Απολογισμός Πεπραγμένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013"

Transcript

1 Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής γεράνι

2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.» Στα πλαίσια αυτά με το υπ αρ.: 3398 / και 2551 / έγγραφα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αθανάσιου Χηνόπουλου, εζητήθη η παροχή στοιχείων για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτη 2012 &, από τα παρακάτω τμήματα - διευθύνσεις: Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Οικονομικό Τμήμα Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας Πλατανιά Καθώς επίσης γίνεται καταγραφή: Των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δρώμενα Της Συντήρησης Αθλητικών Χώρων

3 Επιπλέον, στοιχεία για τον Απολογισμός Πεπραγμένων 2012 έδωσαν οι: 1. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δ. Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ. Πλατανιά) 2. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.) 3. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

4 ο Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2012 & παρουσιάζεται παρακάτω

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων Κατά το έτος 2012 οι συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν των συλλογικών οργάνων του Δήμου Πλατανιά ήταν: Είκοσι επτά (27) του Δημοτικού Συμβουλίου, Είκοσι τέσσερις (24) της Οικονομικής Επιτροπής και Δέκα οκτώ (18) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ελήφθησαν και συντάχθηκαν: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου: Τρακόσες Ενενήντα έξι (396) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής: Εκατόν εξήντα επτά (167) Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητα Ζωής: Εβδομήντα επτά (77)

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων Κατά το έτος οι συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν των συλλογικών οργάνων του Δήμου Πλατανιά ήταν: Είκοσι μία (21) του Δημοτικού Συμβουλίου, Τριάντα τρεις (33) της Οικονομικής Επιτροπής και Δέκα πέντε (15) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ελήφθησαν και συντάχθηκαν: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου: Τετρακόσιες εξήντα επτά (467) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής: Τρακόσες εξήντα εννιά (369) Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητα Ζωής: Εκατόν έντεκα (111) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σύμφωνα με τους Απολογιστικούς Πίνακες Εσόδων & Εξόδων για τα οικονομικά έτη 2012 & παρουσιάζεται μια εικόνα των στοιχείων αυτών. Σύνολο Κωδικού Τακτικών Εσόδων για το : Σύνολο Κωδικού Τακτικών Εσόδων για το 2012: Παρατηρείται μια μείωση των Τακτικών Εσόδων για το έτος κατά 18%, η οποία οφείλεται σε μείωση των ποσών που η Κυβέρνηση επιχορηγεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους Δήμους. Η μείωση αυτή έρχεται να προστεθεί στις μειώσεις των προηγούμενων ετών που από το 2011 έως σήμερα έχουν αγγίξει το 57%. Το ποσό που αντιστοιχεί στους Τόκους Καταθέσεων για το ήταν: , ενώ αντίστοιχα για το 2012 ήταν: , Διαφαίνεται αύξηση κατά 62%, η οποία οφείλεται στην αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων του Δήμου όσο και στην εκμετάλλευση των υψηλών επιτοκίων κάνοντας παράλληλα καλύτερο προγραμματισμό μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών.

8 Τα Έσοδα από: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ τα Τέλη Καθαριότητας για το ήταν: ενώ αντίστοιχα για το 2012 ήταν: Διαφαίνεται μια αύξηση κατά 12%, η οποία οφείλεται σε επανελέγχους που διενεργήθηκαν όσον αφορά τα τετραγωνικά τα οποία είναι δηλωμένα από τον ιδιοκτήτη καθώς και από τα νέα που προστέθηκαν. τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ήταν: ενώ αντίστοιχα για το 2012 ήταν: Παρατηρείται αύξηση για το κατά 20%, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οφείλεται σε επανελέγχους που διενεργήθηκαν όσον αφορά τα τετραγωνικά τα οποία είναι δηλωμένα από τον ιδιοκτήτη καθώς και από τα νέα που προστέθηκαν.

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τα Έσοδα από: Τα Τέλη Παρεπιδημούντων για το ήταν: ενώ αντίστοιχα για το 2012 ήταν: Όπου παρατηρείται μια σημαντική μείωση κατά το της τάξεως του 30%, καθώς με την αλλαγή στη διαδικασία μίσθωσης των παραλιών πολλοί υπόχρεοι του φόρου οι οποίοι μίσθωναν παραλία από το Δήμο, όπου μέχρι τότε ήταν προαπαιτούμενο η εξόφληση των φόρων, δεν ήρθαν σε εμάς αλλά μίσθωσαν από την Κτηματική Υπηρεσία. Τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα αποδοθούν στο καθώς οι υπηρεσίες προχωρούν στις διαδικασίες είσπραξής τους.

10 Τα Έσοδα από: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ τα Τέλη Παραλιών για το ήταν: , ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: Όπου διαφαίνεται μια μείωση της τάξεως του 13% και αυτό οφείλεται στην αλλαγή της Νομοθεσίας και της δυνατότητας της Κτηματικής να εισπράτει τα μισθώματα παραλίας. Τα τέλη διαφήμισης για το ήταν: , ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: Γεγονός που αναδεικνύει αύξηση 61% Τους ΚΑΠ για το ήταν ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: όπου είναι εμφανής η μείωση τους κατά 13% Τα πρόστιμα ΚΟΚ για το ήταν ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: , άρα διαφαίνεται αύξηση κατά 22% Τη ΣΑΤΑ για το ήταν: , ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2012 ήταν: όπου είναι εμφανής η μείωση της κατά 5% που οφείλεται στις νέες περικοπές που έγιναν στα ποσά που αποδίδονται από την Κυβέρνηση. Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι οι περικοπές στη ΣΑΤΑ από το 2010 ανέρχονται σε ποσοστό πλησίον του 80%

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Όσον αφορά την Άρδευση για το 2012 βεβαιώθηκε ποσό της τάξεως των ενώ εισπράχθηκαν , ποσά που αντιστοιχούν σε 65 % εισπραξιμότητας για την τρέχουσα χρήση Από την οφειλή της άρδευσης παρελθόντων ετών το οποίο ανέρχεται στα εισπράχθηκαν μόλις ποσά που αντιστοιχούν σε μόλις 22% εισπραξιμότητας για τις οφειλές παρελθόντων χρήσεων Αντίστοιχα για το για την Άρδευση βεβαιώθηκαν ενώ εισπράχθηκαν ποσά που αντιστοιχούν σε 69% εισπραξιμότητας, βελτιωμένη σε σχέση με το 2012, όσον αφορά την τρέχουσα χρήση Από την οφειλή της άρδευσης παρελθόντων ετών το οποίο ανέρχεται στα εισπράχθηκαν μόλις ποσά που αντιστοιχούν σε μόλις 23% εισπραξιμότητας για οφειλή παρελθόντων ετών.

12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών κατά τα έτη εκπόνησε μεγάλο αριθμό μελετών, υλοποίησε πολλά και σημαντικά έργα υποδομής ενώ παράλληλα ωρίμασε μελέτες προκειμένου να διεκδικήσει την ένταξη αυτών σε επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιπλέον, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης διεκπεραίωσαν πλήθος αιτημάτων δημοτών σε θέματα που άπτουν των αρμοδιοτήτων τους. Για λόγους συντομίας ακολουθεί μια ενδεικτική αναφορά στις ενέργειες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

13 ΟΣΑΠΥ - ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διενεργήθηκε η σύνταξη μελετών, η έκδοση απαιτούμενων εγκρίσεων και η διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών, για την ωρίμανση των παρακάτω έργων, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ΟΣΑΠΥ του Δήμου Πλατανιά, προκειμένου να υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Α / Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιείται 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΩ ΒΟΥΒΕΣ ,30 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε 4 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιείται 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΟΥΒΕΣ, Δ., Ν. ΧΑΝΙΩΝ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Εντάχθηκε και υλοποιείται με αυτεπιστασία από την 28η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων

14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. - ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ-ΜΑΛΕΜΕ ,14 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε και Εντάχθηκε ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΙΑΝΩΝ, Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10 ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΟΘΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 11 ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΚΥΔΩΝΙ" ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΡΑΝΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΣ 12 ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΣΑΡΑΚΗΝΑ" ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ , , , , , ,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Εντάχθηκε και Δημοπρατήθηκε Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε Εντάχθηκε και υλοποιείται Έχει υποβληθεί (11/11/2011) Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε

15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΡΙΜΠΙΛΙΑΝΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Υποβλήθηκε και Εντάχθηκε (2/) 14 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Υποβλήθηκε και Εντάχθηκε () 15 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ ,00 ΣΑΕΠ Κρήτης 402 Εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και υλοποιείται 16 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ,00 ΣΑΕΠ Κρήτης 002 Υποβλήθηκε και Εντάχθηκε στις 19/12/ 17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ,00 Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΜΟΔ Α.Ε.) Εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 18 2 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ,00 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποβλήθηκε και εντάχθηκε (ΜΟΔ Α.Ε.) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ,00 Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Εντάχθηκε και Δημοπρατήθηκε ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βελτίωση οδού στο δ.δ. Γερανίου Παράκαμψη Ι.Ν. Αρχαγγέλου (Ροτόντα) από επαρχιακή οδό έως οικισμό Επισκοπή , ,46 ΕΣΠΑ, με προγραμματική σύμβαση με την Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφ. Κρήτης (χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, με προγραμματική σύμβαση με την Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφ. Κρήτης) Το έργο υλοποιήθηκε και είναι προς ολοκλήρωση Το έργο είναι προς ολοκλήρωση Όλα τα συνεχιζόμενα έργα και μελέτες των πρώην Δήμων Πλατανιά, Κολυμβαρίου, Μουσούρων, Βουκολιών είναι σε συνεργασία με την πρώην ΤΥΔΧανίων

17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύναψη της παρακάτω Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΔΥΚ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΣ ( ) ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι συμβαλλόμενοι είναι ο Δήμος Πλατανιά και ο ΟΑΔΥΚ. Η προγραμματική Σύμβαση αφορά την εκπόνηση από τον ΟΑΔΥΚ, των απαιτούμενων μελετών, προκειμένου ο Δ. Πλατανιά να εντάξει σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-, την προσθήκη αιθουσών στα σχολικά κτίρια του Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού, Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών, Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου, Νηπιαγωγείου Σκινέ-Φουρνέ, τη βελτίωση του σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου και την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην περιοχή του Δήμου.

18 ΟΣΑΠΥ - Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΣΑΠΥ - ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργα που υποβλήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο (2012-) και είναι υπό αξιολόγηση Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Έγκριση Περιφερειάρχη στην Α προτεραιότητα ΟΣΑΠΥ Δ. Πλατανιά (14/02/2012) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ ΟΜΑΛΟΥ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Έγκριση Περιφερειάρχη στην Α προτεραιότητα ΟΣΑΠΥ Δ. Πλατανιά (14/02/2012) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΣΚΟΝΙΖΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ - ΛΙΝΟΣΕΛΙ , , ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Τα έργα έχουν εγκριθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, στη Β προτεραιότητα του ΟΣΑΠΥ του Δήμου Πλατανιά (14/02/2012)

19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργα που υποβλήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο (2012-) και είναι υπό αξιολόγηση Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΖΑΝΗ ΣΤΟΝ ΟΜΑΛΟ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ Caretta caretta - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε 4 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΟΛΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΗ- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 6 ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΗΣ , ,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε

20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παρακάτω ακολουθεί μια περιληπτική αναφορά σε ενέργειες που διεκπεραιώθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών: Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και υποβολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, αιτημάτων μεταβίβασης σχολικής περιουσίας, στο Δήμο Πλατανιά. Έλεγχος των περιοχών ανάπτυξης κουνουπιών, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης Κουνουπιών στο Δήμο μας και παρακολούθηση της υλοποίησής του. Υλοποίηση επεμβάσεων βιολογικής καταπολέμησης πευκοκάμπιας σε σχολεία του Δήμου μας και στο πευκοδάσος της Αγ. Παρασκευής Βουκολιών. Διενέργεια διαδικασίας για τη διάθεση στο Δήμο μας, 230 δενδρυλλίων τραχείας πεύκης και αλμυρικιών, από τη Δ/νση Δασών Χανίων. Διοργάνωση συνεδρίασης, στο Δημαρχείο Πλατανιά, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, για το θέμα «Αρχιτεκτονικός επανασχεδιασμός και Διευθέτηση Χρήσεων ευρύτερου χώρου Βόρειας Εισόδου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς». Έκδοση αδειών κλάδευσης και κοπής δασικών δέντρων, ανάρτηση και έκδοση αποδεικτικών ανάρτησης πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων, απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών.

21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ενδεικτική αναφορά σε υλοποιημένα έργα ανά Δημοτική Ενότητα για τα προαναφερόμενα έτη μια και είναι πρακτικά δύσκολο να γίνει μνεία σε όλα.

22 Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 1 Κατασκευή μνημείου εθνικής αντίστασης Π.Ρουμάτων 5.650,00 2 Αγορά οικοπέδου στο ΔΔ Νεριανών ,30 3 Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολεμαρχίου 7.127,70 4 Διαμορφώσεις-αναπλάσεις χώρων & πλατειών ΤΚ Κακόπετρου 7.193,04 5 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δήμου Βουκολιών 4.074,19 6 Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτ.ιατρείων-πρώην κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Βουκολιών 7.195,50 7 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουκολιών 6.838,80 8 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νεριανών 7.097, Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης ΔΕ Βουκολιών 7.999,92 Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών άρδευσης ΔΕ Βουκολιών 2.999,23

23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ α/α 11 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ Εκσυγχρονισμός-μετατροπές παροχών άρδευσης ΤΚ Παλαιών Ρουμάτων 7.200,00 12 Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος ΤΚ Χρυσαυγής 7.200,00 13 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Βουκολιών, ΔΕ Κολυμβαρίου 5.267,53 14 Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Πολεμαρχίου 1.000,83 15 Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βουκολιών 9.820,00 16 Αναπλάσεις χώρων & πλατειών ΤΚ Χρυσαυγής 7.195,50 17 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουκολιών 7.200,00 18 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ανώσκελης 7.195,50 19 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νέου Χωριού ,36 20 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νέου Χωριού ,36 21 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νεριανών 7.152,45 22 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Χρυσαυγής 7.195, Μελέτη κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών 4.489,50 Αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών 4.551,00 Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών 8.979,00

24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ α/α 1 2 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ.Κολυμβαρίου υποέργο 4ο Εξαγορά γης, χρηματοδότηση από Πρασινη Αναπτυξη Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 5ο Εξαγορά υπαίθριου χώρου έκθεσης, χρηματοδότηση από Πρασινη Αναπτυξη ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ , ,00 3 Αξιοποίηση γεώτρησης ύδρευσης ΔΔ Δελιανών Δ. Κολυμβαρίου 5.953, Επεκτάσεις δικτύων υδροάρδευσης Καληδονίας-αποκατάσταση γεώτρησης Βουβών Εκσυγχρονισμός-μετατροπές παροχών άρδευσης ΤΚ Καληδονίας-Νοχιών- Αφράτων-Ροδωπού Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών άρδευσης ΤΚ Σπηλιάς-Βουβών- Γλώσσας-Καρρών-Πανεθύμου , , ,00 7 Συντήρηση φρεατίων & υδροληψιών άρδευσης ΤΚ Μανωλιόπουλου 7.200,00 8 Διαμόρφωση πλατείας αποθηκών ΔΔ Μανολιόπουλου 7.170,00 9 Διαμορφώσεις-αναπλάσεις χώρων & πλατειών ΤΚ Βουβών ,00 10 Έργα πυροπροστασίας Δ.Ε Κολυμβαρίου 7.191,83 11 Βελτίωση οδών πρόσβασης & αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Κολυμβαρίου 0,00

25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ 12 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αφράτων 6.715,80 13 Συντήρηση αγροτικής οδοποίας ΤΚ Βασιλοπούλου 6.826,50 14 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γλώσσας 6.642,00 15 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Δρακώνας 7.183,20 16 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Επισκοπής 7.097,10 17 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καληδονίας 7.199,68 18 Συντήρηση αγροτικής οδοποίας ΤΚ Καμισιανών 7.199,80 19 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ροδωπού 7.183,20 20 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ραβδούχα 7.195,50 21 Αποκατάσταση αγωγών ομβρίων ΤΚ Επισκοπής, Σπηλιάς και Κολυμβαρίου ,86 22 Π.Π.Ε παράκαμψης οικισμού Σπηλιάς 7.900,00 23 Γεωτεχνικά-φυτοτεχνικά έργα ΔΕ Κολυμβαρίου 7.200,00

26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ α/ α 24 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 5ο Εξαγορά υπαίθριου χώρου έκθεσης, χρηματοδότηση από Πρασινη Αναπτυξη ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 8.097,60 25 Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου 3.439,39 26 Αποπεράτωση δικτύου άρδευσης ΤΚ Κολυμβαρίου-Δελιανών-Επισκοπής Βασιλοπούλου-Δρακώνας 7.200,00 27 Διερευνητική γεώτρηση περιφερειακού ιατρείου Δρακώνας 2.499,36 28 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Βασιλοπούλου 7.195,87 29 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αφράτων 7.195,50 30 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δελιανών 7.195,50 31 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καμισιανών 7.195,50 32 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σπηλιάς ,00 33 Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Καληδονίας ,00 34 Μελέτη περιβαλλοντικών όρων υφισταμένων έργων λιμένα Κολυμβαρίου 5.351,73 35 Μελέτη περιβαλλοντικών όρων νέων έργων (Β φάση) λιμένα Κολυμβαρίου 5.767,84

27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 1 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Μουσούρων 7.189,35 2 Αντικάσταση τμήματος αγωγού άρδευσης Ορθουνίου 7.200,00 3 Συντήρηση φρεατίων υδροληψιών άρδευσης ΤΚ Σκινέ 4 Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό-συντήρηση επαρχιακού κεντρικού δρόμου στα όρια των οικισμών Σκορδαλού-Λάκκων-Ομαλού της ΤΚ Λάκκων» ,70 5 Αποπεράτωση αύλειου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Λάκκων 7.200,00 6 Διαμόρφωση ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων 7.200,00 7 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αλικιανού ,80 8 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου ,00 9 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Λάκκων ,81 10 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής Οδοποιίας ΤΚ Σκινέ ,76 11 Κατασκευή πλυστρών σε δρόμους εγκάρσια των ρυακιών ΔΕ Μουσούρων 7.200,00 12 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Αλικιανού ,98 13 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Λάκκων ,89 14 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Λακκών ,00

28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 15 Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δημοτ.οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών ,98 16 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Φουρνέ ,15 17 Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων ΤΚ Λάκκων 7.200,00 18 Διαμόρφωση μονοπατιών & διαβάσεων ΤΚ Λάκκων 7.198, Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτ.ιατρείων-πρώην κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Μουσούρων Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μουσούρων 7.029, ,60 21 Έργα οδοποιίας Αλικιανού, Βατολάκκου, Φουρνέ και Κουφού (β φάση) ,00 22 Διαμόρφωση ανισόπεδων προσβάσεων προς τις ιδιοκτησίες και κατασκευή νέων ΔΕ Μουσούρων 7.200,00 23 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών ,00 24 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ορθουνίου 7.200,00 25 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πρασέ 7.199,19 26 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σέμπρωνα 7.199,50 27 Γεωτεχνικά-φυτοτεχνικά έργα ΔΕ Μουσούρων 7.200,00

29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ α/α 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντικατάσταση υπογείων δικτύων και φρεατίων φωτισμού Αλικιανού, Φουρνέ, Ορθουνίου ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,00 29 Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης ΔΕ Μουσούρων 7.999,92 30 Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων ,30 31 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών και Λάκκων ,90 32 Ανάπλαση-διαμόρφωση χώρων & πλατειών ΤΚ Λάκκων ,99 33 Κατασκευή πλυστρών-πλακοσκεπών ΔΕ Μουσούρων 7.190,33 34 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΔ Λάκκων 7.200,00 35 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Λάκκων 3.342,33 36 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών 3.500,00 37 Πυροπροστασία παιδικού σταθμού Δήμου Μουσούρων 5.134,02 38 Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων 7.200,00 39 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Ψαθογιάννου 7.199,00 40 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αλικιανού ,00 41 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου ,53

30 α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 1 Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου στο γήπεδο Μάλεμε ,50 2 Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων γηπέδου ΔΔ Μάλεμε ,96 3 Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρων & πλατειών ΤΚ Κοντομαρίου 7.195,34 4 Αναπλάσεις πλατειών-πεζοδρομίων ΤΚ Πλατανιά ,00 5 Τσιμεντόστρωση δρόμου γερμανικού νεκροταφείου ΤΚ Μάλεμε 7.200,00 6 Αναπλάσεις πεζοδρομίου στον Πύργο Ψηλονέρου στο ΤΚ Κοντομαρίου ,95 7 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Γερανίου 7.199,17 8 Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Πλατανιά 7.195,50 9 Στεγανοποίηση οροφής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Γερανίου 7.200,00 10 Βελτίωση-συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου ,44 11 Αποκαταστάσεις-συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου 7.200,00 12 Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε 9.171, Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας ΤΚ Μοδίου Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Ντερέ 7.200, ,50 15 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδποιίας ΤΚ Βρυσών 7.263,69

31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων ΕΝΟΤΗΤΑΣ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 16 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μοδίου 7.200,00 17 Αποπεράτωση έργου: Βελτίωση οδού στο ΤΚ Γερανίου ,59 18 Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Γερανίου ,44 19 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την αναθεώρηση του Βρεφονηπιακού σταθμού στο ΔΔ Κοντομαρί 2.478,70 20 Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΔΕ Πλατανιά 7.200,00 21 Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου ,00 22 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βλαχερωνίτισσας 7.197,96 23 Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρων & πλατειών ΤΚ Κυπαρίσσου 7.168,93 24 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδποιίας ΤΚ Βρυσών 5.330,08 25 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε 6.597,81 26 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ντερέ 7.200,00 27 Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου , Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Ντερέ , ,00

32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΣ 1 Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-) ,25 2 Παιδαγωγικό Υλικό (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-) 1.151,83 3 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού 5.430,27 4 Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού ,71 5 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αντικατάστασης πινάκων & παρελκομένων & υπογείων δικτύων δημοτικού φωτισμού 5.085,86 6 Επεκτάσεις-αντικαταστάσεις-μετατοπίσεις-εξηλεκτρισμοί δημοτικού φωτισμού 7.234,90 7 Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων δεξαμενών άρδευσης ,00 8 Παρακολούθηση αντλιοστ.άρδευσης από ηλεκτρολόγο συντηρητή , Προμήθεια υλικών δικτύων άρδευσης Προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων άρδευσης , ,68 11 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων άρδευσης 2.546,68 12 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό & συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ,10

33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α 13 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμούς ανεξέλεγκτων χωματερών-περιαστικών δασώναντιπυρικών ζωνών & δρόμων ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ ,00 14 Σιδηροκατασκευές ,00 15 Κοπή κλαδιών οδοποιίας ,00 16 Καθαρισμός περιαστικών δασών ,00 17 Καθαρισμός χωματερών ,40 18 Προμήθεια ασφαλτομίγματος 9.394,74 19 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 5.794,53 20 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 1.085,15 21 Προμήθεια συστημάτων πυρόσβεσης 369,00 22 Προμήθεια παγκακιών 9.987,60 23 Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης 1.066,41 24 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 8.640,75

34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 25 Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων ,90 26 Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά , Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοστρώσεων λόγω τομών τοποθέτησης αγωγών και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων οδοστρωμάτων Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων από ίδια μέσα (τομές αγωγών άρδευσης & άλλες τεχνικές παρεμβάσεις , ,32 29 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου 775,71 30 Φυτοτεχνικά έργα 7.198,70 31 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για τα γήπεδα ποδοσφαίρου Κολυμβαρίου και Πλατανιά 2.998,87 32 Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς 3.874,50 33 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 7.183,20 34 Σάρωση παραλιακής ζώνης Πλατανιά ,00 35 Προμήθεια χρωμάτων -μονωτικών και λοιπών υλικών 8.806,57 36 Προμήθεια ασβέστη 249,00 37 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού 1.814,95

35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 38 Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 4.997,19 39 Προμήθεια κάδων 6.385,00 40 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πλατανιά 3.042,69 41 Εκσυγχρονισμός-αντικατάσταση- Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης ,09 42 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό & συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ,72 43 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμούς ποταμών & ρεμάτων ,70 44 Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά 8.560,80 45 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό ποταμών-χειμάρων-ρεμάτων-ρυακιών Δήμου Πλατανιά ,50 46 Κοπή κλαδιών κυκλοφορίας οδοποιίας Δήμου Πλατανιά ,00 47 Προμήθεια χρωμάτων για εργασίες συντήρησης 897,90

36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 48 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 6.345,24 49 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Πλατανιά ΔΕ Μουσούρων 2.099,98 50 Προμήθεια υλικών-μέσων εξοπλισμού για πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Δ.Πλατανιά από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ,00 51 Προμήθεια παγκακιών 9.987,60 52 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών και δημοτικών δρόμων 2.662,51 53 Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά ,00 54 Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων 2.923,94 55 Συντήρηση-επισκευή κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας 5.798,00 56 Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων 3.096,00 57 Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων 3.157,00

37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδεικτική αναφορά έργων της Επικράτειας του Δήμου α/ α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 58 Βελτίωση οδού Ντερέ-Σκονίζο (ΟΠΑΑΧ) ,00 59 Γεωτεχνικά έργα 7.199,81 60 Συντηρήσεις-επεκτάσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων 7.154,92 61 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ,00 62 Φυτοτεχνικές εργασίες Δήμου Πλατανιά ,31 63 Συντήρηση πάρκων Δήμου Πλατανιά ,00

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4247 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, 30/01/2015 Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΛ: 28213 40019 FAX: 28213 40090 Πληρ.: Βουρδουμπά Ιωάννα ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 30/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 34308 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31728 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: -26465- Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016 ΠΡΟΣ: α) κ. Δήμαρχο β) Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σε 6 η /2015 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν.

Θέμα: «Πρόσκληση σε 6 η /2015 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν. Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά Ταχ/κος Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 1 5 ης /

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 1 5 ης / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 31/5/ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 1 5 ης /30-5 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 1. Εκτός ημερήσιας

A/A ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 1. Εκτός ημερήσιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 5/ 26-2-2014 Με τα θέματα της διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 5/26-2-2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 8/ 19-3-2014 Με τα θέματα της διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 8/19-3-2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 5965/02-03-2011 Αριθ. Πίνακα. 7/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 29-10-2015 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην αίθουσα Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 27-07- 2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 498Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 17158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 18/14.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ 5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ Τμήμα Προγραμματισμού Αξιοποίηση ειδικευμένων κονδυλίων από ΥΠΕΚΑ (που προέρχεται από φορολόγηση πετρελαιοειδών, τα οποία το Τμήμα Προγραμματισμού απορρόφησε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 16/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 16/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 16/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γούρνες Ταχ. Κώδικας : 70014 Αρμόδια Υπάλ/ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 13/2/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10384 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 24/3/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 25049 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ρόδος 23 / 9 / 2010 Αρ. Πρωτ: 14965 ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο Ροδίων κ.χατζή Χατζηευθυμίου Τους κ.κ.δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ροδίων Τους Προέδρους Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/17.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,όπως ισχύει σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,όπως ισχύει σήμερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα