ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ V ΠΕΡΙΛΗΨΗ VII ABSTRACT VII ΕΙΣΑΓΩΓΗ VIII Α ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ Έννοια Προυπολογισμού Ιδιότητες και σημασία του προυπολογισμού Βασικα νομοθετήματα του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού Η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού Ο Έλεγχος του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού από τον Γ.Γ.Περιφερείας ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ Γενικά Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας του προυπολογισμού Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού του προυπολογισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Γενικά Οριοθέτηση της έννοιας του προυπολογισμού Διαδικασία κατάρτισης του προυπολογισμού Δημοσίευση του προυπολογισμού Έλεγχος του προυπολογισμού I

2 3.6. Αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού Β ΜΕΡΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γενικά Στοιχεία Διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Χαλκιδέων Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης προυπολογισμού στον Δήμο Χαλκιδέων Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Γενικά Στοιχεία Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ II

3 3.1. Γενικά Στοιχεία Κρίσιμα Ζητήματα του Δήμου Λεβαδέων Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Γενικά Στοιχεία Οργάνωση Δήμου Κηφισιάς Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γενικά Στοιχεία Οργάνωση του Δήμου Αθηναίων III

4 5.3. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων Η εφαρμογή των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Γ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η αρχή του ενιαυσίου Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της ενότητας Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή του ισοσκελισμού Η αρχή της δημοσιότητας Η αρχή της χρηστής διαχείρισης Συμπεράσματα από τον έλεγχο νομιμότητας του Γ.Γ. Περιφέρειας ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ IV

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν ΒΔ Βασιλικό Διάταγμα Γ.Γ. Γενικός Γραμματέας ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΚΚ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΔΔ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΕΣΤΑ Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΙΚΑ Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΑ Κωδικοί Αρίθμησης ΚΑΠ Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ΚΕΔΕ Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ΚΕΠΥΟ Κέντρο Πληροφόρησης Υπουργείου Οικονομικών ΚΟΚ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΜΗΚΥΟ Μηχανογραφικό Κέντρο Υπουργείου Οικονομικών ΝΔ Νομοθετικό Διάταγμα ΝΠΔΔ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΟΝΑ Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης ΟΤΑ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρ. Παράγραφος ΠΟΕ Προηγούμενο Οικονομικό Έτος πρωτ. Πρωτόκολλο ΣΑΤΑ Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΥΕΑΗΔ Υπουργείο Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακ/σης και Αποκέντρωσης 1 1 Στο κείμενο της εργασίας χρησιμοποιείται, επίσης, η συντομογραφία ΥΠΕΣ, για την ίδια παραπομπή V

6 ΦΕΚ ΧΕΠ ΧΥΤΑ Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Χώρος Υγιεινής Ταφής Απορριμάτων VI

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατάρτιση προυπολογισμών αποτελεί μία ιδιαίτερα ζωτική διαδικασία στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ Α Βαθμού. Η διαδικασία αυτή διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, τις οποίες τα αρμόδια δημοτικά όργανα οφείλουν να τηρήσουν. Η εργασία αυτή εξετάζει τον βαθμό τήρησης των αρχών αυτών σε πέντε δήμους. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο των αρχών αυτών αφού πρώτα παραθέτει την έννοια του προυπολογισμού και τις διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού. Επίσης, στα πλαίσια της εφαρμογής της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», παρουσιάζονται συνοπτικά οι σχετικές διατάξεις. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την εξέταση των μελετών περίπτωσης, μέσω των οποίων αναλύεται ο βαθμός τήρησης των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με τα σχετικά συμπεράσματα, παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία για τις εξεταζόμενες μελέτες περίπτωσης, ενώ, επίσης, προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις, σε συναφή με τις αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού, ζητήματα. ABSTRACT Within the context of economic activities of Municipalities and Communes, budget drawing consists a specially vital procedure. It is governed by specific principles, that local authorities are obliged to observe. This paper examines extent of budget drawing observance in five Municipalities. The first part presents their theoretical framework after citing budget concept as well as budget drawing, adoption and control procedures. Furthermore, taking into account the enforcement of the new administerial reform, named «KALLIKRATIS», related provisions are briefly presented. The second part of this paper includes examination of selected case studies, used as a mean to analyze extent of budget drawing observance. The final part presents conclusions for the aforementioned issue by quoting comparative data for the selected case studies, while at the same time, proposes improvements in subjects, related with the issue of budget drawing principles. VII

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία, με τίτλο «Οι αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού: Μελέτες Περίπτωσης», έχει ως σκοπό την εξέταση του βαθμού τήρησης των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού. Η επίτευξη του σκοπού αυτού επιδιώκεται μέσω της προσπάθειας ικανοποίησης ειδικότερων στόχων. Ως πρώτος ειδικότερος στόχος αναφέρεται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που διέπει τον Δημοτικό Προυπολογισμό, περιλαμβάνοντας την εννοιολογική του προσέγγιση και τις διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης και έγκρισης του προυπολογισμού. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η καταγραφή και η θεωρητική προσέγγιση των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού, χρησιμοποιώντας αναφορές από τον κρατικό και κοινοτικό προυπολογισμό, όπως επίσης από την νέα διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης». Τέλος, επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων, για τον βαθμό τήρησης των αρχών αυτών, για το προυπολογισμό του οικονομικού έτους 2010, μέσω της παράλληλης εξέτασης πέντε μελετών περίπτωσης, καθώς επίσης η παροχή προτάσεων για την βελτίωση των σχετικών διαδικασιών. Όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, για την συγγραφή της εργασίας αυτής, αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση, σχετιζόμενη με το επιδιωκόμενο σκοπό, και η σύνταξη ερωτηματολογίου που απεστάλλη τόσο στους υπευθύνους των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των εξεταζόμενων Δήμων όσο και στους υπάλληλους της Περιφέρειας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της έγκρισης των προυπολογισμών των Δήμων. Επίσης, στα χρησιμοποιούμενα μέσα, θα πρέπει να προστεθούν οι συναντήσεις με τα προαναφερόμενα στελέχη των Δήμων και της Περιφέρειας, ώστε να συζητηθούν οι απαντήσεις που δόθηκαν και να δωθούν επιπρόσθετες διευκρινήσεις. Τέλος, για την συγκέντρωση πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο, καθώς και επίσημα έγγραφα των Δήμων και της Περιφέρειας, περιλαμβάνοντας αποφάσεις συλλογικών οργάνων των Δήμων, τους προυπολογισμούς αυτών για το οικονομικό έτος 2010, τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης καθώς και τις αποφάσεις του Γ.Γ.Περιφέρειας, ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των προυπολογισμών αυτών. Η μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε, για την συγγραφή της παρούσας εργασίας περιέλαβε την εξέταση της σχετικής νομοθεσίας, που διέπει τις αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού, όσο VIII

9 και την σχετική βιβλιογραφία, που σχετίζονται με βιβλία, συναφή με το επιδιωκόμενο σκοπό, αλλά και πηγές πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου και των διοικητικών εγγράφων του Δήμου και του Γ.Γ.Περιφέρειας. Την συγκέντρωση των πληροφοριών, ακολούθησε η σχεδίαση ερωτηματολογίου, χρησιμοποιώντας ανοικτές ερωτήσεις, ώστε να εξεταστούν αναλυτικά τα εξεταζόμενα θέματα. Το ερωτηματολόγιο απεστάλλη σε ένα δείγμα πέντε δήμων. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπεριλάβει δήμους που εδρεύουν σε αστικές περιοχές και περιοχές της περιφέρειας. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθησαν τρείς δήμοι της Αθήνας, και δύο δήμοι της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ιδιαίτερα δημογραφικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά. Λόγω του περιορισμένου χρόνου εκπόνησης της εργασίας, ο αριθμός των δήμων του δείγματος ήταν μικρός ενώ λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους Δήμους, για την ολοκλήρωση της έρευνας μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Μετά την πραγματοποίηση των συναντήσεων και την λήψη των απαντήσεων, βάση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, έγινε η ανάλυση των ευρημάτων, για τον προυπολογισμό του οικονομικού έτους 2010, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά διοικητικά έγγραφα, για κάθε αρχή και για κάθε Δήμο. Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν συγκριτικά ευρήματα, για το βαθμό τήρησης των αρχών κατάρτισης του προυπολογισμού, τα οποία συνοψίζονται στη τελευταία ενότητα της παρούσας εργασίας. Σε σχέση με τις υποθέσεις εργασίας που διέπουν την παρούσα εργασία, ελέγχεται η υπόθεση που βασίζεται στο γεγονός ότι οι επιλεγμένοι δήμοι, προβαίνουν στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες που συνδέονται με τις αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού. Τα ευρήματα της εργασίας χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της υπόθεσης αυτής ή την αμφισβήτηση της και την παρουσίαση των σχετικών παρατηρήσεων. Τέλος, η διάρθρωση των κεφαλαίων, που ακολουθήθηκε, ξεκινά με την θεωρητική επισκόπηση της βιβλιογραφίας του προυπολογισμού, των αρχών κατάρτισης του και των συναφών διατάξεων του προγράμματος «Καλλικράτης». Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει την ανάλυση των ευρημάτων, που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο, το υλικό που δόθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων, και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, για κάθε ενα επιλεγμένο Δήμο. Το τρίτο τμήμα της εργασίας περιλαμβάνει, αρχικά, τα συμπεράσματα ανά αρχή κατάρτισης προυπολογισμού ενώ ολοκληρώνεται με την τελικά συμπεράσματα της εργάσιας. IX

10 Α ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ 1.1 Έννοια Προυπολογισμού Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ελληνικού Συντάγματος, υπάρχει τεκμήριο αρμοδιότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, απαιτεί τη σαφή και αποτελεσματική χάραξη προγραμματισμού από τους φορείς αυτούς. Βασική συνιστώσα του προγραμματισμού αυτού αποτελεί ο οικονομικός προγραμματισμός, ο οποίος καθορίζει την μελλοντική διαχείριση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τόσο των δήμων όσο και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναπτυξιακή προοπτική των οργανισμών αυτών. Στα πλαίσια του οικονομικού προγραμματισμού, ο προυπολογισμός αποτελεί βασικό εργαλείο πρόβλεψης και για το σκοπό αυτό η σχετιζόμενη νομοθεσία αφιερώνει ένα σημαντικό αριθμό διατάξεων για την ανάλυση του. Ο προυπολογισμός των ΟΤΑ Α Βαθμού ορίζεται στο άρθρο 155 του Ν.3463/ Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου αυτού, στον προυπολογισμό ΟΤΑ Α Βαθμού, περιλαμβάνονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των φορέων αυτών. Όμοια διάταξη περιλαμβάνεται στο Β.Δ. της 17.05/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» 3 όπου ορίζεται ότι «τα έσοδα και έξοδα των δήμων έκαστου οικονομικού έτους προσδιορίζονται διά του ετήσιου προυπολογισμού» 4. Για τους ΟΤΑ Α Βαθμού, ο προυπολογισμός έχει την έννοια της διοικητικής απόφασης, η οποία προσδιορίζει το σύνολο των εσόδων και εξόδων για μία συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, αυτή του οικονομικού έτους, κατατάσσοντας τα κατά κεφάλαια και άρθρα (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ.27). 2 Ο Ν.3463/2006 αποτελεί τον ΔΚΚ 3 Άρθρο 1, παρ.1 4 Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν στο λογιστικό των ΝΠΔΔ και τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του Ν.Δ. 496/1974, καθορίζει ότι ο προυπολογισμός είναι μία διοικητική πράξη, με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα-πιστώσεις των ΝΠΔΔ για κάθε οικονομικό έτος. Επιπρόσθετα η διάταξη του άρθρου 5, παρ.1 του Ν.2362/1995, δηλαδή ο Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, ορίζει τον προυπολογισμό ως τον νόμο που προσδιορίζει τα δημόσια έσοδα και καθορίζει τις πιστώσεις του Κράτους για κάθε οικονομικό έτος. 1

11 1.2. Ιδιότητες και σημασία του προυπολογισμού Βάση της έννοιας του, ο προυπολογισμός έχει τις εξής τρείς ιδιότητες (Στασινόπουλος, Μ.Δ σελ.32): Αποτελεί πράξη περιοδική, καθώς ο προυπολογισμός είναι πράξη η οποία επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αποτελεί πράξη πρόβλεψης για τα έσοδα και τα έξοδα που περιλαμβάνονται στον προυπολογισμό. Αποτελεί πράξη προκαταβολικής εξουσιοδότησης προς τα αρμόδια όργανα για την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών. Εκτός από τις ιδιότητες του προυπολογισμού, η σχετική θεωρία αναλύει την σημασία του στις εξής κατηγορίες (Κόρσος, Δ.Ι Α σελ.67): Η λογιστική σημασία του προυπολογισμού, που αναφέρεται στην σύνδεση του με την οικονομική διαχείριση του Δήμου και συνεπώς αποτελεί μέσο προγραμματισμού της είσπραξης εσόδων και πληρωμής των δαπανών. Η πολιτική σημασία του προυπολογισμού, που σχετίζεται με την εφαρμογή του πολιτικού προγράμματος του Δήμου και των επιμέρους πολιτικών που συνδέονται με αυτό. Η νομική σημασία του προυπολογισμού σχετίζεται με το ότι μόνο νομοθετημένα έσοδα και έξοδα εγγράφονται στον προυπολογισμό και αυτά μπορούν να εισπραχθούν και να πραγματοποιηθούν Βασικα νομοθετήματα του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού Ο προυπολογισμός των ΟΤΑ Α Βαθμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις δύο βασικών νομοθετημάτων. Αυτά είναι ο Ν.3463/2006, ο νέος ΔΚΚ, και το Β.Δ. της 17.05/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». Σημαντικές είναι, επίσης, οι ΚΥΑ, που έχουν εκδοθεί για τον νέο τύπο προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού. Ο νέος τύπος του προυπολογισμού, όσο αφορά την διάρθρωση και το περιεχόμενο της κωδικο ποίησης των εσόδων και των εξόδων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο προυπολογισμό των Δήμων καθορίζεται από την ΚΥΑ 7028/2004. Περαιτέρω τροποποιήσεις του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού, γίνονται μέσω της έκδοσης νέων ΚΥΑ, όπως επιτάσσει η παρ.2 του άρθρου 155 ΔΚΚ. Έτσι εώς σήμερα, έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ 64871/2007, 67146/2008 και η ΚΥΑ 70560/09, οι οποίες περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στην κωδικοποίηση των λογαριασμών του 2

12 προυπολογισμού αλλά επίσης παρέχουν οδηγίες που αφορούν την κατάρτιση του προυπολογισμού των Δήμων. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι παρά την έκδοση ΚΥΑ που τροποποιούν την αρχικό τύπο προυπολογισμού, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν βάση της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας των δήμων, έχουν εκφραστεί δυσμενείς κριτικές όσο αφορά την κάλυψη όλων των αναγκών με τις προσθήκες ή τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην κωδικοποίηση του προυπολογισμού (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ.29). Οι επόμενες ενότητες θα ασχοληθούν με τις διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης και εκτέλεσης του προυπολογισμού των δήμων, οι οποίες επηρρεάζονται άμεσα από τις αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού, οι οποίες θα αναλυθούν σε μεταγενέστερη ενότητα και θα αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας Η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού Η διαδικασία κατάρτισης του προυπολογισμού καθορίζεται στο άρθρο 159 ΔΚΚ 5. Σύμφωνα με το άρθρο 159, παρ. 1 του ΔΚΚ, το σχέδιο προυπολογισμού των δήμων συντάσσεται από την Δημαρχιακή Επιτροπή, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΚΥΑ 7028/2004, για τον νέο τύπο προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, βάση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν καταρτίζουν τον προυπολογισμό του Δήμου (Νικολόπουλος, Κ.Κ. 2009, σελ.32). Στη συνέχεια, βάση της ίδιας διάταξης, η Δημαρχιακή Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, προς συζήτηση και ψήφιση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, εώς το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, σε ειδική συνεδρίαση, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει ψηφίσει τον προυπολογισμό και να τον υποβάλλει ισοσκελισμένο στον Γ. Γ. Περιφέρειας. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επεκτείνεται μέχρι τις 28 η Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο προυπολογισμός στην περίπτωση που στο προηγούμενο έτος διενεργούνται δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, όπως αναφέρει η παρ. 1 του άρθρου 159 του ΔΚΚ. Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 159 ΔΚΚ περιγράφουν την διαδικασία σύνταξης και ψήφισης του προυπολογισμού στις περιπτώσεις που δεν έχει ψηφιστεί ο προυπολογισμός 5 Της διαδικασίας κατάρτισης του προυπολογισμού, προηγούνται δύο στάδια, α) το στάδιο της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος δράσης του αρθρου 208 ΔΚΚ και β) το στάδιο της έκδοσης των αποφάσεων για την επιβολή φόρων,τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 3

13 μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αρχικά θα πρέπει να ψηφιστεί ο προυπολογισμός την πρώτη Κυριακή μετά το τέλος Νοεμβρίου. Αν κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται την δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου για την κατάρτιση και ψήφιση του προυπολογισμού, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προαναφερθείσες διατάξεις, η παρ. 4 του άρθρου 159 ΔΚΚ προβλέπει την αστική και πειθαρχική ευθύνη των υπαιτείων για την μη σύνταξη και ψήφιση του προυπολογισμού. Τέλος, σε σχέση με την σύνταξη και ψήφιση του προυπολογισμού, η παρ. 4 του άρθρου 159 ΔΚΚ αναφέρει ότι θα πρέπει μία συνοπτική κατάσταση του ψηφισθέντα προυπολογισμού να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Αν δεν υπάρχει τέτοια εφημερίδα, τότε θα πρέπει να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που εκδίδ εται στα όρια του νομού του Δήμου. Το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης που προβλέπει η συγκεκριμένη παράγραφος περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ 7028/2004 για το νεό τύπο προυπολογισμού των δήμων Ο Έλεγχος του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού από τον Γ.Γ.Περ ιφερείας Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 162 ΔΚΚ, προς τον Γ.Γ.Περιφέρειας, θα πρέπει να αποσταλλεί η απόφαση ψήφισης του προυπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, η εισηγητική έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που περιλαμβάνονται στον προυπολογισμό 6. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, βάση της παρ.2 του άρθρου 162 ΔΚΚ και της παρ.10 του άρθρου 25 του Ν.3202/2003 περιλαμβάνει τα εξής: Τον έλεγχο της εγγραφής στον προυπολογισμό των υποχρεωτικών δαπανών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 158 ΔΚΚ. Τον έλεγχο της εγγραφής εσόδων που προβλέπονται από τον νόμο ή αντίθετα ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα που δεν προβλέπονται από τον νόμο 6 Ως πράξη κανονιστικού περιεχομένου, η απόφαση ψήφισης του προυπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να υποβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ψήφιση του (Νικολόπουλος Κ.,2009, σελ.100). 4

14 Τον έλεγχο της υπέρβασης της απόδοσης των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος χωρίς καμία αιτιολογία Στην περίπτωση που ο έλεγχος αναδείξει παρατυπίες όσο αφορά τα προαναφερθέντα σημεία, τότε θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην αναμόρφωση του προυπολογισμού εντός 30 ημερών. Στην παρ.3 του άρθρου 162 ΔΚΚ, προβλέπεται η τυχόν ποινική, πειθαρχική και αστική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων του δήμου, βάση των σχετικών διατάξεων του ΔΚΚ, στις περιπτώσεις που παρατηρείται παράβαση της προαναφερθείσας διαδικασίας. Η απόφαση έγκρισης του προυπολογισμού των Δήμων από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας μπορεί να προσβληθεί ενώπιων της Ειδικής Επιτροπής που συστήνεται στην έδρα κάθε περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης του (Ταχός, Α.Ι. 2008, σελ ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται περιπτώσεις στις οποίες οι ανωτέρω προθεσμίες, όσο αφορά τους ΟΤΑ Α Βαθμού και τον Γ.Γ. της Περιφέρειας να μην ακολουθούνται, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το φαινόμενο της κακοδιοίκησης στο διοικητικό σύστημα της χώρας (Μακρυδημήτρης, Α σελ.231). Συνοπτικά, η διαδικασία κατάρτισης του προυπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού περιλαμβάνει τα εξής στάδια (Καλλιαντάσης, Γ. Δαλιέτου, Μ. και Κοττάκη, Σ σελ.105): 1. Διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος 2. Διαμόρφωση τελών-φόρων-δικαιωμάτων-εισφορών 3. Προετοιμασία προυπολογισμού από τις υπηρεσίες 4. Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού από την Δημαρχιακή Επιτροπή 5. Ψήφιση προυπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση 6. Έλεγχος προυπολογισμού από Περιφέρεια 7. Δημοσίευση προυπολογισμού σε τοπική εφημερίδα 2. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ 2.1. Γενικά Η κατάρτιση του προυπολογισμού αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των διαδικασιών που σχετίζονται με τον προυπολογισμό των ΟΤΑ Α Βαθμού και για το λόγο αυτό, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο μέρος της εργασίας αυτής, η σχετική νομοθεσία αφιερώνει ένα σημαντικό αριθμό διατάξεων. Ο τρόπος κατάρτισης του προυπολογισμού επηρρεάζεται από τις λεγόμενες 5

15 αρχές κατάρτισης του προυπολογισμού, οι οποίες θα αναλυθούν, όσο αφορά τη θεωρητική τους διάσταση στις επόμενες ενότητες Η αρχή του ενιαυσίου Η συγκεκριμένη αρχή αφορά την παροχή της εξουσιοδότησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να εκτελέσουν τον προυπολογισμό, τόσο ως προς το σκέλος των εσόδων όσο και προς εκείνο των δαπανών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια η οποία είναι ετήσια (Σαββαίδου, Κ σελ.161). Βάση του άρθρου 159 ΔΚΚ, η εξουσιοδότηση παρέχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ψήφιση του προυπολογισμού ενώ η ετήσια διάρκεια προκύπτει από το άρθρο 1 του Β.Δ. της 17.05/ , στο οποίο αναφέρεται ότι «τα έσοδα και έξοδα των Δήμων εκάστου οικονομικού έτους προσδιορίζονται διά του ετήσιου προυπολογισμου». Σύμφωνα με τον ΔΚΚ, το οικονομικό έτος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους 7. Οι διατάξεις του ΔΚΚ περιλαμβάνουν εξαιρέσεις από την αρχή του ενιαυσίου. Συγκεκριμένα, η προθεσμία ψήφισης του προυπολογισμού μπορεί να παραταθεί μέχρι την 28 η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, στις περιπτώσεις δημοτικών και κοινοτικών εκλογών (άρθρο 159, παρ.2, Ν.3463/2006). Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παράταση της ισχύς του προυπολογισμού μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου έτους, στις περιπτώσεις μη ψήφισης του προυπολογισμού αλλά μόνο ως προς την πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών, όπως είναι π.χ. οι υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158, παρ. 1 του ΔΚΚ (Άρθρο 160, παρ.1 Ν.3463/2006). Στις περιπτώσεις που ξεπεραστεί η προθεσμία του τριμήνου, τότε απαγορεύεται η πληρωμή δαπανών μέ βάση τον προυπολογισμό του προηγούμενου έτους, εκτός από την πληρωμή των αποδοχών προσωπικού και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών Η αρχή της ακρίβειας του προυπολογισμού Ο υπολογισμός των εγγραφόμενων ποσών, με τρόπο που θα καταλήξει σε ακριβεις προβλέψεις, είναι πολύ σημαντικός στην κατάρτιση του προυπολογισμού, ώστε να μην προκύπτουν πλασματικοί προυπολογισμοί. Οι εκτός πραγματικότητας προβλέψεις, λόγω της μη τήρησης της αρχής της ακρίβειας, δημιουργούν σημαντικότατες δυσχέρειες στην εκτέλεση του 7 Άρθρο 156, Ν.3463/2006 6

16 προυπολογισμού και συνεπώς θέτουν εν αμφιβόλω το πρόγραμμα δράσης που έχει ως στόχο να εκτελέσει ο Δήμος. Αυτό τονίζεται στην ΚΥΑ 67146/2008, στο άρθρο 1 παρ.2, όπου γίνονται συστάσεις προς τις υπηρεσίες που συντάσσουν τον προυπολογισμό των Δήμων να μην προβαίνουν σε υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των εσόδων και έτσι να δημιουργούνται προβλήματα στην εκτέλεση του προυπολογισμού. Η τήρηση της αρχής της ακρίβειας θα πρέπει να εφαρμόζει τις παρακάτω διαδικασίες 8 (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ ): Ο υπολογισμός των προβλέψεων θα πρέπει να γίνεται βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του προηγούμενου οικονομικού έτους (άρθρο 1 παρ.2., ΚΥΑ 67146/2008). Τα νομοθετημένα έσοδα θα πρέπει να υπολογίζονται βάση των πραγματικών στοιχείω ν απόδοσης του εσόδου (Άρθρο 1, παρ.2., ΚΥΑ 67146/2008). Παραδείγματος χάρη, τα εγγραφόμενα ποσά από τους Κ.Α.Π. και την Σ.Α.Τ.Α., θα πρέπει να υπολογίζονται βάση της πραγματικής απόδοσης του εσόδου, κατά το έτος κατάρτισης του προυπολογισμού. Η εισηγητική έκθεση, που καταρτίζεται από την Δημαρχιακή Επιτροπή, θα πρέπει να αιτιολογεί οποιαδήποτε αυξομείωση από τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους (Άρθρο 1, παρ.4, ΚΥΑ 67146/2008). Μία τέτοια αιτιολόγηση είναι απαραίτητη, καθώς, μέσω του ελέγχου του προυπολογισμού, από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γ.Γ.Περιφέρειας, προλαμβάνει την εγγραφή εκτός πραγματικότητας εσόδων και εξόδων που θα έθεταν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προυπολογισμού. Οι δήμοι, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, 9 υποχρεούνται να αποστείλουν προς το ΥΕΑΗΔ, εκτιμήσεις για την διαμόρφωση βασικών μεγεθών του προυπολογισμού, οι οποίες αξιολογούνται προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του τελικού προσχεδίου που θα υποβληθεί προς ψήφιση 10 (ΥΠΕΣ 37/50188/ ). Πριν την κατάρτιση του προυπολογισμού, θα πρέπει να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων, εισφορών, ώστε οι σχετικοί συντελεστές να 8 Η παρακάτω ανάλυση περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την τήρηση της αρχής της ακρίβειας 9 Τα κριτήρια είναι τα εξής: α) Πληθυσμός άνω των κατοίκων ή β) Ετήσια έσοδα άνω των Ευρώ και παράλληλη υποχρέωση για την τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 10 Βλ. Νικολόπουλος Κοσμάς, 2009, Σημειώσεις μαθήματος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για την Γ Εκπαιδευτική Σειρά της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7

17 ληφθούν υπόψη στην εγγραφή των ποσών αυτών. Το ύψος του επιβαλλόμενου ανταποδοτικού τέλους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δαπάνες της σχετικής υπηρεσίας που καλύπτει. Σε διαφορετική περίπτωση υποκρύπτεται φορολογία (Άρθρο 1, παρ.3, ΚΥΑ 67146/2008). Το αποθεματικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 161 του ΔΚΚ. Το αποθεματικό αποτελεί πλασματική πίστωση, η οποία χρησιμοποιείται για την κάλυψη ανεπαρκών πιστώσεων του προυπολογισμού ή για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προυπολογισμού Η αρχή της ενότητας Σύμφωνα με την αρχή αυτή, όλα τα έσοδα και έξοδα του προυπολογισμού θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο προυπολογισμό (Γεωργακόπουλος, Θ.Α σελ.162). Το άρθρο 155 ΔΚΚ αναφέρει σχετικά, «στον προυπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των Δήμων και των Κοινοτήτων» ενώ το Β.Δ. για το λογιστικό των Δήμων και Κοινοτήτων προσθέτει την κατηγοριοποίηση των εσόδων και δαπανών σε τακτικά και έκτακτα (άρθρο 1, παρ 2. Β.Δ. της 17.05/ ) Η αρχή της καθολικότητας Η αρχή της καθολικότητας 12 προβλέπει την εμφάνιση όλου του ποσού των εσόδων και εξόδων στον προυπολογισμό του δήμου χωρίς να επιτρέπεται ο συμψηφισμός αυτών. Συνεπώς, αναφερόμαστε σε ακαθάριστους προυπολογισμούς, όπως ορίζονται στην δημοσιονομική ορολογία, σε αντίθεση με τους καθαρούς προυπολογισμούς, στους οποίους θα περιλαμβανόταν μόνο το καθαρό ποσό που θα προέκυπτε από τον συμψηφισμό των εσόδων με τις αντίστοιχες δαπάνες (Δράκος, Γ.Ε σελ.129). Έτσι, παραδείγματος χάρη, ένας δημοτικός προυπολογισμός δεν επιτρέπεται να εμφανίζει το καθαρό ποσό που αφορά στον συμψηφισμό των δημοτικών φόρων και των δαπανών που γίνονται για την είσπραξη τους, ούτε ποσό εσόδων από ανταποδοτικά τέλη να συμψηφίζεται με τις δαπάνες που καλύπτονται για τη λειτουργία της 11 Για τον κρατικό προυπολογισμό, βλ. άρθρο 79, παρ.2, Ελληνικό Σύνταγμα, ενώ για τον Κοινοτικό Προυπολογισμό, βλ. (τελευταία επίσκεψη 21/04/2010). 12 Η αρχή της καθολικότητας συναντάται τόσο στον κρατικό (άρθρο 5, παρ.2, Ν.2362/1995) όσο και στον κοινοτικό προυπολογισμό (άρθρο 17, Κανονισμός 1605/2002). 8

18 αντίστοιχης υπηρεσίας, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος του προυπολογισμού από κάθε ενδιαφερόμενο (Σαββαίδου, Κ σελ. 161) Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή αυτή αφορά την σύνδεση της κάθε πίστωσης με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Παρόλα αυτά, οι διατάξεις του ΔΚΚ παρέχουν την δυνατότητα εξαιρέσεων από την αρχή αυτή. Συγκεκριμένα, η μεταφορά πίστωσης προβλέπεται στο άρθρο 8 του Β.Δ. της 17.05/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπου επίσης αναφέρεται η δημιουργία νέων κωδικών για την αντιμετώπιση επείγουσας και έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, για τα έργα, επιτρέπεται η διάθεση της πίστωσης που προοριζόταν για την εκτέλεση έργου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί, μέσω της τροποποίησης του προυπολογισμού (άρθρο 161, παρ.1, Ν.3463/2006). Ακόμη, κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους, είναι δυνατή η διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση έργου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προς την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών, πάλι μέσω της τροποποίησης του προυπολογισμού (άρθρο 161, παρ.2, Ν.3463/2006). Με εγκύκλιο του ΥΕΑΗΔ, διευκρινίζεται ότι η πίστωση που μπορεί να μεταφερθεί δεν μπορεί να αφορά ποσά που προέρχονται από την ΣΑΤΑ (ΥΠΕΣ/19189/ ). H συγκεκριμένη διάταξη καταργήθηκε από την διάταξη του άρθρου 36, παρ.1 του Ν.3801/09, όπου προβλέπεται η διάθεση ποσοστού μέχρι 12% από την Σ.Α.Τ.Α. για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών. Όσο αφορά την διαδικασία της μεταφοράς πιστώσεων, αυτή πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού, το οποίο μετά το πέρας των μεταφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του προυπολογισμού (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ.113). Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων διευκολύνει αρκετά τον έλεγχο του προυπολογισμού του Δήμου γιατί επιτρέπει τη σύνδεση του σκοπού με το ποσό της δαπάνης. Επιπλέον, η καταρχήν απαγόρευση μεταφοράς πιστώσεων διευκολύνει την διαφάνεια στην διαχείριση του χρήματος (Μπάρμπας, Ν σελ.64). Η τήρηση της αρχής αυτής ελέγχεται στο πλαίσιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου δαπανών από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τον οποίο ελέγχεται η εξακρίβωση της ταυτότητας της αιτιολογίας της εγγρεγραμένης στον προυπολογισμό πίστωση με την αιτιολογία της εντελλόμενης δαπάνης, όπως 9

19 επίσης ελέγχεται η ύπαρξη επαρκούς πίστωσης (Σαββαίδου, Κ σελ.356) 13. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν μία εγγεγραμένη, στον προυπολογισμό, πίστωση για άλλο σκοπό, όπως αναφέρθηκε, αυτό ελέγχεται και από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση, όπου θα ήταν δυνατή η μεταφορά πίστωσης χωρίς ιδιαίτερες προυποθέσεις, αυτό θα δημιουργούσε μία αρκετά θολή εικόνα περί των δαπανών που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. Παρόλα αυτά, το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δήμοι, επιτάσσει την ικανότητα ευελιξίας στην οικονομική διαχείριση των δήμων και επομένως, υπό προυποθέσεις, καθίσταται θεμιτή η δυνατότητα πρόβλεψης εξαιρέσεων από την αρχή αυτή. Για το λόγο αυτό, προβλέπονται, όπως αναφέρθηκε, περιπτώσεις μεταφοράς πιστώσεων βάση των προβλεπόμενων προυποθέσεων Η αρχή της προβλεψιμότητας Η αρχή της προβλεψιμότητας αφορά την ψήφιση και την έγκριση του προυπολογισμού πρίν από την αρχή του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προυπολογισμός (Σαββαίδου Κ., 2009, σελ.164). Άρα, πρίν την έναρξη του οικονομικού έτους, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις των εσόδων και εξόδων, διαδικασία η οποία απαιτεί «γνώση και σοφία» (Κόρσος Δ., 1980, σελ.78) προκειμένου η εκτέλεση του προυπολογισμού να μην παρουσιάζει τεράστιες αποκλίσεις Η αρχή του ισοσκελισμού του προυπολογισμού Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα έσοδα του προυπολογισμού των δήμων πρέπει να είναι ίσα με τα έξοδα του προυπολογισμού. Σχετική αναφορά γίνεται στον ΔΚΚ, όπου αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο υποβάλλει το προυπολογισμό του δήμου ισοσκελισμένο στον Γ.Γ. Περιφέρειας (Άρθρο 159, παρ.1, Ν.3463/2006) 14. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της αρχής του ισοσκελισμού θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την εφαρμογή της αρχής της ειλικρίνειας. Σε διαφορετική 13 Για την νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης, θα πρέπει να συντρέχουν οι δύο προυποθέσεις αθροιστικά 14 Η συγκεκριμένη διάταξη είναι σαφώς επηρεασμένη από την αντίστοιχη διάταξη του κοινοτικού δικαίου, στην οποία ορίζεται η αρχή της ισοσκέλισης, σύμφωνα με την οποία, «ο προυπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις πιστώσεις πληρωμών» (άρθρο 14, παρ.1, Κανονισμός 1605/2002) 10

20 περίπτωση, παρά το γεγονός της ισοσκέλισης των δύο σκελών του προυπολογισμού των δήμων, είναι δυνατή η εμφάνιση πλασματικών προυπολογισμών η οποία θα οφείλεται είτε στην εγγραφή εσόδων που δεν θα μπορέσουν να εισπραχθούν κατά την εκτέλεση αυτών είτε στην εγγραφή υποεκτιμημένων δαπανών που θα οδηγήσουν σε τροποποιήσεις του προυπολογισμού λόγω ανεπάρκειας αντίστοιχων πιστώσεων Η αρχή της δημοσιότητας Σύμφωνα με την αρχή της δημοσίοτητας, όλες οι φάσεις του προυπολογισμού θα πρέπει να είναι φανερές προς κάθε ενδιαφερόμενο (Σαββαίδου Κ., 2008, σελ.165). Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση, τη ψήφιση και την εκ τέλεση του προυπολογισμού ενός Δήμου θα πρέπει να γνωστοποιούνται προς το ευρύ κοινό. Ο ΔΚΚ περιλαμβάνει διατάξεις που διευκολύνουν την εφαρμογή της αρχής της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προυπολογισμό σε ειδική, για αυτό το σκοπό, συνεδριάση (άρθρο 159, παρ.1, Ν.3463/2006). Η ειδική συνεδρίαση ορίζεται ως μία συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει μόνο ένα θέμα της ημερησίας διάταξης, χωρίς να επιτρέπεται η συζήτηση άλλου θέματος, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει επεξεργα σία και έλεγχος στο προσχέδιο του προυπολογισμού από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεπώς αυτά να ψηφίσουν έναν προυπολογισμό που να ανταποκρίνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του δήμου (Νικολόπουλος, Κ.Κ σελ.32). Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δημοσίευση του προυπολογισμού, μετά την ψήφιση του, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και αν δεν υπάρχει τέτοια, τότε σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος (άρθρο 159, παρ.5, Ν.3463/2006). Η αρχή της δημοσιότητας είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς διασφαλίζει την διαφάνεια στον οικονομικό προγραμματισμό, μέσω του προυπολογισμού αλλά και την προώθηση της δημοκρατικής αρχής μέσω της συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού (Κόρσος Δ., 1980, σελ.74). 15 Βλ. Νικολόπουλος Κοσμάς, 2009, Σημειώσεις μαθήματος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για την Γ Εκπαιδευτική Σειρά της Ε.Σ.Τ.Α. 11

Σπουδάστρια: Βραχάτη Ελισάβετ - Μπετίνα

Σπουδάστρια: Βραχάτη Ελισάβετ - Μπετίνα ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κοσμάς Νικολόπουλος ΘΕΜΑ: "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΟΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» Νομικές ρυθμίσεις-περιγραφή διαδικασιών- Σύγκριση θεσμικού πλαισίου τους με άλλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τελική εργασία με θέμα: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ... 13 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα