ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας Δήμων Κοινοτήτων» ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 334

2 Σελίδα 2 από 334

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Τανάγρας - Προκλήσεις και Φιλοδοξίες ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους μέσω των οποίων επιχειρείται να αντιμετωπιστούν - με ιεράρχηση - διαπιστωμένες ανάγκες και προβλήματα. Παράλληλα, επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή, η σύγχρονη ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογική εξέλιξη, η αυξανόμενη ανεργία και η φθίνουσα απασχόληση καθώς επίσης ο κίνδυνος χαλάρωσης του κοινωνικού ιστού εξαιτίας προβλημάτων που αυξάνουν κατά τη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας. Ο Δήμος Τανάγρας, σήμερα πιο επιτακτικά από ποτέ, καλείται να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες, τα μέσα και τα εργαλεία που παρέχονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με: Α) Πολιτική υπευθυνότητα Β) Προγραμματισμό Γ) Συνετή πολιτική και οικονομική διαχείριση Δ) Μεθοδική εργασία Ε) Παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης Το Επιχειρησιακό Σχέδιο , που για πρώτη φορά, συντάσσεται για τον νέο «καλλικρατικό» Δήμο Τανάγρας, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επίτευξη των Γενικών και των Ειδικών Στόχων για τη δημιουργία συνθηκών προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας για τους κατοίκους, τους απασχολούμενους και τους τουρίστες επισκέπτες. Επισημάνσεις για την αναπτυξιακή πολιτική στα πλαίσια του Ε.Π Ακολούθως, παρουσιάζονται ορισμένες επισημάνσεις για την αναπτυξιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί, ολοκληρωμένα και συνεκτικά, κατά τα επόμενα χρόνια. Έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση των μέτρων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου να συμβάλλουμε στην μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων της Ε.Ε., καθώς και στην προώθηση των μέτρων, που είναι Σελίδα 3 από 334

4 εφικτό να ενταχθούν τόσο στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, στο ΕΣΠΑ και στα λοιπά προγράμματα που παρουσιάζονται σε άλλο σκέλος, αναλυτικά. Οφείλουμε δε να επισημάνουμε ότι τα πάγια έσοδα του Δήμου Τανάγρας δεν παρουσιάζουν αύξηση, εξαιτίας παραγόντων που αποτυπώνονται στο σκέλος του Οικονομικού Προγραμματισμού και κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας πολλών μεγάλων βιομηχανικών μονάδων να πληρώσουν τα περιβαλλοντικά τέλη, της αντικειμενικής αδυναμίας μεγάλης μερίδας δημοτών να καταβάλουν τα δημοτικά τέλη και τη μη πλήρη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων προς τον Δήμο από την κεντρική διοίκηση. Για τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων είναι επιτακτική η ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν οι πηγές χρηματοδότησης τους από το κράτος μετά από σχετική πρόταση που θα υποβάλλει η Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔ) στην κυβέρνηση. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο, πολιτικά ορθό και δίκαιο να επανασχεδιαστεί το σύστημα των ίδιων τοπικών πόρων. Πλαίσιο συνεργασίας και Δημόσιος Διάλογος Αξίζει να σημειώσουμε το γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Τανάγρας αποτελεί έργο μιας στενής, εποικοδομητικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών οργάνων, των υπηρεσιακών στελεχών και των στελεχών και διοικήσεων των Νομικών Προσώπων που έχει συστήσει ο Δήμος Τανάγρας με τελικό αποδέκτη την Ομάδα Έργου που κατάρτισε το παρόν τελικό κείμενο. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που τηρήθηκε, για ουσιαστικούς πέραν των τυπικών λόγους, το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί το επιστέγασμα της ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης, αφού για πρώτη φορά στον «καλλικρατικό» Δήμο Τανάγρας δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες και στους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνικών εταίρων, να συμμετάσχουν οργανωμένα στον δημόσιο διάλογο που διεξήχθη γι αυτόν τον σκοπό με τη συνεδρίαση στις 25 Νοεμβρίου 2011, εμπεδώνοντας την τοπική δημοκρατία και αναλαμβάνοντας συνευθύνη στη λήψη αποφάσεων που καθορίζουν το μέλλον του τόπου. Σελίδα 4 από 334

5 Προαπαιτούμενα για την εκπλήρωση του Οράματος Η συλλογική και αμείωτη προσπάθεια, η αρμονική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων που έχει συστήσει ή συμμετέχει ο Δήμος Τανάγρας, η ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και με φυσικά πρόσωπα, η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων συνεργασιών, ο σεβασμός στις ανάγκες και στα αιτήματα του πολίτη, των φορέων και των επιχειρήσεων, η αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων καθώς επίσης η διεκδίκηση χρηματοδοτικών πόρων η εγκαθίδρυση μηχανισμών παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης και η συστηματοποίηση διαδικασιών βελτίωσης ποιότητας και διασφάλισης της θα χαρακτηρίζουν την πορεία μας για την εκπλήρωση του υψηλού αλλά ρεαλιστικού Οράματος όπως αυτό τεκμηριώνεται στην Α Ενότητα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, δεδομένου άλλωστε πως στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, ως χωρική ενότητα με αναπτυξιακό χαρακτήρα αλλά και ως δυναμική και παραγωγική κοινωνία, ο Δήμος Τανάγρας οφείλει να συνδράμει - κατά τις δυνατότητες του. Κεντρικό Μήνυμα Είναι σκόπιμο να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Τανάγρας για την περίοδο , αναδείχθηκε, ως το πιο σημαντικό μήνυμα, η ισχυρή αξίωση για την επίσπευση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την άμεση λήψη μέτρων και για την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Τανάγρας και ειδικότερα την εκπλήρωση του Οράματος, που είναι: η Ανάδειξη του Δήμου Τανάγρας σε Οικονομικό, Τουριστικό & Πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας, τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τανάγρας καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων που έχει συστήσει ο Δήμος Τανάγρας, τους Σελίδα 5 από 334

6 Ειδικούς Συμβούλους του Δημάρχου, τις Δ/νσεις και τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας και των Νομικών Προσώπων που έχει συστήσει ο Δήμος Τανάγρας, τους εκπροσώπους των τοπικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων καθώς και όλους όσους με κάθε τρόπο ενεπλάκησαν στο πολύ σοβαρό εγχείρημα που ανέλαβε για πρώτη φορά ο Δήμου Τανάγρας, δηλαδή, την κατάρτιση του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Τανάγρας για την περίοδο Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσα από τη δυνατότητα που παρασχέθηκε για τη συμμετοχή της ομάδας έργου σε υψηλό επίπεδο σχεδιασμού, αποτελούν σημαντικά εφόδια για τον επανασχεδιασμό του αναπτυξιακού προγραμματισμού, για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Τανάγρας. Σελίδα 6 από 334

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σύγχρονες τάσεις της Δημόσιας Διοίκησης επιτάσσουν τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι Δήμοι καταγράφουν, ιεραρχούν και αντιμετωπίζουν τα τοπικά προβλήματα. Παράλληλα οι αλλαγές στο όλο πολιτικο-διοικητικό σύστημα της χώρας και οι ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις δημιουργούν νέο πλαίσιο λειτουργίας, στο οποίο οι πρωτοβάθμιοι O.T.A καλούνται να προσαρμοστούν ασκώντας τον ρόλο τους ως οι φορείς του τοπικού επίπεδου Δημοκρατικού Προγραμματισμού. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου. Στο συγκεκριμένο τεύχος και σε συνέχεια του καθορισμού των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και της οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεων του (Τεύχος Α Επιχειρησιακού Προγράμματος), θα εξειδικευτούν οι δράσεις της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τανάγρας στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης, οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Οι άξονες αντανακλούν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο Αντανακλούν επίσης το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Προκειμένου να αποδειχθεί η συνάφεια αυτή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος τόσο με τα κρίσιμα σημεία τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Τανάγρας όσο και με τις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης της τρέχουσας περιόδου, εξετάστηκε η εσωτερική συνοχή του προγράμματος ως προς τις ανάγκες που καλείται να καλύψει και η εξωτερική συνοχή του σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των στόχων και δράσεων είχαν οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες της Ομάδας Έργου με τους φορείς της περιοχής. Στην εκπόνηση του Σελίδα 7 από 334

8 Επιχειρησιακού & Οικονομικού Προγραμματισμού ελήφθησαν υπόψη όλες οι θέσεις και απόψεις που έχουν κατατεθεί. Οι άξονες δράσης που έχουν διαμορφωθεί εξειδικεύονται σε μια σειρά από θεματικές ενότητες παρεμβάσεων και δράσεις υλοποίησης οι οποίες αναλύονται στην συνέχεια, εξειδικεύονται και, εν συνεχεία, προσδιορίζονται: - οι νέες υπηρεσίες που θα παρέχει ο Δήμος - ένας ιεραρχημένος κατάλογος επενδυτικών έργων που θα εκτελεστούν από το Δήμο με σύντομη περιγραφή της σκοπιμότητάς τους και των αναμενόμενων επιπτώσεών τους στην τοπική κοινωνία καθώς και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - οι συνεργασίες που απαιτούνται με άλλους φορείς για τη παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων στην περιοχή του OTA που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. Προσδιορίζονται επίσης, οι αναγκαίοι πόροι (οικονομικοί πόροι, προσωπικό, εξοπλισμός) για την υλοποίηση των υπηρεσιών / έργων που επελέγησαν. Ουσιαστικός στόχος τελικά αποτελεί, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, να είναι αποτέλεσμα μιας μόνιμης εσωτερικής διαδικασίας και δομής του Δήμου που θα συντελέσει στην ανάπτυξη της ικανότητάς του να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη λειτουργία του. Σελίδα 8 από 334

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1 Γενικά & Ειδικά Πλαίσια Ανάπτυξης Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Σκοπός του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια λαμβάνοντας υπόψη: την ανάγκη προώθησης της αειφόρου και ισόρροπης και σφαιρικά ανταγωνιστικής ανάπτυξης, κατοχύρωσης της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύνολο του εθνικού χώρου και τις επιμέρους ενότητες του, ενίσχυσης της θέσης της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας σε διεθνή και κοινοτικά πλαίσια σχετικά με τη διαχείριση του χώρου, το περιβάλλον και την αειφορία, καθώς και το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα εθνικής σημασίας που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. ότι αποτελεί κατά νόμο τη βάση αναφοράς για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. τις κατευθύνσεις των μελετών των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τις Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, την Βιομηχανία και τον Τουρισμό. Το Γενικό Πλαίσιο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, που θα είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής θεώρησης στο χώρο παραμέτρων που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκεται: Σελίδα 9 από 334

10 Α) Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο, με: Την ανάδειξη των μοναδικής αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων της και της μακραίωνης ιστορίας της που συνιστούν από κοινού αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Την ανάδειξή της ως σημαντικού κόμβου σε δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, επικοινωνιών, όπως και σε δίκτυα διασυνοριακών και λοιπών συνεργασιών ιδίως δε συνεργασιών για την προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων σε κλάδους στους οποίους διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ειδικότερες πτυχές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας που συναρτώνται άμεσα με τον σχεδιασμό που προωθείται άμεσα ή έμμεσα με το παρόν πλαίσιο, είναι: - Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο των αναπτυξιακών διαδικασιών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. - Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου μέσα από τη διαμόρφωση πλαισίου χωρικών κατευθύνσεων που αφορούν ιδίως στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων ανάπτυξης στο χώρο με σεβασμό στο περιβάλλον και στην άρση των συγκρούσεων χρήσεων γης. - Η χωρικά εξειδικευμένη πολιτική κινήτρων. Β) Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής με: Ισόρροπη - πολυκεντρική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκεται ο περιορισμός των ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ περιοχών της χώρας με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Περιορισμό της υπέρμετρης αστικοποίησης με βελτίωση της ελκυστικότητας της υπαίθρου και την ενίσχυση της συνεργασίας και την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου Βελτίωση της πρόσβασης στα βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών. Βελτίωση της ποιότητας ζωής που συνδυάζεται με τη διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής και τη δυνατότητα επιλογής προτύπων διαβίωσης. Σελίδα 10 από 334

11 Γ) Η συνετή διαχείριση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό καθοριστικό στόχο αποτελεί η διαφύλαξη και κατά περίπτωση η ανάδειξη των ευαίσθητων φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον περιορισμό παραγόντων υποβάθμισής του χώρου, όπως η υπέρμετρη αστική εξάπλωση και η διάσπαρτη δόμηση. Δ) Εν όψει των οξυτάτων προβλημάτων που προκαλεί η αλλαγή κλίματος με ταχύτατους ρυθμούς, στόχο αποτελεί η συνεχής μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως και η προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, ιδίως δε των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε) Η παροχή πλαισίου κατευθύνσεων για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Βασική στρατηγική επιλογή του Γενικού Πλαισίου αποτελεί η υιοθέτηση ενός μοντέλου βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης βασισμένου στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος πόλων και αξόνων ανάπτυξης κατά τρόπο που να ενισχύεται η ανταγωνιστική παρουσία της χώρας στο διεθνές περιβάλλον και να εξασφαλίζει την κοινωνική και οικονομική συνοχή με διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο του εθνικού χώρου. Το πλέγμα αυτό προσαρμοσμένο στους περιορισμούς του γεωγραφικού ανάγλυφου, περιλαμβάνει τα κύρια αστικά κέντρα, συναρθρώνεται με τις περιοχές ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφορών επικοινωνιών και ενέργειας. Το πρότυπο αυτό συμπεριλαμβάνει κατευθύνσεις και μέτρα για: την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη των κύριων παραγωγικών τομέων της οικονομίας, για τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και την εξασφάλιση της μεταξύ τους συμπληρωματικότητας, τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου, ειδικές κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης για τα Μητροπολιτικά κέντρα, τη συνεργασία και την εταιρική σχέση πόλης-υπαίθρου, τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου και νησιωτικού, αγροτικού χώρου, καθώς και των παραμεθόριων περιοχών, τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη τού εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο, την υλοποίηση, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του. Σελίδα 11 από 334

12 3.1.2 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Βιομηχανία) Σκοπός του Εδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία είναι ο μετασχηματισμός της χωρικής διάρθρωσης του εθνικής σημασίας τομέα της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο προοίμιο. Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις που αφορούν στη μακρο - χωρική οργάνωση της βιομηχανίας καθώς και τη χωροθέτησή της σε τοπικό επίπεδο σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει κατευθύνσεις για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της βιομηχανίας, με εξειδίκευση σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα καθώς και για βιομηχανικές μονάδες μείζονος για την εθνική οικονομία σημασίας, κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας καθώς και για τη χωροθέτησή της εκτός Προγράμματος, κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης των βιομηχανικών μονάδων και υποδοχέων, κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και για άλλες μορφές σχεδιασμού, και πρόγραμμα δράσης. Οι χρονικοί ορίζοντες του Ειδικού Πλαισίου είναι το 2021 (μακροπρόθεσμος) και το 2013 (μεσοπρόθεσμος). Ανάλογα με το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Τουρισμός) Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών καθώς και η διατύπωση ενός ρεαλιστικού προγράμματος δράσης για την επόμενη δεκαπενταετία ( ). Με το εν λόγω Ειδικό Πλαίσιο επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των πόρων, η ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και η διαμόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου κατευθύνσεων προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, τις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Σελίδα 12 από 334

13 Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό στοχεύει στη διαμόρφωση συνθηκών για: Την ποιοτική περιβαλλοντική αναβάθμιση, θεματική, χρονική και χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με ειδική μέριμνα για την ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας του, Την προσαρμογή του σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση της απόδοσης στον τομέα του τουρισμού. Τη προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη δημιουργία σταθερού πλαισίου κανόνων που αφορούν στη χωροθέτηση, επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση σημαντικών, για την εθνική οικονομία, τουριστικών επενδύσεων. Την εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και επιλογών του υπό κατάρτιση Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στον τομέα του τουρισμού. Την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας, σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Τη διάχυση της ανάπτυξης του τουρισμού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές με πολιτικές που θα ενθαρρύνουν ή θα αποθαρρύνουν τη συγκέντρωση των επενδύσεων στον τουρισμό. Τη διάχυση των αποτελεσμάτων του τουρισμού στους υπολοίπους τομείς της οικονομίας, με πολιτικές οι οποίες ενισχύουν τη διασύνδεσή τους Τη βελτίωση του συνολικού (άμεσου και έμμεσου) οικονομικού αποτελέσματος της τουριστικής δραστηριότητας και του βαθμού απόδοσής της Την ενσωμάτωση στο παρόν ειδικό πλαίσιο των σχετικών με τον τουρισμό κατευθύνσεων, παρεμβάσεων και έργων των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων γενικών ή ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν αξιόλογες επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για νέες παρεμβάσεις, έργα κ.λπ. Την παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αειφόρου, ισόρροπης, συνεκτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου. Σελίδα 13 από 334

14 Την εξειδίκευση και αναπροσαρμογή των στόχων, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής νομοθεσίας, όσον αφορά στην τουριστική ανάπτυξη και την παροχή ειδικότερων κατευθύνσεων ως προς την αξιοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Α. Π. Ενέργειας) Σκοπός του παρόντος Ειδικού Πλαισίου είναι: η διαμόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, ανά κατηγορία δραστηριότητας και κατηγορία χώρου, βάσει των διαθέσιμων σε εθνικό επίπεδο στοιχείων. η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Με τα παραπάνω επιδιώκεται να παρασχεθεί, εκτός των άλλων, ένα σαφέστερο πλαίσιο στις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να προσανατολιστούν σε καταρχήν κατάλληλες από χωροταξικής απόψεως περιοχές εγκατάστασης και να περιορίσουν έτσι τις αβεβαιότητες και τις συγκρούσεις χρήσεων γης που συχνά αναφύονται επί του πεδίου Ικανότητα Φορέα για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Τανάγρας Κατά την προγραμματική περίοδο επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων με την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Σελίδα 14 από 334

15 Ο Δήμος Τανάγρας διαθέτει την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκεια και ως εκ τούτου μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επιπλέον, η Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας προσδίδει στον Δήμο Τανάγρας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ευρωπαϊκών και εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Δήμου Τανάγρας Αποστολή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (KΠΑ) Common Assessment Framework (CAF) Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ( Common Assessment Framework ) αποτελεί ένα μέσο αυτο - αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο διαμορφώθηκε από την Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών ( Innovation Public Services Group ) που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας. Σήμερα στην Ελλάδα, το Κ.Π.Α. συνιστά ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο μέσο αυτο - αξιολόγησης των επιδόσεων των οργανώσεων του δημοσίου τομέα, το οποίο συμβάλλει αποφασιστικά στην εισαγωγή των τεχνικών διοίκησης ποιότητας στην δημόσια διοίκηση. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο σύνολο της υπηρεσίας ή σε ορισμένες οργανικές μονάδες ή διοικητικές δραστηριότητες αυτής, με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της ίδιας της υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία αξιολόγησης, εκτός του ότι αποδεικνύεται οικονομικότερη, αποκτά και έναν οιονεί εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αφού συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των μεθόδων της διοίκησης ποιότητας, από το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης διαμορφώνει συνθήκες αυτοβελτίωσης και αναβάθμισης της ικανότητας του φορέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης πολιτικών και δράσεων. Η δομή του Κ.Π.Α. αποτελείται από εννέα ( 9 ) κριτήρια αξιολόγησης ( ηγεσία, στρατηγική και προγραμματισμός, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, εξωτερικές συνεργασίες και πόροι, διοίκηση διαδικασιών και αλλαγών, αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πελάτη, αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία, κύρια αποτελέσματα ) τα οποία καλύπτουν τις βασικές πτυχές της λειτουργίας μιας οργάνωσης και εξετάζονται σε κάθε μορφή διοικητικής ανάλυσης. Τα πέντε ( 5 ) πρώτα κριτήρια Σελίδα 15 από 334

16 αφορούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της αποτελεσματικής - αποδοτικής λειτουργίας μιας οργάνωσης, ενώ τα τελευταία τέσσερα ( 4 ) αφορούν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας μιας οργάνωσης. Καθένα από τα εννέα αυτά κριτήρια, υποδιαιρείται σε δέσμη υποκριτηρίων, τα οποία προσδιορίζουν τα κύρια σημεία που θα πρέπει να εξετάζονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας οργάνωσης. Για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης, για κάθε υποκριτήριο παρατίθεται μια σειρά δεικτών - παραδειγμάτων, τα οποία βοηθούν στην αποτελεσματικότερη κατανόηση του βαθμού επιτυχούς λειτουργίας της οργάνωσης, σε σχέση με το συγκεκριμένο κάθε φορά κριτήριο αξιολόγησης της δράσης της. Ιδιαίτερη βαρύτητα, δίδεται στην ορθή τεκμηρίωση της βαθμολογίας που δίνουν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι, σε κάθε υποκριτήριο και κριτήριο αξιολόγησης της δραστηριότητας της οργάνωσης. Η βαθμολογία, πρέπει να τεκμηριώνεται, συνοδευόμενη από μια σειρά από επίσημα στοιχεία, που αφορούν στην ύπαρξη σχεδιασμού συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, στην εφαρμογή του προγράμματος υλοποίησης των δράσεων αυτών, στην επιθεώρηση της διαδικασίας υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος και στη διενέργεια συγκριτικών μελετών σε ανάλογες δραστηριότητες, με ομοειδείς οργανώσεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, προκειμένου η βαθμολογία να έχει και ένα χαρακτήρα συγκριτικής αξιολόγησης με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λειτουργίας μιας οργάνωσης Παρακολούθηση και αξιολόγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος. Διάχυση των αποτελεσμάτων του Η Ομάδα Έργου και εν συνεχεία το υπό σύσταση Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί την υπηρεσία που αναλαμβάνει όχι μόνο την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και την παρακολούθηση, αξιολόγηση αυτού καθώς και την διάχυση των αποτελεσμάτων του. Κρίνεται αναγκαία λοιπόν, η δημιουργία ενός μηχανισμού προκειμένου να εφαρμοστεί η πρακτική επιταγή του Νόμου. Σελίδα 16 από 334

17 3.2.4 Διοίκηση μέσω στόχων - Δείκτες Μέτρησης Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθιερώνεται το σύστημα «Διοίκηση μέσω Στόχων», με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. Η Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται ως η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων - επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών αποδοτικότητας γενικών ή ειδικών όπου υπάρχουν. Έτσι, καθιερώνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης. Σκοπός της μέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Διοίκησης με την οποία επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη. Ως αποδοτικότητα θεωρείται η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις της Διοίκησης με δεδομένους πόρους και αποτελεσματικότητα η επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα του τριμήνου, ελέγχεται η πορεία υλοποίησης των στόχων. Στα πλαίσια, λοιπόν του ελέγχου αυτού χρησιμοποιούνται δείκτες μέτρησης. Δείκτες μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί (και επομένως να βελτιωθεί) η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας του Δήμου Τανάγρας με τη την χρήση των κατάλληλων δεικτών. Οι δείκτες παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Τανάγρας, διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες : Α. Δείκτες αποτελεσμάτων. Για την παρακολούθηση των γενικών και ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελεσμάτων, με τους οποίους αξιολογείται η Σελίδα 17 από 334

18 αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελεσμάτων διακρίνονται σε : Δείκτες ανάπτυξης και ωφελειών Δείκτες δραστηριοτήτων & εξυπηρέτησης του πολίτη Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής Οικονομικοί δείκτες Οι δείκτες αποτελεσμάτων είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Τανάγρας και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των γενικών και ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους. Β. Δείκτες εισροών και εκροών. Ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται ή τις εισροές (πόρους) που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Γ. Δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Αξιοποιώντας τους δείκτες εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων προκύπτουν οι δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του Δήμου Τανάγρας και επομένως της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Προκειμένου να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του Δήμου Τανάγρας, αξιοποιούμε τους δείκτες εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων για να καταρτίσουμε δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ως εξής: Αποτελεσματικότητα Η γενική μορφή των δεικτών αποτελεσματικότητας είναι : Σελίδα 18 από 334

19 Πραγματοποιηθέντα μεγέθη εκροών ή αποτελεσμάτων Προγραμματισθέντα μεγέθη εκροών ή αποτελεσμάτων Αποδοτικότητα Η γενική μορφή των δεικτών αποδοτικότητας είναι : Πραγματοποιηθέντα μεγέθη εκροών ή αποτελεσμάτων Κόστος, Πόροι ή Χρόνος που δαπανήθηκαν για την παραγωγή των εκροών ή των αποτελεσμάτων Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας, έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα δεικτών το οποίο χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό και αρκετά πρακτικό ως προς τον τρόπο ανάπτυξής του. Με τον τρόπο αυτό και με την θέσπιση συγκεκριμένων δεικτών αξιολογείται ευκολότερα η όποια επίπτωση και αναμενόμενο αποτέλεσμα των παρεμβάσεων στα κρίσιμα θέματα και στις προτεραιότητες που τίθενται. Παρακάτω, απεικονίζονται ενδεικτικά οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν στο Δήμο Τανάγρας, ανά άξονα προτεραιότητας. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Οικιστική Ανάπτυξη 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές -Πράξεις εφαρμογής λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων -Πλήθος αδειών νέων οικοδομών κατ' έτος - Έκταση μη οικοδομημένης εντός σχεδίου γης - Εκτιμώμενη επιφάνεια υπολοίπου συντελεστή δόμησης - Αριθμός αυθαιρέτων κτηρίων Κάλυψη Δικτύων -Ποσοστό κάλυψης από δίκτυο ύδρευσης Σελίδα 19 από 334

20 - Ποσοστό κάλυψης από δίκτυο άρδευσης - Ποσοστό κάλυψης από ενεργό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Κυκλοφοριακό Δίκτυο -Ποσοστό κάλυψης οδικού δικτύου από Δημοτικό φωτισμό - Το μήκος των δρόμων της πόλης που είναι πλήρως πεζοδρομημένοι - Το μήκος των δρόμων της πόλης που είναι αποκλεισμένες από την κυκλοφορία των οχημάτων τις ώρες αιχμής. - Το μήκος των δρόμων της πόλης με ήπια κυκλοφορία - Βαδισιμότητα πεζοδρομίων - Αριθμός Πεζοδρομίων - Αριθμός Ποδηλατόδρομων - Αριθμός Χώρων στάθμευσης -Αριθμός κυκλοφοριακών μελετών - Πληθυσμιακή κάλυψη από ανταποκρίσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς - Δημοτικά και Διαδημοτικά ΜΜΜ - Αριθμός μετακινήσεων κατ' έτος με Ι.Χ., με δημόσια μεταφορικά μέσα, με ποδήλατο, πεζή Περιβάλλον - Η συνολική ποσότητα αστικών απορριμμάτων - Η συνολική ποσότητα ανακυκλούμενων οικιακών απορριμμάτων - Βελτίωση της καθαριότητας στους δρόμους της πόλης -Εύρεση του "Ενεργειακού Αποτυπώματος" του Δήμου - Μετρήσεις Ηλεκρομαγνητικής ακτινοβολίας - Αριθμός Σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας - Ποσότητα Κατανάλωσης νερού - Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας -Αριθμός Πιστοποιήσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτηρίων - Χρήση Εναλλακτικών / Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ποσοστό ρύπανσης υδροφόρου ορίζοντα (Ποιότητα νερού) - Ποσοστό υλοποίησης δικτύου αντιπλημμυρικής προστασίας -Ποσοστό κάλυψης Δικτύου Ομβρίων Υδάτων -Ποσοστό δημόσιων κτιρίων ελέγχου Σελίδα 20 από 334

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ i της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα