ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων ιδρύθηκε το Υπάγεται µ στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Προηγμένων Υλικών και Εμβιομηχανικής) και συνεργάζεται στενά με ερευνητικά ιδρύματα και τη βιομηχανία στην Ελλάδα και διεθνώς. Η : / ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στις επιστημονικές περιοχές : των Προηγμένων Υλικών και της Ανάλυσης Κατασκευών με έμφαση στα Σύνθετα Υλικά (Composite Materials), τις Σύγχρονες Υπολογιστικές Μεθόδους και το Μη-Καταστροφικό Έλεγχο Υλικών και Κατασκευών. Συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων Internet:

2 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 ερευνητικών έργων με πηγές χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Ένωση, το NSF, άλλους διεθνείς οργανισμούς και την ελληνική και ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Ενδεικτικές επιστημονικές περιοχές όπου διεξάγεται έρευνα στο Εργαστήριο είναι: Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση κατασκευών από Σύνθετα Υλικά, σχεδιασμός σε κόπωση και ανοχή σε βλάβη. Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων (Implicit - Explicit), τασική ανάλυση. Ανάπτυξη βλάβης σε κατασκευές από Σύνθετα Υλικά υπό συνθήκες Στατικής και Δυναμικής Καταπόνησης και Κόπωσης (Progressive Damge Modelling). Μη καταστροφικός έλεγχος προηγμένων υλικών και κατασκεύων: υπέρηχοι (A-SCAN, C-SCAN, D-SCAN), φασματική ανάλυση, ακουστική εκπομπή, ακουστο-υπέρηχοι, θερμογραφία. Αποτίμηση της βλάβης σε υλικά και κατασκευές μέσω συναρτήσεων βλάβης (Anisotropic Damage Modelling). Συνοριακά στοιχεία για την επίλυση Στατικών και Δυναμικών Προβλημάτων (Boundary Elements). Διάδοση και σκέδαση κυμάτων στην ακουστική, τον ηλεκτρομαγνητισμό, την ελαστικότητα και τη θερμοελαστικότητα. Αντίστροφα προβλήματα, αντιστροφή δεδομένων σκέδασης. Ανάλυση ταλαντώσεων και έλεγχος απόσβεσης, σχεδιασμός κατασκευών για έλεγχο απόσβεσης. Αλληλεπίδραση ρευστών κατασκευών. Γήρανση και έλεγχος καλής λειτουργείας (health monitoring) μηχανολογικών συστημάτων. Επισκευές ρηγματωμένων μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών από σύνθετα υλικά με χρήση συνθέτων υλικών. Ιεραρχική μοντελοποίηση (Hierarchical Modelling Approach). Χαρακτηρισμός ιδιοτήτων υλικών με τη χρήση συμβατικών τεχνικών και υπερήχων. Ανάλυση θερμο-μηχανικής συμπεριφοράς πολυμερών και συνθέτων υλικών. Πειραματική ανάλυση τάσεων.

3 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 «Έξυπνα» υλικά και κατασκευές. Νανο-υλικά και μοντελοποίηση στη νανοκλίμακα. Εμβιομηχανική (Biomechanics). Oι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν δεκαοκτώ (18) μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα οποία αναφέρονται στη μηχανική συμπεριφορά, το σχεδιασμό και την ανάλυση κατασκευών από σύνθετα υλικά, τις μη-καταστροφικές μεθόδους, τη διάδοση και σκέδαση κυμάτων, την ανισότροπη ελαστικότητα, κ.λ.π. Στην περίοδο των τελευταίων 5 ετών, στο εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων ολοκληρώθηκαν 12 διδακτορικές διατριβές, οι οποίες είχαν ως επιβλέποντες, καθηγητές του Εργαστηρίου. Οι διδακτορικές διατριβές είχαν ως επιστημονικό αντικείμενο τη Μηχανικής των Συνθέτων Υλικών, την ανάπτυξη νέων μη καταστροφικών μεθόδων βασισμένων σε «έξυπνους» αισθητήρες για τον έλεγχο κατασκευών, την ανάπτυξη νέων τεχνικών για παρακολούθηση της «καλής λειτουργίας» των κατασκευών κ.λ.π. Το Εργαστήριο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη συνεισφορά του στους τομείς που δραστηροποιείται ερευνητικά μέσα από βιβλία, διαλέξεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, συνέδρια και συνεργασίες στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. Στέφανος Α. Παϊπέτης, Καθηγητής, Διευθυντής Βασίλης Κωστόπουλος, Καθηγητής Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Σαραβάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Φιλιππίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ Διδακτορικοί φοιτητές: τρεις Διπλωματούχοι Μηχανικοί (υποψήφιοι διδάκτορες): είκοσι Τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης: τέσσερις

4 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. ΣΕΡΒΟΫΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ MAYES 100: Μέγιστο φορτίο λειτουργίας 100 kn, μέγιστη συχνότητα κυκλικής καταπόνησης 100 Hz. Εξοπλισμένη με ειδικό φούρνο για πειράματα σε υψηλές θερμοκρασίες ~350 ο C. MTS 250: Μέγιστο φορτίο λειτουργίας 250 kn, μέγιστη συχνότητα κυκλικής καταπόνησης 100 Hz. Εξοπλισμένη με ειδικό φούρνο για πειράματα σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 1200 ο C) σε οξειδωτική και αδρανή ατμόσφαιρα. ΙNSTRON: Μέγιστο Φορτίο: 25 kn 2. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ- ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, που αποτελείται από επιταχυνσιόμετρα 1-d, 2-D, 3-D, ενισχυτές, γεννήτριες συνχοτήτων, ταλαντωτές κ.λ.π. για πλήρη ανάλυση και έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς κατασκευών. 3. ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 1 ΜHZ 4. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DuPont 2000: 4.1. Θερμομηχανικός Αναλυτής (TMA) Δυναμικός Μηχανικός Αναλυτής (DMA) Διαφορικό Σύστημα Θερμιδομετρίας (DSC) Κρυογενική Μονάδα Ψήξης (LNCA 11) Θερμοκρασικό εύρος λειτουργίας ο C ο C

5 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Α-SCAN (Physical Acoustics Corp.) C-SCAN (Panametrics) C-SCAN και D-SCAN (Physical Acoustics Corp.) Yποστηριζόμενο από πλήθος αισθητήρων και περιφερειακού εξοπλισμού. 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 16 Chanels spartan 2000 (PAC) 4 chanels mistras 2004 (PAC) Υποστηριζόμενο από εμπορικό λογισμικό Α WIN και NOESIS αλλά και από in-house αναπτυσσόμενο λογισμικό 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΙΚΟΝ 8. ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ Charpy Izod 9. ΠΛΗΡH ΣYΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Οπτική Μικροσκοπία Στερεοσκοπία Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (SEM) Atomic Force Microscopy 10. ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Ικανότητα εφαρμογής θερμοκρασίας, υγρασίας και ακτινοβολίας UV 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Με αντίστοιχο σύστημα καταγραφής της απόκρισης.

6 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (μέχρι 180 m/sec) 13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Ερπυσμός-Χαλάρωση) Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 550 ο C 14. ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Φωτοελαστικότητα, Μoire, Interteromentry, Καυστικά) 15. ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ με τις μεθόδους RTM Infusion Spray Up Hand Lay Up AUTOCLAVE Θερμοπρέσσα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Software MSC.NASTRAN, LS-DYNA3D Finite element codes, Franc 2-D and 3-D for fracture analysis Warp3D analysis code for advanced plastic and viscoplastic analysis Solid Edge, Rhinoceros and Autocad Computer Aided Design codes

7 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΤ, «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος παραγωγής αιολικής ενέργειας και μονάδας αφαλάτωσης θαλασσίου ύδατος (WinD)» ΕΠΕΤ ΙΙ, «Έγκαιρη Διάγνωση: Νέος διαγνωστικός εξοπλισμός για βιοϊατρικές εφαρμογές» ΕΠΕΤ ΙΙ, «Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση γέφυρας πολυμερών συνθέτων υλικών», Γέφυρα Συνθέτων Υλικών EKVAV: Seismic Assessment and Rehabilitation of Concrete Structures, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ BRITE I Program, Development of Continuous Carbon Fibre Reinforced Thermoplastics and their Processing for the Manufacture of Composite Components, EURAM, Reaction Injection Moulding and Energy Conservation in Processing of Thermoplastic Matrix Composites, SCIENCE PRGRAM, Problems with applications on artificial Intelligence (robot vision) and the study of Composite Materials. BRITE II Program, Lightweight Reflectors Made of Carbon Fibre Reinforced Plastic

8 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Materials, BRITE/EURAM Program, Development and Characterisation of Ceramic Matrix and Carbon/Carbon Composites, BRITE/EURAM Program, Development of Improved Damage Tolerant Carbon Fibre- Organic Matrix Composites, BRITE/EURAM Program, Processing Strategy for Filament Winding of Thermoset Components Based on a Mathematical Process Description, BRITE/EURAM Program, Design, Modelling and Control of a New Process for Glassfibre Preform Manufacture with Minimisation of Scraps, Improvement of Working Conditions and without Environmental Impact, BRITE/EURAM Program, Continuous Atmospheric In-Line Aerosol CVD at Low Temperature, BRITE/EURAM Program, Ceramic Components for Industrial Gas Turbines, GROWTH Program: Development of a MW scale wind turbine for high wind complex terrain sites (MEGAWIND) GROWTH Program: Ceramic and Carbon Fibres: Validation of Test Methods, GROWTH Program: Wind Turbine rotor blades for enhanced aeroelastic stability and fatigue life using passively damped composites (DAMPBLADE), GROWTH Program: Reliable Optimal Use of Materials for Wind Turbine Rotor Blades (OPTIMAT BLADES), GROWTH: Virtual Lab. for Composite Materials (ERIC), FP 6, EU-IP: Advanced Sensor Development for Attention, Stress, Vigilance & Sleep/ Wakefulness Monitoring, SENSATION, FP 6, EU-STREP: Aerospace Nanotube Hybrid Composite Structures with Sensing and Actuating Capabilities, NOESIS, FP 6, EU-STREP: Cost Effective and Environmentally Sound Dismantling of Obsolete Vessels, ShipDismantl,

9 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ HIGHLIGHTS ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ 300 κν ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ( ) Η μελέτη αφορούσε στο σχεδιασμό, στην ανάλυση, στη βελτιστοποίηση και στην κατασκευή οδογέφυρας μιας λωρίδας κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 30 tn. Η γέφυρα έχει μήκος 12 m και πλάτος 4 m (μια φορτολωρίδα) και το ονομαστικό φορτίο λειτουργίας είναι 30 tn. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό DIN1072 Class 30. Είναι κατασκευασμένη με τη λογική του modulat design και αποτελείται από ένα χωροδικτύωμα πλήρως κατασκευασμένο σύνθετα υλικά (πολυεστέρα-γυαλί). Η γέφυρα από σύνθετα υλικά, παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με αντίστοιχες άλλες κατασκευές: Χαμηλό βάρος που εξασφαλίζει εύκολη δυνατότητα μεταφοράς (portability). Γρήγορη εγκατάσταση για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε υπάρχοντα σημεία του οδικού δικτύου. Υψηλή αντοχή σε διάβρωση και γήρανση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εύκολη συναρμολόγηση, μικρή όχληση κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης. Εξαιρετικά μικρό κόστος συντήρησης. Έγινε πλήρης στατική και δυναμική ανάλυση της γέφυρας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και σχεδιάστηκε, ώστε η συμπεριφορά της να είναι σύννομη με τα διεθνή πρότυπα γεφυροποιίας. Έγινε πλήρης επιβεβαίωση της ανάλυσης με πειράματα μεγάλης κλίμακας σε στοιχεία και τμήματα της γέφυρας και η γέφυρα κατασκευάστηκε σε φυσικό μέγεθος και δοκιμάστηκε. Η γέφυρα είναι εγκαταστημένη στο Πλατάνι-Αχαίας στο χώρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

10 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ( ) Η απορρόφηση ενέργειας που παρέχεται από το κράνος μοτοσικλετιστή κατά την κρούση είναι πάντα υψίστης σημασίας για την προστασία του αναβάτη από κρανιακές κακώσεις σε περίπτωση ατυχήματος. Σε αυτή τη μελέτη πραγματοποιήθηκε παραμετρική ανάλυση της επίδρασης της δυσκαμψίας κελύφους από σύνθετα υλικά και της ανάπτυξης βλάβης κατά την κρούση, στη δυναμική απόκριση κράνους μοτοσικλετιστή από σύνθετα υλικά. H ανάλυση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κατά τη φάση σχεδιασμού του κράνους ώστε να μειωθούν οι ανάγκες πειραμάτων. Για την ανάλυση λεπτομερούς μοντέλου του συστήματος κράνους-κεφαλή αναβάτη χρησιμοποιήθηκε ο LS-DΥNA3D explicit, υδροδυναμικός κώδικας πεπερασμένων υλικών, ώστε να εξομοιωθεί υπολογιστικά η δυναμική απόκριση κατά την κρούση. Ένα σημαντικό κομμάτι της δουλείας αποτέλεσε η μοντελοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς των συνθέτων υλικών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης βλάβης λόγω ορθών και διατμητικών τάσεων και λόγω αποκόλλησης στρώσεων. Η δυναμική απόκριση διαφορετικών συστημάτων κράνους-κρανίου αποτιμήθηκε σύμ-

11 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 φωνα με τη μέγιστη επιτάχυνση που καταγράφηκε στο κέντρο βάρους του κρανίου και τη μέγιστη τιμή του συντελεστή Head Injury Criterion (HIC). Διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα κελύφους από σύνθετα υλικά που εμφανίζουν χαμηλότερη διαστρωματική διατμητική αντοχή, παρέχουν επιπλέον μηχανισμούς απορρόφησης ενέργειας και οδηγούν σε καλύτερη κρουστική συμπεριφορά του κράνους. Κράνος Μοτοσικλετιστή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΑΕΘΩΝ 2004 Tο Eργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του τμήματος Φυσικής και το Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής της Ενέργειας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών σχεδίασε και κατασκεύασε ένα ηλιακό αγωνιστικό όχημα με πλαίσιο από σύνθετα

12 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 υλικά, ουσιαστικά μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Ιδιαίτερα για το κομμάτι του πλαισίου και του κλωβού ασφαλείας έγιναν λεπτομερείς μελέτες πεπερασμένων στοιχείων, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με πειραματικά δεδομένα. Το όχημα αποτέλεσε τη μοναδική ελληνική συμμετοχή στην διοργάνωση «Φαέθων 2004», υπό την αιγίδα της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, η οποία περιελάμβανε δύο σκέλη: έναν αγώνα ταχύτητας, στο οποίο τερμάτισε ένατο από δεκατέσσερεις συμμετέχοντες και έναν αγώνα αντοχής 800 km, τον οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία. Ανάμεσα στους αγωνιζόμενους ήταν Πολυτεχνεία από την Ιαπωνία, το Πολυτεχνείο του YALE, καθώς και ο παγκόσμιος πρωταθλητής αντοχής σε τέτοιους αγώνες NUON (TU-Delft). (Περισσότερες πληροφορίες: 1 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 USUM (AVG) RSYS=0 DMX =.452E-03 SMX =.452E-03 DEC :02:12 1 NODAL SOLUTION STEP=3 SUB =10 TIME= SEQV (AVG) DMX =.282E-03 SMN =1268 SMX =.113E+08 Y MX DEC :24:21 MX Z X 11 Z Y X MN 33 MN E E E E E E E E E E E E E E E E E E+08

13 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13

14 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ Στο πλαίσιο μελετών γύρω από την ευρύτερη περιοχή της εμβιομηχανικής, αναπτύχθηκε μια μη επεμβατική μεθοδολογία έγκαιρης πρόγνωσης του εγκεφαλικού οιδήματος, βασισμένη στη μέτρηση των χαρακτηριστικών ταλάντωσης του συστήματος εγκέφαλοςεγκεφαλονωτιαίο υγρό-κρανίο. Ως διαγνωστικά σήματα χρησιμοποιήθηκαν η μεταβολή των ιδιοσυχνοτήτων και της απόσβεσης του ως άνω συστήματος κατά τη διάρκεια της «σκιώδους» φάσης του εγκεφαλικού οιδήματος (φάσης, όπου οι χρησιμοποιούμενοι καθετήρες μέτρησης πίεσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού δεν μπορούν να δώσουν αξιοποιήσιμο διαγνωστικό σήμα), και αποδείχθηκαν ανώτερα των πατροπαράδοτων μεθόδων. In-vivo πειράματα έχουν γίνει σε ζώα και έχουν δώσει αξιόλογα αποτελέσματα.

15 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναπτύχθηκε καινοτόμο μη-επεμβατικό σύστημα στερεοτακτικής ακινητοποίησης του κεφαλιού για χρήση σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, καθώς και σε συστήματα ακτινοθεραπείας (gamma-knife). Το σύστημα αυτό, βασισμένο στη μη επεμβατική ακινητοποίηση του κεφαλιού στηριζόμενο στα σημεία του αυχένα, της μύτης και της άνω γνάθου, επιτρέπει την ακριβή στόχευση στην περίπτωση χρήσης του gamma-knife, μειώνοντας κατακόρυφα μη-καρκινικούς ιστούς οι οποίοι βλάπτονται από την ακτινοβολία. Η συνήθως χρησιμοποιούμενη ως τώρα μέθοδος ήταν η χρήση κοχλιών βιδωμένων στο κρανίο (επεμβατική μέθοδος) ή η χρησιμοποίηση ολοπρόσωπων μασκών από θερμοπλαστικό. Το σύστημα που αναπτύχθηκε, εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή άνεση για τον ασθενή, διασφαλίζοντας την ακρίβεια της στόχευσης. Το σύστημα αυτό είναι κατασκευασμένο από σύνθετα υλικά για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ακαμψίας. Μηχανισμός Ακινητοποίησης Κεφαλιού ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ & ΘΩΡΑΚΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΚΡΗΞΗ Αναπτύχθηκαν μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων ενός βαλλιστικού κράνους από σύνθετα υλικά, έτσι ώστε να μελετηθεί η βέλτιστη γωνία στρωματοποίησης καθώς και η γεωμετρία, η οποία θα εξασφάλιζε καλύτερη συμπεριφορά του κράνους ενάντια σε βλήματα. Λήφθηκαν υπόψη οι διάφορες μορφές αστοχίας των συνθέτων υλικών, η πλαστική συμπεριφορά του βλήματος και η διάτρηση κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η βελτιστοποίηση μιας τέτοιας κατασκευής, ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία με το ελάχιστο δυνατόν βάρος. Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο είδος θώρακα ενάντια σε κύματα από εκρή-

16 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 ξεις (blast waves), το οποίο βασίζεται στην πλαστική παραμόρφωση του θώρακα λόγω λυγισμού, ο οποίος έχει προβλεφθεί να ξεκινάει σε συγκεκριμένα σημεία από το σχεδιασμό. Ο θώρακας αυτός είναι από αλουμίνιο και συνδυάζει χαμηλό βάρος με υψηλή απορρόφηση ενέργειας κυμάτων έκρηξης. Και οι δύο αναλύσεις έγιναν στον υδροδυναμικό κώδικα LS-DYNA3D.

17 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YOUNG ENGINEERS SATELLITE 2 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (EDUCATION OFFICE) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ESA). ( ) Ο 2 ος δορυφόρος των νέων μηχανικών (Young Engineers Satellite 2) είναι ένα τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο οι ευρωπαίοι σπουδαστές κατασκευάζουν, εκτοξεύουν και λειτουργούν ένα εξ ολοκλήρου νεοδημιούργητο σύστημα επανεισόδου και έχει πρωταρχικό στόχο, να καταδείξει την έννοια Spac . Την επιστροφή δηλαδή, μιας μικρής κάψουλας από το διάστημα στη Γη που χρησιμοποιεί δύο πρόσφατα αναπτυγμένες τεχνολογίες: 1. Ένα νήμα υψηλής αντοχής (tether) παρά μια συμβατική μηχανή πυραύλων για την αλλαγή τροχιάς της κάψουλας. 2. Μια κάψουλα επανεισόδου που μπορεί να προσγειωθεί στην Ευρώπη ή στη Ρωσία χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες για την επιβράδυνση και τη θερμική προστασία της. Τρέχουσα έκδοση του σχεδίου όλου του συστηήματος YES Άποψη του Ρωσικού Διαστημικού Σκαφους PHOTON με το Σύστημα YES2 τοποθετημένο (αριστερά) Το Εργαστήριο συμμετέχει στο πρόγραμμα YES2 ως ένα από τα κέντρα τεχνολογικής αριστείας. Οι τομείς εργασίας του εργαστηρίου καλύπτουν το μηχανολογικό μέρος του προγράμματος και μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

18 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Έρευνα και Ανάπτυξη του Μηχανολογικού Σχεδίου (Research and Development) Τρέχοντα Μηχανολογικά Σχέδια Κιβωτίου Ηλεκτρονικών (αριστερά) και συστήματος εκτίναξης (δεξιά). Δομική Ανάλυση των Κατασκευών (Structural Analysis)

19 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 Επίσης το Εργαστήριο δραστηριοποιείται πρωταγωνιστικά και στους ακόλουθους τομείς: Θερμική Ανάλυση των Κατασκευών (Thermal Analysis and Design). Επίβλεψη της κατασκευής των διαφόρων μηχανολογικών εξαρτημάτων και της συναρμολόγησης του δορυφόρου (Manufacturing and Assembly). Σχεδιασμό και Επίβλεψη των μηχανικών δοκιμών και ελέγχων για την πιστοποίηση πτήσης. (Qualification and Acceptance Testing) ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Τα παρόντα ερευνητικά αποτελέσματα αποτελούν τα πρώτα βήματα του Εργαστηρίου στον τομέα της Νανοτεχνολογίας και δημιουργούν ουσιαστικά τη βάση για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΝΟΕSIS, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2005 και θα ολοκληρωθεί το Στο πρόγραμμα συμμετέχουν αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά ινστιτούτα στο χώρο των Συνθέτων Υλικών και της Νανοτεχνολογίας, όπως IVW (Γερμανία), CNRS (Γαλλία), INASMET (Ισπανία), SICOMP (Σουηδία), ευρωπαϊκές βιομηχανίες (π.χ. ARKEMA), και οι αεροπορικές βιομηχανίες της Ελλάδας (ΕΑΒ) και του Ισραήλ (IAI). Οι νανοίνες άνθρακα (CNF) είναι ένα από τα πολλά υποσχόμενα υλικά ενίσχυσης για σύνθετα πολυμερικής μήτρας εξαιτίας του υψηλού μέτρου ελαστικότητας και αντοχής τους, του μεγάλου λόγου μήκους/διαμέτρου (aspect ratio), της μεγάλης επιφάνειας και των εξαιρετικών ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων τους. Νανοίνες άνθρακα χρησιμοποιήθηκαν σαν εγκλείσματα στη μήτρα τυπικών πολυστρώτων πλακών με συνεχές ίνες άνθρακα (unidirectional CFRP).

20 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Νανοίνες άνθρακα σε εποξική μήτρα (περιεκτικότητα κατά όγκο 1,5%). Η εποξική μήτρα αναμείχθηκε με τις νανοίνες σε ειδική μηχανή ανάμειξης του Εργαστηρίου και οδήγησαν σε ομογενή μίγματα καλής διασποράς. Αυτά τα μίγματα χρησιμοποιήθηκαν ως μήτρα για την κατασκευή πολυστρώτων πλακών. Οι μηχανικές ιδιότητες παρουσίασαν ιδιαίτερη αύξηση έπειτα από την προσθήκη των νανοινών (1% κατά όγκο) στη μήτρα των πολυστρώτων σε σχέση με τα αντίστοιχα σύνθετα υλικά με απλή εποξική μήτρα (EP). Οι νανοίνες χρησιμοποιήθηκαν και ως νάνο-αισθητήρες για την ανίχνευση βλάβης στις πολύστρωτες πλάκες. Για αυτό το σκοπό ένα ζεύγος ηλεκτροδίων τοποθετήθηκε στην επιφάνεια των δοκιμίων και οι μεταβολές της ηλεκτρικής τους αντίστασης μετρήθηκε κατά τη διάρκεια μηχανικής φόρτισης. Τα πρώτα πειράματα έδειξαν ότι η αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης, που εκφράζει τις βλάβες του αγώγιμου πλέγματος των ινών (percolation network), μπορεί να δώσει πληροφορίες για την παρουσία ρωγμών στο δοκίμιο και να γίνει έτσι πρόβλεψη της αστοχίας του. Αυτά τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με δεδομένα ακουστικής εκπομπής που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της φόρτισης και έδειξαν την πιθανή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεθόδων.

21 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 3 Gc [kj/m 2 ] CNF EP 0 Mode II Mode I O ρυθμός της εκλυόμενης ενέργειας για τη διάδοση της ρωγμής (G c ) παρουσίασε 100% και 43% αύξηση στο πρώτο (Μοde I) και δεύτερο είδος θραύσης (Μοde II) αντίστοιχα έπειτα από την προσθήκη των νανοινών (CNF) στην εποξική μήτρα (EP) πολυστρώτων πλακών (CFRP). Maximum Stress [MPa] EP 1 vol.% CNF Log(Cycles to Failure) Η αντοχή σε κόπωση αυξήθηκε σημαντικά έπειτα από την προσθήκη των νανοινών (CNF) στην εποξική μήτρα (EP) των πολυστρώτων πλακών (CFRP).

22 µ µ. µ µ µ µ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ µ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ µ. ΧΡΟΝΙΚΑ EPOXY 1 vol.% CNF R R/Ro [1] N/Nmax [1] Μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης µ δοκιμίων με (1 µ vol.% (1 CNF) vol.% CNF) και χωρίς (EPOXY) την προσθήκη νανοινών άνθρακα (EPOXY). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ κατά τη διάρκεια κόπωσης 350 µ µ 500 µµ µ µ Το Εργαστήριο έχει περισσότερες από 350 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 500 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια στην επιστημονική περιοχή των Συνθέτων Υλικών, της Ανάλυσης Κατασκευών, των Υπολογιστικών Μεθόδων και του Μη Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών και Κατασκευών. Το Εργαστήριο έχει οργανώσει 14 διεθνή και εθνικά συνέδρια με θέμα τα Σύνθετα Υλικά και την Ανάλυση Κατασκευών ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ E. Panagiotopoulos, A. P. Fortis, E. Lambiris, V. Kostopoulos, Rigid or Sliding Plate? A Mechanical Evaluation of Osteotomy Fixation in Sheep, Clinical Orthopaedics, 358, 2000, pp D.A. Saravanos, Passively Damped Laminated Piezoelectric Shell Structures with Integrated Electric Networks, AIAA Journal, Vol. 38, No. 7, Jul. 2000, pp

23 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 D.T. Korontzis, L. Vellios and V. Kostopoulos, On the Viscoelastic Response of Composite Laminates (Viscoelastic Lamination Theory), Mechanics of Time Dependent Materials, 4, 2000, pp S. V. Tsinopoulos, J. T. Verbis and D. Polyzos, An Iterative Effective Medium Approximation for Wave Dispersion and Attenuation Predictions in Particulate Composites, Advanced Composites Letters, Vol.9, pp , H.J. Lee and D.A. Saravanos, Mixed Multi-Field Finite Element Formulation for Thermopiezoelectric Composite Shells, Intern. Journal of Solids and Structures, Vol. 37, 2000, pp V. Kostopoulos and D. T. Korontzis, Vibration Response of Composite Plates Using Viscoelastic Material Properties, Advanced Composite Letters, 9, 6, 2000, pp T. P. Philippidis, A. P. Vassilopoulos, Fatigue design allowables for GRP laminates based on stiffness degradation measurements, Compos. Sci. & Tech., 60, 2000, pp T. P. Philippidis, D. J. Lekou, G. Kalogiannakis, On the stochastic nature of thermomechanical properties in glass reinforced polyester laminates, Compos. Struct.,49, 2000, pp K. Papadopoulos, E. Morfiadakis, T. P. Philippidis, D. J. Lekou, Assessment of strain gauge measuring efficiency in performing wind turbine blade load measurements, Wind Energy 3, 2000, pp A.P. Fortis, E. Panagiotopoulos, V. Kostopoulos S. Tsantzalis and Th. Boudouris, Strain Development in Carpal Scaphoid for various Wrist Positions: A Cadaveric Study using Strain Gauges, Injury, International Journal of the Care of the Injured, Injury, International Journal of the Care of the Injured, 31, 2000, pp Y.Z. Pappas and V. Kostopoulos, Toughness Characterization and Acoustic Emission Monitoring of a 2-D Carbon/Carbon Composite, Engineering Fracture Mechanics, 68, 2001, pp J. T. Verbis, S. E. Kattis, S. V. Tsinopoulos and D. Polyzos, Wave Dispersion and Attenuation in Fiber Composites, Computational Mechanics, Vol.27, pp , Y. Z. Pappas, V. Kostopoulos and P. D. Spanos, Reliability aspects of Composite

24 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 Materilas Fatigue Response Using Markov Chain Models, Journal of Engineering Mechanics, 27, 9, Sept. 2001, pp J. P. Agnantiaris, D. Polyzos, D. E. Beskos, Free Vibration Analysis of Non-Axisymmetric and Axisymmetric Structures by the Dual Reciprocity BEM, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol.25, pp , D.E. Vlachos, Y.P. Markopoulos, V. Kostopoulos, 3-D modeling of nanoindentation experiment on a coating-substrate system, Computational Mechanics, 27, 2001, pp C. Koimtzoglou, V. Kostopoulos and C. Galiotis, Micromechanics Of Reinforcement And Damage Initiation In Carbon Fibre/ Epoxy Composites Under Fatigue Loading, Composites Part A, 32, 2001, pp A.P. Fortis, V. Kostopoulos, Z. Milis, S. Tsantzalis, P. Kormas, N. Tzinieris and Th. Boudouris, Experimental Investigation of the Tension Band in Fractures of the Patella, Injury, International Journal of the Care of the Injured, 1591, 2001, pp V. Kostopoulos, Y.P. Markopoulos, G. Giannopoulos and D.E. Vlachos, Crashworthiness Study of Composite Motorcycle Safety Helmet, Composites Part B, 33, 2002, pp T. P. Philippidis, A. P. Vassilopoulos, Complex stress state effect on fatigue life of GRP laminates. Part II, Theoretical formulation, Int. J. Fatigue, 24, 2002, pp D. Varelis and D. A. Saravanos, Nonlinear Coupled Mechanics and Buckling Analysis of Composite Plates with Piezoelectric Actuators and Sensors, Smart Materials and Structures, Vol. 11, No. 3, Jun. 2002, pp D.A. Saravanos and A. P. Christoforou, Impact Response of Adaptive Piezoelectric Laminated Plates, AIAA Journal, Vol. 40, No. 10, D.A. Saravanos and A. P. Christoforou, Low-Energy Impact of Adaptive Cylindrical Laminated Piezoelectric-Composite Shells, Intern. Journal of Solids and Structures, Vol. 39, No. 8, May 2002, pp C. Koimtzoglou, V. Kostopoulos and C. Galiotis, Stress Transfer Efficiency in Model Composites under dynamic Loading, Applied Physics A Materials Science and Processing, 76, 2003, pp

25 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 T. P. Philippidis, D. Aggelis, An acousto-ultrasonic approach for the determination of water-to-cement ratio in concrete, Cement & Concrete Res., 33, 2003, pp D.E. Vlachos, Y.Z. Pappas M. Innocenti and V. Kostopoulos, An new Design Methodology for High Temperature Structural Components Made of Ceramic Matrix Composites exhibiting Temperature indeced Anisotropic Damage, Advanced Composite Letters, 11, 5, 2003, pp G. Giannopoulos, Y. P. Markopoulos, V. Kostopoulos and C. Soutis, Repair of Concrete Structural Elements using Unidirectional CFRP Laminates, Science and Engineering of Composite,Vol. 10, 5, 2002, pp Y.Vougiouklakis, P. Hähner, V. Kostopoulos, S. Peteves, Damage Mode Identification and Analysis of Coated Gas Turbine Materials Using a Non-Destructive Evaluation Technique, J. Acoustic Emission, 20, 2002, pp V. Kostopoulos and D. Korotzis, Α new method for the determination of viscoelastic properties of composite laminates. A mixed analytical-experimental approach, Comp. Sci. Tech., 63, Issue 10, 2003, pp V. Kostopoulos, T. Loutas, A. Kontsos, G. Sotiriadis and Y. Pappas, On the Identification of the Failure Mechanisms in Oxide/Oxide Composites Using Acoustic Emission, NDT & E International, 36, Issue 8, 2003, pp Y.P. Markopoulos and V. Kostopoulos, On the Low Velocity Impact Response of Laminated Composite Plates Utilising the p-version Ritz Method, Advanced Composite Letters, 12, 2003, pp C. Dassios, V. Kostopoulos and M. Steen, Intrinsic Parameters in the Fracture of Carbon/ Carbon Composites, Composite Science & Technology, (accepted for publication). Y.Z. Pappas, A. Kontsos, T. Loutas & V. Kostopoulos, A Critical Study for the Determination of Elastic Waves Characteristics of Continuous Fibers, NDT & E International, 37, 2004, pp Vougiouklakis I., Hähner P., De Haan F., Kostopoulos V., Peteves S. D., Damage mode analysis of MCrAlY overlay coatings, Journal of Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures, 27, 2004, pp

26 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 C. Dassios, V. Kostopoulos, C. Galiotis and M. Steen, Direct In Situ Measurements of Bridging Stresses in CFCCs, ACTA Metal., 51, 2003, pp A.P. Fortis, V. Kostopoulos, E. Panagiotopoulos, S. Tsantzalis and A. Kokkinos, Viscoelastic Properties of Cartilage-Subchondral Bone Complex in Osteoarthritis, Journal of Medical Engineering & Technology, (accepted for publication). V. Kostopoulos, S. Tsatzalis, A.P. Fortis, E. Panagiotopoulos, Fracture Behavior of Femor Bone, Injury, International Journal of the Care of the Injured, (accepted for publication). V. Kostopoulos, T. H. Loutas and G. Sotiriadis, On the Young s Modulus Measurements of Ceramic and Carbon Fibres using Elastic Wave Propagation Technique. Comparison against quasi-static tensile tests, Advanced Composite Letters, (accepted for publication). D. Katerelos, A. Paipetis and V. Kostopoulos, Prediction of Fatigue Behavior of Low- Velocity Impacted Composite Plates, Fatigue Fract. Eng. Mat. Struct., 27, V. Kostopoulos, E. E. Douzinas, E. M. Kypriades and Y. Z. Pappas, A New Method for the Early Diagnosis of Brain Oedema/Brain Swelling. An Experimental Study in Rabbits, Journal of Biomechanics, (accepted for publication). V. Kostopoulos, Y.P. Markopoulos, D. E. Vlachos, D. Katerelos, C. Galiotis, T. Tsiknias, D. Zacharopoulos, D. Karalekas, Design and construction of a Vehicular Bridge made of Glass/ Polyester Pultruded Box Beams, Plastic, Rubber & Composites, (accepted for publication). V. Kostopoulos, T. Loutas and C. Dassios, Fracture Behavior and Damage mechanisms Identification of SiC/Glass ceramic composites using AE monitoring, Comp. Sc. Tech., (accepted for publication). A. Paipetis, Y. Z. Pappas, D.E. Vlachos and V. Kostopoulos, Damage Modelling and Simulation of Composite Materials Using Ultrasonic Measurement, Adv. Composite Letters, (submitted for publication). V. Kostopoulos, D. Vlachos, A. Paipetis and G. Sotiriadis, Long term Behaviour of Continuous Oxide/Oxide Composites under Isothermal Exposure, Comp. Sc. Tech., (accepted for publication). V. Kostopoulos, C. Derdas, Y.P. Markopoulos and D.E. Vlachos, On the Numerical Simulation of Drop Tests applied on Polycarbonate Safety Helmets, Rubber and

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά».

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 11 Μαρτίου 1985 Διεύθυνση Κατοικίας: Α. Παπανδρέου 5 Ανατολή Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500, Ελλάδα Τηλέφωνα: (+30) 6942262805, (+30) 2651003426

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» MIS 383592 Υποέργο 09 Ανάπτυξη λογισμικού συνοριακών στοιχείων για την Τίτλος Επιστημονικός Υπέυθυνος αριθμητική επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 6: Ποιοτικός Έλεγχος Σύνθετων Υλικών Διδάσκοντες: Α. Παϊπέτης, Αν. Καθηγητής, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Αντοχή σε κάμψη. Κάμψη τριών σημείων Η αντοχή σύμφωνα με τη θεωρία της ελαστικής δοκού είναι: σ ult = 3P

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής

Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής Ιστορικό Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής ιδρύθηκε το 1974 µε το Προεδρικό ιάταγµα 583 της 7/14 Σεπτεµβρίου 1974.(ΦΕΚ Β 246). Ο πρώτος (προσωρινός) διευθυντής του υπήρξε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Χ. Τσιάτα Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., M.Sc. Imperial College, Diploma of Imperial College, Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π. Δεκέμβριος, 2010 Είμαι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Μηχανολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Μηχανολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιαννόπουλος Ι. Γεώργιος Δρ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Μηχανολογίας Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τηλ.: 30 2610 369273 / 6972 106372 Email: ggiannopoulos@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΤΓΚΛΗΣΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 04/17.03.2011

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΤΓΚΛΗΣΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 04/17.03.2011 Θέμα 5 ο : 5.2 Θέματα μη αυτοδύναμων Σμημάτων Πρόταση συγκρότησης Εκλεκτορικού ώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Σεχνική Μηχανική» του

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου

Μάθημα 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου Μάθημα 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Χρήστος Παπακωνσταντίνου Συνθετα Υλικά Τα υλικά που παράγονται με σύνθεση δυο ή περισσότερων υλικών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το νέο «σύνθετο» εννιά υλικό να έχει «καλύτερες»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ `Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Λέκτορα κ. Χρήστου Παπαδόπουλου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 30822/7.12.2011 Γνωστικό Αντικείμενο: «Στοιχεία Μηχανών και Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΝΔ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΝΔ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΝΔ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Επιστήμη των Μεταλλικών Υλικών και των Κραμάτων τους με έμφαση στη Θερμομηχανική Ανάλυση και στην Ανάλυση Αστοχίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και τόπος γέννησης 25 Ιουλίου 1970, Νεοχώριον Χίου Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος με δύο τέκνα Διεύθυνση Ηπείρου 68, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Ν. ΚΑΖΙΟΛΑΣ, Dr.-Ing.

Δημήτριος Ν. ΚΑΖΙΟΛΑΣ, Dr.-Ing. Δημήτριος Ν. ΚΑΖΙΟΛΑΣ, Dr.-Ing. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ελλάδα Διεύθυνση 1 ο χλμ. Δράμας - Μικροχωρίου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα Η παρούσα κατάσταση Ήδη εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα......καλείται να συμβάλει ακόμα (πολύ) περισσότερο, αποδοτικότερα, ευρύτερα. (σχετικά) Ισχυρός παραγωγικός (& εξαγωγικός) κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ Ι. Αναγνωστόπουλος, Επ. Καθ. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Σ. Βουτσινάς, Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔYNAMIKH ΜΗΧΑΝΩΝ Ι. Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής Δ/ντής, Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών

ΔYNAMIKH ΜΗΧΑΝΩΝ Ι. Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής Δ/ντής, Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών ΔYNAMIKH ΜΗΧΑΝΩΝ Ι Εισαγωγή στην Δυναμική Μηχανών, Δομών και Συστημάτων 5 ο εξάμηνο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής Δ/ντής, Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α. Α. Σεραφετινίδης, Μ.Ι. Μακροπούλου, Ι. Ράπτης, Α. Παπαγιάννης, Ν. Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1995 Μάιος 2000 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Master

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Ημερίδα Μικρο/νανο Ηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα Corallia Clusters Initiative 19 Νοεμβρίου 2008 Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Παρουσίαση Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΤΣΙΑΤΑ Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., M.Sc. Imperial College, Diploma of Imperial College, Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιανουάριος 2013 Γ.Χ. Τσιάτας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. Η πρόοδος και η ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένων τεχνολογικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., M.Sc. Imperial College, Diploma of Imperial College, Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., M.Sc. Imperial College, Diploma of Imperial College, Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΤΣΙΑΤΑ Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., M.Sc. Imperial College, Diploma of Imperial College, Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2011 Γ.Χ. Τσιάτας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015. Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής Δ-ΑΠΕ ΜΑΙΟΣ 2012

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015. Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής Δ-ΑΠΕ ΜΑΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΡΓΑ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015 2015 Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς Πετρόπουλος Ηλίας Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ Μέθοδοι μέτρησης των μηχανικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΧΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΧΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός ΧΙΟΣ Δεκέμβριος 2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1. ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 1.1. Εκπαίδευση... 2 Τιμητικές Διακρίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση... 2 1.2. Ξένες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Microwaves and Fiber Optics Lab Ερευνητικές Δραστηριότητες www.mfol.ece.ntua.gr www.iccs.gr Καθηγητής Νικόλαος Ουζούνογλου Δρ. Ροδούλα Μακρή 1 Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανική των Υλικών με έμφαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά

«Μηχανική των Υλικών με έμφαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Εκλεκτορική Επιτροπή γνωστικού αντικειμένου «Μηχανική των Υλικών με έμφαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά» όπως καταρτίστηκε κατά τη συνεδρίαση Υπ. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων A.Τ.Ε.Ι Πειραιά

Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων A.Τ.Ε.Ι Πειραιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων A.Τ.Ε.Ι Πειραιά ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2010 Κωνσταντίνος Β. Δημάκος Τακτικός Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 73

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 73 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 73 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ PV-NET Προώθηση της ΦΒ ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ Δρ. Mαρία Χατζηπαναγή Έκθεση SAVENERGY 2013 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Ανεργία.. 2 Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημόνων και ο έντονος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Υαξαθηεξηζκόο ηλώλ άλζξαθνο πςειήο αληνρήο»

«Υαξαθηεξηζκόο ηλώλ άλζξαθνο πςειήο αληνρήο» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ «Υαξαθηεξηζκόο ηλώλ άλζξαθνο πςειήο αληνρήο» Κνπηξνπκάλεο Νηθόιανο Α.Μ. : 72 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γαιηψηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Άσκηση 9 Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Στοιχεία Θεωρίας Η αναγκαιότητα του να ελέγχονται οι κατασκευές (ή έστω ορισμένα σημαντικά τμήματα ή στοιχεία τους) ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Shell οργανώνει ένα μοναδικό διαγωνισμό κατά τον οποίο νικητής είναι το όχημα με την χαμηλότερη κατανάλωση. Οι ομάδες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν

Η Shell οργανώνει ένα μοναδικό διαγωνισμό κατά τον οποίο νικητής είναι το όχημα με την χαμηλότερη κατανάλωση. Οι ομάδες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν Η Shell οργανώνει ένα μοναδικό διαγωνισμό κατά τον οποίο νικητής είναι το όχημα με την χαμηλότερη κατανάλωση. Οι ομάδες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν οχήματα και αγωνίζονται για να αποδείξουν πόσο μακρυά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα