγορά, πώληση και κατοχή λαθρεµπορευµάτων (αρθ. 100 παρ. 2, περ. θ, η οποία προσετέθη µε το άρθρο 8 του Ν. 2096/1952 [Α 113]). Η παράβαση αυτή, όταν τελείται µε άµεσο δόλο (δηλαδή όταν ο δράστης γνωρίζει και αποδέχεται το παράνοµο αποτέλεσµα) τιµωρείται, έστω και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αξιόποινης λαθρεµπορίας (δηλαδή έστω και αν η παράβαση δεν τελείται µε σκοπό περιουσιακής βλάβης του δηµοσίου), µε πολλαπλό τέλος (από το διπλάσιο µέχρι το δεκαπλάσιο των δασµών, φόρων, τελών και δικαιωµάτων που επιβαρύνουν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας), το οποίο επιβάλλεται σε όλους τούς συνυπαιτίους, κατ' επιµερισµόν, αναλόγως της συµµετοχής τους, και αλληλεγγύως. Εξ άλλου, στις παραγράφους 1 και 2 του άθρου 31 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 1808/1988) του αυτού Κώδικα ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι 1. Η τελωνειακή αρχή, πριν από την έκδοση της αδείας παραλαβής και ύστερα από γραπτή αίτηση του διασαφιστή, µπορεί να εγκρίνει: α) [...] β) Την καταστροφή των εµπορευµάτων, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 36. [...] 2. Η εγκατάλειψη υπέρ του ηµοσίου ή η καταστροφή των εµπορευµάτων υπό τον έλεγχο της τελωνειακής αρχής απαλλάσσει το διασαφιστή από την υποχρέωση να πληρώσει δασµούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 36 ορίζεται ότι 3. Εάν εµπορεύµατα, ων εζητήθη η παραλαβή ή οιαδήποτε άλλη διάθεσις υπέστησαν βλάβην, ης ένεκεν απώλεσαν πάσαν αξίαν κατά την κρίσιν του παραλήπτου, καταστρέφονται τη αιτήσει αυτού, παρουσία επιτροπής αποτελουµένης εκ του Τελωνείου και του ελεγκτού, συντασσοµένου περί τούτου πρωτοκόλλου. Μη υπάρχοντος ελεγκτού αναπληρούται ούτος υπό του Ειρηνοδίκου. 4. Εάν εµπορεύµατα ευρισκόµενα εν τελωνειακαίς αποθήκαις ή εν αποταµιεύσει υποστώσιν σήψιν ή αλλοίωσιν απειλούσαν κατά την γνώµην του αστυνοµικού ή υγειονοµικού ιατρού ή εν ελλλείψει τοιούτου, αλλου επιστήµονος ιατρού, την δηµοσίαν υγείαν, η τελωνειακή Αρχή κοινοποιεί την ιατρικήν γνωµοδότησιν εις τον κύριον των εµπορευµάτων και καλεί αυτόν να παραστή κατά την καταστροφήν, ήτις ενεργείται κατά την διάταξιν της προηγουµένης παραγράφου. Ο κύριος των εµπορευµάτων δικαιούται να ζητήση εντός 24 ωρών από της προς αυτόν κοινοποιήσεως αναθεώρησιν της ιατρικής γνωµοδοτήσεως, ενεργουµένην εντός δύο ηµερών παρά του γνωµοδοτήσαντος ιατρού και ετέρου τοιούτου, προτεινοµένου υπό του κυρίου των εµπορευµάτων. Εν διαφωνία, αποφαίνεται αµετακλήτως τρίτος επιδιαιτητής επιστήµων ιατρός διοριζόµενος παρά του Ειρηνοδίκου και στις παραγράφους 1-3, 6 και 10 του άρθρου 37 ορίζεται ότι 1. Προς µεταφόρτωσιν εµπορευµάτων αποστελλοµένων εις λιµένα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής είτε αµέσως από πλοίου εις πλοίον, είτε εκ των προσωρινών αποθηκών του Τελωνείου, κατατίθεται εις το τελωνείον διασάφησις, εάν εν τω κατατεθέντι δηλωτικώ δεν δηλώται ρητώς ότι τα εµπορεύµατα είναι προωρισµένα να διαµετακοµισθώσιν. 2. ια της διασαφήσεως, διεποµένης κατ` αναλογίαν υπό των διατάξεων του άρθρου 25, παρέχεται εγγύησις περί αποβιβάσεως των δια το εσωτερικόν προωρισµένων εµπορευµάτων εις λιµένα του εσωτερικού, ευθύνονται δε αλληλεγγύως ο αποστελεύς και ο εγγυητής δια πάσαν εις τον τόπον της παραλαβής του εµπορεύµατος προκύπτουσαν διαφοράν. 3. Η τελωνειακή αρχή επιτρέπει δυνάµει εγγράφου αδείας, την µεταφόρτωσιν των εµπορευµάτων αφού προβή εις την εξέτασιν αυτών. Της εξετάσεως απαλλάσσονται τα εις λιµένας ένθα εδρεύει Τελωνείον Α` ή Β τάξεως, [11]

12 αποστελλόµενα εµπορεύµατα, αφού ταύτα σφραγισθώσιν και περιδεθώσιν υπό της τελωνειακής αρχής, ως και τα εις το εξωτερικόν αποστελλόµενα. 4. [...] 6. Η εκτέλεσις της µεταφορτώσεως βεβαιούται παρά της τελωνειακής αρχής, προσαρτάται δε εις την διασάφησιν ή αίτησιν ή φορτωτικήν, υπογεγραµµένην υπό του πλοιάρχου ή του πράκτορος και του επιτετραµµένου την είσπραξιν των δηµοσίων φόρων. 7. [...] 10. Εντός µηνός από της αποβιβάσεως των αποστελλοµένων εις το εσωτερικόν εµπορευµάτων, το τελωνείον του τόπου της αποβιβάσεως αποστέλλει αντίγραφον του περιελθόντος αυτώ αποσπασµάτος δηλωτικού εις την εκδούσαν τούτο τελωνειακήν Αρχήν, µετ` αντιγράφου της κατατεθείσης διασαφήσεως ή άλλου δικαιολογητικού εγγράφου της περαιτέρω τύχης των εµπορευµάτων. Τα τελωνεία Α και Β τάξεως αποστέλλουσιν εντός δύο µηνών αντίγραφον µόνον του αποσπάσµατος. ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 1181 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Εικονική µετοικεσία. όλος. - εν απαιτείται να διατυπώνεται αιτιολογηµένα κατά τρόπο ειδικό η κρίση του διοικητικού δικαστηρίου περί της συνδροµής του στοιχείου του δόλου, εφ όσον από τα περιστατικά και λοιπά στοιχεία που συντρέχουν στη συγκεκριµένη περίπτωση, προκύπτει, κατά τρόπο ανεπίδεκτο εύλογης αµφισβητήσεως, ότι συντρέχει και το υποκειµενικό τούτο στοιχείο της τελωνειακής παραβάσεως της λαθρεµπορίας, ότι δηλαδή ο δόλος ενυπάρχει στα βεβαιούµενα από την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου πραγµατικά περιστατικά και τις εν γένει συνθήκες που έλαβαν χώρα κατά την τέλεση της τελωνειακής παραβάσεως (ΣτΕ 990/2004 Ολοµ., 3464, 1428/2005, 3627/2006). ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Νόµοι: 1839/1989, άρθ. 11, Νόµοι: 1882/1990, Νόµοι: 2443/1996, άρθ. 13, Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 1560 Έτος: Λαθρεµπορία. Ατελής εισαγωγή αυτοκινήτου. όλος. Για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος, αλλά απαιτείται η συνδροµή άµεσου δόλου. Πολλαπλά τέλη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Όπως, προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη, δεν αποδόθηκε στον αναιρεσείοντα προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή η κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες [12]

13 δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα. Συνεπώς, η κρίση του διοικητικού εφετείου περί της συνδροµής στο πρόσωπό του του στοιχείου του δόλου κατά το µέρος που στηρίζεται στην παράβαση εκ µέρους του αναιρεσείοντος των ανωτέρω διατάξεων περί της διαδικασίας απόσυρσης αυτοκινήτου είναι πληµµελώς αιτιολογηµένη (ΣτΕ 1140/2008, πρβλ. 3222, 2685, 1140, 94/2008, κ.α.) ΤελΚωδ: 89, 100, Νόµοι: 1599/1986, άρθ. 8, ηµοσίευση: INLAW 2010 Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 1561 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. όλος. Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος. Απόσυρση αυτοκινήτου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Το διοικητικό εφετείο αιτιολογεί την κρίση του περί συνδροµής του στοιχείου του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος, αναφερόµενο µόνο στο γεγονός ότι αυτός χρησιµοποίησε τα πλαστά πιστοποιητικά, ενώ περαιτέρω κατά το µέρος που δέχεται ότι εν προκειµένω προκύπτει, και µάλιστα κατά τρόπο ανεπίδεκτο εύλογης αµφισβητήσεως, ότι συνέτρεχε το στοιχείο του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος στηριζόµενο στη γενικόλογη διαπίστωσή ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν αποδεικνύεται ότι τα πλαστά δικαιολογητικά απόσυρσης προσκοµίσθηκαν στη συγκεκριµένη περίπτωση στον αναιρεσείοντα από τον ΧΧΧ, η κρίση του είναι και ανεπαρκώς αιτιολογηµένη, διότι έρχεται σε αντίφαση, χωρίς κάποια ειδικότερη αιτιολογία, µε τα προκύψαντα κατά τη διοικητική διαδικασία που προηγήθηκε της εκδόσεως της καταλογιστικής πράξης πραγµατικά περιστατικά, σύµφωνα µε τα οποία η τελωνειακή αρχή, δεχόµενη τους σχετικούς ισχυρισµούς του ήδη αναιρεσείοντος περί του ότι ο ΧΧΧ του προµήθευε τους τίτλους απόσυρσης, θεώρησε τον τελευταίο συνυπαίτιο. ΤελΚωδ: 89, 100, ηµοσίευση: INLAW 2010 Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 844 Έτος: Λαθρεµπορία. Άµεσος δόλος. Πολλαπλά τέλη. Εικονική απόσυρση αυτοκινήτου. - Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων 89 παρ. 2 και 100 παρ. 1 του Τελωνειακού Κώδικα, λαθρεµπορία συνιστά κάθε τέχνασµα που επινοείται µε σκοπό την εισαγωγή από την αλλοδαπή ή εξαγωγή από τη χώρα ειδών υποκειµένων σε δασµούς, φόρους και λοιπά δικαιώµατα, χωρίς να καταβληθούν προς το ηµόσιο οι εν λόγω, κατά νόµο οφειλόµενοι δασµοί, φόροι κλπ., στη δε περίπτωση της απόπειρας διαφυγής, απαιτείται, αν η απόπειρα τελεσφορούσε, να οδηγούσε στην, συνεπεία διαφυγής της καταβολής, απώλεια από το ηµόσιο των πιο πάνω δασµών, φόρων και λοιπών δικαιωµάτων. Για την επιβολή της προβλεπόµενης από τις ανωτέρω διατάξεις [13]

14 κυρώσεως, δηλαδή του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία. Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ, 3222/2008, κ.α.). Εξάλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί υπάρξεως ή µη δόλου ελέγχεται από τον αναιρετικό δικαστή από την πλευρά του κατά πόσον τα γενόµενα δεκτά και µη δυνάµενα να αµφισβητηθούν κατ αναίρεση πραγµατικά περιστατικά αιτιολογούν λογικώς τη συναγωγή του σχετικού συµπεράσµατος (ΣτΕ 4977/1996 7µ., 3222/2008, κ.α. ). ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Νόµοι: 1165/1918, άρθ. 89, 97, 100, ΑΝ: 1514/1950, άρθ. 3, 4, Νόµοι: 1591/1950, Νόµοι: 2096/1952, άρθ. 8, Νόµοι: 495/1976, άρθ. 23, Νόµοι: 1921/1991, άρθ. 20, Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 947 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Χρόνος επιβολής. Υποχρέωση κληρονόµων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Ο δευτεροβάθµιο δικαστήριο έκρινε, κατ επίκληση των προαναφερθεισών διατάξεων των άρθρων 89 παρ.1 και 2, 100 παρ.1 και 2 και 97 παρ.3 του Τελωνειακού Κώδικα, ότι «η δίκη πρέπει να κηρυχθεί καταργηµένη ως προς όλους τους διαδίκους. Και τούτο διότι, λόγω του προσωπικού χαρακτήρα της έννοµης σχέσης που δηµιουργήθηκε από την επιβολή του επίµαχου πολλαπλού τέλους, δεν τίθεται ζήτηµα διακοπής της δίκης και συνέχισης αυτής από τους (όποιους) κληρονόµους του αποβιώσαντος ΧΧΧ, ούτε διεξαγωγής αυτής από την εκκαλούσα ανώνυµη εταιρεία, αφού λόγω του θανάτου του ΧΧΧ και της εντεύθεν απόσβεσης της παραπάνω χρηµατικής κύρωσης εξέλιπε το αντικείµενο της παρούσας εκκρεµούς δίκης». Ενόψει, όµως, των προεκτεθέντων, η κρίση αυτή, καθ ό µέρος ήγαγε σε κατάργηση της δίκης, είναι εσφαλµένη, διότι τα επίµαχα τέλη, µε την ως άνω καταλογιστική πράξη είχαν ήδη επιβληθεί στον ΧΧΧ πριν από το θάνατό του, ήτοι τα τέλη αυτά, κατά το χρόνο συζητήσεως της εφέσεως, αποτελούσαν πλέον στοιχείο της κληρονοµιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος υποχρέου, ως προς το οποίο ευθύνονταν πλέον οι κληρονόµοι του, συνεπεία, δε, αυτού δεν συνέτρεχε περίπτωση καταργήσεως της κατ έφεση δίκης, όπως βασίµως προβάλλεται µε την υπό κρίση αίτηση. ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Κ : 140, 141, Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος [14]

15 Αριθµός απόφασης: 914 Έτος: Έννοια λαθρεµπορίας. όλος. Πολλαπλά τέλη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Στην παράγραφο 2 του άρθρου 89 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918, Α 73), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ΑΝ 1514/1950, που κυρώθηκε µε το Ν. 1591/1950 (Α 240), ορίζεται ότι: «Ως τελωνειακαί παραβάσεις χαρακτηρίζονται, επίσης η καθ' οιονδήποτε των εν άρθρω 100 του παρόντος µνηµονευοµένων τρόπων διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της πληρωµής των ανηκόντων τω ηµοσίω τελών και δικαιωµάτων, ως και η µη τήρησις των εν τω αυτώ άρθρω 100 καθοριζοµένων λοιπών διατυπώσεων, επισύρουν δε κατά των υπευθύνων πολλαπλούν τέλος συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόµου και αν έτι ήθελε κριθή αρµοδίως ότι δεν συντρέχουσι τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεµπορίας». Εξ άλλου, κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του αυτού ως άνω Κώδικα, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ΑΝ 1514/1950, όπως ίσχυε µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 23 του Ν. 495/1976 (Α 337), «Κατά των οπωσδήποτε συµµετασχόντων της κατά την παρ. 2 του άρθρου 89 του παρόντος τελωνειακής παραβάσεως και αναλόγως του βαθµού της συµµετοχής εκάστου, ασχέτως της ποινικής διώξεως αυτών, επιβάλλεται, κατά τας διατάξεις των άρθρων 100 και επόµενα του παρόντος, ιδιαιτέρως εις έκαστον και αλληλεγγύως πολλαπλούν τέλος από του διπλού µέχρι του δεκαπλού των βαρυνόντων το αντικείµενον ταύτης δασµών και λοιπών φόρων εν συνόλω διά πάντας τους συνυπαιτίους...». Περαιτέρω, το άρθρο 100 του ίδιου Κώδικα, στη µεν παρ. 1 αυτού, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ΑΝ 2081/1939 (Α 495), ορίζει ότι «Λαθρεµπορία είναι α) η εντός των συνόρων του Κράτους εισαγωγή ή εξ αυτών εξαγωγή εµπορευµάτων, υποκειµένων είτε εις εισαγωγικόν δασµόν, είτε εις εισπραττόµενον εν τοις Τελωνείοις τέλος, φόρον ή δικαίωµα, άνευ γραπτής αδείας της αρµοδίας τελωνειακής αρχής ή εν άλλω παρά τον ωρισµένον παρ' αυτής τόπω ή χρόνω και β) πάσα οιαδήποτε ενέργεια, σκοπούσα να στερήση το ηµόσιον των υπ' αυτού εισπρακτέων δασµών, τελών, φόρων και δικαιωµάτων επί των εισαγοµένων εκ της αλλοδαπής ή εξαγοµένων εµπορευµάτων και αν έτι ταύτα εισεπράχθησαν κατά χρόνον και τρόπον έτερον ή τον υπό του νόµου οριζόµενον», στη δε επόµενη παράγραφο 2, περίπτωση θ, που προστέθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 2096/1952, ορίζει ότι «Ως λαθρεµπορία θεωρείται: α)... θ) Η αγορά, πώλησις και κατοχή εµπορευµάτων εισαχθέντων ή τεθέντων εις την κατανάλωσιν κατά τρόπον συνιστώντα το αδίκηµα της λαθρεµπορίας». Εξ άλλου, στην παράγραφο 8 του πιο πάνω άρθρου 97 του Τελωνειακού Κώδικα, που προσετέθη µε το άρθρο 4 του ΑΝ 1514/1950, ορίζεται ότι «Ουδεµίαν επιρροήν εξασκεί επί των αποφάσεων των ικαστηρίων η αθωωτική ή καταλογιστική απόφασις των ιοικητικών ικαστηρίων και Επιτροπών, ουδέ, τ' ανάπαλιν». - Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων 89 παρ. 2 και 100 παρ. 1 του Τελωνειακού Κώδικα, λαθρεµπορία συνιστά κάθε τέχνασµα που επινοείται µε σκοπό την εισαγωγή από την αλλοδαπή ή εξαγωγή από τη χώρα ειδών υποκειµένων σε δασµούς, φόρους και λοιπά δικαιώµατα, χωρίς να καταβληθούν προς το ηµόσιο οι εν λόγω, κατά νόµο οφειλόµενοι δασµοί, φόροι κλπ., στη δε περίπτωση της απόπειρας διαφυγής, απαιτείται, αν η απόπειρα τελεσφορούσε, να οδηγούσε στην, συνεπεία διαφυγής της καταβολής, απώλεια από το ηµόσιο των πιο πάνω δασµών, φόρων και λοιπών δικαιωµάτων. Για την επιβολή της προβλεπόµενης από τις ανωτέρω διατάξεις κυρώσεως, δηλαδή του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία. Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο [15]

16 ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ, 3222/2008, κ.α.). Εξάλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί υπάρξεως ή µη δόλου ελέγχεται από τον αναιρετικό δικαστή από την πλευρά του κατά πόσον τα γενόµενα δεκτά και µη δυνάµενα να αµφισβητηθούν κατ αναίρεση πραγµατικά περιστατικά αιτιολογούν λογικώς τη συναγωγή του σχετικού συµπεράσµατος (ΣτΕ 4977/1996 7µ., 3222/2008, κ.α.). ΤελΚωδ: 89, 100, Νόµοι: 1921/1991, άρθ. 20, Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων - Γενικά Αριθµός απόφασης: 838 Έτος: Σύµβαση µεταξύ της Ελλάδας και της ηµοκρατίας της Αυστρίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». Αυστριακή κοινοπραξία. - Αυστριακή επιχείρηση δεν αποκτά µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα εκ µόνης της συµµετοχής της σε «όµιλο επιχειρήσεων» (...) ο οποίος αναπτύσσει επιχειρηµατική δραστηριότητα (όπως είναι η µελέτη και κατασκευή τεχνικού έργου) στην Ελλάδα, εκτός αν και η ίδια διεξάγει, στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, εργασίες µέσω εγκαταστάσεως στην Ελλάδα, που πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί αυτοτελώς ως «µόνιµη εγκατάσταση» κατά την έννοια του άρθρου 5 της Σύµβασης. εν ασκεί δε επιρροή, από την άποψη αυτή, ούτε το αν ο όµιλος έχει συγκροτηθεί ως κοινοπραξία κατά το Ελληνικό δίκαιο ή µη, ούτε το αν στον όµιλο περιλαµβάνονται και Ελληνικές επιχειρήσεις, ούτε αν η δραστηριότητα την οποία από κοινού ο όµιλος έχει αναλάβει συνεπάγεται αναγκαίως διεξαγωγή µέρους των εργασιών µέσω µονίµου εγκαταστάσεως στην Ελλάδα (όπως συµβαίνει στην περίπτωση που η εκτέλεση του τεχνικού έργου συνεπάγεται διατήρηση εργοταξίου για διάστηµα µεγαλύτερο από 12 µήνες), εφ όσον η Αυστριακή εταιρεία ούτε συµµετέχει η ίδια στις εργασίες του εργοταξίου, ούτε διεξάγει αυτοτελώς εργασίες µέσω αυτού, τούτο δε διότι το εργοτάξιο αποτελεί επαγγελµατική εγκατάσταση µόνο των µελών του οµίλου που διεξάγουν εργασίες σε αυτό ή µέσω αυτού (και δη, όπως συνάγεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της Σύµβασης, µόνο για τις εργασίες αυτές, αυτοτελώς εξεταζόµενες). Μειοψήφησε η Σύµβουλος κ. Βασιλική Καλαντζή, η οποία διετύπωσε την άποψη ότι αν οι εργασίες διεξάγονται εις εκτέλεση συµβάσεως, κατά τους όρους της οποίας τα µέλη του οµίλου ευθύνονται από κοινού και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση της παροχής και η παροχή αφορά σε αντικείµενο το οποίο είναι ενιαίο κατά την αντίληψη των συναλλαγών (όπως είναι η εκτέλεση τεχνικού έργου µε το σύστηµα µελέτης - κατασκευής), η ύπαρξη µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα κρίνεται ενιαία για όλα τα µέλη του οµίλου, ως εάν να επρόκειτο για ενιαία επιχείρηση. Είναι δε διαφορετικό ζήτηµα το αν συγκεκριµένη εργασία της Αυστριακής επιχειρήσεως - µέλους του οµίλου εκτελέσθηκε µέσω αυτής της µονίµου εγκαταστάσεως ή αν εκτελέσθηκε προηγουµένως και κεχωρισµένως, απ ευθείας από την έδρα της στο εξωτερικό (πρβλ. ΣτΕ 1932/1992, 410/1994). Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 13, * ΕΕ 2011, σελίδα 847 [16]

17 Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων - Νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού Αριθµός απόφασης: 1110 Έτος: Φορολογία εισοδήµατος κοινωφελών ιδρυµάτων. - Από τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 16 παρ.1, 21 παρ. 3, 24 παρ. 1, 25 παρ. 4 και 109 του Συντάγµατος δεν συνάγεται ότι επί των κοινωφελών ιδρυµάτων που έχουν συσταθεί µε διαθήκη, κωδίκελλο ή δωρεά υπέρ κοινωφελούς σκοπού και ειδικότερα έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της επιστήµης, της έρευνας και της παιδείας, τη µέριµνα της υγείας των πολιτών και τη λήψη ειδικών µέτρων για την περίθαλψη και την προστασία τους, καθώς και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δεν µπορεί να επιβληθεί φορολογική επιβάρυνση εν γένει, ούτε ότι ο λόγω της φορολογίας περιορισµός των οικονοµικών µέσων προς εκπλήρωση των κοινωφελών αυτών σκοπών αντιβαίνει προς τις εν λόγω συνταγµατικές διατάξεις. Συνεπώς, είναι κατά το Σύνταγµα ανεκτός ο περιορισµός των διατιθέµενων προς εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών οικονοµικών µέσων των κοινωφελών ιδρυµάτων (περιλαµβανοµένων των συσταθέντων µε διαθήκη, κωδίκελλο ή δωρεά), που επέρχεται µε την κατά τα ανωτέρω επιβολή φόρου εισοδήµατος, που συνιστά γενικό µέτρο το οποίο επιβαρύνει όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στη χώρα. Εποµένως, η κατάργηση µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 1 περ. 6 του Ν. 2459/1997 της απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος των εισοδηµάτων, µεταξύ άλλων, από την εκµίσθωση οικοδοµών και από µερίσµατα µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών των νοµικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και η φορολόγηση των εισοδηµάτων από εκµίσθωση οικοδοµών µε τον ως άνω µειωµένο συντελεστή (10%), περιορίζοντας απλώς τα εν λόγω εισοδήµατα, δεν είναι αντίθετες προς τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγµατος (ΣΕ 3348/2005 7µ.). Σ: 4, 16, 21, 24, 25, 109, Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 103, Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 23, 101, 105, Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 35, Νόµοι: 2459/1997, άρθ. 1, 13, ηµοσίευση: INLAW 2010 Φορολογία Κληρονοµιών/ ωρεών - Φορολογία Κληρονοµιών Αριθµός απόφασης: 2623 Έτος: Φόρος κληρονιµίας. Έναρξη φορολογικής υποχρέωσης. Αναβολή φορολογίας. - Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατ αρχήν κατά το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου. Κατ εξαίρεση, όταν το δικαίωµα του κληρονόµου ή κληροδόχου κατέστη, συνεπεία αµφισβητήσεώς του επίδικον, για την αναβολή της φορολογίας λόγω επιδικίας του αντικειµένου της κτήσεως απαιτείται να µην έχει ο ζητών την αναβολή κληρονόµος ή κληροδόχος αυτού, την νοµή του αντικειµένου αυτού (ΣτΕ 2807/1994). [17]

18 Νόµοι: 118/1973, άρθ. 6, 7, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας - Προσφυγή κατά πράξης καταλογισµού Αριθµός απόφασης: 1135 Έτος: Ατοµικό φύλλο βεβαιώσεως φόρου ακίνητης περιουσίας. Προσφυγή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Το ατοµικό φύλλο βεβαιώσεως φόρου ακίνητης περιουσίας, εκδιδόµενο κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2190/1993, υπόκειται σε προσφυγή, µόνο εφόσον δι αυτού γίνεται το πρώτον ο προσδιορισµός του συµπληρωµατικού τούτου φόρου. Όπως, όµως, ήδη αναφέρεται στην αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, το ως άνω ατοµικό φύλλο ταµειακής βεβαιώσεως του φόρου εκδόθηκε βάσει των από καταλογιστικών πράξεων. Εποµένως, ο προσδιορισµός του ένδικου φόρου δεν έγινε το πρώτον µε το ως άνω ατοµικό φύλλο ταµειακής βεβαιώσεως, ώστε το τελευταίο να υπόκειται σε προσφυγή. Κατόπιν τούτου, εσφαλµένα το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι το ασκηθέν από τον αναιρεσείοντα ένδικο βοήθηµα κατά του ως άνω ατοµικού φύλλου ταµειακής βεβαιώσεως φόρου έπρεπε να θεωρηθεί ότι έχει το χαρακτήρα προσφυγής. Για το λόγο δε αυτό, αυτεπαγγέλτως ερευνώµενο, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση. Νόµοι: 1249/1982, άρθ , Νόµοι: 2120/1993, άρθ. 4, Φόρος κατανάλωσης - Αυτοκίνητα Αριθµός απόφασης: 1109 Έτος: Ατελής εισαγωγή αυτοκινήτου. Μεταφορά κατοικίας από την αλλοδαπή στην Ελλάδα. Νόµοι: 1591/1986, άρθ. 52, Νόµοι: 1839/1989, άρθ. 11, ηµοσίευση: INLAW 2010 Φόρος κατανάλωσης - Αυτοκίνητα Αριθµός απόφασης: 705 Έτος: Φορολογικές απαλλαγές για την εισαγωγή προσωπικών ειδών δηµοσίων υπαλλήλων, αξιωµατικών κλπ που παραµένουν στο εξωτερικό µε αποστολή για περισσότερα από δύο συνεχή χρόνια. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Μετά την κατάργηση των άρθρων 25 και 26 της υπ αριθµ..245/11/ αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών µε το άρθρο 6 του Ν. 2459/1997, οι Έλληνες [18]

19 δηµόσιοι υπάλληλοι, αξιωµατικοί κλπ που παραµένουν στο εξωτερικό µε αποστολή για περισσότερα από δύο συνεχή χρόνια, εξακολουθούν µεν να τυγχάνουν των αυτών ατελειών, όχι, όµως, δυνάµει των καταργηθεισών διατάξεων των άρθρων 25 και 26 της ως άνω υπουργικής αποφάσεως που παρείχαν τις εν λόγω ατέλειες και σε όσους δεν είχαν µεταφέρει τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, αλλά δυνάµει της διατάξεως του άρθρου 3 της πιο πάνω υπουργικής αποφάσεως, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη αυτή, ήτοι, εφ όσον αποδεικνύεται ότι απέκτησαν συνήθη κατοικία σε άλλη χώρα, γεγονός το οποίο δεν αποκλείεται, για την ταυτότητα του λόγου σε σχέση µε τα γενόµενα δεκτά από το.ε.κ., εκ του ότι διαµένουν στην άλλη χώρα για την εκτέλεση υπηρεσιακής αποστολής µε καθορισµένη διάρκεια. ΥΑ:.264/23/ , Οδηγίες: 83/183/EOK, Νόµοι: 1839/1989, άρθ. 11, Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 37, Νόµοι: 2187/1994, άρθ. 15, Φόρος κατανάλωσης - Αυτοκίνητα Αριθµός απόφασης: 1136 Έτος: Φορολογία κατανάλωσης. Αυτοκίνητα. Μετοίκηση από την αλλοδαπή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Με την κρινόµενη αίτηση προβάλλεται ότι κατ εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 6 της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ καθώς και των άρθρων 1,2 και 3 της Υ. 245/11/ έκρινε το διοικητικό εφετείο ότι ο αναιρεσείων δεν εµπίπτει στις ρυθµίσεις αυτών, αφού δεν µπορούσε να αποκτήσει συνήθη κατοικία στην αλλοδαπή για το λόγο ότι η «συνήθης κατοικία» του παρέµεινε στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του ότι κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, είχε εγκαταστήσει στην Ιταλία και την οικογένειά του, και ότι, συνεπώς, καταλαµβάνεται περαιτέρω και από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 13 του Ν. 2459/1997. Εφ όσον, όµως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτιθέµενα (βλ. σκέψεις 8-10), δηµόσιοι υπάλληλοι, µεταξύ των οποίων και οι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων, όπως ο αναιρεσείων, που διαµένουν µαζί µε τα µέλη της οικογένειάς τους επί 185 τουλάχιστον ηµέρες ανά έτος σε άλλο κράτος µέλος για την εκτέλεση υπηρεσιακής αποστολής µε καθορισµένη διάρκεια στο άλλο αυτό κράτος µέλος, έχουν, κατά τη διάρκεια της αποστολής τους αυτής, τη συνήθη κατοικία τους, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ, στο άλλο αυτό κράτος µέλος, ο αναιρεσείων δεν εκωλύετο, ως εκ της ιδιότητάς του, να αποκτήσει «συνήθη κατοικία» στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του αποστολής στη χώρα αυτή, δυνάµει της διατάξεως του άρθρου 3 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη αυτή, παρά την κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 της εν λόγω υπουργικής απόφασης που παρείχαν τις εν λόγω ατέλειες και σε όσους δεν είχαν µεταφέρει τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό. Συνεπώς, το δικάσαν διοικητικό Εφετείο όφειλε να εξετάσει κατά πόσον, ενόψει των συνθηκών της συγκεκριµένης περίπτωσης, ο αναιρεσείων είχε τη «συνήθη κατοικία» του στην Ιταλία κατά τον κρίσιµο χρόνο, εφ όσον δε διαπίστωνε ότι ο αναιρεσείων απέκτησε συνήθη κατοικία στην Ιταλία κατά το εν λόγω διάστηµα, όφειλε, περαιτέρω, να κρίνει, κατά τα ανωτέρω εκτιθέµενα, ότι µη νόµιµα καταλογίστηκε σε βάρος του το [19]

20 80% από το τέλος ταξινόµησης, όχι όµως και το υπόλοιπο 20% του εν λόγω τέλους, το οποίο, κατά τα προεκτιθέµενα, αντιστοιχεί στο καταργηθέν εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος που δεν επιβαλλόταν κατά την εισαγωγή. Για το λόγο αυτό, που βασίµως προβάλλεται, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή και η προσβαλλόµενη απόφαση να αναιρεθεί κατά το ως άνω µέρος, η δε υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγµατικό, πρέπει να παραπεµφθεί στο ίδιο δικαστήριο, για νέα κρίση. Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 83/183/ΕΟΚ, 89/604/ΕΟΚ, 91/680/ΕΟΚ, 92/12/ΕΟΚ, Νόµοι: 363/1976, Νόµοι: 1473/1984, άρθ. 24, Νόµοι: 1573/1985, Νόµοι: 1839/1989, άρθ. 11, Νόµοι: 2127/1993, άρθ. 76, Νόµοι: 2187/1994, άρθ. 15, Νόµοι: 2443/1996, άρθ. 2, Φόρος κατανάλωσης - Αυτοκίνητα Αριθµός απόφασης: 703 Έτος: Φορολογία κατανάλωσης. Αυτοκίνητα.Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση κατά το µέρος που αφορά την επιβολή του ειδικού φόρου καταναλώσεως. - µε την έφεση του ο αναιρεσείων είχε προβάλει ότι δικαιούται, σύµφωνα µε την Οδηγία 83/183/ΕΟΚ, να απαλλαγεί από τον ειδικό φόρο καταναλώσεως για την εισαγωγή του αυτοκινήτου του από τo Βέλγιο και µετά την ισχύ του άρθρου 6 περ. 13 του Ν. 2459/1997, η οποία είναι ανίσχυρη διότι αντίκειται στον τιθέµενο µε την ως άνω Οδηγία κανόνα κοινοτικού δικαίου, καθόσον στερεί από την απαλλαγή του φόρου την κατηγορία των δηµοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται σε κράτος µέλος για εκτέλεση υπηρεσίας και έχουν µεταφέρει στο κράτος αυτό, όπου υπηρετούν, τη συνήθη κατοικία τους, όπως η έννοια αυτής ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 της Οδηγίας αυτής. Το ιοικητικό Εφετείο απέρριψε τον λόγο αυτό ως αβάσιµο, κρίνοντας ότι, µετά την κατάργηση της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ από , µε το άρθρο 23 παρ. 3 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, δεν νοείται αντίθεση της ρυθµίσεως του άρθρου 6 του Ν. 2459/1997 προς την οδηγία αυτή και, ειδικότερα, αντίθεση της καταργήσεως της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η οποία αφορά στην κατηγορία των δηµοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται για εκτέλεση υπηρεσίας σε κράτος µέλος και έχουν µεταφέρει στον τόπο υπηρεσίας αυτών τους προσωπικούς τους δεσµούς. Με την υπό κρίση αίτηση ο αναιρεσείων, µεταξύ άλλων, προβάλλει ότι συνεχίζει να ισχύει, ως είχε, η οδηγία 83/183/ΕΟΚ και να παράγει αποτελέσµατα σ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την έννοια της συνήθους κατοικίας. Ο λόγος αυτός είναι βάσιµος και έσφαλε το δικάσαν Εφετείο που έκρινε αντιθέτως, δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι διατάξεις της Οδηγίας 83/183/ΕΟΚ συνεχίζουν να ισχύουν και µετά την κοινοτική Οδηγία 92/12/ΕΟΚ ως προς τον εννοιολογικό προσδιορισµό της «συνήθους κατοικίας» εν σχέσει µε φόρους καταναλώσεως επιβαλλοµένους κατά την οριστική εισαγωγή αυτοκινήτων και, συνεπώς, όφειλε, κατά τα προεκτεθέντα, το Εφετείο να εξετάσει κατά πόσον, εν όψει των συνθηκών της συγκεκριµένης περιπτώσεως, ο αναιρεσείων είχε την συνήθη κατοικία του στο Βέλγιο κατά τον κρίσιµο χρόνο, εφ όσον δε διαπίστωνε ότι ο αναιρεσείων απέκτησε «συνήθη [20]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 764 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα ΣτΕ 533/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2009 με την εξής σύνθεση: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

δ. Της ΠΟΛ 1002/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 55/ ).

δ. Της ΠΟΛ 1002/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 55/ ). ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 22-09-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2871 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 24/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2810 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 20 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 20 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 20 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης 3251 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ - Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος

ΣτΕ - Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος ΣτΕ - Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με μια σειρά αποφάσεων, (ΣτΕ 2527/2013-2528 - 2529-2530 ) έκρινε ότι είναι νόμιμη και συνταγματική η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-21 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-21 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-21 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ηµοτική Φορολογία - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1492 - ηµοτική φορολογία. ηµοσίευση αποφάσεων. Αµάχητο τεκµήριο γνώσης από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 01/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:2478 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕίΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 1 Τριμελές Αποτελούμενο από τους: Δέσποινα Βήχου-Τάταρη, Πρόεδρο Εφετών, Δ.Δ., Παναγιώτη Ζερβέα και Κωνσταντίνο Γιαννάκο (εισηγητή), Εφέτες Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11.04.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1355 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25-09-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3961 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4744 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6-5-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1642 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα. ΣΤΕ 3325/2015 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΑΦΕΔΕΣ, Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περίληψη Δαπάνες για αγορά ειδών καθαριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 09-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2982 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 798 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24.5.16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1922 ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 07 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 07 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 07 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης 3099 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04/ 09 /2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3547 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Διατάξεις οδηγίας 2008/9/Ε.Κ. περί «επιστροφής ΦΠΑ σε υποκείμενους επιτηδευματίες, εγκατεστημένους όχι στο κράτος - μέλος επιστροφής, αλλά σε άλλο κράτος - μέλος» Γενικά Μέχρι 31/12/2009 για την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-12 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-12 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-12 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Κατάσχεση Αριθµός απόφασης: 3467 Έτος: 2009 - Κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων. Σύνταξη σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 08/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1326 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Περίληψη Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια και το ειδικό επίδομα για την ταχύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 23.9.15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3909 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 65/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής

Αριθμός 65/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής Αριθμός 65/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 09/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4157 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9586156 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 3. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 751 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 67 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4292 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-2-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 519 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1326/2012 Με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 22

ΣτΕ 1326/2012 Με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 22 ΣτΕ 1326/2012 Με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 2238/1994 με τις οποίες ρυθμίζεται η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου εισοδήματος, εφαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Αριθμός 505/2012 Εικονικά στοιχεία και βάρος απόδειξης καλής πίστης του λήπτη των εικονικώ

ΣτΕ Αριθμός 505/2012 Εικονικά στοιχεία και βάρος απόδειξης καλής πίστης του λήπτη των εικονικώ ΣτΕ Αριθμός 505/2012 Εικονικά στοιχεία και βάρος απόδειξης καλής πίστης του λήπτη των εικονικών. α) Μπορούν να κριθούν ως εικονικά τα στοιχεία που εκδίδονται από επιτηδευματία που δεν έχει κάνει έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 21/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2227 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2011 με την εξής σύνθεση: Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4165 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τμήμα Β Μονομελές. Χαριτοπούλου, Πρωτόδικη Δ.Δ., και γραμματέα την -Δήμητρα Ταγκοπούλου, δικαστική υπάλληλο,

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τμήμα Β Μονομελές. Χαριτοπούλου, Πρωτόδικη Δ.Δ., και γραμματέα την -Δήμητρα Ταγκοπούλου, δικαστική υπάλληλο, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Β Μονομελές Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 20 η Ιανουάριου 2015, με δικαστή την Μαρία Χαριτοπούλου, Πρωτόδικη Δ.Δ., και γραμματέα την -Δήμητρα Ταγκοπούλου, δικαστική

Διαβάστε περισσότερα