Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου"

Transcript

1 λ Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειο Ιδαλίου Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες Εξετάσεις 2015

2 1 Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς

3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΦΟ Ι Τ Ο Υ Σ Μ ΑΘ Η Τ Ε Σ / Τ Ρ Ι Ε Σ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Χορήγηση απολυτηρίου στους/στις τελειόφοιτους/ες μαθητές/τριες Χορήγηση του «πιστοποιητικού πρόσβασης» και του «γενικού βαθμού κατάταξης» (ισχύουν μόνο για τη χρονιά που χορηγούνται) Κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας Γενικός Βαθμός Κατάταξης ο μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης. Με τον «Γενικό Βαθμό Κατάταξης» οι μαθητές έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέση στα Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα καθορίζονται σύμφωνα με τους περιορισμούς πρόσβασης. Ένας υποψήφιος-τελειόφοιτος μπορεί να εξεταστεί για σκοπούς πρόσβασης / κατάταξης σε μαθήματα που έχει διδαχθεί στη Γ τάξη. Έχει όμως το δικαίωμα, αν επιθυμεί, να δηλώσει ως εξεταζόμενο και 1 μόνο μάθημα που δεν το έχει διδαχθεί στο σχολείο. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν το πολύ σε πέντε (5) μαθήματα πρόσβασης και σε δύο (2) επιπρόσθετες ειδικές εξετάσεις Ειδικές Εξετάσεις Πρακτική Δοκιμασία, Αρμονία-Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου. Ο κάθε υποψήφιος εξασφαλίζει μόνο ένα «γενικό βαθμό κατάταξης», ανεξάρτητα από το πόσα και σε ποια μαθήματα εξετάστηκε ή από το πόσα και ποια Επιστημονικά Πεδία δήλωσε. Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 1 ή 2 Επιστημονικά Πεδία στην κάθε αίτηση. Δύο διαφορετικές αιτήσεις: Κύπρου με απεριόριστο αριθμό επιλογών. Ελλάδας μέχρι 40 επιλογές. Για εισδοχή στα ΑΕΙ (πανεπιστήμια) απαιτούνται 4 μαθήματα. Για εισδοχή στο ΑΞΙΚ και στα ΤΕΙ απαιτούνται 3 μαθήματα. 2

4 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η υποβολή των αιτήσεων των τελειοφοίτων θα γίνει στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) του σχολείου μας και θα διαρκέσει οκτώ εργάσιμες μέρες, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας έχει δοθεί. Οι τελειόφοιτοι του σχολείου μας θα υποβάλουν την αίτησή τους στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) του σχολείου μας σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας έχει δοθεί. Το ΚΣΑ θα στεγαστεί στην αίθουσα 12 (αίθουσα Η.Υ.). Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι τελειόφοιτοι: Κυπριακή ταυτότητα. Στην περίπτωση που δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι αλλά πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριο τους. Πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητα αλλοδαπού ή το διαβατήριό τους. Απόδειξη πληρωμής των τελών για πρόσβαση (μόνο για τους μαθητές/τριες που υποβάλλουν την αίτηση για πρόσβαση). Οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίoν τους) και βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου με ΑΣΜ/ΚΛΑΣΗ. Οι αιτήσεις θα μηχανογραφηθούν στην παρουσία των μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες, αφού ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει μηχανογραφηθεί σωστά θα πάρουν αντίγραφο σφραγισμένο από τον/την υπεύθυνο/η του ΚΣΑ, το οποίο πρέπει να φυλαχθεί. Η αίτηση θα κλειδώνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα σφραγίζεται μόνο αν ο/η μαθητής/τρια είναι σίγουρος/η για αυτά που δήλωσε. ο/η μαθητής/τρια που δεν είναι σίγουρος/η, δικαιούται να πάρει μαζί του/της την αίτηση τυπωμένη αλλά χωρίς σφραγίδα και υπογραφή για να την ξαναδεί. Νοείται ότι όλες οι διαδικασίες υποβολής, τροποποίησης και οριστικοποίησης αιτήσεων πρέπει να ολοκληρωθούν αυστηρά εντός της καθορισμένης προθεσμίας με καταληκτική ημερομηνία την 5 η Μαρτίου Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος μέχρι τις 9/3/2015 από τον/την υποψήφιο/α, στην προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του (Οδηγός Εξετάσεων 2015, σελ. 2). Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον/την υποψήφιο/α αφού με την υπογραφή του/της, επικυρώνει την ορθότητα της αίτησης. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Τέλη των Παγκύπριων Εξετάσεων Τα τέλη των εξετάσεων καθορίστηκαν σε 25 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Τα τέλη για τις Δραματικές Σχολές είναι 75 ( 50 για τις προφορικές εξετάσεις και 25 για την έκθεση). Για την Πρακτική Δοκιμασία και την εξέταση των Σχολών Καλών Τεχνών, το τέλος είναι 50. Μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν

5 σοβαρές δυσκολίες στην καταβολή των τελών παρακαλούνται να απευθυνθούν στις Συμβούλους-καθηγήτριες. 2. Πριμοδότηση Διακριθέντων Αθλητών Πρακτική Δοκιμασία (για πρόσβαση) Οι αθλητές που έχουν διακρίσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων δικαιούνται να διεκδικήσουν πριμοδότηση στην ειδική εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας. Η αίτηση πριμοδότησης μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πρέπει να αποσταλούν διπλοσυστημένα στο Γραφείο των Επιθεωρητών Φυσικής Αγωγής μέχρι τις 24 Απριλίου 2015 (Οδηγός Εξετάσεων 2015, Τόμος Α, σελ , 70-71, Τόμος Β, σελ ). 3. Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας Οι θέσεις κατανέμονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, για αυτό και περιλαμβάνονται στην αίτηση / μηχανογραφικό δελτίο της Κύπρου. Οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της αίτησης / μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (Οδηγός Εξετάσεων 2015, Τόμος Α, σελ ). Οι ενδιαφερόμενοι για τις Στρατιωτικές Σχολές θα πρέπει να στείλουν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά με συστημένη επιστολή ή να τα παραδώσουν δια χειρός στη διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ (Υπόψη κ. Μαίρης Έκτωρος, 1ος Όροφος) Εμμανουήλ Ροϊδη 4, Τ.Κ. 1432, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία Τηλ.: / Σχολές με Ειδικό Σύστημα Πρόσβασης α. Σχολές Καλών Τεχνών: δεν περιλαμβάνονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Λεπτομέρειες για την ημερομηνία και τις διαδικασίες διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθούν αρχές Ιουλίου 2015 από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στις πιο πάνω σχολές μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση κάνοντας αίτηση απευθείας στις σχολές (Οδηγός Εξετάσεων 2015, Τόμος Α, σελ. 22). β. Δραματικές Σχολές: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ΚΣΑ με επιπρόσθετη ειδική έντυπη αίτηση (Οδηγός Εξετάσεων 2015, Τόμος Α, σελ και 69). Ανώτερη Σχολή Δραματικής Εθνικού Θεάτρου: Η σχολή δε δίνει πλέον θέσεις μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι που θέλουν να διεκδικήσουν μία θέση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Εθνικού Θεάτρου. 4

6 Σχολή Καρόλου Κουν: Για τη σχολή αυτή παραχωρείται μία υποτροφία (όχι θέση) μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Ο/Η υποψήφιος/α που θα εξασφαλίσει την υποτροφία, προκειμένου να γίνει δεκτός/η στη σχολή θα πρέπει να επιτύχει και στις εξετάσεις της ίδιας της σχολής αλλά και στις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας. Η φοίτηση στη σχολή απαιτεί και καταβολή διδάκτρων. Οι ενδιαφερόμενοι για σπουδές στη Σχολή Καρόλου Κουν μπορούν να διεκδικήσουν θέση εκτός των Παγκυπρίων Εξετάσεων, κάνοντας αίτηση απευθείας στη σχολή. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας: Δυνατό να παραχωρηθεί μία θέση με υποτροφία στη σχολή αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας μπορούν να διεκδικήσουν θέση και εκτός των Παγκυπρίων Εξετάσεων, κάνοντας αίτηση απευθείας στη σχολή. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει, επιπρόσθετα να αποταθούν και στο ΙΚΥΚ για υποβολή σχετικής αίτησης που αφορά τη χορήγηση της υποτροφίας. 5. Διεκδίκηση θέσης για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της Ελλάδας Η κατανομή των θέσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα ανακοινωθούν σε μελλοντικό χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Υποψήφιοι με Ελληνική καταγωγή, απόφοιτοι Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Κύπρο οι οποίοι επιθυμούν πρόσβαση στα Ελληνικά ΑΑΕΙ Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία δε μπορούν να διεκδικήσουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι διεκδικούν θέσεις στα ΑΑΕΙ Ελλάδας μέσω της διαδικασίας που αφορά τους υποψηφίους της κατηγορίας «Ομογενών». Οι διαδικασίες των υποψηφίων που υπάγονται στην κατηγορία των «Ομογενών» θα ανακοινωθούν σε μελλοντικό χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Εξετάσεις Έλληνες του Εξωτερικού 7. Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων Οι υποψήφιοι που δικαιούνται διευκολύνσεις πρέπει να υποβάλουν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και ειδική αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων για παροχή διευκολύνσεων (Οδηγός Εξετάσεων 2015, Τόμος Α, σελ. 68). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά (αποφάσεις της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ιατρικά πιστοποιητικά κτλ). 8. Υπεράριθμες θέσεις με βάση τον περί Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο Υπεράριθμές θέσεις κατανέμονται κάθε χρόνο σε δικαιούχους μαθητές/τριες σύμφωνα με τα κριτήρια που περιέχονται στους Κανονισμούς όπως έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2 Ιουλίου 2009 και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Ιουλίου 2009 (Οδηγός Εξετάσεων 2015, Τόμος Α, σελ και σελ ). 5

7 9. Υποτροφίες Για σπουδές στην Ελλάδα, Κύπρο και άλλες χώρες προσφέρονται υποτροφίες από διάφορους φορείς όπως το Υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζες κ.α. κυρίως με βάση τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων. Σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην ιστοσελίδα Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «Υποτροφίες» που υπάρχει στο γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου μας. 10. Απουσία από Μάθημα Εξέτασης Σημειώνεται ότι μαθήματα στα οποία ο υποψήφιος σημείωσε απουσία δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του «Γενικού Βαθμού Κατάταξης». Ο «γενικός βαθμός κατάταξης - πρόσβασης» θα εξαχθεί από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των υπολοίπων μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί ο υποψήφιος. Τα τμήματα σπουδών για τα οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση, θα περιοριστούν σε αυτά που του επιτρέπουν τα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί. Αν ο υποψήφιος δεν παρουσιάστηκε σε μάθημα το οποίο έχει δηλώσει και ως μάθημα απόλυσης, τότε δικαιούται να το δώσει την επόμενη μέρα στη Β σειρά εξετάσεων και θα μετρήσει μόνο για σκοπούς έκδοσης Απολυτηρίου. Απουσία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών αποκλείει την πρόσβαση. Διευκρινίζεται ότι μόνο για σκοπούς απόλυσης θα διεξάγεται και Β σειρά εξετάσεων, για να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία εξέτασης στους μαθητές που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπόρεσαν να παρακαθίσουν στην πρώτη σειρά εξετάσεων. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ: Ο Οδηγός Εξετάσεων 2015 υπάρχει στο διαδίκτυο - και διατίθεται στα βιβλιοπωλεία. Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν να δώσουν μια γενική πληροφόρηση στους/στις τελειόφοιτους/ες μαθητές/μαθήτριες. Για περισσότερες πληροφορίες, μελετήστε στον Οδηγό Εξετάσεων Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη. Είσαστε υποχρεωμένοι να προσέλθετε στο ΚΣΑ έστω και αν θα εξεταστείτε μόνο για σκοπούς απόλυσης. Τα εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης που θα δηλώσετε αφορούν τα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας Ρωτήστε τις Συμβούλους-καθηγήτριες για οποιεσδήποτε απορίες έχετε, αφού πρώτα μελετήσετε προσεκτικά την αίτηση και τον Οδηγό Εξετάσεων. H δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου είναι οριστική και δεσμευτική και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης και τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας Καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή στο ΚΣΑ του σχολείου μετά τις 5 Μαρτίου 2015 γι αυτό σκεφτείτε καλά ΤΩΡΑ! Αν δεν έχετε βγάλει ταυτότητα ακόμα, σπεύσετε να το κάνετε αμέσως για να την έχετε μαζί σας κατά την προσέλευσή σας στα ΚΣΑ. 6

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Υπηρεσίες Υπηρεσία Εξετάσεων Διαδραστικό Λογισμικό Βοήθημα (δεξιά στην οθόνη) o Ο χρήστης δηλώνει τα Επιστημονικά Πεδία που τον/την ενδιαφέρουν, o Τα μαθήματα που θα εξεταστεί για πρόσβαση και o Βλέπει στην οθόνη ή/και εκτυπώνει τις σχολές που μπορεί να έχει πρόσβαση για Κύπρο και Ελλάδα Υπηρεσίες Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α) Εκδόσεις o Υποτροφίες για Μεταλυκειακές Σπουδές Εξεταζόμενα Μαθήματα - Περιορισμοί Πρόσβασης Εξετάσεις Έλληνες του Εξωτερικού - Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Φεβρουάριος - Μάρτιος ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Δήλωση μαθημάτων για σκοπούς απόλυσης Δήλωση μαθημάτων για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας Τμήματα ΑΑΕΙ Κύπρου Στρατιωτικές Σχολές - Ελλάδα Δραματικές Σχολές Μάιος - Ιούνιος Παγκύπριες Εξετάσεις μαθημάτων πρόσβασης 18 Μαΐου - 12 Ιουνίου 2015 Ιούνιος Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου Γενικός Βαθμός Κατάταξης Αποτελέσματα για ΑΑΕΙ Κύπρου Ιούλιος Υποβολή Μηχανογραφικού ΑΑΕΙ Ελλάδας Αύγουστος / Σεπτέμβρης Εξαγωγή Αποτελεσμάτων για ΑΑΕΙ Ελλάδας 7

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι μαθητές / μαθήτριες της Γ τάξης, προτού προσέλθουν στο ΚΣΑ για καταχώρηση των αιτήσεών τους, θα πρέπει να καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη στο Λογιστήριο του σχολείου (κα Βαρβάρα), σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι το ταμείο θα είναι ανοικτό καθημερινά μέχρι τις Δε γίνονται δεκτές επιταγές ούτε πιστωτικές κάρτες. Όσοι θα συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης, ΔΕΝ καταβάλλουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Μόνο για Πρόσβαση) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου Γ8, Γ9, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου Γ10, Γ1 Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου Γ7, Γ2, Γ3 Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου Γ4, Γ5, Γ6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΣΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ /02 3 η /02 7 η /02 1 η Γ /02 2 η /02 3 η Γ /02 4 η /02 5 η Γ /02 7 η /03 5 η Γ /03 6 η /03 7 η Γ /03 1 η /03 2 η Γ /02 5 η /02 7 η Γ /02 1 η Γ /02 3 η Γ /02 1η /02 2 η 8

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr/kesyp Α Α: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ

http://didefth.gr/kesyp Α Α: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-2 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές.

Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές. Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου για την έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά». Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙΚΣΠΟ/Φ.2/οικ.15990/11-7-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΙΣΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (IGCSE/GCE/IB Ή ΑΛΛΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1 ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Μαρία Ι. Ζαούση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ. : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος σελ. 3 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ιούλιος 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μέρος Α Όροι φοίτησης και παρακολούθησης Προγράμματος 1. Εγγραφή σε Πρόγραμμα 1.1 Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος...σελ. 1 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα