Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α."

Transcript

1 Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη

2 Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη ἐθνική, κοινωνική καί πολιτιστική προσφορά στή Μητέρα Ἑλλάδα, ἀπετέλεσαν τό διαχρονικό στυλοβάτη τοῦ Ἔθνους στήν Ἑνιαία Ἤπειρο, τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία. Συνετέλεσαν ἀποφασιστικά στή διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καί κληροδότησαν τήν ἵδρυση καί λειτουργία πληθώρας Ἑλληνορθοδόξων σχολείων μέχρι τή Βιέννη καί τίς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι ἡ Μοσχοπόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου ὑπῆρξε, ἤδη ἀπό τό ο αἰώνα, κοιτίδα τοῦ Ἑλληνοβλαχικοῦ πολιτισμοῦ ἀδιαφιλονίκητο κέντρο Ἐθνικῆς Παιδείας καί Γραμμάτων. Ἐπιχειρήθηκε διαχρονικά μέχρι καί σήμερα, ἀπό ἀνιστόρητους καί ἐπιτήδειους, ἡ εὐθεία ἀμφισβήτηση τῆς Ἑλληνικῆς ἐθνικῆς καταγωγῆς τῶν Βλάχων. Ἡ ἀντίδραση τῶν τελευταίων ὑπῆρξε πάντοτε σθεναρή καί ὁδήγησε σέ πλήρη ἀποτυχία τά ὅποια ἀνθελληνικά σχέδια. «Τοῦτο τό χρεωστοῦμεν, ὅπως σημειώνει ὁ Σοφοκλῆς Βενιζέλος τό, ἀναμφισβητήτως εἰς τόν θαυμαστόν πατριωτισμόν, εἰς τήν εὐφυά ἀντίδρασιν καί εἰς τούς θαρραλέους ἀγώνας αὐτῶν τούτων τῶν Ἑλλήνων Βλάχων, ἀγώνας εἰς τούς ὁποίους οὗτοι ἀπεδόθησαν μόνοι, ἀκαθοδήγητοι καί παλαίοντες συχνά ἐναντίον πανισχύρου ξένου δυνάστου» Ὁ Βλαχόφωνος Ἑλληνισμός τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀκολούθησε, στή διάρκεια τῆς ἱστορικῆς του διαδρομῆς τήν ἐθνική μοίρα ὁλοκλήρου του Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐλευθερία, σκλαβιά, αἷμα, ἀγῶνες καί προσδοκίες γιά δικαίωση. Σ αὐτούς τούς ἀδάμαστους Ἕλληνες ἀφιερώνουμε τό παρόν ἡμερολόγιο καί τούς ἀπευθύνουμε θερμό ἐθνικό χαιρετισμό. Τό Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς ΣΦΕΒΑ Για σενα που το φυλλομετρας Τ οῦτο τὸ ἡμερολόγιο, ποὔχεις στὰ χέρια σου καὶ τὸ φυλλομετρᾶς, ἔχει μιὰ σπουδαία ἰδιαιτερότητα: Εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς Ἑλληνοβλάχους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν κυρίως στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου. Πόσοι εἶναι; Λέγεται ὅτι ξεπερνοῦν τὶς Ὅμως, ἡ Ἀλβανία, καὶ μὲ τὸ Χοτζικὸ καθεστώς, ἀλλὰ καὶ τώρα μὲ τὴν λεγομένη δημοκρατία, δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει γιὰ Ἕλληνες. Ἁπλᾶ, τοὺς χαρακτηρίζει ὡς «Βλάχους». Οὔτε Ἀλβανοὺς οὔτε Βορειοηπειρῶτες. Εἶναι οἱ γνωστὲς ἀλβανικὲς μεθοδεύσεις, ποὺ θέλουν τὴν Ἑλληνικὴ Μειονότητα - μὲ τὴν μέθοδο τοῦ Προκρούστη, φυσικά - νὰ φθάνῃ, τὸ πολύ, μέχρις τὶς.000 ψυχές... Βέβαια, ἐδῶ πρέπει νὰ τονισθῇ ὅτι καὶ ἡ «ΟΜΟ- ΝΟΙΑ» δὲν ἔχει ἐπιδείξει μέχρι τώρα ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς Ἑλληνοβλάχους, ὥστε νὰ τοὺς ἐνσωματώσει ἐκεῖ ποὺ πραγματικὰ ἀνήκουν: στὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Ἀκριβῶς γι αὐτὸν τὸν λόγο, ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἀφιερώνει τὸ ἡμερολόγιο τοῦ 0 στοὺς Ἑλληνοβλάχους. Γιὰ νὰ φέρῃ τὸ θέμα στὴν ἐπιφάνεια, προβληματίζοντας ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό, κόντρα στὴν ἀλβανικὴ δολιότητα, ἀλλὰ καὶ στὴν δική μας ἄγνοια ἤ καὶ ἀδιαφορία. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὸ θέμα τῶν Ἑλληνοβλάχων τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀφοῦ, μάλιστα, τὴν ἄνοιξη τοῦ 0 θὰ γίνῃ ἀπογραφὴ τῶν κατοίκων τῆς Ἀλβανίας. Καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ χάσουμε τὸ ζήτημα αὐτό. Ἀλλοίμονο, ἄν ἀπὸ δική μας ἀμέλεια καὶ ὀλιγωρία δώσουμε λαβὴ στὴν ἀλβανικὴ προπαγάνδα νὰ θριαμβολογῇ ὅτι οὐσιαστικὰ εἶναι ἀνύπαρκτος ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμός. Λοιπόν; Μὴν ἀρκεσθῇς στὸ φυλλομέτρημα αὐτοῦ τοῦ ἡμερολογίου. Ἀναλογίσου καὶ τὶς δικές σου εὐθύνες, καὶ τὸ δικό σου χρέος. Καὶ πράξε ὅ,τι καὶ ὅπως μπορεῖς. Μόνον ἔτσι θὰ συντελέσουμε ὅλοι στὴν σωτηρία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

3 Εξόρμήσεις στη Βόρεια Ήπειρο σελενιτσα Κέντρα του Βλαχόφωνου ἑλληνισμού στήν Βόρειο Ήπειρο

4 Ἡ Μοσχόπολη σέ γκραβούρα. Σέ «Ἀθήνα τοῦ Βορρᾶ» ἐξελίχθηκε ἡ Μοσχόπολη τό ο αἰ. μέ τή «Νέα Ἀκαδημία» καί προπαντός μέ τό μοναδικό τυπογραφεῖο σέ ὁλόκληρη τήν Ἀνατολή. Σ αὐτό τυπώνεται τό πρῶτο ἀλβανικό λεξικό (μαζί καί ἑλληνικό καί βλάχικο). Καί ὅμως τήν ἀκτινοβολία τῆς Μοσχοπόλης ζήλεψαν οἵ Ἀλβανοί καί τήν ἔκαψαν ὁλοσχερῶς... Ἡ Μοσχόπολη, κέντρο τοῦ βλαχόφωνου ἑλληνισμοῦ στή Βόρειο Ἤπειρο, πρίν τήν καταστροφή τοῦ Ιανουάριος 0 ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΓ. ΕΜΜΕΛΕΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ, ΘΕΟΠΕΜΠΟΥ, ΘΕΟΔΟΤΗΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΣΕΡΩΦ, ΖΩΡΖΗ, ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΟΥ ΠΡΟΦ. ΓΟΡΔΙΟΥ, ΘΩΜΑΪΔΟΣ, ΓΕΝΟΒΕΦΑΣ ΣΥΝΑΞΙΣ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΟΝΟΘΦΡΙΟΥ, ΑΠΟΛΙΝΑΡΙΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΘΕΟΠΕΜΠΟΥ, ΘΕΩΝΑ, ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΡΗΤ, ΡΩΜΑΝΟΥ (ΝΗΣΤΕΙΑ) ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7 Σύναξις Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης, Κύρου, Κυράννας, Αγάθωνος, Αττικού ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Πολυεύκτου, Ευστρατίου, Πέτρου, Παρθένας, Αντωνίας, Λαυρεντίου Γρηγορίου Νύσσης, 0 Δομετιανού, Μαρκιανού Θεοδοσίου του Κοινοβ., Αγαπίου, Θεοδοσίου εν Άθω, Βιταλίου Τατιανής, Ευθασίας, Μερτίου μάρτ., Ηλία, Στεφάνου Εσθονίας Ερμύλου, Στρατονίκου, Μαξίμου, Ειρηνάρχου, Ιλαρίου Πατέρων εν Σινά και Ραϊθώ αναιρ. Δαμιανού, Παύλου. Νίνας ισαπ., Σάββα Παύλου Θηβαίου, Ιωάννου Καλυβίτου, Γερασίμου Κρήτης, Γαβριήλ ΙΒ ΛΟΥΚΑ (0 λεπρών). Προσκ αλύς απ Πέτρου, Νεονίλλης και εγγονών, Δάνακτος Αυλώνος, Νικολάου Μυτιλήνης Αντωνίου του Μεγ., 7 Γεωργίου, Αντωνίου Βέροιας Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας, Θεοδούλης Μακαρίου Αιγύπτ., Μάρκου Ευγενικού, Αρσενίου Κερκ Ευθυμίου Μεγ., 0 Ευσεβίου, Ζαχαρίου Άρτης Μαξίμου ομ., Ευγανίου, Μαξίμου Γραικού, Πατρόκλου και Αγνής μαρτ Τιμόθεου αποστ., Αναστασίου του Πέρσου, Ιωσήφ Κρητός ΙΕ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου). Κλήμεντος, Αγαθαγγέλου, Διονυσίου, Αχολίου Ξένης, Ζωσιμά, Βαβύλα, Φίλωνος, Νεοφύτου εγκλείστου Γρηγορίου του Θεολ.,Αυξεντίου, Μαργαρίτας Ξενοφώντος καί συνοδείας αυτού, Κλήμεντος Αθην., Ανανίου Ανακ. Λειψ. Ιωάν. Χρυσοστόμου, 7 Μαρκιανής, βασιλίσσης, Δημητρίου Εφραίμ του Σύρου, Παλλαδίου, Ιακώβου, Χάριτος Ανακ. Λειψ. Ιγνατίου Θεοφόρου, Δημητρίου Χίου 0 ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ (Ταλάντων). Των Τριών Ιεραρχών, Θεοφίλου νέου, Χρυσής, Ιππολύτου, Θεοδώρου, Αύρας Κύρου και Ιωάννου Αναργύρων, Ηλία, Αρσενίου, Αθανασίας

5 Τό ἔμβλημα τοῦ τυπογραφείου τοῦ Γρηγόρη Μοσχοπολίτη. ἀπόσπασμα ἀπό τό λεξικό τοῦ Δανιήλ Μοσχοπολίτη Βιβλίο μέ τόν τίτλο «ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΙΑ» τοῦ Μοσχοπολίτου κ. Θεοδώρου Ἀν. Καβαλιώτου (770) Ὁ Δανιήλ Μοσχοπολίτης (7 ) ὑπῆρξε γνωστός Βλάχος λόγιος ἀπό τήν Μοσχόπολη, μαθητής τοῦ Θεόδωρου Καβαλιώτη, καθηγητῆ καί διευθυντή τῆς Νέας Ἀκαδημίας Μοσχοπόλεως.Ὁ Δανιήλ, ἦταν ὁ πρῶτος πού συνέγραψε τετράγλωσσο λεξικό (ἑλληνικό, βλάχικο, βουλγαρικό καί ἀλβανικό) τό 7. Φεβρουάριος 0 Τρύφωνας, Περπέτουας, Αναστασίου, Γεωργίου, μαρτ. Μεγαρ. + ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ιορδάνη, Γαβριήλ Συμεών, Άννης προφ., Σταματίου, Ιωάννου, Νικολάου, Σάββα Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ομολογητού, Ιωάννου Αγάθης μάρτ., Θεοδοσίου έν Σκοπέλω, Αντωνίου Αθηναίου + ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας). Βουκόλου επ. Φωτίου Μεγ., Φαύστας, Δωροθέας, Βαρσανουφίου 7 Παρθενίου Λαμψάκ., Λουκά νέου, Γεωργίου Ζαχαρίου προφ., Θεοδώρου Στρατηλάτου, Μακαρίου, Μάρθας, Μαρίας Νικηφόρου, Παγκρατίου επ., Μαρκέλλου Σικελίας +Χαραλάμπους ιερομ., 0 Ζήνωνος ταχυδρόμου, Αναστασίου Βλασσίου ιερόμ., Θεοδώρας Αυγούστης, Γεωργίου Σέρβου Μελετίου επ. Αντωνίου, Χρήστου κηπουρού + ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Αρχή Τριωδίου). Ακύλα και Πρίσκιλλας αποστόλων, Ευλογίου, Συμεών Αυξεντίου, Αβραάμ, Μύρωνος, Νικολάου Κορινθ., Δαμιανού Ονησίμου απ., Ευσεβίου 'ος., Ανθίμου εν Χίω, Ιωάννου Παμφήλου μάρτυρος, Φλαβιανού Κων/ πόλεως, Μαρίας Θεοδώρου, Πουλχερίας, 7 Μιχαήλ Ανδριαν., Μαριάμνης, Θεοδώρου Λέοντος Ρώμης, Αγαπητού επ. Σιναίου + Φιλοθέης Αθην., Φιλήμονος απ., Κόνωνος, Νικήτα, Αρχίπου + ΑΣΩΤΟΥ. Λέοντος, 0 Αγάθωνος, Βησσαρίωνος, Πλωτίνου Τιμοθέου, Ευσταθίου, Ιωάννου, Ζαχαρίου Άρτης Των εν τοις Ευγενίοις Μαρτύρων, Θαλασσίου Πολυκάρπου Σμύρνης, Προτερίου, Γοργονίας, Ιωάννου, Λαζάρου Ά ΚΑΙ Β εύρεσης κεφαλής Προδρόμου Ταρασίου, Ρηγίνου επ. Σκοπέλου, Αλεξάνδρου Θράκης + Ψυχοσάββατο. Πορφυρίου, Φωτεινής Ισαπ., Θεοκλήτου, Ιωάννου + ΑΠΟΚΡΕΩΝ. Προκοπίου 7 ομολ., Στεφάνου γηροκόμου, Ασκληπιού, Ηλία, Λεάνδρου Βασιλείου, Νέστορος, Βάρσου, Κυράννας, Μαριάννας, Κασσιανού

6 Ὁ Κορυτσᾶς Φώτιος Πόντιος Ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος ἀγωνιζόμενος γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἑλληνικότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου (0-0) καί ἰδιαίτερα τοῦ βλαχόφω- Ὁ νου ἑλληνισμοῦ, δολοφονεῖται ἀπό Ρουμάνους καί Ἀλβανούς κομιτατζῆδες τούς ὁποίους χρηματοδότησαν Αὐστριακοί καί Ἰταλοί. Μάρτιος 0 Ευδοκίας, Μαρκέλλου, Αντωνίνης, Χαρίση, Αγαπίου Ησυχίου, Ευθαλίας, Θεοδώτου, Ιωακείμ Ιθάκης Ευτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου, Θεοδωρήτου Γερασίμου, Παύλου και Ιουλιανής μαρτύρων, Γρηγορίου Άσσου Ευλαμπίου, Κόνωνος, Μάρκου, Παρθενίου, Γεωργίου Ραψάνης, Βιργιλίου + ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Νικολ. Πλανά, Αρκαδίου, των εν Αμορίω μαρ., Ησυχίου 7 + ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Λαυρεντίου, Παύλου, Εφραίμ, Ελπιδίου Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, 'Ερμού αποστ., Παύλουομολ Των εν Σεβαστεία 0 μαρτ., Καισαρίου ιατρού, Χρίστου, Πανάγου Κοδράτου, Αναστασίας, 0 Μιχαήλ, Κυπριανού + Ά Χαιρετισμοί. Σωφρονίου, Θεοδώρας βασιλίσσης, Γεωργίου, Θαλή + Αγίου Θεωδόρου. Μνήμη του διά κολλύβων θαύματος. Γρηγορίου Διαλόγ. Συμεών νέου Θεολόγου, Θεοφάνους + Ά ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ορθοδοξίας). Νικηφόρου Κων/λεως, Πουπλίου ιερομ Βενεδίκτου οσίου, Ευσχήμου επ. Αγαπίου, Μανουήλ, Αριστοβούλου, Νικάνδρου Χριστοδούλου, Σαββίνου και Μαλαχίου μαρτ., Πατρικίου, Ιουλιανού Αλεξίου ανθρώπου του 7 Θεού, Θεοστηρίκτου, Μαρίνου, Παύλου + Β Χαιρετισμοί. Κυρίλλου Ιεροσολ., Τροφίμου, Ευκαρπίωνος, μαρτ. Χρυσάνθου και Δαρείας, Κλαυδίου, Δημητρίου, Παγχαρίου, Ιάσονος + Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Γρηγορίου Παλαμά, 0 των εν τη Μονή Αγ. Σάββα αναιρεθέντων, Μύρωνος Ιακώβου, Φιλήμονος, Θωμά, Μιχαήλ Μαυρουδή, Σεραπίων Βασιλείου, Καλλινίκης, Δροσίδος, Ευθυμίου Νίκωνος καί σύν αυτώ μαρτύρων, Λουκά Μυτιλήνης Αρτέμονος επ. Σελευκείας, Παρθενίου Χίου, Ζαχαρίου + Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΟΤΟΚΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ. Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, μαρτ. εν Γοτθία, Βασιλείου, Γεωργίου + Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως). 7 Ματρώνης, Λυδίας, Φιλητού μαρτ., Παύλου επισκ. Κορίνθου Ιλαρίωνος οσίου, Ηρωδίωνος εκ των 70 Μάρκου, Κυρίλλου, Διαδόχου Φωτικής, Ιωάννου Ζαχαρίου Κορ., Ιωάννου 0 της Κλίμακος, Ιωήλ Υπατίου επ. Γαγγρών, Ακακίου, Αυδά και σύν αυτώ

7 «Ὁ πρῶτος Κουτσόβλαχος, πού συνάντησα, δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τόν ἴδιο τόν Κώστα, τό Λεβέντη, ὁ ὁποῖος κατά τό πέρασμά μας ἀπό τά βλαχοχώρια, ἐπειδή οἱ χωρικοί στήν ἀπέναντι μεριά πυροβολοῦσαν πρός τιμήν μας, δανείσθηκε τό ὅπλο τοῦ συνοδοῦ χωροφύλακα καί ἀδείασε στόν ἀέρα ὅλα τά φυσέκια του φωνάζοντας «ζήτω ἡ Ἑλλάδα». Μέ ἐξαίρεση τό ἑλληνο-βλαχικό ἰδίωμά του, δέν θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι ἦταν διαφορετικός ἀπό τούς ἄλλους Ἠπειρῶτες συντρόφους του». (Rene Puaux, Γάλλος ἱστορικός καί δημοσιογράφος, πολεμικός ἀνταποκριτής τῆς ἐφημερίδας «Χρόνος») Ἄποψη τῆς Κορυτσᾶς τό Aπρίλιος 0 Κορυτσά, κέντρο τοῦ Βλαχόφωνου ἑλληνισμοῦ στή Βόρειο Ἤπειρο σήμερα Δ Χαιρετισμοί. Μαρίας Αιγυπτίας, Γεροντίου, Βασιλείδου Θεοδώρας, Τίτου οσίου, Απφιανού, Αιδεσίου, Γρηγορίου, Αλεξάνδρας Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ιωάννου της Κλίμακος, Ιωσήφ υμνογράφου Γεωργίου, Πλάτωνος, Ζωσιμά, Νικήτα, Θεωνά Νικηφόρου, Θεοδώρας, Αργυρής ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ. Ευτυχίου, Γρηγορίου, των εν Περσίδι 0 μαρτύρων 7 Καλλιοπίου, Ακυλίνας, Γεωργίου Μυτιλήνης, Σάββα Καλύμνου ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Ηρωδίωνως, Αγάβου, Ρούφου εκ των 70, Ιωάννου εν Κω Ευψυχίου μάρτ., Βαδίμου, Υπομονής 0 Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Μαρίας της Αιγυπτίας, Γρηγορίου του Ε, Τερεντίου, Δήμου, Δημοσθένους, Μιλτιάδου Αντίπα Περγάμου, Τρυφαίνης, Φιλίππου Βασιλείου ομολ., Ανθούσης οσίας, Ακακίου, Σεργίου, Αρτέμονος Μαρτίνου Ρώμης, Ζωϊλου, Ελευθερίου, Θεοδοσίου, Θεοχάρη, Αποστόλου Αριστάρχου, Δημητρίου Τριπόλ., Θωμαϊδος, Βακχύλου Κορ Κρήσκεντος, Λεωνίδου Αθηνών, Αναστασίας, Βασιλίσσης, Λουκιανού Του Λαζάρου. Αγάπης, Ειρήνης, Χιονίας, Λεωνίδου, Χριστοφόρου, Νίκης, Μιχαήλ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Συμεών 7 καί 0μ., Αγαπητού, Μακαρίου Κορ., Αδριανού Μεγάλη Δευτέρα. Ιωσήφ του Παγκάλου Μεγάλη Τρίτη. Των 0 Παρθένων Μεγάλη Τετάρτη. 0 Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω Μεγάλη Πέμπτη. ΟΜυστικός Δείπνος Μεγάλη Παρασκευή. Τά Άγια Πάθη του Κυρίου Μέγα Σάββατον. Η είς Άδου Κάθοδος του Κυρίου ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Δευτέρα της Διακαινησίμου, Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Φεβρωνίας Τρίτη Διακαινης., Μάρκου Ευαγγελ., Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης Συμεών επ. 7 Ιεροσολύμων, Ιωάννου, Ευλογίου ξενοδόχου Των εν Κυζίκω μαρτ., Θεόγνιδος, Μέμνονος Ζωοδόχου Πηγής. Ιάσονος καί Σωσιπάτρου αποστόλων, Κερκύρας, Ιωάννου Καλοκτένους Ιακώβου υιού 0 Ζεβεδαίου, Δονάτου, Κλήμεντος ύμνογ., Αργυρής

8 Σίμων Σίνας Οἱ Βλάχοι ταξίδευαν ἐπί Τουρκοκρατίας σέ διάφορες εὐρωπαϊκές χῶρες καί τά χρήματα ποῦ συγκέντρωναν τά ἔστελναν πίσω στό χωριά τους γιά νά κτισθεῖ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἑλληνικό σχολεῖο. Πολλοί ἀπό τούς Ἐθνικούς Εὐεργέτες ὑπῆρξαν Βλαχόφωνοι, ὅπως ὁ Γεώργιος καί Σίμων Σίνας ἀπό τήν Μοσχοπόλη (Ἀστεροσκοπεῖο καί Ἀκαδημία Ἀθηνῶν), ὁ Ζάππας ἀπό τό Λάμποβο (Ζάππειο), ὁ Ἀρσάκης ἀπό τήν Χοταχόβα (Ἀρσάκειο), ὁ Μπάγκας ἀπό τήν Κορυτσά (Μπάγκειο Ἵδρυμα), κ.α. Γεώργιος Σίνας Ἀκαδημία Ἀθηνῶν Μάϊος 0 Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Ιερεμίου προφ., Ευθυμίου, Μαρίας, Νικηφόρου, Ακακίου, Πανεράτου, Γεωργίου, νεομ. Σαμοθράκης, Ισιδώρας Αν λειψ. Μ. Αθανασίου, Εσπέρου, Ζωής, Βησσαρίωνος, Ματρώνης Τιμοθέου, Μαύρας, Πέτρου, Ξενίας Καλ., Θεοφάνους, Οικουμενίου, Αχμέτ Πελαγίας, Ιλαρίου, Νικηφόρου, Αθανασίου, Μόνικας Ειρήνης μεγαλομάρτ., Ευθυμίου επ. Μαδύτου, Εφραίμ Νέου Ιώβ του πολυάθλου, Σεραφείμ οσίου 7 Του εν ουρανω φανέντος Σταυρού, Ακακίου μάρτ., Νείλου, Κοδράτου ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Ιωάννου Θεολόγου, Αρσενίου, Σεραφείμ, Δημητρίου, Ηλία Ησαϊου προφ., Χριστοφόρου μάτρ., Νικολάου, Ακυλίνας Σίμωνος αποστ., 0 Λαυρεντίου οσίου Μεθοδίου, Κυρίλλου, Μωκίου, Αργυρού Επιφανίου, Γερμανού, Θεοδώρου Κυθ., Ιωάννου, Φιλίππου Γλυκερίας, Σεργίου, Παυσικάκου Θεραπόντος ιερομ., Ισιδώρου εν Χίω, Λεοντίου, Ιωάννου χρυσοχ., Μάρκου ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Παχωμίου, Αχιλλίου Λαρίσης, Ανδρέου, Ναούμ, Θεωδόρου Μυτ Θεοδώρου, Νικολάου, Γεωργίου Μυτιλήμης Ανδρονίκου, Ιουνίας, 7 Αθανασίου Χριστ., Νικολάου, Θεοφάνους, Νεκταρίου ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου, Ιουλίας, Ηρακλείου, Παύλου, Χριστίνας Πατρικίου Προύσης, Μενάνδρου, Θεοτίμης, Κόνωνος, Ιωάννου Ανακ. λειψ. Αγ. 0 Νικολάου, Λυδίας Φιλιπ., Νικήτα, Ιωσήφ, Θαλασσίου, Ιωάννου Κωνσταντίνου και Ελένης ισαποστ. Παχωμίου, Χριστοφόρου ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Δημητρίου. Παύλου, Βασιλίσκου, Βλαδιμήρου, Βυσσαρίωνος Τρικ. Μιχαήλ επ. Συνάδων, Συνεσίου Καρπασίας, Μαρίας Κλωπά Συμεών Στυλίτ., Ιλαρίωνος, Μελετίου, 0 μαρτύρων Γ εύρ. Τιμ. Κεφ. Προδρόμου Κάρπου καί Αλφαίου εκ των 70, Αλεξάνδρου Θες., Αβερκίου, Ελένης Ιωάννου του Ρώσου, 7 Ελλαδίου, Θεράποντος, Αλυπίου Ευτυχίου, Ελικωνίδος, Ανδρέου, Δημητρίου, Αλεξάνδρου, Ζαχαρίου, Αρσενίου ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Θεοδοσίας, Ευθυμίου. Υπομονης, Ανδρέου, Αλεξάνδρου, Ιωάννου, Λουκά Ισαακίου ηγ. Μονής 0 Δαλμάτων Ερμείου, των εν Ασκάλωνι μαρτ., Ευσεβίου

9 Ἰωάννης Μπάγκας Εὐάγγελος Ζάππας Ἀθήνα: Ζάππειο Μέγαρο. Λάμποβο: ἐρειπωμένη οἰκία Ζάππα (ἔνθετο). Ιούνιος 0 Μπάγκειο Ἵδρυμα ΑΠΟΔΙΣΙΣ ΠΑΣΧΑ. Ιουστίνου φιλοσόφ. Καί μάρτ., Πύρρου, Χαριτώς ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Νικηφόρου Κων/λεως, Κωνσταντίνου νεομ., Εράσιμου, 0000 μαρτ Λουκιλλιανού και Παύλης καί των συν αυτοίς, Ιωσήφ, Δωροθέου Μάρθας καί Μαρίας αδελ. Λαζάρου, Μητροφάνους, Σοφίας ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Α ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ. Δωροθέου, Μάρκου Χίου, Απόλλωνος, Γοργίου, Νικάνδρου Ιλαρίωνος μονής Δαλμάτων, Αττάλου 7 Θεοδότου, Σεβαστιανής, Παναγη (Μπαστια), Πλουτάρχου, Ζηναϊδος Καλλιόπης, ανακ. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτ., Ναυκρατίου, Θεοφάνη Κυρίλλου Αλεξανδρ., Θέκλας μάρτ., Παρθενομ. εκ Χίου 0 Αλεξάνδρου, Αντωνίνης, Θεοφάνους, Πανσέμνης, Νεανίσκου Ψυχοσάββατο. Βαρθολομαίου, Βαρνάβα απ., Λουκα Συμφερουπολ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ονουφρίου, Πέτρου του εν Άθω, Ιωάννου, Συνεσίου ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ακυλίνας, Διοδώρου, Άννας, Ιωάννου Ελισαίου προφ.,μεθοδίου Κων., Κυρίλλου, Νήφωνος Ιερωνύμου, Αυγουστίνου, Αμώς προφ., Αχαϊκού, Στεφανα απ. Τύχωνος επ. Αμαθούντος, Μάρκου, μαρτ. Ισαύρου, Μανουήλ, 7 Σαβέλ, Ισμαήλ, Υπατίου, Φιλονίδη, Ιννοκεντίου Λεοντίου. Υπατίου, Αιθερίου, Θεοδούλου ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Ιούδα απ., Παϊσίου, Ζωσίμου, Ζήνωνος, Γρηγορίου, Λέοντος Μεθοδίου Πατάρ., Νικολάου Καβάς., 0 Καλλιστου (αρχή νηστείας) Ιουλιανού μάτρ., Τερεντίου, Νικήτα Νισυρίου Ζήνωνος καί Ζηνά, Ευσεβίου ιερομ. Αγριππίνης, Αριστοκλέους, Δημητρίου διακ Γενέθλιον Προδρόμου, Αθανασίου Παρίου, Παναγιώτου Φεβρωνίας, Ορεντίου και αδελφών, Διονυσίου, Προκοπίου Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. (Κλήσ μαθ.) Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, Ιωάννου επ Γοτθίας Σαμψών ξενοδόχου, 7 Ιωάννας μυροφόρου Κύρου, Ιωάννου Αναργύρων (ανακ. λειψ.) Σεργίου, Παύλου Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων,Γαϊου Σύναξις των 0 Αποστόλων, Μιχαήλ κηπουρού

10 Παλιά ἑλληνική ἐπιγραφή στό εἰκονοστάσιο ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ Δάρδα. Ἡ Δάρδα τό ὑπερήλικας βλάχος στην καταγωγή ἀπό τή Δάρδα περιμένει μέ ἀνυπομονησία τούς Ἕλληνες ἐπισκέπτες, Ὁ γιά νά μιλήσει τά ἄριστα ἑλληνικά του (στή φωτό μέ τόν Ἕλληνα πρώην πρέσβη στά Τίρανα κ. Ἡλιόπουλο). Ιούλιος 0 Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Κωνσταντίνου, 000 μαρτ Κατάθεσις εσθήτος της Θεοτόκου, Ιουβεναλίου, Παύλου, Λάμπρου Γ ΜΑΤΘ.(Θείας Προν). Υακίνθου, Ανατολίου, Θεοδότης, Γερασίμου Ευρυτ., Ιωακείμ Ανδρέου Μελ., Λουκίας, Μιχαήλ, Θεοδώρου Αθανασίου του εν Άθω, οσίων, Κυπριανού Σισώη μεγάλου, Αρχίππου, Φιλήμονος, Λουκίας, Απολλωνίου, Επιμάχου 7 Κυριακής μεγαλομ.,θωμά εν Μσλεω Ευαγγέλου Προκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου εκ Ζίχνης, Αναστασίου Παγκρατίου, Μητροφάνους, Μιχαήλ Πακνανά, Διονυσίου, Μεθοδίου Δ ΜΑΤΘ. (Εκαντοτ). Των εν Νιοπόλει Αρμενίας 0 μαρτ., Γρηγορίου, 0000 μαρτ., Ευμενίου Ευφημίαςμεγ., Όλγας ισαπ., Ιωάννου, Νικοδήμου, Νεκταρίου Πρόκλου και Ιλαρίου μαρτ., Βερονίκηςαιμορ., Μιχαήλ, Σεραπίωνος Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου Νικοδήμου Αγιορείτου, Ακύλα απ., Ιωσήφ Θες/νίκης, Ονησίμου, Πέτρου Κηρύκου, Ιουλίτας, Βλαδιμήρου ισαπ Αθηνογενούς ιερ., Φαύστου, Θεοφραύστου, Αντιόχου, 00μ., Ιουλίας ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ ΟΙΚ. ΣΥΝ. Μαρίνης 7 μεγαλομάρτυρος, Σπεράτου Παύλου, Θεης, Ουαλεντίνης, Αιμιλιανού Μακρίνας, Θεοδώρου Εδέσσης, Διοκλή, Γρηγορίου Προφήτου Ηλίου 0 του Θεσβίτου Συμεών του διά Χριστόν σαλού, Ιωάννου, Παρθενίου Άρτης Μαρίας Μαγδαληνής, Μαρκέλλας Χιοπολ., Κορνηλίου Ιεζεκιήλ πρ., Πελαγίας Τήνου, Φωκά, Άννης, Απολλιναρίου, Βαλέριας ΣΤ ΜΑΤΘ. (Παραλ.) Χριστίνας μεγαλομ., Θεοφίλου Ζακύνθου, Αθηναγόρου, Ερμογένους Αθανασίου Κοίμησις Αγ. Άννης, Ολυμπιάδος, Ευπραξίας, Γρηγορίου Παρασκευής οσιομ., Ερμολάου, Ωραιοζήλης, Ιερουσαλήμ 7 Παντελεήμονος μεγαλομ., Νικοδήμου, Ανθούσης, Μανουήλ, Συμεών Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Παύλου Καλλινίκου, Θεοδότης και τέκνων, Ιωάννου στρατηλού Σίλα, Σιλουανού, 0 Κρήσκεντος, Ανδρονίκου, Επαινετού, Ιουλίτας Ζ ΜΑΤΘ. ( ΤΥΦΛ.) Ευδοκίμου, Ιωσήφ Αριμαθαίας, Δημοκρίτου

11 Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀνθρωπιστική βοήθεια (τρόφιμα, ρουχισμός, σχολικά εἴδη ) ἀπό τή ΣΦΕΒΑ στά βλαχοχώρια τῆς περιοχῆς Πόγραδετς Ντρενόβα (7..). Αύγουστος 0 7 Μακκαβαίων, Ελέσης, Σολομονής, Ελεαζάρου (αρχή νηστείας) Ανακ. λειψ. Πρωτ. Στεφάνου, Θεωδόρου νεομ. Σαλώμης μυροφ., Θεοδώρας Θεσ/ νίκης, Δαλματίου, Θεοκλητους Των εν Εφέσω επτά παίδων, Ευδοκίας Ευσιγνίου, Νόννης, Ευγενίου Αιτωλού, Χρήστου Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Η ΜΑΤΘ. (Χορτ. 000) Αστερίου, Νικάνορος, Ναρκίσσου, Θεοδοσίου, Αγάθωνος, Ιωσήφ Αιμιλιανού Κυζίκ., Μύρωνος Κρήτ., Τριανταφύλλου, Αναστασίου Ματθία απ., των εν τη Χαλκή Πύλη 0 μαρτ. Λαυρεντίου, Ξύστου, 0 Ιππολύτου Εύπλου, Ανάμν. Θαύμ. Αγ. Σπυρίδωνος, Νήφωνος, Αναστασίου Φωτίου, Ανικήτου, Παμφίλου Μαξίμου ομολ., Ευδοκίας και Ειρήνης βασιλισσών Θ ΜΑΤΘ. ( Περιπ. Θαλ.) Μιχαίου προφ., Μαρκέλου ιερομάρτ., Συμεών Τραπεζ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου Αγίου Μανδηλίου, Τιμοθέου, Αλκιβιάδου, Αποστόλου, Γερασίμου, Διομήδους, Σταματίου, Σαράντη, Δανιήλ, μαρτ. Μεγάρων Μύρωνος, Παύλου, 7 Ιουλιανής, Δημητρίου Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος, Ερμού, Σωφρονίου, Αρσενίου Ανδρέου στρατηλ. και μαρτ., Ευτυχιανού, Θεοφάνους Σαμουήλ προφ., 0 Λουκίου μάρτυρος βουλευτού, Θεοχάρους Ι ΜΑΤΘ. (Σελ. νεου.) Θαδδαίου αποστ. Βάσσης και τέκνων Αγαθονίκου, Ανθούσης, Αριάδνης Απόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ειρηναίου, Νικολάου Κοσμά του Αιτολού, Διονυσίου Αιγίνης, Ευτυχούς Βαρθολομαίου και Τίτου αποστ., Ιωάννου Καρπάθου Ανδριανού, Ναταλίας, Ιωάσαφ οσίου Ποιμένος, Οσίου, 7 Φανουρίου, Ανθούσης, Ακυλίνης, Λιβερίου ΙΑ ΜΑΤΘ. (Μυρ. Ταλ.) Μωϋσεως Αιθ., Διομήδους, Λαυρεντίου, Εζεκίου, Δάμωνος Αποτομή Κεφαλής Προδρόμου (νηστεία), Αρκαδίου, Θεοπίστης Αλεξάνδρου, Ιωάννου, 0 Παύλου, Φαντίνου Κατάθεσις Αγ. Ζώνης της Θεοτόκου

12 Λυντζουριά (περιοχή Ἀργυροκάστρου). Βλάχικη διασπορά στή Βόρειο Ἤπειρο μέ χωριά: Λάμποβο, Ἀντῶν Πότσι, Χουντούκι, Χουμελίτσα, Κάριανη, Κακόζι, Νόκοβο, Μίγκουλη, Δοξάτι ἐπιστολή τῶν κατοίκων τοῦ βλάχικου χωριοῦ στήν περιοχή τοῦ Ἀργυροκάστρου Ἀντῶν Πότση Ἡ πρός τόν ἀείμνηστο Ἱεράρχη Σεβαστιανό, μέσα ἀπό τήν ὁποία καταδεικνύεται μέ τόν καλύτερο τρόπο ἡ ἑλληνικότητα τοῦ πληθυσμοῦ αὐτοῦ. ἐμεῖς οἱ πολυτυραγνισμένοι Βλάχοι, Ἕλληνες Ἠπειρῶτες Ἐμεῖς ὅμως τό χομε γιά καύχημα γιατί εἴμαστε καθαροί Ἕλληνες. Ὅλα μᾶς τά πῆραν, τόν Χριστιανισμό ὅμως καί τήν ἑλληνική συνείδηση ὄχι, ποτέ, δέν τό κατόρθωσαν καί γιά μᾶς τούς Ἑλληνότατους Βλάχους καί Σᾶς φιλοῦμε τό χέρι Σεπτέμβριος 0 Αρχή Ινδίκτου. Ασπασίας και παρθενομ., Συμεών Στυλ., Μελετίου Μάμαντος, Ιωάννου νηστευτού Ανθίμου, Θεοκτίστου, Φοίβης διακόν., Πολυδώρου, Νεκταρίου (αν. λειψ) ΙΒ ΜΑΤΘ. (Πλουσ. νέου) Μωϋσέως προφ., Βαβύλα, Ερμιόνης, Ανθίμου, Ιερουσαλήμ Ζαχαρίου προφ., πατρός του Προδρόμου Αναμν. Θαύμ. Αρχαγ. Μιχαήλ, Καλοδότης, 00 μαρτ 7 Σώζοντος, Ευψυχίου, Λουκά, Αθανασίου,Ιωάννου, Ονησιφόρου Το Γενέθλιον της Θεοτόκου, Αθανασίου, Σωφρονίου Ιωακείμ και Άννης των Θεοπατόρων, Θεοφάνους 0 Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας, Απελλή ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Θεοδώρας οσίας, Ευφροσύνου μαγείρου, Ευανθίας, Χρυσοστόμου Σμύρνης και των συν αυτώ Αυτονόμου μάρτ., Δανιήλ του Θασίου, Κουρνούτου Κορνηλίου εκατ., Ιεροθέου, Αριστείδου, Μελετίου ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία), Πλακίλλας βασιλίσσης Νικήτα, Φιλοθέου, Συμεών, Βυσσαρίωνος, Γερασίμου, Πορφυρίου, Ιωάννου Ευφημίας μεγαλομ., Μελιτίνης μάρτ., Λουντμίλας Σοφίας, Πίστεως, 7 Ελπίδος, Αγάπης ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Ευμενίου επ. Γορτύνης Κρήτης, Αριάδνης Τροφίμου, ΣΑββατίου, Δορυμέδοντος, Σωσάννης Ευσταθίου μεγαλομ. 0 Και των συν αυτώ. Υπατίου, Ιλαρίωνος Κρητός Ιωνά του προφήτου, Κοδράτου αποστόλου Φωκά ιερομ., Φωκά κηπουρού, Ισαάκ,Μαρτίνου Σύλληψις Προδρόμου, Ξανθίππης, Πολυξένης, Ιωάννου, Νικολάου Θέκλης ισαπ., Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Σιλουανου Αθωνίτου Α ΛΟΥΚΑ (θαυμ. αλιείας) Ευφροσύνης οσ., Παφνουτίου και μαρτ. Μετάστασις Ιωάννου του Ευαγγελιστού, Γεδεών δικαίου 7 Καλλιστράτου, Αρχιστράτου απ., Ακυλίνης, Επιχάρεως Βαρούχ προφήτου, Χαρ Κυριακού αναχ., Πετρωνίας μάρτ., Ιωσήφ, Μαλαχίου Γρηγορίου ιερομ. 0 φωτιστού Αρμενίας

13 Ἐ πῆγε ὁ καρδινάλιος στή Σελενίτσα, ἕνα θαυμάσιο χωριό, στήν ἕδρα τῶν Βλάχων, ὁ καθολικός καί εἶπε, «θά σᾶς δώσουμε ὅ,τι θέλετε, χρήματα, τρόφιμα ὑπό τόν ὄρον, τριάντα (0) οἰκογένειες θά ἀσπασθοῦν τό δόγμα τῶν καθολικῶν»...εἴδατε λοιπόν, ἡ φιλευσπλαχνία τοῦ Πάπα!!! - καί τί ἀπάντησαν ἐκεῖνοι οἱ γενναῖοι Βλάχοι «ἐμεῖς εἴμεθα φτωχοί, ἄν εἶστε Χριστιανοί βοηθεῖστε μας, ἀλλά ἐμεῖς σᾶς τό λέμε ξεκάθαρα, εἴμαστε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι καί τήν Πίστη μας δέν τήν ἀλλάζουμε». (Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία Σεβαστιανού) Θεία Λειτουργία στή Σελενίτσα (--) Οκτώβριος 0 Σελενίτσα Αὐλώνας Ανανίου απ., Ρωμανού Μελωδού, Ιωάννου Κουκουζέλη Β ΛΟΥΚ.(Χρυσου Καν.) Κυπριανού, Ιουστίνης, Γεωργίου νεομ. Διονυσίου Αεροπ., Θεαγένους, Δαμάρεως, Ελευθερίου Ιεροθέου επ. Αθηνών, Δομνίνης μάρτυρος, Αυδάκτου Χαριτίνης, Ευδοκίμου, Μαμέλχθης, Μεθοδίας Κιμώλου Θωμά αποστόλου, Ερωτηϊδος, Μακαρίου νεομ. 7 Σεργίου Βάκχου μαρτ., Πολυχρονίου, Ιουλιανού, Καισαρίου Πελαγίας οσ., Πελαγίας παρθ., Σώζοντος, Ιγνατίου, Ταϊσίας Γ ΛΟΥΚΑ (Ναϊν) Ιακώβου απ., Αβραάμ, Λώτ, Ανδρονίκου, Αθανασίας 0 Ευλαμπίου, Ευλαμπίας και 00 μαρτ., Θεοφίλου Φιλίππου, Θεοφάνους γραπτού, Φιλονίλλας, Ζηναϊδος Πρόβου, Ταράχου, Ανδρονίκου, Συμεών του νέου Θεολόγου Παπύλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης, Χρυσης, Βενιαμίν Ναζαρίου, Γερβασίου, Κοσμά μελωδού, Ιγνατίου, Παρασκευής Λουκιανού ιερομ., Σαββίνου, Βάρσου Ευθυμίου ΣΠΟΡΕΩΣ. Πατ. Ζ Οίκ. Συν. Λαγγίνου εκαντοτ., Λεοντίου και των συν αυτώ Ωσηέ προφ., 7 Ανδρέου εν Κρίσει Λουκά του Ευγγελιστού, Μαρίνου, Συμεών Ιωήλ προφ., Ουάρου μάρτ., Κλεοπάτρας ος. 0 Γερασίμου Κεφαλληνίας, Αρτεμίου, Ματρώνης Χιοπολίτιδος Χριστοδούλου, Σωκράτους, Ιλαρίωνος, Κοδράτου, Ιωάννου Αβερκίου ισαπ., Αλεξάνδρου, Ηρακλείου, Γρηγορίου ΣΤ ΛΟΥΚΑ (Δαιμ. Γαδ.) Ιακώβου Αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων Αρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανής μάρτ. Ταβίθας, Μακιανού, Μαρτυρίου, Χρυσάφου Δημητρίου μεγαλομ. του Μυροβλύτου Νέστορος μεγαλομ., 7 Πρόκλης συζ. Πιλάτου, Λούπου Αγ. Σκέπης. Εθν. Εοτή, Αθανασίου Κρητών μαρτ., Τερεντίου και Νεονίλλης (συζ.) και 7 τέκνων Αναστασίας της Ρωμαίας, Αβραμίου οσ., Τιμοθέου Ε ΛΟΥΚ. (Λαζ.) Κλεόπα, 0 Αρτεμά απ., Ζηνοβίου και Ζηνοβίας Αριστοβούλου, Ουρβανού, Ναρκίσσου, Νικολάου Χίου

14 Μεγάλη ἐξόρμηση ἀγάπης ἀπό τήν Χριστιανική Ἑστία Πατρῶν στό βλαχόφωνο ἑλληνισμό τῆς Σελενίτσας, ὅπου σέ συνεργασία μέ τήν ΣΦΕΒΑ, μεταφέρθηκαν χιλιάδες δέματα ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας (.0.). Nοέμβριος 0 Κοσμά και Δαμιανού, Δαβίδ Ευβ., Ιακώβου, Ελένης, Νηρέα Ακινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου, Ωκεανού, Αντωνίου Ακεψιμα, Αειθαλα, Ιωσήφ μαρτ., Γεωργίου Νεαπ., Ποιμένος Ιωαννικίου, Νικάνδρου, Ερμαίου, Ιωάννου Βατάτζη Γαλακτίωνος και Επιστήμης μαρτύρων, Γρηγορίου, Λίνου Ζ ΛΟΥΚ. (Ιαείρου). Παύλου Κων/λεως, Λουκά οσίου, Παύλου διά Χριστόν σαλού, Αγαπίου, Λεονάρδου 7 Εν Μελιτινή μ., Λαζάρου, Θεσσαλονίκης Των Παμ/στων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, Ευφροσύνης Νεκταρίου Αιγίνης, Ονησιφόρου, Θεοκτίστης, Συμεών Σωσιπάτρου κ.ά. εκ 0 των 70, Αρσενίου Καπ., Ωρίωνα, Ορέστου Μηνά μεγαλόμ., Βίκτωρος, Βικεντίου, Στεφανίας, Θεοδώρου Ιωάννου Ελεήμονος, Νείλου οσίου, Μαρτίνου Η ΛΟΥΚ. (Σαμαρ.) Ιωάννου του Χρυσοστ.,Ανθούσης Δαμασκηνού Φιλίππου αποστόλου, Κων/νου Υδρ., Γρηγορίου Παλαμά Γουρία, Σαμωνά, Αβίβου μάρτ., Δημητρίου (αρχή νηστείας) Ματθαίου του Ευαγγελιστού 7 Γρηγορίου Νεοκαισάρειας, Γενναδίου, Λαζάρου Πλάτωνος, Αναστασίου, Ρωμανού, Ζακχαίου Οβδίου προφ., Βαρλαάμ μάτρ., Ευφημίας, Σίμωνος, Φιλαρέτου Θ ΛΟΥΚ. (Άφρ. Πλουσ.) 0 Γρηγορίου Δεκαπολ., Πρόκλου Κων. ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ Θεοτοκου, Ιωάννου Φιλήμονος, Αρχίππου, Απφίας, Ονησίμου, Κιλικίας, Γερμανού Αμφιλοχίου, Σισινίου, Γρηγορίου, Διονυσίου, Αλεξάνδρου Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Αλεξανδρείας, Νικοδήμου Αικατερίνης μεγαλομ., και 0 μαρτ., Μερκουρίου Στυλιανού, Νίκωνος του «Μετανοείτε», Γεωργίου Χίου, Αλυπίου ΙΓ ΛΟΥΚΑ. (Πλουσ. νεαν.) 7 Ιακώβου του Πέρσου, Ναθαναήλ ος. Στεφάνου, Ειρηνάρχου, μ. Τιβεριουπόλεως Παραμόνου και 70 μαρτ., Φαίδρου, Διονυσίου Κορ., Φιλουμένου Ανδρέου Πρωτόκλητου, 0 Φρουμεντίου Αιθιοπ., Αλεξάνδρου

15 Ἀπό τήν τελετή Λήξης τῶν μαθημάτων στά Ἑλληνικά Φροντιστήρια γιά τό 00 πού ἔγινε στήν Πολένα. Ἡ πρόσκληση τοῦ αὐτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου Ἀρμάνων» γιά τήν ἐκδήλωση ποῦ πραγματοποίησαν τόν Αὔγουστο τοῦ 00 στή Μοσχόπολη, μέ σκοπό τήν ἀνακήρυξη τοῦ «Νέου Ἔθνους τῶν Βλάχων». Μέ πολλούς τρόπους οἱ γείτονες προσπαθοῦν νά προσεταιρισθοῦν τό ἑλληνικότατο αὐτό κομμάτι τοῦ πληθυσμοῦ.διοργανώνουν συνέδρια, δίνουν ὑποτροφίες σέ παιδιά βλάχων ἀπό τήν περιοχή γιά νά σπουδάσουν στή Ρουμανία, χτίζουν Ναούς κ.ἅ Ὁ Ναός πού κτίστηκε τό 000 μέ χρήματα ἀπό τήν Ρουμανία. Δεκέμβριος 0 Ναούμ προφ., Φιλαρέτου, Θεοκλήτου Λακεδ., Ανανίου Αββακούμ, Μυρόπης μάρτ., Θεοφίλου οσίου, Κυρίλλου Σοφονίου προφ., Αγαπίου μάρτ., Αγγελη, Θεοδούλου, Γαβριήλ Ι ΛΟΥΚ. (Συγκύπ.) Βαρβάρας μεγαλομ., Ιωάννου Δαμασκ., Σεραφείμ Σάββα ηγιασμ., Διογένους, Νεκταρίου, Αναστασίου Νικολάου αρχιεπ. Μύρων της Λυκίας, Νικολάου νεομ 7 Αμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου Ευβοίας, Αθηνοδώρου Ποταπίου, Σωσθένη, Απολλώ, Τυχικού απ., Κρύσπου, Καίσαρος, Παρθενίου Σύλληψις Θεοτόκου υπό Αγ. Άννης, Άννης προφ. Μηνά, Ερμογένους, 0 Ευγράφου, Θωμά, Αθανασίου Μεθώνης ΙΑ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων). Λουκά και Δανιήλ των Στυλιτών, Αιμιλιανού, Βαρσαβά, Λεοντίου Μονεμβασίας Σπυρίδωνος επ. Τριμυθούντος, Ιωάννου Ζιχνών ΛΟΥΚΙΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΟΡΕΣΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΛΑΣΚΑΣ ΘΥΡΣΟΥ, ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ, ΛΕΥΚΙΟΥ, ΑΡΡΙΑΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΚΑΙ ΑΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΣΩΣΑΝΝΑΣ ΑΓΓΑΙΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛ. ΜΟΔΕΣΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ, 7 ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣΜ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΥ, ΑΓΛΑΙΑΣ, ΑΡΕΩΣ, ΕΥΤΥΧΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΘΕΟΦ., 0 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ 0 ΜΑΡΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΑΣΜ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, ΘΕΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΝΑΟΥΜ ΙΕΡΑΠ., ΝΗΦΩΝΟΣ, 0 ΜΑΡΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΟΣΙΟΜ., ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΣ, ΑΧΑΪΚΟΥ ΜΑΡΤ. Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΠΕΡΑΓ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΩΤΟΜ., 7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΟΜΝΑΣ, ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ, 0000 ΜΑΡΤ., ΣΙΜΩΝΟΣ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΑΝΑΙΡΘ. ΝΗΠΙΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΑΝΥΣΙΑΣ, ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ, 0 ΛΕΟΝΤΟΣ, ΓΕΔΕΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΑΣ

16 εκδοσεισ - δραστηριοτητεσ ενημερωση ΣΦΕΒΑ Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Εθνική Τράπεζα / 0- (Κεντρικό ΔΣ Αθηνών) Εθνική Τράπεζα / 07 - ΙΒΑΝ: GR (ΕΕ Θεσσαλονίκης) Μετά την κατάθεση να μας ταχυδρομείτε ή να στέλνετε με fax το αντίγραφο (ή φωτοτυπία του) για να εκδίδουμε νόμιμη απόδειξη που εκπίπτει από την εφορία. Η ΣΦΕΒΑ και ο ΠΑΣΥΒΑ επιτελούν το έργο τους βασιζόμενοι οικονομικά αποκλειστικά σε δωρεές.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Δευτέρα

Δευτέρα Δευτέρα Ημερολόγιο 202 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 27η εβδομάδα Δευτέρα 4 2 Δ Ματθαίου Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων 3 Κατάθεσις εσθήτος Υακίνθου, Θεοδότης μαρτ., Θεοτόκου, Ανατολίου Κων/πόλεως, Ιουβεναλίου Ιεροσ. Ιωακείμ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π. Ο Παρθενώνας, Οκτώβριος 139 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοκτίστου οσίου Θεοδοσίου Κοιν. - Αγαπίου οσίου Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας Γρηγορίου Θεολόγου - Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΕΙΣΟΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΕΙΣΟΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ἐνέργειες δέκα ἐτῶν, γιὰ τὴν ἀναστήλωση τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων Θεοτόκου, δείχνει τὴν ἀγάπη ποὺ αἰσθανόμαστε ὅλοι οἱ Λαβδαῖοι γιὰ τὴν προβολὴ τῶν θησαυρῶν τοῦ τόπου μας. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ. Σύναξις των 70 Αποστόλων, Αγίων Έξι Μαρτύρων. Θεοδοσίου Κοιν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ. Σύναξις των 70 Αποστόλων, Αγίων Έξι Μαρτύρων. Θεοδοσίου Κοιν. Πανοραμική άποψη της Αθήνας από το Λυκαβηττό, 1900 + ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου του Μεγάλου Καισαρείας Οσίου Αγάθωνος, Αγίου Ιουλιανού, Οσίας Δομνίκης, Αγίας Παρθένας Μαρτ. Ελένης Ελπιδίου Δάνακτος

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2017 ΤΥΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 7 Η απέραντη θάλασσα (από τη Γεωργία Μακρή) Τη θάλασσα κοιτάζω και την ερωτώ αν έχει τον ίδιο πόνο που έχω και γω. Θάλασσα γλυκιά μου, θαλασσάκι μου, θέλω να κρυφτώ, μες την αγκαλιά

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη, 00 ράµα Τηλ. /Φαξ: 0 email: ecodrama@otenet.gr ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ γοητεία µε φόντο τον αιθέρα 0 Οικολογική Κίνηση ράµας Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY Copyrigth 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY 17 ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY 28 28 30 31 1 Περιτομή Ιησού Χριστού, Βασιλείου του μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ.

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ. Άριστοι Μαθητές Α, Β και ς Άριστοι Μαθητές ς 1 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α06 20,00 2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Α07 20,00 3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α09 19,79 4 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α04 19,71 5 ΛΑΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α09 19,71 6 ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016 Α1 ΑΓΟΡΙΑ 1 240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Ο.Λ 40 40 40 40 40 200 2 232 ΑΧΧΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Π.Ο.Λ 35 35 35 35 35 175 3 234 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ο.Λ 24 21 30 27 30 132 4 203 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 30

Διαβάστε περισσότερα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1876 Κ.Δ.Π. 203/2002 Αρ. 3597, 26.4.2002 Αριθμός 203 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1997 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1996 Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 2 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΑΛΑΧΟΥΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. Αναστάσιος Π"Γεωργίου Πέγεια 8560 26621268 99427373 3. Π/ Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17-18/3/2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 1 7253 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2001 9.90 2 7213 ΖΗΣΙΜΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ 2002 9.90 3 3665 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ιανουαριοσ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μεγ. Βασιλείου Προεόρτια θεοφανείων Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ Σάρωφ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ. Σύναξις τω ν 70 Ἀποστόλων Νηστεία ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ Θεοπέμπτου μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αδελφότητα Ιερομνημιτών Ιωαννίνων

Αδελφότητα Ιερομνημιτών Ιωαννίνων Αδελφότητα Ιερομνημιτών Ιωαννίνων KΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15, 105 52 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-2430112, 6974045719 Fax. 210-2430112 email: info@ieromnimi.gr / www.ieromnimi.gr Xωριό μου όμορφο μικρό, πατρίδα του Κρομμύδα κι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα. Copyright: ΚΕ.Δ.Α. Υπεύθυνες έκδοσης: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Επεξεργασία υλικού, επιμέλεια εντύπου: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Δημιουργικό: Πέτρος Παπαπέτρος Παραγωγή εντύπου: ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Αγιολογία - Εορτολογία

Αγιολογία - Εορτολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Ιστορική επισκόπηση της αγιολογικής γραµµατείας: Β (8 ος -15 ος αἰώνας) Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

12/07/2015. FINA Pts

12/07/2015. FINA Pts /0/0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 0/0/0 - /0/0 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 0µ. Πρόσθιο - Νεανίδων Όριο Πρόκρισης : 00:9:9 Όριο Ποινής : 00:: 0 Χρυσοστόµου Ειρήνη Αµ/στου 99 Ν 00::9 9.00 Στυλιανού 'Ερσια Πάφου 99 Ν 00::0.00 Παρασκευοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Date : 21/12/2008 KG : Αγγελος Χριστοφόρου 9 2.

Date : 21/12/2008 KG : Αγγελος Χριστοφόρου 9 2. Date : 21/12/2008 KG : -52 Αγγελος Χριστοφόρου 9 2 Αγγελος Χριστοφόρου 9 KUMITE Παίδων 14-15 3. Λούις Κασιουλή 5 4. 6 Μάριος Ελληνας 12 5. Μάριος Ελληνας 12 6. 3 Μάριος Ελληνας 12 7. Νικόλας Αντωνίου 16

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

18/06/ :28: :31: :32: :37: :46: :57: :59:57

18/06/ :28: :31: :32: :37: :46: :57: :59:57 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : xµ. Ελεύθερο - Ανδρών 89 Μούγης Σοφοκλής Κωνσταντίνου Χαράλαµπος Πανάρετος Παναγιώτης 98F Παρασκευάς Κωνσταντίνος :8: 8. 89 Σπανός Χριστόφορος 9 Αντωνίου Νικόλας 8 9 Γκαµάρα Νέρι Αρµάντο 9 Σίταρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ἡμερολόγιον 2013 Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασµός)

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 ΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΟΙΝΩΝΙΑ ΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Η ελπίδα γίνεται πραγματικότητα Επιτέλους, έναν ολόκληρο χρόνο μετά, τα έργα για το χτίσιμο της Κοινότητάς μας ξεκίνησαν. Τα όνειρα μας ξαναζωντάνεψαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα...

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 Το ελληνικό ημερολόγιο που μας υπενθυμίζει καθημερινά όλες τις ονομαστικές γιορτές και τις επίσημες αργίες ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ! ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ!

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7.4.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τα ακόλουθα, σχετικά με το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Φεβρουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάρτιος. Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Φεβρουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάρτιος. Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 Απρίλιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ 13 1 14 2 3 4 5 6 7 8 15

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά κτήρια της Εθνικής Τράπεζας

Ιστορικά κτήρια της Εθνικής Τράπεζας Ιστορικά κτήρια της Εθνικής Τράπεζας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Στο ημερολόγιο του, ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, συνδέει χαρακτηριστικά και εμβληματικά καταστήματα της ΕΤΕ με τις πόλεις που ανήκουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα