Φώτη Κ. Πολυµεράκη Επίκουρο Καθηγητή Λατινική Φιλολογία Παν/µίου Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φώτη Κ. Πολυµεράκη Επίκουρο Καθηγητή Λατινική Φιλολογία Παν/µίου Ιωαννίνων"

Transcript

1 Φώτη Κ. Πολυµεράκη Επίκουρο Καθηγητή Λατινική Φιλολογία Παν/µίου Ιωαννίνων /νση: Μολοσσών Ιωάννινα τηλ. οικία τηλ. γραφ fax: Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ασχολούµαι µε ζητήµατα µεταφραστική ποιητική, µε την επική ποίηση τη πρώιµη αυτοκρατορική εποχή (Λατινική Ιλιάδα, Στάτιο ) και µε τη λατινική ποίηση τη ύστερη αρχαιότητα (Αυσόνιο ). Β. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικέ σπουδέ στην ενιαία Φιλοσοφική Σχολή του Παν/µίου Ιωαννίνων τα έτη : πτυχίο του Τµήµατο Κλασικών Σπουδών το ιδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα Φιλολογία του Παν/µίου Ιωαννίνων το Καθ όλη τη διάρκεια τη εκπόνηση τη διατριβή µου, υπήρξα Ειδικό Μεταπτυχιακό Υπότροφο (Ε.Μ.Υ.) του Τµήµατο Φιλολογία. Γνωρίζω Ιταλικά, Αγγλικά και διαβάζω Γερµανικά (στην ιταλική γλώσσα είµαι κάτοχο σχετικού τίτλου γλωσσοµάθεια ). Γ. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Τίτλο : «Decimi Magni Ausonii Cupido cruciatus», Ιωάννινα 1993 (σσ. xii & 519), βαθµό : άριστα οµόφωνα. Ψηφιοποιηµένη και καταχωρισµένη στον διαδικτυακό τόπο: ΑΚΑ ΗΜΑ ΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Στι εκλέχτηκα στη βαθµίδα του Λέκτορα στο Τµήµα Φιλολογία του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και διορίστηκα τον Μάιο του 2002 (ΦΕΚ 96/ ). Στι εκλέχτηκα στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή και διορίστηκα τον Ιούλιο του 2007 (ΦΕΚ 461/ ). Μονιµοποιήθηκα σε θέση ΕΠ στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή στι

2 Ε. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Ω Ε.Μ.Υ. στο Τµήµα Φιλολογία δίδαξα «Αρχαία Ελληνικά (Γλώσσα Ι και Θεµατογραφία) και «Λατινική Γλώσσα Θεµατογραφία». 2. Ω διδάκτορα δίδαξα επί οκτώ χρόνια ( µέχρι ) ετήσιο µάθηµα «Αρχαίων Ελληνικών» στου πρωτοετεί και δευτεροετεί φοιτητέ του (νεοσύστατου τότε) Τµήµατο Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ελληνικού Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Αργυροκάστρου τη Αλβανία. Παράλληλα, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων δίδαξα, είτε ω αποσπασµένο από τη Β/θµια εκπαίδευση είτε ω διδάσκων του Π.. 407/80, «Αρχαία Ελληνική και Λατινική Μετρική», «Αρχαία Ελληνικά (Γλώσσα ΙΙ και Θεµατογραφία)» και «Ανθολογία Ρωµα κή Ιστοριογραφία». 3. Ω µέλο ΕΠ, σύµφωνα µε τι ανάγκε του προγράµµατο σπουδών, δίδαξα «Λατινική Γλώσσα- Θεµατογραφία» και διδάσκω «Λατινική Πεζογραφία» και «Βιργιλίου Αινειάδα» στο Τµήµα Φιλολογία και «Ανθολογία Ρωµα κή Ιστοριογραφία» στο Τµήµα Ιστορία - Αρχαιολογία. ΣΤ. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. «D. M. Ausonii Cupido cruciatus: Μίµηση και πρωτοτυπία», Πρακτικά Ε Συµποσίου Λατινικών Σπουδών: H Μίµηση στη Λατινική Λογοτεχνία (Αθήνα 5-7 Νοεµβρίου 1993), Αθήνα 1996, σσ «έκιµου Μάγνου Αυσόνιου Ephemeris: Μια ερµηνευτική προσέγγιση», ωδώνη : Φιλολογία 27 (1998) «Προβλήµατα χρονολόγηση του opusculum Ephemeris του έκιµου Μάγνου Αυσόνιου», Ελληνικά 49 (1999) & 212. Στον διαδικτυακό τόπο: 4. «Ausonio Ephemeris 8, 10-16: Nota esegetica», ωδώνη: Φιλολογία 29 (2000) «De origine nominibusque Decimi Magni Ausonii Burdigalensis», ωδώνη: Φιλολογία 30 (2001) «Λατινικέ µεταφράσει του Οµήρου στην αρχαιότητα: Η περίπτωση του προοιµίου τη Ιλιάδα», ωδώνη: Φιλολογία 31 (2002) «Μεταφραστικέ εκδοχέ του προοιµίου τη Ιλιάδα στου αυτοκρατορικού χρόνου», Πρακτικά Ζ Πανελληνίου Συµποσίου Λατινικών Σπου-

3 δών: Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη στη Λατινική Γραµµατεία (Θεσσαλονίκη Οκτωβρίου 2002), Θεσσαλονίκη 2003, σσ «Τεχνικέ εκρωµα σµού τη οµηρική προφητεία (Υ ) στη Λατινική Ιλιάδα», ωδώνη: Φιλολογία 32 (2003) «Όψει µεταφραστική ποιητική στη Λατινική Ιλιάδα: Η απόδοση τη οµηρική ραψωδία Σ», Ελληνικά 54 (2004) Στον διαδικτ. τόπο: 10. «Το επεισόδιο τη µονοµαχία Πάρη-Μενελάου στη Λατινική Ιλιάδα», ωδώνη: Φιλολογία 34 (2005) «Το σπήλαιο του Ύπνου στη Θηβα δα (10, ) του Στάτιου, το αφηγη- µατικό περικείµενο (10, ) και η προγενέστερη ποιητική παράδοση», ωδώνη: Φιλολογία 35 (2006) «Η κατακλείδα τη Λατινική Iλιάδα : σφραγίδα µεταφραστική ή ποιητική αυτοσυνειδησία ;», Ελληνικά 60 (2010) «Πολυπολιτισµικότητα στη ρωµα κή Γαλατία του 4 ου µ.χ. αιώνα: η µαρτυρία του Αυσόνιου», υπό έκδοση στα Πρακτικά Η Πανελλήνιου Συµπόσιου Λατινικών Σπουδών: Πολυπολιτισµικότητα στη Ρώµη: κοινωνική και πνευµατική ζωή (Κοµοτηνή 2-5 Μα ου 2007). 14. «Θρησκευτικέ αντιλήψει του έκιµου Μάγνου Αυσόνιου: χριστιανό ή εθνικό ;», Mediterranean Chronicle 1 (2011) Ζ. ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ 1. Μεταφραστική ποιητική στη Λατινική Ιλιάδα: ιακειµενικότητα, αυτοαναφορικότητα, ποιητολογικά σήµατα και µεταφραστικέ τεχνικέ. 2. Όροι λογοτεχνική κριτική, αυτοαναφορικότητα και ποιητολογικά σήµατα στα προοίµια (ή γενικότερα στο έργο) του Αυσόνιου.

4 Dr Photis K. Polymerakis Assistant Professor of Latin University of Ioannina Research Interests: I am especially interested in the Epic Poetry of the imperial times and in the Latin Poetry of the Late Antiquity. Ausonius constitutes one of my main research topics (PhD: Decimi Magni Ausonii Cupido cruciatus, Ioannina 1993, in Greek, in: and I have published a number of articles on Ilias Latina and Statius. Publications I. Refereed Articles: 1) «Problems on the Chronology of D. M. Ausonius opusculum Ephemeris», Hellenica 49 (1999) (in Greek with English summary on page 212), in: 2) «Aspects of Translation Strategies in Ilias Latina: the case of Homer s Iliad 18», Hellenica 54 (2004) (in Greek), in: 3) «The conclusion of Ilias Latina: sphragis of translational or poetic selfconsciousness?», Hellenica 60 (2010) (in Greek). 4) «Ausonius religious beliefs: a pagan or a Christian?», Mediterranean Chronicle 1 (2011) (in Greek). II. Papers read (and published in the Acts of the Conferences): 1) «D. M. Ausonii Cupido cruciatus: Imitation and Originality», published in the Acts of the 5th Panhellenic Symposium of Latin Studies held in Athens, November 1993, Athens 1996, (in Greek with English summary). 2) «Translation versions of the Iliad s proem in the imperial time», published in the Acts of the 7th Panhellenic Symposium of Latin Studies held in Thessaloniki, October 2002, Thessaloniki 2003, (in Greek with English summary).

5 3) «Multiculturalism in Late Roman Gaul: The evidence of Ausonius», forthcoming in the Acts of the 8th Panhellenic Symposium of Latin Studies held in Komotini, May 2007 (in Greek with English summary). III. Articles: 1) «D. M. Ausonius Ephemeris: An interpretative approach», Dodone 27 (1998) (in Greek with Italian summary). 2) «Ausonio Ephemeris 8, 10-16: Nota esegetica», Dodone 29 (2000) (in Italian with Greek summary). 3) «De origine nominibusque Decimi Magni Ausonii Burdigalensis», Dodone 30 (2001) (in Latin with Greek summary). 4) «Latin interpretations of Homer in antiquity: the case of Iliad s proem», Dodone 31 (2002) (in Greek with Italian summary). 5) «The Homeric Prophecy (Il.20, ): Romanization Techniques in Ilias Latina», Dodone 32 (2003) (in Greek with English summary). 6) «The episode of the duel between Paris-Menelaus in Ilias Latina», Dodone 34 (2005) (in Greek with English summary). 7) «The cave of the Sleep in Statius Thebaid (10, ), the narrative context (10, ) and the literary tradition», Dodone 35 (2006) (in Greek). Teaching Areas: 1) Latin Unseen: The course includes a philological analysis of Latin prose texts with particular attention to issues of grammar, syntax and translation techniques. 2) Latin Prose: The course includes an introduction to Roman oratory/ rhetoric and a reading of selected passages from the theoretical treatise De oratore and Cicero's rhetorical speech Pro Milone. 3) Vergil s Aeneid: The course consists of a close reading of selected extracts from the Aeneid, paying special attention to the literary and historical contexts and discussing themes such as intertextuality and narrative structure.

6 4) Roman Historiography: Close reading of a selection drawn on prose authors, such as Caesar, Nepos, Sallustius, Livius, Pompeius Trogus, Tacitus, Suetonius and Ammianus Marcellinus. The course aims to function as an introduction to historiography biography as distinct genres, by means of a reading of selected passages. Work in progress: 1) Poetics and Metapoetics in Ilias Latina. 2) Self-reflexivity in Ausonius opuscula.

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ Email: evangelia.vogiatzaki@ouc.ac.cy Ώρες επικοινωνίας με τους φοιτητές Τετάρτη 17.00-20.00 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Διδακτορική Διατριβή (Ph. D): Θέμα: The Body

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγος περί µύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας»

«Λόγος περί µύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας» ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 «Λόγος περί µύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Ø Δηµήτρης Μαντζίλας, «Μεταπλάσεις των ελληνικών µύθων στη ρωµαϊκή τραγωδία-µινιατούρα»

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter Number 1, Spring 2013 Editorial Team: Efthymia Priki & Soteria Protogirou Student Network for Byzantine and Medieval Studies Φοιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τόπος και ηµεροµηνία γεννήσεως: Θεσσαλονίκη, 14 εκεµβρίου 1967 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος της ερευνητικής οµάδας GEPE Groupe de recherche sur le plurilinguisme européen, Université de Strasbourg, (2001-)

Μέλος της ερευνητικής οµάδας GEPE Groupe de recherche sur le plurilinguisme européen, Université de Strasbourg, (2001-) ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GR dkargiotis@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1991 Πτυχίο Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ. 1995 M. A. Συγκριτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

GEORGIOS DELIGIANNAKIS

GEORGIOS DELIGIANNAKIS CURRICULUM VITAE Dr. GEORGIOS DELIGIANNAKIS ASSISTANT PROFESSOR Program in Hellenic Studies Open University of Cyprus PO Box 12794, 2252, Latsia, Nicosia CYPRUS tel.: +35722411984 fax. +35722411981 email:

Διαβάστε περισσότερα

LUCIA ATHANASSAKI PROFESSOR OF CLASSICAL PHILOLOGY

LUCIA ATHANASSAKI PROFESSOR OF CLASSICAL PHILOLOGY LUCIA ATHANASSAKI PROFESSOR OF CLASSICAL PHILOLOGY University of Crete Department of Philology, Division of Classical Studies Gallos Campus, Rethymnon 74100 Tel: 28310-77286/ Fax: 28310-77304 email address:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, 451 10 Ιωάννινα Τηλ: 0030-26510-05189 email: kagialis@cc.uoi.gr http://uoi.academia.edu/takiskayalis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983).

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983). Αμαλία Υφαντή Καθηγήτρια 1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983). 2) Μεταπτυχιακές Σπουδές: α) Diploma in Education, Institute οf Education

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons RESEARCH at the University of Cyprus FACULTY OF LETTERS Research Profile and Publica ons 2008-2010 University House Anastasios G. Leventis 1 University Avenue P.O.Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρύσανθος Χρήστου. Chrysanthos Christou

Χρύσανθος Χρήστου. Chrysanthos Christou Χρύσανθος Χρήστου Chrysanthos Christou Ὁ Χρύσανθος Χρήστου σπούδασε Ἱστορία καὶ Ἀρχαιολογία στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ & Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1943-1948). Ὑπηρέτησε ὡς Ἐπιμελητὴς Κλασικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΠΟΥ ΕΣ 1993-97 ιδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Ειδίκευση Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-8203419 karagkou@aueb.gr, kellykar@hol.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-8203419 karagkou@aueb.gr, kellykar@hol.gr Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α.1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΟΝΟΜΑ: ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΚΕΛΛΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-8203419 E-mail karagkou@aueb.gr, kellykar@hol.gr Α.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Ειδικού Επιστήμονα

Θέμα: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Ειδικού Επιστήμονα Θέμα: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Ειδικού Επιστήμονα Λεμεσός, 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητή/ε κυρία/κύριε, Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να εκφράσω το ενδιαφέρον μου για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Βαρλοκώστα Όνοµα Σπυριδούλα Ηµεροµηνία γέννησης 18 Αυγούστου 1964 Τόπος γέννησης Σπάρτη Επάγγελµα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα