ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων"

Transcript

1 ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων Οι ιδιότητες των υλικών επηρεάζουν τις θερμοκρασίες όχι μόνο των ίδιων των επιφανειών αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς και τις συνθήκες άνεσης των πεζών, που χρησιμοποιούν τους υπαίθριους χώρους. Άρθρο της: ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αρχιτέκτονα μηχ., δρ. ενεργειακού και βιοκλιματικού σχεδιασμού, MA Τα μη υδατοδιαπερατά υλικά που χρησιμοποιούνται στον αστικό χώρο και η πυκνή δόμηση διαμορφώνουν μια αδιαπέραστη αστική επιφάνεια, η οποία διατηρεί πολύ χαμηλή την υγρασία του εδάφους και λειτουργεί ως παγίδα ακτινοβολίας, ενισχύοντας το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Οι ιδιότητες των υλικών επηρεάζουν τις θερμοκρασίες όχι μόνο των ίδιων των επιφανειών αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς και τις συνθήκες άνεσης των πεζών, που χρησιμοποιούν τους υπαίθριους χώρους. Η επίδραση των ι- διοτήτων των υλικών διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, τονίζοντας τη σημασία της επιλογής υλικών, ανάλογα με την περίοδο χρήσης του υπαίθριου χώρου. Επιφανειακές θερμοκρασίες υλικών επίστρωσης Οι ιδιότητες που επηρεάζουν τις θερμοκρασίες των επιφανειών είναι η ικανότητα ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας (ανακλαστικότητα ή albedo), η ικανότητα εκπομπής θερμότητας στο περιβάλλον (εκπεμπτικότητα) και η ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας (θερμοχωρητικότητα). Η ανακλαστικότητα είναι η ιδιότητα που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιφανειακές θερμοκρασίες των δαπέδων των υπαίθριων χώρων, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μεγάλη ηλιοφάνεια. Τα ανοιχτόχρωμα υλικά έχουν υψηλή α- νακλαστικότητα και παρουσιάζουν χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες σε σχέση με σκουρόχρωμα υλικά. Τα περισσότερα δομικά υλικά έ- χουν παρόμοια εκπεμπτικότητα. Η θερμοχωρητικότητα των υλικών παίζει σημαντικό ρόλο, κυρίως σε περίπτωση δομικών στοιχείων μεγάλης μάζας, όπως, για παράδειγμα των συμπαγών κυβόλιθων, και όχι τόσο των λεπτών πλακών επίστρωσης. Τα υλικά με επιφάνειες που συνδυάζουν υψηλή ανακλαστικότητα και υψηλή εκπεμπτικότητα διατηρούν χαμηλές θερμοκρασίες στην επιφάνειά τους και ανήκουν στην κατηγορία των ψυχρών υ- λικών. Νέες τεχνολογίες έχουν επιτρέψει τη δημιουργία υλικών με μεγάλη ανακλαστικότητα, α- νεξάρτητη από το χρώμα της επιφάνειας, και ε- πομένως τα ψυχρά υλικά δεν περιορίζονται πλέον σε ανοιχτές αποχρώσεις. 79

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 1 (α,β) η ηλιοπροστασία των υλικών με δέντρα και η ροή νερού σε σιντριβάνια ή πίδακες μπορούν να λειτουργήσουν ως επικουρικές μέθοδοι βελτίωσης του μικροκλίματος. μέτρηση ανακλαστικότητας διαφόρων επιφανειών δαπέδων σε υπαίθριους χώρους της Θεσσαλονίκης. Επίδραση των υλικών στη θερμοκρασία περιβάλλοντος Η εκπομπή αποθηκευμένης θερμότητας από τα δομικά υλικά στο περιβάλλον αυξάνει τη θερμοκρασία αέρα στον αστικό χώρο (αισθητή ροή θερμότητας). Τα ψυχρά υλικά, που δεν απορροφούν μεγάλη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, διατηρούν χαμηλές επιφανειακές θερμοκρασίες, εκπέμπουν μικρή ποσότητα θερμότητας και συμβάλλουν στη διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας αέρα στο περιβάλλον τους. Οι υδατοδιαπερατές επιφάνειες (π.χ. διάτρητοι κυβόλιθοι) και τα πορώδη υλικά επίστρωσης δαπέδων (π.χ. πωρόλιθοι, κεραμικά), τα οποία επιτρέπουν τη ροή του νερού στο φυσικό έδαφος και την εξάτμιση της υγρασίας από αυτό, έχουν ι- διαίτερα θετική επίδραση στη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη θερινή περίοδο, διότι ενισχύουν τον εξατμιστικό δροσισμό (λανθάνουσα ροή θερμότητας). Τα υλικά με μεγάλη θερμοχωρητικότητα και μάζα έχουν την τάση να εξισορροπούν ή να περιορίζουν τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η υψηλή θερμοχωρητικότητα των αστικών υλικών, όχι μόνο των δαπέδων αλλά και των κτιρίων, επιδρά θετικά την ημέρα, τη θερινή περίοδο, απορροφώντας και αποθηκεύοντας θερμότητα μέχρι τις νυχτερινές ώρες, ό- ταν η θερμότητα αποδίδεται πίσω στο περιβάλλον. Η μεγάλη θερμοχωρητικότητα του αστικού ιστού συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των κτιρίων (σκυρόδεμα, άσφαλτος), σε συνδυασμό με τη μειωμένη θέαση του ουρανού, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη νυχτερινή θερμική νησίδα στις πόλεις. Ιδιότητες υλικών και συνθήκες άνεσης Οι συνθήκες άνεσης των πεζών εξαρτώνται σημαντικά από τη θερμοκρασία και τη ροή του αέρα, την υγρασία, τις θερμοκρασίες των επιφανειών και το περιβάλλον ακτινοβολίας. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ανακλαστικές επιφάνειες (με υψηλό albedo), παρόλο που διατηρούν χαμηλότερη θερμοκρασία, επιδρούν αρνητικά στη θερμική άνεση κατά τη διάρκεια της ημέρας με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία, καθώς προκαλούν υψηλές τιμές των θερμικών δεικτών (PMV, PET, SET), σε σχέση 0,1 0,38 0,40 0,7 0,53 0,49 με πιο απορροφητικές επιφάνειες. Αυτή η επίδραση μπορεί να αιτιολογηθεί από το υψηλό ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται και προσπίπτει στους πεζούς, αυξάνοντας τη δυσφορία. Αντίθετα, τις νυχτερινές ώ- ρες, το καλοκαίρι, η υψηλή ανακλαστικότητα των δαπέδων έχει θετική επίδραση στις συνθήκες άνεσης των πεζών λόγω της χαμηλότερης επιφανειακής θερμοκρασίας. Οι συμβατικές ανακλαστικές επιφάνειες, δηλαδή αυτές που έχουν ανοιχτές αποχρώσεις και ανακλούν την ακτινοβολία στο φάσμα του ορατού φωτός, όταν εφαρμόζονται σε μεγάλη έκταση, προκαλούν φαινόμενα θάμβωσης και περιορίζουν την οπτική άνεση των πεζών. Για την αποφυγή της θάμβωσης, παραδοσιακά εφαρμόζονταν τα ανοιχτόχρωμα υλικά δαπέδων σε συνδυασμό με αντίστοιχα σκουρόχρωμα, σε ψηφιδωτά ή πλακόστρωτα δάπεδα. 1α 0,1 0,38 0,34 0,15 0,16 0,9-0,30 Διαπερατότητα στο νερό και σημασία της υγρασίας του εδάφους Οι ιδιότητες του φυσικού εδάφους που επηρεάζουν το αστικό μικρόκλιμα είναι η χαμηλή ανακλαστικότητα, που δεν επιβαρύνει τη θερμική ά- νεση των πεζών, και η υψηλή θερμοχωρητικότητα, που αμβλύνει την ημερήσια διακύμανση κυρίως της επιφανειακής θερμοκρασίας αλλά και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η σημαντικότερη ιδιότητα του φυσικού εδάφους που καθορίζει την ευεργετική του επίδραση στο αστικό περιβάλλον, την επιφανειακή του θερμοκρασία και τη θερμοκρασία αέρα, είναι το ποσοστό υ- γρασίας του. Επίσης η δυνατότητα εξάτμισης της υγρασίας του εδάφους είναι το βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής διαπερατών ή διάτρητων υλικών επίστρωσης και πορωδών επιφανειών στο αστικό περιβάλλον και αυτό που την κα- 1β 80 ΤΕΥΧΟΣ 07/01

3 θιστά μια από τις αποτελεσματικότερες επεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος. Το φυσικό έδαφος είναι δυνατό να διαμορφωθεί και ως βατό δάπεδο σε τμήματα του αστικού χώρου με σταθεροποιητικά πρόσμεικτα (πατημένο χώμα). Ηλιοπροστασία και ροή νερού Η ηλιοπροστασία των υλικών με δέντρα ή στέγαστρα και η ροή νερού σε σιντριβάνια, πίδακες ή ψεκαστήρες μπορούν να λειτουργήσουν ως επικουρικές μέθοδοι βελτίωσης του μικροκλίματος. Η σκίαση περιορίζει αφενός την υπερθέρμανση των επιφανειών κατά τις ώρες ηλιοφάνειας, με α- ποτέλεσμα χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αφετέρου μειώνει την έκθεση των πεζών στην προσπίπτουσα και την α- νακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία, βελτιώνοντας τις θερμικές συνθήκες άνεσης. Σημειώνεται ότι η ε- πίδραση των δέντρων αποδίδεται κυρίως στη σκίαση από τα φυλλώματα (κατά 80%) αλλά και στην εξάτμιση μέσω της διαπνοής. Είναι όμως σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι τα δέντρα και οι ηλιοπροστατευτικές διατάξεις κατά τις νυχτερινές ώρες εμποδίζουν την αποβολή της α- ποθηκευμένης θερμότητας προς τον ουρανό και γι αυτό καλό είναι να επιλέγονται διάτρητα ή κινητά στοιχεία, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η ροή νερού ψύχει τις επιφάνειες και τον αέρα μέσω της εξάτμισης, όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η υ- περβολική χρήση του εξατμιστικού δροσισμού των επιφανειών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά υγρασίας στην ατμόσφαιρα και να προκαλέσει δυσφορία. Γι αυτό συνιστάται να συνδυάζεται με ικανοποιητικό αερισμό. Οι υδάτινες επιφάνειες, όπως οι δεξαμενές ή οι λίμνες, συνδυάζουν πολύ χαμηλή ανακλαστικότητα και χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας του νερού, με ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση στο μικρόκλιμα και στις συνθήκες άνεσης των πεζών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΤΙΜEΣ ΗΛΙΑΚHΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΕΜΠΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦOΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Υλικό Ανακλαστικότητα Άσφαλτος 0,05-0, Τοίχοι από σκουρόχρωμες οπτοπλίνθους ή σκουρόχρωμες πλάκες 0,0 Χώμα καλλιεργημένο 0,0 Άμμος 0,4 Φυλλοβόλα φυτά 0,0-0,30 Κόκκινο, καφέ ή πράσινο χρώμα 0,0-0,35 Σκυρόδεμα 0,30 Κόκκινη οπτόπλινθος 0,30 Χώμα 0,30 Τοίχοι από ασβεστόλιθο 0,30-0,45 Τοίχοι από ανοιχτόχρωμη οπτόπλινθο 0,30-0,5 Ξύλο (φρεσκοκομμένο) 0,40 Λευκά και υπόλευκα χρώματα 0,50-0,90 Λευκό μάρμαρο 0,55 Ανοιχτόχρωμη άμμος 0,40-0,60 Χαλίκι 0,7 Πράσινη χρωστική ουσία 0,73 Λευκό ασβεστοκονίαμα 0,75 Τοίχοι από υπόλευκη πέτρα 0,80 Χρώμα αλουμινίου 0,80 Λευκή χρωστική ουσία 0,85 Υλικό Εκπεμπτικότητα Χρώμα αλουμινίου 0,7-0,67 Πλακίδια σκυροδέματος 0,63 Άμμος 0,76 Άσφαλτος 0,85-0,93 Κεραμίδια 0,85 Πέτρωμα 0,87 Γκρι χρωστική ουσία 0,87 Μαύρο χρώμα σε αλουμίνιο 0,88 Οπτόπλινθος 0,90 Ξύλο 0,90 Σκυρόδεμα 0,94 Μάρμαρο 0,95 Λευκή χρωστική ουσία 0,96 Υλικό Θερμοχωρητικότητα (kj/(m 3 K)) Γυψοσανίδα 900 Ξύλο Πίσσα Χώμα 180 Κεραμικά πλακίδια δαπέδου 1680 Ασβεστόλιθος μαλακός 1800 Σκυρόδεμα μέτριας πυκνότητας Άσφαλτος 100 Μάρμαρο, πέτρινες πλάκες 800 Βασάλτης 3000 Νερό (10 C) 4190 Πηγές: Santamouris 000, Cengel 005, Asaeda κ.α 1996, ISO 10456, Asaeda & Ca 000, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /010. Συμπεριφορά διαφορετικών υλικών επίστρωσης δαπέδων σε υπαίθριους χώρους της Θεσσαλονίκης Μετρήσεις μικροκλιματικών δεδομένων, που πραγματοποιήθηκαν σε θερινές συνθήκες σε υ- παίθριους χώρους της Θεσσαλονίκης, φανερώνουν την επίδραση των υλικών των δαπέδων στη διαμόρφωση του μικροκλίματος και των συνθηκών άνεσης. Στις περιοχές που εξετάστηκαν (τρεις πλατείες, δύο μικρά πάρκα και υπαίθριοι χώροι στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.) περιλαμβάνονται διαφορετικά υλικά, ό- πως μάρμαρα διαφόρων αποχρώσεων, γρανιτοκυβόλιθοι, πωρόλιθοι, τσιμεντόπλακες, ά- σφαλτος, κεραμικά πλακίδια, οπτόπλινθοι, γαρμπιλομωσαϊκό, γρασίδι και επιφάνεια νερού. Τα δεδομένα που μετρήθηκαν ήταν οι επιφανειακές θερμοκρασίες των υλικών, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η σχετική υγρασία επάνω από τα διάφορα δάπεδα, η ταχύτητα ανέμου σε ένα κεντρικό σημείο του κάθε υπαίθριου χώρου, καθώς και η θερμοκρασία σφαίρας (globe temperature) για την εκτίμηση των συνθηκών άνεσης. Α- κόμη λήφθηκαν στιγμιαίες τιμές προσπίπτουσας και ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας για την εκτίμηση της ανακλαστικότητας τών υπό εξέταση υλικών. Συνοπτικά, οι μετρήσεις έδειξαν διαφορές μέχρι και 13 C μεταξύ των επιφανειακών θερμοκρασιών διαφορετικών υλικών, που οφείλονται κυρίως σε διαφορές ανακλαστικότητας και στην παρουσία χαμηλής φύτευσης, και διαφορές άνω των 0 C Τα δέντρα και οι ηλιοπροστατευτικές διατάξεις κατά τις νυχτερινές ώρες εμποδίζουν την αποβολή της αποθηκευμένης θερμότητας προς τον ουρανό και γι αυτό καλό είναι να επιλέγονται διάτρητα ή κινητά στοιχεία, όπου αυτό είναι δυνατόν. 81

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 1 Aποτελέσματα προσομοίωσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην πλατεία δικαστηρίων με το λογισμικό ENVI-met. Aποτελέσματα προσομοίωσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε πάρκο της παραλιακής ζώνης με το λογισμικό ENVI-met. 3 Θερμοκρασίες σφαίρας επάνω από τέσσερις διαφορετικές επιφάνειες στην πλατεία δικαστηρίων (μετρήσεις από την 9η ιουλίου 007). 4 Θερμοκρασίες περιβάλλοντος επάνω από τέσσερις διαφορετικές επιφάνειες στην πλατεία δικαστηρίων (μετρήσεις από την 9η ιουλίου 007). 5 Θερμοκρασίες επιφανειών τεσσάρων διαφορετικών υλικών σε πάρκο στην παραλιακή ζώνη (μετρήσεις από την 7η ιουλίου 007). 6 Θερμοκρασίες επιφανειών δύο διαφορετικών υλικών στην είσοδο της πολυτεχνικής σχολής του Α.π.Θ. (μετρήσεις από την 3η Αυγούστου 007). 7 Θερμοκρασίες δύο διαφορετικών επιφανειών στην είσοδο της πολυτεχνικής σχολής του Α.π.Θ. (μετρήσεις από την 3η Αυγούστου 007). 8 Θερμοκρασίες σφαίρας επάνω από δύο διαφορετικές επιφάνειες στην είσοδο της πολυτεχνικής σχολής του Α.π.Θ. (μετρήσεις από την 3η Αυγούστου 007). 1 λόγω σκίασης. Επίσης καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές της θερμοκρασίας σφαίρας, που αντιστοιχούν στις θερμικές συνθήκες που αντιλαμβάνεται ο πεζός. Ειδικότερα, μέχρι και 5 C μεταξύ περιοχών με ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα δάπεδα, και μέχρι 14 C μεταξύ περιοχών εκτεθειμένων στον ήλιο και σκιασμένων με δέντρα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν παρόμοια επάνω από τις εκτεθειμένες επιφάνειες (με διαφορές μέχρι 0,5 C), όμως σε περιοχές με δενδροφύτευση και φυσικό έδαφος διαμορφώθηκαν "οάσεις" 8 ΤΕΥΧΟΣ 07/01 με μέχρι και,5 C χαμηλότερη θερμοκρασία. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι, ενώ οι ε- πιφάνειες με υψηλή ανακλαστικότητα ήταν μέχρι και 14,5% ψυχρότερες σε σύγκριση με σκούρες επιφάνειες, οι θερμοκρασίες σφαίρας ήταν μέχρι και 4,5% υψηλότερες, με αποτέλεσμα δυσμενέστερες συνθήκες θερμικής άνεσης. Αντίθετα, σε υλικά με χαμηλή ανακλαστικότητα αλλά μεγάλη θερμοχωρητικότητα σημειώθηκαν χαμηλές θερμοκρασίες επιφανειών και σφαίρας, σε σχέση με υλικά μικρότερης θερμοχωρητικότητας και παρόμοιας ανακλαστικότητας, όπως για παράδειγμα στο σκούρο μάρμαρο σε σύγκριση με την άσφαλτο. Επίσης οι επιφάνειες με γρασίδι ή- ταν μέχρι και 4% ψυχρότερες από τα σκληρά δάπεδα, με θερμοκρασία σφαίρας στο περιβάλλον τους μέχρι και 5% χαμηλότερη. Οι επιφάνειες υπό σκιά δέντρων ήταν άνω του 40% ψυχρότερες από τις αντίστοιχες εκτεθειμένες στον ή- λιο επιφάνειες, με θερμοκρασία σφαίρας στο περιβάλλον τους μέχρι και 7% χαμηλότερη. Οι επιφάνειες με γρασίδι στη σκιά δέντρων ήταν μέ-

5 σιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό στοιχείων του μικροκλίματος με εξειδικευμένα λογισμικά προσομοίωσης. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν α- ναλυτικά στοιχεία για ολόκληρους τους υπαίθριους χώρους και το περιβάλλον τους, τα οποία φανερώνουν σημαντική διαφοροποίηση του μικροκλίματος (θερμοκρασιών περιβάλλοντος και επιφανειών) εξαιτίας των υλικών και των φυτεύσεων. Προτάσεις Η θερμική συμπεριφορά των δομικών υλικών Η τοποθέτηση ανακλαστικών υλικών σε εκτενή και εκτεθειμένα δάπεδα ανοικτών χώρων απαιτεί προσοχή, διότι μπορεί να πολλαπλασιάσει την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στους πεζούς και να προκαλέσει δυσφορία. χρι και 50% ψυχρότερες σε σχέση με τα εκτεθειμένα σκληρά δάπεδα, με θερμοκρασίες σφαίρας μέχρι και 8% χαμηλότερες και θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και 4% χαμηλότερη από τη θερμοκρασία επάνω από εκτεθειμένες σκληρές επιφάνειες. Ακόμη, μια επιφάνεια νερού εκτεθειμένη στον ήλιο ήταν 43% ψυχρότερη από την ά- σφαλτο, με μέση θερμοκρασία σφαίρας επάνω από το νερό μέχρι και 6,5% χαμηλότερη και θερμοκρασία αέρα 1% χαμηλότερη. Ψηφιακά μοντέλα τών υπό μελέτη περιοχών χρηwww.ktirio.gr 83

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 1 (α, β, γ, δ) δάπεδα υπαίθριων χώρων: α. πατημένο χώμα, β. κυβόλιθοι, γ. σκιασμός από δέντρα και δ. σκιασμός από στέγαστρο. στους αστικούς χώρους διαφοροποιείται στη διάρκεια της ημέρας ανάλογα με τις επιφανειακές και τις θερμοφυσικές τους ιδιότητες και στη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, ενώ εξαρτάται σημαντικά και από τη μορφολογία των γειτονικών κτιρίων. Εξαιτίας αυτής της διαφοροποίησης συνιστάται η επιλογή των υλικών να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή τους κατά τα κυριότερα χρονικά διαστήματα χρήσης του υπαίθριου χώρου (την ημέρα ή το βράδυ, το χειμώνα ή το καλοκαίρι), καθώς και την επίδραση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στον ηλιασμό και σκιασμό των επιφανειών, τη θέαση του ουρανού και τη δυνατότητα αποβολής θερμότητας, τη ροή του ανέμου και την επάρκεια αερισμού. Όσον αφορά στα ανακλαστικά υλικά, πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ έχουν αδιαμφισβήτητα θετική επίδραση όταν χρησιμοποιούνται σε δώματα, στέγες ή ακόμη και κατακόρυφες επιφάνειες κτιρίων, η τοποθέτησή τους σε εκτενή και εκτεθειμένα δάπεδα ανοικτών χώρων απαιτεί προσοχή, διότι μπορεί να πολλαπλασιάσει την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στους πεζούς και να προκαλέσει δυσφορία. Η χρήση διαπερατών από το νερό υ- λικών και η διαμόρφωση βατών δαπέδων με φυσικό έδαφος (πατημένο χώμα, άμμο, χαλίκι) είναι ευεργετική για το αστικό μικρόκλιμα και τις συνθήκες άνεσης των πεζών στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις περιπτώσεις ανοικτών χώρων. Η εκμετάλλευση της υγρασίας του ε- δάφους και της μεγάλης θερμοχωρητικότητας του χώματος επιτρέπει τοπική βελτίωση στο μικρόκλιμα μεμονωμένων χώρων, ενώ η δυνατότητα απορρόφησης νερού από το έδαφος είναι ευεργετική για το σύνολο του αστικού περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός των κατάλληλων υλικών με συστήματα σκίασης ή ροής νερού μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση των θερμικών συνθηκών. Η διαμόρφωση ποικίλων θερμικών συνθηκών στο αστικό περιβάλλον μέσω των υλικών και άλλων στοιχείων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις διαφορετικών ανθρώπων, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και διαφορετικές εποχές του έτους, είναι ένας από τους καταλληλότερους τρόπους ενίσχυσης της χρήσης των υ- παίθριων χώρων στις πόλεις. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Akbari, H., S. Menon και A. Rosenfeld, Global cooling: Effect of urban albedo on global temperature, nd PA- LENC Conference and 8 th AIVC Conference on Building 84 ΤΕΥΧΟΣ 07/01 Low Energy Cooling and Advanced Ventilation Technologies in the 1 st Century, September 007, Crete, Greece. Akbari, H., M. Pomerantz και H. Taha, Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas, Solar Energy Journal, 001, vol. 70, no 3, pp , Elsevier Science Limited. Asaeda, T. και V.T. Ca, Characteristics of permeable pavement during hot summer weather and impact on the thermal environment, Building and Environment, 000, vol. 35, pp Asaeda, T., V.T. Ca και A. Wake, Heat storage of pavement and its effect on the lower atmosphere, Atmospheric Environment, 1996, vol. 30, no 3, pp Cengel Y.A., Μεταφορά θερμότητας. Μια πρακτική προσέγγιση, εκδόσεις Τζιόλα, μεταφ. Τσιακάρας Π.Ε., 005. Chatzidimitriou, A., N. Chrissomalidou και S. Yannas, Ground surface materials and microclimates in urban open spaces, 3 rd PLEA Conference, Geneva Switzerland, September 006. Doulos L., M. Santamouris, I. Livada, Passive cooling of outdoor urban spaces. The role of materials, Solar Energy, 004, vol. 77, no, pp ISO : 007 (E), Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values, third edition Oke, T.R., Boundary layer climates, second ed. Methuen & Co, London, Santamouris M., Appropriate material for the urban environment. Energy and climate in the urban environment, Ed. M. Santamouris. James & James (Science) Publishers Ltd, 000, London, pp α 1γ Yannas, S., Toward more sustainable cities, Solar Energy Journal, 001, vol. 70, no 3, pp 81-94, Elsevier Science Publishers, Oxford. Χατζηδημητρίου Α., Αξαρλή Κ. και Γιάννας Σ., Επίδραση των υλικών επίστρωσης των υπαίθριων χώρων στη διαμόρφωση του μικροκλίματος, 1ο πανελλήνιο συνέδριο δομικών υλικών και στοιχείων, Αθήνα, Μάιος 008. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' τα ψυχρά υλικά & ο ρόλος τους στο δομημένο περιβάλλον. Τεύχος 10/011, σελ. 83. Υδατοδιαπερατοί τάπητες και δάπεδα. τύποι και εφαρμογές. Τεύχος 10/010, σελ εξωτερικά ξύλινα δάπεδα. Τεύχος 3/009, σελ. 79. εξωτερικά δάπεδα με τούβλα. Τεύχος 5/008, σελ. 65. Αφιέρωμα: επιστρώσεις υπαίθριων χώρων. Τεύχος 177, σελ. 71. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μπορειτε να Βρειτε στην ειδικη εκδοση Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 01 Επιλογές δομικών υλικών ή επισκεφθείτε το 1β 1δ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΥΡΑ ΚΑΙ GDC KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 7. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για ένα αειφόρο σχολικό κτίριο

Στοιχεία για ένα αειφόρο σχολικό κτίριο Στοιχεία για ένα αειφόρο σχολικό κτίριο Πότε ένα κτίριο είναι αειφόρο; Γενικά ένα κτίριο είναι αειφόρο όταν καλύπτει τις ανάγκες για τις οποίες σχεδιάσθηκε διασφαλίζοντας την καλή υγεία και άνεση των χρηστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα