ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ C4H - ΕΤΑΙΡΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ C4H - ΕΤΑΙΡΟΙ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ C4H - ΕΤΑΙΡΟΙ UNIFI Università degli Studi di Firenze Το Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας (UNIFI) περιλαµβάνει 24 πανεπιστηµιακά Τµήµατα που οµαδοποιούνται σε πέντε τοµείς σπουδών και αποτελεί συνώνυµο της επιστηµονικής έρευνας για τη Φλωρεντία. Η διάρθρωση των τ µηµάτων του επιτρέπει στο Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας να πραγµατοποιεί προγράµµατα επιστηµονικής έρευνας, δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, να συµβάλλει στη µεταφορά γνώσης και στην καινοτοµία. Ειδικότερα, το Τµήµα Χειρουργικής και Μεταγραφικής Ιατρικής (DCMT) προάγει την εκπαίδευση και την ακαδηµαϊκή έρευνα καθώς και τη φροντίδα ασθενών, προσφέροντας καινοτόµο εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στους φοιτητές και υγειονοµική περίθαλψη σε πολίτες µέσω µεθοδολογιών αιχµής. ISBEM Istituto Scientifico Biomedico Euromediterraneo Το ISBEM είναι ένα µη κερδοσκοπικό ινστιτούτο βιοϊατρικής µε ερευνητικές δραστηριότητες (µια µικροµεσαία επιχείρηση σύµφωνα µε την ΕΕ) και εταίρους από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, όπως ιταλικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία, οργανώσεις εθελοντών, οργανισµούς εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και τοπικούς φορείς. Τα προγράµµατα του ISBEM (ερευνητικά, εκπαιδευτικά και φροντίδας ασθενών) συµβάλλουν κ αταλυτικά στην υγειονοµική περίθαλψη των πολιτών, χάρη στα καινοτόµα προϊόντα, τις αποτελεσµατικές διαδικασίες και τις προηγµένες υπηρεσίες που παρέχονται. Στη νότια Ιταλία και για ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού, το ISBEM διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στην προσπάθεια µετάβασης από ένα σύστηµα που έχει ως κεντρικό άξονα την ασθένεια σε ένα σύστηµα µε επίκεντρο την υγεία.

2 FIN Nutrition Research Foundation Το FIN είναι ένα ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό Ίδρυµα που ιδρύθηκε το 1997 µε σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για θέµατα διατροφής σε κοινωνικό επίπεδο Το FIN έχει πολύ µεγάλη εµπειρία στον τοµέα της διατροφής, εστιάζοντας σε διάφορες πτυχές όπως: η αξιολόγηση της διατροφής πληθυσµιακών οµάδων, η σχεδίαση και η επικύρωση νέων ή υφιστάµενων ερωτηµατολογίων για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες-στόχους, τεστ ταχείας αξιολόγησης για την υιοθέτηση της Μεσογειακής Δίαιτας (KIDMED) ή µιας υγιεινής διατροφής, µέθοδοι αξιολόγησης της σωµατικής δραστηριότητας, η εφαρµογή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στους το µείς της διατροφής και της σωµατικής δραστηριότητας και η προαγωγή της Μεσογειακής Δίαιτας. LMU Ludwig-Maximilians-Universität Το Πανεπιστήµιο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήµια στην Ευρώπη και κατέλαβε για µία ακόµη φορά την πρώτη θέση µεταξύ των γερµανικών πανεπιστηµίων σύµφωνα µε την Πρωτοβουλία Αριστείας της Γερµανικής Κυβέρνησης. Η Έδρα Φιλοσοφίας IV του Πανεπιστηµίου (Καθ. Julian Nida-Rümelin) επικεντρώνεται στη θεωρία του ορθολογισµού, στην ηθική και την πολιτική φιλοσοφία. Έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµα διατµηµατικά προγράµµατα όπως τα Robolaw, GeNECA και ForChange. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων περιλαµβάνει 17 πανεπιστηµιακά Τµήµατα και προσφέρει υψηλής ποιότητας µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που συνδυάζουν στοιχεία µάθησης και έρευνας τόσο σε επίπεδο µεταπτυχιακού όσο και σε επίπεδο διδακτορικού. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων συνεργάζεται στενά µε κορυφαία πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Ευρώπης και των ΗΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των Π ανεπιστηµίων Stanford, Brown, NIH, Imperial College και Erasmus. Το ερευνητικό έργο του Πανεπιστηµίου στηρίζουν η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και άλλοι δηµόσιοι φορείς στην Ελλάδα,

3 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρατικά χρηµατοδοτικά κεφάλαια από τις ΗΠΑ και τον Καναδά και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα. F.I.R.M.O. Fondazione Raffaella Becagli Το Ίδρυµα F.I.R.M.O. (Fondazione Raffaella Becagli) ιδρύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου Είναι ένας ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός που αναγνωρίζει ως προτεραιότητα την πρόληψη και τη θεραπεία σκελετικών παθήσεων. Για την προαγωγή του σκοπού του, το Ίδρυµα συνάπτει στρατηγικές συµµαχίες µε ασθενείς, ιατρικούς και επιστηµονικούς οργανισµούς, φορείς που ασχολούνται ειδικά µε τη δηµόσια υγεία, πανεπιστήµια, ερευνητές και βιοµηχανίες. Υπεύθυνη για την ανάπτυξη του Ιδρύµατος, προκειµένου να µπορεί να υποστηρίζει καινοτόµους θεραπείες και διαγνωστικές µεθόδους τα επόµενα χρόνια, είναι µία Επιτροπή Επιστηµονικών Εταίρων και Θεσµικών και Βιοµηχανικών Εταίρων. H.H.F. Ελληνικό Ίδρυµα Υγείας Το Ελληνικό Ίδρυµα Υγείας (ΕΙΥ./HHF) είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε έδρα την Αθήνα που επικεντρώνεται στην έρευνα και την ενηµέρωση του κοινού για σηµαντικά θέµατα υγείας. Στόχοι του ΕΙΥ είναι η διεξαγωγή, η υποστήριξη και η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας µε αντικείµενο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών, µε επίκεντρο τον Eλληνικό πληθυσµό. Για να εκπληρώσει την αποστολή του, το ΕΙΥ συνεργάζεται µε Eλληνικά και διεθνή ιδρύµατα, οργανισµούς και ιδιώτες, για την τεκµηρίωση και διάδοση αξιόπιστων γνώσεων για την υγεία. FUB Freie Universität Berlin Το Πανεπιστήµιο Freie Universität του Βερολίνου είναι ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα που καλύπτει πολλούς τοµείς σπουδών. Περιλαµβάνει δώδεκα τ µήµατα και τρία κεντρικά ινστιτούτα τα οποία προσφέρουν πάνω από 150 διαφορετικά ακαδηµαϊκά προγράµµατα καλύπτοντας ευρύ φάσµα επιστηµών, συµπεριλαµβανοµένης και της Ψυχολογίας της Υγείας.

4 Το Freie Universität είναι ένα από τα έντεκα Πανεπιστήµια που διακρίθηκαν κα ι στις τρεις γραµµές χρηµατοδότησης της Πρωτοβουλίας Αριστείας της Γερµανικής Κυβέρνησης. Το Freie Universität ιδρύθηκε το 1948 µε διεθνή στήριξη και αυτοχαρακτηρίζεται ως Διεθνές Πανεπιστηµιακό Δίκτυο. LABOR Industrial Research Lab Το LABOR είναι ένα ιδιωτικό εργαστήριο βιοµηχανικών ερευνών που προσφέρει σε εταιρείες λύσεις για τη βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής τους µέσω τεχνολογικών καινοτοµιών. Η πολυδιάστατη τεχνογνωσία του LABOR υποστηρίζεται από ένα δίκτυο τεχνολογικών εταίρων και πανεπιστηµιακών κέντρων αριστείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ATB Institute for Applied systems Technology Bremen GmbH Το Ινστιτούτο ΑΤΒ της Βρέµης είναι ένα ερευνητικό ίδρυµα εξειδικευµένο στην ανάπτυξη και εφαρµογή εξατοµικευµένων λύσεων για τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) βάσει µεθοδολογιών αιχµής, το οποίο έχει ισχυρή αλληλεπίδραση και ενεργό συνεργασία µε τους πελάτες. Οι επιχειρηµατικές περιοχές δραστηριοποίησής της περιλαµβάνουν τη διαχείριση γνώσης, την ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού, την ανάλυση και σχεδιασµό συστηµάτων σε διάφορους τοµείς. Η εξειδίκευση του Ινστιτούτου στις ΤΠΕ περιλαµβάνει τη χρήση µοντέλων για την εξαγωγή περιεχοµένων µε βάση οντολογίες (δοµηµένα πλαίσια οργάνωσης των πληροφοριών), καθώς και την ανάπτυξη προηγµένων βοηθητικών συστηµάτων λήψης αποφάσεων. L4V Looking For Value Η Looking For Value Srl είναι µία εταιρεία συµβούλων επιχειρήσεων µε έδρα τη Ρώµη, η οποία ιδρύθηκε το 2010 µε αποστολή να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικρoµεσαίες επιχειρήσεις για τις καθηµερινές και στρατηγικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν µε στόχο τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στην επιχείρηση. Η L4V στηρίζεται σε µια οµάδα επαγγελµατιών µε σηµαντική εµπειρογνωµοσύνη σε διάφορες υπηρεσίες. Η προσέγγισή της είναι

5 πολυτοµεακή και καλύπτει τους εξής τοµείς: τον δηµόσιο τοµέα (στην Ιταλία και στην Ευρώπη), τον τραπεζικό κλάδο, τον κλάδο των ακινήτων, τον κλάδο των ειδών πολυτελείας και τον κλάδο των τροφίµων και ποτών. Adnkronos comunicazione Η εταιρεία συµβούλων Adnkronos comunicazione είναι µέλος του Οµίλου gmc-adnkronos και εξειδικεύεται σε θέµατα εταιρικής επικοινωνίας. Χρησιµοποιώντας καινοτόµα εργαλεία και συνδυάζοντας πληροφορίες, εκδόσεις, επικοινωνία και πολυµέσα, µία οµάδα επαγγελµατιών από πολλά επιστηµονικά πεδία αναλαµβάνει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα ολοκληρωµένης επικοινωνίας, την οργάνωση εκδηλώσεων διαδικτυακά και µη, υπηρεσίες γραφείου Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων - όπως παρακολούθηση Διαδικτύου και ΜΜΕ, ανάλυση απήχησης προϊόντων, τροφοδότηση και σπορά πληροφοριών (feeding και seeding), δηµιουργία «θορύβου» (buzz marketing strategy) - ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη, για ιταλικές και πολυεθνικές δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. C3 Collaborating for Health Το C3 Collaborating for Health αναζητεί λύσεις για τον έλεγχο χρόνιων µη µεταδοτικών ασθενειών, που µπορούν να προληφθούν, αλλά παρ' όλα αυτά έχουν πάρει διαστάσεις παγκόσµιας επιδηµίας, εστιάζοντας στους τρεις βασικούς παράγοντες κινδύνου: το κάπνισµα, την κακή διατροφή (συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης αλκοόλ) και την έλλειψη σωµατικής δραστηριότητας. Το C3 προάγει εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες µεταξύ διαφόρων φορέων που µπορούν από κοινού να αντιµετωπίσουν τους φραγµούς που εµποδίζουν τον άνθρωπο να έχει µια υγιή ζωή. Στους συνεργάτες µας συµπεριλαµβάνονται επαγγελµατίες από τον χώρο της υγείας, πολίτες σε τοπικές κοινωνίες, επιχειρήσεις και πανεπιστήµια. Εφαρµόζουµε την έρευνα µε αποτελεσµατικές δράσεις, διαχέοντας τα προκύπτοντα αποτελέσµατα σε όλο τον κόσµο µέσα από το ευρύ δίκτυό µας. (www.c3health.org /

6 IMH - Ministero della Salute Italiano Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας είναι αρµόδιο για τα εξής θέµατα: την προστασία της ανθρώπινης υγείας, τον συντονισµό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, την προαγωγή και προστασία της υγείας στον χώρο εργασίας, την ασφάλεια των τροφίµων καθώς επίσης και για κτηνιατρικά θέµατα. Το Υπουργείο ασχολείται επίσης µε τον σχεδιασµό και τον συντονισµό δράσεων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών µε σκοπό την αποκατάσταση της υγείας. Το εθνικό πρόγραµµα υγείας, διεξάγει επιστηµονικές έρευνες στον χώρο της υγείας, δηµιουργεί σχέσεις µε διεθνείς οργανώσεις και οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον είναι υπεύθυνο για τον συντονισµό και την παρακολούθηση των τεχνικών δραστηριοτήτων των Περιφερειών καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. ARES Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia Η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγειονοµικής Περίθαλψης της Puglia, ιδρύθηκε µε τον Περιφερειακό Νόµο αριθ. 24 τ ης 13ης Αυγούστου Ως δηµόσιος φορέας, η ARES ασχολείται µε την ανάλυση των αναγκών και την αξιολόγηση της ποιότητας των υγειονοµικών υπηρεσιών και την εφαρµογή καινοτόµων εργαλείων διαχείρισης. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η ARES διενεργεί επιδηµιολογικές αναλύσεις υγειονοµικών υπηρεσιών, αξιολογεί τεχνολογικές καινοτοµίες και φαρµακευτικά προϊόντα, εκτιµά την προσφορά και τη ζήτηση και εφαρµόζει καινοτόµα µοντέλα διαχείρισης.

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα