ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 / συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42 / 2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Έγκριση πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011» Στη Μύκovo και στo Δημoτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 30 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτoύ κ.δημητρίου Σκαγιά, η oπoία επιδόθηκε σε κάθε έvα Δημoτικό Σύμβoυλo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 67 τoυ Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαέξι (16 ), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 3. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΠΑΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (ώρα προσελ.14:30) 8. ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ( οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν 9. ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προσήλθαν) 10. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 12. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 13. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (ώρα προσελ.14:35) 14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 15. ΝΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 16. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ,

2 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου έκθεση του κ. Δημάρχου Μυκόνου κ.αθανάσιου Κουσαθανά-Μέγα, ο οποίος εκθέτει με λεπτομέρεια τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, της οικονομικής κατάστασης και γενικά τα της διοίκησης του Δήμου έτους 2011 κατ εφαρμογή του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) η οποία αναφέρει ότι βάσει του άρθρου 217 του παραπάνω Νόμου γίνεται ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011, στην σημερινή δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει τον λόγο στον κ. Δήμαρχο Μυκόνου ο οποίος με την σειρά του αρχίζει την ανάγνωση των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011 η οποία έχει ως ακολούθως: Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι, Κυρίες και Κύριοι, Όπως ορίζεται από το νόμο (με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα), γίνεται σήμερα ο ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για την παρελθούσα χρονιά, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δημοτικής δράσης γενικώς, δηλαδή τις πρωτοβουλίες και πραγματοποιημένες δράσεις του Δήμου, τις δαπάνες και την οικονομική του κατάσταση, τη διοίκησή του και την δραστηριότητα των Διευθύνσεων και Τμημάτων του, καθώς και εκείνη των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών του επιχειρήσεων. Αυτό συνιστά -αφενός- βασικό για εμάς καθήκον, αλλά συγχρόνως αποτελεί μια κομβική και επίσημη στιγμή, που τιμά τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το έργο του Δήμου, του Δημάρχου και του συνόλου των αιρετών και των υπαλλήλων του. Γι αυτό και ο δημόσιος απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής δεν είναι για εμάς μια τυπική μόνο υποχρέωση, αλλά επιβεβαίωση και προέκταση της καθημερινής λειτουργίας και πρακτικής μας, σε σχέση με τα Κοινά και τα θέματα που ενδιαφέρουν τους δημότες μας. Απεικονίζει, ως σύνολο, ειδικότερα την δραστηριότητα του Δημάρχου αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιών του Δήμου, υπογραμμίζοντας πανηγυρικά με τον τρόπο αυτό, τον ουσιαστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στην Κοινωνία και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής σε αυτή, στα πλαίσια του αναγνωρισμένου δικαιώματος των πολιτών για ενημέρωση, της ανάγκης για διαφάνεια και για κοινωφελή δράση, μέσα από την συντεταγμένη και παραγωγική ανταλλαγή προβληματισμών και απόψεων, τον από κοινού σχεδιασμό και τη λήψη ορθών αποφάσεων. Αυτό οφείλουμε να πράξουμε και αυτό πράττουμε, για το πλήθος των θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα αλλά και το μέλλον του Τόπου μας. Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι, Κυρίες και Κύριοι, Το 2011, πράγματι, υπήρξε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από δύο πολύ σημαντικές αλλαγές στη ζωή όλων των Δήμων της χώρας μας, όπως και όλων των πολιτών της, με την εφαρμογή του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ για την διοικητική μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση από τη μιά, και την προϊούσα οικονομική / δημοσιονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη ευρύτερα, από την άλλη. Ο Δήμος Μυκόνου, επομένως, έπρεπε το 2011, με πρωταγωνιστές τη Δημοτική Αρχή και τα όργανά της, να φανεί αποτελεσματικός, να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και τις πιέσεις αυτών των δύσκολων καιρών, να προσαρμοστεί στις ιδιάζουσες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, να αφομοιώσει τις νέες επιταγές και τα νέα πλαίσια δράσης, να προτάξει προτεραιότητες και να αποδώσει έργο, μέσα σε ένα

3 δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον, του οποίου όλοι βιώνουμε τις συνέπειες. Έπρεπε να δοκιμαστεί, μέσα από την πίεση των επιβεβλημένων αλλαγών της διοικητικής μεταρρύθμισης στη δομή και τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ευτυχώς, μέσα στο δύσβατο αυτό περιβάλλον, που για εμάς δεν αποτελεί άλλοθι, αλλά αντίθετα πρόκληση για πρόοδο, υπάρχουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας και οι σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης που διαθέτει η Μύκονος. Στόχος της Δημοτικής Αρχής παραμένει το ολοένα καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών για τους κατοίκους - όπως και για τους επισκέπτες του νησιού -, να καταστήσει τον τόπο οικονομικά ασφαλή, κοινωνικά αναβαθμισμένο και πολιτιστικά πάντα ζωντανό και δημιουργικό. Το 2011 ήταν επιπλέον, όπως γνωρίζετε, η πρώτη χρονιά της παρούσας Δημοτικής Αρχής, μετά τις Εκλογές του Νοεμβρίου Ως πρώτη χρονιά της εφαρμογής του Καλλικράτη, αντιμετωπίσαμε την περίοδο αυτή θέματα που έχουν να κάνουν με την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και με την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, στο πλαίσιο και της μετάβασής μας στον νέο, Καλλικρατικό Δήμο. Μιας μετάβασης που δυστυχώς έθεσε ζητήματα και δημιούργησε προβλήματα που ως σήμερα εντείνονται, με πρώτη την υποστελέχωση όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, σε συνδυασμό και με τις νέες αρμοδιότητες που αναλάβαμε, αλλά και σε σχέση προς τη μείωση των άμεσων είτε έμμεσων εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ως 60 %!!), με επακόλουθο την ανάλογη μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού. Πάντως, με ειλικρινή ικανοποίηση που πρέπει να αντανακλά - όπως πιστεύω - σε όλους μας θετικά, σας παρουσιάζονται στη συνέχεια στον απολογισμό αυτό αναλυτικά, τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Όπως προανέφερα, το έτος αυτό αποτέλεσε την πρώτη χρονιά της δημοτικής περιόδου , όπου το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος, η Οικονομική Επιτροπή, η Εκτελεστική Επιτροπή, οι Δημοτικές Κοινότητες και τα νέα Νομικά Πρόσωπα, εκφράζοντας συνολικά το έργο της Δημοτικής Αρχής και διαμορφώνοντας την παραπέρα πολιτική του Δήμου μας, εργάστηκαν με επιμονή, εγρήγορση και συνέπεια, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το Δημοτικό έργο. Καθ όλο το έτος 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε 24 συνεδριάσεις και έλαβε μια σειρά από σημαντικές για το Δήμο μας αποφάσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας του. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανήλθαν συνολικά στις 188. Οι πρώτες από αυτές αφορούσαν στις επιβεβλημένες από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ενέργειες, όπως: η σύσταση Επιτροπών (Σχολικές Επιτροπές, Τουριστική Επιτροπή), οι συγχωνεύσεις των προγενεστέρων Νομικών Προσώπων του Δήμου, ή η ανάληψη αρμοδιοτήτων όπως η Πολεοδομία και η Πρόνοια κλπ. Ομοίως, η Οικονομική Επιτροπή, με 24 συνεδριάσεις και 136 αποφάσεις της, υλοποίησε μέσα στο 2011 μεγάλο μέρος του Τεχνικού και Οικονομικού προγράμματος του Δήμου Μυκόνου, ασκώντας παράλληλα τις λοιπές αρμοδιότητες που της δίνει ο Νόμος. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Από τις 188 Αποφάσεις του Δ. Σ. του έτους 2011, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι ενδεικτικές των προσανατολισμών του Δήμου Μυκόνου τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη ικανοποίηση επιλέγουμε ως πιο αντιπροσωπευτικές τις παρακάτω:

4 03/2011 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. 06/2011 Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας. 08/2011 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος /2011 Λήψη Απόφασης για προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου έτους /2011 Λήψη Απόφασης για προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη θέσεων για τις επείγουσες ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. 15/2011 Εκπροσώπηση συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου στο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 16/2011 Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τροποποίηση συστατικής πράξης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Μ. και ορισμός αντιστοίχων Διοικητικών Συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρα 103 & 109). 18/2011 Ορισμός μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού, Αθλητικού, & Κοινωνικού Οργανισμού Γεωργιος Αξιώτης. 19/2011 Ορισμός μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας & Ανάπτυξης Μυκόνου» (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.). 20/2011 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, και σύσταση νέας Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, καθώς και σύσταση Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3582/2010 ( άρθρο 103 παρ.2). 22/2011 Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου(Δ.Λ.Τ.Μ). 23/2011 Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ). 30/2011 Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου στο Σύμφωνο Αειφόρων Νήσων και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην οριστική υπογραφή του συμφώνου, στις Βρυξέλλες την 12η Απριλίου /2011 Έκθεση παράδοσης έργου: Έρευνα καταγραφή - ταξινόμηση ιστορικού αρχειακού υλικού νήσου Μυκόνου, Γ φάση. 38/2011 Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους /2011 Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Μυκόνου και Κανονισμός λειτουργίας της. 50/2011 Υποβολή πρότασης ένταξης έργου: Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Άνω Μεράς Μυκόνου, στα πλαίσια του Άξονα 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον

5 και Αειφόρος Ανάπτυξη Κωδικός πρόσκλησης 2.9 και σύναψη σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 52/2011 Σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυκόνου και της εταιρείας MTC GROUP για την τουριστική προβολή της Μυκόνου και ενέργειες προβολής. 54/2011 Σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας για οικόπεδο, στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Μυκόνου. 64/2011 Σύσταση Επιτροπής Αισθητικής και Κανονισμός λειτουργίας της. 67/2011 Συμμετοχή με εκπρόσωπο του Δήμου Μυκόνου στο ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 72/2011 Υποβολή τευχών δημοπράτησης των μελετών: - Βελτίωση Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Νότιας Μυκόνου, - Βελτίωση Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Βόρειας Μυκόνου. 73/2011 Εξέταση έγκρισης μελέτης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου». 77/2011 Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου έτους /2011 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου έτους 2011: - α. για χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του έργου «Βελτιώσεις Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου και παραπλεύρων οδών Δήμου Μυκόνου» και - β. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων. 79/2011 Έγκριση πρόσληψης και κατανομή προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα ΝΠΔΔ του Δήμου (Μουσική Σχολή Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ 7 άτομα, Παιδικός Σταθμός 3 άτομα και Λιμενικό Ταμείο 11 άτομα). 82/2011 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου έτους 2011 (καθαριότητα, 5 θέσεις). 83/2011 Ορισμός ενεργειακού υπεύθυνου για το Σύμφωνο των Νησιών. 85/2011 Λειτουργία Τμήματος Καθαριότητας σε 24ωρη βάση. 92/2011 Έγκριση οριστικής Μελέτης Βελτίωσης ασφαλτόστρωσης βόρειας οδοποιίας, η οποία συνοδεύει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Βόρειας Μυκόνου». 95/2011 Επιχορήγηση του νέου Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ». 103/2011 Επικαιροποίηση της 69/2011 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης δαπάνης για συνδιοργάνωση Τουρνουά Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. 109/2011 Έγκριση του Διετούς προγράμματος Δράσης της ΚΔΕΠΠΑΜ, Β εξαμήνου 2011 και έτους 2012 και Σύναψης Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΚΔΕΠΠΑΜ.

6 112/2011 Έγκριση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ. 114/2011 Έγκριση αναγκαίων διορθώσεων, με βάση τα στοιχεία Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. 115/2011 Έγκριση δαπάνης για τον ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ στη Δήλο, που διοργανώνει η Ένωση Φίλων Δήλου Ρήνειας, υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου. 116/2011 Ανάθεση Δειγματοληψιών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων θαλασσίων νερών Δήμου Μυκόνου. 118/2011 Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών. 121/2011 Αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Μυκόνου Σύσταση δημοτικού κοινωφελούς ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Βιβλιοθήκης Παναγιώτη Κουσαθανά Δημοτικής Στέγης Μελέτης, Πολιτισμού και Παράδοσης». 122/2011 Κατασκευή Μικτού Γηπέδου Αθλοπαιδιών στον οικισμό «COSTA ILIOS». 125/2011 Επιχορήγηση ΚΔΕΠΠΑΜ για το Διετές Πρόγραμμα Δράσης. 133/2011 Αποδοχή από το Δ.Σ. Εισήγησης για την ένταξη του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στο Δήμο Μυκόνου στην πρόσκληση 28 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση». 135/2011 Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. 136/2011 Τροποποίηση της υπ αριθ. 114/2011 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με το χρόνο ισχύος των διορθώσεων στους πίνακες Ζωνών του Υπουργείου Οικονομικών. 137/2011 Ρύθμιση καταβολής οφειλών και προστίμων τρίτων προς τον Δήμο Μυκόνου. 139/2011 Έγκριση παράτασης προγράμματος του έργου «Συντήρηση, προστασία, αξιοποίηση και μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων Φτελιάς Μυκόνου». 146/2011 Αποδοχή δωρεάς προς τον Δήμο Μυκόνου δύο μηχανικών αναρροφητικών σαρώθρων, από το ζεύγος Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελοπούλου. 148/2011 Παράταση σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Ο.Α.Ε.Δ. 154/2011 Έγκριση συμμετοχής στην ανοικτή πρόσκληση για χρηματοδότηση για το ΕΤΠΑ με κωδ. 35 (Πιλοτικό πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου). 155/2011 Περί έγκρισης: - α) της 50/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ για την ψήφιση του διετούς Προγράμματος Δράσης , - β) της χρηματοδότησης του Προγράμματος Δράσης της ΚΔΕΠΠΑΜ και του σχεδίου της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΚΔΕΠΠΑΜ, - γ) ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της παραπάνω Σύμβασης και της τήρησης των όρων της.

7 156/2011 Συζήτηση εκτός ημερησίας Διατάξεως για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που, σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος. Με αυτήν την απόφαση, θωρακίζεται ο κάθε κάτοικος της Μυκόνου με το νόμιμο δικαίωμα να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Μυκόνου για το θέμα του λεγόμενου χαρατσιού της ΔΕΗ. Έτσι ο Δήμος επιδίωξε την αποκατάσταση των αδικιών, ώστε οι Μυκονιάτες να πληρώσουν αυτά που τους αναλογούν και όχι ποσά που είναι εσφαλμένα. Με αλλεπάλληλα έγγραφα προς το Υπουργείο Οικονομικών, τη Διοίκηση της ΔΕΗ αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητήθηκε επίσης να μην κοπεί το ρεύμα σε όλους εκείνους που έχουν λάθη στο λογαριασμό τους, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι ανακρίβειες. 158/2011 Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α /Θμιας και Β /Θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου. 161/2011 Έργο ΔΕΗ ΑΣΠ Μυκόνου Αντικατάσταση Αγωγού Προσαγωγής Πετρελαίου Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού και Θαλάσσιου Χώρου Πυθμένα για την εκτέλεση έργου. 166/2011 Έγκριση Δαπάνης αποστολής υλικού για συμμετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού. 167/2011 Έγκριση εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος σε άτομα που χρήζουν ανάγκης. 169/2011 Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων και Πολιτιστικών Συλλόγων για το /2011 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους /2011 Έγκριση για περαιτέρω ενέργειες της μελέτης «Αξιοποίηση και τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων». 176/2011 Απόφαση για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην εφαρμογή της Εργασιακής Εφεδρείας για το Δήμο Μυκόνου, λόγω υποστελέχωσης των Υπηρεσιών του Δήμου. 177/2011 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μυκόνου «1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μυκόνου». 178/2011 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μυκόνου «Πολιτιστικός Οργανισμός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ. 179/2011 Γνωμοδότηση μελέτης με τίτλο : «Πολεοδομική Μελέτη για την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση κλειστού αθλητικού χώρου στην περιοχή Αγίου Ιωάννη- Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου». 182/2011 Απόφαση για έγγραφη διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια ώστε ο Δήμος Μυκόνου να γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων για γεωτρήσεις και πηγάδια. 183/2011 Έγκριση του προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους /2011 Έγκριση από το Δ.Σ. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μυκόνου «Πολιτιστικός, Αθλητικός, Κοινωνικός Οργανισμός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ.

8 185/2011 Έγκριση από το Δ.Σ. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας & Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ). 188/2011 Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού σε ιδιώτη με διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/ ). ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Από το έργο της Οικονομικής Επιτροπής και τις 136 αποφάσεις της, που αφορούν βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, διανοίξεις δρόμων, μικρά έργα, συντηρήσεις, μελέτες, διάφορες προμήθειες κλπ., επιλέγουμε ενδεικτικά τις παρακάτω: 11/2011 Σύνταξη μελετών από την Τ.Υ. του Δήμου Μυκόνου που θα αφορούν την αντικατάσταση ή όχι του χλοοτάπητα του Δημοτικού Γηπέδου Μυκόνου κλπ. 14/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών: - α)τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μυκόνου και - β) Μελέτη χρηματο-οικονομικής Ανάλυσης για το έργο Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μυκόνου». 15/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη χρηματοοικονομικής Ανάλυσης για το έργο κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού της Άνω Μεράς Μυκόνου» στην εταιρεία ΕΠΤΑ. 21/2011 Απευθείας ανάθεση προμήθειας ζωοτροφής για τα αδέσποτα ζώα της Μυκόνου. 22/2011 Απευθείας ανάθεση διεξαγωγής σεμιναρίου με θέμα Υποχρέωση Τήρησης της Αρχής της Διαφάνειας στον Δήμο Μυκόνου στην εταιρεία FORUM. 27/2011 Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής του χώρου Μνημείου πεσόντων στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΜΑΟΥ Ο.Ε. 38/2011 Απευθείας ανάθεση εργασίας στην εταιρεία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. για την αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών του Δήμου Μυκόνου με την διπλογραφική μέθοδο για το έτος /2011 Έγκριση προμήθειας εφαρμογής εκπαίδευσης και παραμετροποίησης μηχανογράφησης υπηρεσία Νεκροταφείου Δήμου Μυκόνου από την εταιρεία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. /2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και συμπλήρωση τιμολογίου κλπ. για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου έτους /2011 Έγκριση μελέτης του έργου Ανακατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην θέση Κούτελα ν. Μυκόνου προϋπολογισμού ευρώ 7.000,00 μαζί με τον Φ.Π.Α.

9 52 /2011 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ευρώ ,43 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2011, για την πληρωμή ανεξόφλητων τιμολογίων έως 31/12/ /2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης Γεωτεχνικής έρευνας στον πολιτικό μηχανικό ΛΑΜΠΡΟ ΒΑΝΤΟΛΑ για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μυκόνου στην θέση Αργύραινα Μυκόνου. 71/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης Γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης στον πολιτικό μηχανικό ΛΑΜΠΡΟ ΒΑΝΤΟΛΑ για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μυκόνου στην θέση Αργύραινα Μυκόνου. 75/2011 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη συντήρηση επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου για το οικονομικό έτος 2011 και την ανάθεση των εργασιών κλπ. στην εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ και στο συνεργείο αυτοκινήτων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΪΖΟΥ. 82/2011 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων δέσμευσης πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Κ.Ε.Κ Ν. Κυκλάδων και για την μελέτη Γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Μυκόνου. 85 /2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ /2011 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων δέσμευση πίστωσης για καταβολή δικαιωμάτων από την είσπραξη δημοτικών τελών και αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικού φωτισμού προς την ΔΕΗ Α.Ε. 107 /2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης & Τεύχη Δημοπράτησης για την αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μυκόνου» και την διάθεση της πίστωσης της εν λόγω μελέτης. 108 /2011 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση πίστωσης ύψους ,98 ευρώ, για την πληρωμή επιδικασμένων αμοιβών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου. 113 /2011 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση έργου συμβούλου τουρισμού Δήμου Μυκόνου, οργάνωσης και στελέχωσης των εκθεσιακών συμμετοχών του Δήμου Μυκόνου κλπ. για το έτος /2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου συμβούλου τουρισμού Δήμου Μυκόνου, οργάνωσης και στελέχωσης των εκθεσιακών συμμετοχών του Δήμου Μυκόνου κλπ. για το έτος /2011 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους /2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού κλπ. για την συντήρηση επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου έτους /2011 Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου, οικονομικού έτους 2012.

10 120 /2011 Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ και την προμήθεια αυτού από την εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 125 /2011 Απευθείας ανάθεσης προμήθειας χειραμαξιδίων οδοκαθαρισμού υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Μυκόνου. 127/2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Δήμου Μυκόνου 133/2011 Έγκριση πρακτικού και ανάθεση της προμήθειας υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων στην εταιρεία Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που έχουν πλέον σήμερα τοποθετηθεί στον οικισμό του Πλατύ Γιαλού. ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Εξειδικεύοντας στη συνέχεια στις δράσεις του Δήμου μας για το έτος 2011 ανά τομέα, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα παρακάτω: I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Στις δραστηριότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά το παρελθόν έτος περιλαμβάνονται η υλοποίηση και παρακολούθηση τεχνικών έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, η εκπόνηση μελετών και εκτέλεση διαφόρων προμηθειών, δράσεις δηλαδή που εντάσσονται γενικώς στην προσπάθειά μας για βελτίωση και επέκταση της πολυδιάστατης υποδομής του Δήμου, τη διαμόρφωση υγιούς θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης κλπ. Είναι γεγονός ότι η ανάληψη εκ μέρους του Δήμου της αρμοδιότητας της Πολεοδομίας, μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων βάσει του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αποτελεί ζήτημα με πολλές θετικές αλλά και αρνητικές πλευρές. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του 2011 συστεγάστηκε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας το νέο Πολεοδομικό Γραφείο Μυκόνου, το οποίο εξέδωσε συν τω χρόνω και τις πρώτες οικοδομικές άδειες, ενώ προέβη σε σημαντικό αριθμό διεκπεραιώσεων διαφόρων υποθέσεων (54 κλειστά πρωτόκολλα και 33 διεκπεραιώσεις) και ασχολήθηκε με την εξέταση καταγγελιών από το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου ή πολίτες που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές. Επί μέρους δραστηριότητα: ΕΡΓΑ: 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.500,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΕΛΑ Ν. ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.034,49 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 3. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

11 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ (χρήση 2011) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.700,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. Επεξεργαστήκαμε και καταρτίσαμε μαζί με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μέσα στο 2011 το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2012, που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας, τα έργα που προβλέπεται να εκτελεστούν μέσα στο τρέχον έτος και που η δαπάνη τους καλύπτεται με έσοδα του προϋπολογισμού. Το τεχνικό αυτό πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου για το έτος Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος καλύπτει αρκετές από τις σχετικές ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του νησιού, γενικώς. Τα συγκεκριμένα έργα που προβλέφθηκαν για το 2012 αναφέρονται ενδεικτικά: Α/Α ΕΡΓΑ που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και εκτελούνται ΕΥΡΩ 1 ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου Ταμείο Συνοχής ,35 2 Β Φάση ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Μυκόνου (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) 3 Βελτιώσεις ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου και παραπλεύρων οδών Δήμου Μυκόνου 2.213, ,00 Α/Α ΕΡΓΑ που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και θα εκτελεστούν το 2012 ΕΥΡΩ Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδικού 1,00 δικτύου Βόρειας Μυκόνου (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδικού 1,00 δικτύου Νότιας Μυκόνου (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 1,00 (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ,00 Διάστρωση αντιολισθητικού τάπητα δρόμων Τούρλου-Αγ. Στεφάνου κ.λ.π. (Ίδιοι Πόροι -ΣΑΤΑ) ΕΠΑΛ (Πετεινάρος) 1,00 Κλειστό Γυμναστήριο (Κολυμβητήριο) Άνω Μεράς Κλειστό Γυμναστήριο Μυκόνου (ΥΠΕΘΟΟ) (ΣΔΙΤ) (ΥΠΕΘΟΟ) 1,00 1,00

12 8 Γυμνάσιο Άνω Μεράς 1,00 9 Υπογειοποίηση δικτύων Δ.Ε.Η. (Ίδιοι Πόροι 50% & 50% Δ.Ε.Η) ,00 (Ίδιοι Πόροι) ,00 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 10 Κάτω Μύλων Δήμου Μυκόνου 11 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Παραπορτιανής Δήμου Μυκόνου Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Τρία Πηγάδια Δήμου Μυκόνου Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Λάκκας - Θεατράκι Δήμου Μυκόνου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ Ολοκληρωμένο σύστημα για την πολιτιστική προβολή του Δήμου Μυκόνου Ολοκληρωμένο σύστημα αναβάθμισης τουριστικών υποδομών παρεχομένων υπηρεσιών γιά τον Δήμο Μυκόνου μέσω τηλεματικής και εποπτείας ΕΤΠΑ (Ίδιοι Πόροι) ,00 (Ίδιοι Πόροι) ,00 (Ίδιοι Πόροι) ,00 (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) 1,00 (Ίδιοι Πόροι) (Ίδιοι Πόροι) 1,00 1,00 Α/Α ΕΡΓΑ που εκτελούνται από ιδίους πόρους ΕΥΡΩ 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ,00 Α/Α ΕΡΓΑ προς εκτέλεση το 2012 από ιδίους πόρους ΕΥΡΩ 1 Κατασκευή WC στην βιβλιοθήκη Δήμου Μυκόνου 5.000,00 2 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Μυκόνου ,00 3 Επισκευή κτιρίου που στεγάζει το Λιμεναρχείο Μυκόνου ,00 4 Καθαρισμός ρεμάτων ν. Μυκόνου ,00 5 Διαγράμμιση,πινακίδες σήμανσης οδικού δικτύου ν.μυκόνου ,00 6 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ. Μυκόνου ,00 7 Επισκευή - συντήρηση πλακοστρώσεων πόλεως Μυκόνου ,00 8 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Γυμνάσιο Χώρας Μυκόνου ,00 9 Διαμόρφωση αποκατάσταση βατότητας παρκίνγκ στη θέση Νταβιάς ,00 Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ εκπονούμενες ΕΥΡΩ 1 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Μυκόνου ,22 2 Προκαταρκτική Τεχνική Μελέτη για τη Χώρα Μυκόνου ,00 3 Γ.Π.Σ. Δήμου Μυκόνου ,70 4 Γεωτεχνικής έρευνας για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου 7.995,00 Μυκόνου στην θέση Αργύραινα Μυκόνου 5 Γεωτεχνικής μελέτη θεμελίωσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του 7.626,00

13 Δήμου Μυκόνου στην θέση Αργύραινα Μυκόνου Αρχιτεκτονική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» Στατική μελέτη και μελέτη Η/Μ με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΜΥΚΟΝΟΥ , , , ,00 Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ που προβλέφθηκαν να ανατεθούν το 2012 ΕΥΡΩ 1 Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Μυκόνου Γεωτεχνική 7.500,00 Μελέτη & Έρευνα 2 Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Μυκόνου ,00 3 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων (ορθοφωτοχάρτες) του ,00 Αιγιαλού (παλαιού Αγιαλού) και παραλίας στην Μύκονο. 4 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων,χάραξη οριογραμμών ,00 οριοθέτησης ρεμάτων στην Χώρα Μυκόνου. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ( ορθοφωτοχάρτες ) για την ,00 5 ένταξη όλων των γραμμών οριοθέτησης οικισμών που αφορούν την Μύκονο σε ενιαίο υπόβαθρο. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων,χάραξη οριογραμμών ,00 6 οριοθέτησης ρεμάτων και χάραξη Αιγιαλού και παραλίας στην ν. Μυκόνου. Μελέτη ανάπλασης-τοπογραφικά περιβάλλοντος χώρου ,00 7 ανεμόμυλων, Παραπορτιανής, Λάκκα Θεατράκι, Τρία Πηγάδια Δήμου Μυκόνου 8 Εκπόνηση μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως ,00 9 Εκπόνηση μελέτης χρήσεων γης παραδοσιακού οικισμού 1,00 Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ προς εκτέλεση ΕΥΡΩ 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ,00 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ,00 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ,00 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ,00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,00 6 PLOTTER ΚΑΙ SCANNER ΓΙΑ TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,00 Επίσης, 1 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΒΙΟΚΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 1,00 2 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 1,00 II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

14 Από τον τομέα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και με βάση τα αναλυτικά στοιχεία του ταμιακού απολογισμού, παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά για το έτος 2011 τα ακόλουθα: Οι πόροι του Δήμου, το έτος 2011 προήλθαν: Από μισθώματα από αστικά ακίνητα ,77 Από μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων ,63 Από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων...556,20 Από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,05 Από τέλος καθαριότητας και φωτισμού ,09 Από τέλη χρήσεως υπονόμων ,00 Από έσοδα νεκροταφείων ,00 Από δικαιώματα χρήσης σφαγείων ,00 Από ειδικούς χώρους στάθμευσης ,61 Από τέλος ακίνητης περιουσίας ,65 Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ,08 Από τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ,96 Από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ,68 Από τέλος διαφήμισης ,81 Από λοιπά τέλη και δικαιώματα ,00 Από πολιτιστικό τέλος ,00 Από απόδοση 2% από ΔΕΗ για Ανεξάρτητο Παραγωγό Ενέργειας ,85 Από μισθώματα παραλιών ,00 Από φόρους και εισφορές ,02 Από ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών ,34 Από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,50 Από ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ,65 Από παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ,00 Από τέλος διαφήμισης ,50 Από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών ,80 Από επιχορηγήσεις για πληρωμή υπαλλήλων των ΚΕΠ ,96 Από επιχορηγήσεις για πυροπροστασία ,00

15 Από επιχορηγήσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ,00 Από επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση σχολ. κτιρίων ,00 Από έσοδα από Ο.Α.Ε.Δ. βάσει Προγραμματικής Σύμβασης.3.700,00 Από επιχορηγήσεις για την δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. Μυκόνου ,57 Από επιχορηγήσεις για ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Μυκόνου ( Ν. Α. Κυκλάδων ) ,06 Από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ,03 Από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 & του ΑΝ 170/ ,23 Από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων , Από παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) ,26 Από τον ΦΠΑ για τέλη χρήσης σφαγείων ,84 Από τακτικά έσοδα τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,45 Από τακτικά έσοδα τελών και δικαιωμάτων αποχέτευσης παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,00 Από τακτικά έσοδα τελών ακίνητης περιουσίας παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,38 Από τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,75 Από τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,13 Από λοιπά τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα ,37 Από λοιπά έσοδα επί των εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα ,83 Από εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ,24 Από φόρους μισθωτών υπηρεσιών ,59 Από φόρους και χαρτόσημα Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,68 Από φόρους προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ ,29 Από λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ,42 Από εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,05 Από κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ,46 Από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών ,64 Από επιστροφή εν γένει χρημάτων ,74 Από χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα προηγούμενης χρήσης ,35 Από χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα προηγούμενης χρήσης ,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,38

16 Τα αναφερθέντα έσοδα διετέθησαν ως εξής: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ,13 Για εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,54 Για δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ,00 Για έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ,60 Για αποζημίωση & έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων ,90 Για λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων ,57 Για δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτ. Τελών ,77 Για ταχυδρομικά Τέλη ,45 Για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 Για μίσθωμα πάρκινγκ Νταβιά ,00 Για δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ,76 Για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ,32 Για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ,28 Για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ,00 Για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,60 Για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ,25 Για προμήθειες εγγυητικών επιστολών για επενδυτικές δαπάνες ,50 Για τόκους δανείου Εμπορικής (Λιμεναρχείο) ,64 Για δόσεις δανείου Εμπορικής (Λιμεναρχείο) ,00 Για απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,00 Για απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ,84 Για επιχορήγηση 1 ου Παιδικού Σταθμού ,00 Για επιχορήγηση Δημ. Μουσικής Σχολής Γ.Αξιώτης ,00 Για επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Μυκόνου ,00 Για επιχορήγηση ΝΠΔΔ 'Γ. Αξιώτης' ,00 Για απόδοση ποσού στη ΔΕΥΑ Μυκόνου για δαπάνες εργοστασίου αφαλάτωσης ,00 Για επιχορήγηση της ΚΔΕΠΑΜ στα πλαίσια του διετούς προγράμματος δράσης ,13 Για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ,00 Για επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου ,47 Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ ,02 Για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,85 Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ,94 Για αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) ,00 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου ,40

17 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ ,76 Για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορ. χρόνου ,52 Για εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ,75 Για εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ-ΤΕΑΜ διοικ. υπαλλ. ορισμ. Χρόνου...60,66 Για αμοιβές λογιστών ,00 Για αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 Για μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων ,00 Για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου ,30 Για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,97 Για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ,88 Για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,60 Για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων...775,00 Για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ,52 Για προμήθεια βιβλίων κλπ ,52 Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,43 Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,82 Για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείων ,20 Για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,40 Για προμήθεια λοιπού υλικού ,90 Για ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ,66 Για λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης...510,50 Για προμήθεια επίπλων σκευών ,99 Για προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Για αμοιβές κτηνιάτρου για πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων ,75 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ,76 Για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου...377,37 Για τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων επί σύμβαση ,87 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,62 Για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ,35 Για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,72 Για εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ,59 Για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,26 Για μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων ,00 Για μισθώματα μηχανημάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 Για μισθώματα μεταφορικών μέσων ,00 Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,25 Για δαπάνες καθαρισμού διαφόρων περιοχών της Μυκόνου... 25,64 Για τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων ,66 Για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,31

18 Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ,75 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ,06 Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ,24 Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ,23 Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ,15 Για εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων ,01 Για αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες ,00 Για μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων ,00 Για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 Για επισκευή κτιρίου που στεγάζεται το Λιμεναρχείο ,20 Για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ,00 Για προμήθεια μπετού για την βελτίωση οδοστρωμάτων Μυκόνου ,00 Για ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Μυκόνου ,31 Για μελέτη ΓΠΣ Δήμου Μυκόνου ,72 Για μελέτες για την έγκριση τοπικού ρυμμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση κλειστού χώρου αθλητικού ,96 Για λοιπές μελέτες ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρ. πρασίνου ,30 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,77 Για λοιπές εργοδοτικές εισφορές...270,88 Για προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών ,09 Για προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ,09 Για προμήθεια μικρών εργαλείων.. 30,90 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ,00 Για τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων ,18 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,73 Για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,75 Για λοιπές εργοδοτικές εισφορές ,30 Για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 Για υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων...154,99 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημ. Αστυνομίας ,00 Για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,13 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,17 Για λοιπές εργοδοτικές εισφορές ,50 Για επισκευή και συντήρηση επιβατικών αυτοκινήτων...180,99 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ,40 Για τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων ,32

19 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,41 Για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,04 Για λοιπές εργοδοτικές εισφορές ,30 Για παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, έτους ,00 Για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 Για απόδοση ΦΠΑ από τέλη χρήσης Δημ. Σφαγείων Μυκόνου ,39 Για έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Για λοιπές αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε) ,71 Για λοιπές δαπάνες παρελθούσας χρήσης ,07 Για λοιπά έξοδα ,08 Για απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Π.Ο.Ε) ,30 Για απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε) ,81 Για απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων και μελών Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων ,97 Για απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π ,24 Για λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Π.Ο.Ε) ,58 Για εισφορές ΤΥΔΚΥ (Π.Ο.Ε) ,71 Για εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Π.Ο.Ε) ,83 Για εισφορές ΤΣΕΜΔΕ (Π.Ο.Ε) ,17 Για εισφορές ΤΑΔΚΥ (Π.Ο.Ε) ,62 Για εισφορές σε λοιπά ταμεία και οργανισμούς (Π.Ο.Ε.) ,91 Για εισφορές σε μετοχικά ταμεία (Π.Ο.Ε.) ,27 Για εισφορές στο ταμείο νομικών (Π.Ο.Ε.) ,84 Για λοιπές κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. (Π.Ο.Ε.) ,15 Για λοιπές επιστροφές ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,73 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,38 III. ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

20 Ενδεικτικό της ζωηρής κίνησης του Δήμου για το 2011 είναι ότι διακινήθηκαν συνολικά διαφόρων ειδών έγγραφα (ήτοι πρωτόκολλα , έναντι του 2010). Από τη Γραμματεία ενδεικτικά χορηγήθηκαν μεταξύ άλλων 820 διαφόρων ειδών βεβαιώσεις και 120 βεβαιώσεις για τον ΕΛΓΑ. Α. Τομέας Καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Στο Δήμο Μυκόνου το 2011 υπηρετούσαν 36 μόνιμοι και 2 Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι καθαριότητας, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητά τους σε: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕ/ 1 Διοικητικών 2 -//- ΔΕ/ 2 Εποπτών Καθαριότητας 1 -//- ΔΕ/ 24 Ηλεκτρολόγων 1 -//- ΔΕ/ 27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 1 -//- ΔΕ/ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1 -//- ΔΕ/ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 6 -//- ΔΕ/ 35 Κηπουρών 1 -//- ΥΕ/ 11 Νεωκόρων 1 -//- ΥΕ/ 16 Προσωπικό Καθαριότητας 21 Σ ύ ν ο λ ο 35 ΙΔΑΧ ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 1 ΥΕ16 Προσωπικό Καθαριότητας 1 Γ ε ν ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο 37 Απασχολήθηκαν παράλληλα και 40 άτομα ως εποχικό προσωπικό (καθαριστές και οδηγοί) με δύο 8μηνες συμβάσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις αρχές του Στον πάγιο εξοπλισμό της Υπηρεσίας ανήκουν: 8 απορριμματοφόρα αυτοκίνητα, στα οποία προστέθηκαν 2 απορριματοφόρα τύπου πρέσσας 1 καινούργιο απορριμματοφόρο τύπου πρέσσας, αποκλειστικά και μόνο για την ανακύκλωση 7 μικρά δορυφορικά φορτηγά ανοικτά 1 μεγάλο ανοικτό φορτηγό για ογκώδη αντικείμενα 1 καλαθοφόρο 1 βυτιοφόρο 2 φορτηγά με γάντζο για κοντέηνερ 1 καδοπλυντήριο 2 μηχανικά σάρωθρα στα οποία προστέθηκαν τα 2 νέα αυτοκινούμενα σάρωθρα της δωρεάς Θ. & Γ. Αγγελοπούλου 2 πυροσβεστικά οχήματα & 1 επιβατικό αυτοκίνητο. Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε την προμήθεια ακόμα τριών σετ υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, όπως αυτοί που λειτουργούν στην περιοχή των Κάτω Μύλων, και έχουν πλέον τοποθετηθεί στην περιοχή Πλατύ Γιαλού, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιού κοντέινερ και αλλάζουν ριζικά την εικόνα της εκεί πλατείας. Για τη συλλογή των απορριμμάτων από τους κάδους αυτούς έχουν τοποθετηθεί στα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα γερανοί ανύψωσης. Β. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α.

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ dελληνικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 17 /1--20 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 17 /15-12-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή: ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03 /29-02-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 08 /31-05-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/17-03-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/27-01-2015 εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 07/20-04-2013 εκτάκτου συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 18 /19-12-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010. (πραγματοποιούμενος στην δημόσια συνεδρίαση του Δ. Σ. της 30ης - 06-2011)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010. (πραγματοποιούμενος στην δημόσια συνεδρίαση του Δ. Σ. της 30ης - 06-2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 (πραγματοποιούμενος στην δημόσια συνεδρίαση του Δ. Σ. της 30ης - 06-2011) 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 14/10-08-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01/17-01-2014 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01/17-01-2014 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 15/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρακτ.: 18/2012 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 15/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρακτ.: 18/2012 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 15/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρακτ.: 18/2012 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στη Μύκονο, σήμερα την 15 η του μηνός Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 06/28-03-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 25/19-08-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10/31-05-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 16/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 16/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 16/08-08-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/28-01-2013 συνεδριάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα