TV I.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TV 3... 5...6...8...9...11...12 I."

Transcript

1 Περιεχόμενα (A) Οδηγίες Ασφαλείας (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας (C) Περιγραφή Προϊόντος6 (D) Σύστημα Πρόσβασης 8 (E) Τηλεχειριστήριο 9 (F) Χαρακτηριστικά11 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά12 I. Εγκατάσταση13 1. Σύνδεση με Κάτοπτρο Σύνδεση με TV (και VCR) Τροφοδοσία Power ON/OFF 16 II. Πρώτη Εγκατάσταση (μέσω Οδηγού)17 Βήμα 1. Ρύθμιση Γλώσσας 17 Βήμα 2. Ρύθμιση Δορυφόρου 17 Βήμα 3. Ρύθμιση Tuner A 18 Βήμα 4. Ρύθμιση Tuner B 20 Βήμα 5. Έλεγχος Πρόσβασης 21 III. Βασικές Λειτουργίες22 1. Αλλαγή Καναλιού Έλεγχος Έντασης Ήχου Κανάλι Ήχου Υπότιτλοι Teletext Πληροφορίες προγράμματος (Infobar) Λίστα Καναλιών (Μενού Επιλογής Καναλιού) Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (Eventview) Timeshift Media Player Χρονοδιακόπτης Ήχου 32 IV. Διαμόρφωση Συστήματος33 1. Βασικό Μενού Ρύθμιση Συστήματος Ανίχνευση Καναλιών 34 1

2 A. Διαμόρφωση Tuner34 B. Αυτόματη Ανίχνευση 35 C. Χειροκίνητη Ανίχνευση Διαμόρφωση Συστήματος 38 A. Ρυθμίσεις A/V38 B. Επιλογής Γλώσσας 40 C. Προσαρμογή 40 D. Ζώνη Ώρας42 E. Σκληρός Δίσκος43 F. Οθόνη Πρόσοψης 44 G. Ρύθμιση Δικτύου 45 H. Skin Έλεγχος CAM Γονικός Έλεγχος Εργοστασιακές Ρυθμίσεις Πληροφορίες H/W & S/W53 A. Πληροφορίες Καναλιού53 B. Πληροφορίες Συστήματος54 V. Δικαιώματα - GNU GPL 54 VI. Δομή Menu 55 VII. Επίλυση Προβλημάτων 56 IX. Αλλαγή tuner57 2

3 (A) Οδηγίες Ασφαλείας Ο δέκτης έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. (CE). Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. 1. Τροφοδοσία Ο δέκτης λειτουργεί στην περιοχή των AC 100V~250V και 50Hz/60Hz. Ελέγξτε αν υποστηρίζεται από το δίκτυο σας. Θα πρέπει απαραίτητα να αποσυνδέσετε τον δέκτη από το ρεύμα αν επιθυμείτε να προβείτε σε διαδικασίες συντήρησης ή εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σε συνδεδεμένο σε κατάλληλο σημείο, ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέσετε εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 2. Υπερφόρτωση Μην υπερφορτώνεται την πρίζα, το καλώδιο επέκτασης ή τον αντάπτορα, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. 3. Υγρά Ο δέκτης δεν είναι αδιάβροχος για αυτό δεν πρέπει να καταβρέχεται και να εκτίθεται ούτε καν σε σταγόνες οποιουδήποτε υγρού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, στην επιφάνεια του δέκτη. Μην καθαρίζετε τον δέκτη με υγρό πανί, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Μην τοποθετείται υγρά αντικείμενα κοντά στον δέκτη. 4. Αερισμός Αφήστε επαρκή χώρο ανάμεσα στον δέκτη και άλλα αντικείμενα, ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο δέκτης αερίζεται. Μην κλείνετε τις πλευρικές και της επιφάνειας οπές αερισμού του δέκτη με αντικείμενα, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του δέκτη, κάτι που μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην στοιβάζετε τον δέκτη με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Μην εισάγετε οποιουδήποτε τύπου αντικείμενα, όπως κατσαβίδια, τρυπάνια, κ.ά. στις οπές αερισμού του δέκτη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη. 5. Σύνδεση Κατόπτρου Αποσυνδέστε τον δέκτη από το ρεύμα πριν συνδέσετε το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στο LNB. 6. Γείωση Το LNB πρέπει να γειωθεί στην γείωση συστήματος του δορυφορικού κατόπτρου. 7. Θέση Το προϊόν είναι εσωτερικής χρήσης. 3

4 Μην εκτίθεται το προϊόν στην βροχή, στον ήλιο ή σε ακτινοβολία. Μην τοποθετείτε τον δέκτη κοντά σε πηγές θέρμανσης, όπως καλοριφέρ. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm απόσταση από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και τον τοίχο. 8. Αποσύνδεση Δέκτη Αποσυνδέστε τον δέκτη από το ρεύμα και το καλώδιο κεραίας κατά την διάρκεια καταιγίδας ή έντονων καιρικών φαινόμενων και ειδικά σκοπεύετε να μην τον χρησιμοποιήσετε για μεγάλη χρονική περίοδο. Έτσι θα αποφύγετε πιθανές βλάβες. 9. Αντικατάσταση Εξαρτημάτων Η αντικατάσταση εξαρτημάτων του δέκτη θα πρέπει να γίνει μόνο από ειδικό εξουσιοδοτημένο τεχνικό, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή. 10. Σκληρός Δίσκος Μην μετακινείτε ή κλείνετε τον δέκτη κατά την διάρκεια λειτουργίας του σκληρού δίσκου (HDD), καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον δίσκο ή και στον δέκτη.. Ο κατασκευαστής δεν έχει καμιά ευθύνη για προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στον σκληρό δίσκο ή στα δεδομένα που έχετε εγγράψει σε αυτόν. 11. Μπαταρίες Αν οι μπαταρίες δεν ανακυκλωθούν σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόνο με ίδιου ή αντίστοιχου τύπου. Περιγραφή συμβόλων Ανακύκλωση Στο τέλος της ζωής του, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που διέπουν την χώρα σας και όχι να πεταχτεί μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία. Dolby Digital: Ο δέκτης είναι πιστοποιημένος από την Dolby Laboratories. Τα σήματα Dolby και το σήμα με το διπλό-d, ανήκουν στην Dolby Laboratories. MP3: Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 είναι αδειοδοτημένη από τους Fraunhofer IIS και Thomson. 4

5 (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας Πριν χρησιμοποιήσετε το δέκτη ελέγξτε ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω. Δορυφορικός Δέκτης Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο HDMI Καλώδιο Loop-through 5

6 (C) Περιγραφή Προϊόντος Πρόσοψη 1 Οθόνη: Απεικόνιση των πληροφοριών του τρέχοντος μενού. 12 χαρακτήρων, τεχνολογίας dot matrix VFD. 2 ~3 VOL / VOL : Έλεγχος Έντασης Ήχου 4 OK: Επιλογή 5 ~6 CH / CH : Αλλαγή Καναλιού 7 Menu: Εμφάνιση Κυρίως Μενού 8 Cancel: Ακύρωση Μενού 9 Υποδοχή CI 10 Υποδοχή έξυπνης κάρτας 11 USB: Σύνδεση αποθηκευτικού μέσου USB 6

7 Πίσω Πλευρά 1 TUNER 1 / TUNER 2: Πρέπει να συνδεθούν δύο καλώδια δορυφορικής κεραίας. 2 S/PDIF: Σύνδεση με ψηφιακό ενισχυτή μέσω καλωδίου S/PDIF. 3 Έξοδος Video: Σύνδεση με TV μέσω καλωδίου RCA. 4 Έξοδος Audio: Σύνδεση με TV μέσω καλωδίου RCA. 5 Component (YPbPr): Σύνδεση με TV μέσω καλωδίου component. 6 SCART: Δύο θύρες SCART για σύνδεση με TV ή και VCR μέσω καλωδίων SCART. 7 HDMI: Σύνδεση με TV μέσω καλωδίου HDMI για ταυτόχρονη μεταφορά σημάτων εικόνας και ήχου. 8 e-sata: Σύνδεση με εξωτερικό σκληρό δίσκο μέσω καλωδίου e-sata. 9 Ethernet: Σύνδεση με PC ή άλλο δέκτη της σειράς ET. 10 USB: Σύνδεση με USB memory stick ή εξωτερικό σκληρό δίσκο. 11 Τροφοδοσία: Σύνδεση με πρίζα ρεύματος. 12 Διακόπτης On/Off: Διακόπτης τροφοδοσίας. 7

8 (D) Σύστημα Πρόσβασης Ανάμεσα στα κανάλια που κατεβάζετε στον δέκτη σας, ορισμένα από αυτά είναι κρυπτογραφημένα και για να τα δείτε χρειάζεστε την έξυπνη κάρτα του παρόχου, την οποία θα πρέπει να εισάγετε σε μία από τις δύο τέτοιες υποδοχές που διαθέτει ο δέκτης. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η δεύτερη θύρα είναι για να βλέπετε συνδρομητικά κανάλια από δεύτερη πάροχο. Εισαγωγή Έξυπνης Κάρτας 1 Ανοίξτε το πορτάκι στην δεξιά πλευρά. 2 Εισάγετε την έξυπνη κάρτα όπως φαίνεται στην εικόνα. 3 Καθώς παρακολουθείτε βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη κάρτα είναι στην υποδοχή. Εισαγωγή CAM (Conditional Access Module) Υπάρχουν πολλά διαφορετικού τύπου συστήματα πρόσβασης (CAS) που ο δέκτης υποστηρίζει, μέσω της υποδοχής CAM. Για να δείτε λοιπόν κανάλια που χρησιμοποιούν συστήματα πρόσβασης, όπως τα Nagravision, NDS, Irdeto, Viaccess, κ.ά., θα πρέπει να προμηθευτείτε ένα CAM σχετικό με το σύστημα που χρησιμοποιεί το κανάλι και η φυσικά η συνδρομητική κάρτα του καναλιού που σας ενδιαφέρει Εισάγετε την έξυπνη κάρτα στο CAM όπως φαίνεται στην εικόνα. Εισάγετε το CAM με την έξυπνη κάρτα εντός, στην υποδοχή CI του δέκτη. Καθώς παρακολουθείτε βεβαιωθείτε ότι το CAM είναι στην υποδοχή. 8

9 (E) Τηλεχειριστήριο 1. Power: Για εναλλαγή της κατάστασης του δέκτη μεταξύ λειτουργίας και standby. 2. MENU: Απεικόνιση του κυρίως Μενού. 3. Αριθμητικά Πλήκτρα: Εισαγωγή αριθμού καναλιού ή αριθμητικών τιμών κατά την περιήγηση στα μενού. 4. <: Κίνηση προς τα αριστερά κατά την περιήγηση στα μενού. 5. >: Κίνηση προς τα δεξιά κατά την περιήγηση στα μενού. 6. Info : Ανανέωση σελίδας, κατά την λειτουργία περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω webbrowser. 7. Back: Έξοδος από το τρέχον μενού ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 8. EPG: Απεικόνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG) με τις πληροφορίες που εκπέμπονται. 9. OK: Επιβεβαίωση της επιλογής σας. 10. Πλήκτρα Περιήγησης: Περιήγηση Πάνω/Κάτω και Αριστερά/Δεξιά στα μενού. Τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω αλλάζουν κανάλια στην λίστα καναλιών. 11. EXIT: Έξοδος από το τρέχον μενού ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 12. List: Filelist: Απεικόνιση λίστας αποθηκευμένων εγγραφών στο σκληρό δίσκο (αν υπάρχουν). Playlist: Απεικόνιση λίστας καναλιών. 13. Portal: Απεικόνιση των λιστών των υπηρεσιών TV portal. 9

10 14. Έγχρωμα Πλήκτρα: Πλήκτρα που η λειτουργίας τους εξαρτάται από την καρτέλα του μενού που βρίσκεστε. Κόκκινο: Συνήθως χρησιμοποιείται για Εγγραφή, Ακύρωση, κτλ. Πράσινο: Συνήθως χρησιμοποιείται για OK Κίτρινο Μπλε 15. Audio: Απεικόνιση των μεταδόσεων ήχου για επιλογή (π.χ. AC3, Stereo). 16. VOL +/- : Ρύθμιση έντασης ήχου. 17. P +/- : Αλλαγή Καναλιών. 18. Mute: Σιγή ήχου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το είναι ενεργό, το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ της σελίδας Teletext και ζωντανής παρακολούθησης. 19. Stop: Διακοπή αναπαραγωγής και επιστροφή σε κατάσταση παρακολούθησης. 20. ll : Αναπαραγωγή και Παύση. 22. Timer: Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου. 23. <<: Γρήγορη Κίνηση εμπρός σε διαφορετικές ταχύτητες (x2/4/8/16/32/64/128), μέχρι 128 φορές μεγαλύτερης της κανονικής ταχύτητας. 24. >>: Γρήγορη Κίνηση πίσω σε διαφορετικές ταχύτητες (x2/4/8/16/32/64/128), μέχρι 128 φορές μεγαλύτερης της κανονικής ταχύτητας. 25. l<<: Κίνηση κεφαλαίων προς τα πίσω. 26. >>l: Κίνηση κεφαλαίων προς τα εμπρός. 27. TV: Απεικόνιση λίστας καναλιών TV. 28. Radio: Απεικόνιση λίστας καναλιών Radio. 29. TEXT: Απεικονίζει την πληροφορία Teletext του τρέχοντος καναλιού, εφόσον εκπέμπεται. 30. Help: Απεικονίζει βοήθεια για τον χειρισμό του δέκτη. Παρέχει και ένα γρήγορο οδηγό στις λειτουργίες του δέκτη. 10

11 (F) Χαρακτηριστικά Επεξεργαστής 400 MHz MIPS Λειτουργικό Σύστημα Linux Media Player Δυνατότητα λήψης Plug-ins 2 Υποδοχές Έξυπνης Κάρτας 2 θύρες Common Interface Αποκωδικοποίηση MPEG2 / H.264 μέσω Hardware Αποσπώμενο Tuner: Βασικό (DVB-S/S2), Προαιρετικά (DVB-C, DVB-T) Οθόνη 12 χαρακτήρων Dot Matrix VFD Μνήμη 8Gbit Flash / 512MB DDR Υποστήριξη εξωτερικού δίσκου SATA Θύρα Ethernet 10/100MB 3 x USB 2.0 HDMI YPbPr Composite Video (RGB) 2 x SCART S/PDIF για έξοδο ψηφιακού bit stream ήχου (οπτική) Υποστήριξη EPG Αυτόματη & Χειροκίνητη Ανίχνευση Καναλιών Πολλαπλός έλεγχος LNB (DiSEqC) Υποστήριξη διαφορετικών Skin Ενσωματωμένο σταθεροποιημένο τροφοδοτικό (SMPS) Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας για λειτουργία ανεμιστήρα ψύξης 11

12 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πρόσοψη Πίσω Πλευρά Οθόνη Οθόνη 12-digit Dot Matrix VFD με εικόνες, που απεικονίζει όνομα και πληροφορίες καναλιού Υποδοχές Έξυπνης Κάρτας 2 Θύρες Common Interface 2 Θύρες USB 1 x USB 2.0 Πλήκτρα 8 (Power, Ήχος Up/Down, OK, Κανάλια Up/Down, Μενού, Ακύρωση) Διακόπτης Τροφοδοσίας 1 Αποσπώμενο Tuner Σύνδεση TV/VCR Έξοδος Video (αναλογική) Έξοδος Video/audio (ψηφιακή) Έξοδος Audio (αναλογική) Έξοδος Audio (ψηφιακή) Είσοδος (2xΑποσπώμενα Βασικά: DVB-S/S2, Προαιρετικά: DVB-C,DVB-T) Έξοδος (2xΑποσπώμενα Βασικά: ακροδέκτης τύπου F, Προαιρετικά: ακροδέκτης τύπου Din) 2 θύρες Scart 3 x RCA (YPbPr)/1 x RCA (Composite) 1 x HDMI 2 x RCA Οπτική (S/PDIF) USB 2 x USB 2.0 esata 1 Ethernet 1 Σκλ. Δίσκος Εσωτερικός 3.5 ή 2.5 Ανεμιστήρας Πλήκτρο 1 Τροφοδοσία RF Video Ήχος LNB Γενικά Κύρια Τάση Κατανάλωση Ισχύος (Μέγιστη/ Τυπ. Λειτουργία / stand-by) Περιοχή RF Διαμόρφωση, FEC, Απόπλεξη Ανάλυση Video Αποκωδικοποίηση Video Ροή Δεδομένων Εισόδου S/N 95~250/50~60 V/Hz 65/35/1 W DVB-S/S2 (950~2150MHZ), DVB-C(470MHZ~1GHZ), DVB-T (174MHZ~230MHZ, 470MHZ~862MHZ), Πρότυπα DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T CCIR 601 (720x576 γραμμές), 576p, 720p, 1080i, MPEG-2, MPEG-4 συμβατότητα 2~45 MSymb/s > 53 db Αποκωδικοποίηση AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 και 3 Ρυθμός Δειγματοληψίας S/N Τροφοδοσία LNB (Οριζ./Καθ.) 32/4.1/48 khz > 65 db 14/18V, Max. 400mA Σήματα Ελέγχου 22kHz, ToneBurst, DiSEqC TM 1.0/1.1/1.2 Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Βάρος (χωρίς σκληρό δίσκο) 380 x 60 x 240 mm Περίπου 3kg 12

13 I. Εγκατάσταση Το κεφάλαιο αυτό θα σας καθοδηγήσει καθόλη την απαιτούμενη εγκατάσταση του δέκτη. Διαβάστε προσεκτικά κάθε παράγραφο, για να είστε σίγουροι ότι το σύστημά σας λειτουργεί σωστά. 1. Σύνδεση με Κάτοπτρο Ο δέκτης διαθέτει δύο ενσωματωμένα tuners και ένα από τα πρώτα βήματα είναι να συνδέσετε τα δορυφορικά καλώδια στον δέκτη. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους σύνδεσης, ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτετε. A. Δύο ξεχωριστά δορυφορικά καλώδια Στην περίπτωση που έχετε δύο δορυφορικά καλώδια, που σας παρέχουν διαφορετικά σήματα, μπορείτε να τα συνδέσετε ανεξάρτητα στις θέσεις εισόδου TUNER 1 και TUNER 2 του δέκτη. B. Εσωτερικό Loop-through Στην περίπτωση που έχετε ένα δορυφορικό καλώδιο, συνδέστε το στην είσοδο TUNER 1 του δέκτη. 13

14 2. Σύνδεση με TV (και VCR) Ο δέκτης παρέχει διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης audio/video. A. Σύνδεση με TV μέσω καλωδίου HDMI Αν η τηλεόρασής σας την διαθέτει είσοδο HDMI, τότε προτιμήστε αυτό τον τρόπο σύνδεσης για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Συνδέστε την έξοδο HDMI που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του δέκτη, με την είσοδο HDMI της TV σας, όπως παρακάτω: B. Σύνδεση με TV μέσω καλωδίου Component Ο δεύτερος προτεινόμενος τρόπος σύνδεσης με την TV είναι μέσω καλωδίου component (YPbPr). Όμως, αντίθετα με την σύνδεση HDMI που μεταφέρει όλα τα σήματα audio και video με ένα καλώδιο, η σύνδεση YPbPr απαιτεί έξτρα καλώδια για την σύνδεση ήχου, είτε καλώδιο RCA (Stereo L/R), είτε καλώδιο S/PDIF, όπως φαίνεται παρακάτω: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν διαθέτετε ενισχυτή A/V με ψηφιακή είσοδο ήχου S/PDIF, επιλέξτε αυτή τη σύνδεση για τέλεια ποιότητα ήχου, ειδικά για ήχο Dolby Digital. 14

15 C. Σύνδεση με TV μέσω καλωδίου RCA (Video) Ο δέκτης παρέχει και έξοδο Composite video. Η έξοδος αυτή αποτελείται από τρεις ακροδέκτες, ένα για έξοδο Video (Κίτρινος) και δύο για έξοδο στερεοφωνικού ήχου (Λευκός/Κόκκινος). Συνδέστε TV και δέκτη με ακροδέκτες RCA, όπως παρακάτω: D. Σύνδεση με TV (και VCR) μέσω καλωδίου SCART Αν διαθέτετε αναλογική TV, η σύνδεση SCART είναι η καλύτερη επιλογή. Συνδέστε TV και δέκτη μέσω καλωδίου SCART, όπως παρακάτω: 3. Τροφοδοσία Το καλώδιο ρεύματος παρέχεται μαζί με τον δέκτη. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πίσω πλευρά του δέκτη. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα δικτύου τοίχου. Ανοίξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά του δέκτη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνθήκες Εισόδου AC Περιοχή Τάσης Λειτουργίας: 100~240 VAC Μέγιστη Περιοχή Τάσης Λειτουργίας: 90~264 VAC Συχνοτική Περιοχή: 50/60 Hz Μέγιστη Συχνοτική Περιοχή: 47~63 Hz 15

16 4. Power ON/OFF [ : Πατήστε ή Πατήστε Standby/Reset ] Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ανοίξετε (ΟΝ) ή κλείσετε (OFF) τον δέκτη, όπως με το πλήκτρο power ή μέσα από τα μενού. Διακοπή Τροφοδοσίας Στο πίσω μέρος του δέκτη, υπάρχει ο διακόπτης τροφοδοσίας. Γυρίστε τον στο OFF για να κλείσετε ή στο ON για να ανοίξετε τον δέκτη. Θέστε τον στο OFF όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε άμεσα τον δέκτη σας. Κατάσταση Standby Το πλήκτρο POWER χρησιμοποιείται για να ανοίξετε ή θέσετε σε κατάσταση standby τον δέκτη. Πρόκειται για μια κατάσταση αναμονής του δέκτη και όχι πλήρη σβήσιμο του δέκτη. Κατάσταση Deep Standby Η κατάσταση βαθιάς αναμονής (Deep Standby) χρησιμοποιείται για να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος. Ο δέκτ ης έχει σχεδιασμό για εξοικονόμηση ενέργειας και εγγυάται ότι η κατανάλωση ισχύος θα είναι πάντα κάτω από 1W σε κατάσταση deep standby. 16

17 II. Πρώτη Εγκατάσταση (μέσω Οδηγού) Όταν μετά την αγορά ανοίξετε για πρώτη φορά τον δέκτη, θα εμφανιστεί ένας οδηγός εγκατάστασης για ρύθμιση βήμα προς βήμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο OK χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση και μετακίνηση στο επόμενο βήμα. Πατήστε το πλήκτρο EXIT για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα. Βήμα 1. Ρύθμιση Γλώσσας Ο δέκτης παρέχει διάφορες επιλογές γλώσσας. Με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ επιλέξτε την γλώσσα που θέλετε. Βήμα 2. Ρύθμιση Δορυφόρου Τώρα πρέπει να επιλέξετε δορυφόρο. Έχετε δύο επιλογές: Χρησιμοποιήστε τον οδηγό για να ρυθμίσετε τα βασικά Βγείτε από τον οδηγό Προτείνουμε να επιλέξετε τον οδηγό, αφού έχει σχεδιαστεί για να σας καθοδήγηση στην διαδικασία διαμόρφωσης. 17

18 Βήμα 3. Ρύθμιση Tuner A Με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους διαμόρφωσης: Χωρίς Διαμόρφωση. Απλή Loop-through σε: δηλώστε το αν έχετε επιλέξει εσωτερική σύνδεση του TUNER 1 με το TUNER 2. Ισοδύναμο με: επιλέξτε το αν επιθυμείτε ίδια διαμόρφωση με αυτή του Tuner B. Εξελιγμένη: για εξελιγμένη διαμόρφωση χρήστη. Αν επιλέξτε Απλή διαμόρφωση, θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα. 18

19 Υπάρχουν 5 διαθέσιμοι τρόποι για σύνδεση του καλωδίου από το LNB στον δέκτη και είναι οι παρακάτω: Απλή Για λήψη ενός δορυφόρου από single LNB. Το καλώδιο από το LNB συνδέεται απευθείας στον δέκτη. ToneBurst A/B Για λήψη δύο δορυφόρων μέσω διακόπτη ToneBurst. DiSEqC A/B Για λήψη και διαμόρφωση δύο δορυφόρων στις θύρες A και B. 19

20 DiSEqC A/B/C/D Για λήψη και διαμόρφωση τεσσάρων δορυφόρων στις θύρες A, B, C και D. Positioner Επιλογή για κινητό κάτοπτρο. Βήμα 4. Ρύθμιση Tuner B Το βήμα αυτό αφορά την διαμόρφωση του TUNER B, η οποία είναι ίδια με την προηγούμενη διαδικασία για το Tuner A. 20

21 Βήμα 5. Έλεγχος Πρόσβασης Εδώ μπορείτε να προβείτε σε γονικό έλεγχο πρόσβασης. Αν πατήσετε OK, θα σας ζητηθεί να εισάγετε αριθμό PIN. 21

22 III. Βασικές Λειτουργίες 1. Αλλαγή Καναλιού [ : Πατήστε CHANNEL / ή Πατήστε / Πατήστε / για να μετακινηθείτε σε επόμενα κανάλια] Ο δέκτης παρέχει ποικίλους τρόπους zapping. Μπορείτε να αλλάξετε κανάλι πατώντας: Πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ Αν πατήστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ, θα εμφανιστεί το μενού Επιλογής Καναλιού. Μετακινηθείτε στην λίστα πάνω κάτω για να συντονισθείτε στο κανάλι της επιλογής σας. Πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ Με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΔΕΞΙΑ αλλάζετε στο προηγούμενο ή επόμενο κανάλι της λίστας. Πλήκτρα CHANNEL +/- Πατήστε το πλήκτρο CHANNEL +/-, για να εμφανιστεί το μενού Επιλογής Καναλιού. Αριθμό Καναλιού Εισάγετε αριθμό καναλιού και θα συντονιστείτε άμεσα στο κανάλι αυτό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η αλλαγή καναλιού δείχνει να μην έγινε, είναι πιθανών γιατί το κανάλι είναι κρυπτογραφημένο και δεν διαθέτετε την απαραίτητη έξυπνη κάρτα. 2. Έλεγχος Έντασης Ήχου [ : Πατήστε VOLUME / ή Πατήστε ] Μπορείτε να ρυθμίστε την ένταση ήχου με το πλήκτρο VOLUME +/- key. Με το πλήκτρο MUTE μπορείτε να προβείτε σε σιγή ή κατάργηση σιγής ήχου. Στην σιγή ήχου εμφανίζεται αντίστοιχο εικονίδιο. 22

23 3. Κανάλι Ήχου [ : Πατήστε ] Μπορείτε να ελέγξτε τις διαθέσιμες εκπομπές ήχου πατώντας το πλήκτρο AUDIO. Με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ και με τα Έγχρωμα Πλήκτρα επιλέξτε διαφορετική γλώσσα ήχου ή στερεοφωνικό ήχο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτό το μενού εξαρτώνται από την εκπομπή. 4. Υπότιτλοι [ : Πατήστε Υπότιτλοι ] Μπορείτε να δείτε τους υπότιτλους του συντονισμένου καναλιού, εφόσον αυτοί εκπέμπονται. Πατήστε το πλήκτρο SUBTITLE και το μενού Επιλογή Υποτίτλων θα εμφανιστεί στην οθόνη σας: Αν υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι θα εμφανιστούν. Με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ περιηγηθείτε στη λίστα για να επιλέξετε τους υπότιτλους που θέλετε και πατήστε OK για να εμφανιστούν στην οθόνη. 23

24 5. Teletext [ : Πατήστε ] Με το πλήκτρο TEXT μπορείτε να καλέστε τις πληροφορίες Teletext. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να φορτώσουν οι πληροφορίες. Με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ μπορείτε να περιηγηθείτε στην σελίδα Teletext και να επιλέξετε σελίδα Teletext. Μπορείτε επίσης απλά να εισάγετε τον αριθμό σελίδας Teletext που θέλετε να διαβάσετε. Πλήκτρο MUTE Καθώς έχετε ενεργοποιήσει το Teletext μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ αυτού και ζωντανής παρακολούθησης με το πλήκτρο MUTE. Στην περίπτωση αυτή η σελίδα Teletext θα φορτώνει άμεσα. Πλήκτρο VOLUME + Αν θέλετε να μεγεθύνετε την εικόνα πατήστε το πλήκτρο VOLUME +. 24

25 Πλήκτρο VOLUME - Αν θέλετε να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας πατήστε το πλήκτρο VOLUME Πληροφορίες Προγράμματος (Infobar) [ : Πατήστε ] Κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι η μπάρα πληροφοριών εμφανίζεται πάντα στην οθόνη σας για 5 (εργοστασιακή ρύθμιση). Η μπάρα πληροφοριών είναι σχεδιασμένη για να παρέχει συμπιεσμένες πληροφορίες για το κανάλι που παρακολουθείτε. Πατήστε OK για να εμφανιστεί η infobar A : Το tuner που χρησιμοποιείται για τον συντονισμό του καναλιού SNR (Signal to Noise Ratio): Στάθμη Σήματος AGC (Automatic Gain Control): Ένταση Σήματος Το όνομα του καναλιού που βλέπετε Ο χρόνος που απομένει από το πρόγραμμα που παρακολουθείτε Το πρόγραμμα που παρακολουθείτε Το επόμενο πρόγραμμα 25

26 REC: Γίνεται φωτισμένο κόκκινο όταν υπάρχει εγγραφή. CAS: Κρυπτογραφημένο πρόγραμμα Text: Φωτίζεται όταν το κανάλι εκπέμπει Teletext. 16:9: Κάδρο εικόνας ΚΟΚΚΙΝΟ: για ενεργοποίηση εγγραφής ΠΡΑΣΙΝΟ: για εμφάνιση υπο-υπηρεσιών εφόσον εκπέμπονται ΚΙΤΡΙΝΟ: για ενεργοποίηση Timeshift Προεκτάσεις: για εμφάνιση του μενού Χρονοδιακόπτη Ύπνου και του Graphical Multi EPG 7. Λίστα Καναλιών (Μενού Επιλογής Καναλιού) [ : Πατήστε / ] Αν πατήσετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ θα εμφανιστεί το Μενού Επιλογής Καναλιού, όπως παρακάτω: Τέσσερις τύποι λιστών καναλιών είναι διαθέσιμες για να διευκολύνουν την επιλογή καναλιού. ΚΟΚΚΙΝΟ: απεικονίζει την λίστα με όλα τα κανάλια που έχουν ληφθεί. ΠΡΑΣΙΝΟ: απεικονίζει την λίστα με όλους τους δορυφόρους που έχουν ληφθεί. Για κάθε δορυφόρο τα κανάλια μπορούν να ταξινομηθούν ανά Κανάλια, Παρόχους και Νέα. 26

27 ΚΙΤΡΙΝΟ: απεικονίζει την λίστα με όλους τους παρόχους που έχουν ληφθεί. ΜΠΛΕ: απεικονίζει την λίστα με τα αγαπημένα κανάλια. Για να προσθέστε κανάλια στην Λίστες Αγαπημένων: Με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ καλέστε το μενού Επιλογής Καναλιού. Πηγαίνετε στην λίστα Όλα πατώντας το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε στις Λίστες Αγαπημένων. Πατήστε το πλήκτρο MENU και θα εμφανιστεί το δίπλα υπομενού. Επιλέξτε add service to bouquet και πατήστε OK. Πηγαίνετε στις Λίστες Αγαπημένων πατώντας το ΜΠΛΕ πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε ότι το επιλεγμένο κανάλι βρίσκεται στην λίστα. 27

28 8. Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (Eventview) [ : Πατήστε ] Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG) απεικονίζει πληροφορίες προγράμματος από κάθε κανάλι, εφόσον εκπέμπονται, με χρονική και ημερολογιακή σειρά. Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος πατώντας το πλήκτρο GUIDE για να εμφανιστεί το μενού Eventview. Λεπτομερείς πληροφορίες για το τρέχον κανάλι απεικονίζονται στον EPG. Στο μενού αυτό τρεις επιλογές παρέχονται: ΚΟΚΚΙΝΟ (Παρόμοια) Η επιλογή αυτή σας βοηθά να βρείτε εκπομπές με παρόμοια προγράμματα. Αν υπάρχουν ένα ή περισσότερα προγράμματα παρόμοια με αυτό που παρακολουθείτε θα εμφανιστούν στο παράθυρο EPG Selection. ΠΡΑΣΙΝΟ (Προσθήκη Χρονοδιακόπτη) Αν πατήσετε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο θα εμφανιστεί το μενού Εισαγωγής Χρονοδιακόπτη. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε χρονοδιακόπτη εγγραφής ή αλλαγής καναλιού. - Όνομα Απεικονίζει το όνομα του επιλεγμένου καναλιού. - Περιγραφή Απεικονίζει μια μικρή περιγραφή για το επιλεγμένο κανάλι. - Τύπος Χρονοδιακόπτη Επιλέξτε Zap για κράτηση για αλλαγή στο συντονισμένο κανάλι. Επιλέξτε Record για κράτηση εγγραφής. - Τύπος Έπανάληψης Επιλέξτε Once για μία φορά κράτηση αλλαγής ή εγγραφής καναλιού. Επιλέξτε Repeated για επαναλαμβανόμενη κράτηση αλλαγής ή εγγραφής καναλιού. Επαναλήψεις Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν έχετε επιλέξει Repeated στο Repeat Type. Μπορείτε να προβείτε σε κράτηση αλλαγής ή εγγραφής καναλιού Ημερησία/Εβδομαδιαία/Δευτ-Παρ/ ή να καθορίσετε μόνοι σας την επανάληψη. - Ημερομηνία Απεικονίζει την τρέχουσα ημερομηνία. Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν έχετε επιλέξει Once στο Repeat Type. - Ώρα Εκκίνησης Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα εκκίνησης της κράτησης αλλαγής ή εγγραφής καναλιού. - Ώρα Τερματισμού Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα τερματισμού της κράτησης αλλαγής ή εγγραφής καναλιού. - Κανάλι Εδώ μπορείτε να αλλάξετε κανάλι. Με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ καλέστε το μενού Επιλογής Καναλιού. Από την λίστα μπορείτε να αλλάξετε κανάλι. Για επιστροφή στο μενού Timer entry πατήστε EXIT. 28

29 ΚΙΤΡΙΝΟ (Απλός EPG) Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο καθώς είναι ενεργό το μενού Eventview για να εμφανιστεί το μενού προγραμματισμένων κρατήσεων του καναλιού που παρακολουθείτε. Εδώ μπορείτε να ταξινομήσετε την λίστα αλφαβητικά ή με χρονική σειρά πατώντας το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για προσθήκη χρονοδιακόπτη εγγραφής ή αλλαγής καναλιού πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο. ΜΠΛΕ (Πολύ-EPG) Πατήστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το παράθυρο EPG Selection Multi EPG. - Μπορείτε να μετακινηθείτε σε προηγούμενο ή επόμενο πρόγραμμα του ίδιου καναλιού με τα πλήκτρα ΚΙΤΡΙΝΟ (Προηγούμενο)/ΜΠΛΕ (Επόμενο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν παρέχουν όλα τα κανάλια πληροφορίες EPG. Έτσι, δεν προβάλλεται καμία απολύτως πληροφορία όταν το κανάλι δεν εκπέμπει EPG. - Μπορείτε να μετακινηθείτε σε άλλο κανάλι με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ. - Το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο χρησιμοποιείται για άμεσο συντονισμό στο επιλεγμένο κανάλι. - Το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο χρησιμοποιείται για κράτηση εγγραφής ή αλλαγής καναλιού στο επιλεγμένο πρόγραμμα. 29

30 9. Timeshift [ : Πατήστε ΚΙΤΡΙΝΟ ] Η λειτουργία Timeshift είναι μια άμεση εγγραφή του προγράμματος που παρακολουθείτε. Πατήστε τα πλήκτρα PLAY ή PAUSE για άμεση παύση της ζωντανής ροής του προγράμματος. Ταυτόχρονα ένα μικρό παράθυρο που καταμετρά το χρόνο που περνάει εμφανίζεται στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης, όπως παρακάτω: Καταμέτρηση χρόνου Στην περίπτωση αυτή ξεκινά η εγγραφή Timeshift και σταματά όταν πατήσετε PLAY ή PAUSE ξανά. Τότε θα ξεκινήσετε να βλέπετε και το πρόγραμμα από το σημείο που το αφήσατε. Αν επιθυμείτε να διακόψετε την εγγραφή Timeshift και να επιστρέψετε σε ζωντανή παρακολούθηση πατήστε το πλήκτρο STOP. Τότε θα ερωτηθείτε με Yes ή No αν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή Timeshift. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαφορά ανάμεσα στην κανονική και στην Timeshift εγγραφή, είναι ότι η εγγραφή Timeshift δεν αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο. Αν διακοπεί η Timeshift εγγραφή δεν μπορείτε να την αναπαράγετε. 30

31 10. Media Player [ : Πατήστε Media Player ] Ο δέκτης είναι ένα κέντρο πολυμέσων και μπορεί να αναπαράγει διάφορα αρχεία. Μέσω του Media Player, μπορείτε να ακούσετε Μουσική, να δείτε Φωτογραφίες και να παρακολουθήσετε Video που βρίσκονται αποθηκευμένα στον εσωτερικό σκληρό δίσκο ή και στο συνδεδεμένο στο δέκτη USB memory stick. Αν ζητήσετε Media Player ο παρακάτω player θα εμφανιστεί Πηγαίνετε σε ένα φάκελο του σκληρού δίσκου ή του συνδεδεμένου USB stick. Επιλέξτε αρχείο για αναπαραγωγή και πατήστε OK. Τα υποστηριζόμενα φορμά είναι κυρίως JPG, MP3, AVI, κ.τ.λ. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία εγγραφής που βρίσκονται αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο. 31

32 11. Χρονοδιακόπτης Ύπνου [ : Πατήστε Standby/Restart Sleep Timer ] Μπορείτε να ορίστε την ώρα την οποία ο δέκτης θα πηγαίνει σε κατάσταση Standby ή Deep Standby. Ο Χρονοδιακόπτης Ύπνου ρυθμίζεται με τρία έγχρωμα πλήκτρα. 1 ΚΟΚΚΙΝΟ Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για ενεργοποίησή η απενεργοποίηση του Χρονοδιακόπτη Ύπνου. 2 ΠΡΑΣΙΝΟ Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για επιλογή μεταξύ κατάστασης Standby και Deep Standby. 3 ΚΙΤΡΙΝΟ Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για επιλογή αν θα ερωτήστε ή όχι πριν ο δέκτης πάει σε κατάσταση shutdown. 32

33 IV. Διαμόρφωση Συστήματος Ο δέκτης είναι μια πολύ σοφιστικέ συσκευή και είναι σχεδιασμένος για να επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων όσο πιο λεπτομερή γίνεται. Μπορείτε να προβείτε σε μικροσυντονισμό ή να φτιάξετε το ΔΙΚΟ σας σύστημα. Το κεφάλαιο αυτό θα σας περιγράψει το εισαγωγικό μενού της διαμόρφωσης συστήματος. Πριν προβείτε σε Διαμόρφωση Συστήματος δείτε πρώτα την δομή μενού του δέκτη. 1. Βασικό Μενού [ : Πατήστε ] Το κυρίως μενού του δέκτη αποτελείται από τα παρακάτω υπομενού: 1 Υπότιτλοι Απεικονίζει το μενού επιλογής υποτίτλων του τρέχοντος προγράμματος. 2 Media player Ενεργοποιεί το Media player του δέκτη. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σελίδα Πληροφορίες Έχει δύο υπομενού για Κανάλι/Περί. Το μενού Κανάλια παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες του τρέχοντος καναλιού. Το μενού Περί παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες περί του H/W και S/W του δέκτη σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις σελίδες 61~62. 4 Plug-ins Ενεργοποιεί τον Plug-in browser του δέκτη.μέσω του browser μπορείτε να εγγραφτείτε στο website που επιθυμείτε και να κατεβάζετε μια μεγάλη ποικιλία από νέα plug-ins. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σελίδα Setup Παρέχει όλες τις ρυθμίσεις συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις σελίδες 42~62. 6 Standby/Restart Παρέχει επιλογές για power On/Off και για τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σελίδα

34 2. Ρύθμιση Συστήματος [ : Πατήστε Ρύθμιση ] Το μενού Ρυθμίσεις αποτελείται από τα παρακάτω υπομενού. 1 Ανίχνευση Καναλιών 2 Σύστημα 3 Common Interface 4 Γονικός Έλεγχος 5 Default settings 6 Εργοστασιακή Επαναφορά 2-1. Ανίχνευση Καναλιών [ : Πατήστε Ρύθμιση Ανίχνευση Καναλιών ] Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τα tuners του δέκτη και να τρέξετε αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών. A. Διαμόρφωση Tuner [ : Πατήστε Ρύθμιση Ανίχνευση Καναλιών Διαμόρφωση Tuner ] Αν ακολουθήσατε την διαδικασία Πρώτης Εγκατάστασης (δείτε σελίδες 18~22), το Tuner A είναι ήδη διαμορφωμένο. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Tuner A και ποιους δορυφόρους έχετε ανιχνεύσει με αυτό. 34

35 B. Αυτόματη Ανίχνευση [ : Πατήστε Ρύθμιση Ανίχνευση Καναλιών Αυτόματη Ανίχνευση ] Ο εύκολότερος τρόπος ανεύρεσης καναλιών είναι η Αυτόματη Ανίχνευση. Στο μενού Αυτόματης Ανίχνευσης υπάρχουν δύο επιλογές να διαλέξετε. Καθαρισμός Πριν την Ανίχνευση YES σημαίνει ότι θέλετε να διαγράψετε τα υπάρχοντα κανάλια πριν ξεκινήσει η αυτόματη ανίχνευση. Αν επιθυμείτε να κρατήσετε τα κανάλια σας, επιλέξτε NO. Πατήστε OK για να ξεκινήσει η αυτόματη ανίχνευση, η οποία θα κρατήσει μερικά λεπτά. Κατά την ανίχνευση θα βλέπετε την μπάρα προόδου και τα νέα κανάλια που λαμβάνονται. 35

36 C. Χειροκίνητη Ανίχνευση [ : Πατήστε Ρύθμιση Ανίχνευση Καναλιών Χειροκίνητη Ανίχνευση ] Αν γνωρίζετε επαρκή στοιχεία για τα κανάλια που σας λείπουν, τότε μπορείτε να προβείτε σε χειροκίνητη ανίχνευση. Υπάρχουν αρκετές τιμές που πρέπει να ορίσετε πρώτα, πριν προβείτε σε χειροκίνητη ανίχνευση. Για DVB-S (Τυπική Ανάλυση) Για DVB-S2 (Υψηλή Ανάλυση) Ανάμεσα σε άλλα πράγματα, οι παρακάτω παράμετροι είναι βασικοί και πρέπει απαραίτητα να δηλωθούν πριν προβείτε σε χειροκίνητη ανίχνευση. 1 Tuner Πρέπει να αποφασίσετε πιο tuner θα χρησιμοποιήσετε για χειροκίνητη ανίχνευση. 2 System Εδώ υπάρχει επιλογή μεταξύ DVB-S (SD) και DVB-S2 (HD). 3 Frequency Θα πρέπει να εισάγετε την ακριβή συχνότητα transponder που θέλετε να ανιχνεύσετε. 4 Symbol Rate Θα πρέπει να εισάγετε το ακριβές symbol rate του transponder που θέλετε να ανιχνεύσετε. 5 Polarity Εδώ οι επιλογές είναι μεταξύ Οριζόντια, Κάθετης, Αριστερόστροφης Κυκλικής και Δεξιόστροφης Κυκλικής Πόλωσης. Θα πρέπει να γνωρίζετε την πόλωση του transponder που θέλετε να ανιχνεύσετε. 6 FEC (Forward Error Correction) Θα πρέπει να εισάγετε το ακριβές FEC του transponder που θέλετε να ανιχνεύσετε. 7 Modulation Εδώ υπάρχει επιλογή μεταξύ QPSK (SD) και 8PSK (HD). 8 Network Scan Εδώ η επιλογή είναι YES ή NO. NO σημαίνει ότι θα στηριχθείτε στην βάση δεδομένων με τους transponder (TP) του δέκτη σας, κατά την ανίχνευση. YES σημαίνει ότι ο δέκτης σας ψάχνει να αναβαθμίσει την βάση του με νέα δεδομένα transponder, που στην πράξη σημαίνει ότι θα φέρουν και νέα κανάλια. Συνήθως η επιλογή YES απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο σάρωσης, αλλά φέρνει και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 9 Clear Before Scan YES σημαίνει ότι θα διαγραφούν τα υπάρχοντα κανάλια πριν την αυτόματη αναζήτηση. Αν θέλετε να κρατήσετε τα κανάλια επιλέξτε NO. 36

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας.

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας. 2 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 CONTENTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Ασφάλεια 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 Γενικές Λειτουργίες 4 Τηλεχειριστήριο 4 Πίσω Πλευρά 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Σύνδεση σε TV μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ...3 [2] ΠΡΟΣΟΨΗ...3 [3] ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...3 [4] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...4 [5] ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ...5 [6] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 - Power On/Off...6 - Κατάσταση Standby...6 ΚΥΡΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD5000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...5 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...6 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 OTE TV µέσω ορυφόρου... 3 ΤηλεχειριστΗριο... 4 ΑποκωδικοποιητΗς... 8 ΕνεργοποΙηση ΥπηρεσΙας... 10 4.1

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

Movie Cube S700H / S800H

Movie Cube S700H / S800H ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήσης (Έκδοση 1.0.2) Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πληροφορίες για το Χρήστη... 3 1.1. Προσοχή... 3 2. Εισαγωγή... 5 2.1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD. O!Play HD2. Εγχειρίδιο Χρήστη

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD. O!Play HD2. Εγχειρίδιο Χρήστη Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD / O!Play HD2 Εγχειρίδιο Χρήστη GK5763 Πρώτη έκδοση Αύγουστος 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το IP 360 TV Trevi. Με αυτή τη μονάδα, χάρη στο δωρεάν Wi-Fi, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ελεύθερα για πρόσβαση σε χιλιάδες περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Περιεχόµενα 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Περιήγηση 3 Smart TV 3 Συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT30E TX-P50VT30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ASA Δήλωση CE: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ SHARP Electronics (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ο προσαρμογέας USB ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

H.264 NETWORK Embedded DVR

H.264 NETWORK Embedded DVR H.264 H.264 NETWORK Embedded DVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ......4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ......4 1.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...4 1.2.2 ΒΑΣΙΚEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11)

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Περιεχόμενα Ρυθμίσεις/ενδείξεις τηλεχειριστηρίου και τηλεόρασης Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Παρακολουθώντας τηλεόραση Παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η φωτογραφία του

Διαβάστε περισσότερα