Απολογισμός Πεπραγμένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013"

Transcript

1 Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής γεράνι

2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.» Στα πλαίσια αυτά με το υπ αρ.: 3398 / και 2551 / έγγραφα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αθανάσιου Χηνόπουλου, εζητήθη η παροχή στοιχείων για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτη 2012 &, από τα παρακάτω τμήματα - διευθύνσεις: Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Οικονομικό Τμήμα Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας Πλατανιά Καθώς επίσης γίνεται καταγραφή: Των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δρώμενα Της Συντήρησης Αθλητικών Χώρων

3 Επιπλέον, στοιχεία για τον Απολογισμός Πεπραγμένων 2012 έδωσαν οι: 1. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δ. Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ. Πλατανιά) 2. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.) 3. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

4 ο Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2012 & παρουσιάζεται παρακάτω

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων Κατά το έτος 2012 οι συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν των συλλογικών οργάνων του Δήμου Πλατανιά ήταν: Είκοσι επτά (27) του Δημοτικού Συμβουλίου, Είκοσι τέσσερις (24) της Οικονομικής Επιτροπής και Δέκα οκτώ (18) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ελήφθησαν και συντάχθηκαν: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου: Τρακόσες Ενενήντα έξι (396) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής: Εκατόν εξήντα επτά (167) Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητα Ζωής: Εβδομήντα επτά (77)

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων Κατά το έτος οι συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν των συλλογικών οργάνων του Δήμου Πλατανιά ήταν: Είκοσι μία (21) του Δημοτικού Συμβουλίου, Τριάντα τρεις (33) της Οικονομικής Επιτροπής και Δέκα πέντε (15) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ελήφθησαν και συντάχθηκαν: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου: Τετρακόσιες εξήντα επτά (467) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής: Τρακόσες εξήντα εννιά (369) Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητα Ζωής: Εκατόν έντεκα (111) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σύμφωνα με τους Απολογιστικούς Πίνακες Εσόδων & Εξόδων για τα οικονομικά έτη 2012 & παρουσιάζεται μια εικόνα των στοιχείων αυτών. Σύνολο Κωδικού Τακτικών Εσόδων για το : Σύνολο Κωδικού Τακτικών Εσόδων για το 2012: Παρατηρείται μια μείωση των Τακτικών Εσόδων για το έτος κατά 18%, η οποία οφείλεται σε μείωση των ποσών που η Κυβέρνηση επιχορηγεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους Δήμους. Η μείωση αυτή έρχεται να προστεθεί στις μειώσεις των προηγούμενων ετών που από το 2011 έως σήμερα έχουν αγγίξει το 57%. Το ποσό που αντιστοιχεί στους Τόκους Καταθέσεων για το ήταν: , ενώ αντίστοιχα για το 2012 ήταν: , Διαφαίνεται αύξηση κατά 62%, η οποία οφείλεται στην αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων του Δήμου όσο και στην εκμετάλλευση των υψηλών επιτοκίων κάνοντας παράλληλα καλύτερο προγραμματισμό μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών.

8 Τα Έσοδα από: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ τα Τέλη Καθαριότητας για το ήταν: ενώ αντίστοιχα για το 2012 ήταν: Διαφαίνεται μια αύξηση κατά 12%, η οποία οφείλεται σε επανελέγχους που διενεργήθηκαν όσον αφορά τα τετραγωνικά τα οποία είναι δηλωμένα από τον ιδιοκτήτη καθώς και από τα νέα που προστέθηκαν. τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ήταν: ενώ αντίστοιχα για το 2012 ήταν: Παρατηρείται αύξηση για το κατά 20%, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οφείλεται σε επανελέγχους που διενεργήθηκαν όσον αφορά τα τετραγωνικά τα οποία είναι δηλωμένα από τον ιδιοκτήτη καθώς και από τα νέα που προστέθηκαν.

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τα Έσοδα από: Τα Τέλη Παρεπιδημούντων για το ήταν: ενώ αντίστοιχα για το 2012 ήταν: Όπου παρατηρείται μια σημαντική μείωση κατά το της τάξεως του 30%, καθώς με την αλλαγή στη διαδικασία μίσθωσης των παραλιών πολλοί υπόχρεοι του φόρου οι οποίοι μίσθωναν παραλία από το Δήμο, όπου μέχρι τότε ήταν προαπαιτούμενο η εξόφληση των φόρων, δεν ήρθαν σε εμάς αλλά μίσθωσαν από την Κτηματική Υπηρεσία. Τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα αποδοθούν στο καθώς οι υπηρεσίες προχωρούν στις διαδικασίες είσπραξής τους.

10 Τα Έσοδα από: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ τα Τέλη Παραλιών για το ήταν: , ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: Όπου διαφαίνεται μια μείωση της τάξεως του 13% και αυτό οφείλεται στην αλλαγή της Νομοθεσίας και της δυνατότητας της Κτηματικής να εισπράτει τα μισθώματα παραλίας. Τα τέλη διαφήμισης για το ήταν: , ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: Γεγονός που αναδεικνύει αύξηση 61% Τους ΚΑΠ για το ήταν ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: όπου είναι εμφανής η μείωση τους κατά 13% Τα πρόστιμα ΚΟΚ για το ήταν ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: , άρα διαφαίνεται αύξηση κατά 22% Τη ΣΑΤΑ για το ήταν: , ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: όπου είναι εμφανής η μείωση της κατά 5% που οφείλεται στις νέες περικοπές που έγιναν στα ποσά που αποδίδονται από την Κυβέρνηση. Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι οι περικοπές στη ΣΑΤΑ από το 2010 ανέρχονται σε ποσοστό πλησίον του 80%

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Όσον αφορά την Άρδευση για το 2012 βεβαιώθηκε ποσό της τάξεως των ενώ εισπράχθηκαν , ποσά που αντιστοιχούν σε 65 % εισπραξιμότητας για την τρέχουσα χρήση Από την οφειλή της άρδευσης παρελθόντων ετών το οποίο ανέρχεται στα εισπράχθηκαν μόλις ποσά που αντιστοιχούν σε μόλις 22% εισπραξιμότητας για τις οφειλές παρελθόντων χρήσεων Αντίστοιχα για το για την Άρδευση βεβαιώθηκαν ενώ εισπράχθηκαν ποσά που αντιστοιχούν σε 69% εισπραξιμότητας, βελτιωμένη σε σχέση με το 2012, όσον αφορά την τρέχουσα χρήση Από την οφειλή της άρδευσης παρελθόντων ετών το οποίο ανέρχεται στα εισπράχθηκαν μόλις ποσά που αντιστοιχούν σε μόλις 23% εισπραξιμότητας για οφειλή παρελθόντων ετών.

12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών κατά τα έτη εκπόνησε μεγάλο αριθμό μελετών, υλοποίησε πολλά και σημαντικά έργα υποδομής ενώ παράλληλα ωρίμασε μελέτες προκειμένου να διεκδικήσει την ένταξη αυτών σε επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιπλέον, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης διεκπεραίωσαν πλήθος αιτημάτων δημοτών σε θέματα που άπτουν των αρμοδιοτήτων τους. Για λόγους συντομίας ακολουθεί μια ενδεικτική αναφορά στις ενέργειες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

13 ΟΣΑΠΥ - ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διενεργήθηκε η σύνταξη μελετών, η έκδοση απαιτούμενων εγκρίσεων και η διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών, για την ωρίμανση των παρακάτω έργων, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ΟΣΑΠΥ του Δήμου Πλατανιά, προκειμένου να υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Α / Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιείται 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΩ ΒΟΥΒΕΣ ,30 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε 4 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιείται 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΟΥΒΕΣ, Δ., Ν. ΧΑΝΙΩΝ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε και υλοποιείται με αυτεπιστασία από την 28η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων

14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. - ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ-ΜΑΛΕΜΕ ,14 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε και Εντάχθηκε ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΙΑΝΩΝ, Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10 ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΟΘΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 11 ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΚΥΔΩΝΙ" ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΡΑΝΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΣ 12 ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΣΑΡΑΚΗΝΑ" ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ , , , , , ,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Εντάχθηκε και Δημοπρατήθηκε Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε Εντάχθηκε και υλοποιείται Έχει υποβληθεί (11/11/2011) Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε

15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΡΙΜΠΙΛΙΑΝΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Υποβλήθηκε και Εντάχθηκε (2/) 14 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Υποβλήθηκε και Εντάχθηκε () 15 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ ,00 ΣΑΕΠ Κρήτης 402 Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιείται 16 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ,00 ΣΑΕΠ Κρήτης 002 Υποβλήθηκε και Εντάχθηκε στις 19/12/ 17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ,00 Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΜΟΔ Α.Ε.) Εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 18 2 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ,00 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποβλήθηκε και εντάχθηκε (ΜΟΔ Α.Ε.) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ,00 Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Εντάχθηκε και Δημοπρατήθηκε ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βελτίωση οδού στο δ.δ. Γερανίου Παράκαμψη Ι.Ν. Αρχαγγέλου (Ροτόντα) από επαρχιακή οδό έως οικισμό Επισκοπή , ,46 ΕΣΠΑ, με προγραμματική σύμβαση με την Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφ. Κρήτης (χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, με προγραμματική σύμβαση με την Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφ. Κρήτης) Το έργο υλοποιήθηκε και είναι προς ολοκλήρωση Το έργο είναι προς ολοκλήρωση Όλα τα συνεχιζόμενα έργα και μελέτες των πρώην Δήμων Πλατανιά, Κολυμβαρίου, Μουσούρων, Βουκολιών είναι σε συνεργασία με την πρώην ΤΥΔΧανίων

17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύναψη της παρακάτω Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΔΥΚ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΣ ( ) ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι συμβαλλόμενοι είναι ο Δήμος Πλατανιά και ο ΟΑΔΥΚ. Η προγραμματική Σύμβαση αφορά την εκπόνηση από τον ΟΑΔΥΚ, των απαιτούμενων μελετών, προκειμένου ο Δ. Πλατανιά να εντάξει σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-, την προσθήκη αιθουσών στα σχολικά κτίρια του Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού, Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών, Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου, Νηπιαγωγείου Σκινέ-Φουρνέ, τη βελτίωση του σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου και την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην περιοχή του Δήμου.

18 ΟΣΑΠΥ - Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΣΑΠΥ - ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργα που υποβλήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο (2012-) και είναι υπό αξιολόγηση Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Έγκριση Περιφερειάρχη στην Α προτεραιότητα ΟΣΑΠΥ Δ. Πλατανιά (14/02/2012) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ ΟΜΑΛΟΥ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Έγκριση Περιφερειάρχη στην Α προτεραιότητα ΟΣΑΠΥ Δ. Πλατανιά (14/02/2012) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΣΚΟΝΙΖΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ - ΛΙΝΟΣΕΛΙ , , ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Τα έργα έχουν εγκριθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, στη Β προτεραιότητα του ΟΣΑΠΥ του Δήμου Πλατανιά (14/02/2012)

19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργα που υποβλήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο (2012-) και είναι υπό αξιολόγηση Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΖΑΝΗ ΣΤΟΝ ΟΜΑΛΟ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ Caretta caretta - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε 4 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΟΛΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΗ- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 6 ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΗΣ , ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε

20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παρακάτω ακολουθεί μια περιληπτική αναφορά σε ενέργειες που διεκπεραιώθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών: Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και υποβολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, αιτημάτων μεταβίβασης σχολικής περιουσίας, στο Δήμο Πλατανιά. Έλεγχος των περιοχών ανάπτυξης κουνουπιών, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης Κουνουπιών στο Δήμο μας και παρακολούθηση της υλοποίησής του. Υλοποίηση επεμβάσεων βιολογικής καταπολέμησης πευκοκάμπιας σε σχολεία του Δήμου μας και στο πευκοδάσος της Αγ. Παρασκευής Βουκολιών. Διενέργεια διαδικασίας για τη διάθεση στο Δήμο μας, 230 δενδρυλλίων τραχείας πεύκης και αλμυρικιών, από τη Δ/νση Δασών Χανίων. Διοργάνωση συνεδρίασης, στο Δημαρχείο Πλατανιά, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, για το θέμα «Αρχιτεκτονικός επανασχεδιασμός και Διευθέτηση Χρήσεων ευρύτερου χώρου Βόρειας Εισόδου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς». Έκδοση αδειών κλάδευσης και κοπής δασικών δέντρων, ανάρτηση και έκδοση αποδεικτικών ανάρτησης πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων, απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών.

21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ενδεικτική αναφορά σε υλοποιημένα έργα ανά Δημοτική Ενότητα για τα προαναφερόμενα έτη μια και είναι πρακτικά δύσκολο να γίνει μνεία σε όλα.

22 Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 1 Κατασκευή μνημείου εθνικής αντίστασης Π.Ρουμάτων 5.650,00 2 Αγορά οικοπέδου στο ΔΔ Νεριανών ,30 3 Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολεμαρχίου 7.127,70 4 Διαμορφώσεις-αναπλάσεις χώρων & πλατειών ΤΚ Κακόπετρου 7.193,04 5 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δήμου Βουκολιών 4.074,19 6 Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτ.ιατρείων-πρώην κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Βουκολιών 7.195,50 7 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουκολιών 6.838,80 8 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νεριανών 7.097, Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης ΔΕ Βουκολιών 7.999,92 Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών άρδευσης ΔΕ Βουκολιών 2.999,23

23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ α/α 11 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ Εκσυγχρονισμός-μετατροπές παροχών άρδευσης ΤΚ Παλαιών Ρουμάτων 7.200,00 12 Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος ΤΚ Χρυσαυγής 7.200,00 13 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Βουκολιών, ΔΕ Κολυμβαρίου 5.267,53 14 Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Πολεμαρχίου 1.000,83 15 Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βουκολιών 9.820,00 16 Αναπλάσεις χώρων & πλατειών ΤΚ Χρυσαυγής 7.195,50 17 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουκολιών 7.200,00 18 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ανώσκελης 7.195,50 19 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νέου Χωριού ,36 20 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νέου Χωριού ,36 21 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νεριανών 7.152,45 22 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Χρυσαυγής 7.195, Μελέτη κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών 4.489,50 Αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών 4.551,00 Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών 8.979,00

24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ α/α 1 2 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ.Κολυμβαρίου υποέργο 4ο Εξαγορά γης, χρηματοδότηση από Πρασινη Αναπτυξη Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 5ο Εξαγορά υπαίθριου χώρου έκθεσης, χρηματοδότηση από Πρασινη Αναπτυξη ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ , ,00 3 Αξιοποίηση γεώτρησης ύδρευσης ΔΔ Δελιανών Δ. Κολυμβαρίου 5.953, Επεκτάσεις δικτύων υδροάρδευσης Καληδονίας-αποκατάσταση γεώτρησης Βουβών Εκσυγχρονισμός-μετατροπές παροχών άρδευσης ΤΚ Καληδονίας-Νοχιών- Αφράτων-Ροδωπού Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών άρδευσης ΤΚ Σπηλιάς-Βουβών- Γλώσσας-Καρρών-Πανεθύμου , , ,00 7 Συντήρηση φρεατίων & υδροληψιών άρδευσης ΤΚ Μανωλιόπουλου 7.200,00 8 Διαμόρφωση πλατείας αποθηκών ΔΔ Μανολιόπουλου 7.170,00 9 Διαμορφώσεις-αναπλάσεις χώρων & πλατειών ΤΚ Βουβών ,00 10 Έργα πυροπροστασίας Δ.Ε Κολυμβαρίου 7.191,83 11 Βελτίωση οδών πρόσβασης & αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Κολυμβαρίου 0,00

25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ 12 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αφράτων 6.715,80 13 Συντήρηση αγροτικής οδοποίας ΤΚ Βασιλοπούλου 6.826,50 14 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γλώσσας 6.642,00 15 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Δρακώνας 7.183,20 16 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Επισκοπής 7.097,10 17 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καληδονίας 7.199,68 18 Συντήρηση αγροτικής οδοποίας ΤΚ Καμισιανών 7.199,80 19 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ροδωπού 7.183,20 20 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ραβδούχα 7.195,50 21 Αποκατάσταση αγωγών ομβρίων ΤΚ Επισκοπής, Σπηλιάς και Κολυμβαρίου ,86 22 Π.Π.Ε παράκαμψης οικισμού Σπηλιάς 7.900,00 23 Γεωτεχνικά-φυτοτεχνικά έργα ΔΕ Κολυμβαρίου 7.200,00

26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ α/ α 24 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 5ο Εξαγορά υπαίθριου χώρου έκθεσης, χρηματοδότηση από Πρασινη Αναπτυξη ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 8.097,60 25 Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου 3.439,39 26 Αποπεράτωση δικτύου άρδευσης ΤΚ Κολυμβαρίου-Δελιανών-Επισκοπής Βασιλοπούλου-Δρακώνας 7.200,00 27 Διερευνητική γεώτρηση περιφερειακού ιατρείου Δρακώνας 2.499,36 28 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Βασιλοπούλου 7.195,87 29 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αφράτων 7.195,50 30 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δελιανών 7.195,50 31 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καμισιανών 7.195,50 32 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σπηλιάς ,00 33 Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Καληδονίας ,00 34 Μελέτη περιβαλλοντικών όρων υφισταμένων έργων λιμένα Κολυμβαρίου 5.351,73 35 Μελέτη περιβαλλοντικών όρων νέων έργων (Β φάση) λιμένα Κολυμβαρίου 5.767,84

27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 1 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Μουσούρων 7.189,35 2 Αντικάσταση τμήματος αγωγού άρδευσης Ορθουνίου 7.200,00 3 Συντήρηση φρεατίων υδροληψιών άρδευσης ΤΚ Σκινέ 4 Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό-συντήρηση επαρχιακού κεντρικού δρόμου στα όρια των οικισμών Σκορδαλού-Λάκκων-Ομαλού της ΤΚ Λάκκων» ,70 5 Αποπεράτωση αύλειου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Λάκκων 7.200,00 6 Διαμόρφωση ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων 7.200,00 7 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αλικιανού ,80 8 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου ,00 9 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Λάκκων ,81 10 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής Οδοποιίας ΤΚ Σκινέ ,76 11 Κατασκευή πλυστρών σε δρόμους εγκάρσια των ρυακιών ΔΕ Μουσούρων 7.200,00 12 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Αλικιανού ,98 13 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Λάκκων ,89 14 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Λακκών ,00

28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 15 Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δημοτ.οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών ,98 16 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Φουρνέ ,15 17 Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων ΤΚ Λάκκων 7.200,00 18 Διαμόρφωση μονοπατιών & διαβάσεων ΤΚ Λάκκων 7.198, Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτ.ιατρείων-πρώην κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Μουσούρων Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μουσούρων 7.029, ,60 21 Έργα οδοποιίας Αλικιανού, Βατολάκκου, Φουρνέ και Κουφού (β φάση) ,00 22 Διαμόρφωση ανισόπεδων προσβάσεων προς τις ιδιοκτησίες και κατασκευή νέων ΔΕ Μουσούρων 7.200,00 23 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών ,00 24 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ορθουνίου 7.200,00 25 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πρασέ 7.199,19 26 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σέμπρωνα 7.199,50 27 Γεωτεχνικά-φυτοτεχνικά έργα ΔΕ Μουσούρων 7.200,00

29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ α/α 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντικατάσταση υπογείων δικτύων και φρεατίων φωτισμού Αλικιανού, Φουρνέ, Ορθουνίου ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,00 29 Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης ΔΕ Μουσούρων 7.999,92 30 Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων ,30 31 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών και Λάκκων ,90 32 Ανάπλαση-διαμόρφωση χώρων & πλατειών ΤΚ Λάκκων ,99 33 Κατασκευή πλυστρών-πλακοσκεπών ΔΕ Μουσούρων 7.190,33 34 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΔ Λάκκων 7.200,00 35 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Λάκκων 3.342,33 36 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών 3.500,00 37 Πυροπροστασία παιδικού σταθμού Δήμου Μουσούρων 5.134,02 38 Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων 7.200,00 39 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Ψαθογιάννου 7.199,00 40 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αλικιανού ,00 41 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου ,53

30 α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 1 Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου στο γήπεδο Μάλεμε ,50 2 Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων γηπέδου ΔΔ Μάλεμε ,96 3 Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρων & πλατειών ΤΚ Κοντομαρίου 7.195,34 4 Αναπλάσεις πλατειών-πεζοδρομίων ΤΚ Πλατανιά ,00 5 Τσιμεντόστρωση δρόμου γερμανικού νεκροταφείου ΤΚ Μάλεμε 7.200,00 6 Αναπλάσεις πεζοδρομίου στον Πύργο Ψηλονέρου στο ΤΚ Κοντομαρίου ,95 7 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Γερανίου 7.199,17 8 Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Πλατανιά 7.195,50 9 Στεγανοποίηση οροφής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Γερανίου 7.200,00 10 Βελτίωση-συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου ,44 11 Αποκαταστάσεις-συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου 7.200,00 12 Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε 9.171, Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας ΤΚ Μοδίου Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Ντερέ 7.200, ,50 15 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδποιίας ΤΚ Βρυσών 7.263,69

31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 16 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μοδίου 7.200,00 17 Αποπεράτωση έργου: Βελτίωση οδού στο ΤΚ Γερανίου ,59 18 Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Γερανίου ,44 19 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την αναθεώρηση του Βρεφονηπιακού σταθμού στο ΔΔ Κοντομαρί 2.478,70 20 Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΔΕ Πλατανιά 7.200,00 21 Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου ,00 22 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βλαχερωνίτισσας 7.197,96 23 Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρων & πλατειών ΤΚ Κυπαρίσσου 7.168,93 24 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδποιίας ΤΚ Βρυσών 5.330,08 25 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε 6.597,81 26 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ντερέ 7.200,00 27 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου , Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Ντερέ , ,00

32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΣ 1 Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-) ,25 2 Παιδαγωγικό Υλικό (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-) 1.151,83 3 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού 5.430,27 4 Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού ,71 5 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αντικατάστασης πινάκων & παρελκομένων & υπογείων δικτύων δημοτικού φωτισμού 5.085,86 6 Επεκτάσεις-αντικαταστάσεις-μετατοπίσεις-εξηλεκτρισμοί δημοτικού φωτισμού 7.234,90 7 Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων δεξαμενών άρδευσης ,00 8 Παρακολούθηση αντλιοστ.άρδευσης από ηλεκτρολόγο συντηρητή , Προμήθεια υλικών δικτύων άρδευσης Προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων άρδευσης , ,68 11 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων άρδευσης 2.546,68 12 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό & συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ,10

33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α 13 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμούς ανεξέλεγκτων χωματερών-περιαστικών δασώναντιπυρικών ζωνών & δρόμων ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ ,00 14 Σιδηροκατασκευές ,00 15 Κοπή κλαδιών οδοποιίας ,00 16 Καθαρισμός περιαστικών δασών ,00 17 Καθαρισμός χωματερών ,40 18 Προμήθεια ασφαλτομίγματος 9.394,74 19 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 5.794,53 20 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 1.085,15 21 Προμήθεια συστημάτων πυρόσβεσης 369,00 22 Προμήθεια παγκακιών 9.987,60 23 Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης 1.066,41 24 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 8.640,75

34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 25 Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων ,90 26 Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά , Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοστρώσεων λόγω τομών τοποθέτησης αγωγών και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων οδοστρωμάτων Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων από ίδια μέσα (τομές αγωγών άρδευσης & άλλες τεχνικές παρεμβάσεις , ,32 29 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου 775,71 30 Φυτοτεχνικά έργα 7.198,70 31 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για τα γήπεδα ποδοσφαίρου Κολυμβαρίου και Πλατανιά 2.998,87 32 Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς 3.874,50 33 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 7.183,20 34 Σάρωση παραλιακής ζώνης Πλατανιά ,00 35 Προμήθεια χρωμάτων -μονωτικών και λοιπών υλικών 8.806,57 36 Προμήθεια ασβέστη 249,00 37 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού 1.814,95

35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 38 Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 4.997,19 39 Προμήθεια κάδων 6.385,00 40 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πλατανιά 3.042,69 41 Εκσυγχρονισμός-αντικατάσταση- Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης ,09 42 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό & συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ,72 43 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμούς ποταμών & ρεμάτων ,70 44 Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά 8.560,80 45 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό ποταμών-χειμάρων-ρεμάτων-ρυακιών Δήμου Πλατανιά ,50 46 Κοπή κλαδιών κυκλοφορίας οδοποιίας Δήμου Πλατανιά ,00 47 Προμήθεια χρωμάτων για εργασίες συντήρησης 897,90

36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 48 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 6.345,24 49 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Πλατανιά ΔΕ Μουσούρων 2.099,98 50 Προμήθεια υλικών-μέσων εξοπλισμού για πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Δ.Πλατανιά από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ,00 51 Προμήθεια παγκακιών 9.987,60 52 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών και δημοτικών δρόμων 2.662,51 53 Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά ,00 54 Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων 2.923,94 55 Συντήρηση-επισκευή κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας 5.798,00 56 Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων 3.096,00 57 Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων 3.157,00

37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 58 Βελτίωση οδού Ντερέ-Σκονίζο (ΟΠΑΑΧ) ,00 59 Γεωτεχνικά έργα 7.199,81 60 Συντηρήσεις-επεκτάσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων 7.154,92 61 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ,00 62 Φυτοτεχνικές εργασίες Δήμου Πλατανιά ,31 63 Συντήρηση πάρκων Δήμου Πλατανιά ,00

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡ- ΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.6 1.1 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Ο Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής γίνεται σε Δημόσια Συνεδρίαση όπου γίνεται ο απολογισμός των πεπραγμένων της σε ότι αφορά στη Διοίκηση του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, Δήμαρχος 2012-2013 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ NEΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Τους τελευταίους 18 μήνες έγιναν σημαντικά έργα στην πόλη μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΕΤΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΗ ΕΤΟΥ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΑΟΥΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΙΗΓΗΤΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ Το Πρόγραµµα ράσης του ήµου άουσας για

Διαβάστε περισσότερα