ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως την ηµέρα Τετάρτη και ώρα προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα: 1. Διάφορες Ενηµερώσεις - Αιτήσεις 2. Έγκριση 4 ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Δήµου οικ. έτους (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 3. Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος για τη λήψη δανείου ευρώ για το έργο: «Κατασκευή Κλειστού Κολυµβητηρίου». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 4. Αναπροσαρµογή τελών τέλεσης Πολιτικών Γάµων (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 5. Διαγραφή οφειλών από χρηµατικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για τέλη Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 6. Διαγραφή οφειλών από χρηµατικό βεβαιωτικό κατάλογο, για πρόστιµα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 7. Έγκριση µετάβασης αντιπροσωπείας του Δήµου Αλεξανδρούπολης στην Ανδριανούπολη Τουρκίας, στο πλαίσιο αδελφοποίησης των δύο Δήµων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 8. Έγκριση Δαπανών Δηµοσίων Σχέσεων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 9. Έγκριση Οδοιπορικών Δηµάρχου & Αντιδηµάρχων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 10. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ΔΠΜ-Θ/ περιοχή Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 11. Παραχώρηση έκτασης στην εταιρεία ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε., για επέκταση των εγκαταστάσεών της. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

2 12. Απόδοση λογαριασµών χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής προνοιακών επιδοµάτων διµήνου Μαΐου-Ιουνίου 2011 & απαλλαγή υπολόγων των προνοιακών επιδοµάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 13. Καθορισµός του αντιπροσωπευτικότερου σωµατείου µικροπωλητών της περιοχής του Δήµου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 14. Παράταση ανοικοδόµησης οικοπέδων, βάσει του άρθρου 284 του Ν.3852/2010. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 15. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνας) στην ΕΔΙΝΕΡΛΗ ΣΑΝΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 16. Διόρθωση και συµπλήρωση της αριθ. 598/2011 Α.Δ.Σ. µε θέµα: «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης του Δήµου Αλεξ/πολης µε τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας Διαχείρισής του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Δήµαρχος). 17. Απόσυρση Οχηµάτων από την κυκλοφορία λόγω παλαιότητας. (εισηγ. κ. Δήµαρχος). 18. Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (εισηγ. κ. Ζιώγας). 19. Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Α. (εισηγ. κ. Ουζουνίδης). 20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.) 21. Έγκριση λύσης σύµβασης του Ερευνητικού Προγράµµατος: «Έρευνα αρχιτεκτονικής τοπίου-πλατανότοπος Αλεξανδρούπολης Ρέµα Μαΐστρου». (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.) 22. Σύνταξη Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου Καλλικρατικού Δήµου Αλεξ/πολης (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.) 23. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων στην περιοχή πλατείας Εθνικής Ανεξαρτησίας του Δήµου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.) 24. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση κτιρίου και ανάπλαση αύλειου χώρου πρώην νηπιαγωγείου Αρδανίου». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)

3 25. Έγκριση 5 ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή κόµβου παλιού Νοσοκοµείου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.) 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόµων Β κοιµητηρίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή µιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων» (Μαΐστρου). (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Επέκταση περίφραξης Νεκροταφείου και διαµόρφωση κοινοχρήστου χώρου Αισύµης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ. ) 29. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Διαµόρφωση πλατείας Παλαγίας». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ. ) 30. Έγκριση και παραλαβής µελέτης : «Εδαφοτεχνική µελέτη αποκατάστασης επέκταση κτιρίου Ωδείου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 31. Έγκριση και παραλαβής µελέτης : «Εδαφοτεχνική µελέτη αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου Καπνοµάγαζου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 32. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχηµάτων. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 33. Αντικατάσταση αιρετού εκπροσώπου του Δήµου Αλεξανδρούπολης στο νέο Εθνικό Διαδηµοτικό Δίκτυο Υγείας. (εισηγ. κ. Δήµαρχος). 34. Έγκριση Οδοιπορικών του Δηµοτικού Συµβούλου κ. Ζητάκη Παναγιώτη, για τη συµµετοχή του στο Διαδηµοτικό Δίκτυο Υγείας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 35. Εξέταση αίτησης της Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Θεατρικό Εργαστήρι Φερών» για παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου & περιβάλλοντα χώρου που βρίσκεται στις Φέρες & στην οδό 50 ου Συντάγµατος - Ανάκληση της αριθ. 71/2010 Α.Δ.Σ. Φερών. (εισηγ. κ. Γκότσης). 36. Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), στα πλαίσια του έργου «CYNOLOGY CENTER» του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 37. Εκπροσώπηση του Δήµου Αλεξανδρούπολης στην εγκεκριµένη πρόταση «CULTTOUR» µε τίτλο «Πολιτιστική κληρονοµιά (κήπων και πάρκων) ως σηµεία προώθησης του βιώσιµου τουρισµού» ( CULTURAL <garden> heritage as focal points for sustainable tourism ) στο πλαίσιο του

4 Προγράµµατος Νοτιοανατολική Ευρώπη & συµµετοχή στη συνάντηση εργασίας στις 19-21/10/2011 στο εξωτερικό (AUSTRIA KREMS). (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 38. Έγκριση παράτασης της σύµβασης «Υποστήριξη του Δήµου Αλεξανδρούπολης για την επικαιροποίηση και τη συντήρηση του προτύπου ποιότητας ISO». (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 39. Έγκριση παράτασης της σύµβασης «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήµου για την επικαιροποίηση της διαχειριστικής επάρκειας». (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 40. Εξώδικος συµβιβασµός της εδρεύουσας στην Αλεξανδρούπολη Ο.Ε. µε την επωνυµία ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτησίας ραδιοφωνικού σταθµού maximum 93,6 fm stereo. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης). 41. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων. (εισηγ. κ. Ουζουνίδης). 42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλατείας Απαλού». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Απαλού». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µιας ποτίστρας και επισκευή υπαρχουσών στον Άβαντα». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη κοιµητηρίων Ιάνας». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισµό του Άβαντα». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδού πρόσβασης στον χώρο ΣΜΑ ΧΥΤΥ του περιφερειακού σχεδιασµού της ΠΑΜΘ». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων Α και Β Νεκροταφείων». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 49. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «αποστραγγιστικά έργα νοτίως αεροδροµίου». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη και καθαρισµός φράγµατος Ν. Χιλής». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.)

5 51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επαναφορά κοίτης ρέµατος Μάκρης». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη κοιµητηρίων Αµφιτρίτης». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περιφράξεις Αγ. Γεωργίου Άβαντα Πολιτιστικού κέντρου Πόταµου γηπέδου Αγ. Ανδρέα και παιδικής χαράς δεξαµενής». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 54. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς Απαλού». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 55. Έγκριση απολογισµών Σχολείων. (εισηγ. κ. Πρόεδρος). 56. Έγκριση απολογισµού πρώην ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ», οικονοµικής περιόδου από 1/1/2011 µέχρι & την 22/7/2011. (εισηγ. κ. Πρόεδρος). Ο Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλίου Θεόδωρος Αγγλιάς

6 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 17ο Πρακτικό τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επντροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης Σήμερα την ημέρα Τετάρτη κατ ώρα συνήλθε σε Τακτνκή συνεδρίαση, η Ονκονομτκή Επττροπή, του Δήμου Αλεξανδρούπολης,ύστερα από την 58185/ πρόσκληση του Προέδρου Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου που νόμτμα επιδόθηκε στους Δημοττκούς Συμβούλους μέλη της, αφού δναπτστώθηκε ότι υπάρχετ νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη ( 7 ) όπως φαίνεται, παρακάτω: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ι.Λαμπάκης Ευάγγελος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 2.Ξανθόπουλος Χρυσόστομος Αντιδήμαρχος' Τακτικό 3.Δευτεραίος Σάββας Δημοττκός Σύμβουλος Τακτικό 4. Σεφερι,άδης Σάββας 5.Σεραφενμίδης Σπύρος 6.Κατσαντούρας Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτνκός Σύμβουλος Τακτικό Τακτικό Τακττκό 7.Δουνάκης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος Τακττ,κό ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ζητάκης Παναγτώτης 2. Κογα,ομτζής Μνχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικός Σύμβουλος Τακττκό Τακτικό ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ί \ Μέλος * 1 Μέλος Μέλος Μέλος s Μέλος,' Μέλθ ^. Μέλος Μέλος Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατ Δήμαρχος κ. Λαμπάκης' Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

7 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ν * ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ^, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο ". ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122/2011 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επχχροπής καχ Δήμαρχος Αλεξ/πολης κ. Λαμπάκης Ευάγγελος ενσηγούμενος χο 2ο θέμα χης ημερήσιας δχάχαξης "Επχλογή πχσχωχχκού χδρύμαχος γχα χη Λήψη δανείου ευρώ" δίνεχ χο Λόγο σχον Ανχχδήμαρχο κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο ο οποίος λέγει.: Κύρχοχ σύμβουλοχ, έχονχας υπ' όψη: 1. Τχς δχαχάξεχς χου άρθρου 72 παρ. 1 περ. σχ' Ν. 3852/10 σύμφωνα με χχς οποίες η 0ι.κονομχκή Επχχροπή, μελεχά χην ανάγκη δανείων, καχαρχίζεχ χους όρους χους καχ ει,σηγείχαχ σχεχχκά προς τούτο σχο Δημοχχκό Συμβούλιο. 2. Την αρχθ. 36/2011 απόφαση χης Οχκ. Επχχροπής καχ χην αριθ. 265/2011 απόφαση χου Δημοχχκού Συμβουλίου, με χην οποία καχά πλε χ οψηφ ί α, εγκρίθηκε η λήψη δανε ίου γχα χρημαχοδόχηση αποκλεχσχχκά χων χρεών χου. 3. Την αρχθ / απόφαση χου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δχοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με χην οποία μεχά από έλεγχο, η αναφερόμενη σχην παρ. 2 απόφαση, βρέθηκε νόμχμη. 4. Την αρχθ / ανακοίνωση πρόσκλησης ενδχαφέρονχος προς τα πχσχωχχκά χδρύμαχα, η οποία παράλληλα δημοσχεύθηκε καχ σχον Τοπικό Τύπο. 5. Το αρχθ / έγγραφο του Τ.Π.κ Δ. με χο οποίο μας γνωρίζεχ όχχ δύναχαχ να δανεχοδοχηθούμε γχα χην αποπληρωμή ληξχπρόθεσμων ή μη οφεχλών σχο 100% με επχχόκχο 6,02 καχ δχάρκεχα εξυπηρέχησης χου δανείου χα 10 χρόντ,α, εφόσον πληρούνχαχ οχ προΰποθέσεχς καχ οχ όροχ που θέχεχ ο Ν. 3852/2011 καχ οχ αρχθ / καχ 45352/ αποφάσεχς ΥΠΕΣΑ καχ ΗΔ. : 6. Το αρχθ. 671/ έγγραφο χης Συνεχαχρχσχχκής Τράπεζας Εβρου, με χο οποίο μας γνωρίζεχ όχχ ενδχαφέρεχατ. γχα χη χορήγηση δανείου ευρώ με επχχόκχο 7% πλέον εισφοράς Nt 128σήμερα 0,60% καχ με την προϋπόθεση εμπράγματων εξασφαλίσεω4 ανάλογης αξίας καχ δχάρκεχα αποπληρωμής 10 έτη. 7. Τη μη ανταπόκρχση από κανένα λοχπό πχσχωτχκό ίδρυμα μέχρχ σήμερα σχην πρόσκληση ενδχαφέρονχος. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Την έγκρχση επχλογής χου πχσχωχχκού Ιδρύμαχος χου Ταμείου Παρακαταθηκών καχ Δανείων γι,α χην λήψη του δανείου χων ευρώ με χους προσφερόμενους όρους σχο αναφερόμενο σχην παρ. 5 έγγραφο με χην επχφύλαξη σ όχι, αφορά χην δχάρκεχα αποπληρωμής. Ακολουθεί δχαλογχκή συζήχηση καχ ανχαλλαγή γνωμών μεταξύ χων μελών της Ο.Ε. μετά το τέλος της οποίας η Οχκονομχκή Επχχροπή αφού άκουσε χην εχσήγηση καχ χη συζήχηση είδε τχς παραπάνω σχεχ. δχατάξεχς καχ χο αποχέλεσμα χης ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφχσαν Υπέρ 6, Λευκό 1 (Δευχεραίος επεχδή καχαψήφχσε την αρχχκή απόφαση υπ' αρχθ. 265/2011 λήψης δανείου) ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕIΟΨΗΦΙΑ Δέχεταχ χην εχσήγηση καχ εγκρίνεχ χην επχλογή του Πχσχωχχκού Ιδρύμαχος του Ταμείου Παρακαχαθηκών καχ Δανείων γχα την λήψη τορ Δανείου των ευρώ με τους προσφερόμενους όρους στο 1 -

8 αναφερόμενο στην παρ / έγγραφο. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε, ν και υπογράφεται, χην ίδνα μέρα Ακριβές αι. απόσπασμα r\ Ο Πρόεδρος -τ- ^.η χης Ο.Ε. τ? ι- χα.-» ντλ Μέλη \. Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης Ακολουθούν Υπογραφές 2 - \ i

9 ΘΕΜΑ: «Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους» Κύριοι Σύμβουλοι, η Οικονομική Υπηρεσία επέβαλε τέλη λαϊκής αγοράς για τα έτη 2007 και 2008 στους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν είχαν καταβάλλει το ανάλογο τέλος και συνέταξε βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους. Αφού παρέλαβαν τις ατομικές ειδοποιήσεις του Δημοτικού Ταμείου με την οφειλή τους, απευθύνθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία και κατέθεσαν ^αιτήσεις για διαγραφές: 1) Ο Γρηγοριάδης Ιωάννης του Στεφάνου με Α.Φ.Μ διότι του χρεώθηκαν τέλη λαϊκής για το έτος ,5 αντί 708,75 λόγω της έκπτωση που έχει ως Ομογενής Πόντιος από παλιννόστηση. 2) Ο Μελισσανίδης Αλέξανδρος του Στεφάνου με Α.Φ.Μ διότι του χρεώθηκαν τέλη λαϊκής για το έτος ,56 αντί 708,756 και τέλη λαϊκής για το έτος ,56 αντί 708,756 λόγω της έκπτωση που έχει ως Ομογενής Πόντιος από παλιννόστηση*. 3) Η Καουσλίδου Αντζελα του Μιλτιάδη με Α.Φ.Μ διότι της χρεώθηκαν τέλη λαϊκής για το έτος αντί 472,56 και τέλη λαϊκής για το έτος αντί 472,56 λόγω της έκπτωσης που έχει ως Ομογενής Πόντια από παλιννόστηση. 4) Ο Σταμπολής Σταύρος του Μιχαήλ με Α.Φ.Μ διότι του χρεώθηκαν τέλη λαϊκής για το έτος αντί 472,56 και για το έτος αντί 472,56 λόγω της έκπτωσης που έχει ως Ομογενής Πόντιος από παλιννόστηση. Στην Οικονομική Υπηρεσία κατατέθηκαν επίσης αιτήσεις για διαγραφές, από άλλες οφειλές: 1) Η Βασιλειάδη Νίνα του Γεωργίου με Α.Φ.Μ διότι της χρεώθηκαν 6726 για κοστολόγηση ζημιάς ενώ αντικατέστησε η ίδια τη ζημιά. Η Υπηρεσία αφού έκανε τον έλεγχο των λόγων που επικαλούνται προτείνει σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006( λανθασμένη εγγραφή ) : 1) Στο όνομα Γρηγοριάδης Ιωάννης του Στεφάνου την διαγραφή 303,756 από τον 179/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2008 ως Ομογενής Πόντιος από παλιννόστηση 2) Στο όνομα Μελισσανίδης Αλέξανδρος του Στεφάνου την διαγραφή 303,756 από τον 27/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2007 και την διαγραφή 303,756 από τον 179/2011 για το έτος 2008 ως Ομογενής Πόντιος από παλιννόστηση 3) Στο όνομα Καουσλίδου Αντζελα του Μιλτιάδη την διαγραφή 202,56 από τον 27/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2007 και την διαγραφή 202,56 από τον 179/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2008 ως Ομογενής Πόντια από παλιννόστηση. 4) Στο όνομα Σταμπολής Σταύρος του Μιχαήλ την διαγραφή 202,56 από τον 27/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2007 και την διαγραφή 202,56 από τον 179/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2008 ως Ομογενής Πόντιος από παλιννόστηση. 5) Στο όνομα Βασιλειάδη Νίνα του Γεωργίου την διαγραφή 6726 από τον 839/2011 πλέον προσαυξήσεων επειδή σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ 94246/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξ/πολης αποκατάστησε μόνη της τη ζημία 0 ΠΡΠ< ντ *^Τη 0IKOHOM1KQN iqwamm Tdm ΠΕΝΤ ΧΡΗΣΤΡΧ

10 Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δαπανήθηκαν για τα προνοιακά επιδόματα ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΓΟ ποσό των # 2.784,175,44 #, επιστράφηκαν στο ταμείο του Δήμου Αλεξ/πολης από τους παρακάτω υπόλογους υπάλληλους :ο ποσό των #20.136,23.#, από το σύνολο των # # σύμφωνα με την αριθμ / Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής φακυβέρνησης, όπως αναφέρονται αναλυτικώς στο παρακάτω τίνακα, ανά Υπόλογο Υπάλληλο της Υπηρεσίας & προνοιακό επίδομα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠ1ΔΟΜΑΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟ ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑ 6718 ΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΒΑΡΕΊΕς 1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 001 ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ , Η υττ άλογος υπάλληλοι ς επέστρεψ< στο ταμείο του Δήμου το ποσό των #10329,00# ρύμφωνα με τα Υραμ jάτια είσπραξης :α ριθμ^α /8/2011Λ704-11/8/2011,Α,705-11/8/2011,Α7938-2/9/ ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ ΟΣ 002 ΕΥΑΓΓΕΛ ΟΣ 013 ΑΙΜΟΤΟΛΟ ΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩ Ν ,82 0, ,82 ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩ Ν , ΣΥΝΟΛΟ , Η υπόλογος υπά/ ιληλος επέστρεψε στο ταμείο του Δήμου το ποσό των #915,72# σύμφωνα με τα γ χιμμάτια είσπραξης :αριθμ.α /9/2011 ΚΙΟΡΟΓΛΑΝΙΔΟ Υ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 003 ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 6.987,28 0, ΚΙΟΡΟΓΛΑΝΙΔΟ Υ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 009 ΤΥΦΛΩΝ C C ΣΥΝΟΛΟ C Η υπόλογος υπά/ ιληλος επέστ )εψε στο ταμείο του Δήμου το ποσό των # # σύμφωνα με τα γ οαμμάτια είστ τραξης :αρ Α /9/2011, /8/2011 ΚΑΒΑΝΟΖΗ ΕΜΜΑΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΥΗΛ 004 B.N.K ,55 ΚΑΒΑΝΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΒΑΝΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟ ΥΗΛ 006 ΕΜΜΑΝΟ ΥΗΛ 010 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ , \ ΚΩΦΑΛΑΛΟ Ν , ΣΥΝΟΛΟ C C ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟ Υ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 005 ΚΙΝΗΣΗΣ C ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟ ΠΑΡΑΠΛΗΓ! Υ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 008 ΚΩΝ C C ΑΠΡΟΣΤΑΤ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟ ΕΥΤΑ Υ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ό12 ΠΑΙΔΙΑ C ΣΥΝΟΛΟ O.95C Η υπόλογος υπάλληλος επέστρεψε στο ταμείο του Αι ίμου το ποσό των # # σύμφωνα με τα γραμμάτια είσπραξης :α ριθμ.α-7935/ ,Α7011/ ,Α-7007/ ,Α-7008/11-8-2Ι 311^-7006/ ,Α- 7009/ ,Α-7936/ ,Α-8301/ ,Α-7010/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , T C»,

11 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Κύριοι Σύμβουλοι με το αριθ / έγγραφο του γραφείου αδειών καταστη μάτων, διαβιβάστηκε κατάσταση επιτηδευματιών στην Οικονομική Υπηρεσία για τους οποίους βεβαιώθηκαν πρόστιμα κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξ/πολης για οικ,έτος 2010 με Αποφάσεις Δημάρχου. Επειδή οι συγκεκριμμένοι οφειλέτες δεν πλήρωσαν το αναλογούν τέλος και το χρηματικό πρόστιμο, η υπηρεσία συνέταξε βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος και βεβαιώθηκε στο Δημοτικό Ταμείο. Το Δημοτικό Ταμείο μετά την βεβαίωση, έστειλε ατομικές ειδοποιήσεις στους οφειλέτες γνωρίζσντάς τους το ποσό της οφειλής και την ημερομηνία εξόφλησης. Οι κατωτέρω εταιρείες κατέθεσαν προσφυγή στην Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 : 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε. για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, της επιβλήθηκε 780 ως αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος ήτοι ί ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ Α. - ΧΑΜΟΣ Γ. Ο.Ε. για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, της επιβλήθηκε 840 ως αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος ήτοι ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΑΛ.- ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ.- ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ν. Ο.Ε. για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου της επιβλήθηκε 805 ως αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος ήτοι 1610 Με την αρ. 481/ απόφαση δημοτικού συμβουλίου επικυρώθηκαν τα πρακτικά συνεδρίασης ( ) της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, η οποία απεφάσισε την διαγραφή του προστίμου καθώς και του αναλογούντος ποσού των ανωτέρω εταιρειών. Η Υπηρεσία αφού έκανε τον έλεγχο των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και του χρηματικού καταλόγου αριθ. 838/2011 προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών των κατωτέρω εταιρειών : 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε. μεαφμ που βρίσκεται στην Αλεξ/πολη - επί της οδού Εμπορίου 118, διαγραφή 1404 πλέον προσαυξήσεων από τον 838/2011 χρηματικό κατάλογο. 2. ΣΤΕΡΓΙΟ ΥΔΑΣ Α.- ΧΑΜΟΣ Γ. Ο.Ε. με ΑΦΜ που βρίσκεται στην Αλεξ/πολη επί των οδών Ν.Φωκά και Ειρήνης γωνία, διαγραφή 1512 πλέον προσαυξήσεων από τον 838/2011 χρηματικό κατάλογο.

12 3. ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΑΛ.-ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ. -ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ν. Ο.Ε. με ΑΦΜ που βρίσκεται στην Αλεξ/πολη εττί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 24, διαγραφή 1449 πλέον προσαυξήσεων από τον 838/2011 χρηματικό κατάλογο.

13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κύριοι Σύμβουλοι, Επειδή κατά το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν ορισμένες δαπάνες που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσεις και οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να προσδιοριστούν επακριβώς ώστε να ζητηθεί εκ των προτέρων η έγκριση τους από το Δ.Σ., όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, παρακαλούμε να εγκρίνετε εκ των υστέρων σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/06) τις παρακάτω αναφερόμενες αναλυτικά δαπάνες: 1} Για τιμητικές διακρίσεις. αναανηστικά δώρα και έ οδα α>ιλο ενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών: 3.593,006 (που θα βαρύνουν τον ΚΑ ) και αφορούν α)δώρα φιλοφρόνησης σε επίσημες αντιπροσωπείες κατά την επίσκεψη τους στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης καθώς και σε φυσικά πρόσωπα για την πολύτιμη προσφορά τους και β) Φιλοξενία - παράθεση γευμάτων. 2) Για λοιπέα δαπάνες δηαοσίων σχέσεων: 704,00 (που θα βαρύνουν τον ΚΑ ). 3) Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης: 671«22 (που θα βαρύνουν τον ΚΑ* ) και αφορούν σε στεφάνια κατάθεσης για την 25 η Μαρτίου ( στα Δ.Δ. Μάκρης, Συκορράχης, Άβαντα, Αισύμης και Κίρκης, στην κεντρική παρέλαση της Αλεξανδρούπολης και στους οικισμούς του Δήμου ) και για τον εορτασμό της 14 ης Μαΐου - Επέτειο απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης. 4) Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Τραΐανούπολης: 244,08 (που θα βαρύνουν τον Κ.Α ) και αφορούν σε στεφάνια κατάθεσης για την 25 η Μαρτίου. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 5.212,306 Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά.

14 Αλεξανδρούπολη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θέμα : «Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΠΜ-Θ/περ ιοχή Αλεξανδρούπολης» Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ξανθόπουλος Κύριοι Σύμβουλοι, ΜΣΤΟΡΙΚΟ Η Δημόσια επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΠΜ-Θ/περιοχή Αλεξανδρούπολης με την Αρ.Πρωτ: 15815/2011 αίτηση της, μας γνωρίζει πως : «.. η Επιχείρηση ενόψει της ανάπλασης του πάρκου Ανατολικής Θράκης Αλεξ/πολης,προτίθεται να εγκαταστήσει έναν Υ/Σ τόπου (compact) για αισθητική αναβάθμιση στο πάρκο στη συμβολή των οδών Ανδριανουπόλεως και Κομνηνών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας παραχωρήσετε έκταση 15τ.μ yia την τοποθέτηση του συγκεκριμένου υποσταθμού». Συνημμένα μας υποβάλλει και απόσπασμα τοπογραφικού με την προτεινόμενη θέση, στην βορειοανατολική πλευρά του πάρκου, στη συμβολή των οδών Ανδριανουπόλεως και Κομνηνών. Το Γρ. Περιουσίας με το Αρ. Πρωτ: 17877/2011 έγγραφό της προς τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξ/πολης ζητεί την έκφραση των απόψεων τους, προκειμένου το θέμα να τεθεί για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Αρ. Πρωτ: 17877/2011 έγγραφο της η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει τα παρακάτω: «..η εισήγηση μας θα είναι θετική για την εγκατάσταση του υποσταθμού εάν τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Α)να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται, τόσο κατά την εγκατάσταση τον, όσο και μετά το πέρας των εργασιών τον, επειδή τφόκειται για πάρκο πον θα δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και κυρίως παιδιά, εφόσον μέσα στο πάρκο θα υπάρχει παιδική χαρά. Β) οι εργασίες εγκατάστασης τον υποσταθμού να γίνουν την ίδια χρονική περίοδο που θα γίνονται και οι εργασίες ανάπλασης του εν λόγω πάρκου. Ως εκ τούτου θα πρέπει η ΔΕΗ να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας, πριν την εγκατάσταση του υποσταθμού». Στη συνέχεια η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το Αρ. Πρωτ: 37604/2011 έγγραφό της -το οποίο το Γραφείο Περιουσίας διαβίβασε στη ΔΕΗ ΑΕ-, ζητά ακόμη να «εξεταστεί α)το ποσό της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και κατά πόσο αυτό βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων για τη χρήση του χώρου,β) εάν η παρουσία του υποσταθμού δημιουργεί πρόβλημα καταλληλότητας τον χώρου της παιδικής χαράς και γ)να κατατεθούν πιστοποιήσεις από το φορέα εγκατάστασης του έργον (ΔΕΗ)..» Π. Με το Αρ. Πρωτ: 63820/11 έγγραφο της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών γίνεται γνωστό στην Οικονομική Υπηρεσία πως: «κατόπιν σχετικής απάντησης της ΔΕΗ στο Θέμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από υποσταθμούς, Θεωρούμε άτι δεν συντρέχουν λόγοι για τη μη εγκατάσταση τον υποσταθμού εντός του πάρκου Ανατ. Θράκης. Σε κάθε περίπτωση Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εργασίες θα γίνουν παράλληλα με αυτές της ανάπλασης τον πάρκου και σίγουρα όχι μετά» Επειδή στο άρθρο 185 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 ορίζεται πως: «με αττόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέττεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση

15 ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα,' που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοτηκά συμφέροντα». Εισηγούμαι λοιπόν προς το Δ.: 1. την καταρχήν λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση χώρου 15 τ.μ στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΠΜ-Θ/περιοχή Αλεξανδρούπολης για τοποθέτηση ενός υποσταθμού τύπου compact στη συμβολή των οδών Ανδριανουπόλεως και Κομνηνών για αισθητική αναβάθμιση 2. Να ληφθούν υπόψη και να εφαρμοστούν οι εισηγήσεις της Δ/νσης Γεωτεχνικών υπηρεσιών για τήρηση των όλων μέτρων ασφαλείας από τη ΔΕΗ,τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του υποσταθμού όσο και μετά το πέρας των εργασιών, αφού πρόκειται για πάρκο και παιδική χαρά, επίσης η ΔΕΗ πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του υποσταθμού να επικοινωνήσει με τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, ώστε οι εργασίες της ΔΕΗ να γίνουν την ίδια χρονική περίοδο που θα γίνουν και οι εργασίες ανάπλασης του εν λόγω πάρκου από το Δήμο Αλεξ/πολης. 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα επανέλθει για το παραπάνω αίτημα της ΔΕΗ.προκειμένου να οριστικοποιήσει αυτήν μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε) και την εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μας -τμήματος ηλεκτρομηχανολογικού - κ.(ντεφίδου Αικατερίνη) Ο εισηγητής Χρυσόστομος Ηανθόπουλος

16 ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ αχ.δ/νση: Δήμητρας 19 αχ.κώδ: Αλεξ/ττολη ληροφορίες: Κυριαζίδης χρήστος ηλέφωνο: ΑΧ: mail: / Αλεξ/ττολη 19/9/2011 Αρ.πρωτ:Οικ.2989 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Ενταύθα lema : Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου ΙΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 & απαλλαγή υπολόγων των προνοιακών επιδομάτων Σύμφωνα με την αριθμ.234/11 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την οποία ΰίσθηκαν υπόλογοι των προνοιακών επιδομάτων οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρονται rov παρακάτω πίνακα στα ονόματα των οποίων έχουν εκδοθεί χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, είναι υποχρεωμένοι να ΠΌδώσουν λογαριασμό μέχρι τις 14/10/2011, για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 172 γ του.3463/06 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑ 6718 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ' ,63 ΒΑΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 2549 ΣΥΝΟΛΟ ,636 -ν ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ' ,82 3 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 37 ΟΜΟΓΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 368 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΟΡΟΓΛΑΝΙΑΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ' ,28 ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 5 ΚΙΟΡΟΓΛΑΝΙΑΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ *27733 ΤΥΦΛΩΝ 507 ΣΥΝΟΛΟ , ΚΑ Β ΑΝ ΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ' ,55 Β.Ν.Κ. 254 ΚΑΒΑΝΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ' ,79 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΛΡΟΜΗ 100 ΚΑΒΑΝΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ' ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ * ΣΥΝΟΛΟ , ΜΠΛΞΕΒΑΝΙΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ '00S ,62 ΚΙΝΗΣΗΣ 324 ΜΠΛΞΕΒΑΝΙΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ' ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 106 ΜΠΛΞΕΒΑΝΙΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ' ,00 ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΛΙΑ 602 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,

17 Δήμος Αλεξ/πολης. Αλεξανδρούπολη Γραφείο έκδοσης αδειών. Αρ. πρωτ Προς: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο Ανπδήμαρχος Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών Έχόντας υπόψη: 1»ΊΊς διατάξεις του άρθ. 1 του Ν.2323/95, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 1 παρ.5 του Ν.3377/2005, σε συνδυασμό με το άρθρ. 1 του π.δ. 254/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθ. 1 της Υ.Α. Κ-164/ (ΦΕΚ Β 275/ ) στις οποίες περιγράφεται και ορίζεται: α) Η έννοια του στάσιμου υπαίθριου εμπορίου β) Τα απαιτούμενα - υποβαλλόμενα κατά το στάδιο αίτησης χορήγησης της άδειας, δικαιολογητικά γ) Το αρμόδιο καθ* ύλη όργανο χορήγησης της άδειας (Δημοτικό Συμβούλιο) δ) Ο χρόνος ισχύος της άδειας (τρία (3) έτη) ε) Ο τόπος άσκησης (θέσεις οριοθετούμενες από Δήμο ή ιδιωπκούς χώρους στ) Τα υποβαλλόμενα δικ/κά κατά το στάδιο έκδοσης, και η προθεσμία υποβολής τους (30 ημέρες από την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου) 2. Την από αίτηση της ΕΔΙΝΕΡΛΗ Σ'ΑΝΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ περί έκδοσης άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (πώληση ειδών καντίνας) που βρίσκεται σε ιδιωπκό χώρο 115 τ.μ. στην περιοχή Τοπούρικα ιμαίστρου αριθ. τεμαχ. 99 στην Αλεξ/πολη. 3) Το από ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Εισηγείται Την χορήγηση ή μη της έκδοσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνας) στην ΕΔΙΝΕΡΑΗ ΣΑΝΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ σε ιδιόκτητο χώρο 115 τ.μ. στην περιοχή Τοπούρικα Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη αριθ. τεμαχ. 99, κάτοικος Αλεξ/πολης οδός Τέρμα Αβαντος.

18 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, Θέμα: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής των- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης». Από την ΔΙΑΑΜΑΘ ( Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδ. Θράκης ) ΑΑΕ λάβαμε την 1596/ επιστολή, με την οποία καλούμαστε να προβούμε στην έγκριση και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, για τη λειτουργία των υποδομών του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών» στο Δήμο μας. Οι υποδομές περιλαμβάνουν το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( ΣΜΑ) Φερών και δύο συρμούς μεταφοράς - συμπίεσης απορριμμάτων. Ύστερα από τα παραπάνω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1 ) Την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη λειτουργία των υποδομών του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής των - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης». 2) Τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, αποτελούμενη απέ* τους: 3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη να προβεί επ' ονόματικαι για λογαριασμό του Δήμου μας στην υπογραφή της σύμβασης.

19 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου Θέμα : «Απόσυρση Οχημάτων από την κυκλοφορία λόγω παλαιότητας» Σύμφωνα με τις τις διατάξεις : 1) της Υ Α ΑΠ 6400/2060/ «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας αυτ/των των Υπηρεσιών κλπ του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 και δικύκλων» (ΦΕΚ Β'387). 2) του Ν.2647/1998 «Περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες και Αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ Α'237/ ) 3) του Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως -κινήσεως αυτοκινήτων - οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ ΑΊ17/ ) Εισηνούυαστε Την άρση της κυκλοφορίας των κάτωθι οχημάτων του πρώην Δήμου Αλεξανδρούπολης, λόγω παλαιότητας και μη συμφέρουσας επισκευής τους: 1. Αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΥ1578 (Φορτηγό απορριμματοφόρο) Αρ. πλαισίου Αρ. κινητήρα Τύπος κατασκ. MERCEDES ΒΕΝΖ1617 Τέθηκε σε κυκλοφορία σύμφωνα με την αριθμό 2951/ απόφαση Περ/κης Διοίκησης Ν. Έβρου, Υπηρεσία Υπουργείου Εσ/κών, Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης. ( Βρίσκεται σε ακινησία 2. Αρ. κυκλοφορίας : ΚΗΥ 5309 (Φορτηγό - βαρέλα τσιμέντου) Αρ. πλαισίου Αρ. κινητήρα: Τύπος Κατασκ. MAN Τέθηκε σε κυκλοφορία σύμφωνα με την υττ. αριθ. Φ044/5579/121355/ απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( Βρίσκεται σε ακινησία) 3. Αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΥ 1596 (Επιβατικό, 1300 κ.εκ.) Αρ. πλαισίου: ΖΑΑ Αρ. κινητήρα: Τύπος Κατασκ. LANCIA Υ10 Τέθηκε σε κυκλοφορία σύμφωνα με την υπ. αριθ. Φ044/5094/19515/96 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( Βρίσκεται σε* ακινησία) 4. Αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΥ 1569 (Επιβατικό, 2800 κ,εκ.) Αρ. πλαισίου: Αρ. κινητήρα: Τύπος Κατασκ. MERCEDES ΒΕΝΖ 280 Τέθηκε σε κυκλοφορία το ακινησία) 5. Αρ. κυκλοφορίας: ΚΗ11546 ( Βυτίο) Αρ. πλαισίου: VSKM132FENB Αρ. κινητήρα: FE6B Τύπος Κατασκ.: NISSAN Ημερομηνία 1 ας άδειας κυκλοφορίας: 1993 ( Βρίσκεται σε (Βρίσκεται σε ακινησία -Ο- ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΓΊΔΔ : ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Εισαγωγή Το Νέο Ν.Π.Δ.Δ με την Επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ" και διακριτικό τίτλο (Α.ΠΟ.Κ.Δ-Α ) προήλθε από την συγχώνευση των ήδη υπαρχόντων Νομικών Προσώπων "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ" (Α.Ο.Δ.Α.), του "ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ^ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ" (Δ.Ο.Ν.Α) ΚΑΙ της "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΕΠΛΟΥ**(ΦΕΚ 1472/ ). Με την 201/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης αποφασίστηκε η διάλυση όλων των Δημοτικών Επιχειρήσεων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. 2. Θεματικοί τομείς αρμοδιοτήτων και σκοποί του ΝΠΔΔ Οι θεματικοί τομείς αρμοδιότητας του Ν.Π.Δ.Δ με την Επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ" σύμφωνα με την ιδρυτική του Πράξη (ΦΕΚ 1472/ ) είναι: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: α) Η καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών και φορέων του Αθλητισμού και Νεολαίας σε θέματα αθλητικά (Μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού), επαγγελματικού προσανατολισμού και η ενίσχυση κάθε δραστηριότητας με τους παραπάνω φορείς αλλά και μη οργανωμένους δημότες. Β) Η αναβάθμιση του αθλητικού επιπέδου. γ) Η οργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού Επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. δ) Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες και ιδιαίτερα στους νέους του Δήμου και ο συντονισμός των ενεργειών και εκδηλώσεων των φιλάθλων τοπικών συλλόγων φορέων για την ανάπτυξη και πρόοδο του Αθλητισμού. ε) Η καλλιέργεια της αθλητικής άμιλλας στο χώρο του Δήμου και της διάθεσης του φίλαθλου πνεύματος ανάμεσα στα φίλαθλα σωματεία της περιφέρειας του Δήμου και η μεταξύ τους συνεργασία. Στ) Η ηθική και υλική συμπαράσταση στην προσπάθεια ανάπτυξης κάθε αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων της περιοχής. ζ) Η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η επίτευξη της επαφής με ότι στη φύση θα βελτίωνε τη φυσική κατάσταση του σώματος. Μέσα στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών θα είναι η δημιουργία και λειτουργία των παρακάτω τμημάτων και η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ως εξής: 1. Τμήμα κλασσικού αθλητισμού. 2. Τμήμα καλαθοσφαίρισης καιπετοσφαίρισης. 3. Τμήμα Ποδοσφαίρου. 4. Τμήμα τέννις και πιγκ-πογκ. 5.Τμήμα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής. 6. Τμήμα ελεύθερης και ελληνορωμαϊκής Πάλης. 7. Τμήμα κολύμβησης και διαφόρων άλλων αθλημάτων, που αν χρειασθούν θα ιδρυθούν με απόφαση του Δ.Σ 8. Τμήμα σκοποβολής. 9. Τμήμα μότο-κρος. 10. Η οργάνωση ομιλιών για των αθλητισμό. 11. Η διοργάνωση αγώνων. 12. Η οργάνωση επιδείξεων και αθλητικής λέσχης και όποιων άλλων χρειασθεί να δημιουργηθούν στο μέλλον, την δημιουργία των οποίων θα αποφασίζει το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 31/10/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 70.843 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 31/10/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 70.843 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 31/10/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 70.843 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 18/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 12.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 18/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 12.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 18/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 12.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15560/12-05-2011 Αριθ. Πίνακα. 12/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας» «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-4-2015 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 20:00 Πρόσκληση 4766/3-4-2015 Παρόντες Δ.Σ.: 21 Απόντες: 6 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 8442 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. πρωτ. 93427 21 η Πειραιάς 27-8-09 Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.. Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014 θέμα 1 ο έκτακτο θέμα: Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου». 1 ο θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 20 Μαίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ. 7748 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν ( άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 15/6/2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 15/6/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρμόδια: Άννα-Μαρία Σαρδελή Τηλ. 26823 60636 ΦΑΞ: 26820 27553 e-mail: council@1485.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Αποφ. 51/2016 Από το πρακτικό 16 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. στις 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ 15-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 237/2016 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 24/3/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 25049 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: -26465- Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016 ΠΡΟΣ: α) κ. Δήμαρχο β) Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 36 ης / 28-12-2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΘΕΜΑ: 24 ο Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΚ67-2ΚΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Καλαμαριά, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.: 41535 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 11-11 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 60787 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους. Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τον κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 13/2/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10384 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 78ΜΤΟΚ67-6Β0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 29-10-2015 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην αίθουσα Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10454/4.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δράμα 12-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.24586 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΡ.: Γενεοπούλου Μαρία Χρηστάκου Κατερίνα ΤΗΛ.: 2752097741 FAX: 2752096379 E-MAIL: dsdn@otenet.gr ΝΑΥΠΛΙΟ, 18.3.2011 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:5202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 3623

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 3623 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 3623 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1 30131 Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Πληρ.: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2014-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση 16133/2-10 -2015 Παρόντες Δ.Σ.: 22 Απόντες: 5 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. 9η Αναμόρφωση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Ιωακειμίδης Γιώργος Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 1 5 ης /

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 1 5 ης / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 31/5/ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 1 5 ης /30-5 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 489

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 489 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 6/11/2015 με αριθμ. 26 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 489 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7 η /2014 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7 η /2014 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 69914 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πληρ.: Ζωναράς Π., Μαρκαντωνάτου Π. Τηλ.: 26413 60308, 60307 E-mail: dimsim@agrinio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού».

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού». Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού».:: 4/2007 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/5-3-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/5-3-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 28-03-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/5-3-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ο δημοτικός σύμβουλος Γκάνης Σταύρος, προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά την ψηφοφορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα