ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα-Κύπρος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία... 3 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος Περιγραφή... 3,4 Επιλέξιμες Περιοχές... 4 Δυνητικοί Δικαιούχοι...4 Προϋπολογισμός...4 Άξονες Προτεραιότητας...5 Προσκλήσεις...6 Επικεφαλής Εταίρος...7 Επιλεξιμότητα Δαπανών...7,8 Πιστοποίηση Δαπανών...9 Υποβολή Προτάσεων και Επιλογή Έργων...10,11 Γενικές Πληροφορίες...12,13 Στοιχεία Επικοινωνίας...13 Επεξήγηση Όρων Δυνητικοί Δικαιούχοι...14 Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου...14 Ιδιωτικοί Οργανισμοί...14 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)...14 Άξονες Προτεραιότητας...14 Εθνικοί Πόροι...15 Διαχειριστική Αρχή...15 Κοινή Τεχνική Γραμματεία...15 Επιτροπή Παρακολούθησης...15 Σημείο Επαφής...15 Γραφείο Πληροφόρησης...15

3 Εισαγωγή Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α Ελλάδα-Κύπρος, Κατά την προγραμματική περίοδο η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα, συμμετείχε στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ, «Ελλάδα Κύπρος », το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Βασικός στόχος του Προγράμματος ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας της περιοχής στους κοινωνικοοικονομικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος για να καταστεί ανταγωνιστική στο νέο περιβάλλον στη Μεσογειακή λεκάνη. Στα πλαίσια του Προγράμματος εντάχθηκαν 44 έργα με συμμετοχή Κυπρίων εταίρων. Στην υλοποίηση των έργων συμμετείχαν φορείς από τον δημόσιο τομέα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες) και οργανισμοί δημόσιου δικαίου όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο(ΚΕΒΕ). Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί τον 3 ο Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. για την Προγραμματική Περίοδο και αφιερώνεται στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία. Ο Στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αντικαθιστά την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III Στα πλαίσια του Στόχου 3, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της Ένωσης συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του χάσματος ανάμεσα στις πλούσιες και φτωχές χώρες και περιφέρειες της Ένωσης. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος, Περιγραφή Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας η Κύπρος συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας με την Ελλάδα με την οποία συνορεύει με θαλάσσια σύνορα. Το Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERGEG III A «Ελλάδα Κύπρος ». 3

4 Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Μαρτίου 2008 και στόχο έχει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κατά μήκος της θαλάσσιας συνοριογραμμής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Ως γενικός στόχος του Προγράμματος καθορίζεται «η ανάδειξη της περιοχής ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας». Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των στρατηγικών στόχων του Προγράμματος που είναι: Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση της προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες Επιλέξιμες Περιοχές Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος είναι για την Ελλάδα: Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου), και για την Κύπρο: Όλη η χώρα Δυνητικοί Δικαιούχοι Δημόσιοι φορείς (όπως Υπουργεία, Κυβερνητικά Τμήματα) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπως Δήμοι, Κοινότητες και οι Ενώσεις αυτών) Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου (όπως Ημικρατικοί Οργανισμοί, Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φορείς Επιχειρήσεων και Αναπτυξιακές Εταιρείες) Ιδιωτικοί Οργανισμοί (όπως Ιδρύματα και Σωματεία) 4 Προϋπολογισμός Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα , από τα οποία τα (80%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα (20%) από εθνικούς πόρους.

5 Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικοί Στόχοι Άξονας Προτεραιότητας και Κατανομή Πόρων 1. Ανταγωνιστικότητα (16,175,000 Ευρώ) 2. Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον (14,125,000 Ευρώ) 3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής (22,326,000 Ευρώ) Ειδικός Στόχος 1.1 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 1.2 Ενίσχυση έρευνας τεχνολογίας και καινοτομίας 1.3 Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού 2.1 Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 2.2 Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων 3.1 Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής 3.2 Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών 3.3 Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας Ενδεικτικά Έργα - ανάπτυξη δικτύων για προώθηση της επιχειρηματικότητας - ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού - δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων - ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων και συστημάτων πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων - εκπόνηση σχεδίων δράσης αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - δράσεις κατάρτισης στελεχών δημόσιου τομέα - κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα - ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών διαδρομών - ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού - οργάνωση θεματικών διαδρομών για την αξιοποίηση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς - ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή - αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTMIS) - ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών - δημιουργία συστήματος αισθητήρων επιτήρησης περιοχών για θέματα λαθρομετανάστευσης και λαθρεμπορίου - ενίσχυση των εισόδων και εξόδων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης - ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων διαχείρισης ελληνικών και κυπριακών λιμένων - ανάπτυξη εφαρμογών e-health και e-learning Στα πλαίσια υλοποίησης όλων των έργων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι οριζόντιες θεματικές προτεραιότητες: Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη, Ισότητα των Φύλων και Μη Διάκριση. 5

6 Προσκλήσεις Το είδος και τα κύρια χαρακτηριστικά των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που θα προκηρύσσονται στα πλαίσια του Προγράμματος παρουσιάζονται πιο κάτω: Τύπος 1: Έργα ( Classical Calls for projects ) Τύπος 2: Στρατηγικά Έργα ( Strategic call for projects ) Θέμα Συνεργασίας Εταιρικό Σχήμα Θα αφορά και τις 3 θεματικές προτεραιότητες και όλους τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος. Τα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα εταίρο από κάθε χώρα του Προγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 5. Οι εταίροι θα πρέπει να συνεργάζονται με δυο τουλάχιστον από τους πιο κάτω τρόπους: Κοινή Ανάπτυξη, Κοινή Υλοποίηση, Κοινή Στελέχωση και Κοινή Χρηματοδότηση. Εταιρικά σχήματα που αποτελούνται μόνο από ιδιωτικούς οργανισμούς δεν θα είναι επιλέξιμα. Θα αφορά συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες και θα καθορίζεται, ο προϋπολογισμός, η διάρκεια υλοποίησης καθώς και το είδος συνεταιρισμού που θα εφαρμοστεί. Τα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα εταίρο από κάθε χώρα του Προγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των εταίρων θα καθορίζεται στην πρόσκληση. Οι εταίροι θα πρέπει να συνεργάζονται με δυο τουλάχιστον από τους πιο κάτω τρόπους: Κοινή Ανάπτυξη, Κοινή Υλοποίηση, Κοινή Στελέχωση και ΚοινήΧρηματοδότηση. Εταιρικά σχήματα που αποτελούνται μόνο από ιδιωτικούς οργανισμούς δεν θα είναι επιλέξιμα. Διάρκεια υλοποίησης έργου Μέχρι 24 μήνες Θα καθορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Επιλέξιμο συνολικό κόστος έργου Ελάχιστο: 200,000 ευρώ Μέγιστο: 2 εκ ευρώ Ελάχιστο ποσό ανά εταίρο 100,000 ευρώ Θα καθορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 6

7 Επικεφαλής Εταίρος Στο Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε επίπεδο έργου η Αρχή του Επικεφαλής Εταίρου. Δηλαδή σε κάθε έργο θα υπάρχει ένας Επικεφαλής Εταίρος ο οποίος φέρει την συνολική ευθύνη διαχείρισης, επικοινωνίας, εφαρμογής και συντονισμού των δράσεων με τους υπόλοιπους Εταίρους καθώς και με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Ως εκ τούτου ο Επικεφαλής Εταίρος θα πρέπει να έχει επαρκή διοικητική στελέχωση και οικονομικούς πόρους για να μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση και τον έλεγχο του έργου. Η διαχειριστική επάρκεια των εταίρων εξετάζεται μέσω των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος. Οι υποχρεώσεις του Επικεφαλής Εταίρου καταγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση Χρηματοδότησης η οποία συνάπτεται μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου. Επιλεξιμότητα Δαπανών Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1/1/2007. Σε καμία περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 η Δεκεμβρίου Σε γενικές γραμμές, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν: Πραγματοποιούνται εντός του χρονικού πλαισίου 1/1/ /12/2015 Έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση του έργου και προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου Είναι διακριτές και επαληθεύσιμες και βασίζονται σε αρχικά τιμολόγια ή άλλα έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος Έχουν πραγματοποιηθεί στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος Είναι σύμφωνες με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις 7

8 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Έξοδα Προετοιμασίας Τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την προετοιμασία της πρότασης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Το προπαρασκευαστικό κόστος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του προϋπολογισμού του έργου ή το ποσό των 60,000 Ευρώ. Δαπάνες Προσωπικού Μισθοί μόνιμου ή έκτακτου προσωπικού που εργάζεται στο Φορέα και εκτελεί εργασίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες δράσεις και παραδοτέα του έργου. Οι δαπάνες προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 50% του προϋπολογισμού του έργου. Γενικά Έξοδα Λειτουργικά έξοδα όπως γραφική ύλη, έξοδα τηλεομοιότυπων, ηλεκτρισμού/θέρμανσης, δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων, ενοίκιο γραφείου. Τα εν λόγω έξοδα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 5% του προϋπολογισμού του έργου. Δαπάνες Μετακίνησης και Διαμονής Έξοδα μετακίνησης και διαμονής που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου. Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες και Εξωτερικές Υπηρεσίες Οι δαπάνες που καταβάλλονται, βάσει συμβάσεων και έναντι τιμολογίων, προς εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με ανάθεση υπεργολαβίας για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου. Εξοπλισμός Αγορά εξοπλισμού, μηχανημάτων, λογισμικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, επίπλων κλπ. Επενδύσεις/Υποδομές Θα πρέπει να αποδεικνύεται η διασυνοριακή διάσταση της επένδυσης/υποδομής. Άλλα Έξοδα Άλλα άμεσα έξοδα που αποδίδονται στο συγκεκριμένο έργο, όπως χρηματοοικονομικά και τραπεζικά έξοδα. Ο Φ.Π.Α. θεωρείται επιλέξιμος μόνο εάν δεν είναι ανακτήσιμος. 8

9 Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις επιλογής προμηθευτών/εργολάβων επενδύσεων ή ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών σε εξωτερικούς παροχείς και εμπειρογνωμόνες θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους εταίρους στο έργο η σχετική νομοθεσία περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επίσης οι Κύπριοι εταίροι θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των έργων με την εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας ανά χώρα φαίνονται στον Οδηγό Επιλεξιμότητας του Προγράμματος. Πιστοποίηση Δαπανών Προκειμένου να καταστούν έγκυρες οι δαπάνες, κάθε κράτος μέλος συγκροτεί σύστημα επαλήθευσης δαπανών, το οποίο επιτρέπει την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, της εγκυρότητας των δαπανών που δηλώνονται για πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται στην επικράτειά του, και της συμμόρφωσης αυτών των δαπανών και των σχετικών πράξεων, προς τους κοινοτικούς και εθνικούς του κανόνες. Η Κύπρος έχει επιλέξει να εφαρμόσει ένα αποκεντρωμένο σύστημα όπου οι δικαιούχοι/εταίροι των έργων του Προγράμματος προτείνουν στην Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης, που στη περίπτωση της Κύπρου έχει οριστεί το Γραφείο Προγραμματισμού, έναν ανεξάρτητο εξακριβωτή (controller), εξωτερικό ή εσωτερικό που θα διενεργεί τους πρωτοβάθμιους ελέγχους, ο οποίος εγκρίνεται από το Γραφείο Προγραμματισμού πριν την δήλωση των πρώτων δαπανών στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος. Οι εξακριβωτές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη σε εθνικούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους επαγγελματικούς συνδέσμους λογιστών/ ελεγκτών. Η συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ δεν γίνεται προκαταβολικά αλλά εκ των υστέρων αφού υποβληθούν οι πιστοποιημένες δαπάνες και ελεγχθούν από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Ως εκ τούτου οι εταίροι πρέπει να προβλέπουν το συνολικό ποσό συμμετοχής τους στο έργο έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούν τις δράσεις τους έγκαιρα. 9

10 Υποβολή Προτάσεων και Επιλογή Έργων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Επιτροπή Επιλογής Έργων 5 4 Διαχειριστική Αρχή 3 Κοινή Τεχνική Γραμματεία 6 2 Επικεφαλής Εταίρος 1 Εταίρος 1 Εταίρος 2 Εταίρος 3 10

11 ΒΗΜΑ 1 Οι Εταίροι προετοιμάζουν, σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο, την πρόταση. ΒΗΜΑ 2 Ο Επικεφαλής Εταίρος υποβάλλει την πρόταση στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία (ΚΤΓ). ΒΗΜΑ 3 Η ΚΤΓ ελέγχει τις προτάσεις ως προς: (1) την εμπρόθεσμη υποβολή, (2) τη συμπλήρωση των απαιτούμενων τυποποιημένων εντύπων και (3) την επιλεξιμότητα των Εταίρων. Στη συνέχεια προβαίνει σε αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα εγκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια επιλογής έργων. Στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζει συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης και πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων. ΒΗΜΑ 4 Η Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο των ευθυνών της, διασφαλίζει ότι η όλη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που πραγματοποιείται είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ όλη την περίοδο υλοποίησης τους και υποβάλλει το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν και πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων μαζί με τα συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης στην Επιτροπή Επιλογής Έργων για έγκριση. ΒΗΜΑ 5 Η Επιτροπή Επιλογής Έργων επιλέγει τα έργα προς χρηματοδότηση. ΒΗΜΑ 6 Η Διαχειριστική Αρχή, βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Επιλογής Έργων, συμβάλλεται με τους Επικεφαλής Εταίρους των έργων. 11

12 Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Θεσμικό Πλαίσιο Πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας, διαχείρισης και υλοποίησης των έργων περιέχονται κυρίως στα πιο κάτω έγγραφα: Κανονισμοί: (ΕΚ) 1080/2006,(ΕΚ) 1828/2006, (ΕΚ) 1082/2006, (ΕΚ) 1083/2006 Κοινοτική Οδηγία 2001/42/ΕΚ αναφορικά με την αποτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων στο περιβάλλον Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ αναφορικά με την ανάθεση Δημοσιών Συμβάσεων Ο Νόμος περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νομός 12(1)/2006 Εγκύκλιος Γραφείου Προγραμματισμού σχετικά με την Συμβατότητα Έργων με τις Κοινοτικές Πολιτικές (www.structuralfunds.org.cy) Εγκύκλιος Γραφείου Προγραμματισμού σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (www.structuralfunds.org.cy) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος (www.interreg.gr και Έγγραφα Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (www.interreg.gr και Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με αναζήτηση Εταίρων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Σημείο Επαφής της Κύπρου και για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος στην Ελλάδα και με το Γραφείο Πληροφόρησης του Προγράμματος στην Κύπρο. 12

13 Στοιχεία Επικοινωνίας του Προγράμματος Διαχειριστική Αρχή και Κοινή Τεχνική Γραμματεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα τηλ: , fax: website: Σημείο Επαφής στην Κύπρο Γραφείο Προγραμματισμού Λεωφ. Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία Ανθή Φιλιππίδου τηλ: / , fax: website: Γραφείο Πληροφόρησης στην Κύπρο Ιωάννης Γρηγορίου τηλ: / , fax: /

14 Επεξήγηση Όρων Δυνητικοί Δικαιούχοι Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση έργου στα πλαίσια των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Προγράμματος. Οι προσκλήσεις εκδίδονται από τη Διαχειριστική Αρχή στην Ελλάδα και δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα και στις δύο χώρες. Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ θεωρούνται φορείς που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: Να έχουν ιδρυθεί με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών του δημόσιου συμφέροντος, και να μην έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και Να έχουν νομική υπόσταση (Καταστατικό και νομικό καθεστώς σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία), και Είτε να λαμβάνουν χρηματοδότηση κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το Κράτος, ή από περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή να υπόκεινται σε διοικητική παρακολούθηση από τους πιο πάνω οργανισμούς, ή να διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το Κράτος, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Ιδιωτικοί Οργανισμοί Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα και δεν διανέμουν κέρδη. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Το ΕΤΠΑ αποτελεί ένα από τα τρία χρηματοδοτικά μέσα (Ταμεία) μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει την Πολιτική Συνοχής. Το ΕΤΠΑ παρέχει χρηματοδότηση κυρίως για έργα υποδομής με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εδαφική συνεργασία στο σύνολο της ΕΕ. Άξονες Προτεραιότητας Το Πρόγραμμα αποτελείται από 3 Άξονες Προτεραιότητας οι οποίοι αποτελούν τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος. Κάθε Άξονας Προτεραιότητας αποτελείται από Ειδικούς Στόχους. 14

15 Εθνικοί Πόροι Το Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Η εθνική συγχρηματοδότηση πρέπει να προέρχεται είτε από τον προϋπολογισμό του Κράτους, είτε από τον προϋπολογισμό των Τοπικών Αρχών, είτε από τον προϋπολογισμό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου. Στην περίπτωση της Κύπρου, οι ιδιωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για χορηγία είτε σε φορέα του δημοσίου, είτε σε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε σε οργανισμό δημοσίου δικαίου. Το αίτημα αξιολογείται από τους εν λόγω φορείς, και στην περίπτωση που αξιολογηθεί θετικά τότε παραχωρείται η χορηγία. Διαχειριστική Αρχή Ως εκτελεστικό όργανο του Προγράμματος, η Κοινή Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και εφαρμογή του. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των λειτουργιών του, καθώς και της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του. Η Διαχειριστική Άρχη του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Κοινή Τεχνική Γραμματεία Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία επικουρεί τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Επιλογής Έργων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιτροπή Παρακολούθησης Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του Προγράμματος. Η σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζεται από την κάθε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την ισότιμη συμμετοχή των Κρατών Μελών και την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Προγράμματος. Σημείο Επαφής Το Σημείο Επαφής στην Κύπρο για το Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος είναι το Γραφείο Προγραμματισμού. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής το Γραφείο Προγραμματισμού συμβάλλει στη διαμόρφωση των κοινών Προγραμματικών Εγγράφων και προωθεί τη συμμετοχή των Κυπρίων εταίρων στο Πρόγραμμα. Γραφείο Πληροφόρησης Οι κύριες αρμοδιότητες του Γραφείου Πληροφόρησης του Προγράμματος στην Κύπρο είναι η υποστήριξη των δικαιούχων της κυπριακής πλευράς κατά την προετοιμασία των προτάσεων και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, καθώς και η υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας στην Κύπρο. 15

16 Το έντυπο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες και δεν είναι εξαντλητικό. Περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραμματισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην κατηγορία Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας καθώς και στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Άρχης του Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED Η έκδοση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΔΑ :4Α89Γ-ΙΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα