ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων ιδρύθηκε το Υπάγεται µ στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Προηγμένων Υλικών και Εμβιομηχανικής) και συνεργάζεται στενά με ερευνητικά ιδρύματα και τη βιομηχανία στην Ελλάδα και διεθνώς. Η : / ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στις επιστημονικές περιοχές : των Προηγμένων Υλικών και της Ανάλυσης Κατασκευών με έμφαση στα Σύνθετα Υλικά (Composite Materials), τις Σύγχρονες Υπολογιστικές Μεθόδους και το Μη-Καταστροφικό Έλεγχο Υλικών και Κατασκευών. Συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων Internet:

2 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 ερευνητικών έργων με πηγές χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Ένωση, το NSF, άλλους διεθνείς οργανισμούς και την ελληνική και ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Ενδεικτικές επιστημονικές περιοχές όπου διεξάγεται έρευνα στο Εργαστήριο είναι: Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση κατασκευών από Σύνθετα Υλικά, σχεδιασμός σε κόπωση και ανοχή σε βλάβη. Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων (Implicit - Explicit), τασική ανάλυση. Ανάπτυξη βλάβης σε κατασκευές από Σύνθετα Υλικά υπό συνθήκες Στατικής και Δυναμικής Καταπόνησης και Κόπωσης (Progressive Damge Modelling). Μη καταστροφικός έλεγχος προηγμένων υλικών και κατασκεύων: υπέρηχοι (A-SCAN, C-SCAN, D-SCAN), φασματική ανάλυση, ακουστική εκπομπή, ακουστο-υπέρηχοι, θερμογραφία. Αποτίμηση της βλάβης σε υλικά και κατασκευές μέσω συναρτήσεων βλάβης (Anisotropic Damage Modelling). Συνοριακά στοιχεία για την επίλυση Στατικών και Δυναμικών Προβλημάτων (Boundary Elements). Διάδοση και σκέδαση κυμάτων στην ακουστική, τον ηλεκτρομαγνητισμό, την ελαστικότητα και τη θερμοελαστικότητα. Αντίστροφα προβλήματα, αντιστροφή δεδομένων σκέδασης. Ανάλυση ταλαντώσεων και έλεγχος απόσβεσης, σχεδιασμός κατασκευών για έλεγχο απόσβεσης. Αλληλεπίδραση ρευστών κατασκευών. Γήρανση και έλεγχος καλής λειτουργείας (health monitoring) μηχανολογικών συστημάτων. Επισκευές ρηγματωμένων μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών από σύνθετα υλικά με χρήση συνθέτων υλικών. Ιεραρχική μοντελοποίηση (Hierarchical Modelling Approach). Χαρακτηρισμός ιδιοτήτων υλικών με τη χρήση συμβατικών τεχνικών και υπερήχων. Ανάλυση θερμο-μηχανικής συμπεριφοράς πολυμερών και συνθέτων υλικών. Πειραματική ανάλυση τάσεων.

3 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 «Έξυπνα» υλικά και κατασκευές. Νανο-υλικά και μοντελοποίηση στη νανοκλίμακα. Εμβιομηχανική (Biomechanics). Oι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν δεκαοκτώ (18) μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα οποία αναφέρονται στη μηχανική συμπεριφορά, το σχεδιασμό και την ανάλυση κατασκευών από σύνθετα υλικά, τις μη-καταστροφικές μεθόδους, τη διάδοση και σκέδαση κυμάτων, την ανισότροπη ελαστικότητα, κ.λ.π. Στην περίοδο των τελευταίων 5 ετών, στο εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων ολοκληρώθηκαν 12 διδακτορικές διατριβές, οι οποίες είχαν ως επιβλέποντες, καθηγητές του Εργαστηρίου. Οι διδακτορικές διατριβές είχαν ως επιστημονικό αντικείμενο τη Μηχανικής των Συνθέτων Υλικών, την ανάπτυξη νέων μη καταστροφικών μεθόδων βασισμένων σε «έξυπνους» αισθητήρες για τον έλεγχο κατασκευών, την ανάπτυξη νέων τεχνικών για παρακολούθηση της «καλής λειτουργίας» των κατασκευών κ.λ.π. Το Εργαστήριο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη συνεισφορά του στους τομείς που δραστηροποιείται ερευνητικά μέσα από βιβλία, διαλέξεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, συνέδρια και συνεργασίες στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. Στέφανος Α. Παϊπέτης, Καθηγητής, Διευθυντής Βασίλης Κωστόπουλος, Καθηγητής Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Σαραβάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Φιλιππίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ Διδακτορικοί φοιτητές: τρεις Διπλωματούχοι Μηχανικοί (υποψήφιοι διδάκτορες): είκοσι Τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης: τέσσερις

4 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. ΣΕΡΒΟΫΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ MAYES 100: Μέγιστο φορτίο λειτουργίας 100 kn, μέγιστη συχνότητα κυκλικής καταπόνησης 100 Hz. Εξοπλισμένη με ειδικό φούρνο για πειράματα σε υψηλές θερμοκρασίες ~350 ο C. MTS 250: Μέγιστο φορτίο λειτουργίας 250 kn, μέγιστη συχνότητα κυκλικής καταπόνησης 100 Hz. Εξοπλισμένη με ειδικό φούρνο για πειράματα σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 1200 ο C) σε οξειδωτική και αδρανή ατμόσφαιρα. ΙNSTRON: Μέγιστο Φορτίο: 25 kn 2. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ- ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, που αποτελείται από επιταχυνσιόμετρα 1-d, 2-D, 3-D, ενισχυτές, γεννήτριες συνχοτήτων, ταλαντωτές κ.λ.π. για πλήρη ανάλυση και έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς κατασκευών. 3. ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 1 ΜHZ 4. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DuPont 2000: 4.1. Θερμομηχανικός Αναλυτής (TMA) Δυναμικός Μηχανικός Αναλυτής (DMA) Διαφορικό Σύστημα Θερμιδομετρίας (DSC) Κρυογενική Μονάδα Ψήξης (LNCA 11) Θερμοκρασικό εύρος λειτουργίας ο C ο C

5 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Α-SCAN (Physical Acoustics Corp.) C-SCAN (Panametrics) C-SCAN και D-SCAN (Physical Acoustics Corp.) Yποστηριζόμενο από πλήθος αισθητήρων και περιφερειακού εξοπλισμού. 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 16 Chanels spartan 2000 (PAC) 4 chanels mistras 2004 (PAC) Υποστηριζόμενο από εμπορικό λογισμικό Α WIN και NOESIS αλλά και από in-house αναπτυσσόμενο λογισμικό 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΙΚΟΝ 8. ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ Charpy Izod 9. ΠΛΗΡH ΣYΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Οπτική Μικροσκοπία Στερεοσκοπία Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (SEM) Atomic Force Microscopy 10. ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Ικανότητα εφαρμογής θερμοκρασίας, υγρασίας και ακτινοβολίας UV 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Με αντίστοιχο σύστημα καταγραφής της απόκρισης.

6 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (μέχρι 180 m/sec) 13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Ερπυσμός-Χαλάρωση) Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 550 ο C 14. ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Φωτοελαστικότητα, Μoire, Interteromentry, Καυστικά) 15. ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ με τις μεθόδους RTM Infusion Spray Up Hand Lay Up AUTOCLAVE Θερμοπρέσσα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Software MSC.NASTRAN, LS-DYNA3D Finite element codes, Franc 2-D and 3-D for fracture analysis Warp3D analysis code for advanced plastic and viscoplastic analysis Solid Edge, Rhinoceros and Autocad Computer Aided Design codes

7 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΤ, «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος παραγωγής αιολικής ενέργειας και μονάδας αφαλάτωσης θαλασσίου ύδατος (WinD)» ΕΠΕΤ ΙΙ, «Έγκαιρη Διάγνωση: Νέος διαγνωστικός εξοπλισμός για βιοϊατρικές εφαρμογές» ΕΠΕΤ ΙΙ, «Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση γέφυρας πολυμερών συνθέτων υλικών», Γέφυρα Συνθέτων Υλικών EKVAV: Seismic Assessment and Rehabilitation of Concrete Structures, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ BRITE I Program, Development of Continuous Carbon Fibre Reinforced Thermoplastics and their Processing for the Manufacture of Composite Components, EURAM, Reaction Injection Moulding and Energy Conservation in Processing of Thermoplastic Matrix Composites, SCIENCE PRGRAM, Problems with applications on artificial Intelligence (robot vision) and the study of Composite Materials. BRITE II Program, Lightweight Reflectors Made of Carbon Fibre Reinforced Plastic

8 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Materials, BRITE/EURAM Program, Development and Characterisation of Ceramic Matrix and Carbon/Carbon Composites, BRITE/EURAM Program, Development of Improved Damage Tolerant Carbon Fibre- Organic Matrix Composites, BRITE/EURAM Program, Processing Strategy for Filament Winding of Thermoset Components Based on a Mathematical Process Description, BRITE/EURAM Program, Design, Modelling and Control of a New Process for Glassfibre Preform Manufacture with Minimisation of Scraps, Improvement of Working Conditions and without Environmental Impact, BRITE/EURAM Program, Continuous Atmospheric In-Line Aerosol CVD at Low Temperature, BRITE/EURAM Program, Ceramic Components for Industrial Gas Turbines, GROWTH Program: Development of a MW scale wind turbine for high wind complex terrain sites (MEGAWIND) GROWTH Program: Ceramic and Carbon Fibres: Validation of Test Methods, GROWTH Program: Wind Turbine rotor blades for enhanced aeroelastic stability and fatigue life using passively damped composites (DAMPBLADE), GROWTH Program: Reliable Optimal Use of Materials for Wind Turbine Rotor Blades (OPTIMAT BLADES), GROWTH: Virtual Lab. for Composite Materials (ERIC), FP 6, EU-IP: Advanced Sensor Development for Attention, Stress, Vigilance & Sleep/ Wakefulness Monitoring, SENSATION, FP 6, EU-STREP: Aerospace Nanotube Hybrid Composite Structures with Sensing and Actuating Capabilities, NOESIS, FP 6, EU-STREP: Cost Effective and Environmentally Sound Dismantling of Obsolete Vessels, ShipDismantl,

9 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ HIGHLIGHTS ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ 300 κν ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ( ) Η μελέτη αφορούσε στο σχεδιασμό, στην ανάλυση, στη βελτιστοποίηση και στην κατασκευή οδογέφυρας μιας λωρίδας κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 30 tn. Η γέφυρα έχει μήκος 12 m και πλάτος 4 m (μια φορτολωρίδα) και το ονομαστικό φορτίο λειτουργίας είναι 30 tn. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό DIN1072 Class 30. Είναι κατασκευασμένη με τη λογική του modulat design και αποτελείται από ένα χωροδικτύωμα πλήρως κατασκευασμένο σύνθετα υλικά (πολυεστέρα-γυαλί). Η γέφυρα από σύνθετα υλικά, παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με αντίστοιχες άλλες κατασκευές: Χαμηλό βάρος που εξασφαλίζει εύκολη δυνατότητα μεταφοράς (portability). Γρήγορη εγκατάσταση για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε υπάρχοντα σημεία του οδικού δικτύου. Υψηλή αντοχή σε διάβρωση και γήρανση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εύκολη συναρμολόγηση, μικρή όχληση κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης. Εξαιρετικά μικρό κόστος συντήρησης. Έγινε πλήρης στατική και δυναμική ανάλυση της γέφυρας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και σχεδιάστηκε, ώστε η συμπεριφορά της να είναι σύννομη με τα διεθνή πρότυπα γεφυροποιίας. Έγινε πλήρης επιβεβαίωση της ανάλυσης με πειράματα μεγάλης κλίμακας σε στοιχεία και τμήματα της γέφυρας και η γέφυρα κατασκευάστηκε σε φυσικό μέγεθος και δοκιμάστηκε. Η γέφυρα είναι εγκαταστημένη στο Πλατάνι-Αχαίας στο χώρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

10 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ( ) Η απορρόφηση ενέργειας που παρέχεται από το κράνος μοτοσικλετιστή κατά την κρούση είναι πάντα υψίστης σημασίας για την προστασία του αναβάτη από κρανιακές κακώσεις σε περίπτωση ατυχήματος. Σε αυτή τη μελέτη πραγματοποιήθηκε παραμετρική ανάλυση της επίδρασης της δυσκαμψίας κελύφους από σύνθετα υλικά και της ανάπτυξης βλάβης κατά την κρούση, στη δυναμική απόκριση κράνους μοτοσικλετιστή από σύνθετα υλικά. H ανάλυση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κατά τη φάση σχεδιασμού του κράνους ώστε να μειωθούν οι ανάγκες πειραμάτων. Για την ανάλυση λεπτομερούς μοντέλου του συστήματος κράνους-κεφαλή αναβάτη χρησιμοποιήθηκε ο LS-DΥNA3D explicit, υδροδυναμικός κώδικας πεπερασμένων υλικών, ώστε να εξομοιωθεί υπολογιστικά η δυναμική απόκριση κατά την κρούση. Ένα σημαντικό κομμάτι της δουλείας αποτέλεσε η μοντελοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς των συνθέτων υλικών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης βλάβης λόγω ορθών και διατμητικών τάσεων και λόγω αποκόλλησης στρώσεων. Η δυναμική απόκριση διαφορετικών συστημάτων κράνους-κρανίου αποτιμήθηκε σύμ-

11 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 φωνα με τη μέγιστη επιτάχυνση που καταγράφηκε στο κέντρο βάρους του κρανίου και τη μέγιστη τιμή του συντελεστή Head Injury Criterion (HIC). Διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα κελύφους από σύνθετα υλικά που εμφανίζουν χαμηλότερη διαστρωματική διατμητική αντοχή, παρέχουν επιπλέον μηχανισμούς απορρόφησης ενέργειας και οδηγούν σε καλύτερη κρουστική συμπεριφορά του κράνους. Κράνος Μοτοσικλετιστή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΑΕΘΩΝ 2004 Tο Eργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του τμήματος Φυσικής και το Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής της Ενέργειας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών σχεδίασε και κατασκεύασε ένα ηλιακό αγωνιστικό όχημα με πλαίσιο από σύνθετα

12 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 υλικά, ουσιαστικά μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Ιδιαίτερα για το κομμάτι του πλαισίου και του κλωβού ασφαλείας έγιναν λεπτομερείς μελέτες πεπερασμένων στοιχείων, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με πειραματικά δεδομένα. Το όχημα αποτέλεσε τη μοναδική ελληνική συμμετοχή στην διοργάνωση «Φαέθων 2004», υπό την αιγίδα της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, η οποία περιελάμβανε δύο σκέλη: έναν αγώνα ταχύτητας, στο οποίο τερμάτισε ένατο από δεκατέσσερεις συμμετέχοντες και έναν αγώνα αντοχής 800 km, τον οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία. Ανάμεσα στους αγωνιζόμενους ήταν Πολυτεχνεία από την Ιαπωνία, το Πολυτεχνείο του YALE, καθώς και ο παγκόσμιος πρωταθλητής αντοχής σε τέτοιους αγώνες NUON (TU-Delft). (Περισσότερες πληροφορίες: 1 NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 USUM (AVG) RSYS=0 DMX =.452E-03 SMX =.452E-03 DEC :02:12 1 NODAL SOLUTION STEP=3 SUB =10 TIME= SEQV (AVG) DMX =.282E-03 SMN =1268 SMX =.113E+08 Y MX DEC :24:21 MX Z X 11 Z Y X MN 33 MN E E E E E E E E E E E E E E E E E E+08

13 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13

14 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ Στο πλαίσιο μελετών γύρω από την ευρύτερη περιοχή της εμβιομηχανικής, αναπτύχθηκε μια μη επεμβατική μεθοδολογία έγκαιρης πρόγνωσης του εγκεφαλικού οιδήματος, βασισμένη στη μέτρηση των χαρακτηριστικών ταλάντωσης του συστήματος εγκέφαλοςεγκεφαλονωτιαίο υγρό-κρανίο. Ως διαγνωστικά σήματα χρησιμοποιήθηκαν η μεταβολή των ιδιοσυχνοτήτων και της απόσβεσης του ως άνω συστήματος κατά τη διάρκεια της «σκιώδους» φάσης του εγκεφαλικού οιδήματος (φάσης, όπου οι χρησιμοποιούμενοι καθετήρες μέτρησης πίεσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού δεν μπορούν να δώσουν αξιοποιήσιμο διαγνωστικό σήμα), και αποδείχθηκαν ανώτερα των πατροπαράδοτων μεθόδων. In-vivo πειράματα έχουν γίνει σε ζώα και έχουν δώσει αξιόλογα αποτελέσματα.

15 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναπτύχθηκε καινοτόμο μη-επεμβατικό σύστημα στερεοτακτικής ακινητοποίησης του κεφαλιού για χρήση σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, καθώς και σε συστήματα ακτινοθεραπείας (gamma-knife). Το σύστημα αυτό, βασισμένο στη μη επεμβατική ακινητοποίηση του κεφαλιού στηριζόμενο στα σημεία του αυχένα, της μύτης και της άνω γνάθου, επιτρέπει την ακριβή στόχευση στην περίπτωση χρήσης του gamma-knife, μειώνοντας κατακόρυφα μη-καρκινικούς ιστούς οι οποίοι βλάπτονται από την ακτινοβολία. Η συνήθως χρησιμοποιούμενη ως τώρα μέθοδος ήταν η χρήση κοχλιών βιδωμένων στο κρανίο (επεμβατική μέθοδος) ή η χρησιμοποίηση ολοπρόσωπων μασκών από θερμοπλαστικό. Το σύστημα που αναπτύχθηκε, εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή άνεση για τον ασθενή, διασφαλίζοντας την ακρίβεια της στόχευσης. Το σύστημα αυτό είναι κατασκευασμένο από σύνθετα υλικά για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ακαμψίας. Μηχανισμός Ακινητοποίησης Κεφαλιού ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ & ΘΩΡΑΚΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΚΡΗΞΗ Αναπτύχθηκαν μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων ενός βαλλιστικού κράνους από σύνθετα υλικά, έτσι ώστε να μελετηθεί η βέλτιστη γωνία στρωματοποίησης καθώς και η γεωμετρία, η οποία θα εξασφάλιζε καλύτερη συμπεριφορά του κράνους ενάντια σε βλήματα. Λήφθηκαν υπόψη οι διάφορες μορφές αστοχίας των συνθέτων υλικών, η πλαστική συμπεριφορά του βλήματος και η διάτρηση κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η βελτιστοποίηση μιας τέτοιας κατασκευής, ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία με το ελάχιστο δυνατόν βάρος. Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο είδος θώρακα ενάντια σε κύματα από εκρή-

16 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 ξεις (blast waves), το οποίο βασίζεται στην πλαστική παραμόρφωση του θώρακα λόγω λυγισμού, ο οποίος έχει προβλεφθεί να ξεκινάει σε συγκεκριμένα σημεία από το σχεδιασμό. Ο θώρακας αυτός είναι από αλουμίνιο και συνδυάζει χαμηλό βάρος με υψηλή απορρόφηση ενέργειας κυμάτων έκρηξης. Και οι δύο αναλύσεις έγιναν στον υδροδυναμικό κώδικα LS-DYNA3D.

17 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YOUNG ENGINEERS SATELLITE 2 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (EDUCATION OFFICE) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ESA). ( ) Ο 2 ος δορυφόρος των νέων μηχανικών (Young Engineers Satellite 2) είναι ένα τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο οι ευρωπαίοι σπουδαστές κατασκευάζουν, εκτοξεύουν και λειτουργούν ένα εξ ολοκλήρου νεοδημιούργητο σύστημα επανεισόδου και έχει πρωταρχικό στόχο, να καταδείξει την έννοια Spac . Την επιστροφή δηλαδή, μιας μικρής κάψουλας από το διάστημα στη Γη που χρησιμοποιεί δύο πρόσφατα αναπτυγμένες τεχνολογίες: 1. Ένα νήμα υψηλής αντοχής (tether) παρά μια συμβατική μηχανή πυραύλων για την αλλαγή τροχιάς της κάψουλας. 2. Μια κάψουλα επανεισόδου που μπορεί να προσγειωθεί στην Ευρώπη ή στη Ρωσία χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες για την επιβράδυνση και τη θερμική προστασία της. Τρέχουσα έκδοση του σχεδίου όλου του συστηήματος YES Άποψη του Ρωσικού Διαστημικού Σκαφους PHOTON με το Σύστημα YES2 τοποθετημένο (αριστερά) Το Εργαστήριο συμμετέχει στο πρόγραμμα YES2 ως ένα από τα κέντρα τεχνολογικής αριστείας. Οι τομείς εργασίας του εργαστηρίου καλύπτουν το μηχανολογικό μέρος του προγράμματος και μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

18 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Έρευνα και Ανάπτυξη του Μηχανολογικού Σχεδίου (Research and Development) Τρέχοντα Μηχανολογικά Σχέδια Κιβωτίου Ηλεκτρονικών (αριστερά) και συστήματος εκτίναξης (δεξιά). Δομική Ανάλυση των Κατασκευών (Structural Analysis)

19 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 Επίσης το Εργαστήριο δραστηριοποιείται πρωταγωνιστικά και στους ακόλουθους τομείς: Θερμική Ανάλυση των Κατασκευών (Thermal Analysis and Design). Επίβλεψη της κατασκευής των διαφόρων μηχανολογικών εξαρτημάτων και της συναρμολόγησης του δορυφόρου (Manufacturing and Assembly). Σχεδιασμό και Επίβλεψη των μηχανικών δοκιμών και ελέγχων για την πιστοποίηση πτήσης. (Qualification and Acceptance Testing) ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Τα παρόντα ερευνητικά αποτελέσματα αποτελούν τα πρώτα βήματα του Εργαστηρίου στον τομέα της Νανοτεχνολογίας και δημιουργούν ουσιαστικά τη βάση για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΝΟΕSIS, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2005 και θα ολοκληρωθεί το Στο πρόγραμμα συμμετέχουν αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά ινστιτούτα στο χώρο των Συνθέτων Υλικών και της Νανοτεχνολογίας, όπως IVW (Γερμανία), CNRS (Γαλλία), INASMET (Ισπανία), SICOMP (Σουηδία), ευρωπαϊκές βιομηχανίες (π.χ. ARKEMA), και οι αεροπορικές βιομηχανίες της Ελλάδας (ΕΑΒ) και του Ισραήλ (IAI). Οι νανοίνες άνθρακα (CNF) είναι ένα από τα πολλά υποσχόμενα υλικά ενίσχυσης για σύνθετα πολυμερικής μήτρας εξαιτίας του υψηλού μέτρου ελαστικότητας και αντοχής τους, του μεγάλου λόγου μήκους/διαμέτρου (aspect ratio), της μεγάλης επιφάνειας και των εξαιρετικών ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων τους. Νανοίνες άνθρακα χρησιμοποιήθηκαν σαν εγκλείσματα στη μήτρα τυπικών πολυστρώτων πλακών με συνεχές ίνες άνθρακα (unidirectional CFRP).

20 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Νανοίνες άνθρακα σε εποξική μήτρα (περιεκτικότητα κατά όγκο 1,5%). Η εποξική μήτρα αναμείχθηκε με τις νανοίνες σε ειδική μηχανή ανάμειξης του Εργαστηρίου και οδήγησαν σε ομογενή μίγματα καλής διασποράς. Αυτά τα μίγματα χρησιμοποιήθηκαν ως μήτρα για την κατασκευή πολυστρώτων πλακών. Οι μηχανικές ιδιότητες παρουσίασαν ιδιαίτερη αύξηση έπειτα από την προσθήκη των νανοινών (1% κατά όγκο) στη μήτρα των πολυστρώτων σε σχέση με τα αντίστοιχα σύνθετα υλικά με απλή εποξική μήτρα (EP). Οι νανοίνες χρησιμοποιήθηκαν και ως νάνο-αισθητήρες για την ανίχνευση βλάβης στις πολύστρωτες πλάκες. Για αυτό το σκοπό ένα ζεύγος ηλεκτροδίων τοποθετήθηκε στην επιφάνεια των δοκιμίων και οι μεταβολές της ηλεκτρικής τους αντίστασης μετρήθηκε κατά τη διάρκεια μηχανικής φόρτισης. Τα πρώτα πειράματα έδειξαν ότι η αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης, που εκφράζει τις βλάβες του αγώγιμου πλέγματος των ινών (percolation network), μπορεί να δώσει πληροφορίες για την παρουσία ρωγμών στο δοκίμιο και να γίνει έτσι πρόβλεψη της αστοχίας του. Αυτά τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με δεδομένα ακουστικής εκπομπής που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της φόρτισης και έδειξαν την πιθανή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεθόδων.

21 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 3 Gc [kj/m 2 ] CNF EP 0 Mode II Mode I O ρυθμός της εκλυόμενης ενέργειας για τη διάδοση της ρωγμής (G c ) παρουσίασε 100% και 43% αύξηση στο πρώτο (Μοde I) και δεύτερο είδος θραύσης (Μοde II) αντίστοιχα έπειτα από την προσθήκη των νανοινών (CNF) στην εποξική μήτρα (EP) πολυστρώτων πλακών (CFRP). Maximum Stress [MPa] EP 1 vol.% CNF Log(Cycles to Failure) Η αντοχή σε κόπωση αυξήθηκε σημαντικά έπειτα από την προσθήκη των νανοινών (CNF) στην εποξική μήτρα (EP) των πολυστρώτων πλακών (CFRP).

22 µ µ. µ µ µ µ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ µ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ µ. ΧΡΟΝΙΚΑ EPOXY 1 vol.% CNF R R/Ro [1] N/Nmax [1] Μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης µ δοκιμίων με (1 µ vol.% (1 CNF) vol.% CNF) και χωρίς (EPOXY) την προσθήκη νανοινών άνθρακα (EPOXY). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ κατά τη διάρκεια κόπωσης 350 µ µ 500 µµ µ µ Το Εργαστήριο έχει περισσότερες από 350 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 500 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια στην επιστημονική περιοχή των Συνθέτων Υλικών, της Ανάλυσης Κατασκευών, των Υπολογιστικών Μεθόδων και του Μη Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών και Κατασκευών. Το Εργαστήριο έχει οργανώσει 14 διεθνή και εθνικά συνέδρια με θέμα τα Σύνθετα Υλικά και την Ανάλυση Κατασκευών ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ E. Panagiotopoulos, A. P. Fortis, E. Lambiris, V. Kostopoulos, Rigid or Sliding Plate? A Mechanical Evaluation of Osteotomy Fixation in Sheep, Clinical Orthopaedics, 358, 2000, pp D.A. Saravanos, Passively Damped Laminated Piezoelectric Shell Structures with Integrated Electric Networks, AIAA Journal, Vol. 38, No. 7, Jul. 2000, pp

23 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 D.T. Korontzis, L. Vellios and V. Kostopoulos, On the Viscoelastic Response of Composite Laminates (Viscoelastic Lamination Theory), Mechanics of Time Dependent Materials, 4, 2000, pp S. V. Tsinopoulos, J. T. Verbis and D. Polyzos, An Iterative Effective Medium Approximation for Wave Dispersion and Attenuation Predictions in Particulate Composites, Advanced Composites Letters, Vol.9, pp , H.J. Lee and D.A. Saravanos, Mixed Multi-Field Finite Element Formulation for Thermopiezoelectric Composite Shells, Intern. Journal of Solids and Structures, Vol. 37, 2000, pp V. Kostopoulos and D. T. Korontzis, Vibration Response of Composite Plates Using Viscoelastic Material Properties, Advanced Composite Letters, 9, 6, 2000, pp T. P. Philippidis, A. P. Vassilopoulos, Fatigue design allowables for GRP laminates based on stiffness degradation measurements, Compos. Sci. & Tech., 60, 2000, pp T. P. Philippidis, D. J. Lekou, G. Kalogiannakis, On the stochastic nature of thermomechanical properties in glass reinforced polyester laminates, Compos. Struct.,49, 2000, pp K. Papadopoulos, E. Morfiadakis, T. P. Philippidis, D. J. Lekou, Assessment of strain gauge measuring efficiency in performing wind turbine blade load measurements, Wind Energy 3, 2000, pp A.P. Fortis, E. Panagiotopoulos, V. Kostopoulos S. Tsantzalis and Th. Boudouris, Strain Development in Carpal Scaphoid for various Wrist Positions: A Cadaveric Study using Strain Gauges, Injury, International Journal of the Care of the Injured, Injury, International Journal of the Care of the Injured, 31, 2000, pp Y.Z. Pappas and V. Kostopoulos, Toughness Characterization and Acoustic Emission Monitoring of a 2-D Carbon/Carbon Composite, Engineering Fracture Mechanics, 68, 2001, pp J. T. Verbis, S. E. Kattis, S. V. Tsinopoulos and D. Polyzos, Wave Dispersion and Attenuation in Fiber Composites, Computational Mechanics, Vol.27, pp , Y. Z. Pappas, V. Kostopoulos and P. D. Spanos, Reliability aspects of Composite

24 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 Materilas Fatigue Response Using Markov Chain Models, Journal of Engineering Mechanics, 27, 9, Sept. 2001, pp J. P. Agnantiaris, D. Polyzos, D. E. Beskos, Free Vibration Analysis of Non-Axisymmetric and Axisymmetric Structures by the Dual Reciprocity BEM, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol.25, pp , D.E. Vlachos, Y.P. Markopoulos, V. Kostopoulos, 3-D modeling of nanoindentation experiment on a coating-substrate system, Computational Mechanics, 27, 2001, pp C. Koimtzoglou, V. Kostopoulos and C. Galiotis, Micromechanics Of Reinforcement And Damage Initiation In Carbon Fibre/ Epoxy Composites Under Fatigue Loading, Composites Part A, 32, 2001, pp A.P. Fortis, V. Kostopoulos, Z. Milis, S. Tsantzalis, P. Kormas, N. Tzinieris and Th. Boudouris, Experimental Investigation of the Tension Band in Fractures of the Patella, Injury, International Journal of the Care of the Injured, 1591, 2001, pp V. Kostopoulos, Y.P. Markopoulos, G. Giannopoulos and D.E. Vlachos, Crashworthiness Study of Composite Motorcycle Safety Helmet, Composites Part B, 33, 2002, pp T. P. Philippidis, A. P. Vassilopoulos, Complex stress state effect on fatigue life of GRP laminates. Part II, Theoretical formulation, Int. J. Fatigue, 24, 2002, pp D. Varelis and D. A. Saravanos, Nonlinear Coupled Mechanics and Buckling Analysis of Composite Plates with Piezoelectric Actuators and Sensors, Smart Materials and Structures, Vol. 11, No. 3, Jun. 2002, pp D.A. Saravanos and A. P. Christoforou, Impact Response of Adaptive Piezoelectric Laminated Plates, AIAA Journal, Vol. 40, No. 10, D.A. Saravanos and A. P. Christoforou, Low-Energy Impact of Adaptive Cylindrical Laminated Piezoelectric-Composite Shells, Intern. Journal of Solids and Structures, Vol. 39, No. 8, May 2002, pp C. Koimtzoglou, V. Kostopoulos and C. Galiotis, Stress Transfer Efficiency in Model Composites under dynamic Loading, Applied Physics A Materials Science and Processing, 76, 2003, pp

25 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 T. P. Philippidis, D. Aggelis, An acousto-ultrasonic approach for the determination of water-to-cement ratio in concrete, Cement & Concrete Res., 33, 2003, pp D.E. Vlachos, Y.Z. Pappas M. Innocenti and V. Kostopoulos, An new Design Methodology for High Temperature Structural Components Made of Ceramic Matrix Composites exhibiting Temperature indeced Anisotropic Damage, Advanced Composite Letters, 11, 5, 2003, pp G. Giannopoulos, Y. P. Markopoulos, V. Kostopoulos and C. Soutis, Repair of Concrete Structural Elements using Unidirectional CFRP Laminates, Science and Engineering of Composite,Vol. 10, 5, 2002, pp Y.Vougiouklakis, P. Hähner, V. Kostopoulos, S. Peteves, Damage Mode Identification and Analysis of Coated Gas Turbine Materials Using a Non-Destructive Evaluation Technique, J. Acoustic Emission, 20, 2002, pp V. Kostopoulos and D. Korotzis, Α new method for the determination of viscoelastic properties of composite laminates. A mixed analytical-experimental approach, Comp. Sci. Tech., 63, Issue 10, 2003, pp V. Kostopoulos, T. Loutas, A. Kontsos, G. Sotiriadis and Y. Pappas, On the Identification of the Failure Mechanisms in Oxide/Oxide Composites Using Acoustic Emission, NDT & E International, 36, Issue 8, 2003, pp Y.P. Markopoulos and V. Kostopoulos, On the Low Velocity Impact Response of Laminated Composite Plates Utilising the p-version Ritz Method, Advanced Composite Letters, 12, 2003, pp C. Dassios, V. Kostopoulos and M. Steen, Intrinsic Parameters in the Fracture of Carbon/ Carbon Composites, Composite Science & Technology, (accepted for publication). Y.Z. Pappas, A. Kontsos, T. Loutas & V. Kostopoulos, A Critical Study for the Determination of Elastic Waves Characteristics of Continuous Fibers, NDT & E International, 37, 2004, pp Vougiouklakis I., Hähner P., De Haan F., Kostopoulos V., Peteves S. D., Damage mode analysis of MCrAlY overlay coatings, Journal of Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures, 27, 2004, pp

26 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 C. Dassios, V. Kostopoulos, C. Galiotis and M. Steen, Direct In Situ Measurements of Bridging Stresses in CFCCs, ACTA Metal., 51, 2003, pp A.P. Fortis, V. Kostopoulos, E. Panagiotopoulos, S. Tsantzalis and A. Kokkinos, Viscoelastic Properties of Cartilage-Subchondral Bone Complex in Osteoarthritis, Journal of Medical Engineering & Technology, (accepted for publication). V. Kostopoulos, S. Tsatzalis, A.P. Fortis, E. Panagiotopoulos, Fracture Behavior of Femor Bone, Injury, International Journal of the Care of the Injured, (accepted for publication). V. Kostopoulos, T. H. Loutas and G. Sotiriadis, On the Young s Modulus Measurements of Ceramic and Carbon Fibres using Elastic Wave Propagation Technique. Comparison against quasi-static tensile tests, Advanced Composite Letters, (accepted for publication). D. Katerelos, A. Paipetis and V. Kostopoulos, Prediction of Fatigue Behavior of Low- Velocity Impacted Composite Plates, Fatigue Fract. Eng. Mat. Struct., 27, V. Kostopoulos, E. E. Douzinas, E. M. Kypriades and Y. Z. Pappas, A New Method for the Early Diagnosis of Brain Oedema/Brain Swelling. An Experimental Study in Rabbits, Journal of Biomechanics, (accepted for publication). V. Kostopoulos, Y.P. Markopoulos, D. E. Vlachos, D. Katerelos, C. Galiotis, T. Tsiknias, D. Zacharopoulos, D. Karalekas, Design and construction of a Vehicular Bridge made of Glass/ Polyester Pultruded Box Beams, Plastic, Rubber & Composites, (accepted for publication). V. Kostopoulos, T. Loutas and C. Dassios, Fracture Behavior and Damage mechanisms Identification of SiC/Glass ceramic composites using AE monitoring, Comp. Sc. Tech., (accepted for publication). A. Paipetis, Y. Z. Pappas, D.E. Vlachos and V. Kostopoulos, Damage Modelling and Simulation of Composite Materials Using Ultrasonic Measurement, Adv. Composite Letters, (submitted for publication). V. Kostopoulos, D. Vlachos, A. Paipetis and G. Sotiriadis, Long term Behaviour of Continuous Oxide/Oxide Composites under Isothermal Exposure, Comp. Sc. Tech., (accepted for publication). V. Kostopoulos, C. Derdas, Y.P. Markopoulos and D.E. Vlachos, On the Numerical Simulation of Drop Tests applied on Polycarbonate Safety Helmets, Rubber and

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών -Ph.D Tμήμα Materials Science and Engineering. University of California, Los Angeles, California, USA. -Master of Science, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόµενα I. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα... 4 II. Σπουδές... 6 III. Επιστηµονικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ)

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN

Διαβάστε περισσότερα

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Η ζωή και το έργο του 1945-2009 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Οδός Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Ρίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης Περιλήψεις Εργασιών Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009 1 [περιεχόμενα] 4 Χαιρετισμός Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αθανάσιος Ν. Καναπίτσας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία, Ν. Φθιώτιδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αντικύρας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ AUTH Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Θωμά Α. Νούλη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα: 5η Ενότητα:

3η Ενότητα: 5η Ενότητα: 3 4 26 3η Ενότητα: Διαδικασίες Σχεδιασμού, Επιλογής και Αξιολόγησης Υλικών Βάσει των αρχών του προτύπου ΕΝ 1504-2-9: Αρχές SMART 32 3η Ενότητα: Αναλυτικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι 42 4η Ενότητα: Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Χ. Τσιάτα Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., M.Sc. Imperial College, Diploma of Imperial College, Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π. Δεκέμβριος, 2010 Είμαι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γεννήσεως: 25 Φεβρουαρίου 1965 Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ... 2 ΒΙΒΛΙΑ... 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Εκτίμηση διάρκειας ζωής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός

Διαβάστε περισσότερα