ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε το Γηροκοµείο της Αµφισσας. (Εισάγεται µετά από αίτηση του.σ. κ. Ιωσηφίδη). 2. Πρόταση για το σχέδιο-πλαίσιο διαχείρισης του τµήµατος του παραδοσιακού ελαιώνα που εµπίπτει εντός της ζώνης Α απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των ελφών. (Εισηγητής: κ. Ταγκαλής, Αντιδήµαρχος) 3. Σύσταση µίας (1) προσωρινής προσωπαγούς θέσης µε σχέση εργασίας Ι..Α.Χ. στον Ο.Ε.Υ. του ήµου ελφών, σε συµµόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. (Εισηγήτρια: κ.καπαρέλη, προϊσταµένη /νσης ιοικ/κών Υπηρεσιών). 4. Παράταση εργασιών για τη σύµβαση µε τίτλο ηµιουργία ενοποιηµένης διαδικτυακής παρουσίας ήµου ελφών.(εισηγητής: κ. Παπαϊωάννου, προϊστάµενος /νσης Προγραµµατισµού). 5. Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος ((Εισηγητής: κ. Παπαϊωάννου, προϊστάµενος /νσης Προγραµµατισµού). 6. Εγκριση µελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο υλοποίησης ανάπλαση Τ.Κ. Τριταίας του ήµου ελφών. (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 7. Υποβολή πρότασης στο Leader. (Εισηγητής: κ. Παπαιωάννου, προϊστ. /νσης Προγραµµατισµού 8. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών). 9. ιαγραφή οφειλών από πρόστιµα Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών). 10. ιάθεση ποσού σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.(εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών). 11. Εκµίσθωση χειµερινού βοσκότοπου στη θέση ΠΛΑΓΙΑ της Τ.Κ.Σερνικακίου. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών). 12. Εγκριση και παραλαβή της µελέτης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ µε αριθ. µελέτης 12/2014 και προϋπολογισµό ,00 και λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης. (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 13. Εγκριση και παραλαβή της µελέτης ΣΥΝ ΕΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ µε αριθ. Μελέτης 11/2014 και προϋπ ,00 και λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης. (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 14. Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (Α.Μ. 111/2009).(Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 15. Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.Κ. ΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 16. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.Ε. ΓΑΛΑΞΙ ΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 17. Λήψη απόφασης για την προγραµµατική σύµβαση (Π.Σ.) µε την Αποκ. ιοίκηση Θεσσαλίας Στ.Ελλάδας για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕ ΡΟ ΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 18. Παραλαβή της µελέτης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙ ΙΟΥ του ήµου ελφών. (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 19. Παράταση εργασιών για την σύµβαση µε τίτλο: Τεχνική Βοήθεια του ήµου ελφών. Εργασίες τεχνικού συµβούλου για την καταγραφή, βελτιστοποίηση και εξοικονόµηση ενέργειας δηµοτικού φωτισµού. (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 20. Παράταση του έργου πλακόστρωση πεζοδροµίου από Παιδική Χαρά έως Μαϊάµι.Κ. Ιτέας.

2 (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 21. Αναβάθµιση σχολικού κτιρίου.. Αγίας Ευθυµίας (Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 22. Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ -πρόσβαση ΑΜΕΑ στο Γυµνάσιο Ιτέας και λοιπές εργασίες στη.ε. Ιτέας.(Εισηγητής: κ. ήµος, προϊστάµενος.τ.υ.). 23. Έγκριση συµµετοχής του ήµου ελφών στη δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και ορισµός νοµίµου εκπροσώπου στο πλαίσιο της υπ αριθµόν 1551/ πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.».(Εισηγήτρια: κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήµαρχος) 24. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, για την κατάθεση αίτηση προσφοράς του ήµου ελφών στη δράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ αριθµόν 1551/ πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.(Εισηγήτρια: κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήµαρχος) 25. Έγκριση αναγκαιότητας σύνταξης µελέτης για την υλοποίηση και παρακολούθηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούµενες γυναίκες, για φύλαξη νηπίων και βρεφών για το ακαδηµαϊκό έτος ».(Εισηγήτρια: κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήµαρχος) 26. Επί των αριθ. 7,8/2014 αποφάσεων της ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγήτρια: κ. Σεγδίτσα,.Σ. και πρόεδρος ΕΠ). 27. Λήψη απόφασης σχετικά µε δασική ρυθµιστική απαγορευτική διάταξη καυσοξύλευσης. (Εισηγητής: κ. ήµαρχος). 28. Επί των αριθ. 6/2014 και 8/2014 αποφάσεων της.ε. Παρνασσού. (Εισηγητής: κ. Λύτρας, Αντιδήµαρχος). 29. Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στη ηµοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας. (Εισηγήτρια; κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήµαρχος). 30. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωµατεία του ήµου ελφών (Εισηγήτρια: κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήµαρχος). 31. Ανάθεση εργασιών πιστοποιηµένης µετάφρασης κειµένων τουριστικής προβολής του ήµου ελφών (Εισηγήτρια. κ. Τασιού-Γουργουρή,, Αντιδήµαρχος). 32. Εκπόνηση µελέτης τεκµηρίωσης, ταυτοποίησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος ρόµοι του 21 του ήµου ελφών.(εισηγήτρια. κ. Τασιού-Γουργουρή, Αντιδήµαρχος). 33. Προτάσεις για τη µελέτη του έργου µε τίτλο Αλιευτικό καταφύγιο Αγίων Πάντων της Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγήτρια. κ. Τασιού-Γουργουρή, Αντιδήµαρχος). 34. Ρύθµιση κυκλοφορίας παραλίας Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια. κ. Τασιού-Γουργουρή, Αντιδήµαρχος). 35. Εγκριση λειτουργίας σταθµού Digea στη θέση ΚΑΤΣΙΚΑΣ.Κ. εσφίνας. (Εισηγητής: κ. Μουτσέλης, προϊστ. /νσης Περιβάλλοντος). 36. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών. (Εισηγητής: κ. Μουτσέλης, προϊστ. /νσης Περιβάλλοντος).

3 1. Αριθ.πρωτ / αίτηση κ. Ιωσηφίδη, ηµ. Συµβούλου....κ.Πρόεδρε, σας παρακαλώ να προτάξετε ως πρώτο θέµα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ερχόµενο.σ. Το θέµα του Γηροκοµείου Άµφισσας..

4 2. Θέµα: Πρόταση για το Σχέδιο-Πλαίσιο διαχείρισης του τµήµατος του Παραδοσιακού ελαιώνα που εµπίπτει εντός της ζώνης Α απολύτου προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των ελφών (Το θέµα κρίνεται εξαιρετικά επείγον επειδή η συζήτηση των φορέων ευρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ήδη γνωµατεύσει επί του θέµατος η Περιφέρεια, και ο ήµος µας δεν θα προλάβει να εκφράσει τις απόψεις του, αν δεν ληφθεί εγκαίρως σχετική απόφαση για ένα θέµα µείζονος σηµασίας ) Σύµφωνα µε το σχετικό ΦΕΚ147/ αναοριοθέτησης των Ζωνών Α και Β Προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των ελφών, απαιτείται να συνταχθεί πρόταση από τους τοπικούς φορείς σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και να υποβληθεί προς έγκριση εντός ενός έτους, Σχέδιο-πλαίσιο διαχείρισης του τµήµατος του παραδοσιακού Ελαιώνα που εµπίπτει εντός της ζώνης Α Απολύτου Προστασίας. Στόχοι του σχεδίου-πλαισίου είναι η πρόβλεψη των ενδεδειγµένων µέτρων για την κάλυψη των βασικών αναγκών της ελαιοκαλλιέργειας ήτοι: 1. Φύλαξη εργαλείων και λοιπού εξοπλισµού αγροτικών εργασιών 2. Προσωρινή αποθήκευση της ελαιοπαραγωγής (αποκλειόµενης οιασδήποτε δόµησης) 3. Πρόβλεψη συστήµατος διάθεσης των υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία του ε- λαιοκάρπου και την παραγωγή ελαιολάδου (προκειµένου να µην επιβαρύνεται το Πολιτιστικό τοπίο των ελφών από την ελεύθερη απορροή των υγρών αποβλήτων σε ρέµατα-χείµαρρους ή από τη συγκέντρωσή τους σε λιµνοδεξαµενές εξάτµισης). Σχετικά µε το υπ αριθµόν 1 και 2: Σύµφωνα µε το Νόµο 4067 (ΦΕΚ 79 Α ) Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ)-άρθρο 2, ορίζεται ως οµικό έργο κάθε είδους κατασκευή, ανεξάρτητα από τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής της, που είναι σταθερά συνδεδεµένη µε το έδαφος, δεν έχει δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν µπορεί να ρυµουλκηθεί. Λαµβάνοντας υπ όψιν ως δεδοµένο το τι θεωρεί ως οµικό έργο (άρα παράγει και την αντίστοιχη όµηση) ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, θα πρέπει να συζητάµε για κατασκευές οι οποίες θα ρυµουλκούνται και δεν θα είναι σταθερά συνδεδεµένες µε το έδαφος, άρα λυόµενες. Είµαστε αντίθετοι στις λυόµενες κατασκευές Πρότασή µας είναι η κατασκευή µόνιµων κατασκευών µε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 1. Η αποθήκευση της ελαιοπαραγωγής και του εξοπλισµού των καλλιεργητών, προϋποθέτει την ύπαρξη αποθηκών. Το µέγεθος των αποθηκών που θα στεγάσουν τις ανάγκες πρέπει να συνδέεται µε το µέγεθος των ελαιοκτηµάτων. 2. Ο κάθε καλλιεργητής να δικαιούται µία µόνο αποθήκη. 3. Να προσδιορίζεται το µέγεθος της αποθήκης σε συνάρτηση του συνολικού εµβαδού όλων των ελαιοτεµαχίων που διαθέτει στην κατοχή του ο κάθε καλλιεργητής εντός του Παραδοσιακού Ελαιώνα που εµπίπτει στη ζώνη Α και συγκεκριµένα ως ποσοστό 0,005 επί του εµβαδού αυτών. 4. Να τεθεί ελάχιστο συνολικό εµβαδόν όλων των ελαιοτεµαχίων που έχει στην ιδιοκτησία του ο καλλιεργητής εντός της ζώνης Α, τα 20 στέµµατα, προκειµένου να δικαιούται αποθήκη. 5. Μέγιστο εµβαδόν της αποθήκης που δύναται να οικοδοµηθεί, ορίζεται τα 200 µ2 µε µέγιστο ύψος τα 4,00 µ. περιλαµβανοµένης της στέγης η οποία να είναι υποχρεωτική. 6. Η δόµηση των αποθηκών να γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την προϋπόθεση η εξωτερική µορφή να είναι συµβατή µε το περιβάλλον, δηλαδή να είναι σε αποχρώσεις γήινες (γκρί-καφέ-πράσινο κ.λ.π), ώστε να µην είναι ευδιάκριτες ενδιάµεσα των ελαιοδένδρων. 7. Να επιτρέπεται η περίφραξη των ελαιοτεµαχίων εντός των οποίων κατασκευάζονται αποθήκες, µε συρµατόπλεγµα. (Παράδειγµα: Καλλιεργητής διαθέτει 400 ελαιόδενδρα, που σηµαίνει περίπου 30 στρέµµατα κατά µέσο όρο. Θα δικαιούται να έχει αποθήκη µ2*0,005=150 µ2) Σχετικά µε το υπ αριθµόν 3: Η ύπαρξη της ζώνης προστασίας και της γης υψηλής Παραγωγικότητας, δηµιουργεί υψηλό και δυσµενή βαθµό µοριοδότησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των υφιστάµενων επιχειρήσεων-δραστηριοτήτων έκθλιψης ελαιών (ελαιοτριβείων). Αυτό οδηγεί σε διαδικασία έκδοσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών εσµεύσεων και όχι Περιβαλλοντικών Μελετών κατηγορίας Α, οι οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν σε εξαιρετικά µεγάλες

5 καθυστερήσεις και υπερβαίνουν κατά πολύ τον επιθυµητό βαθµό ελέγχου σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της εν γένει περιοχής. Με τις απαγορεύσεις του ΦΕΚ 147/ είναι σχεδόν αδύνατη η αδειοδότηση. Για τους λόγους αυτούς είµαστε αντίθετοι στον αποκλεισµό των ελάχιστων (δύο-τριών) επιχειρήσεων από τον τρόπο λειτουργία τους µε την ύπαρξη λιµνοδεξαµενών εξάτµισης των υγρών αποβλήτων, οι οποίες τηρούν τις κατά Νόµο προϋποθέσεις, όπως συνιστώνται και προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας- /νση Υγιεινής Περιβάλλοντος (Ε1β 221/65 & ΥΓ2/105593/ ). Η µικρή δυναµικότητα και η εποχική λειτουργία κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου και µόνο, δεν συνηγορούν στην επιβολή τόσο δυσµενών διαδικασιών που υπερβαίνουν κατά πολύ τον επιθυµητό βαθµό ελέγχου για την προστασία του Περιβάλλοντος. Η απαγόρευση της ύπαρξης λιµνοδεξαµενών εξάτµισης των υγρών αποβλήτων, σε συνδυασµό µε την απαγόρευση διάθεσης των υγρών αποβλήτων στους υφιστάµενους βιολογικούς καθαρισµούς του ήµου ελφών, οδηγεί σε αδιέξοδο τους ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων µε συνέπεια, είτε την παραβατικότητα, είτε το κλείσιµο των επιχειρήσεών τους. Η πολιτική αυτή δεν συνάδει µε τη στήριξη της καλλιέργειας της ελιάς. Θεωρούµε σηµαντικό τη µη επιβάρυνση του Πολιτιστικού τοπίου των ελφών, αλλά µε γνώµονα την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των υφιστάµενων επιχειρήσεων µέσα από ένα σχέδιο διαχείρισης ρεαλιστικό, που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες τους, νόµιµα και χωρίς υπερβολικές οικονοµικές επιβαρύνσεις. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Στη ζώνη Α απολύτου προστασίας και συγκεκριµένα στην παράγραφο γ.11 θα πρέπει να προστεθεί η λέξη επέκταση στις ήδη υφιστάµενες µονάδες επεξεργασίας ελαιοκάρπου και µονάδων παραγωγής ελαιολάδου και ελαιοπυρήνα, προκειµένου να µην τους στερεί το δικαίωµα ανάπτυξης. 2. Επειδή την πραγµατική προστασία και διαχείριση των ζωνών Α και Β καλούνται να πράξουν οι ηµότες-ελαιοκαλλιεργητές του ήµου µας µε ίδια κεφάλαια, πρέπει να δίδεται χρηµατοδότηση-επιδότηση σε όλη τη συγκεκριµένη ζώνη ως κίνητρο, µε βάση την στρεµµατική έκταση, για τη διατήρηση του υφιστάµενου περιβάλλοντος, την προστασία από πυρκαϊές και την εξάπλωση ασθενειών των ελαιοδένδρων (όργωµαπότισµα-εντοµοκτονία-µυκητοκτονία-ζιζανιοκτονία-κλάδεµα-ανανέωση). Οι εισηγητές ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ

6 3. ΘΕΜΑ: Σύσταση µίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ο.Ε.Υ του ήµου ελφών, σε συµµόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. (Το θέµα κρίνεται ως κατεπείγον λόγω καταληκτικής αµετάκλητης δικαστικής απόφασης). Η κ. Λιάνα Βελέντζα του Γεωργία είχε συνάψει µε τον πρώην ήµο Γραβιάς σύµβαση µε σχέση εργασίας Ι..Ο.Χ από , η οποία παρατάθηκε στη συνέχεια µε έγγραφο συµφωνητικό έως και ασκούσε καθήκοντα κλάδου/ειδικότητας Ε ιοικητικού. Η ανωτέρω µε το πέρας της σύµβασης κατέθεσε αγωγή και κατά του πρώην ήµου Γραβιάς µε την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι συνδέεται µε τον πρώην ήµο µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Με την αριθµ 190/2013 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών αποφασίστηκε ότι η ενάγουσα συνδέεται µε τον πρώτο εναγόµενο ήµο ελφών, ως καθολικός διάδοχος του πρώην ήµου Γραβιάς, µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.η ανωτέρα απόφαση κατέστη αµετάκλητη µε το αριθµ 8253/2013 Πιστοποιητικό του Τµήµατος Πολιτικών Ενδίκων µέσων του Πρωτοδικείου Αθηνών και υποβλήθηκε στη /νση ιοικητικού. Η υπηρεσία προέβη σε έκδοση της αριθµ 19891/ (Α Α: ΒΛΛΚΩ9Θ- ΚΦ) Απόφασης ηµάρχου περί αποδοχής των υπηρεσιών της υπαλλήλου σύµφωνα µε την αριθµ 190/2013 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών στο ήµο ελφών και κατόπιν του αριθµ 19891/ υποβληθέντος ερωτήµατος της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών προς το Υπουργείο Εσωτερικών κατέστη σαφές ότι και για και για την εκτέλεση αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού µονίµου προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι..Α.Χ, έκδοση Απόφασης κατανοµής Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 21,22 του Ν.4057/2012(ΦΕΚ54/Α/ ). Κατόπιν των ανωτέρω προβήκαµε σε ανάκληση Απόφασης ηµάρχου. αριθµ 29618/ (Α Α ΒΛ1ΨΩ9Θ-406) και παραποµπή της υπόθεσης για περαιτέρω νοµική υποστήριξη, µε δεδοµένη την αναστολή των διορισµών και των προσλήψεων των κατηγοριών /ειδικοτήτων Ε και ΥΕ που έχει επιβληθεί έως , σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1της παρ.στ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσµου πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου πλαισίου ηµοσιονοµικής στρατηγικής (ΦΕΚ 222/Α/ )-Εγκύκλιος του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης αριθµ ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/335/οικ.4259/ µε Α Α ΒΙΕΒΧ-Θ64). Στις ο οριζόµενος από την Οικονοµική επιτροπή δικηγόρος υπέβαλλε τη γνωµοδότησή του σχετικά µε την αριθµ 190/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που κατέστη τελεσίδικη. Έχοντας υπόψη : α) τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α/ ) «οι εναγόµενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο πλαίσιο της συµµόρφωσης της ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, να εφαρµόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις». β) τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.21 του 4057/2012 (ΦΕΚ 54/ Α) «οι εναγόµενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο πλαίσιο της συµµόρφωσης της ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, να εφαρµόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις». γ) το αριθµ 7033/161450/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας /Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Λαµίας. δ) Το αριθµ 33972/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί πρόσληψης προσωπικού Ι..Α. Χ, κατόπιν δικαστικής απόφασης ε) τη γνωµοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου. στ) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπου ορίζεται ότι η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. γίνεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και επιτρέπεται κατ εξαίρεση (το τελευταίο εξάµηνο της δηµοτικής περιόδου), µεταξύ των άλλων και σε περίπτωση συµµόρφωσης µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Με βάση τα ανωτέρω συνάγεται ότι η άµεση εφαρµογή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης είναι υποχρεωτική για τον δήµο µας. Εισηγούµαι : Τη σύσταση µίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του ήµου ελφών (ΦΕΚ 2185/Β/ ) ως εξής: Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Βελέντζα Λιάνα Ε ιοικητικού

7 παραπάνω θέση καταργείται µόλις κενωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα έξι (6.576,00) σε βάρος των Κ.Α και για το έτος Για τα επόµενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς. Η Προϊσταµένη Μαρία ηµ. Καπαρέλη ΠΕ ιοικητικού /Οικονοµικού

8 4. ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ηµιουργία ενοποιηµένης διαδικτυακής παρουσίας ήµου ελφών» ( Έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση για συνέχιση των εργασιών προκειµένου να δοθεί στους πολίτες ο νέος ιστότοπος του ήµου ελφών) Έχοντας υπόψη: 1. Την µε αρ. πρωτ3898/ σύµβαση µεταξύ του ηµάρχου ελφών και της αναδόχου εταιρείας Πληροφορική Φωκίδας Ο.Ε.. 2. Το ότι η συνολική συµβατική προθεσµία ήταν 6 µήνες και έληγε την 30/06/ Την σχετική αίτηση της Αναδόχου εταιρείας (φωτοαντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται) µε την οποία ζητείται η παράταση 3 επιπλέον µηνών 4. Το γεγονός ότι οι ως άνω καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την παράταση των εργασιών για 3 µήνες, µέχρι και τις 30/9/2014 δεχόµενοι τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. Παρακαλούµε για την έγκριση της παράτασης. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιωάννης Παπαϊωάννου ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

9 5.

10 6. ΘΕΜΑ : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 13/2014 ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.: 13/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΦΩΝ (ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ) ,00 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑΣ LEADER Το θέµα θα πρέπει να συζητηθεί ως κατ επείγον διότι η υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση του έργου στο πρόγραµµα LEADER λήγει στις Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάπλαση τµήµατος του Οικισµού Τριταίας και συγκεκριµένα η συνέχιση της ανάπλασης στο δρόµο που βρίσκεται µπροστά στην την εκκλησία του οικισµού (αριστερή είσοδος του οικισµού), από το σηµείο που είχε τελειώσει η προηγούµενη ανάπλαση και όπως αναλυτικά φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει τη µελέτη. Επιπλέον προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση του κοινοτικού καταστήµατος Τριταίας (Νότιας και Ανατολικής όψης) µε ορθογωνισµένη πέτρα Άρτας ή Φιλοθέης πάχους 5εκ. Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες εκσκαφών και αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας, απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώµατος, διάστρωσης µε σκυρόδεµα C12/15 µε τοποθέτηση διπλού δοµικού πλέγµατος σε αυτό, κατασκευή οπλισµένου τοιχείου αντιστήριξης µήκος 2,5µ και τοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώµατος σε αυτό και τελικά επίστρωση µε ακανόνιστη πλάκα Άρτας ή Φιλοθέης για να διατηρηθεί η οµοιοµορφία µε την προηγούµενη ανάπλαση. Σε ορισµένα τµήµατα του έργου θα γίνει µόνο απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώµατος και επίστρωση µε ακανόνιστη πλάκα Άρτας ή Φιλοθέης. Τέλος, θα πραγµατοποιηθεί η επένδυση του κοινοτικού καταστήµατος Τριταίας (Νότιας και Ανατολικής όψης) µε ορθογωνισµένη πέτρα Άρτας ή Φιλοθέης πάχους 5εκ, αφού προηγουµένως γίνει απόξεση τµήµατος του επιχρίσµατος και κατασκευή νέου ειδικότερα στα σηµεία που παρουσιάζουν προβλήµατα από την υγρασία. Η πρόταση αυτή θα υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Τοπικού προγράµµατος προσέγγισης Leader του άξονα 4 του προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος ». Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά στο Τιµολόγιο της µελέτης και θα γίνουν σύµφωνα µε την ΤΣΥ και τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Για τις εργασίες στον χώρο θα τηρηθούν τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 4 µήνες. Το έργο προϋπολογισµού ,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ) θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.2229/94, Ν.3263/04 καθώς και Ν.3669/2008 και τα Π.. 609/85 και Π..171/87 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

11 Ύστερα από τα ανωτέρω Εισηγούµαστε 1. Την έγκριση και παραλαβή της µελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ» προϋπολογισµού , Τη δηµοπράτηση του έργου µε την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού κατ εφαρµογή του άρθρου 111 παρ. 10 του Ν. 3669/2008 και σύµφωνα µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. ΕΣ. ΙΑΝ.: 1. Γρ. Γεν. Γραµµατέα 2. Φ. Έργου Ο Προϊστάµενος /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

12 7. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης «Leader Ο.Τ.. Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» (Το θέµα κρίνεται ως επείγον λόγω καταληκτικών ηµεροµηνιών). Ο Προϊστάµενος /νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Έχοντας υπόψη 1. Την παρ 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 που αναφέρει ότι Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 2. Το γεγονός ότι η αιτούµενη απόφαση του.σ. αφορά υποβολή πρότασης στο Leader καθώς η παράταση για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας λήγει την Την 4 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού προγράµµατος προσέγγισης Leader του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, µε τις αριθ. 5807/ , & 5954/ αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η εφαρµογή τοπικού προγράµµατος, µε Φορέα Υλοποίησης (Οµάδα Τοπικής ράσης) την Εταιρεία µε την επωνυµία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο- ΤΑ».Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόµενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και για τα παρακάτω υποµέτρα και δράσεις του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης LEADER. 4. Το.Υ. έγγραφο της.τ.υ για ύπαρξη µελέτης για να υποβληθούν δράσεις στα Υποµέτρα / ράσεις του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης leader και είναι οι παρακάτω Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ ,00 Το έργο αναπτύσσεται στο κεντρικό τµήµα του οικισµού και περιλαµβάνει αποξηλώσεις οδοστρωµάτων,κατασκευή επιστρώσεων µε ακανόνιστες χονδρόπλακες προέλευσης Άρτας ή Φιλοθέης ωρίδος καθώς και επένδυση µε ορθογωνικές πλάκες του ηµοτικού Καταστήµατος 5. Τα Υποµέτρα/δράσεις που υπάρχουν στην πρόκληση και είναι συµβατά µε τις υφιστάµενες µελέτες και είναι τα εξής; ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» L322_1 «Βελτίωση και ανάπτυξη ΟΤΑ α βαθµού κοινοχρήστων χώρων» Εισηγούµαι προς το ηµοτικό Συµβούλιο 1. Την έγκριση της παραπάνω µελέτης και υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης «Leader Ο.Τ.. Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» 2. Να οριστεί ο κ. Αθανάσιος Μανανάς - ήµαρχος, να καταθέσει το σχετικό φάκελο δράση και θα υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο. 3. Επίσης να δηλωθεί η πρόθεση του ήµου να υποβάλλει στο πρόγραµµα την συγκεκριµένη παρακάτω δράσεις, Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΡΑΣΗ

13 1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ ,00 L 322_1 4. Να υπάρξει δέσµευση για την κάλυψη εξ ιδίων πόρων της ιδίας συµµέτοχης στις δράσεις που απαιτείται. 8.

14 9. ΘΕΜΑ: ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών από πρόστιµα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Το θέµα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης) 1. Ο κ. Ταµβακολόγος Βασίλειος-Μιχαήλ κάτοικος Αθηνών µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 34,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ. κυκλοφορίας ΕΤ-4246 και ηµεροµηνία παράβασης 1/8/2006. Σύµφωνα µε το πιστοποιητικό καταστροφής του ανωτέρω οχήµατος µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία οχήµατος που αναφέρονται σ αυτό (µάρκα, χρώµα) είναι διαφορετικά απ αυτά που αναφέρονται στην πράξη επιβολής προστίµου. Βάσει των διατάξεων της αριθµ.2515/64/2007 (ΦΕΚ β 1306/ ), κοινής Υπουργικής Απόφασης και της αριθµ.3 α /2014 απόφασης του Τµήµατος Τροχαίας Άµφισσας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρµόδιο διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της παράβασης λανθασµένα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισµό του οχήµατος, του παραβάτη-οδηγού της διαπραχθείσας παράβασης ή του ύψους του προστίµου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. Ποσό ιαγραφής: 34,50 ευρώ. 2. Ο κ. Τοπογλίδης Γεώργιος κάτοικος Ελευσίνας µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 34,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ. κυκλοφορίας ΥΗΤ-7601 και ηµεροµηνία παράβασης 7/5/2004. Σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας του ανωτέρω οχήµατος µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία οχήµατος που αναφέρονται σ αυτό (µάρκα, χρώµα) είναι διαφορετικά απ αυτά που αναφέρονται στην πράξη επιβολής προστίµου. Βάσει των διατάξεων της αριθµ.2515/64/2007 (ΦΕΚ β 1306/ ), κοινής Υπουργικής Απόφασης και της αριθµ.3 α /2014 απόφασης του Τµήµατος Τροχαίας Άµφισσας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρµόδιο διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της παράβασης λανθασµένα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισµό του οχήµατος, του παραβάτη-οδηγού της διαπραχθείσας παράβασης ή του ύψους του προστίµου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. Ποσό ιαγραφής: 34,50 ευρώ. 3. Ο κ. Φίλων Παναγιώτης κάτοικος Λειβαδιάς µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 65,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ. κυκλοφορίας ΑΜΑ-6109 και ηµεροµηνία παράβασης 26/6/2006. Σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας του ανωτέρω οχήµατος µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία οχήµατος που αναφέρονται σ αυτό (µάρκα, χρώµα) είναι διαφορετικά απ αυτά που αναφέρονται στην πράξη επιβολής προστίµου. Βάσει των διατάξεων της αριθµ.2515/64/2007 (ΦΕΚ β 1306/ ), κοινής Υπουργικής Απόφασης και της αριθµ.3 α /2014 απόφασης του Τµήµατος Τροχαίας Άµφισσας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρµόδιο διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της παράβασης λανθασµένα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισµό του οχήµατος,

15 του παραβάτη-οδηγού της διαπραχθείσας παράβασης ή του ύψους του προστίµου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. Ποσό ιαγραφής: 65,50 ευρώ. 4. Η κ. Παπαζαχαριάδου Μαργαρίτα κάτοικος Θεσσαλονίκης µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 65,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ. κυκλοφορίας ΜΙ-4168 και ηµεροµηνία παράβασης 23/5/2007. Σύµφωνα µε έγγραφο της.ο.υ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα ήταν ακινητοποιηµένο µε κατάθεση πινακίδων από 31/12/1998 λόγω παλαιότητας. Επίσης σύµφωνα µε έγγραφο της Ε..Ο.Ε. (Εναλακτική ιαχείρηση Οχηµάτων Ελλάδος) προκύπτει ότι τα στοιχεία του ανωτέρω οχήµατος που αναφέρονται σ αυτό (µάρκα, χρώµα) είναι διαφορετικά απ αυτά που αναφέρονται στην πράξη επιβολής προστίµου. Βάσει των διατάξεων της αριθµ.2515/64/2007 (ΦΕΚ β 1306/ ), κοινής Υπουργικής Απόφασης και της αριθµ.3 α /2014 απόφασης του Τµήµατος Τροχαίας Άµφισσας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρµόδιο διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της παράβασης λανθασµένα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισµό του οχήµατος, του παραβάτη-οδηγού της διαπραχθείσας παράβασης ή του ύψους του προστίµου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. Ποσό ιαγραφής: 65,50 ευρώ. 5. Η κα Sanela Alicic κάτοικος Πειραιά µε την αριθµ.πρωτ. 8066/ αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 80,00 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας ήµου ελφών για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΙΖΖ Σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας του ανωτέρω οχήµατος µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας, διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία οχήµατος που αναφέρονται σ αυτή (µάρκα, χρώµα) είναι διαφορετικά απ αυτά που αναφέρονται στην πράξη επιβολής προστίµου. Κατόπιν συνεννόησης η ηµοτική Αστυνοµία του ήµου ακύρωσε την ανωτέρω πράξη επιβολής προστίµου. Βάσει των διατάξεων της αριθµ.2515/64/2007 (ΦΕΚ Β 1306/ ) κοινής Υπουργικής Απόφασης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρµόδιο διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της παράβασης λανθασµένα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισµό του οχήµατος (αριθµός κυκλοφορίας, είδος, µάρκα, χρώµα) του παραβάτη-οδηγού της διαπραχθείσας παράβασης ή του ύψους του προστίµου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. Ποσό ιαγραφής: 80,00 ευρώ 6. Η εταιρεία ATE Leasing µε έδρα την Αθήνα µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 34,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΖΖΚ-8737 και ηµεροµηνία παράβασης 25/10/2006. Σύµφωνα µε την σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ανωτέρω οχήµατος µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας, διαπιστώνεται ότι το όχηµα ήταν µισθωµένο στην εταιρεία ΗΝΙΟΧΟΣ Ξ.Τ.Κ.Ε. ΚΑΛΤΣΗ Α.Ε. Βάσει του Ν.1665/86 και της κοινής Υπουργικής Απόφασης Α2/40819/7167 (ΦΕΚ 955/91) προκύπτει ότι η εκµισθώτρια εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing) παραµένει µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ιδιοκτήτρια, πλην όµως χάνει την ιδιότητα του κατόχου, την οποία αποκτά ο µισθωτής του οχήµατος σε βάρος του οποίου ή του οδηγού του µισθωµένου οχήµατος µπορούν µόνο να βεβαιώνονται τα εν λόγω πρόστιµα ( άρθρο 34 παρ.11 του Κ.Ο.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 15 του ν.3534/ ) Ποσό ιαγραφής: 34,50 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι ΗΝΙΟΧΟΣ Ξ.Τ.Κ.Ε ΚΑΛΤΣΗ Α.Ε. 7. Η εταιρεία SFS HELLASFINANCE LEASE & TRADE Α.Ε. µε έδρα την Αθήνα µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 80,00 ευρώ προερχοµένης

16 από επιβολή προστίµου από το Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας ήµου ελφών για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΙΚΜ-5757 και ηµεροµηνία παράβασης 14/9/2009. Σύµφωνα µε τον κατάλογο πλήρη στοιχείων των µισθωτών του ανωτέρω οχήµατος µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας, διαπιστώνεται ότι το όχηµα ήταν µισθωµένο στον κ.γούναρη ηµοσθένη κάτοικο Γραβιάς από 6/8/2008 έως 24/11/2009. Βάσει των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 34 του Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3534/2007 προκύπτει ότι η εκµισθώτρια εταιρεία παραµένει µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ιδιοκτήτρια, πλην όµως χάνει την ιδιότητα του κατόχου, την οποία αποκτά ο µισθωτής του οχήµατος σε βάρος του οποίου ή του οδηγού του µισθωµένου οχήµατος µπορούν µόνο να βεβαιώνονται τα εν λόγω πρόστιµα. Ποσό ιαγραφής: 80,00 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Γούναρης ηµοσθένης. 8. Η εταιρεία ΡΟΝ Ε.ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. µε έδρα την Αθήνα µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 80,00 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας ήµου ελφών για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΖΚΧ-4187 και ηµεροµηνία παράβασης 8/1/2010. Σύµφωνα µε το µισθωτήριο συµβόλαιο του ανωτέρω οχήµατος µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας, διαπιστώνεται ότι το όχηµα ήταν µισθωµένο στον κ.σπυρόπουλο Σπύρο κάτοικο Αθηνών από 5/1/2010 έως 13/1/2010. Βάσει των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 34 του Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3534/2007 προκύπτει ότι η εκµισθώτρια εταιρεία παραµένει µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ιδιοκτήτρια, πλην όµως χάνει την ιδιότητα του κατόχου, την οποία αποκτά ο µισθωτής του οχήµατος σε βάρος του οποίου ή του οδηγού του µισθωµένου οχήµατος µπορούν µόνο να βεβαιώνονται τα εν λόγω πρόστιµα. Ποσό ιαγραφής: 80,00 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Σπυρόπουλος Σπύρος. 9. Η εταιρεία ΧΡΟΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ µε έδρα την Αθήνα µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 80,00 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας ήµου ελφών για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΙΖΤ-4643 και ηµεροµηνία παράβασης 7/10/2010 Σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας και της αριθµ /09/2004 σύµβασης µίσθωσης διαπιστώνεται ότι το ανωτέρω όχηµα µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας, κατά την ηµεροµηνία παράβασης ήταν µισθωµένο στην εταιρεία ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Βάσει των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 34 του Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3534/2007 προκύπτει ότι η εκµισθώτρια εταιρεία παραµένει µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ιδιοκτήτρια, πλην όµως χάνει την ιδιότητα του κατόχου, την οποία αποκτά ο µισθωτής του οχήµατος σε βάρος του οποίου ή του οδηγού του µισθωµένου οχήµατος µπορούν µόνο να βεβαιώνονται τα εν λόγω πρόστιµα. Ποσό ιαγραφής: 80,00 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 10. Η εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. µε έδρα την Αθήνα µε την αριθµ.πρωτ. 6493/ αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 80,00 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας ήµου ελφών για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΙΟΖ-4205 και ηµεροµηνία παράβασης 8/10/2010. Σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας διαπιστώνεται ότι το ανωτέρω όχηµα µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας,ήταν µισθωµένο στην εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ από 6/8/2010 έως 18/3/2011. Βάσει των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 34 του Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3534/2007 προκύπτει ότι η εκµισθώτρια εταιρεία παραµένει µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ιδιοκτήτρια, πλην όµως χάνει την ιδιότητα του κατόχου, την οποία αποκτά ο µισθωτής του οχήµατος σε βάρος του οποίου ή του οδηγού του µισθωµένου οχήµατος µπορούν µόνο να βεβαιώνονται τα εν λόγω πρόστιµα. Ποσό ιαγραφής 80,00 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

17 11. Ο κος Σακκάς Μιχαήλ κάτοικος Γραβιάς µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 34,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΑΜΑ-6241 και ηµεροµηνία παράβασης 18/4/2006. Σύµφωνα µε απόσπασµα από το αρχείο µεταβολών οχηµάτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών µε ηµεροµηνία έκδοσης 14/6/2013, διαπιστώνεται ότι έχει γίνει µεταβίβαση του ανωτέρω οχήµατος στην Καλογιάννη Μαρία κάτοικο Άµφισσας, µε τελευταία ηµεροµηνία µεταβολής 10/10/2001. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 34,50 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Καλογιάννη Μαρία. 12. Ο κα Τσαπλαρή Λεµονιά κάτοικος Άµφισσας µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 34,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΖΖΝ-8256 και ηµεροµηνία παράβασης 26/3/2004. Σύµφωνα µε απόσπασµα από το αρχείο µεταβολών οχηµάτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και υπεύθυνη δήλωση της κ. Τσαπλαρή Λεµονιάς, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα αγοράστηκε από την κ. Τσαπλαρή στις 8/8/2006 από τον κ. Γάτο ηµήτριο του Ιωάννη. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 34,50 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Γάτος ηµήτριος του Ιωάννη. 13. Ο κα Πασχαλίδου Μαρία κάτοικος Πειραιά µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 32,28 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΥΗΜ-1737 και ηµεροµηνία παράβασης 4/9/2001. Σύµφωνα µε υπεύθυνες δηλώσεις των κ.πασχαλίδου Μαρίας και Γρυπάρη ηµητρίου, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα πουλήθηκε από τον δεύτερο στην πρώτη στις 13/12/2001. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 32,28 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Γρυπάρης ηµήτριος του Αντωνίου. 14. Ο κος Πάνος Παναγιώτης κάτοικος Μεγάρων µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 65,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΕΚΑ-8485 και ηµεροµηνία παράβασης 11/4/2007. Σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του κ.πάνου Παναγιώτη και µε έγγραφα της.ο.υ. Μεγάρων, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα πουλήθηκε από τον ίδιο στις 7/10/2003 στον κ. Καλπογιάννη Βασίλειο του Σταµατίου. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του

18 φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: Σταµατίου. 65,50 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Καλπογιάννης Βασίλειος του 15. Ο κος Καββαδάς Σωτήριος κάτοικος Άµφισσας µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 32,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΑΜΑ-3291 και ηµεροµηνία παράβασης 16/4/2003. Σύµφωνα µε αντίγραφο από το βιβλίο µεταβολών του ανωτέρω οχήµατος, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα µεταβιβάστηκε από τον ίδιο στις 5/3/2003 στην εταιρεία ΦΩΤΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., µε έδρα την Λειβαδιά. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 32,50 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι ΦΩΤΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16. Ο κος Ζάρας ηµήτριος κάτοικος Λαµίας µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 58,69 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΑΜΑ-6102 και ηµεροµηνία παράβασης 11/9/2001. Σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας του ανωτέρω οχήµατος, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα µεταβιβάστηκε στον κ.ζάρα ηµήτριο στις 20/2/2002 από ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 58,69 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 17. Ο κος Κόντος Χαράλαµπος κάτοικος Βασιλικού µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 34,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΒΙΕ-7243 και ηµεροµηνία παράβασης 28/2/2007. Σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας του ανωτέρω οχήµατος, και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα µεταβιβάστηκε στον κ.κόντο Χαράλαµπο στις 30/4/2007 και προηγούµενος ιδιοκτήτης ήταν ο κ Κολυµπίρης Νώντας, κάτοικος Αµπελακίων Θηβών. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 34,50 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Κολυµπίρης Νώντας. 18. Η κα Φουσέκη Παναγούλα κάτοικος Άµφισσας µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 34,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΑΜΑ-5840 και ηµεροµηνία παράβασης 3/2/2004. Σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας του ανωτέρω οχήµατος, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα µεταβιβάστηκε στην κ. Κούκου-Ζορµπά Χρυσάφω στις 6/3/2001.

19 Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 34,50 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Κούκου-Ζορµπά Χρυσάφω. 19. Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. µε έδρα την Λειβαδιά µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 34,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΥΥΜ-9341 και ηµεροµηνία παράβασης 24/11/2004. Σύµφωνα µε απόσπασµα του βιβλίου εισερχοµένων αυτοκινήτων της εταιρείας και του τιµολογίου αγοράς από την εταιρεία του ανωτέρω οχήµατος, προκύπτει ότι το όχηµα αγοράστηκε από την εταιρεία στις 13/3/2006 από Νάκος Κωνσταντίνος-Αλτιπαρµάκη Ειρήνη. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 34,50 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Νάκος Κωνσταντίνος-Αλτιπαρµάκη Ειρήνη. 20. Ο κος LLESHI NIKO κάτοικος Άµφισσας µε την αριθµ.πρωτ. 8659/ αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 40,00 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΥΒΟ-6400 και ηµεροµηνία παράβασης 18/7/2008. Σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας του ανωτέρω οχήµατος, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας µεταβιβάστηκε στον κ.καλλέργη Ανδρέα στις 3/6/2008. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 40,00 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Καλλέργης Ανδρέας. 21. H κα Κορέλη Ευσταθία, κάτοικος Μοσχάτου µε την αριθµ.πρωτ. 7303/ αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 80,00 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας ήµου ελφών για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΥΚΥ-1651 και ηµεροµηνία παράβασης 10/8/2010. Σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του κ. Τσούβαλη Ιωάννη, προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας µεταβιβάστηκε στον ίδιο στις 29/7/2010. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 80,00 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι Τσούβαλης Ιωάννης. 22. Η FMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε έδρα την Αθήνα µε την αριθµ.πρωτ. 8035/ αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 40,00 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου ελφών για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ.κυκλοφορίας ΙΕΡ-5927 και ηµεροµηνία παράβασης 10/6/2009. Σύµφωνα µε το αριθµ. ΑΧΤ ελτίο Αποστολής Τιµολόγιο από ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΤΕ Α.Ε., προκύπτει ότι το ανωτέρω όχηµα βρέθηκε στην κατοχή της εταιρείας FMS A.E. στις 26/11/2009.

20 Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 40,00 ευρώ και επαναβεβαίωση επ ονόµατι OLYMPIC Εµπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. 23. Το Τµήµα Τροχαίας Ιτέας µε το αριθµ.πρωτ. 1567/ έγγραφό του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 710,00 ευρώ η οποία αφορά τον κ. Φιλίππου Σάββα του Νικολάου και προέρχεται από επιβολή προστίµου από το ίδιο για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ. κυκλοφορίας ΚΖΡ-8089 και ηµεροµηνία παράβασης 2/10/2008. Το Τµήµα Τροχαίας Ιτέας, επίσης µας ενηµερώνει ότι όπως προκύπτει από το αρχείο του ο ανωτέρω οδηγός εξόφλησε την ανωτέρω παράβαση στις 3/10/2008 σε κατάστηµα ΕΛ.ΤΑ. και εκ παραδροµής εστάλη στον ήµο ως ανεξόφλητη. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 710,00 ευρώ. 24. Τα ΕΛ.ΤΑ. Κεντρικό Κατάστηµα Άµφισσας µε το αριθµ.πρωτ / έγγραφό του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 40,00 ευρώ η οποία αφορά τον κ. Κυριαζή Νικόλαο του Αλεξάνδρου προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Ιτέας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ. κυκλοφορίας ΥΧΜ-8238 και ηµεροµηνία παράβασης 14/9/2010. Τα ΕΛ.ΤΑ. επίσης µας ενηµερώνουν ότι όπως προκύπτει από το αρχείο τους, η ανωτέρω παράβαση εξοφλήθη στις 16/9/2010 ( εντός δεκαηµέρου ), µε το ποσό των 20,00 ευρώ και µε µοναδικό αριθµό επεξεργασίας και η ενηµερωτική κατάσταση εστάλη από την ιεύθυνση των ΕΛ.ΤΑ. στο Τµήµα Τροχαίας Ιτέας. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 40, Η κ. Παφίλη Αθανασία µε την αριθµ.πρωτ. 4947/ αίτησή της ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 34,50 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα Τροχαίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ. κυκλοφορίας ΡΟ-8831 και ηµεροµηνία παράβασης 22/4/2008. Όπως προκύπτει από το αρχείο του ήµου, η ανωτέρω παράβαση εξοφλήθη στις 2/3/2012 µε το αριθµ.362/ ιπλότυπο Είσπραξης. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / Κ..Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου. Ποσό ιαγραφής: 34,50 ευρώ. 26. Ο κ. Παπαδήµας Ευθύµιος µε την αριθµ.πρωτ / αίτησή του ζητά την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 40,00 ευρώ προερχοµένης από επιβολή προστίµου από το Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας Άµφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήµατος µε αριθµ. κυκλοφορίας ΒΙΚ-8493 και ηµεροµηνία

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα