ŠkodaOctavia ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ŠkodaOctavia ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τεχνικές αλλαγές 11/2009

2 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)* Αυτό το τεύχος συμπληρώνει τις Oδηγίες Xρήσης για το μοντέλο, έκδοση (καλούμενες στο εξής απλά Oδηγίες Xρήσης). Οι πληροφορίες σ' αυτό το τεύχος υπερισχύουν εκείνων που περιέχονται στις Οδηγίες Χρήσης. Ειδικοί εξοπλισμοί χαρακτηρίζονται με το σήμα *. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι σε όλες τις διαδρομές σας Skoda Auto a.s. Οθόνη πολλαπλών λειτουργών (υπολογιστής ταξιδίου)* Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών δίνει τις εξής πληροφορίες (ανάλογα με τον εξοπλισμό): Θερμοκρασία λαδιού Σημείωση Αν το λάδι του κινητήρα έχει θερμοκρασία κάτω των 50 C ή όταν υπάρχει βλάβη στο σύστημα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, τότε αντί για τη θερμοκρασία απεικονίζονται τρεις παύλες. Εικ. 1 Πλήκτρο ESP Όταν το σύστημα ESP επεμβαίνει για να σταθεροποιήσει το αυτοκίνητο, η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει με ταχύ ρυθμό. Το σύστημα ESP δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αν πιέσετε το πλήκτρο εικ. 1, θα απενεργοποιηθεί μόνο το σύστημα ASR. Η λυχνία ελέγχου τότε αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα ESP, η λυχνία ελέγχου ανάβει διαρκώς. Αν η λυχνία ελέγχου ανάψει αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα, τότε το σύστημα ESP μπορεί να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να θέσετε το σύστημα ESP πάλι σε λειτουργία, σβήνοντας και ανάβοντας ξανά την ανάφλεξη. Όταν η λυχνία ελέγχου σβήσει, το σύστημα ESP είναι πάλι έτοιμο για λειτουργία. Ρυθμίσεις Ανάλογα με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, έχετε την εξής επιλογή: Language (Γλώσσα) Υπενθύμιση χρήσης ζωνών ασφαλείας Η λυχνία ελέγχου αφορά μόνο τη ζώνη ασφαλείας του οδηγού.

3 2 Αλλαγή μπαταρίας τηλεχειριστηρίου Αλλαγή μπαταρίας τηλεχειριστηρίου Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο κλειδί και πιέστε το μέχρι να κουμπώσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο. Φώτα ημέρας* Σε ορισμένες χώρες, η εθνική νομοθεσία προβλέπει ότι κατά τη χρήση των φώτων ημέρας, ταυτόχρονα με αυτά πρέπει να ανάβουν και τα φώτα στάσης. Εικ. 2 Κλειδί με τηλεχειριστήριο - Αφαίρεση καπακιού Αυτόματος υαλοκαθαριστήρας πίσω κρυστάλλου* (Combi) Εικ. 3 Κλειδί με τηλεχειριστήριο Κάθε κλειδί με τηλεχειριστήριο περιέχει μια μπαταρία, η οποία βρίσκεται κάτω από το καπάκι AB εικ. 2. Όταν η μπαταρία έχει αδειάσει, η κόκκινη λυχνία ελέγχου A δεν ανάβει όταν πιέζετε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου εικ.3. Για να αλλάξετε τη μπαταρία, ενεργήστε ως εξής: Πιέστε το κουμπί, ώστε η γλώσσα να βγει έξω από τη θήκη της. Αφαιρέστε το καπάκι, πιέζοντάς το προσεκτικά στα σημεία που δείχνουν τα βέλη A1 εικ.2. Αφαιρέστε την άδεια μπαταρία από το κλειδί, πιέζοντάς την προς τα κάτω στο σημείο που δείχνει το βέλος A2 εικ.2. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά της μπαταρίας με το σύμβολο «+» να είναι στραμμένη προς τα πάνω. Η σωστή πολικότητα απεικονίζεται επίσης στο καπάκι της μπαταρίας. Εικ. 4 Μοχλός υαλοκαθαριστήρων Όταν ο μοχλός των υαλοκαθαριστήρων βρίσκεται στη θέση A2 εικ.4 ή A3, ο υαλοκαθαριστήρας σκουπίζει μία φορά ανά 30 ή 10 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα άνω των 5km/h. Αν ο αισθητήρας βροχής* είναι ενεργοποιημένος (μοχλός στη θέση A1 ), ο πίσω υαλοκαθαριστήρας λειτουργεί αυτόματα μόνο όταν οι μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες είναι σε συνεχή λειτουργία (χωρίς παύσεις ανάμεσα στα σκουπίσματα). Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ο αυτόματος πίσω υαλοκαθαριστήρας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω της οθόνης πληροφοριών*, με το μενού:

4 Αποσπώμενος σάκος μακριών αντικειμένων* 3 Setup (Ρυθμίσεις) Lights & Vision (Φωτισμός και ορατότητα) Rear wiper (Πίσω υαλοκαθαριστήρας) Σημείωση Η λειτουργία του αυτόματου πίσω υαλοκαθαριστήρα ισχύει μόνο για αυτοκίνητα Combi που είναι εφοδιασμένα με οθόνη πληροφοριών*. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη κατά την παράδοση του αυτοκινήτου. Αποσπώμενος σάκος μακριών αντικειμένων* Ο αποσπώμενος σάκος μακριών αντικειμένων προορίζεται αποκλειστικά για τη μεταφορά σανίδων του σκι. Ασφάλιση Σφίξτε το ελεύθερο άκρο του λουριού A γύρω από τα σκι, μπροστά από τις δέστρες εικ.5. Διπλώστε την πλάτη του καθίσματος ελαφρά προς τα εμπρός. Περάστε το λουρί ασφάλισης AB μέσα από το άνοιγμα στην πλάτη του καθίσματος και γύρω από το πάνω μέρος της πλάτης. Στη συνέχεια, σπρώξτε την πλάτη του πίσω καθίσματος προς τα πίσω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε με ένα τράβηγμα ότι η πλάτη έχει ασφαλίσει καλά. Περάστε το λουρί ασφάλισης AB μέσα στην κλειδαριά AC, μέχρι να κουμπώσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο. Σε αυτοκίνητα με διαχωριστικό δίχτυ, περάστε το λουρί ασφάλισης AB γύρω από τη θήκη του τυλιγμένου διαχωριστικού διχτυού. Μετά τη στερέωση, δεν μπορείτε να ξετυλίξετε το διαχωριστικό δίχτυ. Εικ. 5 Ασφάλιση σάκου μακριών αντικειμένων Ο αποσπώμενος σάκος μακριών αντικειμένων είναι κατάλληλος για τέσσερα ζευγάρια σκι. Το συνολικό βάρος των μεταφερόμενων σκι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 17 kg. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αφού τοποθετήσετε τα σκι, ο σάκος μακριών αντικειμένων πρέπει να στερεωθεί με το λουρί ασφάλισης AB. Το λουρί A πρέπει να είναι γερά σφιγμένο γύρω από τα σκι. Βεβαιωθείτε ότι το λουρί A σφίγγει τα σκι στην περιοχή μπροστά από τις δέστρες (βλέπε επίσης τις οδηγίες που είναι τυπωμένες στον αποσπώμενο σάκο μακριών αντικειμένων). Χειρισμός ραδιοφώνου και συστήματος πλοήγησης με το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο Λειτουργία Ραδιόφωνο, δελτίο κυκλοφορίας CD Εναλλάκτης CD / ΜΡ3 Πλοήγηση A1 Σύντομο πάτημα Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση ήχου / Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωνητικών εντολών a) a) Ισχύει για το σύστημα πλοήγησης Columbus.

5 4 Οικονομική οδήγηση με σεβασμό στο περιβάλλον Οικονομική οδήγηση με σεβασμό στο περιβάλλον δημιουργούνται προγράμματα απόσυρσης που θα δέχονται το αυτοκίνητό σας. Κατά την απόσυρση λαμβάνετε μια βεβαίωση που πιστοποιεί ότι το προϊόν θα ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος. Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα απόσυρσης και ανακύκλωσης παλιών αυτοκινήτων απευθυνθείτε στον επίσημο αντιπρόσωπο της Skoda. Διέλευση από νερά στον δρόμο Εικ. 6 Σύσταση για την αλλαγή σχέσης Σύσταση για την αλλαγή σχέσης* Σε ορισμένα αυτοκίνητα, η επιλεγμένη σχέση A εικ. 6 απεικονίζεται στην οθόνη του πίνακα οργάνων. Για να εξασφαλίζεται μικρότερη κατανάλωση καυσίμου, η οθόνη ενδεχομένως δείχνει μια σύσταση να αλλάξετε σχέση. Όταν η μονάδα ελέγχου θεωρεί ότι η οδήγηση θα γινόταν πιο οικονομική με άλλη σχέση μετάδοσης, η οθόνη δείχνει ένα βέλος AB. Το βέλος δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα αν συνιστάται επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης σχέσης μετάδοσης. Ταυτόχρονα, αντί για την επιλεγμένη σχέση A δείχνει τη συνιστώμενη σχέση μετάδοσης. Φιλικότητα προς το περιβάλλον Απόσυρση και ανακύκλωση παλιών αυτοκινήτων Η Skoda Auto θέτει υψηλές απαιτήσεις στα προϊόντα της, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών. Όλα τα καινούργια αυτοκίνητα της Skoda μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως 95% και μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις 1) να αποσυρθούν. Σε πολλές χώρες Εικ. 7 Διέλευση από νερά Για να αποφύγετε πιθανές ζημιές στο αυτοκίνητο κατά τη διέλευση μέσα από νερά (π.χ. όταν οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει), λάβετε υπόψη σας τα εξής: Πριν τη διέλευση, προσδιορίστε το βάθος του νερού. Το νερό δεν επιτρέπεται να φτάσει πάνω από την εσοχή στο κάτω δοκάρι του αυτοκινήτου εικ.7. Οδηγήστε με ταχύτητα βαδίσματος. Αν οδηγήσετε με υψηλότερη ταχύτητα μπορεί να δημιουργηθεί κύμα μπροστά από το αυτοκίνητο, και το νερό μπορεί να μπει μέσα στο σύστημα αναρρόφησης αέρα του κινητήρα ή σε άλλα μέρη του αυτοκινήτου. Σε καμία περίπτωση μη σταματήσετε μέσα στο νερό, μην κάνετε όπισθεν και μη σβήσετε τον κινητήρα. 1) Ανάλογα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

6 Εργαλεία του αυτοκινήτου 5 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η διέλευση μέσα από νερό, λάσπη κ.λπ. μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των φρένων και να μεγαλώσει την απόσταση φρεναρίσματος - Κίνδυνος ατυχήματος! Αποφεύγετε τα απότομα και έντονα φρεναρίσματα αμέσως μετά από διέλευση από νερά. Αφού περάσετε μέσα από νερά, πρέπει να καθαρίσετε και να στεγνώσετε τα φρένα το ταχύτερο δυνατόν, φρενάροντας κατά διαστήματα. Τέτοια φρεναρίσματα με σκοπό να στεγνώσετε ή να καθαρίσετε τους δίσκους των φρένων πρέπει να γίνονται μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες κυκλοφορίας. Δεν επιτρέπεται να εκθέσετε σε κίνδυνο τους άλλους χρήστες των οδών. Προσοχή! Κατά τη διέλευση μέσα από νερά μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά σε μέρη του αυτοκινήτου όπως ο κινητήρας, το σύστημα μετάδοσης, ο καταλύτης, το σασί ή το ηλεκτρικό σύστημα. Τα αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα προκαλούν κύματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν το επιτρεπόμενο ύψος νερού για το δικό σας αυτοκίνητο. Κάτω από το νερό μπορεί να κρύβονται τρύπες, λάσπη ή πέτρες που μπορεί να δυσκολέψουν ή να μην επιτρέψουν τη διέλευση μέσα από τα νερά. Μην περνάτε μέσα από αλμυρό νερό. Το αλάτι μπορεί να προκαλέσει διάβρωση. Εξαρτήματα του αυτοκινήτου που έρχονται σε επαφή με αλμυρό νερό πρέπει να ξεπλυθούν το ταχύτερο δυνατόν με γλυκό νερό. Σημείωση Μετά από διέλευση μέσα από νερά, συνιστούμε να δώσετε το αυτοκίνητο για έλεγχο σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Εργαλεία του αυτοκινήτου Αλλαγή τροχού Τελικές εργασίες Αντικαταστήστε τα ελαστικά που έχουν υποστεί ζημιά ή πληροφορηθείτε από ένα συνεργείο για τις δυνατότητες επισκευής. Προειδοποιητικό τρίγωνο* Μπορείτε να στερεώσετε το προειδοποιητικό τρίγωνο στην επένδυση του πίσω τοιχώματος, με τη βοήθεια λουριών από καουτσούκ. Αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση Οθόνη πολλαπλών λειτουργών (υπολογιστής ταξιδίου)* Οι πληροφορίες για τις παρακάτω ενδείξεις της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών ισχύουν μόνο για τη βενζινοκίνηση. Στιγμιαία κατανάλωση Μέση κατανάλωση καυσίμου Αυτονομία Ανεφοδιασμός με υγραέριο Σε ορισμένες χώρες, η πίεση πλήρωσης του υγραερίου μπορεί να διαφέρει από το ένα πρατήριο στο άλλο. Αν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, υπάρχει ενδεχόμενο να μην κλείσει αυτόματα η βαλβίδα πλήρωσης κατά τον πλήρη ανεφοδιασμό του δοχείου. Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό από ένα ευδιάκριτο κροτάλισμα που προέρχεται από την περιοχή του δοχείου. Σε τέτοια περίπτωση, τερματίστε τον ανεφοδιασμό με υγραέριο με το χέρι. Το παραπάνω φαινόμενο δεν οφείλεται σε βλάβη του συστήματος υγραερίου του αυτοκινήτου σας. Τα εργαλεία του αυτοκινήτου και ο γρύλος* βρίσκονται σε ένα κουτί μέσα στον εφεδρικό τροχό* ή μέσα στον χώρο του εφεδρικού τροχού.

7 6 Αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση Ένδειξη αποθέματος καυσίμου Η στάθμη μέσα στο δοχείο υγραερίου μπορεί να κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της οδήγησης λόγω αδράνειας του υγρού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύντομη αλλαγή στην εμφανιζόμενη ένδειξη του αποθέματος υγραερίου μέσα στη δεξαμενή. Εργασίες σέρβις Τα παρακάτω στοιχεία αντικαθιστούν εργασίες σέρβις που αναφέρονται στο συμπλήρωμα «Αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση». Κάθε km Κάλυμμα και στόμιο πλήρωσης για υγραέριο (LPG): Έλεγχος κατάστασης και ενδεχομένως καθάρισμα, έλεγχος δακτυλίων O. Σωληνάκια αερίου: Οπτικός έλεγχος για ζημιές. Φίλτρο καυσίμου της εγκατάστασης υγραερίου (LPG): Αλλαγή. Κάθε km Ρύπανση εξατμιστήρα με λάδι και άλλους ρύπους: Έλεγχος. Κάθε km Χάρτινο φίλτρο εξατμιστήρα: Αλλαγή. Κάθε 10 χρόνια Αλλαγή δοχείου υγραερίου.

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1,4 l/59 kw - EU4 Ποσότητες πλήρωσης (σε λίτρα) Δοχείο για σύστημα πλυσίματος κρυστάλλων / με σύστημα πλυσίματος προβολέων / με πρόσθετη θέρμανση 3/5,5/4,5 Βάρη (σε kg) Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 1860/1840 a) Απόβαρο αυτοκινήτου σε κατάσταση ετοιμότητας για χρήση a) Αυτοκίνητα της ομάδας N ,4 l/90 kw TSI - EU5 Ποσότητες πλήρωσης (σε λίτρα) Δοχείο για σύστημα πλυσίματος κρυστάλλων / με σύστημα πλυσίματος προβολέων / με πρόσθετη θέρμανση 3/5,5/4,5 Βάρη (σε kg) Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 1915/1895 a) Απόβαρο αυτοκινήτου σε κατάσταση ετοιμότητας για χρήση a) Αυτοκίνητα της ομάδας N /1915 a)

9 8 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1,6l/75kW - EU4, EU2 Ποσότητες πλήρωσης (σε λίτρα) Δοχείο για σύστημα πλυσίματος κρυστάλλων / με σύστημα πλυσίματος προβολέων / με πρόσθετη θέρμανση 3/5,5/4,5 Βάρη (σε kg) Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 1885/1865 a) AG6 AG6 1920/1900 a) Απόβαρο αυτοκινήτου σε κατάσταση ετοιμότητας για χρήση a) Αυτοκίνητα της ομάδας N1.

10 Τεχνικά χαρακτηριστικά 9 1,8 l/118 kw TSI - EU5, EU2 DDK (1,8 l/112 kw TSI - EU5) Κατανάλωση καυσίμου (σε l/100 km) και εκπομπή CO 2 (σε g/km) Ποσότητες πλήρωσης (σε λίτρα) Βάρη (σε kg) Αστική οδήγηση 9,5 9,5 Οδήγηση εκτός πόλης 5,5 5,5 Συνδυασμένη οδήγηση 6,9 6,9 Εκπομπή CO 2 - Συνδυασμένη οδήγηση Δοχείο για σύστημα πλυσίματος κρυστάλλων / με σύστημα πλυσίματος προβολέων / με πρόσθετη θέρμανση 3/5,5/4,5 Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 1955/1935 a) 4x4 SCOUT 1975/1955 a) /2120 a) Απόβαρο αυτοκινήτου σε κατάσταση ετοιμότητας για χρήση a) Αυτοκίνητα της ομάδας N1.

11 10 Τεχνικά χαρακτηριστικά 2,0 l/147 kw TSI - EU5 Ποσότητες πλήρωσης (σε λίτρα) Δοχείο για σύστημα πλυσίματος κρυστάλλων / με σύστημα πλυσίματος προβολέων / με πρόσθετη θέρμανση 3/5,5/4,5 Βάρη (σε kg) RS Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 1920/1985 a) RS DQ6 RS RS DQ6 1940/2005 a) 1935/2000 a) 1955/2020 a) Απόβαρο αυτοκινήτου σε κατάσταση ετοιμότητας για χρήση a) Αυτοκίνητα της ομάδας N1.

12 Τεχνικά χαρακτηριστικά 11 1,6 l/77 kw TDI CR - EU5 Κινητήρας Ισχύς kw σε σ.α.λ. 77/4400 Μέγιστη ροπή στρέψης Nm/σ.α.λ. 250/ Αριθμός κυλίνδρων/κυβισμός (cm 3 ) 4/1598 Καύσιμο Επιδόσεις Κατανάλωση καυσίμου (σε l/100 km) και εκπομπή CO 2 (σε g/km) Ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης) Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα GreenLine GreenLine Μέγιστη ταχύτητα km/h Επιτάχυνση km/h s 11,8 11,8 12,0 11,9 11,9 12,1 GreenLine GreenLine Αστική οδήγηση 5,7 5,5 5,6 5,7 5,5 5,6 Οδήγηση εκτός πόλης 3,9 3,7 4,2 3,9 3,7 4,2 Συνδυασμένη οδήγηση 4,5 4,4 4,7 4,5 4,4 4,7 Εκπομπή CO 2 - Συνδυασμένη οδήγηση

13 12 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ποσότητες πλήρωσης (σε λίτρα) Χωρητικότητα ρεζερβουάρ / εφεδρεία 55/9 Δοχείο για σύστημα πλυσίματος κρυστάλλων / με σύστημα πλυσίματος προβολέων / με πρόσθετη θέρμανση 3/5,5/4,5 Λάδι κινητήρα a) 4,3 Σύστημα ψύξης του αυτοκινήτου b) 8,4 a) Ποσότητα λαδιού με αλλαγή φίλτρου λαδιού. Ελέγχετε τη στάθμη κατά την συμπλήρωση, μην παραγεμίζετε το δοχείο. Η στάθμη του λαδιού κυμαίνεται ανάμεσα στα σημάδια (βλέπε Οδηγίες Χρήσης). b) Σε αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα με ανεξάρτητο σύστημα πρόσθετης θέρμανσης και εξαερισμού στάσης, η χωρητικότητα του δοχείου ψυκτικού είναι μεγαλύτερη περίπου κατά 1 λίτρο. Βάρη (σε kg) Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 1955/1935 a) a) Αυτοκίνητα της ομάδας N1. b) Ανηφορική κλίση έως 12 % c) Ανηφορική κλίση έως 8 % GreenLine GreenLine 1945/1925 a) 1980/1960 a) Απόβαρο αυτοκινήτου σε κατάσταση ετοιμότητας για χρήση Ωφέλιμο φορτίο 600/580a) 585/565a) 600/580a) Ωφέλιμο φορτίο κατά τη χρήση γάντζου ρυμούλκησης 525/505 a) 510/490 a) 525/505 a) Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον εμπρόσθιο άξονα Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον οπίσθιο άξονα Επιτρεπόμενο φορτίο ρυμουλκούμενου, για ρυμουλκούμενο με σύστημα πέδησης Επιτρεπόμενο φορτίο ρυμουλκούμενου, για ρυμουλκούμενο χωρίς σύστημα πέδησης 1400 b) 1600 c) /1400 c)a) 1400 b) 1400 b) 1400 b) 1400 b) 1400 b) 1600 c) /1400 c)a) 1600 c) /1400 c)a) 1600 c) /1400 c) a) 1600 c) /1400 c)a) 1600 c) /1400c) a)

14 Τεχνικά χαρακτηριστικά 13 1,9 l/77 kw TDI PD - EU4, EU3 Ποσότητες πλήρωσης (σε λίτρα) Δοχείο για σύστημα πλυσίματος κρυστάλλων / με σύστημα πλυσίματος προβολέων / με πρόσθετη θέρμανση 3/5,5/4,5 Βάρη (σε kg) Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 1960/1940 a) DQ6 DQ6 4x4 1985/1965 a) Απόβαρο αυτοκινήτου σε κατάσταση ετοιμότητας για χρήση a) Αυτοκίνητα της ομάδας N1. 2,0 l/125 kw TDI CR - EU5 Κατανάλωση καυσίμου (σε l/100 km) και εκπομπή CO 2 (σε g/km) Ποσότητες πλήρωσης (σε λίτρα) Βάρη (σε kg) RS Αστική οδήγηση 7,5 7,5 Εκπομπή CO 2 - Συνδυασμένη οδήγηση RS Δοχείο για σύστημα πλυσίματος κρυστάλλων / με σύστημα πλυσίματος προβολέων / με πρόσθετη θέρμανση 3/5,5/4,5 RS Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 1955/2020 a) a) Αυτοκίνητα της ομάδας N1. RS DQ6 RS RS DQ6 1975/2040 a) 1970/2035 a) 1990/2055 a) Απόβαρο αυτοκινήτου σε κατάσταση ετοιμότητας για χρήση

15

16

17

18 Η Škoda Auto εργάζεται διαρκώς για την περαιτέρω ανάπτυξη όλων των τύπων και μοντέλων της. Ζητούμε προκαταβολικά την κατανόησή σας για το γεγονός ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να γίνουν αλλαγές στη μορφή, στον εξοπλισμό και στην τεχνολογία των προϊόντων μας. Τα στοιχεία που αφορούν τον βασικό εξοπλισμό, την εμφάνιση, τις επιδόσεις, τις διαστάσεις, τα βάρη, την κατανάλωση καυσίμου, τα πρότυπα και τις λειτουργίες των αυτοκινήτων ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος. Ορισμένοι εξοπλισμοί μπορεί να μην είναι ακόμα διαθέσιμοι (ζητήστε πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Škoda) ή να διατίθενται μόνο σε ορισμένες χώρες. Επομένως, οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι περιγραφές που υπάρχουν σ αυτές τις οδηγίες δεν μπορούν να αποτελέσουν θεμελίωση για απαίτηση οποιασδήποτε φύσης. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, μετάφραση και κάθε άλλη χρήση του παρόντος, έστω και τμηματικά, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Škoda Auto. Η Škoda Auto διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον νόμο. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών. Έκδοση της: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2009

19 Dodatek Návodu k obsluze Octavia řecky S Z QQ

ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο

ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο 01/2011 Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα υγραεριοκίνηση (υγραέριο) 1 Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα υγραεριοκίνηση (υγραέριο)

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL CORSA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 20 Καθίσματα, προσκέφαλα... 37 Αποθήκευση... 57 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET!

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Η CITROËN σας δίνει τη δυνατότητα να συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης του αυτοκινήτου σας μέσω διαδικτύου, καθώς και να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X3 2.0i X3 2.5si X3 3.0si X3 2.0d X3 3.0d X3 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET!

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Η CITROËN σας δίνει τη δυνατότητα να συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης του αυτοκινήτου σας μέσω διαδικτύου, καθώς και να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό και

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ASTRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL ASTRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL ASTRA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 22 Καθίσματα, προσκέφαλα... 41 Αποθήκευση... 63 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S40. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S40. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S40 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ZAFIRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL ZAFIRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL ZAFIRA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 29 Καθίσματα, προσκέφαλα... 48 Αποθήκευση... 73 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X5 3.0si X5 4.8i X5 3.0d X5 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Honda Italia Industriale S.p.A. 2010

Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Honda Italia Industriale S.p.A. 2010 Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Honda Italia Industriale S.p.A. 2010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τον οδηγό και έναν επιβάτη. Μην

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V70 & XC70 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων Εγχειρίδιο Χρήστη Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Περιεχόμενα Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Θέμα Σελίδα 1 Κανονισμοί ασφαλείας... 3 2 Περιγραφή λειτουργιών... 6 3 Προφυλάξεις πριν από την εκκίνηση...

Διαβάστε περισσότερα

XC90. Εγχειριδιο κατοχου

XC90. Εγχειριδιο κατοχου XC90 Εγχειριδιο κατοχου ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο αυτό σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά της νέας μοτοσυκλέτας σας. Σας ευχόμαστε πολλά ευχάριστα και ασφαλή χιλιόμετρα Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τη βασική πληροφόρηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις

Διαβάστε περισσότερα

AGILITY 16 PLUS 50-4Τ/125/200i

AGILITY 16 PLUS 50-4Τ/125/200i Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nέα ŠKODA Superb Περνάτε πολύ χρόνο της ζωής σας στο αυτοκίνητο. Νέα ŠKODA Superb. Ασύγκριτη άνεση. Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί το σημερινό μας κόσμο χωρίς ταξίδια. Μπορεί με το αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Vito. Θέλει, μπορεί και το πετυχαίνει.

Το νέο Vito. Θέλει, μπορεί και το πετυχαίνει. Το νέο Vito. Van. Το νέο Vito. Θέλει, μπορεί και το πετυχαίνει. Βρίσκεστε πάντα σε ετοιμότητα; Είστε αποφασιστικός στην εργασία σας; Σας αρέσουν οι προκλήσεις; Εάν ναι, τότε αξίζετε ένα όχημα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Νέα ŠKODA octavia Octavia

SIMPLY CLEVER. Νέα ŠKODA octavia Octavia SIMPLY CLEVER Νέα ŠKODA octavia Octavia Η αίσθηση της έκπληξης και του θαυμασμού είναι σπάνια μεν, αλλά προκαλεί μεγάλη χαρά. Εάν θέλουμε να μας εκπλήσσουν συνεχώς διάφορα πράγματα, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόλογος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα