ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

2 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD in Applied Arts Η Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις ερευνητικές περιοχές που απασχολούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να εγγραφούν μόνο σε θέματα που εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές του Τμήματος αυτού. Με βασικά εργαλεία την έρευνα, τη θεωρία και την εφαρμογή, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διάδοση νέων γνώσεων και μεθοδολογιών στους τομείς των Εφαρμοσμένων Τεχνών. Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα (4) έτη (πλήρης φοίτηση) για φοιτητές που δεν κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ η ελάχιστη φοίτηση για φοιτητές με μεταπτυχιακό (Master) είναι τρία έτη (3). Αιτήσεις για ένταξη σε Διδακτορικό Πρόγραμμα γίνονται μόνο μέσω προσκλήσεων που αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και κοινοποιούνται σε διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε σχετικό πρόγραμμα μπορούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις του πρώτου έτους του προγράμματος (μερικώς ή ολικώς). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν επίσης να μετέχουν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου, όσο και σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σε αυτό. Δομή του Προγράμματος Το πρώτο έτος του διδακτορικού προγράμματος αποτελείται από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (60 ECTS) από τα οποία εξαιρούνται μερικώς ή ολικώς κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ). Το κύριο μέρος του υπόλοιπου προγράμματος (180 ECTS) αποτελείται από ερευνητικής φύσης δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης, τη διεξαγωγή της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, και τη συγγραφή της διατριβής. Επιπλέον, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα που σχετίζονται με το πεδίο έρευνάς τους, καθώς και μαθήματα έρευνας. Υποστήριξη Σε κάθε διδακτορικό φοιτητή ανατίθεται Επιβλέπων Καθηγητής με ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στην περιοχή που ο διδακτορικός φοιτητής αποφασίσει να εκπονήσει την έρευνά του. Ο Επιβλέπων Καθηγητής στηρίζει, βοηθά και καθοδηγεί το φοιτητή σε όλες τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες. Η καθιέρωση των διδακτορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick, οι οποίες αποτελούν διεθνώς την ανώτερη μορφή ακαδημαϊκής κατάρτισης, αποτελεί απόδειξη της συνεχούς και σταθερής προσήλωσης του Πανεπιστημίου Frederick στην προοπτική της ανάπτυξης της επιστήμης, των τεχνών, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς του, αλλά και της συνεχούς και σταθερής ανέλιξής του ως ακαδημαϊκό ίδρυμα

3 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Καλές Τέχνες: Σύγχρονες Εικαστικές Προσεγγίσεις MA Fine Art: Contemporary Art Practices Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται απο το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). ΣΚΟΠΟΣ Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Καλών Τεχνών: Σύγχρονες Εικαστικές Πρακτικές, στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση των σύγχρονων εικαστικών μεθόδων μέσα από το διευρυμένο φάσμα των Εικαστικών Τεχνών. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στο φοιτητή να υιοθετήσει διαφοροποιημένες προσεγγίσεις και μεθόδους ανάλογα με το πεδίο που τον ενδιαφέρει. Αυτό μπορεί να είναι η εκ βάθους έρευνα σε σχέση με μια προτεινόμενη εικαστική περιοχή, ή και η εξερεύνηση θεματικών με εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Το πρόγραμμα εστιάζει τη δυναμική του στην προώθηση πολιτισμικών θέσεων μέσω εμπλουτισμένων και πρωτότυπων εικαστικών προσεγγίσεων, μεθόδων και λεξιλογίου. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα ενθαρρύνει, προωθεί και προβάλλει την κριτική και πολιτισμική θεωρία, αλλά και την ουσιαστική αντίληψη του υλικού, της ιδέας και της θεματικής προσέγγισης σε σχέση με την εικαστική παραγωγή. Εστιάζει παράλληλα μια κατεύθυνση με τον επαγγελματικό χώρο και ιδιαίτερα την τοπική εικαστική και διεθνή παραγωγή, παρέχοντας δυνατότητες και ευκαιρίες συνεργασίας με τοπικά και διεθνή εικαστικά δρώμενα. Το πρόγραμμα, συνυφασμένο με τη σύγχρονη αντίληψη των Εικαστικών Τεχνών, παρέχει στον φοιτητή μια δυνατή πρακτική και θεωρητική πλατφόρμα, μέσα από ένα ουσιαστικό δίκτυο μαθημάτων, τα οποία ανταποκρίνονται σε ένα υψηλό και απαιτητικό μαθησιακό επίπεδο. Οι φοιτητές μέσα από συστηματική εξερεύνηση και πρακτικό πειραματισμό στα μαθήματα Studio Practice 1, 2 (Εργαστηριακή Πρακτική 1, 2), αναγνωρίζουν και καθοδηγούνται σε θέματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εικαστικές μεθόδους, τεχνικές, προσεγγίσεις και πρακτικές του κλάδου των Καλών Τεχνών. Τα κύρια αυτά μαθήματα δίνουν στο φοιτητή την ικανότητα να μελετήσει, να πειραματιστεί και να λύσει προβλήματα σε σχέση με το εικαστικό μέσο, το υλικό, την έννοια και τη μεθοδολογία; διαμέσου συνεχούς πρακτικής εξάσκησης, ομαδικής και προσωπικής ανατροφοδότησης, κριτικής σκέψης, επισκέψεις σε εκθέσεις, αλλά και μέσο εικαστικών πρωτοβουλιών σε σχέση με τοπικά και διεθνή δρώμενα. Οι φοιτητές καλούνται επίσης να παρακολουθήσουν μια σειρά διαλέξεων, ομιλιών και παρουσιάσεων από καταξιωμένους καλλιτέχνες, θεωρητικούς, επιμελητές, ιστορικούς τέχνης, και πολιτισμικούς παραγωγούς, έτσι ώστε να αναπτύξουν αντίληψη, αλλά και να ενδυναμώσουν κριτικές θέσεις και απόψεις σε σχέση με το σύγχρονο εικαστικό προβληματισμό και τις εικαστικές διαδικασίες

4 Ικανότητες και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη μιας σύγχρονης αντίληψης, ταυτότητας και προσέγγισης που ξεπερνά τα συμβατικά όρια και τις παραδοσιακές εικαστικές πρακτικές. Υποστηρίζει και ενθαρρύνει την ιδέα του Εικαστικού ως εμπνευσμένου και ενημερωμένου ατόμου, το οποίο είναι σε θέση να λειτουργεί μέσα σε ένα ανοικτό, σύγχρονο και διαπολιτισμικό εικαστικό περιβάλλον. Του δημιουργού που είναι σε θέση να στέκεται με κριτική στάση στα σημερινά κοινωνικοπολιτικά θέματα και με ουσιαστική κατανόηση και διευρυμένη αντίληψη στα σύγχρονα διεθνή ζητήματα. Το πρόγραμμα υπογραμμίζει τη θέση, αλλά και φιλοδοξία του, να κτίσει γέφυρες και συνεργασίες με άλλα πολιτιστικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, να προωθήσει την πολιτιστική ανταλλαγή και καινοτομία και να καταστεί ένα σημαντικό κέντρο που θα καλλιεργεί και θα προάγει τη δημιουργική υπόσταση του ατόμου και την καλλιτεχνική αριστεία. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγραμματος είναι, οι φοιτητές: α) Να αναπτύξουν πρωτότυπη εικαστική γλώσσα και ανεπτυγμένη κριτική αντίληψη της σύγχρονης εικαστικής πρακτικής. β) Να εμβαθύνουν σε σημαντικά ζητήματα και τοποθετήσεις που αφορούν τη σύγχρονη εικαστική σκηνή και να είναι σε θέση να αναπτύξουν ανάλογες συσχετίσεις μεταξύ σύγχρονων εικαστικών ιδεών και της εργαστηριακής τους πρακτικής. γ) Να τοποθετούνται κριτικά πάνω σε πολιτισμικές θεωρίες, να αναπτύξουν καινοτόμο πειραματισμό και ενδιαφέρον ουσιαστικό εννοιολογικό περιεχόμενο στην εικαστική τους έκφραση και πρακτική. δ) Να αναπτύξουν διεπιστημονικές δεξιότητες και εις βάθος κατανόηση σε έννοιες που αφορούν αλληλοεπιδρώμενες περιοχές των εικαστικών και του σχεδίου. Να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν με διεπιστημονικές μεθοδολογίες που αποσκοπούν στην προαγωγή της σύγχρονης τέχνης, του σχεδιασμού και της θεωρίας. ε) Να αναπτύξουν δυνατές σχέσεις με άλλες καλλιτεχνικές κοινότητες και ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και ιδρύματα με σκοπό το δημιουργικό διάλογο και την πολιτισμική συνδιαλλαγή. η) Να αναπτύξουν σημαντικές και εξειδικευμένες δεξιότητες, τεχνική κατάρτιση και πρακτικές εφαρμογές. θ) Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την γνώση που θα αποκτήσουν σε σύνθετες εφαρμογές. ι) Να αναπτύξουν μια δυνατή προσωπική εικαστική ταυτότητα μέσα από την πρακτική τους εξάσκηση και το ερευνητικό τους πεδίο. κ) Να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους ομότιμούς τους και το ακαδημαϊκό προσωπικό, επιδεικνύοντας το απαιτούμενο επίπεδο αυτονομίας και υπευθυνότητας. λ) Να τοποθετούνται κριτικά απέναντι στη σύγχρονη τέχνη και να συνεισφέρουν στο πεδίο της δικής τους έρευνας και πρακτικής, ούτως ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί στην ευρύτερη πολιτιστική σκηνή και εικαστική αγορά. Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές με διαφορετικό μαθησιακό υπόβαθρο, στους οποίους προσφέρει την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες και εμπεριστατωμένη θεωρητική και πρακτική αντίληψη, ερευνώντας καίριες θεματικές της τοπικής και διεθνούς πολιτισμικής παραγωγής. Επίσης επανεξετάζει το ρόλο του καλλιτέχνη και του πολιτισμικού παραγωγού μέσα στο ευρύτερο πολιτισμικό και κοινωνικοπολιτικό πεδίο με ευφάνταστο και προκλητικό τρόπο. Κατηγορίες Μαθημάτων ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα 42 Επιλεγόμενα Μαθήματα 18 Διατριβή 30 ΣΥΝΟΛΟ 90 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες MFA 501 Εργαστηριακή Πρακτική MFA 502 Η Τέχνη σε Περιεχόμενο: Εικαστικές Διαδικασίες και Εφαρμογές 4 3 MFA 503 Μεθοδολογία Έρευνας 4 3 MFA 505 Εργαστηριακή Πρακτική MFA 506 Εννοιολογικά Πλαίσια και Δημιουργικές Μέθοδοι στη Σύγχρονη Τέχνη 4 3 MFA 517 Διατριβή 30 - Επιλεγόμενα Μαθήματα ECTS Ώρες MFA 508 Επιμελητικές Πρακτικές 5 3 MID 511 Νέα Μέσα 6 3 MID 512 Φόρμα και Έννοια 7 4 MID 513 Σχεδιαστικές Εφαρμογές 6 3 MID 514 Χώρος και Εκθεσιακή Πρακτική 7 4 MID 515 Πειραματικοί Χώροι

5 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες MA in Interdisciplinary Design Αναγνώριση του Προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). ΣΚΟΠΟΣ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προκαλέσουν και παράλληλα να εξερευνήσουν τα συμβατικά όρια των διάφορων επιστημονικών κλάδων τέχνης και σχεδιασμού και να πειραματιστούν δημιουργικά. Οι διεπιστημονικές μέθοδοι έρευνας έχουν ως στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων σχεδιαστικών τεχνικών. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον τομέα του σχεδιασμού, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να ακολουθήσουν μία από τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προέρχονται από δύο μεγάλες σχολές/ρεύματα και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της σημερινής βιομηχανίας: α) Δημιουργική πρακτική για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό β) Δημιουργική πρακτική για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του χώρου και των εναλλακτικών του μορφών, την πρακτική επιμέλειας, το σχεδιασμό εκθέσεων, το αντικείμενο, την εγκατάσταση στο χώρο και την αισθητική της τέχνης. Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τα νέα μέσα επικοινωνίας, την κινούμενη εικόνα, τα κινούμενα σχέδια και το σχεδιασμό ιστοσελίδας, τις εναλλακτικές μεθόδους απεικόνισης και τη διαδραστικότητα

6 Ικανότητες και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται: - Να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν το διεπιστημονικό σχεδιασμό και να κατανοήσουν τις διεργασίες και τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή του. - Να κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά θέματα σχεδιασμού και να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην αισθητική και πολιτιστική δραστηριότητα. - Να είναι ικανοί να συλλέγουν πληροφορίες για τοπικές και διεθνείς ευκαιρίες και να μπορούν να διοχετεύουν τις επαγγελματικές εμπειρίες τους σε μοναδικά και καινοτόμα έργα. - Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στον τομέα της εκπαίδευσης, στα πλαίσια του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Σε ποιους απευθύνεται Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της Κύπρου για περαιτέρω εκπαίδευση στον τομέα του Διεπιστημονικού Σχεδιασμού, παρέχοντας στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτείται να έχει ένας σωστός επαγγελματίας, ο οποίος θα εργαστεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε τοπικές αρχές ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό είναι: - Σχεδιαστές/εικαστικοί/αρχιτέκτονες που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους και αισθάνονται πάθος για το σχέδιο και την τέχνη, με δημιουργικότητα και ενθουσιασμό, με νέες και καινοτόμες αντιλήψεις που επιδιώκουν μεγαλύτερη ποικιλία στην εκπαίδευση πριν από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. - Επαγγελματίες με εμπειρία στον τομέα, που επιθυμούν να επαναπροσανατολίσουν τη σταδιοδρομία τους και να δώσουν έμφαση στις νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για το σύγχρονο σχέδιο. Κατηγορίες Μαθημάτων ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα 69 Επιλεγόμενα Μαθήματα 21 ΣΥΝΟΛΟ 90 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες MID501 Μεθοδολογία της Έρευνας 5 3 MID502 Προηγμένες Ερευνητικές Εφαρμογές 8 5 MID503 Σχεδιαστική Διοίκηση 5 3 MID504 Σχεδιαστικές Πρακτικές 8 5 MID505 Οπτικές και Θεωρητικές Σπουδές 5 3 MID506 Σχεδιαστικές Σπουδές 8 5 MMM517 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 - Επιλεγόμενα Μαθήματα ECTS Ώρες MID507 Επιχειρηματικότητα στο Σχεδιασμό 4 3 MID508 Εικόνα και Παρουσίαση 7 4 MID509 Προηγμένη Οπτική Εποικοινωνία 6 3 MID510 Διαδικτυακή Ψηφιακή Επικοινωνία 5 3 MID511 Νέα Μέσα 6 3 MID512 Μορφή και Έννοια 7 4 MID513 Σχεδιαστικές Εφαρμογές 6 3 MID514 Χώρος και Παρουσίαση 7 4 MID515 Πειραματικοί Χώροι 7 4 MID516 Νέα Υλικά

7 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων Master in Architecture - Conservation and Restoration of Historical Structures and Monuments Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται απο το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε λειτουργούς του κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και επαγγελματίες Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Αρχαιολόγους και Ιστορικούς. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες ώστε να μπορούν να μετέχουν στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι. ΣΤΟΧΟΣ Το Πανεπιστήμιο Frederick, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη εξειδίκευσης επιστημόνων που θα αναλάβουν υπεύθυνα και μεθοδικά τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του μοναδικού μνημειακού πλούτου της Κύπρου, προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που έχει ως στόχο την εκπαίδευση επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων στον τομέα αυτό. Στόχος του προγράμματος είναι η άρτια κατάρτιση των σπουδαστών, τόσο στο θεωρητικό σκέλος της δεοντολογίας και της μεθοδολογίας που διέπει την προστασία των μνημείων και την αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών, όσο και στο πρακτικό επίπεδο των υλικών και των τεχνολογιών που εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς στις μελέτες αποκατάστασης. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τη γνωσιολογική κατάρτιση και την εμπειρία που θα αποκτήσουν στο αντικείμενο των επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων, θα μπορούν να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα, σε μελέτες εξειδικευμένων έργων, όσο και στο δημόσιο τομέα, στα τμήματα αρχαιοτήτων, πολεοδομίας και οικήσεως, δημόσιων έργων, τεχνικές υπηρεσίες υπουργείων, τεχνικά τμήματα επαρχιακών διοικήσεων και δήμων κλπ. της Κύπρου και του εξωτερικού. Θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα συναφών αντικειμένων

8 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ Oι εκπαιδευόμενοι ειδικεύονται στα παρακάτω θέματα: - Tη μεθοδολογία της ιστορικής τεκμηρίωσης της κατασκευής, - Tην αναζήτηση και αποδελτίωση ιστορικών πηγών, - Tη χρονολόγηση του μνημείου, - Tην αναγνώριση μιας δομικής κατασκευής ως προς την ιστορική περίοδο, το δομικό τύπο, την τυπολογική και μορφολογική κατάταξη, - Tην κατασκευαστική ανάλυση, την καταγραφή παθολογίας και τρωτότητας, - Tην οπτική και ενόργανη αποτίμηση των τυπικών μορφών παθολογίας, - Tη μηχανική της τοιχοποιίας, - Tην τεχνολογία των υλικών, - Tη στατική και αντισεισμική ανάλυση κλπ. Στόχος είναι, μέσα από την παραπάνω διαδικασία εμβάθυνσης και αναγνώρισης του αντικειμένου, να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τα κατάλληλα εφόδια που θα του επιτρέψουν να διατυπώσει συμβατές προτάσεις για την επισκευή, ενίσχυση, αποκατάσταση και τυχόν αλλαγή χρήσης μιας ιστορικής κατασκευής. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τη διδασκαλία αναλαμβάνει επιτελείο Καθηγητών με μεγάλη εμπειρία και διεθνή αναγνώριση στον τομέα της αποκατάστασης και προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τόσο στο επίπεδο της έρευνας και της διδασκαλίας, όσο και στο επίπεδο της εφαρμογής. Οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick, επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες της Κύπρου και του εξωτερικού, προσωπικότητες με πολυετή διδακτική και εφαρμοσμένη εμπειρία ανάλυσης, αποτίμησης και αποκατάστασης ιστορικών και μνημειακών κατασκευών. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα και έχει δύο Κατευθύνσεις, μία για Αρχιτέκτονες και μία για Πολιτικούς Μηχανικούς. Συνολικά, τα μαθήματα κάθε Κατεύθυνσης είναι 8 (7 υποχρεωτικά και 1 επιλογής). Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι κοινά και για τις δύο Κατευθύνσεις, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο εξειδικεύονται. Στο πλαίσιο των μαθημάτων δίδονται δύο ασκήσεις: α) Αποτύπωση και τεκμηρίωση μιας ιστορικής κατασκευής ή ιστορικού συνόλου. β) Κατασκευαστική ανάλυση και πρόταση επισκευής μιας ιστορικής κατασκευής. Το τρίτο εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση της Ερευνητικής εργασίας και της Διπλωματικής εργασίας. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος θα οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις (εκδρομές, επισκέψεις, σεμινάρια), στα οποία οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης επιπέδου Master στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων. Δίνει επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε όσους το επιθυμούν. Κατηγορίες Μαθημάτων ECTS Κοινά μαθήματα και των δύο κατευθύνσεων 30 Μαθήματα Κατεύθυνσης 30 Ερευνητική Εργασία/ Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 ΣΥΝΟΛΟ 90 ΠΡΩΤΟ Εξάμηνο Κοινά μαθήματα και των δυο κατευθύνσεων Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS ΩΡΕΣ MACOM01 Θεωρία των Αποκαταστάσεων 5 2 MACOM02 Κατασκευαστική Ανάλυση (ιστορία, τυπολογία, παθολογία, τρωτότητα) Ιστορικών Δομικών Συστημάτων Ι 10 4 MACOM03 Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Υφιστάμενης Κατάστασης και Παθολογίας 5 2 MACOM04 Μέθοδοι και Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης Ι 10 4 ΔΕΥΤΕΡΟ Εξάμηνο Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS ΩΡΕΣ MACOM05 Κατασκευαστική Ανάλυση (ιστορία, τυπολογία, παθολογία, τρωτότητα) Ιστορικών Δομικών Συστημάτων ΙΙ 10 4 MACOM06 Μέθοδοι και Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης ΙΙ 10 4 MACOM07 Επεμβάσεις Αποκατάστασης σε Οικιστικά Σύνολα 5 2 Μαθήματα Επιλογής ECTS ΩΡΕΣ MACOM08 Διαχείριση και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων 5 2 MACOM09 Προστασία και Επανάχρηση Κτιρίων Βιομηχανικής Κληρονομιάς 5 2 Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS ΩΡΕΣ MACOM10 Μηχανική Τοιχοποιίας και Τεχνολογία Υλικών 10 4 MACOM11 Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Ιστορικών Δομικών Συστημάτων 10 4 MACOM12 Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων 5 2 MACOM13 Εξειδικευμένα Θέματα Συντήρησης και Αποκαταστάσεων 5 2 ΤΡΙΤΟ Εξάμηνο Κοινά μαθήματα και των δυο κατευθύνσεων Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS ΩΡΕΣ MACOM14 Ερευνητική Εργασία 10 4 MACOM15 Μεταπτυχιακή Διατριβή

9 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Πενταετές Πρόγραμμα)* Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 5 ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης (απονομή Διπλώματος), με τη δυνατότητα αποφοίτησης στα 4 χρόνια (απονομή Πτυχίου) Diploma in Architectural Engineering (Five Year Program) ΣΚΟΠΟΣ Το πρόγραμμα στοχεύει στη σφαιρική εκπαίδευση των φοιτητών, στην κατανόηση, γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της Αρχιτεκτονικής. Δίνεται έμφαση στην πρακτική πλευρά σύλληψης, επεξεργασίας και σχεδιασμού του αρχιτεκτονικού έργου. Τονίζεται ο ερευνητικός χαρακτήρας του επιστήμονα αρχιτέκτονα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση με τον περιβαλλοντικά βιώσιμο σχεδιασμό, καθώς και στο σεβασμό, προστασία και ανάδειξη της δομημένης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου. Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στα 11 σημεία του άρθρου 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του Αρχιτέκτονα (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L255/22, σελ ). Ο κύριος στόχος του πενταετούς προγράμματος σπουδών Αρχιτέκτονα Μηχανικού είναι η κατάρτιση των αποφοίτων του στις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι φοιτητές ασκούνται και εμβαθύνουν στα ακόλουθα πεδία: - Αρχιτεκτονική, Διερευνήσεις, Πειραματισμοί: πειραματισμοί σε νέες ιδέες, μορφές και κατασκευές με στενή επαφή με την αρχιτεκτονική πρακτική, την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. - Αρχιτεκτονική, Τόπος, Πολιτισμός: (i) αστικός σχεδιασμός και δημόσιος χώρος, τόπος και πολιτισμός (ii) περιβαλλοντικός σχεδιασμός - αειφόρο δομημένο περιβάλλον, (iii) πολεοδομικός σχεδιασμός και χωρική ανάπτυξη. - Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία: (i) βιοκλιματικός σχεδιασμός συμβατικών και μη συμβατικών (ξύλινων, μεταλλικών ή μεικτών) κατασκευών (ii) ανάλυση και αποτίμηση ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων εμβαθύνοντας στην αρχιτεκτονική μορφή, στον τύπο, στο δομικό σύστημα, στην παθολογία, στη συντήρηση και αποκατάσταση. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε έξι θεματικές ενότητες: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Τεχνολογία και Περιβάλλον, Αρχιτεκτονική - Πόλη και Πολιτισμός, Έκφραση και Αναπαράσταση, Επαγγελματικές Πρακτικές, Επιλεγόμενα μαθήματα ειδικότητας. Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες στην έρευνα και τη διδασκαλία με επιστημονικούς και κρατικούς φορείς όπως: το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Τμήμα Αρχαιοτήτων, την Πολιτική Άμυνα, τα πυροσβεστικά σώματα Ελλάδας και Κύπρου, θρησκευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος επιδιώκεται η ακαδημαϊκη συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με διακεκριμένες αρχιτεκτονικές σχολές από όλη την Ευρώπη. Πεδίο Επαγγελματικής Ενασχόλησης - Αρχιτεκτονικά ή άλλα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. - Κυβερνητικές υπηρεσίες (π.χ. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Δημόσιων Έργων, Τμήμα Περιβάλλοντος, κ.ά.). - Μέση - Τεχνική Εκπαίδευση. - Ημικρατικοί Οργανισμοί (π.χ. ΚΟΤ, Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, κ.ά.). - Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες). - Αρχιτέκτονας - Αυτοτελώς Εργαζόμενος. Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του Διπλώματος είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου. Το πρόγραμμα έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το άρθρο 21(7) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/EC για τις απαιτούμενες δεξιότητες των αρχιτεκτόνων. Υποστήριξη Προγράμματος Τα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος υποστηρίζονται από εργαστηριακές δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από την αλληλεπίδραση διδάσκοντα - φοιτητή. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής διαθέτει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαστήριο προπλασμάτων και κατασκευών εξοπλισμένα με σύγχρονο λογισμικό και συσκευές. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται επίσης εργαστηριακά και από εργαστήρια άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επιλογή υποψηφίων Στο πρόγραμμα εισάγεται περιορισμένος αριθμός υποψηφίων ανά έτος. Η επιλογή γίνεται μέσα από: (α) Εισαγωγική γραπτή εξέταση σε: - βασικά στοιχεία αντίληψης της γεωμετρίας και των φυσικών νόμων, - γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο, - κείμενο στην ελληνική γλώσσα. (β) Προσωπική συνέντευξη με προαιρετική παρουσίαση φακέλου δειγμάτων εργασίας (portfolio)

10 Ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτηθούν α) Iκανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν σύγχρονες αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις. β) Προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής, καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου. γ) Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης. δ) Προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού. ε) Ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα. στ) Ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες. ζ) Γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης. η) Γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων. θ) Προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας. ι) Τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς. ια) Προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό. Δομή του προγράμματος Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS) και είναι συνολικής διάρκειας 10 εξαμήνων πλήρους φοίτησης. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής (προγράμματος) και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Κατηγορίες Μαθημάτων ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα 285 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 10 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 5 ΣΥΝΟΛΟ 300 Επιστημονικές περιοχές που καλύπτονται: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Τεχνολογία και Περιβάλλον, Αρχιτεκτονική - Πόλη και Πολιτισμός, Έκφραση και Αναπαράσταση, Επαγγελματικές Πρακτικές, Επιλεγόμενα μαθήματα ειδικότητας. Κατευθύνσεις: - Αρχιτεκτονική, Διερευνήσεις, Πειραματισμοί - Αρχιτεκτονική, Τόπος, Πολιτισμός - Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός BAARCH 01 Ανακαλύπτοντας την Αρχιτεκτονική BAARCH 02 Πειραματισμοί στο Χώρο και τις Μορφές BAARCH 03 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κατασκευή BAARCH 04 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Πολιτισμικό Περιβάλλον BAARCH 05 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική της Πόλης BAARCH 06 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Πολιτιστικά Τοπία BAARCH 07 Σύνθετο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού BAARCH 08 Σύνθετο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού BAARCH 09 Εργαστήριο Διπλωματικής Εργασίας Εργαστήριο 1: Αρχιτεκτονική, Διερευνήσεις, Πειραματισμοί Εργαστήριο 2: Αρχιτεκτονική, Τόπος, Πολιτισμός Εργαστήριο 3: Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία BAARCH 10 Εκπόνηση Σχεδιαστικής Διπλωματικής Εργασίας Εργαστήριο 1: Αρχιτεκτονική, Διερευνήσεις, Πειραματισμοί Εργαστήριο 2: Αρχιτεκτονική, Τόπος, Πολιτισμός Εργαστήριο 3: Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία BAELE 04 Εμβάθυνση στη Θεματολογία του Studio 1, 2, Τεχνολογία και Περιβάλλον ECTS Ώρες BATECH 01 Ύλη και Υλικά 5 4 BATECH 02 Υλικά και Μέθοδοι Κατασκευής Ι (Τεχνολογία Συμβατικής Κατασκευής) 5 4 BATECH 04 Υλικά και Μέθοδοι Κατασκευής ΙΙ (Τεχνολογία Ελαφρών Κατασκευών) 5 4 BATECH 05 Στατικοί Φορείς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 3 2 BATECH 06 Δομική Φυσική - Τεχνολογία του Κελύφους 3 2 BATECH 07 Υλικά και Μέθοδοι Κατασκευής ΙIΙ (Δυναμικές Καταπονήσεις Κτιρίων) 5 4 BATECH 08 Στατικοί Φορείς από Μέταλλο και Ξύλο 3 2 BATECH 09 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 2 2 BATECH 10 Νέα υλικά - Νέες Αρχιτεκτονικές Αναζητήσεις 3 3 BATECH 11 Ζητήματα Περιβάλλοντος και Κλίματος στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3 2 BATECH 12 Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού: BATECH 13 Περιβάλλοντα Διαβίωσης 3 2 Υλικά και Μέθοδοι Κατασκευής ΙV (Αποκαταστάσεις Μνημείων) 5 4 BATECH 14 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II 5 3 BATECH 15 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική I

11 Αρχιτεκτονική, Πόλη, Πολιτισμός ECTS Ώρες BACULT 01 Ιδέες και Παραδείγματα της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 3 2 BACULT 02 Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής (20ος αιώνας) 2 2 BACULT 04 Αρχιτεκτονική και Κοινωνία 3 2 BACULT 05 Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής (αρχαιότητα) 2 2 BACULT 06 Αρχιτεκτονική της Κύπρου 3 2 BACULT 07 Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής 19ος Αιώνας 2 2 BACULT 08 Ιστορία της Πόλης 2 2 BACULT 09 Αρχιτεκτονική και Αστική Ανάλυση και Κριτική 3 2 BACULT 10 Θεωρήσεις και Θεωρίες της Πολεοδομίας 3 2 BACULT 11 Πολεοδομικός Προγραμματισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη 5 4 BACULT 12 Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας και Ανθρωπογνωστικών Επιστημών 3 2 BACULT 13 Θεωρήσεις και Θεωρίες του Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού 2 2 BACULT 15 Ειδικά Θέματα Πολεοδομικών Παρεμβάσεων σε Αστικό Περιβάλλον 3 4 BACULT 16 Από τη Διατύπωση του Ερωτήματος στην Έρευνα για την Απάντησή του. 3 2 BACULT 17 Υποστήριξη και Καθοδήγηση Εκπόνησης της Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας ΘΕ1: Αρχιτεκτονική, Διερευνήσεις, Πειραματισμοί ΘΕ 2: Αρχιτεκτονική, Τόπος, Πολιτισμός ΘΕ 3: Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία 8 2 BACULT 18 Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής 15ος-18ος Αιώνας 2 2 BACULT 19 Μελέτη και Κριτική Ανάλυση Σύγχρονων Αρχιτεκτονικών Παραδειγμάτων 3 2 BACULT 20 Άνθρωπος, Αρχιτεκτονική και Πόλη 2 2 Έκφραση και Αναπαραστάσεις ECTS Ώρες BACOM 01 Παρατήρηση και Σκίτσο 3 4 BACOM 02 Αρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις και Γεωμετρία 2 4 BACOM 04 Ψηφιακά Μέσα Αναπαράστασης BACOM 05 Ψηφιακά Μέσα Αναπαράστασης BACOM 06 Ψηφιακά Μέσα Μέτρησης - Αποτύπωσης 3 3 BACOM 07 Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο 3 2 BACOM 08 Ψηφιακά Μέσα για τη Δημιουργία Αρχιτεκτονικών Μορφών 2 4 BACOM 09 Μεθοδολογίες Έρευνας και Σύνταξη Επιστημονικών Δοκιμίων 2 2 BACOM 10 Ψηφιακά Μέσα για τη Δημιουργία Μοντέλων Προσομοίωσης και Ελέγχων 3 2 BACOM 11 Σύνταξη Δοκιμίου πάνω στο Θέμα του Integrated Design Studio BACOM 12 Εξελιγμένα Ψηφιακά Πολυμέσα Αναπαράστασης 5 4 BACOM 13 Στρατηγικές Παρουσίασης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Δοκιμίου Έρευνας 2 2 BACOM 14 Παρατήρηση, Αναπαράσταση και Δημιουργία Όγκων 2 4 Επαγγελματικές Πρακτικές ECTS Ώρες BAPROF 02 Επαγγελματικό Περιβάλλον: Οργάνωση Επαγγελματικού Χώρου 3 2 BAPROF 03 Επαγγελματικό Περιβάλλον: Οργάνωση και Διαχείριση Εργοταξίου 2 2 BAPROF 04 Επαγγελματικό Περιβάλλον: Θεσμικό Πλαίσιο στο Επάγγελμα του Αρχιτέκτονα 2 2 BAPROF 05 Επαγγελματικό Περιβάλλον: Οργάνωση Αρχιτεκτονικής Μελέτης 2 2 AENG121 Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς 3 2 AENG122 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες 2 2 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας ECTS Ώρες ARCH 1 Αρχιτεκτονική και Τουρισμός 4 3 ARCH 2 Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής 4 3 ARCH 3 Σύγχρονες Θεωρήσεις της Πόλης και Αστικός Σχεδιασμός 3 3 ARCH 4 Πολιτισμικά Τοπία 3 3 ARCH 5 Ζητήματα της Αρχιτεκτονικής Πρωτοπορίας 3 3 ARCH 6 Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός 3 3 ARCH 7 Ιστορία της Τέχνης του 20ου αιώνα 3 3 TECH 1 Ενεργειακός Σχεδιασμός και Βιωσιμότητα 3 3 TECH 2 Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 3 3 TECH 3 Ειδικά Θέματα Βιωσιμότητας και Ενέργειας 3 3 TECH 4 Ειδικά θέματα Στατικών Φορέων: TECH 5 Αρχιτεκτονική και Αντισεισμικές Κατασκευές 4 3 Ψηφιακή Βιομηχανική Παραγωγή και Νέα Δομικά Υλικά 3 3 COM 1 Ειδικά Θέματα Ψηφιακών Μέσων και Σχεδιασμού 3 3 COM 2 Αρχιτεκτονικές Εικόνες 4 3 COM 3 Μορφογένεση και Παραμετρικός Σχεδιασμός 4 3 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ορίζονται τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου στα οποία ένας σπουδαστής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί.

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45-

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 7 Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 10 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 12 Υποτροφίες 13 Διαμονή/Φοιτητική Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, 94 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 212 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 22.186 Τ.Μ.

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, 94 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 212 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 22.186 Τ.Μ. a r t & design ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, 94 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 212 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 22.186 Τ.Μ. a r t & design ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με 40 χρόνια εμπειρίας, συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών 2 3 Το Όραμα μας Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα