ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Γενικά. 2. Στόχος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Γενικά. 2. Στόχος"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. Γενικά α. Ο Διαγωνισμός με τον τίτλο «3 ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής ο Διαγωνισμός ) διοργανώνεται από το σωματείο με την επωνυμία «ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών» (εφεξής ο ΣEΒ ) και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η Eurobank ). Η Eurobank συμμετέχει στη διοργάνωση του Διαγωνισμού παρέχοντας οικονομική υποστήριξη, χορήγηση των χρηματικών βραβείων και ενισχύοντας το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής, ενώ θα οργανώσει και συντονίσει, με δαπάνες της, το έργο της προβολής του Διαγωνισμού. β. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτού, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Διαγωνισμού, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους. γ. Ο ΣΕΒ και η Eurobank έχουν το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του Διαγωνισμού ή να ματαιώσουν αυτόν για σπουδαίο λόγο, καθώς επίσης και να παρατείνουν ή συντoμεύσουν τη διάρκεια αυτού, με σχετική ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλουν έναντι του ΣΕΒ και της Eurobank απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές. 2. Στόχος Ο Διαγωνισμός στοχεύει στην ενθάρρυνση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας, καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα, τους εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας. 3. Πεδία Διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός θα αναδείξει χωριστά: α. Προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας: Αφορούν σε ερευνητικό αποτέλεσμα ώριμο για εμπορική αξιοποίηση σε οποιονδήποτε τεχνολογικό ή εμπορικό κλάδο. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα υποψηφιότητες που συμβάλλουν στη σημαντική και ευρείας έκτασης βελτίωση της καθημερινής ζωής, της βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας. β. Προϊόντα ή υπηρεσίες καινοτομίας: Αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν ουσιαστικά στοιχεία καινοτομίας (ανεξάρτητα από το αν ο υποψήφιος τα έχει ήδη εφαρμόσει στην αγορά) και τα οποία συμβάλλουν στη σημαντική και ευρείας έκτασης βελτίωση της καθημερινής ζωής, της βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας. 1

2 4. Βραβεία Διαγωνισμού α. Τα βραβεία του Διαγωνισμού που θα απονεμηθούν για κάθε πεδίο χωριστά είναι δύο, πρώτο (Α ) και δεύτερο (Β ) βραβείο για την εφαρμοσμένη έρευνα, και πρώτο (Α ) και δεύτερο (Β ) βραβείο για την καινοτομία. β. Τα βραβεία του Διαγωνισμού ανά πεδίο είναι χρηματικά και συνοδεύονται από τιμητική πλακέτα ως εξής: Πρώτο (Α ) βραβείο: (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) Δεύτερο (Β ) βραβείο: (οκτώ χιλιάδες ευρώ) γ. Δικαιούχοι των βραβείων είναι οι έχοντες τα νόμιμα δικαιώματα επί της βραβευθείσης εργασίας, κατά δήλωση του υποβάλλοντος την υποψηφιότητα: Φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένοι ερευνητές ή τα μέλη ερευνητικής ομάδας). Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά ή/και ερευνητικά στην Ελλάδα, δια των εκπροσώπων τους. Ιδρύματα της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας, δια των εκπροσώπων τους. δ. Σε περίπτωση βράβευσης μελών ερευνητικής ομάδας ή περισσοτέρων, αποκλειστικά εκ των ως άνω υπό 4γ κατηγοριών, συνδικαιούχων του ίδιου έργου, θα χορηγείται ένα βραβείο, το οποίο θα παραλαμβάνεται από τον υποβάλλοντα τη δήλωση συμμετοχής ως εκπρόσωπο των συνδικαιούχων και θα διανέμεται στους εκάστοτε συνδικαιούχους με δική του ευθύνη. 5. Σύσταση και λειτουργία των οργάνων του Διαγωνισμού α. Τιμητική Επιτροπή: Η Τιμητική Επιτροπή του Διαγωνισμού απαρτίζεται από τους εκπροσώπους της Διοίκησης του ΣΕΒ και της Eurobank. Μέλη της θα είναι: 1. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ. 2. Χάρης Κυριαζής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ. 3. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank. Από τις τον κ. Χρήστο Μεγάλου, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αντικαθιστά στα καθήκοντα του μέλους της Τιμητικής Επιτροπής ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Eurobank. 4. Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής Corporate & Investment Banking Eurobank. Από τις τον κ. Κωνσταντίνο Βουσβούνη αντικαθιστά στα καθήκοντα του μέλους της Τιμητικής Επιτροπής ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank. β. Οργανωτική Επιτροπή: Η Οργανωτική Επιτροπή είναι 7μελής και αποτελείται από τους: 1. Γιάννη Κυριακού, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ΣΕΒ, Πρόεδρο. Από τις τον κ. Γιάννη Κυριακού αντικαθιστά στα καθήκοντα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής ο κ. Χρήστος-Γιώργος Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ. 2. Δημήτρη Βέργαδο, Συντονιστή δικτύου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ΣΕΒ, Μέλος. 3. Φωκίωνα Δεληγιάννη, Διευθυντή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ΣΕΒ, Μέλος. 4. Μιχάλη Μητσόπουλο, Συντονιστή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, Μέλος. 5. Γεωργία Κολοκοντέ, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής Marketing & Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, Μέλος. Από τις την κα Γεωργία Κολοκοντέ αντικαθιστά στα καθήκοντά της ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής η κα Μάρθα Κεσίσογλου, Επικεφαλής Marketing και Επικοινωνίας Wholesale Banking της Eurobank. 2

3 6. Ρόζη Ανθή Αθανασίου, Διευθύντρια Marketing Eurobank, Μέλος. Από τις την κα Ρόζη Ανθή Αθανασίου αντικαθιστά στα καθήκοντά της ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής η κα Αικατερίνη Δομνίκη Τσώτσου, Assistant Manager Υποδιεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας Corporate & Investment Banking. 7. Παρασκευή Ιωαννίδου, Διευθύντρια Δημοσιών Σχέσεων Eurobank, Μέλος. Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών της Τιμητικής ή/και Οργανωτικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού Η Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής θα ορίζεται από τον ΣΕΒ. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων που σχετίζονται με την εν γένει οργάνωση και υλοποίηση του Διαγωνισμού κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται και η διενέργεια ελέγχου των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών για λόγους τυπικούς, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους. H Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής υποχρεούται σε τήρηση σχετικών πρακτικών, τα οποία συνυπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. γ. Επιστημονικό Συμβούλιο: Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι 12μελές, ορίζεται με ευθύνη του ΣΕΒ και με τη σύμφωνη γνώμη της Eurobank και αποτελείται από τους: 1. Φωκίωνα Δεληγιάννη, Διευθυντή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, Συντονιστή του Επιστημονικού Συμβουλίου. 2. Κωνσταντίνο Βαγενά, Καθηγητή Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. 3. Ευάγγελο Διαλυνά, Καθηγητή Σχολής Ηλεκτρολόγων, Ε.Μ.Π.. 4. Γεώργιο Δουκίδη, Καθηγητή Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ο.Π.Α.. 5. Δημήτρη Θάνο, Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Επιστημονικό Συμβούλιο Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών. 6. Μανόλη Κακαρά, Καθηγητή Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.. 7. Γιάννη Καλογήρου, Καθηγητή Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Ε.Μ.Π. 8. Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ. 9. Σπυρίδωνα Λιούκα, Καθηγητή Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 10. Νικόλαο Μελανίτη, Καθηγητή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και Συνεργάτη Ι.Τ.Ε. / ΠΡΑΞΗ. 11. Γιώργο Ναθαναήλ, Συντονιστή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ΣΕΒ. 12. Νικόλαο Τραυλό, Κάτοχο της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου», Πρύτανη ALBA Graduate Business School, American College of Greece. Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα ανακοινώνεται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού Η γραμματεία του Επιστημονικού Συμβουλίου θα ορίζεται από τον ΣΕΒ. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Συντονιστή του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Η Γραμματεία του Επιστημονικού Συμβουλίου 3

4 υποχρεούται σε τήρηση σχετικών πρακτικών, τα οποία συνυπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ο συντονισμός του έργου και της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν). Το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα ορίσει επιστήμονες αξιολογητές για την καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα, διασφαλίζοντας ότι η ειδικότητα του κάθε αξιολογητή θα είναι κατάλληλη με βάση το θεματικό αντικείμενο της κάθε υποψηφιότητας που θα προκριθεί κατά την Α φάση, σύμφωνα πάντοτε και με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν θα επιλέξει, ως αξιολογητές υποβληθείσας υποψηφιότητας, φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο Διαγωνισμό σε σχέση με τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, την οποία και καλούνται να αξιολογήσουν. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης άλλων ενδεδειγμένων αξιολογητών, μπορεί και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου να οριστούν ως αξιολογητές. Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο Συντονιστής του Επιστημονικού Συμβουλίου δύναται να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την επίτευξη των στόχων του Διαγωνισμού, ρητώς περιλαμβανομένης της δυνατότητας αντικατάστασης αξιολογητών που εμφανίζουν κώλυμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από άλλους αξιολογητές κατά την κρίση του ή από άλλα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, έχοντας σε κάθε περίπτωση προηγουμένως λάβει την έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την έγκυρη λήψη απόφασης από το Επιστημονικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει την προηγούμενη ομόφωνη έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής. 6. Όροι συμμετοχής: α. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: (i) μεμονωμένοι ερευνητές, (ii) ερευνητικές ομάδες, εκπροσωπούμενες από τον επικεφαλής ερευνητή τους, (iii) ιδρύματα της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας, δια των εκπροσώπων τους, (iv) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά ή/και ερευνητικά στην Ελλάδα, δια των εκπροσώπων τους. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται τα μέλη της Τιμητικής Επιτροπής, της Οργανωτικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διαγωνισμού, ο ΣΕΒ, η Eurobank και οι θυγατρικές αυτής, οι εργαζόμενοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα. β. Οι μεμονωμένοι ερευνητές και οι εκπρόσωποι των ερευνητικών ομάδων πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Να συνεργάζονται ή να απασχολούνται ερευνητικά σε Πανεπιστήμιο ή άλλο Ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα. γ. Κατά δήλωση του υποβάλλοντος την υποψηφιότητα, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν τα νόμιμα δικαιώματα επί της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας. Ως νόμιμα δικαιώματα για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού αρκούν δικαιώματα εκμετάλλευσης επί της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, προβολής και βράβευσης στο Διαγωνισμό σε σχέση με την υποβαλλόμενη εργασία σύμφωνα με τους παρόντες όρους. δ. Το προς βράβευση έργο θα πρέπει να είναι δημιούργημα των τριών (3) τελευταίων ετών κατά δήλωση του υποβάλλοντος την υποψηφιότητα. Ενδεχόμενη ενίσχυση της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας του έργου με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συμμετοχή σε άλλους Διαγωνισμούς δεν συνιστά αιτία αποκλεισμού. Το υποβαλλόμενο έργο δεν πρέπει να έχει βραβευτεί ήδη σε προηγούμενο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας 4

5 των ΣΕΒ-Eurobank, ενώ μεμονωμένοι ερευνητές, επιχειρήσεις, ιδρύματα, ερευνητικές ομάδες που βραβεύτηκαν ή μέλη ερευνητικών ομάδων που συμμετείχαν σε ερευνητική ομάδα που βραβεύτηκε κατά το παρελθόν δικαιούνται να συμμετάσχουν με νέο έργο. ε. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής ως μεμονωμένος ερευνητής, εκπρόσωπος επιχείρησης, ιδρύματος ή ερευνητικής ομάδας με ένα μόνο έργο. Μπορεί όμως να είναι μέλος μιας ή περισσοτέρων ερευνητικών ομάδων άλλων υποβληθεισών εργασιών, εφόσον η ομάδα αυτή εκπροσωπείται από άλλο φυσικό πρόσωπο. 7. Υποβολή εργασιών και δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17.00, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Δήλωση συμμετοχής (αναρτάται στην ιστοσελίδα). β. Υποβολή εργασίας. Περιγραφή του προς βράβευση έργου που περιλαμβάνει τη βασική ιδέα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση για τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς. Η περιγραφή του προς βράβευση έργου (εφαρμοσμένης έρευνας ή καινοτομίας) θα πρέπει να μην ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) σελίδες στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, πινάκων, διαγραμμάτων, να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12, με πλήρη στοίχιση και 1,5 διάστιχο. Σε κάθε αντίγραφο πρέπει να υπάρχει κατάταξη, κατά την κρίση του υποβάλλοντος την εργασία, στην ενδεδειγμένη θεματική ενότητα (εφαρμοσμένη έρευνα ή καινοτομία). γ. Πρόσθετα στοιχεία (υποστηρικτικά της προς βράβευση εργασίας): Περιγραφή του ερευνητικού αποτελέσματος με σαφή αναφορά στο στάδιο ανάπτυξης (ωριμότητας) στο οποίο βρίσκεται. Περιγραφή των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής και του πού έγκειται η πρωτοτυπία σε σχέση με τα διεθνή σημεία αναφοράς. Εκτίμηση για την επίδραση που θα έχει στα οικονομικά μεγέθη του τυχόν φορέα που κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Περιγραφή της αναμενόμενης συμβολής στην εξωστρέφεια της χώρας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής. Περιγραφή της δυνατότητας επαναληψιμότητας και μαζικής παραγωγής, χρήσης και διάχυσης ωφελειών. δ. Βιογραφικό/ά με έμφαση στην επιστημονική δραστηριότητα των δημιουργών του υποβληθέντος έργου. ε. Υπεύθυνη δήλωση (αναρτάται στην ιστοσελίδα). Με την υπεύθυνη δήλωση, ο υποβάλλων την υποψηφιότητα θα δηλώνει και εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι η υποψηφιότητα υποβάλλεται από αυτόν νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες. Ο υποβάλλων την υποψηφιότητα θα δηλώνει επίσης ότι με την υποβολή της εν λόγω υποψηφιότητας, τη χρήση, προβολή και βράβευση αυτής σύμφωνα με τους παρόντες όρους δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιπλέον, θα δηλώνει ότι τα νόμιμα δικαιώματα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, επί του αντικειμένου της υποψηφιότητας ανήκουν σε αυτόν ή στην ερευνητική ομάδα ή την επιχείρηση ή το ίδρυμα της ημεδαπής, το οποίο αυτός νομίμως εκπροσωπεί και ότι αποδέχεται το αντικείμενο της υποψηφιότητας να είναι αναγνώσιμο από το ευρύ κοινό και να προβληθεί μέσω της έκδοσης εντύπων (πρακτικών, λευκώματος, φυλλαδίων κ.λπ.), ηλεκτρονικών και μη, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του 5

6 Διαγωνισμού και της προβολής του, έχοντας λάβει τυχόν απαιτούμενες προς τούτο συναινέσεις ή/και άδειες. στ. Εάν η υποψηφιότητα αφορά σε εργασία που έχει ήδη δημοσιευθεί, πλήρης ή κατά ένα μέρος της, ή αν έχει παρουσιαστεί σε επιστημονικό συνέδριο, οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν που και πότε έχει δημοσιευθεί ή παρουσιαστεί και να υποβάλουν ένα αντίτυπο της δημοσίευσης ή της παρουσίασης. Εφόσον υπάρχει κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, θα πρέπει αυτό να αναφερθεί και να υποβληθεί το απαιτούμενο αποδεικτικό, όταν ζητηθεί. Εάν δεν έχει προηγηθεί κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή δεν έχει υποβληθεί οποιοδήποτε σχετικό αίτημα στις αρμόδιες αρχές, ρητώς εφιστάται η προσοχή των συμμετεχόντων στην τυχόν απώλεια σχετικών δικαιωμάτων μέσω της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και της προβολής της εργασίας τους. Οι συμμετέχοντες, με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στο Διαγωνισμό, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν τον σχετικό κίνδυνο έχοντας ήδη ενημερωθεί οι ίδιοι για τις δυνατότητες κατοχύρωσης που έχουν σε σχέση με το έργο τους και τις συνέπειες της μη κατοχύρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το European Patent Office κ.λπ.). ζ. Αναφορικά με τις υποψηφιότητες που θα προκριθούν στις έως είκοσι (20) υποψηφιότητες προς βράβευση, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, οι υποβάλλοντες αυτές οφείλουν να προσκομίσουν, εφόσον τους ζητηθούν, τα αναφερόμενα υπό (α) (στ) έγγραφα, σε φυσική μορφή και με τυχόν πρόσθετες διατυπώσεις, που θα υποδείξουν τα αρμόδια όργανα κατά την ελεύθερη κρίση τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του Διαγωνισμού, κατά την ελεύθερη κρίση τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ή πιστοποιηθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στον όρο 6 της παρούσας ιδιοτήτων ή/και προϋποθέσεων (ενδεικτικώς αναφερομένων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, αποδεικτικών συνεργασίας ή/και απασχόλησης σε πανεπιστήμια, ιδρύματα ή επιστημονικά εργαστήρια και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ή έγγραφο προβλέπεται από το Διαγωνισμό ή κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση). Στην περίπτωση υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται από εκπρόσωπο ερευνητικής ομάδας, επιχείρησης ή ιδρύματος της ημεδαπής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τα αρμόδια όργανα του Διαγωνισμού δύνανται, κατά την ελεύθερη κρίση τους, να απαιτήσουν την προσκόμιση, σε φυσική μορφή, εκ μέρους του εκπροσώπου αυτών, υπογεγραμμένων υπεύθυνων δηλώσεων των λοιπών μελών της ερευνητικής ομάδας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος από αρμόδια αρχή) ή/και άλλων εγγράφων της εκπροσωπούμενης επιχείρησης ή του ιδρύματος, με το περιεχόμενο και στη μορφή που θα υποδείξουν, με τα οποία και θα παρέχονται ή/και θα διαπιστώνεται η ύπαρξη και νομιμότητα τυχόν απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων προς τον υποβάλλοντα την υποψηφιότητα εκπρόσωπο ή/και θα παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες συναινέσεις ή/και άδειες, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Γενικότερα, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα του Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα, καθ όλη τη διάρκεια αυτού, να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση ή δήλωση τυχόν κρίνουν απαραίτητο, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής και υλοποίησης του Διαγωνισμού. Όλα τα στοιχεία, τα οποία θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα τηρηθούν απόρρητα, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους. Ο ΣΕΒ και η Eurobank ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων ή υποψηφιότητας με παράνομο περιεχόμενο. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνουν. 6

7 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Οι υποψηφιότητες θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΣΕΒ, η οποία και θα φέρει την ευθύνη πρωτοκόλλησης (με καταγραφή της ακριβούς ημερομηνίας παραλαβής) και οργάνωσης των υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων (μετά των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών), καθώς και προώθησης αυτών στην Οργανωτική Επιτροπή για τη διενέργεια του κατωτέρω αναφερόμενου τυπικού ελέγχου. 8. Διαδικασία αξιολόγησης Η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί ως εξής: Α Φάση: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων Η Οργανωτική Επιτροπή εξετάζει εάν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες πληρούν τις αναφερόμενες υπό τον όρο 7 (α) (στ) τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και με απόφασή της αποκλείει από τη διαδικασία αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό απόρριψης. Με επιμέλεια της Οργανωτικής Επιτροπής θα αποσταλούν σχετικές εμπιστευτικές, έγγραφες ή ηλεκτρονικές, ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους υποψηφίους, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι. Β Φάση: Αξιολόγηση Η επί της ουσίας αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που προκρίθηκαν κατά την Α φάση, θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: (α) στάδιο γραπτής αξιολόγησης, (β) στάδιο προφορικής αξιολόγησης: α. Στάδιο γραπτής αξιολόγησης: Οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν κατά το στάδιο αυτό με βάση το γραπτό υλικό που τις υποστηρίζει και τα εξής κριτήρια: Την ωριμότητα και πρωτοτυπία της εργασίας, σε σχέση με τα διεθνή σημεία αναφοράς. Τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει. Τη συμβολή στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Τη συμβολή στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τη δυνατότητα επαναληψιμότητας και μαζικής παραγωγής, χρήσης και διάχυσης ωφελειών. Τη βελτίωση της θέσης του τυχόν φορέα ή της τυχόν επιχείρησης που έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (οικονομικά, θέση στην αγορά, εξωστρέφεια κ.λπ.). Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα ορίσει δύο (2) χωριστούς αξιολογητές ανά φάκελο, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Σε κάθε αξιολογητή αποστέλλονται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που αφορούν στην προς βράβευση εργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση της πρόκρισης της εργασίας κατά το στάδιο αυτό ορίζεται, ως ελάχιστη βαθμολογία, το 12 στην κλίμακα 1-20 σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση στα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται στις κατηγορίες εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας. Σε περίπτωση απόκλισης του βαθμού των δύο αξιολογήσεων πέραν των πέντε (5) μονάδων θα γίνει και τρίτη αξιολόγηση. Η τελική βαθμολογία φακέλου θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογήσεων ή στην περίπτωση που έχει γίνει και τρίτη αξιολόγηση, ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων. 7

8 Με βάση την παραπάνω βαθμολογία προκρίνονται στο στάδιο της προφορικής αξιολόγησης, οι έως είκοσι (20) καταρχήν (εκτός εάν υπάρξει ισοψηφία στην τελευταία θέση, οπότε ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ανάλογα) καλύτερες υποψηφιότητες (έως 10 για εφαρμοσμένη έρευνα έως 10 για καινοτομία). Οι υποψηφιότητες που δεν θα προκριθούν κατά το στάδιο αυτό θα ενημερωθούν, με επιμέλεια του Επιστημονικού Συμβουλίου, μέσω σχετικής εμπιστευτικής, έγγραφης ή ηλεκτρονικής, επιστολής. Οι έως είκοσι (20) προκρινόμενες υποψηφιότητες θα προσκληθούν, με σχετική, έγγραφη η ηλεκτρονική, επιστολή, που θα τους αποσταλεί με επιμέλεια της Οργανωτικής Επιτροπής, να υποβάλουν τα αναφερόμενα στον όρο 7 (ζ) δικαιολογητικά, εντός της οριζόμενης στην εν λόγω επιστολή προθεσμίας, καθώς και τυχόν απαιτούμενο υλικό για την προβολή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα προβλεπόμενα (π.χ. video συνεντεύξεις κ.λπ.). Η Οργανωτική Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο - με τη συνδρομή όπου κρίνεται απαραίτητο του Επιστημονικού Συμβουλίου - των σχετικών δικαιολογητικών, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού υποψηφιότητας, για την οποία δεν προσκομίστηκαν ή δεν προσκομίστηκαν επαρκή, κατά την ελεύθερη κρίση της, δικαιολογητικά ή/και το ως άνω αναφερόμενο υλικό προβολής. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό απόρριψης. Οι υποψηφιότητες που δεν θα προκριθούν για τους αμέσως ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, θα λάβουν, με επιμέλεια της Οργανωτικής Επιτροπής, σχετική εμπιστευτική ενημερωτική επιστολή. β. Στάδιο προφορικής αξιολόγησης: Οι έως είκοσι (20) υποψήφιοι που προκρίθηκαν κατά το στάδιο της γραπτής αξιολόγησης, θα προσκληθούν με σχετική επιστολή του Επιστημονικού Συμβουλίου, να συμμετάσχουν στο στάδιο αυτό της τελικής κατάταξης προσκομίζοντας, εφόσον τους ζητηθεί, τυχόν απαιτούμενο υποστηρικτικό υλικό για την πλήρη τεκμηρίωση των ισχυρισμών της υποψηφιότητας. Η προφορική αξιολόγηση θα διεξαχθεί σε ανοιχτή για το κοινό ειδική τελετή στην οποία και θα κληθούν να προσέλθουν οι ως άνω υποψήφιοι. Η αξιολόγηση θα γίνει με προφορική εξέταση των έως είκοσι (20) υποψηφιοτήτων ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα ορίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο ανά υποψηφιότητα, στην οποία θα συμμετέχουν κατά προτίμηση αξιολογητές που συμμετείχαν στη γραπτή αξιολόγηση ή και άλλοι αξιολογητές, αναγνωρισμένου κύρους, προερχόμενοι από την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα. Σε περίπτωση κωλύματος οποιουδήποτε μέλους, αυτό θα αναπληρώνεται από έτερο αξιολογητή που θα ορίζει ο Συντονιστής του Επιστημονικού Συμβουλίου κατά την ελεύθερη κρίση του σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα υπό τον όρο 5.γ ανωτέρω. Οι εξεταστές θα μπορούν να απευθύνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί της κάθε υποψηφιότητας με στόχο να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο του φακέλου. Τα κριτήρια αξιολόγησης στην προφορική εξέταση θα είναι τα ίδια με αυτά της γραπτής αξιολόγησης των φακέλων και θα συνυπολογίζονται οι απαντήσεις των υποψηφίων στις ερωτήσεις της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η βαθμολογία στην προφορική εξέταση θα είναι με βάση την κλίμακα 1-20 και θα αντιστοιχεί στο τελικό 25% της συνολικής βαθμολογίας. Ως εκ τούτου, η τελική κατάταξη θα γίνεται με βάση το σταθμισμένο άθροισμα βαθμολογίας και των δύο σταδίων αξιολόγησης (75% γραπτής αξιολόγησης - 25% προφορικής αξιολόγησης). Οι υποψηφιότητες που θα συγκεντρώσουν τις δύο υψηλότερες βαθμολογίες ανά πεδίο του Διαγωνισμού (εφαρμοσμένη έρευνα καινοτομία) θα βραβευθούν σε ειδική τελετή βράβευσης που θα διοργανωθεί από το ΣΕΒ και τη Eurobank. Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων θα γίνει και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. μέσω του τύπου κ.λπ.). 8

9 9. Προβολή των έως είκοσι (20) προκριθεισών υποψηφιοτήτων προς βράβευση Οι έως είκοσι (20) υποψηφιότητες που έχουν προκριθεί κατά το πρώτο στάδιο της γραπτής αξιολόγησης (έως 10 για εφαρμοσμένη έρευνα έως 10 καινοτομία), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομιστεί και ελεγχθεί τα τυχόν ζητηθέντα στο στάδιο της γραπτής αξιολόγησης δικαιολογητικά/υλικό προβολής, θα προβληθούν στην ευρύτερη κοινωνία, ενδεικτικά, μέσω της πραγματοποίησης περιφερειακών ή/και άλλων εκδηλώσεων, της έκδοσης σχετικού υλικού, όπως λευκώματος με περιγραφή των έργων, βιογραφικών στοιχείων των υποψηφίων, φυλλαδίων, καταχωρίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.. Πιθανές πόλεις για την πραγματοποίηση περιφερειακών εκδηλώσεων: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα. Χώροι εκδηλώσεων: ερευνητικά-πολιτιστικά κέντρα, πανεπιστήμια, Business Centers της Eurobank, άλλοι παρεμφερείς. Διάρκεια εκδηλώσεων: ημερίδα ή απογευματινή εκδήλωση με ομάδα ομιλητών, η σύνθεση της οποίας θα αντικατοπτρίζει την αλυσίδα αξιών παιδεία έρευνα καινοτομία επιχειρηματικότητα. Ο συντονιστής της εκδήλωσης, επιπλέον, θα προβαίνει σε παρουσίαση του Διαγωνισμού και του σκοπού του. Επικοινωνία προβολή: ενδεικτικά media, social media, επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί φορείς, δίκτυο τράπεζας Eurobank. Τοπικά μέσα προβολής: posters ερευνών, περιληπτικά videos, διανομή λευκώματος κ.λπ.. Πιθανή πόλη διεξαγωγής ειδικής τελετής προφορικής αξιολόγησης και της τελετής βράβευσης: Αθήνα. Οι έως είκοσι (20) υποψηφιότητες που προκρίθηκαν κατά το στάδιο της γραπτής αξιολόγησης υποχρεούνται να παρευρεθούν στην ειδική τελετή, κατά την οποία και θα διεξαχθεί η προφορική αξιολόγηση σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθώς και στην τελετή βράβευσης. Η ειδική τελετή προφορικής αξιολόγησης, η τελετή βράβευσης, καθώς και τα ονόματα των τελικών νικητών θα προβληθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή επικοινωνίας και με τον τρόπο που θα επιλέξουν ο ΣΕΒ και η Eurobank. 10. Επαφή ερευνητών με την επιχειρηματική κοινότητα Το διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιείται η προβολή των έως είκοσι (20) προκριθεισών υποψηφιοτήτων θα αξιοποιηθεί προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι υποψηφιότητες στην επιχειρηματική και χρηματοπιστωτική κοινότητα και να διευκολυνθούν συναντήσεις ανάμεσα στους υποψήφιους και μέλη των κοινοτήτων αυτών. Το λεύκωμα με τις έως είκοσι (20) υποψηφιότητες θα αποσταλεί σε επιλεγμένους από το ΣΕΒ και τη Eurobank αποδέκτες κατά τη διάρκεια οργάνωσης των περιφερειακών εκδηλώσεων και προετοιμασίας της τελετής βράβευσης. Εξάλλου, ο ΣΕΒ, η Eurobank και λοιποί συνεργαζόμενοι φορείς, όπως το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ», διατηρούν τη δυνατότητα να προτείνουν στους προκριθέντες ή/και επιλαχόντες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, τη συμμετοχή τους σε λοιπές πρωτοβουλίες τους για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, όπως ενδεικτικά στα προγράμματα EGG (Enter, Grow, Go), «Μαζί στην Εκκίνηση», «Export Expert», «Καινοτομία στην Πράξη», πρωτοβουλίες από το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ» κ.λπ Χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού Ενημέρωση σχετική με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα αναρτάται στον ειδικό διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και απονομής των βραβείων το αργότερο την 30 η Σεπτεμβρίου

10 12. Πνευματικά δικαιώματα, παραχώρηση άδειας προβολής και χρήσης για τους σκοπούς του Διαγωνισμού των υποψηφιοτήτων Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την παραχώρηση προς το ΣΕΒ και τη Eurobank μη αποκλειστικής άδειας προβολής και χρήσης στο πλαίσιο και αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού της υποψηφιότητας, με διάρκεια πέντε (5) ετών. Αναφορικά με τις έως είκοσι (20) καταρχήν (εκτός αν έχει προκύψει ισοβαθμία στην τελευταία θέση, οπότε θα πρόκειται για περισσότερες ανάλογα) προκριθείσες υποψηφιότητες στο στάδιο της προφορικής αξιολόγησης, η άδεια αφορά και στα εξής : i. Στη δυνατότητα εκτύπωσης αντιτύπων των πρακτικών του Διαγωνισμού, καθώς και άλλων εντύπων ή λευκωμάτων που θα περιγράφουν την υποψηφιότητα και τη δωρεάν διανομή τους σε επισήμους, επιχειρηματίες, επιστήμονες και επιστημονικούς φορείς, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο αποδέκτη επιθυμούν o ΣΕΒ και η Eurobank, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. ii. Στη δυνατότητα παρουσίασης μαγνητοσκοπημένων ταινιών συνεντεύξεων, καθώς και της ειδικής τελετής κατά την οποία θα διεξαχθεί η προφορική αξιολόγηση και απονομής των βραβείων ή της εισήγησης του κάθε ομιλητή σε οποιοδήποτε μέσο, όπως ραδιοτηλεοπτικό, ηλεκτρονικό, διαδικτυακό ή γενικά μέσο μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας και δικτύωσης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο τυχόν επιλέξουν ο ΣΕΒ και η Eurobank, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. iii. Στη δυνατότητα χρήσης του αντικειμένου της υποψηφιότητας και τυχόν παραγόμενου, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σχετικού υλικού, ως υλικού αρχείου σε εσωτερικές προβολές του ΣΕΒ και της Eurobank, όπως ενδεικτικά σε εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες. Κατά την ελεύθερη κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής θα επιλεγεί ο τρόπος προβολής των έως είκοσι (20) καταρχήν υποψηφιοτήτων που θα προκριθούν στην φάση της προφορικής αξιολόγησης, καθώς και ο τρόπος της τυχόν προβολής των υπόλοιπων υποψηφιοτήτων, κατόπιν σχετικής άδειας/συναίνεσης των συμμετεχόντων, την οποία παρέχουν με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στον Διαγωνισμό. Κατά τα λοιπά, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διατηρούν στο ακέραιο τα πνευματικά δικαιώματα επί των έργων τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Οι υποβάλλοντες την υποψηφιότητα οφείλουν να προσκομίσουν κάθε έγγραφο/δήλωση ή συναίνεση που τυχόν απαιτηθεί από το ΣΕΒ και τη Eurobank για τη νόμιμη παραχώρηση άδειας χρήσης και προβολής του αντικειμένου της υποψηφιότητας κατά τα αμέσως ανωτέρω οριζόμενα. 13. Παραμονή αντιγράφων βραβευθεισών και μη εργασιών στον ΣΕΒ Αντίγραφα όλων των υποψηφιοτήτων και των σχετικών ερευνητικών εργασιών, καθώς και αυτών που προκρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο θα παραμείνουν στον ΣΕΒ για αρχειακούς λόγους. 14. Ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων α. Ο ΣΕΒ και η Eurobank ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και εν γένει χρηστών του διαδικτυακού τόπου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 10

11 χαρακτήρα, καθώς και του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα, αναφορικά με τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, ο ΣΕΒ και η Eurobank ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται από αυτούς, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, προς το σκοπό της ορθής διεξαγωγής και υλοποίησης του Διαγωνισμού, καθώς και της προβολής των υποψηφιοτήτων κατά τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη και θα διατηρούν, καθ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα αποστελλόμενα, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε σε φυσική μορφή, από τους συμμετέχοντες στοιχεία. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν, θα διαγραφούν από το ΣΕΒ και τη Eurobank οριστικά μετά το πέρας του Διαγωνισμού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία προβλέπεται άλλως από την παρούσα προκήρυξη. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, καθώς και κάθε υποκείμενο του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα). Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΣΕΒ: κα Έλσα Λαζαρή, Ξενοφώντος 5, , Αθήνα, τηλ.: , καθώς και τη Eurobank: κα Αικατερίνη Δομνίκη Τσώτσου, οδός Αμαλίας 20, , Αθήνα, τηλ Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς διεξαγωγής και προβολής του Διαγωνισμού και των υποψηφιοτήτων, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, θα είναι υπάλληλοι του ΣΕΒ και της Eurobank, τα όργανα του Διαγωνισμού, οι αξιολογητές, καθώς και συνεργαζόμενες με το ΣΕΒ και τη Eurobank εταιρείες και φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του Διαγωνισμού και των υποψηφιοτήτων, ιδίως δε εταιρίες διαφημιστικές, διοργάνωσης events, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.. β. H συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους από το ΣΕΒ και τη Eurobank, όπως αυτή αναλυτικώς περιγράφεται ανωτέρω υπό την παρ. α, προς το σκοπό διεξαγωγής και υλοποίησης του Διαγωνισμού, καθώς και προβολής αυτού και των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 11

ΠΡΟΚHΡYΞΗ. α. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας και παραγωγής καινοτομίας στο χώρο της Υγείας με βάση:

ΠΡΟΚHΡYΞΗ. α. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας και παραγωγής καινοτομίας στο χώρο της Υγείας με βάση: ΠΡΟΚHΡYΞΗ 1. Γενικά α. Ο διαγωνισμός με τον τίτλο «ΣΦΕΕ Innovation Project» διοργανώνεται από το σωματείο με την επωνυμία Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (εφεξής ΣΦΕΕ) και την αστική μη κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Μάϊος - Ιούλιος 2012 1

Μάϊος - Ιούλιος 2012 1 Μάϊος - Ιούλιος 2012 1 Στόχος του διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας Να κινητοποιήσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις, να ενθαρρύνουμε την έρευνα και την καινοτομία και τη διασύνδεση της με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Γενικό Πλαίσιο - Φιλοσοφία Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται από τη Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BUSINESS PLAN INNECO 2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BUSINESS PLAN INNECO 2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BUSINESS PLAN INNECO 2016 Όροι και Προϋποθέσεις Εισαγωγή Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου ( Business Plan) εφεξής ο «Διαγωνισμός» τoυ Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΝΕ (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Το πρόγραμμα υπηρεσιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης (εφεξής «Πρόγραμμα») διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013» Όροι Διαγωνισμού 1. Φορείς, Σκοπός, Αντικείμενο Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.) σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ου φοιτητικού ιαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ. Ε.Ι. Κρήτης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ου φοιτητικού ιαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ. Ε.Ι. Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Προτάσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές από 01/06/2013 μέχρι 30/07/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα μας, η ανάγκη ποιοτικού εκσυγχρονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Κέντρο Προώθησης Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Κυτταρικών θεραπειών (ΚΕΔΜΟΠ)

ΕΡΓΟ : Κέντρο Προώθησης Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Κυτταρικών θεραπειών (ΚΕΔΜΟΠ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16/11/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «INTERREG EUROPE»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «INTERREG EUROPE» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 25.04.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Συνδιοργάνωση: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Δ.Α.ΣΤΑ.) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΕΕΕΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κομοτηνή, 08/06/2015 Αριθμ. Πρωτ. 384 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Εταιρία με την επωνυμία HD Insurance LTD, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Σπύρου Κυπριανού αρ. 18, με ΑΦΜ 10289025S, Δ.Ο.Υ. Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» 1. Η ανώνυμη εταιρεία "PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με έδρα στην Αθήνα, Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Horizon 2020»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Horizon 2020» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14.07.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Honda Roadtrips» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (4) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (4) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(4) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(1) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο; Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμός Μαγειρέψτε με την Πολυεστία Ελ Γκρέκο H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(3) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

«Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

«Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» «Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 10 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 13 5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΔΟΜΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 0207

ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΔΟΜΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 0207 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 09.03.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS, κέρδισε ένα ταξίδι μαζί με το φίλο/η σου με τον Εξάστερο και ζήσε από κοντά την εκτός έδρας αποστολή στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (5/4/2014)» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY Για το διαγωνισμό «24MEDIA» που διοργανώνει η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «24MEDIA ΜΕΠΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που εφεξής καλείται «24MEDIA»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «INTERREG EUROPE»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «INTERREG EUROPE» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 20/04/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 28/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα LIFE + ΦΥΣΗ 2013+

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα LIFE + ΦΥΣΗ 2013+ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16/11/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 02 14/11/2016 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 02 14/11/2016 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.12.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, «ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, «ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, 08.06. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία

4.2. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Προκήρυξη διαγωνισμού 1.1 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε.» (πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών), καλούμενη εφεξής «η εταιρεία», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013

Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΧΗΛΗ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ H E L L E N I

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Διαδικασία αξιολόγησης και επιβράβευσης

Διαγωνισμός Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Διαδικασία αξιολόγησης και επιβράβευσης Διαγωνισμός Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας Διαδικασία αξιολόγησης και επιβράβευσης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 1 1. Γενικό πλαίσιο Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το Επιμελητήριο και το Πολυτεχνείο Κρήτης Προκήρυξη Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών.

Από το Επιμελητήριο και το Πολυτεχνείο Κρήτης Προκήρυξη Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών. Από το Επιμελητήριο και το Πολυτεχνείο Κρήτης Προκήρυξη Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών. Με στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 17/09/2014 Αριθμ.Πρωτοκόλλου:32401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε. σε πρωτοετείς φοιτητές 2016

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε. σε πρωτοετείς φοιτητές 2016 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε. σε πρωτοετείς φοιτητές 2016 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει εκατό (100) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 24-09-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 10193 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26.06. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕ», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2 Πειραιάς (Νέο Φάληρο), T.K. 185 47) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: HORIZON ΕΡΓΟ: «Collaborative Aerial Robotic Workers (AEROWORKS)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): E.345

ΠΡΑΞΗ: HORIZON ΕΡΓΟ: «Collaborative Aerial Robotic Workers (AEROWORKS)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): E.345 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26.07.2016. Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα