ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων"

Transcript

1 ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων Οι ιδιότητες των υλικών επηρεάζουν τις θερμοκρασίες όχι μόνο των ίδιων των επιφανειών αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς και τις συνθήκες άνεσης των πεζών, που χρησιμοποιούν τους υπαίθριους χώρους. Άρθρο της: ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αρχιτέκτονα μηχ., δρ. ενεργειακού και βιοκλιματικού σχεδιασμού, MA Τα μη υδατοδιαπερατά υλικά που χρησιμοποιούνται στον αστικό χώρο και η πυκνή δόμηση διαμορφώνουν μια αδιαπέραστη αστική επιφάνεια, η οποία διατηρεί πολύ χαμηλή την υγρασία του εδάφους και λειτουργεί ως παγίδα ακτινοβολίας, ενισχύοντας το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Οι ιδιότητες των υλικών επηρεάζουν τις θερμοκρασίες όχι μόνο των ίδιων των επιφανειών αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς και τις συνθήκες άνεσης των πεζών, που χρησιμοποιούν τους υπαίθριους χώρους. Η επίδραση των ι- διοτήτων των υλικών διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, τονίζοντας τη σημασία της επιλογής υλικών, ανάλογα με την περίοδο χρήσης του υπαίθριου χώρου. Επιφανειακές θερμοκρασίες υλικών επίστρωσης Οι ιδιότητες που επηρεάζουν τις θερμοκρασίες των επιφανειών είναι η ικανότητα ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας (ανακλαστικότητα ή albedo), η ικανότητα εκπομπής θερμότητας στο περιβάλλον (εκπεμπτικότητα) και η ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας (θερμοχωρητικότητα). Η ανακλαστικότητα είναι η ιδιότητα που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιφανειακές θερμοκρασίες των δαπέδων των υπαίθριων χώρων, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μεγάλη ηλιοφάνεια. Τα ανοιχτόχρωμα υλικά έχουν υψηλή α- νακλαστικότητα και παρουσιάζουν χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες σε σχέση με σκουρόχρωμα υλικά. Τα περισσότερα δομικά υλικά έ- χουν παρόμοια εκπεμπτικότητα. Η θερμοχωρητικότητα των υλικών παίζει σημαντικό ρόλο, κυρίως σε περίπτωση δομικών στοιχείων μεγάλης μάζας, όπως, για παράδειγμα των συμπαγών κυβόλιθων, και όχι τόσο των λεπτών πλακών επίστρωσης. Τα υλικά με επιφάνειες που συνδυάζουν υψηλή ανακλαστικότητα και υψηλή εκπεμπτικότητα διατηρούν χαμηλές θερμοκρασίες στην επιφάνειά τους και ανήκουν στην κατηγορία των ψυχρών υ- λικών. Νέες τεχνολογίες έχουν επιτρέψει τη δημιουργία υλικών με μεγάλη ανακλαστικότητα, α- νεξάρτητη από το χρώμα της επιφάνειας, και ε- πομένως τα ψυχρά υλικά δεν περιορίζονται πλέον σε ανοιχτές αποχρώσεις. 79

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 1 (α,β) η ηλιοπροστασία των υλικών με δέντρα και η ροή νερού σε σιντριβάνια ή πίδακες μπορούν να λειτουργήσουν ως επικουρικές μέθοδοι βελτίωσης του μικροκλίματος. μέτρηση ανακλαστικότητας διαφόρων επιφανειών δαπέδων σε υπαίθριους χώρους της Θεσσαλονίκης. Επίδραση των υλικών στη θερμοκρασία περιβάλλοντος Η εκπομπή αποθηκευμένης θερμότητας από τα δομικά υλικά στο περιβάλλον αυξάνει τη θερμοκρασία αέρα στον αστικό χώρο (αισθητή ροή θερμότητας). Τα ψυχρά υλικά, που δεν απορροφούν μεγάλη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, διατηρούν χαμηλές επιφανειακές θερμοκρασίες, εκπέμπουν μικρή ποσότητα θερμότητας και συμβάλλουν στη διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας αέρα στο περιβάλλον τους. Οι υδατοδιαπερατές επιφάνειες (π.χ. διάτρητοι κυβόλιθοι) και τα πορώδη υλικά επίστρωσης δαπέδων (π.χ. πωρόλιθοι, κεραμικά), τα οποία επιτρέπουν τη ροή του νερού στο φυσικό έδαφος και την εξάτμιση της υγρασίας από αυτό, έχουν ι- διαίτερα θετική επίδραση στη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη θερινή περίοδο, διότι ενισχύουν τον εξατμιστικό δροσισμό (λανθάνουσα ροή θερμότητας). Τα υλικά με μεγάλη θερμοχωρητικότητα και μάζα έχουν την τάση να εξισορροπούν ή να περιορίζουν τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η υψηλή θερμοχωρητικότητα των αστικών υλικών, όχι μόνο των δαπέδων αλλά και των κτιρίων, επιδρά θετικά την ημέρα, τη θερινή περίοδο, απορροφώντας και αποθηκεύοντας θερμότητα μέχρι τις νυχτερινές ώρες, ό- ταν η θερμότητα αποδίδεται πίσω στο περιβάλλον. Η μεγάλη θερμοχωρητικότητα του αστικού ιστού συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των κτιρίων (σκυρόδεμα, άσφαλτος), σε συνδυασμό με τη μειωμένη θέαση του ουρανού, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη νυχτερινή θερμική νησίδα στις πόλεις. Ιδιότητες υλικών και συνθήκες άνεσης Οι συνθήκες άνεσης των πεζών εξαρτώνται σημαντικά από τη θερμοκρασία και τη ροή του αέρα, την υγρασία, τις θερμοκρασίες των επιφανειών και το περιβάλλον ακτινοβολίας. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ανακλαστικές επιφάνειες (με υψηλό albedo), παρόλο που διατηρούν χαμηλότερη θερμοκρασία, επιδρούν αρνητικά στη θερμική άνεση κατά τη διάρκεια της ημέρας με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία, καθώς προκαλούν υψηλές τιμές των θερμικών δεικτών (PMV, PET, SET), σε σχέση 0,1 0,38 0,40 0,7 0,53 0,49 με πιο απορροφητικές επιφάνειες. Αυτή η επίδραση μπορεί να αιτιολογηθεί από το υψηλό ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται και προσπίπτει στους πεζούς, αυξάνοντας τη δυσφορία. Αντίθετα, τις νυχτερινές ώ- ρες, το καλοκαίρι, η υψηλή ανακλαστικότητα των δαπέδων έχει θετική επίδραση στις συνθήκες άνεσης των πεζών λόγω της χαμηλότερης επιφανειακής θερμοκρασίας. Οι συμβατικές ανακλαστικές επιφάνειες, δηλαδή αυτές που έχουν ανοιχτές αποχρώσεις και ανακλούν την ακτινοβολία στο φάσμα του ορατού φωτός, όταν εφαρμόζονται σε μεγάλη έκταση, προκαλούν φαινόμενα θάμβωσης και περιορίζουν την οπτική άνεση των πεζών. Για την αποφυγή της θάμβωσης, παραδοσιακά εφαρμόζονταν τα ανοιχτόχρωμα υλικά δαπέδων σε συνδυασμό με αντίστοιχα σκουρόχρωμα, σε ψηφιδωτά ή πλακόστρωτα δάπεδα. 1α 0,1 0,38 0,34 0,15 0,16 0,9-0,30 Διαπερατότητα στο νερό και σημασία της υγρασίας του εδάφους Οι ιδιότητες του φυσικού εδάφους που επηρεάζουν το αστικό μικρόκλιμα είναι η χαμηλή ανακλαστικότητα, που δεν επιβαρύνει τη θερμική ά- νεση των πεζών, και η υψηλή θερμοχωρητικότητα, που αμβλύνει την ημερήσια διακύμανση κυρίως της επιφανειακής θερμοκρασίας αλλά και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η σημαντικότερη ιδιότητα του φυσικού εδάφους που καθορίζει την ευεργετική του επίδραση στο αστικό περιβάλλον, την επιφανειακή του θερμοκρασία και τη θερμοκρασία αέρα, είναι το ποσοστό υ- γρασίας του. Επίσης η δυνατότητα εξάτμισης της υγρασίας του εδάφους είναι το βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής διαπερατών ή διάτρητων υλικών επίστρωσης και πορωδών επιφανειών στο αστικό περιβάλλον και αυτό που την κα- 1β 80 ΤΕΥΧΟΣ 07/01

3 θιστά μια από τις αποτελεσματικότερες επεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος. Το φυσικό έδαφος είναι δυνατό να διαμορφωθεί και ως βατό δάπεδο σε τμήματα του αστικού χώρου με σταθεροποιητικά πρόσμεικτα (πατημένο χώμα). Ηλιοπροστασία και ροή νερού Η ηλιοπροστασία των υλικών με δέντρα ή στέγαστρα και η ροή νερού σε σιντριβάνια, πίδακες ή ψεκαστήρες μπορούν να λειτουργήσουν ως επικουρικές μέθοδοι βελτίωσης του μικροκλίματος. Η σκίαση περιορίζει αφενός την υπερθέρμανση των επιφανειών κατά τις ώρες ηλιοφάνειας, με α- ποτέλεσμα χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αφετέρου μειώνει την έκθεση των πεζών στην προσπίπτουσα και την α- νακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία, βελτιώνοντας τις θερμικές συνθήκες άνεσης. Σημειώνεται ότι η ε- πίδραση των δέντρων αποδίδεται κυρίως στη σκίαση από τα φυλλώματα (κατά 80%) αλλά και στην εξάτμιση μέσω της διαπνοής. Είναι όμως σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι τα δέντρα και οι ηλιοπροστατευτικές διατάξεις κατά τις νυχτερινές ώρες εμποδίζουν την αποβολή της α- ποθηκευμένης θερμότητας προς τον ουρανό και γι αυτό καλό είναι να επιλέγονται διάτρητα ή κινητά στοιχεία, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η ροή νερού ψύχει τις επιφάνειες και τον αέρα μέσω της εξάτμισης, όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η υ- περβολική χρήση του εξατμιστικού δροσισμού των επιφανειών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά υγρασίας στην ατμόσφαιρα και να προκαλέσει δυσφορία. Γι αυτό συνιστάται να συνδυάζεται με ικανοποιητικό αερισμό. Οι υδάτινες επιφάνειες, όπως οι δεξαμενές ή οι λίμνες, συνδυάζουν πολύ χαμηλή ανακλαστικότητα και χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας του νερού, με ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση στο μικρόκλιμα και στις συνθήκες άνεσης των πεζών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΤΙΜEΣ ΗΛΙΑΚHΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΕΜΠΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦOΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Υλικό Ανακλαστικότητα Άσφαλτος 0,05-0, Τοίχοι από σκουρόχρωμες οπτοπλίνθους ή σκουρόχρωμες πλάκες 0,0 Χώμα καλλιεργημένο 0,0 Άμμος 0,4 Φυλλοβόλα φυτά 0,0-0,30 Κόκκινο, καφέ ή πράσινο χρώμα 0,0-0,35 Σκυρόδεμα 0,30 Κόκκινη οπτόπλινθος 0,30 Χώμα 0,30 Τοίχοι από ασβεστόλιθο 0,30-0,45 Τοίχοι από ανοιχτόχρωμη οπτόπλινθο 0,30-0,5 Ξύλο (φρεσκοκομμένο) 0,40 Λευκά και υπόλευκα χρώματα 0,50-0,90 Λευκό μάρμαρο 0,55 Ανοιχτόχρωμη άμμος 0,40-0,60 Χαλίκι 0,7 Πράσινη χρωστική ουσία 0,73 Λευκό ασβεστοκονίαμα 0,75 Τοίχοι από υπόλευκη πέτρα 0,80 Χρώμα αλουμινίου 0,80 Λευκή χρωστική ουσία 0,85 Υλικό Εκπεμπτικότητα Χρώμα αλουμινίου 0,7-0,67 Πλακίδια σκυροδέματος 0,63 Άμμος 0,76 Άσφαλτος 0,85-0,93 Κεραμίδια 0,85 Πέτρωμα 0,87 Γκρι χρωστική ουσία 0,87 Μαύρο χρώμα σε αλουμίνιο 0,88 Οπτόπλινθος 0,90 Ξύλο 0,90 Σκυρόδεμα 0,94 Μάρμαρο 0,95 Λευκή χρωστική ουσία 0,96 Υλικό Θερμοχωρητικότητα (kj/(m 3 K)) Γυψοσανίδα 900 Ξύλο Πίσσα Χώμα 180 Κεραμικά πλακίδια δαπέδου 1680 Ασβεστόλιθος μαλακός 1800 Σκυρόδεμα μέτριας πυκνότητας Άσφαλτος 100 Μάρμαρο, πέτρινες πλάκες 800 Βασάλτης 3000 Νερό (10 C) 4190 Πηγές: Santamouris 000, Cengel 005, Asaeda κ.α 1996, ISO 10456, Asaeda & Ca 000, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /010. Συμπεριφορά διαφορετικών υλικών επίστρωσης δαπέδων σε υπαίθριους χώρους της Θεσσαλονίκης Μετρήσεις μικροκλιματικών δεδομένων, που πραγματοποιήθηκαν σε θερινές συνθήκες σε υ- παίθριους χώρους της Θεσσαλονίκης, φανερώνουν την επίδραση των υλικών των δαπέδων στη διαμόρφωση του μικροκλίματος και των συνθηκών άνεσης. Στις περιοχές που εξετάστηκαν (τρεις πλατείες, δύο μικρά πάρκα και υπαίθριοι χώροι στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.) περιλαμβάνονται διαφορετικά υλικά, ό- πως μάρμαρα διαφόρων αποχρώσεων, γρανιτοκυβόλιθοι, πωρόλιθοι, τσιμεντόπλακες, ά- σφαλτος, κεραμικά πλακίδια, οπτόπλινθοι, γαρμπιλομωσαϊκό, γρασίδι και επιφάνεια νερού. Τα δεδομένα που μετρήθηκαν ήταν οι επιφανειακές θερμοκρασίες των υλικών, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η σχετική υγρασία επάνω από τα διάφορα δάπεδα, η ταχύτητα ανέμου σε ένα κεντρικό σημείο του κάθε υπαίθριου χώρου, καθώς και η θερμοκρασία σφαίρας (globe temperature) για την εκτίμηση των συνθηκών άνεσης. Α- κόμη λήφθηκαν στιγμιαίες τιμές προσπίπτουσας και ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας για την εκτίμηση της ανακλαστικότητας τών υπό εξέταση υλικών. Συνοπτικά, οι μετρήσεις έδειξαν διαφορές μέχρι και 13 C μεταξύ των επιφανειακών θερμοκρασιών διαφορετικών υλικών, που οφείλονται κυρίως σε διαφορές ανακλαστικότητας και στην παρουσία χαμηλής φύτευσης, και διαφορές άνω των 0 C Τα δέντρα και οι ηλιοπροστατευτικές διατάξεις κατά τις νυχτερινές ώρες εμποδίζουν την αποβολή της αποθηκευμένης θερμότητας προς τον ουρανό και γι αυτό καλό είναι να επιλέγονται διάτρητα ή κινητά στοιχεία, όπου αυτό είναι δυνατόν. 81

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 1 Aποτελέσματα προσομοίωσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην πλατεία δικαστηρίων με το λογισμικό ENVI-met. Aποτελέσματα προσομοίωσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε πάρκο της παραλιακής ζώνης με το λογισμικό ENVI-met. 3 Θερμοκρασίες σφαίρας επάνω από τέσσερις διαφορετικές επιφάνειες στην πλατεία δικαστηρίων (μετρήσεις από την 9η ιουλίου 007). 4 Θερμοκρασίες περιβάλλοντος επάνω από τέσσερις διαφορετικές επιφάνειες στην πλατεία δικαστηρίων (μετρήσεις από την 9η ιουλίου 007). 5 Θερμοκρασίες επιφανειών τεσσάρων διαφορετικών υλικών σε πάρκο στην παραλιακή ζώνη (μετρήσεις από την 7η ιουλίου 007). 6 Θερμοκρασίες επιφανειών δύο διαφορετικών υλικών στην είσοδο της πολυτεχνικής σχολής του Α.π.Θ. (μετρήσεις από την 3η Αυγούστου 007). 7 Θερμοκρασίες δύο διαφορετικών επιφανειών στην είσοδο της πολυτεχνικής σχολής του Α.π.Θ. (μετρήσεις από την 3η Αυγούστου 007). 8 Θερμοκρασίες σφαίρας επάνω από δύο διαφορετικές επιφάνειες στην είσοδο της πολυτεχνικής σχολής του Α.π.Θ. (μετρήσεις από την 3η Αυγούστου 007). 1 λόγω σκίασης. Επίσης καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές της θερμοκρασίας σφαίρας, που αντιστοιχούν στις θερμικές συνθήκες που αντιλαμβάνεται ο πεζός. Ειδικότερα, μέχρι και 5 C μεταξύ περιοχών με ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα δάπεδα, και μέχρι 14 C μεταξύ περιοχών εκτεθειμένων στον ήλιο και σκιασμένων με δέντρα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν παρόμοια επάνω από τις εκτεθειμένες επιφάνειες (με διαφορές μέχρι 0,5 C), όμως σε περιοχές με δενδροφύτευση και φυσικό έδαφος διαμορφώθηκαν "οάσεις" 8 ΤΕΥΧΟΣ 07/01 με μέχρι και,5 C χαμηλότερη θερμοκρασία. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι, ενώ οι ε- πιφάνειες με υψηλή ανακλαστικότητα ήταν μέχρι και 14,5% ψυχρότερες σε σύγκριση με σκούρες επιφάνειες, οι θερμοκρασίες σφαίρας ήταν μέχρι και 4,5% υψηλότερες, με αποτέλεσμα δυσμενέστερες συνθήκες θερμικής άνεσης. Αντίθετα, σε υλικά με χαμηλή ανακλαστικότητα αλλά μεγάλη θερμοχωρητικότητα σημειώθηκαν χαμηλές θερμοκρασίες επιφανειών και σφαίρας, σε σχέση με υλικά μικρότερης θερμοχωρητικότητας και παρόμοιας ανακλαστικότητας, όπως για παράδειγμα στο σκούρο μάρμαρο σε σύγκριση με την άσφαλτο. Επίσης οι επιφάνειες με γρασίδι ή- ταν μέχρι και 4% ψυχρότερες από τα σκληρά δάπεδα, με θερμοκρασία σφαίρας στο περιβάλλον τους μέχρι και 5% χαμηλότερη. Οι επιφάνειες υπό σκιά δέντρων ήταν άνω του 40% ψυχρότερες από τις αντίστοιχες εκτεθειμένες στον ή- λιο επιφάνειες, με θερμοκρασία σφαίρας στο περιβάλλον τους μέχρι και 7% χαμηλότερη. Οι επιφάνειες με γρασίδι στη σκιά δέντρων ήταν μέ-

5 σιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό στοιχείων του μικροκλίματος με εξειδικευμένα λογισμικά προσομοίωσης. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν α- ναλυτικά στοιχεία για ολόκληρους τους υπαίθριους χώρους και το περιβάλλον τους, τα οποία φανερώνουν σημαντική διαφοροποίηση του μικροκλίματος (θερμοκρασιών περιβάλλοντος και επιφανειών) εξαιτίας των υλικών και των φυτεύσεων. Προτάσεις Η θερμική συμπεριφορά των δομικών υλικών Η τοποθέτηση ανακλαστικών υλικών σε εκτενή και εκτεθειμένα δάπεδα ανοικτών χώρων απαιτεί προσοχή, διότι μπορεί να πολλαπλασιάσει την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στους πεζούς και να προκαλέσει δυσφορία. χρι και 50% ψυχρότερες σε σχέση με τα εκτεθειμένα σκληρά δάπεδα, με θερμοκρασίες σφαίρας μέχρι και 8% χαμηλότερες και θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και 4% χαμηλότερη από τη θερμοκρασία επάνω από εκτεθειμένες σκληρές επιφάνειες. Ακόμη, μια επιφάνεια νερού εκτεθειμένη στον ήλιο ήταν 43% ψυχρότερη από την ά- σφαλτο, με μέση θερμοκρασία σφαίρας επάνω από το νερό μέχρι και 6,5% χαμηλότερη και θερμοκρασία αέρα 1% χαμηλότερη. Ψηφιακά μοντέλα τών υπό μελέτη περιοχών χρηwww.ktirio.gr 83

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 1 (α, β, γ, δ) δάπεδα υπαίθριων χώρων: α. πατημένο χώμα, β. κυβόλιθοι, γ. σκιασμός από δέντρα και δ. σκιασμός από στέγαστρο. στους αστικούς χώρους διαφοροποιείται στη διάρκεια της ημέρας ανάλογα με τις επιφανειακές και τις θερμοφυσικές τους ιδιότητες και στη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, ενώ εξαρτάται σημαντικά και από τη μορφολογία των γειτονικών κτιρίων. Εξαιτίας αυτής της διαφοροποίησης συνιστάται η επιλογή των υλικών να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή τους κατά τα κυριότερα χρονικά διαστήματα χρήσης του υπαίθριου χώρου (την ημέρα ή το βράδυ, το χειμώνα ή το καλοκαίρι), καθώς και την επίδραση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στον ηλιασμό και σκιασμό των επιφανειών, τη θέαση του ουρανού και τη δυνατότητα αποβολής θερμότητας, τη ροή του ανέμου και την επάρκεια αερισμού. Όσον αφορά στα ανακλαστικά υλικά, πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ έχουν αδιαμφισβήτητα θετική επίδραση όταν χρησιμοποιούνται σε δώματα, στέγες ή ακόμη και κατακόρυφες επιφάνειες κτιρίων, η τοποθέτησή τους σε εκτενή και εκτεθειμένα δάπεδα ανοικτών χώρων απαιτεί προσοχή, διότι μπορεί να πολλαπλασιάσει την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στους πεζούς και να προκαλέσει δυσφορία. Η χρήση διαπερατών από το νερό υ- λικών και η διαμόρφωση βατών δαπέδων με φυσικό έδαφος (πατημένο χώμα, άμμο, χαλίκι) είναι ευεργετική για το αστικό μικρόκλιμα και τις συνθήκες άνεσης των πεζών στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις περιπτώσεις ανοικτών χώρων. Η εκμετάλλευση της υγρασίας του ε- δάφους και της μεγάλης θερμοχωρητικότητας του χώματος επιτρέπει τοπική βελτίωση στο μικρόκλιμα μεμονωμένων χώρων, ενώ η δυνατότητα απορρόφησης νερού από το έδαφος είναι ευεργετική για το σύνολο του αστικού περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός των κατάλληλων υλικών με συστήματα σκίασης ή ροής νερού μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση των θερμικών συνθηκών. Η διαμόρφωση ποικίλων θερμικών συνθηκών στο αστικό περιβάλλον μέσω των υλικών και άλλων στοιχείων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις διαφορετικών ανθρώπων, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και διαφορετικές εποχές του έτους, είναι ένας από τους καταλληλότερους τρόπους ενίσχυσης της χρήσης των υ- παίθριων χώρων στις πόλεις. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Akbari, H., S. Menon και A. Rosenfeld, Global cooling: Effect of urban albedo on global temperature, nd PA- LENC Conference and 8 th AIVC Conference on Building 84 ΤΕΥΧΟΣ 07/01 Low Energy Cooling and Advanced Ventilation Technologies in the 1 st Century, September 007, Crete, Greece. Akbari, H., M. Pomerantz και H. Taha, Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas, Solar Energy Journal, 001, vol. 70, no 3, pp , Elsevier Science Limited. Asaeda, T. και V.T. Ca, Characteristics of permeable pavement during hot summer weather and impact on the thermal environment, Building and Environment, 000, vol. 35, pp Asaeda, T., V.T. Ca και A. Wake, Heat storage of pavement and its effect on the lower atmosphere, Atmospheric Environment, 1996, vol. 30, no 3, pp Cengel Y.A., Μεταφορά θερμότητας. Μια πρακτική προσέγγιση, εκδόσεις Τζιόλα, μεταφ. Τσιακάρας Π.Ε., 005. Chatzidimitriou, A., N. Chrissomalidou και S. Yannas, Ground surface materials and microclimates in urban open spaces, 3 rd PLEA Conference, Geneva Switzerland, September 006. Doulos L., M. Santamouris, I. Livada, Passive cooling of outdoor urban spaces. The role of materials, Solar Energy, 004, vol. 77, no, pp ISO : 007 (E), Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values, third edition Oke, T.R., Boundary layer climates, second ed. Methuen & Co, London, Santamouris M., Appropriate material for the urban environment. Energy and climate in the urban environment, Ed. M. Santamouris. James & James (Science) Publishers Ltd, 000, London, pp α 1γ Yannas, S., Toward more sustainable cities, Solar Energy Journal, 001, vol. 70, no 3, pp 81-94, Elsevier Science Publishers, Oxford. Χατζηδημητρίου Α., Αξαρλή Κ. και Γιάννας Σ., Επίδραση των υλικών επίστρωσης των υπαίθριων χώρων στη διαμόρφωση του μικροκλίματος, 1ο πανελλήνιο συνέδριο δομικών υλικών και στοιχείων, Αθήνα, Μάιος 008. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' τα ψυχρά υλικά & ο ρόλος τους στο δομημένο περιβάλλον. Τεύχος 10/011, σελ. 83. Υδατοδιαπερατοί τάπητες και δάπεδα. τύποι και εφαρμογές. Τεύχος 10/010, σελ εξωτερικά ξύλινα δάπεδα. Τεύχος 3/009, σελ. 79. εξωτερικά δάπεδα με τούβλα. Τεύχος 5/008, σελ. 65. Αφιέρωμα: επιστρώσεις υπαίθριων χώρων. Τεύχος 177, σελ. 71. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μπορειτε να Βρειτε στην ειδικη εκδοση Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 01 Επιλογές δομικών υλικών ή επισκεφθείτε το 1β 1δ

μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι

μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι 2Τ141. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Ι. 21-05-2013 Βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων: Έχει στόχο τη δημιουργία συνθηκών άνεσης μέσα στα κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αξιοποίηση των Ανεκμετάλλευτων Δωμάτων Μελέτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Περιβαλλοντική Αξιοποίηση των Ανεκμετάλλευτων Δωμάτων Μελέτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Περιβαλλοντική Αξιοποίηση των Ανεκμετάλλευτων Δωμάτων Μελέτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αυγούστα Στανίτσα 1, Όλγα Τσαγκαλίδου 1, Σίμος Γιάννας 2 1 Architectural Association School of Architecture, Λονδίνο,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία sol-air. Η θερμοκρασία sol-air. Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / (hc + hr)

Θερμοκρασία sol-air. Η θερμοκρασία sol-air. Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / (hc + hr) Θερμοκρασία sol-air 1 Η θερμοκρασία sol-air Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / () Ts max: η θερμοκρασία sol-air, σε C Ta max: η θερμοκρασία αέρα, σε C Io: η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, σε

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2009-10 ΔΙΑΛΕΞΗ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2009-10 ΔΙΑΛΕΞΗ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α': ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θεώνη Καρλέση Φυσικός-MSc Φυσικής Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήμα Φυσικής- Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεώνη Καρλέση Φυσικός-MSc Φυσικής Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήμα Φυσικής- Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεώνη Καρλέση Φυσικός-MSc Φυσικής Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήμα Φυσικής- Πανεπιστήμιο Αθηνών Θερμικό καθεστώς στα αστικα κέντρα Δυνατότητες βελτίωσης - ο ρόλος των υλικών Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ως παράγοντες βελτίωσης του αστικού

ως παράγοντες βελτίωσης του αστικού Ο ρόλος των υλικών και του πρασίνου ως παράγοντες βελτίωσης του αστικού μικροκλίματος Δρ. Αφροδίτη Συννέφα (asynnefa@phys.uoa.gr) Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αθηνών Ημερίδα: Αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχρών Υλικών

Τεχνολογία Ψυχρών Υλικών Τεχνολογία Ψυχρών Υλικών ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ Πηγή: LBNL HEAT ISLAND GROUP Αγροτική Εμπορικό περιοχή κέντρο Περιαστική περιοχή (κατοικίες)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Θερμοκρασία Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα 2Τ141. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ. 10-06-2014 Εξοικονόμηση ενέργειας ηλιασμός φυσικός αερισμός φυσικός φωτισμός Παθητικά ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Όσον δοµικό σε µεταφορά αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, ο πηλός είναι ένα

Εισαγωγή Όσον δοµικό σε µεταφορά αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, ο πηλός είναι ένα «όµηση µε χώµα» ΤΕΕ Μαγνησίας, Μ.Ε. Eπαγγελµατικών Θεµάτων- Νέων Μηχανικών και Επιµόρφωσης, Μηχανικοί της Γης ρ όµηση (ΚΕΝΑΚ) Ελευθερία Αλεξανδρή, µε Πηλό Πολιτικός και Κανονισµός Μηχανικός ΕΜΠ, MPhil

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης - ΙΕΝΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αναφορές: RUROS (Rediscovering

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:Στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού

3 Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:Στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού 3 Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:Στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού Ομάδα εργασίας:αντωνακάκη Βασιλική, Αποστολοπούλου Ζαφειρένια, Βαγγέλη Αλεξάνδρα, Δαβιδιάδη Ιωάννα, Ζούνα Ρεντόνα Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή

το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή Κλίμα: η μέση καιρική κατάσταση δηλαδή η σύνθεση του καιρού για μια μεγάλη χρονική περίοδο (που είναι απαραίτητη για την απαλοιφή των σφαλμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2009-10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2009-10 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α': ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΗ Σκοπός του αειφόρου σχεδιασμού μιας πόλης με βάση τις αρχές της οικολογικής δόμησης και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και λειτουργικού κοινωνικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο χώρος πρασίνου στην νοτιοδυτική πλευρά έχει ενισχυθεί με χαμηλή βλάστηση και έχει χωριστεί σε επίπεδα καθ' ύψος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο χώρος πρασίνου στην νοτιοδυτική πλευρά έχει ενισχυθεί με χαμηλή βλάστηση και έχει χωριστεί σε επίπεδα καθ' ύψος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αστικός υπαίθριος χώρος που μελετάται είναι η πλατεία Φιλικής Εταιρίας στην περιοχή Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθηνάς. Η πλατεία που είναι σήμερα γνωστή ως πλατεία Κολωνακίου βρίσκεται σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση θερμοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε δώμα κτιρίου

Διαμόρφωση θερμοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε δώμα κτιρίου Διαμόρφωση θερμοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε δώμα κτιρίου Καρτέρης Μαρίνος, Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση Πλατείας και Εμπορικού Κέντρου Ορεστιάδας

Ανάπλαση Πλατείας και Εμπορικού Κέντρου Ορεστιάδας Ανάπλαση Πλατείας και Εμπορικού Κέντρου Ορεστιάδας Με την παρούσα πράξη προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπλασης που αφορούν: - Την περιοχή της κεντρικής πλατείας με τους εκατέρωθεν πεζοδρόμους

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωµένη στους γονείς µου και στις αδερφές µου.

Αφιερωµένη στους γονείς µου και στις αδερφές µου. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.1 Γενικά Είναι πλέον γνωστό και κοινά αποδεκτό στις μέρες μας, ότι η ορθή κατανάλωση ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα αέρια του θερμοκηπίου, υπεύθυνα για την μόλυνση και υπερθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. Σεπτέμβριος 2012 57/2012 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ματθαίος Σανταμούρης Επιστημονικός Συνεργάτης: Αλέξανδρος Πανταζάρας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 1. Αναλυτική περιγραφή του συστήματος / προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ Ερευνητικοί Τοµείς Οι ερευνητικές µου δραστηριότητες ανήκουν στον χώρο της Φυσικής Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Συγκεκριµένα, εντοπίζονται στους ακόλουθους τέσσερις τοµείς : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμα Κλιματικά χαρακτηριστικά

Κλίμα Κλιματικά χαρακτηριστικά Κλίμα Κλιματικά χαρακτηριστικά Με βάση τη μέση θερμοκρασία και τη μέση βροχόπτωση που παρατηρούνται στις διάφορες περιοχές της γης, ταξινόμησε τις περιοχές αυτές σε πέντε διαφορετικές κλιματολογικές ζώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας Σχεδιασμός, μετατροπή. Ενεργειακή συμπεριφορά κτιριακού κελύφους. Βιοκλιματικός σχεδιασμός. 2 η θεματική ενότητα:

Ενέργειας Σχεδιασμός, μετατροπή. Ενεργειακή συμπεριφορά κτιριακού κελύφους. Βιοκλιματικός σχεδιασμός. 2 η θεματική ενότητα: Meeting of Professio nal μετατροπή 2 η θεματική ενότητα: Ενεργειακή συμπεριφορά κτιριακού κελύφους Βιοκλιματικός σχεδιασμός Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επ. καθηγητής Τμήμα Πολ.Μηχανικών-Α.Π.Θ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 35 ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MPhil Cambridge, PhD Cardiff ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή

το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή Κλίμα: η μέση καιρική κατάσταση δηλαδή η σύνθεση του καιρού για μια μεγάλη χρονική περίοδο (που είναι απαραίτητη για την απαλοιφή των σφαλμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ) της Β. Φαρµάκη, Αρχιτέκτονος Βασικό λειτούργηµα της Αρχιτεκτονικής είναι η µόρφωση κτισµάτων σε χώρο και χρόνο για ενοίκους - χρήστες.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Στην κοινή μας πορεία και σε όσους μας ενέπνευσαν όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο τους Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μας εργασίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

TA ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

TA ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TA ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η χρήση ψυχρών υλικών αποτελεί μια οικονομικά και ενεργειακά βιώσιμη λύση για το δομημένο περιβάλλον και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής στο εσωτερικό τους αποτελεί το ζητούμενο σχεδιασμού τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ eco ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Παρουσίαση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. Φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δημήτρης Κόνδης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69 Ευχαριστούμε τον κ. Ευάγγελο Ευαγγελινό για την πολύτιμη καθοδήγησή του σε όλη τη διάρκεια της έρευνάς μας, και την κα. Φλώρα Μπουγιατιώτη για τις πληροφορίες που μας παρείχε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσία του Πάτροκλου Καραντινού στο Ναύπλιο Μοντέρνο Κίνημα & κλιματικός έλεγχος μέσω σχεδιασμού. Παριώτη Αγγελική, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Η παρουσία του Πάτροκλου Καραντινού στο Ναύπλιο Μοντέρνο Κίνημα & κλιματικός έλεγχος μέσω σχεδιασμού. Παριώτη Αγγελική, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Η παρουσία του Πάτροκλου Καραντινού στο Ναύπλιο Μοντέρνο Κίνημα & κλιματικός έλεγχος μέσω σχεδιασμού Εισαγωγή Μοντέρνο Κίνημα στην Ευρώπη 19 ος -20 ος Μαζικές μεταναστεύσεις προς τα βιομηχανικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Φυτεμένο δώμα : ορίζεται το σύνολο ή τμήμα της επιφανείας δώματος όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης. Κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Δρ Αιμίλιος Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M. Arch, M.Sc, Ph.D. Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν επιβλαβείς ουσίες και οσμές, οι ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

OI ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ιαπιστωσεις και Προτασεις

OI ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ιαπιστωσεις και Προτασεις OI ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ιαπιστωσεις και Προτασεις ΠΩΣ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ? Mια πολη θερµαινεται κυρια απο : α) Tην Ηλιακη Ακτινοβολια που αποθηκευεται στα κτιρια, τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει Ψυχρά και Θερμά Χρώματα Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα και γράψε σε ποια σημεία προτιμούν οι άνθρωποι να κάθονται στην παραλία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ν. Χρυσοµαλλίδου - Θ. Θεοδοσίου - Κ. Τσικαλουδάκη Εργαστήριο Οικοδοµικής & οµικής Φυσικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ. Τσικαλουδάκη, Ν. Χρυσοµαλλίδου, Θ. Θεοδοσίου, Β. Σταθής Εργαστήριο Οικοδοµικής και οµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Χριστίνα A. Κωνσταντινίδου, Άγις Μ. Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α. Ανδρουτσόπουλος, Α. ηµούδη*, Σ. Λυκούδης** Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι, email:

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα