15 Εξελληνισμός όρων της γεωπληροφορικής μέσα στα πλαίσια διάδοσης ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 Εξελληνισμός όρων της γεωπληροφορικής μέσα στα πλαίσια διάδοσης ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα"

Transcript

1 1 15 Εξελληνισμός όρων της γεωπληροφορικής μέσα στα πλαίσια διάδοσης ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Νικόλαος Καρανικόλας, Κίμων Παπαδημητρίου Η επιστήμη της χαρτογραφίας, η οποία αναπτύχθηκε (εξελίχθηκε) σε μεγάλο βαθμό τα χρόνια της κυριαρχίας της ελληνικής γλώσσας, έχει ενσωματώσει σύγχρονους όρους που προέρχονται από το χώρο της πληροφορικής (γεωπληροφορική). Έτσι, αν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ελληνικοί όροι, για την απόδοση βασικών εννοιών του συγκεκριμένου επιστημονικού χώρου, (ακόμη και στη διεθνοποιημένη τους εκδοχή), έχει δημιουργηθεί ένα γλωσσικό κενό για την απόδοση των όρων της γεωπληροφορικής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η κάλυψη του κενού που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία (γλωσσάριο) για τη γεωπληροφορική. Βασικοί στόχοι που τίθενται είναι: να ανοίξει ένας διάλογος που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός λεξιλογίου βασικών όρων της γεωπληροφορικής. να διευκολυνθούν οι χρήστες τεχνολογιών που σχετίζονται με τη σύγχρονη χαρτογραφία γεωπληροφορική. να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για φοιτητές τμημάτων και σχολών που άπτονται θεμάτων επιστημών του χώρου. Η προσπάθεια που παρουσιάζεται αφορά (περιορίζεται) στην απόδοση όρων που χρησιμοποιούνται από ελεύθερα λογισμικά ανοιχτού κώδικα για τη γεωπληροφορική και πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας ευρύτερης τάσης για τη διάδοση αυτού του είδους λογισμικού σε ελληνόφωνους χρήστες. Hellenization of terms of geoinformatics in the context of proliferating free open code software Nikolaos Karanikolas, Kimon Papadimitriou ABSTRACT Science of cartography, which was born and developed during an era of great domination of Greek language, has during latest years imported many english terms from computer science and science of geoinformatics. Therefore, even though the use of Greek terms forms the basic background of cartographic language, there is a lack of equivalent terms rendering the new terms of geoinformatics into Greek. Aim of this paper is to cover this lack of the Greek literature for geoinformatics. Basic aims are also the following: to start a dialogue which will guide to the creation of a vocabulary of basic terms of geoinformatics,

2 2 to help users of new technologies relative to cartography and geoinformatics, to create a useful tool for students of spatial sciences. The effort presented in this paper concerns (keeps to) the collection or creation of Greek terms equivalent to the English terms used in open source software for geoinformatics and is realized for spreading this kind of software to Greek users. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών οδήγησε τις επιστήμες περιγραφής και αναπαράστασης της γης (γεωγραφία, χαρτογραφία, τοπογραφία, γεωδαισία) στην αποδοχή νέων τεχνικών και μεθόδων κατά την άσκηση και εφαρμογή τους από τους επιστήμονες του χώρου. Συστήματα όπως τα GPS (γεωδαιτικά συστήματα εύρεσης θέσης), τα GIS (συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών) αποτελούν τα καθημερινά εργαλεία εφαρμογής των επιστημών αυτών. Οι δορυφόροι και οι τηλεπισκοπικές φωτογραφίες, η φωτογραμμετρία και οι αεροφωτογραφίες αποτελούν επίσης τα καινούρια δεδομένα που αντικαθιστούν τους παλιούς τυπωμένους χάρτες. Και τέλος η οθόνη του υπολογιστή και η ψηφιακή τεχνολογία είναι το τελικό μέσο διασποράς και επικοινωνίας των γεωγραφικών και χαρτογραφικών μέσων και προϊόντων. Το σύνολο αυτής της εξέλιξης οδήγησε στην ανάδειξη νέων μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν για την δόκιμη και σωστή χρήση αυτών των τεχνολογιών. Συνέπεια αυτού ήταν η ανάπτυξη μίας νέας γλώσσας επικοινωνίας των επιστημών του χώρου η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δανεισμένη από την αγγλική γλώσσα. Στην πραγματικότητα στα τμήματα αγρονόμων και τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας οι ερευνητές των θεμάτων αυτών επικοινωνούν χρησιμοποιώντας την αγγλική ορολογία. Οργανωμένες προσπάθειες επιλογής των δόκιμων αντίστοιχων ελληνικών όρων ή έστω μετάφρασης δεν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Από την άλλη πλευρά μία νέα τάση στην ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών διαδίδεται όλο και περισσότερο με την εξέλιξη των τεχνολογιών ανοικτού κώδικα (Open source)[2]. Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών, επιστήμονες και ερευνητές από τον ακαδημαϊκό και μη κόσμο συνεργάζονται σε επίπεδο προγραμματισμού και ανταλλαγής γνώσεων με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων ανταγωνιστικών προς τις πολυεθνικές εταιρείες του χώρου. Συγχρόνως, η

3 3 προσπάθεια που έγινε από τους επιστήμονες διαφόρων χωρών για την δημιουργία κοινής γλώσσας οδήγησε σε μία συζήτηση με αντικείμενο την εύρεση δόκιμων όρων σε μία σειρά από γλώσσες. Με την συμμετοχή μας σε αυτήν την προσπάθεια κατέστη δυνατό να ξεκινήσει μία συζήτηση και στην Ελλάδα για την διατύπωση απόψεων πάνω στο θέμα. Έπειτα από μία συζήτηση με ακαδημαϊκούς καθηγητές κάθε θέματος η τελική επιλογή των αντίστοιχων όρων της γεωπληροφορικής στα Ελληνικά έγινε πραγματικότητα. 2 Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Η σκέψη του να γίνει μία προσπάθεια προσέγγισης των όρων της γεωπληροφορικής και η απόδοσή τους στα Ελληνικά είναι ο βασικός άξονας σχεδιασμού αυτής της εργασίας. Τα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τις επιστήμες των γεωεπιστημών: γεωδαισία, χαρτογραφία, ΣΓΠ, τηλεπισκόπιση, ψηφιακή φωτογραμμετρία, αυτοματοποιημένη σχεδίαση κ.α. είναι εκείνα να πεδία που αποτελούν και τον φυσικό χώρο από τον οποίο προκύπτουν οι αντίστοιχοι ελληνικοί όροι. Ενώ η αξία των μεθόδων γεωγραφικής ανάλυσης και χαρτογραφικής απόδοσης με την εμφάνιση νέων εφαρμογών σε πεδία όπως τα συστήματα πλοήγησης, η χωρική ανάλυση, η πολεοδομία, η χωροταξία, η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του χώρου, η περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική, αλλά ακόμα και η ιατρική είναι όλο και μεγαλύτερη. 3 ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΙ Η παρούσα προσπάθεια αφορά την επιλογή ή εύρεση των ελληνικών ισοδυνάμων 107 όρων που χρησιμοποιούνται από το λογισμικό GRASS (Geographic Resources Analysis Support System). Το λογισμικό αυτό επιλέχθηκε ως η πιο διαδεδομένη λύση λογισμικού ανοικτού κώδικα στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Κατά την εύρεση των ελληνικών ισοδύναμων όρων ορίστηκαν οι εξής (πέντε παρακάτω) κατηγορίες όρων: όροι που προέρχονται από το γενικό λεξιλόγιο ή και ειδικά λεξιλόγια (π.χ. category = κατηγορία - κλάση, cell = κελί) και για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές (ελληνικές) λέξεις, όροι που αποδίδουν έννοιες για τις οποίες υπάρχει ελληνική λέξη (π.χ. area = επιφάνεια,

4 4 περιοχή, aspect = προσανατολισμός) και αρκεί απλώς η χρησιμοποίηση της ελληνικής λέξης, όροι που αποδίδουν έννοιες που δεν υπάρχουν στο ελληνικό λεξιλόγιο (π.χ. buffer zone = περιφερειακή ζώνη ή ζώνη ενδιαφέροντος), ή που χρησιμοποιούνται για την απόδοση εννοιών από το χώρο της πληροφορικής/ γεωπληροφορικής (root = [ρίζα] διαχειριστής συστήματος, shell = περιβάλλον ελέγχου εντολών)και σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούν μια περιγραφική απόδοση, αρκετοί από τους οποίους έχουν ήδη αποδοθεί, από διάφορα ειδικά όργανα, με ελληνικούς όρους που χρησιμοποιούνται και υπάρχουν σε ειδικά γλωσσάρια ή βάσεις όρων π.χ. [1]. όροι που προκύπτουν από συντομογραφίες (π.χ. RGB [Red, Green, Blue] = τα τρια βασικά χρώματα: Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, RMS error [Root Mean Square] = Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα) και κατά κανόνα διατηρήθηκαν στην διεθνοποιημένη τους μορφή (αν και επεξηγούνται στην ελληνική) και τέλος όροι που σχετίζονται με (το) συγκεκριμένο περιβάλλον λογισμικού (π.χ. GISDBASE, MAPSET, LOCATION) για τους οποίους έγινε προσπάθεια απόδοσης κυρίως βάσει του εννοιολογικού τους περιεχομένου (και όχι με μετάφραση των λέξεων). Σύμφωνα με τη παραπάνω κατηγοριοποίηση κατατάχθηκαν ή αποδόθηκαν οι όροι του Πίνακα 1. Πίνακας 1: Το σύνολο των όρων που ήδη έχουν υιοθετηθεί/αποδοθεί στα Ελληνικά Ξενόγλωσσος Όρος Ελληνική Απόδοση του Όρου Κατηγορία 2D/bidimensional 2Δ/ διδιάστατο 2 2,5D / pseudotridimensional 2,5Δ/ ψευδοτριδιάστατο 1,2 3D/tridimensional 3Δ/ τριδιάστατο 2 area επιφάνεια 2 area size εμβαδόν επφάνειας 2 aspect έποψη (άποψη, πλευρά) 2 average μέσος όρος 2 boundaries όρια 2 contours ισαριθμικές (ισοϋψείς) 2 buffer ενδιάμεση μνήμη, ενδιάμεση αποθήκη 3 category κατηγορία 1 cell κελί 1 [supervised/unsupervised] classification [καθοδηγούμενη/αυτόματη] ταξινόμηση 2 classify (to) ταξινομώ 2 cluster συστάδα (συσταδοποίηση) 2

5 5 Ξενόγλωσσος Όρος Ελληνική Απόδοση του Όρου Κατηγορία color table πίνακας χρωμάτων, χρωματικός πίνακας 2 command εντολή 2,3 compilation μεταγλώττιση 2,3 compile (to) μεταγλωττίζω 2,3 connection σύνδεση 2 curvature καμπυλότητα 2 dangles ασυνέχειες 2 [relational] database [σχεσιακή] βάση δεδομένων 2,3 [Spearfish] database βάση δεδομένων [Spearfish] 2, 3, 5 datum datum 3 DBMS DBMS (σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων) 2,3 digitalization ψηφιακοποίηση 2 digitize (to) ψηφιακοποιώ 2 driver οδηγός (πρόγραμμα); driver 2,3 ellipsoid ελλειψοειδές 1 error matrix μήτρα σφάλματος 2 export εξαγωγή 2 export (to) εξάγω 2 file αρχείο 2,3 file header κεφαλίδα αρχείου 2,3 format μορφότυπο 2,3 free software ελεύθερο λογισμικό 2 geographic information sciences επιστήμες γεωγραφικών πληροφοριών 2 Geographic Information System (GIS) GIS manager Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών/ Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΣΓΠ/ΓΠΣ) 3 διαχειριστής GIS (περιβάλλον διαχείρισης ΣΓΠ/ΓΠΣ) 5 GRASS shell περιβάλλον ελέγχου του GRASS 3,5 grid κάνναβος (πλέγμα) 2 graphics monitor οθόνη γραφικών, μηνύτορας γραφικών 2,3 gray scale κλίμακα του γκρι 2,3 Ground Control Points φωτοσταθερά (σημεία ελέγχου στο έδαφος) 2, 3, 4 import εισαγωγή (δεδομένων) 2 import (to) εισάγω (δεδομένα) 2 input είσοδος 2 kappa parameter παράμετρος κ (κάπα) 1 key column πεδίο (στήλη) κλειδιού 2,3 label ετικέτα 2 line γραμμή 2

6 6 Ξενόγλωσσος Όρος Ελληνική Απόδοση του Όρου Κατηγορία line of sight analysis ανάλυση οπτικού πεδίου 2 location γεωγραφική περιοχή (τοποθεσία) 2,5 [analogic] map [αναλογικός] χάρτης 2 map layer χαρτογραφικό επίπεδο 2 mapset χαρτογραφικά δεδομένα 2,5 mask μάσκα 2 monitor οθόνη, μηνύτορας 2,3 network δίκτυο 2 node κόμβος 2 output έξοδος 2 overwrite (to) επεγγράφω 2 [software] package πακέτο λογισμικού 2,3 partial derivatives μερικές παράγωγοι 2 PERMANENT mapset PERMANENT χαρτογραφικά δεδομένα (ΥΠΟΒΑΘΡΟ) 2,5 plug-in επέκταση, (επί-) πρόσθετο (plug-in) 3 point σημείο 2 pop-up window αναδυόμενο παράθυρο μηνύματος 2,3 profile κατατομή 2 project έργο 2,5 projection προβολή 2 prune (to) ελαχιστοποιώ (μειώνω) 2 raster map ψηφιδωτό (δεδομένα ψηφιδωτού) 2 read (to) διαβάζω 2 rectification γεωαναφορά 3 rectify (to) γεωαναφέρω 3 region περιοχή 2 resample (to) επαναδειγματοληπτώ 2 resampling επαναδειγματοληψία 2 RGB (Red Green Blue) RGB (κόκκινο πράσινο μπλε) [βασικά χρώματα] 4 RMS error (Root Mean Square) σφάλμα RMS, ενεργό σφάλμα 4 root διαχειριστής [administrator] 3 save (to) αποθηκεύω 2 scan σάρωση 2 scan (to) σαρώνω 2 shell περιβάλλον ελέγχου (γραμμή εντολών unix) 3 sites map χάρτης θέσεων (περιοχής) 2 slope κλίση 2,3 socket υποδοχή 2,3

7 7 spectral signature file Ξενόγλωσσος Όρος Ελληνική Απόδοση του Όρου Κατηγορία αρχείο φασματικής υπογραφής (φασματικών χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων) 2,3 SQL clause πρόταση (διατύπωση) SQL 2,3 SQL query ερώτημα SQL 2,3 standard deviation τυπική απόκλιση 2 steepness κλίση (απόκρημνο - απότομο) 2,3 surface ανάγλυφο 2 [attribute] table πίνακας [ιδιοχαρακτηριστικών] 2 timestamp χρονοσφραγίδα 2,3 transect τομή 2 variance μεταβλητότητα 2 vector map διανυσματικά δεδομένα (διανύσματα) 2 vectorization διανυσματοποίηση 2 vectorize (to) διανυσματοποιώ () 2 vertice κορυφή 2 viewer θέαση (μέσο οπτικοποίησης) 2,3 workspace χώρος εργασίας 2,5 write (to) εγγράφω 2 Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα που χρησιμοποιείται από τις ομάδες μεταφραστών για το λογισμικό GRASS (http://grass.gdfhannover.de/wiki/grass_translation_glossary) [2] και αποτελεί έτσι μια αρχική πρόταση απόδοσης στα ελληνικά, η οποία μπορεί να ενημερώνεται και να διορθώνεται (από εξουσιοδοτημένους χρήστες - μεταφραστές). Στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε επιθυμεί να συνεισφέρει σ αυτήν την προσπάθεια. Έχοντας ως αφετηρία το συγκεκριμένο λεξιλόγιο έχει ξεκινήσει και ο εξελληνισμός των μενού και των παραθύρων διαλόγου του GRASS GIS με στόχο την πλήρως εξελληνισμένη έκδοση του. Η πρόοδος της διαδικασίας αυτής αποδίδεται με τις διαδοχικές ενημερώσεις της υπό εξέλιξη έκδοσης (6.3) του συγκεκριμένου λογισμικού, ενώ ένας από τους στόχους αυτού του λεξικού είναι η τυποποίησή του, ώστε να δηλώνεται με σαφήνεια κάθε έννοια με συγκεκριμένους όρους και κάθε όρος να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη έννοια [4].

8 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Βάση όρων τεχνολογίας πληροφοριών INFORTERM, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας Τμήμα ΠΛηροφορικής ΟΠΑ: [2] [3] [4] Διονύσιος Γιαννίμπας, Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης, ΕΛΕΤΟ, 5o Συνέδριο, Λευκωσία, Κύπρος, Νικόλας Καρανικόλας Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Κίμων Παπαδημητρίου Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Κτίριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ 54124, Θεσσαλονίκη τηλέφωνο , τηλεομοιότυπο ,

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ιδάσκων: Επίκουρος Καθ. Ν. Σουλακέλλης. Επιµέλεια Ασκήσεων: Πότογλου ηµήτρης

Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ιδάσκων: Επίκουρος Καθ. Ν. Σουλακέλλης. Επιµέλεια Ασκήσεων: Πότογλου ηµήτρης Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ιδάσκων: Επίκουρος Καθ. Ν. Σουλακέλλης Επιµέλεια Ασκήσεων: Πότογλου ηµήτρης Μυτιλήνη Οκτώβρης 2001 Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό: Ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους

Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό: Ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας Διδακτορική Διατριβή Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό: Ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους Ελένη Γκαδόλου Αθήνα, 2013 2 H παρούσα έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» REBUILDING

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ-Α.Μ. 2071 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής

Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 35 Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διδάκτορας Αγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 23 Οκτωβρίου 2014 Δομή παρουσίασης Ανασκόπηση της 1 ης εκπαιδευτικής σειράς Προγραμματισμός για τη 2 η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VULCAN 3D SOFTWARE V8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό Εισαγωγή Η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με στόχο κυρίως να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχυθεί η μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα