Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)"

Transcript

1 TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου (Α.Ε.Μ. 4329) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Θ, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Φεβρουάριος 2013

2 Πρόλογος Τα οχήματα τα οποία φθάνουν στη φάση του τέλους του κύκλου ζωής τους και αποσύρονται από την κυκλοφορία, αποτελούν σήμερα μια σημαντική πηγή δημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές ρυπαντικές επιπτώσεις. 8 έως 9 εκατομμύρια οχήματα απορρίπτονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου το 25% του βάρους των οχημάτων (τα ονομαζόμενα "κατάλοιπα τεμαχισμού") δημιουργούν ετησίως 2-3 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τα οποία θάβονται σε χωματερές, μολύνοντας συχνά το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το 10% της συνολικής ποσότητας επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην Ε.Ε. Τα απόβλητα αυτά πρόκειται να αυξηθούν στο μέλλον, λόγω του αυξανόμενου αριθμού οχημάτων που διατίθενται στην αγορά κάθε χρόνο. Η διάλυση αυτοκινήτων με τη διαδικασία της κονιορτοποίησης και φυγοκέντρισης (shredding) για τον διαχωρισμό των διαφορετικών υλικών αποτελεί μια διαδικασία που εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά μέχρι σήμερα. Μία ανάλυση του στόλου των αυτοκινήτων διεθνώς δείχνει ότι το όριο ζωής των οχημάτων αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της ποιότητας των οχημάτων και στην ευνοϊκή οικονομική ανάπτυξη. Είναι φανερό ότι η αύξηση του στόλου των αυτοκινήτων και η αύξηση των παλαιοτέρων αυτοκινήτων θα οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού αυτοκινήτων που πρέπει να ανακυκλωθούν. Αυτός ο παράγων θα ληφθεί υπ' όψη για την πρόοδο του καθορισμού του κόστους της ανακύκλωσης στα επόμενα χρόνια. Abstract Vehicles that arrive in phase at the end of their life cycle and withdrawn from circulation, are now a major source of waste with serious polluting effects vehicles discarded annually in the European Union. Approximately 25% of the weight of vehicles (the so-called "shredder") generated per year from 2 to 3,000,000 tonnes of waste which are buried in landfills, often contaminating the soil and groundwater. This amount constitutes 10% of the total quantity of hazardous

3 waste generated annually in the EU These wastes will increase in the future due to the increasing number of vehicles available on the market every year. Car dismantling the process of grinding and centrifugation (shredding) for the separation of different materials is a procedure which is almost exclusively to date. An analysis of the car fleet internationally shows that the lifespan of vehicles increases. This is due to increasing vehicle quality and favorable economic development. It is obvious that the growth of the car fleet and the increase of older cars will lead to an increase in the number of cars to be recycled. This factor will be taken into account in determining the progress of the recycling costs in coming years.

4 Περιεχόμενα Πρόλογος... 2 Abstract... 2 Κατάλογος Πινάκων... 7 Κατάλογος εικόνων... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ Εισαγωγή Το Νέο Νομικό Πλαίσιο ανακύκλωσης ΟΤΚΖ Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) Απόσυρση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην Ε.Ε Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οι απαιτήσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) Παρουσίαση της Οδηγίας 2000/53/Ε Απαραίτητα δικαιολογητικά για την διαδικασία της Απόσυρσης Διαδικασία απόσυρσης Οι απαλλαγές από τα τέλη ταξινόμησης με την απόσυρση οχημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή Πώς ένα ΟΤΚΖ (όχημα τέλους κύκλου ζωής) επιβαρύνει το περιβάλλον Στόχοι της ανακύκλωσης Επαναχρησιμοποίηση υλικών εξαρτημάτων ενός αυτοκινήτου Τεμαχισμός Υπόλειμμα Τεμαχισμού ΟΤΚΖ... 26

5 3.6. Αναγκαιότητα ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων Ενεργειακή διαχείριση πλαστικών αποβλήτων Διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων Φυσικοχημικές μέθοδοι Πλαστικά & ΟΤΚΖ Εναλλακτικήδιαχείριση μεγάλωνπλαστικών μέρων οχημάτων Παραδείγματα μεθόδων ανακύκλωσης πλαστικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Γενικά στοιχεία Ποσότητες ελαστικών στη χώρα μας Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους Ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών Αναγόμωση ελαστικών επισώτρων Αναγόμωση ελαστικών επισώτρων Μηχανική &κρυογεννής κοκκοποίηση ελαστικών επισώτρων Μηχανική κοκκοποίηση Κρυογενική κοκκοποίηση Πυρόλυση Πυρόλυση με χρήση μικροκυμάτων Αεριοποίηση Προϊόντα ανακύκλωσης ελαστικών ΤΚΖ με τη μέθοδο της μηχανικής κοκκοποίησης... 58

6 4.13. Προϊόντα ανακύκλωσης ελαστικών ΤΚΖ με τη μέθοδο της θερμικής ανακύκλωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Γενικά στοιχεία Μέθοδοι Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Αναγέννηση ή Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Εναλλακτική διαχείριση χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών ΤΚΖ Τεχνολογίες αξιοποίησης επεξεργασίας ή / και διάθεσης Συσσωρευτών ΤΚΖ Συσσωρευτές μολύβδου Συσσωρευτές Νικελίου Καδμίου Εναλλακτική διαχείριση λοιπών μερών ΟΤΚΖ Επικινδυνότητα Υδραργύρου Εναλλακτική Διαχείριση κατασκευαστικών Στοιχείων ΟΤΚΖ που περιέχουν Υδράργυρο Εναλλακτική Διαχείριση Απενεργοποιημένων Καταλυτικών Μετατροπέων Οχημάτων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 78

7 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας Σύνθεση υπολειμμάτων τεμαχιστή ΟΤΚΖ (ASR) Πίνακας Σύσταση (%) και μέσο βάρος (Kg) υπολειμμάτων τεμαχιστή ΟΤΚΖ (ASR) ανάλογα με τη χρονολογία παραγωγής του οχήματος Πίνακας Προϊόντα πυρόλυσης ελαστικών στοιχεία Κατάλογος εικόνων Εικόνα Διάταξη Eddy-current εν λειτουργία για διαχωρισμό scrap Εικόνα Περιστρεφόμενα κόσκινα σε μορφή τυμπάνων Εικόνα Φωτογραφίες από διάφορα πλαστικά μέρη αυτοκινήτων... 37

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία την ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Με τον όρο ανακύκλωση χαρακτηρίζουμε γενικά την ανάκτηση και επαναφορά σεχρήση υλικών που προέρχονται από μεταχειρισμένα προϊόντα. Η παρακάτω εργασίααναφέρεται στην ανακύκλωση αυτοκινήτων περιγράφοντας και αναλύοντας τησκοπιμότητα της επένδυσης αυτής. Η ανακύκλωση των οχημάτων είναι μία αλυσίδα ενεργειών στην οποία παίζουνσημαντικό ρόλο οι διαφορετικές διαδικασίες που την απαρτίζουν, από την διάλυσημέχρι την ανακύκλωση. Τα οχήματα που φθάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους καιαποσύρονται από την κυκλοφορία, αποτελούν σήμερα μια σημαντική πηγήδημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές ρυπαντικές επιπτώσεις. Η ανακύκλωσηαυτοκινήτων αποτελεί ένα νέο πεδίο δραστηριότητας στο οποίο απαιτούνται αρμονικέςσχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένωνμερών από τον ιδιοκτήτη τουαυτοκινήτου που ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής του μέχρι τους τελικούς αποδέκτεςτων υλικών που θα συγκεντρωθούν μετά τη διάλυσή του. Τα απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι το χαρτί, το γυαλί, ορισμένα μέταλλα, τα πλαστικά, οι μπαταρίες, τα ορυκτέλαια και τα ελαστικά αυτοκινήτων. Βασικοί στόχοι της ανακύκλωσης είναι: Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 1

9 i. Η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων αντικειμένων (λ.χ. γυάλινα δοχεία, πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης) από τις βιομηχανίες, αφού προηγηθούν οι διαδικασίες διαλογής και αποστείρωσής τους. ii. Η επεξεργασία ορισμένων απορριμμάτων (τήξη, συμπίεση) και η αξιοποίησή τους ως πρώτες ύλες από τις βιομηχανίες (λ.χ. τα γυάλινα δοχεία γίνονται υαλότριμμα, τα παλιά χαρτιά χαρτοπολτός κ.λπ.). iii. Ο περιορισμός της παραγωγής των υλικών συσκευασίας από τις βιομηχανίες. iv. Από την ανακύκλωση των υλικών που υπάρχουν στα απορρίμματα προκύπτουν πολλά και σημαντικά οφέλη. Εξοικονομείται ενέργεια, προστατεύεται το περιβάλλον, επιβραδύνεται η εξάντληση πρώτων υλών και φυσικών πόρων, εξοικονομούνται κεφάλαια και συνάλλαγμα. Το ενεργειακό όφελος από την ανακύκλωση διαφόρων υλικών είναι πολύ μεγάλο. v. Με την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών, το περιβάλλον προστατεύεται. vi. Τα απόβλητα των εργοστασίων μειώνονται σημαντικά, όταν παράγουν προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά. vii. Αυξάνεται ο χρόνος ζωής των χώρων ταφής, γιατί μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων και κυρίως, γιατί η αποικοδόμηση των υπολοίπων υλικών ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα και έτσι ο χώρος ταφής μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Η εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος διαχείρισης καιανακύκλωσης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με στόχο την πρόληψηδημιουργίας αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης καιανάκτησης πρώτων υλών και την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων τωνοικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των αυτοκινήτων. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 2

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η απόσυρση αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από τα παλαιά οχήματα καθώς και την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης των οχημάτων και των κατασκευαστικών τους στοιχείων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποσύρονται και να ανακυκλώνονται οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι κατά κύριο λόγο οι εξής : Απαλλάσσομαι από τις επιβαρύνσεις των τελών κυκλοφορίας, των ελέγχων ΚΤΕΟ και των ασφαλίστρων. Διαγράφω οριστικά το αυτοκίνητο μου και έτσι δεν εμφανίζεται στα φορολογικά μητρώα ως περιουσιακό στοιχείο στο όνομα μου Μειώνω τον όγκο των αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματερές και απελευθερώνω πολύτιμες θέσεις στάθμευσης στις πόλεις. Συμμετέχω στην προσπάθεια μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων. Ανακυκλώνω τα υπολείμματα -μέταλλα, ελαστικά κ.ά.- και διασώζω τα εξαρτήματα που έτσι επιστρέφουν στη ροή της αγοράς Το Νέο Νομικό Πλαίσιο ανακύκλωσης ΟΤΚΖ Το ΠΔ116(ΦΕΚ81Α/ ) καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζει τα μέτρα, τους όρους και τα προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα ΟΤΚΖ. Τα άρθρα του προεδρικού διατάγματος στοχεύουν στην κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα. Επιπροσθέτως επιδιώκουν την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα στοχεύουν στη μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 3

11 Η έννοια της εναλλακτικής διαχείρισης, κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο περιφέρεται η νέα νομοθεσία, ορίζεται από το ίδιο το ΠΔ ως εξής: «Εναλλακτική Διαχείριση» αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής ή των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς. Η νέα νομοθεσία αφορά όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ένα όχημα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συντηρήθηκε ή επισκευάστηκε και κατά πόσο είναι εξοπλισμένο με κατασκευαστικά στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής ή με άλλα. (των οποίων όμως η τοποθέτηση ως εφεδρικών τεμαχίων ή ανταλλακτικών συμφωνεί με τις ισχύουσες κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.). Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι παραγωγοί των οχημάτων υποχρεώνονται να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των οχημάτων και να προωθούν τη πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης των ΟΤΚΖ και αποβλήτων που συνίστανται σε μεταχειρισμένα εξαρτήματα. Τα συστήματα αυτά πρέπει να αποβλέπουν: Α) στην επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΟΤΚΖ με χρήση καθαρών τεχνολογιών Β) στη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής του καταναλωτή, προστασία των δικαιωμάτων του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου, αποφυγή δημιουργίας εμποδίων και στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι τελικοί ιδιοκτήτες των ΟΤΚΖ είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν το όχημά τους σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής ΟΤΚΖ, τα οποία πρέπει να είναι συμβεβλημένα με Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 4

12 εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. (Σήμερα το μόνο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ είναι η ΕΔΟΕ) Οι κάτοχοι ΟΤΚΖ είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να μεταφέρουν και να παραδίδουν τα οχήματά τους στα παραπάνω σημεία. Κατά την παράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαμβάνουν βεβαίωση παραλαβής. (Οι βεβαιώσεις παραλαβής χορηγούνται μέχρι την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ για τις απομακρυσμένες περιοχές μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου). Η παράδοση των ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται με την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του οχήματος. Τα πιστοποιητικά καταστροφής εκδίδονται μόνο από τις συμβεβλημένες με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης επιχειρήσεις και χορηγούνται στο τελικό ιδιοκτήτη μέσα σε λίγες μέρες από τη χορήγηση της βεβαίωσης παραλαβής. Η παράδοση του οχήματος σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογής δεν συνεπάγεται κόστος για τον τελευταίο ιδιοκτήτη εφόσον το όχημα περιέχει τα βασικά κατασκευαστικά του στοιχεία. Εάν από το όχημα λείπουν βασικά στοιχεία ή έχουν προστεθεί σε αυτό απόβλητα, τότε η παράδοση του συνεπάγεται τη καταβολή κάποιου μικρού, εύλογουποσού από το τελευταίο ιδιοκτήτη. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την υποχρέωση να πετύχουν τους παραπάνω στόχους: Α) μέχρι τη , η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των ΟΤΚΖ που έχουν παραχθεί μετά τη πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 85% κατά μέσο όρο ανά όχημα και ανά έτος, ενώ η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται για το ίδιο χρονικό όριο στο 80%. Για τα αυτοκίνητα που έχουν παραχθεί πριν από τη , τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 75% επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και 70% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Β) Μέχρι τη , η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση να φτάνει το 85%. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 5

13 1.3. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) Σαν ΟΤΚΖ νοούνται όλα τα οχήματα για τα οποία παύει να υφίσταται η συνήθης χρήση τους είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω άλλων αιτίων και ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί την παράδοση των πινακίδων τους. Με το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α) ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ και καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). Οι σημαντικότεροι ορισμοί του Προεδρικού Διατάγματος είναι: 1. «όχημα», οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία M1 ή N1, όπως ορίζεται στο Π.Δ.431/1983 (Α'180) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στην υπ'αριθ.21090/1874/1993 ΚΥΑ (Β'428) όπως ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών. 2. «εγκαταλειμμένο όχημα», όχημα το οποίο(α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,(β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,(γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,(δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.εγκαταλειμμένο όχημα, που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του Προεδρικού Διατάγματος 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής. 3. «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΚΤΖ)», όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της υπ'αριθμ /824/1996 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2939/2001 συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 6

14 4. «μεταχειρισμένα ανταλλακτικά οχημάτων»: τα ανταλλακτικά τα οποία μετά τη χρήση τους καθίστανται απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (α) της υπ'αριθ /824/1996 ΚΥΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (παραγ.4) του Ν.2939/ «καταλυτικός μετατροπέας» οποιοσδήποτε καταλύτης οχήματος που ανήκει στην κατηγορία Μ1 ή Ν1 σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου «απενεργοποιημένος καταλυτικός μετατροπέας (ΑΚΜ)'' χαρακτηρίζεται ο καταλυτικός μετατροπέας ενός οχήματος, του οποίου τα λοιπά συστήματα του οχήματος λειτουργούν σωστά, όταν δεν μειώνει αποτελεσματικά τους εκπεμπόμενους ρύπους καυσαερίων, ώστε να βρίσκονται κάτω από τα όρια που προβλέπονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία σχετικά με την μέτρηση καυσαερίων για την κάθε κατηγορία οχήματος. Στη περίπτωση αυτή ο ΑΚΜ αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ.1) της υπ'αριθ.69728/824/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (παρ.4) του Ν.2939/ «παραγωγός», ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του οχήματος, των ανταλλακτικών του και του καταλυτικού μετατροπέα.οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση των οχημάτων αναφέρονται ουσιαστικά στις υποχρεώσεις των παραγωγών. Συγκεκριμένα προκειμένου τα οχήματα να διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη σύνθεση, την κατασκευή καθώς και την δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των οχημάτων (άρθρο 4 του Π.Δ.116/2004): α) Οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού πρέπει να περιορίσουν τη χρήση επικινδύνων ουσιών στα οχήματα και να τη μειώνουν στο μέτρο του δυνατού, ήδη από τη φάση της αρχικής σύλληψης του οχήματος και εφεξής, ιδίως προκειμένου να προλαμβάνεται η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων. β) Κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων οχημάτων πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη και να διευκολύνονται η διάλυση, η επαναχρησιμοποίηση και η Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 7

15 αξιοποίηση, και ιδίως η ανακύκλωση, ΟΤΚΖ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους. γ) Οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού, πρέπει να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού σε οχήματα και άλλα προϊόντα, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά. δ) Τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά μετά την1η Ιουλίου 2003, δεν πρέπει να περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο ή εξασθενές χρώμιο, πλην εκείνων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. και σύμφωνα με τις εκάστοτε αναθεωρήσεις του από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και με τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτό Απόσυρση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Στην Ευρωπαϊκή Ενωση ο μέσος όρος αυτοκινήτων που αποσύρονται και οδηγούνται για ανακύκλωση έχει φθάσει στο 6% του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων. Στις σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό ανέρχεται στο 20% του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων, στην Ελλάδα δυστυχώς περιορίζεται στο 1.5%.Το πρόγραμμα απόσυρσης που έχει ανακοινω8εί για την Ελλάδα έχει ως εξής: 500 ευρώ για τους ιδιοκτήτες που θα αποσύρουν οχήματα μέχρι 900 κυβικά και φθάνουν τα ευρώ για οχήματα άνω των κυβικών. επιπλέον κίνητρο ευρώ σε όσους παράλληλα με την απόσυρση θα αγοράσουν αυτοκίνητο σύγχρονης τεχνολογίας. το 2009 υπολογίζεται να αποσυρθούν οχήματα, το οχήματα, το οχήματα και το 2012 με χορηγίες από μέχρι Επίσης «πράσινη δακτύλιος» έχει τεθεί στο κέντρο της Αθήνας (από ) : τα αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές ρύπων (άνω της 15ετίας) θα έχουν κόκκινο σήμα κυκλοφορίας και δεν θα μπορούν να εισέρχονται, Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 8

16 τα καινούργια (που εκπέμπουν CO2 λιγότερο από 140 gr/hm) θα έχουν λευκό σήμα κυκλοφορίας και θα μπαίνουν ελεύθερα όλες τις μέρες, ενώ για τα υπόλοιπα θα εξακολουθήσει να ισχύει το σύστημα μονά-ζυγά. Έχει ανακοινωθεί ακόμα αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα : στα καινούργια αυτοκίνητα (1η άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2005) μειώνονται κατά 18 ευρώ, ενώ στα παλαιότερα αυξάνονται από 50 έως 150 ευρώ, ανάλογα με τη χρονιά που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως καινούργια στην Ελλάδα. οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα οχήματά τους έχουν κυκλοφορήσει πριν από το 2005 θα πρέπει να πληρώσουν αυξημένα τέλη, αλλά και εκείνοι που είναι κάτοχοι οχημάτων με 1η άδεια κυκλοφορίας μετά από την 1/1/2005 θα επιβραβευτούν πληρώνοντας χαμηλότερα τέλη κατά 18 ευρώ. Στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, μειώνονται κατά 30% για τα οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει μετά την 1/1/2005, ενώ αυξάνονται από 10% έως και 20% στα παλαιότερα. Οι κάτοχοι οχημάτων με κινητήρες άνω των κ.εκ. θα πρέπει να γνωρίζουν πως πέραν των αυξημένων τελών, που θα πρέπει να πληρώσουν αν το όχημά τους έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας πριν το 2005, θα πληρώνουν και επιπλέον 150 έως 650 ευρώ κάθε χρόνο ως έκτακτη εισφορά Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην Ε.Ε. Στην Ελλάδα δεν γίνεται συστηματική διαχείριση των ΟΤΚΖ. Για τον λόγο αυτό ο ΣΕΑΑ, ξεκίνησε το 2002 να μελετά το θέμα των ΟΤΚΖ, και έθεσε ως στόχο του το εκμεταλλευτεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την Ευρωπαϊκή εμπειρία στο σχεδιασμό ενός συστήματος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Για τον σκοπό αυτό η μελέτη που ανατέθηκε στο ΙΟΒΕ είχε ως έναν από τους βασικούς της στόχους την κριτική αξιολόγηση πέντε διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης ΟΤΚΖ στην ΕΕ. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών συνεχίστηκε και κατά την μελέτη του ΣΕΑΑ για το ΟΤΚΖ που έγινε την άνοιξη του 2002 σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα ΟΤΚΖ από μεγάλους κατασκευαστές στην ΕΕ. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 9

17 Από την προσπάθεια αυτή, αποδείχθηκε ότι δύο είναι οι πρακτικές που σε πανευρωπαϊκή κλίμακα χαίρουν εκτίμησης ως οι προτιμότερες τεχνικές για τον σχεδιασμό και λειτουργία συστημάτων ανακύκλωσης ή εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, δηλαδή συστημάτων όπου η παραλαβή των ΟΤΚΖ γίνεται δωρεάν: Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ΟΤΚΖ Η ελαχιστοποίηση του κόστους επεξεργασίας Τα καλύτερα παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω πρακτικών είναι η Ισπανία για την πρώτη και η Γαλλία για την δεύτερη. Και τα δύο συστήματα των χωρών αυτών υπόσχονται για το μεσοπρόθεσμο τουλάχιστο μέλλον ότι μπορούν να λειτουργήσουν στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με την Οδηγία, χωρίς να απαιτούν εξωτερική χρηματοδότηση από κανένα κρατικό ή ιδιωτικό φορέα. Είναι δε από όλους παραδεκτό ότι τα μεγαλύτερα οφέλη - τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και για τους συμμετέχοντες φορείς - παρουσιάζουν τα συστήματα που λειτουργούν στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς. Τουναντίον συστήματα που βασίζονται σε εξωτερικές χρηματοδοτήσεις δημιουργούν στρεβλώσεις όχι μόνο στην εθνική αγορά αλλά και συχνά και στις αγορές των γειτονικών χωρών. Επίσης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα σε αυτά τα συστήματα δεν εξελίσσονται με την ίδια ταχύτητα που εξελίσσονται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, με αποτέλεσμα να απειλείται η μακροπρόθεσμη επιβίωση τους. Τα υλικά ενός ΟΤΚΖ έχουν μεγάλη αξία και ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Συχνά μάλιστα η αξία του υλικού για τα μη μεταλλικά εξαρτήματα είναι σχεδόν μηδενική. Είναι ως εκ τούτου προφανές ότι αν τεθεί ως στόχος η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ΟΤΚΖ, αυτό οδηγεί στην ανάγκη μεγιστοποίησης της εξαγωγής ανταλλακτικών από το ΟΤΚΖ, αρκεί να υπάρχει ζήτηση για τα ανταλλακτικά αυτά και η τιμή πώλησης τους να υπερκαλύπτει το κόστος για την αποσυναρμολόγηση και την διάθεση τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαθέτει ένα στόλο οχημάτων με την μισή σχεδόν μέση ηλικία, η ζήτηση αυτή περιορίζεται στα νεότερα οχήματα και συνήθως σε αυτά με ηλικία κάτω των 12 ετών. Σε όσες χώρες όμως έχει αναπτυχθεί εξαγωγικό εμπόριο μεταχειρισμένων ανταλλακτικών γίνονται σημαντικές εξαγωγές και Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 10

18 ανταλλακτικών παλιότερων μοντέλων προς χώρες (π.χ. στην Αφρική και την Μέση Ανατολή) που διαθέτουν στόλο με μεγάλη συμμετοχή παλιών οχημάτων. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, τα συστήματα διαχείρισης ΟΤΚΖ, προ της δημοσίευσης της Οδηγίας για τα ΟΤΚΖ, βασιζόταν στους επονομαζόμενους αποσυναρμολογητές. Αυτοί ήταν έμποροι μεταχειρισμένων ανταλλακτικών που στην πλειοψηφία τους λειτουργούσαν χωρίς στοιχειώδη μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ συχνά κινιόντουσαν στα όρια της νομιμότητας. Τίθεται ως εκ τούτου ως ανάγκη για τους παραγωγούς, εφόσον επιθυμούν να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτό να βοηθήσουν τους αποσυναρμολογητές που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη προθυμία να εξελιχθούν, να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους και τον τρόπο λειτουργίας τους και να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας. Ενδεικτικά στην Ισπανία, υπάρχει σήμερα αναπτυγμένος ένας ισχυρός κλάδος αποσυναρμολογητών που εξασφαλίζει ότι όλα τα ΟΤΚΖ της χώρας αγοράζονται από τον τελευταίο ιδιοκτήτη ή παραλαμβάνονται δωρεάν. Ο κλάδος μάλιστα αυτός πραγματοποιεί και ικανοποιητικές εξαγωγές εκτός ΕΕ. Στην Γαλλία η αγορά διαχωρίζεται σε δύο. Τα ΟΤΚΖ με θετική αξία που στην πλειοψηφία τους είναι μικρής ηλικίας οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ολικές απώλειες μετά από ατύχημα και έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ανταλλακτικά που περιέχουν, αγοράζονται από τους αποσυναρμολογητές στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς Τα αρνητικής αξίας ΟΤΚΖ τουναντίον παραλαμβάνονται από τον τελευταίο ιδιοκτήτη δωρεάν μόνο από τους Τεμαχιστές. Στην Γαλλία υπάρχουν 40 εγκαταστάσεις τεμαχισμού, οι οποίες ανήκουν σε αυτόνομες επιχειρήσεις και οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο σημείων παραλαβής. Η οδός αυτή προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι απλουστεύει την εφοδιαστική αλυσίδα, αποκλείοντας τους ενδιάμεσους φορείς και ελαχιστοποιεί τα έξοδα logistics και διαχείρισης των ΟΤΚΖ. Με τον τρόπο αυτό αυτοκίνητα που δεν είχαν θετική αξία στα χέρια των αποσυναρμολογητών, ξαναποκτούν θετική αξία όταν τα διαχειρίζονται απευθείας οι Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 11

19 Τεμαχιστές. Ως εκ τούτου το σύστημα παραμένει αυτοχρηματοδοτούμενο και δεν έχει ανάγκη εξωτερικής χρηματοδότησης Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα και μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 116 και τη δραστηριοποίηση του συστήματος της ΕΔΟΕ δεν υπήρχε συστηματική διαχείριση ΟΤΚΖ όπως αυτό ορίζεται τόσο από τις πρακτικές της ΕΕ όσο και από τα υφιστάμενα συστήματα σε χώρες της όπως Γερμανία, Γαλλία κλπ. Στην μεγάλη τους πλειοψηφία τους τα ΟΤΚΖ εγκαταλείπονται ακόμα και σήμερα στους δρόμους ή στην ύπαιθρο. Συλλέγονται από τους δήμους οι οποίοι τα προωθούν στον ΟΔΔΥ και στη συνέχεια αγοράζονται είτε από μικρές επιχειρήσεις που κάνουν αποσυναρμολόγηση των χρήσιμων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων προωθώντας τα στην αγορά ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, είτε εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά τους από αποσυναρμολογητές συμπιέζονται και μεταφέρονται για τεμαχισμό. Η όλη επεξεργασία γίνονταν χωρίς να τηρούνται έστω και στοιχειώδη μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και από επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν συνήθως τις απαιτούμενες άδειες. Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής πραγματικότητας θα μπορούσαν να επισημανθούν στους παρακάτω τομείς: Ελάχιστες απαιτήσεις αποταξινόμησης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την αποταξινόμηση των οχημάτων διέπεται από χαλαρές διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν την διαιώνιση των προσωρινών αποταξινομήσεων και την εξορισμού ακινητοποίηση του οχήματος οπουδήποτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα δεν υπάρχει σαφής διαδικασία τιμωρίας των ιδιοκτητών οι οποίοι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο εγκαταλείποντας τα οχήματα τους. Παράνομα διαλυτήρια οχημάτων. Τα παλαιά ή κατεστραμμένα αυτοκίνητα μαζεύονται από ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πώληση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και σιδήρων.η συγκέντρωση και επεξεργασία τους πραγματοποιείται σε χώρους οι οποίοι στερούνται Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 12

20 περιβαλλοντικών προδιαγραφών.τα περισσότερα διαλυτήρια οχημάτων είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες στερούνται του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και των προδιαγραφών λειτουργίας. Μάντρες οι οποίες μαζεύουν ΟΤΚΖ σε δυσπρόσιτες και άγνωστες περιοχές. Εκτός του προαναφερθέντος χαλαρού θεσμικού πλαισίου το οποίο επιτρέπει την άνευ όρων εγκατάλειψη ενός οχήματος, δεν υπάρχει σαφής ορισμένος και με τουλάχιστον εύκολη πρόσβαση χώρος για την εναπόθεση ενός ΟΤΚΖ. Η άγνοια για τις νόμιμες διαδικασίες αναγκάζει και τους πλέον νομοταγείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες να εγκαταλείψουν το όχημα τους σε κάποιο δημόσιο χώρο. Χαμηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης. Όπως και για τα υπόλοιπα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής των έτσι και για τα οχήματα δεν υπήρχε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν λογικό να μην αναγνωρίζεται ως σημαντικό γεγονός από την πλειοψηφία του κοινού, ότι κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα αποτελεί μία πηγή ρύπανσης η οποία ζημιώνει την ανθρώπινη υγεία και μειώνει το επίπεδο της ποιότητας ζωής. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 13

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2.1. Οι απαιτήσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) Ο τεράστιος αριθμός ΟΤΚΖ στην ΕΕ, που υπολογίζεται 7 έως 8 εκατομμύρια ετησίως, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 7% από αυτά εγκαταλείπονται, δημιουργώντας μεγάλο όγκο αποβλήτων στις χωματερές(που εκτιμάται σε 1,9 εκατομμύρια τόνους ετησίως), ήταν η κύρια αιτία που οδήγησε την ΕΕ στη δημιουργία της οδηγίας 2000/53/ΕΕ. Η οδηγία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη πρόληψη και αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα καθώς και για τη μείωση των δημιουργούμενων αποβλήτων, μέσω της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης των ΟΤΚΖ και των εξαρτημάτων τους, με τελικό στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης όλων των εμπλεκομένων φορέων Παρουσίαση της Οδηγίας 2000/53/Ε Οι κύριοι στόχοι από την εφαρμογή της οδηγίας είναι: i. Η αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα ii. Η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των ΟΤΚΖ και των εξαρτημάτων τους iii. Η μείωση των δημιουργούμενων αποβλήτων iv. Η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των συντελεστών. Η οδηγία καλύπτει όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχουν συντηρηθεί και ανεξάρτητα από το εάν φέρουν πρόσθετο εξοπλισμό. Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι η Οδηγία είναι συμπληρωματική της Κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας, εκπομπής εναέριων ρύπων, ελέγχου του θορύβου και προστασίας του εδάφους και των υδάτων, ενώ υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις στην εφαρμογή της. Για παράδειγμα εξαιρούνται τα οχήματα ειδικών χρήσεων από τις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης (άρθρο 7), ενώ Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 14

22 για τα τρίχρονα οχήματα ισχύουν μόνο οι απαιτήσεις των άρθρων 5, που αφορά τη συλλογή των ΟΤΚΖ και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένα κέντρα επεξεργασίας και 6, που αφορά την επεξεργασία των ΟΤΚΖ. Σχετικά με το δίκτυο συλλογής και το πιστοποιητικό καταστροφής, προβλέπεται ότι σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει: i. να δημιουργηθεί δίκτυο συλλογής από τους οικονομικούς φορείς και να εξακριβωθεί ότι το δίκτυο αυτό είναι επαρκές για τις ανάγκες ii. όλα τα ΟΤΚΖ, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να μεταφέρονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας iii. Να θεσπιστεί το «πιστοποιητικό καταστροφής» ως προϋπόθεση αποταξινόμησης κάθε ΟΤΚΖ iv. Το πιστοποιητικό καταστροφής θα εκδίδεται όταν το ΟΤΚΖ μεταφερθεί σε εγκεκριμένο κέντρο επεξεργασίας που έχει λάβει άδεια. v. Η έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής δεν συνεπάγεται απαίτηση αποζημίωσης για τους εκδότες τους εκτός αν τούτο προβλέπεται ρητά από ένα κράτος μέλος. Οι τελευταίοι ιδιοκτήτες θα παραδίδουν το ΟΤΚΖ σε εγκεκριμένα κέντρα επεξεργασίας χωρίς κόστος λόγω του ότι το ΟΤΚΖ έχει αρνητική αξία στην αγορά. Εξαίρεση στο παραπάνω μέτρο θεσπίζεται για τα οχήματα που δε περιλαμβάνουν βασικά εξαρτήματα τους και ειδικά την μηχανή τους ή το αμάξωμα, ή οχήματα στα οποία έχουν προστεθεί απόβλητα. vi. Για τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σύστημα αποταξινόμησης πρέπει να ορίσουν κατάλληλη αρχή στην οποία θα κοινοποιούνται τα πιστοποιητικά καταστροφής. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα ΟΤΚΖ να αποθηκεύονται έστω και προσωρινά και να τους γίνεται η επεξεργασία που προβλέπεται, με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο όπως ορίζεται στην οδηγία 75/442/EEC περί στερεών αποβλήτων. Επίσης, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την επεξεργασία των ΟΤΚΖ, θα πρέπει να έχουν πάρει άδεια ή να είναι καταχωρημένες σε μητρώα αρμοδίων αρχών, όπως ορίζεται στην οδηγία 75/442/EEC περί στερεών αποβλήτων. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 15

23 Όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, τα κράτη μέλη οφείλουν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ενθαρρύνεται η επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων από ΟΤΚΖ, καθώς και η ανάκτηση εξαρτημάτων που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, με προτίμηση στην ανακύκλωση, όπου είναι εφικτό. Επίσης τα κράτη μέλη οφείλουν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι από τους οικονομικούς φορείς μέχρι τις παρακάτω ημερομηνίες: Την 01/01/2006: 85% επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και ταυτόχρονα >80% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση- δηλαδή <5% για ανάκτηση ενέργειας, ενώ ειδικά για τα οχήματα προ 1980 οι στόχοι μπορούν να μειωθούν σε 75% επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και ταυτόχρονα >70% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση- δηλαδή,5% για ανάκτηση ενέργειας. Την 01/01/2015: 95% επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και ταυτόχρονα >85% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση - δηλαδή <10% για ανάκτηση ενέργειας. Τα παραπάνω ποσοστά είναι σε σχέση με το μέσο βάρος του οχήματος 2.3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την διαδικασία της Απόσυρσης Φυσικό πρόσωπο Το όχημα Πινακίδες του αυτοκινήτου Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να μην αναγράφεται όμως ο όρος «Παρακράτηση Κυριότητας» Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του ιδιοκτήτη Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη Εξουσιοδότηση ( σε περίπτωση που δεν παραδώσει ο ιδιοκτήτης το όχημα) θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα Βιβλίο Μεταβολών ( σε περίπτωση φορτηγού Μικτού Βάρους έως 3,5 τόνων, να μην αναγράφεται όμως ο όρος Παρακράτηση Κυριότητας Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 16

24 Εταιρεία Ο.Ε. Ε.Ε. Α.Ε. Το όχημα Πινακίδες του αυτοκινήτου Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να μην αναγράφεται όμως ο όρος «Παρακράτηση Κυριότητας» Βιβλίο Μεταβολών (σε περίπτωση φορτηγού Μικτού Βάρους έως 3,5 τόνων, να μην αναγράφεται όμως ο όρος «Παρακράτηση Κυριότητας») Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που δεν παραδώσει ο ιδιοκτήτης το όχημα) θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα Καταστατικό εταιρείας ή ΦΕΚ Δελτίο Αποστολής 2.4. Διαδικασία απόσυρσης Το όχημα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου θα γίνει η απόσυρση, είτε από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου είτε με ιδιόκτητο μέσο μεταφοράς της εταιρείας. Στη συνέχεια η εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του οχήματος και εκδίδει στον ιδιοκτήτη το Πιστοποιητικό Καταστροφής.Απαραίτητα στοιχεία για τη διαδικασία απόσυρσης οχημάτων είναι : Στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος η ημερομηνία 1ης αδείας στην Ελλάδα να είναι έως 31 Δεκεμβρίου 1998 Να μην έχει καταστραφεί το όχημα Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν οφείλει τα τέλη κυκλοφορίας Σε περίπτωση προσωρινής ακινησίας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που θέλει να πραγματοποιήσει οριστική διαγραφή, κάνει αίτηση στην εφορία του για να μετατραπεί η προσωρινή ακινησία σε οριστική διαγραφή. Η ΔΟΥ του στέλνει υπηρεσιακά τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών και δίνει στον ιδιοκτήτη αντίγραφο του υπηρεσιακού σημειώματος και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 17

25 2.5. Οι απαλλαγές από τα τέλη ταξινόμησης με την απόσυρση οχημάτων Όποιος, λοιπόν, αποσύρει ένα παλαιό όχημα σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα ωφεληθεί στην αγορά καινούργιου οχήματος με την κλιμακωτή μείωση του τέλους ταξινόμησης, ανάλογα με τον κυβισμό του καινούργιου αυτοκινήτου και τη φορολογητέα του αξία. Ειδικότερα: Καινούργια αυτοκίνητα με κυβισμό έως 900 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και ευρώ, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης. Καινούργια αυτοκίνητα με κυβισμό από 901 έως κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και ευρώ, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης. Καινούργια αυτοκίνητα με κυβισμό από έως κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και ευρώ, απαλλάσσονται από το 65% του τέλους ταξινόμησης. Καινούργια αυτοκίνητα με κυβισμό από έως κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και ευρώ, απαλλάσσονται από το 50% του τέλους ταξινόμησης. Εάν η φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου είναι υψηλότερη των προαναφερόμενων ποσών, τότε για το υπόλοιπο θα υπολογίζεται στο ακέραιο ο συντελεστής του τέλους ταξινόμησης. Oι μειώσεις που αναφέραμε, αφορούν στη φορολογητέα αξία του οχήματος και όχι στη λιανική τιμή του. Φυσικά, η αξία αυτή είναι χαμηλότερη από την τελική λιανική τιμή του αυτοκινήτου. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να τονιστεί ότι εάν η φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου είναι υψηλότερη των προαναφερόμενων ποσών, τότε για το υπόλοιπο θα υπολογίζεται στο ακέραιο ο συντελεστής του τέλους ταξινόμησης. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 18

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.1. Εισαγωγή H ανακύκλωση του παλιού μας αυτοκινήτου και η οριστική διαγραφή του μας απαλλάσσει από ένα σημαντικό ποσό χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου των τελών κυκλοφορίας και της ασφάλισης, ενώ συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον ο κάτοχος ενός οχήματος προς απόσυρση έχει τη δυνατότητα της αγοράς νέου αυτοκινήτου με μειωμένη τιμή με την παράδοση του παλιού σε μονάδες ανακύκλωσης οχημάτων. Είναι αλήθεια ότι στη χώρα μας η πρακτική της «ανακύκλωσης» προϊόντων εφαρμόστηκε αργά και ακόμη δεν έχουμε φτάσει τα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, στον κλάδο της ανακύκλωσης οχημάτων, έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 ΦΕΚ 81Α και την Οδηγία 53/2000 της ΕΕ, η ανακύκλωση των παλαιών οχημάτων, επιβάλλεται να γίνεται βάσει αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Για το σκοπό αυτό τον Ιανουάριο 2004 ιδρύθηκε από τους εθνικούς εισαγωγείς-αντιπροσώπους αυτοκινήτων η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την ονομασία Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος. Η ΕΔΟΕ αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύστημα ανακύκλωσης αυτοκινήτων, (Αρ. Έγκρισης ΦΕΚ907Β/2004). Μέχρι σήμερα η ΕΔΟΕ δραστηριοποιείται σε 35 Νομούς της χώρας συμπεριλαμβανομένων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για καλύτερες προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος, έχουν καταστήσει πλέον επιτακτική την ανάγκη για ανακύκλωση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Δεδομένου ότι στην Ευρώπη συνολικά κάθε χρόνο ακινητοποιούνται περίπου 8 έως 9 εκατ. οχήματα, μπορεί να αναλογιστεί κάποιος πόσο σημαντική είναι για το περιβάλλον, η ανακύκλωση αυτοκινήτου. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 19

27 Η ανακύκλωση υλικών του χάλυβα ουσιαστικά- ξεκίνησε περί το 1920 στη Βόρεια Αμερική, με μικρή κάμψη τη δεκαετία του 1930 λόγω της μεγαλύτερης αξίας που είχαν τότε τα ανταλλακτικά από τα ΟΤΚΖ στην αγορά απ ότι το scrap χάλυβα. Οι πρώτες, μεγάλης κλίμακας και, οργανωμένες προσπάθειες ανακύκλωσης των μετάλλων των αυτοκινήτων ξεκίνησαν την περίοδο του Β Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι τεράστιες ανάγκες του πολέμου για χάλυβα, ανάγκασαν τις εμπόλεμες χώρες, που διέθεταν χαλυβουργίες, να αρχίσουν να ανακυκλώνουν τα παλιά τους οχήματα. Έτσι, τόσο οι Αμερικάνοι (δια νόμου το 1943 ), όσο και οι Ευρωπαίοι (κυρίως οι Γερμανοί και οι Άγγλοι) απέκτησαν σχετική εμπειρία και ανέπτυξαν τεχνογνωσία πάνω στην ανακύκλωση σιδηρούχων μεταλλευμάτων από τα ΟΤΚΖ. Ακόμα και πριν ο όρος «ανακύκλωση» γίνει ευρέως γνωστός, πάνω από το 70% των υλικών των αυτοκινήτων που αποσύρονταν, ανακυκλωνόταν και χρησιμοποιούνταν στη κατασκευή νέων αυτοκινήτων. Αυτό το τεράστιο ποσοστό, οφείλεται κυρίως στην ανακύκλωση του χάλυβα και των άλλων μεταλλικών τμημάτων των αυτοκινήτων, όπως είναι το αλουμίνιο. Με τη πάροδο των ετών, οι τεχνικές ανακύκλωσης βελτιώθηκαν σημαντικά και πλέον στις οργανωμένες μονάδες αποσυναρμολόγησης οχημάτων ένα μεγάλο μέρος της ανακύκλωσης γίνεται από αυτόματες μηχανές. Η ανακυκλωσιμότητα (recyclable) των ΟΤΚΖ από τη δεκαετία του 1990 κυμαινόταν στο 75-80% και είναι υψηλότερη από απλούστερα προϊόντα όπως συσκευασίες από γυαλί, εφημερίδες, συσκευασίες αλουμινίου. Σημειώνεται ότι ένα όχημα αποτελείται από περίπου εξαρτήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα ανακυκλωθέντα ΟΤΚΖ (Πίνακας που ακολουθεί), το 2006 επιτεύχθηκε 58,3% ανακύκλωση σε αριθμό ΟΤΚΖ (29169 έναντι των ΟΤΚΖ ανά έτος), ενώ το 2007 είχε σχεδόν καλυφθεί (ποσοστό 99,6%) και το 2008 υπερκαλύφθηκε (ποσοστό 125,4%) ο ετήσιος αριθμός παραγωγής ΟΤΚΖ. Βέβαια, τη χρονική αυτή περίοδο οδηγούνται προς εναλλακτική διαχείριση και ιστορικά απόβλητα, ειδικά στις περιοχές όπου πρωτοξεκινά η εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, κατά συνέπεια αναμένεται και για τα αμέσως επόμενα έτη, έως Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 20

28 ότου να αναπτυχθεί πλήρως το δίκτυο της ΕΔΟΕ, η διάλυση οχημάτων, σε αριθμό, κάθε έτος, μεγαλύτερη από ότι αντιστοιχεί σε παραγόμενα ΟΤΚΖ ανά έτος. Έτος Πολίτες Εγκαταλελειμμένα (Δήμοι) Σύνολο Πολίτες % Εγκατ/να (Δήμοι) % ,4% 8,6% ,0% 14,0% ,7% 12,3% ,4% 12,6% Πηγή: Ιστοσελίδα της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) για τα στοιχεία από 01/01/2005 έως και 31/12/2006και προσωπική επικοινωνία με ΕΔΟΕ για τα στοιχεία ετών 2007 & Πώς ένα ΟΤΚΖ (όχημα τέλους κύκλου ζωής) επιβαρύνει το περιβάλλον Τα μέταλλα από τα οποία αποτελείται ένα αυτοκίνητο με την πάροδο του χρόνου οξειδώνονται και σταδιακά, μολύνουν το υπέδαφος αλλά και την ατμόσφαιρα. Ανάλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκαλούν και τα υγρά που εμπεριέχονται εντός των κλειστών κυκλωμάτων του οχήματος (λάδια, υγρά φρένων, κτλ) τα οποία υπολογίζονται σε 2-3 εκατ. τόνους. Ωστόσο από το σύνολο των μερών ενός αυτοκινήτου σε πρακτικό επίπεδο και σύμφωνα με τους ειδικούς, μόνο το 75% αυτών μπορεί να ανακυκλωθεί, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συνήθως καταλήγει σε τόπους συγκέντρωσης απορριμμάτων. Δηλαδή σε γενικές γραμμές κάθε αυτοκίνητο μπορεί να αποδώσει 700 κιλά ανακυκλώσιμου μετάλλου και 300 κιλά περίπου άχρηστων αποβλήτων. Όμως από την 1/1/2015, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη, μέσω των διαδικασιών ανακύκλωσης οχημάτων να ανακτούν το 95% των στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί και να ανακυκλώνουν το 85%, ώστε να περιοριστεί το ποσοστό των μη επαναχρησιμοποιούμενων στοιχείων κατά 10%. Επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι για κάθε όχημα το οποίο ανακυκλώνεται αποφεύγεται η απόρριψη στο περιβάλλον περίπου, 10 κιλών ορυκτελαίου, 3 κιλών οξέων μπαταρίας, 7 κιλών μολύβδου, 40 Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 21

29 κιλών εύφλεκτων ελαστικών, 1 κιλού αμιάντου και πολλών ακόμα άκρως επιβλαβών ουσιών. Η σύνθεση ενός τυπικού αυτοκινήτου έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το ποσοστό χρήσης βαρέων μετάλλων έχει μειωθεί, ενώ ενεργειακά οικονομικά υλικά όπως τα πλαστικά έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του οχήματος. Η ανάλυση των δεδομένων κατασκευαστή του οχήματος για περίπου εβδομήντα δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων παραγωγής 1998 παρουσιάζει την ακόλουθη κατανομή των υλικών (κατά βάρος). Πηγή: ACORD, AnnualReport, Στόχοι της ανακύκλωσης Αποδεσμεύουμε αρκετές εκατοντάδες πολύτιμες θέσεις παρκινγκ, που είναι κατειλημμένες από ακινητοποιημένα οχήματα. Περιορίζουμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αφού πολλά τοξικά απόβλητα δεν καταλήγουν σε αλόγιστες ποσότητες στο περιβάλλον. Eπανατροφοδοτούμε τη βιομηχανία με πρώτες ύλες, που προκύπτουν από την ανακύκλωση των διαφόρων μερών των παλαιών αυτοκινήτων. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 22

30 3.3. Επαναχρησιμοποίηση υλικών εξαρτημάτων ενός αυτοκινήτου Στα Διαλυτήρια οχημάτων, μια από τις, δυνητικά προσοδοφόρες, εργασίες είναι η αφαίρεση εξαρτημάτων από τα ΟΤΚΖ, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως έχουν ή με μετά από μικρές επιδιορθώσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μελέτη έρευνα αγοράς που διεξάχθηκε από το TransportResearchLaboratory(TRL, 2003) είχε καταγραφεί ότι τα πιο «επαναχρησιμοποιήσιμα» μέρη των ΟΤΚΖ ήταν : Τροχοί (από ατσάλι ή κράμα αυτού) Μηχανές Κιβώτια ταχυτήτων Ελαστικά Συσσωρευτές Ψυγείο μηχανής Διάφορα άλλα ανταλλακτικά όπως: καρμπιρατέρ, μέρη φρένων, μέρη υαλοπινάκων, κ.ά. Μεγαλύτερο ποσοστό επαναχρησιμοποιήσιμων μερών / κατασκευαστικών στοιχείων αφαιρούνται από τα ΟΤΚΖ μικρής ηλικίας, που έχουν προέλθει κυρίως από ατυχήματα (premature ΟΤΚΖ), από ότι στα ΟΤΚΖ μεγάλης ηλικίας (natural ΟΤΚΖ). Η αφαίρεση των μερών δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά θα επαναχρησιμοποιηθούν. Κάποιο ποσοστό που δεν θα πωληθεί θα οδεύσει προς τεμαχισμό τελικά. Το ποσοστό αυτό είχε εκτιμηθεί στο Η.Β. από το TRL στο 32% περίπου Τεμαχισμός Με τον όρο τεμαχισμό εννοούμε τη διαίρεση της δομής ενός στερεού με την επίδραση μηχανικής διαλογής. Ειδικότερα, το ΟΤΚΖ μετά την απορρύπανση και την αποσυναρμολόγηση των επιθυμητών μερών προς επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση, οδηγείται (συνήθως) σε συμπιεστή, όπως ήδη αναφέρθηκε και ακολούθως στον κόπτη/τεμαχιστή (shredder) όπου τεμαχίζεται, σε μέγεθος περίπου όσο ένα Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 23

31 πορτοκάλι (~100 mm). Σκοπός του τεμαχισμού είναι η μείωση του όγκου με αποτέλεσμα (και) την αύξηση της επιφάνειας των υλικών, που βοηθά στο διαχωρισμό των επιμέρους υλικών, δηλ., στο διαχωρισμό τωνμετάλλων από τα άλλα υλικά που απομένουν στο κουφάρι των ΟΤΚΖ. Ο τεμαχισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεργασίες επεξεργασίας των ΟΤΚΖ για την ανάκτηση υλικών, καθώς καθορίζει την τελική ποιότητα (καθαρότητα) των προκύπτοντων υλικών και άρα και την τιμή πώλησής τους. Ακολούθως, με μηχανική διαλογή (αεροκυκλώνα, ηλεκτρομαγνήτες, eddy-current, κ.ά.) διαχωρίζονται τα μέταλλα (Fe, Al, Cu) από τα υπόλοιπα υλικά. Ο αεροδιαχωρισμός μέσω αεροκυκλώνα αποτελεί διεργασία διαχωρισμού ενός ανομοιογενούς μείγματος, σε επί μέρους υλικά υπό την επίδραση αέρα (και βαρύτητας). Βασίζεται στις διαφορετικές τροχιές που διαγράφουν τα διαφορετικής σύστασης σωματίδια μέσα σε στρώμα αέρα, κυρίως λόγω της διαφορετικής πυκνότητας (ειδικό βάρος) των υλικών (επίδραση της βαρύτητας). Η επιτυχία του διαχωρισμού εξαρτάται από την ταχύτητα του εμφυσούμενου αέρα, το χρόνο παραμονής, την υγρασία και το σχήμα των τεμαχιδίων. Ο διαχωρισμός αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για το διαχωρισμό βαρέων-ελαφρών κλασμάτων (όπως σιδηρούχα, πλαστικό, κλπ.) Οι ηλεκτρομαγνήτες επιτυγχάνουν με την εφαρμογή ηλεκτρικών πεδίων το διαχωρισμό σιδηρούχων μεταλλικών υλικών. Οι διατάξεις φαινομένου δινορευμάτωνeddy-current βασιζόμενες στη διαφορά ηλεκτρικής αγωγιμότητας επιτυγχάνουν επαγωγικό διαχωρισμό και χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση του Al και του Cu από το κοινό κλάσμα των τεμαχισμένων ΟΤΚΖ. Η λειτουργία των διατάξεων αυτών στηρίζεται στην αρχή των επαγωγικών μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται εξαιτίας του εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου που επιφέρει η κίνηση ενός φυσικού μαγνήτη πάνω από έναν αγωγό. Μια διάταξη EddyCurrent αποτελείται από έναν περιστρεφόμενο ρότορα κατασκευασμένο από φυσικό μόνιμο μαγνήτη (που περιστρέφεται με ταχύτητα μέσα σε ένα μεταλλικό τύμπανο), δημιουργεί επαγωγικά μαγνητικά πεδία ικανά να απομακρύνουν από το κοινό κλάσμα υλικών το Al και το Cu. Το τύμπανο λειτουργεί Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 24

32 και ως τερματική τροχαλία κίνησης της ταινίας και μεταφέρει τα υλικά προς διαχωρισμό. Ο διαχωριστής διαθέτει δονητικό τροφοδότη. Οι διατάξεις αυτές έπονται από διατάξεις ανάκτησης των σιδηρούχων μετάλλων. Οι μηχανισμοί επαγωγικών ρευμάτων Eddy-Currents μπορούν να επιτύχουν πολύ μεγάλη ανάκτηση των μη σιδηρούχων μετάλλων, ανάλογα με το μέγεθος των εισερχόμενων υλικών και το ποσοστό των προσμίξεων. Εικόνα Διάταξη Eddy-current εν λειτουργία για διαχωρισμό scrap Το εναπομείναν υλικό (~30%) προωθείται συχνά σε διαχωρισμό μεγέθους μέσω περιστρεφόμενων κοσκίνων σε μορφή τυμπάνων (trommel).κύριο χαρακτηριστικό των περιστροφικών κόσκινων είναι το τύμπανο (κύλινδρος). Οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού είναι η διάμετρος, η ταχύτητα περιστροφής, το μήκος της εσχάρας, το μέγεθος και το σχήμα της οπής. Με τα μηχανικά κόσκινα, όπως είναι τα trommel, επιτυγχάνεται η ταξινόμηση των υλικών σε ομάδες ανάλογα με το μέγεθος 1. Το κλάσμα μεγάλου μεγέθους που προκύπτει από αυτόν το διαχωρισμό επανακατεργάζεται μηχανικά για διαχωρισμό μετάλλων (~5%). Το Υπόλειμμα που απομένει μετά το διαχωρισμό των μετάλλων αποτελεί το (ελαφρύ) Υπόλειμμα Τεμαχιστή / Τεμαχισμού (ASR AutoShrederResidue ή ShredderLightFraction - SLF). 1 Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 25

33 Εικόνα Περιστρεφόμενα κόσκινα σε μορφή τυμπάνων Πηγή: Πηγή: Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί απορρύπανση των ΟΤΚΖ το ASR χαρακτηρίζεται ως απλό απόβλητο και δεν τίθενται περιορισμοί για την ταφή του σε ΧΥΤΑ. Στις ΗΠΑ μάλιστα ήταν σύνηθες να χρησιμοποιείται ως υλικό ημερήσιας κάλυψης σε χώρους ταφής χωρίς να υπάρχουν προβληματισμοί, έως και τις αρχές του Η πλήρης απορρύπανση όμως των ΟΤΚΖ δε διαφαίνεται εφικτή (από όλους), με αποτέλεσμα το Υπόλειμμα τεμαχισμού δυνητικά να περιέχει επικίνδυνα υλικά και να πρέπει να χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνο απόβλητο (στην ΕΕ τουλάχιστον και μελλοντικά σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ), εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, δηλ. ότι το απόβλητο αυτό δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες ή δεν παρουσιάζει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά επικίνδυνου απόβλητου Υπόλειμμα Τεμαχισμού ΟΤΚΖ Το εναπομείναν (υπόλειμμα) ελαφρύ κλάσμα κατά τη διαδικασία τεμαχισμού του «κουφαριού» των ΟΤΚΖ είναι γνωστό ως Υπόλειμμα Τεμαχιστή Αυτοκινήτων (AutomotiveShredderResidue ASR, ή autoshredderfluff, ή shredderflock, ή shredderlightfraction SLF στα θεσμικά κείμενα της ΕΕ, ή residuesfromshredding- Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 26

34 RESH ή απλά «autofluff» ή «fluff»).το υπόλειμμα αυτό, που αποτελεί περί το 22-30% του συνολικού βάρους του οχήματος, εμπεριέχει ύλες από πλαστικό, ελαστομερή (ελαστικό), υφασμάτινες ίνες, γυαλί, χαρτί, κ.ά. Περί το 50% των σωματιδίων του Υπολείμματος έχει μέγεθος μικρότερο από 30mm. Έχουν υλοποιηθεί πολυάριθμες μελέτες για τον χαρακτηρισμό της σύνθεσης αυτού του αποβλήτου τα αποτελέσματα των οποίων επιδεικνύουν την εξαιρετικά μεγάλη ετερογένεια σύστασης του ASR, με πυκνότητα και περιεχόμενη υγρασία που διαφέρει από εγκατάσταση σε εγκατάσταση, αλλά και από μέρα σε μέρα, γεγονός που προβληματίζει για τη δυνατότητα αξιοποίησης ή ανακύκλωσης του. Σε πρόσφατη έρευνα από τους Cossu R., Lai T. και Bausani R., που αφορούσε την προεπεξεργασία του ASR ώστε να μπορεί να διατίθεται σε χώρους ταφής με μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς το περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, προσδιορίσθηκε η σύσταση του υπολείμματος, όπου οι κυρίαρχες ύλες ήταν: αφρός πολυουρεθάνης και ύφασμα 39%, πλαστικό 21% και ελαστικό 11% (Πίνακας2). Σημειώνεται ότι, τα αποτελέσματα αυτά ήταν παραπλήσια με προηγούμενες έρευνες που έχουν διεξαχθεί (Πίνακας 2), όπου αναφερόταν ότι η σύστασή του αποτελείται από πλαστικά (μη συμπεριλαμβανομένων των ελαστομερών) έως και 50% και ειδικότερα από: 25% αφρό πολυουρεθάνης (PU foam) και 19% θερμοπλαστικά. Πίνακας Σύνθεση υπολειμμάτων τεμαχιστή ΟΤΚΖ (ASR) Πηγές: 2008: Cossu R., Lai T., BausaniR., 2006: NourreddineMenad, 2007, 2002: Commonwealth Department of Environment & Heritage of Australia, 2002 Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου 27

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Εισήγηση στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο Logistics, στη θεµατική ενότητα «Σύγχρονες τάσεις στα logistics ιαδικασίες Αντίστροφων Εφοδιαστικών Αλυσίδων» Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΟΝΔΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Δευτέρα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ : ΠΕ 09 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ : ΠΕ04 02

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα