BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 (2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 (2011) 413-418"

Transcript

1 Ma r t i n d a Ca n a l, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια La u r a K. Mo r r e a l e [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009, σσ. xxii [ISBN ] Η παρούσα έκδοση αποτελεί μετάφραση στα Αγγλικά του έργου Les Estoires de Venise που συνέταξε ο Martin da Canal στα Γαλλικά και για την ακρίβεια στο γαλλο-βενετικό γλωσσικό ιδίωμα, μεταξύ των ετών 1267 και Παρότι το έργο γνώρισε περιορισμένη κυκλοφορία στην εποχή του, θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα της βενετικής ιστοριογραφίας του 13ου αιώνα, και ιδιαίτερα πολύτιμο όχι μόνον για την μελέτη της ιστορίας της ιταλικής ναυτικής πόλης αλλά και της εξάπλωσης των Δυτικών στην ανατολική Μεσόγειο. Το κείμενο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1854 από τον F. L. Polidori 1 στο Archivio Storico Italiano, με αρχαΐζουσα ιταλική μετάφραση του κόμη G. Galvani και σχόλια των E. Cicogna, A. Zon και T. Gar, ως Cronique des Veniciens, ελλείψει τίτλου στο πρωτότυπο. Ωστόσο, ο πλασματικός τίτλος που επέλεξε ο εκδότης απορρίφθηκε από τους μεταγενέστερους μελετητές, για να επικρατήσει τελικά ο πιο δόκιμος, με βάση εσωτερικά στοιχεία του κειμένου, Les Estoires de Venise. Ακολούθησαν δύο τμηματικές δημοσιεύσεις του έργου στη δεκαετία του 1950, από τους P. Skok 2 και G. Vidossi 3, και το 1972 εμφανίστηκε η εξαιρετικά επιμελημένη έκδοση 1. La Cronique des Veniciens de Maistre Martin da Canal, εκδ. F. L. Po l i d o r i και μετάφραση στα Ιταλικά G. Ga lva n i, Archivio Storico Italiano 8 (1845), , και όχι έκδοση G. Galvani, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην εισαγωγή της αγγλικής μετάφρασης, σ. xxii, υποσημ P. Sk o k, Tri starofrancusk Hronike o Zadru u Godini 1202, Zagreb G. Vidossi, L Italia dialettale fino a Dante, στο A. Vi s c a r d i B. Na r d i Ti l d e Na r d i G. Vidossi F. Ar e s e, Le origini. Testi latini, italiani, provenziali e franco-italiani, τ. 1 Milano-Napoli 1956, σσ BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 (2011)

2 414 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-book review του A. Limentani 4, που περιλαμβάνει εκτενή σχολιασμό και ιταλική μετάφραση, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη. Η νεότερη αυτή έκδοση, όπως σημειώνει η Δρ. Laura Morreale, χρησίμευσε ως οδηγός για την αγγλική μετάφραση, ενώ αναφορές στο πρωτότυπο έγιναν όπου κρίθηκε αναγκαίο. Της μετάφρασης προτάσσεται συνοπτική, αλλά περιεκτική εισαγωγή (σσ. vii-xxii), η οποία χωρίζεται σε οκτώ ενότητες. Μετά από σύντομη περιγραφή του μοναδικού χειρογράφου που περιλαμβάνει τις Estoires [Φλωρεντία, Biblioteca Riccardiana, χειρόγραφο αρ. 1919, 13ος αι.] και των προβλημάτων του, στην πρώτη ενότητα εξετάζεται η αξία του έργου από ιστοριογραφικής πλευράς, στο πλαίσιο της παράδοσης των χρονικών που αφορούν στην ιστορία της Βενετίας. Το μυστήριο που περιβάλλει τον Martin da Canal, καθώς τα ελάχιστα γνωστά προσωπογραφικά στοιχεία προκύπτουν εξολοκλήρου από το έργο του, έχει δώσει κατά καιρούς λαβή για τη διατύπωση ποικίλων υποθέσεων αναφορικά με την καταγωγή, την κοινωνική θέση, την επαγγελματική σταδιοδρομία και τις σχέσεις του με τα κέντρα εξουσίας τόσο στην πόλη της Βενετίας όσο και εκτός. Γεννημένος στην Chioggia, σύμφωνα με τους παλαιότερους μελετητές, Βενετός που ενδέχεται να είχε ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τη γενέτειρά του, στην Κύπρο, στην Άκρα ή σε άλλη γαλλόφωνη περιοχή της λατινικής Ανατολής, ακόμα και γαλλικής καταγωγής κατ άλλους, ο Da Canal περιγράφεται άλλοτε ως κατώτερος αξιωματούχος, μέλος του αποκλεισμένου από την άσκηση της εξουσίας ανερχόμενου αστικού πληθυσμού της πόλης των τεναγών, άλλοτε ως προϊόν της αναδυόμενης μη ευγενούς βενετικής γραφειοκρατίας που ήταν αφοσιωμένη στη λατρεία του κράτους, άλλοτε πάλι ως άτομο του στενού περιβάλλοντος του δόγη Ranieri Zeno. Σε κάθε περίπτωση, το βαπτιστικό του όνομα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προσδιορίζεται ως maistre και ότι πιθανόν υπηρέτησε ως γραφέας στην Tavola da Mar, μια τελωνειακή υπηρεσία για τη δασμολόγηση των εισαγωγών, υποδεικνύουν ότι δεν ανήκε στην ηγεμονική ομάδα των βενετών πατρικίων, την οποία εξυμνεί Martino Da Canal, Les estoires de Venise. Cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275, εκδ. A. Li m e n ta n i, Firenze Για μια συνθετική παρουσίαση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί από τον 19ο αιώνα και εξής σχετικά με την πατρότητα των Estoires de Venise, την ταυτότητα του συγγραφέα, την επιλογή της γλώσσας, τις πηγές και τις επιρροές του Martin da Canal, BYZANTINA SYMMEIKTA 21 (2011)

3 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-book review 415 Αν και η Morreale δεν υπεισέρχεται στη συζήτηση περί της ταυτότητας του συγγραφέα, θεωρεί ότι κατά πάσα πιθανότητα συνέθεσε το έργο του μέσα στο δουκικό παλάτι και ότι το κράτος του παρείχε την υποστήριξη αλλά και τα μέσα για να προάγει μια διαφορετική εκδοχή της βενετικής ιστορίας, αποκαλυπτική ως προς τις προσλαμβάνουσες των Βενετών για τους ίδιους και την πόλη τους κατά τον 13ο αιώνα. Μολονότι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε προγενέστερα βενετικά χρονικά για να κατασκευάσει το αφήγημά του, η πρωτοτυπία του Da Canal συνίσταται στον καινοφανή τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει αφενός το γνωστό ιστορικό υλικό και αφετέρου τα σύγχρονα με αυτόν γεγονότα. Στόχος του είναι να εξάρει την ομορφιά και τον πλούτο της πόλης και να εκθειάσει το μεγαλείο της βενετικής πολιτικής τάξης σε μια εποχή που η οικονομική ευημερία, η κοινωνική συνοχή και η πολιτική σταθερότητα της ναυτικής δημοκρατίας διακυβεύονταν από τις πολιτικο-στρατιωτικές εξελίξεις. Η γαλλική γλώσ σα παρέχει το κατάλληλο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου, καθώς επιτρέπει στον Da Canal να υιοθετήσει το επικό-ρομαντικό ύφος, προκειμένου να διηγηθεί με υπερβολικούς όρους τα επιτεύγματα των προγόνων και τις πράξεις των συγχρόνων του. Στη δεύτερη ενότητα αναπτύσσονται επιγραμματικά τα σύγχρονα συμφραζόμενα του έργου, ώστε να γίνουν κατανοητές οι προθέσεις του συγγραφέα. Η αύξηση της φορολογίας λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξήγαγε στην ιταλική ενδοχώρα και στην ανατολική Μεσόγειο για τη διασφάλιση των κτήσεών της, σε συνδυασμό με το πλήγμα που υπέστησαν οι εμπορικές της δραστηριότητες εξαιτίας του πρώτου βενετο-γενουατικού πολέμου καθώς και των πολιτικών ανακατατάξεων στη Δαλματία και τον ελληνικό χώρο, προκάλεσαν κοινωνική αναταραχή, η οποία εκδηλώθηκε με τη μορφή βίαιης εξέγερσης. Την ίδια εποχή, οι φατριαστικές διαμάχες μεταξύ των δύο επιφανέστερων οικογενειών, των αριστοκρατών Dandolo και των νεόπλουτων Tiepolo, εξελίχθηκαν σε ανοικτή σύγκρουση, διχάζοντας περαιτέρω τον κοινωνικό ιστό της πόλης και θέτοντας σε κίνδυνο την υπάρχουσα πολιτική τάξη. Η εξιδανίκευση της τεναγήτιδας πολιτείας αποτελεί την απάντηση του Da Canal στα προβλήματα της εποχής, προβλήματα τα οποία αποδίδει στην υπαιτιότητα βλ. Ş. Ma r i n, A Chanson de Geste in the 13th Century Venice: The Chronicle written by Martino da Canal, Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe 2 (2010), BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 (2011)

4 416 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-book review εξωτερικών δυνάμεων. Αυτή η συλλογιστική διατρέχει όλο το έργο του, σε μια συστηματική προσπάθεια να αμβλύνει τις εσωτερικές αντιθέσεις, να δικαιολογήσει τις επιλογές και τις ενέργειες των Βενετών στη μακρά διάρκεια και να αποκαταστήσει εν τέλει την εικόνα τους στα μάτια των συγχρόνων. Με άξονα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Da Canal για να στηρίξει τις θέσεις του, στην τρίτη ενότητα αναλύεται το περιεχόμενο του έργου. Οι Estoires de Venise χωρίζονται σε δύο βιβλία, κάθε ένα με τον δικό του πρόλογο, και εσωτερικά σε διακριτά κεφάλαια, τα οποία στην παρούσα μετάφραση έχουν αριθμηθεί για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Η παρουσίαση του υλικού είναι χρονολογικά ασύμμετρη, με έμφαση στα γεγονότα του άμεσου παρελθόντος και του παρόντος. Το πρώτο βιβλίο αρχίζει με την εξιστόρηση των μυθικών απαρχών της πόλης, διέρχεται με γρήγορους ρυθμούς τους επόμενους επτά αιώνες της βενετικής ιστορίας, για να επικεντρωθεί στην Τέταρτη Σταυροφορία και ιδίως στο ρόλο της Βενετίας στην εκτροπή της σταυροφορικής επιχείρησης, που της χάρισε την οικονομική ηγεμονία στον άλλοτε βυζαντινό γεωγραφικό χώρο και σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Μεσογείου. Στη συνέχεια στρέφεται στον ιταλικό βορρά, όπου παρακολουθεί τη σύμπραξη της Βενετίας με τον πάπα στη σύγκρουση του με τον αυτοκράτορα Φρειδερίκο Β, ακολουθεί η περιγραφή της καταστολής της εξέγερσης στη Ζάρα το , και κλείνει με τη συναρπαστική διήγηση του θανάτου του, γνωστού για τη σκληρότητά του δυνάστη και ηγέτη των Γιβελίνων, Ezzelino da Romano και του αδελφού του Alberico, το 1259, και όχι το 1236, όπως εκ παραδρομής αναφέρει η μεταφράστρια. Το δεύτερο βιβλίο εκτείνεται από το 1257 έως το 1271, οπότε η αφήγηση διακόπτεται απότομα πιθανότατα λόγω θανάτου του Martin da Canal. Ο πρώτος βενετο-γενουατικός πόλεμος, το κεντρικό στρατιωτικό γεγονός της περιόδου, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου. Κατά διαστήματα παρεμβάλλονται εκτενείς, λεπτομερείς περιγραφές των τελετών που λάμβαναν χώρα στη Βενετία κάθε χρόνο, της διαδικασίας για την εκλογή δόγη και των εορτασμών με την ευκαιρία της ανάδειξής του στο ανώτατο αξίωμα, που έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν τη μεγαλοπρέπεια και τη λαμπρότητα των μακραίωνων παραδόσεων της πόλης και να προβάλουν την αποτελεσματικότητα των θεσμών, υπογραμμίζοντας την καλή λειτουργία του πολιτειακού συστήματος. BYZANTINA SYMMEIKTA 21 (2011)

5 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-book review 417 Οι Estoires de Venise παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο από ιστοριογραφικής πλευράς όσο και για τον πλούτο των παρεχόμενων ιστορικών πληροφοριών και πραγματολογικών στοιχείων. Ωστόσο προσφέρουν μια μεροληπτική εκδοχή της βενετικής ιστορίας, διαμεσολαβημένη μέσα από τη χρήση τεχνικών της προφορικής παρουσίασης και την ανορθόδοξη, αλλά συνειδητή, επιλογή του γαλλο-βενετικού γλωσσικού ιδιώματος, η οποία απέχει πολύ από την πραγματικότητα της εποχής. Επιζητώντας να διευκρινίσει περαιτέρω τα κίνητρα του Da Canal για τη συγγραφή ενός τόσο ανοικτά προπαγανδιστικού έργου, η Morreale στις επόμενες τέσσερις ενότητες αποπειράται να δώσει απάντηση στο εύλογο, αλλά ρητορικό στην ουσία του ερώτημα σχετικά με το ποιο ήταν το αναγνωστικό κοινό ή το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονταν οι Estoires, αφού το χρονικό «μπήκε στο αρχείο» σχεδόν αμέσως μετά τον θάνατο του συγγραφέα 6. Τους δυνητικούς αναγνώστες και ακροα τές του έργου τους κατατάσσει σε τρεις διαφορετικές, αλλά επικαλυπτόμενες, γλωσσικές ομάδες, που όλες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μπορούσαν να επηρεάσουν την πολιτική ευημερία της ναυτικής πόλης των τεναγών: α. Στα μέλη των αριστοκρατικών οικογενειών της Βενετίας και άλλων πόλεων του ιταλικού βορρά, που ανήκαν στη γαλλο-βενετική λογοτεχνική κοινότητα. Οι οικογένειες αυτές, ευρισκόμενες στο επίκεντρο των εδαφικών διεκδικήσεων μεταξύ του πάπα με τον γερμανού αυτοκράτορα, διέθεταν τον πλούτο και τις διασυνδέσεις για να υποστηρίξουν τις βενετικές επιδιώξεις στην Ενδοχώρα. β. Σε κατόχους θέσεων εξουσίας στη Δύση, που η γαλλική αποτελούσε τη μητρική τους γλώσσα και ήταν εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος. Αυτή η ομάδα στόχευσης ήταν η μεγαλύτερη αριθμητικά και περιλάμβανε ορισμένους από τους ισχυρότερους πολιτικούς και 6. Η περιορισμένη κυκλοφορία του έργου αποδίδεται από ορισμένους μελετητές στην εμφάνιση του συνθετικού χρονικού του δόγη Andrea Dandolo, Chronica per extensum descripta, εκδ. E. Pa s t o r e l l o, Rerum italicarum scriptores, nuova edizione, 12/1, Bologna , μισόν αιώνα αργότερα, η οποία είχε ως συνέπεια την περιθωριοποίηση των προγενέστερων χρονικών. Ο Α. Limentani ωστόσο θεωρεί ότι η αιτία ίσως θα πρέπει να αναζητηθεί είτε στην αλλαγή πολιτικών κατευθύνσεων των διαδόχων του δόγη Ranieri Zeno είτε στην πολιτική ευφυΐα του ίδιου του Martin da Canal, βλ. Α. Li m e n ta n i, λήμμα Canal, Martino, στο Dizionario Biografico degli Italiani, τ. 17, Ρώμη 1974, σσ , και ειδικά σ BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 (2011)

6 418 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-book review θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής, με ενεργό συμμετοχή στα τεκταινόμενα στον ιταλικό βορρά και την ανατολική Μεσόγειο. γ. Στα γαλλόφωνα αριστοκρατικά-αυλικά περιβάλλοντα των σταυροφορικών κρατιδίων της λατινικής Ανατολής, με τα οποία τα μέλη της βενετικής εμπορικής κοινότητας είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδες, διαδραστικές σχέσεις στη διάρκεια του 13ου αιώνα. Η τελευταία ενότητα της εισαγωγής ασχολείται με μεταφραστικά ζητήματα. Η επιστημονική ενασχόληση της Laura Morreale με τις δημώδεις γλώσσες κατά τον Μεσαίωνα και ειδικότερα με την εισαγωγή της ιταλικής στην τοπική ιστοριογραφία, θεωρητικά την καθιστά ως την πλέον κατάλληλη για να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο της μεταφοράς του, επιδεικτικού και με στοιχεία προφορικού λόγου, συγγραφικού ύφους του Da Canal στην αγγλική γλώσσα. Όπως η ίδια επισημαίνει, προσπάθησε να αποδώσει όσο το δυνατόν πιο πιστά το αρχικό ύφος του έργου, στο βαθμό που αυτό δεν αποβαίνει εις βάρος της κατανόησης του κειμένου, παρέχοντας επεξηγηματικές σημειώσεις για τυχόν ασάφειες που πηγάζουν από ζητήματα ορολογίας. Επιπλέον, για την περαιτέρω διευκόλυνση των μη εξοικειωμένων αναγνωστών έπεται της μετάφρασης σύντομο γλωσσάρι ονομάτων και όρων. Άλλωστε η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά Archivio del Litorale Adriatico, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό ιστορικές πηγές, σχετικές με την ιστορία του γεωγραφικού χώρου που καταλαμβάνει τις δύο πλευρές της Αδριατικής. Η απόδοση των Estoires de Venise του Martin da Canal στην αγγλική γλώσσα προσφέρει σε μη ειδικούς τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα γοητευτικό, διαφωτιστικό και ενίοτε διασκεδαστικό αφήγημα για την πόλη των τεναγών και σε εξειδικευμένους μελετητές και φοιτητές, που ασχολούνται με την ιστορία της Βενετίας και τις διάφορες εκφάνσεις του δυτικού επεκτατισμού στην ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, ένα εύχρηστο ερευνητικό εργαλείο. Μαρινα Κουμανουδη Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ BYZANTINA SYMMEIKTA 21 (2011)

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές:

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: 306 Βιβλιοκρισίες βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: ετζάκισαν και τους σταυρούς, επήραν τα χαρτία" πολλοί τον τόπον σκάλιζαν να βρίσκωσι φλωρία». Μπαίνω στον πειρασμό εδώ να αναφέρω κι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων:

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: A. Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία B. Πτυχίο στις Σύγχρονες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών mfgalex@upatras.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΕΦΗ ΚΑΝΝΕΡ

Βιβλιοκρισίες ΕΦΗ ΚΑΝΝΕΡ 300 Βιβλιοκρισίες τείο αποτελείται από Ελληνορθόδοξους (σ. 293). Το φόβητρο, άλλωστε, της απώλειας του πληθυσμού της δικαιοδοσίας τους, ως αποτέλεσμα προσηλυτισμών, είναι ένα από τα βασικά κίνητρα που

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο «Το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

László Z. Karvalics. Μια έννοια και τι βρίσκεται πίσω από αυτή

László Z. Karvalics. Μια έννοια και τι βρίσκεται πίσω από αυτή László Z. Karvalics Κοινωνία της Πληροφορίας - Ποιά η ακριβής σημασία του όρου; (Η έννοια, η ιστορία και το εννοιολογικό πλαίσιο του συμπλέγματος εννοιών) Μια έννοια και τι βρίσκεται πίσω από αυτή Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΥΜ, ΑΠΟ ΤΟΝ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΥΜ, ΑΠΟ ΤΟΝ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΥΜ, ΑΠΟ ΤΟΝ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ Οι πολιτικές, οικονοµικές και στρατιωτικές τους σχέσεις από το 324 ως το 565 µ.χ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα