ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Msc) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΙ ΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΡΑ (ΜΝ 06/008) Μέλη Επιτροπής: Παπαδηµητρίου Ευστράτιος, Τζαννάτος Ερνέστος, Τσελεπίδης Αναστάσιος ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

2 Στην οικογένεια µου Αναστασία Καλαρά - 2 -

3 ΗΛΩΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ηλώνω υπεύθυνα ότι, η παρούσα διπλωµατική εργασία δεν έχει υποβληθεί για την απόκτηση άλλου µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή άλλου πτυχίου, πέραν αυτού, ολικά ή µερικά, στο Πανεπιστήµιο Πειραιά ή σε άλλο Πανεπιστήµιο του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ηλούσα Αναστασία Καλαρά Αναστασία Καλαρά - 3 -

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά, αρχικά τον καθηγητή µου κύριο Ερνέστο Τζαννάτο για την πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφερε καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής µου εργασίας, αλλά και νωρίτερα κατά τη διδασκαλία όλων των τεχνικών µαθηµάτων της σχολής, όπως επίσης και τον επιβλέποντα καθηγητή µου κύριο Αναστάσιο Τσελεπίδη για τις ιδιαίτερες συµβουλές του και την ανθρώπινη και φιλική του συνεργασία. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον κύριο Παναγιώτη Αλούρδα, ιευθυντή µου στο τµήµα Μελετών και Σχεδίασης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, όπου εργάζοµαι, για την πολύτιµη συµβολή του στην εκπόνηση της πτυχιακής µου εργασίας, ως προς τη συλλογή του υλικού συγγραφής, αλλά και για τις πολύτιµες γνώσεις που υποµονετικά µας µεταδίδει συµβάλλοντας ουσιαστικά στον προβληµατισµό µας. Θα ήθελα επίσης, ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Τετράδη, Προϊστάµενο του τµήµατος Μελετών και Σχεδίασης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τη συνάδελφο κυρία Ευγενία Μπουζαλά (Ναυπηγό Μηχανικό) για τις πολύτιµες υποδείξεις, τις εποικοδοµητικές παρατηρήσεις και συµβουλές, ως προς την ορθότερη απόδοση ορισµένων Αγγλικών τεχνικών όρων στα Ελληνικά. Αναστασία Καλαρά - 4 -

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Ιστορικά στοιχεία των αρχικών δεξαµενοπλοίων Η ιστορική διαδροµή των δεξαµενοπλοίων Το πρώτο σύγχρονης µορφής δεξαµενόπλοιο Η τεχνολογική εξέλιξη του πρώτου δεξαµενόπλοιου Η πετρελαϊκή αγορά Η προέλευση και χηµική σύσταση του πετρελαίου Περιοχές παραγωγής πετρελαίου Περιοχές ζήτησης πετρελαίου Η ιστορική εξέλιξη της µεταφοράς αργού πετρελαίου Η ιστορική εξέλιξη της µεταφοράς προϊόντων πετρελαίου (oil products) Οι τιµές πετρελαίου ιάκριση δεξαµενοπλοίων και εµπορική δραστηριότητα Προσδιορισµός της έννοιας των δεξαµενοπλοίων Η διάκριση των δεξαµενοπλοίων αναφορικά µε τον τύπο του µεταφερόµενου φορτίου Η διάκριση των δεξαµενοπλοίων αναφορικά µε το µέγεθος Παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος των δεξαµενοπλοίων Εµπορική δραστηριότητα των δεξαµενοπλοίων 34 Αναστασία Καλαρά - 5 -

6 4. εξαµενόπλοια µονού τοιχώµατος, ανάγκη αλλαγής, θεσµικό πλαίσιο που υπόκεινται τα σύγχρονα δεξαµενόπλοια Κατασκευαστικά στοιχεία των δεξαµενοπλοίων µονού τοιχώµατος Ανάγκη αλλαγής των δεξαµενοπλοίων µονού τοιχώµατος σε διπλού τοιχώµατος Το θεσµικό πλαίσιο που υπόκεινται τα σύγχρονα δεξαµενόπλοια Ιστορική εξέλιξη των θεσµοθετηµένων κανονισµών σχεδίασης των δεξαµενοπλοίων Η τεχνική προσέγγιση των σύγχρονων δεξαµενοπλοίων, κατασκευαστικά στοιχεία Η λειτουργία των σύγχρονων δεξαµενοπλοίων Η οικονοµοτεχνική διαδικασία σχεδιασµού των πετρελαιοφόρων, οικονοµικοί κίνδυνοι Η διάταξη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δεξαµενόπλοιου M/T Murex Κριτική, απόψεις, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των δεξαµενοπλοίων διπλού τοιχώµατος ιαµόρφωση διάταξης, µελέτη και υπολογιστικά στοιχεία ιάταξη δεξαµενών έρµατος και φορτίου Καθορισµός των κύριων διαστάσεων Ο υπολογισµός του Lightship Ο υπολογισµός του Deadweight Υπηρεσιακή ταχύτητα και γάστρα ιαγωγή και ευστάθεια 66 Αναστασία Καλαρά - 6 -

7 7. Η µεταλλική κατασκευή δεξαµενοπλοίων διπλών τοιχωµάτων Η µορφή της γάστρας Πρόωση και απαιτήσεις ισχύος Η µεταλλική κατασκευή Ανάλυση κατασκευής και στοιχεία αντοχής Υποδιαίρεση χώρων και ευστάθεια Κατασκευαστικές απαιτήσεις των δεξαµενοπλοίων διπλών τοιχωµάτων (Υπολογιστικά στοιχεία, πως η επιλογή των διαστάσεων συµβάλει στο µέγεθος της εκροής ) Η εκτίµηση του ορίου κόπωσης Η χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής (Higher Strength Steel) Η αντοχή σε σύγκρουση Προωστήρια και ηλεκτρική εγκατάσταση, βοηθητικά συστήµατα και εξοπλισµός ιάταξη µηχανηµάτων Ντίζελ-Μηχανικό σύστηµα πρόωσης Ντίζελ -Ηλεκτρικό σύστηµα πρόωσης ίκτυο φορτίου ίκτυο έρµατος Καθαρισµός δεξαµενών Συστήµατα εξαερισµού δεξαµενών και αδρανούς αερίου Σύστηµα πρόσδεσης για τα δεξαµενόπλοια (Mooring System) Ρυµούλκηση ανάγκης 104 Αναστασία Καλαρά - 7 -

8 8.10 Ικανότητα ελιγµών Πυρασφάλεια Γενικές θεωρήσεις για την εκροή πετρελαίου Η Ρύπανση που προκαλείται από τα δεξαµενόπλοια Πετρελαϊκό ρυπαντικό περιστατικό Ρύπανση λόγω ναυτικών ατυχηµάτων στα δεξαµενόπλοια Κύριες αιτίες διαρροών στα δεξαµενόπλοια Περιβαλλοντικός κίνδυνος και ανθρώπινος παράγοντας, ποσοτικοποίηση του κινδύνου 119 Συµπεράσµατα- Επίλογος 121 Βιβλιογραφία 124 Αναστασία Καλαρά - 8 -

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 2.1: Proved Reserves at the end of Σχήµα 2.2: World Oil Movements Σχήµα 2.3 : Major Oil Trade Movements Σχήµα 2.4: Consumption per capita Σχήµα 4.1: Η µέση τοµή ενός δεξαµενόπλοιου Single Hull σε τρισδιάστατη απεικόνιση Σχήµα 4.2 : Τυπική διάταξη δεξαµενών τριών τύπων δεξαµενοπλοίων ( Pre- Marpol Tanker, Marpol 78 Tanker, Double Hull Tanker) Σχήµα 5.1: Τυπική λειτουργική διάταξη ενός δεξαµενόπλοιου Σχήµα 5.2: Μέση τοµή διάφορων κατηγοριών δεξαµενοπλοίων και τρισδιάστατη απεικόνιση Σχήµα 5.3 : Η Γενική ιάταξη του M/T MUREX Σχήµα 5.4: Η Μέση τοµή του M/T MUREX Σχήµα 6.1: Τυπική διάταξη δεξαµενών έρµατος δεξαµενοπλοίων Σχήµα 6.2 : Τυπική διάταξη δεξαµενών φορτίου δεξαµενοπλοίων Σχήµα 7.1 : Κατασκευαστικό Σχέδιο Μέσης Τοµής Σχήµα 7.2 : Κατασκευαστικό Σχέδιο Στεγανής Φρακτής Σχήµα 7.3 : Κρίσιµα σηµεία άσκησης ισχυρών τάσεων Σχήµα 7.4: Stress Analysis Σχήµα 8.1 : Machinery Arrangement Polar Tankers Inc. ENDEAVOUR- ClassTanker (Diesel Mechanical Propulsion) Σχήµα 8.2 : Machinery Arrangement BP Shipping TAPS Trade Cape Class Tanker (Diesel Electric Propulsion) Αναστασία Καλαρά - 9 -

10 Σχήµα 8.3: ιάγραµµα δικτύου πετρελαίου Σχήµα 8.4 : ιάγραµµα δικτύου έρµατος Σχήµα 9.1 : Location of Selected Spills Σχήµα 9.2 : Η πρόκληση άλλων µορφών Ρύπανσης από τα δεξαµενόπλοια 118 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1 : Imports and Exports Πίνακας 6.1 : Κύριες διαστάσεις δεξαµενοπλοίων διπλών τοιχωµάτων Πίνακας 6.2 : Υπολογισµός του Lightship για ένα δεξαµενόπλοιο µεταφοράς αργού πετρελαίου Suezmax Πίνακας 9.1: Major Oil Spills Since Πίνακας 9.2 : Incidence of Spills by Cause, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιάγραµµα 1.1: Τα γεγονότα που έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη των δεξαµενοπλοίων ιάγραµµα 2.1: Crude Oil Prices ιάγραµµα 6.1: Ballast Capacity- Cargo Capacity ιάγραµµα 7.1 : Installed Power (KW) ιάγραµµα 7.2 : Probability density function for side damage penetration ιαγράµµατα 7.3 και 7.4 : Wing tank width, double bottom depth Αναστασία Καλαρά

11 ιάγραµµα 8.1 : Zig-Zag Test for an Aframax Tanker ιάγραµµα 9.1 : Quantities of Oil Spilt ιάγραµµα 9.2 : Tanker incidents 2007 by type and accidental pollution ιάγραµµα 9.3 : Accidental oil pollution into the sea ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφηµα 9.1: Incidence of Spills < 7 Tonnes by Cause, Γράφηµα 9.2: Incidence of Spills Tonnes by Cause, Γράφηµα 9.3 : Incidence of Spills >700 Tonnes by Cause, Γράφηµα 9.4: Tanker incidents 2007 by type Γράφηµα 9.5: Tanker incidents 2007 by size Γράφηµα 9.6 : Tanker incidents 2007 by age Αναστασία Καλαρά

12 Εισαγωγή Από τα τέλη του 19ου αιώνα µε την εισαγωγή του χάλυβα ως κατασκευαστικού υλικού και του ατµού ως κινητηρίου µέσου πρόωσης, η εξελικτική πορεία των δεξαµενοπλοίων και γενικότερα όλων των τύπων πλοίων θεωρείται αλµατώδης. εδοµένης µιας συνεχούς αναπτυσσόµενης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας δεν υπάρχουν ορατά τεχνικά όρια για το µέγεθος των σύγχρονων δεξαµενοπλοίων. Οι πιεστικές ανάγκες ενέργειας µετά τον Β παγκόσµιο πόλεµο και η σταδιακή αντικατάσταση του άνθρακα από το πετρέλαιο ως βασικό καύσιµο, αλλά και οι µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των χωρών πετρελαιοπαραγωγής, διύλισης και κατανάλωσης, δηµιούργησαν έντονη και συνεχή ζήτηση µεταφοράς µεγάλων ποσοτήτων αργού πετρελαίου. Όµως, όπως και µε τους άλλους τύπους πλοίων, µετά τον Αραβο- Ισραηλινό πόλεµο το 1973 και τη ραγδαία αύξηση της τιµής του πετρελαίου, ακολούθησε οικονοµική ύφεση, που οδήγησε σε µείωση της ζήτησης, ενώ η προσφορά πλοίων είχε ήδη υπερκαλύψει την υπάρχουσα ζήτηση. Η ζήτηση επίσης µειώθηκε δεδοµένου ότι οι βιοµηχανικές χώρες, στην προσπάθειά τους να ανεξαρτητοποιηθούν από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, προχώρησαν σε υψηλές επενδύσεις για την ανάπτυξη της τεχνολογίας θαλασσών (Ocean Engineering), που επέτρεψε την άντληση πετρελαίου από το υπέδαφος του θαλάσσιου χώρου τους. Η έντονη και συνεχή ζήτηση µεγάλων ποσοτήτων αργού πετρελαίου οδήγησε στη θεαµατική αύξηση του µεγέθους των δεξαµενοπλοίων, δυστυχώς όµως οι γιγαντιαίες διαστάσεις των µεγάλων δεξαµενοπλοίων (βυθίσµατα έως 25m) δηµιούργησε προβλήµατα πρόσβασης σε λιµένες, καθώς και λειτουργικές δυσκολίες χειρισµού των πλοίων αυτών. Τέλος, εξίσου σηµαντικός και διαρκώς αυξανόµενης σηµασίας παράγοντας είναι ο κίνδυνος καταστροφικών για το θαλάσσιο περιβάλλον ατυχηµάτων. Σηµαντικά ατυχήµατα (µε τελευταίο το PRESTIGE) οδήγησαν καταρχήν στην τροποποίηση της σχεδίασης των δεξαµενοπλοίων (διπλά τοιχώµατα) και προσφάτως στη θέσπιση αυστηρών κανονισµών συνυπευθυνότητας των πλοιοκτητών, σε περίπτωση ατυχηµάτων, έτσι ώστε η περαιτέρω ανάπτυξη του µεγέθους του τύπου περίπου tonnes dwt να φαντάζει Αναστασία Καλαρά

13 αβέβαιη. Τα πλέον ζητούµενα µεγέθη είναι σήµερα τα SUEZMAX και AFRAMAX, µε µεταφορικές ικανότητες σηµαντικά µικρότερες των µεγίστων µεγεθών. Ο βασικός τρόπος σχεδίασης και η γενικότερη τεχνογνωσία κατασκευής του τύπου των δεξαµενοπλοίων έχουν µείνει ουσιαστικά αναλλοίωτες για δεκαετίες. Πρέπει πάντως να σηµειωθεί, ότι διαχρονικά ο τρόπος κατασκευής τους διαφοροποιήθηκε, αφοµοιώνοντας τεχνολογικές εξελίξεις ως προς την βελτιστοποίηση της µεταλλικής κατασκευής (µείωση βάρους µεταλλικής κατασκευής µε τη χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής και την εφαρµογή σύγχρονων υπολογιστικών µεθόδων αντοχής ), µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους κατασκευής, την αύξηση της µεταφορικής ικανότητας, αλλά και (αρνητικά για τους πλοιοκτήτες) περιορισµό της διάρκειας οικονοµικής ζωής των πλοίων. Οι τελευταίες εξελίξεις του τύπου των δεξαµενοπλοίων επηρεάζονται από τους πρόσφατους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας (ΙΜΟ), που οδήγησαν υποχρεωτικά τις νέες κατασκευές σε σχεδιάσεις διπλών τοιχωµάτων, µε ποικίλα αποτελέσµατα ως προς την λειτουργικότητα του νέου αυτού τύπου. Αναστασία Καλαρά

14 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ιστορικά στοιχεία των αρχικών δεξαµενοπλοίων 1.1 Η ιστορική διαδροµή των δεξαµενοπλοίων Από την αρχαιότητα όλα τα υγρά και χύδην φορτία µεταφέρονταν συσκευασµένα σε µεγάλα δοχεία, τους λεγόµενους αµφορείς, οι οποίοι παρείχαν ιδιαίτερες ευκολίες τόσο στη µεταφορά όσο και στη στοιβασία τους. Μέχρι και ο ερµατισµός των αρχαίων πλοίων γίνονταν µε µόνιµους αµφορείς, (αντί δεξαµενών), που ανάλογα πληρούνταν µε θαλασσινό νερό και που στοιβάζονταν όρθιοι κυρίως στα πλευρά των κυτών, σε ειδικές υποδοχές 1. Επίσης και για τις ανάγκες των τότε πληρωµάτων σε πόσιµο νερό, χρησιµοποιούνταν ειδικά αγγεία τα λεγόµενα "τηγανόσχηµα", που παρουσίαζαν µεγάλη ευκολία στη στοιβασία τους. Αυτός ο τρόπος µεταφοράς υγρών φορτίων, όσο κι αν ακούγεται περίεργο διατηρήθηκε σχεδόν µέχρι την εποχή του Α' Παγκοσµίου Πολέµου, βέβαια οι αµφορείς αντικαταστάθηκαν µε βαρέλια, στην αρχή ξύλινα και στη συνέχεια µεταλλικά. Με τη γενίκευση όµως της µηχανοκίνησης και της βιοµηχανοποίησης, οι ανάγκες για µεταφορά πετρελαιοειδών αυξάνονταν µε ταχύτατο ρυθµό σε βαθµό τέτοιο, που άρχισε η αναζήτηση νέων τρόπων µεταφοράς τους, ώστε να µπορεί να εκµεταλλευτεί και ο τελευταίος χώρος των κυτών των πλοίων. Έτσι στην αναζήτηση µιας τέτοιας λύσης ήρθε η ιδέα κάποιων πλοιοκτητών µεταξύ των οποίων και Ελλήνων: "γιατί να µεταφέρουµε καύσιµα σε βαρέλια, στα αµπάρια (κύτη) των πλοίων µας και δεν φτιάχνουµε "αµπάρια βαρέλια"; Η ιδέα αυτή γενικεύθηκε και οι ναυπηγοί δεν άργησαν 1 www. intertanko.com/presentations Αναστασία Καλαρά

15 να σχεδιάσουν και να ναυπηγήσουν τα πρωτοποριακά για την εποχή τους πλοία βαρέλια, αυτά που σήµερα θαυµάζονται, ως προς τη µεγαλοπρέπεια του µεγέθους τους και ονοµάζονται δεξαµενόπλοια. 1.2 Το πρώτο σύγχρονης µορφής δεξαµενόπλοιο Το 1886 χτίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία το παγκόσµιο πρώτο αληθινό πετρελαιοφόρο, µε χωριστές δεξαµενές πετρελαίου, το Gluckauf 2 (2700 tonnes), το οποίο είχε µία κεντρική διαµήκη φρακτή και εγκάρσιες φρακτές, για να διαιρέσει την περιοχή του φορτίου του σε οκτώ δεξαµενές. Ένα αντλιοστάσιο χώριζε τις δεξαµενές του από το µηχανοστάσιο. Ήταν το πρώτο σκάφος, που είχε τοποθετήσει τις µηχανές του στην πρύµνη. Έτσι τώρα το πετρέλαιο θα µπορούσε να αντληθεί άµεσα από τις δεξαµενές. Το καινούργιο αυτό δεξαµενόπλοιο ήταν µια Αµερικανική εφεύρεση. Οι ναυπηγοί δήλωσαν για χρόνια ότι κανένα σκάφος µε ένα φορτίο µετατόπισης, όπως είναι το πετρέλαιο σε µεγάλη ποσότητα, δεν θα µπορούσε να µεταφερθεί ασφαλώς µέσω µιας θύελλας, αλλά ένας τολµηρός Αµερικανός κατέδειξε το γεγονός, ότι το πετρέλαιο θα µπορούσε να αντληθεί από µία γραµµή σωλήνων άµεσα και να µεταφερθεί πέρα από τον ωκεανό σε µεγάλες αποστάσεις µε ασφάλεια. 1.3 Η τεχνολογική εξέλιξη του πρώτου δεξαµενόπλοιου Η ανάγκη αναζήτησης πετρελαίου ενθαρρύνθηκε από την εφεύρεση της µηχανής Diesel το 1897, η οποία χρησιµοποίησε το πετρέλαιο ως καύσιµο 3. Μέσα σε µερικά έτη, οι θαλάσσιες µηχανές Diesel ήταν ολοκληρωµένες και το 1911, το πρώτο µε κινητήρα ντίζελ σκάφος διέσχισε τον Ατλαντικό. Μέχρι το 1927 περίπου το 28% του παγκόσµιου εµπορικού στόλου χρησιµοποιούσε το πετρέλαιο ως κινητήρια δύναµη. 2 Noble 1996 by Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME). 3 Ηµερίδα 170 χρόνια ΕΜΠ, Α. Παπανικολάου,Ιστορική εξέλιξη της Ναυπηγικής, 5/12/2007 σελ.6. Αναστασία Καλαρά

16 Κατά τη διάρκεια των επόµενων µερικών δεκαετιών, το πετρέλαιο αντικατέστησε τον άνθρακα, ως πηγή ενέργειας και τα δεξαµενόπλοια κατέκτησαν σύντοµα µια σηµαντική µερίδα στο παγκόσµιο στόλο. Έως το 1950, παρόλα αυτά, τα περισσότερα δεξαµενόπλοια προορίζονταν για να µεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα προϊόντα πετρελαίου. Οι εγκαταστάσεις διυλιστηρίων δηµιουργήθηκαν αρχικά κοντά στις περιοχές, που βρέθηκε το ακατέργαστο πετρέλαιο, όµως οι πολιτικές και οι τεχνολογικές εξελίξεις ενθάρρυναν τη βιοµηχανία πετρελαίου να µετακινήσει τα διυλιστήρια πιο κοντά προς τις αγορές και αυτό οδήγησε σε µια αύξηση της ζήτησης για δεξαµενόπλοια µεταφοράς αργού πετρελαίου σε σχέση µε τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς προϊόντων πετρελαίου. Το 1950 το τυποποιηµένο µέγεθος πετρελαιοφόρου ήταν το δεξαµενόπλοιο "T2", περίπου 620 τέτοιου τύπου δεξαµενόπλοια χτίστηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες από το 1942 µέχρι και το Από τη µέση του 20ού αιώνα, µε την παραγωγή του πετρελαίου να αυξάνεται προκειµένου να συµβαδίσει µε την πολύ υψηλή παραγωγή µηχανών αυτοκινήτων, ένα δεξαµενόπλοιο περίπου τόνων θεωρείτο µεγάλο. Με τους κύριους παραγωγούς πετρελαίου να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και τους κύριους καταναλωτές να συγκεντρώνονται στη ύση, το γενικό µέγεθος των δεξαµενοπλοίων περιορίστηκε γενικά από το µέγιστο, που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει το κανάλι Σουέζ, περίπου σε gross tonnes. Το µέγιστο µέγεθος των δεξαµενοπλοίων άλλαξε µετά από δύο περιόδους περάτωσης του καναλιού Σουέζ, η πρώτη το 1956 µετά από την κρίση του Σουέζ και η δεύτερη το 1967 µετά από τον έξι ηµερών πόλεµο µεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Αφότου έκλεισαν το κανάλι, το πετρέλαιο που µεταφερόταν από τη Μέση Ανατολή στη ύση έπρεπε να µεταφερθεί από τη µακρύτερη διαδροµή γύρω από τη Νότια Αφρική. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, τα µεγέθη των δεξαµενοπλοίων να αρχίσουν να αυξάνονται σηµαντικά, µια διαδικασία που συνεχίστηκε έως το τέλος της δεκαετίας του Το 1959, το Universe Apollo ( dwt ) έγινε το πρώτο δεξαµενόπλοιο, που ξεπέρασε τον αριθµό των tonnes. Μέσα σε µία δεκαετία χτίστηκαν δεξαµενόπλοια πέντε φορές µεγαλύτερα από το µέγεθος, που αναµενόταν. Κατά συνέπεια, µια καινούργια γενιά δεξαµενοπλοίων γεννήθηκε, το VLCC και το ULCC. Αναστασία Καλαρά

17 4 Άλλες καινοτοµίες, συµπεριλαµβανοµένου του ασφαλούς εξαερισµού δεξαµενών, των συστηµάτων αδρανούς αερίου, της πλύσης µε ακατέργαστο πετρέλαιο, των περίπλοκων συστηµάτων ελέγχου των µηχανοστασίων και της δορυφορικής ναυσιπλοΐας, έχουν ασκήσει σηµαντική επίδραση στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα των διαδικασιών των δεξαµενοπλοίων. Μια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες τα τελευταία χρόνια είναι το δεξαµενόπλοιο διπλού τοιχώµατος, το οποίο έγινε υποχρεωτικό από την πρόωρη δεκαετία του 1990, καθώς οι διεθνείς κανονισµοί απαιτούν τη σταδιακή κατάργηση των δεξαµενοπλοίων µονού τοιχώµατος τα επόµενα έτη. ιάγραµµα 1.1: Τα γεγονότα που έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη των δεξαµενοπλοίων Πηγή: Noble by Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME). 4 /org /comities/ tech Αναστασία Καλαρά

18 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η πετρελαϊκή αγορά 2.1 Η προέλευση και χηµική σύσταση του πετρελαίου 5 Τα πετρέλαια συχνά κατηγοριοποιούνται ως µαύρα ή λευκά. Τα µαύρα πετρέλαια περιλαµβάνουν τα ακατέργαστα πετρέλαια, τα µίγµατα ακατέργαστου πετρελαίου, τα πετρέλαια καυσίµων και τα προϊόντα ασφάλτου. Τα λευκά πετρέλαια περιλαµβάνουν τον αναπτήρα, τη βενζίνη, τα αεριωθούµενα καύσιµα και την κηροζίνη. Τα µαύρα πετρέλαια τείνουν να είναι πιο ιξώδη και πιο δύσκολα στην κατεργασία, κάνοντας τις προσπάθειες καθαρισµού του πετρελαίου δυσκολότερες µετά από τις διαρροές στη θάλασσα. Τα λευκά πετρέλαια είναι γενικά πιο πτητικά από τα µαύρα πετρέλαια, εκτός από τα ακατέργαστα πετρέλαια, που τείνουν να είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα. Τα ακατέργαστα πετρέλαια είναι υγρά µίγµατα υδρογονανθράκων, που βρίσκονται φυσικά στο εσωτερικό της γης και οι φυσικές και χηµικές ιδιότητές τους ποικίλλουν αρκετά ανάλογα µε την περιοχή προέλευση τους. Τα συστατικά των ακατέργαστων πετρελαίων έχουν διαφορετικά σηµεία ανάφλεξης και διαφορετική πίεση ατµού. Τα περισσότερα ακατέργαστα πετρέλαια έχουν ένα σηµείο ανάφλεξης γύρω στους 27 C και µια πίεση ατµού µεταξύ 42 και 84 KPa. Η πυκνότητα για τα ακατέργαστα πετρέλαια ποικίλλει από περίπου 10 (ειδικό βάρος 1,00 στους 15 C ) σε 40 (ειδικό βάρος 0,82 στους 15 C ). Ως συνέπεια του ευρέως φάσµατος των ιδιοτήτων του ακατέργαστου πετρελαίου, οι εγκαταστάσεις διύλισης σχεδιάζονται για να χειριστούν συγκεκριµένα ακατέργαστα πετρέλαια. Τα ακατέργαστα πετρέλαια περιέχουν ποικίλα στοιχεία, 5 R. Keith Michel and Michael Osborne, Oil Tankers The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), edition σελ29.1. Αναστασία Καλαρά

19 µεταξύ των οποίων ενώσεις θείου και βαναδίου, οι οποίες τείνουν να επιταχύνουν τη διάβρωση και µπορούν να προξενήσουν µεγάλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τα ακατέργαστα πετρέλαια µε το υψηλό και χαµηλό ποσοστό περιεκτικότητας θείου αναφέρονται ως ξινά και γλυκά ακατέργαστα πετρέλαια αντίστοιχα. Άλλα συστατικά διαχωρίζονται, αφήνοντας το στερεό µέρος και τα υπολείµµατα, που πρέπει να αφαιρεθούν. Οι παραφίνες και τα προϊόντα ασφάλτου προσκολλώνται στο εσωτερικό των δεξαµενών. Αν και το περισσότερο ακατέργαστο πετρέλαιο φορτώνεται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος, ορισµένα πιο ιξώδη ακατέργαστα πετρέλαια (παραδείγµατος χάριν, εκείνα που βρίσκονται στην Ινδονησία, τη υτική Αφρική και τη Βενεζουέλα) µπορούν να απαιτήσουν τη θέρµανση των δεξαµενών. Τα προϊόντα διύλισης τείνουν να έχουν ένα ευρύ φάσµα φυσικών ιδιοτήτων, που διαφέρουν µεταξύ τους. Για παράδειγµα, τα αεριωθούµενα καύσιµα µπορούν να είναι ιδιαίτερα πτητικά µε σηµεία ανάφλεξης έως και 20 C, ενώ τα πετρέλαια βαριών καυσίµων πρέπει χαρακτηριστικά να διατηρηθούν σε θερµοκρασία 70 C και τα προϊόντα ασφάλτου σε θερµοκρασία 150 C. Όταν µεταφέρονται αυτά τα προϊόντα, ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός είναι αναγκαίος και οι δεξαµενές και τα συστήµατα του πλοίου πρέπει να σχεδιαστούν και να διατηρηθούν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι η ποιότητα θα διατηρηθεί αναλλοίωτη. 6 Με τον όρο "προϊόντα πετρελαίου" περιγράφονται όλα τα προϊόντα της επεξεργασίας του ακατέργαστου αργού πετρελαίου, τα οποία µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες, τα καθαρά και τα ακάθαρτα προϊόντα. Τα καθαρά προϊόντα (clean products) περιλαµβάνουν τα ελαφρύτερα αποστάγµατα της διύλισης του αργού πετρελαίου, κυρίως την κηροζίνη και τη βενζίνη, τα οποία µεταφέρονται συνήθως σε πλοία µε ανοξείδωτες δεξαµενές (Coated Tanks). Τα ακάθαρτα προϊόντα (dirty products) περιλαµβάνουν τα χαµηλότερα και βαρύτερα αποστάγµατα, που µπορούν να µεταφερθούν σε συµβατικά δεξαµενόπλοια. 6 Κ. Γκιζιάκης, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Πλωµαρίτου, Ναυλώσεις, εκδόσεις Σταµούλη Αθήνα 2006, κεφ.3 ο. σελ.128. Αναστασία Καλαρά

20 2.2 Περιοχές παραγωγής πετρελαίου 7 Η Μέση Ανατολή χαρακτηρίζεται ως η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγή περιοχή στον κόσµο, αφού εκεί βρίσκεται περίπου το 60% των γνωστών αποθεµάτων του πλανήτη. Η δεύτερη οµάδα πετρελαιοπαραγωγών χωρών αποτελείται από το τµήµα των Η.Π.Α. που βρίσκεται στον Κόλπο του Μεξικού, το Μεξικό, τη Βενεζουέλα, τη. Αφρική, τη Β. Αφρική και τη Βόρεια Θάλασσα. Ακόµη, υπάρχει ένας αριθµός από µικρότερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες στη Ν.Α. Ασία, κυρίως όµως η Ινδονησία και η Κίνα. H γεωγραφική κατανοµή των κοιτασµάτων πετρελαίου παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του αριθµού των δεξαµενοπλοίων, που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στη ζήτηση µεταφοράς πετρελαίου παγκοσµίως. 8 Oι ανοδικές και οι καθοδικές µεταβολές στην αγορά πετρελαίου µεταφέρονται πάντα µε µεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά δεξαµενοπλοίων. Για να προβλεφθεί η ζήτηση δεξαµενοπλοίων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δοµή της προσφοράς πετρελαίου, καθώς και οι απαιτήσεις εισαγωγής πετρελαίου σε όλο τον κόσµο. 9 Στη δεκαετία του 1960 η αγορά των δεξαµενοπλοίων χαρακτηρίστηκε από την κυριαρχία των επτά µεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών (Oil Majors), που έγιναν γνωστές και ως οι "Επτά Αδελφές". Για αρκετά χρόνια οι εταιρείες αυτές κατείχαν το 1/3 του παγκόσµιου στόλου δεξαµενοπλοίων και ναύλωναν άλλο 1/3 µε µακροχρόνιες ναυλώσεις 5-10 ετών, µε αποτέλεσµα η αγορά να αποτελεί τυπικό παράδειγµα ολιγοψωνιακής δοµής. Σήµερα, η δοµή της αγοράς πλησιάζει το µοντέλο του τέλειου ανταγωνισµού. 7 Κ. Γκιζιάκης, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Πλωµαρίτου, Ναυλώσεις, εκδόσεις Σταµούλη Αθήνα 2006, κεφ.3 ο. σελ BP Statistical Review of World Energy June Κ. Γκιζιάκης, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Πλωµαρίτου, Ναυλώσεις, εκδόσεις Σταµούλη Αθήνα 2006, κεφ.3 ο σελ.126. Αναστασία Καλαρά

21 Σχήµα 2.1: Proved Reserves at the end of 2007 Πηγή: BP Statistical Review of World Energy June 2008, σελ Περιοχές ζήτησης πετρελαίου Η ζήτηση αργού πετρελαίου προέρχεται κυρίως από τις βιοµηχανικά αναπτυγµένες περιοχές του πλανήτη, δηλαδή τη. Ευρώπη, την Ιαπωνία και τη Β. Αµερική. Το θαλάσσιο εµπόριο αργού πετρελαίου παρουσιάζει σταδιακή αύξηση. Εξαιτίας της αποµακρυσµένης θέσης της Μέσης Ανατολής από τα κέντρα εισαγωγής, η ζήτηση δεξαµενοπλοίων εξαρτάται πάντα από το ποιες πηγές εξαγωγής πετρελαίου θα προτιµηθούν και ποιες διαδροµές θα ακολουθηθούν µέχρι να φθάσει το πετρέλαιο στους τόπους εισαγωγής. Αναστασία Καλαρά

22 Σχήµα 2.2: World Oil Movements Πηγή : Germanischer Lloyd- Design of double hull tankers, Presentation at National Technical University of Athens, May 2005 σελ.4. Αναστασία Καλαρά

23 Σχήµα 2.3 : Major Oil Trade Movements Πηγή : BP Statistical Review of World Energy June 2008 σελ.21. Πίνακας 2.1 : Imports and Exports 2007 Πηγή : BP Statistical Review of World Energy June 2008 σελ.21. Αναστασία Καλαρά

24 Σχήµα 2.4: Consumption per capita 2007 Πηγή: BP Statistical Review of World Energy June 2008 σελ Η ιστορική εξέλιξη της µεταφοράς αργού πετρελαίου 10 Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, αυξήθηκαν κατακόρυφα και η µέση απόσταση (average haul) µεταφοράς αργού πετρελαίου αυξήθηκε από µίλια στα µίλια, δίνοντας τεράστια ώθηση στη ζήτηση δεξαµενοπλοίων. Από µίλια στα µέσα του 1970, η µέση απόσταση έπεσε στα µίλια το Αυτή η πτώση προήλθε εν µέρει από 10 Κ. Γκιζιάκης, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Πλωµαρίτου, Ναυλώσεις, εκδόσεις Σταµούλη Αθήνα 2006, κεφ.3 ο σελ.125. Αναστασία Καλαρά

25 την αύξηση της εκµετάλλευσης των δευτερευόντων κοιτασµάτων του πλανήτη και εποµένως τις µικρότερες θαλάσσιες διαδροµές, που έπρεπε να διανυθούν για να φθάσει το πετρέλαιο από τους τόπους παραγωγής στους τόπους κατανάλωσης. Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή της Βόρειας Θάλασσας ξεκίνησε το 1975, ενώ περίπου την ίδια περίοδο άρχισαν να αξιοποιούνται τα κοιτάσµατα της Αλάσκας περιορίζοντας στο ελάχιστο τις εισαγωγές της Β. Αµερικής. Επιπλέον, στη µείωση των µεταφεροµένων τονοµιλίων πετρελαίου συντέλεσε το άνοιγµα της ιώρυγας του Σουέζ το 1975, η οποία παρέµεινε κλειστή από το 1967 και η χρησιµοποίηση πετρελαιαγωγών αντί δεξαµενοπλοίων για τη µεταφορά αργού πετρελαίου σε όλα τα µήκη και πλάτη του κόσµου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αγορά πετρελαίου είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα βιοµηχανίας, που λειτουργεί σε πολιτικό πλαίσιο και επηρεάζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από αυτό. Από το τέλος της δεκαετίας του 1970 οι οργανισµοί, που ελέγχουν τη θαλάσσια µεταφορά του πετρελαίου έχουν αλλάξει σηµαντικά και ο ρόλος των 7 "µεγάλων εταιρειών" έχει εξασθενήσει. Οι παραγωγοί πετρελαίου, ειδικά στη Μέση Ανατολή, προωθούν το προϊόν τους στην αγορά διαµέσου εξειδικευµένων οργανισµών διανοµής, ενώ ορισµένοι έχουν δηµιουργήσει τους δικούς τους στόλους δεξαµενοπλοίων. Επιπλέον, νέες εταιρείες πετρελαίου έχουν εµφανισθεί στις ταχύτατα αναπτυσσόµενες Ασιατικές αγορές µε δικές τους πολιτικές µεταφοράς. Τέλος, καθώς η αγορά πετρελαίου έχει γίνει σήµερα περισσότερο ευµετάβλητη, η θέση των µεταφορέων, που ενεργούν ως µεσολαβητές ανάµεσα στον παραγωγό και το διυλιστήριο, έχει γίνει περισσότερο σηµαντική από ότι στο παρελθόν. Καθώς το αργό πετρέλαιο είναι µε διαφορά το πρώτο εµπόρευµα σε όγκο θαλάσσιας µεταφοράς, µία µεγάλη και εξελιγµένη βιοµηχανία έχει αναπτυχθεί γύρω από τη µεταφορά του. Το αργό πετρέλαιο µεταφέρεται αρχικά από τους χώρους εξόρυξης σε εξειδικευµένους τερµατικούς σταθµούς στην ακτή µέσω αγωγών (pipelines). Έπειτα φορτώνεται στα δεξαµενόπλοια µέσω αγωγών και µεταφέρεται στον προορισµό του, όπου εκφορτώνεται σε αντίστοιχους τερµατικούς σταθµούς (οil terminals). Αναστασία Καλαρά

26 2.5 Η ιστορική εξέλιξη της µεταφοράς προϊόντων πετρελαίου (oil products) Οι βασικότεροι εισαγωγείς προϊόντων πετρελαίου είναι η Ιαπωνία, η Β. Αµερική και η Ευρώπη. Μέχρι τη δεκαετία του 1950 οι δύο κύριες θαλάσσιες διαδροµές ήταν από τα διυλιστήρια της Βενεζουέλας και της Καραϊβικής προς τις Η.Π.Α. και από τη Μέση Ανατολή προς τη. Ευρώπη. Το θαλάσσιο εµπόριο Καραϊβικής - Η.Π.Α. έφθασε σ' ένα µέγιστο σηµείο των 150 εκ. τόνων το χρόνο κατά τις αρχές του , ενώ πολύ γρήγορα έπεσε στους 80 εκ. τόνους το χρόνο, όταν οι Η.Π.Α. εισήγαγαν την εγχώρια δυνατότητα επεξεργασίας πετρελαίου. Αντίθετα µε τις Η.Π.Α., στην Ευρώπη το µεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών πετρελαιοειδών κατείχε το αργό πετρέλαιο από τα προϊόντα πετρελαίου. Οι εισαγωγές προϊόντων έπεσαν στους 35 εκ. τόνους το 1971, ενώ ανέκαµψαν στους 80 εκ. τόνους στη δεκαετία του 1980, όταν αντίστοιχα οι εισαγωγές αργού πετρελαίου έφθαναν τους 400 εκ. τόνους το χρόνο. Η ερµηνεία της δοµής του θαλάσσιου εµπορίου των προϊόντων πετρελαίου βασίζεται σ' ένα συνδυασµό τεχνικών, οικονοµικών και πολιτικών παραγόντων. 12 Από τεχνική σκοπιά, οι νέες µέθοδοι διύλισης, που εµφανίσθηκαν τη δεκαετία του 1950 επέφεραν την άµεση προώθηση των προϊόντων πετρελαίου από τα διυλιστήρια στις τοπικές αγορές κατανάλωσης και µείωσαν σε κάποιο βαθµό την εισαγωγή προϊόντων πετρελαίου από µακρινές πηγές παραγωγής. Έτσι, δηµιουργήθηκε ενδιαφέρον για την ανάπτυξη διυλιστηρίων κοντά στις περιοχές κατανάλωσης και µέχρι το τέλος του 1950 η. Ευρώπη είχε αναπτύξει επαρκή βιοµηχανία επεξεργασίας πετρελαίου για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε προϊόντα πετρελαίου. Οι αλλαγές, που επήλθαν συνολικά στο πολιτικό και οικονοµικό πεδίο της βιοµηχανίας πετρελαίου µετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, επέδρασαν επίσης στο θαλάσσιο εµπόριο των προϊόντων πετρελαίου. Ορισµένες χώρες-παραγωγοί επένδυσαν στη δηµιουργία βιοµηχανίας διύλισης πετρελαίου, ώστε να µπορούν να εξάγουν προϊόντα παράλληλα 11 Κ. Γκιζιάκης, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Πλωµαρίτου, Ναυλώσεις, εκδόσεις Σταµούλη Αθήνα 2006, κεφ.3 ο σελ R. Keith Michel and Michael Osborne, Oil Tankers The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), edition σελ29.1. Αναστασία Καλαρά

27 µε το ακατέργαστο πετρέλαιο, που ήδη εξήγαγαν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Σαουδική Αραβία, η οποία δηµιούργησε στα τέλη του 1970 δύο τέτοια εργοστάσια διύλισης. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η κύρια πηγή ανάπτυξης του θαλάσσιου εµπορίου προϊόντων πετρελαίου ήλθε από την άνοδο των Ασιατικών οικονοµιών, των οποίων οι εισαγωγές αυξήθηκαν ραγδαία κατά τη δεκαετία της εκβιοµηχάνισης τους από το 1985 ως το Η θαλάσσια µεταφορά των προϊόντων πετρελαίου είναι πιο πολύπλοκη λειτουργικά σε σχέση µε αυτή του αργού πετρελαίου. Στο θαλάσσιο εµπόριο των πετρελαϊκών προϊόντων υψηλής αξίας, ο όγκος του µεταφερόµενου φορτίου δεν είναι επαρκής για να δικαιολογήσει τη χρήση πολύ µεγάλων δεξαµενοπλοίων. Τα προϊόντα πετρελαίου µεταφέρονται γενικά σε δεξαµενόπλοια χωρητικότητας dwt, τα οποία συχνά διαθέτουν ανοξείδωτες επικαλυπτόµενες δεξαµενές (Epoxy Coated Tanks). Τα πλοία αυτά είναι σχεδιασµένα µε συστήµατα χειρισµού του φορτίου, που επιτρέπουν την ταυτόχρονη µεταφορά διαφορετικών προϊόντων πετρελαίου στο ίδιο ταξίδι. 2.6 Οι τιµές πετρελαίου. Οι τιµές του ακατέργαστου πετρελαίου συµπεριφέρνονται αρκετά, όπως οποιαδήποτε άλλο προϊόν µε την ευρεία ταλάντευση τιµών σε περιόδους έλλειψης ή υπερβολικής παροχής. Ο κύκλος τιµών του ακατέργαστου πετρελαίου µπορεί να επεκταθεί κατά τη διάρκεια αρκετών ετών, που ανταποκρίνονται σε αλλαγές στη ζήτηση 13. Η παραγωγή πετρελαίου δεν συµβαδίζει πάντα µε τη ζήτηση, υπάρχουν δηλαδή εποχές, που η ζήτηση είναι µεγαλύτερη από την προσφορά ή το αντίθετο. Η σηµερινή τιµή συχνά επηρεάζεται από τη σηµερινή εκτίµηση για την αυριανή τιµή. Μακροπρόθεσµα η κατανάλωση είναι αυτή, που διαµορφώνει το ύψος της παραγωγής. Παρόλα αυτά η διαµόρφωση της τιµής του αργού πετρελαίου εξαρτάται άµεσα από την πορεία των παγκόσµιων οικονοµικών και πολιτικών 13 BP Statistical Review of World Energy June 2008 σελ.16 Αναστασία Καλαρά

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( σελ 173) Ο ΙΜΟ (International Maritime Organization)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ TANKERS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ TANKERS Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ TANKERS ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙΑΦΛΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα 6 ο Φόρουμ Ενέργειας Πάτρα, 03-04 Φεβρουαρίου 2017 Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα Γεώργιος Πολυχρονίου Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική

Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική Εισαγωγή Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει τον προσανατολισμό στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα.

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το επάγγελµα του Ναυπηγού Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τι είναι ο ναυπηγός; Ο ναυπηγός είναι µηχανικός µε αντικείµενο το πλοίο και την τεχνολογία της ναυτιλίας Ναυτιλία ιακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Νικόλαος Π. Βεντίκος 2 και Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης 3 Η δυνατότητα χρήσης ροµποτικών (µη επανδρωµένων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Το πλοίο (αρχαία ελληνική: η ναυς) είναι μια ειδική κατασκευή (ναυπήγημα), σχεδιασμένη για να κινείται με ασφάλεια στο νερό, για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην εποχή του ΥΦΑ

Ο ρόλος του Ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην εποχή του ΥΦΑ POSEIDON MED II LNG Bunkering Project Μαρία Θεοδωρίδου Poseidon Med II Project Management Team Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ ΑΕ. Ο ρόλος του Ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην εποχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κανονισμός REACH για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναυπηγική βιομηχανία στην Τουρκία

Η Ναυπηγική βιομηχανία στην Τουρκία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η Ναυπηγική βιομηχανία στην Τουρκία Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας, 70 ναυπηγεία είναι σήμερα ενεργά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική των Μεταφορών

Οικονομική των Μεταφορών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Η Αγορά των Θαλάσσιων Μεταφορών Σωκράτης Μπάσμπας Άδειες Χρήσης 1. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς;

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Λ.Ι.Αθανασίου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών Δ.Ν. Δικηγόρος 2 η Επιμορφωτική Συνάντηση Ναυτιλίας 11.5.2016 Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη L.I. Athanassiou

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 17 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 1 ΚΟΧ και άνω: 16 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κάθε μορφή (άμεση ή έμμεση) ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο, η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: A Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Τον ξέρουμε σαν ένα χτύπημα ή τίναγμα στον άνθρωπο το οποίο όμως, σπάνιες φορές, μπορεί να καταστεί θανατηφόρο.

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Διάλεξη 3η Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Στις επόμενες σελίδες καταγράφονται οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην περιγραφή των πλοίων και θα αναφέρονται συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace.

Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace. Rainbow Warrior III Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace. Αυτό σηµαίνει ότι το Rainbow Warrior δεν είναι µόνο ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Β: Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισµοί

Σεµινάριο Β: Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισµοί Σεµινάριο Β: Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισµοί Hµερήσιο Πρόγραµµα 1η Ηµέρα 09.00-10.00 Αριθµός Θέµατος: 1 Ο Νέος Κώδικας IGF και οι Προοπτικές Χρήσης του LNG ως Ναυτιλιακού Καυσίµου

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνή Σύµβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78- Παράρτηµα Ι). (ΦΕΚ 17/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ιεθνή Σύµβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78- Παράρτηµα Ι). (ΦΕΚ 17/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 46/93 Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού µε τη ιεθνή Σύµβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78- Παράρτηµα Ι). (ΦΕΚ 17/Α/17-02-93)

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γ. Γκοτζαµάνης σελ. 1 / 5

Καθ. Γ. Γκοτζαµάνης σελ. 1 / 5 ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΑ I Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Καθ. Γ. Γκοτζαµάνης σελ. 1 / 5 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως Απαντήστε σταυρώνοντας τα γράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

R f C f S V 2. R f = C f χ S χ V 2. w : d : W : GM : εφθ = (w x d) / (W x GM) [0,3] R ts = R fs + (R tm R fm ). λ 3.

R f C f S V 2. R f = C f χ S χ V 2. w : d : W : GM : εφθ = (w x d) / (W x GM) [0,3] R ts = R fs + (R tm R fm ). λ 3. ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-13 Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 9 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως Τρείς λάθος απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, P5_TA(2002)0629 Καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 BM L = I CF / V. Rts είναι Rfs είναι Rtm είναι Rfm είναι λ 3. είναι

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 BM L = I CF / V. Rts είναι Rfs είναι Rtm είναι Rfm είναι λ 3. είναι ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-13 Εξεταστική περίοδος ΙΟΥΝΙΟΥ Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως Τρεις λάθος απαντήσεις σε ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

[0,4] [0,9] V 2 : [0,4]

[0,4] [0,9] V 2 : [0,4] ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-16 Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 11 Επώνυµο ΑΓΜ ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 2 / 11 Περιγράψτε τους παρακάτω τύπους αναλύοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Συνθήκες Προσφοράς και Ζήτησης Πετρελαίου

Οι Συνθήκες Προσφοράς και Ζήτησης Πετρελαίου Οι Συνθήκες Προσφοράς και Ζήτησης Πετρελαίου Στ. Παναγιώτου (panagiotou.s@gmail.com) Επισκέπτης Καθηγητής Ναυτιλιακής Οικονοµικής & ιεθνούς Εµπορίου στο Τµήµα Ναυτιλίας, Μεταφορών & Logistics του BCA London

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. Η πρόοδος και η ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένων τεχνολογικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδοτήσεων Μελέτη Περίπτωσης Χρηματοδότησης Cement Carriers» Διπλωματική Εργασία Ξύστρα

Διαβάστε περισσότερα

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM :

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM : ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2013-14 Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 10 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως πως ονοµάζεται η καµπύλη,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π.

Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π. Περιεχόμενα 1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά - μεταφορικά μέσα

Μεταφορά - μεταφορικά μέσα Μεταφορά - μεταφορικά μέσα Μεταφορά είναι η μετακόμιση πραγμάτων ή προσώπων. Η ανάπτυξη των μεταφορών αποτέλεσε θεμελιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη του πολιτισμού και διευκόλυνε αφάνταστα το εμπόριο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel.: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος καθαρών δεξαμενών έρματος (CBT) πετρελαιοφόρων πλοίων. (ΦΕΚ 73/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος καθαρών δεξαμενών έρματος (CBT) πετρελαιοφόρων πλοίων. (ΦΕΚ 73/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 181053/201/84 Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος καθαρών δεξαμενών έρματος (CBT) πετρελαιοφόρων πλοίων. (ΦΕΚ 73/Β/13.2.1984) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Το άρθρο έβδομο

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM :

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM : ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-16 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 11 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως πως ονοµάζεται η καµπύλη, Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ. ημητριακή Α.Ε.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ. ημητριακή Α.Ε. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ Η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας με στόλο χωρητικότητας 334 εκ. DWT και 16% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς. 40 εκατ. DWT χωρητικότητας πλοία Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Ημερίδα Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο & ΤΕΠΑΚ Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας Παρασκευή, 14 Οκτ. 2016 Βασίλης Δημητριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής (6 ο FORUM Διαλόγου) Αναστάσιος Παστρικάκης Technical Supt. [ ANEK Lines S.A.] paa@anek.gr Ν ΟΜΟΘΕΤΙΚΟ Π ΛΑΙςΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2011 COM(2011) 566 τελικό 2011/0243 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εσπευσµένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. Καγιά Γεωργία (ΜΝ 05044) Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 15.10.2010 2010/0195(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS Αναμφισβήτητα, η υγραεριοκίνηση αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο χώρο της αυτοκίνησης αυτή την περίοδο. Το υγραέριο (LPG ή Liquefied Petroleum Gas) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ενέργεια στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι-V ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ (MARPOL 73/78)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι-V ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ (MARPOL 73/78) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι-V ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ (MARPOL 73/78) Περίληψη Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι προβλέψεις της MARPOL 73/78 για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία ΣΕΔ για τα ΠΑΚ

Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία ΣΕΔ για τα ΠΑΚ Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό πλαίσιο :

Ιστορικό πλαίσιο : Ιστορικό πλαίσιο : 1980-2010 Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία Οι αυξανόµενες ανάγκες των χρηστών σε παγκόσµιο επίπεδο για φθηνά, υψηλής ανάλυσης και αξιόπιστα δεδοµένα καθώς και η ανάγκη για µία ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Μιχάλης Ζάνος Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Project co-financed by European Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Hµερήσιο Πρόγραµµα 1η Ηµέρα 09.00-10.00 Αριθµός Θέµατος: 1 Τίτλος: Εισαγωγή: Ναυτιλία και Περιβάλλον 10.00-10.15 ιάλειµµα 10.15-11.45 Αριθµός Θέµατος: 2 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Το Σύστημα Αυτοαξιολόγησης των Δεξαμενοπλοίων (T.M.S.A.) και το επίπεδο εφαρμογής του στης ελληνικές ναυτιλιακές

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 www.geostrategy.gr Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξεγέρσεων Οι πρόσφατες εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Συντάχθηκε απο τον/την kazanidis Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος :49

Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Συντάχθηκε απο τον/την kazanidis Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος :49 Η κάλυψη των αναγκών των αναπτυγμένων κυρίως κρατών σε ενέργεια και σε πρώτες ύλες είναι πρωταρχικής σημασίας για τις κυβερνήσεις των κρατών αυτών. Για το λόγο αυτό είναι καθημερινά σε εξέλιξη διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 18 Οκτωβρίου 2001 PE 304.707/13-20 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 13-20 Σχέδιο έκθεσης Karin Riis-Jørgensen σχετικά µε προσωρινό αµυντικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας 3 Μαΐου 2001 PE 302.123/8-13 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 8-13 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της κ. Dominique Vlasto (PE 302.123) Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11/05/2014, Παν. Πειραιώς Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Δρ. Αθανάσιος Δαγούµας Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας 18 Απριλίου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0326(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν

την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές Συνέδριο, 8-10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Οικογενειακή κατάσταση : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση Κατοικίας : Μητροπολίτου Ιακώβου 32 Μυτιλήνη GR 81100 Τηλέφωνο Εργασίας : +30-210-36803 Fax Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα