Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021»"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ ΓΡΑΦΕIΟ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της υπ' αριθμ. 33/12 πράξεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας απo τηv αριθμ. 5 η της , συvεδρίαση αυτού που πραγματoπoιήθηκε ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν. 3463/06 καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και κoιvoπoιήθηκε αυθημερόν vόμιμα με Δημoτικό κλητήρα τηv ΘΕΜΑ 1o «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021» Τo Συμβoύλιo βρέθηκε σε vόμιμη απαρτία επί 27 μελώv, Παρόvτωv του Πρoέδρου ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΡΙΜΑΚΗ και τωv μελώv Γ.Καμπάνη, Π.Λινάρδου, Τ.Φαρμάκης, Δ. Λιάσκου, Αντ. Βεντούρης, Δ. Παπαδόπουλο, Ηρ. Παπαγιάνναρο, Κλ.Τζαφέρη, Α. Λεβέντη, Χ. Ανδρώνη, Β. Τόλη, Δ.Νίκα, Χρ.Ντάφλο, Μ. Αντωνάρα-Αντωνίου, Χ. Τσαφαράς, Ν. Μαίλη, Γ. Κοντούλη, Β. Ρεντούμη, Δημήτριος Τσάτσης, Μ. Παντελίδη, Αθ. Μαυρογιάννη, Μεν. Μίχα, Εμ. Βαρδαβάκη, Αθ.Κριεκούκη απόvτωv δε των κ.κ Δ.Οικονόμου, Γ. Νικολακάκη παρουσία και του δημάρχου κου Γεωργίου Τσουκαλά Παρόντος δε και του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Eλευσίνας κου. Γρηγόρη Κοροπούλη (σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.1 του Ν. 3852/2010). Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λινάρδο προκειμένου να εισηγηθεί το 1 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο κ. Αντιδήμαρχος εισηγούμενος λέγει τα εξής:

2 Πέρασαν είκοσι πέντε χρόνια από τον τελευταίο σχεδιασμό - μερική εφαρμογή του ΡΣΑ-1985 και αυτό που ειδαμε και ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, εμείς οι κάτοικοι της Ελευσίνας αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου, ήταν και είναι η περαιτέρω περιβαλλοντική και όχι μόνο, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Δυστυχώς για μας,το Θριάσιο αποτελεί την «πίσω αυλή του Λεκανοπεδίου και ο Σαρωνικός σταματάει στον Πειραιά»! Σήμερα έχουμε για διαβούλευση ένα νέο σχέδιο-νόμου που η κεντρική εξουσία, επιζητά την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, που θα απασχολήσει την Αττική τουλάχιστον τα επόμενα είκοσι χρόνια. Επισημαίνουμε ότι τέτοιες τομές, που ουσιαστικά σχετίζονται άμεσα με την προστασία ή την περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την οικονομία,την ανάπτυξη, (όπως άναρχα συνέβη την τελευταία 20ετία για το Θριάσιο),θα πρέπει να προετοιμάζονται πολύ νωρίτερα στα πλαίσια ενός διαρκούς, συνεπούς,οργανωμένου θεσμικού διαλόγου, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και κυρίως τις θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν συνιστά πρόοδο ούτε θεσμική θωράκιση στον χωροταξικό σχεδιασμό η δίμηνη η τρίμηνη διαβούλευση και η διατύπωση γνώμης των φορέων για έναν ρεαλιστικό, οραματικό προσανατολισμό του περιβαλλοντικού χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της Αττικής. Σε ότι αφορά την περιοχή μας, εντοπίζουμε σοβαρότατα ελλείμματα στις προβλέψεις, (δεν γίνεται καμία αναφορά στην φέρουσα ικανότητα του Θριασίου, αν μπορεί να δεχτεί όλες αυτές τις νέες δραστηριότητες δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που σχεδιάζετε, γιατί είναι πλέον κορεσμένο). Είναι ταξική και ρατσιστική η επιλογή για την περιοχή μας αλλά και για την πόλη της Ελευσίνας, διότι οι αναφορές σας ως προς τις θετικές παρεμβάσεις του νόμου για την πόλη μας, εξαντλούνται σε απλές επισημάνσεις, χωρίς να υπάρχει στρατηγική υλοποίησης και τρόποι χρηματοδότησης για τις όποιες υποδομές. Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης, θέλουμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα και προβληματισμούς,παράλληλα με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων, των κατοίκων, των συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου, των εκπροσώπων όλων των πολιτικών παρατάξεων και του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως διατυπώνονται στην συνέχεια και που θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψιν, πριν ψηφιστεί το νέο Ρ.Σ.Α. Αρχικά λοιπόν, διαβάζοντας κάποιος την πολυσέλιδη αυτή εισήγηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου, αναρωτιέται: Πως μπορεί να υπάρξει αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του κόλπου της Ελευσίνας, όταν σε μήκος ακτών δέκα περίπου χλμ., δραστηριοποιούνται δώδεκα με δέκα τρία ιδιωτικά λιμάνια με τριτοκοσμικές υποδομές και στο σχέδιο νόμου δεν γίνεται καμία αναφορά! Στο ίδιο παραλιακό μέτωπο, υπάρχουν σε εκατοντάδες στρέμματα προσχώσεων, εκατομμύρια κυβικά τοξικά καμμινεύματα με τα οποία η Χαλυβουργική εχει μπαζώσει την θάλασσα και ζητάει να συνεχίσει, για να κατασκευάσει πάνω στα μπαζώματα νέο ιδιωτικό λιμάνι και μια τεράστια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 880ΜW, που θα βυθίσει στο σκοτάδι,τα ο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ελευσίνας αλλά και του Θριασίου! (Το νέο ΡΣΑ δεν κάνει καμία αναφορά για τους τρόπους και τους πόρους εξυγίανσης του παραλιακού μετώπου, όπως δεν κάνει καμία αναφορά αν μια τέτοια ρυπογόνος δραστηριότητα θα προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή του Θριασίου!)

3 Τρία διαλυτήρια πλοίων, χωρίς καμία υποδομή, λειτουργούν στις ακτές του ευαίσθητου κόλπου της Ελευσίνας, (κόβουν τα παροπλισμένα πλοία μέσα στη θάλασσα), χωρίς κανείς να τους ενοχλεί τα τελευταία τριάντα χρόνια! Δέκα τρία ναυάγια ευρίσκονται στον κόλπο της Ελευσίνας και καμία ενέργεια, χρόνια τώρα δεν έχει γίνει λόγω κόστους, για απομάκρυνσή τους! Κάνετε προτάσεις για το νέο λιμάνι Ελευσίνας που θα εξειδικευτεί στην μεταφορά επικίνδυνων φορτίων,(παράρτημα αρθρ. 28,σελ196). Ενα τέτοιο λιμάνι με τέτοια χρήση δεν θέλει ο λαός της περιοχής και πρέπει να αποσύρετε από το ΣΝ, ότι θα γίνεται η διακίνηση επικίνδυνων φορτίων! Εμείς ως Δήμος θέλουμε ένα νέο λιμάνι με όγκο εργασιών ανάλογο του υπάρχοντος, στη θέση Βλύχα, όπως προβλέπει το ισχύον ΓΠΣ, με επιδίωξή μας όλοι οι χώροι τους οποίους καταλαμβάνει το σημερινό λιμάνι, να αποδοθούν στο λαό για περίπατο και αναψυχή, και αυτό πρέπει να διατυπώνεται με σαφήνεια και στο σχέδιο νόμου του ΡΣΑ. Με τέτοιες συγκεκριμένες προτάσεις οφείλετε να προσδιορίζετε στο ΡΣ την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, παράλληλα με την άμεση απομάκρυνση των οχλουσών δραστηριοτήτων και επιβάλλοντας αυτές τις προτάσεις στα αρμόδια υπουργεία και στον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή του υφιστάμενου ΓΠΣ, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη συνολική τροποποίηση, που υποβάλαμε στον ΟΡΣΑ, με τις υπ.αριθμ. αποφάσεις 271/11 & 276/11 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, καθώς και οι προβλεπόμενες χρήσεις γής, θωρακίζουν το σχεδιασμό ενός Δήμου, με την προυπόθεση oτι δεν θα ανατρέπονται οι ισχύουσες διατάξεις με προεδρικά διατάγματα τυπου Fast Trαck κατά περίπτωση. Mε την παρούσα απόφασή μας, είναι απαραίτητο το δημοτικό συμβούλιο να καταθέσει τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής Στη συνέχεια το λόγο παίρνουν δημοτικοί σύμβουλοι προκειμένου να τοποθετηθούν. κ.βαρδαβάκης. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο διαμορφώθηκε σε μια εποχή που η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος αυξάνεται. Θυσιάζονται τα συμφέροντα και το περιβάλλον στον βωμό της ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο πρέπει να απορριφθεί. Καλείται επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των φορέων της πόλης, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Με είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ, έναντι δύο (2) κατά ( μειοψήφισαν οι κ.κ. Βαρδαβάκης, Μαίλης σύμφωνα με την ανωτέρω τοποθέτηση) Kαταθέτει τις παρακάτω γενικές παρατηρήσεις & προτάσεις επί του Σχέδιου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021.

4 Παρατηρείται ασάφεια πχ βλ άρθρο 9 παρ 5 α ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ( οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις στην επιλεκτική αποκεντρωμένη συγκέντρωση ) Προβλέπει την υπερδιόγκωση των αρνητικών επιπτώσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον και στην οικονομία της Δυτικής Αττικής Θριασίου ως αποτέλεσμα μιας σειράς ελλείψεων, όπως : 1. Δεσμευτικών χαρτών χρήσεων γής 2. Μεταβατικών διατάξεων για τη προστασία των περιοχών 3. Συγκεκριμένων μέτρων και έργων για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής 4. Συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 5. Αποκεντρωμένων διοικητικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών για την υποστήριξη των τελικών επιλογών του ΡΣΑ. Δεν υπάρχουν τα επίπεδα Σχεδιασμού και Εφαρμογής, Χρονικός Προγραμματισμός, Χρηματοδοτικά εργαλεία και πόροι. Ειδικότερα το Θριάσιο ( και η Ελευσίνα Μαγούλα ) σύμφωνα με το ΡΣΑ αξιολογείται ως : «περιοχή με πολύ υψηλή προτεραιότητα ( ανάπτυξη 3 ) άσκησης χωρικής πολιτικής για την μεταποίηση Προτείνεται ως περιοχή ανάπτυξης με χαρακτήρα ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων Θεωρείται ως : Η περιοχή που αποτελεί το ισχυρότερο στοιχείο της βάσης της μεταποίησης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας ( ισχυρός πόλος ολοκληρωμένου χαρακτήρα ) Περιοχή ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χωροθέτηση πολυτομεακών υποδοχέων. Διαπιστώνεται ότι αποτελεί : Περιοχή με «πολύ μεγάλη ανάγκη πολεοδομημένων υποδοχέων και των τριών βαθμίδων όχλησης για νέες μονάδες και για μετεγκαταστάσεις» Προτείνεται σαν περιοχή : Υψηλής ανάγκης στρεμματικής αύξησης οργανωμένων υποδοχέων διαφόρων δραστηριοτήτων. Πολύ υψηλές ανάγκες σχετικής αύξησης ως ποσοστού των υφιστάμενων υποδοχέων. Γίνεται διαπίστωση: ότι πρόκειται για περιοχή με εξαιρετικά έντονες περιβαντολλογικές επιπτώσεις και επικινδυνότητας λόγω των δραστηριοτήτων που υπόκεινται στην οδηγία SEVEZO. Συμπέρασμα : Το Θριάσιο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ θα πλημμυρίσει με υποδομές Βιομηχανίας και Βιομηχανίας αποθήκευσης μεταφόρτωσης και επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων, που θα εγκατασταθούν υποχρεωτικά στους υποδοχείς που προβλέπονται στα άρθρα 9, 12, 15 και 31.

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ότι στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ άρθρο 21 η ρύπανση του Θριασίου Πεδίου θεωρείται τόσο δεδομένη, ώστε προβλέπεται : Η λήψη μέτρων για την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής φράγματος μεταξύ Θριασίου και Λεκανοπεδίου Αθηνών, ως φίλτρου αέριων ρύπων και ως ρυθμιστικού παράγοντα του κλίματος της Αττικής. Εν όψει της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου και αφού μελετήσαμε το κυρίως κείμενο των 616 σελίδων της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΡΣΑ 2021», καταθέτουμε με το παρόν τις παρατηρήσεις μας επί του Νομοσχεδίου ως προς τις προτάσεις και τα επιμέρους σημεία που αφορούν την περιοχή (παραπέμποντας στα σχετικά άρθρα του Νομοσχεδίου και τις αν τίστοιχες αναφορές της Μελέτης) Συγκεκριμένα: 1. Η ως άνω Στρατηγική Μελέτη έχει ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αξιολόγηση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021) και περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, την αξιολόγηση των εκτιμώμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση των κατευθύνσεων και μέτρων του ΡΣΑ 2021, την εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων και τη διατύπωση προτάσεων ώστε να αποφευχθούν ή να αντιμετωπιστούν οι εκτιμώμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σημειώνεται, ότι στην Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαπιστώνεται η υφιστάμενη κατάσταση στο Θριάσιο Πεδίο, που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βεβαρυμένη περιβαλλοντικά, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ως κυρίαρχος ρόλος της περιοχής αυτός της βιομηχανικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης χονδρεμπορίου. 2. Ενώ με το νέο ΡΣΑ 2021 προσδιορίζονται τρεις ενότητες στρατηγικών στόχων, που είναι: Η οικονομική ανάπτυξη, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη, Η περιβαλλοντικά βιώσιμη χωρική ανάπτυξη με αποτελεσματική και συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη ως βασικών προϋποθέσεων για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή,

6 Οι στόχοι αυτοί ειδικά για το Θριάσιο Πεδίο και στην Ελευσίνα, στην ουσία εγκαταλείπονται με την διατήρηση κατά κύριο λόγο της συσσώρευσης οχλουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα οι επιμέρους προβλέψεις και σχεδιασμοί για στην Ελευσίνα ως πολιτιστικού, εμπορικού και οικιστικού υποδοχέα, είτε περιορίζονται σε ευχολόγιο χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, είτε ανατρέπονται εν τοις πράγμασι, λόγω της προσθήκης νέων ιδιαίτερα επικίνδυνων δραστηριοτήτων και της αναγνωρισμένης επιβάρυνσης και υποβάθμισης από τις κυρίαρχες χρήσεις γης. Ειδικότερα: 3. Στο άρθρο 3 του Νομοσχεδίου που αναφέρεται στην «Οικονοµική ανάπτυξη, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιµη...» στις βασικές κατευθύνσεις προς την επίτευξη αυτού του στόχου εντάσσεται: - η υπό στοιχείο «ζ)» ιατήρηση και προστασία της γεωργικής γης και ενίσχυση της γεωργίας στην Αττική, τόσο για λόγους συµβολής στη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους, µε ταυτόχρονη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, των αγροοικοσυστηµάτων και του αγροτικού τοπίου. Συνδυασµός µε παράλληλες πολιτικές εξοικονόµησης και βελτίωσης της ποιότητας υδάτινων πόρων, - η υπό στοιχείο «ιβ» Μετεγκατάσταση των ασύµβατων ή και οχλουσών και ρυπαινουσών χρήσεων, ιδιαίτερα από περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας ή και διαθέτουν ιδιαίτερη ή πολιτιστική σηµασία. Για το Θριάσιο πεδίο η μοναδική πρόβλεψη προς αυτήν την κατεύθυνση αφορά τμήμα της γεωργικής γής του Ασπροπύργου ενώ εγκαταλείπεται η ιδέα της διατήρησης και προστασίας της γεωργικής γής στην περιοχή της Μαγούλας. Ως προς την δεύτερη αναφορά δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη, πολύ περισσότερο δέσμευση για την απομάκρυνση των ασύµβατων ή και οχλουσών και ρυπαινουσών χρήσεων, (ιδιαίτερα από περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας (Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας) ή και διαθέτουν ιδιαίτερη ή πολιτιστική σηµασία (πόλη της Ελευσίνας). 4. Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο (άρθρο 4) «για την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής είναι απαραίτητα: α) Η ενιαία αντιµετώπιση των παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων, περιλαµβανοµένου του πυθµένα και του υπεδάφους τους, µέσα στα πλαίσια µιας ευρύτερης και ολοκληρωµένης προσέγγισης της προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων. \ β )Καταγραφή πιέσεων και ειδικότερα πιθανών πηγών ρύπανσης σε κάθε ακτή στα πλαίσια κατάρτισης του Μητρώου Ταυτοτήτων των Ακτών Κολύµβησης που διατηρεί το ΥΠΕΚΑ.

7 γ )Έλεγχος, εντοπισµός, ανάλυση και κατάταξη των οχλήσεων των υπαρχουσών παράκτιων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον και κατάρτιση προγραµµάτων σχετικά µε τη εξάλειψη ή τον περιορισµό της έντασης των οχλήσεων αυτών. δ) Αποφεύγεται η χωροθέτηση νέων έργων και επεµβάσεων στην ακτογραµµή στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο του Έσω Σαρωνικού Σε πλήρη αντίθεση με τα παραπάνω, με το νομοσχέδιο προτείνεται η «εξειδίκευση του λιμένα Ελευσίνας στη διαχείριση επικίνδυνων φορτίων». Για το θέμα αυτό στη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρεται ότι θεωρείται «κατ αρχήν επαρκής» η πρόβλεψη χωροθέτησης του λιμένα επικίνδυνων φορτίων σε νέα θέση εκτός πόλης και υπό τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές της οδηγίας Seveso ως προς την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πόλης». Ταυτόχρονα η ίδια η Μελέτη εντάσσει την εξειδίκευση αυτή στις ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ αρνητικές επιπτώσεις (και μόνο στην ποιότητα των θαλασσίων υδάτων ) από τη όλη προτεινόμενη οργάνωση των μεταφορών. Περαιτέρω στο κεφάλαιο της Μελέτης «Πιέσεις σε έδαφος και υπέδαφος - Κίνδυνος ερημοποίησης») αναφέρεται ότι : Η βιομηχανία ρυπαίνει το έδαφος και υπέδαφος με βαριά και τοξικά μέταλλα, με οργανικές τοξικέςουσίες και με πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα: διάφορες μεταλλουργικές μονάδες καθώς και μονάδες ανάκτησης μολύβδου από μπαταρίες με τις αποθέσεις τους έχουν ρυπάνει το έδαφος με αποτέλεσμα αυτό να παρουσιάζει συγκεντρώσεις Pb, Cd και Ζη κατά 2-20 φορές μεγαλύτερες από αυτές που παρατηρούνται σε μη ρυπασμένες περιοχές. το διυλιστήριο ΠΕΤΡΟΛΑ έχει ρυπάνει το έδαφος σε βάθος 1,5m και κατά μήκος ενός άξονα 6Km από την ακτή είναι σοβαρά ρυπασμένο με υδρογονάνθρακες. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν κατά 100 φορές τις συγκεντρώσεις υποβάθρου της περιοχής Δεδομένων των διαπιστώσεων αυτών, η προτεινόμενη «εξειδίκευση» του νέου λιμανιού ως λιμένα επικίνδυνων φορτίων μετά την μεταφορά του σε θέση εκτός πόλης και συγκεκριμένα σε άμεση γειτνίαση με τα ΕΛΠΕ και την ΠΥΡΚΑΛ και σε απόσταση αναπνοής από την περιοχή κατοικίας «Μπλόκο», δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μιας τοξικής βόμβας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ενδεχόµενο βιοµηχανικό ατύχηµα µεγάλης έκτασης και για τους λόγους αυτούς παραβιάζεται σαφώς η Οδηγία Σεβέζο, την οποίας γίνεται επίκληση ως πρόσθετη εγγύηση προστασίας. Η Οδηγία αναφέρει στο Άρθρο 8 ( Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (φαινόμενο Domino) ) 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή, βασιζόμενη στις πληροφορίες που παρέχει ο ασκών την εκμετάλλευση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9, να καθορίζει τις μονάδες ή ομάδες μονάδων όπου η πιθανότητα και η δυνατότητα ή οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος μπορεί να αυξάνονται λόγω της θέσης και της εγγύτητας αυτών των μονάδων και των ειδών και ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που διαθέτουν.

8 Σχεδιασμός χρήσεων γης 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή/και τις άλλες σχετικές πολιτικές. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν αυτούς τους στόχους ελέγχοντας: α) την εγκατάσταση των μονάδων β) τις μετατροπές στις υπάρχουσες μονάδες, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 10 γ) τα νέα χωροταξικά έργα γύρω από τις υφιστάμενες μονάδες, όπως οδοί επικοινωνίας, χώροι όπου συχνάζει το κοινό, και ζώνες κατοικίας, όταν ο τόπος εγκατάστασης ή τα έργα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στις πολιτικές χρήσης γης ή/και σε άλλες σχετικές πολιτικές και στις διαδικασίες εφαρμογής αυτών να συνεκτιμάται, αφενός μεν, η ανάγκη να διατηρούνται, μακροπρόθεσμα, οι δέουσες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και των ζωνών κατοικίας, των ζωνών δημόσιας χρήσης και των ζωνών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό ενδιαφέρον ή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, αφετέρου δε, για τις υφιστάμενες μονάδες, η ανάγκη συμπληρωματικών τεχνικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5, ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό. 5. Με το άρθρο 8 του Νομοσχεδίου που αναφέρεται στην Χωρική διάρθρωση Περιοχές Στρατηγικής Σηµασίας με περαιτέρω εξειδίκευσή τους σε Αναπτυξιακούς Πόλους Κέντρα/ Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας, ορίζεται ότι: α) Οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στρατηγικές επιλογές για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Αθήνας / Αττικής, διέπονται από τις βασικές αρχές της: - Συµπληρωµατικότητας - ικτύωσης - Ανταγωνιστικότητας - Περιβαλλοντική Βιωσιµότητας - Ισόρροπης ανάπτυξης - Κοινωνικής συνοχής β) Οι Περιοχές Στρατηγικής Σηµασίας εντάσσονται σε τρείς (3) κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν στους τρείς στρατηγικούς στόχους του ΡΣΑ: α) Αναπτυξιακοί Πόλοι β) Κέντρα / Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής γ) Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας Η Ελευσίνα/Θριάσιο Πεδίο εντάσσεται στους «Αναπτυξιακούς Πόλους», και ορίζεται ειδικά ως εξής: - Οικισµός Ελευσίνας ιαδηµοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας. Πολιτισµός µε περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνώς αναγνωρίσιµης ιστορικής τοπογραφίας και µνηµείων και επανάχρηση του αξιόλογου ανενεργού βιοµηχανικού κτιριακού απόθεµατος για την υποστήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής. Τουρισµός.

9 - Υποδοχείς Παραγωγικών ραστηριοτήτων Θριασίου. Συγκροτούν τον κύριο πόλο συγκέντρωσης εµπορευµατικών πάρκων και ζωνών χονδρεµπορίου σε άµεση σύνδεση µε το λιµάνι του Πειραιά και κοµβική θέση στις οδικές και σιδηροδροµικές συνδέσεις Περιφερειακής σηµασίας και τη µεγαλύτερη συγκέντρωση Υποδοχέων και µονάδων του δευτερογενούς τοµέα της Περιφέρειας: Βιοµηχανία και ενέργεια, οικοβιοµηχανία µε έµφαση στην περιβαλλοντική συµβίωση των επιχειρήσεων (από κοινού επεξεργασία / αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων βιοµηχανικών µονάδων σε χωρική εγγύτητα), πράσινη επιχειρηµατικότητα, τεχνολογία και εφαρµοσµένη έρευνα, διαµετακοµιστικό εµπόριο.. Στο δίκτυο των Αναπτυξιακών Πόλων προωθείται, µε την παροχή πολλαπλών συµπληρωµατικών δυνατοτήτων χωροθέτησης, µε τη χρήση πολεοδοµικών ή και άλλου τύπου κινήτρων και µηχανισµών και µε την κατανοµή των πόρων από τα επιχειρησιακά προγράµµατα, η ανάπτυξη χωρικών συµπλεγµάτων µητροπολιτικών λειτουργιών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αιχµής, ανάλογα µε τον κυρίαρχο προσανατολισµό του κάθε Πόλου και των επιµέρους συνιστωσών του. Εξασφαλίζονται επίσης ολοκληρωµένα δίκτυα σύγχρονων υποδοµών και προωθούνται δράσεις για την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργατικών σχηµατισµών µεταξύ των επιχειρήσεων, µε στόχο τη βελτίωση της συνέργειάς τους και τη µεγιστοποίηση της δυναµικής τους. Ειδικότερα, στους ως άνω Αναπτυξιακούς Πόλους: Στις περιοχές, οι οποίες προσδιορίζονται από τα θεσµοθετηµένα σχέδια χρήσεων γης ή από τοµεακά σχέδια εξειδίκευσης του ΡΣΑ ως κατάλληλες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια, εφαρµόζονται τα ακόλουθα: - Τροποποιούνται άµεσα τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) των οικείων Δήµων για τις αναγκαίες προσαρµογές στις κατευθύνσεις του παρόντος και εναρµονίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης µε τον στρατηγικό αναπτυξιακό ρόλο αυτών των Πόλων. - Υποστηρίζεται η λειτουργική εξειδίκευση των επιµέρους τµηµάτων τους, µε περιορισµό των επιτρεπόµενων χρήσεων σε εκείνες που συνάδουν µε τον κυρίαρχο αναπτυξιακό προσανατολισµό τους, καθώς και µε αντίστοιχη διαφοροποίηση κατά χρήση των όρων δόµησης, χωρίς υπέρβαση του προβλεπόµενου µέσου συντελεστή δόµησης, για την επίτευξη της επιθυµητής µίξης χρήσεων. Στα πλαίσια της στρατηγικά προσανατολισµένης ανάπτυξης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο δίκτυο των Αναπτυξιακών Πόλων, προβλέπονται διαδικασίες για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης µονάδων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές µε τον κυρίαρχο χαρακτήρα του πόλου.

10 Ειδικότερα: - Είναι δυνατή η κατ εξαίρεση επέκταση θεσµοθετηµένων επιχειρηµατικών Υποδοχέων στους Αναπτυξιακούς Πόλους για την εγκατάσταση σηµαντικών µονάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς στους τοµείς συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 6 του Αρθρου 3 του παρόντος, πλην των χρήσεων εµπορίου και γραφείων, µε την προϋπόθεση ότι η χρήση περιλαµβάνεται στον αναπτυξιακό προσανατολισµό του κατά περίπτωση Πόλου. Η επέκταση αυτή δύναται να υλοποιηθεί, χωρίς τροποποίηση του ΓΠΣ, ανεξαρτήτως του χρόνου τελευταίας τροποποίησής του. Η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισµός της περιοχής γίνεται µε Π που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας (ΕΕ / ΟΡΣΑ). Με το ίδιο Π εγκρίνεται και η πολεοδοµική µελέτη της περιοχής, σύµφωνα µε την παρ. 5δ του Άρθρου 36 του παρόντος. - Για τα παραπάνω απαιτείται θετική γνώµη του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) ως προς τη σκοπιµότητα άµεσης προώθησης της επένδυσης, µετά από αξιολόγηση βάσει κριτηρίων ανάλογων µε τα προβλεπόµενα στο Αρθρο 10 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/ ), και ειδικότερα: ως προς τη βιωσιµότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού φορέα, ως προς την προώθηση τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτοµίας και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και ως προς τη συµβολή της επένδυσης στην οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης, απαιτείται θεώρηση της συγκεκριµένης χωροθέτησης ως προς το σύνολο της Χωρικής Ενότητας ή Υποενότητας και ως προς την όµορη ζώνη του επιχειρηµατικού Υποδοχέα, καθώς και η υποχρεωτική εξασφάλιση των απαιτούµενων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών υποδοµών από τον επενδυτή. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανταποδοτικού τέλους. Για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραπάνω εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κατά την άποψή μας με τις παραπάνω διατάξεις: 1) Νομιμοποιείται πλήρως και επιβάλλεται ως κυρίαρχος, και επί της ουσίας, ως μοναδικός χαρακτήρας και προσανατολισμός του πόλου της Ελευσίνας/Θριασίου αυτός του Υποδοχέα βιομηχανικής δραστηριότητας και χονδρεμπορίου, πράγμα που μας βρίσκει αντίθετους.. 2) «Φωτογραφίζεται» η σχεδιαζόμενη επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Χαλυβουργικής, 3) Ανατρέπεται ακόμα και η δυνατότητα μελλοντικής απομάκρυνσης οχλουσών δραστηριοτήτων από τον οικιστικό ιστό. 6. Το άρθρο 9 του Νομοσχεδίου αναφέρεται στην Χωροταξική Οργάνωση Οικιστικό ίκτυο / ίκτυο Πολεοδοµ ικών Κέντρων.

11 «Για την υποστήριξη της ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, προωθείται η πολυκεντρική δοµή και η ιεράρχηση ενός Οικιστικού ικτύου Αστικών / Πολεοδοµικών Κέντρων µητροπολιτικής, ευρείας και τοπικής εµβέλειας το οποίο αρθρώνεται στη βάση αρχών ισόρροπης ανάπτυξης και συµπληρωµατικότητας, και οργανώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: Μητροπολιτικά Κέντρα, ιαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας, ηµοτικά Κέντρα. Η Ελευσίνα εντάσσεται στην κατηγορία των ιαδηµοτικών Κέντρων Ευρείας Ακτινοβολίας ενώ το Θριάσιο ως «Χωρική Ενότητα υτικής Αττικής» Σε πλήρη αντίφαση με τις προηγούμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι: «Στη Χωρική Υποενότητα Θριασίου λειτουργούν παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής σηµασίας, ενώ διαθέτει και πολιτιστικούς πόρους διεθνούς ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα όµως επιβάλλεται η αντιµετώπιση των υψηλής έντασης συσσωρευµένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών προβληµάτων. Βασική κατεύθυνση αποτελεί η άρση της ανοργάνωτης συγκέντρωσης ρυπαινουσών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα, η µείωση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Ελευσίνας. Η χωρική διάρθρωση της Υποενότητας καθορίζεται από το υφιστάµενο και προγραµµατισµένο εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο. Στην Υποενότητα Θριασίου προωθείται η οργάνωση ισχυρού αναπτυξιακού / επιχειρηµατικού Πόλου του δευτερογενούς τοµέα παραγωγής, χονδρεµπορίου και διαµετακοµιστικού εµπορίου. Προάγεται επίσης ισότιµα, η ταυτόχρονη ανάταξη, προστασία ενίσχυση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση επιλεκτικών µορφών τουρισµού, καθώς και µε συµπληρωµατικές δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και οικονοµικής ανάπτυξης. Τέλος, ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι υφιστάµενες οικιστικές συγκεντρώσεις και διαφυλάσσεται ο περιαστικός χώρος». Παράλληλα η Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενώ χαρακτηρίζει κρίσιμη την ενίσχυση των υφιστάμενων οικιστικών συγκεντρώσεων προκειμένου να διαφυλαχθεί ο περιαστικός χώρος και ενώ διαπιστώνει πληθυσμιακή αύξηση στην περιοχή, που αποδίδεται στην «ανάπτυξη και αναβάθμιση» της κατοικίας στο Θριάσιο, ταυτόχρονα αναφέρει, ότι: «ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της τάσης αυτής είναι η διαρκής επιβάρυνση της περιοχής με μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους και βαριές βιομηχανικές χρήσεις που, σε συνδυασμό με το διαμετακομιστικό Κέντρο Θριασίου, το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και τη χωματερή Άνω Λιοσίων, συντείνουν στην περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής με ηχορρύπανση, καταστροφή του τοπίου, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και μόλυνση του κόλπου της Ελευσίνας και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.»

12 6.2. Σε άλλο σημείο της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαπιστώνεται ότι «Η Χωρική Υποενότητα Θριασίου αποτελεί την πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Αττικής, με συσσωρευμένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα. Μεταξύ αυτών, καταγράφονται η μεγάλη και ανοργάνωτη συγκέντρωση και λειτουργία ρυπαινουσών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα και η εναπόθεση απορριμμάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Ελευσίνας». Παρά ταύτα με το νομοσχέδιο προωθείται «η οργάνωση ισχυρού αναπτυξιακού / επιχειρηματικού πόλου του δευτερογενούς τομέα παραγωγής, χονδρεμπορίου και διαμετακομιστικού εμπορίου» Ως προς αυτό, η Μελέτη Επιπτώσεων παραδέχεται ότι «η χωροθέτηση νέων μονάδων και, πιθανώς, νέων υποδοχέων, ενδέχεται να προκαλέσει τοπικά επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα» (αλλά και στο έδαφος και τα ύδατα), οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν (!?) στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε έργου, αφού αξιολογηθούν και προσδιοριστούν οι κλαδικές προτεραιότητες κατά αντιστοιχία με το ΕΠ Βιομηχανίας, και σε συνάρτηση με τον κυρίαρχο χαρακτήρα των Χωρικών Ενοτήτων.» Στη συνέχεια ενώ στην Μελέτη επαναλαμβάνεται ότι : «Για τη χωρική υποενότητα του Θριασίου κρίνεται αναγκαία η άμεση αντιμετώπιση των υψηλής έντασης συσσωρευμένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών προβλημάτων. Αυτό που προτείνεται, δεν είναι ο αποκλεισμός χωροθέτησης νέων οχλουσών δραστηριοτήτων αλλά η άρση της ανοργάνωτης συγκέντρωσης ρυπαινουσών παραγωγικών δραστηριοτήτων, (άρα η οργανωμένη συγκέντρωση επιτρέπεται) και η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Ελευσίνας (και όχι η απορρύπανση) Πρόσθετη επιβεβαίωση και απόδειξη αυτού αποτελούν οι αναφορές: - Στον περιορισµό οποιασδήποτε επέκτασης βιοµηχανικής ανάπτυξης παράλληλης προς την ακτή, µε εξαίρεση αυτές που αποδεδειγµένα λειτουργούν σε άµεση σχέση µε τη θάλασσα. Η διατύπωση είναι προφανές ότι επιτρέπει την ερμηνεία με πολλαπλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον αναφέρεται σε περιορισμό επέκτασης και όχι σε απαγόρευση επέκτασης. Δεύτερον η εξαίρεση μπορεί να έχει την έννοια αυτών που ήδη λειτουργούν, αλλά και νέων, για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται άμεση σχέση με την θάλασσα. Και πάλι κατά κύριο λόγο με την διάταξη αυτή «φωτογραφίζονται» τα επεκτατικά σχέδια της Χαλυβουργικής (επέκταση λιμένα, μονάδα ηλεκτροπαραγωγής). - Στον χαρακτηρισμό της περιοχής των ορεινών όγκων Αιγάλεω και Ποικίλου, καθώς και της Λίµνης Ρειτών (Κουµουνδούρου) ως Περιφερειακό Πάρκο, με συγκεκριμένο σκοπό, που αποτελεί παραδοχή της υποβάθμισης και της επικινδυνότητας των συνθηκών στο Θριάσιο.

13 Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο αναφέρεται ο σκοπός του χαρακτηρισμού, που αποδεικνύει άμεσα και σαφώς την περιβαλλοντική επιβάρυνση του Θριασίου Πεδίου, και που είναι επί λέξει: α) η ανάσχεση της περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθµισης της περιοχής από την επέκταση του αστικού ιστού και από την εγκατάσταση χρήσεων ασύµβατων µε την διατήρηση του φυσικού οικοσυστήµατός της σε κατάσταση οικολογικής ισορροπίας, β) η αποκατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης από υποβαθµιστικές επενέργειες, γ) η διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας που περιλαµβάνει µεταξύ των οποίων µεγάλος αριθµός προστατευόµενων, ενδηµικών και σηµαντικών ειδών, 7. Στο άρθρο 16 «Στρατηγική και άξονες πολιτικής για τον πολιτισµό» ορίζεται ως βασική συνιστώσα των πολιτικών για τη διατήρηση των πολιτιστικών πόρων και την ανάδειξη της ταυτότητας της Αθήνας / Αττικής η έµφαση στο Θαλάσσιο Μέτωπο που συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο του ιστορικού βάθους της πόλης και της πολιτιστικής, παραγωγικής / οικονοµικής της φυσιογνωµίας. Οι κατευθύνσεις του νομοσχεδίου σκοπεύουν στην ανάδειξη της ιστορικής τοπογραφίας των παραθαλάσσιων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και στην προώθηση παραθαλάσσιων τόπων σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Υποστηρίζεται η ανάδειξη των πολιτιστικών αυτών πόρων µε την ένταξή τους σε πόλους διεθνούς ακτινοβολίας, όπως ο Πόλος Ελευσίνας. Η προστασία και ανάδειξη των ιστορικών / πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδοµών περιγράφονται στο επόμενο άρθρο 17 και εξειδικεύονται στο ειδικό Παράρτημα, (5), όπου προτείνεται η ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Ελευσίνας με συγκεκριμένη αναφορά στα εξής: «Προωθείται µελέτη για τον επανακαθορισµό των ορίων του ιστορικού κέντρου της Ελευσίνας, εντός του οποίου περιλαµβάνονται ο αρχαιολογικός χώρος, τµήµα της Ιεράς Οδού µέχρι τη γέφυρα του Αδριανού, τµήµα του λιµανιού και τµήµα της νεώτερης πόλης, για την επέκταση του δικτύου πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων και για τη θεσµοθέτηση όρων προστασίας και ανάδειξης των πολεοδοµικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της νεώτερης πόλης. Επίσης, προωθούνται µελέτες και έργα ανάπλασης αξιόλογων κτιρίων, µετώπων οδών, πλατειών και των όψεων της πόλης προς τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και των αξιόλογων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων (Βότρυς, Ελαιουργική κλπ), του λιµανιού και των αργούντων λατοµείων Κατά την άποψή μας τα πιο πάνω αποτελούν διατύπωση γενικών κατευθύνσεων. Επειδή όμως αυτές είναι δεσμευτικές για την σύνταξη μελετών και την προώθηση μέτρων και προγραμμάτων, παρατηρούμε, ότι οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις έχουν χαρακτήρα αποσπασματικό δεδομένου ότι: Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιβεβλημένες συνδέσεις του αρχαιολογικού χώρου με τα νεώτερα βιομηχανικά μνημεία, η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, τουλάχιστον αυτού που βρίσκεται μπροστά στον οικιστικό ιστό, η επέκταση του Αρχαιολογικού χώρου προς δυσμάς («επτά επί Θήβας»), και η διασφάλιση της προσέγγισής του από το θαλάσσιο μέτωπο καθώς και η δημιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου.

14 7.2. Περαιτέρω αναφέρονται µελέτες για τα προγράµµατα σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων της Αττικής, που αφορούν μεταξύ άλλων την «σύνδεση ιστορικών Κέντρων Αθήνας Ελευσίνας». Η σύνδεση αυτή αναφέρεται στην Ιερά Οδό, και εξειδικεύεται : Στην προώθηση ολοκληρωµένης µελέτης της σύνδεσης και ρύθµιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων που προκύπτουν από την συσχέτισή της µε τον οδικό άξονα της Ιεράς Οδού. - Στην παράλληλη προώθηση επιµέρους µελετών για την τµηµατική υλοποίηση του έργου στα σηµεία που οι συνθήκες είναι ώριµες (πεζοδρόµηση Ιεράς Οδού έως την οδό Κωνσταντινουπόλεως ανασκαφές ανάδειξη και ανάπλαση της οδού). Επίσης αναδεικνύονται κατά µήκος της πορείας τα πολεοδοµικά σηµεία αναφοράς, τα µνηµεία και οι χώροι που έχουν συνδεθεί µε την αρχαία και νεότερη ιστορία µας. Με άλλα λόγια η σύνδεση των ιστορικών Κέντρων Αθήνας Ελευσίνας εξαντλείται μέχρι την οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Αθήνα - ενώ παραμένουν απροσδιόριστα τα πολεοδομικά σημεία αναφοράς κατά μήκος της πορείας της Ιεράς Οδού. 8. Το 5 ο κεφάλαιο του Νομοσχεδίου αναφέρεται στην οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η σχετική διάταξη του άρθρου 20 για τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα εστιάζει «στην χωρικά στοχευμένη στρατηγική για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες, που συναρτάται άµεσα µε τη χωροταξική διάρθρωση της Αττικής και την αξιοποίηση της δυναµικής του δικτύου Αναπτυξιακών Πόλων, ως µοχλών ανάπτυξης της Περιφέρειας». Η χωρική οργάνωση του δικτύου επιχειρηµατικών υποδοχέων στην συνέχεια «συσχετίζεται µε την εξυπηρέτησή τους από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και συναρτάται επίσης µε τη χωρική οργάνωση του χονδρεµπορίου, των αποθηκών και των συστηµάτων εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics), καθώς και µε την πρόσβαση στις πύλες της Περιφέρειας.» Περαιτέρω αναφέρεται ότι: «Τα ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ µε αυξηµένη συγκέντρωση µεταποιητικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν υποβάθµιση των συνθηκών λειτουργίας και περιβάλλοντος και έλλειψη υποδοµών, χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης και σε αυτές προωθούνται προγράµµατα εκσυγχρονισµού των µονάδων, εξασφάλισης υποδοµών και περιβαλλοντικής εξυγίανσης της περιοχής. εν χαρακτηρίζονται στην Περιφέρεια Αττικής νέα ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ «προς εξυγίανση» του Π 166/ / Στην περίπτωση πού απαιτείται εξυγίανση της περιοχής, το ΒΙΠΑ χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης, σύµφωνα µε τα ως άνω αναφερόµενα. Από τα ως άνω προκύπτει ότι το Θριάσιο Πεδίο πληροί τις προϋποθέσεις για την εσαεί διατήρηση και επέκταση/ενίσχυσή του ως Υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, χωρίς καν να προτείνεται ως περιοχή περιβαλλοντικής εξυγίανσης. - Κατόπιν των ανωτέρω, δικαιωματικά απαιτούμε την θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων απορρύπανσης ολόκληρου του Θριάσιου Πεδίου (έδαφος, υπέδαφος, θάλασσα) :

15 - ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ κήρυξη του Θριασίου ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, (με απαγόρευση χωροθέτησης και εγκατάστασης νέων οχλουσών βιομηχανικών και μη δραστηριοτήτων, και απαγόρευση επέκτασης υφιστάμενων. - ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ για την απομάκρυνση βιομηχανιών και οχλουσών δραστηριοτήτων που λειτουργούν εντός του οικιστικού ιστού της Ελευσίνας και συγκεκριμένα της ΣΙΝΤΡΑ, ΤΙΤΑΝ, Διαλυτήρια Σάββα). - ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΓΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ και σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις των Νόμων περί Προστασίας Περιβάλλοντος, προστασίας Αρχαιολογικών χώρων, και τον νομοθετικά αναγνωρισμένο χαρακτηρισμό του Κόλπου της Ελευσίνας «ως ευαίσθητης περιοχής». - ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ως αντισυνταγματικής της διάταξης σχετικά με τη διευκόλυνση της εγκατάστασης µονάδων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές µε τον κυρίαρχο χαρακτήρα του πόλου ( δευτερογενής και τριτογενής τομέας) χωρίς πρόβλεψη/τροποποίηση του ΓΠΣ με μόνη προϋπόθεση την κρίση του εκάστοτε υπουργού ως προς την συµβολή της επένδυσης στην οικονοµία. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΔΕΚΤΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 271 ΚΑΙ 276 ΤΟΥ 2011 ΤΟΥ ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Β/Σ/Η ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ!!! - ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ και ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ των θαλάσσιων μεταφορών λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των διάσπαρτων λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή (λιμενοβραχίονας ΤΙΤΑΝ, Χαλυβουργικής, λιμάνι Σκαραμαγκά) με σκοπό την μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας χωρίς τον ειδικό σκοπό της διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων,αλλα με μοναδικό σκοπό την απόδοση του χώρου που καταλαμβάνει το σημερινό λιμάνι στον Δήμο για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. - ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ όλων των δραστηριοτήτων που χωροθετούνται στο Θριάσιο Πεδίο, λαμβανομένων υπόψη των νέων δεδομένων του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. - ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ της Ελευσίνας του ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ και ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΚΡΟΝΟΣ» ( με συγκεκριμένη αναφορά στο Νομοσχέδιο στην επέκταση αρχαιολογικού χώρου προς δυσμάς («επτά επί Θήβας»), και προς την θάλασσα.).

16 - ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ του χώρου ανενεργών λατομείων ως συνέχεια του αρχαιολογικού χώρου. Τέλος κρίνεται σκόπιμο να υποστηριχθεί η πλήρης απόσυρση του σχεδιασμού του νομοσχεδίου ως προς το Θριάσιο Πεδίο, προκειμένου να συνταχθούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και να διαπιστωθεί το ΣΥΝΟΛΟ των επιβαρύνσεων και συνεπειών που υφίσταται η περιοχή. Κεφάλαιο Β : Χωροταξική Οργάνωση - Χωρικές Ενότητες Σελίδα 49 : α. Χωρική Υποενότητα Θριασίου Πεδίου Ότι αναφέρεται στην αρχή και αφορά στα συγκεκριμένα προβλήματα του Θριασίου έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τις προτεινόμενες χρήσεις και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα η πρόταση οργάνωσης ΙΣΧΥΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ πόλου δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και η διακηρυσσόμενη ταυτόχρονα ισότιμη ανάπτυξη, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων σε συνδυασμό με την ενίσχυση επιλεκτικών μορφών τουρισμού και συμπληρωματικές δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης, ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ειδικά για τη περίπτωση της ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : να τροποποιηθεί ως εξής : To Θριάσιο πεδίο διατηρεί τα χαρακτηριστικά του, ως ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ του Δευτερογενούς και Τριτογενούς τομέα στον βαθμό και στην έκταση που υφίστανται οι μέχρι τώρα θεσμοθετημένες περιοχές στις οποίες προβλέπεται οργάνωση, εξυγίανση και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, οι οποίες θα εξυπηρετούν την λειτουργία των επιχειρήσεων. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ. Σελίδα 50 : Στο σ/ν προβλέπεται : περιορισμός οποιαδήποτε επέκτασης βιομηχανικής ανάπτυξης παράλληλης προς την ακτή, με εξαίρεση αυτές που αποδεδειγμένα λειτουργούν σε άμεση σχέση με τη θάλασσα. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να τροποποιηθεί ως εξής : Να μην επιτρέπεται καμμια βιομηχανική δραστηριότητα στο παραθαλάσσιο μέτωπο είτε υπό μορφή επέκτασης εκσυγχρονισμού, είτε ως νέα βιομηχανική δραστηριότητα. Εάν επιτραπεί αυτό είτε για επέκταση εκσυγχρονισμό, είτε ως νέα εγκατάσταση, θα γίνει ή σε βάρος ελεύθερων ακόμα τμημάτων της ακτής, ή με επιχώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις η ήδη κακή κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος του κόλπου της Ελευσίνας θα επιβαρυνθεί επί πλέον και ακυρώνεται εκ των προτέρων ότι αναφέρεται αμέσως μετά ( και αφορά στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού )

17 αγ. Ανάδειξη του τοπίου της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς : ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Εξυγίανση του βυθού του κόλπου Ελευσίνας Ασπροπύργου και διαχρονική παρακολούθηση της αναβάθμισης του (δυτικού ). Σαρωνικού Όσον αφορά την ΕΛΕΥΣΙΝΑ συμφωνούμε με τις υπόλοιπες κατευθύνσεις που αναφέρονται στις σελίδες 50 και 51. Για τις περιπτώσεις του παραλιακού Μετώπου και του Λιμανιού θα αναφερθούμε ειδικά παρακάτω. Κεφάλαιο Γ : Προστασία του Περιβάλλοντος Σελίδα 67 : ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Να συμπεριληφθεί η εκτροπή του ρεύματος του Αγ. Ιωάννη στον Σαρανταπόταμο όπως έχει προβλεφθεί σε σχετική αντιπλημμυρική μελέτη. Υπάρχει ήδη μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης. Η συχνή κατάκλιση από πλημμυρικά φαινόμενα της ΝΕΟΑΚ στο ύψος της Χαλυβουργικής καθιστά αναγκαίο και επιτακτικό το έργο αυτό. Σελίδα 79 : 5. Για την περίπτωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής η αναφορά περί χωροθέτησης χρήσεων γής α 6. σε σχέση με την υφιστάμενη επικινδυνότητα έχει ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ και πρέπει να ληφθεί υπ όψη σε όλες τις υφιστάμενες και προτεινόμενες δράσεις και χρήσεις ειδικά σε εκείνες που θα επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. Σελίδα 107 : ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Η Μαγούλα δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως υποδοχέας Πάρκων Μεγάλης Κλίμακας. Έχουμε την άποψη ότι η χρήση του Χονδρεμπορίου πρέπει να περιοριστεί στην ΠΑΕΓΑ και στις υφιστάμενες ζώνες. Οι ελεύθερες ακόμα εκτάσεις να προβλεφθούν για άλλες χρήσεις όπως π.χ γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ζώνες Αγροτικού Τοπίου.

18 Κεφάλαιο ΣΤ : Μεταφορές, Μετακινήσεις, Δίκτυα. Σελίδα 122 : Η επαναλειτουργία της Γραμμής του ΟΣΕ, ( Αγ. Ανάργυροι Ελευσίνα Μέγαρα ). ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Το σ.ν προβλέπει κατάληξη της Γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ στο Ίλιον. Προτείνουμε να προβλεφθεί η συνέχιση της Γραμμής 2 από το Ίλιον μέχρι το Καματερό ώστε το μετρό να καταλήξει, με σταθμό μετεπιβίβασης, πάνω στην Προαστιακή γραμμή Αγ. Αναργύρων Ελευσίνας - Μεγάρων του ΟΣΕ. Με αυτή την πρόβλεψη θα δοθεί η δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης όλης της ζώνης εξυπηρέτησης της παλαιάς γραμμής με το κέντρο της Αθήν Παράρτημα Κεφαλαίου Δ : Π 5 Παράστημα άρθρου 17, παράστημα 1 Άρθρου 17 : δ. Ιστορικό Κέντρο Ελευσίνας ( σελίδα ) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Να εξειδικευθούν οι δράσεις αναπλάσεων και γίνει αναφορά δημιουργίας Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στην πολεοδομική περιοχή Βότρυς Ελαιουργείου. Παράρτημα Παραγράφου 7 άρθρου 17 : Σύνδεση Ιστορικών Κέντρων Ελευσίνα Ιερά Οδός. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : να αναφερθούν τα ενδιάμεσα σημαντικά σημεία : 1. Ελευσίνα Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 2. Λίμνη Κουμουνδούρου ( Ρειτοί ),όπου υπάρχει ήδη μελέτη περιβαλλογτικής αναβάθμισης. 3. Αφαία : Ιερό Αφροδίτης και σωζόμενα τμήματα Ιεράς Οδού ( ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ) 4. Μονή Δαφνίου Με δεδομένο ότι ο τουρισμός και η ημερήσια αναψυχή θα αποτελέσουν σημαντικό τομέα όχι μόνο περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης αλλά και ΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ πρέπει να υλοποιηθεί το παλαιό πρόγραμμα «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ» του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γ Εφορίας Αρχαιοτήτων, το οποίο άρχισε να υλοποιείται, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Έγιναν μόνο κάποιες παρεμβάσεις, όπως στην Αφαία και κυρίως σωστικού χαρακτήρα, στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ανάδειξη σημαντικών πολιτιστικών μνημείων μιας αρχαίας διαδρομής προς δύο Άξονες και μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια της σύνδεσης των Ιστορικών Κέντρων Αθήνας Ελευσίνας όπως και αυτή που περιγράφεται στο Παράρτημα της παρ. 6 Άρθρου 17 ( ζ ).

19 ( Μια τέτοια πολιτιστική διαδρομή με το ίδιο όνομα έχει προβλεφθεί στο σ/ν του Ρ.Σ.Α. για την Ανατολική Αττική). ΠΡΟΤEΙΝΕΤΑΙ : H Πολιτιστική Διαδρομή ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ και στην Δυτικη Αττικη Συγκεκριμένα η διαδρομή περιλαμβάνει : 1. Κλάδος ( Α ) Ελευσίνα Μέγαρα ( Τείχος Αγίας Τριάδας, Κρήνη Θεαγένους, Παγαί Αγόσθενα - Αλεποχώρι) 2. Κλάδος ( Β ) Ελευσίνα Οινόη Αρχαία Ερένεια, Ελευθερές Κεφάλαιο Γ ( προστασία περιβάλλοντος ) σε συνδυασμό με το κεφάλαιο Ε ( οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων ) Διαφωνούμε με την πρόταση του ΟΡΣΑ για την δυνατότητα εγκατάστασης νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων στη περιοχή. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Η απαγόρευση εγκατάστασης νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων. Η περιοχή Μαγούλας Ελευσίνας αλλά και ευρύτερα, λόγω της έκτασης, της συγκρότησής της, του έντονου χαρακτήρα ανάδειξης μη συμβατών χρήσεων και κυρίως της ύπαρξης 16 επιχειρήσεων που διέπονται από την οδηγία SEVEZO δεν επιτρέπει τέτοιου είδους προτάσεις και σκέψεις. Εξ άλλου η μεγαλύτερη τέτοια δραστηριότητα, η χωματερή Άνω Λιοσίων Φυλής, είναι ήδη εγκατεστημένη στα όρια της περιοχής εδώ και δεκαετίες και είναι ο μοναδικός χώρος διαχείρισης απορριμμάτων όλης της Αττικής και θα εξακολουθεί δυστυχώς να λειτουργεί ακόμα και για τις επόμενες δεκαετίες. Κεφάλαιο ΣΤ Μεταφορές Μετακινήσεις Δίκτυα. Η διάθρωση και η κατανομή του αστικού δικτύου όπως επίσης ο ρόλος των μητροπολιτικών κέντρων, των διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας και η σχέση μεταξύ τους και της ενδοχώρας, είναι παράγοντες που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και οργάνωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών δράσεων όπως επίσης και του Εθνικού χώρου. Βασικό στοιχείο αυτών είναι τα δίκτυα υποδομών που αφορούν στην κινητικότητα και την προσπελασιμότητα των ενδοπεριφερειακών υποενοτήτων. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να προβλεφθούν 1. Η Δυτική Ζεύξη της Σαλαμίνας με τη Δυτική Αττική ( πρόκειται για μια παλαιά πρόταση η οποία τελευταία εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο ) 2. Η κατασκευή του κόμβου των Διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο ( υπάρχει οριστική μελέτη του κόμβου όπως και οριστική μελέτη παραλλαγής, παρά τη Λίμνη Κουμουνδούρου και έγκριση περιβαλλοντικών όρων )

20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ Κεφάλαιο Β : Προστασία Περιβάλλοντος. 1. Μείωση των παροπλισμένων πλοίων στο Κόλπο της Ελευσίνας 2. Ανέλκυση των ναυαγίων στο κόλπο της Ελευσίνας 3. Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του εγκεκριμένου Σχεδίου και καθορισμός χρήσεων αναψυχής, πρασίνου αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 4. Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στο «Καλυμπάκι» 5. Επισκευή και επανάχρηση των σημαντικών κτιρίων Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικης στον ΚΡΟΝΟ. 6. Χωροθέτηση Κέντρου Περιβαλλοντικών και Επιδημιολογικών Ερευνών στην περιοχή του ΚΡΟΝΟΥ. 7. Προστασία ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και εφαρμογή του υπάρχουσας Μελέτης Πυροπροστασίας 8. Χαρακτηρισμός της περιοχής «ΤΙΤΑΝ», η οποία όπως είναι γνωστό, είναι δασική, ως περιβάλλουσα Ζώνη Προστασίας Αστικού Πρασίνου και Ασφαλείας μεταξύ του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ (πρώην Πετρόλα), της ΠΥΡ ΚΑΛ, του Νέου Λιμανιού και της Ελευσίνας. 9. Περιβάλλουσα ζώνη προστασίας αστικού πρασίνου και αθλοπαιδιών στη θέση Προφήτη Ηλίας Μαγούλας 10. Ανάπλαση τωνδυο ορυγμάτων βορείως του Λόφου Προφήτη Ηλία. 11. Μεταξύ των ζωνών χονδρεμπορίου και Βιομηχανίας στη θέση «Καμάρι» να οριστεί ζώνη ανάδειξης αγροτικού τοπίου. 12.Εγκατάσταση στο ΚΕΛΘ συστήματος καθαρισμού των υδάτων για αρδευση ωστε να μη διοχετεύονται στην θάλασσα. Κεφάλαιο Δ : Πολιτισμός και Αττικό Τοπίο 1. Δημιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στην περιοχή «Βότρυς Ελαιουργείου» 2. Δημιουργία στον ίδιο χώρο, Μουσείου Τεχνολογίας Κεφάλαιο ΣΤ και αντίστοιχο παράρτημα : Μεταφορές Μετακινήσεις Δίκτυα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 1. Λιμένας Ελευσίνας : Το υφιστάμενο λιμάνι της Ελευσίνας να διατηρήσει το μικτό του χαρακτήρα ( εμπορικό, αλιευτικό και αναψυχής με δύο μαρίνες ). Η δυναμική που παρουσίαζε ως συμπληρωματικού προς το λιμάνι του Πειραιά και η ανάδειξη του ως κομβικό σημείο μεταφορών και μετεξέλιξη του σε λιμάνι τρίτης γενιάς οδήγησε το 1989, στη πρόταση μετεγκατάστασής του Δυτικά, στη θέση «Βλύχα». Η δημιουργία του νέου λιμανιού αφορά έκταση m 2 και σύνδεση του με το οδικό δίκτυο και το σιδηροδρομιό δίκτυο.

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό Θεσμικό πλαίσιο

Σχετικό Θεσμικό πλαίσιο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Υπεύθυνος μαθήματος: Κ. Σερράος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 Σ ) ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ 61.595.824,76 26.570.000,00 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ. 420. 9733.06.001 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. ΠΡΟΣ Πρόεδρο Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

26/10/2011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 1 Πράσινο Ταμείο. 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων. 3 Εγκεκριμένα προγράμματα

26/10/2011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 1 Πράσινο Ταμείο. 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων. 3 Εγκεκριμένα προγράμματα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πράσινο Ταμείο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Προγραμματισμός ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων Οκτώβριος 2011 1 Πράσινο Ταμείο 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ) Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

/ /2010. : « : « »

/ /2010. : « : « » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 38 Της 6 ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 7152/23-02-2012 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ

ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ Θέση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς µε αφορµή τα σχέδια επέκτασης των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα Με αφορµή αναφορά καταγγελία από τοπική πρωτοβουλία πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα