Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021»"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ ΓΡΑΦΕIΟ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της υπ' αριθμ. 33/12 πράξεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας απo τηv αριθμ. 5 η της , συvεδρίαση αυτού που πραγματoπoιήθηκε ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν. 3463/06 καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και κoιvoπoιήθηκε αυθημερόν vόμιμα με Δημoτικό κλητήρα τηv ΘΕΜΑ 1o «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021» Τo Συμβoύλιo βρέθηκε σε vόμιμη απαρτία επί 27 μελώv, Παρόvτωv του Πρoέδρου ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΡΙΜΑΚΗ και τωv μελώv Γ.Καμπάνη, Π.Λινάρδου, Τ.Φαρμάκης, Δ. Λιάσκου, Αντ. Βεντούρης, Δ. Παπαδόπουλο, Ηρ. Παπαγιάνναρο, Κλ.Τζαφέρη, Α. Λεβέντη, Χ. Ανδρώνη, Β. Τόλη, Δ.Νίκα, Χρ.Ντάφλο, Μ. Αντωνάρα-Αντωνίου, Χ. Τσαφαράς, Ν. Μαίλη, Γ. Κοντούλη, Β. Ρεντούμη, Δημήτριος Τσάτσης, Μ. Παντελίδη, Αθ. Μαυρογιάννη, Μεν. Μίχα, Εμ. Βαρδαβάκη, Αθ.Κριεκούκη απόvτωv δε των κ.κ Δ.Οικονόμου, Γ. Νικολακάκη παρουσία και του δημάρχου κου Γεωργίου Τσουκαλά Παρόντος δε και του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Eλευσίνας κου. Γρηγόρη Κοροπούλη (σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.1 του Ν. 3852/2010). Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λινάρδο προκειμένου να εισηγηθεί το 1 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο κ. Αντιδήμαρχος εισηγούμενος λέγει τα εξής:

2 Πέρασαν είκοσι πέντε χρόνια από τον τελευταίο σχεδιασμό - μερική εφαρμογή του ΡΣΑ-1985 και αυτό που ειδαμε και ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, εμείς οι κάτοικοι της Ελευσίνας αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου, ήταν και είναι η περαιτέρω περιβαλλοντική και όχι μόνο, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Δυστυχώς για μας,το Θριάσιο αποτελεί την «πίσω αυλή του Λεκανοπεδίου και ο Σαρωνικός σταματάει στον Πειραιά»! Σήμερα έχουμε για διαβούλευση ένα νέο σχέδιο-νόμου που η κεντρική εξουσία, επιζητά την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, που θα απασχολήσει την Αττική τουλάχιστον τα επόμενα είκοσι χρόνια. Επισημαίνουμε ότι τέτοιες τομές, που ουσιαστικά σχετίζονται άμεσα με την προστασία ή την περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την οικονομία,την ανάπτυξη, (όπως άναρχα συνέβη την τελευταία 20ετία για το Θριάσιο),θα πρέπει να προετοιμάζονται πολύ νωρίτερα στα πλαίσια ενός διαρκούς, συνεπούς,οργανωμένου θεσμικού διαλόγου, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και κυρίως τις θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν συνιστά πρόοδο ούτε θεσμική θωράκιση στον χωροταξικό σχεδιασμό η δίμηνη η τρίμηνη διαβούλευση και η διατύπωση γνώμης των φορέων για έναν ρεαλιστικό, οραματικό προσανατολισμό του περιβαλλοντικού χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της Αττικής. Σε ότι αφορά την περιοχή μας, εντοπίζουμε σοβαρότατα ελλείμματα στις προβλέψεις, (δεν γίνεται καμία αναφορά στην φέρουσα ικανότητα του Θριασίου, αν μπορεί να δεχτεί όλες αυτές τις νέες δραστηριότητες δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που σχεδιάζετε, γιατί είναι πλέον κορεσμένο). Είναι ταξική και ρατσιστική η επιλογή για την περιοχή μας αλλά και για την πόλη της Ελευσίνας, διότι οι αναφορές σας ως προς τις θετικές παρεμβάσεις του νόμου για την πόλη μας, εξαντλούνται σε απλές επισημάνσεις, χωρίς να υπάρχει στρατηγική υλοποίησης και τρόποι χρηματοδότησης για τις όποιες υποδομές. Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης, θέλουμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα και προβληματισμούς,παράλληλα με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων, των κατοίκων, των συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου, των εκπροσώπων όλων των πολιτικών παρατάξεων και του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως διατυπώνονται στην συνέχεια και που θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψιν, πριν ψηφιστεί το νέο Ρ.Σ.Α. Αρχικά λοιπόν, διαβάζοντας κάποιος την πολυσέλιδη αυτή εισήγηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου, αναρωτιέται: Πως μπορεί να υπάρξει αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του κόλπου της Ελευσίνας, όταν σε μήκος ακτών δέκα περίπου χλμ., δραστηριοποιούνται δώδεκα με δέκα τρία ιδιωτικά λιμάνια με τριτοκοσμικές υποδομές και στο σχέδιο νόμου δεν γίνεται καμία αναφορά! Στο ίδιο παραλιακό μέτωπο, υπάρχουν σε εκατοντάδες στρέμματα προσχώσεων, εκατομμύρια κυβικά τοξικά καμμινεύματα με τα οποία η Χαλυβουργική εχει μπαζώσει την θάλασσα και ζητάει να συνεχίσει, για να κατασκευάσει πάνω στα μπαζώματα νέο ιδιωτικό λιμάνι και μια τεράστια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 880ΜW, που θα βυθίσει στο σκοτάδι,τα ο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ελευσίνας αλλά και του Θριασίου! (Το νέο ΡΣΑ δεν κάνει καμία αναφορά για τους τρόπους και τους πόρους εξυγίανσης του παραλιακού μετώπου, όπως δεν κάνει καμία αναφορά αν μια τέτοια ρυπογόνος δραστηριότητα θα προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή του Θριασίου!)

3 Τρία διαλυτήρια πλοίων, χωρίς καμία υποδομή, λειτουργούν στις ακτές του ευαίσθητου κόλπου της Ελευσίνας, (κόβουν τα παροπλισμένα πλοία μέσα στη θάλασσα), χωρίς κανείς να τους ενοχλεί τα τελευταία τριάντα χρόνια! Δέκα τρία ναυάγια ευρίσκονται στον κόλπο της Ελευσίνας και καμία ενέργεια, χρόνια τώρα δεν έχει γίνει λόγω κόστους, για απομάκρυνσή τους! Κάνετε προτάσεις για το νέο λιμάνι Ελευσίνας που θα εξειδικευτεί στην μεταφορά επικίνδυνων φορτίων,(παράρτημα αρθρ. 28,σελ196). Ενα τέτοιο λιμάνι με τέτοια χρήση δεν θέλει ο λαός της περιοχής και πρέπει να αποσύρετε από το ΣΝ, ότι θα γίνεται η διακίνηση επικίνδυνων φορτίων! Εμείς ως Δήμος θέλουμε ένα νέο λιμάνι με όγκο εργασιών ανάλογο του υπάρχοντος, στη θέση Βλύχα, όπως προβλέπει το ισχύον ΓΠΣ, με επιδίωξή μας όλοι οι χώροι τους οποίους καταλαμβάνει το σημερινό λιμάνι, να αποδοθούν στο λαό για περίπατο και αναψυχή, και αυτό πρέπει να διατυπώνεται με σαφήνεια και στο σχέδιο νόμου του ΡΣΑ. Με τέτοιες συγκεκριμένες προτάσεις οφείλετε να προσδιορίζετε στο ΡΣ την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, παράλληλα με την άμεση απομάκρυνση των οχλουσών δραστηριοτήτων και επιβάλλοντας αυτές τις προτάσεις στα αρμόδια υπουργεία και στον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή του υφιστάμενου ΓΠΣ, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη συνολική τροποποίηση, που υποβάλαμε στον ΟΡΣΑ, με τις υπ.αριθμ. αποφάσεις 271/11 & 276/11 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, καθώς και οι προβλεπόμενες χρήσεις γής, θωρακίζουν το σχεδιασμό ενός Δήμου, με την προυπόθεση oτι δεν θα ανατρέπονται οι ισχύουσες διατάξεις με προεδρικά διατάγματα τυπου Fast Trαck κατά περίπτωση. Mε την παρούσα απόφασή μας, είναι απαραίτητο το δημοτικό συμβούλιο να καταθέσει τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής Στη συνέχεια το λόγο παίρνουν δημοτικοί σύμβουλοι προκειμένου να τοποθετηθούν. κ.βαρδαβάκης. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο διαμορφώθηκε σε μια εποχή που η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος αυξάνεται. Θυσιάζονται τα συμφέροντα και το περιβάλλον στον βωμό της ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο πρέπει να απορριφθεί. Καλείται επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των φορέων της πόλης, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Με είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ, έναντι δύο (2) κατά ( μειοψήφισαν οι κ.κ. Βαρδαβάκης, Μαίλης σύμφωνα με την ανωτέρω τοποθέτηση) Kαταθέτει τις παρακάτω γενικές παρατηρήσεις & προτάσεις επί του Σχέδιου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021.

4 Παρατηρείται ασάφεια πχ βλ άρθρο 9 παρ 5 α ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ( οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις στην επιλεκτική αποκεντρωμένη συγκέντρωση ) Προβλέπει την υπερδιόγκωση των αρνητικών επιπτώσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον και στην οικονομία της Δυτικής Αττικής Θριασίου ως αποτέλεσμα μιας σειράς ελλείψεων, όπως : 1. Δεσμευτικών χαρτών χρήσεων γής 2. Μεταβατικών διατάξεων για τη προστασία των περιοχών 3. Συγκεκριμένων μέτρων και έργων για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής 4. Συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 5. Αποκεντρωμένων διοικητικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών για την υποστήριξη των τελικών επιλογών του ΡΣΑ. Δεν υπάρχουν τα επίπεδα Σχεδιασμού και Εφαρμογής, Χρονικός Προγραμματισμός, Χρηματοδοτικά εργαλεία και πόροι. Ειδικότερα το Θριάσιο ( και η Ελευσίνα Μαγούλα ) σύμφωνα με το ΡΣΑ αξιολογείται ως : «περιοχή με πολύ υψηλή προτεραιότητα ( ανάπτυξη 3 ) άσκησης χωρικής πολιτικής για την μεταποίηση Προτείνεται ως περιοχή ανάπτυξης με χαρακτήρα ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων Θεωρείται ως : Η περιοχή που αποτελεί το ισχυρότερο στοιχείο της βάσης της μεταποίησης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας ( ισχυρός πόλος ολοκληρωμένου χαρακτήρα ) Περιοχή ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χωροθέτηση πολυτομεακών υποδοχέων. Διαπιστώνεται ότι αποτελεί : Περιοχή με «πολύ μεγάλη ανάγκη πολεοδομημένων υποδοχέων και των τριών βαθμίδων όχλησης για νέες μονάδες και για μετεγκαταστάσεις» Προτείνεται σαν περιοχή : Υψηλής ανάγκης στρεμματικής αύξησης οργανωμένων υποδοχέων διαφόρων δραστηριοτήτων. Πολύ υψηλές ανάγκες σχετικής αύξησης ως ποσοστού των υφιστάμενων υποδοχέων. Γίνεται διαπίστωση: ότι πρόκειται για περιοχή με εξαιρετικά έντονες περιβαντολλογικές επιπτώσεις και επικινδυνότητας λόγω των δραστηριοτήτων που υπόκεινται στην οδηγία SEVEZO. Συμπέρασμα : Το Θριάσιο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ θα πλημμυρίσει με υποδομές Βιομηχανίας και Βιομηχανίας αποθήκευσης μεταφόρτωσης και επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων, που θα εγκατασταθούν υποχρεωτικά στους υποδοχείς που προβλέπονται στα άρθρα 9, 12, 15 και 31.

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ότι στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ άρθρο 21 η ρύπανση του Θριασίου Πεδίου θεωρείται τόσο δεδομένη, ώστε προβλέπεται : Η λήψη μέτρων για την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής φράγματος μεταξύ Θριασίου και Λεκανοπεδίου Αθηνών, ως φίλτρου αέριων ρύπων και ως ρυθμιστικού παράγοντα του κλίματος της Αττικής. Εν όψει της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου και αφού μελετήσαμε το κυρίως κείμενο των 616 σελίδων της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΡΣΑ 2021», καταθέτουμε με το παρόν τις παρατηρήσεις μας επί του Νομοσχεδίου ως προς τις προτάσεις και τα επιμέρους σημεία που αφορούν την περιοχή (παραπέμποντας στα σχετικά άρθρα του Νομοσχεδίου και τις αν τίστοιχες αναφορές της Μελέτης) Συγκεκριμένα: 1. Η ως άνω Στρατηγική Μελέτη έχει ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αξιολόγηση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021) και περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, την αξιολόγηση των εκτιμώμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση των κατευθύνσεων και μέτρων του ΡΣΑ 2021, την εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων και τη διατύπωση προτάσεων ώστε να αποφευχθούν ή να αντιμετωπιστούν οι εκτιμώμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σημειώνεται, ότι στην Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαπιστώνεται η υφιστάμενη κατάσταση στο Θριάσιο Πεδίο, που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βεβαρυμένη περιβαλλοντικά, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ως κυρίαρχος ρόλος της περιοχής αυτός της βιομηχανικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης χονδρεμπορίου. 2. Ενώ με το νέο ΡΣΑ 2021 προσδιορίζονται τρεις ενότητες στρατηγικών στόχων, που είναι: Η οικονομική ανάπτυξη, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη, Η περιβαλλοντικά βιώσιμη χωρική ανάπτυξη με αποτελεσματική και συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη ως βασικών προϋποθέσεων για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή,

6 Οι στόχοι αυτοί ειδικά για το Θριάσιο Πεδίο και στην Ελευσίνα, στην ουσία εγκαταλείπονται με την διατήρηση κατά κύριο λόγο της συσσώρευσης οχλουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα οι επιμέρους προβλέψεις και σχεδιασμοί για στην Ελευσίνα ως πολιτιστικού, εμπορικού και οικιστικού υποδοχέα, είτε περιορίζονται σε ευχολόγιο χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, είτε ανατρέπονται εν τοις πράγμασι, λόγω της προσθήκης νέων ιδιαίτερα επικίνδυνων δραστηριοτήτων και της αναγνωρισμένης επιβάρυνσης και υποβάθμισης από τις κυρίαρχες χρήσεις γης. Ειδικότερα: 3. Στο άρθρο 3 του Νομοσχεδίου που αναφέρεται στην «Οικονοµική ανάπτυξη, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιµη...» στις βασικές κατευθύνσεις προς την επίτευξη αυτού του στόχου εντάσσεται: - η υπό στοιχείο «ζ)» ιατήρηση και προστασία της γεωργικής γης και ενίσχυση της γεωργίας στην Αττική, τόσο για λόγους συµβολής στη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους, µε ταυτόχρονη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, των αγροοικοσυστηµάτων και του αγροτικού τοπίου. Συνδυασµός µε παράλληλες πολιτικές εξοικονόµησης και βελτίωσης της ποιότητας υδάτινων πόρων, - η υπό στοιχείο «ιβ» Μετεγκατάσταση των ασύµβατων ή και οχλουσών και ρυπαινουσών χρήσεων, ιδιαίτερα από περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας ή και διαθέτουν ιδιαίτερη ή πολιτιστική σηµασία. Για το Θριάσιο πεδίο η μοναδική πρόβλεψη προς αυτήν την κατεύθυνση αφορά τμήμα της γεωργικής γής του Ασπροπύργου ενώ εγκαταλείπεται η ιδέα της διατήρησης και προστασίας της γεωργικής γής στην περιοχή της Μαγούλας. Ως προς την δεύτερη αναφορά δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη, πολύ περισσότερο δέσμευση για την απομάκρυνση των ασύµβατων ή και οχλουσών και ρυπαινουσών χρήσεων, (ιδιαίτερα από περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας (Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας) ή και διαθέτουν ιδιαίτερη ή πολιτιστική σηµασία (πόλη της Ελευσίνας). 4. Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο (άρθρο 4) «για την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής είναι απαραίτητα: α) Η ενιαία αντιµετώπιση των παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων, περιλαµβανοµένου του πυθµένα και του υπεδάφους τους, µέσα στα πλαίσια µιας ευρύτερης και ολοκληρωµένης προσέγγισης της προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων. \ β )Καταγραφή πιέσεων και ειδικότερα πιθανών πηγών ρύπανσης σε κάθε ακτή στα πλαίσια κατάρτισης του Μητρώου Ταυτοτήτων των Ακτών Κολύµβησης που διατηρεί το ΥΠΕΚΑ.

7 γ )Έλεγχος, εντοπισµός, ανάλυση και κατάταξη των οχλήσεων των υπαρχουσών παράκτιων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον και κατάρτιση προγραµµάτων σχετικά µε τη εξάλειψη ή τον περιορισµό της έντασης των οχλήσεων αυτών. δ) Αποφεύγεται η χωροθέτηση νέων έργων και επεµβάσεων στην ακτογραµµή στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο του Έσω Σαρωνικού Σε πλήρη αντίθεση με τα παραπάνω, με το νομοσχέδιο προτείνεται η «εξειδίκευση του λιμένα Ελευσίνας στη διαχείριση επικίνδυνων φορτίων». Για το θέμα αυτό στη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρεται ότι θεωρείται «κατ αρχήν επαρκής» η πρόβλεψη χωροθέτησης του λιμένα επικίνδυνων φορτίων σε νέα θέση εκτός πόλης και υπό τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές της οδηγίας Seveso ως προς την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πόλης». Ταυτόχρονα η ίδια η Μελέτη εντάσσει την εξειδίκευση αυτή στις ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ αρνητικές επιπτώσεις (και μόνο στην ποιότητα των θαλασσίων υδάτων ) από τη όλη προτεινόμενη οργάνωση των μεταφορών. Περαιτέρω στο κεφάλαιο της Μελέτης «Πιέσεις σε έδαφος και υπέδαφος - Κίνδυνος ερημοποίησης») αναφέρεται ότι : Η βιομηχανία ρυπαίνει το έδαφος και υπέδαφος με βαριά και τοξικά μέταλλα, με οργανικές τοξικέςουσίες και με πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα: διάφορες μεταλλουργικές μονάδες καθώς και μονάδες ανάκτησης μολύβδου από μπαταρίες με τις αποθέσεις τους έχουν ρυπάνει το έδαφος με αποτέλεσμα αυτό να παρουσιάζει συγκεντρώσεις Pb, Cd και Ζη κατά 2-20 φορές μεγαλύτερες από αυτές που παρατηρούνται σε μη ρυπασμένες περιοχές. το διυλιστήριο ΠΕΤΡΟΛΑ έχει ρυπάνει το έδαφος σε βάθος 1,5m και κατά μήκος ενός άξονα 6Km από την ακτή είναι σοβαρά ρυπασμένο με υδρογονάνθρακες. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν κατά 100 φορές τις συγκεντρώσεις υποβάθρου της περιοχής Δεδομένων των διαπιστώσεων αυτών, η προτεινόμενη «εξειδίκευση» του νέου λιμανιού ως λιμένα επικίνδυνων φορτίων μετά την μεταφορά του σε θέση εκτός πόλης και συγκεκριμένα σε άμεση γειτνίαση με τα ΕΛΠΕ και την ΠΥΡΚΑΛ και σε απόσταση αναπνοής από την περιοχή κατοικίας «Μπλόκο», δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μιας τοξικής βόμβας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ενδεχόµενο βιοµηχανικό ατύχηµα µεγάλης έκτασης και για τους λόγους αυτούς παραβιάζεται σαφώς η Οδηγία Σεβέζο, την οποίας γίνεται επίκληση ως πρόσθετη εγγύηση προστασίας. Η Οδηγία αναφέρει στο Άρθρο 8 ( Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (φαινόμενο Domino) ) 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή, βασιζόμενη στις πληροφορίες που παρέχει ο ασκών την εκμετάλλευση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9, να καθορίζει τις μονάδες ή ομάδες μονάδων όπου η πιθανότητα και η δυνατότητα ή οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος μπορεί να αυξάνονται λόγω της θέσης και της εγγύτητας αυτών των μονάδων και των ειδών και ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που διαθέτουν.

8 Σχεδιασμός χρήσεων γης 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή/και τις άλλες σχετικές πολιτικές. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν αυτούς τους στόχους ελέγχοντας: α) την εγκατάσταση των μονάδων β) τις μετατροπές στις υπάρχουσες μονάδες, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 10 γ) τα νέα χωροταξικά έργα γύρω από τις υφιστάμενες μονάδες, όπως οδοί επικοινωνίας, χώροι όπου συχνάζει το κοινό, και ζώνες κατοικίας, όταν ο τόπος εγκατάστασης ή τα έργα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στις πολιτικές χρήσης γης ή/και σε άλλες σχετικές πολιτικές και στις διαδικασίες εφαρμογής αυτών να συνεκτιμάται, αφενός μεν, η ανάγκη να διατηρούνται, μακροπρόθεσμα, οι δέουσες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και των ζωνών κατοικίας, των ζωνών δημόσιας χρήσης και των ζωνών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό ενδιαφέρον ή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, αφετέρου δε, για τις υφιστάμενες μονάδες, η ανάγκη συμπληρωματικών τεχνικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5, ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό. 5. Με το άρθρο 8 του Νομοσχεδίου που αναφέρεται στην Χωρική διάρθρωση Περιοχές Στρατηγικής Σηµασίας με περαιτέρω εξειδίκευσή τους σε Αναπτυξιακούς Πόλους Κέντρα/ Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας, ορίζεται ότι: α) Οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στρατηγικές επιλογές για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Αθήνας / Αττικής, διέπονται από τις βασικές αρχές της: - Συµπληρωµατικότητας - ικτύωσης - Ανταγωνιστικότητας - Περιβαλλοντική Βιωσιµότητας - Ισόρροπης ανάπτυξης - Κοινωνικής συνοχής β) Οι Περιοχές Στρατηγικής Σηµασίας εντάσσονται σε τρείς (3) κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν στους τρείς στρατηγικούς στόχους του ΡΣΑ: α) Αναπτυξιακοί Πόλοι β) Κέντρα / Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής γ) Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας Η Ελευσίνα/Θριάσιο Πεδίο εντάσσεται στους «Αναπτυξιακούς Πόλους», και ορίζεται ειδικά ως εξής: - Οικισµός Ελευσίνας ιαδηµοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας. Πολιτισµός µε περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνώς αναγνωρίσιµης ιστορικής τοπογραφίας και µνηµείων και επανάχρηση του αξιόλογου ανενεργού βιοµηχανικού κτιριακού απόθεµατος για την υποστήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής. Τουρισµός.

9 - Υποδοχείς Παραγωγικών ραστηριοτήτων Θριασίου. Συγκροτούν τον κύριο πόλο συγκέντρωσης εµπορευµατικών πάρκων και ζωνών χονδρεµπορίου σε άµεση σύνδεση µε το λιµάνι του Πειραιά και κοµβική θέση στις οδικές και σιδηροδροµικές συνδέσεις Περιφερειακής σηµασίας και τη µεγαλύτερη συγκέντρωση Υποδοχέων και µονάδων του δευτερογενούς τοµέα της Περιφέρειας: Βιοµηχανία και ενέργεια, οικοβιοµηχανία µε έµφαση στην περιβαλλοντική συµβίωση των επιχειρήσεων (από κοινού επεξεργασία / αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων βιοµηχανικών µονάδων σε χωρική εγγύτητα), πράσινη επιχειρηµατικότητα, τεχνολογία και εφαρµοσµένη έρευνα, διαµετακοµιστικό εµπόριο.. Στο δίκτυο των Αναπτυξιακών Πόλων προωθείται, µε την παροχή πολλαπλών συµπληρωµατικών δυνατοτήτων χωροθέτησης, µε τη χρήση πολεοδοµικών ή και άλλου τύπου κινήτρων και µηχανισµών και µε την κατανοµή των πόρων από τα επιχειρησιακά προγράµµατα, η ανάπτυξη χωρικών συµπλεγµάτων µητροπολιτικών λειτουργιών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αιχµής, ανάλογα µε τον κυρίαρχο προσανατολισµό του κάθε Πόλου και των επιµέρους συνιστωσών του. Εξασφαλίζονται επίσης ολοκληρωµένα δίκτυα σύγχρονων υποδοµών και προωθούνται δράσεις για την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργατικών σχηµατισµών µεταξύ των επιχειρήσεων, µε στόχο τη βελτίωση της συνέργειάς τους και τη µεγιστοποίηση της δυναµικής τους. Ειδικότερα, στους ως άνω Αναπτυξιακούς Πόλους: Στις περιοχές, οι οποίες προσδιορίζονται από τα θεσµοθετηµένα σχέδια χρήσεων γης ή από τοµεακά σχέδια εξειδίκευσης του ΡΣΑ ως κατάλληλες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια, εφαρµόζονται τα ακόλουθα: - Τροποποιούνται άµεσα τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) των οικείων Δήµων για τις αναγκαίες προσαρµογές στις κατευθύνσεις του παρόντος και εναρµονίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης µε τον στρατηγικό αναπτυξιακό ρόλο αυτών των Πόλων. - Υποστηρίζεται η λειτουργική εξειδίκευση των επιµέρους τµηµάτων τους, µε περιορισµό των επιτρεπόµενων χρήσεων σε εκείνες που συνάδουν µε τον κυρίαρχο αναπτυξιακό προσανατολισµό τους, καθώς και µε αντίστοιχη διαφοροποίηση κατά χρήση των όρων δόµησης, χωρίς υπέρβαση του προβλεπόµενου µέσου συντελεστή δόµησης, για την επίτευξη της επιθυµητής µίξης χρήσεων. Στα πλαίσια της στρατηγικά προσανατολισµένης ανάπτυξης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο δίκτυο των Αναπτυξιακών Πόλων, προβλέπονται διαδικασίες για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης µονάδων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές µε τον κυρίαρχο χαρακτήρα του πόλου.

10 Ειδικότερα: - Είναι δυνατή η κατ εξαίρεση επέκταση θεσµοθετηµένων επιχειρηµατικών Υποδοχέων στους Αναπτυξιακούς Πόλους για την εγκατάσταση σηµαντικών µονάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς στους τοµείς συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 6 του Αρθρου 3 του παρόντος, πλην των χρήσεων εµπορίου και γραφείων, µε την προϋπόθεση ότι η χρήση περιλαµβάνεται στον αναπτυξιακό προσανατολισµό του κατά περίπτωση Πόλου. Η επέκταση αυτή δύναται να υλοποιηθεί, χωρίς τροποποίηση του ΓΠΣ, ανεξαρτήτως του χρόνου τελευταίας τροποποίησής του. Η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισµός της περιοχής γίνεται µε Π που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας (ΕΕ / ΟΡΣΑ). Με το ίδιο Π εγκρίνεται και η πολεοδοµική µελέτη της περιοχής, σύµφωνα µε την παρ. 5δ του Άρθρου 36 του παρόντος. - Για τα παραπάνω απαιτείται θετική γνώµη του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) ως προς τη σκοπιµότητα άµεσης προώθησης της επένδυσης, µετά από αξιολόγηση βάσει κριτηρίων ανάλογων µε τα προβλεπόµενα στο Αρθρο 10 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/ ), και ειδικότερα: ως προς τη βιωσιµότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού φορέα, ως προς την προώθηση τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτοµίας και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και ως προς τη συµβολή της επένδυσης στην οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης, απαιτείται θεώρηση της συγκεκριµένης χωροθέτησης ως προς το σύνολο της Χωρικής Ενότητας ή Υποενότητας και ως προς την όµορη ζώνη του επιχειρηµατικού Υποδοχέα, καθώς και η υποχρεωτική εξασφάλιση των απαιτούµενων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών υποδοµών από τον επενδυτή. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανταποδοτικού τέλους. Για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραπάνω εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κατά την άποψή μας με τις παραπάνω διατάξεις: 1) Νομιμοποιείται πλήρως και επιβάλλεται ως κυρίαρχος, και επί της ουσίας, ως μοναδικός χαρακτήρας και προσανατολισμός του πόλου της Ελευσίνας/Θριασίου αυτός του Υποδοχέα βιομηχανικής δραστηριότητας και χονδρεμπορίου, πράγμα που μας βρίσκει αντίθετους.. 2) «Φωτογραφίζεται» η σχεδιαζόμενη επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Χαλυβουργικής, 3) Ανατρέπεται ακόμα και η δυνατότητα μελλοντικής απομάκρυνσης οχλουσών δραστηριοτήτων από τον οικιστικό ιστό. 6. Το άρθρο 9 του Νομοσχεδίου αναφέρεται στην Χωροταξική Οργάνωση Οικιστικό ίκτυο / ίκτυο Πολεοδοµ ικών Κέντρων.

11 «Για την υποστήριξη της ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, προωθείται η πολυκεντρική δοµή και η ιεράρχηση ενός Οικιστικού ικτύου Αστικών / Πολεοδοµικών Κέντρων µητροπολιτικής, ευρείας και τοπικής εµβέλειας το οποίο αρθρώνεται στη βάση αρχών ισόρροπης ανάπτυξης και συµπληρωµατικότητας, και οργανώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: Μητροπολιτικά Κέντρα, ιαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας, ηµοτικά Κέντρα. Η Ελευσίνα εντάσσεται στην κατηγορία των ιαδηµοτικών Κέντρων Ευρείας Ακτινοβολίας ενώ το Θριάσιο ως «Χωρική Ενότητα υτικής Αττικής» Σε πλήρη αντίφαση με τις προηγούμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι: «Στη Χωρική Υποενότητα Θριασίου λειτουργούν παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής σηµασίας, ενώ διαθέτει και πολιτιστικούς πόρους διεθνούς ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα όµως επιβάλλεται η αντιµετώπιση των υψηλής έντασης συσσωρευµένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών προβληµάτων. Βασική κατεύθυνση αποτελεί η άρση της ανοργάνωτης συγκέντρωσης ρυπαινουσών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα, η µείωση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Ελευσίνας. Η χωρική διάρθρωση της Υποενότητας καθορίζεται από το υφιστάµενο και προγραµµατισµένο εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο. Στην Υποενότητα Θριασίου προωθείται η οργάνωση ισχυρού αναπτυξιακού / επιχειρηµατικού Πόλου του δευτερογενούς τοµέα παραγωγής, χονδρεµπορίου και διαµετακοµιστικού εµπορίου. Προάγεται επίσης ισότιµα, η ταυτόχρονη ανάταξη, προστασία ενίσχυση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση επιλεκτικών µορφών τουρισµού, καθώς και µε συµπληρωµατικές δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και οικονοµικής ανάπτυξης. Τέλος, ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι υφιστάµενες οικιστικές συγκεντρώσεις και διαφυλάσσεται ο περιαστικός χώρος». Παράλληλα η Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενώ χαρακτηρίζει κρίσιμη την ενίσχυση των υφιστάμενων οικιστικών συγκεντρώσεων προκειμένου να διαφυλαχθεί ο περιαστικός χώρος και ενώ διαπιστώνει πληθυσμιακή αύξηση στην περιοχή, που αποδίδεται στην «ανάπτυξη και αναβάθμιση» της κατοικίας στο Θριάσιο, ταυτόχρονα αναφέρει, ότι: «ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της τάσης αυτής είναι η διαρκής επιβάρυνση της περιοχής με μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους και βαριές βιομηχανικές χρήσεις που, σε συνδυασμό με το διαμετακομιστικό Κέντρο Θριασίου, το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και τη χωματερή Άνω Λιοσίων, συντείνουν στην περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής με ηχορρύπανση, καταστροφή του τοπίου, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και μόλυνση του κόλπου της Ελευσίνας και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.»

12 6.2. Σε άλλο σημείο της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαπιστώνεται ότι «Η Χωρική Υποενότητα Θριασίου αποτελεί την πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Αττικής, με συσσωρευμένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα. Μεταξύ αυτών, καταγράφονται η μεγάλη και ανοργάνωτη συγκέντρωση και λειτουργία ρυπαινουσών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα και η εναπόθεση απορριμμάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Ελευσίνας». Παρά ταύτα με το νομοσχέδιο προωθείται «η οργάνωση ισχυρού αναπτυξιακού / επιχειρηματικού πόλου του δευτερογενούς τομέα παραγωγής, χονδρεμπορίου και διαμετακομιστικού εμπορίου» Ως προς αυτό, η Μελέτη Επιπτώσεων παραδέχεται ότι «η χωροθέτηση νέων μονάδων και, πιθανώς, νέων υποδοχέων, ενδέχεται να προκαλέσει τοπικά επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα» (αλλά και στο έδαφος και τα ύδατα), οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν (!?) στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε έργου, αφού αξιολογηθούν και προσδιοριστούν οι κλαδικές προτεραιότητες κατά αντιστοιχία με το ΕΠ Βιομηχανίας, και σε συνάρτηση με τον κυρίαρχο χαρακτήρα των Χωρικών Ενοτήτων.» Στη συνέχεια ενώ στην Μελέτη επαναλαμβάνεται ότι : «Για τη χωρική υποενότητα του Θριασίου κρίνεται αναγκαία η άμεση αντιμετώπιση των υψηλής έντασης συσσωρευμένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών προβλημάτων. Αυτό που προτείνεται, δεν είναι ο αποκλεισμός χωροθέτησης νέων οχλουσών δραστηριοτήτων αλλά η άρση της ανοργάνωτης συγκέντρωσης ρυπαινουσών παραγωγικών δραστηριοτήτων, (άρα η οργανωμένη συγκέντρωση επιτρέπεται) και η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Ελευσίνας (και όχι η απορρύπανση) Πρόσθετη επιβεβαίωση και απόδειξη αυτού αποτελούν οι αναφορές: - Στον περιορισµό οποιασδήποτε επέκτασης βιοµηχανικής ανάπτυξης παράλληλης προς την ακτή, µε εξαίρεση αυτές που αποδεδειγµένα λειτουργούν σε άµεση σχέση µε τη θάλασσα. Η διατύπωση είναι προφανές ότι επιτρέπει την ερμηνεία με πολλαπλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον αναφέρεται σε περιορισμό επέκτασης και όχι σε απαγόρευση επέκτασης. Δεύτερον η εξαίρεση μπορεί να έχει την έννοια αυτών που ήδη λειτουργούν, αλλά και νέων, για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται άμεση σχέση με την θάλασσα. Και πάλι κατά κύριο λόγο με την διάταξη αυτή «φωτογραφίζονται» τα επεκτατικά σχέδια της Χαλυβουργικής (επέκταση λιμένα, μονάδα ηλεκτροπαραγωγής). - Στον χαρακτηρισμό της περιοχής των ορεινών όγκων Αιγάλεω και Ποικίλου, καθώς και της Λίµνης Ρειτών (Κουµουνδούρου) ως Περιφερειακό Πάρκο, με συγκεκριμένο σκοπό, που αποτελεί παραδοχή της υποβάθμισης και της επικινδυνότητας των συνθηκών στο Θριάσιο.

13 Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο αναφέρεται ο σκοπός του χαρακτηρισμού, που αποδεικνύει άμεσα και σαφώς την περιβαλλοντική επιβάρυνση του Θριασίου Πεδίου, και που είναι επί λέξει: α) η ανάσχεση της περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθµισης της περιοχής από την επέκταση του αστικού ιστού και από την εγκατάσταση χρήσεων ασύµβατων µε την διατήρηση του φυσικού οικοσυστήµατός της σε κατάσταση οικολογικής ισορροπίας, β) η αποκατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης από υποβαθµιστικές επενέργειες, γ) η διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας που περιλαµβάνει µεταξύ των οποίων µεγάλος αριθµός προστατευόµενων, ενδηµικών και σηµαντικών ειδών, 7. Στο άρθρο 16 «Στρατηγική και άξονες πολιτικής για τον πολιτισµό» ορίζεται ως βασική συνιστώσα των πολιτικών για τη διατήρηση των πολιτιστικών πόρων και την ανάδειξη της ταυτότητας της Αθήνας / Αττικής η έµφαση στο Θαλάσσιο Μέτωπο που συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο του ιστορικού βάθους της πόλης και της πολιτιστικής, παραγωγικής / οικονοµικής της φυσιογνωµίας. Οι κατευθύνσεις του νομοσχεδίου σκοπεύουν στην ανάδειξη της ιστορικής τοπογραφίας των παραθαλάσσιων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και στην προώθηση παραθαλάσσιων τόπων σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Υποστηρίζεται η ανάδειξη των πολιτιστικών αυτών πόρων µε την ένταξή τους σε πόλους διεθνούς ακτινοβολίας, όπως ο Πόλος Ελευσίνας. Η προστασία και ανάδειξη των ιστορικών / πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδοµών περιγράφονται στο επόμενο άρθρο 17 και εξειδικεύονται στο ειδικό Παράρτημα, (5), όπου προτείνεται η ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Ελευσίνας με συγκεκριμένη αναφορά στα εξής: «Προωθείται µελέτη για τον επανακαθορισµό των ορίων του ιστορικού κέντρου της Ελευσίνας, εντός του οποίου περιλαµβάνονται ο αρχαιολογικός χώρος, τµήµα της Ιεράς Οδού µέχρι τη γέφυρα του Αδριανού, τµήµα του λιµανιού και τµήµα της νεώτερης πόλης, για την επέκταση του δικτύου πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων και για τη θεσµοθέτηση όρων προστασίας και ανάδειξης των πολεοδοµικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της νεώτερης πόλης. Επίσης, προωθούνται µελέτες και έργα ανάπλασης αξιόλογων κτιρίων, µετώπων οδών, πλατειών και των όψεων της πόλης προς τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και των αξιόλογων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων (Βότρυς, Ελαιουργική κλπ), του λιµανιού και των αργούντων λατοµείων Κατά την άποψή μας τα πιο πάνω αποτελούν διατύπωση γενικών κατευθύνσεων. Επειδή όμως αυτές είναι δεσμευτικές για την σύνταξη μελετών και την προώθηση μέτρων και προγραμμάτων, παρατηρούμε, ότι οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις έχουν χαρακτήρα αποσπασματικό δεδομένου ότι: Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιβεβλημένες συνδέσεις του αρχαιολογικού χώρου με τα νεώτερα βιομηχανικά μνημεία, η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, τουλάχιστον αυτού που βρίσκεται μπροστά στον οικιστικό ιστό, η επέκταση του Αρχαιολογικού χώρου προς δυσμάς («επτά επί Θήβας»), και η διασφάλιση της προσέγγισής του από το θαλάσσιο μέτωπο καθώς και η δημιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου.

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3463/2006 Π.Δ. 185/2007 Υ.Α. 18183/2007 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 167/2007 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα