ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ V ΠΕΡΙΛΗΨΗ VII ABSTRACT VII ΕΙΣΑΓΩΓΗ VIII Α ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ Έννοια Προυπολογισμού Ιδιότητες και σημασία του προυπολογισμού Βασικα νομοθετήματα του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού Η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού Ο Έλεγχος του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού από τον Γ.Γ.Περιφερείας ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ Γενικά Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας του προυπολογισμού Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού του προυπολογισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Γενικά Οριοθέτηση της έννοιας του προυπολογισμού Διαδικασία κατάρτισης του προυπολογισμού Δημοσίευση του προυπολογισμού Έλεγχος του προυπολογισμού I

2 3.6. Αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού Β ΜΕΡΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γενικά Στοιχεία Διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Χαλκιδέων Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης προυπολογισμού στον Δήμο Χαλκιδέων Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Γενικά Στοιχεία Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ II

3 3.1. Γενικά Στοιχεία Κρίσιμα Ζητήματα του Δήμου Λεβαδέων Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Γενικά Στοιχεία Οργάνωση Δήμου Κηφισιάς Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γενικά Στοιχεία Οργάνωση του Δήμου Αθηναίων III

4 5.3. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Γ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Συμπεράσματα από τον έλεγχο νομιμότητας του Γ.Γ. Περιφέρειας ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ IV

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν ΒΔ Βασιλικό Διάταγμα Γ.Γ. Γενικός Γραμματέας ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΚΚ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΔΔ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΕΣΤΑ Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΙΚΑ Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΑ Κωδικοί Αρίθμησης ΚΑΠ Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ΚΕΔΕ Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ΚΕΠΥΟ Κέντρο Πληροφόρησης Υπουργείου Οικονομικών ΚΟΚ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΜΗΚΥΟ Μηχανογραφικό Κέντρο Υπουργείου Οικονομικών ΝΔ Νομοθετικό Διάταγμα ΝΠΔΔ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΟΝΑ Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης ΟΤΑ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρ. Παράγραφος ΠΟΕ Προηγούμενο Οικονομικό Έτος πρωτ. Πρωτόκολλο ΣΑΤΑ Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΥΕΑΗΔ Υπουργείο Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακ/σης και Αποκέντρωσης 1 1 Στο κείμενο της εργασίας χρησιμοποιείται, επίσης, η συντομογραφία ΥΠΕΣ, για την ίδια παραπομπή V

6 ΦΕΚ ΧΕΠ ΧΥΤΑ Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Χώρος Υγιεινής Ταφής Απορριμάτων VI

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατάρτιση προυπολογισμών αποτελεί μία ιδιαίτερα ζωτική διαδικασία στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ Α Βαθμού. Η διαδικασία αυτή διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, τις οποίες τα αρμόδια δημοτικά όργανα οφείλουν να τηρήσουν. Η εργασία αυτή εξετάζει τον βαθμό τήρησης των αρχών αυτών σε πέντε δήμους. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο των αρχών αυτών αφού πρώτα παραθέτει την έννοια του προυπολογισμού και τις διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού. Επίσης, στα πλαίσια της εφαρμογής της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», παρουσιάζονται συνοπτικά οι σχετικές διατάξεις. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την εξέταση των μελετών περίπτωσης, μέσω των οποίων αναλύεται ο βαθμός τήρησης των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με τα σχετικά συμπεράσματα, παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία για τις εξεταζόμενες μελέτες περίπτωσης, ενώ, επίσης, προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις, σε συναφή με τις αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού, ζητήματα. ABSTRACT Within the context of economic activities of Municipalities and Communes, budget drawing consists a specially vital procedure. It is governed by specific principles, that local authorities are obliged to observe. This paper examines extent of budget drawing observance in five Municipalities. The first part presents their theoretical framework after citing budget concept as well as budget drawing, adoption and control procedures. Furthermore, taking into account the enforcement of the new administerial reform, named «KALLIKRATIS», related provisions are briefly presented. The second part of this paper includes examination of selected case studies, used as a mean to analyze extent of budget drawing observance. The final part presents conclusions for the aforementioned issue by quoting comparative data for the selected case studies, while at the same time, proposes improvements in subjects, related with the issue of budget drawing principles. VII

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία, με τίτλο «Οι αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού: Μελέτες Περίπτωσης», έχει ως σκοπό την εξέταση του βαθμού τήρησης των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού. Η επίτευξη του σκοπού αυτού επιδιώκεται μέσω της προσπάθειας ικανοποίησης ειδικότερων στόχων. Ως πρώτος ειδικότερος στόχος αναφέρεται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που διέπει τον Δημοτικό Προυπολογισμό, περιλαμβάνοντας την εννοιολογική του προσέγγιση και τις διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης και έγκρισης του προυπολογισμού. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η καταγραφή και η θεωρητική προσέγγιση των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού, χρησιμοποιώντας αναφορές από τον κρατικό και κοινοτικό προυπολογισμό, όπως επίσης από την νέα διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης». Τέλος, επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων, για τον βαθμό τήρησης των αρχών αυτών, για το προυπολογισμό του οικονομικού έτους 2010, μέσω της παράλληλης εξέτασης πέντε μελετών περίπτωσης, καθώς επίσης η παροχή προτάσεων για την βελτίωση των σχετικών διαδικασιών. Όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, για την συγγραφή της εργασίας αυτής, αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση, σχετιζόμενη με το επιδιωκόμενο σκοπό, και η σύνταξη ερωτηματολογίου που απεστάλλη τόσο στους υπευθύνους των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των εξεταζόμενων Δήμων όσο και στους υπάλληλους της Περιφέρειας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της έγκρισης των προυπολογισμών των Δήμων. Επίσης, στα χρησιμοποιούμενα μέσα, θα πρέπει να προστεθούν οι συναντήσεις με τα προαναφερόμενα στελέχη των Δήμων και της Περιφέρειας, ώστε να συζητηθούν οι απαντήσεις που δόθηκαν και να δωθούν επιπρόσθετες διευκρινήσεις. Τέλος, για την συγκέντρωση πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο, καθώς και επίσημα έγγραφα των Δήμων και της Περιφέρειας, περιλαμβάνοντας αποφάσεις συλλογικών οργάνων των Δήμων, τους προυπολογισμούς αυτών για το οικονομικό έτος 2010, τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης καθώς και τις αποφάσεις του Γ.Γ.Περιφέρειας, ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των προυπολογισμών αυτών. Η μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε, για την συγγραφή της παρούσας εργασίας περιέλαβε την εξέταση της σχετικής νομοθεσίας, που διέπει τις αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού, όσο VIII

9 και την σχετική βιβλιογραφία, που σχετίζονται με βιβλία, συναφή με το επιδιωκόμενο σκοπό, αλλά και πηγές πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου και των διοικητικών εγγράφων του Δήμου και του Γ.Γ.Περιφέρειας. Την συγκέντρωση των πληροφοριών, ακολούθησε η σχεδίαση ερωτηματολογίου, χρησιμοποιώντας ανοικτές ερωτήσεις, ώστε να εξεταστούν αναλυτικά τα εξεταζόμενα θέματα. Το ερωτηματολόγιο απεστάλλη σε ένα δείγμα πέντε δήμων. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπεριλάβει δήμους που εδρεύουν σε αστικές περιοχές και περιοχές της περιφέρειας. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθησαν τρείς δήμοι της Αθήνας, και δύο δήμοι της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ιδιαίτερα δημογραφικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά. Λόγω του περιορισμένου χρόνου εκπόνησης της εργασίας, ο αριθμός των δήμων του δείγματος ήταν μικρός ενώ λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους Δήμους, για την ολοκλήρωση της έρευνας μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Μετά την πραγματοποίηση των συναντήσεων και την λήψη των απαντήσεων, βάση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, έγινε η ανάλυση των ευρημάτων, για τον προυπολογισμό του οικονομικού έτους 2010, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά διοικητικά έγγραφα, για κάθε αρχή και για κάθε Δήμο. Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν συγκριτικά ευρήματα, για το βαθμό τήρησης των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού, τα οποία συνοψίζονται στη τελευταία ενότητα της παρούσας εργασίας. Σε σχέση με τις υποθέσεις εργασίας που διέπουν την παρούσα εργασία, ελέγχεται η υπόθεση που βασίζεται στο γεγονός ότι οι επιλεγμένοι δήμοι, προβαίνουν στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες που συνδέονται με τις αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού. Τα ευρήματα της εργασίας χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της υπόθεσης αυτής ή την αμφισβήτηση της και την παρουσίαση των σχετικών παρατηρήσεων. Τέλος, η διάρθρωση των κεφαλαίων, που ακολουθήθηκε, ξεκινά με την θεωρητική επισκόπηση της βιβλιογραφίας του προυπολογισμού, των αρχών κατάρτισης του και των συναφών διατάξεων του προγράμματος «Καλλικράτης». Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει την ανάλυση των ευρημάτων, που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο, το υλικό που δόθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων, και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, για κάθε ενα επιλεγμένο Δήμο. Το τρίτο τμήμα της εργασίας περιλαμβάνει, αρχικά, τα συμπεράσματα ανά αρχή κατάρτισης προυπολογισμού ενώ ολοκληρώνεται με την τελικά συμπεράσματα της εργάσιας. IX

10 Α ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ 1.1 Έννοια Προυπολογισμού Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ελληνικού Συντάγματος, υπάρχει τεκμήριο αρμοδιότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, απαιτεί τη σαφή και αποτελεσματική χάραξη προγραμματισμού από τους φορείς αυτούς. Βασική συνιστώσα του προγραμματισμού αυτού αποτελεί ο οικονομικός προγραμματισμός, ο οποίος καθορίζει την μελλοντική διαχείριση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τόσο των δήμων όσο και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναπτυξιακή προοπτική των οργανισμών αυτών. Στα πλαίσια του οικονομικού προγραμματισμού, ο προυπολογισμός αποτελεί βασικό εργαλείο πρόβλεψης και για το σκοπό αυτό η σχετιζόμενη νομοθεσία αφιερώνει ένα σημαντικό αριθμό διατάξεων για την ανάλυση του. Ο προυπολογισμός των ΟΤΑ Α Βαθμού ορίζεται στο άρθρο 155 του Ν.3463/ Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου αυτού, στον προυπολογισμό ΟΤΑ Α Βαθμού, περιλαμβάνονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των φορέων αυτών. Όμοια διάταξη περιλαμβάνεται στο Β.Δ. της 17.05/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» 3 όπου ορίζεται ότι «τα έσοδα και έξοδα των δήμων έκαστου οικονομικού έτους προσδιορίζονται διά του ετήσιου προυπολογισμού» 4. Για τους ΟΤΑ Α Βαθμού, ο προυπολογισμός έχει την έννοια της διοικητικής απόφασης, η οποία προσδιορίζει το σύνολο των εσόδων και εξόδων για μία συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, αυτή του οικονομικού έτους, κατατάσσοντας τα κατά κεφάλαια και άρθρα (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ.27). 2 Ο Ν.3463/2006 αποτελεί τον ΔΚΚ 3 Άρθρο 1, παρ.1 4 Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν στο λογιστικό των ΝΠΔΔ και τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του Ν.Δ. 496/1974, καθορίζει ότι ο προυπολογισμός είναι μία διοικητική πράξη, με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα-πιστώσεις των ΝΠΔΔ για κάθε οικονομικό έτος. Επιπρόσθετα η διάταξη του άρθρου 5, παρ.1 του Ν.2362/1995, δηλαδή ο Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, ορίζει τον προυπολογισμό ως τον νόμο που προσδιορίζει τα δημόσια έσοδα και καθορίζει τις πιστώσεις του Κράτους για κάθε οικονομικό έτος. 1

11 1.2. Ιδιότητες και σημασία του προυπολογισμού Βάση της έννοιας του, ο προυπολογισμός έχει τις εξής τρείς ιδιότητες (Στασινόπουλος, Μ.Δ σελ.32): Αποτελεί πράξη περιοδική, καθώς ο προυπολογισμός είναι πράξη η οποία επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αποτελεί πράξη πρόβλεψης για τα έσοδα και τα έξοδα που περιλαμβάνονται στον προυπολογισμό. Αποτελεί πράξη προκαταβολικής εξουσιοδότησης προς τα αρμόδια όργανα για την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών. Εκτός από τις ιδιότητες του προυπολογισμού, η σχετική θεωρία αναλύει την σημασία του στις εξής κατηγορίες (Κόρσος, Δ.Ι Α σελ.67): Η λογιστική σημασία του προυπολογισμού, που αναφέρεται στην σύνδεση του με την οικονομική διαχείριση του Δήμου και συνεπώς αποτελεί μέσο προγραμματισμού της είσπραξης εσόδων και πληρωμής των δαπανών. Η πολιτική σημασία του προυπολογισμού, που σχετίζεται με την εφαρμογή του πολιτικού προγράμματος του Δήμου και των επιμέρους πολιτικών που συνδέονται με αυτό. Η νομική σημασία του προυπολογισμού σχετίζεται με το ότι μόνο νομοθετημένα έσοδα και έξοδα εγγράφονται στον προυπολογισμό και αυτά μπορούν να εισπραχθούν και να πραγματοποιηθούν Βασικα νομοθετήματα του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού Ο προυπολογισμός των ΟΤΑ Α Βαθμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις δύο βασικών νομοθετημάτων. Αυτά είναι ο Ν.3463/2006, ο νέος ΔΚΚ, και το Β.Δ. της 17.05/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». Σημαντικές είναι, επίσης, οι ΚΥΑ, που έχουν εκδοθεί για τον νέο τύπο προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού. Ο νέος τύπος του προυπολογισμού, όσο αφορά την διάρθρωση και το περιεχόμενο της κωδικο ποίησης των εσόδων και των εξόδων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο προυπολογισμό των Δήμων καθορίζεται από την ΚΥΑ 7028/2004. Περαιτέρω τροποποιήσεις του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού, γίνονται μέσω της έκδοσης νέων ΚΥΑ, όπως επιτάσσει η παρ.2 του άρθρου 155 ΔΚΚ. Έτσι εώς σήμερα, έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ 64871/2007, 67146/2008 και η ΚΥΑ 70560/09, οι οποίες περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στην κωδικοποίηση των λογαριασμών του 2

12 προυπολογισμού αλλά επίσης παρέχουν οδηγίες που αφορούν την κατάρτιση του προυπολογισμού των Δήμων. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι παρά την έκδοση ΚΥΑ που τροποποιούν την αρχικό τύπο προυπολογισμού, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν βάση της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας των δήμων, έχουν εκφραστεί δυσμενείς κριτικές όσο αφορά την κάλυψη όλων των αναγκών με τις προσθήκες ή τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην κωδικοποίηση του προυπολογισμού (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ.29). Οι επόμενες ενότητες θα ασχοληθούν με τις διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης και εκτέλεσης του προυπολογισμού των δήμων, οι οποίες επηρρεάζονται άμεσα από τις αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού, οι οποίες θα αναλυθούν σε μεταγενέστερη ενότητα και θα αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας Η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού Η διαδικασία κατάρτισης του προυπολογισμού καθορίζεται στο άρθρο 159 ΔΚΚ 5. Σύμφωνα με το άρθρο 159, παρ. 1 του ΔΚΚ, το σχέδιο προυπολογισμού των δήμων συντάσσεται από την Δημαρχιακή Επιτροπή, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΚΥΑ 7028/2004, για τον νέο τύπο προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, βάση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν καταρτίζουν τον προυπολογισμό του Δήμου (Νικολόπουλος, Κ.Κ. 2009, σελ.32). Στη συνέχεια, βάση της ίδιας διάταξης, η Δημαρχιακή Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, προς συζήτηση και ψήφιση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, εώς το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, σε ειδική συνεδρίαση, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει ψηφίσει τον προυπολογισμό και να τον υποβάλλει ισοσκελισμένο στον Γ. Γ. Περιφέρειας. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επεκτείνεται μέχρι τις 28 η Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο προυπολογισμός στην περίπτωση που στο προηγούμενο έτος διενεργούνται δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, όπως αναφέρει η παρ. 1 του άρθρου 159 του ΔΚΚ. Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 159 ΔΚΚ περιγράφουν την διαδικασία σύνταξης και ψήφισης του προυπολογισμού στις περιπτώσεις που δεν έχει ψηφιστεί ο προυπολογισμός 5 Της διαδικασίας κατάρτισης του προυπολογισμού, προηγούνται δύο στάδια, α) το στάδιο της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος δράσης του αρθρου 208 ΔΚΚ και β) το στάδιο της έκδοσης των αποφάσεων για την επιβολή φόρων,τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 3

13 μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αρχικά θα πρέπει να ψηφιστεί ο προυπολογισμός την πρώτη Κυριακή μετά το τέλος Νοεμβρίου. Αν κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται την δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου για την κατάρτιση και ψήφιση του προυπολογισμού, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προαναφερθείσες διατάξεις, η παρ. 4 του άρθρου 159 ΔΚΚ προβλέπει την αστική και πειθαρχική ευθύνη των υπαιτείων για την μη σύνταξη και ψήφιση του προυπολογισμού. Τέλος, σε σχέση με την σύνταξη και ψήφιση του προυπολογισμού, η παρ. 4 του άρθρου 159 ΔΚΚ αναφέρει ότι θα πρέπει μία συνοπτική κατάσταση του ψηφισθέντα προυπολογισμού να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Αν δεν υπάρχει τέτοια εφημερίδα, τότε θα πρέπει να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που εκδίδ εται στα όρια του νομού του Δήμου. Το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης που προβλέπει η συγκεκριμένη παράγραφος περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ 7028/2004 για το νεό τύπο προυπολογισμού των δήμων Ο Έλεγχος του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού από τον Γ.Γ.Περ ιφερείας Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 162 ΔΚΚ, προς τον Γ.Γ.Περιφέρειας, θα πρέπει να αποσταλλεί η απόφαση ψήφισης του προυπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, η εισηγητική έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που περιλαμβάνονται στον προυπολογισμό 6. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, βάση της παρ.2 του άρθρου 162 ΔΚΚ και της παρ.10 του άρθρου 25 του Ν.3202/2003 περιλαμβάνει τα εξής: Τον έλεγχο της εγγραφής στον προυπολογισμό των υποχρεωτικών δαπανών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 158 ΔΚΚ. Τον έλεγχο της εγγραφής εσόδων που προβλέπονται από τον νόμο ή αντίθετα ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα που δεν προβλέπονται από τον νόμο 6 Ως πράξη κανονιστικού περιεχομένου, η απόφαση ψήφισης του προυπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να υποβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ψήφιση του (Νικολόπουλος Κ.,2009, σελ.100). 4

14 Τον έλεγχο της υπέρβασης της απόδοσης των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος χωρίς καμία αιτιολογία Στην περίπτωση που ο έλεγχος αναδείξει παρατυπίες όσο αφορά τα προαναφερθέντα σημεία, τότε θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην αναμόρφωση του προυπολογισμού εντός 30 ημερών. Στην παρ.3 του άρθρου 162 ΔΚΚ, προβλέπεται η τυχόν ποινική, πειθαρχική και αστική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων του δήμου, βάση των σχετικών διατάξεων του ΔΚΚ, στις περιπτώσεις που παρατηρείται παράβαση της προαναφερθείσας διαδικασίας. Η απόφαση έγκρισης του προυπολογισμού των Δήμων από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας μπορεί να προσβληθεί ενώπιων της Ειδικής Επιτροπής που συστήνεται στην έδρα κάθε περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης του (Ταχός, Α.Ι. 2008, σελ ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται περιπτώσεις στις οποίες οι ανωτέρω προθεσμίες, όσο αφορά τους ΟΤΑ Α Βαθμού και τον Γ.Γ. της Περιφέρειας να μην ακολουθούνται, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το φαινόμενο της κακοδιοίκησης στο διοικητικό σύστημα της χώρας (Μακρυδημήτρης, Α σελ.231). Συνοπτικά, η διαδικασία κατάρτισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού περιλαμβάνει τα εξής στάδια (Καλλιαντάσης, Γ. Δαλιέτου, Μ. και Κοττάκη, Σ σελ.105): 1. Διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος 2. Διαμόρφωση τελών-φόρων-δικαιωμάτων-εισφορών 3. Προετοιμασία προυπολογισμού από τις υπηρεσίες 4. Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού από την Δημαρχιακή Επιτροπή 5. Ψήφιση προυπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση 6. Έλεγχος προυπολογισμού από Περιφέρεια 7. Δημοσίευση προυπολογισμού σε τοπική εφημερίδα 2. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ 2.1. Γενικά Η κατάρτιση του προυπολογισμού αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των διαδικασιών που σχετίζονται με τον προυπολογισμό των ΟΤΑ Α Βαθμού και για το λόγο αυτό, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο μέρος της εργασίας αυτής, η σχετική νομοθεσία αφιερώνει ένα σημαντικό αριθμό διατάξεων. Ο τρόπος κατάρτισης του προυπολογισμού επηρρεάζεται από τις λεγόμενες 5

15 αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού, οι οποίες θα αναλυθούν, όσο αφορά τη θεωρητική τους διάσταση στις επόμενες ενότητες Η αρχή του ενιαυσίου Η συγκεκριμένη αρχή αφορά την παροχή της εξουσιοδότησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να εκτελέσουν τον προυπολογισμό, τόσο ως προς το σκέλος των εσόδων όσο και προς εκείνο των δαπανών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια η οποία είναι ετήσια (Σαββαίδου, Κ σελ.161). Βάση του άρθρου 159 ΔΚΚ, η εξουσιοδότηση παρέχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ψήφιση του προυπολογισμού ενώ η ετήσια διάρκεια προκύπτει από το άρθρο 1 του Β.Δ. της 17.05/ , στο οποίο αναφέρεται ότι «τα έσοδα και έξοδα των Δήμων εκάστου οικονομικού έτους προσδιορίζονται διά του ετήσιου προυπολογισμου». Σύμφωνα με τον ΔΚΚ, το οικονομικό έτος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους 7. Οι διατάξεις του ΔΚΚ περιλαμβάνουν εξαιρέσεις από την αρχή του ενιαυσίου. Συγκεκριμένα, η προθεσμία ψήφισης του προυπολογισμού μπορεί να παραταθεί μέχρι την 28 η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, στις περιπτώσεις δημοτικών και κοινοτικών εκλογών (άρθρο 159, παρ.2, Ν.3463/2006). Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παράταση της ισχύς του προυπολογισμού μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου έτους, στις περιπτώσεις μη ψήφισης του προυπολογισμού αλλά μόνο ως προς την πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών, όπως είναι π.χ. οι υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158, παρ. 1 του ΔΚΚ (Άρθρο 160, παρ.1 Ν.3463/2006). Στις περιπτώσεις που ξεπεραστεί η προθεσμία του τριμήνου, τότε απαγορεύεται η πληρωμή δαπανών μέ βάση τον προυπολογισμό του προηγούμενου έτους, εκτός από την πληρωμή των αποδοχών προσωπικού και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών Η αρχή της ακρίβειας του προυπολογισμού Ο υπολογισμός των εγγραφόμενων ποσών, με τρόπο που θα καταλήξει σε ακριβεις προβλέψεις, είναι πολύ σημαντικός στην κατάρτιση του προυπολογισμού, ώστε να μην προκύπτουν πλασματικοί προυπολογισμοί. Οι εκτός πραγματικότητας προβλέψεις, λόγω της μη τήρησης της αρχής της ακρίβειας, δημιουργούν σημαντικότατες δυσχέρειες στην εκτέλεση του 7 Άρθρο 156, Ν.3463/2006 6

16 προυπολογισμού και συνεπώς θέτουν εν αμφιβόλω το πρόγραμμα δράσης που έχει ως στόχο να εκτελέσει ο Δήμος. Αυτό τονίζεται στην ΚΥΑ 67146/2008, στο άρθρο 1 παρ.2, όπου γίνονται συστάσεις προς τις υπηρεσίες που συντάσσουν τον προυπολογισμό των Δήμων να μην προβαίνουν σε υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των εσόδων και έτσι να δημιουργούνται προβλήματα στην εκτέλεση του προυπολογισμού. Η τήρηση της αρχής της ακρίβειας θα πρέπει να εφαρμόζει τις παρακάτω διαδικασίες 8 (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ ): Ο υπολογισμός των προβλέψεων θα πρέπει να γίνεται βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του προηγούμενου οικονομικού έτους (άρθρο 1 παρ.2., ΚΥΑ 67146/2008). Τα νομοθετημένα έσοδα θα πρέπει να υπολογίζονται βάση των πραγματικών στοιχείω ν απόδοσης του εσόδου (Άρθρο 1, παρ.2., ΚΥΑ 67146/2008). Παραδείγματος χάρη, τα εγγραφόμενα ποσά από τους Κ.Α.Π. και την Σ.Α.Τ.Α., θα πρέπει να υπολογίζονται βάση της πραγματικής απόδοσης του εσόδου, κατά το έτος κατάρτισης του προυπολογισμού. Η εισηγητική έκθεση, που καταρτίζεται από την Δημαρχιακή Επιτροπή, θα πρέπει να αιτιολογεί οποιαδήποτε αυξομείωση από τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους (Άρθρο 1, παρ.4, ΚΥΑ 67146/2008). Μία τέτοια αιτιολόγηση είναι απαραίτητη, καθώς, μέσω του ελέγχου του προυπολογισμού, από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γ.Γ.Περιφέρειας, προλαμβάνει την εγγραφή εκτός πραγματικότητας εσόδων και εξόδων που θα έθεταν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προυπολογισμού. Οι δήμοι, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, 9 υποχρεούνται να αποστείλουν προς το ΥΕΑΗΔ, εκτιμήσεις για την διαμόρφωση βασικών μεγεθών του προυπολογισμού, οι οποίες αξιολογούνται προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του τελικού προσχεδίου που θα υποβληθεί προς ψήφιση 10 (ΥΠΕΣ 37/50188/ ). Πριν την κατάρτιση του προυπολογισμού, θα πρέπει να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων, εισφορών, ώστε οι σχετικοί συντελεστές να 8 Η παρακάτω ανάλυση περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την τήρηση της αρχής της ακρίβειας 9 Τα κριτήρια είναι τα εξής: α) Πληθυσμός άνω των κατοίκων ή β) Ετήσια έσοδα άνω των Ευρώ και παράλληλη υποχρέωση για την τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 10 Βλ. Νικολόπουλος Κοσμάς, 2009, Σημειώσεις μαθήματος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για την Γ Εκπαιδευτική Σειρά της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7

17 ληφθούν υπόψη στην εγγραφή των ποσών αυτών. Το ύψος του επιβαλλόμενου ανταποδοτικού τέλους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δαπάνες της σχετικής υπηρεσίας που καλύπτει. Σε διαφορετική περίπτωση υποκρύπτεται φορολογία (Άρθρο 1, παρ.3, ΚΥΑ 67146/2008). Το αποθεματικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 161 του ΔΚΚ. Το αποθεματικό αποτελεί πλασματική πίστωση, η οποία χρησιμοποιείται για την κάλυψη ανεπαρκών πιστώσεων του προυπολογισμού ή για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προυπολογισμού Η αρχή της ενότητας Σύμφωνα με την αρχή αυτή, όλα τα έσοδα και έξοδα του προυπολογισμού θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο προυπολογισμό (Γεωργακόπουλος, Θ.Α σελ.162). Το άρθρο 155 ΔΚΚ αναφέρει σχετικά, «στον προυπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των Δήμων και των Κοινοτήτων» ενώ το Β.Δ. για το λογιστικό των Δήμων και Κοινοτήτων προσθέτει την κατηγοριοποίηση των εσόδων και δαπανών σε τακτικά και έκτακτα (άρθρο 1, παρ 2. Β.Δ. της 17.05/ ) Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της καθολικότητας 12 προβλέπει την εμφάνιση όλου του ποσού των εσόδων και εξόδων στον προυπολογισμό του δήμου χωρίς να επιτρέπεται ο συμψηφισμός αυτών. Συνεπώς, αναφερόμαστε σε ακαθάριστους προυπολογισμούς, όπως ορίζονται στην δημοσιονομική ορολογία, σε αντίθεση με τους καθαρούς προυπολογισμούς, στους οποίους θα περιλαμβανόταν μόνο το καθαρό ποσό που θα προέκυπτε από τον συμψηφισμό των εσόδων με τις αντίστοιχες δαπάνες (Δράκος, Γ.Ε σελ.129). Έτσι, παραδείγματος χάρη, ένας δημοτικός προυπολογισμός δεν επιτρέπεται να εμφανίζει το καθαρό ποσό που αφορά στον συμψηφισμό των δημοτικών φόρων και των δαπανών που γίνονται για την είσπραξη τους, ούτε ποσό εσόδων από ανταποδοτικά τέλη να συμψηφίζεται με τις δαπάνες που καλύπτονται για τη λειτουργία της 11 Για τον κρατικό προυπολογισμό, βλ. άρθρο 79, παρ.2, Ελληνικό Σύνταγμα, ενώ για τον Κοινοτικό Προυπολογισμό, βλ. (τελευταία επίσκεψη 21/04/2010). 12 Η αρχή της καθολικότητας συναντάται τόσο στον κρατικό (άρθρο 5, παρ.2, Ν.2362/1995) όσο και στον κοινοτικό προυπολογισμό (άρθρο 17, Κανονισμός 1605/2002). 8

18 αντίστοιχης υπηρεσίας, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος του προυπολογισμού από κάθε ενδιαφερόμενο (Σαββαίδου, Κ σελ. 161) Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή αυτή αφορά την σύνδεση της κάθε πίστωσης με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Παρόλα αυτά, οι διατάξεις του ΔΚΚ παρέχουν την δυνατότητα εξαιρέσεων από την αρχή αυτή. Συγκεκριμένα, η μεταφορά πίστωσης προβλέπεται στο άρθρο 8 του Β.Δ. της 17.05/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπου επίσης αναφέρεται η δημιουργία νέων κωδικών για την αντιμετώπιση επείγουσας και έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, για τα έργα, επιτρέπεται η διάθεση της πίστωσης που προοριζόταν για την εκτέλεση έργου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί, μέσω της τροποποίησης του προυπολογισμού (άρθρο 161, παρ.1, Ν.3463/2006). Ακόμη, κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους, είναι δυνατή η διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση έργου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προς την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών, πάλι μέσω της τροποποίησης του προυπολογισμού (άρθρο 161, παρ.2, Ν.3463/2006). Με εγκύκλιο του ΥΕΑΗΔ, διευκρινίζεται ότι η πίστωση που μπορεί να μεταφερθεί δεν μπορεί να αφορά ποσά που προέρχονται από την ΣΑΤΑ (ΥΠΕΣ/19189/ ). H συγκεκριμένη διάταξη καταργήθηκε από την διάταξη του άρθρου 36, παρ.1 του Ν.3801/09, όπου προβλέπεται η διάθεση ποσοστού μέχρι 12% από την Σ.Α.Τ.Α. για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών. Όσο αφορά την διαδικασία της μεταφοράς πιστώσεων, αυτή πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού, το οποίο μετά το πέρας των μεταφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του προυπολογισμού (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ.113). Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων διευκολύνει αρκετά τον έλεγχο του προυπολογισμού του Δήμου γιατί επιτρέπει τη σύνδεση του σκοπού με το ποσό της δαπάνης. Επιπλέον, η καταρχήν απαγόρευση μεταφοράς πιστώσεων διευκολύνει την διαφάνεια στην διαχείριση του χρήματος (Μπάρμπας, Ν σελ.64). Η τήρηση της αρχής αυτής ελέγχεται στο πλαίσιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου δαπανών από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τον οποίο ελέγχεται η εξακρίβωση της ταυτότητας της αιτιολογίας της εγγρεγραμένης στον προυπολογισμό πίστωση με την αιτιολογία της εντελλόμενης δαπάνης, όπως 9

19 επίσης ελέγχεται η ύπαρξη επαρκούς πίστωσης (Σαββαίδου, Κ σελ.356) 13. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν μία εγγεγραμένη, στον προυπολογισμό, πίστωση για άλλο σκοπό, όπως αναφέρθηκε, αυτό ελέγχεται και από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση, όπου θα ήταν δυνατή η μεταφορά πίστωσης χωρίς ιδιαίτερες προυποθέσεις, αυτό θα δημιουργούσε μία αρκετά θολή εικόνα περί των δαπανών που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. Παρόλα αυτά, το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δήμοι, επιτάσσει την ικανότητα ευελιξίας στην οικονομική διαχείριση των δήμων και επομένως, υπό προυποθέσεις, καθίσταται θεμιτή η δυνατότητα πρόβλεψης εξαιρέσεων από την αρχή αυτή. Για το λόγο αυτό, προβλέπονται, όπως αναφέρθηκε, περιπτώσεις μεταφοράς πιστώσεων βάση των προβλεπόμενων προυποθέσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή της προβλεψιμότητας αφορά την ψήφιση και την έγκριση του προυπολογισμού πρίν από την αρχή του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προυπολογισμός (Σαββαίδου Κ., 2009, σελ.164). Άρα, πρίν την έναρξη του οικονομικού έτους, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις των εσόδων και εξόδων, διαδικασία η οποία απαιτεί «γνώση και σοφία» (Κόρσος Δ., 1980, σελ.78) προκειμένου η εκτέλεση του προυπολογισμού να μην παρουσιάζει τεράστιες αποκλίσεις Η αρχή του ισοσκελισμού του προυπολογισμού Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα έσοδα του προυπολογισμού των δήμων πρέπει να είναι ίσα με τα έξοδα του προυπολογισμού. Σχετική αναφορά γίνεται στον ΔΚΚ, όπου αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο υποβάλλει το προυπολογισμό του δήμου ισοσκελισμένο στον Γ.Γ. Περιφέρειας (Άρθρο 159, παρ.1, Ν.3463/2006) 14. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της αρχής του ισοσκελισμού θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την εφαρμογή της αρχής της ειλικρίνειας. Σε διαφορετική 13 Για την νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης, θα πρέπει να συντρέχουν οι δύο προυποθέσεις αθροιστικά 14 Η συγκεκριμένη διάταξη είναι σαφώς επηρεασμένη από την αντίστοιχη διάταξη του κοινοτικού δικαίου, στην οποία ορίζεται η αρχή της ισοσκέλισης, σύμφωνα με την οποία, «ο προυπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις πιστώσεις πληρωμών» (άρθρο 14, παρ.1, Κανονισμός 1605/2002) 10

20 περίπτωση, παρά το γεγονός της ισοσκέλισης των δύο σκελών του προυπολογισμού των δήμων, είναι δυνατή η εμφάνιση πλασματικών προυπολογισμών η οποία θα οφείλεται είτε στην εγγραφή εσόδων που δεν θα μπορέσουν να εισπραχθούν κατά την εκτέλεση αυτών είτε στην εγγραφή υποεκτιμημένων δαπανών που θα οδηγήσουν σε τροποποιήσεις του προυπολογισμού λόγω ανεπάρκειας αντίστοιχων πιστώσεων Η αρχή της δημοσιότητας Σύμφωνα με την αρχή της δημοσίοτητας, όλες οι φάσεις του προυπολογισμού θα πρέπει να είναι φανερές προς κάθε ενδιαφερόμενο (Σαββαίδου Κ., 2008, σελ.165). Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση, τη ψήφιση και την εκ τέλεση του προυπολογισμού ενός Δήμου θα πρέπει να γνωστοποιούνται προς το ευρύ κοινό. Ο ΔΚΚ περιλαμβάνει διατάξεις που διευκολύνουν την εφαρμογή της αρχής της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προυπολογισμό σε ειδική, για αυτό το σκοπό, συνεδριάση (άρθρο 159, παρ.1, Ν.3463/2006). Η ειδική συνεδρίαση ορίζεται ως μία συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει μόνο ένα θέμα της ημερησίας διάταξης, χωρίς να επιτρέπεται η συζήτηση άλλου θέματος, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει επεξεργα σία και έλεγχος στο προσχέδιο του προυπολογισμού από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεπώς αυτά να ψηφίσουν έναν προυπολογισμό που να ανταποκρίνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του δήμου (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ.32). Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δημοσίευση του προυπολογισμού, μετά την ψήφιση του, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και αν δεν υπάρχει τέτοια, τότε σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος (άρθρο 159, παρ.5, Ν.3463/2006). Η αρχή της δημοσιότητας είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς διασφαλίζει την διαφάνεια στον οικονομικό προγραμματισμό, μέσω του προυπολογισμού αλλά και την προώθηση της δημοκρατικής αρχής μέσω της συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού (Κόρσος Δ., 1980, σελ.74). 15 Βλ. Νικολόπουλος Κοσμάς, 2009, Σημειώσεις μαθήματος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για την Γ Εκπαιδευτική Σειρά της Ε.Σ.Τ.Α. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30η ου μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Οι Δήμοι της Χώρας, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 39/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2014. ΗΜΕΡΑ:...Παρασκευή...

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2014. ΗΜΕΡΑ:...Παρασκευή... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αγ. Τριάδος 39 Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Τηλ.: 210 2460800 210 2447274 E-mail: npdd.11@gmail.com Αρ.Απόφ.: 78/29-08-2014 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή Η νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) και του κράτους αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/23-2-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2012». Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 233.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 233. Λιβαδειά 10 07-2015 Αριθ. Πρωτ.: 19529 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τη αριθμ.15-17 η Συνεδρίαση τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων Αριθμό απόφαση : 233 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 0069/0.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα: 14 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/16-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβία 8 Ταχ. Κώδικα : 10184 Αθήνα Τηλ: 210-3375813 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 36o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 940 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 12-11-2015 Αρ. πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 385 / 2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη Λιβαδειά 09-03- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 5559 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΛΠΚΟΚ67-ΔΙ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Βραχάτη Ελισάβετ - Μπετίνα

Σπουδάστρια: Βραχάτη Ελισάβετ - Μπετίνα ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κοσμάς Νικολόπουλος ΘΕΜΑ: "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΟΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Αποφ. 51/2016 Από το πρακτικό 16 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. στις 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά 04 12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 33423 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-32 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 374 Περίληψη Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2. Με τα με ΑΠ 11155 & 11154/15.04.2014 έγγραφα του Δήμου μας προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ υποβάλαμε τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούμε για α. την

Διαβάστε περισσότερα