Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI"

Transcript

1 Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

2 Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων επιβεβαιώσεων είναι ακριβέστερη απόότιηπρόβλεψηβάσειτουαπλούμέσου παρατηρημένου χρόνου Αυτό οφείλεται στο ότι: O εκθετικός μέσος όρος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε πρόσφατους παρατηρημένους χρόνους παράδοσης πακέτων επιβεβαίωσης

3 Χρόνος επαναμετάδοσης Οι πιο πρόσφατοι χρόνοι παράδοσης είναι γενικά ενδεικτικότεροι για τις τρέχουσες συνθήκες συμφόρησης που επικρατούν στο διαδίκτυο Ακόμα όμως και οι προβλέψεις βάσει του εκθετικού μέσου όρου δεν παρέχουν ικανοποιητική ακρίβεια όταν οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται στους χρόνους παράδοσης παλιότερων επιβεβαιώσεων είναι μεγάλες

4 Χρόνος επαναμετάδοσης Οι διακυμάνσεις αυτές μπορεί να οφείλονται: Σε αλλαγές στις συνθήκες που επικρατούν στο διαδίκτυο Στο γεγονός ότι ο παραλήπτης ενδεχομένως να επιλέξει να μην αποστείλει αμέσως επιβεβαίωση για κάθε πακέτο που παραλαμβάνει

5 Χρόνος επαναμετάδοσης Σε διακυμάνσεις στο μέγεθος των πακέτων Το μέγεθος ενός πακέτου είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν το χρόνο που απαιτείται για την αποστολή του και συνεπώς επηρεάζει και το χρόνο παράδοσης του αντίστοιχου πακέτου επιβεβαίωσης Όσο πιο αργός είναι ο ρυθμός αποστολής δεδομένων σε σχέση με το ρυθμό μεταγωγής δεδομένων τόσο περισσότερο το μέγεθος ενός πακέτου επηρεάζει το χρόνο λήψης του αντίστοιχου πακέτου επιβεβαίωσης

6 Χρόνος επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Jacobson Επιχειρεί να προβλέψει τη διακύμανση που ενδέχεται να παρατηρηθεί στο χρόνο παράδοσης πακέτων επιβεβαίωσης Η διακύμανση είναι ανάμεσα: στον πραγματικό χρόνο παράδοσης του πακέτου επιβεβαίωσης για το πακέτο k στην πρόβλεψη του χρόνου αυτού βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης πακέτων επιβεβαίωσης

7 Χρόνος επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Jacobson Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται σε ήδη παρατηρημένες διακυμάνσεις Έστω το πακέτο k+1 (k 0) Η διακύμανση δίνεται από την παρακάτω σχέση: SERR = RTT k + 1 k + 1 SRTT k

8 Χρόνος επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Jacobson όπου: SRTT k η πρόβλεψη του χρόνου παράδοσης της επιβεβαίωσης του πακέτου k+1 βάσει του εκθετικού μέσου χρόνου παράδοσης των τελευταίων k πακέτων επιβεβαίωσης RTT k+1 ο πραγματικός χρόνος παράδοσης της επιβεβαίωσης για το πακέτο k+1

9 Χρόνος επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Jacobson Έστω ότι ο αποστολέας αποστέλλει το πακέτο k+1 (k 0) Ηπρόβλεψητης διακύμανσης για το χρόνο παράδοσης της επιβεβαίωσης για το πακέτο αυτό στηρίζεται στις διακυμάνσεις που έχουν ήδη παρατηρηθεί στους αντίστοιχους χρόνους παράδοσης επιβεβαιώσεων προηγούμενων πακέτων

10 Χρόνος επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Jacobson Και στην περίπτωση αυτή η πρόβλεψη της διακύμανσης γίνεται βάσει της εκθετικής μέσης παρατηρημένης διακύμανσης στους παλιότερους χρόνους παράδοσης πακέτων επιβεβαίωσης Αυτό οφείλεται στο ότι: O εκθετικός μέσος όρος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε πρόσφατες παρατηρημένες διακυμάνσεις Οι πιο πρόσφατες διακυμάνσεις είναι γενικά ενδεικτικότερες για προβλέψεις

11 Χρόνος επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Jacobson Η εκθετική μέση παρατηρημένη διακύμανση δίνεται από τη σχέση: SDEV k + 1 = ( 1 h) SDEVk + h SERRk + 1 όπου (1-h) = α Όσο παλιότερα έχει παρατηρηθεί μία διακύμανση τόσο μικρότερος είναι συντελεστής με τον οποίο και πολλαπλασιάζεται

12 Χρόνος επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Jacobson Ο χρόνος επαναμετάδοσης για το πακέτο k+1 δίνεται από τη σχέση: όπου RTO k + + = SRTT f SDEV 1 k + 1 k + 1 SRTT k+1 η πρόβλεψη του χρόνου παράδοσης της επιβεβαίωσης για το πακέτο k+1

13 Χρόνος επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Jacobson SDEV k+1 η πρόβλεψη για τη διακύμανση που αναμένεται να παρατηρηθεί ανάμεσα: Στον πραγματικό χρόνο παράδοσης της επιβεβαίωσης του πακέτου αυτού Στην πρόβλεψη για το χρόνο αυτό Οι παρακάτω τιμές προτείνονται για τις σταθερές: f=4 h=0.25 α=0.875

14 Χρόνος επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Jacobson Ο αλγόριθμος του Jacobson (1988) υπολογίζει το χρόνο επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει των παραπάνω τύπων Έχει παρατηρηθεί ότι ο αλγόριθμος αυτός βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του πρωτοκόλλου TCP

15 Πολιτική επαναμετάδοσης Ας υποθέσουμε ότι η επιβεβαίωση για το πακέτο i καθυστερεί περισσότερο από το χρονικό όριο RTO i με αποτέλεσμα ο αποστολέας να προβεί σε επαναμετάδοση του πακέτου i Η επαναμετάδοση του πακέτου i πρέπει και αυτή να συσχετισθεί με κάποιο χρονικό όριο RTO i γιατηλήψηενός(νέου) πακέτου επιβεβαίωσης

16 Πολιτική επαναμετάδοσης Το RTO i πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το RTO i για τους εξής λόγους: Η επιβεβαίωση του αρχικού πακέτου καθυστέρησε πέρα του RTO i πιθανά λόγω περισσότερης από την αναμενόμενη συμφόρησης στο δίκτυο Εάν δεν αυξηθεί το RTO i πιθανότατα θα οδηγηθούμε σε δεύτερη επαναμετάδοση

17 Πολιτική επαναμετάδοσης Ας υποθέσουμε ότι ένας αριθμός ενεργών TCP συνδέσεων δημιουργεί μία περιοχή συμφόρησης στο διαδίκτυο Πολλά πακέτα αποστέλλονται στους προορισμούς τους την ίδια περίπου χρονική στιγμή Η συμφόρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση αρκετών πακέτων Η καθυστερήσεις αυτές πιθανότατα θα προκαλέσουν αρκετές επαναποστολές πακέτων

18 Πολιτική επαναμετάδοσης Εάν οι επαναποστολές αυτές γίνουν στον ίδιο περίπου χρόνο δηλαδή μετά από περίπου χρόνο RTO i πιθανότατα θα προκαλέσουν νέες συνθήκες συμφόρησης στην ίδια περιοχή του διαδικτύου Σε περίπτωση επαναμετάδοσης λοιπόν ο αποστολέας πρέπει να περιμένει περισσότερο χρόνο προτού προβεί σε νέα επαναμετάδοση

19 Πολιτική επαναμετάδοσης RTO = q RTO k + 1 k +1 όπου RTO k+1 είναι ο νέος χρόνος επαναμετάδοσης Συνήθως q=2 Η παραπάνω σχέση αυξάνει εκθετικά το χρόνο αναμονής μετά από κάθε επαναμετάδοση

20 Πολιτική επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Karn Ο αλγόριθμος του Jacobson στηρίζει τις προβλέψεις του σε όλους τους προηγούμενους χρόνους παράδοσης πακέτων επιβεβαίωσης Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς προβλέψεις σε περίπτωση που υπάρξουν επαναμεταδόσεις

21 Πολιτική επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Karn Ας υποθέσουμε ότι η επιβεβαίωση του πακέτου k+1 (k 0) καθυστερεί περισσότερο από RTO k+1 Ο αποστολέας προβαίνει σε επαναμετάδοση του πακέτου Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο αποστολέας λαμβάνει επιβεβαίωση για το πακέτο k+1

22 Πολιτική επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Karn Δύο περιπτώσεις υπάρχουν: Η επιβεβαίωση αντιστοιχεί στην πρώτη αποστολή του πακέτου Ο χρόνος παράδοσης (RTT) πρέπει να μετρηθεί από τη στιγμή της πρώτης μετάδοσης του πακέτου Η επιβεβαίωση αντιστοιχεί στη δεύτερη αποστολή του πακέτου Ο χρόνος παράδοσης (RTT) μετράει από τη στιγμή επαναμετάδοσης του πακέτου

23 Πολιτική επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Karn Ο αποστολέας δεν μπορεί να γνωρίζει ποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει Εάν ισχύει η 2 η περίπτωση και ο αποστολέας μετρήσει το RTT από την πρώτη μετάδοση του πακέτου: Το RTT θα είναι μεγαλύτερο από το κανονικό Το RTT θα διαστρεβλώσει την τιμή του SRTT Το SRTT και επομένως το RTO θα είναι μεγαλύτερο απότοκανονικό

24 Πολιτική επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Karn Η διαστρέβλωση αυτή θα αποτυπώνεται σε έναν αριθμό από μελλοντικά SRTTs Εάν η ισχύει η 1 η περίπτωση και ο αποστολέας μετρήσει το RTT από την επαναμετάδοση του πακέτου: Το RTT θα είναι μικρότερο από το κανονικό Το RTT θα διαστρεβλώσει την τιμή του SRTT Το SRTT και επομένως το RTO θα είναι μικρότερο από το κανονικό

25 Πολιτική επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Karn Η διαστρέβλωση αυτή πιθανότατα θα οδηγήσει σε περισσότερες (μάταιες) επαναμεταδόσεις Αλγόριθμος του Karn - σε περίπτωση επαναμετάδοσης: Μη χρησιμοποιείς τον αλγόριθμο του Jacobson για τον υπολογισμό του RTO Έτσι αποφεύγουμε την εισαγωγή μιας λανθασμένης μέτρησης στον αλγόριθμο

26 Πολιτική επαναμετάδοσης Αλγόριθμος Karn Υπολόγισε το RTO βάσει της εξίσωσης RTO = q RTO k + 1 k +1 Χρησιμοποίησε αυτόν τον τύπο για τον υπολογισμό όλων των χρόνων επαναμετάδοσης Στον αλγόριθμο του Jacobson χρησιμοποίησε μόνο χρόνους παράδοσης πακέτων για τα οποία ο αποστολέας δεν έχει προβεί σε επαναμεταδόσεις

27 Έλεγχος συμφόρησης Έστω Α και B δύο επικοινωνούσες εφαρμογές σε δύο (απομακρυσμένους) πόρους Υποθέτουμε ότι το TCP Α είναι ο αποστολέας και το TCP Β ο παραλήπτης Το εύρος του παραθύρου αποστολής πακέτων που το TCP Α έχει στη διάθεση του μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο συμφόρησης

28 Έλεγχος συμφόρησης Υπενθυμίζεται ότι το εύρος αυτό καθορίζεται από τον αριθμό που ενθυλακώνεται από το TCP Β στο πεδίο window size της επικεφαλίδας του κάθε πακέτου που αποστέλλει στο TCP Α Δύο τεχνικές ελέγχου συμφόρησης που απαντώνται σε εφαρμογές του TCP είναι: H αργή εκκίνηση (slow start) Ο δυναμικός καθορισμός εύρους παραθύρου (dynamic window sizing on congestion)

29 Έλεγχος συμφόρησης Slow start Όσομεγαλύτεροτοεύροςτουπαραθύρου αποστολής τόσο περισσότερα πακέτα μπορεί να αποστείλει το TCP Α χωρίς να περιμένει επιβεβαίωση από το TCP Β Αρχικά, όταν υλοποιείται η σύνδεση ανάμεσα στο TCP Α και στο TCP Β, το TCP Α μπορεί να αποστείλει όλο το εύρος του παραθύρου που του έχει διαφημίσει το TCP Β χωρίς να περιμένει επιβεβαίωση από το TCP Β

30 Έλεγχος συμφόρησης Slow start Η αποστολή μεγάλου αριθμού πακέτων από το TCP Α σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει το δίκτυο σε συμφόρηση Άρα υφίσταται και ένα δεύτερο παράθυρο το παράθυρο συμφόρησης του οποίου το εύρος καθορίζεται από τη δυνατότητα του δικτύου να διακινεί τα απαιτούμενα πακέτα

31 Έλεγχος συμφόρησης Slow start Εάν το TCP Α ξεπεράσει το εύρος του παραθύρου συμφόρησης δημιουργείται συμφόρηση και τα απεσταλμένα πακέτα καταφθάνουν στον προορισμό τους καθυστερημένα Οι επιβεβαιώσεις των πακέτων αυτών καταφθάνουν στο TCP Α καθυστερημένα Το TCP Α προβαίνει σε επαναμεταδόσεις των πακέτων αυτών

32 Έλεγχος συμφόρησης Slow start Το εύρος του παραθύρου συμφόρησης είναι δυσκολότερο να καθοριστεί εφόσον δε διαφημίζεται από τον παραλήπτη Ο μηχανισμός αργής εκκίνησης (slow start) περιορίζει τις αποστολές πακέτων στις οποίες το TCP Α μπορεί να προβεί σύμφωνα με τη σχέση:

33 Έλεγχος συμφόρησης Slow start ΕΠ = min( ΠΣ, ΠΠ) όπου: ΕΠ : επιτρεπόμενο παράθυρο (μετριέται σε πακέτα) ΠΣ : παράθυρο συμφόρησης (μετριέται σε πακέτα) ΠΠ : παράθυρο παραλήπτη το παράθυρο που διαφημίζει ο παραλήπτης στον αποστολέα (μετριέται σε πακέτα)

34 Έλεγχος συμφόρησης Slow start Αρχικά (στην 1 η αποστολή), από το TCP A το ΠΣ τίθεται στον αριθμό 1 Το ΕΠ είναι ίσο με το πολύ ένα πακέτο Το πακέτο αυτό δεν μπορεί να ξεπερνάει σε μέγεθος το ΠΠ Γενικά το μέγεθος ενός πακέτου δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός στο πρωτόκολλο IP

35 Έλεγχος συμφόρησης Slow start Όταν ληφθεί επιβεβαίωση για το πρώτο πακέτο, το εύρος του παραθύρου συμφόρησης διπλασιάζεται Γενικά, για κάθε πακέτο επιβεβαίωσης που λαμβάνεται το εύρος του παραθύρου συμφόρησης αυξάνεται κατά 1 ΠΣ=2 Το ΕΠ είναι ίσο με το πολύ δύο πακέτα

36 Έλεγχος συμφόρησης Slow start Όταν ληφθεί επιβεβαίωση για τα δύο πακέτα, το εύρος του παραθύρου συμφόρησης διπλασιάζεται ΠΣ=4 Το ΕΠ είναι ίσο με το πολύ τέσσερα πακέτα Η αύξηση του εύρους του παραθύρου συμφόρησης συνεχίζεται κατά τον τρόπο αυτό

37 Έλεγχος συμφόρησης Slow start Παρατηρούμε ότι: Το εύρος του παραθύρου συμφόρησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το εύρος του παραθύρου αποστολής που διαφημίζει το TCP B στο TCP Α Η αύξηση του εύρους του παραθύρου συμφόρησης, για όσο αυτή διαρκεί, είναι εκθετική

38 Δυναμικός καθορισμός εύρους παραθύρου Ομηχανισμόςslow start λειτουργεί αποτελεσματικά στα αρχικά στάδια μιας σύνδεσης Ας υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ηεπιβεβαίωσηενόςπακέτου καθυστερεί να φθάσει στο TCP Α με αποτέλεσμα το TCP Α να προβεί σε επαναμετάδοση του πακέτου

39 Δυναμικός καθορισμός εύρους παραθύρου Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται πιθανότατα σε κάποιας μορφής συμφόρηση στο δίκτυο Στην περίπτωση αυτή, και προκειμένου να μην επιταθεί η συμφόρηση: Το ΠΣ επανατίθεται στο 1 Το εύρος του ΠΣ αρχίζει να αυξάνεται εκθετικά

40 Δυναμικός καθορισμός εύρους παραθύρου Η εκθετική αύξηση συνεχίζεται μέχρι το μέγεθος του ΠΣ να φθάσει στο μισό του μεγέθους που είχε όταν παρατηρήθηκε η συμφόρηση Από εκεί και πέρα τυχόν περεταίρω αύξηση του ΠΣ δεν είναι εκθετική Το ΠΣ απλώς μεγαλώνει κατά ένα πακέτο

41 Δυναμικός καθορισμός εύρους παραθύρου επαναμετάδοση Πακέτα Χρόνος

42 Αλγόριθμος Nagle Επιλύει το πρόβλημα συμφόρησης που εν δυνάμει προκύπτει όταν το TCP Α αποστέλλει πολλά μικρά πακέτα αντί ενός μεγαλύτερου Κάθε μικρό πακέτο μπορεί να περιέχει 1 byte δεδομένων και 40 bytes επικεφαλίδα 20 bytes η επικεφαλίδα του TCP 20 bytes η επικεφαλίδα του IP

43 Αλγόριθμος Nagle Εάν συνυπολογίσουμε και τα 40 bytes της επιβεβαίωσης προκύπτει ότι αποστέλλονται 80 bytes για την αποστολή ενός χαρακτήρα Τέτοια μικρά πακέτα μπορούν να προκύψουν απόεφαρμογέςόπωςτοtelnet Κάθε χαρακτήρας που εισάγει ο χρήστης αποστέλλεται άμεσα Ο αλγόριθμος του Nagle λειτουργεί ως εξής:

44 Αλγόριθμος Nagle Tα δεδομένα καταφθάνουν στο TCP A από το επίπεδο εφαρμογής ως μια ροή από bytes Το TCP A : Στέλνει το πρώτο byte στο TCP Β Μέχρι να καταφθάσει η επιβεβαίωση από το TCP Β ενταμιεύει τα υπόλοιπα bytes που καταφθάνουν από το επίπεδο εφαρμογής Όταν καταφθάσει η επιβεβαίωση από το TCP Β στέλνει στο TCP Β τα ενταμιευμένα bytes σε ένα πακέτο

45 Αλγόριθμος Nagle Μέχρι να καταφθάσει η επιβεβαίωση του πακέτου αυτού από το TCP Β ενταμιεύει επιπλέον bytes που καταφθάνουν από το επίπεδο εφαρμογής Όταν καταφθάσει η επιβεβαίωση του πακέτου αυτού από το TCP Β στέλνει τα ενταμιευμένα bytes σε ένα πακέτο Ο αλγόριθμος του Nagle είναι ασύμβατος με κάποιες εφαρμογές (π.χ. Χ Windows) Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να απενεργοποιείται

46 Αλγόριθμος Nagle Η απενεργοποίηση επιτυγχάνεται θέτοντας την επιλογή TCP_NODELAY στην τιμή on H επιλογήαυτήείναιπροσβάσιμημέσωτου χρησιμοποιούμενου Web server

47 Silly window syndrome Υποθέτουμεότιέχειυλοποιηθείμία σύνδεση ανάμεσα στο TCP A και στο TCP B Έστω ότι: Κατά την υλοποίηση της σύνδεσης, το εύρος του παραθύρου που διαφημίζει το TCP B στο TCP Α είναι 360 bytes Το μέγιστο μήκος πακέτου που μπορεί να αποστείλει το TCP Α στο TCP B ξεπερνά τα 360 bytes Το TCP A επείγεται να στείλει έναν σχετικά μεγάλο όγκο δεδομένων στο TCP B

48 Silly window syndrome Το TCP B μπορεί να «απορροφήσει» από τον ταμιευτή του το 1/3 των bytes που λαμβάνει Το TCP Α αποστέλλει αρχικά 360 bytes στο TCP B Το TCP B απορροφάει τα 120 από τα 360 bytes Αποστέλλει επιβεβαίωση στο TCP Α Οαριθμός120 ενθυλακώνεται στο πεδίο window size αφού το TCP B δεν μπορεί στην παρούσα φάση να δεχθεί πάνω από 120 bytes

49 Silly window syndrome Το TCP Α λαμβάνει την επιβεβαίωση και σπεύδει να αποστείλει άλλα 120 bytes Έστω ότι, μέχρι να καταφθάσουν τα 120 bytes από το TCP Α, το TCP B απορροφάει άλλα 40 bytes από τον τοπικό ταμιευτή Το TCP Β λαμβάνει τα επιπλέον 120 bytes από τα οποία απορροφάει τα 40 Αποστέλλει επιβεβαίωση στο TCP Α με τον αριθμό 80 στο πεδίο window size

50 Silly window syndrome Το TCP Α λαμβάνει την επιβεβαίωση και σπεύδει να αποστείλει άλλα 80 bytes Έστω ότι, μέχρι να να καταφθάσουν τα 80 bytes από το TCP Α, το TCP B απορροφάει άλλα 40 bytes από τον τοπικό ταμιευτή Το TCP Β λαμβάνει τα επιπλέον 80 bytes από τα οποία απορροφάει τα 26 Αποστέλλει επιβεβαίωση στο TCP Α με τον αριθμό 66 στο πεδίο window size

51 Silly window syndrome Βλέπουμε ότι το παράθυρο το οποίο διαφημίζει το TCP B βαίνει μειούμενο Σεπερίπτωσηπουαυτήημείωση συνεχιστεί το TCP A σταδιακά θα περιοριστεί στο να μπορεί να στέλνει πολύ μικράπακέταστοtcp Β Αντίστοιχα με αυτά τα οποία προσπαθεί να αποφύγει ο αλγόριθμος του Nagle

52 Silly window syndrome Για την αποφυγή της κατάστασης αυτής μπορούμε να απαιτήσουμε από τον παραλήπτη να μη διαφημίζει ένα παράθυρο εάν αυτό δε ξεπερνάει ένα προκαθορισμένο μέγεθος Π.χ. το μέγιστο μέγεθος ενός πακέτου

53 Εντοπισμός λαθών -TCP Pseudo-header Για την εντοπισμό λαθών που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά ενός πακέτου η εξής διαδικασία εκτελείται: Ενθυλακώνεται μία επιπλέον ψευδόεπικεφαλίδα με τα εξής στοιχεία: ΙP διεύθυνση αποστολέα ΙP διεύθυνση παραλήπτη Αριθμός πρωτοκόλλου επιπέδου 3 του OSI Μήκος TCP πακέτου

54 Εντοπισμός λαθών -TCP Pseudo-header

55 Εντοπισμός λαθών -TCP Pseudo-header Υπολογίζεται από τον αποστολέα ένας αριθμός checksum βάσει της ψευδό-επικεφαλίδας και του υπόλοιπου πακέτου Ο αριθμός αυτός αποθηκεύεται στο πεδίο checksum της επικεφαλίδας του TCP Ηψευδό-επικεφαλίδα απορρίπτεται και το πακέτο αποστέλλεται στον παραλήπτη Ο παραλήπτης ενθυλακώνει την ίδια ακριβώς ψευδό-επικεφαλίδα

56 Εντοπισμός λαθών -TCP Pseudo-header Κάνει τον ίδιο υπολογισμό του αριθμού checksum με αυτόν που έκανε ο αποστολέας Συγκρίνει τους δύο αριθμούς checksum Εάν είναι διαφορετικοί εντοπίζει λάθος Εάν είναι ίδιοι θεωρεί ότι το πακέτο δεν περιέχει λάθη Ηψευδό-επικεφαλίδα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό προκειμένου να ελεγχθεί ότι:

57 Εντοπισμός λαθών -TCP Pseudo-header Το πακέτο προέρχεται από τον σωστό αποστολέα Το πακέτο έχει καταλήξει στο σωστό παραλήπτη

58 Χρονομετρητές Εκτός από το χρονομετρητή επαναμετάδοσης, το TCP μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τους εξής χρονομετρητές Χρονομετρητής επανασύνδεσης (reconnection timer) Μετράει το χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στο κλείσιμο μιας σύνδεσης και στο άνοιγμα μιας νέας με την ίδια διεύθυνση προορισμού Χρονομετρητής επαναμετάδοσης SYN (SYN retransmission timer)

59 Χρονομετρητές Μετράει το χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στην αποστολή δύο διαδοχικών πακέτων SYN Χρονομετρητής παραθύρου (window timer) Καθορίζει το μέγιστο χρόνο μέσα στον οποίο ο παραλήπτης πρέπει να αποστείλει ένα νέο μήνυμα επιβεβαίωσης ακόμα και εάν δεν έχει δεχθεί κάποιο πακέτο Χρησιμοποιείται για την αποφυγή αδιεξόδων (deadlock)

60 Χρονομετρητές Χρονομετρητής «ανενεργείας» (inactivity timer) Χρησιμοποιείται για τη διακοπή μιας ανενεργής σύνδεσης

Άσκηση 2. Αν συμβούν 2 duplicate ACKs αντί για timeout τι γίνεται σε αυτή την περίπτωσή;

Άσκηση 2. Αν συμβούν 2 duplicate ACKs αντί για timeout τι γίνεται σε αυτή την περίπτωσή; ΤCP protocol Άσκηση 1 Είναι το ίδιο να αυξάνεται το congestion window κατά μία μονάδα μετά τη λήψη από κάθε ΑCK πακέτου με το να αυξάνεται σε κάθε RTT; Αν δεν είναι το ίδιο σε ποια περίπτωση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Μηχανισμοί πρωτοκόλλων προσανατολισμένων σε σύνδεση Λογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη Ι

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη Ι Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη Ι Εισαγωγή Οι υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων ανάμεσα σε δύο επικοινωνούντες πόρους κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Connectionless ή datagram Connection-oriented Οι υπηρεσίες της

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου µεταφοράς TCP είναι προσανατολισµένη για ενσύρµατα δίκτυα δεδοµένων παρέχοντας µια ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol

Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol Transmission Control Protocol ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Transmission Control Protocol TCP δουλεύει στο επίπεδο µεταφοράς (transport layer) της σουίτας πρωτοκόλλων του TCP/IP Παρέχει αξιόπιστη (reliable)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing):

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing): Δρομολόγηση Ι Εισαγωγή - ορολογία Προώθηση (forwarding): Οι συσκευές διαδικτύωσης (γέφυρες, δρομολογητές, κ.τ.λ.) προωθούν πακέτα δεδομένων στα κατάλληλα μονοπάτια βάσει των πινάκων δρομολόγησης (routing

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TCP Congestion

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1 I. Παράδειγμα 1: Απόδοση TCP με παράθυρο αποστολέα = 1 a. Ο μηχανισμός όπως έχει περιγραφεί ως τώρα στέλνει μόνο ένα πακέτο και σταματάει να μεταδίδει έως ότου πάρει το ack του πακέτου αυτού (λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1 I. Παράδειγμα 1: Απόδοση TCP με παράθυρο αποστολέα = 1 a. Ο μηχανισμός όπως έχει περιγραφεί ως τώρα στέλνει μόνο ένα πακέτο και σταματάει να μεταδίδει έως ότου πάρει το ack του πακέτου αυτού (λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP Δίκτυα Υπολογιστών Υπηρεσίες μεταφοράς στο Internet αξιόπιστη, με τη σειρά παράδοση στον προορισμό: TCP έλεγχος συμφόρησης έλεγχος ροής εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι.

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Περίληψη Ζεύξεις σηµείου προς σηµείο (point-to-point links) Πλαισίωση (framing) Ανίχνευση και διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών και Στρώμα Μεταφοράς Διδάσκοντες: Δρ. Ευγενία Αδαμοπούλου, Δρ. Κώστας Δεμέστιχας

Δίκτυα Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών και Στρώμα Μεταφοράς Διδάσκοντες: Δρ. Ευγενία Αδαμοπούλου, Δρ. Κώστας Δεμέστιχας Δίκτυα Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών και Στρώμα Μεταφοράς Διδάσκοντες: Δρ. Ευγενία Αδαμοπούλου, Δρ. Κώστας Δεμέστιχας ΔΠΜΣ «Τεχνο- Οικονομικά Συστήματα» Τεχνολογία Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα μεταφοράς στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα μεταφοράς στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα μεταφοράς στο Internet Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Αρχές λειτουργίας του στρώματος μεταφοράς και βασικές υπηρεσίες του πολυπλεξία/αποπολυπλεξία αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος συµφόρησης µε το Πρωτόκολλο TCP

Έλεγχος συµφόρησης µε το Πρωτόκολλο TCP Έλεγχος συµφόρησης µε το Πρωτόκολλο TCP 1. Έλεγχος συµφόρησης Το κύριο χαρακτηριστικό που παρουσιάζει το Πρωτόκολλο TCP είναι ότι υποστηρίζει µε αξιοπιστία µια υπηρεσία µεταφοράς µεταξύ δύο διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου µεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου µεταφοράς Τα πρωτόκολλα µεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 11 13 (Στρώμα Μεταφοράς) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP Δίκτυα Υπολογιστών Περί συμφόρησης Δίκτυα Υπολογιστών Η συμφόρηση είναι αναπόφευκτη Συμβαίνει σε διαφορετικές κλίμακες από δύο πακέτα μέχρι πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου μεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μεταφοράς Τα πρωτόκολλα μεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις 7.5 Πρωτόκολλο IP & Ερωτήσεις 1. ε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία; 2. Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Το Επίπεδο Μεταφοράς 2 Το πρωτόκολλο UDP 3 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606:

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Μεταφοράς Ιωάννης Κορίνθιος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Μεταφοράς Ιωάννης Κορίνθιος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίπεδο Μεταφοράς Ιωάννης Κορίνθιος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σελ 1 Ιεραρχίες Πρωτοκόλλων σελ 2 Ιεραρχίες Πρωτοκόλλων Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που απαιτούνται για να επιτύχουμε την ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

HY-335a Project: microtcp 1, μία lightweight TCP βιβλιοθήκη

HY-335a Project: microtcp 1, μία lightweight TCP βιβλιοθήκη HY-335a Project: microtcp 1, μία lightweight TCP βιβλιοθήκη Deadline δεύτερης ϕάσης : 14 Ιανουαρίου 2017 1 Εμπνευσμένο και υλοποιημένο από το Μανώλη Σουρλίγκα Γενική περιγραϕή Στο οικοσύστημα του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: TCP

Εργαστήριο Wireshark: TCP Εργαστήριο Wireshark: TCP Έκδοση: 2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε λεπτοµερώς

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL)

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) 101001 101001 Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) Είναι το δεύτερο επίπεδο στη διαστρωμάτωση του OSI (μετρώντας από κάτω) Ασχολείται με την αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: TCP

Εργαστήριο Ethereal: TCP Εργαστήριο Ethereal: TCP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε λεπτοµερώς

Διαβάστε περισσότερα

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα (datagrams). 2. Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το µόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 16. Δώστε τις τιμές των πεδίων Επικεφαλίδας, Συνολικό, DF, MF και Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ) για ένα αυτοδύναμο πακέτο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5 ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένα ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ, τα οποία φτάνουν στον προορισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κατά την επανασύνθεση του αυτοδύναμου πακέτου:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εμβάθυνση και Ασκήσεις στο Επίπεδο Μεταφοράς και στο Επίπεδο Εφαρμογής Ιωάννης Κορίνθιος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Δίκτυα Υπολογιστών Εμβάθυνση και Ασκήσεις στο Επίπεδο Μεταφοράς και στο Επίπεδο Εφαρμογής Ιωάννης Κορίνθιος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Εμβάθυνση και Ασκήσεις στο Επίπεδο Μεταφοράς και στο Επίπεδο Εφαρμογής Ιωάννης Κορίνθιος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σελ 1 Επίπεδο Μεταφοράς του Διαδικτύου Transmission Control Protocol (TCP) RFCs:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών Ενότητα 3: Το Επίπεδο Συνδέσμου Δεδομένων Δημήτριος Τσώλης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Ασκήσεις επανάληψης 1. Κινητός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ 7.7 Πρωτόκολλο ARP & Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (ARP); 2. Τι είναι ο πίνακας ARP, τι πληροφορία περιλαμβάνει και με ποιο τρόπο ενημερώνεται και ποιος ο χρόνος ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα επανεκποµπής

Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα: Εναλλασσοµένου bit (Alternating Bit Protocol) Επιλεκτικής επανάληψης (Selective Reeat Protocol) Οπισθοχώρησης κατά Ν (Go Back N) Μηχανισµοί:

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Μεταφοράς Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Ε. Παπαπέτρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

CSMA/CA στο Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

CSMA/CA στο Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου CSMA/CA στο 802.11 Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Medium Access Control Συνήθως πολλοί κόμβοι μοιράζονται ένα κοινό μέσο Πρόβλημα: απαιτείται διαχείριση της πρόσβασης των κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I Εργαστήρια

MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I Εργαστήρια MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I Εργαστήρια Άσκηση 1 η Εισαγωγή στον Network Simulator (Ns-2) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Η άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 o Ένα πακέτο ανώτερου επιπέδου τεμαχίζεται σε 10 πλαίσια, κάθε ένα από τα οποία έχει πιθανότητα 80 τοις εκατό να φτάσει χωρίς σφάλμα. Αν το πρωτόκολλο συνδέσου μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναμικός Προγραμματισμός ijkstra s Algorithm Αλγόριθμοi Δρομολόγησης Link State istance Vector Δρομολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εισαγωγή ΑRPANET (1969) Τεχνική Μεταγωγής Πακέτων INTERNETTING PROJECT (1973) Σύνδεση διαφορετικών δικτύων Πρωτόκολλα IP, TCP (Κανόνες Ανταλλαγής Δεδομένων) Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

HY-335a Project: microtcp *, μία lightweight TCP βιβλιοθήκη

HY-335a Project: microtcp *, μία lightweight TCP βιβλιοθήκη HY-335a Project: microtcp *, μία lightweight TCP βιβλιοθήκη Deadline πρώτης ϕάσης : 13 Δεκεμβρίου 2016, 23:59 * Εμπνευσμένο και υλοποιημένο από το Μανώλη Σουρλίγκα :) Γενική περιγραϕή Στο οικοσύστημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ22 Περίοδος 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # 3 Στόχος Βασικό στόχο της 3 ης εργασίας αποτελεί η κατανόηση των συστατικών στοιχείων των δικτύων Η/Υ (Κεφάλαιο 1), η εξοικείωση με τις αρχιτεκτονικές δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS).

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS). Άσκηση 1 Ethernet protocol Δύο H/Y, Α και Β, απέχουν 400 m και συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο (γραμμή μετάδοσης) που έχει χωρητικότητα 100 Mbps και ταχύτητα διάδοσης 2*10 8 m/s. Στην γραμμή τρέχει πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων πάνω από αναξιόπιστο δίκτυο. Κατανεμημένα Συστήματα 1

Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων πάνω από αναξιόπιστο δίκτυο. Κατανεμημένα Συστήματα 1 Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων πάνω από αναξιόπιστο δίκτυο Κατανεμημένα Συστήματα lalis@inf.uth.gr Μοντέλο δικτύου Το δίκτυο δέχεται και επιστρέφει πακέτα κάθε πακέτο μεταφέρει έναν περιορισμένο αριθμό bytes

Διαβάστε περισσότερα

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 Λύσεις Πρώτης Προόδου (συνολικά 100 μονάδες) 1. Αντιπαραθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διάλεξης 5. Router. Δεδομένα: Οι ζεύξεις ειναι τεχνολογίας ενσύρματου Ethernet των 10 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα.

Άσκηση Διάλεξης 5. Router. Δεδομένα: Οι ζεύξεις ειναι τεχνολογίας ενσύρματου Ethernet των 10 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα. Άσκηση Διάλεξης 5 Host A L1=10Mbs Router L2=100Mbs Host B Δεδομένα: Οι ζεύξεις ειναι τεχνολογίας ενσύρματου Ethernet των 10 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα. Ethernet OH=26 bytes IP OH=20 bytes UDP OH=8 bytes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.9.2 Άμεση δρομολόγηση Ας θεωρήσουμε το TCP/IP δίκτυο του Σχήματος 7-27 και ας δούμε πως πραγματοποιείται η δρομολόγηση σε αυτό. άθε ένας από τους τρεις υπολογιστές, Α, Β και, από τους οποίους αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα 1. Ν σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινού μέσου μετάδοσης χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρώμα μεταφοράς στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

Στρώμα μεταφοράς στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα μεταφοράς στο Internet Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Αρχές λειτουργίας του στρώματος μεταφοράς και βασικές υπηρεσίες του πολυπλεξία/αποπολυπλεξία αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το πρωτόκολλο Διαδικτυου (Internet Protocol, ) είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/. Η λειτουργία του βασίζεται στην ιδέα των αυτοδύναμων πακέτων (datagrams), τα οποία μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της TCP. συμπεριφοράς των web εξυπηρετητών

Προσδιορισμός της TCP. συμπεριφοράς των web εξυπηρετητών Προσδιορισμός της TCP συμπεριφοράς των web εξυπηρετητών Σταύρος Βαλσαμίδης Υποψήφιος Διδάκτωρ Σωτήριος Κοντογιάννης Υποψήφιος Διδάκτωρ Περίληψη Το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας σήμερα στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.7 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, ότι, για να μεταδοθούν τα αυτοδύναμα πακέτα στο φυσικό μέσο, πρέπει αυτά να μετατραπούν σε πακέτα φυσικού δικτύου (π.χ. Ethernet). Όμως, δεν έχει ειπωθεί τίποτε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Άσκηση 6 η Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος (CSMA-CD) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr>

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr> ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο Fontas Fafoutis Έλεγχος Λαθών Υποθέστε ότι το περιεχόμενο πληροφοριών ενός πακέτου είναι η ομάδα bit 1000101011100011 και ότι χρησιμοποιείται ένα σχήμα άρτιας

Διαβάστε περισσότερα