Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α."

Transcript

1 Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη

2 Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη ἐθνική, κοινωνική καί πολιτιστική προσφορά στή Μητέρα Ἑλλάδα, ἀπετέλεσαν τό διαχρονικό στυλοβάτη τοῦ Ἔθνους στήν Ἑνιαία Ἤπειρο, τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία. Συνετέλεσαν ἀποφασιστικά στή διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καί κληροδότησαν τήν ἵδρυση καί λειτουργία πληθώρας Ἑλληνορθοδόξων σχολείων μέχρι τή Βιέννη καί τίς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι ἡ Μοσχοπόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου ὑπῆρξε, ἤδη ἀπό τό ο αἰώνα, κοιτίδα τοῦ Ἑλληνοβλαχικοῦ πολιτισμοῦ ἀδιαφιλονίκητο κέντρο Ἐθνικῆς Παιδείας καί Γραμμάτων. Ἐπιχειρήθηκε διαχρονικά μέχρι καί σήμερα, ἀπό ἀνιστόρητους καί ἐπιτήδειους, ἡ εὐθεία ἀμφισβήτηση τῆς Ἑλληνικῆς ἐθνικῆς καταγωγῆς τῶν Βλάχων. Ἡ ἀντίδραση τῶν τελευταίων ὑπῆρξε πάντοτε σθεναρή καί ὁδήγησε σέ πλήρη ἀποτυχία τά ὅποια ἀνθελληνικά σχέδια. «Τοῦτο τό χρεωστοῦμεν, ὅπως σημειώνει ὁ Σοφοκλῆς Βενιζέλος τό, ἀναμφισβητήτως εἰς τόν θαυμαστόν πατριωτισμόν, εἰς τήν εὐφυά ἀντίδρασιν καί εἰς τούς θαρραλέους ἀγώνας αὐτῶν τούτων τῶν Ἑλλήνων Βλάχων, ἀγώνας εἰς τούς ὁποίους οὗτοι ἀπεδόθησαν μόνοι, ἀκαθοδήγητοι καί παλαίοντες συχνά ἐναντίον πανισχύρου ξένου δυνάστου» Ὁ Βλαχόφωνος Ἑλληνισμός τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀκολούθησε, στή διάρκεια τῆς ἱστορικῆς του διαδρομῆς τήν ἐθνική μοίρα ὁλοκλήρου του Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐλευθερία, σκλαβιά, αἷμα, ἀγῶνες καί προσδοκίες γιά δικαίωση. Σ αὐτούς τούς ἀδάμαστους Ἕλληνες ἀφιερώνουμε τό παρόν ἡμερολόγιο καί τούς ἀπευθύνουμε θερμό ἐθνικό χαιρετισμό. Τό Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς ΣΦΕΒΑ Για σενα που το φυλλομετρας Τ οῦτο τὸ ἡμερολόγιο, ποὔχεις στὰ χέρια σου καὶ τὸ φυλλομετρᾶς, ἔχει μιὰ σπουδαία ἰδιαιτερότητα: Εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς Ἑλληνοβλάχους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν κυρίως στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου. Πόσοι εἶναι; Λέγεται ὅτι ξεπερνοῦν τὶς Ὅμως, ἡ Ἀλβανία, καὶ μὲ τὸ Χοτζικὸ καθεστώς, ἀλλὰ καὶ τώρα μὲ τὴν λεγομένη δημοκρατία, δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει γιὰ Ἕλληνες. Ἁπλᾶ, τοὺς χαρακτηρίζει ὡς «Βλάχους». Οὔτε Ἀλβανοὺς οὔτε Βορειοηπειρῶτες. Εἶναι οἱ γνωστὲς ἀλβανικὲς μεθοδεύσεις, ποὺ θέλουν τὴν Ἑλληνικὴ Μειονότητα - μὲ τὴν μέθοδο τοῦ Προκρούστη, φυσικά - νὰ φθάνῃ, τὸ πολύ, μέχρις τὶς.000 ψυχές... Βέβαια, ἐδῶ πρέπει νὰ τονισθῇ ὅτι καὶ ἡ «ΟΜΟ- ΝΟΙΑ» δὲν ἔχει ἐπιδείξει μέχρι τώρα ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς Ἑλληνοβλάχους, ὥστε νὰ τοὺς ἐνσωματώσει ἐκεῖ ποὺ πραγματικὰ ἀνήκουν: στὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Ἀκριβῶς γι αὐτὸν τὸν λόγο, ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἀφιερώνει τὸ ἡμερολόγιο τοῦ 0 στοὺς Ἑλληνοβλάχους. Γιὰ νὰ φέρῃ τὸ θέμα στὴν ἐπιφάνεια, προβληματίζοντας ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό, κόντρα στὴν ἀλβανικὴ δολιότητα, ἀλλὰ καὶ στὴν δική μας ἄγνοια ἤ καὶ ἀδιαφορία. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὸ θέμα τῶν Ἑλληνοβλάχων τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀφοῦ, μάλιστα, τὴν ἄνοιξη τοῦ 0 θὰ γίνῃ ἀπογραφὴ τῶν κατοίκων τῆς Ἀλβανίας. Καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ χάσουμε τὸ ζήτημα αὐτό. Ἀλλοίμονο, ἄν ἀπὸ δική μας ἀμέλεια καὶ ὀλιγωρία δώσουμε λαβὴ στὴν ἀλβανικὴ προπαγάνδα νὰ θριαμβολογῇ ὅτι οὐσιαστικὰ εἶναι ἀνύπαρκτος ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμός. Λοιπόν; Μὴν ἀρκεσθῇς στὸ φυλλομέτρημα αὐτοῦ τοῦ ἡμερολογίου. Ἀναλογίσου καὶ τὶς δικές σου εὐθύνες, καὶ τὸ δικό σου χρέος. Καὶ πράξε ὅ,τι καὶ ὅπως μπορεῖς. Μόνον ἔτσι θὰ συντελέσουμε ὅλοι στὴν σωτηρία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

3 Εξόρμήσεις στη Βόρεια Ήπειρο σελενιτσα Κέντρα του Βλαχόφωνου ἑλληνισμού στήν Βόρειο Ήπειρο

4 Ἡ Μοσχόπολη σέ γκραβούρα. Σέ «Ἀθήνα τοῦ Βορρᾶ» ἐξελίχθηκε ἡ Μοσχόπολη τό ο αἰ. μέ τή «Νέα Ἀκαδημία» καί προπαντός μέ τό μοναδικό τυπογραφεῖο σέ ὁλόκληρη τήν Ἀνατολή. Σ αὐτό τυπώνεται τό πρῶτο ἀλβανικό λεξικό (μαζί καί ἑλληνικό καί βλάχικο). Καί ὅμως τήν ἀκτινοβολία τῆς Μοσχοπόλης ζήλεψαν οἵ Ἀλβανοί καί τήν ἔκαψαν ὁλοσχερῶς... Ἡ Μοσχόπολη, κέντρο τοῦ βλαχόφωνου ἑλληνισμοῦ στή Βόρειο Ἤπειρο, πρίν τήν καταστροφή τοῦ Ιανουάριος 0 ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΓ. ΕΜΜΕΛΕΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ, ΘΕΟΠΕΜΠΟΥ, ΘΕΟΔΟΤΗΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΣΕΡΩΦ, ΖΩΡΖΗ, ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΟΥ ΠΡΟΦ. ΓΟΡΔΙΟΥ, ΘΩΜΑΪΔΟΣ, ΓΕΝΟΒΕΦΑΣ ΣΥΝΑΞΙΣ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΟΝΟΘΦΡΙΟΥ, ΑΠΟΛΙΝΑΡΙΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΘΕΟΠΕΜΠΟΥ, ΘΕΩΝΑ, ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΡΗΤ, ΡΩΜΑΝΟΥ (ΝΗΣΤΕΙΑ) ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7 Σύναξις Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης, Κύρου, Κυράννας, Αγάθωνος, Αττικού ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Πολυεύκτου, Ευστρατίου, Πέτρου, Παρθένας, Αντωνίας, Λαυρεντίου Γρηγορίου Νύσσης, 0 Δομετιανού, Μαρκιανού Θεοδοσίου του Κοινοβ., Αγαπίου, Θεοδοσίου εν Άθω, Βιταλίου Τατιανής, Ευθασίας, Μερτίου μάρτ., Ηλία, Στεφάνου Εσθονίας Ερμύλου, Στρατονίκου, Μαξίμου, Ειρηνάρχου, Ιλαρίου Πατέρων εν Σινά και Ραϊθώ αναιρ. Δαμιανού, Παύλου. Νίνας ισαπ., Σάββα Παύλου Θηβαίου, Ιωάννου Καλυβίτου, Γερασίμου Κρήτης, Γαβριήλ ΙΒ ΛΟΥΚΑ (0 λεπρών). Προσκ αλύς απ Πέτρου, Νεονίλλης και εγγονών, Δάνακτος Αυλώνος, Νικολάου Μυτιλήνης Αντωνίου του Μεγ., 7 Γεωργίου, Αντωνίου Βέροιας Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας, Θεοδούλης Μακαρίου Αιγύπτ., Μάρκου Ευγενικού, Αρσενίου Κερκ Ευθυμίου Μεγ., 0 Ευσεβίου, Ζαχαρίου Άρτης Μαξίμου ομ., Ευγανίου, Μαξίμου Γραικού, Πατρόκλου και Αγνής μαρτ Τιμόθεου αποστ., Αναστασίου του Πέρσου, Ιωσήφ Κρητός ΙΕ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου). Κλήμεντος, Αγαθαγγέλου, Διονυσίου, Αχολίου Ξένης, Ζωσιμά, Βαβύλα, Φίλωνος, Νεοφύτου εγκλείστου Γρηγορίου του Θεολ.,Αυξεντίου, Μαργαρίτας Ξενοφώντος καί συνοδείας αυτού, Κλήμεντος Αθην., Ανανίου Ανακ. Λειψ. Ιωάν. Χρυσοστόμου, 7 Μαρκιανής, βασιλίσσης, Δημητρίου Εφραίμ του Σύρου, Παλλαδίου, Ιακώβου, Χάριτος Ανακ. Λειψ. Ιγνατίου Θεοφόρου, Δημητρίου Χίου 0 ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ (Ταλάντων). Των Τριών Ιεραρχών, Θεοφίλου νέου, Χρυσής, Ιππολύτου, Θεοδώρου, Αύρας Κύρου και Ιωάννου Αναργύρων, Ηλία, Αρσενίου, Αθανασίας

5 Τό ἔμβλημα τοῦ τυπογραφείου τοῦ Γρηγόρη Μοσχοπολίτη. ἀπόσπασμα ἀπό τό λεξικό τοῦ Δανιήλ Μοσχοπολίτη Βιβλίο μέ τόν τίτλο «ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΙΑ» τοῦ Μοσχοπολίτου κ. Θεοδώρου Ἀν. Καβαλιώτου (770) Ὁ Δανιήλ Μοσχοπολίτης (7 ) ὑπῆρξε γνωστός Βλάχος λόγιος ἀπό τήν Μοσχόπολη, μαθητής τοῦ Θεόδωρου Καβαλιώτη, καθηγητῆ καί διευθυντή τῆς Νέας Ἀκαδημίας Μοσχοπόλεως.Ὁ Δανιήλ, ἦταν ὁ πρῶτος πού συνέγραψε τετράγλωσσο λεξικό (ἑλληνικό, βλάχικο, βουλγαρικό καί ἀλβανικό) τό 7. Φεβρουάριος 0 Τρύφωνας, Περπέτουας, Αναστασίου, Γεωργίου, μαρτ. Μεγαρ. + ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ιορδάνη, Γαβριήλ Συμεών, Άννης προφ., Σταματίου, Ιωάννου, Νικολάου, Σάββα Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ομολογητού, Ιωάννου Αγάθης μάρτ., Θεοδοσίου έν Σκοπέλω, Αντωνίου Αθηναίου + ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας). Βουκόλου επ. Φωτίου Μεγ., Φαύστας, Δωροθέας, Βαρσανουφίου 7 Παρθενίου Λαμψάκ., Λουκά νέου, Γεωργίου Ζαχαρίου προφ., Θεοδώρου Στρατηλάτου, Μακαρίου, Μάρθας, Μαρίας Νικηφόρου, Παγκρατίου επ., Μαρκέλλου Σικελίας +Χαραλάμπους ιερομ., 0 Ζήνωνος ταχυδρόμου, Αναστασίου Βλασσίου ιερόμ., Θεοδώρας Αυγούστης, Γεωργίου Σέρβου Μελετίου επ. Αντωνίου, Χρήστου κηπουρού + ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Αρχή Τριωδίου). Ακύλα και Πρίσκιλλας αποστόλων, Ευλογίου, Συμεών Αυξεντίου, Αβραάμ, Μύρωνος, Νικολάου Κορινθ., Δαμιανού Ονησίμου απ., Ευσεβίου 'ος., Ανθίμου εν Χίω, Ιωάννου Παμφήλου μάρτυρος, Φλαβιανού Κων/ πόλεως, Μαρίας Θεοδώρου, Πουλχερίας, 7 Μιχαήλ Ανδριαν., Μαριάμνης, Θεοδώρου Λέοντος Ρώμης, Αγαπητού επ. Σιναίου + Φιλοθέης Αθην., Φιλήμονος απ., Κόνωνος, Νικήτα, Αρχίπου + ΑΣΩΤΟΥ. Λέοντος, 0 Αγάθωνος, Βησσαρίωνος, Πλωτίνου Τιμοθέου, Ευσταθίου, Ιωάννου, Ζαχαρίου Άρτης Των εν τοις Ευγενίοις Μαρτύρων, Θαλασσίου Πολυκάρπου Σμύρνης, Προτερίου, Γοργονίας, Ιωάννου, Λαζάρου Ά ΚΑΙ Β εύρεσης κεφαλής Προδρόμου Ταρασίου, Ρηγίνου επ. Σκοπέλου, Αλεξάνδρου Θράκης + Ψυχοσάββατο. Πορφυρίου, Φωτεινής Ισαπ., Θεοκλήτου, Ιωάννου + ΑΠΟΚΡΕΩΝ. Προκοπίου 7 ομολ., Στεφάνου γηροκόμου, Ασκληπιού, Ηλία, Λεάνδρου Βασιλείου, Νέστορος, Βάρσου, Κυράννας, Μαριάννας, Κασσιανού

6 Ὁ Κορυτσᾶς Φώτιος Πόντιος Ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος ἀγωνιζόμενος γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἑλληνικότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου (0-0) καί ἰδιαίτερα τοῦ βλαχόφω- Ὁ νου ἑλληνισμοῦ, δολοφονεῖται ἀπό Ρουμάνους καί Ἀλβανούς κομιτατζῆδες τούς ὁποίους χρηματοδότησαν Αὐστριακοί καί Ἰταλοί. Μάρτιος 0 Ευδοκίας, Μαρκέλλου, Αντωνίνης, Χαρίση, Αγαπίου Ησυχίου, Ευθαλίας, Θεοδώτου, Ιωακείμ Ιθάκης Ευτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου, Θεοδωρήτου Γερασίμου, Παύλου και Ιουλιανής μαρτύρων, Γρηγορίου Άσσου Ευλαμπίου, Κόνωνος, Μάρκου, Παρθενίου, Γεωργίου Ραψάνης, Βιργιλίου + ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Νικολ. Πλανά, Αρκαδίου, των εν Αμορίω μαρ., Ησυχίου 7 + ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Λαυρεντίου, Παύλου, Εφραίμ, Ελπιδίου Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, 'Ερμού αποστ., Παύλουομολ Των εν Σεβαστεία 0 μαρτ., Καισαρίου ιατρού, Χρίστου, Πανάγου Κοδράτου, Αναστασίας, 0 Μιχαήλ, Κυπριανού + Ά Χαιρετισμοί. Σωφρονίου, Θεοδώρας βασιλίσσης, Γεωργίου, Θαλή + Αγίου Θεωδόρου. Μνήμη του διά κολλύβων θαύματος. Γρηγορίου Διαλόγ. Συμεών νέου Θεολόγου, Θεοφάνους + Ά ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ορθοδοξίας). Νικηφόρου Κων/λεως, Πουπλίου ιερομ Βενεδίκτου οσίου, Ευσχήμου επ. Αγαπίου, Μανουήλ, Αριστοβούλου, Νικάνδρου Χριστοδούλου, Σαββίνου και Μαλαχίου μαρτ., Πατρικίου, Ιουλιανού Αλεξίου ανθρώπου του 7 Θεού, Θεοστηρίκτου, Μαρίνου, Παύλου + Β Χαιρετισμοί. Κυρίλλου Ιεροσολ., Τροφίμου, Ευκαρπίωνος, μαρτ. Χρυσάνθου και Δαρείας, Κλαυδίου, Δημητρίου, Παγχαρίου, Ιάσονος + Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Γρηγορίου Παλαμά, 0 των εν τη Μονή Αγ. Σάββα αναιρεθέντων, Μύρωνος Ιακώβου, Φιλήμονος, Θωμά, Μιχαήλ Μαυρουδή, Σεραπίων Βασιλείου, Καλλινίκης, Δροσίδος, Ευθυμίου Νίκωνος καί σύν αυτώ μαρτύρων, Λουκά Μυτιλήνης Αρτέμονος επ. Σελευκείας, Παρθενίου Χίου, Ζαχαρίου + Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΟΤΟΚΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ. Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, μαρτ. εν Γοτθία, Βασιλείου, Γεωργίου + Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως). 7 Ματρώνης, Λυδίας, Φιλητού μαρτ., Παύλου επισκ. Κορίνθου Ιλαρίωνος οσίου, Ηρωδίωνος εκ των 70 Μάρκου, Κυρίλλου, Διαδόχου Φωτικής, Ιωάννου Ζαχαρίου Κορ., Ιωάννου 0 της Κλίμακος, Ιωήλ Υπατίου επ. Γαγγρών, Ακακίου, Αυδά και σύν αυτώ

7 «Ὁ πρῶτος Κουτσόβλαχος, πού συνάντησα, δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τόν ἴδιο τόν Κώστα, τό Λεβέντη, ὁ ὁποῖος κατά τό πέρασμά μας ἀπό τά βλαχοχώρια, ἐπειδή οἱ χωρικοί στήν ἀπέναντι μεριά πυροβολοῦσαν πρός τιμήν μας, δανείσθηκε τό ὅπλο τοῦ συνοδοῦ χωροφύλακα καί ἀδείασε στόν ἀέρα ὅλα τά φυσέκια του φωνάζοντας «ζήτω ἡ Ἑλλάδα». Μέ ἐξαίρεση τό ἑλληνο-βλαχικό ἰδίωμά του, δέν θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι ἦταν διαφορετικός ἀπό τούς ἄλλους Ἠπειρῶτες συντρόφους του». (Rene Puaux, Γάλλος ἱστορικός καί δημοσιογράφος, πολεμικός ἀνταποκριτής τῆς ἐφημερίδας «Χρόνος») Ἄποψη τῆς Κορυτσᾶς τό Aπρίλιος 0 Κορυτσά, κέντρο τοῦ Βλαχόφωνου ἑλληνισμοῦ στή Βόρειο Ἤπειρο σήμερα Δ Χαιρετισμοί. Μαρίας Αιγυπτίας, Γεροντίου, Βασιλείδου Θεοδώρας, Τίτου οσίου, Απφιανού, Αιδεσίου, Γρηγορίου, Αλεξάνδρας Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ιωάννου της Κλίμακος, Ιωσήφ υμνογράφου Γεωργίου, Πλάτωνος, Ζωσιμά, Νικήτα, Θεωνά Νικηφόρου, Θεοδώρας, Αργυρής ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ. Ευτυχίου, Γρηγορίου, των εν Περσίδι 0 μαρτύρων 7 Καλλιοπίου, Ακυλίνας, Γεωργίου Μυτιλήνης, Σάββα Καλύμνου ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Ηρωδίωνως, Αγάβου, Ρούφου εκ των 70, Ιωάννου εν Κω Ευψυχίου μάρτ., Βαδίμου, Υπομονής 0 Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Μαρίας της Αιγυπτίας, Γρηγορίου του Ε, Τερεντίου, Δήμου, Δημοσθένους, Μιλτιάδου Αντίπα Περγάμου, Τρυφαίνης, Φιλίππου Βασιλείου ομολ., Ανθούσης οσίας, Ακακίου, Σεργίου, Αρτέμονος Μαρτίνου Ρώμης, Ζωϊλου, Ελευθερίου, Θεοδοσίου, Θεοχάρη, Αποστόλου Αριστάρχου, Δημητρίου Τριπόλ., Θωμαϊδος, Βακχύλου Κορ Κρήσκεντος, Λεωνίδου Αθηνών, Αναστασίας, Βασιλίσσης, Λουκιανού Του Λαζάρου. Αγάπης, Ειρήνης, Χιονίας, Λεωνίδου, Χριστοφόρου, Νίκης, Μιχαήλ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Συμεών 7 καί 0μ., Αγαπητού, Μακαρίου Κορ., Αδριανού Μεγάλη Δευτέρα. Ιωσήφ του Παγκάλου Μεγάλη Τρίτη. Των 0 Παρθένων Μεγάλη Τετάρτη. 0 Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω Μεγάλη Πέμπτη. ΟΜυστικός Δείπνος Μεγάλη Παρασκευή. Τά Άγια Πάθη του Κυρίου Μέγα Σάββατον. Η είς Άδου Κάθοδος του Κυρίου ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Δευτέρα της Διακαινησίμου, Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Φεβρωνίας Τρίτη Διακαινης., Μάρκου Ευαγγελ., Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης Συμεών επ. 7 Ιεροσολύμων, Ιωάννου, Ευλογίου ξενοδόχου Των εν Κυζίκω μαρτ., Θεόγνιδος, Μέμνονος Ζωοδόχου Πηγής. Ιάσονος καί Σωσιπάτρου αποστόλων, Κερκύρας, Ιωάννου Καλοκτένους Ιακώβου υιού 0 Ζεβεδαίου, Δονάτου, Κλήμεντος ύμνογ., Αργυρής

8 Σίμων Σίνας Οἱ Βλάχοι ταξίδευαν ἐπί Τουρκοκρατίας σέ διάφορες εὐρωπαϊκές χῶρες καί τά χρήματα ποῦ συγκέντρωναν τά ἔστελναν πίσω στό χωριά τους γιά νά κτισθεῖ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἑλληνικό σχολεῖο. Πολλοί ἀπό τούς Ἐθνικούς Εὐεργέτες ὑπῆρξαν Βλαχόφωνοι, ὅπως ὁ Γεώργιος καί Σίμων Σίνας ἀπό τήν Μοσχοπόλη (Ἀστεροσκοπεῖο καί Ἀκαδημία Ἀθηνῶν), ὁ Ζάππας ἀπό τό Λάμποβο (Ζάππειο), ὁ Ἀρσάκης ἀπό τήν Χοταχόβα (Ἀρσάκειο), ὁ Μπάγκας ἀπό τήν Κορυτσά (Μπάγκειο Ἵδρυμα), κ.α. Γεώργιος Σίνας Ἀκαδημία Ἀθηνῶν Μάϊος 0 Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Ιερεμίου προφ., Ευθυμίου, Μαρίας, Νικηφόρου, Ακακίου, Πανεράτου, Γεωργίου, νεομ. Σαμοθράκης, Ισιδώρας Αν λειψ. Μ. Αθανασίου, Εσπέρου, Ζωής, Βησσαρίωνος, Ματρώνης Τιμοθέου, Μαύρας, Πέτρου, Ξενίας Καλ., Θεοφάνους, Οικουμενίου, Αχμέτ Πελαγίας, Ιλαρίου, Νικηφόρου, Αθανασίου, Μόνικας Ειρήνης μεγαλομάρτ., Ευθυμίου επ. Μαδύτου, Εφραίμ Νέου Ιώβ του πολυάθλου, Σεραφείμ οσίου 7 Του εν ουρανω φανέντος Σταυρού, Ακακίου μάρτ., Νείλου, Κοδράτου ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Ιωάννου Θεολόγου, Αρσενίου, Σεραφείμ, Δημητρίου, Ηλία Ησαϊου προφ., Χριστοφόρου μάτρ., Νικολάου, Ακυλίνας Σίμωνος αποστ., 0 Λαυρεντίου οσίου Μεθοδίου, Κυρίλλου, Μωκίου, Αργυρού Επιφανίου, Γερμανού, Θεοδώρου Κυθ., Ιωάννου, Φιλίππου Γλυκερίας, Σεργίου, Παυσικάκου Θεραπόντος ιερομ., Ισιδώρου εν Χίω, Λεοντίου, Ιωάννου χρυσοχ., Μάρκου ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Παχωμίου, Αχιλλίου Λαρίσης, Ανδρέου, Ναούμ, Θεωδόρου Μυτ Θεοδώρου, Νικολάου, Γεωργίου Μυτιλήμης Ανδρονίκου, Ιουνίας, 7 Αθανασίου Χριστ., Νικολάου, Θεοφάνους, Νεκταρίου ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου, Ιουλίας, Ηρακλείου, Παύλου, Χριστίνας Πατρικίου Προύσης, Μενάνδρου, Θεοτίμης, Κόνωνος, Ιωάννου Ανακ. λειψ. Αγ. 0 Νικολάου, Λυδίας Φιλιπ., Νικήτα, Ιωσήφ, Θαλασσίου, Ιωάννου Κωνσταντίνου και Ελένης ισαποστ. Παχωμίου, Χριστοφόρου ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Δημητρίου. Παύλου, Βασιλίσκου, Βλαδιμήρου, Βυσσαρίωνος Τρικ. Μιχαήλ επ. Συνάδων, Συνεσίου Καρπασίας, Μαρίας Κλωπά Συμεών Στυλίτ., Ιλαρίωνος, Μελετίου, 0 μαρτύρων Γ εύρ. Τιμ. Κεφ. Προδρόμου Κάρπου καί Αλφαίου εκ των 70, Αλεξάνδρου Θες., Αβερκίου, Ελένης Ιωάννου του Ρώσου, 7 Ελλαδίου, Θεράποντος, Αλυπίου Ευτυχίου, Ελικωνίδος, Ανδρέου, Δημητρίου, Αλεξάνδρου, Ζαχαρίου, Αρσενίου ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Θεοδοσίας, Ευθυμίου. Υπομονης, Ανδρέου, Αλεξάνδρου, Ιωάννου, Λουκά Ισαακίου ηγ. Μονής 0 Δαλμάτων Ερμείου, των εν Ασκάλωνι μαρτ., Ευσεβίου

9 Ἰωάννης Μπάγκας Εὐάγγελος Ζάππας Ἀθήνα: Ζάππειο Μέγαρο. Λάμποβο: ἐρειπωμένη οἰκία Ζάππα (ἔνθετο). Ιούνιος 0 Μπάγκειο Ἵδρυμα ΑΠΟΔΙΣΙΣ ΠΑΣΧΑ. Ιουστίνου φιλοσόφ. Καί μάρτ., Πύρρου, Χαριτώς ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Νικηφόρου Κων/λεως, Κωνσταντίνου νεομ., Εράσιμου, 0000 μαρτ Λουκιλλιανού και Παύλης καί των συν αυτοίς, Ιωσήφ, Δωροθέου Μάρθας καί Μαρίας αδελ. Λαζάρου, Μητροφάνους, Σοφίας ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Α ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ. Δωροθέου, Μάρκου Χίου, Απόλλωνος, Γοργίου, Νικάνδρου Ιλαρίωνος μονής Δαλμάτων, Αττάλου 7 Θεοδότου, Σεβαστιανής, Παναγη (Μπαστια), Πλουτάρχου, Ζηναϊδος Καλλιόπης, ανακ. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτ., Ναυκρατίου, Θεοφάνη Κυρίλλου Αλεξανδρ., Θέκλας μάρτ., Παρθενομ. εκ Χίου 0 Αλεξάνδρου, Αντωνίνης, Θεοφάνους, Πανσέμνης, Νεανίσκου Ψυχοσάββατο. Βαρθολομαίου, Βαρνάβα απ., Λουκα Συμφερουπολ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ονουφρίου, Πέτρου του εν Άθω, Ιωάννου, Συνεσίου ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ακυλίνας, Διοδώρου, Άννας, Ιωάννου Ελισαίου προφ.,μεθοδίου Κων., Κυρίλλου, Νήφωνος Ιερωνύμου, Αυγουστίνου, Αμώς προφ., Αχαϊκού, Στεφανα απ. Τύχωνος επ. Αμαθούντος, Μάρκου, μαρτ. Ισαύρου, Μανουήλ, 7 Σαβέλ, Ισμαήλ, Υπατίου, Φιλονίδη, Ιννοκεντίου Λεοντίου. Υπατίου, Αιθερίου, Θεοδούλου ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Ιούδα απ., Παϊσίου, Ζωσίμου, Ζήνωνος, Γρηγορίου, Λέοντος Μεθοδίου Πατάρ., Νικολάου Καβάς., 0 Καλλιστου (αρχή νηστείας) Ιουλιανού μάτρ., Τερεντίου, Νικήτα Νισυρίου Ζήνωνος καί Ζηνά, Ευσεβίου ιερομ. Αγριππίνης, Αριστοκλέους, Δημητρίου διακ Γενέθλιον Προδρόμου, Αθανασίου Παρίου, Παναγιώτου Φεβρωνίας, Ορεντίου και αδελφών, Διονυσίου, Προκοπίου Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. (Κλήσ μαθ.) Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, Ιωάννου επ Γοτθίας Σαμψών ξενοδόχου, 7 Ιωάννας μυροφόρου Κύρου, Ιωάννου Αναργύρων (ανακ. λειψ.) Σεργίου, Παύλου Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων,Γαϊου Σύναξις των 0 Αποστόλων, Μιχαήλ κηπουρού

10 Παλιά ἑλληνική ἐπιγραφή στό εἰκονοστάσιο ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ Δάρδα. Ἡ Δάρδα τό ὑπερήλικας βλάχος στην καταγωγή ἀπό τή Δάρδα περιμένει μέ ἀνυπομονησία τούς Ἕλληνες ἐπισκέπτες, Ὁ γιά νά μιλήσει τά ἄριστα ἑλληνικά του (στή φωτό μέ τόν Ἕλληνα πρώην πρέσβη στά Τίρανα κ. Ἡλιόπουλο). Ιούλιος 0 Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Κωνσταντίνου, 000 μαρτ Κατάθεσις εσθήτος της Θεοτόκου, Ιουβεναλίου, Παύλου, Λάμπρου Γ ΜΑΤΘ.(Θείας Προν). Υακίνθου, Ανατολίου, Θεοδότης, Γερασίμου Ευρυτ., Ιωακείμ Ανδρέου Μελ., Λουκίας, Μιχαήλ, Θεοδώρου Αθανασίου του εν Άθω, οσίων, Κυπριανού Σισώη μεγάλου, Αρχίππου, Φιλήμονος, Λουκίας, Απολλωνίου, Επιμάχου 7 Κυριακής μεγαλομ.,θωμά εν Μσλεω Ευαγγέλου Προκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου εκ Ζίχνης, Αναστασίου Παγκρατίου, Μητροφάνους, Μιχαήλ Πακνανά, Διονυσίου, Μεθοδίου Δ ΜΑΤΘ. (Εκαντοτ). Των εν Νιοπόλει Αρμενίας 0 μαρτ., Γρηγορίου, 0000 μαρτ., Ευμενίου Ευφημίαςμεγ., Όλγας ισαπ., Ιωάννου, Νικοδήμου, Νεκταρίου Πρόκλου και Ιλαρίου μαρτ., Βερονίκηςαιμορ., Μιχαήλ, Σεραπίωνος Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου Νικοδήμου Αγιορείτου, Ακύλα απ., Ιωσήφ Θες/νίκης, Ονησίμου, Πέτρου Κηρύκου, Ιουλίτας, Βλαδιμήρου ισαπ Αθηνογενούς ιερ., Φαύστου, Θεοφραύστου, Αντιόχου, 00μ., Ιουλίας ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ ΟΙΚ. ΣΥΝ. Μαρίνης 7 μεγαλομάρτυρος, Σπεράτου Παύλου, Θεης, Ουαλεντίνης, Αιμιλιανού Μακρίνας, Θεοδώρου Εδέσσης, Διοκλή, Γρηγορίου Προφήτου Ηλίου 0 του Θεσβίτου Συμεών του διά Χριστόν σαλού, Ιωάννου, Παρθενίου Άρτης Μαρίας Μαγδαληνής, Μαρκέλλας Χιοπολ., Κορνηλίου Ιεζεκιήλ πρ., Πελαγίας Τήνου, Φωκά, Άννης, Απολλιναρίου, Βαλέριας ΣΤ ΜΑΤΘ. (Παραλ.) Χριστίνας μεγαλομ., Θεοφίλου Ζακύνθου, Αθηναγόρου, Ερμογένους Αθανασίου Κοίμησις Αγ. Άννης, Ολυμπιάδος, Ευπραξίας, Γρηγορίου Παρασκευής οσιομ., Ερμολάου, Ωραιοζήλης, Ιερουσαλήμ 7 Παντελεήμονος μεγαλομ., Νικοδήμου, Ανθούσης, Μανουήλ, Συμεών Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Παύλου Καλλινίκου, Θεοδότης και τέκνων, Ιωάννου στρατηλού Σίλα, Σιλουανού, 0 Κρήσκεντος, Ανδρονίκου, Επαινετού, Ιουλίτας Ζ ΜΑΤΘ. ( ΤΥΦΛ.) Ευδοκίμου, Ιωσήφ Αριμαθαίας, Δημοκρίτου

11 Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀνθρωπιστική βοήθεια (τρόφιμα, ρουχισμός, σχολικά εἴδη ) ἀπό τή ΣΦΕΒΑ στά βλαχοχώρια τῆς περιοχῆς Πόγραδετς Ντρενόβα (7..). Αύγουστος 0 7 Μακκαβαίων, Ελέσης, Σολομονής, Ελεαζάρου (αρχή νηστείας) Ανακ. λειψ. Πρωτ. Στεφάνου, Θεωδόρου νεομ. Σαλώμης μυροφ., Θεοδώρας Θεσ/ νίκης, Δαλματίου, Θεοκλητους Των εν Εφέσω επτά παίδων, Ευδοκίας Ευσιγνίου, Νόννης, Ευγενίου Αιτωλού, Χρήστου Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Η ΜΑΤΘ. (Χορτ. 000) Αστερίου, Νικάνορος, Ναρκίσσου, Θεοδοσίου, Αγάθωνος, Ιωσήφ Αιμιλιανού Κυζίκ., Μύρωνος Κρήτ., Τριανταφύλλου, Αναστασίου Ματθία απ., των εν τη Χαλκή Πύλη 0 μαρτ. Λαυρεντίου, Ξύστου, 0 Ιππολύτου Εύπλου, Ανάμν. Θαύμ. Αγ. Σπυρίδωνος, Νήφωνος, Αναστασίου Φωτίου, Ανικήτου, Παμφίλου Μαξίμου ομολ., Ευδοκίας και Ειρήνης βασιλισσών Θ ΜΑΤΘ. ( Περιπ. Θαλ.) Μιχαίου προφ., Μαρκέλου ιερομάρτ., Συμεών Τραπεζ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου Αγίου Μανδηλίου, Τιμοθέου, Αλκιβιάδου, Αποστόλου, Γερασίμου, Διομήδους, Σταματίου, Σαράντη, Δανιήλ, μαρτ. Μεγάρων Μύρωνος, Παύλου, 7 Ιουλιανής, Δημητρίου Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος, Ερμού, Σωφρονίου, Αρσενίου Ανδρέου στρατηλ. και μαρτ., Ευτυχιανού, Θεοφάνους Σαμουήλ προφ., 0 Λουκίου μάρτυρος βουλευτού, Θεοχάρους Ι ΜΑΤΘ. (Σελ. νεου.) Θαδδαίου αποστ. Βάσσης και τέκνων Αγαθονίκου, Ανθούσης, Αριάδνης Απόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ειρηναίου, Νικολάου Κοσμά του Αιτολού, Διονυσίου Αιγίνης, Ευτυχούς Βαρθολομαίου και Τίτου αποστ., Ιωάννου Καρπάθου Ανδριανού, Ναταλίας, Ιωάσαφ οσίου Ποιμένος, Οσίου, 7 Φανουρίου, Ανθούσης, Ακυλίνης, Λιβερίου ΙΑ ΜΑΤΘ. (Μυρ. Ταλ.) Μωϋσεως Αιθ., Διομήδους, Λαυρεντίου, Εζεκίου, Δάμωνος Αποτομή Κεφαλής Προδρόμου (νηστεία), Αρκαδίου, Θεοπίστης Αλεξάνδρου, Ιωάννου, 0 Παύλου, Φαντίνου Κατάθεσις Αγ. Ζώνης της Θεοτόκου

12 Λυντζουριά (περιοχή Ἀργυροκάστρου). Βλάχικη διασπορά στή Βόρειο Ἤπειρο μέ χωριά: Λάμποβο, Ἀντῶν Πότσι, Χουντούκι, Χουμελίτσα, Κάριανη, Κακόζι, Νόκοβο, Μίγκουλη, Δοξάτι ἐπιστολή τῶν κατοίκων τοῦ βλάχικου χωριοῦ στήν περιοχή τοῦ Ἀργυροκάστρου Ἀντῶν Πότση Ἡ πρός τόν ἀείμνηστο Ἱεράρχη Σεβαστιανό, μέσα ἀπό τήν ὁποία καταδεικνύεται μέ τόν καλύτερο τρόπο ἡ ἑλληνικότητα τοῦ πληθυσμοῦ αὐτοῦ. ἐμεῖς οἱ πολυτυραγνισμένοι Βλάχοι, Ἕλληνες Ἠπειρῶτες Ἐμεῖς ὅμως τό χομε γιά καύχημα γιατί εἴμαστε καθαροί Ἕλληνες. Ὅλα μᾶς τά πῆραν, τόν Χριστιανισμό ὅμως καί τήν ἑλληνική συνείδηση ὄχι, ποτέ, δέν τό κατόρθωσαν καί γιά μᾶς τούς Ἑλληνότατους Βλάχους καί Σᾶς φιλοῦμε τό χέρι Σεπτέμβριος 0 Αρχή Ινδίκτου. Ασπασίας και παρθενομ., Συμεών Στυλ., Μελετίου Μάμαντος, Ιωάννου νηστευτού Ανθίμου, Θεοκτίστου, Φοίβης διακόν., Πολυδώρου, Νεκταρίου (αν. λειψ) ΙΒ ΜΑΤΘ. (Πλουσ. νέου) Μωϋσέως προφ., Βαβύλα, Ερμιόνης, Ανθίμου, Ιερουσαλήμ Ζαχαρίου προφ., πατρός του Προδρόμου Αναμν. Θαύμ. Αρχαγ. Μιχαήλ, Καλοδότης, 00 μαρτ 7 Σώζοντος, Ευψυχίου, Λουκά, Αθανασίου,Ιωάννου, Ονησιφόρου Το Γενέθλιον της Θεοτόκου, Αθανασίου, Σωφρονίου Ιωακείμ και Άννης των Θεοπατόρων, Θεοφάνους 0 Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας, Απελλή ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Θεοδώρας οσίας, Ευφροσύνου μαγείρου, Ευανθίας, Χρυσοστόμου Σμύρνης και των συν αυτώ Αυτονόμου μάρτ., Δανιήλ του Θασίου, Κουρνούτου Κορνηλίου εκατ., Ιεροθέου, Αριστείδου, Μελετίου ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία), Πλακίλλας βασιλίσσης Νικήτα, Φιλοθέου, Συμεών, Βυσσαρίωνος, Γερασίμου, Πορφυρίου, Ιωάννου Ευφημίας μεγαλομ., Μελιτίνης μάρτ., Λουντμίλας Σοφίας, Πίστεως, 7 Ελπίδος, Αγάπης ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Ευμενίου επ. Γορτύνης Κρήτης, Αριάδνης Τροφίμου, ΣΑββατίου, Δορυμέδοντος, Σωσάννης Ευσταθίου μεγαλομ. 0 Και των συν αυτώ. Υπατίου, Ιλαρίωνος Κρητός Ιωνά του προφήτου, Κοδράτου αποστόλου Φωκά ιερομ., Φωκά κηπουρού, Ισαάκ,Μαρτίνου Σύλληψις Προδρόμου, Ξανθίππης, Πολυξένης, Ιωάννου, Νικολάου Θέκλης ισαπ., Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Σιλουανου Αθωνίτου Α ΛΟΥΚΑ (θαυμ. αλιείας) Ευφροσύνης οσ., Παφνουτίου και μαρτ. Μετάστασις Ιωάννου του Ευαγγελιστού, Γεδεών δικαίου 7 Καλλιστράτου, Αρχιστράτου απ., Ακυλίνης, Επιχάρεως Βαρούχ προφήτου, Χαρ Κυριακού αναχ., Πετρωνίας μάρτ., Ιωσήφ, Μαλαχίου Γρηγορίου ιερομ. 0 φωτιστού Αρμενίας

13 Ἐ πῆγε ὁ καρδινάλιος στή Σελενίτσα, ἕνα θαυμάσιο χωριό, στήν ἕδρα τῶν Βλάχων, ὁ καθολικός καί εἶπε, «θά σᾶς δώσουμε ὅ,τι θέλετε, χρήματα, τρόφιμα ὑπό τόν ὄρον, τριάντα (0) οἰκογένειες θά ἀσπασθοῦν τό δόγμα τῶν καθολικῶν»...εἴδατε λοιπόν, ἡ φιλευσπλαχνία τοῦ Πάπα!!! - καί τί ἀπάντησαν ἐκεῖνοι οἱ γενναῖοι Βλάχοι «ἐμεῖς εἴμεθα φτωχοί, ἄν εἶστε Χριστιανοί βοηθεῖστε μας, ἀλλά ἐμεῖς σᾶς τό λέμε ξεκάθαρα, εἴμαστε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι καί τήν Πίστη μας δέν τήν ἀλλάζουμε». (Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία Σεβαστιανού) Θεία Λειτουργία στή Σελενίτσα (--) Οκτώβριος 0 Σελενίτσα Αὐλώνας Ανανίου απ., Ρωμανού Μελωδού, Ιωάννου Κουκουζέλη Β ΛΟΥΚ.(Χρυσου Καν.) Κυπριανού, Ιουστίνης, Γεωργίου νεομ. Διονυσίου Αεροπ., Θεαγένους, Δαμάρεως, Ελευθερίου Ιεροθέου επ. Αθηνών, Δομνίνης μάρτυρος, Αυδάκτου Χαριτίνης, Ευδοκίμου, Μαμέλχθης, Μεθοδίας Κιμώλου Θωμά αποστόλου, Ερωτηϊδος, Μακαρίου νεομ. 7 Σεργίου Βάκχου μαρτ., Πολυχρονίου, Ιουλιανού, Καισαρίου Πελαγίας οσ., Πελαγίας παρθ., Σώζοντος, Ιγνατίου, Ταϊσίας Γ ΛΟΥΚΑ (Ναϊν) Ιακώβου απ., Αβραάμ, Λώτ, Ανδρονίκου, Αθανασίας 0 Ευλαμπίου, Ευλαμπίας και 00 μαρτ., Θεοφίλου Φιλίππου, Θεοφάνους γραπτού, Φιλονίλλας, Ζηναϊδος Πρόβου, Ταράχου, Ανδρονίκου, Συμεών του νέου Θεολόγου Παπύλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης, Χρυσης, Βενιαμίν Ναζαρίου, Γερβασίου, Κοσμά μελωδού, Ιγνατίου, Παρασκευής Λουκιανού ιερομ., Σαββίνου, Βάρσου Ευθυμίου ΣΠΟΡΕΩΣ. Πατ. Ζ Οίκ. Συν. Λαγγίνου εκαντοτ., Λεοντίου και των συν αυτώ Ωσηέ προφ., 7 Ανδρέου εν Κρίσει Λουκά του Ευγγελιστού, Μαρίνου, Συμεών Ιωήλ προφ., Ουάρου μάρτ., Κλεοπάτρας ος. 0 Γερασίμου Κεφαλληνίας, Αρτεμίου, Ματρώνης Χιοπολίτιδος Χριστοδούλου, Σωκράτους, Ιλαρίωνος, Κοδράτου, Ιωάννου Αβερκίου ισαπ., Αλεξάνδρου, Ηρακλείου, Γρηγορίου ΣΤ ΛΟΥΚΑ (Δαιμ. Γαδ.) Ιακώβου Αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων Αρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανής μάρτ. Ταβίθας, Μακιανού, Μαρτυρίου, Χρυσάφου Δημητρίου μεγαλομ. του Μυροβλύτου Νέστορος μεγαλομ., 7 Πρόκλης συζ. Πιλάτου, Λούπου Αγ. Σκέπης. Εθν. Εοτή, Αθανασίου Κρητών μαρτ., Τερεντίου και Νεονίλλης (συζ.) και 7 τέκνων Αναστασίας της Ρωμαίας, Αβραμίου οσ., Τιμοθέου Ε ΛΟΥΚ. (Λαζ.) Κλεόπα, 0 Αρτεμά απ., Ζηνοβίου και Ζηνοβίας Αριστοβούλου, Ουρβανού, Ναρκίσσου, Νικολάου Χίου

14 Μεγάλη ἐξόρμηση ἀγάπης ἀπό τήν Χριστιανική Ἑστία Πατρῶν στό βλαχόφωνο ἑλληνισμό τῆς Σελενίτσας, ὅπου σέ συνεργασία μέ τήν ΣΦΕΒΑ, μεταφέρθηκαν χιλιάδες δέματα ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας (.0.). Nοέμβριος 0 Κοσμά και Δαμιανού, Δαβίδ Ευβ., Ιακώβου, Ελένης, Νηρέα Ακινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου, Ωκεανού, Αντωνίου Ακεψιμα, Αειθαλα, Ιωσήφ μαρτ., Γεωργίου Νεαπ., Ποιμένος Ιωαννικίου, Νικάνδρου, Ερμαίου, Ιωάννου Βατάτζη Γαλακτίωνος και Επιστήμης μαρτύρων, Γρηγορίου, Λίνου Ζ ΛΟΥΚ. (Ιαείρου). Παύλου Κων/λεως, Λουκά οσίου, Παύλου διά Χριστόν σαλού, Αγαπίου, Λεονάρδου 7 Εν Μελιτινή μ., Λαζάρου, Θεσσαλονίκης Των Παμ/στων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, Ευφροσύνης Νεκταρίου Αιγίνης, Ονησιφόρου, Θεοκτίστης, Συμεών Σωσιπάτρου κ.ά. εκ 0 των 70, Αρσενίου Καπ., Ωρίωνα, Ορέστου Μηνά μεγαλόμ., Βίκτωρος, Βικεντίου, Στεφανίας, Θεοδώρου Ιωάννου Ελεήμονος, Νείλου οσίου, Μαρτίνου Η ΛΟΥΚ. (Σαμαρ.) Ιωάννου του Χρυσοστ.,Ανθούσης Δαμασκηνού Φιλίππου αποστόλου, Κων/νου Υδρ., Γρηγορίου Παλαμά Γουρία, Σαμωνά, Αβίβου μάρτ., Δημητρίου (αρχή νηστείας) Ματθαίου του Ευαγγελιστού 7 Γρηγορίου Νεοκαισάρειας, Γενναδίου, Λαζάρου Πλάτωνος, Αναστασίου, Ρωμανού, Ζακχαίου Οβδίου προφ., Βαρλαάμ μάτρ., Ευφημίας, Σίμωνος, Φιλαρέτου Θ ΛΟΥΚ. (Άφρ. Πλουσ.) 0 Γρηγορίου Δεκαπολ., Πρόκλου Κων. ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ Θεοτοκου, Ιωάννου Φιλήμονος, Αρχίππου, Απφίας, Ονησίμου, Κιλικίας, Γερμανού Αμφιλοχίου, Σισινίου, Γρηγορίου, Διονυσίου, Αλεξάνδρου Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Αλεξανδρείας, Νικοδήμου Αικατερίνης μεγαλομ., και 0 μαρτ., Μερκουρίου Στυλιανού, Νίκωνος του «Μετανοείτε», Γεωργίου Χίου, Αλυπίου ΙΓ ΛΟΥΚΑ. (Πλουσ. νεαν.) 7 Ιακώβου του Πέρσου, Ναθαναήλ ος. Στεφάνου, Ειρηνάρχου, μ. Τιβεριουπόλεως Παραμόνου και 70 μαρτ., Φαίδρου, Διονυσίου Κορ., Φιλουμένου Ανδρέου Πρωτόκλητου, 0 Φρουμεντίου Αιθιοπ., Αλεξάνδρου

15 Ἀπό τήν τελετή Λήξης τῶν μαθημάτων στά Ἑλληνικά Φροντιστήρια γιά τό 00 πού ἔγινε στήν Πολένα. Ἡ πρόσκληση τοῦ αὐτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου Ἀρμάνων» γιά τήν ἐκδήλωση ποῦ πραγματοποίησαν τόν Αὔγουστο τοῦ 00 στή Μοσχόπολη, μέ σκοπό τήν ἀνακήρυξη τοῦ «Νέου Ἔθνους τῶν Βλάχων». Μέ πολλούς τρόπους οἱ γείτονες προσπαθοῦν νά προσεταιρισθοῦν τό ἑλληνικότατο αὐτό κομμάτι τοῦ πληθυσμοῦ.διοργανώνουν συνέδρια, δίνουν ὑποτροφίες σέ παιδιά βλάχων ἀπό τήν περιοχή γιά νά σπουδάσουν στή Ρουμανία, χτίζουν Ναούς κ.ἅ Ὁ Ναός πού κτίστηκε τό 000 μέ χρήματα ἀπό τήν Ρουμανία. Δεκέμβριος 0 Ναούμ προφ., Φιλαρέτου, Θεοκλήτου Λακεδ., Ανανίου Αββακούμ, Μυρόπης μάρτ., Θεοφίλου οσίου, Κυρίλλου Σοφονίου προφ., Αγαπίου μάρτ., Αγγελη, Θεοδούλου, Γαβριήλ Ι ΛΟΥΚ. (Συγκύπ.) Βαρβάρας μεγαλομ., Ιωάννου Δαμασκ., Σεραφείμ Σάββα ηγιασμ., Διογένους, Νεκταρίου, Αναστασίου Νικολάου αρχιεπ. Μύρων της Λυκίας, Νικολάου νεομ 7 Αμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου Ευβοίας, Αθηνοδώρου Ποταπίου, Σωσθένη, Απολλώ, Τυχικού απ., Κρύσπου, Καίσαρος, Παρθενίου Σύλληψις Θεοτόκου υπό Αγ. Άννης, Άννης προφ. Μηνά, Ερμογένους, 0 Ευγράφου, Θωμά, Αθανασίου Μεθώνης ΙΑ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων). Λουκά και Δανιήλ των Στυλιτών, Αιμιλιανού, Βαρσαβά, Λεοντίου Μονεμβασίας Σπυρίδωνος επ. Τριμυθούντος, Ιωάννου Ζιχνών ΛΟΥΚΙΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΟΡΕΣΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΛΑΣΚΑΣ ΘΥΡΣΟΥ, ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ, ΛΕΥΚΙΟΥ, ΑΡΡΙΑΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΚΑΙ ΑΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΣΩΣΑΝΝΑΣ ΑΓΓΑΙΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛ. ΜΟΔΕΣΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ, 7 ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣΜ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΥ, ΑΓΛΑΙΑΣ, ΑΡΕΩΣ, ΕΥΤΥΧΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΘΕΟΦ., 0 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ 0 ΜΑΡΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΑΣΜ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, ΘΕΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΝΑΟΥΜ ΙΕΡΑΠ., ΝΗΦΩΝΟΣ, 0 ΜΑΡΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΟΣΙΟΜ., ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΣ, ΑΧΑΪΚΟΥ ΜΑΡΤ. Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΠΕΡΑΓ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΩΤΟΜ., 7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΟΜΝΑΣ, ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ, 0000 ΜΑΡΤ., ΣΙΜΩΝΟΣ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΑΝΑΙΡΘ. ΝΗΠΙΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΑΝΥΣΙΑΣ, ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ, 0 ΛΕΟΝΤΟΣ, ΓΕΔΕΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΑΣ

16 εκδοσεισ - δραστηριοτητεσ ενημερωση ΣΦΕΒΑ Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Εθνική Τράπεζα / 0- (Κεντρικό ΔΣ Αθηνών) Εθνική Τράπεζα / 07 - ΙΒΑΝ: GR (ΕΕ Θεσσαλονίκης) Μετά την κατάθεση να μας ταχυδρομείτε ή να στέλνετε με fax το αντίγραφο (ή φωτοτυπία του) για να εκδίδουμε νόμιμη απόδειξη που εκπίπτει από την εφορία. Η ΣΦΕΒΑ και ο ΠΑΣΥΒΑ επιτελούν το έργο τους βασιζόμενοι οικονομικά αποκλειστικά σε δωρεές.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο. Calendar

Ημερολόγιο. Calendar Ημερολόγιο 2015 Calendar Αριστέα Τριανταφύλλου Ε Δημοτικού Αναστασία Χρυσικού Γ Δημοτικού January Ιανουάριος 2015 K ÚÈ Î Â Ù Ú TÚ ÙË TÂÙ ÚÙË ÌappleÙË Ú ÛÎÂ ÙÔ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 8 ΑΘΗΝΑ 1851-53 2 ΤΟΜΟΙ 2 ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΡΕΝΑΝ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 65 ΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ των Φ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΥ καί Έρ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ1 "Οσο καί νά προσπαθήσει κανείς, δεν θά μπορέσει νά βρει την πρώτη άρχή τής συνήθειας νά

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1450-281Χ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ον 2014 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. Πρόκληση η Ολυμπιάδα του 2016 O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ISSN 1450-281Χ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ον 2014 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. Πρόκληση η Ολυμπιάδα του 2016 O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ISSN 1450-281Χ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ον 2014 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Πρόκληση η Ολυμπιάδα του 2016 O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 7ο Απρίλιος - Ιούνιος 2011 Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ Α.Ε.Μ. 1020 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε Ê. ÐÅÉÑÁÉÁ 1 7 6 3 Å ê ä ß ä å ô á é á ð ü ô ï Ó ù ì á ô å ß ï Ì é ê ñ á ó é á ô þ í «Ç Í Å Á Ó É Í Á Ó Ï Ó»  ñ á â å ß ï Á ê á ä ç ì ß á ò Á è ç í þ í ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁëéðÝäïõ 27-29, 185 40 ÐÅÉÑÁÉÁÓ ôçë.-öáî:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ: Ο αληθινός... Σελίδα 1 από 58 Κοινή χρήση Αναφορά κατάχρησης Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου Συνδεση Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011 Ο αληθινός Χριστολάτρης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΩΤΕΣ

Περιεχόμενα ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡ/ΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25 Τ.Κ. 10678-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011

Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011 Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η εφετινή Γεν. Συνέλευση της 16 ης Ιαν. 2011. Τα μέλη που προσήλθαν ξεπέρασαν σε αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Α. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καί ἄλλοι δύο Ναοί πρός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Απριλίου 2012 Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα «Ολος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή μας βοηθάνε να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα»

Διαβάστε περισσότερα

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα Ταχ. Γραφείο Κ.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΆ σσος Παπαδά 27, Aθήνα, T.K. 115 26 Tηλ. 210 6982661 KΩΔ. ENTYΠOY 5386 Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις Aποδήμων Aσσιωτών O Mάρκος Mπότσαρης Xρόνος 17 ος Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Γ ια 4η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 2010. MΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Γ ια 4η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 2010. MΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΛΙΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 4407 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ. 210 3812660 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 137 Η διεύθυνσή

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 7 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 37 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 131 - Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2012 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ./FAX: 210 52.45.310 Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ης

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ης ΕΤΟΣ 25ο - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 285 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 Πολλα κομματα και υποψηφιοι βουλευτες διεκδικουν την ψηφο του ελληνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 4 - Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 AΦΙEΡΩΜΑ Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Παραδοσιακό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα