ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου ημέρα Πέμπτη, το έτος 2010 και ώρα μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ αριθμ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα τρία (33) Μέλη. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ. Οι Δ.Σ. κ.κ. Τριανταφύλλου Ν. & Σταματόπουλος Γ. προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 18 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Ο Δ.Σ. κος Ντάβος Δ. απεχώρησε πριν τη συζήτηση του 18 ου θέματος της ημερησίας διατάξεως 1

2 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ******************* Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 18 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας. Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ αριθμ. 241/ Α.Δ.Ε. & το υπ αριθμ / έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Διαβιβάζουμε στη Δημαρχιακή Επιτροπή την τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας, ως προς τον τίτλο καθώς και ως προς το περιεχόμενο. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σας. προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση για το εν λόγω θέμα, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας ως προς τον τίτλο καθώς και ως προς το περιεχόμενο που έχει ως κατωτέρω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 2

3 ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών - κατοίκων - και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. 1. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, διάθεση). την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές γενικές και ειδικές δημοτικές διατάξεις. 2. Ο παρών κανονισμός έχει επίσης σαν στόχο: την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την προστασία της φύσης και της ατμόσφαιρας και γενικά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων γι' αυτούς τους σκοπούς. 3. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 2 Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού Αυτή ανήκει στη Δημοτική Αρχή, τη Δ/νση Μηχανολογικού Καθαριότητας, τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Δ/νση Πολεοδομίας και τη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης μας, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές για την όσο το δυνατό αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής τους. ΑΡΘΡΟ 3 Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων Ως απορρίμματα - στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις πρόσφατες κοινοτικές διατάξεις, ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΕΡΑ. 1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α. Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους, όπου, εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. β. Εξωτερικά απορρίμματα, οιασδήποτε φύσης και προέλευσης που βρίσκονται σε οδούς, κοινοχρήστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ. γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.) δ. Επικίνδυνα απορρίμματα όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π. 2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, υπεραγορών, τροφίμων, κέντρων διασκέδασης και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κλπ) ή παροχής υπηρεσιών και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. β. Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολόγο-ανατομικά - μικροβιολογικά - αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κλπ., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση 3

4 σε ειδικούς κλιβάνους. γ. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. δ. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. ε. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων. στ. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. 3. Τοξικά - επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνήθη. ΑΡΘΡΟ 4 Προσδιορισμός και φύση της διαχείρισης των απορριμμάτων Σαν διαχείριση απορριμμάτων νοείται η συλλογή τους, η μεταφορά, η διαλογή, η αποθήκευση, η εναπόθεση, καθώς και οι αναγκαίες εργασίες επεξεργασίας τους για την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση πρώτων υλών. Πιο συγκεκριμένα νοούνται ως: α. «συλλογή»: ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η παραλαβή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου. β. «διαλογή στην πηγή»: όλοι οι τρόποι και μέθοδοι αρχικής συλλογής υλικών με σκοπό την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση τους. γ. «αποκομιδή»: όλες οι εργασίες που αφορούν στην παραλαβή και φόρτωση των απορριμμάτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης στα μέσα μεταφοράς και ακολούθως στους τόπους διάθεσης. δ. «διάθεση»: όλες οι εργασίες που γίνονται στον χώρο τελικής αποκομιδής και εναπόθεσης, που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και οι εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και παραγωγής ενέργειας. ε. «καθαριότητα εξωτερικών χώρων»: όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους γενικώς, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις, κλπ. ΑΡΘΡΟ 5 Υποχρεώσεις του Δήμου Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται με βάση το πενθήμερο - κυλιόμενες βάρδιες - καθ' όλο το 24ωρο. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να λειτουργεί ημέρες αργιών και εξαιρέσιμων με βάση τις ανάγκες της. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στη χωματερή. 2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 α, β, γ του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) εντός 5νθημέρου από της ειδοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. 3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες και κοινοχρήστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος, ορίζονται από το Δήμο, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθεσίμων μέσων. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων 4

5 κλπ. 4. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή για ανακύκλωση απορρίμματος, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση του Δήμου ή σε προεπιλεγμένες συνοικίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Δήμος οφείλει με ειδικά φυλλάδια, ανακοινώσεις, και διαφημιστικά μηνύματα να γνωστοποιεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα στους κατοίκους την ύπαρξη του παραπάνω προγράμματος. 5. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων. 6. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 30 παρ.2 του Π. Δ/τος, 323/89 (ΔΚΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του Ν.2218/94 και 410/95 του Π. Δ/τος άρθρο 37 παρ Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 8. Ο Δήμος έχει υποχρέωση για την προμήθεια στολών εργασίας (φόρμα - μπλούζα - μπουφάν) για την ομοιόμορφη εμφάνιση και την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση: Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, Να χρησιμοποιούν τα ατομικά μέσα προστασίας, Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφάλειας, Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφαλείας. ΑΡΘΡΟ 6 1. Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1δ & παρ.2 και ε και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά - επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα. Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες. Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων. Απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων. Γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κλπ. Υγρά απόβλητα σε δίκτυα αποχετεύσεων. Υγρά καταλυτών αυτοκινήτων. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. Στην συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ομβρίων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. για το οποίο είναι αρμόδιοι η Επιχείρηση αποχέτευσης και το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Στον καθαρισμό σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφορά (ΟΣΕ κ.λ.π.) Στον καθαρισμό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί εφ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητα τους σε ιδιώτες - υπόχρεους καταβολής τελών να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης έκτακτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής 5

6 λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. Σ.Μ.Α. κ.λ.π.), ο Δήμος, μετά από αίτηση των δημοτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. 2. Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στη κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων,στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης από 500 έως 1500 ευρώ. 3. Αγάλματα - Μνημεία - Δημόσια κτίρια - Αστικός εξοπλισμός Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό σχέδιο που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος, ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων, λοιπών δημόσιων χώρων, κτιρίων και σχολείων αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο 1500 ευρώ. Στους παραβάτες πέραν του προστίμου, καταλογίζονται επίσης οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά από την αρμόδια δημοτική αρχή. Ο Αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κ.λ.π.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς τον σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων <αστικού εξοπλισμού> της πόλεως αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 500 ευρώ. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά από την αρμόδια δημοτική αρχή. ΑΡΘΡΟ 7 Χώροι απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων Για την εφαρμογή των επομένων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες, και υπεύθυνοι είναι για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δυο σύζυγοι, για δε τους κοινοχρήστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. 2. «Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα. 3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή 6

7 πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι: Για τα γραφεία, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα, Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ, ο διαχειριστής, Για τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό, Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ο προϊστάμενος διοικητικού. 4. Για τις βιομηχανικές εν γένει μονάδες, καθώς και τις υπεραγορές τροφίμων και κέντρα διασκέδασης, υπεύθυνος θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από την διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. 5. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού. 6. Ως υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των ακινήτων. Ως υπεύθυνοι έργων δημοσίων οργανισμών προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι εργολάβοι του έργου. ΑΡΘΡΟ 8 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους. 2. Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για την συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου ή τοποθέτησης της πρόσοψης του κτιρίου εσωτερικά της οικοδομικής γραμμής, ο χώρος αυτός μπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο παρόδιος ακάλυπτος χώρος (άρθρο 376 ΠΔ 27/99 περί κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας). 3. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π» καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 500 ευρώ. Σε μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης οχήματος καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης καθαριότητας. Σε μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια βανδαλισμού επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 500 ευρώ και καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης καθαριότητας. Η τοποθέτηση των κάδων, διέπεται επίσης και από τις εξής περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ή ιδιομορφίες, οι οποίες είναι οι εξής: α. Στροφή ή στάση λεωφορείου, β. Σε σημεία που δεν μπορεί να ασφαλιστεί ο κάδος (ανηφόρες, κατηφόρες), γ. Σε στενότητα δρόμου, δ. Σε φρεάτιο όμβριων, ε. Σε φωτεινούς σηματοδότες, στ. Σε ειδικές θέσεις παρκαρίσματος (αναπηρικές). Σε περίπτωση που ο κάδος, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης 7

8 απορριμμάτων μετακινηθούν αυθαιρέτως, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, από οποιονδήποτε, ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο 400 ευρώ. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι υπότροπος εφαρμόζονται από τον Ποινικό Κώδικα οι προβλεπόμενες διατάξεις και το πρόστιμο διπλασιάζεται. 4. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 150 ευρώ, και παράλληλα διαπιστουμένης της παραβάσεως, υποβάλλεται έγκληση από το Δήμο κατά του υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ. 5. Οι ιδιοκτήτες οικοδομών από 140μ 2 και άνω, υποχρεούνται στην κατασκευή ειδικής εσοχής για υποδοχή κάδων απορριμμάτων στην πρόσοψη της ιδιοκτησίας τους, και καθ υπόδειξη της υπηρεσίας όπου είναι αναγκαίο, και κάδου ανακύκλωσης. Το αυθαίρετο κλείσιμο της εσοχής τοποθέτησης του κάδου απορριμμάτων τιμωρείται με πρόστιμο 1000 ευρώ. Σε περίπτωση μη διάνοιξης της εσοχής θα επιβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 1000 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 9 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα 1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνο το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ. 2. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κλπ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως περιδέσεως κλπ. Στους μη συμμορφουμένους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 200 ευρώ, σε κάθε υποτροπή διπλασιάζεται. Ο Δήμος τοποθετεί ένα κάδο, τουλάχιστον, έξω από κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ κλπ.). 3. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν, κλπ., συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση που ριφθούν χύμα στο πεζοδρόμιο επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, σε υποτροπή διπλασιάζεται. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωση τους. Δε βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο παρά μόνο κατόπιν ειδοποίησης της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ριφθούν χύμα στο πεζοδρόμιο επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ, σε κάθε υποτροπή διπλασιάζεται. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Σε περίπτωση που ριφθούν στους κάδους απορριμμάτων ή στο πεζοδρόμιο επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ, σε κάθε υποτροπή διπλασιάζεται. ΑΡΘΡΟ 10 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 1. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 οφείλει, προκειμένου περί ολικής αδυναμίας να ενημερώνει εγγράφως τους υπευθύνους εντός του τρίτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου κάθε έτους. Προκειμένου δε περί μερικής αδυναμίας το λιγότερο δύο μέρες πριν. Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση και μόνον, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ., 8

9 υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος κανονισμού. 2. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2β) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι: Να τηρούν την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες. Να τηρούν το χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά» εμφανώς, με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες. Να τηρούν την μεταφορά των νοσοκομειακών απορριμμάτων με ευθύνη των θεραπευτηρίων στον «Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών απορριμμάτων» σύμφωνα προς το ΦΕΚ 1419/ Ειδικά για τα απορρίμματα του νεκροταφειακού χώρου Τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων του, προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά και συλλέγονται και μεταφέρονται κατά το συνήθη τρόπο. Τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα, συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο. 4. Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κλπ.), Μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές. Οι Δημότες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο της ιδιοκτησίας τους καθαρό (πεζοδρόμια και ρείθρα). Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου ή δρόμου για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 500 έως 1500 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους με συνέπεια να γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης, προκαλώντας ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν /90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο: σε οικόπεδα εντός ή εκτός σχεδίου 500 ευρώ, σε χείμαρρους, ρέματα, άλση, δάση 2000 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 11 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2 & 3, συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο ούτε να τα ρίχνουν στους κάδους απορριμμάτων. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για τα ειδικά απορρίμματα, 2000 ευρώ για τα επικίνδυνα απορρίμματα και 9000 ευρώ για μολυσμένα νοσοκομειακά απορρίμματα. ΑΡΘΡΟ 12 Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση 1. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων, συσκευασιών και άλλων προϊόντων στοχεύει: Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου πριν την 9

10 τελική τους διάθεση. Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσης -αξιοποίησης. Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς) Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 2. Οι Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούνται μόνοι ή με συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. 3. Ο Δήμος Ιλίου προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. 4. Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι, μετά την ενημέρωσή τους και την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων στην περιοχή τους, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. 5. Ο Δήμος Ιλίου εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Στην οδό Μπίμπιζα και Ελευσίνιων Μυστηρίων υπάρχει κάδος ανακύκλωσης στον οποίο οφείλουν να εναποθέτουν με δικά τους μέσα οι κάτοικοι τις ανωτέρω ανακυκλώσιμες συσκευές. 6. Σε όσους ρίχνουν μη ανακυκλώσιμα υλικά σε κάδους ανακύκλωσης επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται. 7. Ο Δήμος προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρείες κ.λ.π.) 8. Τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα όπως: ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να μεριμνούν για την συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 1000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα των απορριμμάτων που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους. Στις επιχειρήσεις, στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα απορρίμματα και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα περισυλλογής ΑΡΘΡΟ 13 Εντός των ορίων του Δήμου 1. Εντός των ορίων του Δήμου απαγορεύεται: α. Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων εναπόθεσης, έκθεσης, διάλυσης και αγοραπωλησίας αχρήστων και εγκαταλειμμένων οχημάτων, μηχανημάτων, καθώς και οιονδήποτε άλλων μεταλλικών ή μη αντικειμένων ή συσκευών οικιακής χρήσης (θερμοσίφωνες, ψυγεία, θερμάστρες 10

11 κλπ.) ακόμη και σε ιδιωτικούς χώρους. β. Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων που εκπέμπουν, παράγουν ή καταλείπουν προϊόντα και απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως τοξικά και επικίνδυνα από ελληνικές και κοινοτικές διατάξεις και νόμους. γ. Η καύση απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής και σύστασης σε ανοικτούς, έστω και ιδιόκτητους χώρους. 2. Εντός των ορίων του Δήμου και μετά από σύμφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας μεταχειρισμένων οικοδομικών υλικών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ. 3. Ο Δήμος μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων και μεθόδων αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, διαφορετικών των συνήθων, λόγω αναγκών και ειδικών συνθηκών, και εφόσον διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. 4. Εντός των ορίων του Δήμου απαγορεύεται η διαμόρφωση χώρων ως χωματερή οιασδήποτε μορφής καθώς και η χρήση κοινόχρηστων χώρων ως σημείο μεταφόρτωσης χωρίς άδεια του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 14 Υποχρεώσεις πεζών Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ' οδών, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) από περιπατητές, θαμώνες κλπ. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 15 Υποχρεώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Τα κάθε είδους καταστήματα <<υγειονομικού ενδιαφέροντος>> στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.λ.π.) οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κ.λ.π.), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με σάκους απορριμμάτων οι οποίοι φέρουν το όνομα του καταστήματος επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 200 ευρώ και σε κάθε υποτροπή διπλασιάζεται. Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα <<υγειονομικού ενδιαφέροντος>> είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησής τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας και εντός των ορίων ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την άμεση κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κ.λ.π.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών 11

12 για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα περιλαμβάνεται στην χορηγούμενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και θα είναι μέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο Δήμος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για τον σκοπό αυτό με την Δ/νση Καθαριότητας. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 200 ευρώ. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφ όσον το κατάστημα δεν διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο, ή σε περίπτωση που τα διατιθέμενα απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα. ΑΡΘΡΟ 16 Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιουμένων από επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα. Στους μη συμμορφουμένους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 500 έως 1000 ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά, ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για 30 ημέρες έως και οριστικά. ΑΡΘΡΟ 17 Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη), λαϊκές αγορές, καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές (μόνιμες ή αυτοκινούμενες), οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος, ή σε ειδική θέση που από το Δήμο τους έχει υποδειχθεί. Επίσης οι πωλητές και έμποροι να τηρούν την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης που ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών. Ειδικά οι πωλητές ψαριών υποχρεούνται να μην ρίχνουν τον πάγο και τα νερά στον δρόμο και τα φρεάτια γιατί δημιουργείται έντονο πρόβλημα δυσοσμίας. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά, ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για 30 ημέρες έως και οριστικά. ΑΡΘΡΟ 18 Υπαίθρια εναπόθεση υλικών και εμπορευμάτων. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στην χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά, να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.) που πρέπει να λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο από 500 έως 2000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. Σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου - πεζοδρόμου με υλικά ή εμπορεύματα, χωρίς προηγουμένη άδεια, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 1000 ευρώ και σε κάθε υποτροπή διπλασιάζεται. ΑΡΘΡΟ 19 12

13 Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, εγκαταλελειμμένα οχήματα κ.λ.π. ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο Δήμος θα ζητά την ποινική τους δίωξη. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας και περιφράζοντας το οικόπεδο και καταλογίζοντας έξοδα και πρόστιμο στους υπευθύνους, με βάση τη σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων, εντός ή εκτός σχεδίου, είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα αυτών. Το πρόστιμο που προβλέπεται είναι 500 ευρώ για οικόπεδα έως 500 τ.μ και άνω των 500 τ.μ πρόστιμο 2000 ευρώ. Απαγορεύεται σε οικόπεδα εντός κατοικημένων περιοχών η λειτουργία χώρων στάθμευσης φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών, (άρθρο 34 παρ.5 του Κ.Ο.Κ), παρά μόνο σε χώρους που ορίζονται από τον Δήμο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ κατά όχημα και αν εξακολουθεί η στάθμευση 150 ευρώ ημερησίως. ΑΡΘΡΟ 20 Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο, με βάση τη σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 500 έως 1000 ευρώ. Ειδικότερα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα υγρού φορτίου (μπετόν κλπ.) πρέπει να μη ρυπαίνουν, τόσο τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, όσο και τους ιδιωτικούς (στεγασμένους ή μη). Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 500 έως 1000 ευρώ. ΑΡΘΡ0 21 Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ. Αυτοκίνητα, φορτηγά έως 12 τόνους μικτό βάρος και μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες που είναι σταθμευμένα σε κοινόχρηστους χώρους, θεωρούνται εγκαταλελειμμένα και ο Δήμος προβαίνει στην απομάκρυνσή τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 116/04 ΦΕΚ 81Α/ Αυτοκίνητα, φορτηγά έως 12 τόνους μικτό βάρος και μοτοσικλέτες, με πινακίδες, που είναι σταθμευμένα σε χώρο όπου επιτρέπεται η στάθμευση, περισσότερο από τρεις (3) μήνες και σε χώρο όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση περισσότερο από ένα (1) μήνα, θεωρούνται εγκαταλελειμμένα και ο Δήμος προβαίνει στην απομάκρυνσή τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 116/04 ΦΕΚ 81Α/ Σε φορτηγά άνω των 12 τόνων μικτό βάρος καθώς και αγροτικά-σκαπτικά μηχανήματα που είναι εγκαταλελειμμένα σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πάρκα, άλση κλπ) περισσότερο από μία (1) ημέρα, ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης τους και αν εξακολουθεί η στάθμευση επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ μηνιαίως. 13

14 Όσον αφορά σκάφη, τροχόσπιτα, τρέιλερ, ρυμουλκούμενα και μηχανήματα γενικώς, όπως και μέρη τους, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμια, πάρκα, άλση κλπ), περισσότερο από (1) ημέρα, ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης τους και αν εξακολουθεί η στάθμευση επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ μηνιαίως. ΑΡΘΡΟ 22 Μεταφορά και φύλαξη ειδών και μέσων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α ) και της Υπουργικής Απόφασης με αρ.κ1-188/2006 (ΦΕΚ 66 Β ) τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στο υπαίθριο εμπόριο με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια υπαίθριου πωλητή ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων όπως αυτός ισχύει, δηλαδή χωρίς τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.), κατάσχονται και καταστρέφονται ή διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύματα. Τα ελεγκτικά όργανα όταν διαπιστώνουν τις προαναφερθείσες παραβάσεις συμπληρώνουν το ειδικό πρωτόκολλο κατάσχεσης στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του παραβάτη πωλητή και καταγράφονται τα είδη που κατάσχονται και η αξία αυτών, εφόσον αυτή προκύπτει από σχετικά στοιχεία. Στη συνέχεια τα κατασχεμένα είδη με φροντίδα του Δήμου μεταφέρονται στις αποθήκες του, προκειμένου να καταστραφούν ή να διατεθούν σε ευαγή και λοιπά ιδρύματα. Η ειδική επιτροπή εκτίμησης αξίας κατασχεμένων προϊόντων που συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν. 3377/2005 προβαίνει στην σύνταξη έκθεσης εκτίμησης στην οποία αναφέρονται τα κατασχεμένα είδη και η αξία τους. Με βάση την έκθεση εκτίμησης ο Δήμαρχος με απόφασή του επιβάλλει στον παραβάτη, τέλος ίσο με το δεκαπλάσιο της αξίας των κατασχεμένων προϊόντων, το οποίο αποτελεί πόρο του οικείου Δήμου. ΑΡΘΡΟ 23 Απαγορεύεται η ρύπανση, η βλάβη και η φθορά του δημοτικού πρασίνου (ψηλό πράσινο, στους θάμνους, στο χλοοτάπητα, κ.λ.π.) Η ρύπανση, η βλάβη ή η φθορά με οποιοδήποτε μέσο από διάφορες δραστηριότητες απαγορεύεται γιατί καταστρέφουν, υποβαθμίζουν και αλλοιώνουν το περιβάλλον, βλάπτουν οικονομικά το Δήμο και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 1000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης. Απαγορεύεται το κλάδεμα και η κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμιο κ.λ.π.) χωρίς την άδεια της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο για το κλάδεμα 300 ευρώ ανά δέντρο ή θάμνο. Για την κοπή πρόστιμο 1000 ευρώ ανά δέντρο ή θάμνο Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης με ίσου μεγέθους και είδους δέντρου ή θάμνου, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά από την αρμόδια Γεωτεχνική Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 24 Ρύπανση από την εμπορική διαφήμιση 1. Απαγορεύεται η αφισοκόλληση, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημίσεων, η ανάρτηση ταμπλό, αεροπανό διαφημίσεων και επιγραφών (σε τοίχους, κολώνες, στύλους και υποσταθμούς κοινής ωφέλειας, σηματοδότες, κάδους απορριμμάτων, δένδρα, παραδοσιακά κτίρια, κτίρια του Δημοσίου κ.λ.π.), ο διασκορπισμός εντύπων, που αποτελούν μια σημαντική πηγή ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μετά από σχετική άδεια που θα χορηγείται από το Δήμο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, αφού ληφθούν υπόψη τα ήθη, τα έθιμα, η καθαριότητα και το δημόσιο συμφέρον της πόλης μας. Κάθε είδους εμπορική διαφήμιση (επιγραφές 14

15 και βιτρίνες, τοιχογραφίες κλπ.) που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν.1491/84, καθώς και του Ν.1900/90 γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του Δήμου και την καταβολή του τέλους διαφήμισης όπως ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντοτε σε χώρους που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σχετική άδεια χορηγείται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου. Οι εμπορικές διαφημίσεις που διενεργούνται σε κινηματογράφους υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής τελών. Επίσης καταβάλλεται τέλος διαφήμισης σε ποσοστό 6% επί της αξίας του τιμολογίου, για διαφημίσεις που διενεργούνται, είτε σε καταστήματα κ.λ.π. με διαφημιστικό υλικό (δώρα, ημερολόγια κ.λ.π.) είτε από αέρα. Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται εντός μηνός από της έκδοσης του τιμολογίου. Στους μη συμμορφουμένους με τη διάταξη αυτή υποβάλλεται πρόστιμο, εφόσον εντός μίας (1) ημέρας δεν αποκαταστήσουν την ρύπανση: διασκορπισμός εντύπων και αναγραφή συνθημάτων και διαφημίσεων, πρόστιμο από 200 έως 1000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. διαφημιστικές αφίσες, πρόστιμο 25 ευρώ ανά αφίσα, σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. διαφημιστικά αυτοκόλλητα - αφίσες, όπως επίσης και σε υπολείμματα αυτών έπειτα από την αποκόλλησή τους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κλπ): πρόστιμο έως (50) τεμάχια 1000 ευρώ, από (50) έως (100) τεμάχια πρόστιμο 2000 ευρώ και άνω των (100) τεμαχίων 5000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. αεροπανό διαφήμισης: 200 ευρώ ανά τεμάχιο, σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. μεταλλικές διαφημιστικές πινακίδες ή κατευθυντήριες πινακίδες: 200 ευρώ ανά πινακίδα, σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. 2. α) Ειδικά για τις αναγγελίες θανάτου και μνημόσυνων, επιτρέπεται να επικολλούνται στην εκκλησία, στην οικία του θανόντος, στους διαφημιστικούς κώνους του δήμου και σε ειδικά ταμπλό που θα τοποθετήσει ο δήμος σε πλατείες και κεντρικούς δρόμους. β) Απαγορεύεται να επικολλούνται σε φωτιστικά σώματα, κολώνες κοινής ωφέλειας, κάδους απορριμμάτων κλπ. Σε περίπτωση που επικολληθούν στα ανωτέρω, το γραφείο τελετών ή όποιος άλλος τα επικολλήσει, υποχρεούται να τα απομακρύνει την επομένη του γεγονότος. Διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 25 ευρώ για κάθε αναγγελία θανάτου ή μνημόσυνου και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. 3. Ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης, την δυσκολία καθαρισμού, αποκόλλησης, κλπ των διαφημιστικών αφισών - εντύπων - πινακίδων το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει ποινή έως και δεκαπλάσια από την προβλεπόμενη. Ο Δήμος έχει τοποθετήσει σε κεντρικούς δρόμους, σε πλατείες, έξω από σχολεία ειδικά κυλινδρικά ταμπλό, στα οποία και μόνο επιτρέπεται η ανάρτηση αναγγελιών, ενοικιαστηρίωνπωλητηρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, αφισών κλπ. ΑΡΘΡΟ 25 Οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές παντός ακινήτου που έχει μετρητή της ΔΕΗ, στην περίπτωση που έχουν αυξήσει ή μειώσει το εμβαδόν του ακινήτου, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να γίνεται σωστά ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου (Ν. 25/75 άρθρο 2 παρ. 3). Επίσης οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων που χρησιμοποιούνται σαν εκθέσεις φυτωρίων, μάντρες υλικών οικοδομών ή συνεργεία αυτοκινήτων, πάρκινγκ, πρέπει να προσέλθουν στην ίδια παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία για να δηλώσουν τους χώρους αυτούς, ώστε να αποφύγουν την επιβολή προστίμου (Ν.1080/80, άρθρο 19 παρ.1"). ΑΡΘΡΟ 26 Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής 15

16 (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφέλειας. ΑΡΘΡΟ 27 Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει: α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας, β) πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό αδείας και την ημερομηνία εκδόσεως της, γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου - οδοστρώματος χορηγημένη από το Δήμο. ΑΡΘΡΟ 28 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από τη Πολεοδομία σχέδια, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη - κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται. ΑΡΘΡΟ 29 Η μη τήρηση των άρθρων 27 και 28 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων, την κίνηση από το Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 30 Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, ανάλογα, πρέπει: α) να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα, β) να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου οδοστρώματος καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος. Ο Δήμος φωτογραφίζει το πεζοδρόμιο - οδόστρωμα και μετά το πέρας των εργασιών κάνει επανέλεγχο. Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται στην προτέρα του κατάσταση και υπάρχουν φθορές καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Σε όσους δρόμους δεν υπάρχουν κατασκευασμένα πεζοδρόμια, ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου-οικοπέδου από την Τεχνική Υπηρεσία να τα κατασκευάσει, σε περίπτωση αδυναμίας του τα κατασκευάζει ο δήμος και του χρεώνει το κόστος κατασκευής. Σε παρεμπόδιση των συνεργείων του δήμου για την κατασκευή πεζοδρομίων από τον ιδιοκτήτη, θα επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. ΑΡΘΡΟ 31 Ο χώρος που θα εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των πεζών και των οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους, κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα, κ.λ.π.). θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. ΑΡΘΡΟ 32 Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας. Όταν 16

17 καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος, η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή. ΑΡΘΡΟ 33 Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κτλ). Για την συντήρηση επισκευών δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). Οι παραπάνω Οργανισμοί υποχρεούνται, όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του 4ημέρου, να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ. Επίσης, υποχρεούνται να επαναφέρουν τον κοινόχρηστο χώρο στην προτέρα του κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για την πρόκληση της φθοράς και επιπλέον, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, προστίθεται το κόστος αποκατάστασης. Σε εργασίες κάθε φύσεως που εκτελούνται από δημόσιους οργανισμούς ή εργολάβους, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου ή μετά τη λήξη αυτής επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ για κάθε εκτελούμενη εργασία. ΑΡΘΡΟ 34 Ηχορύπανση Απαγορεύονται εμπορικά ηχητικά μηνύματα που προκαλούν ηχορύπανση και συγκεκριμένα απαγόρευση παντός είδους εμπορικών ηχητικών μηνυμάτων των πλανοδίων, καθώς και την ηχορύπανση που προκαλούν τα οχήματα δια των ηχητικών τους συστημάτων. Το πρόστιμο που προβλέπεται ανέρχεται από 500 έως 1500 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 35 Ρύπανση με λάδια Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους και η διαρροή πετρελαιοειδών σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται και επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 36 Διάφορες διατάξεις 1. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να έχουν μαζί τους φαράσι και σακούλα απορριμμάτων και να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους παιδικών χαρών, αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, χώρους πρασίνου και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ. 2. Ο Δήμος για τα αδέσποτα ζώα λαμβάνει ειδική μέριμνα (περίθαλψη, στείρωση, εμβολιασμός κ.λ.π.) 3. Οι ιδιοκτήτες κτηρίων δεν επιτρέπεται να νοικιάζουν ή να παραχωρούν χώρους για τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας όταν αυτές δεν έχουν την απαιτούμενη από το νόμο άδεια. Σε διαφορετική περίπτωση,εάν εντός πέντε ημερών δεν την βγάλουν, επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο 5000 ευρώ και 1500 ευρώ μηνιαίως. 4. Το γέμισμα του κρασπεδορείθρου, με τσιμέντο για τη δημιουργία μικρής ράμπας για την άνοδο των οχημάτων στο πεζοδρόμιο απαγορεύεται αυστηρά. Είναι όμως δυνατή η κοπή του κρασπέδου και η δημιουργία μικρής εσωτερικής ράμπας μόνο κατόπιν άδειας του Δήμου. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην αφαίρεση της υπάρχουσας ράμπας εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση τους. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. 5. Όλες οι ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της 17

18 Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας. 6. Στον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3731/08 ΦΕΚ 263/08 περί αναδιοργάνωσης της Δημοτικής Αστυνομίας. 7. Κάθε ελεγχόμενος από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούται να παρέχει τα αιτούμενα, γραπτά ή προφορικά, στοιχεία ή την οφειλόμενη συνδρομή, καθώς και να επιτρέπει την είσόδο στους χώρους στους οποίους διεξάγεται έλεγχος, σύμφωνα με τον νόμο 3731/08, διαφορετικά υποπίπτει στο αδίκημα της απείθειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα. 8. Ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει ποινή έως και δεκαπλάσια από την προβλεπόμενη στον ανωτέρω κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 37 Αναπροσαρμογή προστίμων Τα πρόστιμα που προβλέπονται, αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζει όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στα χρηματικά ποσά που επιβάλλονται στους δημότες, με μεταγενέστερες αποφάσεις του. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 1. Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ. 2. Η ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β / ) για τα στερεά απόβλητα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της. 3. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 για το νέο ΔΚΚ. 4. Ο Ν. 1650/86 για το περιβάλλον με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του. 5. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και 1650/86 (για κάλυψη πεζοδρομίων), με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους. 6. Ο Ν. 2323/95 για το υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του. 7. Ο Ν. 2946/ για την υπαίθρια διαφήμιση με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του. 8. Ο Ν. 2696/23-3/99 κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 9. Ο Ν. 3212/03 για την άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του. 10. Το άρθρο 26 του Ν. 1828/89 για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων. 11. Τέλος κάθε άλλη σχετική διάταξη. Οι Δ.Σ. κ.κ. Τριανταφύλλου Ν. & Σταματόπουλος Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 452/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 500/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την αναπροσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 350/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 40/009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΘΕΜΑ Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 471/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης στα άρθρα 3 & 4 των Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 453/2009 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

52155/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

52155/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 52155/15-10-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 286/2012 ΘΕΜΑ Γνωμοδότηση προς τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: Β4ΛΩΕΒ-4ΑΡ Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35475/-07-202 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 88/202 ΘΕΜΑ Καθορισμός αριθμού και

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: /.05.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 176/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:5708/11.1.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41161/11.09.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για ορθή απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 300/2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 31/.05.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 174/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 126/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 126/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 15752/08.04.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 126/2016 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 001/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 23226/22.05.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 179/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 23237/22.05.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 191/2015 ΘΕΜΑ Ρύθμιση θεμάτων δημοτικών τελών σε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 122/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 122/2015 Αρ. Πρωτ. Δμου Ιλίου: 15714/03.04.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Τακτικς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 122/2015 ΘΕΜΑ Έγκριση συμμετοχς και μετακίνησης εκπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17435/25-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ρέθυμνο 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Έννοιες-Αρχές-Στόχοι..

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13932/

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13932/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13932/28.03.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 106/2016 ΘΕΜΑ Συμμετοχή σε συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 301/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 301/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 34852/04.08.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 301/2016 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

57357/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

57357/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 57357/12-11-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 333/2012 ΘΕΜΑ Υποβολή αίτησης ένταξης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 59789/07-12-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 344/2011 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 417/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 417/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49572/16.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 417/2016 ΘΕΜΑ Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ημέρα Πέμπτη 29-09-2016 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 307828/05-10-16 της πράξης με αριθμό 1793 που αφορά έγκριση για τη συμπλήρωση, τροποποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 53257/09.12.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016 ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης και

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο συμπλήρωσης-τροποποίησης αριθ.264/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 276/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 276/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 33134/22.07.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 276/2016 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα