Μιχελιού Δήμητρα Μαρία: Ρακοπούλου Κωνσταντίνα: Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ Μάντζιου Τούλα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μιχελιού Δήμητρα Μαρία: 13066 Ρακοπούλου Κωνσταντίνα: 12663. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ Μάντζιου Τούλα"

Transcript

1 Μιχελιού Δήμητρα Μαρία: Ρακοπούλου Κωνσταντίνα: Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ Μάντζιου Τούλα ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει και να αναδείξει τους λόγους της χαμηλής ποιότητας στα προσχολικά κέντρα της Ελλάδας, σε συνάρτηση με το τι εφαρμόζεται σε άλλα κράτη στα όποια παρέχονται υψηλής ποιότητας προγράμματα φροντίδας και αγωγής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μέσα από τις σπουδές αναδύθηκε έντονα το ενδιαφέρον ότι, λόγω της σημαντικότητας της παρεχόμενης ποιότητας στα προσχολικά κέντρα, παρατηρήθηκε μια διαφορετική παροχή υπηρεσιών στα σκανδιναβικά κράτη και στα κράτη της Αγγλίας και της Ισπανίας σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι, αποφασίσαμε να εξετάσουμε τι διαφορετικό προσφέρουν οι χώρες αυτές σε σχέση με Ελλάδα, οι οποίες προσφέρουν υψηλότερου επιπέδου παρεχόμενη ποιότητα ημερήσιας φροντίδας και αγωγής.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4 Θεωρητικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής ηλικίας Οι ψυχολογικές θεωρίες ανάπτυξης σύμφωνα με διάφορες ψυχολογικές προσεγγίσεις: το ψυχοδυναμικό μοντέλο (η ψυχαναλυτική θεωρία Freud και η ψυχοκοινωνική θεωρία του Erikson) το συμπεριφοριστικό ή μπιχεβιοριστικό μοντέλο (η κλασική εξαρτημένη μάθηση του I. Pavlov, J. Watson, η συντελεστική μάθηση του Skinner και η κοινωνική γνωστική θεωρία (A. Bandura) το γνωστικό μοντέλο (Piaget και Bruner) το κοινωνικο πολιτισμικό μοντέλο (Vygotsky και Bronfenbrenner) Συναισθηματική ανάπτυξη και ανάπτυξη κοινωνικότητας του βρέφους: Ο όρος «Προσκόλληση» - Bolwby.

5 Το οικολογικό μοντέλο ανάπτυξης του Βronfenbrenner Ο Bronfenbrenner υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του παιδιού πραγματοποιείται μέσω διαδικασιών και σύνθετων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο ενεργητικό παιδί και στα πρόσωπα, πράγματα και σύμβολα του άμεσού του περιβάλλοντος (Λαλούμη- Βιδάλη, 2007). Ο Bronfenbrenner έκανε λόγο για τέσσερα είδη οικολογικών δομών, οι οποίες φωλιάζουν η μία μέσα στην άλλη, διαμορφώνονται και αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ζωής του παιδιού και αποτελούν τα πλαίσια όπου συντελούνται οι αναπτυξιακές μεταβολές (Δημητρίου - Χατζηνεοφύτου, 2001).

6 Τα τέσσερα βασικά ομόκεντρα συστήματα είναι: το μικροσύστημα, το μεσοσύστημα, το εξωσύστημα και το μακροσύστημα. Σχήμα 1. Γραφική απεικόνιση της Θεωρίας των Οικολογικών Συστημάτων του Bronfenbrenner (Ο.Μ.Ε.P., 2012)

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

8 Αναγκαιότητα ημερήσιας φροντίδας και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας Σε αντίθεση με τα κράτη της Ευρώπης, στην Ελλάδα δεν δίνεται η απαιτουμένη προσοχή στην παρεχομένη ποιότητα από τους βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς (Πετρογιάννης, 2012). Τα υψηλής ποιότητας προγράμματα προάγουν την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, ανεξάρτητα από το κοινωνικό στρώμα καταγωγής (Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009 Sandstrom, 2012). Ερευνητικά δεδομένα από την Ελλάδα καταδεικνύουν ότι η παρεχόμενη ποιότητα από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κυμαίνεται χαμηλά επίπεδα (Τσιάντης 1988 Λαμπίδη & Πολέμη Τοδούλου, 1992 Πετρογιάννης, 1995 Παπαθανασίου, 1997 Μάντζιου, 2001 Petrogiannis, 2002 Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009 Ρέντζου, 2011α Tsakiri, 2012). Τονίζεται η λήψη άμεσων μέτρων

9 Η επίδραση της ποιότητας της ημερήσιας φροντίδας και αγωγής στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών Η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και αγωγής που παρέχει ένας παιδικός σταθμός ασκεί επίδραση στις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους (Ho et al., 2010 Korjenevitch & Dunifon, 2010 Sandstrom, 2012). Τα υψηλής ποιότητας προγράμματα και η αποτελεσματική ημερήσια φροντίδα και αγωγή για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να θεωρούνται άμεση ανάγκη και όχι ένας απόμακρος στόχος, διότι προσφέρουν αξιόλογη κοινωνική και οικονομική ανταπόδοση και κέρδος στην κοινωνία (Ρέντζου, 2011α).

10 Η αποτελεσματικότητα της ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (American Academy of Pediatrics, 2005 Sheridan et al., 2009 Ho et al., 2010). Τα ποιοτικά προσχολικά προγράμματα επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη των παιδιών που προέρχονται από χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο συμβάλλοντας στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της φτώχειας (American Academy of Pediatrics, 2005 Hayes, 2010 Ho et al., 2010), σε αντίθεση με την παρακολούθηση προγραμμάτων χαμηλής ποιότητας. Στα ευρωπαϊκά κράτη παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση για προστασία των παιδιών από αρνητικές πρώιμες εμπειρίες και χαμηλής ποιότητας φροντίδα και αγωγή (Ρέντζου, 2011α Hujala et al., 2012)

11 Ορισμός της έννοιας της ποιότητας Δεν έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα ο ορισμός της έννοιας της ποιότητας (Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009 Ρέντζου, 2011β Hujala, 2012) Η έννοια της ποιότητας είναι μία πολύπλευρη και πολυδιάστατη έρευνα και δύσκολο να οριστεί (Petrogiannis, 2002 Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009 Ρέντζου, 2011β Hujala, 2012) Oι ερευνητές συμφωνούν ότι τα υψηλής ποιότητας προγράμματα παροχής ημερήσιας φροντίδας και αγωγής είναι αυτά που υποστηρίζουν τη βέλτιστη γνώση και ανάπτυξη των παιδιών και πως ποιοτικό είναι αυτό που είναι καλό για το παιδί (Helburn & Howes, 1996 Hujala, 2012). Η επίτευξη της αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στα προσχολικά κέντρα μπορεί να γίνει μέσω των: α) δομικών χαρακτηριστικών και β) διαδικαστικών χαρακτηριστικών.

12 Δομικά χαρακτηριστικά Δομικά χαρακτηριστικά: οι πτυχές του περιβάλλοντος, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν μέσω κανονισμών λειτουργίας. Περιλαμβάνεται: 1. Η αναλογία παιδιών και παιδαγωγών ανά τάξη 2. Ο αριθμός των παιδιών στην τάξη (μέγεθος ομάδας) 3. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του/της βρεφονηπιοκόμου 4. Το μη μεταβαλλόμενο προσωπικό 5. Το τυπικό ημερήσιο πρόγραμμα 6. Η υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών 7. Η διατροφή και η παροχή γευμάτων 8. Η αμοιβή των παιδαγωγών 9. Οι ικανότητες του διευθυντή.

13 Διαδικαστικά χαρακτηριστικά Διαδικαστικά χαρακτηριστικά: οι ποιοτικές διαστάσεις του περιβάλλοντος παροχής φροντίδας και αγωγής, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστούν από κανονισμούς λειτουργίας. Τα διαδικαστικά χαρακτηριστικά της ποιότητας σχετίζονται άμεσα με τη συμπεριφορά των παιδιών. Περιλαμβάνεται: 1. Η αλληλεπίδραση παιδιών και παιδαγωγών 2. Η συμπεριφορά των παιδαγωγών 3. Η αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών 4. Τα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα 5. Παροχή μαθησιακών ευκαιριών για τα παιδιά 6. Η συνεργασία γονέων και παιδαγωγών 7. Προσχολική Τάξη Εσωτερικό και Εξωτερικό Περιβάλλον

14 Συνεπώς, για να θεωρηθεί ότι το προσχολικό κέντρο παρέχει αποτελεσματική ημερήσια φροντίδα και αγωγή θα πρέπει να πληρούνται οι παραπάνω τακτικές, των δομικών και διαδικαστικών χαρακτηριστικών, λαμβάνοντας υπόψιν παράλληλα και την κουλτούρα του κάθε λαού.

15 Εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας Τα σημαντικότερα από τα εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες έρευνες σχετικά με το θέμα αυτό και αξιολόγησαν τις διαστάσεις της ποιότητας παρεχόμενης ημερήσιας φροντίδας και αγωγής είναι: 1. Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS), Early Childhood Environment Rating Scale Revised (ECERS - R) και Early Childhood Environment Rating Scale Extension (ECERS - E): αναπτύχθηκαν για να προσδιορίσουν τη σφαιρική ποιότητα των προγραμμάτων παροχής ημερήσιας φροντίδας και αγωγής μετρώντας τα δομικά και διαδικαστικά χαρακτηριστικά ή και να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία των προγραμμάτων για παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών. Προσθετή στην ECERS-R είναι ECERS E, που αξιολογεί την ποιότητα της διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό προσχολικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται (Cassidy et al., 2005 Tsakiri, 2010 Denny et al., 2012 La Paro et al., 2012 Sandstrom, 2012).

16 2. Infant/ Toddler Environment Rating Scale (ITERS) και Infant/ Toddler Environment Rating Scale Revised (ITERS-R): H ITERS είναι μια κλίμακα σχεδόν ίδια με την ECERS. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι η ITERS χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τη συνολική ποιότητα φροντίδας και αγωγής που παρέχεται καθημερινά σε τάξεις βρεφών και μικρών νηπίων ηλικίας έως 30 μηνών (2,5 ετών). 3. Child Care Facility Schedule (CCFS): Δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της ποιότητας των παιδικών σταθμών. Η μέτρηση στηρίζεται σε συνέντευξη με τη διευθύντρια και στην παρατήρηση των χώρων και των δραστηριοτήτων του παιδικού σταθμού, καθώς και των συναλλαγών του/της παιδαγωγού με τα παιδιά. (Μάντζιου 2001 Petrogiannis & Melhuish, 2001 Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009 Ρέντζου, 2011α)

17 4. Caregiver Interaction Scale (CIS): βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο της Baumrind για την κοινωνικοποίηση που υποστηρίζει ότι η ζεστασιά του φροντιστή, το επίπεδο της τιμωρητικής συμπεριφοράς και η περιοριστικότητα έχουν σημαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη του παιδιού. Η κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν την εκπαίδευση του προσωπικού και ότι είναι σε θέση να διακρίνει τους φροντιστές με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης (Μάντζιου, 2001 Petrogiannis & Melhuish, 2001). 5. ACEI Global Guidelines Assessment (Association for Childhood Education International - GGA): χρησιμοποιηθεί από παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας των προσχολικών προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα από μία πιλοτική έρευνα (Hardin et al., 2013) που διεξήχθη υποδεικνύουν ότι η GGA είναι ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για την κατανόηση της σπουδαιότητας ενός ποιοτικού προγράμματος της προσχολικής ηλικίας που εφαρμόζει η κάθε χώρα όσο και για τη βοήθεια που προσφέρει στους παιδαγωγούς να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

18 6. Assessment Profile for Early Childhood Programs (Profile): Σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει ποσοτικές μετρήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και αγωγής των προσχολικών τάξεων και των διδακτικών πρακτικών, με σκοπό την οργάνωση των κανονισμών λειτουργίας του προγράμματος και τη βελτίωσή του. Η κλίμακα αυτή υπάρχει σε διαφορετικές εκδοχές που καλύπτουν τα βρεφικά τμήματα μέχρι δύο ετών, τα τμήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας από 2 έως 5 ετών, αλλά και παιδιών σχολικής ηλικίας από 6 μέχρι 10 ετών (Petrogiannis & Melhuish, 2001).

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

20 Το προσχολικό εκπαιδευτικό σύστημα στη Σουηδία Η Σουηδία συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ημερήσιας φροντίδας και αγωγής (Petrogiannis & Melhuish, 2001 Sheridan et al., 2009). Είναι εγγεγραμμένα το 77% των παιδιών. Το προσχολικό εκπαιδευτικό σύστημα ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας και βρίσκεται υπό την ευθύνη της Εθνικής Υπηρεσίας για την Εκπαίδευση (National Agency for Education) (Sheridan et al., 2009). Παρέχεται ενιαία προσχολική αγωγή σε παιδιά από 1 έως 5 ετών (Ρέντζου, 2011α). Τα τμήματα οργανώνονται σε τρία τμήματα: το μικρό τμήμα αποτελούμενο από παιδιά 1 έως 3 ετών, τα μεικτά τμήματα από ηλικίες 1 έως 5 και το μεγάλο τμήμα από 3 ετών μέχρι 5 (Sheridan et al., 2009).

21 Χαμηλή αναλογία παιδαγωγού παιδιού : 3 παιδαγωγοί προς 14 παιδιά. Πτυχή της υψηλής ποιότητας (Samuelsson & Sheridan, 2009). Η οργάνωση των τμημάτων καθιστά δυνατή την συμμετοχή των παιδιών σε μικρότερες ομάδες σύμφωνα με τις εμπειρίες του κάθε παιδιού, τις ικανότητες και τις δεξιότητές του με αποτέλεσμα να υπάρχει μία διευρυμένη ποικιλία μαθησιακών ευκαιριών. Ύπαρξη αναλυτικού προγράμματος για παιδιά έως 5 ετών (Broström et al., 2012 Taguma et al., 2013) Το προσχολικό πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από τη θεωρία Vygotsky. Στόχος των προσχολικών προγραμμάτων της Σουηδία είναι η δια βίου μάθηση. Συνδυάζεται η φροντίδα με την παιδαγωγική εργασία. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι μαθητοκεντρικά προσανατολισμένο. Συνεργασία γονέων παιδαγωγών και συμμετοχή των γονέων στο προσχολικό πρόγραμμα (Broström et al., 2012 Taguma et al., 2013).

22 Το προσχολικό εκπαιδευτικό σύστημα στη Φινλανδία Σε έρευνα της PISA 2006 έλαβε την πρώτη θέση για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, σε αντίθεση με την Ελλάδα η οποία έλαβε χαμηλότερη θέση (Δραγώνα, 2008 Taguma et al., 2012). Η ποιότητα του προσχολικού εκπαιδευτικού προγράμματος της Φινλανδίας χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή (Hujala et al., 2012). Για την προαγωγή ενός ποιοτικού παιδαγωγικού προγράμματος λαμβάνεται υπόψη: α) το καλά εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και β) η αναλογία παιδιού παιδαγωγού στην τάξη (Hujala et al., 2012 Taguma et al., 2012). Η πολιτική του φινλανδικού προσχολικού παιδαγωγικού συστήματος περιγράφεται με την έννοια «educare», όπου οι διαστάσεις της φροντίδας, της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας συνδυάζονται, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού.

23 Το περιεχόμενο της προσχολικής φροντίδας και αγωγής καθοδηγείται από το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης -National Curriculum Guidelines και το βασικό πρόγραμμα για την προσχολική εκπαίδευση -Core Curriculum for Pre-School Education (Ministry of social affairs and health, 2004). Βασικός στόχος του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η προαγωγή της φροντίδας και αγωγής στην προσχολική ηλικία, αλλά και η ενδυνάμωση της παιδαγωγικής διδασκαλίας και η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματός (Hujala et al., 2012 Salonen & Tast, 2013). Το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στην παιδαγωγική του Froebel και είναι μαθητοκεντρικά προσανατολισμένο

24 Το προσχολικό εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας για παιδιά από τη γέννηση μέχρι 7 χρονών: Πίνακας 1: Γραφική απεικόνιση του προσχολικού εκπαιδευτικού συστήματος της Φινλανδίας (Ministry of social affairs and health, 2004)

25 Χαμηλή αναλογία παιδαγωγών παιδιών. Διαφέρει ως προς το ωράριο απασχόλησης των παιδαγωγών (πλήρες ή μειωμένο): Παιδαγωγοί / παιδιά Πλήρες ωράριο Μειωμένο ωράριο Κάτω των 3 ετών 1 :4 1:4 3 έως 6 ετών: 1 : 7 1: 13 Το μέγιστο μέγεθος ομάδας είναι 20 παιδιά ανά τάξη (Ministry of social affairs and health, 2004 Taguma et al., 2012). Θεμελιώδης είναι η συνεργασία μεταξύ γονέων και παιδαγωγών και η συμμέτοχη των γονέων στο παιδαγωγικό πρόγραμμα (Hujala et al., 2012 Taguma et al., 2012 National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland, 2003). Συνεργασία και με αλλοδαπούς γονείς για ενίσχυση της διαπολιτισμικής αγωγής.

26 Δίνεται μεγάλη αξία στο προσχολικό χώρο και το περιβάλλον, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Ο χώρος που κινείται και δραστηριοποιείται το παιδί χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και υγιεινή (Ministry of Social Affairs and Health, 2004). Σε περιπτώσεις που το προσχολικό σύστημα της Φινλανδίας παρουσιάζει χαμηλότερες στατιστικές σε κάποιο τομέα, σε αυτήν την περίπτωση οι Φινλανδοί τις εκλαμβάνουν σαν μία ευκαιρία για να βελτιώσουν το προσχολικό εκπαιδευτικό τους σύστημα (Hujala et al., 2012).

27 Το προσχολικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία Η προσχολική αγωγή δεν είναι ενιαία. Οι παιδικοί σταθμοί δέχονται παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών και τα νηπιαγωγεία από 3 έως 5 ετών. Υπάρχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί Του δημοσίου υπάγονται στις κοινωνικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ευθύνη του Υπουργείου Παιδιών, Σχολείων και Οικογενειών Department of Children, Schools and Families και δέχονται παιδιά που χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια ή ανήκουν σε οικογένειες «υψηλού κινδύνου» (Aubrey, 2008 Oberhuemer et al., 2010). Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί στην Αγγλία καλύπτουν τις ανάγκες των οικογενειών που εργάζονται και οι δύο γονείς (Ρέντζου, 2011α) και υπερτερούν σε σχέση με τους δημόσιους (Oberhuemer et al, who-are-.html). Τα τελευταία χρόνια γίνονται μεταρρυθμίσεις από τη βρετανική κυβέρνηση, λόγω της αξίας που κατακτά η παροχή ποιοτικών προγραμμάτων ημερήσιας φροντίδας και αγωγής από μελέτες που διεξάγουν τα πανεπιστήμια στη Μ. Βρετανία (Alexander, 2010).

28 Σε έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκαν τάξεις που αξιολογήθηκαν με χαρακτηρισμό «Καλώς» με βάση την κλίμακα ECERS-E (Sylva, 2007 Denny et al., 2012). Από το 2008, κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής πρέπει να εφαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα για παιδιά από 3 μέχρι 5 ετών (Aubrey, 2008 Oberhuemer et al., 2010). Δίνεται έμφαση στην πτυχή των αναλογιών, ώστε να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα (Oberhuemer et al., 2010). Παιδαγωγοί / παιδιά Βρέφη κάτω των 2 Νήπια 2 έως 3 ετών Νηπία 4 έως 5 ετών ετών 1:3 1:4 1:8 Daycare Trust: Φιλανθρωπική οργάνωση με στόχο την προαγωγή της ποιότητας στην προσχολική αγωγή ( )

29 Το προσχολικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ισπανία Στην Ισπανία το ποσοστό ένταξης των παιδιών ηλικίας 3 έως 5 ετών στα προσχολικά κέντρα έχει πλησιάσει το 100%, πράγμα το οποίο την κατατάσσει στις πρώτες χώρες με το υψηλό ποσοστό ένταξης των παιδιών στην προσχολική αγωγή. Δωρεάν προσχολική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Η προσχολική εκπαίδευση της Ισπανίας αποτελείται από δημόσια και ιδιωτικά προσχολικά κέντρα, αλλά και από προσχολικά κέντρα που ανήκουν ταυτόχρονα τόσο σε δημόσιους φορείς όσο και σε ιδιωτικούς (Sandstrom, 2012). Παρόλη την προσπάθεια για καθολική προσχολική εκπαίδευση, χρειάζεται βελτίωση η παρεχόμενη ποιότητα των προσχολικών κέντρων. Η αποτελεσματικότητα της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και αγωγής στηρίζεται στη μόρφωση και την εξειδίκευση που θα λάβουν οι μελλοντικοί παιδαγωγοί.

30 Οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας διαχωρίζονται με βάση το πτυχίο τους σε εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας (early education teacher) για ηλικίες από 0 έως 2,5 ετών και σε νηπιαγωγούς (preschool teacher) για ηλικίες από 2,5 έως 5 ετών (Taguma et al., 2012). Γίνεται αξιολόγηση της παιδαγωγικής εργασίας των παιδαγωγών. Οι παιδαγωγοί είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να οργανώνουν ημερήσιο πρόγραμμα για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, μολονότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι πτυχές της ποιότητας, όμως, που παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα και οδηγούν προς τη βελτίωση των επιπέδων της ποιότητας είναι: η αποτελεσματική συνεργασία γονέων παιδαγωγών (Sandstrom, και η σταθερότητα των παιδαγωγών για 3 συνεχόμενα χρόνια (Sandstrom, 2012).

31 Το προσχολικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα Έρευνες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα (Τσιάντης και συν, 1988 Λαμπίδη & Πολέμη Τοδούλου, 1992 Petrogiannis, 1995 Παπαθανασίου, 1997 Μάντζιου, 2001 Petrogiannis, 2002 Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009 Ρέντζου, 2011α Tsakiri, 2012) έδειξαν ότι, όσον αφορά την εξασφάλιση της ημερήσιας φροντίδας και αγωγής από τους βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς, η χώρα μας διαθέτει χαμηλή παρεχόμενη ποιότητα, εντάσσεται στις χώρες που δεν έχουν οριοθετήσει την έννοια της ποιότητας και δεν έχουν ένα σύστημα αξιολόγησης. Το 1988 ο Τσιάντης και οι λοιποί συνεργάτες, πραγματοποίησαν την πρώτη ελληνική έρευνα αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και αγωγής από διάφορους τύπους παιδικών σταθμών σε περιοχές της Αθήνας. Διαπιστώθηκαν ακραίες διακυμάνσεις στο επίπεδο της ποιότητας των διαφόρων τύπων παιδικών σταθμών. Περισσότερη έμφαση στη φροντίδα του παιδιού παρά στην αγωγή και εκπαίδευση του (Τσιάντης, 1988).

32 Το 1992, οι Λαμπίδη και Πολέμη Τοδούλου πραγματοποίησαν μελέτη σε νήπια που φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς της Αθήνας, εκτιμώντας την παρεχόμενη φροντίδα του περιβάλλοντος με τη βοήθεια της κλίμακας ECERS και της Assesment List of the Preschool Environment. Διαπιστώθηκαν ότι στα δομικά χαρακτηριστικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων παιδικών σταθμών: δημόσιοι και δημοτικοί ή ιδιωτικοί. Η ECERS, έδειξε ότι οι παιδικοί σταθμοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε πτυχές οργάνωσης που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη φροντίδα του παιδιού, παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται από τους γονείς πολύ σημαντικοί. Η έλλειψη επαρκούς χώρου ιδίως για τις υπαίθριες δραστηριότητες (Λαμπίδη & Πολέμη Τοδούλου, 1992).

33 Το 1995, ο Petrogiannis διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ του τρίπτυχου οικογένεια παιδί παιδικός σταθμός και την ανάπτυξη του παιδιού, ως λειτουργία που επηρεάζεται από αυτά τα πλαίσια. Χρησιμοποιώντας τις κλίμακες CIS και ITERS, τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι: οι επιδράσεις των περιβαλλόντων των παιδικών σταθμών και της οικογένειας εξισορροπούνται και ότι κάθε περιβάλλον ξεχωριστά επιδρά σε συγκεκριμένους τομείς τις ανάπτυξης του παιδιού. η περίοδος παραμονής του παιδιού στην ημερήσια φροντίδα, το μέγεθος της ομάδας και η κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού είναι κρίσιμοι προγνωστικοί παράγοντες της ανάπτυξης.

34 Έχει σημειωθεί ότι ο Petrogiannis, το 2002, εξέτασε τη σφαιρική ποιότητα του περιβάλλοντος της Αθήνας. Εξετάστηκαν τα δομικά και διαδικαστικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτέλεσαν παράγοντες, που αξιολογήθηκαν για τις πιθανές επιδράσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Η παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών των προσχολικών κέντρων διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Ανάγκη για επαναξιολόγηση της πολιτικής των παιδικών σταθμών και ανάγκη για διαρθρωτικές παρεμβάσεις προς τη συνεχή εκπαίδευση των παιδαγωγών με σκοπό τα επίπεδα ποιότητας να διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο (Petrogiannis, 2002).

35 Το 1997, ο Παπαθανασίου στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής διερεύνησε εάν εφαρμόζεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1988 στους παιδικούς σταθμούς μέσω συστηματικής παρατήρησης και ερωτηματολογίων για την καταγραφή των αντιλήψεων των παιδαγωγών σχετικά με το επάγγελμά τους. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν τη διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης. Οι παιδαγωγοί ενώ τόνιζαν τη σπουδαιότητα για κάποια στοιχεία του προγράμματος, στη πράξη όμως δεν τα υλοποιούσαν (Παπαθανασίου, 1997) Το 2001, η Μάντζιου στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής διερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ της υποβολής ερωτήσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας και της ποιότητας των παιδικών σταθμών, το είδος της συναλλαγής μεταξύ παιδαγωγού - παιδιού και των εκφραζόμενων συναισθημάτων της μητέρας προς το παιδί. Για την ποιότητα του παιδικού σταθμού εξετάστηκε ο τύπος των ερωτήσεων που υποβάλλουν τα παιδιά. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι το επίπεδο της ποιότητας κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα.

36 H θετική στάση της παιδαγωγού και η υψηλότερη ποιότητα φροντίδας και αγωγής προκαλούν τα παιδιά στην υποβολή διερευνητικών ερωτήσεων. Αντίθετα, τα παιδιά που δέχονται χαμηλής ποιότητας φροντίδα και αγωγή συνηθίζουν να ερωτούν προσδιοριστικές ερωτήσεις. To 2009, παρομοίως οι Μάντζιου και Πετρογιάννης διερεύνησαν εάν οι επικρατούσες συνθήκες στους παιδικούς σταθμούς είναι αυτές που ενεργοποιούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τα ωθούν στην υποβολή ερωτήσεων αντί να ακούνε και να δέχονται παθητικά τα διαδραματιζόμενα. Για την αξιολόγηση της ποιότητας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα CCFS και σύμφωνα με τους ερευνητές η παρεχόμενη ποιότητα των παιδικών σταθμών κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Διαπιστώθηκε ότι όσο υψηλότερου επιπέδου είναι η ποιότητα του παιδικού σταθμού, τόσο περισσότερες είναι οι προσδιοριστικές και οι διερευνητικές ερωτήσεις.

37 Οι χαμηλής ποιότητας παιδικοί σταθμοί δεν κινητοποιούν το παιδί για την υποβολή διερευνητικών ερωτήσεων, οι οποίες απαιτούν έναν αναλυτικότερο τρόπο σκέψης, αλλά τα κινητοποιούν στην υποβολή προσδιοριστικών ερωτήσεων, που αποσκοπούν στην επιφανειακή κάλυψη των ερεθισμάτων (Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009). Μία ακόμη έρευνα των τελευταίων χρόνων, που διεξήχθη στο χώρο της επιστημονικής κοινότητας το 2011 από τη Ρέντζου στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής, είχε στόχο την καταγραφή και την αξιολόγηση των δομικών και διαδικαστικών πτυχών και τη σφαιρική ποιότητα της παρεχομένης φροντίδας και αγωγής από βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μέσα από τις κλίμακες αξιολόγησης ACEI GGA, ECERS R, ITERS και CIS προέκυψε ότι οι τάξεις που ανήκουν σε παιδικούς σταθμούς φορέων και σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, παρέχουν σε κάποιο βαθμό, υψηλότερου επιπέδου ποιότητας υπηρεσίες συγκριτικά με τις δημοτικές βρεφικές και νηπιακές τάξεις.

38 Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα και την αλληλεπίδραση των παιδαγωγών με τα παιδιά και όχι στην αγωγή τους. Καταγράφηκε: έλλειψη συνεργασίας μεταξύ γονέων και παιδαγωγών, υψηλή αναλογία παιδιών παιδαγωγών και μεγάλος μέγεθος ομάδας στην τάξη (Ρέντζου, 2011α). Τέλος, αναφορικά με το θέμα της ποιοτικής λειτουργίας των παιδικών σταθμών ασχολήθηκε και η Tsakiri,το 2012: Μέσω των εργαλείων αξιολόγησης ECERS-R και ECERS-E διερεύνησε το είδος της παρεχόμενης ποιότητας και την επίδρασή της στην γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα ερευνητικά δεδομένα κατέληξαν ότι το επίπεδο της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και αγωγής είναι αρκετά χαμηλό, Η καλύτερη παρεχόμενη ποιότητα επηρεάζει περισσότερο την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. Η γνωστική ανάπτυξη επηρεάζεται περισσότερο από οικογενειακούς παράγοντες και όχι από την παρεχόμενη ποιότητα των παιδικών σταθμών (Tsakiri, 2012)

39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

40 Οι επιδράσεις των επιδράσεων των δομών του οικολογικού συστήματος στο επίπεδο της παρεχόμενης ποιότητας στην Ελλάδας Το Οικολογικό μοντέλο του Bronfenbrenner επικεντρώνεται στην ποιότητα και το περιεχόμενο του περιβάλλοντος του παιδιού. Τα μικροσυστήματα ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στο άτομο από τα άλλα ενδιάμεσα υποσυστήματα. H οικογένεια και το σχολείο, που ανήκουν σε αυτά, ασκούν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού κι έτσι η μεταξύ τους αλληλεπίδραση στο μεσοσύστημα θεωρείται επιθυμητή και αυτονόητη (Κιρκιγιάννη, 2012). Η παρεχόμενη ποιότητα της ημερήσιας φροντίδας και αγωγής που προσφέρεται και από τα δύο πλαίσια του μικροσυστήματος, δηλαδή του παιδικού σταθμού και της οικογένειας, εάν είναι ισορροπημένη, τότε θα υπάρχουν μικρές επιρροές στη συνεχή ανάπτυξη του παιδιού (Μάντζιου, 2001).

41 Η κοινωνία και ο πολιτισμός, τα χαρακτηριστικά των παιδαγωγών, οι συνθήκες και το πρόγραμμα παροχής φροντίδας και αγωγής ασκούν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στη συμπεριφορά των παιδαγωγών και τη σφαιρική ποιότητα της παρεχομένης φροντίδας και αγωγής, την οποία δέχεται το παιδί. Καταγράφοντας το επίπεδο της ποιότητας στα προσχολικά κέντρα, τα οποία αποτελούν σημαντικό μικροσύστημα του παιδιού, ταυτόχρονα ελέγχεται και το εξωσύστημα και το μακροσύστημα του παιδιού, τα οποία όμως το επηρεάζουν έμμεσα (Hayes, 2010 Ρέντζου 2011α). Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της ποιότητας των προσχολικών κέντρων της Ελλάδας και κατά συνέπεια το καθιστούν από μέτριο (Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009) προς χαμηλό επίπεδο (Ρέντζου, 2011) είναι ότι: οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θεωρούνται κέντρα φύλαξης και φροντίδας αλλά δευτερευόντως κέντρα αγωγής και δεν υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας αλλά στο Υπουργείο Εσωτερικών και η αρμοδιότητα ανήκει στους ΟΤΑ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

42 Ο παιδαγωγικός ρόλος των παιδικών σταθμών καθίσταται υποτυπώδης και υποβαθμισμένος από τη μη ύπαρξη ενός αναλυτικού προγράμματος. Διχοτόμηση φροντίδας και εκπαίδευσης. Έλλειψη ελέγχου και αξιολόγησης (Ρέντζου, 2011). Οι μεγάλες αναλογίες παιδιών παιδαγωγών ανά τάξη και μεγάλα μεγέθη ομάδας (Μάντζιου, 2001 Petrogiannis, 2002 Korjenevitch & Dunifon, 2010 Ρέντζου, 2011). Ελλιπής συνεργασία μεταξύ γονέων και παιδαγωγών και περιορισμένη συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες. Ενώ το ενδιαφέρον τους εστιάζεται σε πτυχές οργάνωσης που σχετίζονται με τη φύλαξη, τη διατροφή, την καθαριότητα, την ασφάλεια και την εποπτεία των παιδιών. Για τον Bronfenbrenner η συμμετοχή και η επικοινωνία των γονέων με τον παιδικό σταθμό και τους/τις παιδαγωγούς είναι υψίστης σημασίας (Λαλούμη - Βιδάλη, 2007).

43 Το επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των βρεφονηπιοκόμων επηρεάζει την ποιότητα των προγραμμάτων (Rentzou & Sakellariou, 2013). Η πολύχρονη εμπειρία και η ηλικία των παιδαγωγών επηρεάζουν εξίσου, το επίπεδο της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και αγωγής (Korjenevitch & Dunifon, 2010 Ρέντζου, 2011α Hujala et al.,2012). H παρεχόμενη ποιότητα φροντίδας και αγωγής επηρεάζεται και από τον πολιτισμό της χώρας. Οι προδιαγραφές για την ποιότητα που αναπτύσσονται σε μία χώρα δεν μπορεί να υφίστανται σε μία άλλη. Τέλος, σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την ποιότητα εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι η οικονομική δυσχέρεια. Στο χώρο της προσχολικής αγωγής, τα παιδιά άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από την οικονομική κατάσταση της χώρας, γιατί αυτή επηρεάζει την οικονομική ισορροπία της οικογένειάς τους και την παροχή φροντίδας και αγωγής που λαμβάνουν από τα προσχολικά κέντρα (Νικηταΐδου, 2012 Χρυσαφίδης, 2012)

44 Κριτική παρουσίαση κεντρικών μεταβλητών της ποιότητας στα ευρωπαϊκά κράτη Στην Ελλάδα, η απαίτηση για υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα αντιμετωπίζεται ως «πολυτέλεια» και όχι ως ανάγκη (Petrogiannis, 2012). Η ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας και αγωγής για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών έχει ελάχιστα ερευνηθεί και υπάρχουν ελλιπείς πληροφορίες (Μάντζιου, 2001 Petrogiannis, 2012). Η απουσία εκπαιδευμένου προσωπικού για εποπτεία, η έλλειψη συνεργασίας με φορείς και οι οικονομικές δυσκολίες θέτουν σε χαμηλή προτεραιότητα την παρέμβαση για ανάπτυξη της πρώιμης φροντίδας και αγωγής. «Oι έρευνες στην Ελλάδα βρίσκονται σε εμβρυϊκό στάδιο» (Petrogiannis, 2012). Αντίθετα, η προσχολική εκπαίδευση της Φινλανδίας και της Σουηδίας αποτελεί πρότυπο για βελτίωση της παρεχομένης ποιότητας άλλων χωρών (Salonen & Tast, 2013 Sheridan et al, 2009).

45 Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της ποιότητας των προσχολικών κέντρων της Φινλανδίας από τη Hujala και των συνεργατών της (2012), διαμέσου των αντιλήψεων γονέων και παιδαγωγών για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του φινλανδικού προσχολικού εκπαιδευτικού προγράμματος, χρησιμοποιώντας την κλίμακα αξιολόγησης ECERS έδειξαν ότι: για την προαγωγή της ποιότητας δίνεται περισσότερη έμφαση στα διαδικαστικά χαρακτηριστικά χωρίς, ωστόσο, να παραλείπεται η σημαντικότητα των δομικών η ποιότητα κυμαίνεται σε υψηλά ποσοστά. Αν υπάρχουν πτυχές της ποιότητας που κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, εκλαμβάνονται ως ευκαιρίες για βελτίωσή τους (Hujala et al., 2012).

46 Σε έρευνα (Sheridan et al., 2009) που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, όπου αξιολογήθηκε η παρεχόμενη ποιότητα μέσω του εργαλείου αξιολόγησης ECERS, βρέθηκε ότι για την προαγωγή και παροχή υψηλής ποιότητας δίνεται βαρύτητα στα δομικά χαρακτηριστικά της ποιότητας. Η αναλόγια παιδαγωγού παιδιού, η εκπαίδευση και η επιστημονική κατάρτιση των παιδαγωγών και η υλοποίηση του ημερήσιου τυπικού προγράμματος (Samuelsson & Sheridan, 2009 Sheridan et al., 2009). Άλλες πτυχές της αποτελεσματικής ποιοτικής εκπαίδευσης αποτελούν: η οργάνωση και η προσοχή που δίνεται για τα παιδιά μέχρι τριών ετών, καθώς η αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανάμεσα στην παιδαγωγό και τα παιδιά (Samuelsson & Sheridan, 2009 Sheridan et al., 2009). Χρηματοδότηση από το κράτος για τη βελτίωση και την προαγωγή ενός υψηλά ποιοτικού προσχολικού συστήματος (Samuelsson & Sheridan, 2009).

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Μιχελιού Δήμητρα Μαρία: 13066 Ρακοπούλου Κωνσταντίνα:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τόμος 8 (2015) Παρουσίαση Βιβλίου Ρέντζου, Κ., Σακελλαρίου, Μ. (2014). Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Το Επίπεδο της Ποιότητας της Παρεχόµενης Αγωγής και Φροντίδας από

Το Επίπεδο της Ποιότητας της Παρεχόµενης Αγωγής και Φροντίδας από Κωνσταντίνα Ρέντζου Το Επίπεδο της Ποιότητας της Παρεχόµενης Αγωγής και Φροντίδας από 1 Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναπτυξιακή έρευνα συνδέει µε συνέπεια την υψηλής ποιότητας αγωγή και φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 34ο Δ.Σ. Πειραιά Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείο και Γονείς Διάρθρωση παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόµων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑΛ

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόµων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑΛ Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόµων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑΛ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα των βρεφών και νηπίων.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Διαστάσεις Παρεχόμενης Ποιότητας σε Παιδικούς Σταθμούς της Ελλάδας και της Νοτίου Κορέας»

«Διαστάσεις Παρεχόμενης Ποιότητας σε Παιδικούς Σταθμούς της Ελλάδας και της Νοτίου Κορέας» Τμήμα: Βρεφονηπιοκομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διαστάσεις Παρεχόμενης Ποιότητας σε Παιδικούς Σταθμούς της Ελλάδας και της Νοτίου Κορέας» Μαρία Ελισάβετ Ποντικού Α.Μ: 13040 Επόπτρια Καθηγ: Σ. Μάντζιου Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Έρευνα Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου. Αποτελέσματα από επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για την Ανάπτυξη

Θεωρίες για την Ανάπτυξη Θεωρίες για την Ανάπτυξη Πολιτισμική προσέγγιση (Vygotsky) Βιο-οικολογική προσέγγιση Bronfenbrenner ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι 2015-16 Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Vygotsky, L.S. (1978/1997)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά µε ειδικές ανάγκες στην προσχολική ηλικία

Παιδιά µε ειδικές ανάγκες στην προσχολική ηλικία Παιδιά µε ειδικές ανάγκες στην προσχολική ηλικία Από το βιβλίο των Lerner J., Lowenthal B., Egan R. Prechool children with special needs, Boston: Allyn & Bacon Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία αλλά και η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδικός σταθμός, είναι πράγματι ένας «σταθμός» στην πορεία ανάπτυξης και ζωής του ανθρώπου!

Ο παιδικός σταθμός, είναι πράγματι ένας «σταθμός» στην πορεία ανάπτυξης και ζωής του ανθρώπου! Η μετάβαση στον παιδικό σταθμό---ψυχολογία αναπτυξιακού σταδίου στο νήπιο και οφέλη ένταξης Γράφει: Δανάη Χορομίδου, Ψυχολόγος, Απόφοιτος Παν/μίου Αθηνών, Ψυχοθεραπεύτρια-Ψυχοδραματιστής, Συνεργάτης του

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής Αγωγής (Focus on Food) για τις δασκάλες Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο

Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής Αγωγής (Focus on Food) για τις δασκάλες Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής Αγωγής (Focus on Food) για τις δασκάλες Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ολοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-6 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-6 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-6 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Το αντικείμενο του συγγράμματός μας... 13 Οι στόχοι και το κοινό μας... 14 Οργάνωση του βιβλίου... 15 Άλλα χαρακτηριστικά του βιβλίου... 16 Ευχαριστίες... 18 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή

Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή Ενότητα 8 η : Η σημασία της ποιότητας της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Εκπαιδευτικές Δράσεις του Ο.Α.Σ.Π. Η εφαρμογή του έργου «RACCE» Δρ Α. Κούρου Δρ Α. Κούρου Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες.

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Οι διάφορες θεωρίες προσωπικότητας προσπαθούν να απαντήσουν και να ερμηνεύσουν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Πώς είναι τα άτομα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα