, δάσκαλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", δάσκαλος kirginas@gmail.com. vaspap62@yahoo.gr"

Transcript

1 , δάσκαλος δάσκαλος : Τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα με την αναζήτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας σύμφωνα με τις νέες θεωρίες μάθησης και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (από τις αρχές της δεκαετίας του 1990), έχει ενταθεί και η έρευνα για τη χρήση εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών από τα παιδιά είτε μέσα είτε έξω από το σχολείο. Ο σημαντικότερος λόγος για το ενδιαφέρον των ερευνητών στον τομέα αυτό αναφέρεται στα κίνητρα μάθησης που φαίνεται να προσφέρουν τα ψηφιακά παιχνίδια στα παιδιά γεγονός που το σχολείο με την κλασική του μορφή δεν μπορεί να το πετύχει. Τα παιχνίδια φαίνεται να έχουν ένα τρόπο να κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Χαρακτηριστικά όπως η αλληλεπίδραση, η «φαντασία», ο «ανταγωνισμός», η «πρόκληση» και η ανατροφοδότηση που προσφέρουν τα ψηφιακά παιχνίδια παρακινούν τα παιδιά να ασχολούνται με αυτά αφιερώνοντας πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου τους. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε το ψηφιακό παιχνίδι «Γνωριμία με τα μουσικά όργανα». Στόχος του παιχνιδιού είναι να παρακινήσουμε τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων (Α και Β τάξεις) του Δημοτικού Σχολείου να γνωρίσουν μέσα από παιγνιώδη τρόπο τα μουσικά όργανα και να αγαπήσουν τη Μουσική. : μάθηση βασισμένη σε ψηφιακά παιχνίδια, Προσχολική Εκπαίδευση, μουσικά όργανα, μουσική εκπαίδευση 1. Το παιχνίδι αποτελεί αναμφισβήτητα μια δημιουργική δραστηριότητα των παιδιών που τα ευχαριστεί, τα ψυχαγωγεί και παράλληλα τα διδάσκει. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ερευνούν τον κόσμο, να αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις και να αναπτύσσονται σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά (Pivec et al., 2004, Prensky, 2001, 2009). Μπορεί να αποτελέσει την άλλη γλώσσα της εκπαίδευσης. Μια γλώσσα που αφήνει το στίγμα της στο μυαλό και την ψυχή των παιδιών με τρόπο που τα γοητεύει, τα εξασκεί και τα καθοδηγεί. Ο Chris Crawford (1982), ένας σημαντικός δημιουργός ψηφιακών παιχνιδιών, υποστήριζε χαρακτηριστικά για το σημαντικό ρόλο που έχει το παιχνίδι στη ζωή των ανθρώπων: «.,,...,.,,,..» Καθώς το παιχνίδι και κατά συνέπεια το ψηφιακό παιχνίδι, απορροφά σε μεγάλο βαθμό την προσοχή των παιδιών και αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και διασκεδαστικό κομμάτι της ζωής τους, έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια και οι έρευνες για να βρεθούν τα κίνητρα ενασχόλησης 112

2 των παιδιών με αυτά. Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες του Thomas Malone (1981), τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τα παιδιά και καθιστούν τα ψηφιακά παιχνίδια τόσο δημοφιλή σε αυτά: η «φαντασία», η «πρόκληση» και η «περιέργεια». Υποστήριξε πρωτίστως ότι «προκειμένου ένα περιβάλλον να είναι προκλητικό, αυτό πρέπει να προβάλει στόχους, η επίτευξη των οποίων να είναι αβέβαιη». Ο ενεργητικός ρόλος του παίκτη, ο έλεγχος της εξέλιξης του παιχνιδιού, το δραματικό ενδιαφέρον, η αλληλεπίδραση, οι συγκρούσεις και οι προκλήσεις κάνουν τους παίκτες να θέλουν να παίξουν και να ξαναπαίξουν το παιχνίδι αφιερώνοντας πολλές ώρες σε αυτό. Η ίδια η εμπειρία του παιχνιδιού είναι εκείνη που προκαλεί στους παίκτες τα εσωτερικά κίνητρα ενασχόλησης με αυτό κι όχι κάποιος εξωτερικός παράγοντας που τους το επιβάλλει (Prensky, 2001, 2009, Τριλιανός, 2002) Έτσι τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν περιβάλλοντα τα οποία παρακινούν τους μαθητές να ασχοληθούν με αυτά, προσφέροντάς τους έναν ευχάριστο εικονικό κόσμο στον οποίο αλληλεπιδρούν είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους μαθητές. Μέσω των παιχνιδιών τα παιδιά «περνούν» από κάποια εικονική δοκιμασία, προκειμένου να κερδίσουν ή να δημιουργήσουν κάτι, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις γνώσεις τους και εμπεδώνουν τις έννοιες που διδάσκονται σε διάφορους τομείς. Καθώς περνούν γενικά πολλές ώρες στα ψηφιακά παιχνίδια, καταβάλλεται η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία και η εξοικείωσή τους αυτή, προκειμένου παράλληλα με τη διασκέδαση να προωθείται η μάθηση των παιδιών. Η συνειδητοποίηση της δυναμικής των ψηφιακών παιχνιδιών έχει οδηγήσει σε πολλές έρευνες που μελετούν το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ψηφιακό παιχνίδι ως εκπαιδευτικό περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ελκυστικό στους μαθητές, αφού η αξιοποίησή του συνεπάγεται βέβαιη θετική παρακίνηση των μαθητών και αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τρόπο ευχάριστο και ελκυστικό (Ματσαγγούρας, 2003). O Marc Prensky (2009), κορυφαίος υπέρμαχος της μαθησιακής διάστασης των παιχνιδιών, παρουσιάζει μια εκτεταμένη έρευνα στο χώρο της μάθησης μέσω ψηφιακών παιχνιδιών όπου ασχολείται, μεταξύ άλλων, και με τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν τα παιχνίδια κατάλληλα για μαθητές με διαφορετικούς τύπους μάθησης επισημαίνοντας τεχνικές διαδραστικής μάθησης που ήδη εφαρμόζονται στα ψηφιακά παιχνίδια, όπως είναι η πρακτική εξάσκηση και η άμεση ανατροφοδότηση (practice and feedback), η μάθηση μέσω της δράσης (learning by doing), μάθηση μέσω της αποτυχίας (learning by failure), η μάθηση με συγκεκριμένο στόχο (goal-oriented learning), η εξερεύνηση (discovery learning), η εναλλαγή ρόλων (role playing), και η εποικοδομητική μάθηση (constructivist learning). (Schank, 1997, Prensky, 2009). Η μάθηση βασισμένη σε ψηφιακά παιχνίδια (Digital Game-Based Learning) ανοίγει ένα πλήθος δυνατοτήτων που επιτρέπουν στους μαθητές να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε υποθετικές ή φαντασιακές καταστάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων ταυτίζονται με πραγματικούς ή φανταστικούς χαρακτήρες (avatars) υποδυόμενοι τους ρόλους τους. Με τη νέα αυτή προσέγγιση της μάθησης οι μαθητές προσπαθούν να ανακαλύψουν τη σωστή διαδρομή επίτευξης του στόχου, νιώθουν ελεύθεροι να πειραματιστούν, να αποτύχουν, να προσπαθήσουν και να διαμορφώσουν μια νέα ταυτότητα. 2. Γνωρίζοντας ότι το ψηφιακό περιβάλλον μας επιτρέπει να αναπτύξουμε μία άλλη μορφή αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό παιχνίδι το οποίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Α και Β τάξη Δημοτικού Σχολείου). Επιδίωξή μας είναι να συνδυάσουμε αρμονικά την ψυχαγωγία με τη μά- 113

3 θηση, επιχειρώντας να βοηθήσουμε τα παιδιά να εμπεδώσουν και να καλλιεργήσουν με τρόπο ευχάριστο τις γνώσεις που θα τους προσφερθούν από το παιχνίδι. Ο κύριος στόχος του παιχνιδιού μας είναι τα παιδιά να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τα μουσικά όργανα στο σύνολό τους. Οι επιμέρους στόχοι του παιχνιδιού μας είναι οι εξής: Παιδαγωγικοί στόχοι: να εξασκήσουμε το αισθητήριο της ακοής, να ασκήσουμε την προσοχή και τη συγκέντρωση των παιδιών σ ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία των μελών της ομάδας και τα παιδιά να διασκεδάσουν μέσα από τις δραστηριότητες Μουσικοί στόχοι: τα παιδιά να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα και να αντιληφθούν την ηχητική χροιά (ηχόχρωμα) των διαφορετικών μουσικών οργάνων. Μια ορχήστρα απαρτίζεται από πολλά μουσικά όργανα διαφορετικά μεταξύ τους (το καθένα με την ιδιαιτερότητά του). Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν (έστω και από φωτογραφία) παρά ένα πολύ μικρό αριθμό μουσικών οργάνων, για τα οποία δεν ξέρουν ούτε τον ήχο που «βγάζουν», ούτε τις δυνατότητες κάθε οργάνου, ούτε τον πιθανό τους ρόλο σε μία ορχήστρα. Εμείς βέβαια δεν μπορέσαμε να αναφερθούμε σε όλα τα όργανα, παρά μόνο στα πιο χαρακτηριστικά. Τα όργανα της ορχήστρας διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ή οικογένειες, όπως θα λέγαμε καλύτερα, εφόσον όλα τα όργανα της ίδιας κατηγορίας έχουν πολλές συγγενείς ομοιότητες (και σε σχήμα και σε ήχο), όπως και τα μέλη μιας ανθρώπινης οικογένειας. Ο τρόπος παραγωγής του ήχου αποτέλεσε το κριτήριο με βάση το οποίο έγινε ο διαχωρισμός των οργάνων στις εξής τρεις κατηγορίες: Έγχορδα (χορδόφωνα): κιθάρα, μπουζούκι, βιολί, πιάνο, άρπα, ακορντεόν Πνευστά (αερόφωνα): γκάιντα, τρομπέτα, σαξόφωνο, κλαρίνο, ζουρνάς Κρουστά (ιδιόφωνα): ταμπούρο, νταούλι, ντέφι, τουμπελέκι Για την συγγραφή του παιχνιδιού από τα διαθέσιμα προγράμματα, επιλέχτηκε το γνωστό Flash 8 Professional της εταιρίας Adobe (www.adobe.com). Η επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου συγγραφής πολυμεσικών εφαρμογών βασίστηκε στις αυξημένες δυνατότητες που παρουσιάζει. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούν να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, πλούσιες σε πολυμέσα, με εκπληκτικά γραφικά και ρεαλιστικό animation. 3. «Η γνωριμία με τα μουσικά όργανα» έχει σαν στόχο να στηρίξει το μάθημα της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις (Α και Β τάξεις) του Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας με παιγνιώδη τρόπο υλικό για τον εμπλουτισμό του μαθήματος, με ηχητικά παραδείγματα των μουσικών οργάνων μιας ορχήστρας. Το παιχνίδι δομείται πάνω σε τρεις (3) βασικές ενότητες: (α) μουσικά όργανα, (β) κατηγορίες μουσικών οργάνων και 114

4 (γ) ας παίξουμε. Οι τρεις αυτές ενότητες ανταποκρίνονται άμεσα σε αρκετούς από τους γενικούς και επιμέρους στόχους και επιδιώξεις του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (2002) και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (2002) του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Για παράδειγμα στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών αναφέρεται ότι οι επιμέρους σκοποί της Μουσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό είναι ο μαθητής: να αισθανθεί τη χαρά και την απόλαυση της μουσικής και να διαμορφώσει θετική στάση απέναντι σε αυτή. Επίσης να αντιλαμβάνεται διαισθητικά το καλαίσθητο και το ωραίο στη μουσική και να το εκτιμά, να αρχίσει να εξοικειώνεται με την παραγωγή μουσικών ήχων και να μάθει να ακούει με προσοχή και να προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά του ήχου. Και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μουσικής αναφέρεται πως στόχοι της διδασκαλίας της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό είναι οι μαθητές: να αναπτύσσουν ικανότητα ελέγχου των ήχων σε μια ποικιλία μουσικών οργάνων και να εξερευνούν, να επιλέγουν, να ταξινομούν και να αρχίζουν να ελέγχουν ήχους από διάφορες πηγές. Οι ενότητες Α και Β περιλαμβάνουν ηχητικό υλικό, το οποίο εμπλουτίζεται με όμορφα γραφικά, προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Στην ενότητα Γ υπάρχουν ασκήσεις και παιχνίδια που βοηθούν στην εμπέδωση της γνώσης, στην απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην εξοικείωση με την τεχνολογία. Αναλυτικότερα το παιχνίδι παρουσιάζει την εξής δομή: 3.1. : Σε αυτήν την ενότητα τα παιδιά γνωρίζουν και εξοικειώνονται με τα μουσικά όργανα στο σύνολό τους. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν (έστω και από φωτογραφία) παρά ένα πολύ μικρό αριθμό μουσικών οργάνων, τα οποία δεν ξέρουν ούτε τι ήχο «βγάζουν», ούτε τις δυνατότητες του κάθε οργάνου ούτε τον πιθανό τους ρόλο σε μία ορχήστρα. Έχουμε σχεδιάσει δεκαπέντε (15) διαφορετικά ενδεικτικά όργανα (βλέπε εικόνα 1) τα οποία είναι: ακορντεόν ζουρνάς νταούλι πιάνο ντέφι τουμπελέκι γκάιντα κιθάρα κλαρίνο άρπα βιολί σαξόφωνο μπουζούκι τρομπέτα ταμπούρο 115

5 1: Περνώντας το ποντίκι πάνω από κάθε όργανο, το όργανο ανασηκώνεται και εμφανίζεται το όνομά του. Πατώντας πάνω στην εικόνα ενός μουσικού οργάνου ακούγεται ο ήχος του. Ξαναπατώντας το ή πατώντας άλλο όργανο η μουσική σταματάει και αρχίσει να ακούγεται ο ήχος του άλλου οργάνου. Έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί έρχεται σε επαφή με τους ήχους όλων των μουσικών οργάνων που είναι διαθέσιμα από το παιχνίδι : Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα μουσικά όργανα στις βασικές τους κατηγορίες έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η απομνημόνευσή τους από τα παιδιά. Ο τρόπος παραγωγής του ήχου αποτέλεσε το κριτήριο με βάση το οποίο έγινε ο διαχωρισμός των οργάνων στις εξής τρεις κατηγορίες: Έγχορδα: κιθάρα, μπουζούκι, βιολί, πιάνο, άρπα, ακορντεόν Πνευστά: γκάιντα, τρομπέτα, σαξόφωνο, κλαρίνο, ζουρνάς Κρουστά: ταμπούρο, νταούλι, ντέφι, τουμπελέκι Ο μαθητής πατώντας το καθένα από τα τρία κουμπιά μεταφέρεται στη σελίδα της αντίστοιχης κατηγορίας μουσικών οργάνων. Εκεί πατώντας με το ποντίκι πάνω στο κάθε όργανο ακούει τον ήχο που «βγάζει» : Στόχος της ενότητας αυτής είναι να φέρει σε επαφή τα παιδιά με τη μουσική μέσα από ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει τριών ειδών δραστηριότητες οι οποίες είναι: ) : Στην οθόνη εμφανίζονται τέσσερα τυχαία μουσικά όργανα και τέσσερα λευκά πλαίσια (βλέπε εικόνα 2). Κάτω από κάθε πλαίσιο βρίσκεται ένα ηχείο. Κάνοντας κλικ στο κάθε ηχείο, ακούγεται ο ήχος ενός από τα τέσσερα όργανα. Αυτό που έχει να κάνει ο μαθητής είναι να τραβήξει με το ποντίκι του το σωστό όργανο και να το τοποθετήσει μέσα στο λευκό πλαίσιο. Αν η επιλογή του είναι σωστή ακούγεται ένας ήχος επιδοκιμασίας. Αν η επιλογή του είναι λανθασμένη, το όργανο επιστρέφει στην αρχική του θέση, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα αποτυχίας και εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα με ένα παιδάκι στεναχωρημένο. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να τοποθετήσει και τα τέσσερα όργανα στα 116

6 σωστά τους πλαίσια, οπότε μεταφέρεται σε μια οθόνη που δίνει συγχαρητήρια, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιτυχίας και εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα με ένα παιδάκι που χοροπηδάει χαρούμενο. Στη συνέχεια ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει με την ίδια δραστηριότητα ή να επιστρέψει στην οθόνη των δραστηριοτήτων για να επιλέξει μια άλλη δραστηριότητα ή να επιστρέψει στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού. 2: ) : Στην οθόνη εμφανίζονται τρία λευκά πλαίσια με τις ονομασίες έγχορδα, πνευστά και κρουστά. Κάτω από τα τρία πλαίσια βρίσκονται έξι μουσικά όργανα (βλέπε εικόνα 3). Ο μαθητής πρέπει να τραβήξει με το ποντίκι το κάθε όργανο και να το τοποθετήσει στην κατηγορία που ανήκει. Αν η επιλογή του είναι σωστή ακούγεται ένας ήχος επιδοκιμασίας. Αν η επιλογή του είναι λανθασμένη, το όργανο επιστρέφει στην αρχική του θέση και ακούγεται ένας ήχος αποτυχίας. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να τοποθετήσει και τα έξι όργανα στη σωστή κατηγορία, οπότε εμφανίζεται μια οθόνη που δίνει συγχαρητήρια και ακούγονται χειροκροτήματα. Στη συνέχεια ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει με την ίδια δραστηριότητα ή να επιστρέψει στην οθόνη των δραστηριοτήτων για να επιλέξει μια άλλη δραστηριότητα ή να επιστρέψει στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού. 3: 117

7 ) : Στην οθόνη εμφανίζονται δύο στήλες. Στη μία στήλη είναι γραμμένα τα ονόματα πέντε μουσικών οργάνων και στην άλλη εμφανίζονται οι εικόνες πέντε μουσικών οργάνων (βλέπε εικόνα 4). Αυτό που έχει να κάνει ο μαθητής είναι να τραβήξει με το ποντίκι το βελάκι που βρίσκεται δίπλα σε κάθε όνομα και να το οδηγήσει στη σωστή εικόνα. Αν η επιλογή του είναι σωστή ακούγεται ένας ήχος επιδοκιμασίας. Αν η επιλογή του είναι λανθασμένη, το βελάκι επιστρέφει στην αρχική του θέση και ακούγεται ένας ήχος αποτυχίας. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ενώσει και τα πέντε ονόματα με τις σωστές εικόνες, οπότε εμφανίζεται μια οθόνη που δίνει συγχαρητήρια και ακούγονται χειροκροτήματα. Στη συνέχεια ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει με την ίδια δραστηριότητα ή να επιστρέψει στην οθόνη των δραστηριοτήτων για να επιλέξει μια άλλη δραστηριότητα ή να επιστρέψει στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού. 4: 4. Στόχος μας είναι οι μαθητές μέσα από το παιχνίδι: να γνωρίσουν το ηχόχρωμα των μουσικών οργάνων και να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η ακουστική διάκριση, η παρατηρητικότητα και η αυτοσυγκέντρωση. Η αξιοποίηση του παιχνιδιού μπορεί να γίνει στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, όπου συνήθως υπάρχουν 8-10 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και έτσι μπορούν οι μαθητές να καθίσουν ανά 2 3 στον κάθε υπολογιστή. Για την περίπτωση του Νηπιαγωγείου όπου δεν υπάρχει εργαστήριο Πληροφορικής, οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν στη γωνιά του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της πρωινής συζήτησης. Ο εκπαιδευτικός ξεκινάει μια συζήτηση με τους μαθητές, θέτοντας τους το ερώτημα τι εννοούμε όταν λέμε μουσικό όργανο. Στη συνέχεια τους εμφανίζει την οθόνη με όλα τα μουσικά όργανα και αφού τους αφήσει να ακούσουν τους διάφορους ήχους που βγάζουν τους ζητά να τα χωρίσουν σε κατηγορίες ανάλογα με τη χροιά του ήχου. Αφού αφήσει τα παιδιά να ακούσουν τους ήχους όλων των μουσικών οργάνων, συζητάει μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τα όργανα. Επιπλέον η παρουσίαση μπορεί να εμπλουτιστεί με μια βιωματική δραστηριότητα, στην οποία τα παιδιά 118

8 θα δουν, θα αγγίξουν και θα ακούσουν πραγματικά μερικά από τα μουσικά όργανα που θα παρουσιαστούν και που θα έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να φέρει στο σχολείο. Στη συνέχεια εμφανίζει τη δεύτερη ενότητα του παιχνιδιού με τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων, όπου πλέον τα παιδιά μπορούν να ελέγξουν αν ήταν σωστή η δική τους κατηγοριοποίηση στην προηγούμενη δραστηριότητα. Αφήνουμε και πάλι τα παιδιά να εξερευνήσουν μόνα τους τις οθόνες με τις κατηγορίες των οργάνων. Στο πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης επεκτείνεται η δραστηριότητα με την δημιουργία αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων από απλά και εύχρηστα υλικά (κλωστές, κοχύλια, κουτιά, πετονιές, ξύλα κ.α) και δημιουργείται έκθεση των εκθεμάτων αυτών προβάλλοντας σε βιντεοπροβολέα το παιχνίδι «Το ταξίδι με τα μουσικά όργανα» για όποιον ενδιαφερόμενο παίκτηεπισκέπτη. Ακολουθούν μερικά μουσικά παιχνίδια της αυλής, όπως η μουσική τυφλόμυγα (ένα παιδί με κλειστά μάτια ακούει και διακρίνει τα όργανα που φαίνονται στην οθόνη), έκθεση φωτογραφίας με εικόνες από το διαδίκτυο που απεικονίζονται μεγάλοι συνθέτες της μουσικής, ενώ μικρά μουσικά σύνολα κρουστών, εγχόρδων και πνευστών αποδίδουν ένα κάποιο απλό μελωδικό και ρυθμικό σκοπό. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων δεν είναι τόσο η ταλαντούχα μουσική απόδοση όσο η σκηνοθετημένη από τους δασκάλους και τα παιδιά, γιορτή της μουσικής. Μια επιπρόσθετη λειτουργική δημιουργία που θα εμπλουτίσει την όλη εκδήλωση, βεβαίως θα ήταν, η προβολή σε 3D GALLERY η απεικόνιση φωτογραφιών δεξιοτεχνών των μουσικών οργάνων, μεγάλων συνθετών, μοντέρνων συγκροτημάτων, παιδιών μαθητών ωδείων από το ίδιο το σχολείο. Η μουσική καλλιέργεια είναι προϊόν της σωστής ανάπλασης της προσωπικότητας διαμέσου της αισθητικής της τέχνης, του εμπλουτισμού των συναισθημάτων, της εξωτερίκευσης της έκφρασης. Πέραν του ευνόητου και όμορφου στόχου αυτής της εκδήλωσης υποκρύπτεται ίσως και το σημαντικότερο: η ανάπτυξη της αυτοβουλίας, η ενθάρρυνση και αποδοχή του λάθουςφάλτσο, η πηγαία και αυθόρμητη εκδήλωση των παιδιών εξωτερικεύουν γνήσια συναισθήματα και προθέσεις, που υπενθυμίζουν πως το σχολείο μπορεί να είναι χώρος της ελεύθερης έκφρασης. 5. Το παιχνίδι «Η γνωριμία με τα μουσικά όργανα» επιδέχεται μια σειρά βελτιώσεων η οποία μπορεί μάλιστα να εναρμονίζεται με το επίπεδο δεξιοτήτων του μαθητή-χρήστη, ανάλογα με την ηλικία του, αλλά και την εξοικείωσή του με την τέχνη της μουσικής. Διατηρώντας τον ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα του, το παιχνίδι μπορεί τώρα να αναβαθμιστεί ακολουθώντας τις παρακάτω ιδέες και φάσεις: Παρουσίαση περισσότερων μουσικών οργάνων. Παρατήρηση: Το επίπεδο δυσκολίας μεγαλώνει, όταν μάλιστα έχουμε παραπλήσια και ομόφωνα μουσικά όργανα (π.χ φλάουτο κλαρινέτο, κιθάρα μαντολίνο). Εμπλουτισμός της αντιστοίχισης και της κατηγοριοποίησης των μουσικών οργάνων. Εμπλουτισμός του παιχνιδιού με μια σειρά ενορχηστρωμένων μουσικών κομματιών από τις οποίες ο χρήστης να μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί ένα μουσικό όργανο και να αντιλαμβάνεται ηχητικά την παρουσία του οργάνου ή την απουσία του μέσα στο μουσικό σύνολο. Η εναρμόνιση σε οποιαδήποτε χρονική φάση του τραγουδιού, του πρόσθετου μουσικού οργάνου ή και της αφαίρεσης αυτού, δημιουργεί ένα εντυπωσιακό και ευχάριστο ηχητικό αποτέλεσμα. 119

9 Για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου θα μπορούσε επίσης ο μαθητήςπαίκτης επιλέγοντας το κάθε όργανο, να ανοίγει παράθυρο όπου σε αυτό θα αναφέρονται σε κείμενο ή με αφήγηση ή και βίντεο πηγές και σχόλια για το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Δημιουργώντας με τον απλό τρόπο που δίνουν διάφορα μουσικά προγράμματα το πληκτρολόγιο ως κλαβιέ πιάνου, ο μαθητής παίκτης μπορεί να παίξει όλα τα μουσικά όργανα σε αρχεία midi, να τα εγγράψει σε παρτιτούρα, να τα μετατρέψει σε αρχεία wav, να τραγουδήσει καραόκι ή ακόμη να εισαγάγει έτοιμα midi τραγούδια και να βλέπει την κίνηση των οργάνων. Επέκταση του παιχνιδιού και κατηγοριοποίηση σε είδη μουσικής (δημοτικά, ροκ, κλασικής μουσικής, τζαζ) όπου ο παίκτης μαθαίνει τα βασικά όργανα που χρησιμοποιούνται επί το πλείστον στις μουσικές αυτές φόρμες. Ένα πρόσθετο διασκεδαστικό παιχνίδι, «ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ» κάτι σαν το γνωστό φιδάκι με αφετηρία και τερματισμό, όπου ένα ανθρωπάκι πατά σε διάφορους μουσικούς σταθμούς κι εκεί για να τους προσπεράσει πρέπει να αναγνωρίσει μουσικά όργανα, μουσικές πληροφορίες (γνωστούς συνθέτες, γνωστά τραγούδια κ.λ.π.). Κατηγοριοποιώντας όλα τα παραπάνω σύμφωνα με το επίπεδο δεξιότητας του παιδιού σε ομάδες παιχνιδιών και ανάλογα της ηλικίας του, ένα πλούσιο μενού τραγουδιών θα μπορούσε να προσδώσει έντονα τα ηχητικά γνωρίσματα των μουσικών οργάνων που ο παίκτης καλείται να αναγνωρίσει, είτε με αντιστοίχιση ερωτημάτων είτε με επιλογή εικόνων-οργάνων. Αναγνώριση μικρών μουσικών φράσεων. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα κλαβιέ πιάνου που παίζει μικρά μουσικά διαστήματα (π.χ. Ντο-Ρε, Μι-Λα). «Κάνοντας κλικ σε όργανο επιλογής π.χ. βιολί, στο κλαβιέ του πιάνου, όποιο πλήκτρο παίξεις ακούγεται τώρα με τον ήχο του βιολιού. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα όργανα. Στόχος τώρα να ανακαλύψεις πατώντας με το ποντίκι πάνω στα πλήκτρα το μουσικό διάστημα που σου ζητήθηκε». Στο σημείο αυτό μπορεί να υπάρξει μια προέκταση του παιχνιδιού που να του ζητηθεί να αναγνωρίσει και να διακρίνει ποιο όργανο βγάζει οξύ ή βαθύ και μπάσο ήχο, μεταλλικό ή βελούδινο, απαλό ή σκληρό άκουσμα. Είναι σίγουρο πως με την υλοποίηση όλων των παραπάνω στην δημιουργία ενός εμπλουτισμένου μουσικού παιχνιδιού, θα γεννηθούν άλλες τόσες χρήσιμες σκέψεις και ιδέες, ώστε να καταστήσουν ένα μουσικό λογισμικό παιχνίδι, ευχάριστο, επιμορφωτικό και διασκεδαστικό στη χρήση του. Το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι «Γνωριμία με τα μουσικά όργανα» στην παρούσα του έκδοση διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έπειτα από επικοινωνία με τους δημιουργούς του. Στα μελλοντικά σχέδια είναι η δημιουργία μιας δεύτερης νεότερης έκδοσης του παιχνιδιού, στην οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να έχουν online ελεύθερη πρόσβαση. Crawford, C., (1982), The Art of Computer Game Design, Προσβάσιμο: edu/fac/peabody/game-book/coverpage.html (Ημερομηνία επίσκεψης: 20 Ιουλίου 2008). Machlis, J. & Forney, K., (1996),, μετ. Δ. Πυργιώτης, Αθήνα: Fagotto. 120

10 Malone, T. W., (1981), Toward a theory of intrinsically motivating instruction, Cognitive Science, Vol. 5 (4), σ Ματσαγγούρας, Η. Γ., (2003),, Αθήνα: Γρηγόρης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΥΠΕΠΘ, (2002), -, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΥΠΕΠΘ, (2002), Δ -, τόμος β, Αθήνα, Σεπτέμβριος Pivec, M., Koubek, A. & Dondi, C., (2004), Guidelines on Game-Based Learning, in M. Pivec, A. Koubek & C. Dondi (Eds), Guidelines on Game-Based Learn-ing., Godina: Pabst Science Publishers. Prensky, M., (2001), Digital Game-Based Learning, McGraw Hill Education. Prensky, M., (2009),., -, Επιστημονική επιμέλεια Μ. Μεϊμάρης, Αθήνα: Μεταίχμιο. Schank, R. C., (1997), Virtual learning: A revolutionary approach to building a highly skilled workforce, New York: McGraw-Hill. Τριλιανός, Α., (2002),, Αθήνα. 121

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Το scratch διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία έτοιμων ενσωματωμένων ηχητικών clips τα οποία θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα και θα σας βάλουν σε πειρασμό να πειραματιστείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προετοιμασίας Μαθητή. για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης

Οδηγός Προετοιμασίας Μαθητή. για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Οδηγός Προετοιμασίας Μαθητή για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ως μαθητής έχεις αποκτήσει από τη φοίτησή σου στο Σχολείο αρκετές γνώσεις και ικανότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ από τα ειδικά μαθήματα αλλά και από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο July 2016 SuzukiGuitarthens Τηλ.: 6948009754 Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο Περίπου 500.000 μαθητές της μεθόδου Suzuki σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την μελέτη σε πιάνο, βιολί, τσέλο, βιόλα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποστηρικτικού Υλικού. επιπέδου Γυμνασίου. για την προετοιμασία του μαθητή

Οδηγός Χρήσης Υποστηρικτικού Υλικού. επιπέδου Γυμνασίου. για την προετοιμασία του μαθητή Οδηγός Χρήσης Υποστηρικτικού Υλικού επιπέδου Γυμνασίου για την προετοιμασία του μαθητή Ως μαθητής έχεις αποκτήσει από τη φοίτησή σου στο Σχολείο αρκετές γνώσεις και ικανότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ από τα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Μουσική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Μουσική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Μουσική» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ»

«ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με την Ε2 Τάξη του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Διαβατών Ιανουάριος Ιούνιος 2013 Συντελεστές προγράμματος Οι μαθητές/ριες

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Ζωή Κρόκου Προμηθευτής: SIEM ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ξεκινήματος. έκδοση 2.0.

Οδηγός ξεκινήματος. έκδοση 2.0. Οδηγός ξεκινήματος έκδοση 2.0 Το SCRATCH είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, που σου επιτρέπει να δημιουργείς τις δικές σου διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, παιχνίδια, μουσική και τέχνη. Αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση 1 ο project. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012

Υπενθύμιση 1 ο project. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012 Υπενθύμιση 1 ο project Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012 Υπενθυμίσεις για 1η παρουσίαση Επικέντρωση σε: πακέτο λογισμικού Αντικείμενο της παρουσίασης: η εκπαιδευτική χρήση του πακέτου Αρχίστε με Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με το 4 ο Νηπιαγωγείο Σερρών Φεβρουάριος Ιούνιος 2012 Συντελεστές προγράμματος Oι μαθητές/ριες του 4 ο Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Αρχάριους. έκδοση 1.4.

Οδηγός για Αρχάριους. έκδοση 1.4. Οδηγός για Αρχάριους έκδοση 1.4 Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού, που σου επιτρέπει να δημιουργείς τις δικές σου διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, παιχνίδια, μουσική και τέχνη. Σύρε

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ. Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιολί. Πασχαλιά-Μπρέντα Νίκη. Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Βιολί. Πασχαλιά-Μπρέντα Νίκη. Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Βιολί Πασχαλιά-Μπρέντα Νίκη Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Περίληψη Στην

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Τι είναι η Μουσικοκινητική Αγωγή Αρχές της Μουσικοκινητικής Αγωγής (Carl Orff) Παιδαγωγικές βάσεις της Μουσικοκινητικής Αγωγής Ποιοι οι στόχοι της Μουσικοκινητικής Αγωγής Αυτοσχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Π. Π Θ. Ο Η / Η Υ / Υ

Π. Π Θ. Ο Η / Η Υ / Υ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Αξιοποίηση του ιαδραστικού Πίνακα στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Αξιοποίηση του ιαδραστικού Πίνακα στη Σχολική Τάξη - Τι είναι και που χρησιμοποιείτε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φύγε-φύγε ποντικάκι...

Φύγε-φύγε ποντικάκι... Φύγε-φύγε ποντικάκι... Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Φιλαράκος - Το δικό μου μαλακό υφασμάτινο παιχνίδι Βαθμίδα: 1 Τάξη: Β Διάρκεια: 4 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας στη συνέχεια για έκφραση. Οι μαθητές/τριες ανακαλούν εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Νεστόρειο Δ.Σ. Ιλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας µε το Το SCRATCH είναι µια νέα γλώσσα προγραµµατισµού που σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε τις δικές σας διαλογικές ιστορίες, κινούµενα σχέδια, παιχνίδια, µουσική, και τέχνη. Σύρε ένα τουβλάκι

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η μετακίνηση, περιστροφή, αυξομείωση, ανάκλαση και απόκρυψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χώρος και οι Γωνιές απασχόλησης

Ο Χώρος και οι Γωνιές απασχόλησης Ο Χώρος και οι Γωνιές απασχόλησης Δρ. Κατερίνα Σαραφίδου Σχολ. Σύμβουλος 39 ης Π.Α. Ν. Δράμας Το περιβάλλον θα πρέπει να δρα σαν ένα είδος ενυδρείου, στο οποίο αντανακλούν οι ιδέες, οι ηθικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη

Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη Σκοποί Στόχοι - Δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας «Μουσικές» ΤΠΕ Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Περιγραφή και Πρόσθετη αξία των ΤΠΕ Φάση Α - Προετοιμασία Φάση Β - Εφαρμογή Φάση Γ - Αναστοχασμός

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΜΣ 542 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο κόσµος της µουσικής»

«Ο κόσµος της µουσικής» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ο κόσµος της µουσικής» ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΡΥΨΗ ΑΜΑΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Εισαγωγικά «Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Η παράσταση αρχίζει» ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορία, σχολείο και μουσείο. Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας στην Α' Λυκείου

Πληροφορία, σχολείο και μουσείο. Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας στην Α' Λυκείου Πληροφορία, σχολείο και μουσείο. Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας στην Α' Λυκείου Παπαγιάννη Μαρία Εκπαιδευτικός 5 ου ΓΕΛ Κέρκυρας Εποχή της πληροφορίας: σταδιακά επιταχυνόμενη αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση

Εργαστηριακή Εισήγηση Εργαστηριακή Εισήγηση «Χρήση και σύνταξη της εντολής τυχαίας επιλογής σε συνδυασμό με τις δομές επανάληψης και επιλογής» Παύλος Παντελίδης Καθηγητής Πληροφορικής, 9 ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης ppant21@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Ματίνα Στάππα Αναστασία Μιχαηλίδου Γιώργος Μενεγάκης Η προαγωγή της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΜΣ 542 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να προσδιοριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Όπως η εκκλησιαστική, έτσι και η δημοτική μουσική είναι μονοφωνική και τροπική και δεν ακολουθεί τη δυτική τονική αρμονία.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Όπως η εκκλησιαστική, έτσι και η δημοτική μουσική είναι μονοφωνική και τροπική και δεν ακολουθεί τη δυτική τονική αρμονία. Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί μια σημαντική έκφραση της λαϊκής δημιουργίας. Ως λογοτεχνικό είδος αντλεί το υλικό του από την προφορική λογοτεχνική παράδοση. Στις παραδοσιακές κοινωνίες (στην εποχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τις Δ1 και Δ2 Τάξεις του 3 ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΣΤΟΧΟΙ Σε όλες τις δραστηριότητες η πιο μεγάλη έμφαση θα πρέπει να είναι στην απόλαυση της Μουσικής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΣΤΟΧΟΙ Σε όλες τις δραστηριότητες η πιο μεγάλη έμφαση θα πρέπει να είναι στην απόλαυση της Μουσικής ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εξερεύνηση Πειραματισμός με ένα πλατύ φάσμα ηχητικών πηγών. Να γίνονται ατομικές, ομαδικές δραστηριότητες σε ζευγάρια. Να αναπτυχθεί η ακουστική ικανότητα Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο. Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο. Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Ψυχικό, 4 Οκτωβρίου 2016 Προς τους κ.κ. γονείς μαθητών/μαθητριών Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών 2016-2017 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της πληροφορικής 2η εργασία

Διδακτική της πληροφορικής 2η εργασία Διδακτική της πληροφορικής 2η εργασία ΟΜΑΔΑ Β Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία 1 Εκπαίδευση+

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 15-9-2015 Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου Αργυρώ Πρόσκολλη Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα