των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες."

Transcript

1 5556 ΕΑΠ ΕΛΠ41 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες. ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ Περιστέρι, 16/03/2012

2 Η κοινότητα και η συντεχνία συνιστούν βασικούς κοινωνικούς, οικονομικούς και διοικητικούς θεσμούς στην ιστορική συγκρότηση και οργάνωση της νεότερης ελληνικής κοινωνίας, καθώς εξελίσσονται μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Οι κοινότητες λειτουργούν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας με διάφορες μορφές και αρμοδιότητες. Οι συντεχνίες υφίστανται κυρίως στα αστικά κέντρα της εποχής, είναι καθοριστικός παράγων στην οικονομία και συμμετέχουν στην εκλογή της διοίκησης των κοινοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη και χρησιμοποιώντας τα δοθέντα κείμενα-πηγές όπως α) το απόσπασμα του Χρονικού του Παπασυναδινού που αναφέρεται στις Σέρρες του 17 ου αιώνα, β) το «Χοτζέτιον αναγνωρίσεως εκλογής δημογερόντων 1819» (Δ. Καμπούρογλου, Ανθολόγιο, σ ) και γ) «Πράξις εκλογής δημογερόντων 1819» να προσεγγίσετε τους δύο θεσμούς (κοινότητα-συντεχνία) στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ειδικότερα να αναπτύξετε τα παρακάτω θέματα: Α. Οργάνωση και αρμοδιότητες του κοινοτικού συστήματος στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (Τρόποι επιλογής των κοινοτικών αρχόντων) Β. Οι πολλαπλές λειτουργίες της κοινότητας (κοινωνικές και οικονομικές) Γ. Ρόλοι και αρμοδιότητες των συντεχνιών και η σχέση τους με την κοινότητα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Λέξεις-Κλειδιά: κοινότητα, συντεχνία, κοινοτική οργάνωση, αρμοδιότητες των τοπικών αρχόντων, ιεραρχία, κοινωνική συνοχή, φορολογική αλληλεγγυότητα, καταχρέωση. 1

3 ΚΕΙΜΕΝΑ-ΠΗΓΕΣ 1. «Και όταν εγίνην ιερεύς ήχεν η χώρα φύγη προλαβόν [ερημώσει] από το πολύ το χρέος οπού ήχαν και δεν ήταν ουδέ ι' [10] σπήτια. Και αυτός υπερμάχησεν έργω και λόγω όρο κι επήγε έως την Πόλιν πέντε έξη βολές και έβγαλεν από χαράτζια, από χανέδες, από πρώβατα [πέτυχε την μείωση των φόρων]. Και το χρέος έριξεν εις πάσα έναν ως καθώς ήχεν πάσα εις. [και ανακατένειμε τον φόρο ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση]. Τέλος πάντων εξεχρέωσέν τους. Αν ήρχονταν ξένος τον έκαμεν και σπήτι και δόσημον δεν τον ήπερνεν, μόνον να τον τοπικιάση [εγκαταστήσει] εις την χώραν. Όλοι οι ξένοι έτρεχαν εις αυτόν εις την χώραν και ετοπίκιαζαν και πολλά καλά τους εκυβέρνα. Και πάσα ένα να τον καθοδηγήση, να τον προμηθέψη, να τον ορμηνέψη. Εάν έκαμεν μισό στρέμα αμπέλι, αυτός να τον παρακινήση να κάμει δυο και τρία και να τον ειπή: Το ένα στρέμα να πουλήσεις τα σταφύλια για τα δοσίματά σου, το άλλο δια το χάρτζιν και να εντήσεις τα παιδιά σου το άλλο να το κρατήσεις δια το σπίτι να πίνης κι εσύ και τα παιδιά σου. Ολους επαρακίναν να αγοράζουν χωράφια. Κανέναν δεν άφινεν να πουλήση χωράφι ή βόδι ή σπήτι ή αμπέλι δια χρέος ή δια δόσιμον [από το Γ. Καφτανζή, Η σερραϊκή Χρονογραφία του Παπασυναδινού,1989, σ.62-63] 2. Μουσταφᾶς δικαστής τῆς πόλεως Ἀθηνῶν ἔγραψεν ὁ πτωχός (φουκαρᾶς) τον παρόν ἵλεως γένοιτο αὐτῷ ὁ Θεός «Ὁ ἐν τῇ πόλει Ἀθηνῶν διαμένων και ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου διωρισμένος Μητροπολίτης τῆς εἰρημένης πόλεως, ὁ ἡγούμενος τοῦ μοναστηρίου τῆς Πεντέλης Κύριλλος, ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς Πετράκη Διονύσιος καί ὁ ἡγούμενος τῆς Σπυρίδωνος καί ὁ ἡγούμενος τῆς Χασιᾶς (Κλειστῶν) Κύριλλος, Ἀντώνιος Καρόρης, Σπύρος Ζιγγαρᾶς, καί ἄλλος Σπύρος Ζιγγαρᾶς, Παλαιολόγος Ἀλεξάνδρου, Μιχαλάκης Μπάρμπανος, Νικολάκης Καλεφουρνᾶς, Παναγῆς Καλεφουρνᾶς, Ἀγγελάκης Παλαιολόγος, Σπύρος Κυριακοῦ, Χατζῆ Φιλιππῆς, Δημητράκης Κοπίδης, Στάμος Ἀδριανοῦ, Στεφανῆς Λιανοσταφίδας, Στάμος Λιανοσταφίδας, Δημητράκης Ξάνθης, Δημητράκης Κυριακοῦ, Χατζῆ Δημήτρης, Βασίλειος Χατζῆ Παναγιώτου, Χαντζῆ Παπαστάμος, Σιδέρης Ἀργύρης, Παναγιώτης Γιαννάκος Καρόρης, Μιχαλάκης Ἀστρακάρης, Παυλάκης Ῥοῦτος, Σπύρος Παλαιολόγος, Νικολῆς, Στάθης, ἡ συντεχνία τῶν σαπονοποιῶν, τῶν πραγματευτάδων, τῶν ἀρτοποιῶν, ἀροματοπωλῶν (μπαχαρικοπωλῶν) καί ἄλλοι κάτοικοι τῶν χωρίων καί τῆς πόλεως, πάντες ἐμφανισθέντες ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ δικαστηρίου τοῦ πεφωτισμένου φυλακίου τῆς ὑψίστης πίστεως, παρόντων καί τῶν Κοτσαμπασίδων Σπύρου Καπετανάκη, Νικολάου Λογοθέτου, Ἀγγελάκη Κατζιλέρη καί Σπύρου Μισαραλιώτου ἐξέθηκαν καί ὡμολόγησαν ὅτι κατά το ἀνἐκαθεν ἐπικρατοῦν ἔθος συμφώνως πρός τό ὑψηλόν φιρμάνι ὅπως κατά μῆνα Μάρτιον ἐκλέγωμεν κοινῇ ψήφῳ καί γνώμῃ ἄνδρας ἐκ τῆς κοινότητος ἡμῶν εὐϋπολήπτους καί ἀξιοχρέους, οἱτινες θά ἐπιμελῶνται πάσας τάς ἀναφυομένας ἐν τῇ διοικητικῇ περιφερείᾳ ὑποθέσεις ἡμῶν, ἐξελέξαμεν νῦν ὡς τοιούτους τούς ἀπολαύοντας τῆς πλήρους ἐμπιστοσύνης καί ὑπολήψεως πάντων τῶν κατοίκων τῆς χώρας, τόν Σπῦρον Καπετανάκην, Νικόλαον Λογοθέτην, Ἀγγελάκην Κατζιλέρην καί Σπύρον Μισαραλιώτην οἵτινες θά ἐπιμελῶνται πασῶν τῶν ὑποθέσεων τοῦ τόπου. Διά πᾶσαν δέ βλάβην ἡ ζημίαν προξενούμενην ἐκ μέρους αὐτῶν, θέλομεν λογίζεσθαι πάντες ὑπεύθυνοι. Ἐπειδή δε καί οἱ εἰρημένοι κοτζαμπάσιδες ὡμολόγησαν ὅτι παραδέχονται νά ἐκπληρώσωσιν εὐόρκως τά ἀνατεθείμενα αὐτοῖς καθήκοντα, ἐξαιτούμεθα ὅπως ἐκδοθῇ παρά τῆς ἱερᾶς Κρίσεως πρακτικόν (Χοτζέτ) περιεκτικόν τῶν ἄνω συνομολογηθέντων καί δοθῇ εἰς χεῖρας αὐτῶν. Ἐπειδή δέ καί οἱ παρόντες Κοτζαμπασίδες ὡμολόγησαν ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς κρίσεως ὅτι ἀναδέχονται τά καθήκοντα τῆς Δημογεροντίας, ἅτινα ὑπόσχονται νά ἐκτελέσωσιν εὐόρκως, συνετάχθη κατ αἴτησίν των το παρόν και ἐδόθη εἰς χεῖρας τῶν εἰρημένων. Ἐγράφη κατά τάς ἀρχάς Μαρτίου καί τήν 15 τοῦ μηνός Ῥεμπί-οὐλ αχίρ ἔτους 1231 (1815). [από το Καμπούρογλου Δ., «Χοτζέτιον αναγνωρίσεως εκλογής δημογερόντων 1819» Ιστορία των Αθηνών. Μνημεία, τ.α, Αθήνα σσ ] 2

4 3. Πράξις ἐκλογῆς τῶν δημογερόντων Νικολάου Λογοθὲτου καὶ Νικολάου Τυρναβίτου καὶ τῶν ἐπιτρόπων Ἀγγελάκη Κατζιλιέρη καὶ Παλαιολόγου Ἀλέξανδρου (Βενιζέλου). Ἐν Ἀθήναις τῇ 26 Φεβρουαρίου «Ημείς οι κατοικούντες εις τας Αθήνας πιστοί ραγιάδες του κραταιοτάτου και πολυχρονίου ημών άνακτος και βασιλέως, ου το κράτος είη αήττητον! συνελθόντες σήμερον εις εν όλοι ομού, διηρημένοι εις τάξεις και συνάφια επροβάλαμεν αναμεταξύ μας την συνήθη εις τον τόπον εκλογήν Δημογερόντων και προεστώτων της πατρίδος ταύτης κατά τους βασιλικούς νόμους και παλαιάν της πατρίδος μας συνήθειαν. Λοιπόν συνηγμένοι όλοι κοινή γνώμη και αποφάσει εκλέγομεν και διορίζομεν δια προεστώτας της πατρίδος τους ευγενεστάτους κυρίους Νικόλαον Λογοθέτην και Νικόλαον Τυρναβίτην διά δε επιτρόπους τους κυρίους Αγγελάκην Κατζηλέρην και Παλαιολόγον Αλεξάνδρου, εις τους οποίους εν φόβω θεού και εν βάρει συνειδήσεως αφίνομεν την επιστασίαν της πατρίδος μας δια ένα χρόνον. Οι οποίοι να έχουν χρέος εις κάθε αναγκαίαν υπόθεσιν να συμβουλεύωνται με τους απ έξω τιμίου ανθρώπους και συνάφια. Διά δε μισθόν των μεν προεστώντων υποσχόμεθα ανά χίλια γρόσια, των δε επιτρόπων, ανά επτακόσια πενήντα. Τα δε κοινά εις την πολιτείαν δοσίματα να είναι εις χρέος και οι προεστοί και επίτροποι να τα πληρώνουν. Και ούτω κοινή γνώμη αποφασίσαντες έγεινε το παρόν και εδόθη εις χείρας των υπυγεγραμένον παρ ημών εις ένδειξιν. Ηγούμενος Πεντέλης Κύριλλος, Ηγούμενος Πετράκης Διονύσιος, Ηγούμενος (Σπυριδωνίτης) Συμεών, Χ. Παναγής Ζαχαρίτζας, Σπ. Ανδρέου Παλαιολόγου, Σπ Μισαραλιώτης, Σπυρίδων Πατούσας, Παναγής Χαλκοκονδύλης, Σπυρίδων Ρύτος, Μιχαήλ Μπάρμπανος, Νικόλαος Καρόρης, Ιωάννης Πανταζής, Πέτρος Δημητρίου, Σπύρος Καλλογεράς, Αναστάσιος Δεμεργγής, Γεώργιος Σκαρβούλης, Αποστόλης Τουφεξής, Παναγιώτης Μπάτης, Νικόλαος Καλλιφουρνάς, Δημήτριος Αθανασίου, Μήτρος Κοροπιώτης Γεώργιος Κρητικός, Δημήτριος Μποζίκης, Νικολής Κοπίδης, Αντώνιος Δήμου, Νικολής Χαϊμαντάς, Χρήστος Μπόρσας, Χ. Μήτρος Φωτόπουλος, Αναγνώστης Μωραίτης, Αναγνώστης Μαζιότης, Ιωάννης Λαγάνας, Μητρός Σουρμελής, Χ. Γεωργαντάς Σκουζές, Ιωάννης Πάλλης, Μήτρος Χαμαϊντάς, Αναστάσιος Θηβαίος, Σταματάκης Νικολάου, Σταυρός Πατούσας, Γιαννακάκης Καντζηλέρης Γεωγράκης Καναριώτης, Χ. Ιωάννης Χαλκοκονδύλης, Σπύρος Θιάσπρας, Παναγής, Πανταζής, Γιάννης Βαριπόπης, Γεώργιος Μπάρμπανος, Χ. Σπύρος Γικάκης, Συμεών Γαλάκης, Φιλακτός Δεμεργγής. Δημήτριος Τυροπούλος, Βασίλειος Χατζηπαναγιώτου, Δημήτριος Κοπίδης, Χ. Δημήτριος Καρόρης, Στεφανής Λιανοσταφίδας Σωτήρης Κυριακού Θηβαίος, Αργυρός Πυρής, Θεοδωρής Τρίμης, Γιαννάκης Θηβαίος, Παναγής Γελαδάκης, Αντώνης Καντύλης, Σπύρος Μπόρσας, Λέκας Νιίκας, Νικολός Καρταλάς, Χ. Νικόλαος Θηβαίου, Δημητράκης Μαδαρός, Νικολής Γκολέμης, Δημητράκης Τυροπούλος, Παναγιώτης Μυλωνάς, Λάμπρος Νέρης, Σπύρος Πηγαδίτης, Παναγής Κρατικός, Χαγγηβασίλης, Παναγιώτης Τσάκονας, Θεοδώρας Σουρμπάτης, Γιαννάκης Χλαμπούρης, Κυριάκος Μπόρσας, Παναγής Μανταδάκης, Χ. Λάμπρος Κόσκρος, Κωνσταντής Πιττάκης, Γιάννης Μπάρμπανος, Παναγής Μισαραλιώτης, Ανδρέας Τζάννης, Σωτήριος Τρικαλιώτης, Θανάσης Ξηροτάγορος, Ιωάννης Χέλμης, Βασίλειος Χέλμης, Αναγνώστης Δεμερτζάς, Χάριτος Μωραίτης, Νικόλαος Στάθης. [Καμπούρογλου Δημήτριος, Μνημεία της Αθήνα 1891, σ ] ιστορίας των Αθηναίων, τόμος πρώτος, 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ... 6 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 Κι είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία Διονύσης Σαββόπουλος 5

7 ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ Ο κοινοτικός θεσμός επί τουρκοκρατίας, ένας ζωντανός οργανισμός με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες που υφίστανται μεταβολές στην πορεία του ιστορικού γίγνεσθαι, δεν αποτελεί ενιαίο και ομοιόμορφο σύστημα, αλλά ένα πολύμορφο, οργανικό, συλλογικό μόρφωμα, δημιουργικά προσαρμοσμένο στις γεωπολιτικές συνθήκες. Πέρα όμως από συνθήκες όπως η γεωγραφική θέση και το πληθυσμιακό μέγεθος, η πολυμορφία του κοινοτικού συστήματος και ο ευμετάβλητος και διαμορφούμενος βαθμός αυτονομίας, εξαρτώνται επίσης από το χρόνο και τον τρόπο κατάκτησης, με τις υποταγμένες περιοχές να έχουν ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από τις δορυάλωτες, αλλά και από το επικρατούν καθεστώς έγγειας κτήσης καθώς και από τη γενικότερη οικονομική σπουδαιότητα της κάθε περιοχής. 1 Με την κοινότητα να λειτουργεί ως κύτταρο κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, αλλά συνάμα και ως κυψέλη διατήρησης και ανάπτυξης του ελληνικού πολιτισμού, μοιάζει αρχικά παράξενη η στάση του οθωμανικού κράτους, που όχι μόνο δεν έθιξε αλλά και ενίσχυσε τον κοινοτικό θεσμό, εντάσσοντάς τον λειτουργικά τόσο στο διοικητικό και στο δημοσιονομικό, όσο και στο σύστημα ασφαλείας που εγκαθίδρυσε. Στην πραγματικότητα, η αναγνώριση μιας σε κάποιο βαθμό κοινωνικής αυτοδιάθεσης, λειτούργησε ενισχυτικά για την αποτελεσματικότητα του διοικητικού συστήματος του οθωμανικού κράτους, διευκολύνοντας την αποδοχή της εξουσίας του, χωρίς να του στερεί τα δημοσιονομικά και όποια άλλα δικαιώματα κατείχε ως κατακτητής. Σύμφωνα με την κατακτητική λογική της οθωμανικής αυτοκρατορίας, η παραχώρηση αυτοδιοικητικών προνομίων και η γενικότερη ενίσχυση του ρόλου της κοινότητας δεν αποτελούν αντίφαση, αφού έτσι εξασφαλίζεται η απόληψη της επιθυμητής φορολογίας, καθώς η κοινότητα αποτελεί το προσφορότερο μέσο είσπραξης φόρου, ενώ χαρακτηρίζεται συγχρόνως και από φορολογική αλληλεγγύη των μελών της απέναντι στο κράτος. 2 Πριν όμως επεκταθούμε στις αρμοδιότητες του κοινοτικού συστήματος, ας δούμε περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης ενός παράγοντα που λειτούργησε επικουρικά και ανεπίσημα, χωρίς καμιά νομοθετική ρύθμιση ως το 1865, διαμορφωμένος σύμφωνα με τις κατά τόπους συνήθειες και συνθήκες. Ως επιβίωση προγενέστερων θεσμών και προνομίων, 3 το σύνολο των χριστιανών κατοίκων ενός χωριού ή μιας πόλης, οἱ μικροί καὶ μεγάλοι, με επικεφαλείς τους κοινοτικούς άρχοντες αποτελούν την κοινότητα, αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Ο χαρακτήρας της προσδιορίζεται από τη σύνθεση του πληθυσμού και τις ασχολίες του, ώστε να μιλάμε επί το 1 Λιάτα Ε., «Οι κοινότητες. Ένας θεσμός με πολλές όψεις» στο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , τομ.2, Διαφωτισμός Ιστορία της παιδείας Θεσμοί και Δίκαιο, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σσ Νιτσιάκος Β. Γ., Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα , σ «Κατά τό ἀνέκαθεν ἐπικρατοῦν ἔθος συμφώνως πρός τό ὑψηλόν φιρμάνι» πρβλ. Καμπούρογλου Δ., «Χοτζέτιον αναγνωρίσεως εκλογής δημογερόντων 1819» στο: Ιστορία των Αθηνών. Μνημεία, τ.α, Αθήνα 1889, σ. 251 και «την συνήθη εις τον τόπον εκλογήν κατά τους βασιλικούς νόμους και παλαιάν της πατρίδος μας συνήθειαν» πρβλ. Καμπούρογλου Δ., «Πράξις εκλογής των δημογερόντων Νικολάου Λογοθέτου και Νικολάου Τυρναβίτου και των επιτρόπων Αγγελάκη Κατζιλιέρη και Παλαιολόγου Αλέξανδρου (Βενιζέλου)» στο: Μνημεία της ιστορίας των Αθηναίων, τόμος Α, εκδ. Δ.Ν. Καραβία, Αθήνα 1891, σ

8 πλείστον για αγροτικές κοινότητες, ενώ μπορεί να γίνει λόγος και για αστικές, με ιδιαίτερη ανάπτυξη στην τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως και για ναυτικές, ακόμα και για βιοτεχνικές. Κοινότης ή κοινόν όμως απαρτίζει και το σύνολο των οικισμών μιας επαρχίας μαζί με την πρωτεύουσά της, ενώ οι ίδιοι όροι χρησιμοποιούνται και για την επόμενη βαθμίδα οργάνωσης σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας. 4 Οι τοπικές αυθεντίες είχαν διάφορες ονομασίες, όπως γέροντες, πρωτόγεροι, προεστοί, δημογέροντες, επίτροποι, κοτζαμπάσηδες και παρά τις τοπικές ιδιαιτερότητες, η διαδικασία εκλογής τους παρουσιάζει κάποιες κοινές γενικές αρχές. Μια φορά κάθε χρόνο, συνήθως την 23 η Απριλίου, του Αγίου Γεωργίου, ημέρα που σχετίζεται με την είσπραξη των φόρων ή περί της 1 ης Μαρτίου, 5 ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους για το οθωμανικό κράτος και μετά από πρόσκληση των κοινοτικών αρχόντων που έληγε η θητεία τους, 6 με κοινὴ μάζωξη σε κεντρικό δημόσιο χώρο, όπως η αυλή εκκλησίας ή σχολείου, γινόταν δια βοής η εκλογή των δημογερόντων με ετήσια θητεία. 7 Εκλογείς αλλά και εκλέξιμοι ήσαν όλα τα άρρενα ενήλικα αυτόχθονα μέλη, οι μόνιμοι κάτοικοι 8 που είχαν καταβάλλει τον κεφαλικό φόρο, ενώ σε μια προσπάθεια διαφύλαξης του φρονήματος της κοινότητας αποκλείονταν οι επείσακτοι. Σε κάποιες περιοχές οι κοινοτικές αρχαιρεσίες γίνονταν δυο φορές το χρόνο, με εξάμηνη θητεία και δεύτερη ημερομηνία εκλογής την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, την 26 η Οκτωβρίου. 9 Στην εκλογική διαδικασία ο κλήρος αναμειγνύεται ενεργά 10 με παρουσία που προβάλλεται ως διαιτησία, απότοκος του ηγετικού ρόλου της χριστιανικής εκκλησίας, του κύρους της και της θέσης της ως μεσολαβητή με την Πύλη για τη ρύθμιση κοινοτικών ζητημάτων. Μια ανάμειξη που φθάνει σε σημείο υπόδειξης των κατάλληλων προσώπων ή και εκλογής των ίδιων των κληρικών ως κοινοτικών αρχόντων, ώστε συνεχώς επιτεινόμενη, να δημιουργήσει παράπονα στην Υψηλή Πύλη και συνεπακόλουθη αναγκαστική πατριαρχική εγκύκλιο, η οποία το Μάιο του 1797 απαγόρευε αυστηρά στους ιεράρχες τη συμμετοχή τους στις κοινοτικές εκλογές, μια εγκύκλιος που σύντομα περιέπεσε σε αχρηστία, αφού περιουσία και εξουσία αλληλοσυμπληρώνονται, με την εκκλησία να διαθέτει και τα δύο. 11 Σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι κοινοτικοί άρχοντες φαίνεται να κυριαρχούν η ικανότητα, η φερεγγυότητα, η εντιμότητα, η 4 ΙΕΕ ΙΑ, σσ «κατά μῆνα Μάρτιον» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ. 251 και «Εν Αθήναι τη 26 Φεβρουαρίου 1819» πρβλ. Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ «παρόντων καί τῶν Κοτσαμπασίδων Σπύρου Καπετανάκη, Νικολάου Λογοθέτου, Ἀγγελάκη Κατζιλέρη καί Σπύρου Μισαραλιώτου» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ «αφίνομεν την επιστασίαν της πατρίδος μας δια ένα χρόνον» Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ «καί ἄλλοι κάτοικοι τῶν χωρίων καί τῆς πόλεως» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ. 251 και «οι κατοικούντες εις τας Αθήνας» Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ Λιάτα, όπ.π., σσ «Ὁ ἐν τῇ πόλει Ἀθηνῶν διαμένων και ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου διωρισμένος Μητροπολίτης τῆς εἰρημένης πόλεως, ὁ ἡγούμενος τοῦ μοναστηρίου τῆς Πεντέλης Κύριλλος, ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς Πετράκη Διονύσιος καί ὁ ἡγούμενος τῆς Σπυρίδωνος καί ὁ ἡγούμενος τῆς Χασιᾶς (Κλειστῶν) Κύριλλος» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ. 251 και «Ηγούμενος Πεντέλης Κύριλλος, Ηγούμενος Πετράκης Διονύσιος, Ηγούμενος (Σπυριδωνίτης) Συμεών» πρβλ. Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ Διαμαντής Α., «Το Κοινοτικό σύστημα» στο: Ιστορία των Ελλήνων, τομ.8, Ο ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία , εκδ. Δομή, Αθήνα 2006, σσ

9 σωφροσύνη, το ήθος, η ηλικία, η κοινωνική προέλευση και ο πλούτος. 12 Η κατάσταση υποτέλειας επιβάλλει τη σύνεση και τη φρόνηση ώστε να μην εκτεθεί η κοινότητα σε κινδύνους και αυτό συνήθως συνεπάγεται την προτίμηση ηλικιωμένων. Τα κυρίαρχα όμως στοιχεία αξιολόγησης και προτίμησης είναι εντέλει η καταγωγή και η οικονομική ευμάρεια, αφού η ισχυρή τάξη των γαιοκτημόνων και των αρχόντων που έχει τις ρίζες της στο προ της τουρκοκρατίας κοινωνικό καθεστώς, κατορθώνει να προσεταιρίζεται τα μέλη της κοινότητας, βάσει του κύρους, της εμπιστοσύνης 13 και του δέους που ενέπνεαν, της δύναμης και της επιρροής που διέθεταν, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις η οικονομική επιφάνεια να αποτελεί ακόμα και προϋπόθεση για την υποψηφιότητα. Άλλωστε συχνά καταπατήθηκε το αρχικό δικαίωμα της καθολικής συμμετοχής των κατοίκων, ενώ σε περιπτώσεις καλής διαχείρισης, και συνεπικουρούμενη από την επιρροή της, η κοινοτική αρχή ανανέωνε τη θητεία της χωρίς εκλογική διαδικασία με τη συναίνεση των κατοίκων. Ομοίως παράταση στη διάρκεια της κοινοτικής αρχής μπορεί να επιφέρει και εξωτερική επέμβαση από τις οθωμανικές αρχές ή η ικανοποίηση του μισθωτή των φόρων μιας περιφέρειας, ελλείψει βέβαια παραπόνων από τα μέλη της κοινότητας. Με τον τρόπο αυτό η θητεία των δημογερόντων παρατεινόταν για πολλά χρόνια, ακόμα και ισόβια, ενώ η ανάθεση κοινοτικών αξιωμάτων περιορίζεται πρακτικά σε πρόσωπα της ανώτερης οικονομικής και κοινωνικής βαθμίδας. 14 Ο αριθμός των εκλέξιμων ποικίλει κατά την πάροδο του χρόνου, αλλά και ανάλογα των περιοχών, σύμφωνα με το μέγεθος και τις κατά τόπους ανάγκες. 15 Οι παλαιοί άρχοντες υποχρεούνται σε λογοδοσία κατά τη διάρκεια συνέλευσης όπου παρέδιδαν την αρχή στους νεοεκλεγέντες. Μετά το πέρας της διαδικασίας η εκλογή ελέγχονταν και επικυρώνονταν από τοπικές οθωμανικές αρχές, όπως ο βοεβόδας ή ο καδής, με την έκδοση ειδικού εγγράφου αναγνωρίσεως, το χοτζέτι (hüccet). 16 Σύμφωνα με τα παραδεδεγμένα οι κοινοτικοί άρχοντες είναι υποχρεωμένοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των τίμιων συμπολιτών τους και να συνεργάζονται με τις συντεχνίες, 17 ενώ για τα αποτελέσματα της όποιας τυχόν κακοδιοίκησης εκ μέρους τους, η ευθύνη βαρύνει συνολικά την κοινότητα, η οποία τους έχει εξουσιοδοτήσει, με πλήρη συνείδηση και εμπιστοσύνη, να ενεργούν στο όνομά της «εὐϋπολήπτους καί ἀξιοχρέους» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ. 251 και «τους ευγενεστάτους κυρίους εν φόβω θεού και εν βάρει συνειδήσεως» πρβλ. Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ «ἀπολαύοντας τῆς πλήρους ἐμπιστοσύνης καί ὑπολήψεως πάντων τῶν κατοίκων τῆς χώρας» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ ΙΕΕ ΙΑ, σσ «τόν Σπῦρον Καπετανάκην, Νικόλαον Λογοθέτην, Ἀγγελάκην Κατζιλέρην καί Σπύρον Μισαραλιώτην οἱ εἰρημένοι κοτζαμπάσιδες» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ. 252 και «διορίζομεν δια προεστώτας της πατρίδος τους ευγενεστάτους κυρίους Νικόλαον Λογοθέτην και Νικόλαον Τυρναβίτην διά δε επιτρόπους τους κυρίους Αγγελάκην Κατζηλέρην και Παλαιολόγον Αλεξάνδρου» πρβλ. Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ «ἐξαιτούμεθα ὅπως ἐκδοθῇ παρά τῆς ἱερᾶς Κρίσεως πρακτικόν (Χοτζέτ) περιεκτικόν τῶν ἄνω συνομολογηθέντων καί δοθῇ εἰς χεῖρας αὐτῶν» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ «Οι οποίοι να έχουν χρέος εις κάθε αναγκαίαν υπόθεσιν να συμβουλεύωνται με τους απ έξω τιμίου ανθρώπους και συνάφια.» πρβλ. Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ «Διά πᾶσαν δέ βλάβην ἡ ζημίαν προξενούμενην ἐκ μέρους αὐτῶν, θέλομεν λογίζεσθαι πάντες ὑπεύθυνοι.» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ

10 Για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην κοινότητα οι άρχοντες λαμβάνουν μισθό ή αντιμισθία κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με κυμαινόμενο ύψος, ανάλογα με τα τοπικά ισχύοντα, 19 αλλά πέρα από αυτό μεγαλύτερα είναι τα οικονομικά οφέλη που νέμονται από τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η θέση τους. Αποκομίζουν λοιπόν απολαβές από φορολογικές ατέλειες και μειωμένους τελωνιακούς δασμούς, καθώς και μερίδιο από πρόστιμα, δώρα από αγροτικές διατιμήσεις και υγειονομικούς ελέγχους πλοίων, μέρος από τα ναυάγια, ανταμοιβή για εκδικάσεις υποθέσεων, ενώ δεν είναι αμελητέες και οι υλικές προσφορές από διάφορους επαγγελματίες όπως βοσκούς, καραβοκύρηδες και ψαράδες. 20 Την κυριότερη όμως πηγή κέρδους αποτέλεσαν τα έσοδα που αποκόμιζαν οι προεστοί από το βασικό υπούργημά τους, την είσπραξη της φορολογίας. Ανάμεσα στις πολυειδής δικαιοδοσίες του κοινοτικού θεσμού, στις ακατοχύρωτες αρμοδιότητες που διαμορφώθηκαν από μακρά πρακτική και είχαν αόριστο και γενικό χαρακτήρα, 21 πρώτιστο καθήκον αποτελούσε η απόδοση της καθορισμένης φορολογίας στην οθωμανική εξουσία. 22 Στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος, κοινοτικό έργο ήταν τό στρώσιμο τῶν τεφτεριῶν, η εκτίμηση δηλαδή της φορολογικής δύναμης κάθε μέλους της κοινότητας, ώστε να κατανεμηθούν και να εισπραχθούν με δίκαιο τρόπο στον υποτελή φοροδότη οι καταβλητέοι φόροι και οι άλλες δαπάνες. 23 Πέρα όμως από τον καταμερισμό και τη συλλογή του φόρου, και σε περιπτώσεις όπου ο απαιτητός φόρος ήταν δυσβάσταχτος για την κοινότητα, οι αξιωματούχοι καλούνταν να βρουν λύση ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες όπως η επιβολή έκτακτων εισφορών, η προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό, ο έντοκος δανεισμός των κατοίκων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ενώ στέλνονταν και στην έδρα της επαρχίας, ακόμα και στην Πύλη για να διαπραγματευθούν τη μείωση της φορολόγησης 24 ή την αναβολή της πληρωμής της. 25 Στα καθήκοντά τους όμως, πέρα από τις οικονομικές και διοικητικές αρμοδιότητες, περιλαμβάνονται δικαστικές και εκτελεστικές, επιβλέποντας τη διατήρηση και την αποκατάσταση της τάξης, εκδικάζοντας αρχικά αστικές υποθέσεις, αν και αργότερα, με ή χωρίς τη συνεργασία των τοπικών οθωμανικών αρχών, επεκτείνονται και σε οικονομικά και ποινικά αδικήματα, επιβάλλοντας και τιμωρίες. Εκτελούν επίσης έργα τοπικής ωφέλειας, συντηρώντας σχολεία, φροντίζοντας για την αμοιβή δασκάλων και ιερέων αλλά και για την οργάνωση υγειονομικών υπηρεσιών. Επιβλέπουν την εκτέλεση δημόσιων έργων και αγγαρειών, όπως την κατασκευή κρηνών, 19 «Διά δε μισθόν των μεν προεστώντων υποσχόμεθα ανά χίλια γρόσια, των δε επιτρόπων, ανά επτακόσια πενήντα.» πρβλ. Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ Λιάτα, όπ.π., σ «Τα δε κοινά εις την πολιτείαν δοσίματα να είναι εις χρέος και οι προεστοί και επίτροποι να τα πληρώνουν» πρβλ. Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ «οἱτινες θά ἐπιμελῶνται πάσας τάς ἀναφυομένας ἐν τῇ διοικητικῇ περιφερείᾳ ὑποθέσεις ἡμῶν» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ. 251 και «αφίνομεν την επιστασίαν της πατρίδος μας» πρβλ. Καμπούρογλου 1891, όπ.π., σ «Και το χρέος έριξεν εις πάσα έναν ως καθώς ήχεν πάσα εις» πρβλ. Καφταντζής Γ., Η Σερραϊκή χρονογραφία του Παπασυναδινού, εκδ. Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1989, σ «Και αυτός υπερμάχησεν έργω και λόγω όρο κι επήγε έως την Πόλιν πέντε έξη βολές και έβγαλεν από χαράτζια, από χανέδες, από πρώβατα...» πρβλ. Στο ίδιο. 25 Λιάτα, όπ.π., σσ

11 γεφυρών και οδών, ενώ διορίζουν αγροφύλακες και πολιτοφύλακες. Εκλέγουν τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους, με κάποιες κοινότητες να έχουν προνόμιο εκλογής και του καδή. Διαχειρίζονται τέλος την όποια κοινοτική περιουσία, αποδέχονται δωρεές και προβαίνουν σε κοινωφελείς δράσεις. 26 Στην ιδανική εικόνα του, ο κοινοτικός άρχοντας είναι η διοικούσα αρχή που ενεργεί ως εκλεκτός εκπρόσωπος του συνόλου των κατοίκων και υπερασπιστής του κοινού συμφέροντος. 27 Φροντίζει για τη δημογραφική συνοχή της κοινότητας, τη διατήρησή της ως συλλογικό σώμα με αλληλέγγυες υποχρεώσεις και ενεργεί για το καλό του τόπου, πράττοντας ό,τι χρειάζεται, καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας. 28 Η αναπόφευκτη απόδοση φόρου στο οθωμανικό κράτος εξυπηρετείται από το σταθεροποιητικό ρόλο των κοινοτικών θεσμών που μοχθούν για τη συγκράτηση του πληθυσμού και την αποτροπή της ερήμωσης του τόπου τους, 29 ώστε να αποφευχθεί η αδυναμία εξυπηρέτησης του χρηματικού φόρου στις αγροτικές οικονομίες. Στην περίπτωση του Παπά κυρ Σίδερη, ενός ιερέα και κοινοτικού άρχοντα στις Σέρρες, του πατέρα του Παπασυναδινού, αναφύεται ανάγλυφη η προσπάθεια χρηστής διοίκησης και προστασίας της κοινότητας από τα προβλήματα της εποχής. Πέρα από τις προσπάθειες επανοικισμού της σχεδόν ερειπωμένης κοινότητας, ο κοινοτικός άρχων, με συμβουλές και παρακινήσεις, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα οικονομικό μοντέλο, μια συμπεριφορά που θα προστάτευε τη μη εκχρηματισμένη αγορά της αγροτικής περιοχής του από την αποδιαθρωτική λειτουργία της εξωοικονομικής απαίτησης για χρήμα. Καθοδηγεί λοιπόν τους συντοπίτες του να αυξήσουν την παραγωγή τους και να την κατανέμουν σε τρία μέρη, το ένα για αυτοκατανάλωση, το άλλο για τη φορολογική υποχρέωση και το τρίτο για να αποτελέσει το εμπορευματοποιημένο μέρος της παραγωγής, αυτό που θα μπει στην αγορά, αποκτώντας αξία ανταλλαγής, δημιουργώντας ανάπτυξη για την κοινότητα. 30 Ακόμα περισσότερο τους προτρέπει να διατηρούν και να αυξάνουν τα μέσα παραγωγής τους, γη, ζώα και εργαλεία, και να μην τα απεμπολούν για την εξυπηρέτηση του χρηματικού φόρου. 31 Με φρόνηση και διδαχή, η κοινοτική εξουσία προσπαθεί λοιπόν να αναστείλει την πληθυσμιακή έξοδο, να συντηρήσει την παραγωγική μονάδα, να αναχαιτίσει την αποδιοργάνωση του κοινοτικού κυττάρου και την τσιφλικοποίηση του χωριού, να εξασφαλίσει τη φοροδοτική ικανότητα του πληθυσμού. 32 Από την έως τώρα περιγραφή των δικαιοδοσιών που διέθετε η κοινότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι οι δραστηριότητές της κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που άπτονται εκτός του οικονομικού και του γενικότερου 26 Στο ίδιο, σσ «και πολλά καλά τους εκυβέρνα» πρβλ. Καφταντζής, όπ.π., σ «Και πάσα ένα να τον καθοδηγήση, να τον προμηθέψη, να τον ορμηνέψη.» πρβλ. Στο ίδιο, σ «και δεν ήταν ουδέ ι' σπήτια Αν ήρχονταν ξένος τον έκαμεν και σπήτι και δόσημον δεν τον ήπερνεν, μόνον να τον τοπικιάση εις την χώραν» πρβλ. Στο ίδιο, σ «Το ένα στρέμα να πουλήσεις τα σταφύλια για τα δοσίματά σου, το άλλο δια το χάρτζιν και να εντήσεις τα παιδιά σου το άλλο να το κρατήσεις δια το σπίτι να πίνης κι εσύ και τα παιδιά σου» πρβλ. Στο ίδιο, σ «Ολους επαρακίναν να αγοράζουν χωράφια. Κανέναν δεν άφινεν να πουλήση χωράφι ή βόδι ή σπήτι ή αμπέλι δια χρέος ή δια δόσιμον» πρβλ. Στο ίδιο. 32 Ασδραχάς Σ., «Η οικονομία και οι νοοτροπίες: Η μαρτυρία του Χρονικού των Σερρών του Νεκτάριου Τέρπου και του Αργύρη Φιλιππίδη» στο: Τετράδια εργασίας, 7 σεμιναριακά μαθήματα, εκδ. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, Αθήνα 1984, σσ

12 κοινωνικού πεδίου. Συνεπώς πέρα από οικισμός, από φυσικός χώρος στον οποίο συμποσούνται κάτοικοι για να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τους φυσικούς καταναγκασμούς, η κοινότητα αποκτά διευρυμένη φυσιογνωμία ως ειδική κοινωνική σύνθεση συνοχής, καλύπτοντας θεμελιακές παραγωγικές και κοινωνικές λειτουργίες, αλλά και γενικότερες ανάγκες της ανθρώπινης ζωής. Η συνοχή της προσδιορίζεται από την αλληλεγγυότητα, το επακόλουθο της συλλογικής ευθύνης και ενισχύεται από το ίδιο το γεγονός της συμβίωσης που έχει ως σύνδρομο την τήρηση του εθιμικού. Ο συντηρητικός ρόλος της κοινότητας διαιωνίζει το έθιμο, αφού κοινό χαρακτηριστικό της είναι η προστασία και η διατήρηση των συνηθειών, δηλαδή του δικαιϊκού, οικονομικού και κοινωνικού πλέγματος που καθορίζει τις εσωτερικές ισορροπίες. Εκκολάπτονται έτσι σχέσεις αμοιβαιότητας που διαιωνίζουν και εσωτερικεύουν τις οικονομικές και κοινωνικές εξαρτήσεις, όσο η συμμόρφωση στις νέες καταστάσεις ακολουθεί ρυθμούς βραδυπορίας και διστακτικότητας, εδραιώνοντας τις εσωτερικές συνοχές. 33 Συνεπώς ο κοινοτικός έλεγχος διακίνησης προσώπων, παραγωγής και εισοδημάτων μπορεί να προέκυψε επειδή η φορολόγηση αποτελούσε συλλογική υπόθεση, αλλά τέτοιες παρεμβάσεις, πέρα από αναγκαίες, είχαν συνέπειες και αφορούσαν κατ ουσίαν τη διατήρηση της ηθικής τάξης, το κληρονομικό δίκαιο, την προικοδοσία, το δίκαιο της προτίμησης, τη συλλογική ευθύνη και πολλές άλλες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Εκτός από χώρος κοινωνικών συσχετισμών όμως, ο κοινοτικός θεσμός αποτελούσε και συλλογική πολιτιστική ενότητα που τρεφόταν από κοινά συλλογικά βιώματα. Πράγματι αφού η κοινοτική δράση ήταν σε θέση, με βάση την κοινωνική αρετή, να κατευθύνει και να ελέγχει την ατομική και ομαδική συμπεριφορά των μελών της, προέκυψε η διαμόρφωση και η αποδοχή ενός άγραφου κώδικα ηθικού χαρακτήρα, που είχε τη δύναμη νόμου, δύναμη ενισχυμένη και από τον κλειστό χαρακτήρα της ίδιας της κοινότητας. Διαμορφώνοντας ένα ζωντανό, γραπτό ή άγραφο, λαϊκό δίκαιο, η κοινότητα ενίσχυε ηθικές συμπεριφορές, υιοθετώντας ως γενικές ρήτρες αξίες όπως η ισότητα, η αυτάρκεια, η καλή πίστη, η αλληλεγγύη, η διαιτησία και η επιείκεια. Σε αυτή τη λειτουργία λοιπόν υπάγονται οι παρεμβάσεις και οι νουθεσίες για αποφυγή αμέλειας και οκνηρίας, οι προτροπές για ενεργητικότητα και λιτή ζωή καθώς και η καταδίκη της επίδειξης πλουτισμού. 34 Εξάλλου σε καταστατικά κοινοτήτων του 18 ου και 19 ου αιώνα περιλαμβάνονται διατάξεις πολιτιστικού περιεχομένου που αφορούν τη λειτουργία τυπογραφείων, ορφανοτροφείων και θεσμούς υποτροφιών, αποκαλύπτοντας μια προηγμένη ανθρωπιστική αντίληψη που συνοδεύεται από κοινωνική πρόνοια για τους φτωχούς. 35 Στις πολιτισμικές εκφάνσεις της κοινοτικής λειτουργίας ανήκει και η διατήρηση της ταυτότητας των μελών της, μέσα από στοιχεία όπως η γλώσσα και η πίστη. Όντας ο βασικός θεσμός ομαδικής συμβίωσης άλλωστε, η κοινότητα λειτουργούσε και ως το πρωταρχικό κύτταρο πάνω στο οποίο 33 Ασδραχάς Σ., Οικονομία και νοοτροπίες, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1988, σ ΙΕΕ ΙΑ, σ Πανταζόπουλος Ν., Ο Ελληνικός κοινοτισμός και η νεοελληνική κοινοτική παράδοση, εκδ. Παρουσία, Αθήνα 1993, σσ ,

13 θεμελιωνόταν κάθε ευρύτερη μορφή ομαδοποίησης. Αποκτά λοιπόν πολιτική συνισταμένη, θα μπορούσαμε εύλογα να υποστηρίξουμε και πολιτειακή, ενώ η διεύρυνση των δικαιοδοσιών και των δραστηριοτήτων της, την αναγάγει σε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πολιτικοκοινωνικό παιδευτήριο. Η εθνική συνείδηση άλλωστε θα καθοριστεί μέσα από μια πορεία διαμόρφωσης προσδιορισμένη και από την πολιτική, κοινωνική και οικονομική μορφή που προσέλαβαν οι ορθόδοξες κοινότητες, οι οποίες συντήρησαν τις προϋποθέσεις της εθνικής αυτοσυνειδησίας. ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Η ίδια αρχή της αλληλεγγύης, που συναντήσαμε στον κοινοτικό θεσμό, χαρακτηρίζει και τη συσσωμάτωση της συντεχνιακής οργάνωσης, ενός ακόμα θεσμού που, σε συγχρονισμό με την κοινότητα, κατέχει κεντρικό ρόλο επί τουρκοκρατίας, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Η οθωμανική αρχή χειρίζεται τις συντεχνίες όπως και τις κοινότητες, δηλαδή ως κατάλληλους μηχανισμούς ρύθμισης και ελέγχου της οικονομικής ζωής και ακόμα περισσότερο ως ομαδικά οργανωτικά συστήματα που επικουρούν στη διοικητική εποπτεία, ως ερείσματα δηλαδή για την με άνεση εφαρμογή της πολιτικής της. Γι αυτό το λόγο και όταν παρέστη ανάγκη, σε περιπτώσεις φαινομένων αποδιάρθρωσης του παραδοσιακού συντεχνιακού μορφώματος, προσπάθησε με φιρμάνι να καθορίσει επακριβώς το πλαίσιο δράσης, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των συντεχνιών, αλλά και του κράτους απέναντι σε αυτές. 36 Η συντεχνία λοιπόν, αλλιώς ἐσνάφι, συνάφι ή ῥουφέτι, αποτελεί συσπείρωση τεχνιτών του ίδιου επαγγελματικού κλάδου, ένα κλειστό φορέα διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής και της διάθεσης του προϊόντος, που αναπτύσσεται ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον, υποβοηθούμενο από τη συγκέντρωση των εργαστηρίων της ίδιας τέχνης σε κοινή περιοχή, καθώς και από την κατά το πλείστον ομοδοξία των μελών της και τον ομογενή χαρακτήρα της. Με ένα εξαιρετικά συνεκτικό χαρακτήρα, η δομή της συντεχνίας στηρίζεται σε τρία κύτταρα, το μάστορα, usta, το βοηθό του τον κάλφα, kalfa και το μαθητευόμενο, το τιράκι, cirak. Σε κάθε εργαστήριο υπάρχει ένας μάστορας, το αφεντικό, αυτός που συντονίζει την παραγωγή και την προώθησή της, αμείβει τους τεχνίτες, ο μόνος που είναι μέλος της συντεχνίας και ο οποίος συμμετέχει στις αποφάσεις της, έχοντας δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Μαζί του έχει ως βοηθούς τους κάλφες, τεχνίτες που διαθέτουν επαρκή τεχνική κατάρτιση έχοντας μαθητεύσει χρόνια πλάι του, και οι οποίοι αμείβονται με μισθό, τη ρόγα. Στην τρίτη και χαμηλότερη βαθμίδα ανήκουν οι μαθητευόμενοι, νέοι που βρίσκονται στην αρχική φάση της μαθητείας τους, με μόνη αμοιβή τους την εξασφάλιση από το μάστορα στέγης και τροφής και τυχόν φιλοδωρημάτων από τους πελάτες του εργαστηρίου Ευθυμίου Μ., «Οι συντεχνίες. Η κρατική οργάνωση τεχνών και επαγγελμάτων», στο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , τομ.2, Διαφωτισμός Ιστορία της παιδείας Θεσμοί και Δίκαιο, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ Στο ίδιο, σσ

14 Το διοικητικό έργο κάθε συντεχνίας ασκείται από το συμβούλιο της, με επικεφαλή τον πρωτομάστορα, ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με συμμετοχή των μαστόρων όλων των εργαστηρίων της. Διατηρώντας το αξίωμά του για ένα ή και περισσότερα χρόνια, ο πρωτομάστορας μαζί με τους γέροντες της συντεχνίας, την αντιπροσωπεύει στις κοινοτικές, εκκλησιαστικές και οθωμανικές αρχές, ενώ ασκεί μια σειρά από αρμοδιότητες. Ελέγχει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την τιμή πώλησή τους και τις πρακτικές πώλησής κάθε εργαστηρίου, εξασφαλίζει ισομέρεια στη διανομή των πρώτων υλών και την ίδια τιμή κτήσης για όλα τα μέλη, μεριμνά για το ήθος των συντεχνιτών, την τήρηση της πειθαρχίας και το σεβασμό της ιεραρχίας, κρίνει τις διαφορές ανάμεσα στα μέλη, τιμωρεί τους ασυνεπείς και επιβάλει ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμο και ραβδισμούς, ως αφαίρεση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, ακόμα και αφορισμό. Εξετάζει τα μέλη για το ήθος τους, τον εκκλησιασμό τους και την τήρηση από μέρους τους των κανόνων αλληλεγγύης και συμπαράστασης που διέπουν εν γένει το συντεχνιακό θεσμό. 38 Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της συντεχνιακής οργάνωσης αποτελεί η αλληλεγγύη και η συνοχή που εκδηλώνεται σε επίπεδο οικονομικής στήριξης και κοινωνικής πρόνοιας για τα ασθενέστερα μέλη. Παρέχει σε όσα μέλη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, δυνατότητα δανεισμού με ευνοϊκότερους όρους από τους ισχύοντες στην αγορά, ενώ προβαίνει σε ευρείας κλίμακας αγαθοεργίες, συνδράμοντας γέροντες και ασθενείς, χήρες και ορφανά, φροντίζοντας την κηδεία απόρων μαστόρων, ιδιαίτερα σε περίοδο επιδημιών και τη συντήρηση γιατρών. 39 Προσφέρει εργασία για δημόσια έργα, κτίζει κρήνες, ανακαινίζει εκκλησίες και μοναστήρια, συντηρεί και λειτουργεί σχολεία και νοσοκομεία, οργανώνει πάνδημες συνεστιάσεις την ημέρα του πολιούχου αγίου της συντεχνίας, ενώ συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή της εκκλησίας. Με την πολλαπλή οικονομική και κοινωνική της δράση, απολαμβάνει κύρος που την καθιστά υπολογίσιμο παράγοντα, με σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου της. 40 Έντονη είναι λοιπόν η παρουσία της συντεχνίας στις πολιτικές μερίδες που αντιπαλεύονται για τη νομή της εξουσίας, συμμετέχοντας στην εκλογή των τοπικών αυθεντιών. 41 Ο βαθμός ελέγχου της συντεχνίας είναι ισχυρός σε όλα τα επίπεδα, ασκώντας μια πολιτική προστασίας και προαγωγής του επαγγελματικού συμφέροντος. Μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο κοινωνικών θεσμών, πατριαρχικής ιεραρχίας και τάξης, οι συντεχνίες ρυθμίζουν την αγορά εργασίας, ορίζοντας την είσοδο νέων μελών, αφού αυτές προβιβάζουν τους κάλφες σε μαστόρους, ενώ συγχρόνως επιβλέπουν και οριοθετούν το συνήθως ορισμένο αριθμό των εργαστηρίων, αποτρέποντας τον ανταγωνισμό και τον εξευτελισμό του επαγγέλματος λόγω υπερπροσφοράς. Καθορίζουν επίσης και τον τομέα της συνεταιριστικής οργάνωσης του συντεχνιακού επαγγέλματος, 38 Στο ίδιο, σσ , 333, Κοντογιώργης Γ., Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας, εκδ. Νέα Σύνορα, Αθήνα 1982, σσ Ευθυμίου, όπ.π., σ «ἡ συντεχνία τῶν σαπονοποιῶν, τῶν πραγματευτάδων, τῶν ἀρτοποιῶν, ἀροματοπωλῶν (μπαχαρικοπωλῶν) καί ἄλλοι κάτοικοι τῶν χωρίων καί τῆς πόλεως» πρβλ. Καμπούρογλου 1889, όπ.π., σ

15 επεμβαίνοντας στις δυνατότητες συνεργασίας των μαστόρων, οι οποίες περιορίζονται εντός της συντεχνίας, ενώ αποτρέπουν και τις μετακινήσεις μελών ενός εργαστηρίου σε άλλο. Προς αποφυγή ανταγωνιστικών καταστάσεων ακολουθούν μεθόδους ελέγχου της αγοράς με προσπάθειες μονοπώλησης του επαγγέλματος, με έλεγχο ποιότητας και διασφάλιση επάρκειας, διαμόρφωση τιμών και περιορισμούς στη διακίνηση των πρώτων υλών. 42 Με ρόλο λοιπόν που δεν περιορίζεται σε έναν τομέα και με χαρακτήρα κλειστό και συντηρητικό, με γνωρίσματα δηλαδή που εμφανίζουν σημαντικές αντιστοιχίες με αυτά της κοινότητας, η συντεχνία αποτέλεσε μια συμπυκνωμένη οικονομική και κοινωνική δύναμη που κατόρθωσε να κινηθεί αυτοδύναμα στο επίπεδο της συνολικής κοινωνικής ενότητας κάθε περιοχής. Πέρα από την ανάληψη μιας σειράς φόρων, με τον πολλαπλό της ρόλο συνέβαλε αποφασιστικά και στην εξέλιξη του κοινοτικού συστήματος προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Αποτρέπει την καταχρηστική εκμετάλλευση από την οθωμανική και την προυχοντική εξουσία, ενώ με την εμπλοκή της στα κοινοτικά πράγματα παρεμπόδισε την ολοσχερή κυριαρχία μιας μόνο κοινωνικής ομάδας, της μεγάλης γαιοκτησίας. Με την πολιτική αυτονομία που εκδηλώνει στις υποθέσεις που χειρίζεται, με μια αυτονομία αναγνωρισμένη και κατοχυρωμένη από την Πύλη, ο συντεχνιακός θεσμός εμφανίζεται να δρα υποκαθιστώντας μερικώς την κοινότητα. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται ανάληψη ευρύτερης ή συνδυασμένης προσπάθειας, ενεργεί ως αυτόνομος κοινωνική και πολιτική δύναμη, τόσο απέναντι στην κοινότητα όσο και απέναντι στις οθωμανικές αρχές. 43 Αναμφισβήτητα σημαντικός όμως προκύπτει, πέρα από παραλληλισμούς συγκρίσεις, συσχετισμούς και αμοιβαιότητες, ο ρόλος και των δυο αυτών θεσμών, που εκτός από την προστασία του υπόδουλου πληθυσμού, συνέβαλλαν και στη διαμόρφωση του κύτταρου της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής οντότητας από την οποία θα προκύψει το ελληνικό έθνος. 42 Κοντογιώργης, όπ.π., σσ , 159, Στο ίδιο σσ , ,

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ασδραχάς Σπύρος, «Η οικονομία και οι νοοτροπίες: Η μαρτυρία του Χρονικού των Σερρών του Νεκτάριου Τέρπου και του Αργύρη Φιλιππίδη» στο: Τετράδια εργασίας, 7 σεμιναριακά μαθήματα, εκδ. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, Αθήνα 1984, σσ Ασδραχάς Σπύρος, Οικονομία και νοοτροπίες, εκδ. Ερμής, Αθήνα Διαμαντής Απόστολος, «Το Κοινοτικό σύστημα» στο: Ιστορία των Ελλήνων, τομ.8, Ο ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία , εκδ. Δομή, Αθήνα 2006, σσ Ευθυμίου Μαρία, «Οι συντεχνίες. Η κρατική οργάνωση τεχνών και επαγγελμάτων», στο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , τομ.2, Διαφωτισμός Ιστορία της παιδείας Θεσμοί και Δίκαιο, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σσ Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΑ, εκδ. Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, Αθήνα Καμπούρογλου Δημήτριος, «Χοτζέτιον αναγνωρίσεως εκλογής δημογερόντων 1819» στο: Ιστορία των Αθηνών. Μνημεία, τ.α, Αθήνα 1889, σσ , Καμπούρογλου Δημήτριος, «Πράξις εκλογής των δημογερόντων Νικολάου Λογοθέτου και Νικολάου Τυρναβίτου και των επιτρόπων Αγγελάκη Κατζιλιέρη και Παλαιολόγου Αλέξανδρου (Βενιζέλου)» στο: Μνημεία της ιστορίας των Αθηναίων, τόμος πρώτος, εκδ. Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 1891, σσ Καφταντζής Γιώργος, Η Σερραϊκή χρονογραφία του Παπασυναδινού, εκδ. Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες Κοντογιώργης Γ., Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας, εκδ. Νέα Σύνορα, Αθήνα Λιάτα Ευτυχία, «Οι κοινότητες. Ένας θεσμός με πολλές όψεις» στο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , τομ.2, Διαφωτισμός Ιστορία της παιδείας Θεσμοί και Δίκαιο, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σσ Νιτσιάκος Βασίλης Γ., Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα Πανταζόπουλος Νικόλαος, Ο Ελληνικός κοινοτισμός και η νεοελληνική κοινοτική παράδοση, εκδ. Παρουσία, Αθήνα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες

Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2008 ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ Η ιδιότητα του πολίτη. Α) Πως ορίζεται η έννοια του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Great talent can come from anywhere, free your mind Το ταλέντο μπορεί να εμφανιστεί από οπουδήποτε, ελευθερώστε το μυαλό σας 1 Επιχειρηματίας Entrepreneur Γαλλική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η

Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η κοινωνική οικονομία προσφέρει μία διαφορετική προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Πως το φαινόμενο της διάκρισης των λειτουργιών παρεμβαίνει και διαμορφώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2 Προτεινόμενα Θέματα Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχει αποδείξει ότι στα θέματα του 1 ου σταδίου δεν αρκεί μονάχα η επίγνωση της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Του τσέλιγκα και του τσιφλικά η μοίρα ήταν μια.

Του τσέλιγκα και του τσιφλικά η μοίρα ήταν μια. 5556 ΕΑΠ ΕΛΠ41 2 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Του τσέλιγκα και του τσιφλικά η μοίρα ήταν μια. Συγγενικοί συσχετισμοί στην παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Γιάννης Ι. Πασσάς Γλώσσα Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Αρχή πάντων ορισµός εστί Γλώσσα: Κώδικας ση4είων ορισ4ένης 4ορφής (γλωσσικής), 4ε τα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ελάχιστο δυνατό («ελάχιστο κράτος»), σε αυτό που χρειάζεται για την εξασφάλιση της τάξης

ελάχιστο δυνατό («ελάχιστο κράτος»), σε αυτό που χρειάζεται για την εξασφάλιση της τάξης ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχει αποδείξει ότι στα θέματα του 1 ου σταδίου δεν αρκεί μονάχα η επίγνωση της αντίστοιχης ύλης αλλά συχνά απαιτείται γνώση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις

Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις οποίες τα άτομα μιας οργανωμένης κοινωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους.

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Επειδή βλέπουμε κάθε πόλη κράτος να είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε κοινότητα να έχει συσταθεί για χάρη κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1 8.α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ονομάζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Είδαμε ότι τα πολιτικά κόμματα, εκτός των άλλων, διατυπώνουν στόχους, συγκεντρώνουν και αρθρώνουν συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά

Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά οργανωμένης Διοίκησης μιας Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας, τα στάδια εντοπισμού της και τους γενικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1 Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ο δημόσιος προϋπολογισμός είναι σχεδόν πάντοτε τεχνικά ισοσκελισμένος. Ένα τέτοιο όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Κρατική γραφειοκρατία (Θεωρία Λειτουργίες Οργάνωση)

Περιεχόμενο: Κρατική γραφειοκρατία (Θεωρία Λειτουργίες Οργάνωση) Περιεχόμενο: Κρατική γραφειοκρατία (Θεωρία Λειτουργίες Οργάνωση) 1 Θεωρίες για την κρατική γραφειοκρατία Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet Το θέμα της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Α) Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά Ως προϋπολογισμός ορίζεται ο ετήσιος νόμος, με τον οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι.

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. Στα τέλη του 15 ου αι. υποχωρούν οι ενδημικές ασθένειες και αραιώνουν οι λιμοί επιτρέποντας έτσι την δημογραφική ανάπτυξη της γηραιάς Ηπείρου. Η σημαντικότερη όμως πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 23 03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 2680 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 25 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Απρίλιος 2012 ΥΠΕΣ-ΔΜΗΕΣ Β' κ Γ' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Εκλογείς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την Καραίσκος Δημήτριος: Δικηγόρος υπ. Διδάκτωρ Ιδιωτικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι:

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι: 1. Σε περίπτωση που το κράτος φορολογεί τους πολίτες το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε ατόμου είναι: α) το σύνολο του εισοδήματός του β) το σύνολο του εισοδήματός του, αφού προηγουμένως αφαιρέσουμε τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Οι κληρούχοι συντάκτες της αίτησης και οι εμπλεκόμενοι Πτολεμαϊκοί αξιωματούχοι Η αίτηση υποβάλλεται από δύο κληρούχους ιππείς, το Μακεδόνα Αντίμαχο, γιο του Αριστομήδη, και το Θράκα Ηρακλείδη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες

Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες 1 ΘΕΜΑ: Αναφερθείτε αναλυτικά στις θέσεις του Max Weber για το κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΈΝΤΕΧΝΟ (Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΤΡΟΠΟ) 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΑΠ ΕΛΠ40 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΈΝΤΕΧΝΟ (Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΤΡΟΠΟ) 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΑΠ ΕΛΠ40 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ. ΕΑΠ ΕΛΠ40 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΈΝΤΕΧΝΟ (Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΤΡΟΠΟ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Περίληψη. Στο κείμενο τονίζεται η σημασία της ανθρώπινης επικοινωνίας και η ανάγκη της πραγμάτωσής της σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κλασσικός Ελιτισμός Ανταγωνιστικός Ελιτισμός Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας - Ριζοσπαστική σχολή των Ελίτ»

Θέμα: «Κλασσικός Ελιτισμός Ανταγωνιστικός Ελιτισμός Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας - Ριζοσπαστική σχολή των Ελίτ» Θέμα: «Κλασσικός Ελιτισμός Ανταγωνιστικός Ελιτισμός Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας - Ριζοσπαστική σχολή των Ελίτ» Συντάκτης: Αυλίδου Εύα, Πολιτικός Επιστήμων 1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΙΤ Θεωρούμε ότι οι κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Oδηγίες σε κράτη μέλη και αποφάσεις

Περιεχόμενο: Oδηγίες σε κράτη μέλη και αποφάσεις Περιεχόμενο: Oδηγίες σε κράτη μέλη και αποφάσεις Οδηγίες που απευθύνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και αποφάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Για τις πράξεις αυτές δεν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1 5, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία ΘΕΜΑΤΑ Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Περίληψη Ενότητας: Η ενίσχυση και υποστήριξη τ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στα προγράμματα δράσ και αποτελεί βασικό στόχο πολλών φορέων στήριξ τ

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι....1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου..2 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 ΣΕΛΙΔΑ 1

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2011 καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1 Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1 Θέμα : Βαθμολογούμενοι Αγώνες, Τρόπος Βαθμολόγησης. Οι βαθμολογούμενοι αγώνες για το έτος 2013 είναι οι κάτωθι : - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2x18μ. - Ανοιχτό Πρωτάθλημα 2x70μ. για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος

Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος 1 ΣΥΝΤΑΞΗ: (Επιμέλεια και Σύνταξη: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, LLM, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου.) Θέμα: Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα