ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 604/ Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 20 η Νοεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη εµίρη, Ίρις Αυδή- Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Aπών εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 3592/2007 κατά το οποίο το ΕΣΡ καθορίζει µε απόφασή του τους τηλεοπτικούς σταθµούς περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας καθώς και τις συχνότητες στις οποίες οι τελευταίοι θα εκπέµψουν ψηφιακά. 2. Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 της µε αρ / Κοινής Αποφάσεως Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατείας («ιαµόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη µετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκποµπή» ΦΕΚ A 1680/ ), µε την οποία ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης της επίγειας ψηφιακής εκποµπής η και καθορίζονται οι δίαυλοι συχνοτήτων στις οποίες θα γίνει η ψηφιακή εκποµπή του αναλογικού προγράµµατος. 3. Την µε αρ. πρωτ. 9251/ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Ε.Σ.Ρ. µε την οποία προβλέφθηκε η διαδικασία επιλογής των τηλεοπτικών σταθµών περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας για την επίγεια ψηφιακή µετάδοση των αναλογικών τους προγραµµάτων. 4. Το Πρακτικό 7/ του Κλιµακίου για την εξέταση αιτήσεων χορήγησης συχνοτήτων ψηφιακής εκποµπής προγράµµατος τηλεοπτικών σταθµών περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας, όπου περιλαµβάνονται αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόµενο κάθε αιτήσεως. 5. Τα Πρακτικά της Έκτακτης Ολοµέλειας της 12 ης Νοεµβρίου 2008 και 20 ης Νοεµβρίου Αιτιολογικό Ι. ιαπιστώθηκε καταρχάς ότι από τις 127 αιτήσεις οι 10 αφορούν σε σταθµούς που δεν λειτουργούν νοµίµως κατά το άρθρο 5 παρ. 7 στοιχ. α εδάφ. β Ν. 3592/2007. Οι σταθµοί αυτοί είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι: 1. SBC Αττικής 2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤV Θεσσαλονίκης 3. MΥ TV Ηρακλείου Κρήτης 4. NOTOS TV Αργολίδας 5. XANTHI CHANNEL Ξάνθης 6. ΛΥΧΝΟΣ ΤV Αχαΐας 7. TOP TV Θεσσαλονίκης 1

2 8. COSMOS TV Καρδίτσας 9. BEST CHANNEL Θεσσαλονίκης 10. ORION TV Χαλκιδικής Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, διότι δεν πληρούν την αναφερόµενη στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ. β Ν. 3592/2007 προϋπόθεση συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία. Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση του τηλεοπτικού σταθµού ΚΑΝΑΛΙ 6 µε φορέα την ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., διότι η αιτούσα εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτρια του ανωτέρω τηλεοπτικού σταθµού, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 430/ απόφαση του Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. επιφυλάσσεται να ενηµερώσει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για ενδεχόµενη παράνοµη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος από τους ως άνω σταθµούς. ΙΙ. Ως προς τις λοιπές αιτήσεις ελήφθη καταρχήν υπόψη εάν η αίτηση ήταν τυπικά πλήρης ως προς τα στοιχεία τα αιτηθέντα µε την µε αρ. πρωτ. 9251/ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του ΕΣΡ. Με την πράξη αυτή το Συµβούλιο ζήτησε την υποβολή ειδικής έντυπης αίτησης συνοδευόµενης από το πλήρες εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του σταθµού για την εβδοµάδα που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως, σε ψηφιακό δίσκο (dvd) και σε έντυπη µορφή και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα του σταθµού ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή. ΙII. Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια του άρθρου 6 παρ. 13 εδάφ. γ Ν. 3592/2007, σύµφωνα µε ρητή παραποµπή του άρθρου 14 παρ. 2 του ίδιου νόµου, που αναφέρονται στην πληρότητα του προγράµµατος των γενικών ενηµερωτικών σταθµών: Α. Πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα. Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που το πρόγραµµα των σταθµών αποτελεί επανάληψη ήδη µεταδοθέντος προγράµµατος, το Συµβούλιο επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου εάν η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόµου. Β. Πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα, τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που το δελτίο ειδήσεων των σταθµών παρουσιάζει ελάχιστες αποκλίσεις από την τήρηση του προαναφερθέντος ποσοστού 30%, το Συµβούλιο αποφάσισε να επιδείξει στην παρούσα φάση επιείκεια και επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως. Γ. Εκποµπές λόγου, τέχνης, πολιτισµού και θεάτρου και τις ειδικότερες κατηγορίες εκποµπών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii Ν. 3592/2007, οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των είκοσι ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος.. ελτίο ειδήσεων στην νοηµατική γλώσσα µε ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας µεταξύ των ωρών έως Από την εξέταση των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας (εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων) είναι ανέφικτο επί του παρόντος να τηρηθεί η υποχρέωση αυτή λόγω ελλείψεως προσώπων που γνωρίζουν τη νοηµατική γλώσσα και αδυναµίας στελεχώσεως των σταθµών µε τα πρόσωπα αυτά. Για το λόγο αυτό το Συµβούλιο αποφάσισε στην παρούσα φάση να επιφυλαχθεί ως προς την λήψη 2

3 υπόψη του κριτηρίου αυτού κατά την τελική του απόφαση από το σύνολο των σταθµών και να επανεξετάσει συνολικά εντός εξαµήνου την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως. Ε. Ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον τεσσάρων ωρών ανά εβδοµάδα για τις εκποµπές του που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii Ν. 3592/2007. Επειδή σε ελάχιστες αιτήσεις γίνεται αναφορά για την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως, το Συµβούλιο επιφυλάσσεται στην παρούσα φάση να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να καταγραφεί η τήρηση αυτής της υποχρεώσεως και να επανέλθει εντός εξαµήνου για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις ως προς την ορθή τήρηση της συγκεκριµένης διάταξης. IV. Ως προς τους θεµατικούς ενηµερωτικούς και τους µη ενηµερωτικούς σταθµούς ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια: Α. Πρόγραµµα τουλάχιστον δώδεκα ωρών ανά ηµέρα. Επισηµάνθηκε ήδη ανωτέρω ότι για τις περιπτώσεις που το πρόγραµµα των σταθµών αποτελεί επανάληψη ήδη µεταδοθέντος προγράµµατος, το Συµβούλιο επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου εάν η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόµου ή όχι. Β. Πρόγραµµα µε τη θεµατολογία του ειδικού προσανατολισµού του σταθµού, όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση προκειµένου για τους θεµατικούς ενηµερωτικούς σταθµούς. Γ. Πρόγραµµα που αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης, όπως αυτό αναφέρεται προκειµένου για τους µη ενηµερωτικούς σταθµούς. V. Ως προς τις αιτήσεις που εγκρίνονται στην παρούσα φάση, το ΕΣΡ προγραµµατίζει να επαληθεύσει προσεχώς τη βασιµότητα των στοιχείων της αιτήσεως ή του εντύπου προγράµµατος χρησιµοποιώντας το υλικό εγγραφής που απέστειλαν οι αιτούντες σταθµοί ή/και επαληθεύοντας το υλικό αυτό µε επιτόπιους ελέγχους για την καταγραφή του προγράµµατος, επιφυλασσόµενο να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες εάν διαπιστωθεί απόκλιση υποβληθέντος και εκπεµπόµενου προγράµµατος. Για το λόγο αυτό οι σταθµοί θα πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως το ΕΣΡ για κάθε αλλαγή του προγράµµατος. VI. Ως προς τις αιτήσεις που δεν εγκρίνονται στην παρούσα φάση, το ΕΣΡ επιφυλάσσεται να εξετάσει τις αιτήσεις θεραπείας, προκειµένου είτε να συµπληρωθούν τα ελλείποντα στοιχεία, είτε να επανυποβληθούν ορθά οι ελλιπείς αιτήσεις και τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία. Για τους λόγους αυτούς Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 1. εν εξετάζει τις αιτήσεις των κάτωθι 10 µη νοµίµως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών: 1. SBC Αττικής 2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤV Θεσσαλονίκης 3. MΥ TV Ηρακλείου Κρήτης 4. NOTOS TV Αργολίδας 5. XANTHI CHANNEL Ξάνθης 6. ΛΥΧΝΟΣ ΤV Αχαΐας 7. TOP TV Θεσσαλονίκης 8. COSMOS TV Καρδίτσας 3

4 9. BEST CHANNEL Θεσσαλονίκης 10. ORION TV Χαλκιδικής εν εξετάζει, επίσης, την αίτηση του τηλεοπτικού σταθµού ΚΑΝΑΛΙ 6 µε φορέα την ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ως εκ του ότι η αιτούσα εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτρια του ανωτέρω τηλεοπτικού σταθµού σύµφωνα µε την υπ αριθ. 430/ απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 2. Εγκρίνει το υποβληθέν πρόγραµµα για ψηφιακή µετάδοση των κάτωθι 42 τηλεοπτικών σταθµών στους κάτωθι διαύλους και κέντρα εκποµπής: ΕΠΕ 1 ΗΠΕΙΡΟΣ, ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1. AXEΛΩΟΣ TV Αιτωλοακαρνανίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στους τηλεοπτικούς διαύλους 47 από το κέντρο εκποµπής Ακαρνανικά και 32 από το κέντρο εκποµπής Λιγγιάδες. ΕΠΕ 2 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 2. WEST CHANNEL Κοζάνης (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 44 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. 3. FLASH TV Καστοριάς (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 59 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. 4. TOP CHANNEL Κοζάνης (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 44 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. 5. TRM Γρεβενών (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 44 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. 6. ΠΕΛΛΑ TV Πέλλας (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 44 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. ΕΠΕ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 7. TV 100 ( ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 50 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί Ε Θεσσαλονίκης (Θεµατικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 50 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 31 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 10. ΕUROPE ONE Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 31 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 11. ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 50 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 12. ΙΟΝ CHANNEL Πιερίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 31 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 4

5 13. BAΛΚΑΝΙΑ TV Θεσσαλονίκης (Mη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 31 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. ΕΠΕ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 14. CENTER TV Καβάλας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 41 από το κέντρο εκποµπής Σερρών. 15. ΕΝΑ CHANNEL Καβάλας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 41 από το κέντρο εκποµπής Σερρών. 16. ΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε. - NEΣT AΛΦA TV Σερρών (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 41 από το κέντρο εκποµπής Σερρών. 17. STAR TV ράµας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 41 από το κέντρο εκποµπής Σερρών. ΕΠΕ 5 ΘΡΑΚΗ 18. ΕΛΤΑ TV Έβρου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 47 από το κέντρο εκποµπής Πλάκα. ΕΠΕ 6 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 19. ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV Καρδίτσας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 47 από το κέντρο εκποµπής οβρούτσι. 20. TRT Λάρισας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 47 από το κέντρο εκποµπής οβρούτσι. ΕΠΕ 7 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 21. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Λέσβου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 37 από το κέντρο εκποµπής Μυτιλήνης. ΕΠΕ 8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 22. ΕΝΑ A.E. Φθιώτιδας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 53 από τα κέντρα εκποµπής i) Χλωµό και ii) Κρίκελλο. 23. ΕΨΙΛΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Λιβαδειάς (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 53 από τα κέντρα εκποµπής i) Χλωµό και ii) Κρίκελλο. 24. STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Φθιώτιδας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 53 από τα κέντρα εκποµπής i) Χλωµό και ii) Κρίκελλο. ΕΠΕ 9 ΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 25. LEPANTO TV Αιτωλοακαρνανίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 53 από το κέντρο εκποµπής Αρόη. ΕΠΕ 10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 5

6 26. ΗΛΕΚΤΡΑ TV Κορίνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στους τηλεοπτικούς διαύλους 59 από το κέντρο εκποµπής Ξυλόκαστρο, 57 από το κέντρο εκποµπής ολιανά και 37 από το κέντρο εκποµπής Αναβρύτη. 27. DR TV Αργολίδας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στους τηλεοπτικούς διαύλους 59 από το κέντρο εκποµπής Ξυλόκαστρο, 57 από το κέντρο εκποµπής ολιανά και 37 από το κέντρο εκποµπής Αναβρύτη. 28. ΕΛΛΑ Α TV Λακωνίας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στους τηλεοπτικούς διαύλους 59 από το κέντρο εκποµπής Ξυλόκαστρο, 57 από το κέντρο εκποµπής ολιανά και 37 από το κέντρο εκποµπής Αναβρύτη. ΕΠΕ 11 ΑΤΤΙΚΗ 29. MTV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 63 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 30. MAD TV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 63 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 31. SPORT TV (ΠΡΩΗΝ MAGIC TV) Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 63 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας TV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 63 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 33. SHOP TV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 65 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 34. TΗΛΕΦΩΣ Αττικής (Θεµατικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 65 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας 35. BLUE SKY TV Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 65 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 36. CHANNEL 9 Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 65 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. Για τον τηλεοπτικό σταθµό SPORT TV (ΠΡΩΗΝ MAGIC TV) µειοψήφησε το µέλος Ιωάννης Παπακώστας κατά τη συνεδρίαση της έκτακτης Ολοµέλειας της 12 ης Νοεµβρίου 2008 διότι η εικόνα που αποκοµίζει από την καθηµερινή εκποµπή του σταθµού είναι ότι το πρόγραµµά του εκτός από αθλητικές εκποµπές κυριαρχείται κυρίως από τηλεπωλήσεις. ΕΠΕ 12 ΚΥΚΛΑ ΕΣ 37. ΣΥΡΟΣ TV1 Κυκλάδων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 60 από το κέντρο εκποµπής Σύρου. ΕΠΕ 13 Ω ΕΚΑΝΗΣΑ 38. TV RHODES COSMOS ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 59 από το κέντρο εκποµπής Μόντε Σµίθ. 39. ΙΡΙ Α THΛΕΟΡΑΣΗ ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 59 από το κέντρο εκποµπής Μόντε Σµίθ. ΕΠΕ 14 ΚΡΗΤΗ 6

7 40. ΚΡΗΤΗ TV Ηρακλείου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 38 από τα κέντρα εκποµπής i) Ρογδιά και ii) Μαλάξα. 41. ΚΥ ΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Χανίων (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 38 από τα κέντρα εκποµπής i) Ρογδιά και ii) Μαλάξα. 42. CRETA CHANNEL Ηρακλείου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 38 από τα κέντρα εκποµπής i) Ρογδιά και ii) Μαλάξα. 3. εν εγκρίνει το υποβληθέν πρόγραµµα για ψηφιακή µετάδοση των κάτωθι 74 τηλεοπτικών σταθµών για τους εις το από πρακτικό του Ειδικού Κλιµακίου για την Εξέταση Αιτήσεων Χορήγησης Συχνοτήτων Ψηφιακής Εκποµπής Προγράµµατος Τηλεοπτικών Σταθµών Περιφερειακής και Τοπικής Εµβέλειας αναφεροµένους λόγους: ΕΠΕ 1 ΗΠΕΙΡΟΣ, ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1. ΙΝ CHANNEL Ιωαννίνων (Μη Ενηµερωτικός - Τοπικός) 2. ΙΩΑΝΝΙΝΑ TV ΙTV Ιωαννίνων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 3. ΗΠΕΙΡΟΣ TV Ιωαννίνων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 4. TV ΑΡΤ Άρτας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 5. ΗΡΤ TV Ιωαννίνων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 6. CORFU CHANNEL Κερκύρας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 7. THΛΕΚΕΡΚΥΡΑ Κερκύρας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) ΕΠΕ 2 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 8. ΙΚΤΥΟ 1 Καστοριάς (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός) 9. ΚΑΝΑΛΙ 28 Γρεβενών (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός) ΕΠΕ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 10. ΕUROCHANNEL Kιλκίς (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 11. ΒΕΡΓΙΝΑ TV Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 12. ΤV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 13. ΩΜΕΓΑ TV Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 14. TV ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Χαλκιδικής (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 15. SUPER CHANNEL Χαλκιδικής (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 16. ΚΑΝΑΛΙ 9 Θεσσαλονίκης (Μη Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 17. TIME CHANNEL Θεσσαλονίκης (Μη Ενηµερωτικός Περιφερειακός) (µε ειδικό περιεχόµενο τηλεπωλήσεις) 18. ΠΑΝΟΡΑΜΑ TV Θεσσαλονίκης (Μη Ενηµερωτικός Περιφερειακός) (µε ειδικό περιεχόµενο µουσικό) ΕΠΕ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 19. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Σερρών (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 20. ΑΛΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ράµας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 21. ΕΛΤΑ TV ράµας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 22. ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΙΒΟΥΣ Σερρών (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός) 7

8 23. ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Σερρών (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 24. TVS ΣΕΡΡΕΣ Σερρών (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 25. ΠΡΩΙΝΗ TV Καβάλας (Μη Ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 5 ΘΡΑΚΗ 26. ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ Έβρου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 27. R CHANNEL TV ΡΟ ΟΠΗ Ροδόπης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 28. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ξάνθης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 29. ΚΑΝΑΛΙ 6 Ξάνθης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 30. ΟΡΕΣΤΙΑ Α TV Έβρου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 31. HOMESHOP (πρώην COSMOS ΤV) Έβρου (Μη ενηµερωτικός Τοπικός) (µε ειδικό περιεχόµενο τηλεπωλήσεις) ΕΠΕ 6 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 32. TV 10 Τρικάλων (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 33. ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΛΟΥ Μαγνησίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 34. ΖΕΥΣ TV Λάρισας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 35. ASTRA TV Μαγνησίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 7 Β. ΑΙΓΑΙΟ 36. TVΜ Λέσβου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 37. ΠΑΤΡΙ Α TV Χίου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) ΕΠΕ 8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 38. SPACE TV Εύβοιας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 9 ΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 39. BEST TV Μεσσηνίας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 40. TELE TIME Αχαΐας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 41. PATRA TV Αχαΐας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 42. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ TV Μεσσηνίας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 43. ΝET Μεσσηνίας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 44. ΚΟΣΜΟΣ TV Ηλείας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 45. ΕΡΖ Ζακύνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 46. OPT TV Ηλείας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 47. SUPER B Αχαΐας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 48. ACHAIA CHANNEL Αχαΐας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 49. SUPER TV Κορίνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 50. TOP CHANNEL Κορίνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 51. ΑΧΙΟΝ TV Κορίνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 8

9 52. MAX TV Αργολίδος (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 53. ΚΕΝΤΡΟ TV Κορινθίας (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 11 ΑΤΤΙΚΗ 54. GTV (ΓΑΛΑΤΣΙ TV) Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) 55. ΑΘΗΝΑ TV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) 56. ΚΑΝΑΛΙ 10 Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 57. EXTRA 3 Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 58. LOCAL TV Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 59. ΤΗΛΕΑΣΤΥ Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 60. HIGH TV (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 61. ATTICA TV (ΠΡΩΗΝ ΘΡΙΑΣΙΟ TV) Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) Ειδικώς οι αιτήσεις των τηλεοπτικών σταθµών µε το διακριτικό τίτλο GTV (ΓΑΛΑΤΣΙ TV) και ΑΘΗΝΑ TV απορρίπτονται ως εκ του ότι µε τις υπ αριθµ. 200/ και 201/ αποφάσεις του ΕΣΡ έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας τους και επιπλέον κατά το µέλος Κωνσταντίνο Αποστολά τα προγράµµατα των εν λόγω τηλεοπτικών σταθµών δεν είναι δυνατό να λάβουν έγκριση ψηφιακής µετάδοσης βάσει του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3592/2007. Στις αιτήσεις των εν λόγω σταθµών δεν διευκρινίζεται ο κατά το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/ ειδικός τοµέας ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης προγράµµατος ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν το ελάχιστο, κατά το άρθρο 6 παρ. 13 εδαφ. δ. και α.- σηµείο iii) του Ν. 3592/2007, περιεχόµενο του προγράµµατος διάρκειας δώδεκα ωρών ηµερησίως) των προαναφεροµένων µη ενηµερωτικών τηλεοπτικών σταθµών περιλαµβάνει θεµατολογία του ειδικού προσανατολισµού του σταθµού που δεν µπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν τοµείς ψυχαγωγίας ή επιµόρφωσης, όπως αυτοί ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007. ΕΠΕ 12 ΚΥΚΛΑ ΕΣ 62. ΖΕΥΣ TV Κυκλάδων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 1 Κατά το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007, µη ενηµερωτικά µέσα θεωρούνται αυτά, το πρόγραµµα των οποίων δεν έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης, µε περιεχόµενο, όπως: Μουσικό, Αθλητικές µεταδόσεις µε ή χωρίς σχολιασµό αθλητικών ειδήσεων, Προβολή ταινιών, Εκπαιδευτικό ντοκιµαντέρ ή παιδικές εκποµπές συµπεριλαµβανοµένων και των µέσων που µεταδίδουν αποκλειστικά τηλεπωλήσεις. Στους σταθµούς αυτής της κατηγορίας επιτρέπεται η ένταξη στο µεταδιδόµενο πρόγραµµά τους τίτλων ειδήσεων κατ ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα. 9

10 ΕΠΕ 13 Ω ΕΚΑΝΗΣΑ 63. ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΩ ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 64. TV12 ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 65. RED TV ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 66. ΑΙΓΑΙΟ ΤV ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 67. ΩΜΕΓΑ TΗΛΕΟΡΑΣΗ ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 68. MASTER TV ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 69. ΡΟ ΟΣ TV4 ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) ΕΠΕ 14 ΚΡΗΤΗ 70. ΚΡΗΤΗ TV1 Χανίων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 71. ΗΡΑΚΛΕΙΟ TV Ηρακλείου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 72. SITIA TV Λασιθίου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 73. TELE ΚΡΗΤΗ Λασιθίου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 74. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Χανίων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 20 η Νοεµβρίου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ ΗΣ 10

11 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ Αρχίζει η συνεδρίαση σήµερα, ευτέρα 3 Νοεµβρίου µε παρόντα όλα τα µέλη του Κλιµακίου. Παρέστησαν ο Πρόεδρος του Κλιµακίου Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης. και τα µέλη Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Εύη εµίρη, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Παρέστησαν επίσης ως µέλη οι Γιώργος Αναγνωσταράς, Αλέξανδρος Οικονόµου, Χρυσούλα Τσίγκου, ειδικοί επιστήµονες-νοµικοί, Πέτρος Παπακωνσταντίνου, ΠΕΤη ηλεκτρονικός µηχανικός και Ελένη Καταλιακού, ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού ως γραµµατέας. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Κλιµακίου παρουσιάζει τα πορίσµατα από τη εξέταση των αιτήσεων των σταθµών περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας για την χορήγηση έγκρισης ψηφιακής µετάδοσης του αναλογικού του προγράµµατος (άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 3592/2007). Ι. ιαπιστώθηκε καταρχάς ότι από τις 127 αιτήσεις οι 10 αφορούν σε σταθµούς που δεν λειτουργούν νοµίµως κατά το άρθρο 5 παρ. 7 στοιχ. α εδάφ. β Ν. 3592/2007. Οι σταθµοί αυτοί είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι: 1. SBC Αττικής 2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤV Θεσσαλονίκης 3. MΥ TV Ηρακλείου Κρήτης 4. NOTOS TV Αργολίδας 5. XANTHI CHANNEL Ξάνθης 6. ΛΥΧΝΟΣ ΤV Αχαΐας 7. TOP TV Θεσσαλονίκης 8. COSMOS TV Καρδίτσας 1

12 9. BEST CHANNEL Θεσσαλονίκης 10. ORION TV Χαλκιδικής Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, διότι δεν πληρούν την αναφερόµενη στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ. β Ν. 3592/2007 προϋπόθεση συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία. Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση του τηλεοπτικού σταθµού ΚΑΝΑΛΙ 6 µε φορέα την ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., διότι η αιτούσα εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτρια του ανωτέρω τηλεοπτικού σταθµού, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 430/ απόφαση του Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. επιφυλάσσεται να ενηµερώσει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για ενδεχόµενη παράνοµη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος από τους ως άνω σταθµούς. ΙΙ. Ως προς τις λοιπές αιτήσεις ελήφθη καταρχήν υπόψη εάν η αίτηση ήταν τυπικά πλήρης ως προς τα στοιχεία τα αιτηθέντα µε την µε αρ. πρωτ. 9251/ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του ΕΣΡ. Με την πράξη αυτή το Συµβούλιο ζήτησε την υποβολή ειδικής έντυπης αίτησης συνοδευόµενης από το πλήρες εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του σταθµού για την εβδοµάδα που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως, σε ψηφιακό δίσκο (dvd) και σε έντυπη µορφή και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα του σταθµού ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή. ΙII. Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια του άρθρου 6 παρ. 13 εδάφ. γ Ν. 3592/2007, σύµφωνα µε ρητή παραποµπή του άρθρου 14 παρ. 2 του ίδιου νόµου, που αναφέρονται στην πληρότητα του προγράµµατος των γενικών ενηµερωτικών σταθµών: Πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα. Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που το πρόγραµµα των σταθµών αποτελεί επανάληψη ήδη µεταδοθέντος προγράµµατος, το Κλιµάκιο επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου εάν η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόµου. 2

13 Πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα, τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που το δελτίο ειδήσεων των σταθµών παρουσιάζει ελάχιστες αποκλίσεις από την τήρηση του προαναφερθέντος ποσοστού 30%, το Κλιµάκιο αποφάσισε να επιδείξει στην παρούσα φάση επιείκεια και επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως. Εκποµπές λόγου, τέχνης, πολιτισµού και θεάτρου και τις ειδικότερες κατηγορίες εκποµπών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii Ν. 3592/2007, οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των είκοσι ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. ελτίο ειδήσεων στην νοηµατική γλώσσα µε ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας µεταξύ των ωρών έως Από την εξέταση των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας (εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων) είναι ανέφικτο επί του παρόντος να τηρηθεί η υποχρέωση αυτή λόγω ελλείψεως προσώπων που γνωρίζουν τη νοηµατική γλώσσα και αδυναµίας στελεχώσεως των σταθµών µε τα πρόσωπα αυτά. Για το λόγο αυτό το Κλιµάκιο αποφάσισε στην παρούσα φάση να επιφυλαχθεί ως προς την λήψη υπόψη του κριτηρίου αυτού κατά την τελική του απόφαση από το σύνολο των σταθµών και να επανεξετάσει συνολικά εντός εξαµήνου την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως. Ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον τεσσάρων ωρών ανά εβδοµάδα για τις εκποµπές του που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii Ν. 3592/2007. Επειδή σε ελάχιστες αιτήσεις γίνεται αναφορά για την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως, το Κλιµάκιο επιφυλάσσεται στην παρούσα φάση να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να καταγραφεί η τήρηση αυτής της υποχρεώσεως και να επανέλθει εντός εξαµήνου για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις ως προς την ορθή τήρηση της συγκεκριµένης διάταξης. 3

14 IV. Ως προς τους θεµατικούς ενηµερωτικούς και τους µη ενηµερωτικούς σταθµούς ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια: Πρόγραµµα τουλάχιστον δώδεκα ωρών ανά ηµέρα. Επισηµάνθηκε ήδη ανωτέρω ότι για τις περιπτώσεις που το πρόγραµµα των σταθµών αποτελεί επανάληψη ήδη µεταδοθέντος προγράµµατος, το Συµβούλιο επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου εάν η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόµου ή όχι. Πρόγραµµα µε τη θεµατολογία του ειδικού προσανατολισµού του σταθµού, όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση προκειµένου για τους θεµατικούς ενηµερωτικούς σταθµούς. Πρόγραµµα που αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης, όπως αυτό αναφέρεται προκειµένου για τους µη ενηµερωτικούς σταθµούς. V. Ειδικότερα, από την εξέταση των φακέλων υποψηφιοτήτων των σταθµών διαπιστώθηκαν τα εξής: Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ιαπιστώθηκε ότι οι σταθµοί που αναφέρονται κατωτέρω πληρούν τους όρους του νόµου και της µε αρ. πρωτ. 9251/ Προσκλήσεως Ενδιαφέροντος του ΕΣΡ, µε τις επιφυλάξεις που αναγράφηκαν ανωτέρω ως προς τα επιµέρους κριτήρια του νόµου, και εγκρίνεται η ψηφιακή µετάδοση του αναλογικού τους προγράµµατος: ΕΠΕ 1 ΗΠΕΙΡΟΣ, ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1. AXEΛΩΟΣ TV Αιτωλοακαρνανίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα (00:01-00:00). Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα (3 ώρες), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. 4

15 ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (22 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: εν προβάλει δελτία ειδήσεων στην νοηµατική. ΕΠΕ 2 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 2. WEST CHANNEL Κοζάνης (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων διάρκειας δύο ωρών ανά ηµέρα, τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13, β ii, εδ. α και β εκποµπές οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των 20 ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (23 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: Προβάλλει καθηµερινά δελτία στην νοηµατική διάρκειας 7 λεπτών, όπως προβλέπεται. 3. FLASH TV Καστοριάς (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει δελτία ειδήσεων συνολικής διάρκειας δύο ωρών αποκλειστικά µε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13, β ii, εδ. α και β εκποµπές οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των 20 ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (37 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: Προβάλλει καθηµερινά δελτία στην νοηµατική διάρκειας 10 λεπτών. 5

16 4. TOP CHANNEL Κοζάνης (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι εκπέµπει εικοσιτετράωρο πρόγραµµα που αφορά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης. 5. TRM Γρεβενών (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός): Από τον φάκελο υποψηφιότητας προκύπτουν τα ακόλουθα: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει δελτία ειδήσεων από µισή ώρα έως δύο ώρες ανά ηµέρα αποκλειστικά µε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13, β ii, εδ. α και β εκποµπές οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των 20 ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (22 ώρες και 30 λεπτά ανά εβδοµάδα Σηµείωση: εν µεταδίδει δελτία ειδήσεων στην νοηµατική γλώσσα, ισχυριζόµενος δυσκολία εύρεσης κατάλληλου παρουσιαστή. 6. ΠΕΛΛΑ TV Πέλλας (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός): Από τον φάκελο υποψηφιότητας προκύπτουν τα ακόλουθα: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Συνολική ηµερήσια διάρκεια δελτίων ειδήσεων από ευτέρα έως Παρασκευή µία ώρα και 10 λεπτά (ελάχιστη διάρκεια 1 ώρα) ενώ το Σαββατοκύριακο διάρκεια 30 λεπτών αντί της µίας ώρας. Τα δελτία αυτά αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13, β ii, εδ. α και β εκποµπές οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των 20 ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (22 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: Προβάλλει από ευτέρα έως Παρασκευή δελτία στην νοηµατική διάρκειας 15 λεπτών. εν προβάλλονται δελτία το Σαββατοκύριακο. ΕΠΕ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 6

17 7. TV 100 ( ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα (1 ώρα συνολικά), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (72 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: Προβάλλει δελτία ειδήσεων στην νοηµατική Ε Θεσσαλονίκης (Θεµατικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι εκπέµπει ηµερήσιο πρόγραµµα δεκατριών ωρών ανά ηµέρα σύµφωνα µε την ειδική θεµατολογία του (θρησκευτικές εκποµπές). 9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός): Πληροί τις τιθέµενες από το άρθρο 6 παρ. 13 προϋποθέσεις. Ειδικότερα στο βαθµό που από τα στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα (1,5 ώρα συνολικά), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (23 ώρες ανά εβδοµάδα 7

18 Σηµείωση: εν προβάλλει δελτία ειδήσεων στην νοηµατική. 10. ΕUROPE ONE Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα (08:00-03:00 και µετά προβολή µουσικής). Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα (2,5 ώρες συνολικά), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (31 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: Προβάλλει δελτία στην νοηµατική, όχι σε καθηµερινή βάση. 11. ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα (1 ώρα συνολικά), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος.. Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (31 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: εν προβάλλει δελτία ειδήσεων στην νοηµατική. 12. ΙΟΝ CHANNEL Πιερίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: 8

19 Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα (80 λεπτά συνολικά), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος.. ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (22 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: Προβάλλει δελτίο στην νοηµατική δύο φορές την εβδοµάδα. 13. BAΛΚΑΝΙΑ TV Θεσσαλονίκης (Mη ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα που αφορά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης (µουσικό πρόγραµµα). ΕΠΕ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 14. CENTER TV Καβάλας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα ( ). Από τις και έπειτα προβάλλονται µουσικά βίντεο, άγνωστης χρονικής διάρκειας. Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα ( και ), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (44,5 ώρες ανά εβδοµάδα 9

20 Σηµείωση: εν προβάλλει δελτία στην νοηµατική, αλλά έχει υπάρξει πρόταση συγκεκριµένου προσώπου από την οµοσπονδία κωφών έπειτα από αίτηµα του σταθµού. 15. ΕΝΑ CHANNEL Καβάλας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα ( ). Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα ( , και ), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (36,5 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: εν προβάλλει δελτία στην νοηµατική, ισχυρίζεται ότι παρά την ύπαρξη σχετικού αιτήµατος δεν έχει οριστεί ακόµα πρόσωπο από την οµοσπονδία κωφών. Επίσης, κατά το διάστηµα προβάλλονται επαναλήψεις εκποµπών. 16. ΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε. - NEΣT ALΦA TV Σερρών (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα ( ). Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα ( , , , και ), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (60,5 ώρες ανά εβδοµάδα 10

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 604/20.11.2008 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 20 η Νοεμβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠO ΤΟ Ε.Σ.Ρ. IN CHANNEL CORFU CHANNEL ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠO ΤΟ Ε.Σ.Ρ. IN CHANNEL CORFU CHANNEL ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠO ΤΟ Ε.Σ.Ρ. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΠΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α. Ε. ΑΧΕΛΩΟΣ ΤV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα µέλη: Εύη εµίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Τσουράκη, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη.

Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα µέλη: Εύη εµίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Τσουράκη, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη. Αθήνα, 2011 Αρ. Πρωτ : Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα µέλη: Εύη εµίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Τσουράκη, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλείσθε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 326/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 326/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 326/22.9.2014 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2011 Αρ. Πρωτ :

Αθήνα, 2011 Αρ. Πρωτ : Αθήνα, 2011 Αρ. Πρωτ : Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα μέλη: Εύη Δεμίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Τσουράκη, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλείσθε στη

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 245/16.5.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 Μαϊου 2006 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 650/16.12.2008 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 εκεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 58/8.10.2002 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2002 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 463/28.9.2010 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα μέλη: Εύη Δεμίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη και Άρη Σταθάκη.

Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα μέλη: Εύη Δεμίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη και Άρη Σταθάκη. Αθήνα, 2014 Αρ. Πρωτ : Προς την Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Λίνα Αλεξίου και τα μέλη: Εύη Δεμίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Κωνσταντίνο Αποστολά, Γιώργο Στεφανάκη και Άρη Σταθάκη. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλείστε στην 5η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 2. Ακρόαση της εταιρίας «FORTHNET A.E.», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε καταγγελία κατά της εταιρίας «ΕΡΤ Α.Ε.».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 2. Ακρόαση της εταιρίας «FORTHNET A.E.», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε καταγγελία κατά της εταιρίας «ΕΡΤ Α.Ε.». Αθήνα, 2009 Αρ. Πρωτ : Προς τον Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Nέστορα Κουράκη και τα µέλη: Εύη εµίρη, Ιωάννη Παπακώστα, Ιριδα Αυδή - Καλκάνη, Κωνσταντίνο Τσουράκη, Κωνσταντίνο Αποστολά. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλείσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634 Αθήνα, 4-6-2010 Α.Π.:6179/634 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μακρυνιώτη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ Χάρτης εκχωρούµενων συχνοτήτων στην ΕΡΤ ΑΕ συµπεριλαµβανοµένου του ραδιοφωνικού σταθµού της ΒΟΥΛΗΣ για όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2014 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.637 8.016 5.9.012 1.493.551 54.638.975 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα