Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B EtherNet/IP. Έκδοση 06/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B EtherNet/IP. Έκδοση 06/2006 11373601 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B EtherNet/IP Έκδοση 06/ / EL Εγχειρίδιο

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Εισαγωγή Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE13B Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFE13B Αντιστοίχηση βύσµατος Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου ιευθυνσιοδότηση TCP/IP και υποδίκτυα Ρύθµιση παραµέτρων διεύθυνσης IP ιαδικασία για την αντικατάσταση συσκευών Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DFE13B ιαµόρφωση και εκκίνηση Έναρξη λειτουργίας του µετατροπέα ιαµόρφωση της κύριας µονάδας (σαρωτής EtherNet/IP) Χρονική υπέρβαση διεργασίας Απόκριση χρονικής υπέρβασης fieldbus Το πρωτόκολλο Ethernet Industrial (EtherNet/IP) Εισαγωγή Κατάλογος αντικειµένων CIP Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web Προϋποθέσεις λογισµικού Προστασία πρόσβασης οµή της αρχικής σελίδας MOVIDRIVE MDX61B µε πρόσθετη δυνατότητα DFE13B υνατότητες πλοήγησης MOVIDRIVE µέσω Ethernet Παράµετροι διαµόρφωσης Ethernet Περιγραφή παραµέτρων Τεχνικά στοιχεία Πρόσθετη δυνατότητα DFE13B Γλωσσάρι Ευρετήριο Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Αυτό το εγχειρίδιο δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας! Η εγκατάσταση και η έναρξη της λειτουργίας επιτρέπεται να γίνεται µόνο από ειδικευµένους ηλεκτρολόγους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων και τις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B/ 61B! Εγχειρίδια Μελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας των µετατροπέων MOVIDRIVE µε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE13B Ethernet. Για να κατανοήσετε αυτό εδώ το εγχειρίδιο θα πρέπει να έχετε ήδη µελετήσει τα εγχειρίδια του MOVIDRIVE, και ιδιαίτερα το εγχειρίδιο συστήµατος του MOVIDRIVE MDX60B/61B. Οι παραποµπές που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο επισηµαίνονται µε το σύµβολο "Æ". Συνεπώς το (Æ Κεφ. X.X) π.χ. σηµαίνει πως στο κεφάλαιο X.X αυτού του εγχειριδίου θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες. Προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία και την ικανοποίηση όλων των τυχόν αξιώσεων επί της εγγύησης, είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στα τεχνικά έγγραφα. Συστήµατα διαύλων Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας Γενικές οδηγίες ασφαλείας για τα συστήµατα διαύλων: Αυτό το σύστηµα επικοινωνίας σας επιτρέπει να προσαρµόζετε µε µεγάλη ακρίβεια το µετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE στη συγκεκριµένη εφαρµογή σας. Όπως συµβαίνει σε όλα τα συστήµατα διαύλων, υπάρχει ο κίνδυνος µη ορατών, εξωτερικών (σε ότι αφορά το µετατροπέα συχνότητας) τροποποιήσεων των παραµέτρων, γεγονός που επιφέρει µεταβολές στη συµπεριφορά του µετατροπέα συχνότητας. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µη αναµενόµενη (όχι ανεξέλεγκτη) συµπεριφορά του συστήµατος. Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές οδηγίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Κίνδυνος από το ρεύµα. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Άµεσος κίνδυνος. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον εξοπλισµό ή στο περιβάλλον λειτουργίας του. Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες. 4 Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP

5 Εισαγωγή 2 2 Εισαγωγή Περιεχόµενα του παρόντος εγχειριδίου Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει την τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFΕ13B στο µετατροπέα MOVIDRIVE MDX61B καθώς και την έναρξη λειτουργίας του MOVIDRIVE στο σύστηµα fieldbus EtherNet/IP. Πρόσθετα έγγραφα Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο εύκολης και αποτελεσµατικής σύνδεσης του MOVIDRIVE µε το σύστηµα fieldbus Ethernet, εκτός του παρόντος εγχειριδίου χρήσης σχετικά µε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE13B, θα πρέπει να αναζητήσετε και την ακόλουθη τεχνική έκδοση σχετικά µε την τεχνολογία fieldbus: Εγχειρίδιο "Προφίλ µονάδας fieldbus MOVIDRIVE " Στο εγχειρίδιο "Προφίλ µονάδας fieldbus MOVIDRIVE " αναφέρονται, εκτός από την περιγραφή των παραµέτρων του fieldbus και την κωδικοποίηση αυτών, και τα διάφορα συστήµατα ελέγχου και οι δυνατότητες εφαρµογής µε τη µορφή µικρών παραδειγµάτων. Το εγχειρίδιο "Προφίλ µονάδας fieldbus MOVIDRIVE " περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους του µετατροπέα, οι οποίες διαβάζονται ή γράφονται από τις διάφορες διεπαφές επικοινωνίας όπως είναι π.χ. ο δίαυλος συστήµατος, η διεπαφή RS-485 αλλά και από τη διασύνδεση fieldbus. Ιδιότητες Ο µετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE MDX61B σας επιτρέπει να χρησιµοποιείτε την πρόσθετη δυνατότητα DFΕ13B για τη σύνδεση µε συστήµατα αυτοµατισµού, διαµόρφωσης και απεικόνισης µέσω Ethernet, χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διασύνδεση fieldbus. MOVIDRIVE και Ethernet Η συµπεριφορά της µονάδας του µετατροπέα συχνοτήτων, η οποία διαµορφώνει τη βάση της λειτουργίας Ethernet και αναφέρεται ως προφίλ µονάδας, είναι ανεξάρτητη από το fieldbus και εποµένως ενιαία. Σε εσάς, το χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα να αναπτύξετε εφαρµογές ηλεκτροµειωτήρων ανεξάρτητα από το fieldbus. Το γεγονός αυτό κάνει πολύ ευκολότερη τη µετάβαση σε άλλα συστήµατα διαύλου, όπως το DeviceNet (πρόσθετη δυνατότητα DFD). Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες Με τη διεπαφή Ethernet το MOVIDRIVE MDX61B σας προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης σε όλες τις παραµέτρους και λειτουργίες του µετατροπέα συχνοτήτων. Ο µετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται µέσω των υψηλής ταχύτητας κυκλικών διεργασίας. Μέσω αυτού του καναλιού διεργασίας, έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής τιµών ρύθµισης, όπως οι τιµές ρύθµισης του αριθµού στροφών, του χρόνου παραγωγής ράµπας επιτάχυνσης/επιβράδυνσης, κλπ., αλλά και άµεσης ενεργοποίησης διαφόρων λειτουργιών όπως ενεργοποίηση, αναστολή ελέγχου, κανονική διακοπή, ταχεία διακοπή, κλπ. Ωστόσο, ταυτόχρονα µπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτό το κανάλι διαδικασίας για την ανάγνωση πραγµατικών τιµών από το µετατροπέα συχνοτήτων, όπως του πραγµατικού αριθµού στροφών, του ρεύµατος, της κατάστασης της µονάδας, του αριθµού σφάλµατος και των σηµάτων αναφοράς. ιαµόρφωση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας Ethernet Με την εκχώρηση των παραµέτρων της διεύθυνσης IP από το διακοµιστή DHCP ο µετατροπέας συχνοτήτων µπορεί µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να ενσωµατωθεί στο περιβάλλον Ethernet και να τεθεί σε λειτουργία. Η περαιτέρω παραµετροποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εντελώς αυτοµατοποιηµένη διαδικασία από την κύρια µονάδα (λήψη παραµέτρων). Αυτή η παραλλαγή πρόβλεψης συντοµεύει το χρόνο εκκίνησης του συστήµατος και απλοποιεί την τεκµηρίωση του προγράµµατος εφαρµογής σας, επειδή όλες οι σηµαντικές παράµετροι του µετατροπέα συχνοτήτων µπορούν να αποθηκεύονται απευθείας στο πρόγραµµα ελέγχου σας. Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP 5

6 2 Εισαγωγή Λειτουργίες παρακολούθησης Η χρήση ενός συστήµατος fieldbus απαιτεί πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης στη σχεδίαση του µετατροπέα συχνοτήτων, όπως για παράδειγµα, η χρονική παρακολούθηση του fieldbus (χρονική υπέρβαση fieldbus) ή των αρχών ταχείας διακοπής. Μπορείτε να προσαρµόσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης του MOVIDRIVE ειδικά στη δική σας εφαρµογή. Μπορείτε να καθορίσετε π.χ. τις αποκρίσεις σφάλµατος του µετατροπέα συχνοτήτων που θα πρέπει να ενεργοποιούνται σε περίπτωση σφάλµατος του διαύλου. Μια καλή λύση για πολλές εφαρµογές είναι η ταχεία διακοπή, αν και αυτό µπορεί να επιτευχθεί και µε "πάγωµα" των τελευταίων τιµών ρύθµισης, ώστε ο µετατροπέας συχνοτήτων να εξακολουθεί να λειτουργεί µε τις τελευταίες, έγκυρες τιµές ρύθµισης (για παράδειγµα, µεταφορική ταινία). Εφόσον η σειρά λειτουργιών των ακροδεκτών ελέγχου εξασφαλίζεται και σε λειτουργία fieldbus, µπορείτε να συνεχίσετε να υλοποιείτε αρχές ταχείας διακοπής, ανεξάρτητα από το fieldbus, χρησιµοποιώντας τα βύσµατα του µετατροπέα συχνοτήτων. ιάγνωση Για τη θέση σε λειτουργία και το σέρβις ο µετατροπέας συχνοτήτων MOVIDRIVE σας προσφέρει πολλές δυνατότητες διάγνωσης. Για παράδειγµα, µπορείτε να χρησιµοποιείτε το ενσωµατωµένο σύστηµα παρακολούθησης fieldbus για να ελέγχετε τόσο τις τιµές ρύθµισης που αποστέλλονται από την κύρια µονάδα ελέγχου, όσο και τις πραγµατικές τιµές. Ο ενσωµατωµένος διακοµιστής Web επιτρέπει την πρόσβαση στις τιµές διάγνωσης µε έναν τυπικό Browser. Σύστηµα παρακολούθησης fieldbus Επιπλέον, σας παρέχεται ένας αριθµός πρόσθετων πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας fieldbus. Η λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης fieldbus σε συνδυασµό µε το λογισµικό για PC MOVITOOLS, σας προσφέρει ένα εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη ρύθµιση όλων των παραµέτρων του µετατροπέα συχνοτήτων (συµπεριλαµβανόµενων των παρα- µέτρων fieldbus), όπως και τη λεπτοµερή απεικόνιση των πληροφοριών κατάστασης fieldbus και συσκευής. 6 Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP

7 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE13B 3 3 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης 3.1 Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE13B To MOVIDRIVE MDX61B πρέπει να διαθέτει έκδοση υλικολογισµικού (Firmware) ή νεότερη. Μπορείτε να προβάλλετε την έκδοση λογισµικού υλικού µε την παράµετρο P076. Μόνο τεχνικοί της SEW-EURODRIVE µπορούν να εγκαθιστούν ή να απεγκαθιστούν κάρτες πρόσθετης δυνατότητας για MOVIDRIVE MDX61B µεγέθους 0. Η τοποθέτηση ή αφαίρεση καρτών πρόσθετης δυνατότητας είναι εφικτή µόνο στα MOVIDRIVE MDX61B µεγέθους 1 έως 6. Πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE13B στην υποδοχή fieldbus [1]. [1] 54703AXX Πριν αρχίσετε Πριν την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση µιας κάρτας πρόσθετης δυνατότητας, τηρήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες: Αποµονώστε το µετατροπέα από την τάση. ιακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση δικτύου. Λάβετε κατάλληλα µέτρα για την προστασία της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας από ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιµοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιµα παπούτσια, κλπ.) πριν την αγγίξετε. Προτού εγκαταστήσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, αφαιρέστε το πληκτρολόγιο και την πρόσοψη. Μετά την εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας, τοποθετήστε πάλι το πληκτρολόγιο και την πρόσοψη. Μην αφαιρείτε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας από τη συσκευασία µέχρι τη στιγµή που θα είστε έτοιµος να την εγκαταστήσετε. Κρατήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας µόνο από τα άκρα της. Μην αγγίζετε κανένα από τα εξαρτήµατα της κάρτας. Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP 7

8 3 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE13B Βασική διαδικασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας AXX Εικόνα 1: Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας σε MOVIDRIVE MDX61B µεγέθους 1 6 (βασική απεικόνιση) 1. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τη βάση συγκράτησης της κάρτας. Τραβήξτε οµοιόµορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή (προσέξτε να µην τη στρεβλώσετε!). 2. Αφαιρέστε τις βίδες συγκράτησης του µαύρου καλύµµατος από το µπρακέτο συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε το µαύρο κάλυµµα. 3. Τοποθετήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, έτσι ώστε οι βίδες συγκράτησης να χωρέσουν στις αντίστοιχες οπές του µπρακέτου συγκράτησης κάρτας. 4. Εισάγετε το µπρακέτο συγκράτησης µε εγκατεστηµένη την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας µέσα στην εγκοπή υποδοχής, µε µέτρια πίεση. Ασφαλίστε το µπρακέτο συγκράτησης κάρτας χρησιµοποιώντας τις βίδες συγκράτησης. 5. Για να αφαιρέσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, εφαρµόστε τις παραπάνω οδηγίες µε την αντίστροφη σειρά. 8 Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP

9 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFE13B Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFE13B Κωδικός αριθµός Κάρτα πρόσθετης δυνατότητας διεπαφής Ethernet Τύπος DFE13B: Η πρόσθετη δυνατότητα " ιεπαφή Εthernet Τύπος DFE13B" είναι δυνατή µόνο σε συνδυασµό µε το MOVIDRIVE MDX61B και όχι µε το MDX60B. Πρέπει να τοποθετήσετε την πρόσθετη δυνατότητα DFE13B στην υποδοχή fieldbus. Η πρόσθετη δυνατότητα DFE13B τροφοδοτείται µε τάση από το MOVIDRIVE MDX61B. εν απαιτείται µία ξεχωριστή τροφοδοσία τάσης. Εµπρόσθια όψη DFE13B Περιγραφή Μικροδιακό πτης Ακροδέκτης Λειτουργία DFE 13B 0 nc nc nc nc nc nc nc nc Def IP nc 1 Status 100MBit link/act. Μικροδιακόπτης LED κατάστασης (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο) Ενδεικτική λυχνία LED 100 MBit (πράσινη) LED link/act. (πράσινο) nc Def IP εσµευµένο Επαναφέρει τις προεπιλεγµένες τιµές των παραµέτρων IP και απενεργοποιεί το DHCP Υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση του DFE13B. είχνει το ρυθµό Baud της σύνδεσης Ethernet. είχνει την κατάσταση της σύνδεσης Ethernet. EtherNet/IP X30: Σύνδεση Ethernet X30 MAC ID: 00-0F B IP: ιεύθυνση MAC Πεδίο εισαγωγής IP: ιεύθυνση MAC, π.χ. για τη διαµόρφωση του διακοµιστή DHCP. Σ' αυτό το πεδίο µπορείτε να εισάγετε την διεύθυνση IP που έχει αποδοθεί AXX Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP 9

10 3 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης Αντιστοίχηση βύσµατος 3.3 Αντιστοίχηση βύσµατος Χρησιµοποιήστε προκατασκευασµένους, θωρακισµένους βυσµατικούς συνδέσµους RJ45 κατά IEC11801 έκδοσης 2.0, κατηγορίας 5. [6] [3] [2] [1] A Εικόνα 2: Αντιστοίχηση στο βυσµατικό σύνδεσµο RJ45 B 54174AXX A = Εµπρόσθια όψη Β = Πίσω όψη [1] Ακίδα 1 TX+ Transmit Plus [2] Ακίδα 2 TX Transmit Minus [3] Ακίδα 3 RX+ Receive Plus [6] Ακίδα 6 RX Receive Minus Σύνδεση του MOVIDRIVE Ethernet Για τη σύνδεση του DFE13B θα πρέπει να συνδέσετε τη διεπαφή Ethernet X30 (βυσµατικός σύνδεσµος RJ45) µε ένα θωρακισµένο καλώδιο συνεστραµµένων ζευγών (Twisted-Pair) κατηγορίας 5, κλάσης D σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC11801 έκδοση 2.0 στο προβλεπόµενο Switch. Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο Patch. Εάν θέλετε να συνδέσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE13B απευθείας µε τον υπολογιστή διαµόρφωσης, θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Cross-Over. Σύµφωνα µε το IEC το µέγιστο µήκος καλωδίου για το Ethernet των 10/100 MBaud (10BaseT / 100BaseT) π.χ. µεταξύ DFE13B και Switch ανέρχεται στα 100 m (330 ft). Η ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) προτείνει σε µία εξειδικευµένη δηµοσίευση την χρήση στοιχείων δικτύου µε ικανότητες IGMP Snooping (Managed Switch), ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση της τερµατικής συσκευής και του Switch από την ανεπιθύµητη ανταλλαγή πληροφοριών (IGMP = Internet Group Management Protocol). 10 Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP

11 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου Χρησιµοποιήστε αποκλειστικά και µόνο θωρακισµένα καλώδια και στοιχεία σύνδεσης που καλύπτουν και τις προδιαγραφές της κατηγορίας 5, κλάσης D κατά IEC11801 έκδοσης 2.0. Η επαγγελµατική θωράκιση των καλωδίων του διαύλου εξασθενίζει τις ηλεκτρικές παρεµβολές που µπορεί να παρουσιαστούν σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα. Τα ακόλουθα µέτρα θα σας δώσουν τη δυνατότητα επίτευξης των βέλτιστων ιδιοτήτων θωράκισης: Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης των βυσµάτων, των µονάδων και των αγωγών της σύνδεσης εξισορρόπησης δυναµικού µε το χέρι. Χρησιµοποιήστε συνδετήρες µε µεταλλικό ή επιµεταλλωµένο κάλυµµα. Συνδέστε τη θωράκιση του βύσµατος µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια επαφής. Συνδέστε τη θωράκιση του αγωγού του διαύλου και στις δύο πλευρές. Μην περάσετε τα καλώδια σηµάτων και τα καλώδια του διαύλου παράλληλα µε τα καλώδια τροφοδοσίας (αγωγοί ηλεκτροκινητήρα). Πρέπει να περαστούν σε ξεχωριστούς αγωγούς καλωδίων. Χρησιµοποιήστε µεταλλικές, γειωµένες βάσεις στήριξης καλωδίων σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα. Περάστε το καλώδιο σηµάτων και το αντίστοιχο καλώδιο αντιστάθµισης δυναµικού, πολύ κοντά το ένα µε το άλλο ακολουθώντας τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή. Αποφύγετε την προέκταση των αγωγών διαύλου κάνοντας χρήση βυσµατικών συνδέσµων. Περάστε τα καλώδια διαύλου πολύ κοντά και κατά µήκος των υπαρχουσών επιφανειών γείωσης. Στην περίπτωση διακυµάνσεων του δυναµικού της γείωσης, είναι πιθανόν ένα ρεύµα αντιστάθµισης να διαρρεύσει τη θωράκιση, η οποία είναι συνδεδεµένη αµφίπλευρα καθώς και µε το δυναµικό της γείωσης (PE). Σ' αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξασφαλίσει επαρκή εξισορρόπηση δυναµικού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις VDE. Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP 11

12 3 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης ιευθυνσιοδότηση TCP/IP και υποδίκτυα 3.5 ιευθυνσιοδότηση TCP/IP και υποδίκτυα Εισαγωγή ιεύθυνση IP Οι ρυθµίσεις διευθύνσεων του πρωτοκόλλου IP πραγµατοποιούνται µε τις παρακάτω παραµέτρους ιεύθυνση IP Μάσκα υποδικτύου Τυπική πύλη Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι µηχανισµοί διευθυνσιοδότησης και η κατανοµή των δικτύων IP για τη σωστή ρύθµιση αυτών των παραµέτρων. Η διεύθυνση IP είναι µία τιµή 32 Bit, η οποία περιγράφει έναν συνδροµητή του δικτύου. Μία διεύθυνση IP αποτελείται από τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς οι οποίοι χωρίζονται µεταξύ τους µε µία τελεία. Παράδειγµα: Κάθε δεκαδικός αριθµός εκφράζει ένα byte (= 8 Bit) της διεύθυνσης και µπορεί να προβληθεί και στο δυαδικό σύστηµα (Æ πίνακας που ακολουθεί). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte Η διεύθυνση IP αποτελείται από µία διεύθυνση δικτύου και από µία διεύθυνση συνδροµητή (Æ πίνακας που ακολουθεί). ιεύθυνση δικτύου ιεύθυνση συνδροµητή Στην κατηγορία δικτύου και στη µάσκα υποδικτύου καθορίζεται το τµήµα της διεύθυνσης IP που περιγράφει το δίκτυο και το τµήµα που περιγράφει τον συνδροµητή. εν µπορούν να χρησιµοποιηθούν διευθύνσεις συνδροµητών που αποτελούνται από µηδέν και ένα (δυαδικό σύστηµα), αφού αυτού του τύπου οι διευθύνσεις περιγράφουν το δίκτυο ή µία διεύθυνση µετάδοσης (Broadcast). Κατηγορίες δικτύων Το πρώτο Byte της διεύθυνσης IP καθορίζει την κατηγορία δικτύου και εποµένως διαχωρίζει τη διεύθυνση δικτύου και τη διεύθυνση συνδροµητή. Περιοχή τιµών Byte 1 Κατηγορία δικτύου Πλήρης διεύθυνση δικτύου (παράδειγµα) Σηµασία A = ιεύθυνση δικτύου = ιεύθυνση συνδροµητή B = ιεύθυνση δικτύου 52.4 = ιεύθυνση συνδροµητή C = ιεύθυνση δικτύου 4 = ιεύθυνση συνδροµητή Σε πολλά δίκτυα αυτός ο διαχωρισµός δεν επαρκεί. Χρησιµοποιούν µια µάσκα υποδικτύου που ρυθµίζεται χωριστά. Μάσκα υποδικτύου Με µια µάσκα υποδικτύου οι κατηγορίες δικτύων µπορούν να ταξινοµηθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Η µάσκα υποδικτύου, καθώς και η διεύθυνση IP εκφράζεται µε τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς, οι οποίοι χωρίζονται µεταξύ τους µε τελείες. Κάθε δεκαδικός αριθµός εκφράζει ένα Byte. Παράδειγµα: Κάθε δεκαδικός αριθµός εκφράζει ένα byte (= 8 Bit) της µάσκας υποδικτύου και µπορεί να προβληθεί και στο δυαδικό σύστηµα (Æ πίνακας που ακολουθεί). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP

13 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης ιευθυνσιοδότηση TCP/IP και υποδίκτυα 3 Εάν αντιστοιχίσετε τη διεύθυνση IP και τη µάσκα υποδικτύου θα δείτε ότι στη δυαδική προβολή της µάσκας υποδικτύου όλες οι µονάδες καθορίζουν το τµήµα της διεύθυνσης δικτύου και ότι όλα τα µηδενικά χαρακτηρίζουν τη διεύθυνση του συνδροµητή (Æ πίνακας που ακολουθεί). ιεύθυνση IP Μάσκα υποδικτύου Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 δεκαδικό δυαδικό δεκαδικό δυαδικό Το δίκτυο κατηγορίας C µε τη διεύθυνση διαχωρίζεται περαιτέρω από τη µάσκα υποδικτύου Προκύπτουν δύο δίκτυα µε τις διευθύνσεις και Οι επιτρεπόµενες διευθύνσεις συνδροµητή στα δύο δίκτυα είναι: Οι συνδροµητές δικτύου καθορίζουν µε τη χρήση της λογικής πράξης AND για τη διεύθυνση IP και τη µάσκα υποδικτύου, εάν κάποιος συνδροµητής επικοινωνίας βρίσκεται στο ίδιο ή σε ένα άλλο δίκτυο. Εάν ο συνδροµητής επικοινωνίας βρίσκεται σε ένα άλλο δίκτυο αποκρίνεται η τυπική πύλη. Τυπική πύλη Η τυπική πύλη αποκρίνεται επίσης µέσω µίας διεύθυνσης 32 Bit. Η διεύθυνση 32 Bit αποτελείται από τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς οι οποίοι χωρίζονται µεταξύ τους µε µία τελεία. Παράδειγµα: Η τυπική πύλη εξασφαλίζει τη σύνδεση µε άλλα δίκτυα. Έτσι, ένας συνδροµητής δικτύου που θέλει να επικοινωνήσει µε κάποιον άλλο συνδροµητή, µπορεί να συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ µε τη µάσκα υποδικτύου χρησιµοποιώντας τη λογική πράξη AND και εποµένως να αποφασίσει εάν ο συνδροµητής που αναζητείται βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. Σε διαφορετική περίπτωση, αποκρίνεται η τυπική πύλη (δροµολογητής), η οποία πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. Η τυπική πύλη αναλαµβάνει την προώθηση των πακέτων. Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP 13

14 3 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης Ρύθµιση παραµέτρων διεύθυνσης IP 3.6 Ρύθµιση παραµέτρων διεύθυνσης IP Πρώτη έναρξη λειτουργίας Ο κατασκευαστής έχει ενεργοποιήσει στην πρόσθετη δυνατότητα DFE13B το πρωτόκολλο "DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Αυτό σηµαίνει ότι η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE13B αναµένει τις παραµέτρους της διεύθυνσης IP από έναν διακοµιστή DHCP. Η εταιρία Rockwell Automation προσφέρει δωρεάν στην ιστοσελίδα της έναν διακοµιστή DHCP. Από τον σύνδεσµο που ακολουθεί µπορείτε να κατεβάσετε το εργαλείο µε την περιγραφή "BOOTP Utility": Μετά τη διαµόρφωση του διακοµιστή DHCP και τη ρύθµισης της µάσκας υποδικτύου και του τυπικού Gateway θα πρέπει η πρόσθετη δυνατότητα DFE13B να συµπεριληφθεί στη λίστα εκχωρήσεων του διακοµιστή DHCP. Εδώ, εκχωρείται στο MAC-ID της πρόσθετης δυνατότητας DFE13B µία έγκυρη διεύθυνση IP. Οι διαµορφωµένες παράµετροι διευθύνσεων IP θα ισχύσουν µόνο εάν το DHCP απενεργοποιηθεί µετά την εκχώρηση της διεύθυνσης IP. Αλλαγή των παραµέτρων διεύθυνσης IP µετά από την πρώτη έναρξη λειτουργίας Εάν η πρόσθετη δυνατότητα DFE13B εκκινήθηκε µε µία ισχύουσα διεύθυνση IP, τότε µπορείτε να προσπελάσετε τις παραµέτρους διεύθυνσης IP µέσω της διεπαφής Ethernet. Μπορείτε να τροποποιήστε τις παραµέτρους της διεύθυνσης IP µέσω του Ethernet µε τον εξής τρόπο: από την αρχική σελίδα του DFE13B (Æ Κεφ. "Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web") µε το λογισµικό MOVITOOLS µέσω του Ethernet µε τη βοήθεια του MOVILINK - Switch (Æ Κεφ. "MOVITOOLS µέσω Ethernet") µε το EtherNet/IP TCP/IP Interface Object (Æ Κεφ. "Κατάλογος αντικειµένων EtherNet/IP CIP") Επίσης, µπορείτε να τροποποιήσετε τις παραµέτρους της διεύθυνσης IP και µέσω µίας σειριακής διεπαφής του MOVIDRIVE MDX61B ή µε το πληκτρολόγιο DBG60B. Εάν στην πρόσθετη δυνατότητα DFE13B οι παράµετροι διεύθυνσης IP εκχωρούνται από έναν διακοµιστή DHCP, µπορείτε να τις αλλάξετε µόνο µε την προσαρµογή των ρυθµίσεων του διακοµιστή DHCP. Οι αναφερόµενες δυνατότητες τροποποίησης των παραµέτρων διευθύνσεων IP ισχύουν µόνο εάν η τάσεις τροφοδοσίας του µετατροπέα (δίκτυο και DC 24 V) απενεργοποιηθούν και ενεργοποιηθούν εκ νέου. 14 Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP

15 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης Ρύθµιση παραµέτρων διεύθυνσης IP 3 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση DHCP Ο τρόπος εκχώρησης της διεύθυνσης IP καθορίζεται από τη ρύθµιση του χαρακτηριστικού Configuration Control του αντικειµένου EtherNet/IP TCP/IP Interface. Η τιµή εµφανίζεται στην παράµετρο P785 EtherNet/IP Startup Configuration. Ρύθµιση "Αποθηκευµένες παράµετροι IP" Οι αποθηκευµένες παράµετροι της διεύθυνσης IP θα χρησιµοποιηθούν. Ρύθµιση "DHCP" Οι παράµετροι διεύθυνσης IP θα ζητηθούν από έναν διακοµιστή DHCP. Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί ο διακοµιστής DHCP της εταιρίας Rockwell Automation, µπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το DHCP από µία επιφάνεια πλήκτρου. Σ' αυτή την περίπτωση αποστέλλεται ένα τηλεγράφηµα EtherNet/IP στο αντικείµενο TCP/IP Interface του συνδροµητή στον οποίο έχει εκχωρηθεί η διεύθυνση. Επαναφορά των παραµέτρων διεύθυνσης IP Εάν οι παράµετροι της διεύθυνσης IP δεν είναι γνωστοί και επιπλέον δεν υπάρχει καµία σειριακή διεπαφή ή πληκτρολόγιο DBG60B για την ανάγνωση της διεύθυνσης ΙΡ, µπορείτε να επαναφέρετε στις αρχικές τιµές της παραµέτρου διεύθυνσης IP µε το µικροδιακόπτη "Def IP". Η πρόσθετη δυνατότητα DFE13B επανέρχεται στις παρακάτω προεπιλεγµένες τιµές: ιεύθυνση IP: Μάσκα υποδικτύου: Προκαθορισµένη πύλη: P785 EtherNet/IP Startup Configuration: Αποθηκευµένες παράµετροι IP (το DHCP είναι απενεργοποιηµένο) Ακολουθήστε αυτή τη σειρά για να επαναφέρετε τις παραµέτρους διεύθυνσης IP στις προεπιλεγµένες τιµές: Απενεργοποιήστε την τάση δικτύου και την τάση τροφοδοσίας DC-24 V. Στην πρόσθετη δυνατότητα DFE13B φέρτε τον µικροδιακόπτη "Def IP" στη θέση "1". Ενεργοποιήστε πάλι την τάση δικτύου και την τάση τροφοδοσίας DC-24 V. Περιµένετε µέχρι η πρόσθετη δυνατότητα DFE13B να εκκινηθεί. Θα το καταλάβετε από το LED "Κατάσταση" που αναβοσβήνει µε κίτρινο/πράσινο χρώµα. Στην πρόσθετη δυνατότητα DFE13B φέρτε τον µικροδιακόπτη "Def IP" στη θέση "0". Έχετε τώρα τις εξής δυνατότητες να αντιστοιχήσετε τη νέα διεύθυνση IP: από την αρχική σελίδα του DFE13B (Æ Κεφ. "Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web") µε το λογισµικό MOVITOOLS µέσω του Ethernet µε τη βοήθεια του MOVILINK - Switch (Æ Κεφ. "MOVITOOLS µέσω Ethernet") από το αντικείµενο EtherNet/IP TCP/IP Interface (Æ Κεφ. "Κατάλογος αντικειµένων EtherNet/IP CIP") Εάν φέρετε τον µικροδιακόπτη "Def IP" πάλι στην τιµή "0", το DHCP θα παραµείνει απενεργοποιηµένο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάλι το DHCP από το αντικείµενο EtherNet/IP TCP/IP Interface (Æ Κεφ. "Κατάλογος αντικειµένων EtherNet/IP CIP") ή στον διακοµιστή DHCP της εταιρίας Rockwell Automation. Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP 15

16 3 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης ιαδικασία για την αντικατάσταση συσκευών 3.7 ιαδικασία για την αντικατάσταση συσκευών Η διαδικασία για την αντικατάσταση συσκευών εξαρτάται από τα µέρη της συσκευής που πρόκειται να αντικατασταθούν. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι πιθανές περιπτώσεις, το τµήµα που αντικαθίσταται σηµειώνεται µε έναν σταυρό. Κάρτα µνήµης MDX61B DFE13B Μέτρα για την αποκατάσταση της επικοινωνίας X X X Εάν το DHCP είναι ενεργοποιηµένο, θα πρέπει στη λίστα αντιστοίχησης του διακοµιστή DHCP να εκχωρηθεί το νέο MAC-ID της ισχύουσας διεύθυνσης IP. Εάν το DHCP είναι απενεργοποιηµένο και η συσκευή χρησιµοποιεί τις αποθηκευµένες παραµέτρους IP, δεν απαιτείται η λήψη µέτρων. X εν απαιτείται η λήψη µέτρων X Εάν αντικατασταθεί η κάρτα µνήµης, τότε το MOVIDRIVE X X MDX61B λαµβάνει τις παραµέτρους που είναι αποθηκευµένες στην κάρτα µνήµης. Επειδή οι τιµές δεν είναι όµοιες, προτείνουµε X X να φέρετε τον µετατροπέα στις αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις X X X και στη συνέχεια να πραγµατοποιήσετε από την αρχή τη διαδικασία έναρξης της λειτουργίας. Οι παράµετροι διεύθυνσης ΙΡ δεν τροποποιούνται κατά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων. Στην περίπτωση που οι παράµετροι στην κάρτα µνήµης δεν είναι γνωστοί, προτείνουµε τη χρήση του µικροδιακόπτη "Def IP". Εάν εκτός από την κάρτα µνήµης αντικατασταθεί και η πρόσθετη δυνατότητα DFE13B και το DHCP είναι ενεργοποιηµένο, θα πρέπει στη λίστα αντιστοίχησης του διακοµιστή DHCP να εκχωρηθεί το νέο MAC-ID της ισχύουσας διεύθυνσης IP. 3.8 Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DFE13B Ethernet-LED LED κατάστασης (κόκκινο/κίτρινο/ πράσινο) Στην κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE13B υπάρχουν τρεις φωτεινές δίοδοι LED που υποδηλώνουν την τρέχουσα κατάσταση της κάρτας DFΕ13B και του συστήµατος Ethernet. Το LED κατάστασης υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE13B. Κατάσταση OFF Κόκκινο Κίτρινο Κίτρινο αναλάµπον Αναβοσβήνει µε κίτρινο/πράσινο χρώµα Πράσινο Σηµασία Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE13B δεν τροφοδοτείται µε τάση ή έχει υποστεί βλάβη. Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE13B βρίσκεται σε κατάσταση σφάλµατος. Το λειτουργικό σύστηµα της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE13B έχει εκκινηθεί. Η στοίβα TCP/IP της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE13B εκκινείται. Εάν παραµένει αυτή η κατάσταση και έχετε ενεργοποιήσετε τον διακοµιστή DHCP, τότε η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE13B αναµένει τα δεδοµένα από το διακοµιστή DHCP. εν υπάρχει καµία σύνδεση EtherNet/IP IO. Υπάρχει καµία σύνδεση EtherNet/IP IO. Ενδεικτική λυχνία LED 100 MBit (πράσινη) Το LED 100 MΒit (πράσινο) δείχνει το ρυθµό Baud της σύνδεσης Ethernet. Κατάσταση ΟN OFF Σηµασία Έχει πραγµατοποιηθεί µία σύνδεση Ethernet µε ρυθµό Baud 100 MBit. Έχει πραγµατοποιηθεί µία σύνδεση Ethernet µε ρυθµό Baud 10 MBit. Εάν το LED Link/Activity είναι ανενεργό, δεν υπάρχει σύνδεση Ethernet. 16 Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP

17 Οδηγίες συναρµολόγησης/εγκατάστασης Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DFE13B 3 LED Link/Activity (πράσινο) Το LED Link/Activity (πράσινο) δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης Ethernet. Κατάσταση Σηµασία ΟN Υπάρχει µία σύνδεση Ethernet. Τρεµόπαιγµα Γίνεται ανταλλαγή µέσω του Ethernet. OFF εν υπάρχει σύνδεση Ethernet. Επειδή το λογισµικό υλικού της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFE13B χρειάζεται περίπου 20 δευτερόλεπτα για την αρχικοποίηση, κατά τη διάρκεια αυτή εµφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων των 7 τµηµάτων του MOVIDRIVE η κατάσταση "0" (µετατροπέας µη διαθέσιµος). Τα LED στην κάρτα DFE13B δείχνουν τα εξής: LED κατάστασης Æ Κίτρινο LED 100MBit Æ OFF LED Link/Activity Æ Πράσινο Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP 17

18 4 ιαµόρφωση και εκκίνηση Έναρξη λειτουργίας του µετατροπέα 4 ιαµόρφωση και εκκίνηση Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη µελέτη εγκατάστασης του µετατροπέα MOVIDRIVE µε την πρόσθετη δυνατότητα DFΕ13B και τη θέση σε λειτουργία. 4.1 Έναρξη λειτουργίας του µετατροπέα Ο µετατροπέας συχνότητας MOVIDRIVE µπορεί να παραµετροποιηθεί µετά την εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας fieldbus, χωρίς περαιτέρω ρυθµίσεις, απευθείας από το σύστηµα fieldbus. Εποµένως, για παράδειγµα, όλες οι παράµετροι µπορούν να ρυθµιστούν από τον κύριο προγραµµατιζόµενο ελεγκτή µετά την ενεργοποίηση. Ωστόσο, για τον έλεγχο του µετατροπέα συχνοτήτων µέσω του συστήµατος Ethernet, πρέπει ο µετατροπέας να ρυθµιστεί στην πηγή τιµής ελέγχου και της πηγής ονοµαστικών τιµών = FIELDBUS. Η ρύθµιση FIELDBUS σηµαίνει ότι οι παράµετροι του µετατροπέα συχνότητας έχουν ρυθµιστεί για έλεγχο και εισαγωγή ονοµαστικών τιµών µέσω του Ethernet. Ο µετατροπέας συχνότητας αποκρίνεται στη συνέχεια στα δεδοµένα εξόδου διεργασίας, τα οποία εκπέµπονται από τον κύριο προγραµµατιζόµενο ελεγκτή. Η ενεργοποίηση των παραµέτρων "control signal source and setpoint source" [προέλευση σηµάτων ελέγχου και προέλευση τιµών ρύθµισης] στην τιµή FIELDBUS σηµατοδοτείται στον ελεγκτή του µηχανήµατος, µε χρήση του bit "Fieldbus mode active" [Λειτουργία Fieldbus ενεργή] της λέξης κατάστασης. Για λόγους ασφαλείας, ο µετατροπέας συχνοτήτων πρέπει να ενεργοποιείται επίσης από τους ακροδέκτες, για έλεγχο µέσω του συστήµατος fieldbus. Εποµένως, οι ακροδέκτες πρέπει να είναι καλωδιωµένοι ή προγραµµατισµένοι µε τρόπο τέτοιο ώστε ο µετατροπέας συχνότητας να ενεργοποιείται µέσω των ακροδεκτών εισόδου. Ο απλούστερος τρόπος ενεργοποίησης του µετατροπέα συχνότητας στους ακροδέκτες είναι, για παράδειγµα, µε σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØØ (λειτουργία /CONTROLLER INHIBIT) µε ένα σήµα +24 V και µε προγραµµατισµό των ακροδεκτών εισόδου DIØ1 DIØ5 σε καµία λειτουργία. Η ενότητα που ακολουθεί δείχνει τη διαδικασία για τη θέση του µετατροπέα συχνοτήτων MOVIDRIVE σε λειτουργία, στην περίπτωση διασύνδεσης µε το fieldbus. 18 Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B Ethernet/IP

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

2 FRITZ!Box Fon WLAN. AVM GmbH 2006. All rights reserved. Documentation release 11/2006

2 FRITZ!Box Fon WLAN. AVM GmbH 2006. All rights reserved. Documentation release 11/2006 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Αυτό το εγχειρίδιο και το λογισµικό που περιγράφει, προστατεύονται από κατοχυρωµένα πνευµατικά δικαιώµατα. Η AVM εκχωρεί το µη αποκλειστικό δικαίωµα της χρήσης του λογισµικού, το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. το Τερματικό HELLAS SAT. για. version 1.9.2.6

Εγχειρίδιο Χρήστη. το Τερματικό HELLAS SAT. για. version 1.9.2.6 Εγχειρίδιο Χρήστη για το Τερματικό HELLAS SAT 2008 Newtec cy. Απαγορεύεται ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή διανομή. Εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση, κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300 Χρήση του εκτυπωτή 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Data Tank Gateway Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια για την αγορά του Freecom Data Tank

Διαβάστε περισσότερα

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 C950 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2015 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...6 Γνωριμία με τον εκτυπωτή... 8 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη My Net Δρομολογητής N900 Central Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε

Διαβάστε περισσότερα

IP communication module

IP communication module IP communication module 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Βασικό Διάγραμμα Σύνδεσης & Λειτουργιών...4 Τρόποι Λειτουργίας (modes)...6 Προκαθορισμένη IP Mode 0...6 Προκαθορισμένη IP με ακολουθία PSTN κλήσης Mode

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός 01945 Web Server By-Web της VIMAR Εγχειρίδιο εγκαταστάτη Οικιακός αυτοματισμός Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών!

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών! Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές SIPOS 5 Flash PROFITRON SIPOS 5 HiMod Έκδοση 06.11 Με επιφύλαξη αλλαγών! Y070.020/GR Περιεχόμενα SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα