Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ]"

Transcript

1

2 Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ]

3 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ηµοτική Φορολογία - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1111 Έτος: Ηµερήσιο δικαίωµα που καταβάλλουν οι προσερχόµενοι στους χώρους των λαϊκών αγορών επαγγελµατίες πωλητές και παραγωγό. έχεται την αίτηση ακύρωσης. - Το ηµερήσιο δικαίωµα που καταβάλλουν οι προσερχόµενοι στους χώρους των λαϊκών αγορών επαγγελµατίες πωλητές και παραγωγοί καθώς και το ποσοστό του, το οποίο περιέρχεται, µεταξύ άλλων, στους δήµους, όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές, καθορίζεται κανονιστικώς µε υπουργική απόφαση, ενώ δεν παρέχεται συναφώς αποφασιστική αρµοδιότητα στους δήµους, στα όρια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές. Νόµοι: 2323/1995, άρθ. 7, Π : 410/1995, άρθ. 37, Νόµοι: 2539/1997, άρθ. 15, Νόµοι: 3377/2005, άρθ. 4, ηµοσίευση: INLAW 2010 ηµοτική Φορολογία - Γενικά Αριθµός απόφασης: 845 Έτος: ηµοτική φορολογία. Προσβολή του βεβαιωτικού καταλόγου τελών υδρεύσεως. Αρµόδιο δικαστήριο. Παραπέµπει την υπόθεση στο ιοικητικό Πρωτοδικείο. - Η αµφισβήτηση των ατοµικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά φόρους, τέλη, δικαιώµατα ή εισφορές υπέρ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δηµιουργούν διοικητικές διαφορές ουσίας, για την εκδίκαση των οποίων αρµόδια είναι τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, ενώπιον των οποίων εισάγονται µε την άσκηση της κατά τον Κ, προσφυγής ουσίας. Κ : 1, 2, 6, 7, 63, 284, Νόµοι: 1406/1983, άρθ. 1, 2, Νόµοι: 3463/2006, άρθ. 152, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Εικονικές συναλλαγές Αριθµός απόφασης: 465 Έτος: Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εικονικές συναλλαγές. Συµπληρωµατικό φύλλο ελέγχου. - Φύλλο ελέγχου και αν κατέστη οριστικό κατόπιν διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς, όπως είναι η επερχόµενη βάσει των προαναφερόµενων διατάξεων του

4 άρθρου 14 του Ν. 2198/1994 και της υπ αριθµ /31 84/0009Α/ΠΟΛ 1099/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συµπληρωµατικού φύλλου, αν από συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία περιήλθαν εκ των υστέρων στον Προϊστάµενο της.ο.υ. και τα οποία ο τελευταίος δεν είχε υπόψη του κατά την έκδοση του αρχικού φύλλου ελέγχου, εξακριβώνεται ότι το εισόδηµα του υπόχρεου είναι ανώτερο από αυτό που περιλήφθηκε στο αρχικό φύλλο ελέγχου. Τέτοια συµπληρωµατικά στοιχεία δεν αποκλείεται να είναι επίσηµα ή ανεπίσηµα βιβλία και στοιχεία που τηρούν τρίτες επιχειρήσεις ή και άλλα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η εικονικότητα των τιµολογίων που έλαβε ο φορολογούµενος (η οποία µάλιστα, όπως προβλέπεται από την προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 4 περ. η της πιο πάνω απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών έχει ως συνέπεια την εξαίρεση της σχετικής υπόθεσης από τη ρύθµιση περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων) και ως εκ τούτου η απόκρυψη απ αυτόν εισοδήµατος. - Κατά το άρθρο 35 του ίδιου πιο πάνω Ν /τος για τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους των εµπορικών επιχειρήσεων, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών, µεταξύ άλλων, και τα γενικά έξοδα διαχείρισης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης των παραγωγικών δαπανών των επιχειρήσεων από τα ακαθάριστα έσοδα τους, η φορολογική αρχή µπορεί να αρνηθεί την έκπτωση ορισµένης δαπάνης που εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης ως παραγωγική, εφόσον διαθέτει συγκεκριµένα στοιχεία, από τα οποία συνάγεται ότι η δαπάνη αυτή είναι εικονική, δηλαδή ότι δεν πραγµατοποιήθηκε από την επιχείρηση. - Όταν αποδίδεται σε ορισµένον επιτηδευµατία η παράβαση της λήψεως τιµολογίου εικονικού, υπό την έννοια είτε ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή, στην οποία αυτό αναφέρεται, είτε ότι έχει µεν πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή, όχι, όµως, όπως εµφανίζεται, µε το φερόµενο ως εκδότη του τιµολογίου, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ αρχήν, µε την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας (ΣτΕ 3162, 549/2006, 511/2005). ΚΒΣ: 36, Ν : 3323/1955, άρθ. 33α, 67, 73, Νόµοι: 814/1978, άρθ. 9, Νόµοι: 1591/1986, άρθ. 31, Νόµοι: 1828/1989, άρθ. 18, Νόµοι: 2065/1992, άρθ. 13, Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 68, ηµοσίευση: INLAW 2008 Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 3489 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Απόσυρση αυτοκινήτων. όλος. - Για την επιβολή της προβλεπόµενης κυρώσεως του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία. Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ.). [4]

5 - Με την κρινόµενη αίτηση το ηµόσιο ισχυρίζεται ότι κατ εσφαλµένη ερµηνεία και πληµµελή εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 1921/1921 το δικαστήριο της ουσίας έκρινε ότι δε συντρέχει το στοιχείο του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου. Ειδικότερα, προβάλλει ότι το δικαίωµα αγοράς καινουργούς αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, σε αντικατάσταση άλλου µεταχειρισµένου αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας αναγνωρίζεται µόνο στον κύριο του προς απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας, και συνεπώς, η διαµεσολάβηση του αναιρεσιβλήτου στο «κύκλωµα» διακίνησης πιστοποιητικών αποσύρσεων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία εκ των υστέρων αποδείχθηκαν πλαστά, προς το σκοπό προώθησης της πώλησης αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στοιχειοθετεί το υποκειµενικό στοιχείο του δόλου στο πρόσωπό του, ενόψει του ότι ο ίδιος, µολονότι γνώριζε ότι ενδέχεται η συγκεκριµένη απόσυρση να γίνει µε µη νόµιµη διαδικασία, και λαµβανοµένου υπόψη, ιδίως, ότι προµηθεύτηκε τους τίτλους απόσυρσης από τον ΧΧΧ (ήδη κατά το χρόνο εκδικάσεως της προσφυγής κρατούµενο στη φυλακή), αποδέχθηκε το αποτέλεσµα ενεργώντας µε ενδεχόµενο δόλο, δηλαδή, παρέλαβε και χρησιµοποίησε δικαιολογητικά απόσυρσης, χωρίς να ελέγξει, ως όφειλε, την ύπαρξη, τουλάχιστον, του προς απόσυρση αυτοκινήτου, αποδεχόµενος και ως ενδεχόµενο, ως δηλαδή συνέπεια, τη µη γνησιότητα των εγγράφων αυτών. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος, διότι το γεγονός και µόνο της χρησιµοποίησης πλαστών πιστοποιητικών αποσύρσεων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, στην πλαστογράφηση, όµως, των οποίων ο ίδιος δεν έχει καθ οιονδήποτε τρόπο συµµετάσχει και των οποίων την πλαστότητα σε κάθε περίπτωση αγνοεί, δεν αρκεί για την συναγωγή σχετικού συµπεράσµατος περί υπάρξεως (άµεσου) δόλου στο πρόσωπο αυτού, ενώ, εξ άλλου, κατά το µέρος που µε το λόγο αυτόν αναιρέσεως αµφισβητείται εµµέσως η ουσιαστική κρίση του δικάσαντος ιοικητικού Εφετείου περί του ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυπτε συµµετοχή του αναιρεσιβλήτου στην πλαστογράφηση των επίµαχων εγγράφων ή γνώση εκ µέρους του της πλαστότητάς τους, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. - Το ηµόσιο προβάλλει ότι συντρέχει (άµεσος) δόλος στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου, διότι αυτός ακολούθησε µεθοδεύσεις οι οποίες αντέκειντο στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι το πιστοποιητικό αποσύρσεως αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας χορηγείται στον ίδιο τον κύριο του αποσυρόµενου αυτοκινήτου, ο οποίος και µόνον µπορεί να το χρησιµοποιήσει για τον τελωνισµό αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος ήταν οπωσδήποτε, ως εκ της ιδιότητάς του γνώστης της διαδικασίας αυτής, δεν υπεδείκνυε, ούτε διέθετε στους πελάτες του παλαιά αυτοκίνητα προς απόσυρση, ούτε και ο ίδιος απέσυρε τέτοια αυτοκίνητα, ώστε να διαθέτει τα απαραίτητα για τον τελωνισµό των καινουργών αυτοκινήτων δικαιολογητικά αποσύρσεως των παλαιών αυτοκινήτων, αλλά, µέσω αγγελίας στον ηµερήσιο τύπο, αναλάµβανε έναντι αµοιβής να προµηθεύσει υποψήφιους αγοραστές καινουργών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκινήτων δικαιολογητικά αποσύρσεως παλαιών αυτοκινήτων, τα οποία εξασφάλιζε από τρίτο πρόσωπο (τον ΧΧΧ), το οποίο ο ίδιος είχε επιλέξει. Όπως, όµως, προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η παράβαση που αποδόθηκε µε την καταλογιστική πράξη στον αναιρεσίβλητο δε συνίστατο στην κατ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991 προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή την κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε [5]

6 τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα. Συνεπώς, αβασίµως προβάλλεται ότι συντρέχει εξ αυτού και µόνου του λόγου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου το υποκειµενικό στοιχείο του (άµεσου) δόλου (ΣτΕ , /2007, 995, /2006). - Το ηµόσιο προβάλλει ότι στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου συντρέχει, σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενος δόλος στην διάπραξη της λαθρεµπορίας που του αποδόθηκε, δεδοµένου ότι συνεργαζόταν µε τον φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, από τον οποίο προµηθεύτηκε τα επίµαχα πιστοποιητικά απόσυρσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος αποκόµιζε οικονοµικό όφελος από την πώληση των αυτοκινήτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας, και συνεπώς, αυτός, αν δεν επιδίωξε, αποδέχθηκε, πάντως, ως βεβαία ή ως πιθανότατη την τέλεση της λαθρεµπορικής παράβασης, λόγω της αποδοχής των πλαστών πιστοποιητικών απόσυρσης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβασίµως προβαλλόµενος, διότι, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 5, για την στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος του υπαιτίου, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος αυτού. ΤελΚωδ: 89, 97, 100, ηµοσίευση: INLAW 2007 Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 1139 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Απόσυρση αυτοκινήτων. όλος. - Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ.). Εξάλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί υπάρξεως ή µη δόλου ελέγχεται από τον αναιρετικό δικαστή από την πλευρά του κατά πόσον τα γενόµενα δεκτά και µη δυνάµενα να αµφισβητηθούν κατ αναίρεση πραγµατικά περιστατικά αιτιολογούν λογικώς τη συναγωγή του σχετικού συµπεράσµατος (ΣτΕ 4977/1996 7µ.). - Όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η παράβαση που αποδόθηκε µε την καταλογιστική πράξη στον αναιρεσίβλητο συνίστατο στο ότι κατά την µεσολάβησή του στην αγορά πιστοποιητικών απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας, για λογαριασµό της εταιρείας της οποίας ήταν νόµιµος εκπρόσωπος, δεν επέδειξε αυξηµένη και ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια στις συναλλαγές του, σε σχέση µε την επιβαλλοµένη για τον µέσο άνθρωπο, ώστε να αποκλείσει ενδεχόµενες ατασθαλίες στην διαδικασία της απόσυρσης. Συνεπώς, δοθέντος ότι δεν αποδόθηκε στον αναιρεσίβλητο ως παράβαση η κατ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991 προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή η κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα, αβασίµως προβάλλεται ότι συντρέχει εξ αυτού και µόνου του λόγου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου το υποκειµενικό στοιχείο του (άµεσου) δόλου (ΣτΕ /2007). [6]

7 - Το ηµόσιο προβάλλει ότι στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου συντρέχει, σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενος δόλος στην διάπραξη της λαθρεµπορίας που του αποδόθηκε, δεδοµένου ότι συνεργαζόταν µε τον φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, από τον οποίο προµηθεύτηκε τα επίµαχα πιστοποιητικά απόσυρσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος ήταν εκείνος ο οποίος αποκόµιζε κυρίως οικονοµικό όφελος από την πώληση των αυτοκινήτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας, και συνεπώς, αυτός, αν δεν επιδίωξε, αποδέχθηκε, πάντως, ως βεβαία ή ως πιθανότατη την τέλεση της λαθρεµπορικής παράβασης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβασίµως προβαλλόµενος, διότι, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 5, για την στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος του υπαιτίου, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος αυτού. ΤελΚωδ: 89, 100, Νόµοι: 1921/1991, άρθ. 20, ηµοσίευση: INLAW 2008 Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 1838 Έτος: Λαθρεµπορία. Αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. όλος. - Για την επιβολή της προβλεπόµενης κυρώσεως του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία (ΣΕ 567/2006, 17/2005 κ.α.). Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ.). - Το ηµόσιο προβάλλει ότι συντρέχει (άµεσος) δόλος στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου, διότι αυτός ακολούθησε µεθοδεύσεις οι οποίες αντέκειντο στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι το πιστοποιητικό αποσύρσεως αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας χορηγείται στον ίδιο τον κύριο του αποσυρόµενου αυτοκινήτου, ο οποίος και µόνον µπορεί να το χρησιµοποιήσει για τον τελωνισµό αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος ήταν οπωσδήποτε, ως εκ της θέσεώς του, γνώστης της διαδικασίας αυτής, δεν υπεδείκνυε, ούτε διέθετε στους πελάτες του παλαιά αυτοκίνητα προς απόσυρση, ούτε και ο ίδιος απέσυρε τέτοια αυτοκίνητα, ώστε να διαθέτει τα απαραίτητα για τον τελωνισµό των καινουργών αυτοκινήτων δικαιολογητικά αποσύρσεως των παλαιών αυτοκινήτων προµηθευόταν, αντιθέτως, δικαιολογητικά αποσύρσεως παλαιών αυτοκινήτων, έναντι αµοιβής, από τρίτο πρόσωπο, το οποίο ο ίδιος επέλεξε (ιδιώτη-συνεργάτη του), όντας εκ των προτέρων (ήδη κατά τον χρόνο κατάρτισης της συµφωνίας µε τον υποψήφιο αγοραστή του αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) βέβαιος ότι θα εξασφάλιζε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, και µάλιστα, σε συγκεκριµένο χρόνο (κατά τον τελωνισµό του νέου αυτοκινήτου). Όπως, όµως, προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η παράβαση που αποδόθηκε µε την καταλογιστική πράξη στον αναιρεσίβλητο δε συνίστατο στην κατ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991 προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως [7]

8 αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή την κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα. Συνεπώς, αβασίµως προβάλλεται ότι συντρέχει εξ αυτού και µόνου του λόγου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου το υποκειµενικό στοιχείο του (άµεσου) δόλου (ΣτΕ , /2007, 995, /2006). - Tο ηµόσιο προβάλλει ότι στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου συντρέχει, σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενος δόλος στην διάπραξη της λαθρεµπορίας που του αποδόθηκε, δεδοµένου ότι συνεργαζόταν µε τον φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, από τον οποίο προµηθεύτηκε τα επίµαχα πιστοποιητικά απόσυρσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος ήταν εκείνος ο οποίος αποκόµιζε κυρίως οικονοµικό όφελος από την πώληση των αυτοκινήτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας, και συνεπώς, αυτός, αν δεν επιδίωξε, αποδέχθηκε, πάντως, ως βεβαία ή ως πιθανότατη την τέλεση της λαθρεµπορικής παράβασης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβασίµως προβαλλόµενος, διότι, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 5, για την στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος του υπαιτίου, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος αυτού (ΣτΕ /2008, 3489, 3570, , /2007, 995, /2006). ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 1839 Έτος: Λαθρεµπορία. Αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Πολλαπλά τέλη. όλος. - Με την κρινόµενη αίτηση το αναιρεσείον ηµόσιο ισχυρίζεται ότι κατ εσφαλµένη ερµηνεία και πληµµελή εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 1921/1921 το δικαστήριο της ουσίας έκρινε ότι δε συντρέχει το στοιχείο του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου, ως νοµίµου εκπροσώπου και εκφραστή της βουλήσεως της αναιρεσίβλητης εταιρίας. Ειδικότερα, προβάλλει ότι το δικαίωµα αγοράς καινουργούς αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, σε αντικατάσταση άλλου µεταχειρισµένου αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας αναγνωρίζεται µόνο στον κύριο του προς απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας, και συνεπώς, η εµπλοκή του αναιρεσιβλήτου υπό την ανωτέρω ιδιότητά του στο «κύκλωµα» διακίνησης πιστοποιητικών αποσύρσεων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία εκ των υστέρων αποδείχθηκαν πλαστά, προς το σκοπό προώθησης της πώλησης εκ µέρους της αναιρεσίβλητης εταιρίας αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στοιχειοθετεί το υποκειµενικό στοιχείο του δόλου στο πρόσωπό του, ενόψει του ότι ο ίδιος, µολονότι γνώριζε ότι ενδέχεται η συγκεκριµένη απόσυρση να γίνει µε µη νόµιµη διαδικασία, και λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως, των περιστάσεων υπό τις οποίες γινόταν η προµήθεια των τίτλων απόσυρσης, αποδέχθηκε το αποτέλεσµα ενεργώντας µε ενδεχόµενο δόλο. ηλαδή, παρέλαβε και χρησιµοποίησε δικαιολογητικά απόσυρσης, χωρίς να ελέγξει, ως όφειλε, την ύπαρξη, τουλάχιστον, του προς απόσυρση αυτοκινήτου, αποδεχόµενος και ως ενδεχόµενο, ως δηλαδή συνέπεια, τη µη γνησιότητα των εγγράφων αυτών. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί [8]

9 ως αβάσιµος, διότι το γεγονός και µόνο της χρησιµοποίησης από έµπορο αυτοκινήτων πλαστών πιστοποιητικών αποσύρσεων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, στην πλαστογράφηση, όµως, των οποίων ο ίδιος δεν έχει καθ οιονδήποτε τρόπο συµµετάσχει και των οποίων την πλαστότητα σε κάθε περίπτωση αγνοεί, δεν αρκεί για την συναγωγή σχετικού συµπεράσµατος περί υπάρξεως (άµεσου) δόλου στο πρόσωπο αυτού, ενώ, εξ άλλου, κατά το µέρος που µε το λόγο αυτόν αναιρέσεως αµφισβητείται εµµέσως η ουσιαστική κρίση του δικάσαντος ιοικητικού Εφετείου περί του ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυπτε συµµετοχή του αναιρεσιβλήτου στην πλαστογράφηση των επίµαχων εγγράφων ή γνώση εκ µέρους του της πλαστότητάς τους, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. - Το ηµόσιο προβάλλει ότι συντρέχει (άµεσος) δόλος στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου, διότι αυτός ακολούθησε µεθοδεύσεις οι οποίες αντέκειντο στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι το πιστοποιητικό αποσύρσεως αυτοκινήτου συµβατικής τεχνολογίας χορηγείται στον ίδιο τον κύριο του αποσυρόµενου αυτοκινήτου, ο οποίος και µόνον µπορεί να το χρησιµοποιήσει για τον τελωνισµό αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος ήταν οπωσδήποτε, ως εκ της θέσεώς του, γνώστης της διαδικασίας αυτής, δεν υπεδείκνυε, ούτε διέθετε στους πελάτες του παλαιά αυτοκίνητα προς απόσυρση, ούτε και ο ίδιος απέσυρε τέτοια αυτοκίνητα, ώστε να διαθέτει τα απαραίτητα για τον τελωνισµό των καινουργών αυτοκινήτων δικαιολογητικά αποσύρσεως των παλαιών αυτοκινήτων, προµηθευόταν, αντιθέτως, δικαιολογητικά αποσύρσεως παλαιών αυτοκινήτων, έναντι αµοιβής, από τρίτο πρόσωπο, το οποίο ο ίδιος επέλεξε (ιδιώτη-συνεργάτη του), όντας εκ των προτέρων (ήδη κατά τον χρόνο κατάρτισης της συµφωνίας µε τον υποψήφιο αγοραστή του αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) βέβαιος ότι θα εξασφάλιζε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, και µάλιστα, σε συγκεκριµένο χρόνο (κατά τον τελωνισµό του νέου αυτοκινήτου). Όπως, όµως, προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η παράβαση που αποδόθηκε µε την καταλογιστική πράξη στον αναιρεσίβλητο δε συνίστατο στην κατ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991 προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή την κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα. Συνεπώς, αβασίµως προβάλλεται ότι συντρέχει εξ αυτού και µόνου του λόγου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου το υποκειµενικό στοιχείο του (άµεσου) δόλου (ΣτΕ , /2007, 995, /2006). - Το ηµόσιο προβάλλει ότι στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου συντρέχει, σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενος δόλος στην διάπραξη της λαθρεµπορίας που του αποδόθηκε, δεδοµένου ότι συνεργαζόταν µε τον φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, από τον οποίο προµηθεύτηκε τα επίµαχα πιστοποιητικά απόσυρσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος ήταν εκείνος ο οποίος αποκόµιζε κυρίως οικονοµικό όφελος από την πώληση των αυτοκινήτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας, και συνεπώς, αυτός, αν δεν επιδίωξε, αποδέχθηκε, πάντως, ως βεβαία ή ως πιθανότατη την τέλεση της λαθρεµπορικής παράβασης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβασίµως προβαλλόµενος, διότι, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 6, για την στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος του υπαιτίου, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος αυτού (ΣτΕ /2008, 3849, 3570, , /2007, 995, /2006). [9]

10 ΤελΚωδ: 89, 97, 100, ηµοσίευση: INLAW 2008 Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 2067 Έτος: Φορολογία πετρελαιοϊδών. Λαθρεµπορία. Πολλαπλό τέλος. Σχέση ποινικής και διοικητικής δίκης. Τεκµήριο αθωότητας. ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Κ : 5, Νόµοι: 1165/1918, 89, Νόµοι: 2081/1939, άρθ. 1, ΑΝ: 1514/1950, άρθ. 3, ΑΝ: 1591/1950, Νόµοι: 2096/1952, άρθ. 8, Νόµοι: 2127/1993, άρθ. 1, 2, 4, 11, 61, 65, 67, Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 65 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Νοµικά πρόσωπα. - Αποκλείεται, κατά νόµο και, ειδικότερα η επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεµπορία σε νοµικό πρόσωπο, το οποίο, σε περίπτωση που ο εκπρόσωπός του διέπραξε λαθρεµπορία, µόνον αλληλέγγυο αστική ευθύνη κατά τους όρους των άρθρων του Τελωνειακού Κώδικα µπορεί να έχει (ΣτΕ 671/2010 Ολοµ., 230/1931). ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία Αριθµός απόφασης: 594 Έτος: Λαθρεµπορία. ιασάφηση πλοίου. Πολλαπλά τέλη. - Κατά την έννοια των άρθρων 89 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του ΑΝ 1514/1950 [Α' 240] που κυρώθηκε µε το Ν. 1591/1950 [Α' 295)], 97 παρ. 3 (η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ΑΝ 1514/1950 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 495/1976 [Α' 337]) και 100 παρ. 1 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ΑΝ 2081/1939 [Α' 495]) του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918, Α' 73), λαθρεµπορία είναι η αποφυγή ή απόπειρα αποφυγής της καταβολής των οφειλοµένων στο ηµόσιο δασµών, τελών και λοιπών δικαιωµάτων, που εισπράττονται στα Τελωνεία, είτε αυτή διαπράττεται µε την εισαγωγή, εξαγωγή, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο θέση σε ανάλωση [10]

11 αγαθών που υπόκεινται σε τέτοιες επιβαρύνσεις χωρίς άδεια της αρµόδιας τελωνειακής αρχής ή σε άλλο τόπο ή χρόνο από τον ορισµένο από αυτήν (αρθ. 100 παρ. 1 περ. α), είτε αυτή επέρχεται ως συνέπεια οποιουδήποτε τεχνάσµατος που οδηγεί στην µη καταβολή τους, έστω και αν τα οφειλόµενα εισπράχθηκαν σε άλλο τόπο και χρόνο από τον οριζόµενο (αρθ. 100 παρ. 1 περ. β). Λαθρεµπορία επίσης συνιστά και η εν γνώσει των ανωτέρω αγορά, πώληση και κατοχή λαθρεµπορευµάτων (αρθ. 100 παρ. 2, περ. θ, η οποία προσετέθη µε το άρθρο 8 του Ν. 2096/1952 [Α 113]). Η παράβαση αυτή, όταν τελείται µε άµεσο δόλο (δηλαδή όταν ο δράστης γνωρίζει και αποδέχεται το παράνοµο αποτέλεσµα) τιµωρείται, έστω και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αξιόποινης λαθρεµπορίας (δηλαδή έστω και αν η παράβαση δεν τελείται µε σκοπό περιουσιακής βλάβης του δηµοσίου), µε πολλαπλό τέλος (από το διπλάσιο µέχρι το δεκαπλάσιο των δασµών, φόρων, τελών και δικαιωµάτων που επιβαρύνουν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας), το οποίο επιβάλλεται σε όλους τούς συνυπαιτίους, κατ' επιµερισµόν, αναλόγως της συµµετοχής τους, και αλληλεγγύως. Εξ άλλου, στις παραγράφους 1 και 2 του άθρου 31 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 1808/1988) του αυτού Κώδικα ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι 1. Η τελωνειακή αρχή, πριν από την έκδοση της αδείας παραλαβής και ύστερα από γραπτή αίτηση του διασαφιστή, µπορεί να εγκρίνει: α) [...] β) Την καταστροφή των εµπορευµάτων, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 36. [...] 2. Η εγκατάλειψη υπέρ του ηµοσίου ή η καταστροφή των εµπορευµάτων υπό τον έλεγχο της τελωνειακής αρχής απαλλάσσει το διασαφιστή από την υποχρέωση να πληρώσει δασµούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 36 ορίζεται ότι 3. Εάν εµπορεύµατα, ων εζητήθη η παραλαβή ή οιαδήποτε άλλη διάθεσις υπέστησαν βλάβην, ης ένεκεν απώλεσαν πάσαν αξίαν κατά την κρίσιν του παραλήπτου, καταστρέφονται τη αιτήσει αυτού, παρουσία επιτροπής αποτελουµένης εκ του Τελωνείου και του ελεγκτού, συντασσοµένου περί τούτου πρωτοκόλλου. Μη υπάρχοντος ελεγκτού αναπληρούται ούτος υπό του Ειρηνοδίκου. 4. Εάν εµπορεύµατα ευρισκόµενα εν τελωνειακαίς αποθήκαις ή εν αποταµιεύσει υποστώσιν σήψιν ή αλλοίωσιν απειλούσαν κατά την γνώµην του αστυνοµικού ή υγειονοµικού ιατρού ή εν ελλλείψει τοιούτου, αλλου επιστήµονος ιατρού, την δηµοσίαν υγείαν, η τελωνειακή Αρχή κοινοποιεί την ιατρικήν γνωµοδότησιν εις τον κύριον των εµπορευµάτων και καλεί αυτόν να παραστή κατά την καταστροφήν, ήτις ενεργείται κατά την διάταξιν της προηγουµένης παραγράφου. Ο κύριος των εµπορευµάτων δικαιούται να ζητήση εντός 24 ωρών από της προς αυτόν κοινοποιήσεως αναθεώρησιν της ιατρικής γνωµοδοτήσεως, ενεργουµένην εντός δύο ηµερών παρά του γνωµοδοτήσαντος ιατρού και ετέρου τοιούτου, προτεινοµένου υπό του κυρίου των εµπορευµάτων. Εν διαφωνία, αποφαίνεται αµετακλήτως τρίτος επιδιαιτητής επιστήµων ιατρός διοριζόµενος παρά του Ειρηνοδίκου και στις παραγράφους 1-3, 6 και 10 του άρθρου 37 ορίζεται ότι 1. Προς µεταφόρτωσιν εµπορευµάτων αποστελλοµένων εις λιµένα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής είτε αµέσως από πλοίου εις πλοίον, είτε εκ των προσωρινών αποθηκών του Τελωνείου, κατατίθεται εις το τελωνείον διασάφησις, εάν εν τω κατατεθέντι δηλωτικώ δεν δηλώται ρητώς ότι τα εµπορεύµατα είναι προωρισµένα να διαµετακοµισθώσιν. 2. ια της διασαφήσεως, διεποµένης κατ` αναλογίαν υπό των διατάξεων του άρθρου 25, παρέχεται εγγύησις περί αποβιβάσεως των δια το εσωτερικόν προωρισµένων εµπορευµάτων εις λιµένα του εσωτερικού, ευθύνονται δε αλληλεγγύως ο αποστελεύς και ο εγγυητής δια πάσαν εις τον τόπον της παραλαβής του εµπορεύµατος προκύπτουσαν διαφοράν. 3. Η τελωνειακή αρχή επιτρέπει δυνάµει εγγράφου αδείας, την µεταφόρτωσιν των εµπορευµάτων αφού προβή εις την εξέτασιν αυτών. Της εξετάσεως απαλλάσσονται τα εις λιµένας ένθα εδρεύει Τελωνείον Α` ή Β τάξεως, [11]

12 αποστελλόµενα εµπορεύµατα, αφού ταύτα σφραγισθώσιν και περιδεθώσιν υπό της τελωνειακής αρχής, ως και τα εις το εξωτερικόν αποστελλόµενα. 4. [...] 6. Η εκτέλεσις της µεταφορτώσεως βεβαιούται παρά της τελωνειακής αρχής, προσαρτάται δε εις την διασάφησιν ή αίτησιν ή φορτωτικήν, υπογεγραµµένην υπό του πλοιάρχου ή του πράκτορος και του επιτετραµµένου την είσπραξιν των δηµοσίων φόρων. 7. [...] 10. Εντός µηνός από της αποβιβάσεως των αποστελλοµένων εις το εσωτερικόν εµπορευµάτων, το τελωνείον του τόπου της αποβιβάσεως αποστέλλει αντίγραφον του περιελθόντος αυτώ αποσπασµάτος δηλωτικού εις την εκδούσαν τούτο τελωνειακήν Αρχήν, µετ` αντιγράφου της κατατεθείσης διασαφήσεως ή άλλου δικαιολογητικού εγγράφου της περαιτέρω τύχης των εµπορευµάτων. Τα τελωνεία Α και Β τάξεως αποστέλλουσιν εντός δύο µηνών αντίγραφον µόνον του αποσπάσµατος. ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 1181 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Εικονική µετοικεσία. όλος. - εν απαιτείται να διατυπώνεται αιτιολογηµένα κατά τρόπο ειδικό η κρίση του διοικητικού δικαστηρίου περί της συνδροµής του στοιχείου του δόλου, εφ όσον από τα περιστατικά και λοιπά στοιχεία που συντρέχουν στη συγκεκριµένη περίπτωση, προκύπτει, κατά τρόπο ανεπίδεκτο εύλογης αµφισβητήσεως, ότι συντρέχει και το υποκειµενικό τούτο στοιχείο της τελωνειακής παραβάσεως της λαθρεµπορίας, ότι δηλαδή ο δόλος ενυπάρχει στα βεβαιούµενα από την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου πραγµατικά περιστατικά και τις εν γένει συνθήκες που έλαβαν χώρα κατά την τέλεση της τελωνειακής παραβάσεως (ΣτΕ 990/2004 Ολοµ., 3464, 1428/2005, 3627/2006). ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Νόµοι: 1839/1989, άρθ. 11, Νόµοι: 1882/1990, Νόµοι: 2443/1996, άρθ. 13, Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 1560 Έτος: Λαθρεµπορία. Ατελής εισαγωγή αυτοκινήτου. όλος. Για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος, αλλά απαιτείται η συνδροµή άµεσου δόλου. Πολλαπλά τέλη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Όπως, προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη, δεν αποδόθηκε στον αναιρεσείοντα προµήθεια (αγορά) από µέρους του τίτλων αποσύρσεως αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή η κατ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε τρίτα, µη δικαιούµενα, ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες [12]

13 δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, πρόσωπα. Συνεπώς, η κρίση του διοικητικού εφετείου περί της συνδροµής στο πρόσωπό του του στοιχείου του δόλου κατά το µέρος που στηρίζεται στην παράβαση εκ µέρους του αναιρεσείοντος των ανωτέρω διατάξεων περί της διαδικασίας απόσυρσης αυτοκινήτου είναι πληµµελώς αιτιολογηµένη (ΣτΕ 1140/2008, πρβλ. 3222, 2685, 1140, 94/2008, κ.α.) ΤελΚωδ: 89, 100, Νόµοι: 1599/1986, άρθ. 8, ηµοσίευση: INLAW 2010 Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 1561 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. όλος. Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος. Απόσυρση αυτοκινήτου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Το διοικητικό εφετείο αιτιολογεί την κρίση του περί συνδροµής του στοιχείου του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος, αναφερόµενο µόνο στο γεγονός ότι αυτός χρησιµοποίησε τα πλαστά πιστοποιητικά, ενώ περαιτέρω κατά το µέρος που δέχεται ότι εν προκειµένω προκύπτει, και µάλιστα κατά τρόπο ανεπίδεκτο εύλογης αµφισβητήσεως, ότι συνέτρεχε το στοιχείο του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος στηριζόµενο στη γενικόλογη διαπίστωσή ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν αποδεικνύεται ότι τα πλαστά δικαιολογητικά απόσυρσης προσκοµίσθηκαν στη συγκεκριµένη περίπτωση στον αναιρεσείοντα από τον ΧΧΧ, η κρίση του είναι και ανεπαρκώς αιτιολογηµένη, διότι έρχεται σε αντίφαση, χωρίς κάποια ειδικότερη αιτιολογία, µε τα προκύψαντα κατά τη διοικητική διαδικασία που προηγήθηκε της εκδόσεως της καταλογιστικής πράξης πραγµατικά περιστατικά, σύµφωνα µε τα οποία η τελωνειακή αρχή, δεχόµενη τους σχετικούς ισχυρισµούς του ήδη αναιρεσείοντος περί του ότι ο ΧΧΧ του προµήθευε τους τίτλους απόσυρσης, θεώρησε τον τελευταίο συνυπαίτιο. ΤελΚωδ: 89, 100, ηµοσίευση: INLAW 2010 Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 844 Έτος: Λαθρεµπορία. Άµεσος δόλος. Πολλαπλά τέλη. Εικονική απόσυρση αυτοκινήτου. - Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων 89 παρ. 2 και 100 παρ. 1 του Τελωνειακού Κώδικα, λαθρεµπορία συνιστά κάθε τέχνασµα που επινοείται µε σκοπό την εισαγωγή από την αλλοδαπή ή εξαγωγή από τη χώρα ειδών υποκειµένων σε δασµούς, φόρους και λοιπά δικαιώµατα, χωρίς να καταβληθούν προς το ηµόσιο οι εν λόγω, κατά νόµο οφειλόµενοι δασµοί, φόροι κλπ., στη δε περίπτωση της απόπειρας διαφυγής, απαιτείται, αν η απόπειρα τελεσφορούσε, να οδηγούσε στην, συνεπεία διαφυγής της καταβολής, απώλεια από το ηµόσιο των πιο πάνω δασµών, φόρων και λοιπών δικαιωµάτων. Για την επιβολή της προβλεπόµενης από τις ανωτέρω διατάξεις [13]

14 κυρώσεως, δηλαδή του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία. Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ, 3222/2008, κ.α.). Εξάλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί υπάρξεως ή µη δόλου ελέγχεται από τον αναιρετικό δικαστή από την πλευρά του κατά πόσον τα γενόµενα δεκτά και µη δυνάµενα να αµφισβητηθούν κατ αναίρεση πραγµατικά περιστατικά αιτιολογούν λογικώς τη συναγωγή του σχετικού συµπεράσµατος (ΣτΕ 4977/1996 7µ., 3222/2008, κ.α. ). ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Νόµοι: 1165/1918, άρθ. 89, 97, 100, ΑΝ: 1514/1950, άρθ. 3, 4, Νόµοι: 1591/1950, Νόµοι: 2096/1952, άρθ. 8, Νόµοι: 495/1976, άρθ. 23, Νόµοι: 1921/1991, άρθ. 20, Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος Αριθµός απόφασης: 947 Έτος: Λαθρεµπορία. Πολλαπλά τέλη. Χρόνος επιβολής. Υποχρέωση κληρονόµων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Ο δευτεροβάθµιο δικαστήριο έκρινε, κατ επίκληση των προαναφερθεισών διατάξεων των άρθρων 89 παρ.1 και 2, 100 παρ.1 και 2 και 97 παρ.3 του Τελωνειακού Κώδικα, ότι «η δίκη πρέπει να κηρυχθεί καταργηµένη ως προς όλους τους διαδίκους. Και τούτο διότι, λόγω του προσωπικού χαρακτήρα της έννοµης σχέσης που δηµιουργήθηκε από την επιβολή του επίµαχου πολλαπλού τέλους, δεν τίθεται ζήτηµα διακοπής της δίκης και συνέχισης αυτής από τους (όποιους) κληρονόµους του αποβιώσαντος ΧΧΧ, ούτε διεξαγωγής αυτής από την εκκαλούσα ανώνυµη εταιρεία, αφού λόγω του θανάτου του ΧΧΧ και της εντεύθεν απόσβεσης της παραπάνω χρηµατικής κύρωσης εξέλιπε το αντικείµενο της παρούσας εκκρεµούς δίκης». Ενόψει, όµως, των προεκτεθέντων, η κρίση αυτή, καθ ό µέρος ήγαγε σε κατάργηση της δίκης, είναι εσφαλµένη, διότι τα επίµαχα τέλη, µε την ως άνω καταλογιστική πράξη είχαν ήδη επιβληθεί στον ΧΧΧ πριν από το θάνατό του, ήτοι τα τέλη αυτά, κατά το χρόνο συζητήσεως της εφέσεως, αποτελούσαν πλέον στοιχείο της κληρονοµιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος υποχρέου, ως προς το οποίο ευθύνονταν πλέον οι κληρονόµοι του, συνεπεία, δε, αυτού δεν συνέτρεχε περίπτωση καταργήσεως της κατ έφεση δίκης, όπως βασίµως προβάλλεται µε την υπό κρίση αίτηση. ΤελΚωδ: 89, 97, 100, Κ : 140, 141, Τελωνειακά θέµατα - Πολλαπλό τέλος [14]

15 Αριθµός απόφασης: 914 Έτος: Έννοια λαθρεµπορίας. όλος. Πολλαπλά τέλη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Στην παράγραφο 2 του άρθρου 89 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918, Α 73), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ΑΝ 1514/1950, που κυρώθηκε µε το Ν. 1591/1950 (Α 240), ορίζεται ότι: «Ως τελωνειακαί παραβάσεις χαρακτηρίζονται, επίσης η καθ' οιονδήποτε των εν άρθρω 100 του παρόντος µνηµονευοµένων τρόπων διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της πληρωµής των ανηκόντων τω ηµοσίω τελών και δικαιωµάτων, ως και η µη τήρησις των εν τω αυτώ άρθρω 100 καθοριζοµένων λοιπών διατυπώσεων, επισύρουν δε κατά των υπευθύνων πολλαπλούν τέλος συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόµου και αν έτι ήθελε κριθή αρµοδίως ότι δεν συντρέχουσι τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεµπορίας». Εξ άλλου, κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του αυτού ως άνω Κώδικα, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ΑΝ 1514/1950, όπως ίσχυε µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 23 του Ν. 495/1976 (Α 337), «Κατά των οπωσδήποτε συµµετασχόντων της κατά την παρ. 2 του άρθρου 89 του παρόντος τελωνειακής παραβάσεως και αναλόγως του βαθµού της συµµετοχής εκάστου, ασχέτως της ποινικής διώξεως αυτών, επιβάλλεται, κατά τας διατάξεις των άρθρων 100 και επόµενα του παρόντος, ιδιαιτέρως εις έκαστον και αλληλεγγύως πολλαπλούν τέλος από του διπλού µέχρι του δεκαπλού των βαρυνόντων το αντικείµενον ταύτης δασµών και λοιπών φόρων εν συνόλω διά πάντας τους συνυπαιτίους...». Περαιτέρω, το άρθρο 100 του ίδιου Κώδικα, στη µεν παρ. 1 αυτού, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ΑΝ 2081/1939 (Α 495), ορίζει ότι «Λαθρεµπορία είναι α) η εντός των συνόρων του Κράτους εισαγωγή ή εξ αυτών εξαγωγή εµπορευµάτων, υποκειµένων είτε εις εισαγωγικόν δασµόν, είτε εις εισπραττόµενον εν τοις Τελωνείοις τέλος, φόρον ή δικαίωµα, άνευ γραπτής αδείας της αρµοδίας τελωνειακής αρχής ή εν άλλω παρά τον ωρισµένον παρ' αυτής τόπω ή χρόνω και β) πάσα οιαδήποτε ενέργεια, σκοπούσα να στερήση το ηµόσιον των υπ' αυτού εισπρακτέων δασµών, τελών, φόρων και δικαιωµάτων επί των εισαγοµένων εκ της αλλοδαπής ή εξαγοµένων εµπορευµάτων και αν έτι ταύτα εισεπράχθησαν κατά χρόνον και τρόπον έτερον ή τον υπό του νόµου οριζόµενον», στη δε επόµενη παράγραφο 2, περίπτωση θ, που προστέθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 2096/1952, ορίζει ότι «Ως λαθρεµπορία θεωρείται: α)... θ) Η αγορά, πώλησις και κατοχή εµπορευµάτων εισαχθέντων ή τεθέντων εις την κατανάλωσιν κατά τρόπον συνιστώντα το αδίκηµα της λαθρεµπορίας». Εξ άλλου, στην παράγραφο 8 του πιο πάνω άρθρου 97 του Τελωνειακού Κώδικα, που προσετέθη µε το άρθρο 4 του ΑΝ 1514/1950, ορίζεται ότι «Ουδεµίαν επιρροήν εξασκεί επί των αποφάσεων των ικαστηρίων η αθωωτική ή καταλογιστική απόφασις των ιοικητικών ικαστηρίων και Επιτροπών, ουδέ, τ' ανάπαλιν». - Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων 89 παρ. 2 και 100 παρ. 1 του Τελωνειακού Κώδικα, λαθρεµπορία συνιστά κάθε τέχνασµα που επινοείται µε σκοπό την εισαγωγή από την αλλοδαπή ή εξαγωγή από τη χώρα ειδών υποκειµένων σε δασµούς, φόρους και λοιπά δικαιώµατα, χωρίς να καταβληθούν προς το ηµόσιο οι εν λόγω, κατά νόµο οφειλόµενοι δασµοί, φόροι κλπ., στη δε περίπτωση της απόπειρας διαφυγής, απαιτείται, αν η απόπειρα τελεσφορούσε, να οδηγούσε στην, συνεπεία διαφυγής της καταβολής, απώλεια από το ηµόσιο των πιο πάνω δασµών, φόρων και λοιπών δικαιωµάτων. Για την επιβολή της προβλεπόµενης από τις ανωτέρω διατάξεις κυρώσεως, δηλαδή του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία. Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο [15]

16 ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ, 3222/2008, κ.α.). Εξάλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί υπάρξεως ή µη δόλου ελέγχεται από τον αναιρετικό δικαστή από την πλευρά του κατά πόσον τα γενόµενα δεκτά και µη δυνάµενα να αµφισβητηθούν κατ αναίρεση πραγµατικά περιστατικά αιτιολογούν λογικώς τη συναγωγή του σχετικού συµπεράσµατος (ΣτΕ 4977/1996 7µ., 3222/2008, κ.α.). ΤελΚωδ: 89, 100, Νόµοι: 1921/1991, άρθ. 20, Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων - Γενικά Αριθµός απόφασης: 838 Έτος: Σύµβαση µεταξύ της Ελλάδας και της ηµοκρατίας της Αυστρίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». Αυστριακή κοινοπραξία. - Αυστριακή επιχείρηση δεν αποκτά µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα εκ µόνης της συµµετοχής της σε «όµιλο επιχειρήσεων» (...) ο οποίος αναπτύσσει επιχειρηµατική δραστηριότητα (όπως είναι η µελέτη και κατασκευή τεχνικού έργου) στην Ελλάδα, εκτός αν και η ίδια διεξάγει, στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, εργασίες µέσω εγκαταστάσεως στην Ελλάδα, που πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί αυτοτελώς ως «µόνιµη εγκατάσταση» κατά την έννοια του άρθρου 5 της Σύµβασης. εν ασκεί δε επιρροή, από την άποψη αυτή, ούτε το αν ο όµιλος έχει συγκροτηθεί ως κοινοπραξία κατά το Ελληνικό δίκαιο ή µη, ούτε το αν στον όµιλο περιλαµβάνονται και Ελληνικές επιχειρήσεις, ούτε αν η δραστηριότητα την οποία από κοινού ο όµιλος έχει αναλάβει συνεπάγεται αναγκαίως διεξαγωγή µέρους των εργασιών µέσω µονίµου εγκαταστάσεως στην Ελλάδα (όπως συµβαίνει στην περίπτωση που η εκτέλεση του τεχνικού έργου συνεπάγεται διατήρηση εργοταξίου για διάστηµα µεγαλύτερο από 12 µήνες), εφ όσον η Αυστριακή εταιρεία ούτε συµµετέχει η ίδια στις εργασίες του εργοταξίου, ούτε διεξάγει αυτοτελώς εργασίες µέσω αυτού, τούτο δε διότι το εργοτάξιο αποτελεί επαγγελµατική εγκατάσταση µόνο των µελών του οµίλου που διεξάγουν εργασίες σε αυτό ή µέσω αυτού (και δη, όπως συνάγεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της Σύµβασης, µόνο για τις εργασίες αυτές, αυτοτελώς εξεταζόµενες). Μειοψήφησε η Σύµβουλος κ. Βασιλική Καλαντζή, η οποία διετύπωσε την άποψη ότι αν οι εργασίες διεξάγονται εις εκτέλεση συµβάσεως, κατά τους όρους της οποίας τα µέλη του οµίλου ευθύνονται από κοινού και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση της παροχής και η παροχή αφορά σε αντικείµενο το οποίο είναι ενιαίο κατά την αντίληψη των συναλλαγών (όπως είναι η εκτέλεση τεχνικού έργου µε το σύστηµα µελέτης - κατασκευής), η ύπαρξη µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα κρίνεται ενιαία για όλα τα µέλη του οµίλου, ως εάν να επρόκειτο για ενιαία επιχείρηση. Είναι δε διαφορετικό ζήτηµα το αν συγκεκριµένη εργασία της Αυστριακής επιχειρήσεως - µέλους του οµίλου εκτελέσθηκε µέσω αυτής της µονίµου εγκαταστάσεως ή αν εκτελέσθηκε προηγουµένως και κεχωρισµένως, απ ευθείας από την έδρα της στο εξωτερικό (πρβλ. ΣτΕ 1932/1992, 410/1994). Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 13, * ΕΕ 2011, σελίδα 847 [16]

17 Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων - Νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού Αριθµός απόφασης: 1110 Έτος: Φορολογία εισοδήµατος κοινωφελών ιδρυµάτων. - Από τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 16 παρ.1, 21 παρ. 3, 24 παρ. 1, 25 παρ. 4 και 109 του Συντάγµατος δεν συνάγεται ότι επί των κοινωφελών ιδρυµάτων που έχουν συσταθεί µε διαθήκη, κωδίκελλο ή δωρεά υπέρ κοινωφελούς σκοπού και ειδικότερα έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της επιστήµης, της έρευνας και της παιδείας, τη µέριµνα της υγείας των πολιτών και τη λήψη ειδικών µέτρων για την περίθαλψη και την προστασία τους, καθώς και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δεν µπορεί να επιβληθεί φορολογική επιβάρυνση εν γένει, ούτε ότι ο λόγω της φορολογίας περιορισµός των οικονοµικών µέσων προς εκπλήρωση των κοινωφελών αυτών σκοπών αντιβαίνει προς τις εν λόγω συνταγµατικές διατάξεις. Συνεπώς, είναι κατά το Σύνταγµα ανεκτός ο περιορισµός των διατιθέµενων προς εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών οικονοµικών µέσων των κοινωφελών ιδρυµάτων (περιλαµβανοµένων των συσταθέντων µε διαθήκη, κωδίκελλο ή δωρεά), που επέρχεται µε την κατά τα ανωτέρω επιβολή φόρου εισοδήµατος, που συνιστά γενικό µέτρο το οποίο επιβαρύνει όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στη χώρα. Εποµένως, η κατάργηση µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 1 περ. 6 του Ν. 2459/1997 της απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος των εισοδηµάτων, µεταξύ άλλων, από την εκµίσθωση οικοδοµών και από µερίσµατα µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών των νοµικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και η φορολόγηση των εισοδηµάτων από εκµίσθωση οικοδοµών µε τον ως άνω µειωµένο συντελεστή (10%), περιορίζοντας απλώς τα εν λόγω εισοδήµατα, δεν είναι αντίθετες προς τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγµατος (ΣΕ 3348/2005 7µ.). Σ: 4, 16, 21, 24, 25, 109, Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 103, Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 23, 101, 105, Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 35, Νόµοι: 2459/1997, άρθ. 1, 13, ηµοσίευση: INLAW 2010 Φορολογία Κληρονοµιών/ ωρεών - Φορολογία Κληρονοµιών Αριθµός απόφασης: 2623 Έτος: Φόρος κληρονιµίας. Έναρξη φορολογικής υποχρέωσης. Αναβολή φορολογίας. - Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατ αρχήν κατά το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου. Κατ εξαίρεση, όταν το δικαίωµα του κληρονόµου ή κληροδόχου κατέστη, συνεπεία αµφισβητήσεώς του επίδικον, για την αναβολή της φορολογίας λόγω επιδικίας του αντικειµένου της κτήσεως απαιτείται να µην έχει ο ζητών την αναβολή κληρονόµος ή κληροδόχος αυτού, την νοµή του αντικειµένου αυτού (ΣτΕ 2807/1994). [17]

18 Νόµοι: 118/1973, άρθ. 6, 7, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας - Προσφυγή κατά πράξης καταλογισµού Αριθµός απόφασης: 1135 Έτος: Ατοµικό φύλλο βεβαιώσεως φόρου ακίνητης περιουσίας. Προσφυγή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Το ατοµικό φύλλο βεβαιώσεως φόρου ακίνητης περιουσίας, εκδιδόµενο κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2190/1993, υπόκειται σε προσφυγή, µόνο εφόσον δι αυτού γίνεται το πρώτον ο προσδιορισµός του συµπληρωµατικού τούτου φόρου. Όπως, όµως, ήδη αναφέρεται στην αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, το ως άνω ατοµικό φύλλο ταµειακής βεβαιώσεως του φόρου εκδόθηκε βάσει των από καταλογιστικών πράξεων. Εποµένως, ο προσδιορισµός του ένδικου φόρου δεν έγινε το πρώτον µε το ως άνω ατοµικό φύλλο ταµειακής βεβαιώσεως, ώστε το τελευταίο να υπόκειται σε προσφυγή. Κατόπιν τούτου, εσφαλµένα το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι το ασκηθέν από τον αναιρεσείοντα ένδικο βοήθηµα κατά του ως άνω ατοµικού φύλλου ταµειακής βεβαιώσεως φόρου έπρεπε να θεωρηθεί ότι έχει το χαρακτήρα προσφυγής. Για το λόγο δε αυτό, αυτεπαγγέλτως ερευνώµενο, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση. Νόµοι: 1249/1982, άρθ , Νόµοι: 2120/1993, άρθ. 4, Φόρος κατανάλωσης - Αυτοκίνητα Αριθµός απόφασης: 1109 Έτος: Ατελής εισαγωγή αυτοκινήτου. Μεταφορά κατοικίας από την αλλοδαπή στην Ελλάδα. Νόµοι: 1591/1986, άρθ. 52, Νόµοι: 1839/1989, άρθ. 11, ηµοσίευση: INLAW 2010 Φόρος κατανάλωσης - Αυτοκίνητα Αριθµός απόφασης: 705 Έτος: Φορολογικές απαλλαγές για την εισαγωγή προσωπικών ειδών δηµοσίων υπαλλήλων, αξιωµατικών κλπ που παραµένουν στο εξωτερικό µε αποστολή για περισσότερα από δύο συνεχή χρόνια. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Μετά την κατάργηση των άρθρων 25 και 26 της υπ αριθµ..245/11/ αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών µε το άρθρο 6 του Ν. 2459/1997, οι Έλληνες [18]

19 δηµόσιοι υπάλληλοι, αξιωµατικοί κλπ που παραµένουν στο εξωτερικό µε αποστολή για περισσότερα από δύο συνεχή χρόνια, εξακολουθούν µεν να τυγχάνουν των αυτών ατελειών, όχι, όµως, δυνάµει των καταργηθεισών διατάξεων των άρθρων 25 και 26 της ως άνω υπουργικής αποφάσεως που παρείχαν τις εν λόγω ατέλειες και σε όσους δεν είχαν µεταφέρει τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, αλλά δυνάµει της διατάξεως του άρθρου 3 της πιο πάνω υπουργικής αποφάσεως, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη αυτή, ήτοι, εφ όσον αποδεικνύεται ότι απέκτησαν συνήθη κατοικία σε άλλη χώρα, γεγονός το οποίο δεν αποκλείεται, για την ταυτότητα του λόγου σε σχέση µε τα γενόµενα δεκτά από το.ε.κ., εκ του ότι διαµένουν στην άλλη χώρα για την εκτέλεση υπηρεσιακής αποστολής µε καθορισµένη διάρκεια. ΥΑ:.264/23/ , Οδηγίες: 83/183/EOK, Νόµοι: 1839/1989, άρθ. 11, Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 37, Νόµοι: 2187/1994, άρθ. 15, Φόρος κατανάλωσης - Αυτοκίνητα Αριθµός απόφασης: 1136 Έτος: Φορολογία κατανάλωσης. Αυτοκίνητα. Μετοίκηση από την αλλοδαπή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Με την κρινόµενη αίτηση προβάλλεται ότι κατ εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 6 της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ καθώς και των άρθρων 1,2 και 3 της Υ. 245/11/ έκρινε το διοικητικό εφετείο ότι ο αναιρεσείων δεν εµπίπτει στις ρυθµίσεις αυτών, αφού δεν µπορούσε να αποκτήσει συνήθη κατοικία στην αλλοδαπή για το λόγο ότι η «συνήθης κατοικία» του παρέµεινε στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του ότι κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, είχε εγκαταστήσει στην Ιταλία και την οικογένειά του, και ότι, συνεπώς, καταλαµβάνεται περαιτέρω και από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 13 του Ν. 2459/1997. Εφ όσον, όµως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτιθέµενα (βλ. σκέψεις 8-10), δηµόσιοι υπάλληλοι, µεταξύ των οποίων και οι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων, όπως ο αναιρεσείων, που διαµένουν µαζί µε τα µέλη της οικογένειάς τους επί 185 τουλάχιστον ηµέρες ανά έτος σε άλλο κράτος µέλος για την εκτέλεση υπηρεσιακής αποστολής µε καθορισµένη διάρκεια στο άλλο αυτό κράτος µέλος, έχουν, κατά τη διάρκεια της αποστολής τους αυτής, τη συνήθη κατοικία τους, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ, στο άλλο αυτό κράτος µέλος, ο αναιρεσείων δεν εκωλύετο, ως εκ της ιδιότητάς του, να αποκτήσει «συνήθη κατοικία» στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του αποστολής στη χώρα αυτή, δυνάµει της διατάξεως του άρθρου 3 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη αυτή, παρά την κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 της εν λόγω υπουργικής απόφασης που παρείχαν τις εν λόγω ατέλειες και σε όσους δεν είχαν µεταφέρει τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό. Συνεπώς, το δικάσαν διοικητικό Εφετείο όφειλε να εξετάσει κατά πόσον, ενόψει των συνθηκών της συγκεκριµένης περίπτωσης, ο αναιρεσείων είχε τη «συνήθη κατοικία» του στην Ιταλία κατά τον κρίσιµο χρόνο, εφ όσον δε διαπίστωνε ότι ο αναιρεσείων απέκτησε συνήθη κατοικία στην Ιταλία κατά το εν λόγω διάστηµα, όφειλε, περαιτέρω, να κρίνει, κατά τα ανωτέρω εκτιθέµενα, ότι µη νόµιµα καταλογίστηκε σε βάρος του το [19]

20 80% από το τέλος ταξινόµησης, όχι όµως και το υπόλοιπο 20% του εν λόγω τέλους, το οποίο, κατά τα προεκτιθέµενα, αντιστοιχεί στο καταργηθέν εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος που δεν επιβαλλόταν κατά την εισαγωγή. Για το λόγο αυτό, που βασίµως προβάλλεται, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή και η προσβαλλόµενη απόφαση να αναιρεθεί κατά το ως άνω µέρος, η δε υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγµατικό, πρέπει να παραπεµφθεί στο ίδιο δικαστήριο, για νέα κρίση. Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 83/183/ΕΟΚ, 89/604/ΕΟΚ, 91/680/ΕΟΚ, 92/12/ΕΟΚ, Νόµοι: 363/1976, Νόµοι: 1473/1984, άρθ. 24, Νόµοι: 1573/1985, Νόµοι: 1839/1989, άρθ. 11, Νόµοι: 2127/1993, άρθ. 76, Νόµοι: 2187/1994, άρθ. 15, Νόµοι: 2443/1996, άρθ. 2, Φόρος κατανάλωσης - Αυτοκίνητα Αριθµός απόφασης: 703 Έτος: Φορολογία κατανάλωσης. Αυτοκίνητα.Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση κατά το µέρος που αφορά την επιβολή του ειδικού φόρου καταναλώσεως. - µε την έφεση του ο αναιρεσείων είχε προβάλει ότι δικαιούται, σύµφωνα µε την Οδηγία 83/183/ΕΟΚ, να απαλλαγεί από τον ειδικό φόρο καταναλώσεως για την εισαγωγή του αυτοκινήτου του από τo Βέλγιο και µετά την ισχύ του άρθρου 6 περ. 13 του Ν. 2459/1997, η οποία είναι ανίσχυρη διότι αντίκειται στον τιθέµενο µε την ως άνω Οδηγία κανόνα κοινοτικού δικαίου, καθόσον στερεί από την απαλλαγή του φόρου την κατηγορία των δηµοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται σε κράτος µέλος για εκτέλεση υπηρεσίας και έχουν µεταφέρει στο κράτος αυτό, όπου υπηρετούν, τη συνήθη κατοικία τους, όπως η έννοια αυτής ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 της Οδηγίας αυτής. Το ιοικητικό Εφετείο απέρριψε τον λόγο αυτό ως αβάσιµο, κρίνοντας ότι, µετά την κατάργηση της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ από , µε το άρθρο 23 παρ. 3 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, δεν νοείται αντίθεση της ρυθµίσεως του άρθρου 6 του Ν. 2459/1997 προς την οδηγία αυτή και, ειδικότερα, αντίθεση της καταργήσεως της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η οποία αφορά στην κατηγορία των δηµοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται για εκτέλεση υπηρεσίας σε κράτος µέλος και έχουν µεταφέρει στον τόπο υπηρεσίας αυτών τους προσωπικούς τους δεσµούς. Με την υπό κρίση αίτηση ο αναιρεσείων, µεταξύ άλλων, προβάλλει ότι συνεχίζει να ισχύει, ως είχε, η οδηγία 83/183/ΕΟΚ και να παράγει αποτελέσµατα σ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την έννοια της συνήθους κατοικίας. Ο λόγος αυτός είναι βάσιµος και έσφαλε το δικάσαν Εφετείο που έκρινε αντιθέτως, δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι διατάξεις της Οδηγίας 83/183/ΕΟΚ συνεχίζουν να ισχύουν και µετά την κοινοτική Οδηγία 92/12/ΕΟΚ ως προς τον εννοιολογικό προσδιορισµό της «συνήθους κατοικίας» εν σχέσει µε φόρους καταναλώσεως επιβαλλοµένους κατά την οριστική εισαγωγή αυτοκινήτων και, συνεπώς, όφειλε, κατά τα προεκτεθέντα, το Εφετείο να εξετάσει κατά πόσον, εν όψει των συνθηκών της συγκεκριµένης περιπτώσεως, ο αναιρεσείων είχε την συνήθη κατοικία του στο Βέλγιο κατά τον κρίσιµο χρόνο, εφ όσον δε διαπίστωνε ότι ο αναιρεσείων απέκτησε «συνήθη [20]

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Αποφάσεις επί υποθέσεων ΚΕ Ε Τεύχος Ιούνιος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ελτίο Νοµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub_prs.php

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub_prs.php Page 1 of 6 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) 1/2007 ΕΣ ( 451574) (ΑΡΧΝ 2007/233) Δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνη αυτών για κάθε πταίσμα. Πότε απαλλάσσεται απο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα