ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ"

Transcript

1 «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

2 Αντικείμενο Μελέτης Η «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του Δήμου Κηφισιάς πέριξ των οδών Ελ. Βενιζέλου - Χαρ. Τρικούπη Κοκκιναρά Ηροδότου Πόντου Παπαφλέσσα/ Αξιολόγηση Εφαρμογής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων» περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν με βάση την υπ αριθμ. 474/2011 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

3 Υφιστάμενη Κυκλοφοριακή Λειτουργία Στο πλαίσιο της αρχικής μελέτης διαμορφώθηκαν έξι (6) σενάρια εφαρμογής μέτρων, ως βέλτιστο επιλέχθηκε το Σενάριο 5β. Στην υφιστάμενη κατάσταση, από το σύνολο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του εν λόγω σεναρίου (με βάση την υπ αριθμ.. 474/2011 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς) έχουν εφαρμοστεί οι μονοδρομήσεις που αφορούν στο τμήμα της περιοχής μελέτης που εκτείνεται βορειότερα του νοητού άξονα Γορτυνίας-Αριάδνης Αριάδνης. Η εφαρμογή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ολοκληρώθηκε περί τα τέλη Μαΐου του 2012 και ισχύει μέχρι σήμερα.

4 `

5 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1. Στα πλαίσια της αρχικής μελέτης, δηλαδή πριν την πρόσφατη εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή, η ομάδα μελέτης είχε πραγματοποιήσει μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στις ακόλουθες οδούς:

6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης έγιναν οι ακόλουθες εργασίες: 1) Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων & σύνθεσης κυκλοφορίας, στις ίδιες θέσεις και κατά τις ίδιες ώρες, με αυτές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με σκοπό τη σύγκριση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής πριν και μετά τις νέες ρυθμίσεις. 2) Για την εξέταση του προβλήματος αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου κατά μήκος της οδού Σαρανταπόρου, από Χ. Τρικούπη έως Αγίας Άννης, κατά μήκος της οδού Αγ. Άννης από Σαρανταπόρου έως Πατρ. Ιωακείμ, καθώς και επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, από Πλ. Αγ. Άννης έως Πόντου, μετά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή, πραγματοποιήθηκαν οι κυκλοφοριακές μετρήσεις:

7 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΩΝ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- 1. Πριν: οι υπερτοπικές ως προς την περιοχή μελέτης μετακινήσεις με προέλευση/ προορισμό περιοχές βορειότερα της Πόντου ή/ και την Πολιτεία και προορισμό/ προέλευση τη Χαρ. Τρικούπη, εξυπηρετούνταν κυρίως από τις τοπικές οδούς Έλλης, Ιωνίας κ.λ.π. 2. Περίπου 5 μήνες μετά την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι έχουν μειωθεί σε ποσοστό που κυμαίνεται από 4% έως και 90%, συγκριτικά με τους κυκλοφοριακούς φόρτους που εξυπηρετούσαν πριν την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν λειτουργήσει συνολικά θετικά, βελτιώνοντας σε σημαντικό βαθμό την κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής μελέτης. 3. τμήμα της υπερτοπικής κυκλοφορίας που πριν την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων εξυπηρετούσαν οι οδοί Έλλης, Ιωνίας κ.λ.π.,., στην υφιστάμενη κατάσταση έχει εκτραπεί στον άξονα Σαρανταπόρου (μεταξύ Χ. Τρικούπη και Αγ. Άννης) -Αγ. Άννης- Πατρ. Ιωακείμ (από Αγ. Άννης έως Πόντου), επιβαρύνοντάς τον με πρόσθετη κυκλοφορία. 4. επί των οδών Έλλης μεταξύ Χ. Τρικούπη και Πόντου, Ιωνίας μεταξύ Χ. Τρικούπη και Τροίας και Τροίας μεταξύ Σαρανταπόρου και Πόντου, οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραβιάζονται από σημαντικό ποσοστό οδηγών, το οποίο αποτελεί έως και το 90% του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου ανά οδικό τμήμα (το συγκεκριμένο ποσοστό αφορά στην Τροίας μεταξύ Ιωνίας και Πόντου).

8 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΩΝ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-

9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΩΝ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-

10 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΩΝ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-

11 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (16/3/11)

12 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (25/10/12)

13 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων, ο κυκλοφοριακός φόρτος επί της οδού Σαρανταπόρου μεταξύ Χαρ. Τρικούπη και Αγ. Άννης, Αγ. Άννης (μεταξύ Σαρανταπόρου και Πατρ. Ιωακείμ) και Πατρ. Ιωακείμ (μεταξύ Αγ. Άννης και Πόντου), έχει αυξηθεί. Με σκοπό την εξέταση, ανάλυση και τη διατύπωση προτάσεων για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος, πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα μελέτης πρόσθετες κυκλοφοριακές μετρήσεις (Β Φάση μετρήσεων) των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια.

14 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΙΧΜΗ (13/11/12) Α) Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων και σύνθεσης κυκλοφορίας στις διασταυρώσεις της οδού Σαρανταπόρου (13/11/2012, 16:30-17:30) 17:30)

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Σαρανταπόρου, μεταξύ Χ. Τρικούπη και Τροίας, (στη διασταύρωση Χ. Τρικούπη & Σαρανταπόρου) είναι ίσος με 175 ΜΕΑ, εκ των οποίων: τα 41 ΜΕΑ (~23%) έχουν προέλευση τη Χ. Τρικούπη/ ρεύμα προς Μελίσσια τα 26 ΜΕΑ (~15%) έχουν προέλευση τη Σαρανταπόρου μεταξύ Σκοπέλου και Χ. Τρικούπη και τα περισσότερα, τα 108 ΜΕΑ (~62%), έχουν προέλευση τη Χ. Τρικούπη/ ρεύμα προς Ν. Ερυθραία. Από τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού Σαρανταπόρου, μεταξύ Χ. Τρικούπη και Τροίας (στη διασταύρωση Τροίας & Σαρανταπόρου), ο οποίος είναι ίσος με 176 ΜΕΑ: η συντριπτική πλειοψηφία, δηλ. τα 150 ΜΕΑ (~85%), έχει προορισμό τη Σαρανταπόρου μεταξύ Τροίας και Λεβίδου (ευθεία κίνηση) τα 20 ΜΕΑ (~11%) κατευθύνονται στην οδό Τροίας μεταξύ Σαρανταπόρου και Ιωνίας, δηλαδή εκτελούν παράνομη κίνηση τα υπόλοιπα 6 ΜΕΑ (~4%) κατευθύνονται στην οδό Τροίας μεταξύ Σαρανταπόρου και Γορτυνίας, δηλαδή εκτελούν παράνομη κίνηση Συνεπώς, το ~15% (26 ΜΕΑ) του φόρτου της Σαρανταπόρου μεταξύ Χαρ. Τρικούπη και Τροίας έχει προορισμό την οδό Τροίας, στην οποία απαγορεύεται, βάσει των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να εισέλθει από τη Σαρανταπόρου. Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Σαρανταπόρου, μεταξύ Τροίας και Λεβίδου (διασταύρωση Λεβίδου & Σαρανταπόρου) ανέρχεται σε 168 ΜΕΑ, εκ των οποίων: τα 31 ΜΕΑ (~19%) έχουν προορισμό τη Λεβίδου/ νότιο τμήμα τα 4 ΜΕΑ (~2%) έχουν προορισμό τη Λεβίδου/ βόρειο τμήμα, δηλαδή εκτελούν παράνομη κίνηση και τα περισσότερα, τα 133 ΜΕΑ (~79%), έχουν προορισμό τη Σαρανταπόρου μεταξύ Λεβίδου και Αγ. Άννης (ευθεία κίνηση)

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Σαρανταπόρου, μεταξύ Λεβίδου και Αγ. Άννης (διασταύρωση Λεβίδου & Σαρανταπόρου) ανέρχεται σε 151 ΜΕΑ, εκ των οποίων: τα 133 ΜΕΑ (~88%) έχουν προέλευση το προηγούμενο τμήμα της Σαρανταπόρου (ευθεία κίνηση) τα 8 ΜΕΑ (~5%) έχουν προέλευση τη Λεβίδου/ βόρειο τμήμα και τα 10 ΜΕΑ (~7%) έχουν προέλευση τη Λεβίδου μεταξύ Σαρανταπόρου και Γορτυνίας, εκτελούν παράνομη κίνηση. Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Σαρανταπόρου, μεταξύ Λεβίδου και Αγ. Άννης (διασταύρωση Αγ. Άννης & Σαρανταπόρου) ανέρχεται σε 149 ΜΕΑ, εκ των οποίων: η συντριπτική πλειοψηφία, δηλ. τα 137 ΜΕΑ (~92%) έχει προορισμό την Αγ. Άννης/ κατεύθυνση προς Πατρ. Ιωακείμ τα 4 ΜΕΑ (~3%) έχουν προέλευση την Αγ. Άννης/ κατεύθυνση προς Ζεφύρου και τα 8 ΜΕΑ (~6%) έχουν προέλευση την οδό Παλλάδος. Συμπερασματικά, μετά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο κυκλοφοριακός φόρτος επί της οδού Σαρανταπόρου, μεταξύ Χαρ. Τρικούπη και Αγ. Άννης, κυμαίνεται από 176 ΜΕΑ έως 149 ΜΕΑ. Η πλειοψηφία των εν λόγω μετακινήσεων έχει προέλευση τη Χαρ. Τρικούπη/ ρεύμα προς Ν. Ερυθραία και προορισμό το τμήμα της Αγ. Άννης προς Πατρ. Ιωακείμ. Συνολικά, στο τμήμα της οδού Σαρανταπόρου μεταξύ Χαρ. Τρικούπη και Αγ. Άννης,, 30 ΜΕΑ εκτελούν παράνομη στρέφουσα κίνηση, είτε από Σαρανταπόρου προς Τροίας, είτε από Σαρανταπόρου προς Λεβίδου. Για παράδειγμα, από τα 175 ΜΕΑ στο τμήμα της Σαρανταπόρου μεταξύ Τροίας και Χ. Τρικούπη, τα 26 ΜΕΑ, δηλαδή το ~15% έχει προορισμό την Τροίας/ κατεύθυνση προς Ιωνίας και την Τροίας/ κατεύθυνση προς Γορτυνίας.

17 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΙΧΜΗ (13/11/12) Β) Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων με τη μέθοδο καταγραφής αριθμού πινακίδων (RNP) στις θέσεις Κ1 Κ4 πέριξ της πλατείας Αγ. Άννης (13/11/2012, 15:30-16:30) 16:30)

18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Σύμφωνα με τη μέθοδο καταγραφής πινακίδων, παρατηρητές με συγχρονισμένα χρονόμετρα τοποθετούνται στα άκρα της υπό μέτρηση διαδρομής και καταγράφουν τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που διέρχονται από μπροστά τους και την ώρα παρατήρησης. Με σύγκριση των αντίστοιχων παρατηρήσεων βρίσκονται τα οχήματα που πέρασαν και από τις δύο θέσεις, δηλαδή εκτελούν διαμπερή ως προς το υπό μελέτη τμήμα κίνηση. Αφαιρώντας τους αντίστοιχους χρόνους, υπολογίζεται και ο χρόνος διαδρομής κάθε οχήματος διαμπερούς διέλευσης. Στην παρούσα μελέτη, οι μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων με τη μέθοδο καταγραφής πινακίδων πραγματοποιήθηκαν από 4 παρατηρητές. Οι παρατηρητές, στο διάστημα μεταξύ 15:30-16:30, 16:30, στις 13/11/2012, κατέγραφαν σε δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο τους αριθμούς των πινακίδων (χωρίς τα γράμματα) των οχημάτων που: εξέρχονταν από τη Σαρανταπόρου μεταξύ Λεβίδου και Αγ. Άννης (Κόμβος Κ1) εξέρχονταν από την οδό Παλλάδος μεταξύ Ζεφύρου και Αγ. Άννης και από την οδό Αγ. Άννης μεταξύ Ζεφύρου και Σαρανταπόρου (Κόμβος Κ4) εισέρχονταν στην οδό Παλλάδος, μεταξύ Αγ. Άννης και Ζεφύρου (Κόμβος Κ4) από την οδό Αγ. Άννης εισέρχονταν στην οδό Αγ. Άννης, μεταξύ Σαρανταπόρου και Ζεφύρου (Κόμβος Κ4) από το βορειότερο τμήμα της Αγ. Άννης εξέρχονταν από την Αγ. Άννης, μεταξύ Σαρανταπόρου και Αριάδνης (Κόμβος Κ2) εξέρχονταν και εισέρχονταν από/ προς την Αριάδνης, μεταξύ Αταλάντης και Δρυάδων (Κόμβος Κ3) εξέρχονταν και εισέρχονταν από/ προς την Αταλάντης, μεταξύ Αριάδνης και Ζεφύρου (Κόμβος Κ3). Με τη διαδικασία αυτή προσδιορίζεται ο καταμερισμός στο οδικό δίκτυο του κυκλοφοριακού φόρτου που επιβαρύνει, στην υφιστάμενη κατάσταση (δηλαδή μετά την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), την οδό Σαρανταπόρου, Αγ. Άννης και Πατρ. Ιωακείμ.

19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου με τη μέθοδο RNP, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, έλαβαν χώρα στα εξής σημεία: Διασταύρωση Σαρανταπόρου & Αγ. Άννης (Κόμβος Κ1), διάρκεια μέτρησης: : 1 ώρα (15:30-16:30) 16:30) Διασταύρωση Αγ. Άννης & Πατριάρχου Ιωακείμ (Κόμβος Κ2), διάρκεια μέτρησης: : 1 ώρα (15:30-16:30) Διασταύρωση Αταλάντης & Αριάδνης (Κόμβος Κ3), διάρκεια μέτρησης: : 1 ώρα (15:30-16:30) Διασταύρωση Αγ. Άννης & Παλλάδος (Κόμβος Κ4), διάρκεια μέτρησης: : 1 ώρα (15:30-16:30). Οι παρατηρητές κατέγραφαν: τον αριθμό της πινακίδας των οχημάτων που ακολουθούσαν τις κινήσεις που φαίνονται στα ακόλουθα σκαριφήματα τον τύπο του οχήματος: ΙΧ, ταξί, δίκυκλο, λεωφορείο και φορτηγό την ώρα διέλευσης του οχήματος (ανά 1 λεπτό περίπου)

20 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ

21 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ

22 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ

23 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ RNP

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ RNP Kατά την ωριαία απογευματινή αιχμή (15:30-16:30), 16:30), ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Σαρανταπόρου στη ΘΕΣΗ Κ1 ανέρχεται σε 157 ΜΕΑ, εκ των οποίων: το ~75% ( = 117 ΜΕΑ) έχει προορισμό την Πατρ. Ιωακείμ το ~10% ( = 15 ΜΕΑ) έχει προορισμό την Αριάδνης το ~2% ( = 3 ΜΕΑ) έχει προορισμό την Αταλάντης το ~2% ( = 3 ΜΕΑ) έχει προορισμό την Αγ. Άννης/ νότιο τμήμα το 6% ( = 10 ΜΕΑ) έχει προορισμό την Παλλάδος το υπόλοιπο ~5% (= 9 ΜΕΑ) στάθμευσε, επομένως αποτελεί τοπική κυκλοφορία κατά την ωριαία απογευματινή αιχμή (15:30-16:30), 16:30), ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Πατρ. Ιωακείμ στη ΘΕΣΗ Κ2 ανέρχεται σε 193 ΜΕΑ, εκ των οποίων: το ~60% ( = 117 ΜΕΑ) έχει προέλευση τη Σαρανταπόρου το ~25% ( = 49 ΜΕΑ) έχει προέλευση Αγ. Άννης/ τμήμα νοτιότερα της Πλ. Αγ. Άννης το ~11% ( = 21 ΜΕΑ) έχει προέλευση την Αταλάντης το ~3% ( = 6 ΜΕΑ) έχει προέλευση την Παλλάδος κατά την ωριαία απογευματινή αιχμή (15:30-16:30), 16:30), ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Αγ. Άννης μεταξύ Σαρανταπόρου και Ζεφύρου στη ΘΕΣΗ Κ4 στο ρεύμα προς Πλ. Αγ. Άννης ανέρχεται σε 66 ΜΕΑ, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία (75%) έχει προορισμό την Πατρ. Ιωακείμ, ενώ 6 ΜΕΑ (~9%) από αυτά στάθμευσαν επί της Αγ. Άννης, αποτελώντας τοππική κυκλοφορία. στο ρεύμα προς Ζεφύρου ανέρχεται σε 4 ΜΕΑ

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ RNP Kατά την ωριαία απογευματινή αιχμή (15:30-16:30), 16:30), ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Παλλάδος μεταξύ Σαρανταπόρου και Ζεφύρου στη ΘΕΣΗ Κ4 στο ρεύμα προς Πλ. Αγ. Άννης ανέρχεται σε 13 ΜΕΑ, εκ των οποίων η πλειοψηφία (46%) έχει προορισμό την Πατρ. Ιωακείμ, ενώ 5 ΜΕΑ (~39%) από αυτά στάθμευσαν επί της Αγ. Άννης, αποτελώντας τοπική κυκλοφορία. στο ρεύμα προς Ζεφύρου ανέρχεται σε 11 ΜΕΑ κατά την ωριαία απογευματινή αιχμή (15:30-16:30), 16:30), ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Αταλάντης στη ΘΕΣΗ Κ3 στο ρεύμα προς Αριάδνης ανέρχεται σε 22 ΜΕΑ, εκ των οποίων η πλειοψηφία (~96%) έχει προορισμό την Πατρ. Ιωακείμ, ενώ 1 ΜΕΑ από αυτά στάθμευσε επί της Αγ. Άννης (παράνομη κίνηση), αποτελώντας τοπική κυκλοφορία. στο ρεύμα προς Ζεφύρου ανέρχεται σε 13 ΜΕΑ κατά την ωριαία απογευματινή αιχμή (15:30-16:30), 16:30), ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Αριάδνης στη ΘΕΣΗ Κ3 στο ρεύμα προς Πλ. Αγ. Άννης ανέρχεται σε 2 ΜΕΑ τα οποία έχουν προορισμό την οδό Αταλάντης στο ρεύμα προς Δρυάδων ανέρχεται σε 19 ΜΕΑ Η βαριά κυκλοφορία στα παραπάνω οδικά τμήματα αφορά σχεδόν αποκλειστικά σε σχολικά πούλμαν.

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ RNP Συνοπτικά: κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας/ ωριαία απογευματινή αιχμή (επιστροφή από εργασία) μεταξύ 15:30 και 16:30, από τα 157 ΜΕΑ στο τμήμα της Σαρανταπόρου μεταξύ Λεβίδου και Πλ. Αγ. Άννης, τα 40 ΜΕΑ (προς: Αγ. Αννης/ νότιο τμήμα, Παλλάδος, Αταλάντης, Αριάδνης + 9 σταθμευμένα -δηλαδή το ~26%) αποτελούν τοπικό κυκλοφοριακό φόρτο, τον οποίο εξυπηρετούσε η Σαρανταπόρου και πριν από την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή. μετά την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο πρόσθετος φόρτος της οδού Σαρανταπόρου μεταξύ Λεβίδου και Πλ. Αγ. Άννης κατά την απογευματινή ώρα αιχμής (15:30-16:30), 16:30), είναι της τάξης των 117 ΜΕΑ. Επομένως, ο φόρτος του εν λόγω οδικού τμήματος έχει (περίπου) τετραπλασιασιαστεί.

28 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, διατυπώνονται οχτώ (8) εναλλακτικά σενάρια για τη βελτίωση της υφιστάμενης κυκλοφοριακής λειτουργίας. Σε όλα τα εναλλακτικά σενάρια (εκτός του Εναλλακτικού Σεναρίου Ε), προτείνεται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (στην περιοχή μελέτης) νοτιότερα του νοητού άξονα Γορτυνίας Αριάδνης, οι οποίες είχαν προταθεί και στο προτεινόμενο σενάριο 5β της αρχικής μελέτης.

29 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Α Προτείνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ιωνίας από Λεβίδου προς Πατρ. Ιωακείμ Λεβίδου από Σαρανταπόρου προς Ιωνίας Πατρ. Ιωακείμ από Πόντου προς Αγίας Άννης Δρυάδων από Πόντου προς Αριάδνης

30 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Α Το βασικότερο μειονέκτημα της Λύσης Α, είναι ότι η πρόσβαση στις κατοικίες επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ μεταξύ Ιωνίας και Πόντου, καθώς και επί της οδού Δρυάδων μεταξύ Πόντου και Αριάδνης, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς απαιτεί μεγάλες περιπορείες.

31 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Α

32 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Β Προτείνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ιωνίας από Λεβίδου προς Πατρ. Ιωακείμ Λεβίδου από Σαρανταπόρου προς Ιωνίας Σαρανταπόρου από Αγ. Άννης προς Λεβίδου Πατρ. Ιωακείμ: αποκλίνοντα ρεύματα κυκλοφορίας με άξονα την Ιωνίας Δρυάδων από Πόντου προς Αριάδνης

33 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Β Η εναλλακτική λύση Β βασίζεται στη λογική της Λύσης Α, με ορισμένες τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις συνίστανται ουσιαστικά στη δημιουργία αποκλινόντων ρευμάτων επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ (με άξονα την Ιωνίας) και επί της οδού Σαρανταπόρου (με άξονα τη Λεβίδου). Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο Εναλλακτικό Σενάριο Β, δεν υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης στις κατοικίες επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ μεταξύ Ιωνίας και Πόντου, καθώς και επί της οδού Δρυάδων μεταξύ Πόντου και Αριάδνης, το οποίο υπάρχει στη Λύση Α. Ωστόσο, μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων της Λύσης Β, το πρόβλημα επιβάρυνσης της οδού Σαρανταπόρου (από την εκτρεπόμενη σε αυτήν υπερτοπική κυκλοφορία) αντιμετωπίζεται μόνο στο ανατολικότερο τμήμα της Σαρανταπόρου, δηλαδή στο τμήμα της μεταξύ Λεβίδου και Αγ. Άννης. Επομένως, η Λύση Β δεν αποτελεί δραστική λύση για το τμήμα της Σαρανταπόρου μεταξύ Χ. Τρικούπη και Λεβίδου.

34 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Β

35 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Γ Προτείνεται η ακόλουθη κυκλοφοριακή ρύθμιση: Τροίας από Σαρανταπόρου προς Ιωνίας

36 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Γ Η εναλλακτική λύση Γ αποτελεί μία από τις εναλλακτικές λύσεις (5β) που είχαν διατυπωθεί στα πλαίσια της αρχικής μελέτης, εξαιρουμένης της (τότε) προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της οδού Αθ. Διάκου μεταξύ Τροίας και Γ. Παπανδρέου. Ουσιαστικά, στο εν λόγω Σενάριο, δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μετακινήσεων με προορισμό/ προέλευση περιοχές βορειότερα της Πόντου και προορισμό/ προέλευση τη Χ. Τρικούπη, και από την οδό Τροίας, εκτός από τον άξονα Σαρανταπόρου -Αγ. Άννης- Πατρ. Ιωακείμ (που τις εξυπηρετεί στην υφιστάμενη κατάσταση). Βασικό μειονέκτημα της Λύσης Γ είναι το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει δραστικά το πρόβλημα επιβάρυνσης (με πρόσθετο υπερτοπικό κυκλοφοριακό φόρτο) της Σαρανταπόρου μεταξύ Χ. Τρικούπη και Τροίας.

37 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Γ

38 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Δ Προτείνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ιωνίας από Τροίας προς Λεβίδου Σαρανταπόρου από Λεβίδου προς Τροίας Τροίας από Σαρανταπόρου προς Ιωνίας

39 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Δ Η εναλλακτική λύση Δ αποτελεί ριζοσπαστική λύση, κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά ο βαθμός δυσκολίας εξυπηρέτησης των υπερτοπικών μετακινήσεων από το τοπικό οδικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό αποθαρρύνεται η υπερτοπική κυκλοφορία στην περιοχή και επομένως, μειώνονται σημαντικά οι φόρτοι που εξυπηρετεί η Σαρανταπόρου μεταξύ Χ. Τρικούπη και Αγ. Άννης, η Αγ. Άννης (μεταξύ Σαρανταπόρου και Πατρ. Ιωακείμ) και η Πατρ. Ιωακείμ. Το κύριο μειονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι, εκτός από τη δυσκολία που δημιουργείται στις διαμπερείς διελεύσεις, αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό και οι περιπορείες των κατοίκων.

40 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Δ

41 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Ε Προτείνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ιωνίας: διπλής κατεύθυνσης από Λεβίδου έως Λ. Κηφισίας Τροίας από Σαρανταπόρου προς Ιωνίας Λεβίδου: διπλής κατεύθυνσης από Γορτυνίας έως Βάρναλη

42 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Ε Μέσω των ρυθμίσεων στη Λύση Ε, οι υπερτοπικές μετακινήσεις επιμερίζονται στο τοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής. η Λύση Ε παρέχει δυνατότητα διαμπερότητας ως προς την περιοχή μελέτης. Επιπλέον μειονέκτημα της εν λόγω Λύσης αποτελούν οι προτεινόμενες μονοδρομήσεις επί της οδού Παλλάδος και Αταλάντης, οι οποίες δεν λειτουργούν ως ζεύγη αντιδρόμων των οδών Κυβέλης και Δρυάδων αντίστοιχα.

43 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Ε

44 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤ Προτείνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ιωνίας: διπλής κατεύθυνσης από Λεβίδου έως Χ. Τρικούπη + απαγόρευση στάθμευσης παρά την οδό στη μία πλευρά του οδοστρώματος (εναλλάξ ανά οδικό τμήμα) Τροίας από Σαρανταπόρου προς Ιωνίας Έτσι, μέρος του κυκλοφοριακού φόρτου που στην υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετεί η Σαρανταπόρου μεταξύ Χ. Τρικούπη και Αγ. Άννης, θα εξυπηρετείται από την οδό Ιωνίας ή/ και την οδό Τροίας.

45 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤ

46 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Ζ Προτείνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ιωνίας: διπλής κατεύθυνσης από Λεβίδου έως Χ. Τρικούπη + απαγόρευση στάθμευσης παρά την οδό στη μία πλευρά του οδοστρώματος (εναλλάξ ανά οδικό τμήμα) Τροίας από Σαρανταπόρου προς Ιωνίας Λεβίδου: διπλής κατεύθυνσης από Γορτυνίας έως Πόντου + απαγόρευση στάθμευσης παρά την οδό στη μία πλευρά του οδοστρώματος (εναλλάξ ανά οδικό τμήμα)

47 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Ζ Με βάση το Σενάριο Ζ, μέρος του κυκλοφοριακού φόρτου που στην υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετεί η Σαρανταπόρου μεταξύ Χ. Τρικούπη και Αγ. Άννης, θα επιμεριστεί στο τοπικό οδικό δίκτυο, δηλαδή στις οδούς Ιωνίας, Τροίας και Λεβίδου από Σαρανταπόρου ως Πόντου. Ωστόσο, η οδός Λεβίδου, έχοντας παραμείνει μονόδρομος από Βάρναλη προς Πόντου, δεν θα εξυπηρετεί διαμπερείς διελεύσεις ως προς την ευρύτερη περιοχή μελέτης.

48 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Ζ

49 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Η Προτείνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Πόντου από Χ. Τρικούπη προς Πατρ. Ιωακείμ Πατρ. Ιωακείμ από Πόντου προς Αγ. Άννης Αγ. Άννης από Πατρ. Ιωακείμ προς Σαρανταπόρου Τροίας από Σαρανταπόρου προς Ιωνίας

50 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Η Σύμφωνα με την Εναλλακτική Λύση Η: ο Ισόπεδος Κόμβος Πόντου & Χαρ. Τρικούπη διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι κινήσεις από Γ. Παπανδρέου και οι κινήσεις προς Πόντου να διασταυρώνονται με ασφάλεια. Για τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφοριακής λειτουργίας στο εν λόγω Σενάριο προτείνεται, επίσης, κατάλληλη ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη στον Κόμβο Χ. Τρικούπη & Κηφισίας. Με τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκτιμάται ότι ο υπερτοπικός κυκλοφοριακός φόρτος, που στην υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετεί η Σαρανταπόρου μεταξύ Χ. Τρικούπη και Αγ. Άννης, κατά τις ώρες εκτός αιχμής, θα εξυπηρετείται από την οδό Πόντου (συλλεκτήρια). Ωστόσο, κατά τις ώρες αιχμής, λόγω της ουράς ουράς που, στην υφιστάμενη κατάσταση δημιουργείται επί της Χαρ. Τρικούπη/ ρεύμα από Μελίσσια (η οποία ξεκινάει από το φωτεινό σηματοδότη στον Κόμβο Χ. Τρικούπη και Ελ. Βενιζέλου και ξεπερνάει το ύψος της Πόντου), ο υπερτοπικός κυκλοφοριακός φόρτος (που στην υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετεί η Σαρανταπόρου μεταξύ Χ. Τρικούπη και Αγ. Άννης) θα ακολουθήσει τη διαδρομή Σαρανταπόρου - Τροίας- Πόντου.

51 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Η

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 =

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 = !! % & ( & ),,., / 0 1. 0 0 3 4 0 5 3 6!! 7 8 9 8!! : ; < = > :? Α 4 8 9 < Β Β : Δ Ε Δ Α = 819 = Γ 8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε 8 9 0 Μ Ε 8 > 9 8 9 = 8 9 = 819 8 9 =

Διαβάστε περισσότερα

Δ 6 Ε Φ Φ 9 > : : Γ Γ Η : 8 Κ 9 : > % Α%Β Β 8 6 Β 8 6 Κ Ι > ϑ, ϑ Λ, 1ϑ (, Β ϑ 9 9 Μ = >+? Β = ; ΕΝ Ν1Ο Κ Λ 69 Α% 0 8

Δ 6 Ε Φ Φ 9 > : : Γ Γ Η : 8 Κ 9 : > % Α%Β Β 8 6 Β 8 6 Κ Ι > ϑ, ϑ Λ, 1ϑ (, Β ϑ 9 9 Μ = >+? Β = ; ΕΝ Ν1Ο Κ Λ 69 Α% 0 8 # % # & ( ) +, #,. # / 0 1. 0 3 4 15 6 7 8 9 6 : ; < ; = > + < : 10? 8 6 9 > Α 6;1? Β () % & & #,, # 3 Χ / 3. & / 0 1 4 + & & 5&, 6, 0 % & 1 ) 3, ) 7, 1 5 & %& 4 1 58 + 9 : + 9. ;.8 9< 5 1 9 Δ 6 Ε Φ 1

Διαβάστε περισσότερα

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 =

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 = 2,(,! # % & & (( +,./ 0.. / 1, 3! 5 # 6 7 8 5 9 5! 6 # 7 6 7 : ;! 5 9! 5 5 5 9 5! < 6 #! #! 7 6 9! 9 7 5= 6 5 7 8 < #> # 5 < = # 5= = 5= =. #= : # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # #

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ϑ Δ 2Γ,# 2Η2 Ι 2! Κ 2 Κ Κ! ΛΙΜ! Ν Γ Ο Ι Π Α; Θ < Ι 1 = 1 Ρ Γ ; Ι 1 = Σ 1Τ Π > Ι = ; Ν Γ % Ν Τ = ΜΙ Υ Τ = Μ ςγ 2;Τ Τ = Ο ; Ν Γ ΦΥ Τ = ΜΠ < Γ 1 Τ Π ΑΤ 2

ϑ Δ 2Γ,# 2Η2 Ι 2! Κ 2 Κ Κ! ΛΙΜ! Ν Γ Ο Ι Π Α; Θ < Ι 1 = 1 Ρ Γ ; Ι 1 = Σ 1Τ Π > Ι = ; Ν Γ % Ν Τ = ΜΙ Υ Τ = Μ ςγ 2;Τ Τ = Ο ; Ν Γ ΦΥ Τ = ΜΠ < Γ 1 Τ Π ΑΤ 2 ! #!! % ( ) +, %. / % 0 1 2 / 1 / 1 4! # 5! 7 7 7 8 #7 9 :; < = >? 5 #? 8 5! 8!! 2 Α Β >? #7 9 Χ 7 #! 9? 7? # Β? Χ 5 Δ 7 Β8 ΕΦ 5 Δ Β > # 8 Δ Α Χ Δ! # 2 ϑ Δ 2Γ,# 2Η2 Ι 2! Κ 2 Κ Κ! ΛΙΜ! Ν Γ Ο Ι Π Α; Θ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - WWF Green Tips_Chinese.doc

Microsoft Word - WWF Green Tips_Chinese.doc 避 家 擇 居 把 免 節 電 器 照 處 明 於 備 選 非 使 用 中 的 電 用 器 狀 關 態 掉 更 用 高 能 源 效 益 的 產 品 換 家 電 時, 選 購 貼 有 刷, 請 先 盛 滿 一 杯 水 一 級, 能 不 源 要 效 一 益 直 標 扭 籤 開 產 水 品 龍 頭 儲 牙 滿 時 一 關 機 掉 衣 水 服 龍 才 頭 清 洗 以 把 塗 淋 浴 代 時 替 間 浸 縮

Διαβάστε περισσότερα

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0 / 0 1 0 3!! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., 45 6!! 7 4 8 4 8 9 : ;< 4 8 3!, 3 9!! 4 8 ; ; 7 3 = 4 8 = > 8? 6 10 1 4 8 = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0

Διαβάστε περισσότερα

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & #

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # ! # % & ( )& +, % ( &. / 0 1! ) ( # 2 0 3 / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # . %! &. ) ( % ( ) & # 2 & 6 7 ( & 2. )! %! ( &. ) /2 ) ( & / 2 3# # ( & #.

Διαβάστε περισσότερα

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ;

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ; ! # % & ( ) ( +, +. ( /0!) ( 1!2!) ( 3 4 5 2 4 7 8 9: ; 9 < : = ; ; 54 ; = ; ; 75 ; # ; 9 : ; 9 : ; ; 9: ; ; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; 54 9 9: ; ;

Διαβάστε περισσότερα

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α 5 6! # % # & () +,. /,. + 1 2 3 4 5 6! 7 7! 8 84 5 6 9 5 6 8 84 / 5 6 5 6 56 56 5 6 56 5 6! / 49 8 9 9! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! 9 5 8 4 6? 4 9 99 8 8 99 9 7 4 4 7 : ;

Διαβάστε περισσότερα

! /. /. /> /. / Ε Χ /. 2 5 /. /. / /. 5 / Φ0 5 7 Γ Η Ε 9 5 /

! /. /. /> /. / Ε Χ /. 2 5 /. /. / /. 5 / Φ0 5 7 Γ Η Ε 9 5 / ! # %& ( %) & +, + % ) # % % ). / 0 /. /10 2 /3. /!. 4 5 /6. /. 7!8! 9 / 5 : 6 8 : 7 ; < 5 7 9 1. 5 /3 5 7 9 7! 4 5 5 /! 7 = /6 5 / 0 5 /. 7 : 6 8 : 9 5 / >? 0 /.? 0 /1> 30 /!0 7 3 Α 9 / 5 7 9 /. 7 Β Χ9

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ <

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ < ! # % & # ( )(! &! & +, +,. / 0. 1. +.,. / 2 + 3,.3 +, + 3, 3 2 3 5 / 3 6 + # 6 7, 30 3 3. 3 / / 0. 2 / 3 2 6 % 8 9 : ; 7 < 8 = 6 > 8 6? 6 8 8 8 Α Β 6 6 = 8 Χ 9 8 Δ = + 8 Ε 7 Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (,

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (, 0 12 ( 1! # # % & ( ) % ( +, & ). % & /. 4 2! 5 # /6 78 7 7 9 9 / 6 7 7 7 9 9 : 7; 7 ; < =% >9>?!#! Α 2 1 9? Β / 6! #Χ Α 7 5 7 Δ 7 / 6 ; Χ < 7? Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 (1 5 5 6 5 6 6 4 0 (, [ Β, Η / Β Γ 7

Διαβάστε περισσότερα

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E 30 ( ) 1999 3 :,, ( ),, :, ( ) :,, : : (1989),, : ( ),,,,,,,,, 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net : : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po

Διαβάστε περισσότερα

建设工程施工管理(二建)精讲班第22讲课件讲义(环球职业教育在线)

建设工程施工管理(二建)精讲班第22讲课件讲义(环球职业教育在线) 建 设 工 程 施 工 管 理 ( 二 建 ) 精 讲 班 第 22 讲 讲 义 单 代 号 网 络 计 划 二 单 代 号 网 络 计 划 单 代 号 网 络 图 是 以 节 点 及 其 编 号 表 示 工 作, 以 箭 线 表 示 工 作 之 间 逻 辑 关 系 的 网 络 图, 并 在 节 点 中 加 注 工 作 代 号 名 称 和 持 续 时 间, 以 形 成 单 代 号 网 络 计 划,

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (%

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (% !! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., / 0 # 2 34!! 5 6 7 7 7 8 9 6 8 :! 9! 7 :!!! 6 8 :! 9 6 8 7 ;7 < < = = > = :?? > 6 Α 8 < = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3?

Διαβάστε περισσότερα

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( >

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( > 1 2 3 5 0 2! #!! % & % ( ) ( + %,.&.0.& 6 7 7 8! 9 : ; 8 # # 8< =!8 5 >? >! 8! 5? Β! : ; : ; # 3 5 Α < # < 8 < 8

Διαβάστε περισσότερα

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1 !! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 1 3 4 5! 6 7 6 7 67 +18 9 : : : : : : : : : :! : : < : : ?.! #! % 66! & 6 1 1 3 4.5 () 6 98: +,. / / 0 & 0 0 + & 178 5 3 0. = +5

Διαβάστε περισσότερα

3269 S = 1363. = 371. 30 12 * n 1 10T ( L K) K C = n n ( 1) L K T C = 10 2 N = G C L n K n * * ( L K) L K n 1 G * C* N * L ( L = K) T ( Z / 120) * 12 = G * K n 1 T = n G( L K ) 10 * ( L K) * K N

Διαβάστε περισσότερα

NETEASE

NETEASE ( 2) ( 1 2) 1,356,069,544 2,123,891,537 256,617,113 332,093,546 165,532,000 20,000,242-56,304,762 6,802,968 19,749,369 20,722,068 2,503,723 3 15,182,589 - - 9,669,543 - - 1,732,764,591 2,366,450,367 285,924,046

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Τ Π Υ 8 ). /0+ 1, 234) ς Ω! Ω! # Ω Ξ %& Π 8 Δ, + 8 ),. Ψ4) (. / 0+ 1, > + 1, / : ( 2 : / < Α : / %& %& Ζ Θ Π Π 4 Π Τ > [ [ Ζ ] ] %& Τ Τ Ζ Ζ Π

Ρ Τ Π Υ 8 ). /0+ 1, 234) ς Ω! Ω! # Ω Ξ %& Π 8 Δ, + 8 ),. Ψ4) (. / 0+ 1, > + 1, / : ( 2 : / < Α : / %& %& Ζ Θ Π Π 4 Π Τ > [ [ Ζ ] ] %& Τ Τ Ζ Ζ Π ! # % & ( ) + (,. /0 +1, 234) % 5 / 0 6/ 7 7 & % 8 9 : / ; 34 : + 3. & < / = : / 0 5 /: = + % >+ ( 4 : 0, 7 : 0,? & % 5. / 0:? : / : 43 : 2 : Α : / 6 3 : ; Β?? : Α 0+ 1,4. Α? + & % ; 4 ( :. Α 6 4 : & %

Διαβάστε περισσότερα

) ) ) Ο ΛΑ >. & Β 9Α Π Ν6 Γ2 Π6 Φ 2 Μ 5 ΝΒ 8 3 Β 8 Η 5 Φ6 Β 8 Η 5 ΝΒ 8 Φ 9 Α Β 3 6 ΝΒ 8 # # Ε Ο ( & & % ( % ) % & +,. &

) ) ) Ο ΛΑ >. & Β 9Α Π Ν6 Γ2 Π6 Φ 2 Μ 5 ΝΒ 8 3 Β 8 Η 5 Φ6 Β 8 Η 5 ΝΒ 8 Φ 9 Α Β 3 6 ΝΒ 8 # # Ε Ο ( & & % ( % ) % & +,. & !! # % & ( ) +,.% /.0.% 1 2 3 / 5,,3 6 7 6 8 9 6!! : 3 ) ; < < = )> 2?6 8 Α8 > 6 2 Β 3Α9 Α 2 8 Χ Δ < < Ε! ; # < # )Φ 5 Γ Γ 2 96 Η Ι ϑ 0 Β 9 Α 2 8 Β 3 0 Β 9 Β ΦΚ Α 6 8 6 6 Λ 2 5 8 Η Β 9 Α 2 8 2 Μ 6 Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 !! # % & & ( % ) + # %, + + # %. / 0 /, 2 ) 3! 4 5 6 7 8 9 : 8 9 9 9 9 ; ; 4< ;: 4 9 9 9 9; 9 9 94 6 7 9 9 < : 6 4 7! 6 7 6 7 : 6 9 7 7! ; : 9 7! ; : 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

Διαβάστε περισσότερα

15-03.indd

15-03.indd 1 02 07 09 13 18 24 32 37 42 53 59 66 70 06 12 17 23 36 52 65 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 fl fi fi 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 σ σ σ α α 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Διαβάστε περισσότερα

Ρ 2 % Ε Φ 1 Φ Δ 5 Γ Η Ε Ι ϑ 1 Κ Δ ϑ Ι 5 Δ Ε Κ Β 1 2 Ι 5 Κ Ι 78 Χ > > = > Λ= =!? Λ Λ!???!? Λ?? Χ # > Λ= = >?= =!? Λ?!?!? Λ Λ Α =? Α &<&. >!= = = = = Α

Ρ 2 % Ε Φ 1 Φ Δ 5 Γ Η Ε Ι ϑ 1 Κ Δ ϑ Ι 5 Δ Ε Κ Β 1 2 Ι 5 Κ Ι 78 Χ > > = > Λ= =!? Λ Λ!???!? Λ?? Χ # > Λ= = >?= =!? Λ?!?!? Λ Λ Α =? Α &<&. >!= = = = = Α !! # % # & ( & ) # +, #./. # 0 1 2 / 1 4 5 5!! 6 7 8 9 : ; < => : : >? = ; 7 8 1 5 Α > /? > > = ; 25Β > : ; Χ 2! : ; Χ 2 Χ < Δ : ; Χ < # > : ; # & < > : ; & < & 2 > : ; & 2 6 9!!= 2 Ρ 2 % Ε Φ 1 Φ Δ 5 Γ

Διαβάστε περισσότερα

= Υ Ξ & 9 = ) %. Ο) Δ Υ Ψ &Ο. 05 3; Ι Ι + 4) &Υ ϑ% Ο ) Χ Υ &! 7) &Ξ) Ζ) 9 [ )!! Τ 9 = Δ Υ Δ Υ Ψ (

= Υ Ξ & 9 = ) %. Ο) Δ Υ Ψ &Ο. 05 3; Ι Ι + 4) &Υ ϑ% Ο ) Χ Υ &! 7) &Ξ) Ζ) 9 [ )!! Τ 9 = Δ Υ Δ Υ Ψ ( ! # %! & (!! ) +, %. ( +/ 0 1 2 3. 4 5 6 78 9 9 +, : % % : < = % ;. % > &? 9! ) Α Β% Χ %/ 3. Δ 8 ( %.. + 2 ( Φ, % Γ Η. 6 Γ Φ, Ι Χ % / Γ 3 ϑκ 2 5 6 Χ8 9 9 Λ % 2 Χ & % ;. % 9 9 Μ3 Ν 1 Μ 3 Φ Λ 3 Φ ) Χ. 0

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

! / 0!!!!!!!! 1 5 6!! / ƒ 2!

! / 0!!!!!!!! 1 5 6!! / ƒ 2! Ξ )))! )!!!! / 0! / 0 / 0 Ξ! ƒ!!!! ! / 0!!!!!!!! 1 5 6!! / ƒ 2! 0!! 5 65 6 / 0 / 0!! 5 65 6!!!!!!!! 1! / 0 / 0 / 0/ 0 ƒ 5 6 / 0!!!!!!!!!! / 0!!!! 1!!!!!!!! 1! ƒ! / 0!/ 0!! 1 5 6 / 0 / 0!!!!!!!!!!! !!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Hong Kong ICAC

Hong Kong ICAC 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 23 46 PROBITY

Διαβάστε περισσότερα

% % %/ + ) &,. ) ) (!

% % %/ + ) &,. ) ) (! ! ( ) + & # % % % %/ + ) &,. ) ) (! 1 2 0 3. 34 0 # & 5 # #% & 6 7 ( ) .)( #. 8!, ) + + < ; & ; & # : 0 9.. 0?. = > /! )( + < 4 +Χ Α # Β 0 Α ) Δ. % ΕΦ 5 1 +. # Ι Κ +,0. Α ϑ. + Ι4 Β Η 5 Γ 1 7 Μ,! 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ ; 6: 3 4 :9 49 4!4 ΒΧ Δ#Δ = Ε /> / ΦΜ Γ Δ Ν Ο Δ5 ; #Γ ϑ Π ( 3# 5 3 Θ 3( Α 5 ϑ 3; 5 < Π3 ( Α 5 3: 5 ( 5 Ν Δ Δ Θ3 ( 5 Π 3( 5 <3 ( 5 35 # # < 3

Σ ; 6: 3 4 :9 49 4!4 ΒΧ Δ#Δ = Ε /> / ΦΜ Γ Δ Ν Ο Δ5 ; #Γ ϑ Π ( 3# 5 3 Θ 3( Α 5 ϑ 3; 5 < Π3 ( Α 5 3: 5 ( 5 Ν Δ Δ Θ3 ( 5 Π 3( 5 <3 ( 5 35 # # < 3 ! # % & % ( ) ) +, %,. / # / 1 2 3 4 4! 5 64! 7 3 8 9! 7 5 :; 6 6!! 7 8 < 8! 6!!! 6!!!! 7 7!! #! ( = 5 9!! ; ;9 > (=? 9! 4! 7 Α Α Α Α / Φ# Γ ;!!, Η Ι 1 ϑκ; Ε Ε +! Λ Γ!7!6 ( 5 7 4 69 8

Διαβάστε περισσότερα

7 8 : = > 4 9> 4 4 9: 4 4 : 8 4 = 4? 5 ; 78 4 : ; 4 : 4 : : : Α : : ; 4 : > 7 / 33 0 Β Χ : 4 Δ Ε Χ Δ Φ Γ Η Γ Ι ϑ 0Κ Δ 8 7 Λ Γ Χ Γ 0 ΧΜΓ

7 8 : = > 4 9> 4 4 9: 4 4 : 8 4 = 4? 5 ; 78 4 : ; 4 : 4 : : : Α : : ; 4 : > 7 / 33 0 Β Χ : 4 Δ Ε Χ Δ Φ Γ Η Γ Ι ϑ 0Κ Δ 8 7 Λ Γ Χ Γ 0 ΧΜΓ # % # & ( & ) # +, #,., # / 0. 0 2 3 4 5 6 7 8 7 8 4 0 4 5 4 9: 4 9: 4 ; 7 4 ; 8 4 9 4 9 : 4 ; 7 4 ; 4 8 4 ; : 7 4 ; 4 8 < 4 9 = 4 9 7 4 ; : 0 8 4 ; 4 4 ; 7 4 8 80 6 4 8 4 9: : 8 4 9 8 4 9 9 =8 4 9 7 8

Διαβάστε περισσότερα

. Ν Σ % % : ) % : % Τ 7 ) & )? Α Β? Χ )? : Β Ν :) Ε Ν & Ν? ς Ε % ) Ω > % Τ 7 Υ Ν Ν? Π 7 Υ )? Ο 1 Χ Χ Β 9 Ξ Ψ 8 Ψ # #! Ξ ; Ξ > # 8! Ζ! #!! Θ Ξ #!! 8 Θ!

. Ν Σ % % : ) % : % Τ 7 ) & )? Α Β? Χ )? : Β Ν :) Ε Ν & Ν? ς Ε % ) Ω > % Τ 7 Υ Ν Ν? Π 7 Υ )? Ο 1 Χ Χ Β 9 Ξ Ψ 8 Ψ # #! Ξ ; Ξ > # 8! Ζ! #!! Θ Ξ #!! 8 Θ! !! # %& + ( ) ),., / 0 12 3, 4 5 6, 7 6 6, 8! 1 9 :; #< = 1 > )& )? Α Β 3 % Χ %? 7) >ΔΒ Χ :% Ε? 9 : ; Φ Η Ι & Κ Λ % 7 Μ Ν?) 1!! 9 % Ο Χ Χ Β Π Θ Π ; Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ ; . Ν Σ % % : ) % : % Τ 7 ) & )? Α Β? Χ )?

Διαβάστε περισσότερα

ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν Α Γ Β 1 Α Ο Α : Α 3. / Π Ο 3 Π Θ

ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν Α Γ Β 1 Α Ο Α : Α 3. / Π Ο 3 Π Θ # % & ( ) +,& ( + &. / 0 1 2 3 ( 4 4 5 4 6 7 8 4 6 5 4 9 :.; 8 0/ ( 6 7 > 5?9 > 56 Α / Β Β 5 Χ 5.Δ5 9 Ε 8 Φ 64 4Γ Β / Α 3 Γ Β > 2 ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν 3 3 3 Α3 3

Διαβάστε περισσότερα

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 &

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 & ! # % & ( ) % + ),. / & 0 1 + 2. 3 ) +.! 4 5 2 2 & 5 0 67 1) 8 9 6.! :. ;. + 9 < = = = = / >? Α ) /= Β Χ Β Δ Ε Β Ε / Χ ΦΓ Χ Η Ι = = = / = = = Β < ( # % & ( ) % + ),. > (? Φ?? Γ? ) Μ

Διαβάστε περισσότερα

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) )

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) !! # % % #! & % ()! +! ), +. / %! ) 0 1 2 (! 3 4 5 5 5 7 5 8,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( 3 4 5 5 5 % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) % ) ) ) ), 0 ) ) ), Χ % Δ! 2 ; ( #!

Διαβάστε περισσότερα

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +!

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! !! # % & & & &! # # % ( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! ! %!!.! /, ()!!# 0 12!# # 0 % 1 ( ) #3 % & & () (, 3)! #% % 4 % + +! (!, ), %, (!!) (! 3 )!, 1 4 ( ) % % + % %!%! # # !)! % &! % () (! %

Διαβάστε περισσότερα

4 4 4 4 4 4! # % & ( # ) )! ) & +!. # / 0! + 1 & % / 0 2 & #. 3 0 5. 6 7 8 0 4 0 0 # 9 : ; < 9 = >9? Α = Β Χ Δ6 Ε9 8 & 9 : # 7 6 Φ = Γ Η Ι 0 ϑ 9 7 Κ 1 Λ 7 Κ % ΓΗ Δ 9 Η ΕΔ 9 = ;

Διαβάστε περισσότερα

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ,

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ, ! # % & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 3 4 5 6 5 7 8 9 : ; 6 4 < = = = % Α Β 7 8 Χ Δ 9 Ε 0 Φ Β 1 0 Γ 8 Η Β 0 Ε 0 Ι Δ Β Β ϑ Β 1 Β >? Κ Ο 5 Κ 6 Λ Κ ) Β 1 8 Ι Δ 0 Ν 0 Γ Φ Β Ν Π Φ 8 3 Δ 0 Ν Ι 8 3 Β 9 3 0 3 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint - Oct pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Oct pptx [Read-Only] 真愛的傳承 約翰二書 4-6 節 梁鏡明 2012 年 10 月 7 日 勸君莫惜金縷衣 勸君莫惜少年時 花開堪折直须折 莫待無花空折枝 香港發生回歸以來最嚴重的海難!!! 天道無常, 尚幸人間有愛 " 因為那時人要專顧自己 貪愛錢財 自誇 狂傲 謗讟 違背父母 忘恩負義 心不聖潔 無親情 不解怨 好說讒言 不能自約 性情兇暴 不愛良善 賣主賣友 任意妄為 自高自大 愛宴樂 不愛神, [ 提摩太後書

Διαβάστε περισσότερα

,,,,,,,, 6,,,,,,, ( ),,,,,,,, 1 2, 2003 7 ( 3 ) ( 7 ) ( 9 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 22 ) ( 27 ) ( ) ( 27 ) () ( 28 ) 1 2 30 ) ( ) ( 30 ) () ( 33 )

Διαβάστε περισσότερα

Α? Β / Χ 3 Δ Ε/ Ε 4? 4 Ε Φ? ΧΕ Γ Χ Η ΙΙ ϑ % Η < 3 Ε Φ Γ ΕΙΙ 3 Χ 3 Φ 4 Κ? 4 3 Χ Λ Μ 3 Γ Ε Φ ) Μ Ε Φ? 5 : < 6 5 % Λ < 6 5< > 6! 8 8 8! 9 9 9! 9 =! = 9!

Α? Β / Χ 3 Δ Ε/ Ε 4? 4 Ε Φ? ΧΕ Γ Χ Η ΙΙ ϑ % Η < 3 Ε Φ Γ ΕΙΙ 3 Χ 3 Φ 4 Κ? 4 3 Χ Λ Μ 3 Γ Ε Φ ) Μ Ε Φ? 5 : < 6 5 % Λ < 6 5< > 6! 8 8 8! 9 9 9! 9 =! = 9! # %!!! ( ) ( +, +. ( / 0 1) ( 21 1) ( 2 3 / 4!! 5 6 7 7! 8 8 9 : ; < 9 = < < :! : = 9 ; < = 8 9 < < = 9 8 : < >? % > % > % 8 5 6 % 9!9 9 : : : 9 Α % 9 Α? Β / Χ 3 Δ Ε/ Ε 4? 4 Ε Φ? ΧΕ Γ Χ Η ΙΙ ϑ % Η < 3

Διαβάστε περισσότερα

(congon),,,, ( ) :,,,,, ( ),, ( 1759 ) :,,, ( 1788 ),,,, βκ ( 1725 ) ( 1731 ) :,,, ( ), βλ, ( 1680 ) ( 1687 ),, βµ,,,

(congon),,,, ( ) :,,,,, ( ),, ( 1759 ) :,,, ( 1788 ),,,, βκ ( 1725 ) ( 1731 ) :,,, ( ), βλ, ( 1680 ) ( 1687 ),, βµ,,, 145 18 20, 20, 140 169 437 564 40% - 60%, 40%, 18, 18 18 20,,, 18 30 19 150, 18 30,? ( ) : 18,, ( 1734 ) :,,, (Pekoe ) 1 46 1999 3 1734 18 (congon),,,, ( ) :,,,,, ( ),, ( 1759 ) :,,, ( 1788 ),,,, βκ (

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 ~ 1 1 1 1 1 2 1 1 ~ 1 2 3 ~ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, (

% & ( ) +, ( #! % & ( ) +, ( ) (! ( &!! ( % # 8 6 7 6 5 01234% 0 / /. # ! 6 5 6 ;:< : # 9 0 0 = / / 6 >2 % % 6 ; # ( ##+, + # 5 5%? 0 0 = 0 0 Α 0 Β 65 6 66! % 5 50% 5 5 ΗΙ 5 6 Φ Γ Ε) 5 % Χ Δ 5 55 5% ϑ 0 0 0 Κ,,Λ 5!Α

Διαβάστε περισσότερα

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9 !! #! % & ( ) +,. / 0 1 2 34 5 6 % & +7 % & 89 % & % & 79 % & : % & < < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 %

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 % ! # % # & ) + ),. / 0 1 2 ) 1 2 2 ) 3 4 5 6! 7 8 9&3 78 : & ; =? > > > 7 8 9&3 : = = = Α + =?! %? = Β 2Β 2 2

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7 ! # % & ( ) +, + )% ). )% / 0 1. 0 3 4 5 6 7 8 7 8 9 : ; < 7 ( % ; =8 9 : ; < ; < > ;, 9 :? 6 ; < 6 5 6 Α Β 5 Δ 5 6 Χ 5 6 5 6 Ε 5 6 Ε 5 5 Β Χ Χ Α Β 7 8 9 Φ 5 6 9 Φ ; < # 9 Φ ; < # 7 8 5 5 < % Γ & (,,,,

Διαβάστε περισσότερα

6 3 4 <#! : 5 = > 6? > 2 4 < #! 9 Α Β! < #! 9 Α Β! Α Β! Χ!! <#! 9 9 <#! 9 : < #!

6 3 4 <#! : 5 = > 6? > 2 4 < #! 9 Α Β! < #! 9 Α Β! Α Β! Χ!! <#! 9 9 <#! 9 : < #! . /0. % /! # # % & ( ) +, + 2! 3 4 5 5 5 6 3 7 8 4 5 9 6 : ; : 9 : 6 3 4 6? > 2 4 < #! 9 Α Β! < #! 9 Α Β! Α Β! Χ!!

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Na Yin 2017

Ημερολόγιο Na Yin 2017 FSRC Greece Τάκης Καραγιαννόπουλος Feng Shui Research Center Greece Τάκης Καραγιαννόπουλος Πιστοποιημένος Ανώτερος Σύμβουλος Feng Shui από το FSRC Higher Diploma από τον Master Joseph Yu Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ?

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ? !! 0 1 # % & ( ) ( +,.% /.#.% / 3, 4! 5 6 7 8 %1 9 9 9 9 : ;: 5 : < %1 = 7 8 7 1 1 > 8 7? Α Β Α 9 % 3 Χ Δ Ε? Φ? Α Ε? 8 7 ; 8 7 Γ? Α Β Α Η Ι Ε 9Ε = ϑ 1 ΑΚΕ 3 Ε Λ? 3 Μ 8 6 8! Ν! ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

:::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7 Η (. >5 Ι Δ 6 Φ ϑ

:::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7 Η (. >5 Ι Δ 6 Φ ϑ . /,.!! # % # & %& ( ) ) + % # & %, % # ( 1 2 3 4 5 6 7 5 6 4 8 3 9 :::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α 5 6 5 Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ 5 3 1 6 Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7

Διαβάστε περισσότερα

10-03.indd

10-03.indd 1 03 06 12 14 16 18 é 19 21 23 25 28 30 35 40 45 05 22 27 48 49 50 51 2 3 4 é é í 5 é 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 é 20 21 22 23 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 24 ü 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Διαβάστε περισσότερα

( CIP ) /. - :, ( / ) ISBN CIP ( 98 ) F ENG YE XIA O XIAO Y U YE XIAO XIAO * ( 6 ) : * 199

( CIP ) /. - :, ( / ) ISBN CIP ( 98 ) F ENG YE XIA O XIAO Y U YE XIAO XIAO * ( 6 ) : * 199 ( CIP ) /. - :, 1999. 2 ( / ) ISBN 7-200 - 03628-5... - - - - - -. 247. 5 CIP ( 98 ) 33026 F ENG YE XIA O XIAO Y U YE XIAO XIAO * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( 1) ( 1) (51) (85) ( 123) ( 155) (

Διαβάστε περισσότερα

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 <

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 < 0 1 2 / 1! % & ( ), %. / %. 4 5! 6 7 8 7 8 9 : ;! < < < ? : 1! > ΑΒ Χ, %? :! 6 =! Ε Φ 28 = 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) 7 2 8 ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ

Διαβάστε περισσότερα

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ 2 + 3 2 333 ( + # # & ( & ) +, + +. / 0 1 ( / ( + 5 # 6 7 6 7 8 8 9 : ); < 6 # 7 8 6 7 6 # = 7 # = # > 6? 7 > Α Α Α Α Α Α 6 # 7 > 67 # 8 Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ 7 6 7 6 + Δ /Η ; Ι/ ϑκ

Διαβάστε περισσότερα

学院信息第八期

学院信息第八期 石 景 山 区 业 余 大 学 暨 石 景 山 社 区 学 院 学 院 信 息 半 月 刊 每 月 15 日 30 日 下 发 2016 年 第 八 期 ( 总 第 203 期 ) 2016 年 6 月 15 日 本 期 要 目 学 校 工 作 1 美 国 米 德 尔 塞 克 斯 社 区 学 院 访 问 团 走 进 我 校 我 校 举 办 庆 六 一 蛋 糕 制 作 亲 子 活 动 两 学 一 做

Διαβάστε περισσότερα

Υ : > # # > ; 6 # # 6 > ;! 9 :? 0 Α Β 5 Χ 3 Δ Ε ΦΔΔ5Χ 5 Γ Η Ι Φ ϑ 5 Ε 5 Φ Η Φ 5 Ι Φ Γ & Κ Φ Γ? >!? Γ Ε 6 # > > #! 6 # 8 >! 6# 6 # Λ Λ Λ < =! # ; # > 9

Υ : > # # > ; 6 # # 6 > ;! 9 :? 0 Α Β 5 Χ 3 Δ Ε ΦΔΔ5Χ 5 Γ Η Ι Φ ϑ 5 Ε 5 Φ Η Φ 5 Ι Φ Γ & Κ Φ Γ? >!? Γ Ε 6 # > > #! 6 # 8 >! 6# 6 # Λ Λ Λ < =! # ; # > 9 ! # % & % ( ) ( + %,.& % /.0.& % 1. 0 3 4 5 5 6 7 8 9 : #6 6# # 9 : 9 :!#! 6 # ; # 9 : 9 : 8 < : 9 6 : 9! :! = # #:! # 6 # 9: > 9 : Υ : > # # > ; 6 # # 6 > ;! 9 :? 0 Α Β 5 Χ 3 Δ Ε ΦΔΔ5Χ 5 Γ Η Ι Φ ϑ 5 Ε

Διαβάστε περισσότερα

世界经典科幻小说全集(第三卷)

世界经典科幻小说全集(第三卷) II I... 1... 4... 9...14...19...23...26...29...33...33...37...49...59...67... 110... 113...124...124...128...130...134...139...145...150...155...161 ...166...167...191...203...222...238...238...240...246...249...254...261...275

Διαβάστε περισσότερα

国泰基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司 2006 2006 2006 8 25... 1... 2... 4... 6... 9... 10... 23... 29... 30... 30... 32 1 020002 020003 2003 12 5 50,610,997.63 54,827,678.44 1 2 3 4 1 2 3 A A =75% [ A A ]+25% [ ] 4 2 1600 31 200122 700 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9 !! # % # & ( & ) #, #,., # / 01. 0 3 4 4!! 5 6 7 6 7 8 9 : 9 ; 6 1 7 < 1? :! ; = >, 8 8 9 ; Α < 1 6 7 Β 6 7 6. Χ : 9 8? 9 ; 7 8? 9 ; = = Δ Ε Φ Γ 5 =!!? ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν

Διαβάστε περισσότερα

!,! = Α ΒΑ 9 9 : 9 Α ) Χ Α : < ΒΑ # < # Χ 8 Δ Α 6 Φ Ε Φ Ε Γ 9 % : Η < 9Χ : Ι # 8 9Χ :Ι 9:Ι Δ 9: Φ 7 : Δ = = 7! Δ ; Χ ΒΑ! < # ; % > Χ = Η 9: ϑ Α ϑ Η! 9

!,! = Α ΒΑ 9 9 : 9 Α ) Χ Α : < ΒΑ # < # Χ 8 Δ Α 6 Φ Ε Φ Ε Γ 9 % : Η < 9Χ : Ι # 8 9Χ :Ι 9:Ι Δ 9: Φ 7 : Δ = = 7! Δ ; Χ ΒΑ! < # ; % > Χ = Η 9: ϑ Α ϑ Η! 9 #! # % ( ) +,./ 0( 1 02 0 ( 3 4 5 2 % 6 7 8 9 : 9 : 6 ; %< = = 9 = > :! = 9 : 9 :, % %! #? () + % +. !,! = Α ΒΑ 9 9 : 9 Α ) Χ Α : < ΒΑ # < # Χ 8 Δ Α 6 Φ Ε Φ Ε Γ 9 % : Η < 9Χ : Ι # 8 9Χ :Ι 9:Ι Δ 9: Φ 7

Διαβάστε περισσότερα

2003 2003 2 3 5 6 6 11 17 17 1 2003 2 2003 1 ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO.,LTD. QJMT 2 000913 3 317500 http://www.qjmotor.com qmgf@qjmotor.com 4 5 0576-6192111 0576-6139081 qmsd@qjmotor.com 0576-6139218

Διαβάστε περισσότερα

证券开户!武汉股票开户需要什么 武汉广发证券开户客户经理指导您全程开户

证券开户!武汉股票开户需要什么 武汉广发证券开户客户经理指导您全程开户 证 券 开 户! 武 汉 股 票 开 户 需 要 什 么 您 全 程 开 户 武 汉 广 发 证 券 开 户 客 户 经 理 指 导 gegequ10.com http://www.gegequ10.com 证 券 开 户! 武 汉 股 票 开 户 需 要 什 么 武 汉 广 发 证 券 开 户 客 户 经 理 指 导 您 全 程 开 户 武 汉 市 炒 股 收 费 开 户, 贵 宾 级 任 事 武

Διαβάστε περισσότερα

前 言 本 期 简 报 我 们 搜 集 整 理 从 2015 年 12 月 1 日 至 2016 年 2 月 29 日 以 来 部 分 高 校 的 教 育 改 革 举 措 以 及 近 期 政 府 部 门 印 发 的 有 关 高 等 教 育 的 政 策, 为 我 校 深 化 教 育 综 合 改 革 和

前 言 本 期 简 报 我 们 搜 集 整 理 从 2015 年 12 月 1 日 至 2016 年 2 月 29 日 以 来 部 分 高 校 的 教 育 改 革 举 措 以 及 近 期 政 府 部 门 印 发 的 有 关 高 等 教 育 的 政 策, 为 我 校 深 化 教 育 综 合 改 革 和 D ON G B EIU N IV E R SIT Y O F FIN A N C E & EC O N IC S O M 高 教 研 究 简 报 2016 年 第 1 期 ( 总 第 19 期 ) 双 创 教 育 : 高 校 综 合 改 革 新 命 题 天 津 大 学 实 施 导 师 团 计 划 深 化 研 究 生 招 生 制 度 改 革 2016 年 全 国 教 育 工 作 会 议 召 开 辽

Διαβάστε περισσότερα

Τ Δ Δ ΝΔ Ο Π 1 # % #! 3 Η Μ.! 1 / 5 6 Ρ 3 Γ Η 1 Κ 6 ; Σ 5 8! Μ? Μ! # % Δ Μ 1 # %! = 47 > 47 ; 1 # %! 4Υ #! # Η# # %! 4 =7 =? Ν

Τ Δ Δ ΝΔ Ο Π 1 # % #! 3 Η Μ.! 1 / 5 6 Ρ 3 Γ Η 1 Κ 6 ; Σ 5 8! Μ? Μ! # % Δ Μ 1 # %! = 47 > 47 ; 1 # %! 4Υ #! # Η# # %! 4 =7 =? Ν ! # % &!! ( ) # +. # / 0! 1 + 2! # % 1 3 %! 41 / 5 6 7! # 8 &! ) # 49 : ; :< = >7 7? = > :? 4 = 7Α Β4 7 4:7Χ 4=7! # % 1 # % 1 # %! 1# %! Δ 6 5 Φ6! 4Γ Δ! Η% 5 7 Ι # ϑ Κ Λ = Μ > = =? Μ ϑ Ε < Ε Τ Δ Δ ΝΔ Ο

Διαβάστε περισσότερα

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之 ...2...5...5...5...6...6...6...9...9...10...11...11...12...12...12...13...14...14...17...21...22...23...24...24...25...26...26...28...33...36...36...36...36...41...42...42...43...45...45...48...54 1 2

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 錄 數 數 數 數 參數 αβ γ η PL( αβ, ) PD ( αβ, ) PH ( αβ, ) ( w ) S, 行 數 數 來 PL( αβ, ) PD ( αβ, ) PH ( αβ, ) 數 ( w ) 數 數 S, 數 不 狀 行 PD α ( αβ, ) (, ) S γ ( w, ) ( w ) S, γ δ = 令 LL = log{ PD αβ, S w, + PH αβ,

Διαβάστε περισσότερα

.1 LTI LTI.1 LTI y (n) () + a n-1 y (n-1) () + + a 1 y (1) () + a 0 y () = b m f (m) () + b m-1 f (m-1) () + + b 1 f (1) () + b 0 f () -

.1 LTI LTI.1 LTI y (n) () + a n-1 y (n-1) () + + a 1 y (1) () + a 0 y () = b m f (m) () + b m-1 f (m-1) () + + b 1 f (1) () + b 0 f () - .1 LTI.3 0-0+.4. -1 .1 LTI LTI.1 LTI y (n) () + a n-1 y (n-1) () + + a 1 y (1) () + a 0 y () = b m f (m) () + b m-1 f (m-1) () + + b 1 f (1) () + b 0 f () - .1 LTI y()( ) = y h ()( ) + y p ()( y (n) +a

Διαβάστε περισσότερα

中国烟草总公司四川省公司四川烟草兴业大厦荣誉展厅设计施工招标公:中

中国烟草总公司四川省公司四川烟草兴业大厦荣誉展厅设计施工招标公:中 中 国 烟 草 总 公 司 四 川 省 公 司 四 川 烟 草 兴 业 大 厦 荣 誉 展 厅 设 计 施 工 招 标 公 : 中 wwwsun666.com http://wwwsun666.com 中 国 烟 草 总 公 司 四 川 省 公 司 四 川 烟 草 兴 业 大 厦 荣 誉 展 厅 设 计 施 工 招 标 公 : 中 中 国 烟 草 总 公 司 四 川 省 公 司 四 川 烟 草 荣

Διαβάστε περισσότερα

!!!!! 1!! ! 5

!!!!! 1!! ! 5 ! 3 ))) τ!! !!!!! 1!! 1998 2002! 5 ! 2 (%) )! )!!!!!!! )! ) 3 1 2000 ƒ ƒ 4 2 2001 ƒ ƒ!!!!!! # # 3 2 2001!!! ƒ ƒ!! 5 2000 2001!! 6 7 1 2000 7 2 2001 ! 8 1 2000 ƒ ƒ 8 2 2001 ƒ ƒ!!!!!!!!!!!!! ! 9!!!!!!! 9(1)!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

第三节 防疫

第三节  防疫 1983 4 2 510 100 1984 7 711 3421 2200 1985 12 2636 30 1941) 16 28 34 1945) 1951 1 2019 9 2 1953 5 703 7 245 1 1954 1956 1960 1963 137532 12563 39754 1964 I.11, 1I 1972 5 1973 800 20 6 1975 113 1977 1978

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 ( ) U V. U λ F, α, β U, α + β U λα U. 0 (, ),. ( 2 ): (1) : U V, W U, W V ; (2) ( ),, ;, U W U W., U W (?). V U W, U W?, α + β, α U, β W.

2.1.1 ( ) U V. U λ F, α, β U, α + β U λα U. 0 (, ),. ( 2 ): (1) : U V, W U, W V ; (2) ( ),, ;, U W U W., U W (?). V U W, U W?, α + β, α U, β W. ,. Ax = b, ( ),,.,, Ax = b ( ) F n F m σ : x Ax b F m., Ax = 0 ( ) σ : x Ax. σ : x Ax (T1) ( ) σ(x + y) = σ(x) + σ(y); (T2) ( ) σ(ax) = aσ(x), a F., τ : F n F m, A m n σ(x) = Ax, x F n., b F m σ Ax = b.,

Διαβάστε περισσότερα

南京欣网视讯科技股份有限公司

南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 2004 11 7 1 2004... 3... 4... 5... 7... 8... 13... 16... 48 2 2004 1 NANJING XWTEC CO., LTD. XWTECH 2 600403 3 2 168 53 2 210002 210061 www.xwtech.com xwtech@xwtech.com 4 5 168 53 210002 025-84669999

Διαβάστε περισσότερα

国泰基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司 2006 2006 2006 8 25 :2006 4 28 2006 6 30 1 2 : 020008 3 4 2006 4 28 5 2,517,710,461.09 6 7 8 1 2 CPPI Constant Proportion Portfolio Insurance OBPI Option-Based Portfolio Insurance 1 2006 3 2 4 1 2 3 021-23060282

Διαβάστε περισσότερα

DP780 R PEMFC X 2 / 11

DP780 R PEMFC X 2 / 11 q-schur Metamaterials (Metamaterials) Metamaterials PT / AVA 1 / 11 DP780 R PEMFC X 2 / 11 - VANET Web Web Büchi top-k 3 / 11 -1945 ) : 1993-2011 --- -H 4 / 11 Q460 L -H FRP -- LNG 5 / 11 - - OpenSees

Διαβάστε περισσότερα

应 用 金 融 硕 士 为 何 选 择 麦 考 瑞? 麦 考 瑞 大 学 应 用 金 融 硕 士 项 目 现 已 为 世 界 各 地 培 养 了 4,000 多 名 毕 业 生, 他 们 以 系 统 扎 实 的 知 识 和 娴 熟 的 专 业 技 能 活 跃 在 金 融 监 管 和 企 业 经 营

应 用 金 融 硕 士 为 何 选 择 麦 考 瑞? 麦 考 瑞 大 学 应 用 金 融 硕 士 项 目 现 已 为 世 界 各 地 培 养 了 4,000 多 名 毕 业 生, 他 们 以 系 统 扎 实 的 知 识 和 娴 熟 的 专 业 技 能 活 跃 在 金 融 监 管 和 企 业 经 营 应用金融硕士 中国北京 应 用 金 融 硕 士 为 何 选 择 麦 考 瑞? 麦 考 瑞 大 学 应 用 金 融 硕 士 项 目 现 已 为 世 界 各 地 培 养 了 4,000 多 名 毕 业 生, 他 们 以 系 统 扎 实 的 知 识 和 娴 熟 的 专 业 技 能 活 跃 在 金 融 监 管 和 企 业 经 营 等 领 域 麦 考 瑞 大 学 应 用 金 融 硕 士 项 目 办 学 严 谨,

Διαβάστε περισσότερα

目 录 一 学 院 概 况 与 办 学 条 件...3 ( 一 ) 学 院 概 况...3 ( 二 ) 办 学 基 本 条 件...3 ( 三 ) 监 测 办 学 条 件...4 二 政 府 积 极 支 持, 董 事 会 加 大 投 入, 领 导 班 子 正 确 引 领...4 三 拥 有 高 素

目 录 一 学 院 概 况 与 办 学 条 件...3 ( 一 ) 学 院 概 况...3 ( 二 ) 办 学 基 本 条 件...3 ( 三 ) 监 测 办 学 条 件...4 二 政 府 积 极 支 持, 董 事 会 加 大 投 入, 领 导 班 子 正 确 引 领...4 三 拥 有 高 素 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 质 量 年 度 报 告 (2014) 二 〇 一 三 年 十 二 月 二 日 目 录 一 学 院 概 况 与 办 学 条 件...3 ( 一 ) 学 院 概 况...3 ( 二 ) 办 学 基 本 条 件...3 ( 三 ) 监 测 办 学 条 件...4 二 政 府 积 极 支 持, 董 事 会 加 大 投 入, 领 导 班 子 正 确 引 领...4 三

Διαβάστε περισσότερα

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %!

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! ! # # % & ( ) ! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) 0 + 1 %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! # ( & & 5)6 %+ % ( % %/ ) ( % & + %/

Διαβάστε περισσότερα

Ζ # % & ( ) % + & ) / 0 0 1 0 2 3 ( ( # 4 & 5 & 4 2 2 ( 1 ) ). / 6 # ( 2 78 9 % + : ; ( ; < = % > ) / 4 % 1 & % 1 ) 8 (? Α >? Β? Χ Β Δ Ε ;> Φ Β >? = Β Χ? Α Γ Η 0 Γ > 0 0 Γ 0 Β Β Χ 5 Ι ϑ 0 Γ 1 ) & Ε 0 Α

Διαβάστε περισσότερα

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9 ! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1 3 1 4 5 4 6 7 8 4 4! 9 9 9 : ; < =9 > >? 9 : 9 9 9 9 9 9 1 ; >! > Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η 4 0 6 Ι 4 7 3 Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ 5 4 6 Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - SOUL PROJECT - PART 1- Grk2Chin Soul Vss - MASTER COPY CHINESE.doc

Microsoft Word - SOUL PROJECT - PART 1- Grk2Chin Soul Vss - MASTER COPY CHINESE.doc 中文新约圣经对于希腊字 朴素凯 ψυχή ( psuche ) ( 魂 ) 的翻译情况及其重要性 ( 本文主要是研究希腊文的新约圣经当中, 朴素凯 ψυχή ( psuche ) ( 魂 ) 这个希腊字的翻译情况, 参照的三个希腊文的译本是 (Textus Receptus 公认正文, the Majority Text 多数经文, and Westcott & Hort 魏斯科和霍特版本 ) 这个希腊字在中文里面的正确翻译应该是

Διαβάστε περισσότερα

专 科 整 体 实 力 情 况 2

专 科 整 体 实 力 情 况 2 编 号 : 肾 病 科 国 家 临 床 重 点 专 科 建 设 项 目 申 报 书 申 报 单 位 ( 盖 章 ): 山 西 省 第 二 人 民 医 院 申 报 专 科 名 称 : 肾 病 科 主 管 部 门 : 申 报 日 期 : 中 华 人 民 共 和 国 卫 生 部 1 专 科 整 体 实 力 情 况 2 一 基 本 信 息 医 院 第 一 名 称 山 西 省 第 二 人 民 医 院 医 院

Διαβάστε περισσότερα

? 8 8 ( ( 3 : 8 ( 3 3 ( 2 2 ( > >( ) > > 2( > 2 > ( > ( ) 23 > ( Α 7 7 > ( 3 7 > ( 2 ( 7 : > ( 2 2 2> ( 27 > > : ( % ΒΧ

? 8 8 ( ( 3 : 8 ( 3 3 ( 2 2 ( > >( ) > > 2( > 2 > ( > ( ) 23 > ( Α 7 7 > ( 3 7 > ( 2 ( 7 : > ( 2 2 2> ( 27 > > : ( % ΒΧ # ( ) % +,! # % & #!,. +, + / 0 + 1 / 0 2 3 3 ( 4 5 6 7 38 ( ) : 2 ( 7 ( ( ( ;< :( = > > 7 ) 2( ( > ( )( ) 5 6 4 ? 8 8 ( ( 3 : 8 ( 3 3 ( 2 2 ( 5 2 6 7 > >( ) > > 2( > 2 > ( 8 2 8 > ( ) 23 > ( Α 7 7 > (

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( & # ) +& & # ). / 0 ) + 1 0 2 & 4 56 7 8 5 0 9 7 # & : 6/ # ; 4 6 # # ; < 8 / # 7 & & = # < > 6 +? # Α # + + Β # Χ Χ Χ > Δ / < Ε + & 6 ; > > 6 & > < > # < & 6 & + : & = & < > 6+?. = & & ) & >&

Διαβάστε περισσότερα

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7 !! # & ( ) +,. )/ 0 1, 2 ) 3, 4 5. 6 7 87 + 5 1!! # : ;< = > < < ;?? Α Β Χ Β ;< Α? 6 Δ : Ε6 Χ < Χ Α < Α Α Χ? Φ > Α ;Γ ;Η Α ;?? Φ Ι 6 Ε Β ΕΒ Γ Γ > < ϑ ( = : ;Α < : Χ Κ Χ Γ? Ε Ι Χ Α Ε? Α Χ Α ; Γ ;

Διαβάστε περισσότερα

<4D F736F F D20AD7BB14BB752C2A7AB48A4A4BEC7B971A46CBEC7B2DFA454A67EAD70B9BA5F E646F6378>

<4D F736F F D20AD7BB14BB752C2A7AB48A4A4BEC7B971A46CBEC7B2DFA454A67EAD70B9BA5F E646F6378> 迦 密 愛 禮 信 中 學 電 子 學 習 三 年 計 劃 (2015-2018) 總 覽 A. 學 與 教 1. 重 點 科 目 F.1 英 文 ( 共 1 科 ) 2014 15 先 導 計 劃 2015 16 第 一 年 2016 17 第 二 年 2017 18 第 三 年 F.1 英 文 數 學 ICT ( 共 3 科 ) 1 F.1 及 F.2 英 文 數 學 ICT; F.1 中 文

Διαβάστε περισσότερα

(CIP) : ( 2005 ) /,. - :, ( 2004 ) ISBN : - -. G634 CIP ( 1999 ) GAODENG ZH IYE YUANXIAO ZH AOSH ENG KAOSH I ZH IDAO

(CIP) : ( 2005 ) /,. - :, ( 2004 ) ISBN : - -. G634 CIP ( 1999 ) GAODENG ZH IYE YUANXIAO ZH AOSH ENG KAOSH I ZH IDAO ( 2005 ) (CIP) : ( 2005 ) /,. - :, 1999. 11 ( 2004 ) ISBN 7-81064-120-4... - : - -. G634 CIP ( 1999 ) 88015 GAODENG ZH IYE YUANXIAO ZH AOSH ENG KAOSH I ZH IDAO YUWEN LIANXICE (2005) ( 105 100037) 2004

Διαβάστε περισσότερα

表 1:股指收益的基本统计结果

表 1:股指收益的基本统计结果 CFEF RR/4/6 6 * Scaled- VaR Scaled- Scaled- Scaled- Scaled- VaR Kendall(1953) Osborne(1959) 1 1994 VAR Rsk Mercs, Alexander 1961 Osborne * MADIS Peers 1991 198 1989 S&P5 Peers 1991, Smh 1981 Gray French

Διαβάστε περισσότερα

第9章 排队论

第9章  排队论 9, 9. 9.. Nt () [, t] t Nt () { Nt ( ) t [, T]} t< t< t< t + N ( ( t+ ) i+ N( t) i, N( t) i,, N( t) i N + + N ( ( t ) i ( t ) i ) (9-) { Nt ( ) t [, T)} 9- t t + t, t,, t t t { Nt ( ) t [, T] } t< t,,

Διαβάστε περισσότερα