Τα Απογευματινά Σχολεία της Αυστραλίας και η χάραξη μιας Εθνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στον 21o αιώνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Απογευματινά Σχολεία της Αυστραλίας και η χάραξη μιας Εθνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στον 21o αιώνα"

Transcript

1 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Τα Απογευματινά Σχολεία της Αυστραλίας και η χάραξη μιας Εθνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στον 21o αιώνα Ευγενία Αρβανίτη The present article examines the role of the afternoon schools in the Australian educational system and its implication in developing an inclusive national educational policy. Language policy and program development is regarded as one of the most salient features of a modern post-industrial and highly liberal society and its concomitant plurality (Banks, 1994). Australian public discourse on immigration has reflected a wide and changing spectrum of attitudes from hostility and assimilationist practices to acceptance and encouragement of language and cultural maintenance. Similarly, the presence of multilingualism in Australia has triggered a direct and conscious political response in areas such as education, and has taken on different ideological complexions over time. Languages were seen as the clearest and most evident component of cultural diversity (Ozolins, 1993). The function and development of the afternoon schools, and in particular the Greek ethnic school system, was a process which combined broader socio-political and educational considerations. Ethnic schools are educational institutions that fall into the sphere of Australian language policies constituting one key topos (or milieu) where both the of the Biennial International Conference of Greek Studies, 401 Flinders University April 2003", Flinders University

2 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ aspirations of ethnic communities for language maintenance and official policy and practice responses to Australian inter-ethnic relations intersected. The article examines the Australian responses towards Afternoon schools and attempts to highlight some major components in developing a national agenda for these institutions. 1. Εισαγωγή Η αδιαμφισβήτητη επικράτηση του συστήματος οικονομικής παγκοσμιοποίησης έχει επηρεάσει τις κοινωνικές, οικονομικές, και πολιτικές αξίες των σύγχρονων κοινωνιών τραυματίζοντας την συνοχή τους και δημιουργώντας ένα κλίμα φοβίας απέναντι στην πολιτισμική διαφοροποίηση και τον εθνικό άλλο (Apple, 2001, Cahill, 2001, Singh, Μαθητές απογευμανινού σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. of the Biennial International Conference of Greek Studies, 402 Flinders University April 2003", Flinders University

3 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 2002). Παράλληλα σύμφωνα με τον Clifford (Clifford, 1997), η ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον διαδραματίζει έναν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνικών δομών και αλληλεπιδράσεων, αφού αυτές αποτελούν παράγοντα αντίστασης στην ομογενοποιητική δράση της παγκοσμιοποίησης. Οι γλώσσες για παράδειγμα, έχουν αναγνωριστεί σαν το πιο ξεκάθαρο στοιχείο της πολιτιστικής ετερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο (Ozolins, 1993). Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός στη δημιουργία κοινωνιών συνοχής μέσα από την υιοθέτηση μιας ευαίσθητης διαπολιτισμικής προσέγγισης που θα διαπαιδαγωγεί τον σύγχρονο πολίτη του κόσμου. Η γλωσσική πολιτική και η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι συνεπώς ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των μεταβιομηχανικών και φιλελεύθερων κοινωνιών που κατά βάση είναι πολυπολιτισμικές (Banks, 1994). Η Αυστραλιανή εκπαιδευτική πολιτική αντανακλά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και πολιτικών συμπεριφορών από την αφομοίωση μέχρι και την ενθάρρυνση των γλωσσών και της πολιτισμικής διατήρησης. Η παρουσία του πολυπολιτισμού στην Αυστραλία πυροδότησε μια άμεση και συνειδητή πολιτικοϊδεολογική τοποθέτηση απέναντι στην εκπαίδευση επιτρέποντας τη διδασκαλία των γλωσσών μέσα από μια ποικιλία εκπαιδευτικών φορέων. Η ανάπτυξη αυτών των φορέων 1 ήρθε σαν αποτέλεσμα αφενός της αυτοοργάνωσης των μειονοτικών ομάδων και της πίεσης που άσκησαν αυτές, αλλά και αφετέρου της ενεργοποίησης των κρατικών μηχανισμών εκπαιδευτικού πολιτικού 1 Για παράδειγμα, η λειτουργία των ελληνικών απογευματινών σχολείων, αποτέλεσε μια διαδικασία αυτοοργάνωσης της ελληνικής παροικίας απέναντι στην ανυπαρξία δομών γλωσσικής διδασκαλίας μέχρι και τη δεκαετία του Η λειτουργία τους εντάσσεται σε ένα κοινωνικό πλέγμα που συνδυάζει ευρύτερες κοινωνιολογικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές παραμέτρους. Τα απογευματινά σχολεία αποτελούν έναν εν δυνάμει τόπο, όπου οι φιλοδοξίες των εθνικών κοινοτήτων και η επίσημη πολιτική απένταντι στις απαιτήσεις των κοινοτήτων συνταντιούνται υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα σχολεία δεν είναι μόνο εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά πολύ πιο σημαντικά διαδραματίζουν και έναν κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. of the Biennial International Conference of Greek Studies, 403 Flinders University April 2003", Flinders University

4 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ σχεδιασμού. Τρεις ήταν οι ιδεολογικές παράμετροι κοινωνικής κατάταξης των γλωσσών και βάσει αυτών χαρακτηρίστηκαν είτε ως πρόβλημα, είτε ως δικαίωμα είτε ως οικονομικός πόρος (Ruiz, 1984). Αυτή η τυπολογία εμφανίζεται σε όλες τις περιόδους της Αυστραλιανής εκπαιδευτικής πολιτικής και επηρέασε σημαντικά τα απογευματινά σχολεία, αφού αυτά αποτέλεσαν τους κατεξοχήν πόλους γλωσσικής διδασκαλίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελληνικής παροικίας. Παράλληλα αυτά τα σχολεία αποτέλεσαν δομικά και οργανικά μέρη των κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών 2 και είναι ενταγμένα στη διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 3 Γενικά θα λέγαμε ότι οι γενικότεροι προσανατολισμοί στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική έχουν 2 Σύμφωνα με την Martin (1978) τα απογευματινά σχολεία διαδραματίζουν έναν ενεργό ρόλο στις κοινωνικές δομές μιας κοινωνίας αφού αποτελούν δομικά στοιχεία της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Αποτελούν δηλαδή τους συμμετέχοντες (actors) σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, αφού ανταποκρίνονται στην απουσία μιας επίσημης γλωσσικής πολιτικής που θα εγγυάται την προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας και ταυτότητας. Η παρουσία τους δηλαδή και μόνο καταρρίπτει την υπόθεση ότι η Αυστραλία είναι μια ομοιογενής και μονοδιάστατη κοινωνία. Την ίδια στιγμή τα σχολεία αυτά υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο των επίσημων κοινωνικών εταίρων του εκπαιδευτικοπολιτικού συστήματος. Αυτοί οι εταίροι, οι λεγόμενοι definers είναι σε θέση να καθορίζουν, να κατασκευάζουν και να επαληθεύουν την κοινωνική γνώση γύρω από συγκεκριμένους κοινωνικούς συμμετέχοντες. Μια τέτοια διαδικασία οδηγεί αναγκαστικά και σε κοινωνικούς αποκλεισμούς, αφού για παράδειγμα τα απογευματινά σχολεία δεν είναι ενσωματωμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα ως ισότιμοι εκπαιδευτικοί φορείς. 3 Οι δύο αυτές έννοιες διαφοροποιούνται στο ότι η πρώτη αναφέρεται σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές από τις κυβερνήσεις ή άλλους φορείς που αποσκοπούν στη διαχείρηση και κάλυψη συγκεκριμένων αιτημάτων των εμπελκομένων κοινωνικών δυνάμεων θέτοντας παράλληλα και τους αντικειμενικούς προς επίτευξη στόχους. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός (corpus και status planning) από την άλλη αναφέρεται στην πιο συγκεκριμένη και λεπτομερή εφαρμογή της όποιας πολιτικής (Djite, 1994). Επιπλέον ένας άλλος όρος που ερμηνεύει μια εξίσου σημαντική πολιτική διαδικασία είναι η γλώσσα στην εκπαιδευτική πολιτική ή σχεδιασμός απόκτησης acquisition planning (Cooper, 1989), που αφορά στις προσπάθειες οργανισμών ή φορέων να προωθήσουν την γλωσσική εκμάθηση και ιδιαίτερα να αυξήσουν τους αριθμούς των ομιλητών μιας γλώσσας. of the Biennial International Conference of Greek Studies, 404 Flinders University April 2003", Flinders University

5 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ επηρεάσει καταλυτικά στην εξέλιξη των απογευματινών σχολείων. 4 Το παρόν άρθρο θα επιχειρήσει μια συνοπτική ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής των Αυστραλιανών Αρχών σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί καλύτερα το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η όλη προσπάθεια για τη στήριξη της ελληνομάθειας. 2. Ομοσπονδιακή γλωσσική πολιτική και απογευματινά σχολεία: Μια ιστορική αναδρομή Το γενικό ιδεολογικό σχήμα ανάπτυξης της Αυστραλιανής Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει στηριχθεί σε τέσσερις πόλους: α) στη γλωσσική αφομοίωση, β) στο γλωσσικό πλουραλισμό (η ανάπτυξη της εθνικής γλώσσας και η παράλληλη διατήρηση των μειονοτικών γλωσσών), γ) στην απλοποίηση των γλωσσών των αυτοχθόνων πληθυσμών και δ) στη διεθνοποίηση μιας γλώσσας μέσα από τη χρήση της για ευρύτερη επικοινωνία (Cobarrubias, 1983). Πιο συγκεκριμένα η εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής της Αυστραλίας σχετικά με τα απογευματινά σχολεία χωρίζεται σε τρεις μεγάλες περιόδους: Α) στην περίοδο της επίσημης κρατικής αδιαφορίας μέχρι και το 1980, που καλύπτει τις περιόδους της ρατσιστικής πολιτικής, της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης των μαθητών. Β) στην περίοδο της αναγνώρισης και υποστήριξης από το επίσημο Ομο σπονδιακό Κράτος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, κατά την οποία νομιμοποιήθηκαν τα σχολεία αυτά κάτω από το πρίσμα του πολυπολιτισμού και της ιδεολογίας του main streaming, και 4 Για παράδειγμα, όταν παρατηρήθηκε αλλαγή στο στάτους των εθνικών γλωσσών με την μετάθεση έμφασης από τις Ευρωπαϊκές στις Ασιατικές γλώσσες (κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990), υπήρξε αλλαγή στο συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στις διάφορες εθνοτικές ομάδες εγκανιάζοντας μια νέα δυναμική στον μεταξύ τους ανταγωνισμό για την κατοχύρωση θέσεων και πόρων. of the Biennial International Conference of Greek Studies, 405 Flinders University April 2003", Flinders University

6 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Γ) στην περίοδο της περιθωριοποιημένης ανοχής των σχολείων αυτών, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, μιας περιόδου που σφραγίστηκε και από την ιδεολογία του οικονομικού ορθολογισμού (Arvanitis, 2000). Ο προτεινόμενος διαχωρισμός είναι καθαρά συμβατικός αφού χαρακτηριστικά (πολιτικές στρατηγικές, και επιλογές) διαφόρων περιόδων συνυπάρχουν και σε άλλες. 2.1 Περίοδος επίσημης κρατικής αδιαφορίας (μέχρι και το 1980) Η ρατσιστική πολιτική της Λευκής Αυστραλίας και η ξενοφοβία ήταν η ιδεολογία που κυριάρχησε μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Β ΠΠ) και πήγαζε από την αποικιοκρατική αντίληψη της Αυστραλιανής κοινωνίας και τη σχέση εξάρτησής της από την Μεγάλη Βρετανία. Αυτή η κοινωνική στάση επεκτάθηκε και μετά τον Β ΠΠ (και ως το 1969), όπου και αποκρυσταλλώθηκε γύρω από τις πολιτικές της αφομοίωσης στα αγγλοσαξωνικά κοινωνικά πρότυπα. Αυτές οι πολιτικές θεωρήθηκαν ως η κατεξοχήν στρατηγική τόσο για την οικοδόμηση της εθνικής Αυστραλιανής ταυτότητας όσο και για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής εν όψη και της μαζικής μετανάστευσης (στις δεκαετίες του 1950 και 1960). Ωστόσο το σκηνικό αλλάζει στη δεκαετία του 1970 οπότε και εγκαινιάζεται η πολιτική της ενσωμάτωσης. Η επίσημη πολιτική ρητορική σχετικά με τις μειονοτικές ομάδες παγιώθηκε γύρω από τα συμφραζόμενα ότι αυτές αποτελούσαν κοινωνικό πρόβλημα και ότι είναι κοινωνικά περιθωριοποιημένες ή μη-προνομιούχες. Απώτερος σκοπός αυτής της πολιτικής ήταν η ολοκληρωτική ένταξη των μεταναστών στο παραδοσιακό αγγλοσαξωνικό κοινωνικό στάτους της Αυστραλίας. Η πολιτική της ενσωμάτωσης επέφερε την αντίδραση των εθνοτικών ομάδων με αποτέλεσμα την έντονη πολιτικοποίηση των τελευταίων και τις συνεχείς διεκδικήσεις τους για την παροχή εξειδικευμένων of the Biennial International Conference of Greek Studies, 406 Flinders University April 2003", Flinders University

7 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Έτσι δημιουργήθηκε μια κοινωνική συναίνεση γύρω από την παραδοχή ότι οι εθνοτικοί οργανισμοί μπορούν από μόνοι τους να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και ταυτόχρονα να επιδιώκουν λύσεις μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών. Αυτό ήταν πολιτική κίνηση που οδήγησε στην δημιουργία υπηρεσιών για να αντιμετωπισθεί η κοινωνική ανισότητα (θέσπιση της κοινωνίας πρόνοιας επί Κυβέρνησης Γουίτλαμ: ). Η επίσημη πολιτική ωστόσο κατέταξε τις εθνοτικές μειονότητες σε ομοιογενείς κοινωνικές τάξεις (χωρίς κανένα άλλο διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό παρά μόνο αυτό της εθνοτικής καταγωγής), αλλά και σε πολιτικές οντότητες με την επικράτηση της λεγόμενης εθνοτικής ψήφου. Η πολιτική δυναμική των εθνικών μειονοτήτων αυτή την περίοδο εξελίσσεται σε σημαντικό παράγοντα πολιτικής πίεσης λόγω και της αριθμητικής υπεροχής των μεταναστών, αλλά και της αναγωγής τους σε μειονοτικές ομάδες κοινωνικά μειονεκτικές. Ιδιαίτερα, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την κυβέρνηση του Fraser ( ) επικράτησε η αποδοχή μιας απλοϊκής προσέγγισης της πολιτισμικής πολυμορφίας (cultural pluralism) της Αυστραλιανής κοινωνίας, στην οποία συνέβαλλε αποφασιστικά η Εισηγητική Έκθεση του Galbally (1978). Επιπλέον άρχισε να εδραιώνεται πλέον η αντίληψη ότι οι μειονότητες αποτελούσαν ομοιογενείς ομάδες χωρίς κανέναν άλλον εσωτερικό ταξικό διαχωρισμό. Κατά συνέπεια οι ηγέτες αυτών των ομάδων αντιμετωπίστηκαν ως οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους ικανοί να συμβουλεύουν τις κυβερνήσεις και να διαχειρίζονται κονδύλια μέσω οργανισμών που απευθύνονταν αποκλειστικά στους μετανάστες. Έτσι η ευθύνη άρχισε να μετατοπίζεται από τις κυβερνήσεις και να κατευθύνεται στο ισχυρό πλέον λόμπι των εθνικών ηγετών. 5 Γενικά αυτή την περίοδο ( ) παρατηρείται η καθιέρωση 5 Ωστόσο η εν λόγω ηγεσία δεν εξασφάλισε και την κοινωνική ισονομία των μεταναστών, αλλά μεγαλύτερη πρόσβαση της ίδιας στις κοινωνικές υπηρεσίες. Επιπλέον αυτή η κατηγορία των παροικιακών ηγετών διευκόλυνε τις κυβερνητικές αρχές να ελέγχουν την εθνική ψήφο, αφού ουσιαστικά η τελευταία επιχορηγούσε αυτή την ιδιότυπη ηγετική τάξη μεταναστών (Castles, 1988, Foster and Stockley, 1988). of the Biennial International Conference of Greek Studies, 407 Flinders University April 2003", Flinders University

8 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ενός συντηρητικού πολυπολιτισμού 6 μιας καθαρά νεοφιλελεύθερης πολιτικής φιλοσοφίας που προωθούσε την ανάγκη πρόσβασης των μειονοτήτων στις διάφορες υπηρεσίες χωρίς να δίνεται καθόλου έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας και στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό επέτρεψε την παγίωση της λογικής ένταξης μέσα από οργανισμούς που προωθούσαν εξειδικευμένες υπηρεσίες για μετανάστες, και οι οποίοι λειτουργούσαν ως επί το πλείστον σε εθελοντική βάση. Παράλληλα καλλιεργούνταν και ένας ισχυρός ανταγωνισμός ανάμεσα στις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες για εξαιρετικά περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Στην περίοδο της αφομοίωσης, τα θέματα γλωσσικής πολιτικής και εκπαίδευσης μεταναστών ήταν παραγκωνισμένα (και λόγω των έκρυθμων σχέσεων μεταξύ ομοσπονδιακών και πολιτειακών κυβερνήσεων). Τα απογευματινά σχολεία δεν αποτελούν καν θέμα συζήτησης αυτή την περίοδο. Στη δεκαετία του 1970 όμως (περίοδο της ενσωμάτωσης) το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρήθηκε ως ο κατ εξοχήν μηχανισμός για να αντιμετωπιστεί η πολιτισμική πολυμορφία της Αυστραλιανής κοινωνίας. Η λογική της ενσωμάτωσης και ένταξης είχε σα σκοπό να διαπαιδαγωγήσει τους νεαρούς μετανάστες πως να αποδέχονται να είναι και έθνικ και Αυστραλοί. Έτσι δόθηκε μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία των Αγγλικών που αποτέλεσε και το θεμέλιο λίθο αυτής της πολιτικής. Η απουσία προγραμμάτων στήριξης της διδασκαλίας των εθνοτικών γλωσσών ήταν φανερή, ενώ η ελλιπής χρηματοδότησή τους ουσιαστικά υπέσκαπτε την πορεία κοινωνικής ένταξης των μαθητών. 7 6 Ο συντηρητικός πολυπολιτισμός αποτέλεσε έναν μηχανισμό εξουδετέρωσης των κοινωνικών κραδασμών και διαχείρησης των εθνικών ομάδων και των ανταγωνισμών τους. Σε αυτό το πλαίσιο η λογική της ένταξης θεωρούσε ότι οι μετανάστες θα μπορούσαν να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία πολιτικής εφαρμογής, όχι όμως και στην κατεξοχήν διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας και στα κλιμάκια λήψης των αποφάσεων (Foster and Stockley, 1988). 7 Η αναποτελεσματικότητα των μέχρι τότε πολυπολιτιστικών και γλωσσικών προγραμμάτων στήριξης των μαθητών έγινε φανερή από τις έρευνες των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεταξύ από τον Des Cahill (Cahill, 1984, Cahill, 1996 και Cahill et. al., 1984). of the Biennial International Conference of Greek Studies, 408 Flinders University April 2003", Flinders University

9 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Τέλος στην περίοδο του συντηρητικού πολυπολιτισμού, 8 η πίεση των εθνοτικών ομάδων (μέσα από τις λεγόμενες Task Forces) ήταν καθοριστική αφού ανάδειξε και το θέμα της διδασκαλίας των γλωσσών ως βασικό πολιτικό δικαίωμα των μειονοτήτων, κάτι που κυριάρχησε στον πολιτικό διάλογο αυτής της περιόδου. Αυτή η αλλαγή επέδρασε και στην εξέλιξη των απογευματινών σχολείων αφού ανέδειξε το σημαντικό ρόλο τους στην γλωσσική εκπαίδευση. Οι εθνοτικές ομάδες πίεσης (Migrant Task Forces, 1974) ήταν αυτές που απαίτησαν την ενσωμάτωση των σχολείων αυτών στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό με τη σειρά του συνέβαλλε στην αλλαγή νοοτροπίας τόσο των Αυστραλιανών Αρχών όσο και της κοινής γνώμης. Απόρροια αυτής της κοινωνικής κινητικότητας ήταν η έρευνα του Μιχάλη Τσούνη το 1974 (Tsounis, 1974), η οποία έφερε στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος την ύπαρξη αυτών των σχολείων, κάνοντας αισθητή την προσφορά τους στη διδασκαλία των γλωσσών. Έτσι, το 1976 ακολούθησε μια μεγάλη κυβερνητική έκθεση σχετικά με τη διδασκαλία των μεταναστευτικών γλωσσών που αναφερόταν και στα απογευματινά σχολεία ως σημαντικών φορέων ενσωμάτωσης και ένταξης των μαθητών στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι παρόλα τα προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετώπιζαν (Teaching Migrant Languages Report 1976). Παράλληλα η Έκθεση αυτή εντόπιζε την απουσία του επίσημου κρατικού/ομοσπονδιακού ενδιαφέροντος στη διδασκαλία των γλωσσών. Δύο χρόνια αργότερα μια σημαντική Ομοσπονδιακή αναθεωρητική έκθεση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους μετανάστες (Galbally Report, 1978) έδωσε νέα ώθηση στον πολυπολιτισμό και την πολυπολιτισμική εκπαίδευση, ενώ και οι Πολιτειακές κυβερνήσεις άρχισαν να παίζουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των μειονοτικών θεμάτων (Arvanitis, 2000:83). 8 Γενικά θα λέγαμε ότι η δεκαετία του 1970 καθιέρωσε και προώθησε την ιδέα των αυτορυθμιζόμενων και αυτοβοηθούμενων παροικιακών οργανισμών, όπως τα απογευματινά σχολεία, οι οποίοι θα παρείχαν υπηρεσίες πολύ πιο φτηνές από ότι θα ήταν αναγκασμένο το κράτος να προσφέρει. Αυτό αποτέλεσε και τη φτηνή λύση στη διδασκαλία των γλωσσών. Επίσης ευνοήθηκε και η εγκαθύδριση ημι-ιδιωτικών οργανισμών στην εκπαίδευση και η αποστασιοποίηση του κράτους από την παροχή σημαντικών κονδυλίων για τη δημόσια παιδεία, κάτι που κλιμακώθηκε και παγιώθηκε στις επόμενες δεκαετίες (Singh, 2002). of the Biennial International Conference of Greek Studies, 409 Flinders University April 2003", Flinders University

10 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 2.2 Αναγνώριση και Κοινοπολιτειακή επιχορήγηση (δεκαετία του 1980) Η αυξανόμενη δυναμικότητα των εθνοτικών ομάδων και η πίεση για εθνοπολιτισμική διατήρηση, καθώς και η αλλαγή πλεύσης των Αυστραλιανών Αρχών στη διαχείριση των μειονοτήτων οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας νέας πολυπολιτιστικής προοπτικής. Αυτή θα θα προωθούσε μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στην υπαρκτή πλέον πολιτισμική ετερότητα της Αυστραλιανής κοινωνίας και θα επέτρεπε τη διάθεση περισσότερων οικονομικών πόρων αναγκαίων για τη βελτίωση των παρεχόμενων πολυπολιτιστικών προγραμμάτων. Ωστόσο, αυτή η τάση για μεγαλύτερη οικονομική επένδυση στον πολυπολιτισμό αναχαιτίστηκε με την οικονομική κρίση του 1986 (κυβέρνηση Hawke: ). Εξαιτίας της οικονομικής λιτότητας της περιόδου αυτής η επίσημη πολιτική αλλάζει προωθώντας την ιδέα της κοινωνικής θυσίας/συναίνεσης για να αντιμετωπιστεί η κρίση με βάση όμως την ισότιμη μεταχείριση των διάφορων κοινωνικών εταίρων. Επιπλέον προωθείται ένα συναινετικό σύστημα στη λήψη των αποφάσεων (corporatism) από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση με σκοπό την κοινωνική συνοχή, ενώ οι κάθε είδους εθνοτικές και πολυπολιτιστικές πολιτικές γνωρίζουν ύφεση. Μετά την οικονομική κρίση του 1986 και τις δραματικές περικοπές η πολιτική περιστρέφεται πλέον γύρω από την ιδέα του mainstreaming (μέσα από το δικαίωμα πρόσβασης σε κοινές κοινωνικές υπηρεσίες και την ισονομία). Η ιδέα αυτή προερχόταν από μια κοινωνική προοδευτική προοπτική για τον πολυπολιτισμό που δε θα έδινε έμφαση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες για τους μετανάστες (κάτι που θα μπορούσε να τους στιγματίσει), αλλά σε έναν πολυπολιτισμό για όλους του Αυστραλούς πολίτες. Παράλληλα έρευνες και επίσημες κυβερνητικές αναφορές απομάκρυναν την κοινή γνώμη από το μοντέλο του μετανάστη ως πρόβλημα, αναδεικνύοντας το νέο μύθο της κοινωνικής κινητικότητας της δεύτερης γενιάς (Castles, 1988 & Kalantzis, 1989). Εδώ εμπίπτει και η διάχυτη αντίληψη ότι η εθνοτική ψήφος δε μετράει πια, αν και οι of the Biennial International Conference of Greek Studies, 410 Flinders University April 2003", Flinders University

11 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ παροικιακοί ηγέτες συνέχισαν να λειτουργούν ως παραδοσιακό πολιτικό λόμπι. Την ίδια περίοδο ανακινήθηκε μια έντονη δημόσια συζήτηση για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανταγωνιζόμενες ομάδες και οι πιέσεις που ασκούν στο κυρίως πολιτικό και κοινωνικό οικοδόμημα. Ιδιαίτερη αντιπαράθεση υπήρξε στο θέμα της εκπαίδευσης και ειδικότερα στο σύστημα (το επίσημο κρατικό ή τα απογευματινά σχολεία) που θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερη γλωσσική παιδεία. 9 Γι αυτό το λόγο, η περίοδος του 1980 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές ερευνητικές και κυβερνητικές εισηγήσεις με συγκεκριμένες αναφορές στα απογευματινά σχολεία, στις οποίες αναμείχθηκαν πολιτικοί, παροικιακοί και ακαδημαϊκοί κύκλοι (π.χ. ΑΙΜΑ, 1980 & 1982, Norst, 1982 και Kiosoglou Report, 1988). Τελικά τα απογευματινά σχολεία δεν αντιμετωπίσθηκαν ως ισότιμοι εκπαιδευτικοί φορείς για τη διδασκαλία των γλωσσών λόγω των περιορισμένων πόρων που διέθεταν και των χαμηλών προδιαγραφών των Αναλυτικών τους Προγραμμάτων (ΑΠ), καθώς επίσης εξαιτίας και των περιορισμών που έθεταν στους μαθητές από την άποψη του χρόνου διδασκαλίας. Η άποψη αυτή επικρατεί μέχρι και σήμερα. Το πιο κατάλληλο μέρος διδασκαλίας θεωρήθηκε το ημερήσιο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο όμως αδυνατούσε να ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση στη διδασκαλία των γλωσσικών προγραμμάτων, κάτι που εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα. Η στάση αυτή της επίσημης πολιτείας, αλλά και της Αυστραλιανής κοινής γνώμης οδήγησε στον περιορισμό των απογευματινών σχολείων σε ένα περιθωριακό παράγοντα της επίσημης γλωσσικής πολιτικής. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την επιχορήγηση των απογευματινών σχολείων το 1981, με $30 το μαθητή και την πραγματοποίηση μιας παναυστραλιανής κυβερνητικής έρευνας για τις παιδαγωγικές τους προδιαγραφές και το ρόλο τους στην προώθηση της πολυπολιτισμικής 9 Η ιδεολογική αντιπαράθεση περιστρεφόταν γύρω από ερωτήματα σχετικά με το ποιο σύστημα ήταν το καλύτερο, το είδος της παρεχόμενης πολυπολιτιστικής εκπαίδευσης μέσα στα απογευματινά σχολεία και αν αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικές μορφές γλωσσικής εκπαίδευσης ενσωματωμένα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. of the Biennial International Conference of Greek Studies, 411 Flinders University April 2003", Flinders University

12 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ταυτότητας των μαθητών (Norst, 1982). Η έρευνα αυτή ανέδειξε το σημαντικό ρόλο των απογευματινών σχολείων στην προώθηση της διαπολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών αλλά και στην επιτυχία του ίδιου του πολυπολιτισμού. Ωστόσο αυτή η έρευνα-εισήγηση δεν κατάφερε να πείσει την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι αυτά τα σχολεία αποτελούν ξεχωριστό εκπαιδευτικό φορέα ενταγμένο μέσα στο κυρίως σύστημα και επομένως ότι έπρεπε να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους. Επιπλέον, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 σημειώθηκε μια σημαντική εξέλιξη που ήταν η υιοθέτηση της Εθνικής Γλωσσικής Πολιτικής (Lo Bianco, 1987). Σε αυτή οδήγησαν σύμφωνα με τον Ozolins (1993) τρεις σημαντικοί παράγοντες: α) η συσπείρωση ενός συνασπισμού δυνάμεων επαγγελματιών και εθνικών κοινοτήτων με κοινό άξονα δράσης την προώθηση των γλωσσικών ζητημάτων, β) η δηλωμένη συμμετοχή της κρατικής διοίκησης στην προώθηση μιας κοινής γλωσσικής πολιτικής και γ) η ανάδειξη μιας κατάλληλης γλωσσικής πολιτικής σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο. Η Εθνική Γλωσσική Πολιτική του Lo Bianco προώθησε ακόμη περισσότερο την αρχή της κοινωνικής ισότητας (κάτι που είχε ξεκινήσει ήδη από την υιοθέτηση του πολυπολιτισμού με την Εισήγηση του Galbally το 1978). Η αρχή αυτή της νέας εθνικής πολιτικής (αγγλικά για όλους, υποστήριξη των γλωσσών των αυτοχθόνων, γλώσσες εκτός της αγγλικής [LOTE] για όλους, και ισόνομες και ευρέως διαδεδομένες γλωσσικές υπηρεσίες για όλους) αντανακλούσε μια διευρυμένη κοινωνική συναίνεση για συνολική και συμπαγή πορεία στη χάραξη γλωσσικής πολιτικής για την Αυστραλία. Παράλληλα, η γλωσσική αυτή πολιτική πριμοδοτούσε και άλλους εξωτερικούς οικονομικούς και γεωγραφικούς παράγοντες, ση μα ντικούς στη χάραξη του πολιτικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Εγκαινιάζεται έτσι η επικράτηση του οικονομικού ορθολογισμού ως βασικού παράγοντα για την λήψη αποφάσεων στο θέμα των γλωσσών, λόγω και των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων. Οι γλώσσες δε λέγονται πια κοινοτικές γλώσσες, αλλά γλώσσες εκτός της αγγλικής (LOTE), αντανακλώντας την ανάγκη διδαχής των γλωσσών of the Biennial International Conference of Greek Studies, 412 Flinders University April 2003", Flinders University

13 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ με εμπορική και οικονομική βαρύτητα στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Μετά την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Γλωσσών (1991) και τη λειτουργία νέων ερευνητικών κέντρων δόθηκε η εντύπωση ότι σημειώθηκε νέα ώθηση στη διδασκαλία και έρευνα των γλωσσών. Στην ουσία όμως περιορίστηκε σε αποτελεσματικότητα η γλωσσική διδασκαλία λόγω των περικοπών των κονδυλίων. Επιπλέον, η μετατόπιση των ευθυνών χρηματοδότησης των γλωσσικών προγραμμάτων από την Ομοσπονδιακή στις πολιτειακές κυβερνήσεις και η χαλαρότητα συντονισμού μεταξύ τους καθώς και οι αποκεντρωτικές τάσεις στην ανάπτυξη των ΑΠ και της λήψης των αποφάσεων σε πολιτειακό επίπεδο, δεν επέτρεψε την εφαρμογή των στόχων της εθνικής γλωσσικής πολιτικής (Ozolins, 1993). Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 επικράτησε μια τάση απολιτικοποίησης των θεμάτων του πολυπολιτισμού, μακριά από την πολιτιστική έμφαση του Galbally (1978). Τώρα πια κουλτούρα και οικονομία αποκτούν νέα σημασία και σχέση. Στην Κυβερνητική Έκθεση Agenda for a Multicultural Australia (Department of the Prime Minister and Cabinet, 1989), γίνεται πλέον εμφανές ότι η πολιτιστική και γλωσσική διατήρηση συντελείται με βάση οικονομικά κριτήρια, ενώ η γλωσσική εκπαίδευση ορίζεται σαν επένδυση κεφαλαίου και αφορά κυρίως τις Ασιατικές γλώσσες. Κατά συνέπεια ο όποιος κοινωνικός διάλογος αυτής της περιόδου επικεντρώνεται γύρω από το επιχείρημα της διδασκαλίας των γλωσσών ως σημαντικού οικονομικού πόρου/κεφαλαίου κάτι που επηρέασε άμεσα και την εξέλιξη των απογευματινών σχολείων. Είναι ενδεικτικό ότι οι Ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις διοχετεύονται ως επί το πλείστον (περίπου το 70%) στις γλωσσικές τάξεις που είναι ενταγμένες στο κυρίως εκπαιδευτικό σύστημα (insertion classes) και αυτό λόγω των πιέσεων της Ιταλικής μειονότητας και του ισχυρού λόμπι του καθολικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μόνο ένα 30% των επιχορηγήσεων διατίθονταν για την κάλυψη των αναγκών των απογευματινών σχολείων (Arvanitis, 2000:98). of the Biennial International Conference of Greek Studies, 413 Flinders University April 2003", Flinders University

14 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 2.3 Οικονομικός ορθολογισμός (δεκαετία 1990) Τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της προηγούμενης περιόδου, παγιώνονται στη δεκαετία του 1990, ενώ επικρατεί πλέον η νέα κοινωνική πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης. Ο πολυπολιτισμός ερμηνεύεται πλέον μέσα από αυστηρά οικονομικά κριτήρια και με μια αναβαπτισμένη ρητορική περί κοινωνικής δικαιοσύνης. Το πολιτικό σύστημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική ταυτότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική επάρκεια. Σε πρόσφατο κείμενο του 1999 Australian Multiculturalism for a New Century (National Multicultural Advisory Council, 1999), ο πολυπολιτισμός θεωρείται όρος που προωθεί την κοινωνική συνοχή και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Αυστραλιανή υπηκοότητα, μέσα από στοιχεία όπως το πολιτειακό καθήκον, ο πολιτιστικός σεβασμός, η κοινωνική ισότητα και η παραγωγική πολυμορφία (W. Cope & M. Kalantzis, 1997). Η ιδέα της ενωμένης και αρμονικής Αυστραλίας και της κυριαρχίας των Αγγλικών προωθείται στο έπακρο. Παράλληλα για μια ακόμη φορά, γίνεται φανερό ότι η ανάγκη διαχείρισης της κοινωνικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, αλλά και συναινετικής αντιμετώπισης των αντικρουόμενων εθνοτικών ομάδων για την απόκτηση Ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, επανέρχεται στο προσκήνιο. Γενικά όλες οι επίσημες Ομοσπονδιακές Εισηγήσεις αυτής της περιόδου αγνοούν την ύπαρξη των απογευματινών σχολείων, αν και η περιορισμένη χρηματοδότησή τους συνεχίζεται. Ιδιαίτερα οι Ομοσπονδιακές Εκθέσεις (Green και White papers) που πραγματοποιούνται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δεν αναφέρονται καθόλου στα απογευματινά σχολεία γιατί θεωρήθηκε ότι η πολιτιστική διατήρηση των εθνοτικών ομάδων δεν εμπίπτει στη σφαίρα συγκρότησης της εκπαιδευτικής και γλωσσικής πολιτικής. Αυτό σηματοδότησε και την απομάκρυνση του ενδιαφέροντος από τα ζητήματα γλωσσικής πολιτικής, αφού οι γλώσσες θεωρούνται θέμα που ανήκει καθαρά στη δικαιοδοσία των εθνικών μειονοτήτων. Το νέο κείμενο αρχών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης Australian, Literacy and Language Policy (ALLP 1991) δεν προώθησε τη γλωσσική of the Biennial International Conference of Greek Studies, 414 Flinders University April 2003", Flinders University

15 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ διδασκαλία περισσότερο το αντίθετο την περιόρισε όπως περιόρισε και τις κρατικές γλωσσικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες διερμηνέων). Η πολιτική αυτή νομιμοποίησε ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των γλωσσικών τάξεων (insertion classes) στα ημερήσια σχολεία (Harris, 1984), ενώ προσπάθησε να ενσωματώσει τη γλωσσική διδασκαλία στο κρατικό σύστημα γλωσσικής διδασκαλίας (π.χ., στο VSL στη Βικτώρια) με τη μεταφορά πόρων από τα απογευματινά σχολεία. Επομένως τα απογευματινά σχολεία θεωρήθηκαν ότι δεν ανήκουν σε αυτές τις ρυθμίσεις περιορισμού της γλωσσικής διδασκαλίας μέσα στο κυρίως εκπαιδευτικό σύστημα και έτσι αποκλείστηκαν από την περιοχή ευθύνης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Αυτή η στάση σηματοδότησε την ουσιαστική περιθωριοποίηση των διδακτικών αυτών μονάδων από την επίσημη Ομοσπονδιακή γλωσσική πολιτική. Τα απογευματινά σχολεία μετατοπίστηκαν ως θέμα ευθύνης στη δικαιοδοσία και το δυναμισμό τόσο των Πολιτειακών Κυβερνήσεων όσο και των εθνικών μειονοτήτων. Παράλληλα θεωρούνται όλο και πιο πολύ ως ένας συμπληρωματικός φορέας που υποβοηθά στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής Γλωσσικής Πολιτικής και του Αλφαβητισμού με έναν εύκολο/βολικό και φτηνό τρόπο. Τέλος, παρά τις επίσημες ρητορικές διακηρύξεις ότι τα σχολεία αυτά αποτελούν αναγνωρισμένους φορείς διδασκαλίας των γλωσσών, ουδέποτε εξοπλίστηκαν κατάλληλα γι αυτό το ρόλο. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι στη δεκαετία του 1990 η Αυστραλιανή Εκπαιδευτική Πολιτική έχει μεταθέσει το ενδιαφέρον της από τη συζήτηση του εσωτερικού πολιτισμικού πλουραλισμού στη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη ένταξης της Αυστραλίας στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια (γεωγραφικός τοπικισμός geographic regionalism ) της Ασίας. Αποτέλεσμα αυτής της στροφής στην επίσημη πολιτική αποτελεί η έμφαση στην προώθηση της Αγγλικής γλώσσας και του αλφαβητισμού ως εχέγγυα για μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή και παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή (η οικονομική παγκοσμιοποίηση μέσω των Αγγλικών English based economic globalization ) (Lo Bianco, 2004). Έτσι η στήριξη ή μη των μειονοτικών γλωσσών κινείται γύρω από τη χρησιμότητά τους σε σχέση με το of the Biennial International Conference of Greek Studies, 415 Flinders University April 2003", Flinders University

16 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ εμπόριο, την οικονομία, τη γεωγραφική τους σπουδαιότητα σε σχέση με την Ασία και, πιο πρόσφατα, με την σπουδαιότητά τους σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Αυτό το πλαίσιο επιβάλει και την επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου των φορέων της ελληνικής παροικίας στην Αυστραλία προκειμένου να προωθηθεί η ελληνομάθεια. Έτσι θέματα όπως η ταυτότητα και η γλώσσα θα πρέπει να επανεξεταστούν μέσα από ένα πιο επίκαιρο πρίσμα επιτρέποντας την οριοθέτηση διαφορετικών, πολύπλοκων, αλλά και πιο επίκαιρων επιχειρημάτων και στάσεων. 3. Η διαμόρφωση της γλωσσικής ατζέντας του 21ου αιώνα Το ξεκίνημα του 21ου αιώνα είδε τον περιορισμό των λεγόμενων εθνοτικών ή μη εμπορικών γλωσσών σε Ομοσπονδιακό επίπεδο. Η επίσημη επιχειρηματολογία σχετικά με τη γλωσσική διατήρηση έχει πλέον περιοριστεί σε ρητορικά σχήματα που παραπέμπουν σε παρελθοντολογικού τύπου αναγωγές. Έτσι επικρατούν απόψεις του ότι η γλωσσική διδασκαλία δεν προσφέρει καμία ουσιαστική δεξιότητα χρήσιμη στη σύγχρονη κοινωνία της Αυστραλίας με τη δεδομένη επικράτηση των Αγγλικών. Τέτοιες απόψεις ωστόσο, δεν βοηθούν ούτε στην κατανόηση ενός κόσμου που αλλάζει συνεχώς, ούτε στην κατανόηση της συμβολής των εθνοτικών ομάδων στην οικοδόμηση των πολυπολιτιστικών κοινωνιών και στη διαφύλαξη της συνοχή τους. Από την άλλη τα επιχειρήματα που αντιπροτάσσονται από τις ίδιες τις εθνοτικές ομάδες χρήζουν επανεξέτασης. Επιχειρήματα όπως η σπουδαιότητα και αυταξία των εθνοτικών γλωσσών, η χρήση τους από μεγάλες μειονότητες, η ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας και ετερότητας, ακόμη και η σημασία της εθνοτικής ψήφου φαίνεται ότι στερούνται πια επίκαιρου περιεχομένου σε έναν κόσμο που επικεντρώνεται γύρω από την οικονομία, το εμπόριο, τη γεωγραφική συνάφεια και την εθνική ασφάλεια. Μια σύγχρονη επιχειρηματολογία για τη διατήρηση των εθνοτικών γλωσσών θα πρέπει να περιστραφεί γύρω από συμβολικά, πολιτιστικά και επικοινωνιακά of the Biennial International Conference of Greek Studies, 416 Flinders University April 2003", Flinders University

17 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ επιχειρήματα βασισμένα όμως σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς (Lo Bianco, 1990 & 2004). Η εποχή μας καλεί για νέα επιχειρήματα που θα θεμελιώνουν και θα καταδεικνύουν το ρόλο του γλωσσικού και πολιτιστικού πλουραλισμού στην οικοδόμηση κοινωνιών συνοχής. Η νέα επιχειρηματολογία θα πρέπει να επικεντρωθεί γύρω από την προσφορά των γλωσσών στη δημιουργία μιας ποιοτικά προοδευτικής και σύνθετης πολιτειακής και παγκόσμιας ταυτότητας, αλλά και γύρω από το ρόλο του σύγχρονου πολίτη. Σε μια περίοδο που η γλωσσική εκπαίδευση και η εθνοτική ταυτότητα είναι υπό αμφισβήτηση, το παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο αναφοράς των εκπαιδευτικών φορέων όπως τα απογευματινά, υπαγορεύει πια την ανάγκη ύπαρξης διαπολιτιστικών μοντέλων διδασκαλίας και την ανάπτυξη τόσο ενός πλαισίου γλωσσικών δεξιοτήτων για τη στήριξη της επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και ενός πλαισίου διαπολιτιστικών ικανοτήτων για την επικοινωνία με τον εθνικό άλλο. Τα απογευματινά σχολεία, ως σημαντικοί φορείς γλώσσας και πολιτισμού, καλούνται να αναπτύξουν μια εκσυγχρονισμένη εκπαιδευτική προοπτική και σχεδιασμό σε μια πραγματικότητα που το τοπικό και το παγκόσμιο συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν (Arvanitis, 2004). Οι τοπικές διαφοροποιήσεις και η προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας είναι σημαντικό στοιχείο κριτικής αντιπαράθεσης σε ένα σύστημα που προσπαθεί να επιβάλλει την απόλυτη ομοιογένεια. Η υψηλή διαγενεολογική χρήση των Ελληνικών (Clyne, 1991) στην Αυστραλία, για παράδειγμα, είναι μια συμβολική και πρακτική απόδειξη ότι οι τοπικές ιδιαιτερότητες συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας διακριτής και εμπλουτισμένης Εθνικής Αυστραλιανής ταυτότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει την κατάργησή της. Η ύπαρξη του πολιτισμικού και γλωσσικού πλουραλισμού αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην κατανόηση τόσο των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων που αναδεικνύονται σε συγκεκριμένες τοπικικές κοινωνίες όσο και των ευρύτερων επικοινωνιακών και οικονομικοπολιτικών αλληλεπιδράσεων της παγκοσμιοποίησης. Με βάση το αναλυτικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε θα λέγαμε ότι of the Biennial International Conference of Greek Studies, 417 Flinders University April 2003", Flinders University

18 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ οι παράμετροι μιας σύγχρονης εθνικής γλωσσικής πολιτικής για τα απογευματινά σχολεία πρώτα από όλα θα πρέπει να διαπραγματεύεται την ιδέα ενδυνάμωσης της Πολιτειακής ταυτότητας (citizenship) μέσα από την στήριξη τόσο της εθνικής όσο και της εθνοτικής ταυτότητας, αλλά και την προώθηση της ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής και διαπολιτισμικής συναντίληψης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Πιο συγκεκριμένα ένα πλαίσιο εθνικής πολιτικής για τα απογευματινά σχολεία στην Αυστραλία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους: Τον καθορισμό των περιοχών ενός πολιτικού σχεδιασμού και παρέμβασης που θα συνάδει με το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ο πολιτικός σχεδιασμός στην περίπτωσή μας αναφέρεται τόσο στη συστημική/γλωσσολογική αναθεώρηση της ίδιας της γλώσσας (corpus planning), αλλά και στο σχεδιασμό σχετικά με την κοινωνική θέση της γλώσσας (status planning) στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα ένας τέτοιος ενδελεχής σχεδιασμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Baldauf (Baldauf, 1997) α) την εκπαιδευτική πολιτική ανάλυση, β) τον καθορισμό στοχοθεσίας και προτεραιοτήτων, γ) την αναδιάρθρωση των αναλυτικών προγραμμάτων, δ) την κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, ε) τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού υλικού, και τέλος ζ) την αξιολόγηση των προγραμμάτων, και την εξασφάλιση της θέσης της γλώσσας στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Τη συνεκτίμηση ότι οι ίδιες οι εθνοτικές ομάδες δεν αποτελούν ούτε ομοιογενείς κοινωνικές διαστρωματώσεις ούτε γλωσσικά και πολιτιστικά ομοιόμορφα πλαίσια (δεν υπάρχει δηλαδή μονοδιάστατη σχέση μεταξύ εθνικότητας και γλώσσας, αλλά διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής διατήρησης μέσα σε μια ομάδα). Την κατανόηση της εσωτερικής δυναμικής των λεγόμενων διαπλεκόμενων συμφερόντων σε μια εθνοτική ομάδα που of the Biennial International Conference of Greek Studies, 418 Flinders University April 2003", Flinders University

19 ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ επηρεάζουν στη λήψη των αποφάσεων (Ozolins, 1993). Την ενδυνάμωση ισότιμων διακοινοτικών σχέσεων σε μια πολυ πολιτισμική κοινωνία. Αυτό θα επέτρεπε τη δημιουργία μιας κατάλληλης βάσης συζήτησης και πολιτικού διακοινοτικού διαλόγου με την αντιπαράθεση νέων επιχειρημάτων. Στο πλαίσιο αυτό η πρόσφατη καθιέρωση της Ομοσπονδίας των Απογευματινών Σχολείων Αυστραλίας αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Την επαναδιαπραγμάτευση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας αλλά και του ρόλου του πολίτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Την αλληλοσύνδεση των τοπικών κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων και του παγκόσμιου κοινωνικού πλαισίου (international interconnectedness). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ελληνικών σχολείων κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μέσα από την οργανική σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τους φορείς της ελληνικής διασποράς 10 και τη λειτουργία διεθνών και διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι για την καλύτερη κατανόηση άσκησης και εφαρμογής της γλωσσικής πολιτικής είναι αναγκαίος ένας ευαίσθητος πολιτικός σχεδιασμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις σημαντικές δυνάμεις που δρουν σε τοπικό, κοινωνικό, πολιτικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Τέτοιες δυνάμεις μπορούν δυνητικά να περιορίσουν τη γλωσσική πολιτική σε ένα μειονοτικό θέμα, στερώντας τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών να διαδραματίσουν ένα συστηματικό ρόλο στην διαπαιδαγώγηση του σύγχρονου πολίτη. 10 Τα απογευματινά σχολεία είναι σημεία επαφής των τοπικών πολιτικών παραμέτρων αλλά και των άλλων μορφοποιητικών δυνάμεων της ελληνικής διασποράς και της δυναμικής της σχέσης ή σχέσης εξάρτησης με το λεγόμενο εθνικό κέντρο. Σύμφωνα με την σύγχρονη επιστημονική ανάλυση των διεθνών και διασπορικών σχέσεων οι εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς της διασποράς επηρεάζονται από τις λεγόμενες τριαδικές σχέσεις μεταξύ μητρόπολης, χώρας υποδοχής και διασποράς (Cohen, 1997). of the Biennial International Conference of Greek Studies, 419 Flinders University April 2003", Flinders University

20 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Συμπέρασμα Η λειτουργία των απογευματινών σχολείων εμπίπτει στη σφαίρα διαμόρφωσης της Αυστραλιανής εκπαιδευτικής πολιτικής και ταυτόχρονα υπόκεινται στις πιέσεις άσκησης πολιτικής τόσο των εθνοτικών ομάδων όσο και διεθνών παραγόντων. Τα τελευταία χρόνια τα απογευματινά σχολεία θεωρούνται σαν ένα καθαρά εθνοτικό-μειονοτικό θέμα, παρά την επίσημη αναγνώριση από το κράτος. Ταυτόχρονα παρα μένουν στην περιφέρεια του Ομοσπονδιακού σχεδιασμού λαμβάνοντας χαμηλή οικονομική υποστήριξη, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με το ημερήσιο σύστημα. Η μεταφορά της ευθύνης στις Πολιτειακές Κυβερνήσεις είναι επίσης ενδεικτική του ότι τα εθνικά σχολεία δεν αποτελούν σημείο αναφοράς στην εθνική εκπαιδευτική πολιτική, γι αυτό και αφήνονται σε ένα ελεύθερο ίσως και αυθαίρετο καθεστώς λειτουργίας. Παρά την βιωσιμότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και την αριθμητική τους ανάπτυξη δεν έχουν αντιμετωπισθεί ποτέ σαν σημαντικός γλωσσικός φορέας, γιατί αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν στις αρμοδιότητες του ημερήσιου συστήματος. Η επίσημη Ομοσπονδιακή στάση απέναντι στα απογευματινά σχολεία, ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, συμπορεύεται με την εν γένει παρακμή της πολυπολιτιστικής εκπαίδευσης στην Αυστραλία και είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, και της επικράτησης των νόμων αγοράς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η υποχώρηση των γλωσσικών προγραμμάτων αλλά και η διάδοση ξενοφοβικών και στερεότυπων κοινωνικών συμπεριφορών είναι αντανακλαστικό των κοινωνιών σε κρίση (Cahill, 2001). Εγκεκριμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για ανανέωση του επίσημου ενδιαφέροντος για τις εθνικές γλώσσες, αλλά και για τη δημιουργία μιας εκπαίδευσης που θα προάγει την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας (Cahill, 2001, Singh, 2002). Παράλληλα κρίνεται αναγκαία και η δραστηριοποίηση των εθνοτικών ομάδων για την ανανέωση και διατήρηση μιας πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά και της συνειδητοποίησης της κοινωνικοοικονομικής θέσης των of the Biennial International Conference of Greek Studies, 420 Flinders University April 2003", Flinders University

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Τοκαμάνης Φιλόλογος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σύγχρονη ανάγκη

Σωτήρης Τοκαμάνης Φιλόλογος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σύγχρονη ανάγκη Σωτήρης Τοκαμάνης Φιλόλογος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σύγχρονη ανάγκη Από τη δεκαετία του 1990 επισυνέβη μια μεταβολή στη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, ως συνέπεια της αθρόας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Bilingual education: The case of immersion classes in Canada Androniki

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ «Πας μη Έλλην βάρβαρος» Αυτή η αντίθεση παρόλο που προβάλει ως προαιώνια, εμφανίζεται κατά τον 5 ο αιώνα και παγιώνεται μόνο μετά τη νίκη των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Πολιτικά Συστήματα Το πολιτικό σύστημα είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει: Τη σχέση (δικαιώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr

Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 2. Μορφές Ελληνικής Διασποράς: Ορισμοί, αίτια, οι διαδικασίες/πολιτικές μετανάστευσης, το ταξίδι, η εγκατάσταση Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr 1 Δραστηριότητα Πόσο διεθνοποιημένος είναι ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 1: Θεωρητική συγκρότηση της Αγροτικής Κοινωνιολογίας 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Έννοια αποτελεσματικού σχολείου, θεωρία και έρευνα για την σχολική αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ (ROLE DEBATES) Σκοπός Ο στόχος αυτού του εργαλείου αντανάκλασης είναι να υποκινηθεί η κατανόηση των προοπτικών των διαφορετικών συμμετόχων. Πιο συγκεκριμένα βοηθά τους εκπαιδευτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αυγούστου 2016

Αρ. Φακ.: Αυγούστου 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.1.05.27 30 Αυγούστου 2016 Διευθυντές/τριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θέμα: Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικότητα και τρίτος χώρος: Οι πολιτικές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τη διασπορά 2

Διαπολιτισμικότητα και τρίτος χώρος: Οι πολιτικές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τη διασπορά 2 Εισαγωγή Διαπολιτισμικότητα και τρίτος χώρος: Οι πολιτικές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τη διασπορά 2 Ευγενία ΑΡΒΑΝΙΤΗ Λέκτορας ΤΕΕΑΠΗ - Πανεπιστημίου Πατρών Η μέχρι τώρα επίσημη (εθνική) τοποθέτηση ως

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 3: Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Αθήνα, Ξενοδοχείο ΤITANIA, 31-05-2007) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Eda GEMI

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία σε θέματα υγείας και μετανάστευση

Παιδεία σε θέματα υγείας και μετανάστευση Παιδεία σε θέματα υγείας και μετανάστευση Χριστάλλα Πιθαρά Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Δομή παρουσίασης Ορισμοί Υγεία των μεταναστών Υπηρεσίες υγείας και ένταξη Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Η υπαγωγή της χώρας στον έλεγχο της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ το 2010 σηματοδοτεί το δραματικό τέλος μιας περιόδου στη διάρκεια της οποίας οι μεταρρυθμίσεις υπήρξαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών (Συνοπτική έκδοση για μετάφραση) 2015 2018 Yarra City Council 1. Εισαγωγή Αυτό το προσχέδιο είναι η δέσμευση του Δήμου για την υιοθέτηση μιας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας Kyriakopoulou-Baltatzi, C., 2013. Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας. Journal of Modern Greek Studies - Special Issue, 346-361.

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Συνάφεια του σχεδίου (30%) Ατζέντα Εκσυγχρονισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης + συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομέων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ):

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): στόχοι, μέθοδοι, προοπτικές Αναγνωστάκης Σπύρος, Υπεύθυνος - Οικονόμου Κων., Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Dr Maria Hatzigianni Lecturer E:

Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Dr Maria Hatzigianni Lecturer E: Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ Dr Maria Hatzigianni Lecturer E: maria.hatzigianni@mq.edu.au ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ. 2) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, που αναφέρονται στοn τίτλο του βιβλίου αυτού, αποτελούν την επωνυμία της ομάδας των επιστημόνων που εργάζονται για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2308) Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα