ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 / συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42 / 2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Έγκριση πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011» Στη Μύκovo και στo Δημoτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 30 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτoύ κ.δημητρίου Σκαγιά, η oπoία επιδόθηκε σε κάθε έvα Δημoτικό Σύμβoυλo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 67 τoυ Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαέξι (16 ), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 3. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΠΑΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (ώρα προσελ.14:30) 8. ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ( οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν 9. ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προσήλθαν) 10. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 12. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 13. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (ώρα προσελ.14:35) 14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 15. ΝΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 16. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ,

2 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου έκθεση του κ. Δημάρχου Μυκόνου κ.αθανάσιου Κουσαθανά-Μέγα, ο οποίος εκθέτει με λεπτομέρεια τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, της οικονομικής κατάστασης και γενικά τα της διοίκησης του Δήμου έτους 2011 κατ εφαρμογή του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) η οποία αναφέρει ότι βάσει του άρθρου 217 του παραπάνω Νόμου γίνεται ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011, στην σημερινή δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει τον λόγο στον κ. Δήμαρχο Μυκόνου ο οποίος με την σειρά του αρχίζει την ανάγνωση των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011 η οποία έχει ως ακολούθως: Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι, Κυρίες και Κύριοι, Όπως ορίζεται από το νόμο (με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα), γίνεται σήμερα ο ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για την παρελθούσα χρονιά, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δημοτικής δράσης γενικώς, δηλαδή τις πρωτοβουλίες και πραγματοποιημένες δράσεις του Δήμου, τις δαπάνες και την οικονομική του κατάσταση, τη διοίκησή του και την δραστηριότητα των Διευθύνσεων και Τμημάτων του, καθώς και εκείνη των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών του επιχειρήσεων. Αυτό συνιστά -αφενός- βασικό για εμάς καθήκον, αλλά συγχρόνως αποτελεί μια κομβική και επίσημη στιγμή, που τιμά τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το έργο του Δήμου, του Δημάρχου και του συνόλου των αιρετών και των υπαλλήλων του. Γι αυτό και ο δημόσιος απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής δεν είναι για εμάς μια τυπική μόνο υποχρέωση, αλλά επιβεβαίωση και προέκταση της καθημερινής λειτουργίας και πρακτικής μας, σε σχέση με τα Κοινά και τα θέματα που ενδιαφέρουν τους δημότες μας. Απεικονίζει, ως σύνολο, ειδικότερα την δραστηριότητα του Δημάρχου αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιών του Δήμου, υπογραμμίζοντας πανηγυρικά με τον τρόπο αυτό, τον ουσιαστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στην Κοινωνία και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής σε αυτή, στα πλαίσια του αναγνωρισμένου δικαιώματος των πολιτών για ενημέρωση, της ανάγκης για διαφάνεια και για κοινωφελή δράση, μέσα από την συντεταγμένη και παραγωγική ανταλλαγή προβληματισμών και απόψεων, τον από κοινού σχεδιασμό και τη λήψη ορθών αποφάσεων. Αυτό οφείλουμε να πράξουμε και αυτό πράττουμε, για το πλήθος των θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα αλλά και το μέλλον του Τόπου μας. Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι, Κυρίες και Κύριοι, Το 2011, πράγματι, υπήρξε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από δύο πολύ σημαντικές αλλαγές στη ζωή όλων των Δήμων της χώρας μας, όπως και όλων των πολιτών της, με την εφαρμογή του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ για την διοικητική μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση από τη μιά, και την προϊούσα οικονομική / δημοσιονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη ευρύτερα, από την άλλη. Ο Δήμος Μυκόνου, επομένως, έπρεπε το 2011, με πρωταγωνιστές τη Δημοτική Αρχή και τα όργανά της, να φανεί αποτελεσματικός, να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και τις πιέσεις αυτών των δύσκολων καιρών, να προσαρμοστεί στις ιδιάζουσες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, να αφομοιώσει τις νέες επιταγές και τα νέα πλαίσια δράσης, να προτάξει προτεραιότητες και να αποδώσει έργο, μέσα σε ένα

3 δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον, του οποίου όλοι βιώνουμε τις συνέπειες. Έπρεπε να δοκιμαστεί, μέσα από την πίεση των επιβεβλημένων αλλαγών της διοικητικής μεταρρύθμισης στη δομή και τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ευτυχώς, μέσα στο δύσβατο αυτό περιβάλλον, που για εμάς δεν αποτελεί άλλοθι, αλλά αντίθετα πρόκληση για πρόοδο, υπάρχουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας και οι σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης που διαθέτει η Μύκονος. Στόχος της Δημοτικής Αρχής παραμένει το ολοένα καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών για τους κατοίκους - όπως και για τους επισκέπτες του νησιού -, να καταστήσει τον τόπο οικονομικά ασφαλή, κοινωνικά αναβαθμισμένο και πολιτιστικά πάντα ζωντανό και δημιουργικό. Το 2011 ήταν επιπλέον, όπως γνωρίζετε, η πρώτη χρονιά της παρούσας Δημοτικής Αρχής, μετά τις Εκλογές του Νοεμβρίου Ως πρώτη χρονιά της εφαρμογής του Καλλικράτη, αντιμετωπίσαμε την περίοδο αυτή θέματα που έχουν να κάνουν με την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και με την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, στο πλαίσιο και της μετάβασής μας στον νέο, Καλλικρατικό Δήμο. Μιας μετάβασης που δυστυχώς έθεσε ζητήματα και δημιούργησε προβλήματα που ως σήμερα εντείνονται, με πρώτη την υποστελέχωση όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, σε συνδυασμό και με τις νέες αρμοδιότητες που αναλάβαμε, αλλά και σε σχέση προς τη μείωση των άμεσων είτε έμμεσων εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ως 60 %!!), με επακόλουθο την ανάλογη μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού. Πάντως, με ειλικρινή ικανοποίηση που πρέπει να αντανακλά - όπως πιστεύω - σε όλους μας θετικά, σας παρουσιάζονται στη συνέχεια στον απολογισμό αυτό αναλυτικά, τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Όπως προανέφερα, το έτος αυτό αποτέλεσε την πρώτη χρονιά της δημοτικής περιόδου , όπου το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος, η Οικονομική Επιτροπή, η Εκτελεστική Επιτροπή, οι Δημοτικές Κοινότητες και τα νέα Νομικά Πρόσωπα, εκφράζοντας συνολικά το έργο της Δημοτικής Αρχής και διαμορφώνοντας την παραπέρα πολιτική του Δήμου μας, εργάστηκαν με επιμονή, εγρήγορση και συνέπεια, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το Δημοτικό έργο. Καθ όλο το έτος 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε 24 συνεδριάσεις και έλαβε μια σειρά από σημαντικές για το Δήμο μας αποφάσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας του. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανήλθαν συνολικά στις 188. Οι πρώτες από αυτές αφορούσαν στις επιβεβλημένες από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ενέργειες, όπως: η σύσταση Επιτροπών (Σχολικές Επιτροπές, Τουριστική Επιτροπή), οι συγχωνεύσεις των προγενεστέρων Νομικών Προσώπων του Δήμου, ή η ανάληψη αρμοδιοτήτων όπως η Πολεοδομία και η Πρόνοια κλπ. Ομοίως, η Οικονομική Επιτροπή, με 24 συνεδριάσεις και 136 αποφάσεις της, υλοποίησε μέσα στο 2011 μεγάλο μέρος του Τεχνικού και Οικονομικού προγράμματος του Δήμου Μυκόνου, ασκώντας παράλληλα τις λοιπές αρμοδιότητες που της δίνει ο Νόμος. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Από τις 188 Αποφάσεις του Δ. Σ. του έτους 2011, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι ενδεικτικές των προσανατολισμών του Δήμου Μυκόνου τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη ικανοποίηση επιλέγουμε ως πιο αντιπροσωπευτικές τις παρακάτω:

4 03/2011 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. 06/2011 Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας. 08/2011 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος /2011 Λήψη Απόφασης για προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου έτους /2011 Λήψη Απόφασης για προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη θέσεων για τις επείγουσες ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. 15/2011 Εκπροσώπηση συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου στο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 16/2011 Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τροποποίηση συστατικής πράξης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Μ. και ορισμός αντιστοίχων Διοικητικών Συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρα 103 & 109). 18/2011 Ορισμός μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού, Αθλητικού, & Κοινωνικού Οργανισμού Γεωργιος Αξιώτης. 19/2011 Ορισμός μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας & Ανάπτυξης Μυκόνου» (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.). 20/2011 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, και σύσταση νέας Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, καθώς και σύσταση Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3582/2010 ( άρθρο 103 παρ.2). 22/2011 Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου(Δ.Λ.Τ.Μ). 23/2011 Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ). 30/2011 Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου στο Σύμφωνο Αειφόρων Νήσων και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην οριστική υπογραφή του συμφώνου, στις Βρυξέλλες την 12η Απριλίου /2011 Έκθεση παράδοσης έργου: Έρευνα καταγραφή - ταξινόμηση ιστορικού αρχειακού υλικού νήσου Μυκόνου, Γ φάση. 38/2011 Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους /2011 Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Μυκόνου και Κανονισμός λειτουργίας της. 50/2011 Υποβολή πρότασης ένταξης έργου: Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Άνω Μεράς Μυκόνου, στα πλαίσια του Άξονα 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον

5 και Αειφόρος Ανάπτυξη Κωδικός πρόσκλησης 2.9 και σύναψη σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 52/2011 Σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυκόνου και της εταιρείας MTC GROUP για την τουριστική προβολή της Μυκόνου και ενέργειες προβολής. 54/2011 Σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας για οικόπεδο, στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Μυκόνου. 64/2011 Σύσταση Επιτροπής Αισθητικής και Κανονισμός λειτουργίας της. 67/2011 Συμμετοχή με εκπρόσωπο του Δήμου Μυκόνου στο ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 72/2011 Υποβολή τευχών δημοπράτησης των μελετών: - Βελτίωση Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Νότιας Μυκόνου, - Βελτίωση Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Βόρειας Μυκόνου. 73/2011 Εξέταση έγκρισης μελέτης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου». 77/2011 Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου έτους /2011 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου έτους 2011: - α. για χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του έργου «Βελτιώσεις Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου και παραπλεύρων οδών Δήμου Μυκόνου» και - β. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων. 79/2011 Έγκριση πρόσληψης και κατανομή προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα ΝΠΔΔ του Δήμου (Μουσική Σχολή Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ 7 άτομα, Παιδικός Σταθμός 3 άτομα και Λιμενικό Ταμείο 11 άτομα). 82/2011 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου έτους 2011 (καθαριότητα, 5 θέσεις). 83/2011 Ορισμός ενεργειακού υπεύθυνου για το Σύμφωνο των Νησιών. 85/2011 Λειτουργία Τμήματος Καθαριότητας σε 24ωρη βάση. 92/2011 Έγκριση οριστικής Μελέτης Βελτίωσης ασφαλτόστρωσης βόρειας οδοποιίας, η οποία συνοδεύει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Βόρειας Μυκόνου». 95/2011 Επιχορήγηση του νέου Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ». 103/2011 Επικαιροποίηση της 69/2011 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης δαπάνης για συνδιοργάνωση Τουρνουά Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. 109/2011 Έγκριση του Διετούς προγράμματος Δράσης της ΚΔΕΠΠΑΜ, Β εξαμήνου 2011 και έτους 2012 και Σύναψης Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΚΔΕΠΠΑΜ.

6 112/2011 Έγκριση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ. 114/2011 Έγκριση αναγκαίων διορθώσεων, με βάση τα στοιχεία Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. 115/2011 Έγκριση δαπάνης για τον ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ στη Δήλο, που διοργανώνει η Ένωση Φίλων Δήλου Ρήνειας, υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου. 116/2011 Ανάθεση Δειγματοληψιών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων θαλασσίων νερών Δήμου Μυκόνου. 118/2011 Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών. 121/2011 Αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Μυκόνου Σύσταση δημοτικού κοινωφελούς ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Βιβλιοθήκης Παναγιώτη Κουσαθανά Δημοτικής Στέγης Μελέτης, Πολιτισμού και Παράδοσης». 122/2011 Κατασκευή Μικτού Γηπέδου Αθλοπαιδιών στον οικισμό «COSTA ILIOS». 125/2011 Επιχορήγηση ΚΔΕΠΠΑΜ για το Διετές Πρόγραμμα Δράσης. 133/2011 Αποδοχή από το Δ.Σ. Εισήγησης για την ένταξη του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στο Δήμο Μυκόνου στην πρόσκληση 28 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση». 135/2011 Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. 136/2011 Τροποποίηση της υπ αριθ. 114/2011 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με το χρόνο ισχύος των διορθώσεων στους πίνακες Ζωνών του Υπουργείου Οικονομικών. 137/2011 Ρύθμιση καταβολής οφειλών και προστίμων τρίτων προς τον Δήμο Μυκόνου. 139/2011 Έγκριση παράτασης προγράμματος του έργου «Συντήρηση, προστασία, αξιοποίηση και μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων Φτελιάς Μυκόνου». 146/2011 Αποδοχή δωρεάς προς τον Δήμο Μυκόνου δύο μηχανικών αναρροφητικών σαρώθρων, από το ζεύγος Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελοπούλου. 148/2011 Παράταση σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Ο.Α.Ε.Δ. 154/2011 Έγκριση συμμετοχής στην ανοικτή πρόσκληση για χρηματοδότηση για το ΕΤΠΑ με κωδ. 35 (Πιλοτικό πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου). 155/2011 Περί έγκρισης: - α) της 50/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ για την ψήφιση του διετούς Προγράμματος Δράσης , - β) της χρηματοδότησης του Προγράμματος Δράσης της ΚΔΕΠΠΑΜ και του σχεδίου της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΚΔΕΠΠΑΜ, - γ) ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της παραπάνω Σύμβασης και της τήρησης των όρων της.

7 156/2011 Συζήτηση εκτός ημερησίας Διατάξεως για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που, σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος. Με αυτήν την απόφαση, θωρακίζεται ο κάθε κάτοικος της Μυκόνου με το νόμιμο δικαίωμα να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Μυκόνου για το θέμα του λεγόμενου χαρατσιού της ΔΕΗ. Έτσι ο Δήμος επιδίωξε την αποκατάσταση των αδικιών, ώστε οι Μυκονιάτες να πληρώσουν αυτά που τους αναλογούν και όχι ποσά που είναι εσφαλμένα. Με αλλεπάλληλα έγγραφα προς το Υπουργείο Οικονομικών, τη Διοίκηση της ΔΕΗ αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητήθηκε επίσης να μην κοπεί το ρεύμα σε όλους εκείνους που έχουν λάθη στο λογαριασμό τους, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι ανακρίβειες. 158/2011 Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α /Θμιας και Β /Θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου. 161/2011 Έργο ΔΕΗ ΑΣΠ Μυκόνου Αντικατάσταση Αγωγού Προσαγωγής Πετρελαίου Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού και Θαλάσσιου Χώρου Πυθμένα για την εκτέλεση έργου. 166/2011 Έγκριση Δαπάνης αποστολής υλικού για συμμετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού. 167/2011 Έγκριση εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος σε άτομα που χρήζουν ανάγκης. 169/2011 Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων και Πολιτιστικών Συλλόγων για το /2011 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους /2011 Έγκριση για περαιτέρω ενέργειες της μελέτης «Αξιοποίηση και τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων». 176/2011 Απόφαση για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην εφαρμογή της Εργασιακής Εφεδρείας για το Δήμο Μυκόνου, λόγω υποστελέχωσης των Υπηρεσιών του Δήμου. 177/2011 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μυκόνου «1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μυκόνου». 178/2011 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μυκόνου «Πολιτιστικός Οργανισμός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ. 179/2011 Γνωμοδότηση μελέτης με τίτλο : «Πολεοδομική Μελέτη για την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση κλειστού αθλητικού χώρου στην περιοχή Αγίου Ιωάννη- Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου». 182/2011 Απόφαση για έγγραφη διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια ώστε ο Δήμος Μυκόνου να γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων για γεωτρήσεις και πηγάδια. 183/2011 Έγκριση του προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους /2011 Έγκριση από το Δ.Σ. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μυκόνου «Πολιτιστικός, Αθλητικός, Κοινωνικός Οργανισμός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ.

8 185/2011 Έγκριση από το Δ.Σ. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας & Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ). 188/2011 Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού σε ιδιώτη με διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/ ). ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Από το έργο της Οικονομικής Επιτροπής και τις 136 αποφάσεις της, που αφορούν βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, διανοίξεις δρόμων, μικρά έργα, συντηρήσεις, μελέτες, διάφορες προμήθειες κλπ., επιλέγουμε ενδεικτικά τις παρακάτω: 11/2011 Σύνταξη μελετών από την Τ.Υ. του Δήμου Μυκόνου που θα αφορούν την αντικατάσταση ή όχι του χλοοτάπητα του Δημοτικού Γηπέδου Μυκόνου κλπ. 14/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών: - α)τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μυκόνου και - β) Μελέτη χρηματο-οικονομικής Ανάλυσης για το έργο Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μυκόνου». 15/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη χρηματοοικονομικής Ανάλυσης για το έργο κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού της Άνω Μεράς Μυκόνου» στην εταιρεία ΕΠΤΑ. 21/2011 Απευθείας ανάθεση προμήθειας ζωοτροφής για τα αδέσποτα ζώα της Μυκόνου. 22/2011 Απευθείας ανάθεση διεξαγωγής σεμιναρίου με θέμα Υποχρέωση Τήρησης της Αρχής της Διαφάνειας στον Δήμο Μυκόνου στην εταιρεία FORUM. 27/2011 Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής του χώρου Μνημείου πεσόντων στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΜΑΟΥ Ο.Ε. 38/2011 Απευθείας ανάθεση εργασίας στην εταιρεία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. για την αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών του Δήμου Μυκόνου με την διπλογραφική μέθοδο για το έτος /2011 Έγκριση προμήθειας εφαρμογής εκπαίδευσης και παραμετροποίησης μηχανογράφησης υπηρεσία Νεκροταφείου Δήμου Μυκόνου από την εταιρεία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. /2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και συμπλήρωση τιμολογίου κλπ. για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου έτους /2011 Έγκριση μελέτης του έργου Ανακατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην θέση Κούτελα ν. Μυκόνου προϋπολογισμού ευρώ 7.000,00 μαζί με τον Φ.Π.Α.

9 52 /2011 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ευρώ ,43 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2011, για την πληρωμή ανεξόφλητων τιμολογίων έως 31/12/ /2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης Γεωτεχνικής έρευνας στον πολιτικό μηχανικό ΛΑΜΠΡΟ ΒΑΝΤΟΛΑ για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μυκόνου στην θέση Αργύραινα Μυκόνου. 71/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης Γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης στον πολιτικό μηχανικό ΛΑΜΠΡΟ ΒΑΝΤΟΛΑ για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μυκόνου στην θέση Αργύραινα Μυκόνου. 75/2011 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη συντήρηση επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου για το οικονομικό έτος 2011 και την ανάθεση των εργασιών κλπ. στην εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ και στο συνεργείο αυτοκινήτων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΪΖΟΥ. 82/2011 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων δέσμευσης πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Κ.Ε.Κ Ν. Κυκλάδων και για την μελέτη Γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Μυκόνου. 85 /2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ /2011 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων δέσμευση πίστωσης για καταβολή δικαιωμάτων από την είσπραξη δημοτικών τελών και αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικού φωτισμού προς την ΔΕΗ Α.Ε. 107 /2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης & Τεύχη Δημοπράτησης για την αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μυκόνου» και την διάθεση της πίστωσης της εν λόγω μελέτης. 108 /2011 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση πίστωσης ύψους ,98 ευρώ, για την πληρωμή επιδικασμένων αμοιβών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου. 113 /2011 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση έργου συμβούλου τουρισμού Δήμου Μυκόνου, οργάνωσης και στελέχωσης των εκθεσιακών συμμετοχών του Δήμου Μυκόνου κλπ. για το έτος /2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου συμβούλου τουρισμού Δήμου Μυκόνου, οργάνωσης και στελέχωσης των εκθεσιακών συμμετοχών του Δήμου Μυκόνου κλπ. για το έτος /2011 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους /2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού κλπ. για την συντήρηση επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου έτους /2011 Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου, οικονομικού έτους 2012.

10 120 /2011 Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ και την προμήθεια αυτού από την εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 125 /2011 Απευθείας ανάθεσης προμήθειας χειραμαξιδίων οδοκαθαρισμού υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Μυκόνου. 127/2011 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Δήμου Μυκόνου 133/2011 Έγκριση πρακτικού και ανάθεση της προμήθειας υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων στην εταιρεία Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που έχουν πλέον σήμερα τοποθετηθεί στον οικισμό του Πλατύ Γιαλού. ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Εξειδικεύοντας στη συνέχεια στις δράσεις του Δήμου μας για το έτος 2011 ανά τομέα, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα παρακάτω: I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Στις δραστηριότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά το παρελθόν έτος περιλαμβάνονται η υλοποίηση και παρακολούθηση τεχνικών έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, η εκπόνηση μελετών και εκτέλεση διαφόρων προμηθειών, δράσεις δηλαδή που εντάσσονται γενικώς στην προσπάθειά μας για βελτίωση και επέκταση της πολυδιάστατης υποδομής του Δήμου, τη διαμόρφωση υγιούς θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης κλπ. Είναι γεγονός ότι η ανάληψη εκ μέρους του Δήμου της αρμοδιότητας της Πολεοδομίας, μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων βάσει του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αποτελεί ζήτημα με πολλές θετικές αλλά και αρνητικές πλευρές. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του 2011 συστεγάστηκε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας το νέο Πολεοδομικό Γραφείο Μυκόνου, το οποίο εξέδωσε συν τω χρόνω και τις πρώτες οικοδομικές άδειες, ενώ προέβη σε σημαντικό αριθμό διεκπεραιώσεων διαφόρων υποθέσεων (54 κλειστά πρωτόκολλα και 33 διεκπεραιώσεις) και ασχολήθηκε με την εξέταση καταγγελιών από το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου ή πολίτες που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές. Επί μέρους δραστηριότητα: ΕΡΓΑ: 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.500,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΕΛΑ Ν. ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.034,49 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 3. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

11 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ (χρήση 2011) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.700,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. Επεξεργαστήκαμε και καταρτίσαμε μαζί με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μέσα στο 2011 το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2012, που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας, τα έργα που προβλέπεται να εκτελεστούν μέσα στο τρέχον έτος και που η δαπάνη τους καλύπτεται με έσοδα του προϋπολογισμού. Το τεχνικό αυτό πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου για το έτος Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος καλύπτει αρκετές από τις σχετικές ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του νησιού, γενικώς. Τα συγκεκριμένα έργα που προβλέφθηκαν για το 2012 αναφέρονται ενδεικτικά: Α/Α ΕΡΓΑ που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και εκτελούνται ΕΥΡΩ 1 ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου Ταμείο Συνοχής ,35 2 Β Φάση ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Μυκόνου (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) 3 Βελτιώσεις ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου και παραπλεύρων οδών Δήμου Μυκόνου 2.213, ,00 Α/Α ΕΡΓΑ που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και θα εκτελεστούν το 2012 ΕΥΡΩ Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδικού 1,00 δικτύου Βόρειας Μυκόνου (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδικού 1,00 δικτύου Νότιας Μυκόνου (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 1,00 (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ,00 Διάστρωση αντιολισθητικού τάπητα δρόμων Τούρλου-Αγ. Στεφάνου κ.λ.π. (Ίδιοι Πόροι -ΣΑΤΑ) ΕΠΑΛ (Πετεινάρος) 1,00 Κλειστό Γυμναστήριο (Κολυμβητήριο) Άνω Μεράς Κλειστό Γυμναστήριο Μυκόνου (ΥΠΕΘΟΟ) (ΣΔΙΤ) (ΥΠΕΘΟΟ) 1,00 1,00

12 8 Γυμνάσιο Άνω Μεράς 1,00 9 Υπογειοποίηση δικτύων Δ.Ε.Η. (Ίδιοι Πόροι 50% & 50% Δ.Ε.Η) ,00 (Ίδιοι Πόροι) ,00 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 10 Κάτω Μύλων Δήμου Μυκόνου 11 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Παραπορτιανής Δήμου Μυκόνου Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Τρία Πηγάδια Δήμου Μυκόνου Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Λάκκας - Θεατράκι Δήμου Μυκόνου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ Ολοκληρωμένο σύστημα για την πολιτιστική προβολή του Δήμου Μυκόνου Ολοκληρωμένο σύστημα αναβάθμισης τουριστικών υποδομών παρεχομένων υπηρεσιών γιά τον Δήμο Μυκόνου μέσω τηλεματικής και εποπτείας ΕΤΠΑ (Ίδιοι Πόροι) ,00 (Ίδιοι Πόροι) ,00 (Ίδιοι Πόροι) ,00 (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) 1,00 (Ίδιοι Πόροι) (Ίδιοι Πόροι) 1,00 1,00 Α/Α ΕΡΓΑ που εκτελούνται από ιδίους πόρους ΕΥΡΩ 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ,00 Α/Α ΕΡΓΑ προς εκτέλεση το 2012 από ιδίους πόρους ΕΥΡΩ 1 Κατασκευή WC στην βιβλιοθήκη Δήμου Μυκόνου 5.000,00 2 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Μυκόνου ,00 3 Επισκευή κτιρίου που στεγάζει το Λιμεναρχείο Μυκόνου ,00 4 Καθαρισμός ρεμάτων ν. Μυκόνου ,00 5 Διαγράμμιση,πινακίδες σήμανσης οδικού δικτύου ν.μυκόνου ,00 6 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ. Μυκόνου ,00 7 Επισκευή - συντήρηση πλακοστρώσεων πόλεως Μυκόνου ,00 8 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Γυμνάσιο Χώρας Μυκόνου ,00 9 Διαμόρφωση αποκατάσταση βατότητας παρκίνγκ στη θέση Νταβιάς ,00 Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ εκπονούμενες ΕΥΡΩ 1 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Μυκόνου ,22 2 Προκαταρκτική Τεχνική Μελέτη για τη Χώρα Μυκόνου ,00 3 Γ.Π.Σ. Δήμου Μυκόνου ,70 4 Γεωτεχνικής έρευνας για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου 7.995,00 Μυκόνου στην θέση Αργύραινα Μυκόνου 5 Γεωτεχνικής μελέτη θεμελίωσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του 7.626,00

13 Δήμου Μυκόνου στην θέση Αργύραινα Μυκόνου Αρχιτεκτονική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» Στατική μελέτη και μελέτη Η/Μ με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΜΥΚΟΝΟΥ , , , ,00 Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ που προβλέφθηκαν να ανατεθούν το 2012 ΕΥΡΩ 1 Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Μυκόνου Γεωτεχνική 7.500,00 Μελέτη & Έρευνα 2 Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Μυκόνου ,00 3 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων (ορθοφωτοχάρτες) του ,00 Αιγιαλού (παλαιού Αγιαλού) και παραλίας στην Μύκονο. 4 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων,χάραξη οριογραμμών ,00 οριοθέτησης ρεμάτων στην Χώρα Μυκόνου. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ( ορθοφωτοχάρτες ) για την ,00 5 ένταξη όλων των γραμμών οριοθέτησης οικισμών που αφορούν την Μύκονο σε ενιαίο υπόβαθρο. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων,χάραξη οριογραμμών ,00 6 οριοθέτησης ρεμάτων και χάραξη Αιγιαλού και παραλίας στην ν. Μυκόνου. Μελέτη ανάπλασης-τοπογραφικά περιβάλλοντος χώρου ,00 7 ανεμόμυλων, Παραπορτιανής, Λάκκα Θεατράκι, Τρία Πηγάδια Δήμου Μυκόνου 8 Εκπόνηση μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως ,00 9 Εκπόνηση μελέτης χρήσεων γης παραδοσιακού οικισμού 1,00 Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ προς εκτέλεση ΕΥΡΩ 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ,00 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ,00 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ,00 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ,00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,00 6 PLOTTER ΚΑΙ SCANNER ΓΙΑ TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,00 Επίσης, 1 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΒΙΟΚΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 1,00 2 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 1,00 II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

14 Από τον τομέα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και με βάση τα αναλυτικά στοιχεία του ταμιακού απολογισμού, παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά για το έτος 2011 τα ακόλουθα: Οι πόροι του Δήμου, το έτος 2011 προήλθαν: Από μισθώματα από αστικά ακίνητα ,77 Από μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων ,63 Από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων...556,20 Από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,05 Από τέλος καθαριότητας και φωτισμού ,09 Από τέλη χρήσεως υπονόμων ,00 Από έσοδα νεκροταφείων ,00 Από δικαιώματα χρήσης σφαγείων ,00 Από ειδικούς χώρους στάθμευσης ,61 Από τέλος ακίνητης περιουσίας ,65 Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ,08 Από τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ,96 Από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ,68 Από τέλος διαφήμισης ,81 Από λοιπά τέλη και δικαιώματα ,00 Από πολιτιστικό τέλος ,00 Από απόδοση 2% από ΔΕΗ για Ανεξάρτητο Παραγωγό Ενέργειας ,85 Από μισθώματα παραλιών ,00 Από φόρους και εισφορές ,02 Από ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών ,34 Από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,50 Από ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ,65 Από παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ,00 Από τέλος διαφήμισης ,50 Από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών ,80 Από επιχορηγήσεις για πληρωμή υπαλλήλων των ΚΕΠ ,96 Από επιχορηγήσεις για πυροπροστασία ,00

15 Από επιχορηγήσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ,00 Από επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση σχολ. κτιρίων ,00 Από έσοδα από Ο.Α.Ε.Δ. βάσει Προγραμματικής Σύμβασης.3.700,00 Από επιχορηγήσεις για την δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. Μυκόνου ,57 Από επιχορηγήσεις για ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Μυκόνου ( Ν. Α. Κυκλάδων ) ,06 Από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ,03 Από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 & του ΑΝ 170/ ,23 Από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων , Από παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) ,26 Από τον ΦΠΑ για τέλη χρήσης σφαγείων ,84 Από τακτικά έσοδα τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,45 Από τακτικά έσοδα τελών και δικαιωμάτων αποχέτευσης παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,00 Από τακτικά έσοδα τελών ακίνητης περιουσίας παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,38 Από τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,75 Από τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,13 Από λοιπά τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα ,37 Από λοιπά έσοδα επί των εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα ,83 Από εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ,24 Από φόρους μισθωτών υπηρεσιών ,59 Από φόρους και χαρτόσημα Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,68 Από φόρους προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ ,29 Από λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ,42 Από εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,05 Από κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ,46 Από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών ,64 Από επιστροφή εν γένει χρημάτων ,74 Από χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα προηγούμενης χρήσης ,35 Από χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα προηγούμενης χρήσης ,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,38

16 Τα αναφερθέντα έσοδα διετέθησαν ως εξής: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ,13 Για εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,54 Για δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ,00 Για έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ,60 Για αποζημίωση & έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων ,90 Για λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων ,57 Για δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτ. Τελών ,77 Για ταχυδρομικά Τέλη ,45 Για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 Για μίσθωμα πάρκινγκ Νταβιά ,00 Για δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ,76 Για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ,32 Για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ,28 Για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ,00 Για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,60 Για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ,25 Για προμήθειες εγγυητικών επιστολών για επενδυτικές δαπάνες ,50 Για τόκους δανείου Εμπορικής (Λιμεναρχείο) ,64 Για δόσεις δανείου Εμπορικής (Λιμεναρχείο) ,00 Για απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,00 Για απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ,84 Για επιχορήγηση 1 ου Παιδικού Σταθμού ,00 Για επιχορήγηση Δημ. Μουσικής Σχολής Γ.Αξιώτης ,00 Για επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Μυκόνου ,00 Για επιχορήγηση ΝΠΔΔ 'Γ. Αξιώτης' ,00 Για απόδοση ποσού στη ΔΕΥΑ Μυκόνου για δαπάνες εργοστασίου αφαλάτωσης ,00 Για επιχορήγηση της ΚΔΕΠΑΜ στα πλαίσια του διετούς προγράμματος δράσης ,13 Για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ,00 Για επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου ,47 Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ ,02 Για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,85 Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ,94 Για αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) ,00 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου ,40

17 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ ,76 Για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορ. χρόνου ,52 Για εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ,75 Για εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ-ΤΕΑΜ διοικ. υπαλλ. ορισμ. Χρόνου...60,66 Για αμοιβές λογιστών ,00 Για αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 Για μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων ,00 Για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου ,30 Για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,97 Για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ,88 Για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,60 Για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων...775,00 Για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ,52 Για προμήθεια βιβλίων κλπ ,52 Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,43 Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,82 Για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείων ,20 Για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,40 Για προμήθεια λοιπού υλικού ,90 Για ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ,66 Για λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης...510,50 Για προμήθεια επίπλων σκευών ,99 Για προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Για αμοιβές κτηνιάτρου για πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων ,75 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ,76 Για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου...377,37 Για τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων επί σύμβαση ,87 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,62 Για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ,35 Για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,72 Για εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ,59 Για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,26 Για μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων ,00 Για μισθώματα μηχανημάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 Για μισθώματα μεταφορικών μέσων ,00 Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,25 Για δαπάνες καθαρισμού διαφόρων περιοχών της Μυκόνου... 25,64 Για τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων ,66 Για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,31

18 Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ,75 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ,06 Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ,24 Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ,23 Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ,15 Για εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων ,01 Για αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες ,00 Για μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων ,00 Για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 Για επισκευή κτιρίου που στεγάζεται το Λιμεναρχείο ,20 Για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ,00 Για προμήθεια μπετού για την βελτίωση οδοστρωμάτων Μυκόνου ,00 Για ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Μυκόνου ,31 Για μελέτη ΓΠΣ Δήμου Μυκόνου ,72 Για μελέτες για την έγκριση τοπικού ρυμμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση κλειστού χώρου αθλητικού ,96 Για λοιπές μελέτες ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρ. πρασίνου ,30 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,77 Για λοιπές εργοδοτικές εισφορές...270,88 Για προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών ,09 Για προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ,09 Για προμήθεια μικρών εργαλείων.. 30,90 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ,00 Για τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων ,18 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,73 Για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,75 Για λοιπές εργοδοτικές εισφορές ,30 Για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 Για υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων...154,99 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημ. Αστυνομίας ,00 Για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,13 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,17 Για λοιπές εργοδοτικές εισφορές ,50 Για επισκευή και συντήρηση επιβατικών αυτοκινήτων...180,99 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ,40 Για τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων ,32

19 Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,41 Για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,04 Για λοιπές εργοδοτικές εισφορές ,30 Για παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, έτους ,00 Για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 Για απόδοση ΦΠΑ από τέλη χρήσης Δημ. Σφαγείων Μυκόνου ,39 Για έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Για λοιπές αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε) ,71 Για λοιπές δαπάνες παρελθούσας χρήσης ,07 Για λοιπά έξοδα ,08 Για απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Π.Ο.Ε) ,30 Για απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε) ,81 Για απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων και μελών Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων ,97 Για απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π ,24 Για λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Π.Ο.Ε) ,58 Για εισφορές ΤΥΔΚΥ (Π.Ο.Ε) ,71 Για εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Π.Ο.Ε) ,83 Για εισφορές ΤΣΕΜΔΕ (Π.Ο.Ε) ,17 Για εισφορές ΤΑΔΚΥ (Π.Ο.Ε) ,62 Για εισφορές σε λοιπά ταμεία και οργανισμούς (Π.Ο.Ε.) ,91 Για εισφορές σε μετοχικά ταμεία (Π.Ο.Ε.) ,27 Για εισφορές στο ταμείο νομικών (Π.Ο.Ε.) ,84 Για λοιπές κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. (Π.Ο.Ε.) ,15 Για λοιπές επιστροφές ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,73 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,38 III. ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

20 Ενδεικτικό της ζωηρής κίνησης του Δήμου για το 2011 είναι ότι διακινήθηκαν συνολικά διαφόρων ειδών έγγραφα (ήτοι πρωτόκολλα , έναντι του 2010). Από τη Γραμματεία ενδεικτικά χορηγήθηκαν μεταξύ άλλων 820 διαφόρων ειδών βεβαιώσεις και 120 βεβαιώσεις για τον ΕΛΓΑ. Α. Τομέας Καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Στο Δήμο Μυκόνου το 2011 υπηρετούσαν 36 μόνιμοι και 2 Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι καθαριότητας, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητά τους σε: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕ/ 1 Διοικητικών 2 -//- ΔΕ/ 2 Εποπτών Καθαριότητας 1 -//- ΔΕ/ 24 Ηλεκτρολόγων 1 -//- ΔΕ/ 27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 1 -//- ΔΕ/ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1 -//- ΔΕ/ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 6 -//- ΔΕ/ 35 Κηπουρών 1 -//- ΥΕ/ 11 Νεωκόρων 1 -//- ΥΕ/ 16 Προσωπικό Καθαριότητας 21 Σ ύ ν ο λ ο 35 ΙΔΑΧ ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 1 ΥΕ16 Προσωπικό Καθαριότητας 1 Γ ε ν ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο 37 Απασχολήθηκαν παράλληλα και 40 άτομα ως εποχικό προσωπικό (καθαριστές και οδηγοί) με δύο 8μηνες συμβάσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις αρχές του Στον πάγιο εξοπλισμό της Υπηρεσίας ανήκουν: 8 απορριμματοφόρα αυτοκίνητα, στα οποία προστέθηκαν 2 απορριματοφόρα τύπου πρέσσας 1 καινούργιο απορριμματοφόρο τύπου πρέσσας, αποκλειστικά και μόνο για την ανακύκλωση 7 μικρά δορυφορικά φορτηγά ανοικτά 1 μεγάλο ανοικτό φορτηγό για ογκώδη αντικείμενα 1 καλαθοφόρο 1 βυτιοφόρο 2 φορτηγά με γάντζο για κοντέηνερ 1 καδοπλυντήριο 2 μηχανικά σάρωθρα στα οποία προστέθηκαν τα 2 νέα αυτοκινούμενα σάρωθρα της δωρεάς Θ. & Γ. Αγγελοπούλου 2 πυροσβεστικά οχήματα & 1 επιβατικό αυτοκίνητο. Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε την προμήθεια ακόμα τριών σετ υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, όπως αυτοί που λειτουργούν στην περιοχή των Κάτω Μύλων, και έχουν πλέον τοποθετηθεί στην περιοχή Πλατύ Γιαλού, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιού κοντέινερ και αλλάζουν ριζικά την εικόνα της εκεί πλατείας. Για τη συλλογή των απορριμμάτων από τους κάδους αυτούς έχουν τοποθετηθεί στα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα γερανοί ανύψωσης. Β. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Ο Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής γίνεται σε Δημόσια Συνεδρίαση όπου γίνεται ο απολογισμός των πεπραγμένων της σε ότι αφορά στη Διοίκηση του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.6 1.1 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα